Kelebihan Teori Bandura

1. Kaedah pembelajaran yang mudah dan cepat Melalui kaedah peniruan secara langsung, pelajar cepat memahami dan meniru tindakan. Sebagai contoh kanak-kanak di rumah meniru ibu bapa mereka dari segi cara pertuturan yang sopan 2. Dapat mendisiplinkan kanak-kanak Melalui peniruan sekat lakuan, tingkah laku yang sesuai dalam sesuatu situasi. Sebagai contoh kanak-kanak tidak boleh menjerit di dalam kelas kerana kanak-kanak tahu arahan yang diberikan oleh guru. 3. Dapat memotivasikan pelajar Melalui peniruan elisitasi pelajar turut membuat apa sahaja yang dilakukan oleh orang lain sekiranya dia tahu cara untuk melakukannya. Sebagai contoh seorang pelajar akan turut membaca buku apabila melihat rakannya membaca buku di dalam kelas. Keinginan untuk membaca buku timbul apabila melihat rakannya mambaca buku. 4. Guru boleh menjadi role model Pelajar akan meniru guru sama da dari segi cara berpakaian atau cara bercakap 5. Tingkah laku yang tidak diingini boleh dielakkan Tingkah laku yang tidak diingini dapat dielakkan dengan cara memberi pujian atau galakan. 6. Kaedah ini adalah menjimatkan kos, masa dan tenaga.

Kelemahan Teori Bandura
1. Peniruan budaya negatif Melalui peniruan secara langsung, sama ada melalui televisyen. Kanak-kanak boleh mengikut budaya negatif seperti cara berpakaian yang kurang sopan atau cara bercakap yang kurang sopan 2. Peniruan amalan yang berterusan Melalui peniruan tidak sekatlakuan, pelajar akan terus meniru amalan dalam sesuatu situasi. Sebagai contoh, walaupun pelajar tahu bahawa pelajar tidak boleh menjerit di dalam kelas, akan tetapi pelajar kadang-kadang menjerit terutamanya bila guru tiada di dalam kelas. 3. Proses elisitasi yang kurang Keinginan untuk membaca mungkin tidak akan timbul sekiranya pelajar melihat tidak ada rakannya yang memabaca buku. 4. Peniruan hanya berlaku jika ada perhatian yang teliti

Peniruan hanya berlaku jika gerak balas yang ditimbulkan adalah berdasarkan perkara yang dilihat atau didengar dan bukan sekadar membaca buku 7. Peniruan hanya berlaku jika hasil pemerhatian disimpan dalam ingatan 6.Peniruan hanya berlaku jika perhatian yang teliti terhadap gerak balas yang hendak dicontohi sama ada melalui penglihatan. Untuk menjamin keberkesanan pembelajaran melalui peniruan. 5. status model hendakjlah tinggi . atau penggunaan deria. pendengaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful