Praktikal 3: Kualiti Bunyi Objektif : Untuk menunjukkan dan menerangkan bagaimana kualiti bunyi yang

berbeza terhasil. Hipotesis : 1) Bunyi yang lebih nyaring akan terhasil apabila permukaan botol yang mengandungi air yang sedikit ditiup. 2) Botol yang mengandungi air yang banyak akan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring apabila pensel diketuk pada dinding botol.

Pengenalan: Bunyi adalah getaran pada frekuensi yang boleh dikesan oleh telinga manusia. Gelombang bunyi adalah gelombang membujur yang memerlukan medium perambatan seperti pepejal, cecair dan gas. Panjang gelombang bunyi adalah jarak di antara dua mampatan atau dua regangan berturutan. Bunyi dihasilkan oleh suatu sistem yang bergetar seperti getaran tala bunyi atau kon pembesar suara. Ianya adalah sejenis gelombang mekanikal. Secara amnya gelombang bunyi bergerak melalui perambatan molekul-molekul udara. Apabila kon pembesar suara bergetar ke hadapan, molekulmolekul udara di hadapannya dimampatkan. Apabila kon pembesar suara bergetar ke belakang, molekul-molekul udara di hadapannya direnggangkan. Ini akan menghasilkan satu siri mampatan dan regangan molekul-molekul udara. Getaran yang dihasilkan oleh kon pembesar suara membekalkan tenaga pada molekul-molekul udara. Tenaga dipindahkan oleh getaran molekul-molekul udara dalam siri mampatan dan rengangan udara. Lama kelamaan tenaga pada molekul-molekul ini akhirnya akan lemah dan lesap. Molekul-molekul udara bagi gelombang bunyi bergetar pada arah yang sama dengan arah perambatan bunyi tersebut. Gelombang bunyi juga merupakan suatu gelombang membujur. Gelombang bunyi memerlukan medium tertentu untuk ianya bergerak. Oleh itu gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam keadaan vakum. Halaju gelombang bunyi adalah lebih tinggi jika suhu persekitaran gas yang dilaluinya adalah tinggi jika dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Pada suhu yang sama, halaju gelombang bunyi adalah lebih tinggi bagi bagi gas yang mempunyai molekul gas yang lebih kecil berbanding dengan molekul gas yang lebih besar.

Sesetengah gelombang bunyi stabil. geseran udara dengan objek lain atau hentaman objek dengan objek. Kekuatan gelombang bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Nilai “Hz”nya juga adalah tinggi. Kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. Udara adalah ejen penyampai bunyi yang paling utama. gitar). gelombang bunyi 6. semakin bertambah tinggi amplitud. Gelombang udara akan bergerak sehingga sampai ke telinga manusia. pembiasan. Ini membolehkan gelombang diukur. iaitu getaran daripada geseran udara dengn udara. Kualiti bunyi bergantung kepada nada lampau dalam sesuatu nada. Pic rendah bermaksud kelangsingan rendah. Gelombang bunyi juga menghasilkan fenomena-fenomena pantulan. Bunyi yang kecil dikatakan mempunyai kelangsingan tinggi. Contoh. Setiap bunyi yang terhasil mempunyai sifatsifat unik yang tertentu yang dipanggil sebagai warna ton. kompang). pembelauan dan interferens. seruling) dan getaran kepingan dan membran (gendang. Getaran suatu objek merupakan sumber bunyi yang paling utama. Bunyi terhasil daripada getaran. Permukaan meja bergetar dan menghasilkan bunyi apabila diketuk atau dipukul. jika frekuensi bertambah maka kelangsingan juga bertambah. manusia tidaka akan dapat mendengar sebarang bunyi. Kualiti bunyi adalah berbeza walaupun gelombang mempunyai kekuatan dan kelangsingan yang sama. Nilai “Hz”nya juga adalah rendah. Otak yang menerima isyarat bunyi tersebut akan menganalisis dan mentafsir bunyi tersebut. getaran lajur udara (serunai. Pic ialah kelangsingan sesuatu bunyi. Mekanisme telinga akan menukarkan gelombang udara kepada isyarat elektri lalu menghantar isyarat tersebut terus ke otak melalui saraf telinga untuk ditafsirkan. Ini adalah disebabkan molekul pepejal dan cecair adalah lebih rapat jika dibandingkan dengan molekul-molekul dalam gas. iaitu panjang gelombangnya yang sekata. Bunyi yang sedap didengar adalah berasal dari getaran tali (biola. semakin bertambah kuat bunyi.Gelombang bunyi bergerak atau merambat dengan halaju yang lebih tinggi dalam pepejal berbanding dengan cecair dan gas.000Hz (atau 1KHz.000Hz (6KHz) lebih tinggi atau lebih langsing berbanding gelombang bunyi 1. Bunyi yang . Getaran daripada sumber bunyi akan menyebabkan gelombang udara terhasil. Jika salah satu bahagian daripada sistem saraf ini tidak berfungsi.

9. Air diisi ke dalam mangkuk. Tala bunyi diketuk sekali lagi dan diletakkan berhampiran dengan telinga. Hujung botol ditiup dan pemerhatian terhadap bunyi yang terhasil direkodkan. . 4. Hujung pada salah satu prong diletakkan ke dalam mangkuk yang berisi air. tala bunyi. Langkah 6 diulang beberapa kali.B dan C. 2. Ketiga-tiga botol kaca diisi dengan kuantiti air yang berbeza dan dilabelkan sebagai botol A. Kelangsingan bunyi yang terhasil dicatat dan direkodkan.mempunyai bentuk gelombang yang hampir berkala memberikan keenakan untuk didengar (pleasant sensation) jika keamatannnya tidak begitu tinggi. Pembolehubah: Manipulasi Bergerak balas Malar : Kuantiti air dalam setiap botol : Kelangsingan bunyi yang terhasil : Jenis botol kaca yang digunakan Radas/ Bahan: 3 botol gelas yang sama jenis. air. 6. ketinggian botol dan ketinggian air di dalam botol diukur dan direkodkan. 7. Tala bunyi diketuk pada permukaan tapak kasut. Ramalan terhadap kelangsingan yang akan dihasilkan bagi setiap botol. 3. 5. pembaris dan pensel. 8. Jarak hujung botol ke permukaan air. Bunyi yang mempunyai bentuk gelombang yang tidak berkala akan kedengaran sebagai bunyi bising. Prosedur: 1. Dinding botol diketuk dengan menggunakan pensel. mangkuk.

8 9. Bunyi dihasilkan: Botol A B C Panjang lajur udara (cm) 18.5 14. f = lajur udara.0 Ketinggian air (cm) 6.Keputusan: Pemerhatian Prosedur 1 2 Pemerhatian Gelombang kecil terbentuk pada permukaan air apabila tala bunyi diletakkan pada permukaan air di dalam mangkuk Getaran halus terhasil apabila tala bunyi yang telah diketuk diletakkan berhampiran dengan telinga.0 Kenyaringan (hujung botol ditiup) Rendah Sederhana Tinggi Kenyaringan (dinding botol diketuk) Tinggi Sederhana Rendah Formula: Frekuensi getaran. v panjang gelombang.5 16.5 10. λ .

5. 2.0ml menghasilkan kenyaringan bunyi yang tinggi apabila hujung botol ditiup. 3. 6. gelombang kecil akan terbentuk kerana getaran yang terhasil pada tala bunyi telah dipindahkan. Botol C yang mengandungi kuantiti air yang banyak iaitu 16. 7. 4.Perbincangan: 1. Apabila tala bunyi yang diketuk pada permukaan kasut diletakkan pada permukaan air di dalam mangkuk. Panjang lajur udara pada botol C adalah lebih rendah berbanding panjang lajur udara pada botol A dan B. Gelombang kecil terbentuk kerana gelombang bergerak lebih perlahan di dalam medium cecair. Zarah-zarah udara dalam botol C menghasilkan gelombang bunyi yang mempunyai amplitud yang lebih besar dan membawa lebih banyak tenaga. Zarah-zarah udara yang terdapat dalam botol C dimampat dan direnggangkan bergerak keluar dari sumber yang bergetar iaitu permukaan air dalam botol. Zarah-zarah yang mempunyai tenaga tersebut menggunakan tenaga yang lebih sedikit untuk bergerak dalam lajur udara yang lebih kecil berbanding zarah-zarah .

8. Bunyi yang lebih nyaring terhasil. Botol yang mengandungi kuantiti air yang lebih banyak menghasilkan bunyi yang lebih nyaring apabila diketuk pada dinding botol dengan menggunakan pensel. Zarah-zarah udara yang termampat dan terenggang akan bergerak menjauhi permukaan botol yang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi yang mempunyai amplitude yang lebih besar. Botol yang mempunyai kuantiti air yang sedikit menghasilkan bunyi yang lebih nyaring berbanding botol lain kerana panjang lajur udara dalam botol tersebut adalah lebih tinggi. Hal ini kerana zarah-zarah udara yang termampat dan terenggang bergerak menjauhi permukaan . Kesimpulan: Hipotesis diterima. Bunyi nyaring yang terhasil apabila hujung botol C ditiup mempunyai frekuensi yang paling tinggi berbanding bunyi yang dihasilkan apabila hujung botol A dan botol B ditiup.udara yang memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk bergerak di dalam medium udara yang lebih besar.

Hal yang sama berlaku apabila zarahzarah udara bergerak menjauhi sumber yang bergetar berdasarkan prinsip yang sama. Di dalam prosedur 6. Proses meniup hujung botol dan mengetuk pensel pada botl harus diulang beberapa kali bagi memastikan kenyaringan bunyi yang lebih tepat sebelum direkodkan. Botol yang digunakan haruslah dari jenis dan saiz yang sama bagi memastikan bunyi yang terhasil tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Kadar tiupan yang dikenakan setiap kali botol yang berbeza ditiup haruslah sama.atau sumber yang bergetar iaitu permukaan air. Langkah berjaga-jaga: 1. 3. botol manakah yang menghasilkan bunyi paling nyaring? Apakah yang menyebabkan perubahan kenyaringan daripada satu botol ke botol yang lain?  Botol yang menghasilkan bunyi paling langsing ialah Botol C . Soalan & jawapan: 1. Ketukkan pensel yang dikenakan pada dindind botol kaca haruslah dilakukan pada kadar yang sama. 2. 4.

3. Botol B menghasilkan kelangsingan bunyi yang sederhana pada keduadua keadaan. Bunyi terhasil. 2. Getaran pada botol menyebabkan air di dalam botol turut bergetar. botol yang mempunyai ruang udara terkecil menghasilkan bunyi paling langsing / tinggi.  Botol A menghasilkan kelangsingan bunyi paling tinggi.  Perbezaan kelangsingan bunyi yang dihasilkan Botol A adalah pada ketinggian ruang udara yang tinggi. Terangkan bagaimana bunyi dihasilkan dalam prosedur 8. Ruang udara yang lebih kecil dan sempit akan bergetar dengan lebih laju berbanding ruang udara yang besar menyebabkan frekuensi bunyi menjadi tinggi. Ketika bahagian atas botol ditiup. Ini menyebabkan botol bergetar. Panjang lajur udara bagi setiap botol menyebabkan perbezaan kelangsingan bunyi berlaku. Ruang udara yang tinggi memerlukan . Apakah perbezaan kenyaringan bagi setiap botol?  Botol A menghasilkan kelangsingan bunyi yang rendah apabila ditiup tetapi kelangsingan bunyi yang tinggi apabila diketuk. Botol manakah hasilkan bunyi paling nyaring ? apakah yang menyebabkan perubahan kenyaringan dari satu botol ke satu botol yang lain?  Dalam prosedur 8. bunyi terhasil apabila dinding botol diketuk. Kesimpulannya. Manakala Botol C menghasilkan kelangsingan bunyi yang tinggi apabila ditiup tetapi bunyi rendah apabila diketuk di bahagian sisi. Bandingkan bunyi yang kamu hasilkan dengan cara meniup permukaan mulut botol dengan cara mengetuk botol. Manakala botol yang mempunyai ruang udara besar menghasilkan kelangsingan bunyi yang rendah. udara di dalam ruang udara botol bergetar.

Adakah semua alat muzik mempunyai persamaan? . bagaimanakah panjang ruang udara mempengaruhi kenyaringan? Bagaimanakah ketinggian air mempengaruhi kenyaringan?  Semakin panjang lajur udara di dalam botol.  Jika ketinggian air semakin tinggi. Dengan melihat jadual data. Bunyi bergerak lebih laju dalam medium pepejal berbanding medium lain seperti udara dan cecair. ketinggian paras air yang rendah menyebabkan molekul air bergetar dengan laju dan menghasilkan frekuensi bunyi yang tinggi. FIKIR: violin adalah alat muzik bertali. cecair atau pepejal untuk bergerak dan penyebaran. 5. 6. Susunan zarah-zarah di dalam pepejal adalah lebih rapat antara satu sama lain menyebabkan gelombang atau getaran yang dihasilkan lebih cepat dan mudah untuk bergerak dan dialirkan. Seruling/serunai dan klarinet adalah alat muzik tiup daripada logam atau kayu manakala trumpet adalah alatan tembaga. Sementara itu. Perbezaan ruang pergerakan akan menghasilkan kelajuan bunyi yang berbeza. semakin tinggi kelangsingan bunyi yang terhasil. kelangsingan bunyi yang dihasilkan akan menurun. Apakah kesimpulan anda boleh buat mengenai hubungan antara bunyi yang dihasilkan dan bahan yang bunyi lalui?  Bunyi memerlukan medium seperti udara.tenaga yang lebih untuk bergetar dan menyebabkan frekuensi bunyi menjadi rendah. 4.

Physics Form 4. Februari 2012. http://ms. Medium pepejal bagi violin adalah tali. Kuala lumpur.com/doc/8369399/GELOMBANG-BUNYI11. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. pustaka sistem pelajaran sdn. medium bagi serunai/seruling dan klarinet adalah logam atau kayu manakala trumpet memerlukan tembaga sebagai medium untuk memindahkan getaran yang terhasil. too ling. ah mooi (1995). Lim Peng Chew (2007). Lim Ching Chai. Selangor. Rujukan: Fong Seng Teek.org/wiki/Bunyi. Physics Form 4 & 5 . Diakses pada 24 . Kesemua alat muzik menggunakan medium pepejal kerana susunan zarah-zarah pada pepejal adalah rapat dan teratur antara satu sama lain. http://www. http://www.scribd. Semua alat muzik mempunyai persamaan iaitu menggunakan medium untuk menghantar dan memindahkan getaran yang dihasilkan iaitu pepejal.tabuhemas. Selangor. L. Fizik tingkatan 4 & 5. Yee Cheng Teik (2006).pdf. Bhd. Diakses pada 25 Februari 2012. t.com/Contoh%20APM2. Sasbadi Sdn Bhd. Diakses pada 25 Februari 2012.wikipedia.

penerbit fajar bakti sdn bhd. Shah alam.Yee cheng teik (1995). . Selangor . Fizik tingkatan 4 & 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful