You are on page 1of 22

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE

)

HASHRIQ

NIZAM

MUNZIR

REDZWAN

MAIZATUL

AZIERA

KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

1

APAKAH VLE?
• Sistem pembelajaran berteras laman web yang menyerupai pendidikan dunia realiti dengan menyatukan konsep virtual dalam pendidikan konvensional. Sebagai contoh, guru-guru boleh mengajar, menjalankan ujian dan menyemak kerja sekolah secara virtual manakala pelajar boleh menghantar kerja sekolah dan melihat markah melalui VLE • Ibubapa boleh berinteraksi dengan guru-guru, dan pihak sekolah boleh mengemaskini kalendar aktiviti sekolah dan memaparkan notis melalui Internet. VLE boleh diakses pada bila-bila masa, di mana saja adanya capaian Internet.

• Persekitaran pembelajaran maya adalah komponen asas pembelajaran jarak kontemporari, tetapi juga boleh disepadukan dengan persekitaran pembelajaran fizikal.Kadang-kala ia dirujuk sebagai Pembelajaran campuran.
KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

2

VISI VLE Wawasan utama untuk platform pembelajaran adalah satu sistem yang bukan invasif.. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 3 . tetapi meluas yang merangkumi pembelajaran pelajar daripada terikat kepada persekitaran bilik darjah untuk menyediakan peluang-peluang untuk meneruskan pembelajaran mereka dan apabila mereka bersedia ..

. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 4 .VLE BUKAN INVASIF TETAPI MELUAS • VLE harus menjadi sebahagian daripada segala yang kita lakukan tetapi tidak pernah fokus apa yang kita lakukan. • Ia harus menjadi sebagai sebahagian pengajaran dan pembelajaran semulajadi pelajar sebagai lembaran atau buku teks yang dicetak pada masa ini ..

Di mana mereka boleh bertanya soalan.VLE MELANJUTKAN PELAJARAN PELAJAR • VLE perlu menyediakan pelajar dengan akses kepada persekitaran pembelajaran . dan melibatkan diri dalam tugas-tugas yang akan membolehkan mereka untuk melanjutkan pemahaman mereka .. meneroka sumber dan idea-idea.. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 5 .

dan melalui pelbagai peranti. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 6 ..VLE BELAJAR APABILA PELAJAR BERSEDIA • VLE perlu menyediakan pelajar dengan akses kepada persekitaran pembelajaran dari mana-mana lokasi. • Ini juga berhubung rapat dengan matlamat untuk meningkatkan pembelajaran kendiri dalam sekolah . pada bila-bila masa..

File Sharing.3 KOMPONEN ASAS VLE Sumber Bahan : Ahli komuniti atau peserta boleh mendapatkan maklumat dengan membaca melalui sumber bahan yang di muat naik ( uploaded) kepada persekitaran pembelajaran maya tersebut. Discussion Forum atau Kelas Maya adalah diperlukan. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 7 . dan ahli yang lain boleh memberikan maklum balas melalui perbincangan dan sebagainya. Bulletin Board. Oleh itu peralatan seperti. Secara mudah. E-Mail. semua bahan yang diperlukan dalam perbengkelan atau perbincangan boleh diperolehi dengan mudah. Peserta boleh menghantar dokumen. Perhubungan: Persekitaran Pembelajaran Maya menyediakan peralatan yang membolehkan perserta mendaftarkan diri untuk membimbing diantara satu sama lain dan untuk bertukar-tukar pendapat serta pandangan secara on-line. Alat komunikasi tersebut seharusnya berfungsi seperti pertemuan secara semuka di dalam persekitaran pembelajaran tradisional.

Fungsi Pentadbiran: Pendaftaran peserta adalah diperlukan untuk peserta menghantar maklumat tentang pengenalan mereka dan tugasan serta membolehkan mereka melihat maklumat orang lain yang menyertai pembelajaran tersebut KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 8 .

pengumpulan dan analisis markah. secara bersemuka. seorang dengaan ramai atau sebaliknya dan ramai dengan ramai (sepert melalui sidang video). e) Fasiliti penjadualan waktu pengajaran dan pembelajaran. f) Penilaian-berbentuk formatif (contoh: penilaian kendiri) g) Ruang storan untuk pelajar menukar dan menyimpan bahan/data. d) Sistem komunikasi-tahap seperti asynchronous dan synchronous. c) Penilaian dimana prestasi pelajar dipantau. dan rekod prestasi pelajar. k) Sokongan tutor atau penasihat. j) Alat atau kemudahan untuk mengemas kini bahan pembelajaran.CIRI-CIRI UTAMA VLE a) Sistem penghantaran dan menguruskan bahan kursus b) Kawalan capaian-biasanya mengunakan kata laluan. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 9 . h) Pengkalan sumber-bahan pengajaran pembelajaran yang lentur i) Kemudahan sokongan-panduan dan pertolongan secara talian.

mentoran. projek dan penyediaan forfolio dan tugasan yang menjalankan pembelajaran berkesan.pembayaran untuk yuran kursus/program:yuran pada pembengkel jaringan dan bil telefon KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 10 . m) Jangka masa kursus atau pembelajaran-bukan sepanjang hayat n) Kos.CIRI-CIRI UTAMA VLE l) Struktur kelas-secara maya tetapi perlu ada kolaborasi.

acara & aktiviti) • Akses kepada ujian dalam talian yang memberikan maklum balas segera • Akses kepada sumber link.AKSES UNTUK PELAJAR • • • • • • • • Akses kepada diari kerja rumah & gred Akses ke kalendar individu. akademik. Akses kepada papan notis peribadi Akses kepada sumber semakan kurikulum yang relevan Akses kepada nota kelas Akses kepada video contoh-contoh kerja soalan Akses kepada sumber multi-media di luar pelajaran Akses kepada perbincangan forum (untuk kelab. dan maklumat lanjut KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 11 . sukan.

tidak menyemak kertas peperiksaan keseluruhan. menyediakan kerja penyelesaian dalam talian dan kemudian selesaikan sebarang masalah) • Berupaya untuk menawarkan sumber selain kurikulum. • Keupayaan untuk membolehkan menangkap pelajar yang tidak hadir ke sekolah melakukan kerja yang berkaitan.AKSES UNTUK GURU • Akses ke kalender individu • Membolehkan guru menetapkan kerja rumah dengan mudah kepada pelajar (aturkan kerja terlebih dahulu atau tetapkan 5 minit selepas pembelajaran tamat. • Akses kepada pusat gred buku untuk melihat bagaimana mereka membuat kerja dalam subjek lain) • Berupaya untuk menjimatkan masa mengajar di kelas (cth. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 12 .

Laporan. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 13 . Penilaian. Kerjarumah) • Keupayaan untuk mencipta fail maya untuk pelajar yang akan membolehkan guru-guru untuk mengepos nota tentang bagaimana mereka lakukan. Entri Peperiksaan.AKSES UNTUK TUTOR • • • • • Keupayaan untuk memantau set kerja kepada pelajar-pelajar Keupayaan untuk memantau gred kerja rumah pelajar-pelajar Keupayaan untuk memantau komitmen masa pelajar Membolehkan menghantar notis-notis ke kumpulan Keupayaan untuk berkomunikasi dengan pelajar dalam forum persendirian • Sumber utama memberikan maklumat yang berkaitan kepada pelajarpelajar (Jadual waktu.

AKSES UNTUK IBU BAPA • • • • • • • Keupayaan untuk mengakses Laporan dan Penilaian Keupayaan untuk mengakses jadual anak-anak mereka Boleh mengakses kalender sekolah Boleh berkomunikasi dengan guru kelas anak mereka Boleh melihat kehadiran pembelajaran Keupayaan untuk melihat isu-isu tingkah laku anak Keupayaan untuk melihat set kerja rumah & gred anak-anak mereka • Keupayaan untuk melihat apa aktiviti anak-anak mereka yang terlibat di sekolah • Keupayaan untuk menempah temujanji untuk Mesyuarat Ibu Bapa KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 14 .

Boleh masuk Lawatan video di bahagian sekolah .Boleh membentuk repositori selamat untuk minit mesyuarat dan lain-lain fail yang berkaitan KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 15 .Suatu persekitaran di mana pelajar boleh membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sekolah • Media Sekolah -Satu persekitaran YouTube yang mana pelajar boleh berkongsi video dan gambar • Portal Gabenor .Boleh masuk cerita-cerita kehidupan harian pelajar • Suara Pelajar .AKSES UNTUK KOMUNITI SEKOLAH • Portal Peralihan untuk memudahkan peralihan antara bahagian sekolah .

ia menggalakkan mereka untuk berkongsi apa yang mereka belajar. pelajar-pelajar kita adalah masyarakat digital yang membesar dikelilingi oleh teknologi.MASA DEPAN • Masyarakat berubah dengan pesat. talian forum dan lain-lain). KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 16 . Mereka sudah terlibat dalam kumpulan sosial dalam banyak talian (melalui facebook. • Kita mempunyai peluang untuk melibatkan beberapa pelajar pada jalan yang tidak mungkin dalam persekitaran bilik darjah biasa. MySpace. Bebo.

matlamat jangka panjang adalah untuk menggalakkan pelajar untuk membina pembelajaran dalam talian komuniti di mana mereka (dan kita) boleh memberi sokongan antara satu sama lain KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 17 . mewujudkan struktur dan belajar untuk menggunakan sistem • Walau bagaimanapun. • Akan ada beberapa masa diperlukan diperlukan untuk memuat naik sumber untuk pelajar untuk mengakses. Tetapi ia hanyalah untuk jangka masa yang pendek sahaja.ADAKAH INI BERMAKSUD BANYAK KERJA PERLU DILAKUKAN? • Tidak hairanlah sesetengah orang akan bimbang mengenai kerja yang banyak perlu dilakukan .

KOMUNITI PEMBELAJARAN Bagaimana pelajar mungkin menyumbang kepada komuniti pembelajaran? • Membuat dan berkongsi sumber rujukan • Penulisan persembahan dan membuatkan ia boleh disediakan ke seluruh kelas • Bertanyakan soalan di forum-forum dalam talian • Menjawab soalan pelajar lain di forum-forum • Rakaman video latihan terbaik dan mereka berkongsi • Perkongsian contoh kerja terbaik mereka • Mengambil bahagian dalam jurnal kajian-kerja pelajar lain • Perkongsian persembahan podcast. lisan bahasa dan sebagainya KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 18 .

KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 19 .POTENSI VLE dapat memberikan anda beberapa idea yang berpotensi untuk meningkatkan apa yang kita lakukan di Sekolah. dan bagaimana ia boleh menyokong hasrat kita untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk menjadi pelajar yang lebih berdikari.

KESIMPULAN VLE • Pembelajaran maya seharusnya berlaku seperti pembelajaran biasa. di dalam pembelajaran maya juga ada proses pemantauan dan penilaian. • Namun yang membezakan ialah mereka tidak bertemu secara bersemuka tetapi bertemu di ruang maya. • Seterusnya. • Pembelajaran seharusnya tidak berlaku hanya sehala sahaja iaitu pengajar memberikan bahan-bahan pengajaran dan pelajar menerima serta meluahkan semula melalui peperiksaan. dimana pelajar secara aktif menyelesaikan segala permasalahan yang diberikan melalui penerokaan. KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 20 . • Pembelajaran maya seharusnya lebih berfokuskan pelajar. dimana berlaku komunikasi dua hala diantara pengajar dengan pelajar dan diantara pelajar dengan rakan pelajar yang lain. perbincangan dan berfikir pada tahap tinggi.

VIDEO KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 21 .

SEKIAN TERIMA KASIH KUMPULAN 8 – VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 22 .