Pitanja iz elektronike 1.Šta su pretvarači? Pretvarači su uređaji koji međusobno povezuju istosmjerne i izmjenične električne sisteme. 2.

Šta su ispravljači? Ispravljači su energetski pretvarači koju povezuju izmjenične i istosmjerne električne veličine i sisteme 3.Na osnovu čega se mogu podijeliti ispravljači? Ispravljači se mogu podijeliti na osnovu -priključenja na mrežu (jednofazni,trofazni i višefazni) -načinu korištenja energije (punovalni i poluvalni) -stepenu upravljvosti (upravljivi, poluupravljivi, neupravljivi) 4.Strukturna šema ispravljača.

5.Kakvi su napon i struja ako je jednofazni poluvalni upravljivi ispravljačopterećen aktivnim opterećenjem ? Sve dok tiristor ne provede napon na opterećenju je jednak 0. U trenutku kada tiristor provede vrijednost na opterećenju je jednaka naponu sekundara a napon na tiristoru je u idealnom slučaju jednak 0. Struja prati promjenu napona zbog toga što je u pitanju aktivno opterećenje. 6. Kakvi su napon i struja ako je jednofazni poluvalni upravljivi ispravljačopterećen induktivnim opterećenjem? Sve dok tiristor ne provede napon na opterećenju je jednak 0. U trenutku kada tiristor provede vrijednost na opterećenju je jednaka naponu sekundara a napon na tiristoru je u idealnom slučaju jednak 0. Dok je sekundarni napon pozitivan struja kroz opterećenje raste i dostiže svoju maksimalnu vrijednost kada napon ima vrijednost 0.Struja će i dalje teći zbog inercije induktivnosti, tako da induktivnost nakupljenu energiju vraća u strujni krug, napon Us poprima negativnu vrijednost dakle struja će i dalje teći i nakon prolaska mrežnog napona kroz 0. 7.Šta je ugao upravljanja kod ispravljača? Ugao upravljanja ispravljača je vrijeme potrebno da tiristor provede.

Nacrtati jednofazni upravljivi punovalni ispravljač u mosnom spoju ( sve ) . Nacrtati Grecov spoj 9.Nacrtati jednofazni upravljivi punovalni ispravljač sa srednjim izvodom sekundara transformatora ( sve ) 10.8.

13.sa skokovitom promjenom amplitude (stepenasta metoda) -promjena faze (fazno stepenasta metoda) -širinsko impulsna metoda 16. Na osnovu principa rada izmjenične pretvarače možemo podijeliti na: . 15.11.Kako se dobijaju istosmjerni i izmjenični pretvarači? Istosmjerni pretvarač se dobija tako što se na izvor istosmjernog napona prvo priključi invertor te onda serijski sa njim ispravljač. Izmjenični pretvarač se dobija tako što se na izvor izmjeničnog napona prvo priključi ispravljač te onda serijski sa njim invetor. odnosno regulaciji snage sa kojom opterećenje radi.Koji je cilj rada izmjeničnog pretvarača? Krajnji cilj prekidanja i podešavanja vrijednost izmjeničnog napona i struje je regulacija energije koju predajnik daje opterećenju. 12.Na kojem pricipu rade? Izmjenični pretvarači rade na principu prekidanja i podešavanja vrijednosti izmjenične struje. 14.Koje su prednosti a koji nedostatci transformatora u odnosu na izmjenične pretvarače? Prednosti transformatora su : -ima se sinusoidni oblik napona -galvansko odvajanje od mreže -pouzdanost -veći stepen iskorištenja Nedostatci: -velike dimenzije i masa -viša cijena 17. Izmjenični pretvarači sa skokovitom promjenom amplitude se mogu realizovati: -sa mehaničkom regulacijom -sa elektroničkom regulacijom .Na koji način se mogu realizovati izmjenični pretvarači sa skokovitom promjenom amplitude.Na osnovu principa rada kako možemo podijeliti izmjenične pretvarače.Koji je zadatak izmjeničnog pretvarača. Zadatak izmjeničnog pretvarača jeste da vrše pretvaranje izmjeničnog napona jedne vrijednosti u izmjenični napon druge vrijednosti.

Tu na prvom mjestu dolazi osvjetljenje.Kako se smanjuje izobličenje fazno regulisanog napona? Izobličenje se smanjuje dvostranog faznom regulacijom. Elektronički preklopnici u odnosu na mehaničke imaju prednosti kako u pogledu varnjičenja tako i u pogledu trajnosti i veličine. 20.Kad se prvi isključi .energetski izvor se ne opterećuje ravnomjerno To se može ublažiti u slučajevima kad se iz zajedničkog izmjenične mreže napaja nekoliko pretvarača pa se može podesiti njihov izmjenični rad tako da kad je jedan uključen drugi je u pripremnom isljučenom stanju.Gdje se primjenjuju izmjenični pretvarači sa faznom regulacijom? Ovi pretvarači se koriste tamo gdje nije uslovljeno samo korištenje sinusoidnog napona i galvanskog odvajanja od mreže. 24.Koja je prednost izmjeničnoh pretvarača sa skokovitom promjenom amplitude realizovane pomoću elektronskih preklopnika u odnosu na one sa mehaničkim. grijači i univerzalni motori.Kao prekidač kod izmjeničnih pretvarača sa široko impulsnom metodom šta se koristi. 21.Kako se realizuju indirektni pretvarači za male snage a kako za velike ? Indirektni pretvarač za male snage se realizuje pomoću tranzistora a za velike snage realizuje se pomoću trijaka. .Gdje se primjenjuju izmjenični pretvarači sa skokovitom promjenom amplitude.18. Kao prekidač kod izmjeničnih pretvarača sa široko impulsnom metodom koristi se tiristori i trijaci. Ovi pretvarači se koriste u domaćinstvima za stabilizaciju mrežnog napona u perifernim područjima gdje su varijacije veće od 10%. 26. 19.uključuje se drugi pa kada on završi sa radom onda se aktivira treći i tako redom. 22.Koju snagu možemo regulisati pomoću izmjeničnog pretvarača sa široko impulsnom metodom regulacije ? Široko impuslna metoda omogućava regulisanje snage na opterećenju od 0 do U2/Rp.Kako možemo podešavati istosmjerni napon? Istosmjerni napon se može regulisati razdjeljnika sa otpornikom ili pomoću potenciomtera.Koji su nedostatci i kako se mou ublažiti kod izmjeničnog pretvarača sa široko impulsnom metodom ? Nedostatci izmjeničnog pretvarača sa široko impulsnom metodom su: -javljaju se niži harmonici . 23. 25.

Frekvencijsko-impulsna metoda regulacije ostvaruje se promenom učestalosti ponavljanja impulsa konstantog trajanja. U slučaju kada je opterećenje čisto aktivno. pomoću koje se zatvara strujno kolo potrošača i kad je prekidač P otvoren.27. U slučaju kad je opterećenje pretežno induktivno. 28. u kalemu se akumulira magnetna energija u intervalu dok je prekidač zatvoren.Od čega zavisi efektivna i srednja vrijednost napona na opterećenju kod direktnih istosmjernih pretvarača Efektivna i srednja vrijednost napona na opterećenju zavisi od učestalosti i oblika impulsa koji se dobija prekidanjem izlaznog jednosmjernog napona napajanja 29. Struja kroz opterećenje je pulsirajuća i kontinualna u testerastom obliku. 31. ubacuje se između prekidača i opterećenje akumulacioni element kondenzator i prigušnica ili transformator 30. Da bi se spriječilo varničenje i ova energija iskoristila.Koja je razlika između direktnih istosmjernih pretvarača sa aktivnim opterećenjem i pretvarača sa kombinovanim induktivnim i aktivnim opterečenjem. Razlikujemo sledeće dvije metode regulacije srednje vrijednosti napona: Širinsko-impulsna metoda regulacije je srednja vrijednost napona prijemnika ostvaruje se promjenom širine impuslne pri nepromijenjeoj učestalosti ponavljanja. promjenom T mijenja se pauza a s tim i srednja vrijednost napona opterećenja . odnosno jednosmjerna komponenta struje kroz opterećenje. struja je jednosmjerna i prekidna u vidu pravougaonih impulsa.Ako je potrebno da na opterećenju bude veći napon napajanja šta se radi kod direktnih istosmjernih pretvarača? Ako je potrebno da napon na opterećenju duže bude viši od napona napajanja.Koje dvije metode regulacije srednje vrijednosti napona na opterećenju kod direktnih istosmjernih pretvarača postoje i kako se realizuju.Prikazati šemu indirektnog pretvarača. stavlja se dioda D0 . Pošto je T1 konstanto. Na taj način se znatno poboljšava srednja vrijednost.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful