You are on page 1of 1

APRENEM Per tal de desenvolupar al mxim les capacitats i les competncies dels infants a lEscola Valldaura apostem per

una metodologia basada en les experincies, en els aprenentatges significatius i la motivaci; s per aix que treballem aspectes del currculum a travs dels projectes. Linfant s el protagonista del seu propi aprenentatge i lescola afavoreix una interacci continua amb el material, els altres aprenents, el mestre i altres agents educatius a laula, tant dins com fora daquesta. Horari del centre Mat: de 9 a 12.30h. Tarda: de 15 a 16.30h. Menjador: de 12.30 a 15h.

Papers a presentar en la preinscripci Imprs de preinscripci. Original i fotocpia del DNI o NIE dels pares o tutor/a legal. Original i fotocpia del llibre de famlia. Original i fotocpia de la targeta sanitria (TSI) de lalumne/a Certificat de convivncia on ha de constar que viu amb la persona sollicitant. Tota la documentaci complementria a efectes de barem. Documentaci per a la matricula A ms de la documentaci ja presentada en la preinscripci cal adjuntar: Fotocpia del carnet de vacunes Autoritzaci per sortides Autoritzaci per ls dimatge Autoritzaci de domiciliaci bancria

Horari preinscripcions: Mat: De Dilluns a Divendres de 9:00 a 12:00. Tardes: Dilluns, Dimecres i Divendres de 15:00 a 16:30.

Serveis que oferim Menjador Extraescolars Classes de catal per famlies

CALENDARI DE PREINSCRIPCI I MATRICULACI 2012-2013 Presentaci de les sollicituds 11 al 22 de Mar Tramesa de sollicituds per internet fins a les 24h del dia 21 mar Publicaci de les llistes amb el 11 dabril barem Sorteig 12 abril Reclamacions 12 al 16 abril Llistes amb el barem un cop 22 abril resoltes les reclamacions Publicaci de loferta definitiva 17 maig Llistes admesos 24 maig Perode de matriculaci 10 al 14 juny Codi Escola Valldaura: 08067600 Telfon: 93 8726387

Educaci:

Hi ha un tresor amagat
Jacques Delors