Borang Pemerhatian Kemudahan Infrastruktur di Kawasan Kajian Tandakan (/) jika ada.

Bil 1

Kemudahan Pengangkutan a) Jalan raya b) Jalan luar bandar/ jalan kampung b) Pengangkutan awam

Ada

Tiada

2

Kemudahan Awam a) Bekalan air b) Bekalan elektrik c) Pembentungan d) Rangkaian komunikasi e) Tebatan banjir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful