Prijedlog Na temelju članka 7.

Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________________ godine donijela

ODLUKU o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike

I. Na temelju članka 138. Ustava Republike Hrvatske pokreće se postupak za sklapanje Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike. II. Između Republike Hrvatske i Talijanske Republike uspostavljeni su bliski i dobrosusjedski odnosi. Politički dijalog se odvija redovno, uz razvijanje uzajamnog povjerenja, utemeljenog na vrijednostima slobode, demokracije, pravde i solidarnosti, te načelima Europske unije. III. Sklapanjem Memoranduma iz točke I. ove Odluke stvaraju se pravni temelji za proširenje i unaprjeđenje institucionalne suradnje između ministarstava i drugih državnih tijela Republike Hrvatske i Talijanske Republike, u područjima za koja su nadležna, s ciljem snažnijeg razvoja prijateljskih i partnerskih odnosa. IV. Prihvaća se Nacrt Memoranduma iz točke I. ove Odluke, kao osnova za vođenje pregovora. Nacrt Memoranduma iz stavka 1. ove točke, sastavni je dio ove Odluke. V. Pregovori za sklapanje Memoranduma iz točke I. ove Odluke vodit će se u kontaktima diplomatskim putem, te za vođenje pregovora i rad izaslanstva nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

2

VI. Memorandum iz točke I. ove Odluke, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisat će ministar vanjskih poslova i europskih integracija. VII. Za provedbu Memoranduma iz točke I. ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. VIII. Memorandum iz točke I. ove Odluke ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, odnosno ne podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful