Lucrarea de laborator Excel 2

1. Setarea Foii de calcul 1. 2. 3. LansaŃi aplicaŃia Microsoft Excel. SalvaŃi documentul Excel intr-un fişier pe unitatea D: în dosarul grupei sub numele „Lab Excel 2”. RedenumiŃi foaia 1 (Sheet 1) în „Vânzări”.

2. Introducerea de texte şi numere 1. CompletaŃi tabelul de calcul ca în figura de mai jos.

3. Crearea unei diagrame de tip column 1. 2. 3. 4. 5. Selectați plaja de celule A2:F6. LansaŃi comanda Chart... din meniul Insert. În caseta de dialog deschisă, selectați Column în lista Chart type. Faceți clic pe icoana din colțul stânga sus din grupul Chart sub-type. Apăsați butonul Next.

4. Verificarea plajei de celule (pasul 2) 1. 2. Verificați în pasul 2 al expertului diagramă, ca datele să fie pe rânduri. Apăsați butonul Next.

Obs: Câmpul Data range, afișează plaja de celule care va fi folosită în crearea diagramei. Selectați de exemplu opțiunea Columns și vedeți cum se modifică diagrama afișată în caseta de previzualizare. Lăsați opțiunea Rows înainte de a trece la pasul 3. 5. Modificarea opțiunilor diagramei (pasul 3) 1. 2. 3. 4. 5. Activați fila Titles în caseta de dialog Chart Options deschisă. Completați câmpurile de editare ca în figura alăturată. Activați fila Gridlines. Activați caseta de bifare Major gridlines din grupul Category (X) axis. Apăsați butonul Next.

6. Selectarea amplasării diagramei (pasul 4) 1. 2. În fereastra de dialog Chart Location, selectaŃi opțiunea As object in. ApăsaŃi butonul Finish.

Obs: Diagrama creată va fi inserată în foaia de calul curentă.

7. Identificarea elementelor diagramei Faceți un clic pe prima bară verticală din diagramă și așteptați cu indicatorul mausului până când Excel va afișa fereastra de informații (tooltip). Obs: Excel va selecta prima serie de valori (toate barele verticale de culoare albastră). De asemenea, în foaia de calcul, seria de valori este supraluminată (vezi figura de mai jos). Fereastra de informații tooltip va afișa numele seriei și valoarea punctului selectat (127). 2. Repetați operația de selecție cu celelalte serii ale diagramei. 1.

8. Modificarea seriilor diagramei 1. Faceți un clic cu butonul drept al mausului în diagramă și selectați comanda Source Data… din meniul contextual. Activați fila Series. Selectați seria denumită Cafea capuccino în lista Series. Apăsați butonul Remove. Închideți caseta de dialog cu OK.

2. 3. 4. 5.

9. Modificarea opțiunilor diagramei 1. 2. Faceți un clic cu butonul drept al mausului în diagramă și selectați comanda Chart Options… din meniul contextual. Activați fila Legend.

3. 4.

Dezactivați căsuța de bifare Show legend. Apăsați OK.

10. Formatarea seriilor diagramei 1. 2. 3. 4. 5. Selectați prima serie a diagramei (Faceți un clic pe una din barele albastre). Lansați comanda Selected Data Series… din meniul Format. Activați fila Patterns. Selectați culoarea roșie în câmpul Area. Apăsați OK.

11. Crearea unei diagrame de tip structură radială (plăcintă) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Adăugați textul „Total sort” în celula G2, respectiv „Procent” în celula H2. Adăugați formula de calul =SUM(B3:F3) în celula G3. Copiați prin umplerea prin glisare această formulă în plaja de celule G3:G6. Adăugați formula de calul =SUM(G3:G6) în celula G7. Adăugați formula de calul =G3/G$7 în celula H3. Copiați prin umplerea prin glisare această formulă în plaja de celule H3:H6. Selectați plaja de celule H3:H6. Lansați comanda Cells.. din meniul Format și activați fila Number din caseta de dialog deschisă. Selectați Percentage din lista Category.

În final tabelul va trebui să arate ca mai jos:

10. 11. 12. 13.

Selectați plaja de celule A3:A6 și ținând tasta Ctrl apăsată, selectați și plaja de celule H3:H6. Lansați expertul diagramă (Insert→Chart…) În caseta de dialog Chart Type selectați tipul de diagramă Pie și subtipul Pie (prima diagramă din colțul stânga sus). În caseta de dialog Chart Options (pasul 3), activați fila Title și adăugați titlul „Vanzari cafea”, activați fila Data labels și bifați căsuța de bifare Percentage.

În final diagrama va trebui să arate ca mai jos:
Vanzari cafea 15%

Cafea naturala turceasca 16% 43% Cafea naturala espresso Cafea instant Cafea capuccino

26%

12. Crearea unei diagrame de tip XY prin puncte (Scatter) 1. 2. 3. 4. CreaŃi un nou document Excel. DenumiŃi foaia de calcul Sheet 1 în Regresie2. SalvaŃi documentul sub numele Regresie2. CreaŃi tabelul din figura alăturată şi completaŃi valorile X şi Y.

Acest exemplu este recalcularea regresiei lineare din tema de laborator Excel 1, folosind funcțiile de bibliotecă din Excel. Coeficienții a și b ai regresiei lineare sunt (vezi laboratorul Excel 1):

b = ∑ (X − X )(Y − Y )
a = Y − bX

∑ (X − X )

2

respectiv coeficientul de corelare:

rxy = (∑ (X − X ) (Y − Y )
2

2

∑ (X − X ) ∑ (Y − Y )
2

2

Acești coeficienți pot fi calculați folosind funcțiile statistice: SLOPE (pentru calculul coeficientului b), INTERCEPT (pentru calculul lui a) și CORREL (pentru calculul corelației). 5. Mutați cursorul în celula B12. 6. Lansați comanda Insert→Function… și selectați funcția statistică SLOPE. 7. În caseta de dialog Function Arguments, adăugați parametrii B2:B11 în câmpul de editare Known_y’s, respectiv A2:A11 în câmpul de editare Known_x’s. 8. Închideți fereastra cu OK. 9. Adăugați formula =INTERCEPT(B2:B11,A2:A11) în celula B13. 10. AdăugaŃi formula =CORREL(B2:B11,A2:A11) în celula B14. 11. AdăugaŃi formula =A2*B$12+B$13 în celula C2. 12. Copiați prin copiere prin umplere această formulă în plaja de celule C2:C11. În final tabelul va trebui să arate ca în figura alăturată:

13. Crearea diagramei de tip XY prin puncte (Scatter) 1. Selectați plaja de celule A1:C11. 2. Lansați expertul diagramă (Insert→Chart…) 3. În caseta de dialog Chart Type selectați tipul de diagramă XY (Scatter) și subtipul cu linii fără marcatori (ultima diagramă din colțul dreapta jos). 4. Adăugați titlul diagramei „Regresie Lineara” în caseta de dialog Chart Options (pasul 3). 5. Activați fila Gridlines în aceeași casetă de dialog (Chart Options). 6. Activați caseta de bifare Major gridlines din grupul Category (X) axis. 7. Terminați de inserat diagrama XY. 14. Formatarea seriilor diagramei 1. Selectați seria de valori Ycalc (Faceți un clic pe linia seriei).

Lansați comanda Selected Data Series… din meniul Format. 3. Activați fila Patterns. 4. Selectați opțiunea None în grupul Line (vezi figura alăturată). 5. Selectați opțiunea Automatic în grupul Marker 6. Apăsați OK. 7. Selectați seria de valori Y. 8. Lansați comanda Selected Data Series… din meniul Format. 9. Activați fila Patterns. 10. Selectați culoarea albastră (Blue) în lista derulantă Color din grupul Line. 11. Selectați a treia grosime de linie din lista derulantă Weight din grupul Line. 12. Apăsați OK.

2.

15. Formatarea suprafeței diagramei 1. 2. 3. 4. Selectați suprafața diagramei (Plot Area) (Faceți un clic în diagramă între liniile de caroiaj). Lansați comanda Selected Plot Area… din meniul Format. Selectați opțiunea None în grupul Area. Apăsați OK.

În final diagrama va trebui să arate ca mai jos:

Regresie lineara
350 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 Y Ycalc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful