You are on page 1of 19

TAJUK 5 : BINCANG DAN KENDALIKAN SATU BENGKEL ‘HANDS-ON’ UNTUK TERAPI KANAK-KANAK DI SEKOLAH.

(TERAPI BERCERITA)
DISEDIAKAN OLEH: AKMAL ADIBAH BINTI D Z AYA O L A K M A L SITI AMINAH BINTI WAHAB P E N S YA R A H P E M B I M B I N G : PN SITI AISHAH BINTI HAMID

 Cerita digunakan sebagai hiburan. dan suara. .DEFINISI  Mok Soon Sang (2011) mendefinisikan bercerita adalah satu aktiviti digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan menggunakan perkataan.  Choong Lean Keow (2010). teknik bercerita merupakan satu teknik untuk menyalurkan sesuatu maklumat melalui perkataan. pendidikan. gambar dan bunyi yang sering kali dilakukan melalui teknik improvisasi. pengekalan budaya dan pemupukan nilai-nilai moral. imej.

dalam ‘The Story of My Life’ (1903) menulis.  Helen Keller. memikir dan mempersepsikan dunia secara rasional. Terapi bercerita ialah seni mempengaruhi orang lain dengan bercerita berkenaan dilema persendirian mereka. memanipulasi. menstruktur. . mendengar cerita merupakan cara yang paling mudah dan secara semulajadi untuk kanakkanak menguasai bahasa yang membolehkan mereka menyusun.  Terapi bercerita menggunakan cerita rekaan kanakkanak sebagai asas untuk kanak-kanak berumur 5 tahun ke atas untuk meneroka alternatif penyelesaian kepada masalah yang sedang dihadapi.

 Membuat pengenalan dan membentuk visualserta imej dalamankepada klienselesaikanmasalah .TUJUAN  Media komunikasi antara ahli terapi dan klien  Menggabungkan maklumat verbal dan nonverbal yang dibekalkan oleh klien semasamereka menyampaikan cerita yang akanmembawa kepada hasil yang diharapkan.

BERCERITA SEBAGAI SATU PENDEKATAN TERAPI Cerita dikaitkan dengan masalah atau pengalaman hidup Penerapan nilai murni dan pengajaran Menambah keyakinan diri untuk mengekspresikan perasaan dan idea Menggalakkan komunikasi dan hubungan sosial yang positif .

.  Watak-perwatakan: Watak ialah pelaku atau tokoh dalam sesuatu karya yang menggerakkan cerita dengan cara berinteraksi sesama watak dan alam.ELEMEN CERITA  Plot : Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwaperistiwa dalam sesebuah cerita. Setiap penstiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat. Perwatakan pula ialah pelukisan tentang watak dari aspek luaran dan dalaman.

era. atau musimnya. Latar terbahagi kepada empat jenis. iaitu: (a) Latar tempat : Merupakan ruang atau tempat peristiwa berlaku yang berkaitan dengan lokasi geografi.Sambungan…  Latar belakang Latar berperanan memberikan suasana kepada peristiwa dan manusia yang terdapat dalam cerita. sejarahnya. (b ) Latar waktu atau masa : Menunjukkan masa peristiwa berlaku seperti zaman. ekonomi. dan sebagainya yang bersesuaian dengan watak. (c) Latar masyarakat atau citra masyarakat : Menunjukkan gambaran keadaan masyarakat dalam cerita merangkumi bangsa atau etnik. status dan kehidupan sosial. .

Sambungan…  Nilai-nilai murni Nilai murni pula ialah sesuatu peristiwa atau perbuatan yang suci. mengenai percintaan para remaja dan bermacam-macam lagi.  Pengajaran Pengajaran yang dimaksudkan dalam novel ialah suatu pengalaman yang menjadi ikhtibar kepada para pembaca. . Selalunya pengarang akan menyampaikan pengajaran mengenai kehidupan seharian manusia.

TEKNIK TERAPI CERITA Sensitif Galakkan kanakkanak reka cerita Teknik Terapi Bercerita Positif Kreatif .

Seeloknya pemilihan nada dan bahan sokongan juga perlu ada. . c) Positif : Sentiasa mengakhiri cerita dengan peristiwa positif dan kejayaan watak menyelesaikan masalah.Mok Soon Sang menyatakan bahawa teknik bercerita terbahagi kepada 4 iaitu : a) Sensitif : Terapis yang berpengalaman akan menggunakan teknik supaya cerita itu tidak seakan-akan menyamai situasi yang dialami klien. b) Kreatif : Cerita haruslah disampaikan dengan penuh kreatif. d) Menggalakkan kanak-kanak bercerita : Selepas mendengar cerita.kanak-kanak digalakkan untuk mereka cerita serupa dengan tema cerita yang tadi.semangat dan sepenuh perasaan.

Menyediakan pengalaman hadapan 3. Menggambarkan emosi dalaman 2.KEPENTINGAN TERAPI BERCERITA 1. Mengajar penyelesaian masalah secara kreatif 4. Menunjukkan tindakan dan akibat .

PROSES/PERINGKAT BERCERITA Semasa Sebelum Selepas PROSES / PERINGKAT .

guru harus menghafal isi-isi penting. d) Sediakan soalan untuk murid. b) Sebelum sesi bercerita bermula. . c) Sediakan alat bantu untuk mengajar. tema yang sesuai dengan minat. kebolehan. umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya.Aktiviti Bercerita Berpusatkan Guru Sebelum : a) Guru harus memilih cerita. e) Menyusun tempat duduk.

.Semasa : a) Menggunakan alat bantu untuk bercerita. g) Intonasi yang sesuai berdasarkan situasi dalam cerita. c) Kedudukan guru boleh dilihat oleh semua murid. e) Kontak mata antara guru dengan murid. d) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi. b) Pastikan murid bersedia mendengar cerita. f) Suara guru jelas dan lantang.

nilai yang terkandung dalam cerita.isi cerita.Selepas: a) Aktiviti susulan : –  soal jawab. . nilai-nilai murni. Perbincangan dengan murid tentang tema. Minta murid mengulang cerita.

AKTIVITI BERCERITA BERPUSATKAN MURID  Kanak-kanak akan menyampaikan cerita. atau boneka agar isu-isu yang sukar atau segan dilafazkan seperti penderaan fizikal atau seksual dapat disampaikan dengan jelas.  Oleh itu murid memerlukan keyakinan diri yang tinggi untuk menjalankan aktiviti yang diarahkan oleh guru seperti bercerita. menjawab soalan dan aktiviti susulan.  Murid akan berusaha dan berlatih untuk mempersembahkan cerita yang menarik dan sesuai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru mengikut perspektif individu. .  Kanak-kanak juga boleh menggunakan anak patung. guru B&K akan mengemukakan versi alternatif yang mengandungi cara-cara penyelesaian yang lebih sihat terhadap konflik dalam versi kanakkanak tadi.

.  Dengan terapi bercerita. mereka dapat mengaitkan diri mereka dalam cerita tersebut dan sekaligus menyelesaikan masalah dengan bimbingan dan pendapat guru dan kawan-kawan. menjerit atau merosakkan harta benda jika mereka berhadapan dengan masalah. murid juga dapat meluahkan perasaan dan idea mereka dengan cara yang sihat di mana mereka tidak perlu bergaduh. Bimbingan dan nasihat akan diberikan oleh guru semasa proses penyampaian supaya murid dapat membaiki kesalahan dan mempertingkatkan keupayaan diri.  Di samping meningkatkan keyakinan diri.

Watak Perwatakan : Si Arnab dan Si Kura-kura Bahan bantu : buku pop-up (Si Arnab Dan Si Kura-kura) .AKTIVITI ‘HANDS ON’ Tajuk : Si Arnab Dan Si Kura-kura Tema : Kesombongan membawa padah.

Bhd.RUJUKAN  Choong Lean Keow.com/2012/08/terapi-terapi-kaunselingdan-bimbingan. Subang Jaya :Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : Oxford University Press. Iskandar Carey. Orang Asli The Aboriginal Tribes of Penisular Malaysia.  http://psikologidplimu2012. ( 1976).html . Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak.blogspot. (2010).