P. 1
Tipuri de Terenuri de Fundare

Tipuri de Terenuri de Fundare

|Views: 21|Likes:
Published by Rosu Gabriel

More info:

Published by: Rosu Gabriel on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei

6.1. Conditii generale
6.1.1. Dimensiunile bazei fundatiei se stabilesc pe baza calculului terenului de fundare definit în reglementarea tehnica de referinta STAS 3300/1-85 respectiv STAS 3300/2-85. 6.1.2. Dimensiunile bazei fundatiei se aleg astfel încât presiunile la contactul între fundatie si teren sa aiba valori acceptabile, pentru a se împiedica aparitia unor stari limita care sa perecliteze siguranta constructiei si/sau exploatarea normala a constructiei. Starile limita ale terenului de fundare pot fi de natura unei stari limita ultime (SLU), a carei depasire conduce la pierderea ireversibila, în parte sau în totalitate, a capacitatii functionale a constructiei sau de natura unei stari limita a exploatarii normale (SLEN), a carei depasire conduce la întreruperea exploatarii normale a constructiei. 6.1.3. Având ca referinta reglementarea tehnica STAS 3300/1-85, starile limita ale terenului de fundare sunt: - starea limita de deformatii (SLD), care poate fi de natura unei stari limita ultime (SLD.U), daca deformatiile terenului conduc la deplasari si deformatii ale constructiei incompatibile cu structura de rezistenta sau de natura unei stari limita a exploatarii normale (SLD.EN), daca deformatiile terenului împiedica exploatarea normala a constructiei; - starea limita de capacitate portanta (SLCP) corespunde unei extinderi a zonelor în care se îndeplineste conditia de rupere (efortul tangential efectiv este egal cu rezistenta la forfecare a materialului) astfel încât are loc pierderea stabilitatii terenului si a constructiei, în parte sau în totalitate; starea limita de capacitate portanta a terenului de fundare este întotdeauna d e natura unei stari limite ultime. 6.1.4. În functie de particularitatile constructiei si ale terenului de fundare, presiunile acceptabile pe terenul de fundare se pot stabili, în cazul fundarii directe, în trei moduri: - ca presiuni conventionale, pconv; - ca presiuni care sa asigure îndeplinirea conditiilor calcului la starea limita de deformatii (SLD.U si SLD.EN); - ca presiuni care sa asigure îndeplinirea conditiilor calcului la starea limita de capacitate portanta (SLCP). 6.1.5. Din punctul de vedere al constructiei, calculul terenului de fundare se diferentiaza în functie de urmatorii factori: a) Clasa de importanta - constructii speciale, CS (din clasele de importanta I si II); - constructii obisnuite, CO (din clasele de importanta III, IV, V). b) Sensibilitatea la tasari - constructii sensibile la tasari diferentiale (CSEN); - constructii nesensibile la tasari diferentiale. c) Existenta restrictiilor de deformatii în exploatare - constructii cu restrictii (CRE); - constructii fara restrictii.

2. tinând seama de experienta de constructie din tara. sunt sintetizate în tabelul 6.1 Nr. cu exceptia constructiilor speciale când se impune calculul la starea limita de capacitate portanta (SLCP). inclusiv nisipuri prafoase. 6. în vederea stabilirii unor dimensiuni ale bazei fundatiei care sa conduca la presiuni acceptabile pe teren. în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale Pamânturi coezive cu plasticitate medie: nisipuri argiloase.6.6.1. având ca referinta reglementarea tehnica STAS 3300/2-85. prafuri nisipoase-argiloase. În cazul fundarii pe roca.1 sunt date. fara a se face uz de cunoasterea proprietatilor mecanice (compresibilitatea si rezistenta Tabelul 6. 4 5 6 având si .U sau SLD. gradul de saturatie. calculul terenului de fundare pe baza de presiuni conventionale impune îndeplinirea simultana a patru conditii. în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale 3 Pamânturi coezive cu plasticitate redusa: nisipuri argiloase.2.1. Din punctul de vedere al terenului de fundare. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale 6. având ca referinta reglementarea tehnica STAS 3300/2-85. precum si regulile de stabilire a corectiilor de latime C B si de adâncime CD . 1 Blocuri. plasticitate) si ale starii pamânturilor (starea de îndesare. argile prafoase si argile. Caracterul empiric al presiunilor conventionale este evidentiat de faptul ca valorile de baza din tabele se obtin în functie de caracteristici ale naturii pamânturilor (granulozitate. prafuri nisipoase si prafuri. 6.7.8. în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale Pamânturi coezive cu plasticitate mare: argile nisipoase. având si . în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale Roci stâncoase si semistâncoase în conditiile unei stratificatii practic uniforme si . folosirea presiunilor conventionale ca presiuni acceptabile este admisa în toate cazurile.1. situatiile in care terenul de fundare apartine categoriei TB. tabelele cuprinzând asa-numitele valori de baza ale presiunilor conventionale. Conditiile de efectuare a calculului terenului de fundare alcatuit din pamânturi. calculul terenului de fundare se diferentiaza în functie de apartenenta terenului la una din urmatoarele categorii: a) terenuri bune (TB) b) terenuri dificile În tabelul 6. În anexa A sunt reproduse.1. starea de consistenta.2. Dupa cum rezulta din tabelul 6. Presiunile conventionale sunt presiuni acceptabile stabilite pe cale empirica. îndesate sau de îndesare medie. în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (având înclinarea mai mica de 10%) 2 Pamânturi nisipoase. o singuraconditie este suficienta pentru a face obligatoriu calculul la starea limita de deformatie (la SLD. corespunzatoare unor fundatii conventionale având latimea talpii B = 1. conv. indicele porilor). În schimb. Terenuri bune (TB) crt.0 m si adâncimea de fundare Df = 2. bolovanisuri sau pietrisuri continând mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argila.EN) sau calculul la starea limita de capacitate portanta (SLCP). având si .0 m. 6.2.

. Conditiile care trebuie respectate în cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale se diferentiaza în functie de tipul încarcarii si de gruparea de încarcare (gruparea fundamentala GF.U SLD.3 .7 8 orizontale Orice combinatie între stratificatiile precizate la nr. gruparea speciala GS) si sunt sintetizate în tabelul 6. dupa caz. Pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundatiei este necesara. Tabelul 6.3. Totusi. ca stari limita ultime.3. continând materii organice sub 5% Nota: Pamânturile coezive saturate de consistenta ridicata (I c > 0. în situatia în care încarcarea transmisa de fundatia directa asupra acestor pamânturi se realizeaza rapid.2 Modul de Terenul calcul Pamânt (stabilirea Bun Dificil coeziv saturat presiunii (TB) încarcat rapid acceptabile) Constructia Importanta Sensibilitatea la tasari diferentiale Restrictii de deformatii în exploatare pconv SLD. 1.1. fara posibilitatea drenarii apei din porii pamântului.3. Tabelul 6.2.6 Umpluturi de provenienta cunoscuta realizate organizat. 6.U SLD. crt.5) pot fi considerate terenuri bune în acceptia tabelului 6.2.. îndeplinirea tuturor conditiilor specificate în tabelul 6.EN SLCP SLCP x x Cu Obisnuita Speciala Sensibila Fara Nesensibila restrictii (CO) (CS) (CSEN) restrictii (CRE) x x x x x x x x 6.U SLD. Prin aceasta se considera implicit îndeplinite conditiile calcului terenului de fundare la starea limita de deformatie si la starea limita de capacitate portanta.2. devine necesara o verificare a terenului la starea limita de capacitate portanta (SLCP).

2 pconv pef max 1.7.1.6. Prin calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii se cere îndeplinirea a doua seturi de conditii.2. turnuri etc. Modul de calcul al lui pef pentru excentricitate pe doua directii este prezentat în anexa F.5.3.4. sintetizate în tabelele 6.4 si 6. Tabelul 6.3.Cu excentricitate dupa o singura directie Centrica Cu excentricitate dupa doua directii Tipul încarcarii Gruparea de încarcare GF GS pef pconv p'ef 1.U SLD.4 pconv pef max 1. 6. 6. Dimensiunile în plan ale fundatiilor se stabilesc astfel ca rezultanta încarcarilor provenite din actiuni din grupari fundamentale sa fie aplicata în cadrul sâmburelui central. nepermanente. În cazul constructiilor de tipul castele de apa. Pentru situatiile în care în gruparea fundamentala intervin solicitari orizontale importante.4 Tipul starii limita de deformatie SLD.2. 6. 6.6 pconv 6.5.EN Conditia de îndeplinit .2.2. nu se admite desprinderea fundatiei de pe teren în gruparile fundamentale de încarcari.2 pconv p'ef max 1. se admite ca rezultanta încarcarilor sa se aplice în afara sâmburelui central cu conditia ca sectiunea activa a talpii fundatiei sa nu fie mai mica de 80% din aria totala a acesteia. Excentricitatile maxime admise pentru rezultantele încarcarilor din grupari speciale trebuie sa fie limitate astfel încât sectiunea activa a suprafetei talpii fundatiei sa se extinda cel putin pâna în dreptul centrului de greutate al acesteia. Calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii 6.4 pconv p'ef max 1.

cu cele trei forme particulare date în tabelul 6. B fiind latimea fundatiei. Conditiile din tabelul 6. - : aceeasi semnificatie ca si calculate cu încarcari din gruparea fundamentala pentru SLEN. Prin zona plastica se întelege zona pe conturul si în interiorul careia se îndeplineste conditia de rupere în pamânt.5. Prin calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta. 6.4 ppl În conditiile definite în tabelul 6.4.4 au semnificatia: : deplasari sau deformatii posibile ale constructiei datorate tasarilor terenului de fundare.Conditiile specificate în tabelul 6. Calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta 6. ppl (presiunea plastica) reprezinta presiunea corespunzatoare unei extinderi limitate pe o adâncime egala cu B/4. orientativ. a zonei plastice în terenul de fundare.3.2 ppl pef max 1. calculate cu încarcari din gruparea fundamentala pentru SLU. stabilite de proiectantul structurii.3. în care terenul este asimilat cu un mediu liniar-deformabil iar utilizarea relatiilor din Teoria Elasticitatii este admisa. specificate de proiectantul tehnolog. : deplasari sau deformatii admise din Centrica Cu excentricitate dupa o singura directie Tabelul 6. - :deplasari sau deformatii de referinta admise pentru structura. a caror îndeplinire precede efectuarea calculului deformatiilor probabile ale terenului de fundare. valorile specificate în anexa A pentru constructii neadaptate în mod special în vederea preluarii tasarilor neuniforme punct de vedere tehnologic.5 Cu excentricitate dupa doua directii Tipul încarcarii Conditia de îndeplinit pef ppl pef max 1. . 6. în cazul fundarii directe. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnica de referinta STAS 3300/2-85 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii.3.6.2. se cere respectarea conditiei generale . In lipsa unor valori stabilite de proiectant pot fi luate în considerare.4.1. reprezinta conditii de valabilitate a calculului de deformatii. Presiunea plastica ppl este o presiune acceptabila. 6.5.

4.1 SLCP.9L'B'pcr Q mR unde: Q reprezinta încarcarea de calcul asupra terenului de fundare.8Ms . gruparile speciale. 6. SLCP. În anexa A sunt sintetizate prevederile din reglementarea tehnica de referinta STAS 3300/2-85 referitoare la calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta.3 Mr 0.2 SLCP.6 Fundatie pe taluz sau în apropiere de Tipul lucrarii taluz transversal Cazul de calcul Conditia N 0. m reprezinta coeficientul conditiilor de lucru.2.Fundatie de suprafata Fundatie solicitata Tabelul 6. provenita din actiunile din R reprezinta valoarea de calcul a rezistentei terenului de fundare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->