BMM 3101

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH : 1) KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 2) KEMAHIRAN KECERDASAN PELBAGAI
Pembentang : Muhammad Ariff bin Nasir Abdul Rahman bin Amran Mohamad Izzat bin Ishak
u/p : Umi tersayang

Definisi Kemahiran Kecerdasan Pelbagai (KKP)
 Kemahiran Kecerdasan Pelbagai (KKP)

merujuk kebolehan murid menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. Dengan adanya kepelbagaian kemahiran murid mampu menjana idea untuk memajukan lapangan diceburi.

iaitu. . KKP mampu melahirkan murid aktif kerana dengan adanya kepelbagaian kemahiran menyebabkan murid berani menawarkan khidmat bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Pusat perkembangan Kurikulum (2001c) mencadangkan lapan jenis kecerdasan pelbagai yang sesui diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran murid.

Kecerdasan VerbalLinguistik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Muzik Kecerdasan Visual-Ruang 8 Jenis Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan LogikMatematik Kecerdasan Naturalis Kecerdasan Intrapersonal .

meyakinkan orang lain dan menguasai sistem bahasa.Kecerdasan Verbal-Linguistik  Kebolehan menggunakan kata-kata (sebutan) dengan berkesan secara lisan dan penulisan. . mengingat maklumat.

. melafazkan kata-kata dengan nada dan intonasi yang betul. memilih dan menggunakan perkataan yang tepat menggambarkan idea dalam setiap penulisan. Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah melafazkan kata-kata secara santun. status sosial dan isu yang diperkatakan. kebolehan menggunakan ungkapan dan bahasa badan yang sesuai berdasarkan situasi. persekitaran. dan sebagainya.

kecekapan membuat jangkaan menggunakan logik. menguasai prinsip sebab akibat. .Kecerdasan Logik-Matematik  Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan.

 Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. . kebolehan menjangka. simbol atau tanda dan kegunaannya. memahami fungsi nombor. dan sebagainya.

Kecerdasan Visual-Ruang  Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. . warna dan garisan serta kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. ruang.

 Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk. . ruang. hasil seni secara berkesan dalam ruang ditetapkan. warna dan garisan. grafik. termasuk kemampuan membuat persembahan idea.

Kecerdasan Kinestetik  Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea dan perasaan. kepantasan dan keseimbangan. menyelesaikan masalah. termasuk kemahiran fizikal seperti koordinasi. . kelenturan.

 Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan menggunakan badan. menyampaaikan hasrat dan sebagainya. anggota badan dan ekspresi badan untuk menyatakan idea. kepelbagaian perasaan. fikiran. . menyelesaikan masalah.

Kecerdasan Muzik  Kebolehan mengesan irama dan lagu termasuk membezakan dan mengubah rentak dan tempo. .

rentak. Juga termasuk mengenali rentak pengerakan yang sesuai dengan melodi atau irama. dan melodi lagu. tempo. Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan mengesan irama. .

.Kecerdasan Interpersonal  Kebolehan memahami perasaan. tabiat serta hasrat orang lain. motivasi.

Misalnya. menarik minat murid menjawab soalan atau melakonkan tugasan yang diberikan. motivasi. . serta kebolehan menarik minat orang lain untuk turut sama melakukan sesuatu yang dianjurkan. Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan memahami perasaan. tabiat serta hasrat orang lain.

dari segi kekuatan dan kelemahan. hasrat dan kehendak termasuk kemahiran mengesan persamaan atau perbezaan persepsi individu. . Kecerdasan ini membantu individu menangani perasaan serta mengawal kemarahan dan kesedihan.Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami diri sendiri.

 Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan memahami diri sendiri dari segi kelemahan. hasrat dan kehendak. Dengan memahami diri sendiri akan memboleh individu berkenaan menangani kelemahan. mengawal kemarahan atau kekecewaan. dan memilih aspek yang mampu dilaksanakan. . kekuatan. menjanakan kekuatan.

. Ia merangkumi kebolehan mengesan artifak sejarah dan budaya. fauna dan galian.Kecerdasan Naturalis  Kebolehan mengenal dan mengklasifikasikan flora.

dan sebagainya. . Antara contoh aktiviti yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kebolehan dari aspek umum seperti mengenali dan memahami alam persekitaran dan makhluknya. sosiobudaya masyarakat kaum sendiri dan orang lain dan mengamalkannya.

1) Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi .

video atau kombinasi pelbagai mod. . menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. grafik. audio. Panel Jurulatih Utama ICT Negeri Selangor menyatakan kemajuan ICT pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti teks. Barbara Means (1994) mengatakan ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru berinterksi daripada lokasi yang berbeza melalui menghantar.

. Kemahiran ini melatih murid-murid supaya cerdas dalam menggunakan teknologi komputer terkini dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan hariandan mengakses maklumat melalui internet. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajar kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk bertujuan komunikasi seperti menghantar e-mel.

Tujuan guru mengajar kemahiran ini ialah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berilmu pengetahuan dan mahir dalam bidang sains dan teknologi. . Berdasarkan pendapat Robert M Gaghe (1995). kemahiran ini perlu dikuasai sejajar dengan perkembangan konsep “world class education”.

.

.

 Contoh aktiviti : MENDENGAR DAN MENYANYIKAN LAGU SELAMAT HARI JADI  Dengan menggunakan Perisian aplikasi (MS Word) yang mengandungi lirik lagu ‘SELAMAT HARI JADI’. Dan akan menggunakan Rakaman lagu Selamat Hari Jadi dan murid mendengar lagu ‘Selamat Hari Jadi’ kemudian murid akan menyanyikan semula lagu tersebut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful