You are on page 1of 4

AFATI I JANARIT - 2012

Shifra
S-I
F101
F102
F103
F104
S-II
F105
F106
F107
F108
F109
S-III
F110
F111
F112
F113
F114
F115
F116
S-IV
F117
F118
F119
F120
F121
F122
F123
S-V
F124
F125
F126
F127
F128
F129
F130
S-VI
F131
F132
F133
F134
F135
F137
S-VII
F138
F139
F140
F141
F142
F143
F144
S-VIII
F145
F146
F147
F148
F149
F150

Lnda

Statusi

Janar

Qershor

Shtator

Ora

Salla

Fizika e prgjithshme I
Matematika I
Hyrje n shkencat kompjuterike
Fizika elementare

O
O
O
O

23.01.
08.02.
27.01.
06.02.

21.06.
14.06.
25.06.
10.06.

20.09.
13.09.
04.09.
17.09.

12
10
14
10

AMF
AMF
S-45
S-47

Fizika e prgjithshme II
Matematika II
Kimia e prgjithshme
Metrologjia
Gjuh e huaj

O
O
O
Z
Z

27.01.
10.02.
13.02.
30.01.
10.02.

22.06.
16.06.
29.06.
01.07.
06.07.

03.09.
16.09.
06.09.
5.09
09.09.

12
10
12
12
10

AMF
AMF
Kimi
S-47
S-19

Elektriciteti dhe magnetizmi


Metodat matematike n fizik I
Mekanika klasike I
Meteorologjia
Prezentimet multimediale
Bazat e gjeofiziks
Instrumentet fizike
Mekanika teorike

O
O
O
Z
Z
Z
Z

02.02.
08.02.
31.01.
06.02.
13.02.
13.02.
03.02.
31.01.

05.07.
14.06.
11.06.
21.06.
07.07.
07.07.
15.06.
11.06.

10.09.
13.09.
17.09.
20.09.
15.09.
15.09.
17.09.
17.09.

10
10
10
10
12
10
13
10

S-9
AMF
S-47
S-47
S-47
S-47
S-8
S-47

Optika
Metodat matematike n fizik II
Mekanika klasike II
Informatika
Fizika dhe mjedisi
Programimi n fizik
Metodat eksperim. n fiz. moderne

O
O
O
Z
Z
Z
Z

01.02.
10.02.
31.01.
03.02.
09.02.
27.01.
13.02.

10.06.
16.06.
12.06.
30.06.
25.06.
15.06.
21.06.

20.09.
16.09.
17.09.
03.09.
20.09.
03.09.
20.09.

10
10
14
14
10
14
13

S-7
AMF
S-47
S-8
S-6
S-45
S-47

Fizika atomike dhe molekulare


Elektrodinamika I
Psikologjia edukimit
Elektronika fizike
Laseret dhe zbatimi
Filozofi e edukimit
Metodologji e prgj. e msimdhnies
Elektrodinamika - arsimor

O
O
O
Z
Z
Z
Z

01.02.
06.02.
18.01.
14.02.
27.01.

11.06.
24.06.
18.06.
05.07.
10.06.

13.09.
12.09.
10.09.
10.09.
12.09.

10
10
13,30
10
14

S-7
S-10
AMF
S-9
S-45

06.02.
06.02.

08.07.
11.06.

16.09.
12.09.

10
10

S-47
S-10

Elektrodinamika II
Fizika statistike dhe termodinamika
Teoria e msimit
Kultur gjuhe
Historia e fiziks
Fizika llogaritse
Etika e msimdhnsit

O
O
O
O
Z
Z
Z

06.02.
31.01.

24.06.
12.06.

12.09.
17.09.

10
10

S-10
S-47

08.02.
27.01.

29.06.
01.07.

20.09.
03.09.

10
14

S-6
S-45

Fizika kuantike
Metodologjia e msimdhn.s fiziks
Fizika e gjendjes s ngurt
Dozimetria
Rrezet x dhe zbatimi i tyre
Shkathsit e msimit akademik
Sociologjia

O
O
O
Z
Z
Z
Z

30.01.
09.02.
02.02.
08.02.
14.02.

11.06.
01.07.
08.07.
14.06.
10.06.

04.09.
20.09.
10.09.
16.09.
03.09.

10
10
10
12
10

S-47
S-6
S-9
S-6
S-9

Fizika brthamore
Praktik e msimdh. s fiziks
Astronomia dhe fizika e gjithsis
Arsimim gjat gjith jets
Strategji bashkohore e msimdh.
Punim diplome

O
O
O
Z
Z
O

04.02.
09.02.
06.02.

14.06.
30.06.
23.06.

16.09.
02.09.
02.09.

10
11
10

S-5
S-6
S-10

Verejtje: Orari per lendet e pergjitheshme caktohet ne nivel te Fakultetit

AFATI I JANARIT - 2012


Shifra
S-I
F201
F202
F203
F204
S-II
F205
F206
F207
F208
F209
S-III
F210
F211
F212
F213
F214
F205
F216
S-IV
F217
F218
F219
F220
F221
F222
S-V
F223
F224
F225
F226
F227
F228
S-VI
F229
F230
F231
F232
F233
F34

Lnda

Statusi

Janar

Qershor

Shtator

Ora

Salla

Fizik I
Matematik fizike I
Kimi e prgjithshme
Gjuh e huaj I

O
O
O
O

25.01.
08.02.
13.02.
10.02.

21.06.
14.06.
28.06.
05.07.

20.09.
13.09.
18.09.
09.09.

10
10
12
10

18A
AMF
Kimi
S-19

Fizika II
Matematika fizike II
Metrologji
Teknik laboratori
Ultrazri

O
O
Z
Z
Z

27.01.
10.02.
14.02.
27.01.
01.02.

24.06.
17.06.
07.07.
01.07.
05.07.

20.09.
16.09.
16.09.
24.09.
10.09.

10
10
10
13
10

18A
AMF
S-9
S-45
S-9

Fizika III
Metodat matematike n fizik I
Astronomia dhe fizika e gjithsis
Informatik
Lasert dhe zbatimi
Gjuh e huaj II
Fizika dhe mjedisi

O
O
O
Z
Z
Z
Z

26.01.
08.02.
06.02.
27.01.
01.02.
10.02.
09.02.

24.06.
14.06.
23.06.
04.07.
10.06.
05.07.
30.06.

20.09.
02.09.
14.09.
15.09.
20.09.
19.09.
20.09.

10
10
10
14
10
12
12

S-6
AMF
S-10
S-45
S-7
S-19
S-6

Fizika IV
Metodat matematike n fizik II
Bazat e programimit
Mekanika analitike
Fizika llogaritse
Histori e fiziks

O
O
O
Z
Z
Z

02.02.
10.02.
03.02.
30.01.
27.01.
08.02.

05.07.
17.06.
25.06.
24.06.
01.07.
28.06.

10.09.
09.09.
03.09.
02.09.
03.09.
20.09.

10
10
13
12
14
10

S-9
AMF
S-8
S-10
S-45
S-6

Bazat e fiziks atomike


Elektrodinamika klasike
Bazat e elektroniks
Fizika e trupit t ngurt
Bazat e fiziks brthamore
Rrezet x dhe zbatimi i tyre

O
O
O
Z
Z
Z

01.02.
06.02.
14.02.
02.02.
04.02.
08.02.

11.06.
24.06.
05.07.
08.07.
14.06.
10.06.

13.09.
02.09.
10.09.
10.09.
16.09.
03.09.

10
10
10
10
10
10

S-7
S-10
S-9
S-9
S-5
S-7

Elektrodinamika relativiste
Fizik statist. me termodinamik
Fizika molekulare
Kultur gjuhe
Fizika kuantike
Meteorologjia
Biofizika

O
O
O
O
Z
Z
Z

06.02.
31.01.
01.02.
04.02.
30.01.
07.02.
20.01.

24.06.
12.06.
14.06.
11.06.
21.06.
06.07.
25.06.

02.09.
17.09.
13.09.
04.09.
17.09.
20.09.
9.09

10
10
12

S-10
S-47
S-7

10
10
10

S-47
S-47
S-47

AFATI I JANARIT - 2012


Shifra
S-I
501
503
506
507
509
S-II
502
504
510
508
511
S-III
505
516
513
514
512
S-IV

Lnda

Statusi

Janar

Qershor

Shtator

Mekanika kuantike
Optika
Fizika llogaritse
Teoria e fushs
Optika fizike teorike

O
O
Z
Z
Z

30.01.
15.02.
10.02.
15.02.
13.02.

11.06.
23.06.
25.06.
11.06.
24.06.

04.09.
02.09.
04.09.
10.09.
03.09.

Teoria e strukturs atomike


Struktura molekulare
Shkrimi akademik
Orbitalet atomike
Fizika e plazms
Sistemet shumelektronike

O
O
O
Z
Z
Z

02.02.
02.02.

14.06.
05.07.

13.09.
09.09.

02.02.
14.02.
02.02.

14.06.
05.07.
12.07.

13.09.
10.09.
09.09.

Fizika brthamore
Metodologjia e hulumtimit shkencor
Metodologjia e detektimit radioaktiv
Detekort e ngurt t gjur. t gr.t ngarkuara
Metodat e analizs spektrale

O
O
Z
Z
Z

09.02.
09.02.
09.02.
09.02.
14.02.

24.06.
14.06.
08.07.
01.07.
14.06.

11.09.
13.09.
14.09.
06.09.
5

Punimi i diploms

Ora

Salla

10
10
10
10
10

S-47
S-10
S-45
S-47
S-10

10
12

S-7
S-7

11
12
13

S-7
S-47
S-7

10
11
12
13
10

S-5
S-5
S-5
S-5
S-47