ntribuiți vă recomandăm să vă înregistrați/autentificați.

Matei Basarab
De la Wikipedia, enciclopedia liberă (Redirecționat de la Matei basarab) Salt la: Navigare, căutare Matei Basarab Domnitor al Ț ării Româneș ti

Matei Basarab Matei Basarab Domnie 1632 - 1654 1580 Născut Brâncoveni 19 aprilie 1654 Decedat Târgoviște Predecesor Radu Iliaș Succesor Constantin Șerban Basarab Căsătorit cu Elena Năsturel Tată Danciul din Brâncoveni Mamă Stanca Matei Basarab, (n. 1580, Brâncoveni - d. 9 aprilie 1654), a fost Domn al Ț ării Românești între 1632 și 1654.

adoptarea numelui de „Basarab” imediat după urcarea pe tron.Cuprins • 1 Origin e • 2 Începu tul domni ei • 3 Relați ile cu Vasile Lupu • 4 Sfârșit ul domni ei • 5 Dezvo ltarea țării în timpul lui Matei Basara b • 6 Note • 7 Biblio grafie • 8 Surse • 9 Legăt uri extern e Origine Prin bunicul său. Mama lui a fost jupâneasa Stanca. de altfel. Era fiul lui „Danciul din Brâncoveni” (județul Olt). considerându-se nepot al lui Neagoe Basarab și deci urmașul acestuia. Matei Basarab descindea din puternica familie a boierilor Craiovești.1592) și Alexandru al III-lea cel Rău (1592 . în timpul domniilor lui Ștefan Surdul (1591 . fost mare vornic. Vâslan din Caracal. Această origine i-a justificat.1593) și oștean al lui Mihai Viteazul. tot din . căzut în bătalia de la Șelimbăr și înmormântat la Alba Iulia.

a băgat mereu intrigi pe seama relațiilor diplomatice ale lui Matei. în alianță cu Gheorghe Rákóczi al II-lea. se împacă cu Matei. înțeleptul Matei. Relaț iile cu Vasile Lupu Matei Basarab cu fiul său (stânga) şi cu soţia (dreapta) Singurul care i-a făcut probleme pe tot timpul domniei a fost Vasile Lupu. mare logofăt. Bătrânul Basarab. i-au grăbit sfârșitul. și văzând că instrumentele sale de intrigă nu mai au efect. Matei Basarab a fost. Matei Basarab a fost căsătorit cu Elena Năsturel. Acesta a vrut să-l detroneze pe voievodul muntean servindu-se de intrigi. 1637. care se aflau atunci în Țara Românească. În semn de pace. Polonia și Veneția (1636. cărturarul Paul de Alep. profitând de încurcăturile externe ale Porții. precum și cu Sfântul Imperiu Roman. căruia voia să-i lase domnia Moldovei. Împăcarea însă nu ținut mult. de unde a fost mutat în 1658 la ctitoria sa . pierzându-l pe fiul său Ioan. încheie pact de alianță și prietenie cu Gheorghe Rákóczi I (1635).[1] Începutul domniei Încă din timpul domniei lui Leon Tomșa a încercat să ia tronul cu ajutorul lui Rakoczy I al Transilvaniei (1630).Brâncoveni. să-l detroneze pe Vasile Lupu (aprilie 1653). comandant al detașamentelor oamenilor liberi și breslașilor din Craiova. căpitan în oastea lui Mihai Viteazul.Mănăstirea Arnota . Menține pacea cu Turcia. în frunte cu patriarhul Macarie al Antiohiei și secretarul acestuia. și izbutește să obțină destituirea acestuia. fiecare voievod zidește câte o mănăstire în țara celuilalt (Stela în Târgoviște și Soveja în Putna). Lupu. și sora lui Udriște Năsturel. 1639). Corupând pe câțiva înalți dregători turci. iar pe de altă parte respinge vitejește atacurile intrigantului vecin la Focșani (noiembrie 1637) și la Ojogeni pe Prahova (decembrie 1639). fiică a boierului Radu Năsturel. până ce Poarta. o răscoală a seimenilor (lefegii străini) și a dorobanților.[2] . Agitația din țară a crescut și mai mult sub următorul domnitor Radu Iliaș (1632). Lupu găsește motiv să se supere din nou pe Matei (1650) și-l amenință că-l atacă în momentul în care acesta se îmbolnăvise (1652). Bătrânețea și o rană căpătată la Finta. îi încredințează tronul cu toată împotrivirea intrigilor grecești manevrate mai ales de bogătașul Celebi Curt (martie 1633). luând în considerare și darurile făcute personal de Matei. Sfârșitul domniei Matei Basarab nu s-a bucurat multă vreme de liniște deplină. A fost înmormântat la Târgoviște. îl ajută pe Gheorghe Ștefan care se răsculase. pe deoparte demască totul demnitarilor otomani care îi pedepsesc chiar cu moartea pe dregătorii corupți de Lupu. Lupu. însă la Finta. și intenționând ca el să o ia pe cea a Munteniei. domnitorul Moldovei. pe Ialomița e bătut cumplit (mai 1653) și alungat pentru totdeauna de pe tronul Moldovei. la rândul lui.de către un sobor de preoți. prin mitropolitul său Varlaam (1644). Lupu izbutește cu ginerele său Timuș să-l respingă pe Gheorghe Ștefan în Muntenia și se năpustește asupra lui Basarab. pâri și atacuri. Însă.

1652). un adevarat patron al bisericii.Dezvoltarea ț ării în timpul lui Matei Basarab Pravila Îndreptarea legii Epoca lui Matei Basarab a fost una de înflorire culturală. care a fost tradusă din limba slavonă de către Moxa.În 1645 Matei Basarab a plătit taxele pentru întreg muntele Athos. De remarcat rămân și cele 3 războaie câștigate împotriva domnului Moldovei. Polonia și Rusia. la Vidin și la Șistov. A fost un adevarat "Mecena". ridicată între anii 1633-1636. Totodată. Organizarea armatei a beneficiat de o atenție specială din partea voievodului. Dimitrie Cantemir (1693. Vasile Lupu. Matei Basarab a zidit 46. cât și la Muntele Athos și la sud de Dunăre. 1710-1711). fiind astfel cel mai de seamă ctitor bisericesc al neamului românesc (conform lui C. la Vidin și Sistov. Toate aceste însușiri ale sale. A ridicat din temelie peste 30 de biserici la care se adaugă refacerea multor altora. sprijinitor al ortodoxiei. C. care se încăpățâna să revenidice tronul lui Matei Basarab. Tot Matei Basarab (1632-1654) a fost inițiatorul și comandantul general al Ligii antiotomane. El a introdus prima legislație scrisă: "Pravila mică" (tipărită la mănăstirea Govora. precum și "Îndreptarea legii" (Târgoviște. Matei Basarab a ridicat de la temelie 46 de biserici. Biserica mănăstirii a fost pictată de Stroe din Târgoviște.[4] Dar cea mai cunoscută dintre ctitoriile lui Matei Basarab rămâne Mănăstirea Arnota (din actualul județ Vâlcea). Mitropolia Țării Românești beneficiază de danii de sate și imunități fiscale si de sprijinul domniei pentru refacerea bisericilor. „după ce mai întâiu au dărâmat din temelie pre cea veche. Cel care a fundamentat ideologic doctrina poporului român a fost savantul domnitor al Moldovei. militând pentru păstrarea nealterată a tradiției ortodoxe. 1640). atât în țară. pe locul unui lăcaș de cult mai vechi. efectivele ajungând la 40. cât și la Muntele Athos. Pe lângă temele religioase tradiționale sunt de . la care se adaugă refacerea multor altora. arsă și stricată de năvălirile varvaricești”. religioasă și civilă. Matei Basarab a fost cel care a adus o contribuție majoră în înlocuirea limbii slavone cu cea românească. constituită din Țările Române. așa cum scria un cronicar al vremii. precum și pe teritoriul actualei Bulgarii. Dacă Ștefan cel Mare a zidit 45 de biserici și mănăstiri. de închegare a unei școli artistice. a reconstruit Episcopia Buzăului. unde l-a depășit cu mult chiar si pe Ștefan cel Mare. făcută de strămoșii săi. membru al Academiei din Berlin. fără de care "explozia" brâncovenească nu ar fi fost posibilă. atât în țara. Giurescu[3]). Printre altele. Liga antiotomană a eșuat în cele din urmă în urma lipsei de coordonare.000 de ostași. Matei Basarab dispune construirea unor noi fortificații. în viața oficială.un protector al culturii. atestate documentar. vor contribui la consacrarea suveranului ca cel mai mare ctitor ortodox al poporului român. Lunga domnie a lui Matei Basarab a fost o epocă de fervoare religioasă și dezvoltare culturală așa cum o arată numărul foarte mare de ctitorii voievodale și boierești.

cu părul alb. . precum și cel al Doamnei Elina. din pronaos.remarcat portretele votive ale ctitorilor (Matei Basarab și Doamna Elina). Portretul lui Matei Basarab. precum și o remarcabilă decorație florală în locurile libere dintre medalioane. este considerat unul dintre cele mai frumoase portrete de voievozi români care s-au păstrat până în zilele noastre. înfățișat bătrân. soția voievodului.[5] Tot la Mănăstirea Arnota se află și mormântul lui Matei Basarab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful