KERAJAAN MALAYSIA

BK-07 [1/2012]
BORANG RAYUAN BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M) 2.0

Nama
No. Kad Pengenalan

Tarikh
RAYUAN BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M) 2.0
Surat penolakan BK-03 [1/2012] bertarikh

dirujuk.

2.
Saya seperti nama di atas ingin membuat rayuan ke atas permohonan BR1M yang telah
ditolak berdasarkan alasan-alasan berikut:
Saya adalah warganegara Malaysia.
Jumlah pendapatan bulanan isi rumah adalah RM3,000 dan ke bawah.
Pendapatan bulanan adalah RM2,000 dan ke bawah.
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3.

Bersama ini disertakan dokumen sokongan untuk semakan tuan:
Salinan kad pengenalan
Salinan penyata / slip gaji terkini
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4.

Diharap rayuan saya ini mendapat pertimbangan daripada pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful