kesejahteraan membawa maksud sesuatu keadaan yang menjadi lebih baik dan di mana keadaan sesebuah negara dan

rakyak-rakyatnya hidup dalam keadaan makmur sihat dan aman damai. Tanggungjawab bermaksud kewajipan yang dipikul oleh sesorang. Memelihara bermaksud mengusahakan atau menjaga dengan baik. Memulihara bermaksud memulihkan serta melindungi sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan baik. Kesejahteraan alam tanggungjawab setiap orang untuk memelihara dan memulihara bermaksud setap individu hendaklah bekerjasama memelihara dan memulihara alam sekitar untuk kesejahteraan semua hidupan.

Kepentingan memelihara alam sekitar KEPENTINGAN 1. Kesihatan manusia terjamin HURAIAN -Pemeliharaan alam sekitar seperti penebangan pokok secara terancang akan membantu mengurangkan pencemaran dan bencana alam. -Pemeliharaan hutan hujan tropika yang menjadi habitat terutamanya haiwan yang dilindungi daripada kepupusan mampu menarik para pelancong yang mencintai alam sekitar -Pemuliharaan hutan dapat membantu dalam memberikan pembekalan udara yang segar.

2.Tarikan pelancong asing

3.Pembekalan udara yang segar

2. . 2.Pencemaran bau 3.Kemusnahan hidupan akuatik -Pencemaran air akan menyebabkan hidupan akuatik mati. Sebab setiap kita perlu memelihara dan memulihara alam sekitar. -Pembuangan sisa toksik dari kilang ke sungai menyebabkan pencemaran air.Mengelakkan kepupusan flora dan fauna 3.Menyeimbangkan pemeliharaan alam sekitar HURAIAN -Pemeliharaan alam sekitar dapat menyeimbangkan ekosistem -Pemeliharaan alam sekitar dapat mengelakkan kepupusan flora dan fauna. SEBAB 1. -Pembuangan sampah yang tidak sistematik menyebabkan pencemaran bau.Pencemaran air 4.Pencemaran udara dan jerebu HURAIAN -pencemaran yang berpunca daripada pembakaran terbuka dan asap kilang dan kenderaan menyebabkan pencemaran udara dan jerebu.Kesan tidak memelihara dan dipulihara alam sekitar KESAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful