You are on page 1of 1

Wie is MiER heeft inmiddels meer dan 500 voorstellingen met

zeer uiteenlopende onderwerpen gespeeld.


Hieronder vind je een aantal aansprekende namen.

MiER? Financiele Dienstverlening: ABN AMRO, AMEV, De


Nederlandse Bank, Ernst en Young, Fortis, ING,
KPMG, NN, Orha, Rabobank, VSB Bank. IT: AAC
Groep, Atos Origin, CMG, EDS, Getronics, Microsoft,
Pinkroccade. Detailhandel: Ahold, Dirk van der Broek,
In 1993 ontmoetten Michel Verheijden en Erik Al spelend ontwikkelden zij samen hun eigen stijl
Etos, Fit reizen, Hans Anders, V&D.
Kuperus elkaar bij improvisatietheatergroep van improvisatiecabaret. Ondertussen speelden zij
Telefoonaanbieders: Ben, Debitel, Dutchtone, KPN,
Pluk de Dag uit Rotterdam. Het klikte al snel en nog steeds bij Pluk de Dag en werden hiermee in
Uitzendorgaanisaties: Capacity, Manpower,
gewapend met veel enthousiasme, lef en 1999 en 2000 de Nederlandse kampioen
Randstad, Start. Kranten en bladen: Telegraaf,
doorzettingsvermogen besloten zij als MiER theatersport. Een hele prestatie als je bedenkt dat
Sanoma, Wegener. Industrie: AKZO Nobel, Bloemen
's lands podia onveilig te maken. er meer dan 60 teams mee streden.
veiling holland, Canon, DE, DHV, Dupont,
GlaxoSmithKline, Heineken, Masterfoods, Nedcar,
Door hun dagelijkse ervaring weet het duo elkaar
Nedap, Nissan, Organon, Philips, Shell, Toshiba,
blindelings te vinden en het enthousiasme dat zij
Unilever. Overheid: Bureau HALT, Bureau Jeugdzorg,
uitstralen werkt aanstekelijk. Met hun
Gemeenten, Provincies, Ministeries, Politie
geïmproviseerde voorstellingen sluiten zij altijd
Onderwijsinstellingen: Ecabo, Erasmus Universiteit,
perfect aan bij ieder publiek en zo brengen ze het
HES, Hogeschool Utrecht, Inholland, KSC Handel,
ultieme cabaret op maat. Bovendien zorgt Michel
Windesheim Educatief, Rijn-ijsselcollege. Zorgsector:
zijn studie vormgeving en communicatie
Arbo Unie, Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, Pleegzorg,
en Erik zijn commerciële achtergrond dat
Riagg, Sint Franciscus Gasthuis, St Jellineck, St
zij de taal van het bedrijfsleven goed
Kinderopvang Leeuwarden.
spreken en dus snappen wat
Jij als klant wil.

Meer weten?
www.mier.nl, impro@mier.nl