You are on page 1of 2

Batayang Konseptwal

Ayon kay Jek Mendoza , o sa aking isipan sapagkat isa ako sa mga tinatawag na napariwara ang landas sa 17 taong gulang . Ako ay nabuntis ng maaga at nakapagbuntis ng wala sa oras . Bukod pa rito ang lalaking nakabuntis sa akin ay walang trabaho at di nakapagtapos ng pag aaral . Madaming dahilan kung bakit sa panahon ngayon ay maraming nabubuntis o naliligaw ng Landas. Dahil sa o isa sa mga dahilan dito ang kawalan ng pagsuporta o pera . Kami ay salat sa yaman at ang aking mga magulang ay di nakapagtapos ng pag aaral , ako ay nakatuntong lamang ng 3 rd year High School. Ako ay mapusok na bata parang ang alam ko lang sa isip ko ay tama ang mga ginagawa ko basta masaya ako s a ginagawa ko. At ang ibang dahilan dito ay ang pagrerebelde mahigpit ang aking mga magulang di dila nagkulang ng pangaral sa akin kahit mahirap lang kami puno sila ng sermon at pangaral sakin. Subalit ako nga ay mapusok na bata kaya tingin ko tama ang aking mga ginagawa. Ako ay nabarkada at nagkabisyo. Hanggang sa umibig ako at nabigay ko ang aking pagkadalaga sa isang walang kwentang lalaki na walang pangarap at walang inisip kundi ang magpasarap at tumambay. Nasa huli ang aking pagsisisi kung pwede lang ibalik ang panahong dalaga ako sana isa nako sa mga kabataang ang tanging tinatanglaw lamang ay ang edukasyon. Ang aking buhay ay isang batayan sa mga Kbataang naligaw ng landas , Kahit kayo`y salat sa buhay ang importante ay ang itama ang landas para sa makakabuti sa ating lahat. Mapupusok ang mga kabataan gaya ko at nag aayon sa akin na ang sa tingin ko ay tama ang sumira sa aking mga pangarap , Mahirap ang maging batang ina, na dapat sa araw na ito ay iyong kasama ang pamilya. Habang sinusulat ko itong batayang ito ako ay naluluha . Ako ay wala ng pag – asa at kung meron man hindi na tulad ng dati na walang obligasyon na iintindihin sa pang araw araw.

________________
Nilagdaan ni : JEK MENDOZA