STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-J MATA PELAJARAN : SAINS

PERTANIAN TINGKATAN/TAHUN : 5

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

1 Bidang 3 Faktor yg mempengaruhi 1/4/2010 tumbesaran dan pengeluaran ternakan 3.1 Pengenalan 3.2 Iklim 1/8/2010 3.2.1 Unsur iklim 3.2.2 Kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan 2 3.2.2 Kesan iklim ke atas pengeluaran ternakan (sambungan) 1/11/2010 Pemakanan 1/15/2010 3.3 3.3.1 Kepentingan pemakanan

STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 5 9

5 4 9

6 3 9 0 0 0

6 5 0 0 0 0

0 4 5 3 12 2 2 4 5 3 12

0 5 4 2 11 2 2 5 4 2 11

0 6 3 1 10 2 2 6 3 1 10

0

0

0 6 5 3

0

0

0 0 2 0

3 3.3.2 1/18/2010 1/22/2010 3.3.3

Kelas makanan

JUMLAH STRUKTUR

0

0

0 6 5 3

Sistem pencernaan

JUMLAH ESEI JUMLAH

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Page 1 of 26

PENCAPAIAN SEBENAR

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

4 3.3.3 1/25/2010 1/29/2010

Sistem pencernaan (sambungan) STRUKTUR JUMLAH ESEI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

5 6 6 17

6 5 5 16

7 4 4 15

7 6 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2

C01-Amali melakukan bedah siasat ayam/puyuh 5 3.3.4. Bahan makanan ternakan 2/1/2010 2/5/2010 V01-Bandingbeza 6 3.3.5 Catuan makanan ternakan - NPM 2/8/2010 2/12/2010 Q01-Menghitung NPM 3.4 7 2/15/2010 3.4.1 3.4.2 2/19/2010 Kesihatan Kepentingan kesihatan ternakan Penyakit ternakan JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI

4 4 4 5 9 2 2 3 4 7 10 10 4 5 9 2

4 4 5 4 9 2 2 4 3 7 12 12 5 4 9 2

4 4 6 3 9 2 2 5 2 7 14 14 6 3 9 2

A01-Cara pencegahan penyakit

Page 2 of 26

PENCAPAIAN SEBENAR

3 Pembiakan ternakan A01-Pembiakan kacuk dan seturunan V01-Pengawanan semulajadi & permanian beradas A01-Penyedian dan penyuntikan semen 3 2 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 4 5 4 13 0 5 4 3 12 0 6 3 2 11 0 0 0 0 4 6 10 2 2 4 6 10 0 5 5 10 2 2 5 5 10 0 6 4 10 2 2 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 2 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 0 0 0 JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI 10 Bidang 4 Perladangan sebagai suatu 3/8/2010 perniagaan 4.2 Memperbaiki baka Sedia ada 3/5/2010 3.5.5 Genetik 3/1/2010 3.5.KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN ESEI A01-Cara merawat penyakit STRUKTUR JUMLAH 8 2/22/2010 2/26/2010 Cuti Tahun Baru Cina STRUKTUR JUMLAH ESEI 9 3. 11 4.1.2.1 Ciri ternakan dikehendaki 3.2 Rancangan operasi ladang 3/26/2010 JUMLAH STRUKTUR JUMLAH Page 3 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .1 Prinsip pengurusan ladang Perancangan untuk memulakan ladang.2.2 Perancangan untuk memulakan ladang 3/22/2010 4.1 Perladangan sebagai suatu perniagaan 3/12/2010 4.5.1 Belanjawan bidang usaha 4.

3 Rekod pengurusan JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR Page 4 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .2 Aspek pengurusan ladang 4/19/2010 4.2 Pengurusan pengeluaran 4/12/2010 4.2.1 Langkah operasi ladang 4/16/2010 A01-Aspek pengurusan-pekerja dll A01-Aktiviti pemasaran 15 4.2.2 Rancangan operasi ladang ( sambungan ) 3/29/2010 32/4/2010 A01-Melakar A01-Jadual kerja A01-Format rekod A01-Merangka rancangan operasi ladang 13 4.2.3.2.3.1 Pemerolehan sumber pengeluaran 4/9/2010 A01-Sumber pengeluaran A01-Langkah operasi permulaan STRUKTUR ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 3 7 4 5 4 13 2 2 4 4 5 9 2 2 4 5 9 2 2 4 5 4 3 7 5 4 3 12 2 2 4 5 4 9 2 2 5 4 9 2 2 5 4 4 3 7 6 3 2 11 2 2 4 6 3 9 2 2 6 3 9 2 2 6 3 0 4 3 0 0 0 6 5 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 5 14 4.3 Pelaksanaan operasi ladang 4/5/2010 4.3.KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN Q01-Menghitung A01-Format jadual 12 4.3.3.

1.2 Faktor perlu dipertimbangkan dlm mekanisasi Ladang.2.4 ladang 4/30/2010 A01-Rekod fizikal V01-Bandingbeza belanjawan & data sebenar A01/V01-Penilaian prestasi bidangusaha A01/V01-Membuat keputusan bidangusaha 17 Bidang 5 Teknologi dalam pertanian Mekanisasi ladang 5/3/2010 5.1 Faedah mekanisasi ladang 5/7/2010 5.4 Pemasaran hasil Analisis dan penilaian operasi 4/26/2010 4.1.1.4 Sistem pengairan dan penyaliran 5/14/2010 V01-Bandingbeza pengairan percikan & titisan C02/K01-Amali memasang & menyelenggaran 2 4 5 9 2 2 2 5 4 9 2 2 2 6 3 9 2 2 ESEI JUMLAH Page 5 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR . A01-Penggunaan mekanisasi JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH 2 2 4 5 9 2 2 2 5 4 9 2 2 2 6 3 9 2 18 5.3.1.KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN ladang 4/23/2010 STRUKTUR 3 STRUKTUR JUMLAH ESEI 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 9 2 2 4 5 9 9 2 2 5 4 9 9 2 2 6 3 9 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 4.1 5.3 Penggunaan Mekanisasi Ladang 5/10/2010 5.

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN THN 5/17/2010 5/21/2010 STRUKTUR JUMLAH ESEI 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 1 2 0 4 5 9 2 0 5 4 9 2 0 6 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN THN 5/24/2010 5/28/2010 JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI 21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN THN 5/31/2010 6/4/2010 JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI 22 5.2 Komputer dalam Pertanian 6/21/2010 6/25/2010 A01-Penggunaan komputer dlm pertanian JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI Page 6 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .

3.4 Pertanian persekitaran terkawal 7/12/2010 5.3 Bioteknologi dlm pertanian 23 5.4.1 Pengenalan 5.3 Mengaplikasi prinsip bioteknologi 7/5/2010 ( Amali – penapaian & cendawan) 7/9/2010 3 STRUKTUR JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI C02/K01-Prinsip Biotek dlm penghasilan baja organik dan makanan(penapaian) 25 5.3.2 Penggunaan bioteknologi dlm pertanian 7/2/2010 A01-Kegunaan bioteknologi 24 5.KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN ESEI C01/K01-Mengakses internet C01/K01-Memilih maklumat 5.4.1 Kepentingan bioteknologi dlm pertanian 6/28/2010 5.3.3 Struktur binaan pertanian persekitaran terkawal 7/19/2010 7/23/2010 JUMLAH STRUKTUR JUMLAH 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 4 4 8 2 2 4 4 8 2 5 3 8 2 2 5 3 8 2 6 2 8 2 2 6 2 8 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 5 3 8 0 6 2 8 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 2 2 5 2 2 6 4 5 6 Page 7 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .4.2 Kepentingan pertanian persekitaran 7/19/2010 terkawal JUMLAH STRUKTUR JUMLAH ESEI 26 5.

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN STRUKTUR ESEI C02/K01-Aplikasi PPT JUMLAH 27 7/26/2010 Ulangkaji C02-Keperluan cahaya untuk fotosintesis 7/30/2010 C02-Menginterprestasi C02-Membuat inferens STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 28 8/2/2010 Ulangkaji C02-Amali mendapan 8/6/2010 C02-Amali kaedah medan STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 29 8/9/2010 Ulangkaji 8/13/2010 C02-Amali meter pH C02-Amali kaedah kuhn STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 30 8/16/2010 STRUKTUR 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Page 8 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN STRUKTUR Ulangkaji 8/20/2010 Q01-Menghitung kuantiti nutrien 3 STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 31 8/23/2010 8/27/2010 PERCUBAAN SPM STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 32 8/30/2010 9/3/2010 PERCUBAAN SPM STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 33 9/13/2010 Ulangkaji C02-Pengawalan organisma secara kimia 9/17/2010 C01/C02-Mentafsir maklumat label racun STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 12 8 8 6 6 2 2 2 2 2 2 Page 9 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN 34 9/20/2010 Ulangkaji C02-Amali melakukan tut dan cantuman tunas 9/24/2010 STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 35 9/27/2010 Ulangkaji 10/1/2010 C02-Amali kalsium karbida STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 2 2 2 2 2 2 36 10/4/2010 Ulangkaji C02-Amali sistem pencernaan 10/8/2010 STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 2 2 2 2 2 2 37 10/11/2010 Ulangkaji 10/15/2010 Q01-Menghitung NPM STRUKTUR JUMLAH ESEI Page 10 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN ESEI 3 STRUKTUR JUMLAH 38 10/18/2010 Ulangkaji 10/22/2010 Q01-Menghitung Belanjawan STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 39 10/25/2010 Ulangkaji 10/30/2010 C02-Amali penapaian STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 40 11/1/2010 Ulangkaji 11/5/2010 C02-Amali kompos Kertas 1 dari Trengganu STRUKTUR JUMLAH ESEI JUMLAH 41 11/8/2010 Ulangkaji 11/12/2010 C02-Amali PPT STRUKTUR JUMLAH 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 6 5 5 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 8 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 11 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .

KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN Kertas 1 dari Kelantan STRUKTUR ESEI JUMLAH 42 11/15/2010 SPM BERMULA 11/19/2010 JUMLAH ESEI JUMLAH STRUKTUR 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH BESAR STRUKTUR JUMLAH BESAR ESEI JUMLAH KESELURUHAN SEBENAR 164 91 255 161 86 247 158 83 241 Page 12 of 26 PENCAPAIAN SEBENAR .

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-J TINGKATAN/TAHUN : 5 CATATAN Page 13 of 26 .

CATATAN Cadangan K2 Page 14 of 26 .

CATATAN Page 15 of 26 .

CATATAN Page 16 of 26 .

CATATAN Page 17 of 26 .

CATATAN Page 18 of 26 .

CATATAN Page 19 of 26 .

CATATAN Page 20 of 26 .

CATATAN Page 21 of 26 .

CATATAN Page 22 of 26 .

CATATAN Page 23 of 26 .

CATATAN Page 24 of 26 .

Bahan makanan ternakan 1 8 STRUKT 2 6 UR 3 JUMLAH 14 1 ESEI V012 2 3 JUMLAH 2 3.3.4.3.4.2 Penyakit ternakan3 JUMLAH 10 1 ESEI A01-Cara 2 2 A01-Cara 3 JUMLAH 2 16 12 8 36 20 14 10 44 5 5 10 8 18 2 2 4 4 8 12 12 8 6 14 3 3 6 6 14 10 24 2 2 4 4 8 14 14 10 8 18 4 4 .NPM 1 4 STRUKT 2 4 UR 3 JUMLAH 8 1 ESEI Q012 10 3 JUMLAH 10 3.4 Kesihatan 1 6 STRUKT 3.KUANTITI PIAWAI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N 0 0 0 0 0 0 0 0 PENGAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 MINGGU TAJUK (Sub Tajuk) JENIS LATIHAN 4 3.3.3 1/25/2010 1/29/2010 5 2/1/2010 2/5/2010 6 2/8/2010 2/12/2010 7 2/15/2010 2/19/2010 Sistem pencernaan1 10 STRUKT 2 8 UR 3 6 JUMLAH 24 1 ESEI 2 C01-Amali melakukan bedah siasat ayam/puyuh 3 4 JUMLAH 4 3.4.5 Catuan makanan ternakan .1 Kepentingan kesihatan ternakan 2 4 UR 3.

PIAWAI PIAWAIAN SEKOLAH PEMULIHAN KPI PENCAPAIAN SEBENAR CATATA N 20 14 10 0 0 0 6 0 14 10 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 14 0 0 10 8 0 0 0 4 0 0 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.