Miért ugat a kutyus, mondd meg kisfiam!

Molnár Csaba, Pongrácz Péter, Dóka Antal, Miklósi Ádám ELTE Etológia Tanszék molcsa@gmail.com

Háttér

Vokális antitézis-elv:agresszió vs behódolás Madár és emlős hangok jellegzetességei függnek a belső állapottól A kutya és a vadon élő kutyafélék vokális repertoárja különböző Korábbi kutatók az ugatást funkciótlannak gondolták, nem vizsgálták

Pedig…

A felnőtt emberek képesek kategorizálni a kutyaugatásokat Ebben a hang néhány akusztikai jellegzetessége segíti őket Viszont képtelenek megkülönböztetni kutyákat ugatásuk alapján A kisgyerekek képesek alapvető belső állapotokat tulajdonítani resusoknak

Most

Különböző korú gyerekek és felnőttek eredményének összehasonlítása egy ugatáskategorizáló feladatban Feladat: az ugató kutya belső állapotának és a szituációnak meghatározása Kérdés: az ember egyedfejlődése során változik-e a tesztben mutatott teljesítménye?

Módszer

Csoportok:
  

Gyerekek: 6, 8, 10 évesek; felnőttek: >18 évesek Minden csoportban kutyások ill. kutyátlanok (N1,2=10) Nemek aránya kiegyensúlyozott

12 db 10 s hosszú, három különböző kontextusban rögzített ugatás lejátszva Két feladat:
 

A felvétel kontextusának (idegen, kikötve, játék) ill. A kutya motivációs állapotának (mérges, fél, vidám) kategorizációja

Eredmények: szitu-kategorizálás
*** 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6 évesek 8 évesek kutyások 10 évesek kutyátlanok felnőttek *
NS

*** *** * *

eltalált helyzetek (mean%+SE)

*

***

***

***

*** *** véletlen szint

Emocionális osztályozás: 6 évesek
az adott emóció-kategóriába sorolt ugatások arányai
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% idegen mérges kikötve fél vidám játék

Emocionális osztályozás: 8 évesek
az adott emóció-kategóriába sorolt ugatások arányai
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% idegen mérges kikötve fél vidám játék

Emocionális osztályozás: 10 évesek
az adott emóció-kategóriába sorolt ugatások arányai

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% idegen mérges kikötve fél vidám játék

Emocionális osztályozás: felnőttek
az adott emóció-kategóriába sorolt ugatások arányai

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% idegen mérges kikötve fél vidám játék

A csoportok közötti különbségek

Idegen helyzet

P<0.01

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 é ve se k 8 é ve se k 10 é ve se k fe lnőtte k

mérges

fél

vidám

A csoportok közötti különbségek

Kikötve helyzet

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 é ve se k 8 é ve se k 10 é ve se k fe lnőtte k

NS

mérges

fél

vidám

A csoportok közötti különbségek

Játékos helyzet

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 é ve se k 8 é ve se k 10 é ve se k fe lnőtte k

P<0.001

mérges

fél

vidám

Tehát

  

Szinte minden csoport képes volt a tippelésnél nagyobb sikerességgel osztályozni a kontextust Az életkorral sikerességük nőtt Minden csoportban függött az ugatások emocionális megítélése a kontextustól Az „idegen” és a „játékos” ugatások emocionális töltetét különbözően kategorizálták a csoportok A kutyások és kutyátlanok eredményei nem különböztek

Szóval

   

A tapasztalat valószínűleg segíti az embert az ugatás értelmezésében Ez akkor is elegendő, ha nincs kutyája Már a 6 évesek is képesek voltak kategorizációra, kérdés maradt, hogy miért. Esetleg már veleszületetten megvan-e képesség? Csecsemők tesztelése

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful