PRIJEDLOG

Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96) i članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________2005. godine, donijela ZAKLJUČAK Vlada Republike Hrvatske je upoznata sa Protokolom o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Filipini, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, aktom klase: 018-05/02-01/09, urbroja: 521-02-03/04-05-18 od 25. siječnja 2005. godine. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK Dr. sc. Ivo Sanader

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful