You are on page 1of 1

Team leren we je een aantal raamwerken te gebruiken

waarbinnen je kunt improviseren.De dag eindigt met

Building
een hilarische voorstelling waarin de teams elkaar
uitdagen tot het spelen van de best geimproviseerde
scene.

Filosofie
Voortbordurend op de improvisatie theorie van de
Canadese regisseur professor Keith Johnstone heeft
Op een podium gaan staan en ter plekke een De teambuilding begint als het Rotterdamse
MiER vier punten opgesteld waarmee je samenwerking
verhaal bedenken, dat kan ik nooit!Toch kan jij improvisatiecabaret duo zonder vooraf bedachte
kunt optimaliseren.
het! Door simpelweg een team te vormen tekst het podium op stapt en de gasten trakteert op
Denk Positief.Focus niet op wat je niet kan of weet,
waarop je kan vertrouwen en door voort te een ter plekke bedachte show. Constant gaan zij de
maar concentreer je op wat je wel kan en weet.
borduren op ideeën van een ander, door te interactie met de zaal aan en het publiek bepaald
Accepteer.Vertrouw op het eerste idee dat in je opkomt
focussen op jouw en andermans capaciteiten waar de scenes over gaan.
en accepteer de ideeën van een ander. Door op elkaar
en goed op elkaar te letten, kun jij scènes
voort te borduren, blokkeer je niet, maar creëer je.
improviseren.
Communiceer. Communiceren is meer dan praten
Workshop
alleen.Wees helder in wat je zegt. Luister ook goed.
Heb je een grote groep dan geeft MiER in 1 á 2 uur
Door te veel met je eigen ideeën bezig te zijn mis je
tijd een workshop waarin ze met behulp van een
informatie van een ander.
aantal deelnemers hun filosofie demonstreren.
Geef Vertrouwen.Geef het vertrouwen iemand altijd op
te vangen, zodat hij risico en initiatieven durft te nemen,
Training waardoor een situatie zich kan ontwikkelen.

Heb je 3 á 4 uur dan geeft MiER een training waarbij


alle deelnemers ervaren hoe je samen scènes
improviseert. In een klein knus theater trakteert
MiER je op een inleidene voorstelling en vertellen
ze hun filosofie. In groepjes van maximaal 20 warm
je daarna op met een aantal komische oefeningen
met verrassend serieuze leer effecten. Vervolgens
meer weten?
www.mier.nl, impro@mier.nl

Rate