POTENTZIAREN ELEKTRONIKA 

ARIKETA (2009‐03‐05) 
 

    1. Marraztu (V13)1 eta (V13)2 tentsioen diagrama bektoriala
U  2. Kalkulatu  1  eta  U 2 1  U1     U 2 2

 

3. Kalkulatu espira erlazioaren alderantzizkoa:
€ € 4. Marraztu (J1)1, (J1)2 eta ISARE.

n  n  eta  2  = f  2   n1  2  n1 1

5. Kalkulatu (J1)1 eta (J1)2 korronteen balio efikaza. € 6. Kalkulatu F1, F2 eta FSARE. 7. Kalkulatu (ϕ1 )1 eta (ϕ1 ) 2 . 8. Kalkulatu (I1)SARE eta τSARE. 9. Kalkulatu transformadore bakoitzaren potentzia. € € 10. Marraztu diagrama zirkular batetan artezgailu bakoitzaren potentzia triangeluak eta bertan lan puntuak kokatu.

EMAITZAK:     n 2 

  =  n1  2

3⋅

 n2         IC = 1000A   n1 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful