Viziuni despre modernizare în Europa secolelor XIX-XX (II

)
1.IDENTITATEA NATIONALA: a)Este totalitatea elementelor care definesc o natiune si o diferentiaza de altele(limba, cultura, valorile, religia, teritoriul, simbolurile nationale precum steagul, imnul); b)Identitatea nationala româneasca se bazeaza pe limba româna, spatiul românesc, religia ortodoxa, tricolorul, imnul, ziua nationala; S1: EXPRIMATI O OPINIE FATA DE UN SIMBOL NATIONAL AL ROMÂNIEI, LA ALEGERE. ARGUMENTATI! 2.POLITICI CULTURALE: a)Cultura exprima totalitatea creatiilor spirituale ale omenirii; b)Politicile culturale sunt actiunile pe care le intreprinde statul pentru dezvoltarea si protejarea culturii. Ele sunt: -conservarea patrimoniului istoric si cultural; -dezvoltarea turismului la obiectivele cu importanta istorica; -conservarea si dezvoltarea muzeelor, arhivelor, bibliotecilor; -incurajarea industriilor culturale (radio, TV, edituri, presa scrisa, case de discuri, case de filme); -respectarea drepturilor culturale ale omului; -programe culturale(ex.: programul PHARE) 3.POLITICILE CULTURALE SI ROMÂNII DIN AFARA TARII: a)Românii din afara tarii: -dupa formarea statului român modern(Unirea Principatelor Române1859) au ramas in afara tarii milioane de români din Transilvania, Basarabia, Bucovina, Peninsula Balcanica-aromâni; -dupa al doilea razboi mondial(1945 pana in prezent) au ramas de asemenea in afara granitelor tarii milioane de români din Basarabia, N Bucovinei si Peninsula Balcanica-aromâni, la care se adauga si românii care au emigrat dupa 1989; b)Politicile culturale ale României fata de românii din afara tarii: -pregatirea elevilor si studentilor in scoli si universitati din Rom ânia; -sustinerea scolilor si a bisericilor românesti din afara tarii;

in vederea identificarii de solutii corespunzatoare. -aniversarea unor momente importante ale istoriei românilor. lingvistice si religioase a românilor de pretutindeni. 1998) -CARE ESTE SCOPUL SPRIJINIRII ROMÂNILOR DIN AFARA TARII DE CATRE STATUL ROMÂN? -MENTIONATI. tiparirea de carti in limba româna pentru românii “din afara”. Cuza infiinteaza o scoala in Bucuresti […]Tot in Bucuresti se tiparesc o serie de lucrari destinate lor: doua gramatici […] si un abecedar…” S2: PREZENTATI TREI MODALITATI PRIN CARE CUZA I-A SPRIJINIT PE AROMÂNI. reviste. activitati culturale diverse. […]In actiunea sa. -promovarea si sustinerea drepturilor românilor din afara tarii. PE BAZA TEXTULUI. DIN CE MOTIV A FACUT ACEST LUCRU? S3: “Unul dintre obiectivele prioritare ale politicii externe a statului român il constituie sprijinirea pastrarii. a modalitatilor de sprijinire a acestora si va tine cont de solicitarile si nevoile specifice ale etnicilor români si comunitatii acestora. statul roman va acorda prevalenta necesara convenirii pe plan bilateral.-infiintarea sau sprijinirea de ziare. cu statele de resedinta ale etnicilor români. asociatii. “Pentru aromâni.” (din arhiva Ministerului de externe al României. afirmarii si dezvoltarii identitatii etnice. DOUA INFORMATII AFLATE IN RELATIE CAUZA-EFECT! TEMA REALIZATI UN ESEU DE MAXIMUM O PAGINA IN CARE SA DESCRIETI CONCRET CE MASURI DE SPRIJINIRE A ROMÂNILOR DIN AFARA TARII ATI LUA DACA ATI FI PRIM-MINISTRU SAU MINISTRU IN GUVERNUL ROMÂNIEI! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful