You are on page 1of 8

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2004 - 2011 MAT NO TAHUN 2004 Lukisan Ortografik Mockup Teknik pembuatan Pengujian Harga

Proses Reka Bentuk Kriteria Reka Bentuk 2005 Kaedah Pengumpulan Data Kritetria P RB Jenis Lukisan Kelebihan Cad Bahan Teknik pembuatan (keselamatan ) Kenal Komponen Mudah Logo - Kelaskan Pemasaran Harga Promosi Saluran agihan Harta intelek Cap dagangan Pendokumentasian Pendokumentasian 2006 2007 BAHAGIAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaedah Pengumpulan Data Pereka Cipta Jenis Luk Perspektif Lukisan CAD (Ciri-ciri) Bahan Alatan Teknik pembuatan (kaedah menskru) Litar elektrik mudah Nama alatangan Harga (kos upah) Saluran agihan Cap dagangan Cap dagangan Harta intelek Pendokumentasian Pendokumentasian Ciri Model Lukisan rendering Bahan (Sifat Bahan) Teknik Pembuatan Teknik Pembuatan Teknik pembuatan (keselamatan Alat) Simbol elektronik Sistem gear Promosi Harta intelek Harta Intelek Cap dagangan Cap dagangan Pendokumentasian

Prinsip Perisian CAD Sifat bahan Saluran agihan Sistem elektrik Sistem Elektronik 13 (Simbol) 14 Harta intelek 15 Pendokumentasian

IKSAAN SPM 2004 - 2011 MATA PELAJARAN REKA CIPTA TAHUN 2008 BAHAGIAN A Kaedah Pengumplan Data Simbol Carta Alir Lukisan Ortografik Luk CAD(Simbol) Bahan ( Elektrik) Alatangan Elektronik Slogan Harga Promosi Saluran Agihan Harta Intelek Harta Intelek Pendokumentasian Pendokumentasian

2009 Teknik Berfikir Lukisan Ortografik Ciri Lukisan Perspektif Lukisan CAD (Perkakasan ) Bahan Simbol Elektrik Teknik Pembuatan Jenama Kos Faktor Pemilhan Tempat Saluran Agihan Hak Cipta Logo Pendokumntasian Format dokumentasi

2010 Pengumpulan Data Mock Up Jenis Lukisan Lukisan Alatan Mesih (Gerudi) Simbol keselamatan Sistem Elektronik (Simbol) Jenama Harga Promosi Jualan Saluran Agihan (Orang Tengah) Harta Intelek Harta Intelek ( Prosedur) Pendokumentasian Pendokumentasian

2011 Kaedah Pengumpulan Data Kaedah Persembahan Data Jenis Lukisan (Luk.Isometrik) Simbol CAD Bahan Alatan Tangan ( Mesin gerudi) Sistem Ciri Slogan Kos Pengeluaran Promosi Saluran Agihan Harta Industri dan hak cipta Hak Cipta Maksud Dokumentasi Maklumat Bibliografi.

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2004 - 2011 MATA PELAJARAN REKA CIPTA NO. TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008

BAHA GIAN B Pengumpulan data 16 /masalah 17 18 19 Bahan Logo Pengujian

Sistem Kawalan Sistem Elektronik Sistem Elektrik Sisem Kawalan

Sistem Mekanikal Sistem Elektrika; Promosi jualan langsung Logo

Promosi Jualan Langsung Teknik Pembuatan (kaedah merivet) Proses Mereka Cipa (Kenalpasti Masalah) Sistem Mekanikal

Jenama/Logo Harta Industri/Logo Bahan Bahan

JARAN REKA CIPTA

2009

2010

2011

Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Faktor Pemilihan Tempat Jenama Cap Dagangan

Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Sistem Elektronik Sistem Elektronik

Sistem Mekanikal Sistem Mekanikal Analisis Data Bahan

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2004 - 201 NO.

TAH 2004 Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk 2005 2006 2007

BAHAGIAN 20 21 Logo Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Tempat Faktor Pemilihan Reka Bentuk

Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk

ERIKSAAN SPM 2004 - 2011 MATA PELAJARAN REKA CIPTA TAHUN 2008 BAHAGIAN C Faktor Pemilihan Bahan Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk

2009

2010

2011

Faktor Pemilihan Reka Bentuk Faktor Pemilihan Reka Bentuk