POWER MAGAZÍN

Ponuka platí od 04.02. 2013 do 30.06. 2013 alebo do vypredania zásob!

NOVÁ LT RADA
ešte lepšia, silnejšia, s dlhšou výdržou. Strana 3-4.

NOVÝ
ŠTANDARD
MOBILITY
PRIAME
BRÚSKY
strana 8

TS 254
strana 17

SILNÁ ¼AHKÁ VÁHA

KHE 3250
strana 11

STAVEBNÉ
ÈERPADLÁ
DLHŠIA ŽIVOTNOS,
VÄÈŠIE POHODLIE
nová rada
vzduchového
náradia
strana 13

PRE
NEPRETRŽITÚ
PREVÁDZKU
strana 18

METABO Ultra-M-Technológia
Silné akumulátory kombinované s inteligentným konceptom tvoria najlepší celok:
Jedineèná súhra
• inteligentného systému batérie,
• patentovaného chladenia batérie „AIR COOLED“ v priebehu nabíjania,
• ochrana jednotlivých èlánkov (ESCP)
• procesorom riadeného systému nabíjania a vybíjania
Vám v spojení s konceptom motorov a prevodoviek ponúka optimum pre Vaše
denné potreby

ULTRA SILNÉ, ULTRA KOMPATIBILNÉ, ULTRA TRVANLIVÉ
Vïaka technológii Ultra-M Metabo ponúkame
3-roènú ZÁRUKU na naše Li-Ion akumulátory, bez obmedzenia nabíjacích cyklov!

KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAÈE S VYSOKÝM VÝKONOM
nízka hmotnos vysokovýkonný motor s integrovaným vzduchovým chladením rýchle zastavenie vreteno s vnútorným šeshranom na bity dvojstupòová
prevodovka
kryt prevodu z hliníkového odliatku
integrované pracovné svetlo
vynikajúca technológia akumulátorov a nabíjania
elektronika ESCP
(ochrana jednotlivých èlánkov)
pravý / ¾avý chod

PowerMaxx LED

obj.è.: 600036000

Napätie akumulátora 10,8 V
Doba svietenia 11 hod.
Bez AKU a nabíjaèky
Hmotnos 0,1 kg
Cena € s DPH

48,-

Aku rázový skrutkovaè
PowerMaxx SSD
obj.è.: 600093500
Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah (2x)
Poèet otáèok 0 - 2300 /min. /min.
Krútiaci moment max. 105 Nm
Hmotnos 1 kg
Cena € s DPH

279,-

Combo Set 2.1 10,8 V obj.è.: 685027000
PowerMaxx BS Basic obj.è.: 600091500
Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah (2x)
Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min.
Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm
Hmotnos 1 kg
Cena € s DPH
-

PowerMaxx BS Pro + PowerMaxx SSD
2x aku 10,8 / 1,5 Ah / nabijaèka LC 40
uhlový nástavec, rýchloupínacie sk¾uèovadlo
Bit Pozidriv Gr. 2 / 50 mm, MetaLoc I
Cena € s DPH

289,90

219, 179,90
Kartušová pišto¾ 600 ml
PowerMaxx KP
obj.è.: 602117850

PowerMaxx BS Basic obj.è.: 600091550
Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 + 3,0 Ah
Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min.
Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm
Hmotnos 1,35 kg
Cena € s DPH
,-

269

PowerMaxx BS Pro

229,90

obj.è.: 600092500

Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah (2x)
Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min.
Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm
Hmotnos 1 kg
Cena € s DPH

249,- 219,90

PowerMaxx BS Pro obj.è.: 600092510
Napätie akumulátora 10,8 V / 4,0 Ah (2x)
Poèet otáèok 0 - 350 / 0 - 1300 /min.
Krútiaci moment max. 14 - 28 Nm
Hmotnos 1,35 kg
Cena € s DPH
-

309, 279,90

2

Napätie akumulátora 10,8 V / 1x 1,5 Ah
Vytláèacia sila 4,413 N / 450 kg
Rýchlos posuvu 3 - 10 mm/s
Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH

409,-

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602117000

349,-

319,90

Kartušová pišto¾ 400 ml
PowerMaxx KP
obj.è.: 602117610
Napätie akumulátora 10,8 V / 4,0 Ah
Vytláèacia sila 4,413 N / 450 kg
Rýchlos posuvu 3 - 10 mm/s
Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH

479,-

Rádio a nabíjaèka
RC 12 Wildcat

obj.è.: 602113000

Bez aku, nabíjanie 10,8 V Li akumulátorov
AUX-prípojný kábel, sieový kábel
Vstupy AUX pre CD a Mp3 prehrávaè
Hmotnos 2,2 kg
Cena € s DPH

119,www.stamet.sk

BS 14,4 LT

EXTRA
VÝHODNE

obj.è.: 602100500

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1450 /min.
Krútiaci moment max. 27 - 50 Nm
Hmotnos 1,7 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

459,- 429,90

BS 12 NiCd

obj.è.: 602194500

LúO
RÝpárCH
A
O
H
UC
D
O
EDN
Jtaním
=
K
QzmUenIC
nd,
sek
ehu
a skrutkovaním v prieb
a medzi và

Napätie akumulátorov 12 V / 1,7 Ah / SC 60
Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1500 /min
Krútiaci moment max. 35 Nm
Hmotnos 1,5 kg
Cena € s DPH

ktnejšia
perfektná ergonómia - ešte ¾ahšia a kompa

169,- 119,90

Akumulátorové skrutkovaèe RADY L
vysokovýkonný motor s malou konštrukènou ve¾kosou
20 nastavite¾ných
toèivých momentov, plus stupeò pre vàtanie
rýchle zastavenie
perfektná
ergonómia
ochrana jednotlivých èlánkov akumulátora
elektronická
ochrana proti preaženiu s integrovanou kontrolou teploty
technológia
„AIR COOLED“ pre krátke nabíjanie a dlhú životnos
Indikácia kapacity
akumulátora 3 roèná záruka na akumulátory.

BS 14,4 Li

obj.è.: 602105510

Napätie akumulátorov 14,4 V / 1,5 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min.
Krútiaci moment max. 20 / 40 Nm
Hmotnos 1,4 kg
Cena € s DPH

BS 14,4 LT Quick

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min.
Krútiaci moment max. 27 - 50 Nm
Hmotnos 1,8 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!
BS 14,4 LT Quick

obj.è.: 602116500

Napätie akumulátorov 14,4 V / 1,5 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1650 /min.
Krútiaci moment max. 24 / 48 Nm
Hmotnos 1,53 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

509,- 469,90

269,- 229,90

BS 18 Li

obj.è.: 602101500

obj.è.: 602101700

Napätie akumulátorov 14,4 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min.
Krútiaci moment max. 27 - 50 Nm
Hmotnos 1,8 kg
Cena € s DPH

529,-

339,- 279,90

Akumulátorové skrutkovaèe RADY LT
Tu zaèína každý správny remeselník, ktorý to myslí s prácou vážne. Nová rada
LT vïaka spojeniu techniky stroja so špièkovou technológiou akumulátorov,
poskytne rados a úèinnú pomoc pri práci.
momentová spojka Metabo so zväèšeným nastavite¾ným rozsahom
vysokovýkonný 4-uhlíkový motor s malou konštrukènou ve¾kosou
20 nastavite¾ných toèivých momentov, plus stupeò pre vàtanie
jednoruène obsluhovate¾ný prepínaè prevodu
perfektná ergonómia
stabilné kovové rýchloupínacie sk¾uèovadlo
vreteno s vnútorným šeshranom na bity
integrované pracovné svetlo
kryt prevodu z hliníkového odliatku
rýchle zastavenie

BS 18 LT Quick

obj.è.: 602104500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1600 /min.
Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm
Hmotnos 1,9 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

529,- 499,90

NOVINKA!

elektronická ochrana proti preaženiu
s integrovanou kontrolou teploty
ochrana jednotlivých èlánkov akumulátora
technológia „AIR COOLED“ pre krátke
nabíjanie a dlhú životnos
indikátor aktuálnej kapacity akumulátora
3 roèná záruka na akumulátory.

BS 14,4 LT Compact

obj.è.: 602100550

Napätie akumulátorov 14,4 V / 1,5 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1450 /min.
Krútiaci moment max. 27 / 50 Nm
Hmotnos 1,5 kg
Cena € s DPH

369,- 309,90

BS 18 LT Compact

obj.è.: 602102550

Napätie akumulátorov 18 V / 1,5 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min.
Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm
Hmotnos 1,6 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

389,- 339,90

BS 18 LT

obj.è.: 602102500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 450 / 0 - 1600 /min.
Krútiaci moment max. 34 - 60 Nm
Hmotnos 1,8 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

509,- 469,90
3

ODOLNÉ A VÝKONNÉ!

Nové rázové skrutkovaèe s extrémne silným motorom
a vysokou ochranou proti preaženiu.
O 200 g nižšia hmotnos, dlhšia životnos
a kompaktný design.
3 stupne nastavenia momentu.
Rázový skrutkovaè
SSD 18 LT

Akumulátorové skrutkovaèe
rady LTX disponujú výhodami
nižších tried, navyše jeho
parametre ho predurèujú
na najažšiu prácu.
14 nastavite¾ných toèivých
momentov, plus stupeò
pre vàtanie
možnos práce s impulzným
režimom
upínacie hrdlo
(priemer 43 mm)
pre rukovä a iné použitie.
3 roèná záruka na akumulátory.

obj.è.: 602196500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Max. poèet úderov 1 100 / 2 750 / 3 300 /min.
Krútiaci moment max. 75 / 120 / 150 Nm
Hmotnos 1,6 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

559,90

Rázový skrutkovaè
SSW 18 LT

Akumulátorové
skrutkovaèe
RADY LTX

BS 18 LTX Impuls

obj.è.: 602195500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Max poèet úderov 1900 / 2500 / 3000 U/min
Krútiaci moment max. 100 / 140 / 210 Nm
Hmotnos 1,6 kg
Cena € s DPH

NOVINKA!

obj.è.: 602145610

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min.
Krútiaci moment max. 42 / 46 / 96 Nm
Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

589,-

569,90
BS 18 LTX Quick

Rádio a nabíjaèka
RC 14,4 - 18 V

obj.è.: 602106000

nabíjanie všetkých L, LT, LTX akumulátorov
AUX-prípojný kábel, sieový kábel, BEZ AKU
Vstupy slúchadlá, AUX pre CD a Mp3, DC (5V,500 mA)

Hmotnos 5,3 kg
Cena € s DPH

Aku ruèná lampa
ULA 14,4 - 18 V

obj.è.: 602109500

Napätie akumulátorov 18 V / 3 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min.
Krútiaci moment max. 42 / 96 Nm
Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

629,- 579,90

259,obj.è.: 602311000

Napätie akumulátorov 14,4 - 18 V
bez AKU
Hmotnos ,37 kg
Cena € s DPH

BS 18 LTX X3 Quick
obj.è.: 602114610
+ násobiè momentu PowerX3

49,-

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 400 / 0 - 1400 /min.
Krútiaci moment s X3 až 120 Nm
Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

759,90

14,4 V / 18 V 4,0 Ah
Obj. è. 62552600 / 62552700

Cena 179,90 / 209,74 €

Akumulátor

Power X3
STROJNÁSOBUJE SILU STROJA
pre extrémne aplikácie,
skrutky do dreva 12x600 mm
bez predvàtania
a 16x800 mm s predvàtaním

10,8 V 3,0 Ah / 4,0 Ah
Obj. è. 62543600 / 62558500

Cena 93,84 / 97,42 €

4

*krútiaci moment - mäkký skrutkový spoj

ŠPECIÁLNE STROJE
NA OPRACOVANIE NEREZE
Pásový pilník
BF 18 LTX 90 Inox Set obj.è.: 600321870

Pásovy pilník
BFE 9-90 Set

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Rýchlos pásu 8 m/s
Šírka pásu 6 - 18 mm
Hmotnos 2,6 kg
Cena € s DPH

Príkon 900 W
Rýchlos pásu 3,8 - 9 m/s
Šírka pásu 6 - 19 mm
Hmotnos 2,3 kg
Cena € s DPH

Brúska na kútové zvary
KNS 18 LTX 150 Set
obj.è.: 600191870

Brúska na kútové zvary
KNSE 12-150 Set
obj.è.: 602133500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 3800 /min.
Priemer kotúèa 150 mm
Hmotnos 3 kg
Cena € s DPH

Príkon 1200 W
Poèet otáèok 1300 - 4000 /min.
Priemer kotúèa 150 mm
Hmotnos 3,3 kg
Cena € s DPH

Aku pásová brúska na rúry
RB 18 LTX 60 Set
obj.è.: 600192870

Pásová brúska na rúry
RBE 9-60 Set
obj.è.: 602183500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Rýchlos pásu 9,2 m/s
Rozmer brúsneho telesa 30 x 533 mm
Hmotnos 2,4 kg
Cena € s DPH

Príkon 900 Watt
Max.priemer rúry 60 mm
Uho¾ obopnutia 190°
Hmotnos 3,1 kg
Cena € s DPH

Uhlová brúska
W 18 LTX 125 Inox Set obj.è.: 600174870

Pásová brúska na rúry
RBE 12-180 Set
obj.è.: 602132500

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 5000 /min.
Priemer kotúèa 125 mm
Hmotnos 2,4 kg
Cena € s DPH

Príkon 1200 Watt
Max.priemer rúry 180 mm
Uho¾ obopnutia 270°
Hmotnos 3,7 kg
Cena € s DPH

Hladièka
S 18 LTX 115 Set

Hladièka
SE 12-115 Set

929,-

1 099,-

1 229,-

819,-

obj.è.: 600154870

Napätie akumulátorov 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 3000 /min.
Priemer kotúèa 100 - 115 mm
Hmotnos 3,1 kg
Cena € s DPH

969,-

obj.è.: 602134500

699,-

939,-

1 119,-

1 369,-

obj.è.: 602115500

Príkon 1200 W
Poèet otáèok 900 - 2810 /min.
Rozmer kotúèa š/priemer 50-100 / 100-115 mm
Hmotnos 3 kg
Cena € s DPH

829,-

5

UHLOVÉ BRÚSKY
Výkonné , s dlhou životnosou a bezpeènosou práce.
W 18 LTX 125

WEA 14-125 Quick
s autobalancerom

obj.è.: 602174610

Napätie akumulátora 18 V / 2x 4 Ah / ASC 30
Priemer kotúèa 125 mm
Poèet otáèok 8 000 /min.
Hmotnos s akumulátorom 2,4 kg
Cena € s DPH

Príkon 1400 W / Priemer kotúèa 125 mm
Krútiaci moment 3,3 Nm
Poèet otáèok 10 500 /min.
Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

599,90

W 780 - 125

obj.è.: 606702000

Príkon 780 W / Priemer kotúèa 125 mm
Krútiaci moment 1,8 Nm
Poèet otáèok 10 000 /min.
Hmotnos 1,7 kg
Cena € s DPH

obj.è.: 600377000

249,- 204,90

nia zásob!
Do vypreda

79,90

W 820 - 125

obj.è.: 606728000

Príkon 820 W / Priemer kotúèa 125 mm
Krútiaci moment 1,8 Nm
Poèet otáèok 10 000 /min.
Hmotnos 1,7 kg
Cena € s DPH

109,- 84,90

WE 9-125 Quick

T
K
U
D
O
TajOvhoPdnejšPie pRre nároèné použitie
n

obj.è.: 600269000

Príkon 950 W / Priemer kotúèa 125 mm
Krútiaci moment 2,5 Nm
Poèet otáèok 3 000 - 10 000 /min.
Hmotnos 1,9 kg
Cena € s DPH

169,- 135,90
WE 14-125 Inox Plus

W 1080-125

Príkon 1 400 W / Krútiaci moment 4,2 Nm
Poèet otáèok 2.000 - 7.000 /min
Max. priemer kotúèa 125 mm
Hmotnos 1,9 kg
Cena € s DPH

Príkon 1080 W / Priemer kotúèa 125 mm
Krútiaci moment 3 Nm
Poèet otáèok 10 500 /min.
Hmotnos 2,1 kg
Cena € s DPH

289,- 209,90

129,- 107,90

WA 11-125 Quick
s autobalancerom

obj.è.: 601101000

Príkon 1100 W / Priemer kotúèa 125 mm
Krútiaci moment 3 Nm
Poèet otáèok 10 000 /min.
Hmotnos 1,9 kg
Cena € s DPH

189,- 155,90

WE 14-125 Plus
WE 14-150 Plus

obj.è.: 600281000
obj.è.: 600286000

Príkon 1400 W / Priemer kotúèa 125 / 150 mm
Krútiaci moment 3,3 / 3,5 Nm
Poèet otáèok 7000-10500 / 6000-9000 /min.
Hmotnos 1,9 kg
Cena € s DPH

189,- 149,90

6

obj.è.: 602131000

+ lamelový kotúè 125 mm

obj.è.: 606722000

Leštièka na mramor a kameò
pre mokré leštenie
PWE 11-100
obj.è.: 602050000
Príkon 1 100 W / Priemer kotúèa 100 mm
Krútiaci moment 18 Nm
Poèet otáèok 1 700 - 6 100 /min.
Hmotnos 2,2 kg
Cena € s DPH

419,-

Leštièka
PE 12-175

obj.è.: 602175000

Príkon 1 200 W / Krútiaci moment 14 Nm
Poèet otáèok 700 - 2200 /min.
Max. priemer kotúèa 175 mm
Hmotnos 2,4 kg
Cena € s DPH

369,-

www.stamet.sk

dodávka
bez oporného taniera!

WXLA
pre najažšie
použitie,
extrémna
odolnos
W 17-150

obj.è.: 619125000
na ¾ahké brúsenie a ostrenie
Príkon 200 W / 230V Krutiaci moment 0,9 Nm
Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 125 x 20 x 20 mm
Poèet otáèok 2 980 /min.
Hmotnos 7,5 kg
Cena € s DPH

319,- 239,90

129,-

obj.è.: 600170000

DS 150

Príkon 1700 W / Priemer kotúèa 150 mm
Krútiaci moment 5 Nm
Poèet otáèok 10 000 /min.
Hmotnos 3,8 kg
Cena € s DPH

112,90

obj.è.: 619150000

Príkon 350 W / 230V Krutiaci moment 1,1 Nm
Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 150 x 20 x 20 mm
Poèet otáèok 2 980 /min.
Hmotnos 9,5 kg
Cena € s DPH

339,- 249,90

WX 17-180

výkonný a tichý bezudržbový indukèný motor
jedineèný bajonetový systém odòatia krytov kotúèov
- ¾ahká a rýchla výmena kotúèov
rýchle nastavenie dorazu, bez použitia náradia
ochranné sklá pre ochranu zraku
gumové podložky pre stabilitu a zníženie vibrácii

DS 125

obj.è.: 600169000

Príkon 1700 W / Priemer kotúèa 150 mm
Krútiaci moment 5 Nm
Poèet otáèok 10 000 /min.
Hmotnos 3,8 kg
Cena € s DPH

WX 17-150

DVOJKOTÚÈOVÉ BRÚSKY

179,- 144,90

DS 175

obj.è.: 600179000

obj.è.: 619175000

pre nároèné ostrenie, brúsenie a odhrotovanie

Príkon 1700 W / Priemer kotúèa 180 mm
Krútiaci moment 6 Nm
Poèet otáèok 8 500 /min.
Hmotnos 3,9 kg
Cena € s DPH

Príkon 500 W / 230V Krutiaci moment 2,3 Nm
Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 175 x 25 x 32 mm
Poèet otáèok 2 980 /min.
Hmotnos 14,5 kg / výstup pre odsávanie 35 mm
Cena € s DPH

349,- 279,90

239,-

DS 200

obj.è.: 619200000

na priemyselné použitie
Príkon 600 W / 400V Krutiaci moment 2,6 Nm
Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 200 x 25 x 32 mm
Poèet otáèok 2 980 /min.
Hmotnos 16,3 kg / výstup pre odsávanie 35 mm
Cena € s DPH

EXTRA
VÝHODNE
WX 22-230

369,- 309,90

obj.è.: 606459000

Príkon 2 200 W / Priemer kotúèa 230 mm
Krútiaci moment 14 Nm
Poèet otáèok 6 600 /min.
Hmotnos 5,8 kg
Cena € s DPH

VÝBORNÝ POMER
KVALITA / CENA!

239,- 174,90

DS 250

obj.è.: 619250000

na priemyselné použitie
Príkon 900 W / 400V Krutiaci moment 10 Nm
Brúsny kotúè 36 P a 60 N, 250 x 40 x 51 mm
Poèet otáèok 1 490 /min.
Hmotnos 33,3 kg / výstup pre odsávanie 35 mm
Cena € s DPH

459,- 399,90

WX 24-230

obj.è.: 606449000

Príkon 2 400 W / Priemer kotúèa 230 mm
Krútiaci moment 17 Nm
Poèet otáèok 6 600 /min.
Hmotnos 5,8 kg
Cena € s DPH

TNS 175
obj.è.: 611750000
nízkootáèkovy a bežný kotúè

269,-

T
TOP PRODUK
WXLA 26-230 Quick
s autobalancerom

obj.è.: 606455000

predåžená

Príkon 2 600 W / Priemer kotúèa 230 mm
Krútiaci moment 18 Nm
Poèet otáèok 6 600 /min.
Hmotnos 6,4 kg
Cena € s DPH

399,- 329,90
www.metabo.sk

ž iv o t n o s 

Príkon 500 W / 230V Krutiaci moment 2,3 Nm
Brúsny kotúè 170 x 25 x 32 mm N60, 200 x 40 x 20 mm
Poèet otáèok 2 980 /min.
Hmotnos 14,9 kg / výstup pre odsávanie 35 mm
Cena € s DPH

262,- 249,90

BS 175
obj.è.: 601750000
kotúèová brúska s brúsnym pásom
Príkon 500 W / 230V Krutiaci moment 2,3 Nm
Brúsny kotúè 175 x 25 x 32 mm N60, 50 x 1020 mm K60
Poèet otáèok 2 980 /min.
Hmotnos 14,5 kg / výstup pre odsávanie 35 mm
Cena € s DPH

369,-

7

Nožnice na plech
Ku 6870

obj.è.: 606870000

Príkon 550 W / Krutiaci moment 6 Nm
Poèet zdvihov 3 000 /min.
Oce¾. plech 400 N/mm2 2,5 mm
Min.zakrivenie 20 mm / Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH

749,-

Nožnice na plech
Ku 6872

Priama brúska
GA 18 LTX

obj.è.: 600638500

Napätie akumulátora 18 V / 1x 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 25 000 /min.
Klieština 6 mm
Hmotnos 2,1 kg
Cena € s DPH

569,-

bez aku, nabíjaèky

obj. è. 600638850

359,-

obj.è.: 606872000

Príkon 550 W / Krutiaci moment 3 Nm
Poèet zdvihov 5 300 /min.
Oce¾. plech 400 N/mm2 1,6 mm
Min.zakrivenie 15 mm / Hmotnos 1,9 kg
Cena € s DPH

629,-

Prestrihovaè
Kn 6875

obj.è.: 606875000

Príkon 550 W / Krutiaci moment 6 Nm
Poèet zdvihov 3 000 /min.
Oce¾. plech 400 N/mm2 2 mm
Min.zakrivenie 4 mm / Hmotnos 2,1 kg
Cena € s DPH

809,-

Priama brúska
GA 18 LTX G

obj.è.: 600639500

Napätie akumulátora 18 V / 1x 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 6 000 /min.
Klieština 6 mm
Hmotnos 2,2 kg
Cena € s DPH

709,-

bez aku, nabíjaèky

obj. è. 600639850

499,-

Priama brúska
GE 710 Compact

NOVINKA!
obj.è.: 600615000

Príkon 710 W / Klieština 6 mm
Poèet otáèok 13 000 - 34 000 /min.
Poèet otáèok pri zaažení 24 000 /min.
Hmotnos 1,4 kg
Cena € s DPH

209,- 169,-

Píla na rezanie kovov
CS 23-355
obj.è.: 602335850
+ Flexiamant Super
Príkon 2300 W / Priemer kotúèa 355 mm
tyè - 65, rúry - 125, profily - 115x130 mm
max. otvorenie èelusti zveráka 238 mm
Hmotnos 16,9 kg
Cena € s DPH

279,- 229,90

5 dielna sada
tvrdokovových frézok

10 dielna sada
tvrdokovových frézok

Obsahuje
628343, 628347
628351, 628402
628359

Obsahuje
628343, 628344,
628347, 628348,
628352, 628402
628356, 628359,
628360, 628367.

Obj.è.: 628403

90,67

Obj.è.: 628404

236,41
Priama brúska
GE 710 Plus

NOVINKA!
obj.è.: 600616000

Príkon 710 W / Klieština 6 mm
Poèet otáèok 10 000 - 30 500 /min.
Poèet otáèok pri zaažení 24 000 /min.
Hmotnos 1,6 kg
Cena € s DPH

279,- 229,90

Upínací rám pri práci s ohybným hriade¾om:
Upínací rám Metabo potiahnutý tvrdenou gumou
môžete postavi alebo zavesi,
je nešmyk¾avý a stabilný.
Chráni chúlostivé povrchy
pred poškriabaním
Obj.è.: 628329000

Priama brúska
GE 950 Plus

NOVINKA!
obj.è.: 600618000

Príkon 950 W / Klieština 6 mm
Poèet otáèok 2 500 - 8 700 /min.
Poèet otáèok pri zaažení 7 200 /min.
Hmotnos 1,7 kg
Cena € s DPH

399,- 349,90

8

www.metabo.sk

199,-

Lepiaca pišto¾
KE 3000

iek
25 tyèin epidla
l
tavného ANIA ZÁSOB!
obj.è.: 618121000 DO VYPRED

+ 25 tyèiniek tavného lepidla
Priemer /dåžka tyèiniek 11 / 200 mm
Doba nahriatia cca 6 min.
Teplota spracovania cca 200 °C
Hmotnos 0,25 kg
Cena € s DPH

Teplovzdušná pištol
H 16-500

obj.è.: 601650000

Príkon 1600 W
Množstvo vzduchu 240 - 500 l/min.
Teplota vzduchu 300 - 500 °C
Hmotnos 0,7 kg
Cena € s DPH

89,-

Teplovzdušná pištol
HE 20-600
+ 2 nadstavce

49,-

59,90

obj.è.: 602060500

Príkon 2000 W
Množstvo vzduchu 150 - 500 l/min.
Teplota vzduchu 50 - 600 °C
Hmotnos 0,85 kg
Cena € s DPH

139,- 119,90

Teplovzdušná pištol
HE 23-650
+ 3 nadstavce

EXTRA
VÝHODNE
Fréza do muriva
MFE 30
+ vysávaè ASR 2025
+ 2 ks kotúèe

obj.è.: 601119000

Príkon 1400 W / Priemer kotúèov 125 mm
Poèet otáèok 8200 /min.
Možná šírka drážok 10, 17, 23, 30 mm
Plynule nastavite¾ná håbka drážok 0 - 30 mm
Hmotnos 3,9 kg
Cena € s DPH
-

1 503, 789,90

obj.è.: 602365500

Príkon 2300 W
Množstvo vzduchu 150 - 500 l/min.
Teplota vzduchu 50 - 650 °C
Hmotnos 0,94 kg
Cena € s DPH

199,- 179,90

Sponkovaèka a klincovaèka
TaE 2019
obj.è.: 602019000
Max. sled impulzov 20 /min.
Spony 4 mm, šírka 12 - 18 mm
Spony, 10 mm šírka 8 -18 mm
Spony z pl.drôtu, šírka 10 mm, šírka 8 - 14 mm
Klince 19 mm
Hmotnos 1 kg
Cena € s DPH

249,-

Sponkovaèka a klincovaèka
TaE 3030
obj.è.: 603030000

Fréza do muriva
MFE 65
+ vysávaè ASR 2050
+ 2 ks kotúèe

Max. sled impulzov 20 /min.
Spony 4 mm, šírka 18 - 30 mm
Klince 16 - 30 mm
Hmotnos 1,2 kg
Cena € s DPH
obj.è.: 600365000

Príkon 2400 W / Priemer kotúèov 230 mm
Poèet otáèok 6500 /min.
Možná šírka drážok 3, 9, 17, 29, 33, 37, 41 mm
Plynule nastavite¾ná håbka drážok 20 - 65 mm
Hmotnos 8,2 kg
Cena € s DPH
,-

1 986 1 429,90

www.metabo.sk

309,-

Sponkovaèka a klincovaèka
TaM 3034
obj.è.: 603034000
Max. sled impulzov 20 /min.
Spony 4 mm, šírka 18 - 30 mm
Klince 16 - 30 mm
Hmotnos 1,2 kg
Cena € s DPH

359,9

Vàtaèka
BE 10

obj.è.: 600133000

Príkon 450 W
Poèet otáèok 0-2400 /min.
Krútiaci moment 10 Nm
Vàtanie kov, mäkké drevo 10 / 20 mm
Hmotnos 1,1 kg
Cena € s DPH

119,- 94,90

EXTRÉMNY VÝKON
široké možnosti použitia.
ve¾mi vhodné pre vàtanie väèších priemerov
silný a výkonný metabo motor
bezpeènostná spojka metabo S-automatic
rovnaký výkon pri chode v¾avo aj vpravo
nastavenie poètu otáèok
vreteno s vnútorným šeshranom (BE 75-16)
nízka váha kompaktná ve¾kos
predåžená rukovä proti pretoèeniu
vhodné na vàtanie, miešanie, závitovanie
metabo „Quick“ rýchla výmena z vàtania
na skrutkovanie bez použitia náradia (pri verziách Quick)
Vàtaèka
BE 75-16

75 Nm

Príklepová vàtaèka
SBE 561

139,- 114,90

Príklepová vàtaèka
SBE 701 SP

329,- 289,90

obj.è.: 601160500

Príkon 710 W Krútiaci moment 28 / 12 Nm
Poèet otáèok 0 - 1000 / 0 - 3100 /min.
Poèet úderov 59 000 /min.
Vàtanie beton, kov, drevo 20 / 13 / 40 mm
Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH

219,- 179,90

Príklepová vàtaèka
SBE 900 Impuls

obj.è.: 600865500

Príkon 900 W Krútiaci moment 38 / 14 Nm
Poèet otáèok 0 - 1000 / 0 - 3100 /min.
Poèet úderov 59 000 /min.
Vàtanie beton, kov, drevo 20 / 13 / 40 mm
Hmotnos 2,7 kg
Cena € s DPH

289,- 239,90

obj.è.: 600580000

Príkon 750 W
Poèet otáèok 0-660 /min.
Krútiaci moment 75 Nm
Vàtanie kov, mäkké drevo 16 / 50 mm
Hmotnos 2,3 kg
Cena € s DPH

obj.è.: 601160500

Príkon 560 W Krútiaci moment 5 Nm
Poèet otáèok 0-2800 /min.
Poèet úderov 50 000 /min.
Vàtanie beton, kov, drevo 12 / 10 / 20 mm
Hmotnos 1,7 kg
Cena € s DPH

Príklepová vàtaèka
SBE 1100 Plus

obj.è.: 600867500

Príkon 1100 W Krútiaci moment 44 / 16 Nm
Poèet otáèok 0 - 900 / 0 - 2800 /min.
Poèet úderov 53 000 /min.
Vàtanie beton, kov, drevo 20 / 16 / 40 mm
Hmotnos 2,8 kg
Cena € s DPH

309,- 269,90

EXTRÉMNY VÝKON
QUICK = JEDNODUCHO A RÝCHLO

Rýchloupínací držiak bitov
„Quick“
obj.è.: 627241000

Vàtaèka
BE 75 Quick

Sk¾uèovadlo Futuro Plus S2M
„Quick“
obj.è.: 627240000

75 Nmobj.è.: 600585700

Príkon 750 W
Poèet otáèok 0-660 /min.
Krútiaci moment 75 Nm
Vàtanie kov, mäkké drevo 16 / 50 mm
Hmotnos 2,3 kg
Cena € s DPH

499,-

54,35
Rýchloupínací uhlový adaptér
„Quick“

63,83
Ozubené sk¾uèovadlo
„Quick“
obj.è.: 627238000

Dvojrýchlostná vàtaèka
BE 1300 Quick
obj.è.: 600593700
Príkon 1300 W
Poèet otáèok 0 - 1000 / 0 - 3100 /min.
Krútiaci moment 46 Nm
Vàtanie kov, mäkké drevo 16/8 / 40/25 mm
Hmotnos 2,9 kg
Cena € s DPH

569,-

10

www.metabo.sk

obj.è.: 627242000

obj.è.: 627077000

69,01
68,90

61,44

AKU KLADIVÁ - VÀTANIE RÝCHLO,
KDEKO¼VEK A BEZ KÁBLA.

SDS PLUS
Aku vàtacie kladivo
BHA 36 LTX Compact obj.è.: 600206500
Napätie akumulátora 36 V / 1,5 Ah / ASC 15
Poèet otáèok 0-1200 /min.
Vàtanie beton, kov, drevo 18 / 10 / 22 mm
Sila úderu (EPTA) 2 J / 152 J/s
Hmotnos 3 kg
Cena € s DPH

729,-

Aku vàtacie kladivo
KHA 24 Code obj.è.: 600190500
Napätie akumulátora 25,2 V / 3 Ah / ASS 15
Poèet otáèok 0-1000 /min.
Vàtanie beton, kov, drevo 20 / 13 / 22 mm
Sila úderu (EPTA) 2,5 J / 191 J/s
Hmotnos 3,7 kg
Cena € s DPH

1 149,-

Kombikladivo
KHE 2650

obj.è.: 600658000

Príkon 850 W Krútiaci moment 13 Nm
Poèet otáèok 0 - 1100 /min.
Sila úderu (EPTA) 2,7 J / 200 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
26 / 68 / 13 / 28 mm
Hmotnos 3,2 kg
Cena € s DPH

349,- 299,90

Kombikladivo
KHE 2851

obj.è.: 600657000

2x sk¾uèovadlo
Príkon 1010 W Krútiaci moment 13 Nm
Poèet otáèok 0 - 945 /min.
Sila úderu (EPTA) 2,8 J / 207 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
28 / 68 /13 / 28 mm
Hmotnos 3,2 kg
Cena € s DPH

379,- 339,90

Univerzálne kladivo
UHE 2250 Multi

obj.è.: 600854000

2x sk¾uèovadlo

VYBAVENÝ NA PRÁCU!
EXTRA
VÝHODNE
Kombikladivo
KHE 2443

319, 254,90

Univerzálne kladivo
UHE 2850 Multi
obj.è.: 600597000

Príkon 800 W Krútiaci moment 15 Nm
Poèet otáèok 0 - 1150 /min.
Sila úderu (EPTA) 2,3 J / 166 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
24 / 68 / 13 / 30 mm
Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH
-

229, 149,90

Kombikladivo
KHE 3250

obj.è.: 600637000

Príkon 800 W Krútiaci moment 20 Nm
Poèet otáèok 0 - 1150 /min.
Sila úderu (EPTA) 3,1 J / 222 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
32 / 82 /13 / 35 mm
Hmotnos 3,4 kg
Cena € s DPH

469,- 399,90

Kombikladivo
KHE 3251

Príkon 705 W Krútiaci moment 13 Nm
Poèet otáèok 0 - 990 / 0 - 2.600 /min
Sila úderu (EPTA) 2,2 J / 141 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
22 / 68 / 13 (6) / 28 (28) mm
Hmotnos 3,4 kg
Cena € s DPH
-

EXTRA
VÝHODNE

obj.è.: 600659000

2x sk¾uèovadlo
Príkon 800 W Krútiaci moment 20 Nm
Poèet otáèok 0 - 1150 /min.
Sila úderu (EPTA) 3,1 J / 222 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
32 / 82 /13 / 35 mm
Hmotnos 3,5 kg
Cena € s DPH

539,- 469,90

obj.è.: 600712000

2x sk¾uèovadlo
Príkon 1010 W Krútiaci moment 13 Nm
Poèet otáèok 0 - 945 / 0 - 2.480 /min
Sila úderu (EPTA) 2,8 J / 207 J/s
Vàtanie betón / korunka tehla / kov / mäkké drevo
28 / 68 / 13 (6) / 28 (28) mm
Hmotnos 3,4 kg
Cena € s DPH
-

389, 339,90

SILNÁ ¼AHKÁ VÁHA KHE 3250
KHE 3251
Silné, mnohostranné a ergonomicky perfektné:
Jedineèný Metabo Antivibraèný systém
Výborný pomer hmotnos/výkon
Neuverite¾ná rýchlos vàtania a napriek tomu ¾ahké.
Robustný Metabo Marathon motor
Extra dlhá životnos vïaka špeciálnej ochrane proti
abrazívnemu prachu.
Dlhá životnos - výborné chladenie
Dlhší vypínaè
Komfortnejšie dosiahnute¾ný v každej pracovnej situácii.
Skrutkovanie v pravom alebo ¾avom chode
Vždy s rovnakou silou.
www.stamet.sk

11

AKU MAGNETICKÁ
VÀTAÈKA
SDS MAX
Kombikladivo
KHE 56

obj.è.: 600340000

Príkon 1300 W Krútiaci moment 90 Nm
Poèet otáèok 0 - 300 /min.
Sila úderu (EPTA) 8,5 J / 402 J/s
Vàtanie betón / vrtak / frez.korunka / vàt.korunka
45 / 65 / 100 mm
Hmotnos 6,7 kg
Cena € s DPH
-

999, 869,90

Sekacie kladivo
MHE 56

obj.è.: 600366000

Príkon 1300 W
Max.poèet úderov 2840 /min.
Sila úderu (EPTA) 8,5 J / 402 J/s
Hmotnos 6,3 kg
Cena € s DPH
-

- maximálna sloboda pohybu
- vynikajúci výkon do priemeru 32 mm
- ve¾ké flexibilita vïaka rezervnému akumulátoru
- maximálna pracovná bezpeènos
vïaka indikácii magnetickej prídržnej
sily permanentného magnetu
- permanentný magnet
nepotrebujem žiadne napájanie
- magnet v tvare hranolu môžete
upevni na rúry priemeru
90 - 300 mm, hrúbka steny 6 mm
Aku magnetická vàtaèka
MAG 28 LTX 32
obj.è.: 600334500
Napätie akumulátora 25,2 V / 3 Ah / ASS 15
Poèet otáèok 380 / 680 /min.
Upnutie Morse kužel MK2, 19 mm Weldon
Vàtanie priemer / håbka 32 (vrtak 13) / 50 mm
Zdvih stojanu 160 mm
Hmotnos s aku 14,5 kg
Cena € s DPH

2 349,-

869, 779,90
Magnetická jadrová vàtaèka
MAG 32
obj.è.: 600330500

Kombikladivo
KHE 76

obj.è.: 600341000

Príkon 1500 W Krútiaci moment 100 Nm
Poèet otáèok 0 - 300 /min.
Sila úderu (EPTA) 11,9 J / 542 J/s
Vàtanie betón / vrtak / frez.korunka / vàt.korunka
50 / 80 / 150 mm
Hmotnos 8,4 kg
Cena € s DPH

Príkon 1000 W
Krútiaci moment 50 Nm
Poèet otáèok /pri zaažení 700 / 450 /min.
Upnutie 19 mm Weldon
Vàtanie priemer / håbka 32 (13) / 50 mm
Zdvih stojanu 160 mm
Hmotnos s aku 11 kg
Cena € s DPH

1 499, 1 299,90

1 099, 1 039,90

Magnetická jadrová vàtaèka
MAG 50
obj.è.: 600331500

Kombikladivo
KHE 96

obj.è.: 600596000

Príkon 1700 W Krútiaci moment 120 Nm
Poèet otáèok 125 -250 /min.
Sila úderu (EPTA) 20 J / 658 J/s
Vàtanie betón / vrtak / frez.korunka / vàt.korunka
50 / 80 / 150 mm
Hmotnos 11,8 kg
Cena € s DPH

1 499, 1 299,90

Príkon 1200 W Krútiaci moment 90 / 50 Nm
Poèet otáèok 100 - 250 / 200 - 450 /min.
Upnutie Morse kužel MK2, 19 mm Weldon
Vàtanie priemer / håbka 50 (20) / 50 mm
Rezanie závitov M16 Zdvih stojanu 160 mm
Hmotnos s aku 13 kg
Cena € s DPH

2 199, 1 599,90

EXTRA
VÝHODNE

Miešadlo
RWE 1100
obj.è.: 601111000
+ metla RS2 / 140 / 600
Príkon 1100 W
Krútiaci moment 45 Nm
Poèet otáèok 0 - 700 /min.
Upnutie nástroja vnútorný závit M 14
Hmotnos s aku 3,4 kg
Cena € s DPH

Sekacie kladivo
MHE 96

329,- 259,90

obj.è.: 600396000

Príkon 1600 W
Max.poèet úderov 1950 /min.
Sila úderu (EPTA) 20 J / 658 J/s
Hmotnos 11 kg
Cena € s DPH

1 399, 1 119,90

12

RS 2 / 140 / 600 (nadol)

RS 3 / 130 / 600 (nadol)

RS4 / 130 / 600 (nahor)

Obj. è. 631951000

Obj. è. 631953000

Obj. è. 631956000

Cena 51,78 €

Cena 59,50 €

Cena 59,50 €

www.metabo.sk

ODPORÚÈAME POUŽÍVANIE VRECIEK DO VYSÁVAÈA,
PREDÅŽIA ŽIVOTNOS FILTROV AJ VYSÁVAÈA!
AS 1200

obj.è.: 601200000

Príkon 1200 W
Objem nádrže 20 l
Prietok vzduchu 3600 l/h
Podtlak 171 hPa (mbar)
Filtraèná plocha 2950 cm2
Priemer a dåžka hadice 35 mm / 1,75 m
Hmotnos 5 kg
Cena € s DPH
-

189, 139,90

Ekologické a efektívne odstraòovanie farieb a laku.
Až 70% úspora èasu oproti iným technikám.
Fréza na lak
LF 724 S

obj.è.: 600724000

Príkon 710 W Krútiaci moment 2 Nm
Priemer frézovania 80 mm
Výška boèného frézovania 28 mm
Axiálna håbka frézovania 0 - 0,3 mm
Radiálna håbka frézovania 0,15 mm
Hmotnos 2,6 kg
Cena € s DPH

439,-

+ MetaLoc I

obj.è.: 600724700

479,ASA 1202

bez brus.papiera
bez chémie

obj.è.: 601202000

Príkon 1200 W
Objem nádrže 32 l
Prietok vzduchu 3600 l/h
Podtlak 171 hPa (mbar)
Filtraèná plocha 2950 cm2
Priemer a dåžka hadice 35 mm / 2,5 m
Hmotnos 7 kg
Cena € s DPH
-

309, 269,90

Horná fréza
Of E 1229 Signal

obj.è.: 601229000

Príkon 1200 W
Max. výška zdvihu 50 mm
Vo¾nobežné otáèky 5000 - 25500 /min.
Priemer upínacej klieštiny 8 mm
Hmotnos 3,4 kg
Cena € s DPH

479,- 419,90

+ MetaLoc IV
ASR 2025

obj.è.: 601229700

479,-

obj.è.: 602022000

Príkon 1200 W
Objem nádrže 25 l
Prietok vzduchu 3660 l/h
Podtlak 248 hPa (mbar)
Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre celulóza
Priemer a dåžka hadice 35 mm / 2,5 m
Hmotnos 11 kg
Cena € s DPH
-

539, 444,90

Pásová brúska s podstavcom a dorazom
obj.è.: 600375000
Bae 75
Príkon 1010 W
Vo¾nobežné otáèky 240 - 450 m/min.
Krútiaci moment 12 Nm
Brúsny pás 75 x 533 mm
Hmotnos 4,7 kg
Cena € s DPH

349,- 269,90

ASR 2050

obj.è.: 602033000

+ 5 ks vrecko na prach
Príkon 1200 W
Objem nádrže 50 l
Prietok vzduchu 3660 l/h
Podtlak 248 hPa (mbar)
Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre celulóza
Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,5 m
Hmotnos 16 kg
Cena € s DPH
-

649, 589,90

Hoblík s podstavcom
Ho 0882

obj.è.: 600882540

Príkon 800 W
Dåžka stola 290 mm
Šírka hob¾ovania 82 mm
Nastavite¾ná håbka 0 - 3 mm
Max. håbka zárezu 23 mm
Hmotnos 3,3 kg
Cena € s DPH

369,- 319,90

PRE TRVALÉ NASADENIE, STÁLE ÈISTENIE FILTRA BEZ PRERUŠENIA PRÁCE!

FILTRE triedy M
3

Ideálne pre mobilné použitie
vhodné odsávanie pri brúsení, vàtaní, frézovaní a rezaní na stavbe
g/m )
ty AGW≥ 0,1 mko
ntrola
alebo v dielni vhodné k odsávaniu nehor¾avých kvapalín Integrovaná zásuvka s automatickým (hodno

automatic
prúdu vzduchu
zapínaním umývate¾ný filter možnos navinutia kábla automatický dobeh k vyprázdneniu hadice
ASR 35 L AutoClean

obj.è.: 602055000

Príkon 1400 W
Objem nádrže 35 l
Prietok vzduchu 3660 l/h
Podtlak 248 hPa (mbar)
Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre polyesterové
Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,5 m
Hmotnos 15 kg
Cena € s DPH

729,-

ASR 35 M AutoClean

obj.è.: 602056000

Príkon 1400 W
Objem nádrže 35 l
Prietok vzduchu 3660 l/h
Podtlak 248 hPa (mbar)
Filtraèná plocha 8600 cm2, filtre polyesterové
Priemer a dåžka hadice 35 mm / 3,5 m
Hmotnos 15 kg
Cena € s DPH

949,-

www.metabo.sk

13

EJ ÚROVNI!
KVALITA BRÚSENIA NA NAJVYŠŠ
Vibraèná brúska
SR 180 Intec

Excentrická brúska
FSX 200 Intec

obj.è.: 601022500

Príkon 180 W
Brúsna doska 92 x 183 mm
Poèet kmitov 21700 /min.
Priemer kmitu 2,5 mm
Hmotnos 1,75 kg
Cena € s DPH

149,-

Vibraèná brúska
SR 20-23

112,90

99,-

Excentrická brúska
SXE 400

obj.è.: 602026000

obj.è.: 611350000

289,

+ MetaLoc II

Vibraèná brúska
SRE 4351 TurboTec

obj.è.: 611351000

Multibrúska
FMS 200 Intec

259,90

obj. è. 611351700

+ 10 brus.pap.

299,-

obj.è.: 600065500

69,90

99,-

obj.è.: 600317500

2x penová doska + 3 brúsne papiere

Príkon 280 W
Brúsna doska 93 mm
Poèet kmitov 14 000 - 22 000 /min.
Priemer kmitu 1,8 mm
Hmotnos 1,3 kg
Cena € s DPH

179,-

14

Príkon 250 W
Priemer taniera 125 mm
Poèet otáèok 5000 - 11000 /min.
Kmitavý okruh 5 mm
Hmotnos 1,7 kg
Cena € s DPH

Excentrická brúska
SXE 425 TurboTec

BRÚSNY PAPIER
mm
DO HRÚBKY 10

obj.è.: 600131000

Príkon 320 W
Priemer taniera 125 mm
Poèet otáèok 4.200 - 11.000 /min
Kmitavý okruh 5 mm
Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

239,- 199,90

Excentrická brúska
SXE 450 TurboTec

obj.è.: 600129000

Príkon 350 W
Priemer taniera 150 mm
Poèet otáèok 4.200 - 11.000 /min
Kmitavý okruh 2,8 / 6,2 mm
Hmotnos 2,2 kg
Cena € s DPH

269,- 229,90

Príkon 200 W Brúsna doska 100 x 147 mm
Poèet kmitov 26 000 /min.
Priemer kmitu 1,4 mm
Hmotnos 1,25 kg
Cena € s DPH

Delta brúska
DSE 280 Intec

obj.è.: 600325500

169,-

279,-

329,

Excentrická brúska
SXE 325 Intec

229,90

Príkon 350 W Brúsna doska 112 x 230 mm
Poèet kmitov 8.400 - 22.000 /min
Priemer kmitu 2,2 mm
Hmotnos 2,7 kg
Cena € s DPH
-

+ MetaLoc II

BRÚSNY PAPIER
mm
DO HRÚBKY 10

obj. è. 611350700

+ 10 brus.pap.

obj.è.: 600405000

179,-

139,-

Príkon 350 W
Brúsna doska 93 x 185 mm
Poèet kmitov 8.400 - 22.000 /min
Priemer kmitu 2,2 mm
Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH
-

69,90

Príkon 220 W
Priemer taniera 80 mm
Poèet otáèok 5000 - 10000 /min.
Kmitavý okruh 3 mm
Hmotnos 1,2 kg
Cena € s DPH

Príkon 210 W
Brúsna doska 92 x 183 mm
Poèet kmitov 21700 /min.
Priemer kmitu 2,5 mm
Hmotnos 1,8 kg
Cena € s DPH

Vibraèná brúska
SRE 4350 TurboTec

obj.è.: 609225500

Príkon 240 W
Priemer taniera 125 mm
Poèet otáèok 11000 /min.
Kmitavý okruh 2,7 mm
Hmotnos 1,3 kg
Cena € s DPH

+ MetaLoc III

obj. è. 600129700

279,-

PRIAMOÈIARE PÍLY
STA 18 LTX

obj.è.: 602298610

Napätie akumulátora 18 V / 4,0 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 2700 /min
Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45°
Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 135 / 35 / 10 mm
Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,8 kg
Cena € s DPH

549,-

bez aku, nabíjaèky
a kufra

obj. è. 602298850

STA 18 LTX 140

obj.è.: 601405500

229,-

Napätie akumulátora 18 V / 4,0 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 1000 - 3000 /min
Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45°
Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 140 / 35 / 10 mm
Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,9 kg
Cena € s DPH

609,-

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 601405850

299,+ MetaLoc II

obj. è. 601405700

+ 1+1 plátok
+ vodiaca lišta - adaptér ....

649,-

CHVOSTOVÉ PÍLY
PowerMaxx ASE

obj.è.: 602264500

Napätie akumulátora 10,8 V / 1,5 Ah / LC 40
Poèet otáèok 0 - 3100 /min
Max.šírka rezu 13 mm
Hmotnos s aku 1,2 kg
Cena € s DPH

269,- 239,90

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602264850

159,+ MetaLoc
1,5 Ah

obj. è. 602264700

+ MetaLoc
4 Ah

obj. è. 602264750

ASE 18 LTX

269,349,obj.è.: 602269610

Napätie akumulátora 18 V / 4 Ah / ASC 30
Poèet otáèok 0 - 2700 /min
Max.šírka rezu 30 mm
Hmotnos s aku 3,6 kg
Cena € s DPH

549,-

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602269850

189,STEB 70 Quick

obj.è.: 601040000

Príkon 570 W
Krútiaci moment 6 Nm
Poèet otáèok 900 - 3300 /min
Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45°
Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 70 / 20 / 6 mm
Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

179,-

STEB 80 Quick

139,90

obj.è.: 601041500

PSE 1200

obj.è.: 601301000
+ 3 pílové plátky
Príkon 1200 W
Krútiaci moment 15 Nm
Poèet otáèok 0 - 2600 /min
Max. zdvih platku 28 mm
Hmotnos s aku 4 kg
Cena € s DPH

369,- 319,90

Príkon 590 W
Krútiaci moment 6 Nm
Poèet otáèok 900 - 3300 /min
Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45°
Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 80 / 25 / 8 mm
Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2 kg
Cena € s DPH

Kruhové paralelné vedenie pre STE / STA 140
pre rezanie kruhov v priemere 100 až 360 mm
a rezy rovnobežné s okrajom

STE 100 SCS

Ochranné dosky pre STE / STA 140
k nasunutiu na spodnú dosku priamoèiarej píly

189,-

obj.è.: 601043500

Príkon 630 W
Krútiaci moment 6,5 Nm
Poèet otáèok 1000 - 3000 /min
Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45°
Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 100 / 25 / 8 mm
Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,2 kg
Cena € s DPH

259,-

STE 140 Plus

Príkon 710 W
Krútiaci moment 6,5 Nm
Poèet otáèok 1000 - 3100 /min
Možnos náklonu ¾avá / pravá 45° / 45°
Drevo / NE-kovy / oce¾.plech 140 / 35 / 10 mm
Poèet stupòov výkyvu 4 Hmotnos 2,5 kg
Cena € s DPH

+ MetaLoc II
+ 1+1 plátok
+ vodiaca lišta - adaptér ....

39,72

Univerzálna ochranná doska
Obj.èíslo.: 623595

10,87

229,90

obj.è.: 601403500

259,-

Obj.èíslo.: 623591

229,90

obj. è. 601403700

379,-

Ochranná doska s plsou
pre ve¾mi jemné povrchy
Obj.èíslo.: 623596

25,24

Ochranná doska s Pertinaxom
pre drevené materiály
Obj.èíslo.: 623597

14,62

15

Skracovacia píla
KS 216 M Lasercut

RUÈNÉ OKRUŽNÉ PÍLY

obj.è.: 0102160300
Príkon 1350 W
Kotúè 216 x 30 mm
Rozmer 480 x 543 x 325 mm
Dåžka rezu pri 90°/45° 120 / 83 mm
Håbka rezu 90° / 45° 60 / 42 mm
Otoèenie stola a náklon 47°/ 47° a 45°/ 0°
Hmotnos 9 kg
Cena € s DPH

189,- 159,90

KSA 18 LTX

obj.è.: 602268860
Napätie akumulátora 18 V / 4 Ah / ASC 30
Priemer kotúèa 165 x 16 mm
Poèet otáèok 0 - 2700 /min
Håbka rezu 90° / 45° 53,5 / 42 mm
Hmotnos s aku 4,3 kg
Cena € s DPH

Skracovacia a úkosová píla
KGS 216 M
obj.è.: 0102160400
Príkon 1500 W
Kotúè 216 x 30 mm
Rozmer 820 x 543 x 355 mm
Dåžka rezu pri 90°/45° 305 / 205 mm
Håbka rezu 90° / 45° 65 / 36 mm
Otoèenie stola a náklon 47°/ 47° a 45°/ 0°
Hmotnos 14 kg
Cena € s DPH

559,-

bez aku a nabíjaèky

obj. è. 602268850

199,-

339,- 289,90

NOVINKA!
EXTRA
VÝHODNE

Skracovacia a úkosová píla
KGS 254 M
obj.è.: 0102540400
Príkon 1800 W
Kotúè 254 x 30 mm
Rozmer 850 x 620 x 400 mm
Dåžka rezu pri 90°/45° 305 / 205 mm
Håbka rezu 90° / 45° 90 / 47 mm
Otoèenie stola a náklon 47°/ 47° a 45°/ 0°
Hmotnos 17,5 kg
Cena € s DPH

429,- 369,90

KS 55 FS

obj.è.: 600955000
Príkon 1200 W Kotúè 160 x 20 mm, 18 zub.
Poèet otáèok 5600 /min
Nastavenie uhlov -45° až 47°
Max. håbka rezu 90° / 45° 55 / 39 mm
Hmotnos s aku 4 kg
Cena € s DPH

optimálny odvod pilín
dobre vidite¾ný
ukazovate¾ rezu
219,- 169,90
¾ahká základná doska
+ MetaLoc IV
obj.è.: 600955700
z hliníka vhodná
269,na väèšinu vodiacich líšt
od renomovaných výrobcov
pre uchytenie na lištu nie je potrebný, žiadny adaptér
¾ahká výmena kotúèa vïaka aretácii vretena
bezpeènostný zámok spínaèa pre bezpeènos pri práci
antivibraèné prvky, pogumovaná rukovä
Okružná a ponorná píla
KSE 55 Vario Plus
obj.è.: 601204000
+ taška metabo
Príkon 1200 W
Krútiaci moment 5 Nm
Priemer kotúèa 160 x 20 mm
Poèet otáèok 2.000 - 5.200 /min
Max. håbka rezu 90° / 45° 55 / 40 mm
Hmotnos s aku 3,7 kg
Cena € s DPH

Skracovacia a úkosová píla
KGS 254 I Plus
obj.è.: 0102540200

INDUKÈNÝ MOTOR

Príkon 1800 W
Kotúè 254 x 30 mm
Rozmer 930 x 690 x 590 mm
Dåžka rezu pri 90°/45° 305 / 214 mm
Håbka rezu 90° / 45° 90 / 54 mm
Otoèenie stola a náklon 47°/ 60° a 46°/ 22,5°
Hmotnos 32,5 kg
Cena € s DPH
,-

Príkon 2200 W
Kotúè 315 x 30 mm
Rozmer 950 x 765 x 660 mm
Dåžka rezu pri 90°/45° 320 / 223 mm
Håbka rezu 90° / 45° 120 / 76 mm
Otoèenie stola a náklon 47°/ 60° a 46°/ 46°
Hmotnos 26 kg
Cena € s DPH
,-

obj.è.: 602268860
+ taška metabo
Príkon 1400 W
Krútiaci moment 9 Nm
Priemer kotúèa 190 x 30 mm
Poèet otáèok 4200 /min
Max. håbka rezu 90° / 45° 66 / 47 mm
Hmotnos s aku 5,5 kg
Cena € s DPH

1 399 1 079,90

Univerzálny stôl
Podstavec pre KS, KGS Podstavec pre KS, KGS
UMS pre
KSU 250 Mobile
KSU 400
Max.celková dåžka 250 cm
KS, KGS, KGT 300, Max.celková dåžka 400 cm
Nosnos 250 kg
Nosnos 250 kg
BAS 260, DH 330

389,-

16

489,-

Skracovacia a úkosová píla
KGS 315 Plus
obj.è.: 0103150000

KS 66

HW/CT 160 x 20 mm 10 zub./22°
HW/CT 160 x 20 mm 24 zub./20°
HW/CT 160 x 20 mm 30 zub./5°
HW/CT 160 x 20 mm 42 zub./15°
HW/CT 160 x 20 mm 54 zub./8°
Vodiaca lišta 1500 mm
Vodiaca lišta 1500 mm v taške

obj.è.: 0102540100
Príkon 1800 W
Kotúè 254 x 30 mm
Rozmer 723 x 684 x 580 mm
Dåžka rezu pri 90°/45° 145 / 100 mm
Håbka rezu 90° / 45° 90 / 40 mm
Otoèenie stola a náklon 47°/58° a 47°/ 47°
Hmotnos 18 kg
Cena € s DPH

1 299 1 079,90

449,-

62800200
62803100
62807100
62807200
62807300
63121300
63121370

Skracovacia píla
KS 254 Plus

18,96
34,60
40,04
44,19
50,45
102,23
127,82

Obj.è.: 631317000

138,84

Hmotnos 25 kg

Pracovná výška 38 / 89 cm
Hmotnos 36 kg

Obj.è.: 0910066110

Obj.è.: 631318000

329,-

259,90

465,51

Hrubkovaèka a zrovnávaèka
HC 260 C 2,2 WNB obj.è.: 0114026000 (230V)
HC 260 C 2,8 DNB obj.è.: 0114026100 (400V)

NOVÝ ŠTANDARD MOBILITY,
NAJKOMPAKTNEJŠIA VO SVOJEJ TRIEDE
podstavec je integrovaný priamo v skrini píly, zloženie behom
krátkeho okamihu
všetky zabudované èasti uložíte do odkladacej èasti na skrini
vïaka kolieskam, môžete TS 254 pohodlne aha
dve pracovné výšky
rýchla motorová brzda - zastavenie kotúèa do 3 sekúnd
ochrana pred opätovným nábehom pri výpadku el.prúdu
Stolová okružná píla
TS 254

obj.è.: 600668000

Príkon 2000 W / 230 V Kotúè 254 x 30 mm
Rozmer 740 x 750 x 355 mm
Stôl (min./max) 670 / 970 x 715 / 995 mm
Výška rezu pri 90°/45° 87 / 50 mm
Sklopenie kotúèa -1,5 - 46,5 °
Hmotnos 33,4 kg
Cena € s DPH

849,90

919,90

Odsávacie zariadenie
SPA 1200
obj.è.: 601205000
Príkon 550 W / 230 V
Rozmer 830 x 450 x 1.600 mm
Podtlak 1.600 Pa Max.prietok 900 m3/h
Plocha filtra 1 m2
Objem vreca na triesky 65 l
Hmotnos 22 kg
Cena € s DPH
-

NAŠE ÈERPADLÁ A VODÁRNE SÚ VŠESTRANNÉ!

NOVINKA!

Príkon 2000 W 230 V / 2800 W 400 V
Pilový kotúè 315 x 30 mm
Rozmer 1.650 x 650 x 1.000 mm
Rozmer stola 800 x 550 mm
Výška rezu pri 90°/45° 85 / 60 mm
Hmotnos 62 / 64 kg
Cena € s DPH
,-

399,90

Èerpadlo na èistú vodu
TP 6600
obj.è.: 0250660000
Príkon 250 W
Max. prietok 6600 l/h
Max. dopravná výška a håbka ponoru 6 / 5 m
Hmotnos 4,3 kg
Cena € s DPH
-

119, 89,90

Èerpadlo na èistú vodu
TP 8000 S
obj.è.: 0250800000
Príkon 350 W
Max. prietok 8000 l/h
Max. dopravná výška a håbka ponoru 7 / 5 m
Hmotnos 4,3 kg
Cena € s DPH
-

159, 99,90

Èerpadlo na èistú vodu Plošné sanie do 2-3 mm
TPF 7000 S
obj.è.: 0250800002

Pásová píla
BAS 260 Swift

obj.è.: 090025100
Príkon 350 W / 230 V
Rozmer dxšxv 525 x 425 x 840 mm
Ve¾kos stola 340 x 335 mm Sklon 0°- 45°
Pilový pás š / d 6,4 - 12,7 / 1 712 mm
Výška rezu 100 mm Prejazdná šírka 245 mm
Hmotnos 32,5 kg
Cena € s DPH
,-

339

299,90

BAS 317 Precision WNB obj.è.: 090317000 (230V)
BAS 317 Precision DNB obj.è.: 090317100 (400V)
Príkon 900 W 230 V / 400 V
Rozmer dxšxv 665 x 795 x 1600 mm
Ve¾kos stola 548 x 400 mm Sklon -2°- 45°
Pilový pás š / d 6 - 20 / 2240 mm
Výška rezu 165 mm Prejazdná šírka 305 mm
Hmotnos 70,5 / 72 kg
Cena € s DPH
,-

839

Hrubkovaèka
DH 330

1 09

399, 319,90

TKHS 315 C 2,0 WNB obj.è.: 0103152000 (230V)
TKHS 315 C 2,8 DNB obj.è.: 0103152100 (400V)

449

Príkon 2200 W 230 V / 2800 W 400 V
Rozmer dxšxv 1110 x 620 x 960 mm
Hrub./hoblovací stôl 840x330 / 1.040x260 mm
Priechodná výška / šírka 160 x 260 mm
Rýchlos posuvu 5 m /min.
Hob¾ovanie 0 - 3 mm
Hmotnos 71 kg
Cena € s DPH
9,-

619,90

Príkon 450 W
Max. prietok 7000 l/h
Max. dopravná výška a håbka ponoru 6 / 5 m
Hmotnos 4,6 kg
Cena € s DPH
-

159, 129,90

Kalové èerpadlo
PS 7000 S

Príkon 450 W
Max. prietok 7000 l/h
Max. dopravná výška a håbka ponoru 5 / 5 m
Hmotnos 4,8 kg
Cena € s DPH
-

169, 109,90

Kalové èerpadlo
PS 15000 S

729

589,90

obj.è.: 0251500000

Príkon 850 W
Max. prietok 15000 l/h
Max. dopravná výška a håbka ponoru 9,5 / 5 m
Hmotnos 6,5 kg
Cena € s DPH
-

319, 239,90

obj.è.: 0200033000

Príkon 1800 W / 230 V
Rozmer dxšxv 579 x 857 x 574 mm
Hrubkovací stôl 840 x 330 mm
Priechodná výška / šírka 152 x 330 mm
Rýchlos posuvu 7 m /min.
Zrovnávanie 0 - 3 mm
Hmotnos 35 kg
Cena € s DPH
,-

obj.è.: 0250750000

Kalové èerpadlo
PS 18000 S

obj.è.: 0251800000

Príkon 1100 W
Max. prietok 18000 l/h
Max. dopravná výška a håbka ponoru 11 / 5 m
Hmotnos 7,8 kg
Cena € s DPH
-

429, 329,90

17

DRENÁŽNE A STAVEBNÉ ÈERPADLÁ

Drenážne èerpadlo pre nepretržitú prevádzku
DP 18-5 SA
obj.è.: 604111000
Príkon 800 W
Max. prietok 18000 l/h
Max. dopravná výška / håbka ponoru 12 / 7 m
Pripojenie 1 1/2" vnútorny závit
Zrnitos 5 mm
Hmotnos 10 kg
Cena € s DPH

S1

NAJVYŠŠÍ
STUPEÒ
OCHRANY

Bezolejový kompresor
Power 150
obj.è.: 0230023204

IP 68

NOVINKA!

649,-

NAJVYŠŠÍ
STUPEÒ
OCHRANY

IP 68

1 199,-

Stavebné èerpadlo pre nepretržitú prevádzku
DP 24-46 SG
obj.è.: 604113000

S1

NAJVYŠŠÍ
STUPEÒ
OCHRANY

IP 68

849,-

Príkon 1470 W
Max. prietok 28000 l/h
Max. dopravná výška / håbka ponoru 12 / 7 m
Pripojenie 2" vnútorny závit
Zrnitos 50 mm
Hmotnos 19,3 kg
Cena € s DPH

12

S1

BasicAir 350

IP 68

NOVINKA!

Studòové èerpadlo
TBP 4000 M

obj.è.: 0250400055

Spojka Storz
C=2“ x vnút.závit 1 1/2“
s 100 mm predåžením
pre DP 28-10 S Inox
Obj. è. 628801000
Cena 31,24 €

Domáca vodáreò
HWW 4000/20 S

Domáca vodáreò
HWW 5500/20 M

Príkon 900 W
Max. prietok 3000 l/h
Max. tlak 4,3 bar
Max. dopravná výška / sacia håbka 43 / 8,5 m
Hmotnos 14 kg
Cena € s DPH
,-

179

18

104,90

459,90

obj.è.: 0250300110

154,90

obj.è.: 0250400120

Príkon 1300 W
Max. prietok 4000 l/h
Max. tlak 4,8 bar
Max. dopravná výška / sacia håbka 48 / 8 m
Hmotnos 18,3 kg
Cena € s DPH
,-

Záhradné èerpadlo
P 3000 G

obj.è.: 0250300042

obj.è.: 0230135000

239

12

479,90

189,90

Príkon 900 W
Max. prietok 3000 l/h
Max. tlak 4,3 bar
Max. dopravná výška / sacia håbka 43 / 8,5 m
Hmotnos 19 kg
Cena € s DPH
,-

Príkon 750 W
Max. prietok 3800 l/h
Max. tlak 5,5 bar
Max. dopravná výška / sacia håbka 55 / 20 m
Hmotnos 12 kg
Cena € s DPH
,-

599

249

Príkon 1,8 kW / 230 V
(10 bar / 50 l)
Hluènos 88 dB
Efektívny prietok 150 l/h
Rozmer 760 x 380 x 660 mm
Poèet otáèok 2850 /min
Hmotnos 33,3 kg
Cena € s DPH
,-

Domáca vodáreò
HWW 3000/20 G
Spojka Storz
C=2“ x vnút.závit 2“
pre SP 24-46 SG, SP 28-50 S Inox
Obj. è. 628800000
Cena 31,44 €

479,90

obj.è.: 0230025500

549

1 019,-

Spojka Storz
C=2“ x vnút.závit 1 1/2“
pre DP 18-5 SA
Obj. è. 0903061375
Cena 26,13 €

579

Príkon 1,5 kW / 230 V
(8 bar / 24 l)
Hluènos 87 dB
Efektívny prietok 120 l/h
Rozmer 555 x 310 x 600 mm
Poèet otáèok 2850 /min
Hmotnos 27 kg
Cena € s DPH
,-

12

NAJVYŠŠÍ
STUPEÒ
OCHRANY

539,90

Príkon 1,5 kW / 230 V
(8 bar / 24 l)
Hluènos 87 dB
Efektívny prietok 125 l/h
Rozmer 640 x 260 x 660 mm
Poèet otáèok 2850 /min
Hmotnos 22 kg
Cena € s DPH
,-

Olejový kompresor
ClassicAir 255

NOVINKA!

Stavebné èerpadlo pre nepretržitú prevádzku
DP 28-50 S Inox
obj.è.: 604114000

649

Bezolejový kompresor
BasicAir 260
obj.è.: 0230026203

S1

NOVINKA!

Príkon 900 W
Max. prietok 24000 l/h
Max. dopravná výška / håbka ponoru 9 / 7 m
Pripojenie 2" vnútorny závit
Zrnitos 46 mm
Hmotnos 17,9 kg
Cena € s DPH

Príkon 0,75 kW / 230 V
(8 bar / 3 l)
Hluènos 74 dB
Efektívny prietok 46 l/h
Rozmer 465 x 310 x 465 mm
Poèet otáèok 1450 /min
Hmotnos 16 kg
Cena € s DPH
,-

12

Drenážne èerpadlo pre nepretržitú prevádzku
DP 28-10 S Inox
obj.è.: 604112000
Príkon 1850 W
Max. prietok 28000 l/h
Max. dopravná výška / håbka ponoru 17 / 7 m
Pripojenie 1 1/2" vnútorny závit
Zrnitos 10 mm
Hmotnos 18,5 kg
Cena € s DPH

VZDUCH AJ PRE
NAJAŽŠIE
NASADENIE!

259

189,90

obj.è.: 0250550014

Príkon 1500 W
Max. prietok 5500 l/h
Max. tlak 5,5 bar
Max. dopravná výška / sacia håbka 55 / 9 m
Hmotnos 18,8 kg
Cena € s DPH
,-

539

489,90

Do vypredania!
Mega 500/150 D
obj.è.: 0230135100
(10 bar / 25 l)
Príkon 1800 W / 230 V
Hluènos 88 dB
Efektívny prietok 150 l/h
Rozmer 490 x 450 x 750 mm
Poèet otáèok 2850 /min
Hmotnos 34,5 kg
Cena € s DPH
,-

669

obj.è.: 0230148000

Príkon 2,6 kW 400 V
Max.tlak 10 bar
Hluènos 88 - 97 dB Efektívny prietok 250 l/h
Rozmer 1300 x 435 x 1050 mm
Poèet otáèok 1100 /min
Hmotnos 83 kg
Cena € s DPH
-

PowerAir 350

12

1 499, 949,90

12

399,90

Do vypredania!
EXTRA
VÝHODNE

Mega 490/100 W (230V) obj.è.: 0230145200
(10 bar / 90 l)
D (400V) obj.è.: 0230145300
Príkon 2,4 kW 230 V / 400 V
Hluènos 87 dB
Efektívny prietok 220 l/h
Rozmer 1070 x 500 x 860 mm
Poèet otáèok 1570 /min
Hmotnos 56 kg
Cena € s DPH
-

Mega 550/200 D

EXTRA
VÝHODNE

obj.è.: 0230155000

Príkon 4,55 kW 400 V
Max.tlak 11 bar
Hluènos 87 - 96 dB Efektívny prietok 350 l/h
Rozmer 1430 x 550 x 1010 mm
Poèet otáèok 1250 /min
Hmotnos 109 kg
Cena € s DPH
,-

2 099 1 199,90

12

1 299, 749,90

12

EXTRA
VÝHODNE

EXTRA
VÝHODNE

Do vypredania!

NOVÁ GENERÁCIA
VZDUCHOVÉHO
NÁRADIA METABO
Plus v komforte
a dlhej životnosti.

Mega 650/200 D

obj.è.: 0230165000

Príkon 5 kW 400 V
Max.tlak 14 bar
Hluènos 88 - 97 dB Efektívny prietok 420 l/h
Rozmer 1500 x 570 x 1050 mm
Poèet otáèok 1250 /min
Hmotnos 132 kg
Cena € s DPH
,-

2 199 1 449,90

12

NOVINKA!

NOVINKA!
NOVINKA!

Rázový skrutkovaè

Excentrická brúska

Raèòový uahovák

Vàtaèka

Sekacie kladivo

1/2" SR 2700

ES 7700

DRS 68 Set

DB 10

DMH 30 Set

MHS 315 Set

Obj. è. 80901059730

Obj. è. 80901061017

Obj. è. 604119500

Obj. è. 604120000

Obj. è. 604115500

Obj. è. 80901006911

Cena 169,90 € 229,-

359,-

Cena 239,90 €

129,-

Cena 89,90 €

Cena 109,90 € 115,-

Cena 89,90 €

Sekacie kladivo

77,-

Cena 55,90 €

115,-

NOVINKA!
NOVINKA!
NOVINKA!
Rázový skrutkovaè

Priama brúska

Priama brúska

Priama brúska

Skrutkovaè

Skrutkovaè

STS 630 Set

DG 25 Set

STS 7000

DS 1610

DS 14

DSSW 360 Set

Obj. è. 80901054576

Obj. è. 80901054576

Obj. è. 80901006040

Obj. è. 80901012440

Obj. è. 604117000

Obj. è. 604118500

Cena 57,90 €

82,-

Cena 66,90 €

82,-

Cena 109,90 € 169,-

Cena 89,90 €

189,-

Cena 134,90 € 189,-

Cena 89,90 €

127,-

Kartušova pišto¾

Vyfukovacia pišto¾

Vyfukovacia pišto¾

Vyfukovacia pišto¾

Plniè pneumatík

Plniè pneumatík

KP 950

BP 60

BPA 150 s krátkou dýzou

BP 200 s predåžením

RF 100

RF 200 ciachovaný

Obj. è. 80901057265

Obj. è. 80901054606

Obj. è. 80901026742

Obj. è. 80901026718

Obj. è. 80901058911
Cena 51,90 €

76,-

Cena 7,90 €

15,-

20,-

Cena 16,90 €

Cena 15,90 €

24,-

Cena 31,90 €

Obj. è. 80901056188
43,-

Cena 45,90 €

69,-

Špirálová hadica

Špirálová hadica

Špirálová hadica

Hadica tlak. s rýchlospojkou

Hadica tlak. s rýchlospojkou

Hadica tlaková

5m

7,5 m

10 m

max. 20 bar / 6 mm / 5 m

max. 20 bar / 9 mm / 10 m

max. 20 bar / 6 mm / 1 m

Obj. è. 80901054940

Obj. è. 80901054959

Obj. è. 0901054908

Obj. è. 0901054924

Obj. è. 80901056153

Cena 24,13 € 23,42

Cena 40,80 €

39,60

www.stamet.sk

Obj. è. 80901054967
Cena 60,72 €

58,96

Cena 20,40 € 20,40

Cena 31,13 € 31,13

Cena 1,14 €

19

volite¾né príslušenstvo

HOBBY
LINE
ku všetkým strojom
hobby line
+ HP Bio CAR 1 l

PROFI
Line

Vysokotlakový èistiè pre domáce použitie
ONE 1606 / 1606 M Plus
ONE 1005 M

Výkon / napätie 1,3 kW / 230 V
Pracovný tlak 100 bar (max.)
Prietok vody
360 l/h
Hadica
3,5 m
Hmotnos
9 kg
Obj. èíslo
IDAF49675
Cena € s DPH

199,-

159,-

1,8 kW / 230 V
120 / 125 bar (max.)
360 l/h
6m
12 kg
IDAF47890 / IDAF48487

222,-

308,-

S OHREVOM VODY

Hobby vysokotlakový èistiè
s ohrevom vody

HOTLINE 141

G POWER 150 X

249,-

Profesionálny vysokotlakový èistiè
ELITE 2840 T
EVOLUTION X5 2960 T
G POWER 190 X

3,1 kW / 230 V
150 bar
600 l/h
12 m
26 kg
IDAF92189

5 kW / 400 V
180 bar
750 l/h
12 m
29 kg
IDAF92192

5,3 kW / 400 V
30 - 190 bar
390 - 780 l/h
10 m
44 kg
IDAF42302

1 150,-

1 199,-

1 290,-

1 299,-

Profesionálny
vysokotlakový èistiè
s ohrevom vody

Umývací stroj na podlahy
s valcovými kefami

190,-

PSD 250

Umývací stroj na podlahy s diskovou kefou

LAVAMATIC
501 E / 501 B

LAVAMATIC
360 E / 360 B
2x gelová batéria
a zabudovaná nabíjaèka

5,5 kW / 400 V
30 - 175 bar
400 - 800 l/h
30 - 140 °C
IDAC40132

3 149, 2 990,-

Pracovný výkon 900 m2/h
Šírka záberu
25 cm
Objem nádrží
5/3 l
Napätie
230 V
Obj. èíslo
LPTE01039
Cena € s DPH

710 m2/h
35,5 cm
15 / 16,5 l
230 V / 24 V
LPTE00524 / LPTB01390

1 750 m2/h
50 cm
40 / 50 l
230 V / 24 V
LPTE00480 / LPTB02257

1 499,- 2 199,- 2 999,- 3 499,-

VYSÁVAÈE

4 299,-

4 332,-

TEPOVAÈE

STREAM 1202

STREAM 1629

MIRAGE 1515 AT

Vysávaè na suché hmoty

2-motorový vysávaè

Vysávaè s el.oklepom filtra
na suché a mokré hmoty

s dvojitou filtráciou

Výkon / napätie
Poèet motorov 1,1 kW / 230 V 2x 1,3 kW / 230 V
410 m3/h
Prietok vzduchu 260 mbar
3
200 m /h
218 mbar
Podtlak
16 l
62 l
Objem nádoby
7 kg
20 kg
Hmotnos
ASDO88120
ASDO88124
Obj. èíslo
Cena € s DPH

189,-

20

-2
2 39 0,

UMÝVAÈE

OPTIMA 175
Výkon / napätie 2,1 kW / 230 V
Pracovný tlak
140 bar
Prietok vody
450 l/h
Teplota vody
60 °C (max.)
Obj. èíslo
IDAC40236
Cena € s DPH

7 kW / 400 V
30 - 200 bar
900 l/h
15 m
88 kg
IDAF89837

499,-

1,1 kW / 230 V
220 mbar
170 m3/h
10 l
10 kg
ASDO40013

795,- 699,-

MIRAGE 1629

MIRAGE 1640

DRAGON 1643

3-motorový vysávaè

Priemyselný vysávaè
s dvojitou filtráciou
s dvojitou filtráciou
s cyklónovým
filtraè. systémom
2x 1,05 kW / 230 V 3x 1,05 kW / 230 V 3x 1,1 kW / 230 V
510 m3/h
510 m3/h
340 m3/h
220 mbar
220 mbar
218 mbar
60 l
78 l
78 l
45 kg
26 kg
24 kg
ASID89589
ASDO28200
ASDO28089
2-motorový vysávaè

770,-

899,-

1 199,-

MIRAGE SUPER
Vysávaè s tepovaèom
+ Chémia T 600 - 5 l
1 kW / 230 V
170 m3/h
220 mbar
22 l
10,5 kg
ASDO40259

425,-

www.ipc-cistiacatechnika.sk

HOBBY
LINE

Výkon / napätie
Pracovný tlak
Prietok vody
Max.teplota vody
Hadica
Hmotnos
Obj. èíslo
Cena € s DPH

Vysokotlakové èistièe
HDEm 1810

HDEm 330

HDEm 390

1,3 kW / 230 V
85 bar (max.)
300 - 330 l/h
40 °C
3,5 m
6,5 kg
90529018330

+ rotaèná
umývacia kefa
1,6 kW / 230 V
95 bar
360 - 390 l/h
40 °C
3,5 m
9 kg
90529018390

139,-

Turbo (rotaèná)
tryska

1,8 kW / 230 V
115 bar
360 - 410 l/h
40 °C
5,5 m
11,5 kg
905290191810

124,90

94,90

390,-

229,-

Tryska na nízky
a vysoký tlak

Vario tryska

MC 2600

HDEm 1901

vysávaè s nízkou
hladinou hluku
na suché hmoty

+rotaèná kefa +turbo tryska
+ nástavec na podlahu

1,8 kW / 230 V
125 bar
360 - 410 l/h
40 °C
5 m
12 kg
905290191901

267,-

189,90

Sada adaptérov
3 ks

169,90

Vodný filter

Výkon / napätie 1300 W / 230 V
200 m3/h
Prietok vzduchu
260 mbar
Podtlak
10 l
Objem nádoby
8 kg
Hmotnos
282600
Obj. èíslo
Cena € s DPH

179,90

216,-

Predlžovací
nadstavec

Prúdový
nadstavec

Obj. è. 9700110

Obj. è. 9700210

Obj. è. 9701910

Obj. è. 9700310

Obj. è. 9700410

Obj. è. 9700510

Obj. è. 9700520

Cena 9,57 € 12,00

Cena 8,25 € 10,00

Cena 12,21€ 14,00

Cena 6,57 € 8,00

Cena 8,25 € 10,00

Cena 9,57 € 12,00

Cena 9,57 € 12,00

Turbo tryska
HDEm 2210 - 2710

Krídlová tryska
HDEm 330

Tryska na vysoký aj nízky tlak 1,05
s reguláciou HDEm 2210 - 2250

Tryska na vysoký aj nízky tlak 1,15
s reguláciou pre HDEm 2710

Obj. è. 9701903

Obj. è. 9702003

Obj. è. 9702103

Obj. è. 9702104

Cena 15,18 € 19,00

Cena 7,92 € 10,00

Cena 16,50 € 21,00

Cena 16,50 € 21,00

Flexibilný
nadstavec

Vario tryska
1500 typ

Umývacia kefa

Rotaèná kefa

Pišto¾ P 2010

Rebrovaná pišto¾
s 5 m VT hadicou

Obj. è. 9700603

Obj. è. 9700705

Obj. è. 9700803

Obj. è. 9700903

Obj. è. 9701003

Obj. è. 9702203

Cena 20,79 € 25,00

Cena 16,35 € 20,00

Cena 17,67 € 20,00

Cena 29,37 € 36,00

Cena 27,72 € 33,00

Cena 39,30 € 48,00

Predlžovacia hadica

Predlžovacia hadica

6 m s adaptérom M22

10 m s adaptérom M22

Sada na èistenie
odtokov 6 m

Sada na èistenie
odtokov 10 m

Opieskovacia
sada

Náhradná hadica
6 m + pišto¾ P2010

Obj. è. 9701201

Obj. è. 9701301

Obj. è. 9701405

Obj. è. 9701505

Obj. è. 9701605

Obj. è. 9701701

Cena 26,07 € 31,00

Cena 31,35 € 35,00

Cena 27,06 € 28,00

Cena 29,70 € 36,00

Cena 27,72 € 30,00

Cena 19,47 € 24,00

Napeòovací
nadstavec

REM Click & Enjoy
nadstavec

Èistiè na podlahy

Sada KIT 4 S
4 dielna

Sada KIT 5 S
5 dielna

Obj. è. 9701105
Cena 7,26 €

9,00

Obj. è. 9702105
Cena 19,90 €

Adaptér M22
Obj. è. 9703310
Cena 3,90 €

Obj. è. 9701805
Cena 65,67 € 84,00

Obj. è. 09600110
Cena 34,90 € 69,00

Obj. è. 09600210
Cena 43,90 € 89,00

21

EXTRA
VÝHODNE

Bezolejový kompresor
E 200/8/24

E 351/9/50
230 V / 400 V
+ KIT 4 S

E 241/8/50

+ 7-dielna sada
príslušenstva
Výkon / napätie
1,1 kW / 230 V
Efektívny prietok
100 l/min
Poèet valcov/stupòov
1/1
Poèet otáèok
2 850 /min
Rozmery DxŠxV 570x255x445 mm
Hmotnos
23 kg
Obj. èíslo
90202248
Cena € s DPH

239,-

159,90

1,5 kW / 230 V
125 l/min
1/1
2 850 /min
830 x 325 x 655 mm
38,5 kg
90242508

369,-

249,90

2,2 kW
203 l/min
2/1
1 570 /min
875 x 375 x 790 mm
50 kg
90351509 / 903515010
805,805,-

E 401/9/100 / E 401/9/200

E 351/9/100
230 V / 400 V
+ KIT 4 S
2,2 kW
203 l/min
2/1
1 570 /min
875 x 375 x 790 mm
66 / 69 kg
903515009 / 903510010
971,971,-

619,90 659,90 699,90 779,90

2,2 kW / 230 V
310 l/min
2/1
1 200 /min
1070x390x800 / 1500x450x1100 mm
69 / 86 kg
90381009 / 9040120009
998,-

1 149,-

799,90

EXTRA
VÝHODNE

999,90

DRENÁŽNE A STAVEBNÉ ÈERPADLÁ

PONORNÉ ÈERPADLO
NA ÈISTÚ VODU

KALOVÉ ÈERPADLO
INOX
OBEŽNÉ
KOLESO
EXTRA
VÝHODNE

E 500/9/200
SPE 7000
Príkon motora
250 Watt
Max.èerp.množstvo 7 000 l/h
Max.doprav.výška
7 m
Hmotnos
4,5 kg
Obj. èíslo
35070002500
Cena € s DPH

79,-

SPE 14500 DN

SPR 15500 DR

SPG 20500 DR

750 Watt
14 450 l/h
8 m
6 kg
35014500750

1 000 Watt
15 350 l/h
11,5 m
8,5 kg
35015501000

1 500 Watt
20 500 l/h
9 m
24 kg
35020501150

144,- 84,90 269,- 159,90

499,-

SPG 18500
1 500 Watt
18 500 l/h
12 m
26 kg
35018501500

549,-

/

E 650/11/270

3 kW / 400 V
310 /
2/1
1 450 /

/ 4 kW / 400 V
495 l/min
/ 2/2
1 370 /min
1500 x 450 x 1100 / 1520 x 590 x 1260 mm
91 / 237 kg
903812009 / 90592711
62,1 434,20

1 099,90

1 599,90

5m
SACIA HÅBKA 2

EXTRA
VÝHODNE

Záhradné èerpadlo
WPEm 3400 G
Príkon motora
900 Watt
Max.èerp.množstvo 3 200 l/h
Max. tlak
4,2 bar
Max.doprav.výška
42 m
Max. sacia håbka
8 m
Hmotnos
11 kg
Obj. èíslo
35134009000
Cena € s DPH

139,- 89,90

22

WPEm 3400 / 20 G

Domáce vodárne
WPEm 3351 / 20 G

900 Watt
3 200 l/h
4,2 bar
42 m
8 m
15 kg
35234209000

1 100 Watt
2 500 l/h
4,2 bar
30 m
25 m
20 kg
35233511120

269,- 144,90

409,- 309,90

WPEm 5550/24G
Premium Line
1300 Watt
4 400 l/h
4,6 bar
46 m
8 m
23,5 kg
35255241350

229,-

E 851/11/500

/

E 1200/11/500

5,5 kW / 400 V / 7,5 kW / 400 V
615 / 950 l/min
2/2
1 450 / 1 300 /min
2030 x 680 x 1400 / 2040 x 690 x 1410 mm
210 / 268 kg
9085150011 / 90705011
2 959,969,-

2 199,90

3

2 699,90

631866000
630526000
630527000
630528000
630531000
630532000
631780000
631820000
631821000
631822000
631823000
631824000
631825000
631826000
631827000
631828000
631879000
631876000
631829000
631830000
631831000
631832000
631833000
631834000
625229000
631835000
631789000
631836000

Cenník Akciová
cena € cena €
s DPH s DPH
5,49
7,54
13,60
18,21
20,25
26,77
22,95
30,89
20,25
24,80
26,99
35,73
3,44
4,54
2,89
3,98
3,35
4,63
3,19
4,07
3,69
4,84
2,79
3,84
2,99
4,30
4,49
5,63
3,29
4,30
3,99
4,95
5,29
7,54
6,89
8,58
3,29
4,42
3,69
4,95
5,29
7,07
3,23
4,42
3,44
4,84
4,33
5,93
7,34
9,77
5,69
7,84
17,37
24,15
5,69
6,72

Oznaèenie

Obj. èíslo

Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus

6 x 200 mm
12 x 450 mm
12 x 600 mm
14 x 600 mm
16 x 450 mm
16 x 600 mm
4 x 110 Pro4
5 x 110 Pro4
5 x 160 Pro4
5,5 x 110 Pro4
5,5 x 160 Pro4
6 x 110 Pro4
6 x 160 Pro4
6 x 210 Pro4
6,5 x 110 Pro4
6,5 x 160 Pro4
6,5 x 210 Pro4
6,5 x 260 Pro4
7 x 110 Pro4
7 x 160 Pro4
7 x 210 Pro4
8 x 110 Pro4
8 x 160 Pro4
8 x 210 Pro4
8 x 250 Pro4
8 x 260 Pro4
8 x 600 Pro4
9 x 210 Pro4

Cenník Akciová
cena € cena €
s DPH s DPH
3,79
5,19
3,99
5,53
5,11
7,07
6,09
8,40
7,29
9,95
17,37
23,28
48,57
68,06
5,29
6,84
7,09
9,58
5,19
7,07
6,09
8,40
7,69
10,49
53,97
75,65
6,59
8,60
9,19
12,02
6,89
9,14
7,69
10,61
9,19
12,58
12,29
16,86
15,79
21,31
59,37
82,72
10,39
14,24
21,59
28,57
8,99
12,49
9,79
13,47
15,29
19,08
40,48
55,39
62,07
87,46

Oznaèenie

Obj. èíslo

631837000
631838000
631839000
631840000
631841000
631793000
631794000
631842000
631843000
631844000
631845000
631846000
631797000
631847000
631848000
631849000
631850000
631851000
631852000
631801000
631802000
631853000
631803000
631854000
631855000
631856000
631804000
631805000

Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus
Vrták SDS-plus

10 x 110
10 x 160
10 x 210
10 x 260
10 x 310
10 x 600
10x1000
11 x 160
11 x 210
12 x 160
12 x 210
12 x 260
12x1000
13 x 160
13 x 260
14 x 160
14 x 210
14 x 260
14 x 310
14 x 450
14x1000
15 x 260
15 x 450
16 x 160
16 x 210
16 x 310
16 x 800
16x1000

Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4
Pro4

SDS-plus vrtáky „Pro 4"
Pre optímálne použitie vo
vàtacích kladivách triedy 2 až 4
kg s upínaním nástroja SDSplus.
Štíhly, dynamický vàtací hrot s
vàtacou hlavicou tvaru sekáèa
pre plynulé vniknutie do materiálu,
jednoduché a ¾ahké centrovanie.

4-špirálová skrutkovica „Pro 4"
umožòuje rýchlu dopravu vàtacej
drviny, znižuje trenie vo vàtanom
otvore a zlepšuje odolnos voèi
kmitaniu.
Priebežné zosilnenie jadra
dáva stabilitu, pevnú polohu
a optimálny prenos energie. Tlmí
kmitanie a zvyšuje tým pokrok
vàtania a životnos.

Najmodernejšie tepelné
spracovanie a povrchové
zhutnenie
zaruèuje povrch, odolný voèi
opotrebovaniu a zvyšujú ohybovú
tuhos vrtákov.

SDS
plus

Špic

Sekáè plochý

Sekáè plochý

Sekáè plochý na dlaždice

Sada sekáèov

250 mm

250 x 20 mm

250 x 40 mm

250 x 50 mm

2 ks

4 dielna sada

Obj. è. 631421000

Obj. è. 631420000

Obj. è. 631425000

Obj. è. 631456000

Obj. è. 630486000

Obj. è. 625580000

Cena 8,70 €

12,02

Cena 8,70 €

12,02

Cena 13,59 € 18,65

Cena 15,69 € 21,59

Cena 13,62 € 14,73

Vrtáky SDS plus pro 4

Cena 11,27 €

13,01

Sady
bitov

SDS
max
Špic

Sekáè plochý

Sekáè plochý na dlaždice

Sada bitov

400 mm

400 x 25 mm

400 x 50 mm

32 dielna

20 dielna

Obj. è. 623352000

Obj. è. 623354000

Obj. è. 623367000

Obj. è. 630445000

Obj. è. 630454000

Cena 13,60 € 18,75

Cena 13,60 €

Cena 35,08 €

18,75

49,75

Cena 19,55 € 23,46

Sada bitov

Cena 16,19 € 17,57

Sada bitov

Sada príslušenstva

Sada príslušenstva

Sada bitov

Sada bitov

9 dielna

50 dielna

55 dielna

56 dielna

71 dielna

26 dielna

Obj. è. 630419000

Obj. è. 630457000

Obj. è. 630458000

Obj. è. 630421000

Obj. è. 630425000

Obj. è. 630426000

Cena 7,34 €

7,58

Cena 26,99 € 31,21

Cena 32,93 € 38,33

Cena 33,27 € 37,69

Cena 37,75 € 45,32

Sada bitov s malou raèòou

Cena 28,89 € 36,86

Sada bitov

Sada vrtákov do dreva

Sada vrtákov do muriva

Sada vrtákov HSS-R

Sada vrtákov HSS-R

15 dielna

8 dielna

8 dielna

19 dielna

25 dielna

19 dielna

Obj. è. 630427000

Obj. è. 630428000

Obj. è. 630429000

Obj. è. 62715100

Obj. è. 62715200

Obj. è. 62715700

Cena 11,74 € 14,11

Cena 6,21 € 7,37

Cena 6,21 € 7,37

Cena 7,86 €

10,83

Cena 14,15 € 20,97

Sada vrtákov HSS-Co

Cena 37,73 € 46,43

23

PERFEKTNÉ NÁRADIE POTREBUJE PERFEKTNÉ PRÍSLUŠENSTVO!

Diamantové kotúèe Promotion
115 x 22,23 mm

125 x 22,23 mm

150 x 22,23 mm

180 x 22,23 mm

230 x 22,23 mm

Obj. è. 624306

Obj. è. 624307

Obj. è. 624308

Obj. è. 624309

Obj. è. 624310

Cena 4,24 €

Kotúè Novorapid Inox

5,42

Cena 6,05 €

Kotúè Flexiarapid INOX

7,43

Cena 10,27

€ 12,61

Kotúè Novorapid Inox

Cena 11,74 €

14,43 Cena

15,46 € 18,94

Rezné kotúèe Promotion, balenie 10 ks

115x1,0x22,23 mm

125x1,6x22,2 mm

150x1,6x22,2 mm

230x1,9x22,23 mm

115x1x22,73 mm, Inox

125x1x22,73 mm, Inox

Obj. è. 616270

Obj. è. 616182

Obj. è. 616183

Obj. è. 616274

Obj. è. 616358

Obj. è. 616359

Cena 0,90 € 1,28

Cena 1,36 € 1,67

Cena 1,74 € 1,94

Cena 2,10 € 2,89

Cena 12,42 € 13,30

Cena 12,45 € 14,65

Pilové plátky / drevo

Pílové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

25 plátkov / 51 / 2 mm

25 plátkov / 74 / 3 mm

25 plátkov / 74 / 4 mm

25 plátkov / 74 / 2,5 mm

25 plátkov / 74 / 4 mm

25 plátkov / 91 / 2 mm

Obj. è. 623605000

Obj. è. 623606000

Obj. è. 623607000

Obj. è. 623608000

Obj. è. 623609000

Obj. è. 623617000

Cena 15,72 € 17,91

Cena 14,67 € 16,86

Cena 18,21 € 20,87

Cena 24,10 € 27,62

Cena 19,91 € 22,88

Cena 43,18 € 47,83

Pilové plátky drevo / metal

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / drevo

Pilové plátky / metal

Pilové plátky / metal

25 plátkov / 106 mm

5 plátkov / 57 / 1,4 mm

25 plátkov / 74 / 4 mm

25 plátkov / 74 / 2,5 mm

25 plátkov / 51 / 1,2 mm

25 plátkov 66 / 0,7 mm

Obj. è. 623621000

Obj. è. 623651000

Obj. è. 623690000

Obj. è. 623691000

Obj. è. 623692000

Obj. è. 623693000

Cena 53,97 € 62,52

Cena 4,19 € 5,36

Cena 16,51 € 19,54

Cena 18,34 € 20,16

Cena 17,55 € 19,27

Cena 17,55 € 19,27

Sada pilových plátkov

Pilové plátky

Pilové plátky

Pilové plátky

Sada pilových plátkov

HCS 240x1,5/8,5 mm - 2 ks

BiM 225x1,6/1,8 mm - 5 ks

BiM 225x0,9/1,8 mm - 5 ks

5 plátkov / MIX

10 plátkov / MIX

Obj. è. 631141000

Obj. è. 631993000

Obj. è. 631494000

Obj. è. 623645000

Obj. è. 623600000

Cena 9,19 €

Cena 32,79 €

11,12

37,92

Cena 18,39 €

21,71

Cena 4,71 €

Cena 10,49 € 12,56

Váš predajca:

Pilové plátky

Pilové plátky

Pilové plátky

BiM 225x0,9/1,8-2,6 mm - 5 ks

BiM 200x1,25/1,8-2,6 mm - 5 ks

BiM 150x0,9/1,4 mm - 5 ks

Obj. è. 631495000

Obj. è. 631991000

Obj. è. 631454000

Cena 18,39 €

21,71

Výhradný zástupca pre SR:

Obchodná 18, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika

Cena 18,39 €

21,26

Cena 12,09 €

13,89

Obrázky môžu by len ilustraèné! Príslušenstvo nemusí by súèasou stroja.
Tlaèové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
www.metabo.sk

www.ipc-cistiacatechnika.sk

www.rem-maschinen.sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful