P. 1
Note de Curs Protectia Patrimoniului 2008

Note de Curs Protectia Patrimoniului 2008

|Views: 12|Likes:
Published by Iliana Niculescu
PATRIMONIU
PATRIMONIU

More info:

Published by: Iliana Niculescu on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

1

CURS 1:

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MONUMENT ISTORIC (I)

PROTO-ISTORIA MONUMENTULUI ISTORIC ŞI A PROTECŢIEI SALE (Istoria atitudinii societăţii faţă de monumente din antichitate până în sec. XIX) Antichitatea romana:

Împăraţii Augustus şi Hadrian erau preocupaţi de păstrarea monumentelor antichităţii greceşti (“exemplaria Graeca” Horaţiu)

Ovidiu: "Natura se reînnoieşte în mod constant - a crea noul din vechi este, de aceea, propriu omului"1

♦ Edict al împăratului Maioranus (458 AD): protejarea edificiilor din respect faţă de "structura magnifică a vechilor edificii" Evul mediu timpuriu: ♦ Teodoric (455-526), împărat între 471-526 Preocupat de păstrarea măreţiei Romei şi de apărarea operelor de artă clasice greceşti şi romane Numeşte pe Cassiodorus - Custode al Monumentelor Romane (curator statuarum - însărcinat cu protejarea statuilor Romei) ♦ Papa Gregoriu cel Mare (590-604), preocupare de întreţinere a vestigiilor
♦ “este important să păstrezi cât şi să creezi. Suntem într-adevăr interesaţi a păstra zidurile Romei în bună stare, şi de aceea am ordonat portului Lucrino să furnizeze 25.000 ţigle anual pentru acest scop. Vezi ca acest lucru să se împlinească, găurile care au apărut prin căderea pietrelor să fie acoperite de ţigle pentru a fi astfel protejate, încât să merităm mulţumirile trecuţilor regi, a căror operă noi le-am dat nemuritoare tinereţe.” Teodoric câtre Sabinus2 “(…) toate construcţiile ruinate din Roma să fie reparate. În Roma, binecuvantată între oraşele lumii nu trebuie să se găsească nimic sordid sau mediocru.” Teodoric câtre Argolius3

Transformarea Panteonului în biserică (608) "Sf Maria Martira"

♦ Carol cel Mare Numeşte pe Eginhard - superintendent al construcţiilor publice Transferă statuia lui Teodoric precum şi alte piese de mozaic, marmură şi coloane de la Ravenna la Aachen.

Evul mediu: ♦ 1162- Senatul Romei declară Columna lui Traian “obiect protejat”. “astfel încât să nu fie nicicând distrusă sau mutilată, ci păstrată pentru onoarea poporului Roman, atât timp cât lumea va exista.”4
1 2

1119, Columna lui Marc Aureliu (ca şi cea a lui Traian) erau concesionate pentru a fi folosite ca puncte de belvedere de câtre pelerini Primele descrieri "Mirabilia

Argument al lui Piranesi din Parer su l'Archittetura, 1765 Cevat Erder, Our Architectural Heritage: From Consciousness to Conservation, UNESCO, Museums and Monuments XX, 1986, p.57. 3 Cevat Erder, op.cit., p.58

2 Urbis Romae" şi "Graphia" despre Roma Antică (Sec. XII) Colosseum: fortificaţie a fam. Frangipani (mijl. sec. XIII) Mausoleul lui Hadrian Castelul San Angelo -

Frederic Barbarossa (Sec XIII) decide “restaurarea” palatului carolingian de la Aachen (Gesta Friderici).

Colecţia de sculpturi ale papilor din Lateran (Lupa Capitolina, statuia lui Marc Aureliu5)

Renaşterea: ♦ priveşte MONUMENTUL CA MODEL = recunoaştere a valorii creaţiei. ♦ Monumentul este cercetat, descris, relevat, interpretat teoretic şi artistic ♦ dar nu este protejat
Colosseum-ul devine cariera de piatra pentru palatele Romei6 Teatrul lui Marcellus transformat în palat Forul Nerva - bolţile Teatrului lui Marcellus - măcelarii sticlarii ocupă Termele lui Agrippa vânzătorii de peşte ocupă porticul Octaviei tăbăcarii ocupă Statium Domitian producătorii de var şi de funii ocupă Circus Flaminius lumânărarii ocupă Porticul lui Balbo Bazilica paleocrestina a Sf. Petru - demolata 1506, Papa Iulius II 1337, Petrarca este primul care condamnă distrugerile mărturiilor trecutului în Roma Prima cercetare, Giovanni Dondi -1375,

“Roma Instaurata”- descriere a Romei, Flavio Biondo-1466 Leon Battista Alberti, în De Re Aedificatoria, vol. 10: "corectarea greşelilor": greşeli mentale şi greşeli manuale îndreptăţesc a fi corectate, în scopul creării unui lucru nou şi perfect San Francesco-Rimini, “perfecţionat”.(L.B.Alberti.) Bazilica-Vicenza, “una suave armonia” (A.Palladio.) Michelangelo, Sta. Maria degli Angeli, Roma (termele lui Diocleţian): păstrarea spaţiului interior şi a orientării necanonice Rafael: „Prin conservarea exemplului anticilor, Sanctitatea Voastră va încerca a le egala şi a le depăşi(...)” (...) Am îndrăzneală să spun că această nouă Romă pe care noi o contemplăm astăzi în toată

Monumentul trebuie cunoscut nu atât pentru a fi protejat cât pentru a fi întrecut.7 ♦ Antichitatea clasică greco-romană este singura perioada considerată a fi produs valori (Antichităţi). ♦ Rafael: plan al monumentelor antice din Roma în vederea cercetării lor arheologice.
♦ Leon X îl numeşte pe Rafael inspector al monumentelor antice (“Commissario delle Antichita”) şi scrie despre activitatea sa : “a studiat ruinele minuţios şi le-a măsurat cu competenţă. A citit despre ele din autorii antici şi a comparat ce a citit cu ce a putut vedea rămas. Mare i-a fost durerea când a văzut cadavrul acestui nobil oraş [Roma], care fusese cândva regina lumii, astăzi atât de desfigurat.” ♦

Rafael despre vestigiile Romei Antice (Scrisoarea către Leon X):
„Căci, atunci când contemplez vestigiile (...) şi când examinez raţiunea divină a anticilor, deseori îmi explic de ce multe lucruri care lor le erau facile nouă ni se par imposibile. (...) am deprins o anumită cunoaştere a arhitecturii antice. Pe de o parte acest lucru îmi provoacă o imensă plăcere prin cunoaşterea a atât de

4

Decretul stabilea pedeapsa cu moartea pentru cei ce-l incalcau, precum si confiscarea de catre trezorierie a averilor lor - F.A.Gregorovius, History of the City of Rome in the Middle Ages, AMS Press, New York, 1967, vol IV, pp 685-6 5 Confundat cu Constantin cel Mare 6 Palazzo Barberini (Bernini) este ridicat cu piatră din Colosseum ("Quodnon fecerunt Barbari fecerunt Barberini"). 7 Exceptie constituie restaurarea bisericilor din Ravenna, inlaturand efectul apelor freatice prin suprainaltare.

3 multe lucrări excelente, dar pe de altă parte încerc o imensă durere atunci când văd, asemeni unui cadavru, această nobilă cetate ce a fost regină a lumii şi care este în mod lamentabil ruinată şi vandalizată.” ♦ splendoarea şi frumuseţea ei, cu palatele, bisericile şi celelalte edificii, este toată făcută cu varul extras din marmurele antice.” „Dar de ce ne-am plânge noi de Goţi şi de vandali ca şi de atâţi alţi inamici tenece ai latinităţii, atunci când aceia care, ca nişte părinţi ori tutori ar fi trebuit să protejeze aceste rămăşiţe lipsite de apărare au contribuit în schimb de mult la ruina şi distrugerea anticei Rome.” Proiect de raport (scrisoare) către Leon X

Rafael despre sensul monumentelor şi protecţiei lor (Scrisoarea către Leon X):
„Este o datorie pentru orişicine să îşi iubească patria şi părinţii, astfel încât mă simt dator să folosesc toate forţele mele cele slabe pentru a conserva, atât cât este posibil, o formă de viaţă imaginii sau mai degrabă umbrei acestui oraş care este de fapt patria tuturor creştinilor, şi care a fost cândva atăt de puternică încât oamenii începuseră să creadă că ea singură fusese plasată sub înalturi deasupra soartei şi că, în contra legilor naturii, ea a fost extrasă morţii şi promisă eternităţii. Dar se pare că timpul, invidios în faţa gloriei umane, şi prea puţin încrezător în propria sa putere s-a asociat cu soarta dar mai ales cu barbarii ignoranţi pentru a distruge această mândră cetate.”

♦ Papa Nicolae V(1447-55): proiecte ambiţioase de asanare şi Alberti propune o spină între Castel S. Angelo şi Vatican, cu reconstruire a Romei
arcade, în stilul

forurilor

♦ Sixtus al IV lea (1471-1484): fondatorul primului muzeu public, romane, despărţind Vaticanul de Cetatea Romei M. Capitolin, şi al bibliotecii Vaticanului.

Francisc I întâlneşte pe Clement VII la Marsilia (1533) şi vizitează Nîmes, dând ordine ca Maison Carrée să fie degajată de construcţii şi pusă mai bine în valoare Domenico Fontana şi Sixtus al V lea (1585-90): reorganizarea Romei8, (cca 20 puncte de veneraţie).

Plantarea de obeliscuri, statui şi fântâni la intersecţii şi în pieţe, lărgirea traseeor de pelerinaj

Primele iniţiative de protecţie:

♦ 1452: Edict privitor la amendarea (10 galbeni) celor care aruncă Consilium Tridentum (1545-63) gunoi peste edificiile antice din Piaţa Navona ♦ 1462: Edictul lui Pius al II lea prin care se interzice demolarea folosirii improprii a pieselor sacre din biserici odată cu construcţiilor antice din Roma şi împrejurimi ♦ Între 1624 şi 1685, decrete interzicând exportul de obiecte de artă completarea lor "în stil". şi săpăturile neautorizate. ♦ Inscrierea antichităţilor şi a mărturiilor arheologice într-o formulă legală de protecţie - Suedia
stabileşte măsuri împotriva

Ordonanţa 'de conservare' a antichităţilor romane din Nîmes, data de câtre Anne de Montmorency (15489)

refacerea sau renovarea lor şi 1630 - Director General al Antichităţilor - numit de Gustav al II-lea al Suediei 1666 - Legea de protecţie a antichităţilor - Suedia

8

Proiect de refolosire a Colosseumului în manufactură de lână (parterul utilizat pentru prelucrarea lânii iar etajele superioare folosite pentru cazarea muncitorilor. 9 "Trecând prin numitul oraş, am văzut mari edificii antice, faţă de care cunoscătorii resimt delectare şi profit pentru arta arhitecturii, ornamente ale tărâmului Languedocului şi străluciri ale acestui regat, şi pentru ca nimeni din sus-numitul oraş să nu ascundă, să ruineze şi să demoleze acele antichităţi, cerem ...tuturor posesorilor sus menţionatelor case antice de a nu demola cele antichităţi şi nici o cladire nouă să nu poată să le acopere sau ascundă... fără ca în prealabil să vă cheme ca, împreună cu oamenii regelui din zisul oraş, să faceţi vizita...", apud Jean-Pierre Babelon, Andre Chastel, op.cit. p.135

” Camille Desmoulins Musée des Monuments Français. Schlozer se plânge de numărul exagerat de turişti.toate statuile. 1795.1751-67 ♦ Opera lui Johann Joachim Winkelmann11 (1717-1768) -”Asupra imitarii operelor grecesti in pictura si sculptura” . desen pentru mauzoleul prinţului moştenitor Carlo Marchioni. clericale 2 Nov.. Decret al Revoluţiei -1792 “(.2 procese: 1/ distrugerile constructiilor nobilimii si bisericii “distrugerea tuturor monumentelor de orice fel care amintesc de existenţa feudalismului şi interzicerea oricărui lucru capabil să evoce memoria despotismului” 2/ naţionalizarea / utilizarea proprietăţilor nobiliare. veduta ideata (ansamblu imaginar de ruine monumentale reale) Piranesi (Della Magnificenza ed Archittetura de Romani-176110). ♦ Primele inventare ale patrimoniului Aubin-Louis Millin.1748 ♦ Apariţia tururilor ghidate prin Roma.IX.1767 ♦ ♦ Enciclopedismul : cuprinderea în dicţionarele epocii a termenului Folosit pentru prima data in dictionarele vremii. “Antiquitees Nationales ou Recueil des Monuments pour servir a l'histoire générale et particulière de l'empire français . 6 vol. inscripţiile. Alexandre Lenoir. a ghidurilor editate în limbi străine.) = a aminti.cit. 1799. p. Tempieto Diruto. bunurile clericale sunt naţionalizate ♦ Primele departajări între patrimoniul mobil şi imobiliar. Jean Baptiste Matthieu defineşte patrimoniul drept “tout ce qui donne une sorte d’existence au passe” (“tot ceea ce dă o anume existenţă trecutului”). cele 40. Le Patrimoine. Primul sculptor care s-a dedicat integral restaurărilor de bunuri de artă (Cavaceppi. Couvent des Petits Augustins Musee National du Louvre. prin aprofundarea desenului antic să construiască "(…) pentru mai bine şi prosperitate" Thomas Langley "Gothic Architecture. asociat cu “Monument” “vechime”.4 Secolul XVII . “prestigiu” Rolul social al patrimoniului arhitectural.1762 -”Istoria Artei Antice” . 12 În lucrările Adunării Generale din 18. Creşterea vânzărilor de bunuri artistice. prieten al lui Winkelmann) “Monumentum” < monere (lat. Roma .) o pradă bogată oferită învingătorilor. apoi Clement al XIII (1758-69) îl numeşte pe Winkelmann curator al antichităţilor Romei. Vila Albani. hoteluri şi castele ale Franţei. Piazza di Spagna devine un loc al străinilor (hoteluri). 1790-9612 ♦ Infiinţarea primului organism de gestiune a patrimoniului 1790 . M.1755 -”Observatii asupra Arhitecturii Antice” . după ideea că arhitecţii pot. basoreliefurile de bronz sunt topite pentru a face tunuri.Apariţia categoriei “monument istoric”: ♦ Moda colecţiilor : îmbogăţirea repertoriului artistic antic cu piese exotice spargerea monopolului antic asupra valorilor culturale ♦ Descoperirea oraşului Herculanum .000 de palate. Rev. Preţul era superior dacă obiectele erau reparate.1793.1790 Adunarea Constituanta decide crearea unui Comitet special însărcinat să 10 11 Trecutul ca argument polemic împotriva partidei elenistice Winkelman i-a fost consilier lui Carlo Marchioni pentru proiectul Villa Albani a cardinalului Alessandro Albani.17 . Sir William Chambers (1751).. de Talleyrand. 1792. Improved by Rules and Proportions". 1793 (Musee Republicain) “Comisia Monumentelor” este condamnată şi dizolvată pentru”incivism” în 1793. regale.1789. pe 13.X.1764 -”Monumente Antice Inedite” .Comisia Monumentelor ♦ La propunerea lui Ch.1738 ♦ Descoperirea oraşului Pompei . Interesul pentru ruine: Giovanni Paolo Panini (cca 1730). Franceză 1789 . a avertiza. op.

” ♦ Edificiilor vechi (cu excepţia celor medievale.15) .Catedrala din Chartres. dar această poartă este o capodoperă. urmaşa ei.cit. atât de demne de a recrea un popor liber” Declaraţia Adunării Constituante 16. 14 xxx.Catedrala din Amiens. COMISIA TEMPORARĂ A ARTELOR reuşeşte să salveze .. nu fără a pierde totuşi elemente sau părţi ale construcţiei.. op. precum Sainte Chappelle.13 “(. p. . .5 studieze soarta “monumentelor ştiinţei şi artei” provenind din bisericile şi abaţiile puse la dispoziţia Naţiunii. este important a păstra şi conserva onorabil capodoperele artei.IX. prejudecatilor şi tiraniei”.1792 condamnând “monumentele ridicate orgoliului.Abaţia Saint-Denis. exceptează “obiectele ce pot interesa arta”.15.VIII. în general) le sunt recunoscute: valoarea cognitivă valoarea educativă în mod explicit valoarea estetică valoarea economică în mod implicit Declaraţia Adunării Constituante din 14.” (idem. etc.Porte Saint-Denis. . datorită prezenţei unei coroane pe acest element. Le Patrimoine. p.179214 13 Catedrala din Chartres stă fără acoperiş câţiva ani iar Notre Dame de Paris îşi pierde fleşa.) condamnând la distrugere monumentele ce amintesc despotismul. În aceeaşi lucrare este evocată intervenţia unui deputat care declară despre Porte Saint-Denis următoarele : “Ea merită toată ura oamenilor liberi.

responsabil cu avizarea modificărilor la imobilele istorice ♦ 1820 . ♦ Viena: Franzensburg. prin urmare întreţinerea acestora este de interes public" Primele restaurări metodice Roma: ♦ Raffael Stern (1803). restaurarea Arcului lui Titus (1819-21) ♦ Reconstituirea stilizată simplificat a părţilor lipsă (coloane. Paolo Fuori le Mura 16(1823). ♦ 1835-36 anastiloza templului Athenei Nike Franţa: 15 "În restaurare există o condiţie esenţială care trebuie întotdeauna să fie ţinută minte. S.Decret al Ludovic I al Bavariei referitor la interzicerea distrugerii fortificaţiilor medievale Prusia. XIX: PERIOADA FORMULĂRII DOCTRINELOR PRIVITOARE LA PROTECŢIA PATRIMONIULUI CONSTRUIT Reflexe ale Revoluţiei Franceze ♦ 1818 .Primele servicii descentralizate în oraşele Statului Papal: ♦ ♦ Decretul Cardinalului Pacca. Arcul lui Constantin (315). Succesul unui program de conservare stă în existenţa unei instituţii specializate încadrate cu conservatori profesionişti. vechi Intervenţiile reduse la minimum şi realizate din marmură Păstrarea impresiei generale de ruină. Valadier) ♦ Giuseppe Valadier. Fr. conservare şi administrare unitară 1826 . Stern) Completare de arcade în retrageri pe înalţime (G. Laxenburg (1799. 3. 2. Capella Speziosa (1222) de la Klosterneuburg a fost demolată şi transportată în piese separate pentru a fi reconstruită atât ca sufragerie cât şi capelă. Giuseppe Valadier (1820): Partea estică a Colosseum-ului15 Contrafort de sprijin din cărămidă (R. prevăzând inventariere. Benedict al XIV transformă Colosseumul într-un memorial al martiriului lui Hristos (1749).6 CURS 2: APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MONUMENT ISTORIC (II) SEC. Teatru . Conservarea părţilor vechi. Colosseumul este transformat în spaţiu religios utilizat pentru transpunerea calvarului iar arcadele exterioare sunt zidite. păstrarea materialului original şi menţinerea la un minim necesar a intervenţilor. Friedrich monumentelor Schinkel: program de conservare a 1.Decret promulgat de Ducele de Hessa .Ostia Atena: ♦ Leo van Klenze 1834. Raffael Stern (1806). Nevoia unui inventar al monumentelor. Schinkel (1781-1841) Oberbaudirector Preusen bazat pe un număr de idei ce plecau de la principiul "Monumentele aparţin publicului. arhitravă) Poletti. sub comanda lui Franz I). Acropola Athenei. Asanare a vecinătăţii cu expunerea pavimentului antic. 16 Reconstrucţie ordonată de Pius IX .: Utilizarea în exclusivitate a materialului original. Un cutremur din 1703 pune capăt acrestui proiect (Papa Clement V). Este cea conform căreia orice În 1675. cu care prilej repară arcadele de vest.Darmstadt pentru realizarea inventarului construcţiilor istorice din Ducatul Hessa Înfiinţarea unui Înalt Colegiu al Construcţiilor.

Paris ♦ E. Chichester Cathedral Cercetare amănunţită şi reconstruire a turnului central ♦ Sir George Gilbert Scott. 1843. Primele doctrine de restaurare 17 18 Folosită la acel moment ca arhivă şi într-o stare deplorabilă apud Machatschek Alois.E. clădirea restaurată trebuie să capete o nouă speranţă de viaţă. Curs la R. mai mare decât cea care tocmai s-a scurs. Ca rezultat al operaţiunii căreia i-a fost subiect. St.U. K. Lemaire Centre for Conservation. Viollet-le-Duc. Ripon Cathedral (1862) Eliminarea mărturiilor de sec.1842. 1840. Lassus. Fleşa ♦ Constant Dufeux. Laurenţiu .E. Catedrala Angouleme Demolarea faţadei renascentiste şi înlocuirea ei cu una gotică Înlocuirea ferestrelor de sec.7 ♦ E. XIII ♦ Sir George Gilbert Scott.Viollet le Duc. Madelaine . Bis.L. Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siécle “Cunoştinţele noastre asupra stilurilor trecute face ca perioada în care trăim să ne apară .”18 Anglia: ♦ Sir George Gilbert Scott (1811-78). .E. 1849-6117 Folosirea de centuri metalice şi de contravântuiri în arce Reconstruire a transeptului de N în stil.Vezelay Inlăturarea efectelor deficienţelor de construcţie şi a reparaţiilor ulterioare Consolidare Eliminarea părţilor gotice şi înlocuirea acestora cu propuneri romanice Perfecţionarea părţilor de construcţie care nu necesitau reparaţii (faţada V) ♦ Paul Abadie .XII Amplasarea de statui luate de la Bordeaux pe faţada de S a transeptului Îndepărtarea decoraţiei clasiciste. Sf.prin excelenţă. E. mai puternice şi într-o manieră fără greşeală.Viollet le Duc. XIV de pe faţada de V şi turnuri şi înlocuirea cu elemente de sec. Notre Dame de Paris porţiune îndepărtată trebuie înlocuită cu materiale mai bune. Westminster Abbey. History of the Restoration and Preservation of the Architectural Heritage.XIII cu unele de tip sec. Restaurarea.cea mai potrivită pentru lucrările de restaurare.

8

Franţa: Doctrina unităţii de stil ♦ 1830 : Min. Francois Guizot, în raportul câtre Rege propune înfiinţarea unui post de Inspector General al Monumentelor.
Domeniul patrimonial „Monumentele istorice de care solul Franţei este acoperit provoacă invidia Europei civilizate. Atât de numeroase şi variate în comparaţie cu cele ale ţărilor vecine, ele nu aparţin doar unei anumite faze a istoriei, ci formează o serie completă şi fără lacune; începând cu epoca druizilor şi până în zilele noastre, nu există vreo epocă memorabilă a artei şi civilizaţie icare să nu ne fi lăsat monumente care să o explice şi să o exemplifice.” Rolul inspectorului general, preliminariile ideii de clasare „Inspectorul general al monumentelor istorice va pregăti în urma turneului său comprehensiv un catalog exact şi complet al edificiilor sau monumentelor izolate care trebuie să facă obiectul unei atenţii serioase din partea guvernului; el va însoţi acest catalog, pe măsura posibilului cu desene şi cu planuri, şi le va transmite succesiv la Ministerul de Interne, unde acestea vor fi clasate şi consultate la nevoie.” Funcţie deţinută de mari oameni de cultură precum L. Vitet (1830-1834), P. Merimee (1834-1854), E.E.Viollet-le-Duc (1854-1879). ♦

Situaţia sociala şi implicaţiile asupra culturii Restaurarea monarhiei (1815) duce la manifestarea interesului pentru averile naţionalizate în timpul Revoluţiei Franceze. Pentru prima dată în 1819, restaurarea unor monumente istorice face obiectul unui buget (al Ministerului de Interne). Ministrul de Interne F. Guizot (istoric de profesie) este însărcinat de câtre Rege cu întocmirea unui raport referitor la starea proprietăţilor Statului.25 "(…) în materie de restaurare primul şi cel mai ferm principiu constă în a nu inova, chiar când am fi împinşi câtre aceasta de lăudabila intenţie de a completa şi înfrumuseţa. E mai bine să lăsăm necompletat şi imperfect ceea ce se găseşte incomplet sau imperfect. Nu trebuie să ne permitem de a corija neregularităţile, nici de a îndrepte deviaţiile, fiindcă deviaţile, neregularităţile, defectele de simetrie sunt fapte istorice pline de înteres, care

1837 - Înfiinţarea Comisiei Monumentelor19 Ludovic Vitet, inspector general al monumentelor 1830-1834 1. insistă asupra necesităţii unui inventar cuprinzător, 2. accentul trebuie pus pe întreţinerea monumentelor, 3. întreţinerea substanţei originale,

♦ 1887 -Legea Monumentelor

19

Comisia stabileşte o lista de 1090 de monumente demne de interes, pentru ca foarte repede (1842) acveastă listă să ajungă la 2420 şi la 2800 în 1848. 25 “Accesul la putere al lui Ludovic Filip îşi căuta o legitimitate pe care restauraţia o reclama de la perioada anterevoluţionara. Regimul monarhiei constituţionale îşi constituie această legitimitate pornind de la o istorie nouă, distinctă de cea a dinastiilor, şi care ţine cont de [rolul] burgheziei, clasa dominantă.” Op. cit. pag 32.

9

4. 5.

restaurarea trebuie să fie invizibilă, trebuie realizate de arhitecţi specializaţi.

Rolul lui P. Merimée20 1. descoperă valorile artistice ale romanicului, artă până la el dispreţuită
« timpul decadenţei şi tenebrelor ne-a transmis stilul său bastard şi degradat », Guizot, scrisoarea către Rege, 21.10.1830

adesea ne furnizează criteriile arheologice după care putem determina o epocă, o şcoală, o idee simbolică. Nici o adăugire, nici o înlăturare." Circulară 1837 Doctrina unităţii de stil “A restaura un edificiu înseamnă a-l restabili într-o stare ce poate să nu fi existat niciodată.” « Dacă europeanul a atins aceasta fază în dezvoltarea intelectului uman, aceasta pentru că îndreptându-se cu viteza dublă câtre destinaţiile viitorului, şi poate tocmai datorită acestei avansări foarte rapide, el a simţit nevoia de a colecta tot ce aparţine trecutului său, tot aşa cum strângem o vastă bibliotecă pentru a pregăti lucrări viitoare;(…) » E.E.Viollet-le-Duc: Dictionnaire Raisonné de l’Architecture, Paris 1868-74 Montalambert critica în 1845, într-un discurs în camera Pairilor noile maniere de amenajare a spaţiului urban în jurul monumentelor : "Nu trebuie făcut loc gol în jurul catedralelor noastre, de

2. îl descoperă şi promovează pe E.E.Viollet le Duc, 3. promovează principiul "primo non nocere"21

Rolul lui Eugene Emmannuel Viollet-le-Duc (1814-1879) fundamenteaza şi aplică ceea ce va purta numele de doctrina INTERVENTIONISTĂ A UNITĂŢII DE STIL.
« In restaurare există o condiţie esenţială care trebuie întotdeauna să fie ţinută minte. Este cea conform căreia orice porţiune îndepartată trebuie înlocuită cu materiale mai bune, mai puternice şi într-o manieră fără greşeală. Ca rezultat al operaţiunii căreia i-a fost subiect, clădirea restaurată trebuie să capete o nouă speranţă de viaţă, mai mare decât cea care tocmai s-a scurs. » E.E.Viollet-le-Duc: Dictionnaire Raisonné de l’Architecture, Paris 1868-74

introduce în practica restaurărilor spiritul modern, ştiinţific, în analiza construcţiei şi folosirea materialelor
« Un principiu mult prea important poate fi observat în restaurare, şi care nu poate fi îndepărtat cu nici un pretext, este acela al atenţiei ce trebuie acordată oricărui vestigiu care indică o anumită dispoziţie arhitecturală. Arhitectul nu trebuie să fie satisfăcut pe deplin, (…) până când nu a descoperit explicaţia care este în acordul cel mai bun şi simplu cu vestigiile lucrării stravechi: a decide o dispunere în mod aprioric, fără a aduna toată informaţia care îl determină înseamnă a cadea în ipoteză; iar în activitatea de restaurare nimic nu este mai periculos decât ipoteza.” ”În construcţia medievală fiece porţiune a lucrării îndeplineşte o

20

Vorbind despre dificultăţile începutului, P. Merimée spune “Le rôle d’un Inspecteur général des Monuments Historiques, c’est d’etre VOX CLAMANS IN DESERTO.” (“Rolul Inspectorului General al Monumentelor Istorice este de a fi un Vox Clamans in Deserto.” Merimee este realist şi declară "Il y a bien longtemps que nous avons désespéré de sauver tous les monuments menacés et notre ambition est de faire le meilleur choix possible parmi le petit nombre de ceux que nous pouvons secourir". (« Am trecut deja de momentul de la care am încetat a spera să salvăm toate monumentele ameninţate, iar ambiţia noastră este de a face cea mai bună alegere posibilă pentru numărul redus al celor pe care le putem salva. »). Cu toate acestea, în 1836, P. Merimée, folosind argumente economice şi de utilitate socială a Monumentelor Istorice (eliminarea somajului, ocuparea forţei de muncă în zone izolate), obţine buget anual pentru acestea în cadrul bugetului Ministerului de Interne. Op.cit. pag 37. 21 "Întâi să nu strici", conform căruia restauratorul trebuie să se oprească la limitele capacităţii profesionale sau informaţiei pe care o deţine. "Prin restaurare înţelegem conservarea a ceea ce există, reproducerea a ceea ce a existat."

10 funcţiune şi suportă o acţiune. Arhitectul trebuie să urmărească să determine valoarea celor două [funcţiunea şi acţiunea] înainte de a-şi începe sarcina. El trebuie să procedeze ca un chirurg îndemânatic şi experimentat care nu atinge un organ până când nu a acumulat cunoştinţe complete despre funcţia sa şi şi-a definit consecinţele imediate şi îndepărtate ale operaţiei. Mai degrabă decât procedând la întâmplare el trebuie să nu o îndeplinească. Mai degrabă trebuie să lase pacientul să moară decât să-l ucidă.” E.E.Viollet-le-Duc: Dictionnaire Raisonné de l’Architecture, Paris 1868-74 “Artistul trebuie să se şteargă în întregime, să-şi uite gusturile, instinctele pentru a studia subiectul [restaurării], pentru a găsi şi urmări gândirea ce a prezidat execuţia operei pe care vrea să o restaureze; căci nu este vorba de a face artă, ci doar de a se supune artei unei epoci dispărute.”22 despre restaurarea Catedralei Notre Dame - Paris maniera a îneca magnificile dimensiuni cu care le-au înzestrat autorii lor. Ele nu au fost făcute pentru deşert precum piramidele Egiptului, ci pentru a plana deasupra locuinţelor îndesate şi a străzilor înguste ale oraşelor noastre."26

Exemple: restaurările de la
• • • Bis. Saint Sernin- Toulouse Castelul Pierrefonds. Bis. St.Madeleine-Vezelay

Defineşte restaurarea ca un termen modern:
„Termenul restaurare precum şi aceasta în sine sunt amândouă moderne. A restaura o cladire nu înseamnă a o conserva, a o repara sau a o reconstrui; este a o restabili într-o integralitate care poate să nu fi existat niciodata. (…) Epoca noastră a adoptat faţă de trecut o atitudine singulară printre toate celelalte epoci. Ea şi-a propus să analizeze trecutul, să-i compare şi să-i clasifice fenomenele şi să-i construiască istoria sa veritabilă urmărindu-i pas cu pas traseul, dezvoltarea şi fazele succesisive ale umanităţii. Acest fapt nu este o modă, un capriciu sau o slăbiciune, precum un gânditor superficial ar putea crede, ci un fenomen complex. » E.E.Viollet-le-Duc: Dictionnaire l’Architecture, Paris 1868-74 Raisonné de

♦ Victor HUGO Insistă asupra necesităţii unei legi de protecţie a monumentelor “Sunt două lucruri într-un edificiu : folosinţa şi frumuseţea. Folosinţa aparţine proprietarului, frumuseţea - tuturor. A o distruge înseamnă deci o depăşire a drepturilor.” Guerre au Demolisseurs, 1832 - V. Hugo23 Legea Monumentelor din 1887 :“Imobilele care aparţin unor persoane publice sau private a căror conservare reprezintă din punctul de vedere al istoriei şi artei un interes naţional pot fi clasate [ca monumente storice].”24
22 23

xxx, Le Patrimoine, op.cit., pag.44 « Une loi suffirait. Qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à d'ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur ; misérables hommes, et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares ! Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit". 24 Cu toate acestea, clasarea bunurilor private nu se putea face decat cu acordul proprietarului. Abia legea din 1913 a monumentelor istorice permite clasarea din oficiu a bunurilor imobile private. 26 apud A. Chastel, op. cit. pag. 82

149-50 . într-o formă foarte apropiată de definirea contemporana a dezvoltării durabile: “Dumnezeu ne-a împrumutat pământul pe durata vieţii noastre: este o mare oportunitate.J. “(…) există două datorii ale arhitecturii naţionale care nu pot fi ocolite: să facă astfel ca arhitectura prezentului să dăinuiască la scara istoriei.” de plumb aşezate la timp pe acoperiş. Ea aparţine atât nouă cât şi celor care vor veni după noi. referitor la “restaurarea” St. cea mai mare glorie a unei cladiri nu stă nici în pietrele sale şi nici în aurul său.. respectiv expresia sinceră a materialelor. ca să-i penalizam sau să-i privăm de vreun drept pe care ar fi putut să-l aibă moştenire din partea noastră.(…) Căci într-adevar. o generaţie.. şi să o păstreze. Situatia socială a Angliei după razboaiele Napoleoniene si implicatiile sale asupra culturii 1. Urmarea unor aprinse dezbateri se convine asupra Stilului Gotic ca expresie naţională. Primul.) şi prin urmare.” Spectrul extinderii ideologiei Rev. atunci când construim. Urmariţi construcţiile vechi cu grijă. Să o facem nu numai pentru deliciul şi nici doar pentru folosinţa prezentului. Adevărul. Doar câteva table “ansamblu urban” “Ideea că o casă trebuie să fie mare pentru a putea spune că este bine construită este de sorginte modernă. câteva frunze şi crengi moarte îndepărtate la timp din calea unei scurgeri de apă vor salva atât acoperişul cât şi pereţii de la ruinare. aceste lucruri au fost făcute de părinţii noştri pentru noi. Ruskin (1819-1900) “The Seven Lamps of Architecture”-184827.” J. Ruskin. că va veni o vreme când aceste pietre vor fi venerate pentru că mâinile noastre le-au atins. împreună cu W. Nu trebuie să existe nici un singur ornament care să îmbogăţească faţada unei clădiri publice şi care să nu aibă un înţeles..” “Este de preferat lucrarea cea mai rudimentară care povesteşte o istorie sau mărturiseşte un fapt bogăţiei [de decoraţie] fără sens. spaţiul European este din nou Memoriei. Morris care include în patrimoniul “Aveţi grijă de monumentele istoric construcţiile modeste ce alcătuiesc aşa-definitul voastre şi nu veţi avea nevoie să le restauraţi. prin ce facem sau neglijăm. respectiv respectul pentru formele trecutului.. Rolul arhitecturii “Putem trăi fără arhitectură. accesibil. 27 Printre cele 7 lămpi (principii) sunt: Sacrificiul. şi este în principiu datoria bisericii naţionale de a-i întoarce spre stări de spirit mai convenabile. 2. Alban’s Cathedral 3. Exprimă responsabilitatea faţă de viitor. A Study of the Destruction. Puterea. Franceze determină guvernanţii să propună un vast program de lucrări publice având drept temă construirea de biserici28 şi drept scop ocuparea într-o activitate nerevoluţionar29ă a celor demobilizaţi urmare a încheierii razboaielor. 28 Între 1818 şi 1835 sunt construite 214 biserici din care 174 în stil neogotic 29 "Clasele de jos din oraşe au devenit periculos de nemulţumite. iar oamenii vor spune uitându-se la ele: Uitaţi-vă. Victoria asupra Franţei pune problema expresiei stilistice în plan constructiv a noului statut al Angliei. Ruskin ♦ Rolul lui J. Constable. să fie o operă pentru care descendenţii noştri ne vor mulţumi. ca o bijuterie de nepreţuit pe cea a epocilor trecute” “(.". VI: Lampa Dupa aprox. Pentru succesul acestei operaţii. să adorăm pe Dumnezeu fără ea. cu orice preţ feriţi-le de orice modificare sau distrugere. aşa cum şi ideea că nici o pictură nu poate fi istorică dacă nu zugrăveşte personaje la scară mai mare decât cea naturală. şi să ne gandim. Gloria sa stă în vârsta sa şi în puterea sa evocatoare (…)contrastul lor tăcut cu caracterul tranzitoriu al celorlalte lucruri. apud Martin Shaw Briggs. respectiv controlul raportului dintre masă şi lumină. Goths and Vandals. pp. dar fără ea nu ne putem aduce aminte”. Neglect and Preservation of Historical Buildings in England. păstraţi-le cât puteţi mai bine.11 Anglia: Doctrina antiintervenţionistă . sistemului tehnologic şi constructiv. Memoria şi Obedienţa. să o facem ca şi cum am face-o pentru eternitate. şi ale căror nume sunt deja scrise în Cartea Creaţiei. Şi nu avem nici un drept. cap. London. săracii oraşelor trebuie să meargă la biserică. respectiv implicarea efortului artistic. atunci când aşezăm piatră peste piatră.

aşa şi doar aşa ne vom putea proteja construcţiile vechi pentru a le înmâna venerabile şi instructive celor ce ne vor urma.A.S.)” Fr. nici unul nu trimite mai departe decât o face mormântul. în care stă bogaţia roditoare a fructului.” W. Profitul celor de lângă noi nu poate fi egalat de beneficiul celor care ne vor urma.Choay.. este imposibil. o distrugere urmare căreia nu pot fi regăsite nici un fel de urme. Defineşte “Universalitatea valorii monumentului istoric” din care deduce “Universalitatea protecţiei” sale. o distrugere acompaniată de o falsă descriere a obiectului distrus. şi doar atunci vom scăpa reproşurilor că învăţătura noastră se întoarce asupră-ne într-o batjocură. (…) Aveti grija de monumentele voastre şi nu veţi avea nevoie să le restauraţi. 1849 ♦ Rolul lui William Morris Împreună cu John Ruskin pune bazele Societăţii pentru Protecţia Construcţiilor Istorice. şi dintre toate amvoanele de la care mesajul oamenilor este trimis viitorului. aşa cum este imposibil reînvia morţii.P. pe care arta modernă nu poate interveni fără a distruge. Totul nu este decât o minciună de la un capăt la altul.” Cele 7 Lămpi ale arhitecturii. apaţinând tuturor perioadelor şi stilurilor.A. dar dreptul altora asupra ceea ce au realizat dându-şi puterile şi averile şi viaţa nu a dispărut odată cu moartea lor(.. să trateze construcţiile istorice drept monumente ale unei arte trecute.)” “[Restaurarea] este distrugerea totală pe care o construcţie o poate suporta. create de meşteri dispăruţi..P. întreţinut. şi chemăm pe cei implicaţi în existenţa lor să pună Protecţia lor în locul Restaurării. în sfârşit. Morris. să propteasca zidul ce se înclină şi să repare acoperişul care curge cu mijloacele cele mai potrivite acestor scopuri. 1877 construcţiile.. dar de o manieră “invizibilă” « Să nu mai vorbim despre restaurare. 1849 Monumentul poate fi:consolidat. „Ruskin militează pentru o etică şi caută să impună concepţia sa morală asupra monumentului unei societăţi pe care propriile tendinţe o antrenează în sens invers(.(. Ele aparţin în parte celor care le-au construit şi în parte tuturor generaţiilor care ne vor urma.” Cele 7 Lămpi ale arhitecturii. “Manifesto” S. (The Society for the Protection of Ancient Building). 1877 .12 Şi aceasta cu atât mai mult cu cât una din condiţiile trudei omeneşti stă în acea proporţie dintre timpul sădirii şi cel al culesului. dacă [construcţia] a devenit nepotrivită folosirii prezente să ridice o alta mai degrabă decât să o modifice sau mărească pe cea veche.” 4. Ele nu sunt ale noastre.) Să nu ne lăsăm amăgiţi în acest important subiect. Militează pentru constituirea unui organism european de “Pledăm deci pentru toate protecţie a patrimoniului. cu atât mai mare şi mai bogată va fi măsura succesului nostru. şi în general cu cât plasăm mai departe ţelurile noastre şi dorim mai puţin să fim noi înşine martorii rezultatelor trudei noastre.) Ceea ce noi construim avem libertatea de a şi demola.B. Alegoria patrimoniului 5. Nu avem nici un drept în a le atinge..B. ♦ Doctrina ANTIINTERVENŢIONISTĂ “ Nu este o problemă de pragmatism sau de simţământ dacă trebuie să păstrăm construcţiile vremurilor trecute sau nu. Atunci. să curme ruinarea prin îngrijire zilnică. să restaurezi ce a fost frumuseţe sau măreţie în arhitectură. (... să refuze modificarea structurii sau a ornamenticii existente..

1886. • supremaţia prezentului asupra trecutului înţeleasă ca sursă a legitimităţii restaurării monumentelor (în contradicţie cu teoria antiintervenţionistă a lui Ruskin şi Morris). legislazione. bazată pe noţiunea de autenticitate. Le-aş face astfel încât să se vadă Că aceste lucrări sunt opera contemporaneităţii. transformând studiul acestuia într-o provă extreme de fastidioasă. Este deci permis a împărţi arta 30 Titlul complet este: "I nostri vecchi monumenti: conservare o restaurare?". • refuzul tipologiei stilistice în formula propusă de Viollet-le-Duc. cine n-ar dori-o. arta restauratorului seamănă cu cea a unui chirurg. realizată prin înlocuirea părţilor lipsă prin completări marcate distinctiv. • complementaritatea dintre operaţiile de conservare şi cele de restaurare. aspectul pitoresc. “…eu prefer restaurările ratate celor reuşite. Restaurările ratate.13 CURS 3: TEORIA CONTEMPORANĂ A RESTAURĂRII SEC. dar rari sunt cei care gândesc că este preferabil să-i moară părintele sau un prieten mai degrabă decât să-l vadă cu un deget în minus sau cu un picior de lemn. inscripţionarea pe construcţie sau publicarea. făcând noul să pară istoric prin virtuţile unei ştiinţe şi a unei tehnici admirabile.” • descrierea operaţiilor de restaurare. Ar fi preferabil. Nuova Antologia. „Ori. 1893) . ca “este mai bine să consolidezi Principii ale restaurării : • păstrarea patinei (mărturiei) istorice • păstrarea intervenţiilor realizate asupra monumentului în decursul timpului. prin graţia unei fericite ignoranţe imi permit să disting clar partea istorică de cea contemporană.) indic faptul că în monumentele arhitecturale prevalează când unul când altul din următoarele trei calităţi: importanţa arheologică.. cu un minim necesar de completări Restauro architettonico: pentru construcţiile renascentiste şi ulterioare.” Camillo Boito. • marcarea ostentativă a intervenţiilor. este preferabil să repari decât să restaurezi. cele trei tipuri de restaurare (1883): Restauro archeologico: pentru monumentele antice. Nr. culese apoi în lucrarea “Questioni pratiche di belle arti: restauri.(chiar prin inscripţionare). ca fragilul nostru corp omenesc să nu aibă nevoie nici de sonde. frumuseţea arhitecturală. „(. Dacă completări ori reconstruiri Se dovedesc a fi indispensabile. realizată printr-o restaurare discretă.” decât să repari.480506. astfel încît plăcerea de a admira monumental dispare. 87. realizată prin anastiloză şi clară distincţie între nou şi vechi Restauro pittorico: pentru construcţiile evului mediu. insegnamento” (Milan. imi paralizează judecata şi mă aduc la perplexitate. nici de bisturiu ori scalpel. pe când restaurările reuşite. professione. concorsi. XX: RESTAURAREA ŞTIINŢIFICĂ Definirea restaurării ca disciplină istorică: Camillo BOITO ♦ “Conservare o Restaurare30” 1893 Camillo Boito (1835-1914) Fundamentează restaurarea monumentelor istorice disciplină ştiinţifică.” Camillo BOITO „Monumentele istorice trebuie să-şi păstreze Aspectul lor venerabil şi pitoresc. ca o serie de articole. pp.. • ierarhizarea profunzimii şi complexităţii intervenţiilor în funcţie de perioada istorică asupra căreia se intervine (3 tipuri de intervenţii de restaurare). I nostri vecchi monumenti:Conservare o restaurare” este scris in 1886.

” Despre restaurarea San Marco: „Scheletul a fost consolidat. • Completarea la Palazzo di Re Enzo. • Restaurarea Castelului Sforzesco făcută parţial prin demolare şi reconstruire (Turnul lui Filarete.) nu este nici un dubiu că exagerez dacă pentru a salva adevărul arheologic uit că arta are şi ea drepturile sale.şi fără a exclude unele elemente în favoarea altora. • Reconstruirea faţadei Palazzo Salimbeni – Siena – în stil gotic . Exemple de ignorare principiilor lui C. şi poate fi considerat ca profanare artistică. Bologna.. 5/ Păstrarea tuturor elementelor valoroase din punct de vedere istoric sau artistic.14 restaurării în: restaurare arheologică (Antichitatea) restaurarea pitorescă (Evul mediu) restaurarea arhitecturală (Renaştere. pielea bronzată de soare. că monumentul se compune din diverse straturi. acceptată doar dacă se bazează pe documentare irefutabilă. după modelul crustei terestre şi că ele toate au.imediat urmate de relevare şi protecţie a descoperirilor. ridată de intemperii. aspectul de ansamblu al părţilor care completează monumentul nu trebuie să contrazică monumentul. lăsând pielea intactă. motivată de raţiunea unităţii artistice sau arhitecturale. ci ca părţi noi de edificiu. crustată ici şi colo. „Adăugirile (completările) nu trebuie privite ca veritabile restaurări. diferenţele trebuie să stea în detaliu. etc. de ex. cu carnea şi muşchii săi.) toate eliminările. cea mai indicată este anastiloza.” Exemplul restaurării bisericii Santa Trinita din Florenţa: „(. pe prevalenţa existentei majorităţii elementelor constitutive originale. sa nu fie radical diferite de cele originale. îngrijirii şi consolidării monumentelor. plină de cicatrici. şi cu toate acestea mai seducătoare decît pilelea fină şi roză a unei domnişoare.. conturul.utilizari prezente cu conditia ca ele sa nu presupuna alterari majore .. indiferent din ce perioadă a existenţei monumentului ar data. 11/ Documentarea şi descrierea amănunţită a operaţiunilor de restaurare este obligatorie. Boito: modenatură mai simplă sau inscripţii. inevitabile oricărei restaurări.)” Norme propuse: 1/ Maxima importanţă întreţinerii. de la cea mai profundă la cea mai superficială o valoare proprie pe care trebuie să o respectăm. Volumul.excepţie făcând elemente minore ce desfigurează aspectul . în care expresia veritabilă a artei contemporane nu numai că nu strică (. 2/ Reconstituirea (ripristino). 6/ Respectul pentru monument trebuie insoţit de acela pentru ambientul său prin refuzul alterării acestuia ce ar putea conduce la subordonarea monumentului cadrului nou construit prin efecte de masă. .” 8/ Adăugirile trebuiesc marcate prin diferenţa de material.).” „Noi putem spune. 7/ Adăugirile necesare consolidării sau reutilizării monumentului trebuiesc limitate la minimum.şi numai după o atentă şi obiectivă judecată. dar serveşte a ilustra arta epocii noastre” a 9/ Folosirea tuturor tehnicilor moderne pentru consolidare. „(. 10/ În cercetările arheologice excavările . 4/ Monumentelor “vii” .fără a căuta unitatea de stil sau întoarcerea la formula iniţială . .. trebuie să se limiteze la ceea ce este lipsit de orice interes. şi prezentând o simplitate ce poate continua doar expresia geometrică a compoziţiei originale şi nu plastica sa decorativă. vorbind în general.. 3/ Orice tentaţie spre completare a monumentelor foarte vechi (cazul antichităţilor) trebuie refuzată..) autenticităţii arheologice a monumentului. culoare sau stil.

) . diferenţierea materialului 3.15 8 procedee de a marca interventia contemporană: 1. epigrafii descriptive pe monument 7. expunerea părţilor vechi suprimate într-un loc deschis publicului aparţinând monumentului (Ex. capitelurile expuse) 5. sec 19. Veneţia. eliminarea figurilor sau ornamenticii 4. înscrierea pe fiecare element reîntregit a datei restaurări sau a unui semn convenţional 6. notorietatea (ex.: Palatul dogilor. descrierea fotografică şi scrisă a intervenţiilor. a fazelor succesive ale lucrărilor. diferenţierea stilului 2.: faţada Santa Maria del Fiore. păstrată în formă imprimată la monument sau într-un loc vecin aparţinând acestuia. 8. Emilio de Fabris.

în ambele cazuri.valoarea de artă relativă Receptarea monumentului istoric Monumentul istoric are o dimensiune istorică. artistică şi tehnică dar totodată şi un obiect al receptării sociale şi filozofice.Monument Istoric. neantamate de câtre acţiunea distructivă a naturii. şi de aceea.16 Monumentul istoric . în lipsa lor de integritate. şi îl păstrează pentru totdeauna viu în conştiinţa generaţiilor viitoare. vorbim de "monumente". să dea impresia unei perfecte integrităţi. ci numai subiectiv. (…) Maniera în care valoarea de vechime se opune valorilor de contemporaneitate rezidă mai degrabă în imperfecţiunea operelor.(…) Edificarea şi întreţinerea unor astfel de monumente.valori de contemporaneitate: “În loc a considera monumentul ca atare. ci stadiul său iniţial avut ca operă a omului” • valoarea de rememorare intenţională “Funcţia valorii de rememorare intenţională ţine de edificarea însăşi a monumentului: ea împiedică cvasi definitiv ca acel moment să se scufunde în trecut.” “Valoarea istorică a unui monument rezidă în faptul ca el reprezintă pentru noi stadiul particular.. întelegem o operă creată de mâna omului şi edificată în scopul precis de a conserva pentru totdeauna prezent şi viu în conştiinţa generaţiilor viitoare memoria unei anume acţiuni sau a unui anume destin (sau o combinaţie între cele două). la aşteptările simţurilor şi spiritului pe care creaţiile noi şi moderne le-ar putea satisface la fel de bine”. aşa cum se vor fi exercitat ele din momentul naşterii sale. sein Wessen und seine Entstehung” – 1903 “Prin monument. (…).Valori de rememorare (esenţiale pentru a putea vorbi despre un monument istoric) • valoarea de vechime: “Valoarea de vechime a unui monument se manifestă la prima vedere prin aspectul său ne-modern.” “Majoritatea monumentelor răspund. “Nu destinarea lor iniţialá conferă acestor opere semnificaţia de . recentă şi a aşteaptă ca de asemenea monumentul (vechi) să prezinte acele aspecte caracteristice oricărei opere umane odată cu apariţia sa: altfel spus. nu s-au gândit nici pe departe să transmită generaţiilor viitoare mărturia activităţii lor artistice şi culturale.” • valoarea istorică II. monumentele prezintă o valoare de rememorare.obiect apriori incarcat cu semnificatie . şi cum. adică în trăsăturile în mod riguros opuse caracteristicilor operelor moderne. în general.” „Dat fiind faptul cá producátorii operelor care ne apar astăzi ca monumente istorice căutau în mod esenţial să-şi satisfacă propriile lor nevoi practice şi exigenţele lor spre un ideal. cel al contemporanilor lor sau chiar al moştenitorilor lor direcţi.(…) Fie că sunt intenţionale sau nu.valoarea [artistică] de noutate: . valoarea de contemporaneitate va tinde să-l echivaleze cu o creaţie similiară modernă. strălucitor de noi. printre altele. Această a treia clasă de valori de rememorare constituie astfel tranziţia spre valorile actuale..” “(…) ruptura operată de câtre voinţa artistică modernă în Valorile monumentului istoric I. în care s-a dezvoltat într-un anumit domeniu creaţia umana.” • • Valoarea de utilizare Valoarea artistică: .Monument . în tendinţa de disoluţie a formelor şi culorilor lor. ceea ce ne interesează la un monument nu este marca forţelor distructive ale naturii.obiect incarcat cu semnificatie a posteriori “Prin opoziţie faţă de de “monumentele intenţionale” monumentele istorice sunt “neintenţionale”. într-un anumit fel unic. Din acest punct de vedere. nu a încetat nici în zilele noastre. denumirea de "monument" nu poate fi acoperitá de un sens obiectiv. “(…)un monument nu prezintă privirii noastre o valoare artistică decât în măsura în care satisface aşteptarea voinţei artistice moderne. “Der Moderne Denkmalkultus. "intenţionale".identitate şi percepere socială: Alois RIEGL Definirea monumentului şi a monumentului istoric . a căror urmă se regăseşte până în epocile cele mai depărtate ale culturii umane. Alois RIEGL.

de vechime şi val. noi. Paris 1992 Aria tipologică: de la arhitectura “majoră” la cea “minoră” (G. “ raport cu expresiile [artistice] anterioare. de vechime şi val de utilizare Val de vechime şi val. cel puţin în teorie şi virtual. valoarea de vechime se va afirma cu atât mai mult şi exclusiv. urbanişti. rememorare Relaţia dintre materializarea valorilor de rememorare şi de contemporaneitate şi soluţiile de conservare “(…) în toate cazurile în care valoarea istoricá ("documentará") a monumentului este minimá. ingineri. Această abordare critică încheia o delimitare a câmpului spaţio-temporal al monumentelor istorice care. să se prezinte sub un aspect desăvârşit. dar pierde raţiunea sa de a fi în raport cu degradări anterioare. mai amplu. istorici de artă. cu forme şi culori care să nu prezinte nici un fel de urme ale vreunei degradări” “Katechismus der Denkmalpflege”.” “(…) orice operá de artă modernă trebuie.Giovannonni. arhitecţi.” Max Dworak Conservator General al Imperiului Austro-Ungar Relaţia dintre consistenţa valorică a monumentelor istorice şi strategiile de conservare Conflict relativ şi complementaritate dintre cerinţele diferitelor tipuri de valori monumentale: “În timp ce valoarea de vechime este fondatá eclusiv pe degradare. arheologi. valoarea de rememorare intenţională nu revendică nimic mai puţin de la monument decât imortalitatea. perenitatea în starea originară” • • • Val. prezentul etern. subiecţi contemporani le-o atribuim. începând cu sfârşitul anilor 1860. prin însăşi modernitatea sa. în timp ce valoarea istorică doreşte stoparea oricărei degradări din clipa intervenţiei sale. arată că la ţesutul urban cumpăna secolelor XIX şi XX Aria cronologică: istorice dobândise statutul de de la monumentele antichităţii la cele dinaintea revoluţiei industriale disciplină pe care numai Aria de difuzare: de la spaţiul european la cel mondial.” Ariile existenţei monumentului istoric la începutul secolului XX Françoise CHOAY: Alegoria patrimoniului. oameni politici şi scriitori conservarea monumentelor punerea în discuţie a conceptelor şi procedeelor sale putea să i-l confere.17 monument. 1913) şi “Opera lui Boito. forma şi culoare sa. prezenta. 1916 : “Conservarea [monumentelor istorice] nu este o problema de gust. prin intermediul coloniilor şi a cercetărilor arheologice din noile teritorii Aria de interes şi competenţă: istorici. aproape aceleaşi contururi ca şi astăzi” . istorică Val. Seuil. iar tratamentul monumentului va trebui să raspundă şi el exigenţelor valorii de vechime. se referă la specificitatea monumentului în raport cu concepţia. şi. la filozofi. cea a lui Riegl.

fie restaurate (cele vii). moarte ."32 Conferinţa de la Atena (1931) . problema concilierii dintre dezvoltare şi conservare: -”dacă existenţa în continuare a unor obiecte semnificative ale unei epoci trecute se dovedeşte împotriva intereselor oraşului trebuie căutată o soluţie de reconciliere." 33 Ca punct final al unei preocupări pentru restaurarea Acropolei Atenei ce are ca momente definitorii următoarele: 1896 aprobarea măsurilor de conservare a Parthenonului. poate ornamentată din nou.Congresul Internaţional de Arhitectură Modernă.Pune pentru prima dată. -recomandă cooperarea între restauratori şi cercetătorii ştiinţifici implicaţi în metode fizice.” -”in unele cazuri poate fi păstrată partea memorială conservator al Landului Renania P. lucrare începută în 1922 34 Introducerea de elemente de fier (crampoane. este recomandată păstrarea influenţelor tuturor perioadelor istorice şi stilistice.” . structuri edilitare sau plantaţii). -recunoaşte proeminenţa dreptului comunităţii în faţa celui privat asupra conservării monumentelor istorice. monumentele trebuie fie consolidate (cele moarte). -folosirea anastilozei cu marcarea evidentă a completărilor.18 Sec.ing.nu mai servesc unui scop sau destinaţia iniţială a devenit inutilă. chimice sau biologice de conservare. centuri şi pene) precum şi completări masive cu cărămidă şi beton armat la restaurarea Parthenonului au avut însă efecte grave asupra materialului istoric. porţiunile de edificiu construite în alt stil decât cel originar urmând a fi păstrate doar dacă nu afectează echilibrul estetic general. 1905-17 Propylee. deşi doar implicit. Nicolaos Balanos)33 -recomandă o acţiune continuă de îngrijire a monumentelor pentru evitarea restaurărilor. 1902-9 Erechteionul. Clemen îl citează pe Rodin: "O artă care are vitalitate nu restaurează operele trecutului ci le continuă. Promovează o concepţie “statistică” asupra conservarii patrimoniului: -”trecutul nu poate supravieţui în totalitate. -atunci când restaurarea in totto este de neevitat. Îmbrăcămintea poate să fie schimbată. 2. Paul Clemen31. în special34) având grijă de păstrarea elementelor originale decorative şi dătătoare de caracter. urmare a creşterii gradului de deteriorare a monumentelor datorate factorilor de microclimat ostili. -”dacă avem de-a face cu o serie mare de obiecte similare. Madrid. . semnificaţia unui monument sunt importante.I. -întărirea cooperării internaţionale în domeniul protecţiei monumentelor ca 31 32 Carta de la Atena C. -în funcţie de această clasificare. 1933. -Restaurarea trebuie realizată astfel încât să păstreze unitatea de stil.Organizaţia de Cooperare Intelectuală a Societăţii Naţiunilor (prilejuita de încheierea lucrărilor de anastiloză la Acropola Atenei .demolate. altele . valoarea spirituală. vii . a Parthenonului (continuarea programului din 1834 a lui Leo von Klenze). reclame. -respectarea caracterului ambientului monumentelor istorice în lucrările din apropierea acestora (construcţii noi. şi abia după aceea urmează forma tradiţională. -relevă rolul compensării restrângerii dreptului de proprietate atunci când acesta se referă la un monument istoric. trebuie ales deci cu grijă ceea ce trebuie păstrat”.A.: autorul conceptului de conservare creativă: "Ideea. unele pot fi păstrate.. -recomandă utilizarea monumentelor în conformitate cu specificul lor pentru o continuă întreţinere a acestora. îmbrăcămintea. -Conservarea şi Restaurarea sunt operaţiuni ce trebuiesc executate exclusiv de câtre arhitecţi diplomaţi ai Statului sau autorizati şi acţionând sub controlul tehnic. -Recomandă constituirea de asociaţii de prezervare a monumentelor istorice şi artistice în fiecare ţară. estetic şi arheologic al statului. XX: Perspectivele metodologice ale restaurării Congresul Internaţional al Arhitecţilor. -recomandă folosirea tehnicii moderne de consolidare (betonul armat. 1904 -definirea monumentelor : 1. 1921 propunerea anastilozei colonadei de N. atâta timp căt ideea este păstrată.ce continuă să servească scopurilor pentru care au fost construite.M.

nu poate fi acceptata decât dacă se bazează pe o documentare irefutabilă şi pe existenţa majorităţii elementelor constitutive originale. excepţie făcând elemente minore ce desfigurează aspectul monumentului şi numai după o atentă şi obiectivă judecată. . şi poate fi clasificat generic printre produsele obişnuite ale activităţii umane. 34 . cit. îngrijirii şi consolidării monumentelor. -Priveşte activitatea tehnică a conservării monumentelor istorice ca proces de reinstituire a valorii lor artistice.p.”36 Relaţia restaurare . astfel.19 [ suportul material al valorii memoriale sau istorice ]. 4/ Monumentelor “vii” le vor fi găsite utilizări prezente cu condiţia ca ele să nu presupună alterări majore ale construcţiei şi să nu fie radical diferite de cele originale. -Restaurarea .operă de artă “(…) orice comportament faţă de opera de artă. în timp ce restul poate fi alterat. 2/ Reconstituirea (ripristino). proclamă -”cultul valorilor trecutului nu trece peste criteriile justiţiei sociale”. în Cesare Brandi. In cazul acestora cea mai indicată este anastiloza. -creşterea rolului educaţiei publicului în domeniul protecţiei monumentelor. Bucureşti 1996. motivată de raţiunea unităţii artistice sau arhitecturale. indiferent din ce perioadă a existenţei monumentului ar data fără a căuta unitatea de stil sau întoarcerea la formula iniţială şi fără a exclude unele elemente în favoarea punerii în evidenţă a altora. Conceptul de restaurare. Brandi. Teoria del restauro.Sub influenţa ideologiei urbanismului corbusian. în faţa ochilor noştri.a. îl exceptează în mod definitiv din comunitatea celorlalte produse. definirea restaurării pe baza conceptului operei de artă de la care îşi dobândeşte calificarea şi nu a procedeelor practice ce 35 C. traducedre de Ruxandra Balaci. op. spiritul oraşului. 5/ Păstrarea tuturor elementelor valoroase din punct de vedere istoric sau artistic. Giulio Einaudi Editore s. Carta del Restauro Italiana (1931) elaborată de Consiliul Superior pentru Antichităţi şi Arte. pag. 6/ Respectul pentru monument trebuie însoţit de acela pentru bunuri ale întregii omeniri. -recomandă întocmirea în fiecare ţară a unor inventare complete ale patrimoniului.o operaţiune complexă ce nu trebuie să excludă nici unul din multiplele criterii sau perioade ale existenţei monumentului. 33 36 C. Torino 1977. Norme propuse: 1/ Acordarea de maximă importanţă întreţinerii. Teoria restaurării. memoria şi nostalgia sa şi nu în ultimă instanţă. -Criteriile restaurării trebuiesc completate cu cele derivând din :sentimentele populaţiei.(…)”35 Opera de artă “(…) acel produs special al activităţii umane denumit operă de artă se afirmă ca atare prin actul unei singulare recunoşteri care are loc în conştiinţă (…) Produsul uman care este astfel recunoscut se găseşte acolo.Este împotriva pastişei stilistice. Editura Meridiane.” . recunoştere pe care o operează conştiinţa. Brandi. -Scopul restaurării poate să fie atingerea unităţii formale a monumentului istoric şi nicidecum a unităţii sale stilistice. implicit şi intervenţia de restaurare. 3/ Orice completare a monumentelor foarte vechi (cazul antichităţilor) trebuie refuzată. depinde de o efectuată sau neefectuată recunoştere a operei de artă ca operă de artă. Brandi): Restaurarea ca intervenţie umană “În mod obişnuit se înţelege prin restaurare orice intervenţie menită să repună în eficienţa sa un produs al activităţii umane. până când recunoaşterea sa ca operă de artă. pag.asanarea construcţiilor dărăpănate din jurul monumentelor istorice şi folosirea zonei drept spaţiu verde. criteriul capacitatii de realizare a restaurării şi refolosire a monumentului istoric. (…) Este necesară. . Înfiinţarea Institutului Central de Restaurare (1939) sub conducerea lui Cesare Brandi Definirea restaurării ca act metodologic (C.

. atunci când. cit. în consistenţa sa fizică şi în dubla sa polaritate estetică şi istorică. op. pag.42” Restaurarea operei de artă: integrarea “(. opera de artă ne apare fragmentată. Brandi): “(…) prima axiomă: « se restaurează numai materia operei de artă »39” “(…) al doilea principiu al restaurării: « restaurarea trebuie să vizeze restabilirea unităţii potenţiale a operei de artă.) trebuie să se limiteze la folosirea sugestiilor cuprinse în fragmentele respective sau reperabile în mărturii autentice ale starii originare.”. op. 49 44 C.) deoarece procedura prin analogie presupune ca principiu echivalarea unităţii intuitive a operei de artă cu unitatea logică în care gândim realitatea existenţială. 7/ Adăugirile necesare consolidării sau reutilizării monumentului trebuiesc limitate la minimum şi prezentând o simplitate ce poate continua doar expresia geometrică a compozitiei originale şi nu plastica sa decorativă. “Deci integrarea va trebui să fie insesizabilă ca atare de la distanţa de la care trebuie privită operă de artă.38” Definirea principiilor restaurării (C.. dar tot în acord cu instanţa istorică. cit.40” Opera de arta: integralitate şi totalitate “(. din punct de vedere material.. şi asa mai departe. Brandi. dezagregării materiei. fără a fi necesare mijloace speciale în acest scop.... op. dacă este sfărâmată fizic. dar imediat reperabilă. cit. să înlesnească viitoare intervenţii. pag. pag. ci dimpotrivă. cit. adică în măsura în care este aspect şi doar parţial structura. cit. pag.. 50 . pag. 49 43 C. 10/ În cercetările arheologice excavările trebuiesc imediat urmate de relevare şi protecţie a descoperirilor. 39 41 C. nefiind alcătuită din părţi. proporţional cu gradul de supravieţuire formală încă prezent în ele41” Restaurarea operei de artă: Analogia “(. (.)apare drept normă faptul ca intervenţia declanşată în vederea redobândirii unităţii originare (. “Cel de-al treilea principiu are în vedere viitorul: adică prevede că orice intervenţie de restaurare să nu impiedice. op. la o vizualizare de aproape. modenatură mai simplă sau inscripţii.43” 1. 11/ Documentarea şi descrierea amănunţită a operaţiunilor de restaurare este obligatorie.20 ambientul său prin refuzul alterării acestuia prin efecte de masa... caracterizează restaurarea propriu-zisă. 49 42 C. Brandi “Considerarea restaurării în raport direct cu recunoşterea operei de artă ca atare ne permite acum să o definim: restaurarea constituie momentul metodologic al recunoşterii operei de artă. Brandi. op.) se respinge posibilitatea intervenţiei prin analogie (. 8/ Adăugirile trebuiesc marcate prin diferenţă de material.” 3.. “(. Brandi.. (. op. pag. 9/ Folosirea tuturor tehnicilor moderne pentru consolidare. pag. va trebui încercată dezvoltarea potenţialei unităţi originare conţinute de fiecare dintre fragmente. op.44” 37 38 C. cit. De aici decurge. Brandi. culoare sau stil ce ar putea conduce la subordonarea monumentului cadrului nou construit. op..”37 Definirea metodologică a restaurării după C. 36-37 39 C... Brandi. a structurilor portante. 35-36 C. o sporită libertate de acţiune în privinţa suporturilor. va continua în mod necesar să subziste potenţial ca un întreg prin fiecare din fragmentele sale şi aceasta potentialitate va fi importantă într-o măsură direct proporţională cu rămăşiţele materiale care au supravieţuit..) trebuie să se limiteze la folosirea sugestiilor cuprinse în fragmentele respective sau reperabile în mărturii autentice ale starii originare.)apare drept normă faptul ca intervenţia declanşată în vederea redobândirii unităţii originare (. Brandi. în măsura în care acest lucru este posibil.. cit..) opera de artă. cit. pag..) materia din care rezulta imaginea.)daca ‘forma” unei opere de artă este indivizibilă. Brandi. fără a comite un fals artistic sau un fals istoric şi fără a înlătura urmele trecerii operei de artă print timp. prin fiecare fragment. Brandi. 2. care este de neînlocuit doar atunci când contribuie nemijlocit la figuratismul imaginii. în vederea transmiterii ei câtre viitor. 38 40 C.

ar trebui respectate necondiţionat atât intervenţia barbară a vandalului. oricum. 67 47 C. cit. cum opera de artă se prezintă cu bipolaritatea istorico-estetică.21 Restaurarea ruinelor.45” “(. sub acest aspect adăugirea nu diferă de originalul pe care s-a grefat şi are drepturi de a fi păstrată identică cu acesta. nici cu neglijarea celeilalte. Brandi.) conceptul de operă de artă-ruină presupune deprecierea vestigiilor estetice şi preeminenţa valorilor istorice. În schimb înlăturarea. în măsura în care se adresează ruinei. De aceea. 67-68 . Dar.. op. De aici se poate deduce că din punct de vedere istoric doar păstrarea adăugirii se justifica necondiţionat.) nu pot fundamenta legitimitatea conservării altfel decât pe valoarea mărturiei istorice. Brandi.46” Adăugirile operei de artă “Din punct de vedere istoric.. op. cât şi integrarea de artă şi nu de restaurare pe care opera le-a suportat de-a lungul secolelor. Decurge de aici că păstrarea adăugirii trebuie considerata regula şi înlăturarea. chiar dacă este de asemenea rezultatul unei acţiuni umane şi deci de asemenea se insereaza în istorie. adăugirea dobândită de o operă de artă nu este decât o nouă dovadă a acţiunii umane şi deci a istoriei. pag. pag. însemnând că duce la negarea şi distrugerea unui interval istoric şi la falsificarea unui dat. În aceeaşi măsură nu este exclusă respectarea ambelor. în timp ce înlăturarea trebuie întotdeauna justificată şi. cit. exact contrariul a ceea ce propunea în domeniul restaurării empirismul secolului al XIX-lea. op.. restaurarea nu poate fi decât consolidare şi conservare a unui status-quo..”47 45 46 C. Brandi. păstrarea şi înlăturarea nu se vor putea îndeplini nici in detrimentul uneia. trebuie realizată de asa manieră încât să păstreze măcar amprenta adăugirii asupra operei. cit. 63 C. excepţia. pentru că dacă lucrurile ar sta aşa. pag. mărturia istorică “(. de fapt distruge un document şi nu se documentează pe sine.

' Orice program de conservare trebuie sa aibă înscris un program de întreţinere care să asigure că nevoia de conservare la scara în care există ea astăzi nu se va mai repeta. Conservarea şi restaurarea monumentelor trebuie să facă recurs la toată ştiinţa şi tehnica ce poate contribui la studiul şi protejarea patrimoniului architectural. Este recunoscută responsabilitatea comună în păstrarea lor pentru generaţiile viitoare. Veneţia. Aceasta este valabilă nu numai operelor majore de artă dar şi lucrărilor mai modeste ale trecutului ce au acumulat semnificaţie culturală odată cu trecerea timpului. 46) . Conservarea monumentelor este întotdeauna facilitată de câtre alocarea lor unor utilizări sociale. nr. Conceptul de monument istoric acoperă nu numai opera arhitecturală izolată dar şi ansamblul rural sau urban în care se găseşte mărturia unei civilizaţii particulare.) Este esenţial ca principiile ce ghidează protejarea şi restaurarea clădirilor istorice să fie stabilite şi agreate pe plan internaţional. pag. 8. a unei dezvoltări semnificative sau a unui eveniment istoric. Scopuri Articolul 3 Scopul conservării şi restaurării monumentelor este de a le proteja atât ca opere de artă cât şi ca mărturii istorice. Congresul Internaţional al arhitecţilor şi tehnicienilor de la Paris.. (. Articolul 5. Monument istoric: Mărturie.22 CURS 4+5: PRINCIPIILE CONTEMPORANE ALE CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE (I) CARTA DE LA VENEŢIA A CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE (1964) Preambul “(. Dualitatea monumentelor istoric: dimensiunea simultan artistică şi istorică Conservarea Articolul 4. Pentru conservarea monumentelor este esenţial ca ele să fie întreţinute permanent. 1957. Doar în aceste limite modificările cerute de schimbarea de funcţiune trebuie considerate şi permise. Articolul 2." Şerban Cantacuzino Primul Congres Internaţional având loc în 1957 la Paris ( a se vedea şi H. operă de artă şi obiect cu semnificaţii culturale Aportul ştiinţei şi tehnicii contemporane la protejarea monumentelor. Teodoru.” Adoptată la cel de-al II-lea Congres internaţional al arhitecţilor şi tehnicienilor monumentelor istorice...P.) Popoarele devin din ce in ce mai conştiente asupra unităţii valorilor umane şi privesc monumentele istoriei ca pe un patrimoniu comun.R. 48 'Stăviliţi ruinarea prin întreţinere zilnică.. Arhitectura R. O astfel de utilizare este de aceea de dorit dar ea nu trebuie să modifice dispunerea şi decoraţia clădirii. fiecare ţară fiind responsabilă de aplicarea acestora în contextul propriei culturi şi tradiţii. 25-31 Mai 196448 Definiţii Articolul 1.

Articolul 11. preşedintele ICOMOS Art.422-2001. care nu ar face decât să impieteze asupra aspectului general al operei. Articolul 10. Obiectele sculpturale. Acolo unde tehnicile tradiţionale se dovedesc inadecvate. Ea trebuie să se oprească acolo unde începe ipoteza. atât cât este necesar să stabilizeze tehnic zone din acesta şi să elimine cauzele care-l ameninţă direct. revelarea unei stări ascunse poate fi justificată în circumstanţe excepţionale şi atunci când ceea ce este îndepărtat este de mic interes iar materialul adus la lumină este de mare interes din punct de vedere istoric. Când cadrul tradiţional există el trebuie păstrat. L. Procesul restaurării este o operaţie extrem de specializată. Bucureşti • Schitul Maicilor. consolidarea unui monument poate fi realizată prin folosirea oricărei tehnici moderne de conservare şi construcţie a cărei eficacitate a fost demonstrată ştiinţific şi probată de experienţă. Scopul ei este de a păstra şi revela valoarea estetică şi istorică a monumentului şi se bazează pe respectul materialului original şi a documentelor autentice. Mihai-Vodă. restaurarea este preocupată de mărturia istorică şi artistică a monumentului în întregime. 11 stă la baza procedurilor de consultare şi avizare a lucrărilor de restaurare.” Michael Petzet. dar în acelaşi timp trebuie să fie deosebită de original. Înlocuirea [re-întregirea] părţilor lipsă trebuie să se integreze armonios cu întregul. 35 alin. Catedrala din Strasbourg Articolul 6. Nici o construcţie nouă. arheologic sau estetic.(1) lit. unitatea de stil nefiind un scop al restaurării. Conservarea unui monument presupune conservarea scării cadrului [său]. Exemple de strămutări legitime: • Templul de la AbuSimbel Exemple de strămutări abuzive: • Bis.h. Bucureşti Exemple de extrageri de piese decorative în scopul protejării: • Caii de la San Marco. îndeplinite în România în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. Veneţia • Cariatidele Erechteionului. Art. Restaurarea Articolul 9. iar starea sa de conservare este suficient de bună pentru a justifica o astfel de acţiune. Atunci când o construcţie include opera suprapusă a diferite perioade. (…) o restaurare adaugă elemente noi fără a-i diminua materia originală. iar în acest caz orice lucrare suplimentară ce este indispensabilă trebuie să se distingă de compoziţia arhitecturală şi trebuie să poarte amprenta contemporaneităţii. Evaluarea importanţei elementelor implicate precum şi decizia asupra a ceea ce trebuie îndepărtat nu poate sta exclusiv în sarcina individului însărcinat cu lucrarea [în cauză]. Trebuie respectată contribuţia valoroasă a tuturor perioadelor ce au contribuit la edificarea monumentului. “În timp ce conservarea materiei unui monument încearcă. Articolul 12. astfel încât restaurarea să nu falsifice mărturia istorică. Restaurarea trebuie precedată şi urmată în toate cazurile de câtre studii arheologice şi istorice ale monumentului. demolare sau modificare care ar altera relaţiile de masă şi culoare nu trebuie permisă.(…) Dacă .23 Principiu ce conduce la instituirea „zonelor de protecţie” şi la obligativitatea obţinerii unui aviz pentru orice intervenţie în cadrul acestora. “Înlocuirea nu trebuire să creeze un contrast puternic. Strămutarea în întregime sau în parte a unui monument nu poate fi acceptată decât în cazul în care salvgardarea monumentului o cere sau când este justificată de un interes naţional sau internaţional de importanţă covârşitoare. picturile sau decoraţia care formeaza parte integrantă din monument pot fi extrase din acesta doar dacă aceasta este singura modalitate de a le asigura protecţia. cf. Acropola Atena • Biserica şi Sinagoga. Articolul 8. Articolul 7 Monumentul este inseparabil de istoria căreia îi este mărturie şi de amplasamentul în care se află.

asupra cadrului său tradiţional. Ambientul monumentelor trebuie să facă obiectul unei griji speciale pentru salvgardarea integrităţii şi purităţii sale şi asigurarea unei prezentări potrivite. Săpături arheologice Articolul 15. 1-2/2000. atunci o copiere a originalului este necesară. În plus. Fiecare etapă a lucrărilor de eliberare.icomos. precum şi caracteristicile tehnice şi formale identificate pe parcursul lucrărilor trebuiesc incluse [în documentaţie]. Completările nu pot fi admise decât în măsura în care ele nu împietează asupra părţilor de interes ale clădirii. paq. Este recomandată publicarea cercetărilor.. În cadrul fiecărui sit arheologic excavat. Săpăturile [arheologice] trebuie realizate în conformitate cu standardele ştiinţifice şi recomandările definind principiile internaţionale de aplicat în aceste cazuri şi adoptate de câtre UNESCO în 1956. restaurare sau cercetare arheologică trebuie să se realizeze o documentaţie precisă sub forma unei cercetări analitice şi critice. adică reasamblarea părţilor existente dar dezmembrate.fie reîntregirea nu trebuie realizată. sau un profil întrerupt (…) ori o piesă lipsă a unui tavan simetric. Orice lucrare de reconstituire trebuie respinsă a priori. fie trebuie făcută într-o manieră neutră (…)”. Fiecare Stat trebuie să ia în considerare păstrarea neatinsă. parţială sau totală. Ruinele trebuiesc păstrate şi trebuiesc adoptate măsuri pentru conservarea şi protecţia permanentă a caracteristicilor lor arhitecturale precum şi a obiectelor [ce au fost descoperite]. acolo unde natura terenului o permite. Michael Petzet. ilustrată cu desene şi fotografii. consolidare.79-139 .org/germany/uk_main.. Lucrările de conservare şi restaurare realizate în astfel de locuri trebuie să se inspire din principiile cuprinse în articolele precedente. Articolul 14. reconstituire şi integrare. Principles of Restoration. „(.24 este întregit un element puternic deteriorat ce nu mai poate fi reparat. În orice lucrare de protecţie. Este permisă doar anastiloza. (…)49” Michael Petzet Articolul 13. dacă însă nu se ştie precis cum arăta piesa .html sau Revista Monumentelor Istorice nr. a unui număr de situri arheologice din diferite perioade pentru ca cercetarea acestora să poată beneficia de viitoare tehnici îmbunătăţite. se vor lăsa zone martor bine determinate în scopul permiterii unor verificări ulterioare asupra stratigrafiei şi compoziţiei arheologice a sitului. trebuiesc luate toate măsurile pentru a facilita întelegerea monumentului şi pentru prezentarea sa fără însă a-i distorsiona semnificaţia. Aceasta documentaţie trebuie depusă în arhivele instituţiilor publice şi trebuie pusă la dispoziţia cercetătorilor.” Recomandările UNESCO asupra principiilor internaţionale aplicabile săpăturilor arheologice Publicare Articolul 16.) 9.ce poate să fi lipsit de foarte mult timp . în http://www. 49 “Cu toate acestea. Materialul utilizat pentru integrare [în anastiloză] trebuie sa fie întotdeauna recognoscibil iar folosirea sa trebuie să se reducă la minimul necesar conservării monumentului şi reconstituirii formei sale. echilibrului compoziţiei sale şi a relaţiei cu vecinătăţile.

ar compromite autenticitatea oraşului sau zonei istorice. fie ea stătătoare sau curgătoare. schemele Carta grădinilor istorice (Florenţa. aceste areale sunt materializarea valorilor tradiţionale ale culturii urbane. Calităţile care sunt de conservat includ caracterul istoric al oraşului sau zonei urbane împreună cu toate caracteristicile materiale care exprimă acest caracter. c. 1. împreună cu ambientul lor natural şi artificial. de vreme ce este un monument viu. culoare şi decoraţie b) relaţia dintre construcţii şi saţiul liber şi plantat “Principii şi obiective 2. cu reflectarea cerului” speciile. • Planul şi topografia sa Vegetaţia. grădinile istorice trebuie conservate în spiritul Cartei de la Veneţia. şi în mod special: a) c) textura urbană definită prin parcele şi străzi aspectul construcţiilor. materiale. Drept monument. Dincolo de valoarea lor documentară. Art. Washington 1987) Pentru a fi eficace. (…)” Carta oraşelor istorice (Toledo 1986. stil.4. proporţiile.” • „(... spaţierea şi înălţimea Trăsăturile structurale şi decorative Apa. Definiţii şi introducere Patrimoniul arheologic este parte a patrimoniului material pentru care cercetarea arheologică produce informaţia .25 CURS 6: PRINCIPIILE CONTEMPORANE ALE CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII PATRIMONIULUI (II) CARTA DE LA VENEŢIA DUPĂ 40 DE ANI COMPLETĂRI DOCTRINARE: • 1. şi ca atere trebuie să fie considerată drept un monument. şi e) diferitele tipuri de funcţiuni pe care le-a avut oraşul în decursul istoriei sale. definit prin scară. Cu toate acestea. 1982) „Definiţii şi obiective Art. d) relaţia dintre oraşul sau zona istorică şi ambientul său. Oricare dintre aceste calităţi. incluzând în aceasta coloristice.1 O grădină istorică este o compoziţie arhitecturală şi horticolă de interes public din punctul de vedere al artei sau istoriei.” Carta arheologic (1990) “(…) Art. Compoziţua arhitecturală a grădinii istorice include: a. inclusiv oraşe sau centre ori cartiere istorice. b. Carta oraşelor istorice “Preambul şi definiţii (…) 2: Această cartă se referă la areale urbane. Investigaţie protecţiei şi gestiunii patrimoniului „Art.3. fie ele mari sau restrânse.) Art. conservarea sa trebuie guvernată de reguli specifice ce fac subiectul prezentei carte. conservarea oraşelor istorice şi a zonelor istorice urbane trebuie să fie parte integrantă şi coerentă a politicilor de dezvoltare economică şi socială şi a celor de urbanism şi amenajarea teritoriului la toate nivelurile. ameninţate fiind. tip structural. interior şi exterior. d.5.. fie el natural sau artificial.

(…)” Carta protecţiei subacvatic (1996) • şi gestiunii patrimoniului „Prin însăşi natura sa. El cuprinde toate vestigiile existenţei umane şi constă în locuri referitoare la toate manifestările umane.. Vernacularul ia nu numai forma fizică a construcţiilor. (. structurilor şi spaţiilor. De aceea folosinţa terenurilor trebuie (…) controlată şi dezvoltată astfel Art. Modificări şi perioade în restaurare „1. şi este conservat cel mai bine prin întreţinerea şi conservarea ansamblurilor şi aşezărilor de character reprezentativ. sau prin utilizarea tipurilor constructive stabilite prin tradiţie • transmiterea informală a competenţei de concepere şi construire • un răspuns eficient dat constrângerilor funcţionale. schimbări de utilizare a terenurilor. inventariate şi trecute noilor generaţii de meşteşugari şi constructori prin formare şi perfecţionare (…) 6. Politici integrate de protecţie În cazuri excepţionale. Tehnicile nedistructive. prelevarea de probetrebuie încurajate în detrimental excavărilor la scară mare.26 (…) Trebuie să constituie un principiu general acela că strângerea de informaţii despre patrimonial arheologic nu trebuie să distrugă mai multe mărturii decât este necesar pentru scopurile ştiinţifice sau de protejare ale cercetării. situri neameninţate pot fi excavate pentru elucidarea Patrimoniul arheologic este unor probleme ştinţifice. Art. Recomandări de lucru (…) 3. Întrucât excavarea implică întotdeauna necesitatea alegerii mărturiilor de documentat şi păstrat. Tehnici tradiţionale de construcţie Continuitatea tehnicilor tradiţionale de construcţie şi a meseriilor associate cu vernacularul este fundamentală pentru expresia acestuia. cercetările aeriene şi terestre. . a formei şi imaginii. regiune cu regiune.7 Prezentare. precum şi a tradiţiilor şi semnificaţiilor ce le sunt associate. cu costul pierderii altor informaţii şi chiar al distrugerii totale a monumentului. şi fundamentală pentru repararea şi restaurarea acestor structuri. o violare a principiului păstrării patrimoniului în contextual său original. Excavările trebuie realizate în situri sau monumente ameninţate de proiecte de dezvoltare. decizia de excavare trebuie luată după o analiză detaliată. 4. în structuri abandonate. Exemple ale vernacularului se găsesc prin: • maniera de construcţie împărtaşită de comunitate. informare şi reconstituiri şi a celor culturale. Întreţinere şi conservare încât să minimizeze distrugerea (…) Orice transfer a unor elemente patrimoniale spre noi amplasări reprezintă patrimoniului arheologic. patrimoniul arheologic subacvatic este o resursă internaţională. dezvoltare şi planning.) În astfel de cazuri săpăturile trebuie precedate de o o resursă fragilă şi evaluare complexă a semnificaţiilor ştiinţifice ale sitului.” Preambul • Carta patrimoniului vernacular (1999) “Principii de conservare (…) 3. • un caracter local sau regional adecvat ambientului • coerenţă a stilului. precum Art. 2. Astfel de meşteşuguri trebuiesc păstrate. de bază.6. neregenerabilă. vandalism sau deteriorare naturală. (…) reconstrucţiile nu trebuiesc realizate direct deasupra mărturiilor educaţionale şi de protecţie a arheologice şi trebuiesc a fi marcate ca atare. în mărturii de toate naturile (inclusiv situri subterane şi subacvatice) împreună cu toate mărturiile materiale mobile asociate cu acestea. (…) Politicile de protecţie a arheologic Acelaşi principiu cere ca patrimonial arheologic să nu fie expus prin excavare patrimoniului trebuie să constituie o sau lăsat expus după excavare dacă nu au fost luate şi garantate măsurile necesare componentă integrală a pentru întreţinerea şi gestiunea sa.” mediului. politicilor relative la (…) amenajarea teritoriului. Vernacularul construit este parte integrantă a peisajului cultural (…) 5.Vernacularul este rareori reprezentat de structuri individuale. dar şi a felului în care acestea sunt folosite şi înţelese.

atunci atât materialele cât şi tehnicile sau texturile tradiţionale trebuiesc folosite cu precădere. Orice intervenţie propusă trebuie a. Cuiele şi materalele ajutătoare trebuie.. precum atunci când este cazul...) Reparare şi înlocuire Materiale şi tehnici 9. pe precum răşinile epoxidice. să folosească mijloace tradiţionale. 7. să nu impiedice accesul ulterior la mărturii incorporate în structură.. dacă acest lucru este tehnic posibil. evoluţie istorică semnificativă 3. şi numai în cazurile tadiţionale între partea nouă şi cea veche. atunci trebuie utilizate îmbinările alese şi folosite cu mare precauţie. prezenţa unui personaj istoric Se materializează prin: • conceptul funcţional.) 13. Prelucrarea şi tehnologia de punere în operă. (. şi d.. Este de preferat ca părţile noi să se distingă de cele vechi. (. să reproducă originalele. să fie reversibilă.27 Modificările întreprinse de-a lungul timpului trebuie înţelese şi appreciate ca aspecte importante ale vernacularului. A copia deformaţiile comportamentul structural al sau degradările pieselor originale nu este de dorit.) MONUMENTE ISTORICE: VALORI CONSTITUTIVE Consistenţa valorică A. (. (.. în care durabilitatea şi 10.) Dacă este necesar de a se renova sau reface finisajele. inclusiv sculele utilizate trebuie. modul de utilizare al terenului.. • elementele de echipare şi mobilare . Aducerea tuturor părţilor edificiului la expresia unei singure perioade nu trebuie să fie obiectiviul intervenţiei asupra structurilor vernaculare” sociale şi ambientale • o aplicare eficientă a metodelor şi meseriilor tradiţionale de construcţie..(. Valoarea de mărturie istorică Constă în informaţia istorică ce este transmisă prin existenţa construcţiei marcând: 1. armarea cu bare de oţel..” • • Carta internaţională a turismului cultural (1999) Principiile conservării structurilor istorice de lemn (1999) (. sau c.. 6. Minimul de intervenţie în materialul structurii de lemn este ideal În anumite circumstanţe.) acestora a fost demonstrat pe o 11. sau cât posibil să corespundă cu cele originale. minima intervenţie în vederea conservării şi protejării poate să însemne şi demontarea şi remontarea parţială sau totală în scopul reparării structurii de lemn. Materialele contemporane. trebuie Dacă o parte a unei piese este înlocuită. un eveniment precis 2.) pirogravare astfel încât să poate fi identificate mai târziu.. Noile piese sau părţi trebuie în mod discret marcate prin scrijelituri sau perioadă suficient de mare de timp.) Piesele noi sau părţile ce înlocuiesc trebuie realizate din aceleaşi esenţe. să nu aducă prejudicii sau să nu impiedice viitoare operaţiuni de conservare atunci când ele vor fi necesare. tehnicile moderne. şi contemporane dacă este posibil în aceeaşi fibră ca cele înlocuite. (. • evoluţia în timp.. în legătură cu evenimente sau procese istorice.. (.. b...) Intervenţii 5.

piese de artă ataşate imobilului) C.) Se materializează prin: Unitatea compoziţională Integritatea compoziţională Coerenţa şi lizibilitatea mesajului artistic • Partiul arhitectural ilustrând compoziţia arhitecturală generală • Compoziţia plasticii arhitecturale (decoraţii. 2. schimbare de proprietate. Valoarea memorial-afectivă Constă în: 1. documente şi iconografie (construire. tehnici de construcţie. sau activităţi importante 2. • Poziţia edificiului în locul celui original Se materializează prin: 4. tradiţii. Informaţia ştiinţifică sau tehnică exprimată de edificiu Epresia construită a valorilor şi ierarhiilor unei colectivităţi particulare Se materializează prin: • Caracteristicile modului de construire (parcelare. etc. festivaluri. Semnificaţii ale edificiului asociate cu evenimente. 2. utilizare. . profilatură. etnologică Constă în: 1. Valoarea ştiinţifică. civilizaţia din zona respectivă B. etc. etc. şcoli sau ateliere populare de meşteri. 3. accidente şi modificări. Valoarea de identitate şi reper social Constă în: 1.) • Trăsăturile sistemului constructiv (materiale. adaptări) • Caracteristicile tehnice ale proceselor de producţie desfăşurate în clădire D.) • Cadrul material (încăperi sau edificiul în întregime) asociat vieţii şi operei unei personalităţi • Cadrul fizic în care sau în vecinătatea căruia a avut loc un eveniment deosebit de important E.28 • inscripţii. Valoarea de arta Constă în : 1. ocupare a lotului. Semnificaţii asociate edificiului prin legătura sa cu viaţa unor personalităţi • Trăsăturile tehnologiilor de punere în operă (tehnici tradiţionale) Se materializează prin: • Cadrul material de desfăşurare în interiorul sau vecinătatea edificiului a unor manifestări tradiţionale (târguri. Capacitatea edificiului şi a poziţiei sale urbane de a marca (simboliza. tehnică.

etc.29 reprezenta) locul 2. Capacitatea edificiului de a polariza viaţa socială în interiorul sau în preajma acestuia • Destinrea edificiului unor activităţi umane de puternică coeziune socială (cult. adunări publice. sprijin social.) • Relaţia edificiului cu textura urbană înconjurătoare permiţând şi facilitând perceperea acestuia • Relaţia edificiului cu textura urbană înconjurătoare facilitând folosirea sa publică extinsă . Capacitatea edificiului de a fi un simbol al colectivităţii umane 3.

Principiul acţiunii minime necesare Prin care se cere: • • • Exemple: • zone de conservare • zone de asanare Limitarea intervenţiei la locurile a căror stare impune o acţiune • zone de reabilitare contemporană (modificare) Limitarea intervenţiilor la tipurile de acţiuni care conservă materialul şi • zone de reconstrucţie structura istorică în defavoarea celor care presupun înlocuirea acestora Exemple: Limitarea intervenţiei la tehnicile de intervenţie care afectează în cel • Rostuirea zidăriei mai mic grad materialul istoric • Reîntregirea şarpantelor • Taselarea pietrei • Completarea tencuielilor C. completare să fie executate cu astfel de materiale şi în tehnici care să permită eventuale reveniri. Principiul reversibilităţii intervenţiei Prin care se cere ca: • Intervenţiile contemporane de consolidare. reparare. reîntregire. .30 CURS 7: PRINCIPIILE CONTEMPORANE ALE CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII PATRIMONIULUI (III) PRINCIPIILE RESTAURĂRII MONUMENTELOR ISTORICE A. Principiul tradiţionale Prin care se cere: • utilizării materialelor şi tehnicilor Respectarea şi conservarea prioritară a pieselor şi elementelor de construcţie realizate cu materiale în tehnici tradiţionale Utilizarea materialelor în tehnici tradiţionale ori de câte ori este vorba de reîntregirea elementelor constructive ale monumentului istoric • D. Principiul prudenţei :"primo non nocere" Prin care se cere: • • • • O cercetare prealabilă pentru identificarea problemelor Recursul la specialişti Recursul la tehnici verificate prin experienţă Limitarea intervenţiei la cele care nu pun în pericol edificiul istoric B.

31 .

de menţinerea tipului original recuperate din alte părţi ale tradiţional de material. Autenticitatea materialului B. şi prin conservarea lor scrupuloasă prin respectarea principiilor ştiinţifice de intervenţie. Marcarea intervenţiei trebuie să nu împieteze totuşi asupra unităţii edificiului ca operă de artă. Principiul conservării Prin care se cere ca: • • Orice intervenţie contemporană asupra unei structuri istorice are drept prioritate asigurare conservării materialului original. clădirii sau din altele asemănătoare. Autenticitatea execuţiei Se materializează prin: • folosirea doar a Constă în conservarea materială a edificiului sau a părţilor sale în tehnica tehnicilor tradiţionale şi. Autenticitatea concepţiei Constă în păstrarea în timp a concepţiei originale şi a celor care au marcat existenţa istorică a edificiului. întregesc sau completează materialul istoric cu unul nou. C. în cazurile în care cu materiale identice acestea au fost înlocuite în decursul timpului. tehnici contemporane .32 E. Principiul marcării intervenţiei Prin care se cere ca: • • Intervenţiile contemporane să fie marcate ori de câte ori ele înlocuiesc. după caz. înlocuirea lor fie Constă în persistenţa materialelor originale de construcţie sau. în originală de execuţie a construcţiei sau prin tehnicile tradiţionale folosite în cazuri excepţionale. Nici o intervenţie asupra unui monument istoric nu trebuie să pună conservarea pe un loc subordonat reabilitării sale funcţionale sau eventualelor completări aduse în vederea folosirii contemporane a acestuia. G. Se materializează prin: • decelarea diferitelor etape de construire. ori • folosirea unor materiale nou prelucrate dar obţinute din locurile sau prin tehnologiile tradiţionale. Criteriul autenticităţii Se materializează prin: • păstrarea materialelor istorice găsite în operă sau. A. a unor decursul timpului pentru diversele adaptări sau modificări ale construcţiei. F.

(cadrului. . ambientului) Constă în păstrarea locului pentru care a fost creat edificiul şi a cadrului Se materializează prin: tradiţional în care această creaţie s-a desăvârşit. culoare şi masă dintre construcţia istorică şi noile construcţii.33 probate prin experienţă. D. Autenticitatea amplasamentului. • păstrarea cadrului tradiţional şi a raportului de volum.

supraînălţare cornişă şi fronton (turlă.A. Mân. introducere de antepridvor pe N. Trei Ierarhi (Iaşi): modificări la turle (supraînălţare). Mihail din Cluj-Napoca Racordarea la curentele doctrinare europene: A. Lecomte du Nouy şi K. Ionescu “Multe zidiri mari au fost făcute în deosebite timpuri şi nu este nici o raţiune ca restaurându-se să se suprime părţile mai nouă. Sf.. 1890. Nicolae-Domnesc (Iaşi): demolare +reconstruire arbitrară • Mân. reconstruire a bolţilor pridvorului la o cotă inferioară. XIX: ÎNCEPUTURILE Intervenţii de factură romantică Schlatter: • Tismana • Bistriţa • Arnota • Antim • Radu Vodă neo-gotic) • Curtea Veche (adăugiri de factură neogotică în incintă). Romstorfer A.34 CURS 8: RESTAURĂRILE DIN ROMÂNIA SEC. extragerea frescei şi modificarea părţii superioare a turlelor prin adăugarea unui coronament metalic K. Dumitru (Craiova): demolare +reconstruire arbitrară • Vechea Mitropolie (Târgovişte): demolare +reconstruire arbitrară • Sf. Sf. înlocuirea ancadramentelor originale şi a pietrei de parament. +1856) (rozasă neogotică) (parament. demolare (clopotniţa) şi reconstruire arbitrară a casei egumeneşti (sala gotică) • Sf. modificare a contraforturilor. Gheorghe Steindl: Kagerbauer: Galerie şi scară neogotică la Castelul Hunedoara Goticizarea bastionului renascentist de NV la Castelul Bonţida Turn neogotic la biserica Sf. Lecomte du Nouy (primele lucrări în 1875-1914) • Sf. XVII “Păstrând într-o oarecare măsură proporţiile. Sf. Comitetul de rezistenţă pentru apărarea de la distrugere a monumentelor istorice. noi profile decorative în interior (de tipul celor de la Dragomirna) • Mirăuţi – Suceava: refacere integrală cu reluarea formelor de sec.” Mihail Kogălniceanu despre restaurarea Bis. Lecomte du Nouy a făcut la Târgovişte şi Craiova ceea ce a făcut Bramante la Roma cu patru sute de ani în urmă (…)” Gr.A. NicolaeIaşi “A restaura un monument degradat este a păstra din acest monument tot ce se poate păstra. Romstorfer • Putna: introducerea suplimentară a unui tambur de turlă • Bis. Bucureşti. ferestre şi anexe neogotice) Xavier Villacros:Turnul Bis. Argeşului: demolarea clădirilor de incintă şi edificarea palatului Episcopal. (reconstruită total după 1840) (idem. Ioan – Suceava: reconstituire a acoperişului şi acoperire cu ţigle smălţuite. fără a ne atinge de părţi (…)restaurarea nu este permisă decât în cazul când avem documente sigure…” G. . Sterian.

Anton – Curtea Veche: reconstituire prin analogie Nicolae Ghika-Budeşti Mân. Gheorghe .35 De la întemeierea Comisiunii Monumentelor Istorice la Stavropoleos (1904). Mân. devenită Comisiunea Monumentelor Istorice (1900) Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice (1892) Alexandru Băicoianu Adept al restaurării stilistice şi al inovaţiei de tip A. modificarea formei golurilor de la arc în mâner de paner la trilobat. introduce 2 balcoane stânga-dreapta loggiei de vest. Târgovişte arhitect român: Ion Mincu “Să conservăm şi noi unicele manifestaţiuni ale culturii noastre artistice din trecut şi care ne dovedesc că nu suntem născuţi de ieri şi că suntem datori a continua tradiţia şi a augmenta patrimonial pe care ni l-au lăsat strămoşii noştri. Nicolae Domnesc. înlocuirea paramentului original cu materiale noi (piatra de râu înlocuită cu piatră făţuită) Sf.Popăuţi Grigore Cerkez Sf. conservarea şi prezentarea in situ a portalului dintre naos şi pronaos) Bis. Sf. Gheorghe Lupu Mîn. Kreţulescu : reconstituirea prin analogie istorică a turlei de peste pronaos . consolidarea stratului suport al picturii exterioare) Sf. Snagov : reconstituirea prin analogie istorică a turlelor Bis. Lecomte du Nouy: Sf. completare cu un corp pe latura de nord. Cozia: eliberarea paramentului iniţial de tencuiala clasicizantă. exprimarea biolţii pronaosului prin coborârea înălţimii pridvorului şi păstrarea ancadramentelor brâncoveneşti (1715). Biserica Domnească. crearea unei cornişe lombarde.Hârlău – înlăturarea tencuielii zugrăvite. Curtea de Argeş (1919-20): Domenico Rupollo Palatul Mogoşoaia: ridicarea înălţimii etajului. Nicolae . coşuri veneţiene (înlocuind formele neogotice). Ioan din Piatra (îndepărtarea vestibulului şi refacerea acoperişului înalt. prima restaurarea istorică: primii restauratori români restaurare realizată de un Comisiunea Onorifică a Monumentelor Publice (1890). XX: CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA TEORIEI ŞI PRACTICII Problematica reîntregirilor în restaurările din România: acoperişuri şi turle Horia Teodoru Probota (deschiderea exonartexului.” Expunerea de motive pentru adoptarea Legii pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice MIJLOCUL SEC. Cetăţuia – Iaşi: modificări de caracter muntenesc la arhondaric şi chilii Bis. păstrarea formei acoperişului. Ioan Botezătorul – Suceava (acoperiş şi turnul cloptniţă) Ştefan Balş Sf.

Mouton.A.A. Sf. • elemente verticale lamelare. M. Balş) Consolidarea exprimată vizibil prin structura aparentă de B. Mirăuţi. ing. Hoinărescu. la exteriorul curtinei şi în interiorul donjonului Siegfried Bis. Alba (arh. Suceava (arh. Şt. Bis. Hoinărescu) Carcasă spaţială. pentru zidul exterior de incintă. Plătăreşti Problematica consolidărilor în restaurările din România: tehnicile contemporane şi păstrarea materialului istoric Bis. Suspendarea bolţarilor de o structură în arc de B. B. Cluj-Napoca (arh. Sinaia (arh. C. Mân. Cetatea Câlnic. Pavelescu) Carcasa spaţială şi consolidare cu B. V. Bucureşti Mihai Opreanu Turla Bis. de suspendare a bolţilor şi centurare a pereţilor corului. Zoltan) Consolidare cu tiranţi de OL în canale forate şi umplute cu grout. Mănciulescu) Cadru triangulat orizontal din B. • un complex structural de fundare. Turnul şi casa egumenească Apostolache (arh. Mân. M. Consolidarea pilaştrilor de susţinere a turnului lanternou prin folosirea armăturilor de Ol. ing. Snagov (ing. C. Crişan) Carcasa spaţială Bis. Mărcuţa. conducând la un sistem structural compozit. Carcasa spaţială este compusă din: • cadru-diafragmă de pod. Angelescu) Ancoraj din B. Treime – Siret : eliberarea de tencuială a paramentului aparent Sf. R.36 Paraclisul şi tunul clopotniţă al Patriarhiei din Bucureşti Rodica Mănciulescu Turla Bis.A. A. Mân. • centură deasupra ferestrelor Problematica eliberărilor şi a restaurării paramentului Horia Teodoru Sf. Berca (ing. Ilie – Sântilie: restaurarea paramentului cu prezentarea celor 3 straturi .A.A. fortificată din Prejmer (arh. Cişmigiu) Model spaţial de consolidare ce răspunde caracterului spaţial de avariere. Mân. Bis. Polizu. C. Mihail. a stâlpilor pridvorului Bis.

Mân. Fabini Casa Altenberger. păstrarea ancadramentelor brâncoveneşti Ştefan Balş Bis. Războieni: degajarea de stratul de tencuială P. Margareta. Mediaş: restaurarea decorului pictat pe tencuială (asize de piatră) şi a coloritului bolţarilor.E. . Sf. demontarea frontonului neogotic (II) Bis. zugrăvit cu cărămizi.37 (aparent. Neamţ: degajarea de stratul de tencuială (I). reîntregirea decorului prin discuri smălţuite H. Nicolae – Bălineşti : restaurarea paramentului Bis. Înălţării a Mân. Radu Vodă – Buc.: demontarea şi expunerea frontonului neogotic Bis. Anton – Curtea Veche. Sf. Bucurteşti : eliberarea exteriorului de adaosurile neogotice şi reîntregirea paramentului Grigore Cerkez Bis. Sibiu: restaurarea decorului pictat pe tencuială (asize de piatră) Biserica Sf. Nicolae Domnesc: degajarea de tencuială. frescă) Sf. Miclescu Catedrala Mitropolitană: degajarea extradosului bolţilor pridvorului şi a bazelor turlelor de pe pronaos.

cazuri în care îngrijirea construcţiei se bazează pe înţelegerea (cunoaşterea istorică) a acesteia. 11. în mod normal ascunse. 10. lucrări implicând distrugerea sau ascunderea mărturiilor despre starea originală sau evoluţia edificiului. dispersarea părţilor componente ale unei construcţii. incendii sau alte distrugeri accidentale. • Studiul istoric este parte a documentaţiei tehnice referitoare la o clădire monument istoric (la nivel de studiu de fezabilitate) Obiectivele studiului istoric • • Evaluarea situaţiei existente – stabilirea valorilor istorice Evidenţierea obligaţiilor. lucrări de curăţire şi de prelucrare a detaliilor în care există riscul deteriorării. 2. 3. 5. reparaţii majore de orice fel. lucrări implicând dezvăluirea temporară a unor mărturii istorice. 7. lucrări implicând demolarea totală sau parţială a unor construcţii de interes istoric.38 CURS 9-10: TIPOLOGIA INTERVENŢIILOR ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE (I) CERCETAREA MONUMENTELOR ISTORICE: STUDIUL ISTORIC Scopul studiului istoric: Fundamentarea deciziilor Circumstantele in care cercetarea şi înregistrarea (relevarea stării) devine obligatorie : 1. restricţiilor şi permisivităţilor de intervenţie Fazele studiului istoric • • Investigaţii de specialitate Sinteza cercetărilor – stabilirea etapelor de construcţie Tipuri de investigaţii: Cercetări documentare. 4. 12. 8. lucrări ce implică noi echipamente/ instalaţii şi a căror amplasare trebuie hotărâtă şi înregistrată. abandonarea construcţiei şi ca urmare posibilele ei degradări. lucrări presupunând distrugerea/ alterarea/ modificarea decoraţiei istorice. bibliografice şi de arhivă • Studiul bibliografiei existente: În cazul altor documente istorice decât cele primare evaluarea informaţiilor din . lucrări ce presupun intervenţii în timp. arhitectural sau ingineresc. 6. 9.

• • • Prin compararea planurilor la diverse momente se poate Ghidul urban: valoare identifica evoluţia clădirii.39 • • • • • Descrieri ale clădirii sau zonei Lucrări de referinţă (tratate de istoria arhitecturii. etc. Documente istorice publicate sau existente în arhive Literature de epocă sau memorialistică.De obicei nu prezintă detalii ci doar iamgini de ansamblu. a parcelei sau a strâzilor. Erori existente într-un document pot fi preluate de câtre altele. biblioteci. Cuvintelor din documente trebuie sa li se atribuie sensul si semnificatiile pe care le aveau la momentul redactării. • Fotografiile şi ilustratele de epocă Colecţii. informativă asupra denumirilor Planurile cadastrale Ghidurile localităţilor străzilor şi a numerotărilor poştale în anumite perioade.) Studii publicate în reviste de specialitate. Surse de mare interes pentru obiectivitatea lor. lucrări trebuie făcută cu prudenţă şi coroborată cu alte repere. Cercetări juridice şi de evoluţia proprietăţii • Au ca support documentele de Carte Funciară sau Registrul de transmisiuni imobiliare Cercetări iconografice • Stampele şi gravurile Cabinetele de stampe ale muzeelor şi Academiei Române Redau imaginile edificiilor dintr-o anumită epocă. aşa cum au fost ele observate de autor. instituţiilor de administrare a fondului imobiliar. UAUIM. grad mare de credibilitate • Autorizaţiile de construire Arhivate la primării Sursă excelentă de datare Trebuie verificate asupra gradului de respectare în execuţie . Cercetări cartografice • Studiul hărţilor vechi ale oraşului sau a unor planuri Cadastrul documentul (ridicări) parţiale de localităţii: maximă credibilitate. anticariate • Relevee arhitecturale Arhivele DMI. administraţii financiare Grad maxim de obiectivitate.

o despre doar o parte a construcţiei sau ansamblului. Documentele pot să vorbească despre: anul dobândirii titlului de proprietate şi nu despre anul construirii. o despre proprietari sau rezidenţi fictivi sau legendari. o • Metode de analiză nedistructivă (cu ajutorul specialiştilor în domeniul fizicii şi chimiei materialelor de construcţii) • despre alte construcţii de pe terenul cu pricina.40 Cercetări arheologice Urmăresc stabilirea: • • • • Etapelor de construcţie anterioare fazei vizibile Existenţei mărturiilor amplasament altor construcţii pe acelaşi În majoritatea cazurilor pot fi întreprinse doar după aprobarea proiectului şi deschiderea şantierului. Decoraţia poate să fie o reproducere târzie a stilului altei epoci. o . Datarea arheologică a perioadelor constructive Nivelului original de călcare la data construcţiei primare Cercetări de arhitectură Cercetarea de arhitectură este una din sursele esenţiale de informaţii Cercetarea arhitecturală se realizează prin: despre: • • • • Etapele de realizare a clădirii Valorile istorice materializate în construcţie • Observare interpretare directă • Realizarea interpretarea releveului şi şi Starea de conservare a valorilor istorce şi artistice • identificate Stabilirea tipurilor de intervenţii Metode de analiză distructivă (cu ajutorul specialiştilor în domeniul fizicii şi chimiei materialelor de construcţii) Cercetarea de arhitectură verifică datele obţinute din cercetarea documentară sau arheologică: • • Inscripţiile pot să se refere la o fază de renovare a construcţiei.

12. 3. Distincţia dintre ceea ce este tipic şi atipic structurii clădirii (monumentului) istoric. pentru proprietarii iniţiali. Identificarea mărturiilor ce pot conduce la datarea precisă. Identificarea spaţiilor prin raportare la tipologia programului arhitectural. schimbări de zidării. 8. precum şi în etapele ulterioare ale existenţei clădirii. Descoperirea ierarhiei spaţiale a clădirii (prin intermediul interpretării decoraţiei. Diferenţe de material . Stabilirea ordinii relative a construirii. Caracterizarea materialelor folosite precum şi a motivului utilizării lor. Explicarea particularităţilor structurale (deschideri blocate. Identificarea etapelor constructive prin interpretarea în spiritul logicii constructive a părţilor clădirii.41 o sau chiar să fie fabulaţii sau falsuri. 4. scării sau dispunerii încăperilor sau circulaţiilor). 5. 11. 9. mărimii. Descoperirea şi marcarea acelor caracteristici structurale care nu pot fi explicate altfel decât ca aparţinând unei faze anterioare de construcţie. Este de remarcat că una şi aceeaşi caracteristică poate avea mai multe explicaţii iar pe de altă parte. ulterior demolată. Descoperirea materialelor refolosite şi a locurilor din care ele provin. Descoperirea acelor marturii care dovedesc existenta unor constructii sau parti de construcţie disparute. 2. 6. o anumită explicare a unei trăsături întrun caz anume poate să nu fie aplicabilă în alt caz similar ca manifestare. 10. dintre caracteristicile redundante şi cele semnificative. 7. goluri în zidărie). 13. Descoperirea logicii funcţionale la momentul iniţial. Un perete mai gros sau o rupere de ritm a structurii sarpantei poate reprezenta o marturie a unei perioade timpurii a edificiului sau doar o greseala de executie In acest caz trebuiesc gasite marturii care sa confirme ipoteza Important mai ales când locul de provenienţă este aceeaşi construcţie sau o alta demolată ce a existat pe acelaşi loc Obiective ale cercetarii arhitecturale: 1. Distinctia dintre decoratia initiala si cele ulterioare. Observarea şi interpretarea directă Dovezi ale diverselor perioade de construcţie: • pot indica totuşi doar o reparaţie curentă sau folosirea ulterioară a unui material de construcţie superior. Identificarea elementelor ce trebuiesc cercetate cu mijloace speciale.

ferestre. • goluri de încastrare vide. ale Dovezi ale prezenţei unor deschideri (uşi. • • • Diferenţe stilistice în arhitectura şi decoraţia clădirii: • Diferenţe de tehnici de construcţie. profunzimea rostului (pe întreaga grosime sau parţial) • Alăturarea a două părţi de clădire independente structural una de alta. • deschideri blocate ce nu pot fi explicate.42 • Intreruperi ale zidăriei trebuie notată forma acesteia : continuă sau intreruptă. Sunt de obicei evidenţiate de câtre : colţurilor Dovezi ale demolărilor parţiale ale clădirii (fără a fi însă înlocuite • neregularităţile de alte construcţii). • neregularităţile rosturilor. Diferenţe în alinierea zidurilor. dreaptă sau în trepte. • rezolvări structurale atipice la colţuri.). arcade. o deschidere superioară sau încorporarea hornului în cadrul zidariei). o discontinuitati in rosturi. pentru ca decoraţia poate fi inşelatoare. aceasta interpretare trebuie combinată cu cea referitoare la alterările structurale ale clădirii. alinierea cu partiţionări interioare ale clădirii. • anomalii de plan. esenţiale pentru descifrarea imaginii originale a clădirii • Modificări indicate de analiza zidăriei : o schimbari de material. etc. • sprijiniri neobişnuite grinzilor. Diferenţe de grosime a zidurilor: nu intotdeauna sunt datorate etapelor diferite de construcţie. asemenea diferenţe se pot datora cerinţelor funcţionale (o structura mai grea ce trebuie susţinută. Atentie! In construcţia de . zidăriei.

Atentie ! Indicii în decoraţie : ancadramentele o ferestrele şi uşile nou introduse sunt decorate reamplasate de obicei în stilul perioadei în care s-a petrecut modificarea. o urme în textura pereţilor portanţi în dreptul foştilor pereţi de compartimentare. o discontinuitatea traseului grinzilor sau a montanţilor şi a poziţiilor de sprijinirea lor în dreptul fostelor deschideri. Mărturia unor foste sau adăugate deschideri: o dispunerea golurilor este in directa legatura cu conformarea planimetrica. Indicii în structurile de lemn : o îmbinarea imperfectă a montanţilor cu pragurile superior şi inferior în dreptul deschiderilor. o urme de încastrare a montanţilor pereţilor de compartimentare în grinzile principale. o absenţa legăturii dintre zidarie şi montanţi. o lipsa coincidenţei între poziţia montanţilor şi contravântuirile de deasupra acestora. • . • zidărie se pot întâlni “arce de descarcare” deasupra golurilor fără ca prezenţa lor să ateste neaparat înălţimea şi lăţimea reala a acestuia • • Indicii în structurile din zidarie : o lipsa de finisare a montanţilor. o prezenta in situ a urmelor supraluminii sau a arcelor de deasupra deschiderilor • Modificari indicate de structuri de lemn : o prin prezenta unor goluri ce încastrau cadrul ferestrelor sau al uşilor. o prezenţa uzurii grinzilor ce au servit drept prag. o lipsa de legatură a rostului zidăriei cu montantul deschiderii. ruperi in continuitatea plintelor. o prezenţa deschiderilor recente sugerând apariţia unor compartimentări. o îmbinarea imperfectă a montanţilor cu pragurile superior şi inferior în dreptul fostelor deschideri o o Dovezi ale apariţiei ulterioare a unor deschideri în construcţiile de zidărie. Orice nepotrivire poate indica o modificare a planului. Deseori pot fi Dovezi ale modificarii planimetrice: • Modificarea compartimentării : o întreruperea decoraţiei pereţilor sau plafoanelor.43 prezenta rosturilor verticale.

clădiri. Dezavantaje : • nu poate produce mai Insoţită de notări referitoare la : multă informaţie decât cea înregistrată la faţa locului. dimensiuni. acolo unde este structura sau detaliile mai important decât imaginea ortogonală a elementelor felul în care ele sunt schiţate. . • Absenţa unei astfel de dispoziţii a ferestrelor nu infirmă prezenţa unei scări. o detalii de constructii şi finisaj • reclamă o bună experienţă o starea elementelor constructive din partea elaboratorului. etc • Realizarea şi interpretarea releveului de arhitectură Schiţa de teren. prealabilă înţelegere a Avantaje felului în care funcţionează • Este de neînlocuit în înregistrarea structurilor de lemn. decoraţie. o Mărturia unor lucrări ample de redecorare semnalează probabilitatea unor modificări planimetrice datând din aceeaşi perioadă. scară diferite o execuţii de date diferite semnifică deseori o încăpere întâi compartimentată şi mai apoi readusă la dimensiunea ei iniţială). Exemplu: bucătaria. deorece de multe ori aceasta traversa aleatoriu nivelul golurilor de fereastră • Decoraţia nu constituie un reper unic pentru judecarea modificărilor suferite de clădire. o prezenţa jugurilor golului scărilor de lemn o amprenta încastrării treptelor de piatră sau lemn în pereţii casei scării. Modificări ale decoraţiei : o Decoraţia este însă un indiciu preţios pentru stabilirea statutului. o această concluzie este mai probabilă dacă cele 2 sau mai multe coşuri (horn. utilizării unei încăperi. Mărturia prezenţei scărilor . şemineu) nu înseamnă neaparat ca ea a fost obţinută prin desfiinţarea unui zid de compartimentare dintre două încăperi.44 Atenţie ! Stilurile diferite decorând şemineele nu conduc automat la concluzii privitoare la datare deorece aceste obiecte sunt adesea supuse schimbării gusturilor. şeminee) sunt de tehnici. sobe sau şeminee: o prezenţa într-o încăpere a mai mult decât 1 coş (horn. Modificări ale funcţiunii încăperilor : o poziţia unor funcţiuni se modifică mai greu decât poziţia altora. o scara pivniţei este de obicei cel mai puţin sau cel mai târziu modificată. o prezenţa unor ferestre în şir ascendent sugerează existenţa unei scări . texturi. loc de sobă. • trebuie o bună şi o materiale. scara. • Mărturii de foste hornuri. poate da indicaţii preţioase asupra dispoziţiei planimetrice iniţiale. loc de sobă.

de obicei la scara 1-100. Fotografia Avantaje:  rapiditate. mai sofisticate dar mai puţin potrivite pentru detalii (de ex. • Metoda ieftină şi rapidă pentru suprafeţe relativ mici de cercetat şi aflate la îndemână Releveul manual Principala metodă de investigare şi înregistrare grafică începând din Renaştere şi până la mijlocul Sec. • riscant prin faptul că nişte tehnicieni inexperimentaţi pot pierde câteva măsuratori esenţiale pentru inchiderea releveului şi pot constata acest lucru atunci când este prea tarziu.  nu necesită multe persoane (1 este de ajuns). conservatorul.  cel interesat (arhitectul. de obicei la scara 1-50 sau mai mare.  nu necesită apropiere directă spre zonele care interesează. o Ex. bani. urmată de punerea la scară a dimensiunilor şi obţinerea unei reprezentări grafice precise a clădirii. Grade de precizie ale releveelor manuale: Releveul de bază (cote generale asupra geometriei spaţiilor. cauzele lor) Releveul automatizat Se bazează pe folosirea unui echipament care transpune digital măsurătorile realizate pe teren în conţinut grafic. versatilitate şi simplitate. impreună cu precizarea problemelor pentru care este redactat) Avantaje :  poate fi realizată fără a face recurs la un echipament sofisticat şi scump. rezultate) alte metode. Dezavantaje : • nepotrivit pentru structuri cu deformări sau trasee complexe.  tehnici relativ simple. Dezavantaje: Costul echipamentului Dezavantaje: • subiectivitatea obiectivului de fotografiat (distorsiuni. Necesita un minim de trei persoane pentru o realizare eficientă.45 îmbinate. parţial. în special la superangulare). fotogrametria). XX.  versatilitatea . Se bazează pe măsurarea directa şi in situ a structurii cercetate. cât şi degradările cu trăsăturile şi. antreprenorul) poate controla direct şi precis focalizarea cercetării spre informaţiile pe care le consideră relevante. • greoi pentru înregistrarea structurilor de mari dimensiuni. cu marcarea materialelor de construcţie şi a dimensiunilor detaliilor.completează eficient (timp. • lipsa posibilităţii de a măsura cu precizie de pe o . • imprecis pe distanţe mari. nu necesită întreruperea lucrărilor). folosit mai ales pentru identificarea problemelor de conservare şi întocmirea studiului de fezabilitate) • • Releveul ştiinţific (prezintă geometria spaţiilor cu deformările şi neliniarităţile identificate.:Releveul de degradări (prezintă atât geometria detaliată a spaţiilor cu deformările respective. inginerul.  ideală pentru înregistrarea evoluţiei lucrărilor (timp minim.

Avantaje :  Investigaţie neintruzivă.  Permite o masurare precisa chiar in cazul unor obiecte cu diferente de planuri importante. Se bazează pe producerea de imagini stereoscopice cu aparate ale căror proprietăţi optice sunt cunoscute şi controlate (aparate metrice) şi pe prelucrarea automatizată (plotare) a produsului fotografic.46 ideală pentru ilustrarea imaginii clădirii şi a relaţiei dintre elementele sale.) .  prezintă în timp scurt o cantitate mare de informaţie. Dezavantaje: • lipsa de posibilitate de verificare a unor dimensiuni prin aceeasi metoda (de obicei se recurge la tehnica releveului manual clasic). • nevoia de lumină. un detaliu clar la fata locului poate fi de neînţeles doar dintr-o fotografie. • nu se poate dispensa de adnotări. Nu inlocuieste observarea directa pentru interpretarea imaginilor (nu are capacitatea de interpretare a texturii.  Permite o detaliere variabila in functie de scopurile masurarii. • lipsa de precizie in cazul fatadelor cu retrageri sau iesinduri puternice (>0. de câtre personal nespecializat. a decoraţiei şi a detaliilor. fără aparatură fotografică sofisticată.  Produce o informatie bogata (pot fi obtinute sectiuni ale elementelor relevate). “duce” pana la 16/24 fără apariţia unor efecte de granulaţie supărătoare).  Ideala pentru constructii ample sau complicate.  în general se produce pe film transparent pentru a putea fi uşor copiată. etc. contact direct cu materialul relevat si nu presupune intreruperea lucrarilor ). imprecise sau scumpe (nu necesita esafodaje. Avantaje:  poate fi realizată relativ uşor. • • 1:50 Precizie uzuală de 10 mm pentru relevee de clădiri la Sc. Fotogrametria • Tehnică de producere de reprezentări grafice ale obiectelor prin măsurari ale fotografiilor lor. chiar dacă este de dorit ca oricând posibil să fie prezentă o scală în imagine.  Fotografia rectificată Reprezintă tehnica de a produce o fotografie ”la scara” a unui obiect (de obicei o faţadă) pentru ca să poată fi deduse şi măsurate dimensiuni. Dezavantaje : • Nu poate inregistra decat ceea ce vede aparatul de fotografiat (detalii obturate vizual au nevoie de alte tehnica de relevare). fotografie. • Ineficienta pentru realizarea de planuri atunci cand acestea sunt singurul obiectiv al masurarii. • capacitate limitata de mărire a fotografiei (un film normal de 35 mm. detaliului de imbinare. • Necesita personal si echipament specializat si scump.  Metoda eficienta economic atunci cand este aplicata in cazuri in care celelalte metode ar fi prea lente. Presupune una sau mai multe luări de imagine la distanţe egale faţă de obiect şi pe un ax optic perfect perpendicular pe acesta.5 m). utilizabilă uşor de către sistemele CAD si simplu de stocat in vederea prelucrarii.

47 .

stabilizate) Urmare a defectelor sau accidentelor de stabilitate (active) Decelarea existenţei unei mişcări active Martor de ipsos Martor de sticlă sau riglă de plastic Sensibilitate şi măsurare Extensiometrie CONCLUZIE: Astăzi se pot constata nu numai deformările dar şi variaţia lor în timp. vânt.2m distanţă). • • D. sensibilitate 1μ c) Extensiometrie digitală Captatori electronici d) Convergenţă .48 Metode de analiză distructivă Scopul investigaţiilor: stabilirea stării de stabilitate a construcţiilor (constrângeri. de regulă pasive. Investigaţii fizice nedistructive 1.2 m distanţă). Paul din Londra) sau dimpotrivă spre agravarea dezordinilor structurale. carotajul şi prelevarea folosesc practic aceeaşi metodă dar variază scara de acţiune Limitele analizei destructive sunt date în principal de trăsăturile obiectului. umiditate. insuficienţe şi dezechilibre) Tipuri: • • • Sondajul Carotajul Prelevarea • Problema calitativă Statuie vs.4 mm la 0. etc. sensibilitate 1μ b) Extensiometrie cu bilă Deformarea măsurată cu ajutorul unui micrometru (2 bile 6mm la 0.). Metode de apreciere a dezordinilor structurale: starea activă sau pasivă Se face prin investigarea fisurilor produse de: • • C. a) Extensiometrie acustică (coardă vibratoare) Bazată pe variaţia frecvenţei vibraţiei în funcţie de tensiunea din coardă (0. toleranţe. ciclu diurn. faţadă cu elemente repetitive (distructivitatea metodei este şi funcţie de obiectul investigat) • Problema cantitativă Relaţia dintre cantitatea investigată şi necesară de înlocuit şi criteriul autenticităţii • Circumstanţelor Gravitatea sondajului distructiv în raport cu posibilitatea salvării edificiului • Securitate şi accesibilitate In funcţie de înălţimea sau precaritatea echilibrului construcţiei Sondajul. Observaţiile globalizante pot conduce la concluzia unor deplasări care converg spre o stare de echilibru (Sf. circulaţie automobilă. • • • Constatarea dezordinilor structurale Analize vizuale Fotografia rectificată Stereofotogrametria B. • Punerea în operă a construcţiei (iniţiale. variaţia apei freatice. Metode externe A. Sensibilitatea măsurătorilor depinde de punerea în operă a instrumentelor şi de condiţiile externe în care se fac măsurătorile (temperatură.

Trebuie eliminate orice elemente perturbatoare (efectul iluminării solare sau încălzirii artificiale a pereţilor) Permeabilitatea externă: determinarea porozităţii unui perete prin cantitatea de apă absorbită într-un interval de timp Permeabilitatea internă: determinarea porozităţii unei zidării prin timpul scurs pentru absorbirea unei colane de apă de 1.: vânt. Cercetarea omogenităţii-eterogenităţii • Frecvenţa sunetului (ultrasunete): utilă în decelarea prealabilă a diferenţelor de omogenitate ale structurilor compacte. Termografie: determinarea eterogenităţii prin variaţia termică detectată de camere infraroşu.) + cameră foto sau observator. dotat cu un pendul a cărui apropiere de pereţii tubului este măsurată capacitiv. bolţi) Inclinometerie (măsurarea verticalităţii unor elemente structurale) e) Tub de 2m.). Prezenţa umidităţii . Investigaţii asupra machetelor sau modelelor • Preţioase pentru reconstituirea efectelor externe construcţiilor (ex.49 Fir INVAR + extensiometru digital. măsurarea presiunii la care distanţa dintre feţele tăieturii revin în poziţia iniţială. Nu este valabilă decât pentru măsurarea directă a umidităţii suprafeţelor. • Umidimetrie MX. • • Pirometrie: apropiată de termografie Umidimetrie AH: • • • • • B. Cat. introdus în orificii forate de min. Beauvais) 3. min.00m într-un foraj vertical de 10 cm diametru. Măsoară deplasările relative ale unor elemente depărtate (pereţi. 10 mm (preferabil 14 mm. Tensiunea internă: măsurarea tensiunilor interne prin practicarea unei tăieturi şi introducerea unor prese plate (200 x 5 mm). bazată pe principiul perturbării propagării sunetului la întâlnirea unor zone mai puţin dense. Reclamă o bună capacitate de interpretare a imaginilor. Endoscopie: endoscop (7mm diam. Investigaţii interne A. sensibilitate de 1U/m 2. arce. Permite măsurarea eficacităţii injecţiilor în zidării.HU: măsurarea umidităţii prin măsurarea constantei dielectrice a materialului (citire digitală).

Grigore Cerkez Bis. Rux. Bis. St.a. Angelescu Folosirea tehnicilor moderne Masuri temporare de consolidare Casa Herengracht. Diaconu. Manciulescu Cetatea Prejmer .Arh.Niculae Domnesc .C.R. Vodiţa (conservare în stare de ruină) Reparatii de prevenire a degradarilor • • Bis.Cluj Napoca . Bals. Snagov . Man.Curtea de Argeş – Arh. N. microclimat) Bis. N.control acces. Arh.Antonescu Cetatea Neamţ Abaţia Cârţa Sf.C-ţa .îngradire. Niculae Domnesc.50 CURS 11: TIPOLOGIA INTERVENŢIILOR ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE (II) TIPOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONSERVARE Prevenirea deteriorării • • Sân Nicoara.Arh. V.Arh.Arh. Balanos Sf. de Arges – Arh. Ieud Consolidare Utilizarea tehnicilor traditionale • • • • • • • • Cetatea Sucevei .Amsterdam Restaurare Anastiloza • • Templul Atenei Nike – Parthenon . Evanghelice Biertan .Curtea de Argeş . acoperire. Surdeşti Bis. întreţinere Ansamblul Bis. Sf. Gr. Mihail.Arh. s. Twardowschi (închidere.Arh. Cerkez Restaurare de eliberare . întreţinere Conservare Stoparea acţiunilor destructive • • Edificiul roman cu Mozaic. M.

Humor .Mân. E. Grigorescu forma şi gabaritul învelitorii Loggia Piaţa San Marco. Beltrami ş. E. Teodoru eliberare de anexe Bis.a.51 eliminarea pridvorului de sec XIX • • • • Bis.C-ţa .Arh. Mân. acoperişul • • Bis. foişorul.Arh. Manciulescu cornişa şi învelitoarea pe extrados Bis. Costescu turla Pantocratorului. Curtea Veche . H. Balş turlele proscomidiei şi diaconiconului Reîntregire stilistică • Reabilitare Cu alterare volumetrică • • Edificiul cu Mozaic .Arh. Mân. Şt. parament Palatul Potlogi . restaurată de L. Rux. Arh. Dan.Arh. Cozia .Arh. R. Mihai Vodă . Angelescu eliberarea colateralelor de anexe Restaurarea de reîntregire • • • Loggia Cariatidelor. XVIII Bis. Densuş .Arh. Chefneux învelitoarea din şist de piatră Bolniţa Mân.Arh.Arh.Arh. Mihai-Vodă . Balş pivniţele şi încăperile parterului Restaurarea de reconstituire • • • • Bis. Neamţ .Arh.Erechteion Bis. Mân. Mân. I. M. Costescu eliminarea pridvorului de sec. Şt. Mân. Palatul Potlogi . E. Twardowschi Hanul lui Manuc Fără alterare volumetrica . Şt. C.Arh.Arh. Mihai Vodă . Costescu turlele diaconiconului şi proscomidiei Bis. Snagov . Sansovino. Dan. Balş eliberarea de tencuială a paramentului Bis. Şt. Evanghelică Sebeş .Arh. Balş faţadele. C. Arh. E. proiectata de J.

Egipt Reconstruirea pe alt amplasament Translatarea construcţiei Bis. Piaţa Strămutări: Reconstruirea în cadrul ansamblului • • • Bis. Mân. păstrarea amplasamentului şi a trăsăturilor arhitecturale • Brugge. Mihai-Vodă . Neamţ Templu Philae. Mân.Gheorghe.52 Reconstrucţie Reconstruire în material contemporan.Sf.

rezoluţii şi carte .53 CURS 12: REGLEMENTAREA PROTECŢIEI PATRIMONIULUI ARHITECTURAL CONVENŢII INTERNAŢIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE Documente internaţionale: convenţii. recomandări.

”51 Rezoluţiile sunt adoptate prin procedura şi cu majoritatea stabilită de forul care le emite. • Convenţia referitoare la protecţia patrimoniului cultural in eventualitatea unui conflict armat (Convenţia de la Haga) – 1954 Exprimă pentru prima dată în cadrul unui document oficial teza contribuţiei fiecărui popor şi a civilizaţiei sale la patrimoniul cultural internaţional: “(. par 2 În consecinţă formulează teza protecţiei internaţionale a patrimoniului cultural: “(.U.6): o abţinerea de la folosirea bunurilor culturale sau a vecinătăţilor acestora în aşa fel încât să le expună riscului de distrugere în cazul unui conflict armat. fie o dispoziţie.: “Statele membre transmit Adunării Generale rapoarte speciale asupra felului în care actionează pentru a da viaţă conţinutului convenţiilor şi recomandărilor.(a) şi (b). o ansamblurile de clădiri ce sunt împreună importante din punct de vedere istoric sau artistic. prin delegaţi ai puterii legislative şi executive. Recomandările O. VI. par. Librairie Larousse.” Preambul. adoptate de câtre acestea cu majoritate simplă şi nu sunt supuse regimului ratificării. IV. odată ratificate.4 al Constituţiei O.)[inaltele părţi contractante] fiind convinse că distrugerea bunurilor culturale aparţinând oricărui popor înseamnă o distrugere a patrimoniului cultural al umanităţii. 50 Art. (sau ale Consiliului Europei) sunt documente ale Adunării Generale (sau ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei).N. Paris 1975 .Convenţiile sunt supuse ratificării statelor membre.” 51 Petit Larousse Illustre.U.E.C. o reglementare internă.în conformitate cu practica constituţională din fiecare stat. obligă statele membre să ia toate măsurile legislative şi administrative astfel încât .N. par.1 (Norme de procedură). mari biblioteci şi arhive precum şi adăposturile acestora amenajate pentru cazurile de conflict armat.(a) precum muzee. Adunarea Generală ONU sau Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei adoptă Convenţiile cu majoritate de voturi (2/3 în cazul Adunării Generale ONU).N. obiectivele convenţiei să fie puse în practică.subiecte ale convenţiei de distrugere.” Cap. jaf sau vandalism în cazul unui conflict armat prin intermediul înscrierii lor în “Registrul Internaţional al Bunurilor Culturale supuse unei Protecţii Speciale” şi al următoarelor măsuri (Capitolul II.) sunt documente juridice ale acestor organizaţii internaţionale în care sunt reprezentate statele membre. 1): (a) “bunurile mobile sau imobile de mare importanţă pentru patrimoniul cultural al fiecarui popor precum: o monumentele de arhitectură.54 Convenţiile (O. Articolul 8. par..O.3 Subiectul Convenţiei îl constituie (Art.N.U.-U.“construcţii ale caror scopuri sunt acelea de a adăposti sau expune bunurile culturale mobile definite în par. definite drept “centre conţinând monumente”. par. art. ce constituie fie un simplu deziderat. De aceea o cartă cuprinde numărul maxim de Convenţii O.50 Rezoluţiile reprezintă “moţiuni adoptate de câtre o adunare deliberantă. (b).) considerând protecţia patrimoniului cultural deosebit de importantă pentru toate popoarele lumii şi că este important ca acest patrimoniu să primească o protecţie internaţională. Scopul convenţiei este acela de a proteja bunurile culturale .” Preambul. arta şi istorie.N. de vreme ce fiecare popor îşi aduce contribuţia la cultura umanităţii.” (c) “centre conţinând un mare numar de bunuri culturale de felul celor definite în par. Recomandările nu crează obligaţii directe ci sunt menite să ghideze activitatea legislativă şi administrativă a statelor în vederea realizării obiectivelor acestora. o siturile arheologice. 889. Convenţiile . pag..: “fiece stat membru trebuie să supună autorităţilor sale competente recomandările şi convenţiile [chiar dacă statul în cauză a votat sau nu. fie ele religioase sau laice . a ratificat sau nu documentele] în termen de un an de la adoptarea acestora de câtre Adunarea Generală..16. Cartele sunt rezoluţii adoptate prin consens de câtre forul care le emite.S.. (…).U sau ale Consiliului Europei.

etnografică sau biologică organizate cu consimţământul organismelor competente ale statului de origină a unor asemenea bunuri. istoriei.subiecte ale convenţiei.) termenul de bun cultural defineşte bunul fie laic fie religios care este în mod expres considerat de câtre fiecare Stat drept important din punct de vedere arheologic. 1: “(.1972. conservarea.1970. (d) elemente ale monumentelor istorice sau artistice precum şi ale siturilor arheologice ce au fost dezmembrate din acestea.. Convenţia defineşte în sensul jurisdicţiei sale categoriile de bunuri ce sunt parte a patrimoniului naţional al statelor (Art.1 al Convenţiei care se află pe teritoriul naţional îi revine (.. protecţia. o numirea de câtre orice înaltă parte contractantă (în caz de conflict armat) a unui Comisar General însărcinat cu supravegherea respectării Convenţiei • Convenţia referitoare la mijloacele de prevenire şi interzicere a transferului. importului şi exportului ilicit de bunuri culturale .) (c) produse ale săpăturilor arheologice (atât legale cât şi clandestine) sau ale oricăror alte descoperiri arheologice. (b) bunurile culturale descoperite pe teritoriul naţional. literaturii. par.” Art. o marcarea distinctivă a bunurilor culturale . experţi. 4): 2.6. prezentarea şi transmiterea câtre generaţiile viitoare a bunurilor naturale şi culturale definite prin art. monede sau sigilii. o abţinerea de la acte de ostilitate directe asupra bunurilor culturale protejate. Datoria fiecărui stat de a proteja bunurile aparţinând Patrimoniului Mondial aflate pe teritoriul naţional (Art. cât şi bunurile culturale importante pentru statul respectiv şi care au fost create pe teritoriul acestuia de câtre cetăţeni străini. Datoria comunităţii internaţionale de a coopera în asigurarea conservării patrimoniului mondial (Preambul. prevenirea sau stoparea furtului.1 “(. artei şi ştiinţei şi care aparţin uneia dintre următoarele categorii :(. 4): (a) Bunurile culturale create de câtre geniul individual sau colectiv al cetăţenilor statului respectiv. Formuleaza 2 principii : 1.) respectând • Convenţia referitoare la protecţia patrimoniului cultural şi natural mondial... “Fiecare Stat parte a acestei Convenţii recunoaste că datoria de a asigura identificarea. specialişti..)” Art.55 prevederi asupra cărora pot conveni fără rezerve mai mulţi reprezentanţi... etc. par.7): . o neamplasarea în imediata apropiere a bunurilor de patrimoniu a unor obiective militarea sau civile de interes strategic sau viceversa. (d) bunuri culturale ce au făcut subiectul unui schimb liber consimţit. (e) bunuri obţinute drept cadou sau cumpărate legal cu acceptul organismelor competente din ţările de achiziţie. (e) antichităţi mai vechi de 100 de ani precum inscripţii. însuşirii sau vandalizării patrimoniului cultural situat pe teritoriul uneia dintre părţile contractante.. o abţinerea de a achiziţiona asemenea bunuri din teritoriile ocupate şi luarea măsurilor necesare pentru interzicerea. o abţinerea de la acte de represalii săvârşite asupra patrimoniului cultural. (c) bunuri culturale obţinute prin intermediul misiunilor de cercetare arheologică.. al preistoriei.

” Convenţia instituie: Monumente: opere de arhitectură. unităţii şi integrării lor în peisaj au o valoare o Lista mondial în pericol universală de excepţie din punct de vedere al istoriei. arheologic. arheologice.2. sociale şi tehnice. Art.. elemente sau structuri cu caracter arheologic. Principalele obligaţii pe care le au statele semnatare ale Convenţiei: • Să ia toate măsurile necesare inventarierii şi protecţiei patrimoniului arhitectural. socială şi culturală a Statelor regiunii(. artei sau ştiinţei. o Lista patrimoniului mondial cultural şi natural Ansambluri: grupuri de construcţii izolate sau grupate care datorită patrimoniului arhitecturii lor.)” Stipulează responsabilităţile în plan legislativ şi instituţional pe care statele semnatare şi le asumă în vederea protejării şi punerii în valoare a patrimoniului arhitectural european definit in conformitate cu Art. Situri: opera combinată a omului şi a naturii în areale parţial construite. de sculptură sau pictură o Comitetul Patrimoniului monumentală.) incumbă asupra comunităţii internaţionale ca întreg să participe la protecţia patrimoniului cultural şi natural de deosebită valoare universală prin oferirea de asistenţă colectivă ce. social şi tehnic. 1: “Monumente: clădiri şi structuri remarcabile prin trasaturi istorice.). suficient de coerente pentru a forma o unitate definibilă . obligativitatea autorizării de câtre autorităţi competente a oricarei lucrări de demolare sau alterare a monumentelor sau a ambientului acestora. esteticii. 1) “Pentru scopurile acestei Convenţii. ştiinţific. Statele părţi ale Convenţiei recunosc că este de datoria comunităţii internaţionale de a coopera în protectia patrimoniului considerat drept patrimoniu mondial. 4. o Fondul patrimoniului Situri: zone topografice. inscripţii..) “patrimoniului arhitectural ca o expresie de neînlocuit a bogăţiei şi diversităţii patrimoniului cultural al Europei. următoarele vor fi considerate ‘patrimoniu cultural’ : suveranitatea statelor (. etnografiei sau antropologiei. ştiinţific.56 “Considerand că (.. par.” Convenţii ale Consiliului Europei • Convenţia referitoare la protecţia patrimoniului arhitectural european (Convenţia de la Granada . opere comune om-natură care au o valoare mondial universală din punct de vedere al istoriei. • Să implementeze un sistem de autorizare care să protejeze patrimoniul prin: (Art. peşteri şi grupe de elemente ce au valoare universală din punct de vedere al istoriei. de a ameliora cadrul urban sau rural de viaţă şi de a favoriza simultan dezvoltarea economică. ştiinţifice. artei şi ştiinţei.1985) Axioma conservării integrate potrivit căreia: “este important de a transmite un sistem de referinţe culturale generaţiilor viitoare.. artistic. 2) a.. suficient de coerente pentru a forma o unitate definibilă topografic. cu trăsături remarcabile din punct de vedere istoric. b. social şi tehnic.. Ansambluri: grupuri omogene de construcţii urbane sau rurale cu trăsături remarcabile din punct de vedere istoric. o mărturie inestimabilă a trecutului şi un bun comun pentru toţi europenii”.)” Defineşte subiectul Convenţiei.. artistice. obligativitatea autorizării oricărei propuneri afectând un ansamblu sau un sit şi care implică : Teza (Preambul. contribuie în mod efectiv la completarea eforturilor acestuia(. 1 al Convenţiei. arheologic. fără a aduce prejudicii dreptului de proprietate consacrat de legislaţiile naţionale. categoria de bun al patrimoniului cultural mondial (Art. par. artistic.. fără a înlocui acţiunea statului direct interesat. Mondial.

(. părţile se angajează să promoveze asemenea structuri administrative care să înlesnească colaborarea la toate nivelurile între activităţile culturale. par. topografic.demolarea unor cladiri . să facă din conservarea.)” • Convenţia referitoare la protecţia patrimoniului arheologic -revizuită.57 . politică a peisajului..construirea de noi cladiri . aşa cum este el perceput de câtre oameni.1992) o Punerea accentului pe investigaţiile nedistructive premergătoare oricărui alt procedeu. de planificare teritorială şi conservare.. amenajării teritoriului şi urbanismului. să includă protecţia patrimoniului arhitectural ca un obiectiv major al dezvoltării urbane şi amenajării teritoriului.” d. 10): a. promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural un obiectiv major al politicilor din domeniul culturii. gestiunii şi amenajării teritoriului peisager” Peisaj înseamnă un areal al cărui character. (. (Convenţia de la La Valetta . etc. capacitatea organismelor abilitate de a obliga proprietarul unui bun de patrimoniu de a realiza lucrări de conservare sau de a fi abilitate să realizeze astfel de lucrări în cazul în care proprietarul este în imposibilitate de a le realiza. • 2000) Convenţia europeană a peisajului (Florenţa - Defineşte termenii de peisaj. • “Să adopte o politică de conservare integrată care (Art. ambientale. 13 “În vederea implementării acestor politici.modificări substanţiale care ar impieta asupra caracterului sitului c. 1) Art.” “Să prevadă mijloacele financiare necesare autorităţilor publice pentru întreţinerea şi restaurarea patrimoniului. strategii şi orientări de câtre autorităţile publice în vederea protecţiei. ţinând cont de competenţele naţionale. o Asigurarea integrării cercetării şi descoperirilor ştinţifice în viaţa comunităţii umane prin conservarea ‘in situ’ şi difuziunea informaţiilor referitoare la cercetările arheologice. 6. este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi / sau umani.. ambientului. posibilitatea exproprierii bunurilor de patrimoniu.” • Să găsească facilităţile fiscale care să încurajeze conservarea patrimoniului şi să încurajeze iniţiativele private în această direcţie. o Obligativitatea existenţei prealabile săpăturilor a unui plan de protecţie şi gestiune a eventualelor descoperiri. “exprimarea de principii. o Săpătura rămâne un principal instrument de cercetare dar nu singurul: o completează prospecţiunea geofizică. .) b. să promoveze programe de întreţinere şi restaurare. regionale şi locale ale acestora şi de posibilităţile bugetare.. satelitară.” (Art.” c.

LEGISLAŢIE ROMÂNEASCĂ Baza constituţională şi organică Constituţia Art..Distrugerea Distrugerea Proprietatea Exproprierea Interesul general Exercitarea dreptului de proprietate .5. (5) (. Recomandări privind protejarea şi rolul contemporan al zonelor istorice 1976.. 3.1968. 1. precum şi la respectarea celorlalte sarcini care. “acţiuni spre conservarea şi menţinerea caracteristicilor importante ale peisajului ce motivată de valoarea sa patrimonială” gestiunea peisajului. (2) (. plantaţiilor sau construcţiilor. . 21752. revin proprietarului. economice şi de mediu” planificarea peisajului. om expresie a diversităţii patrimoniului lor cultural şi natural comun. potrivit legii sau obiceiului. recunoască prin lege peisajul ca o componentă esenţială a ambientului uman. “previzionarea acţiunilor de punere în valoare. Recomandări referitoare la protecţia la nivel naţional a patrimoniului cultural şi natural .). precum şi creanţele asupra statului.58 obiective ale calităţii peisajului. Codul Penal Art. stabilită potrivit legii.. “exprimarea de câtre autoritatea publică a aspiraţiilor publicului faţă de un peisaj anume” protecţia peisajului.1972. Părţile se angajează să: a. stabilească şi să pună în practică politici ale peisajului care să conducă la protecţia. cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului. restaurare şi creare de peisaj” Art. precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică. autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare. Recomandări privitoare la principiile internaţionale aplicabile cercetărilor arheologice-1956. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege. cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.1962. (4) Pentru lucrări de interes general.. 2. şi ca pe un fundament al identităţii. gestiunea şi planificarea acestuia(…) Recomandări UNESCO pentru protecţia patrimoniului arhitectural 1. “întreţinerea peisajului din perspective dezvoltării durabile. dirijarea şi armonizarea schimbărilor cerute de procesele sociale. Recomandări referitoare la protejarea bunurilor culturale periclitate de lucrări publice sau private . Recomandări referitoare la salvgardarea frumuseţii şi caracterului peisajelor şi siturilor . 2. sunt garantate.) (6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi. 41 (1) Dreptul de proprietate. b.

iar în cazul faptelor prevăzute în alin. potrivit legii. 360. Dacă bunul este proprietate privată. 140/1996. 3 şi 4 se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului. . Legislaţia specială Legea privind protejarea monumentelor istorice (Legea 422-200155) Art. 2801.(1) Monumentele Art. 55 L. colecţii ştiinţifice sau colecţii importante de cărţi. fără necesitate militară. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. 2. bunuri imobile situate suprateran. publicată în Monitorul Oficial al României. Art. mari biblioteci.Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice. 2 pedeapsa nu se majorează. ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuieşte pierderea pentru patrimoniul cultural naţional sau pentru fondul arhivistic naţional a unui bun care.. manuscrise. 92 din 3 noiembrie 1976. al cărei maxim se majorează cu 3 ani. istorică ori arheologică.Of. ştiinţifică. 365/1976. partea I. subteran sau 52 53 Distrugerea culturale de bunuri Acte ce aduc pierderi pentru patrimoniul cultural naţional Distrugerea de monumente şi alte bunuri de valoare culturală în timp de conflict armat Art. Partea I. dacă înainte ca hotărârea să fi rămas definitivă. nr. . de arhive. Dacă pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevăzut în alineatul precedent a fost pricinuită prin săvârşirea unei fapte care constituie prin ea însăşi o altă infracţiune.Distrugerea. 1 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează jefuirea sau însuşirea sub orice formă a vreuneia dintre valorile culturale arătate în prezentul articol. se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă. cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului. 3. făptuitorul înlătură rezultatul infracţiunii făcând ca bunul să reintre în acel patrimoniu sau fond54. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun. 2801 a fost introdus prin art. opere de artă. nr. Art. de monumente sau construcţii care au o valoare artistică. publicat în B. 422 din 18 iulie 2001. pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani. . jefuirea sau însuşirea unor valori culturale Distrugerea sub orice formă. 217 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus şi în general a oricăror valori culturale ale popoarelor. 280 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. arhive de valoare istorică sau ştiinţifică. 1 nu se pedepseşte. 7. (…) Dispoziţiile prevăzute în alin.Nerespectarea regimului de ocrotirea unor bunuri53 Înstrăinarea. În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică. pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. cărţi de valoare. nr. 54 Art. III din Decretul nr. istorică. de pe teritoriile aflate sub ocupaţie militară. precum şi înlăturarea măsurilor luate. 140/1996. arhivistică sau o altă asemenea valoare. . Art.59 Distrugerea. face parte din acel patrimoniu sau fond. de muzee.407 din 24 iulie 2001 . Fapta prevăzută în alin.

împreună cu instalaţiile. profanarea. precum şi orice alte lucrări care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice. ştiinţific sau tehnic.(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie. fac excepţie intervenţiile determinate de forţă majoră. componentele artistice. etnografic. extindere. arheologic. arhitectural. . precum şi degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform legii. artistic. de întreţinere sau . conform procedurii de clasare prevăzute de prezenta lege.monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. arheologic.) Art. urbanistic. 24. b) ansamblu . urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural.teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural. în condiţiile legii. prin care se asigură conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural. (. arheologic. elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea. tehnic sau al peisajului cultural. în care sunt consemnate informaţiile tehnice şi ştiinţifice. urbanistic. funerare. social. cu condiţia ca modificările să fie reversibile. de for public. religios. respectiv. artistic. (2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric.(1) Evidenţa monumentelor istorice rezultă din procedura de alcătuire a fişei fiecărui monument. ştiinţific sau tehnic. etnografic.. . la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. . împreună cu terenul aferent delimitat topografic. b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice. (2) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil conform art. istoric. (. . (3) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii. b) în grupa B .. 17. etnografic. care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural. (. artistic. 8.. 11. precum şi modificările naturale survenite în decursul timpului. social. religios. consolidare. religios. restaurare. . social. (2) În sensul prezentei legi. conservare. construire. istorice se clasează astfel: a) în grupa A .(1) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice. intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: a) toate lucrările de cercetare.(1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor de protecţie. istoric. distrugerea parţială sau totală. Art. (2) Desfiinţarea.) Art. istoric.. inclusiv reparaţiile curente.. altele decât cele de schimbare a destinaţiei. istoric.. amenajări peisagistice. precum şi lucrări artistice comemorative. ştiinţific. toate intervenţiile umane. precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege.grup coerent din punct de vedere cultural. reparare. .monumentele istorice de valoare naţională şi universală. 10.60 subacvatic: a) monument . de amenajare a teritoriului. Art. (…) Art.(1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii şi Cultelor. lucrările de întreţinere şi iluminarea interioară şi exterioară de siguranţă şi decorativă. 7. 22.construcţie sau parte de construcţie. c) sit .) Art.(1) Monumentele istorice şi zonele lor de protecţie sunt evidenţiate în planurile urbanistice generale şi în toate celelalte documentaţii de urbanism şi. (2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

d) schimbări ale destinaţiei monumentelor istorice. III la prezenta lege. (2) sunt eliberate numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize. 378 din 2001) Ordonanţa guvernului privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniul mondial (OG 472000. Art. 1 . . cu sprijinul autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu. e) strămutarea monumentelor istorice. Art. f) amenajări de căi de acces. care vor cuprinde măsurile necesare de protecţie şi conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional din zonă. 46. . . în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Autorităţile administraţiei publice locale. firme. . aprobată cu modificări prin Legea nr. în tot sau în parte. vor delimita. precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice. piese de mobilier fix. elaborate şi aprobate potrivit legii.) Ordonanţa guvernului privitoare la protejarea patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional (OG 43-2000. 5-2000) Art.Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional. precum şi a parcurilor naţionale. prevăzute în anexa nr. de panouri publicitare. după o dreaptă şi prealabilă despăgubire. urbanismului şi amenajării teritoriului Lege privind exproprierea pe cauză de utilitate publică (Legea nr. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. respectiv ale direcţiilor pentru cultură. prin hotărâre judecătorească. indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate al imobilului. inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.zone protejate (Legea nr. autorizaţia de desfiinţare.Sunt de utilitate publică lucrările privind: (…) salvarea. în baza unor studii de specialitate. protejarea şi punerea în valoare a monumentelor. 564 din 2001) de reparaţii curente. III. în condiţiile legii Legislaţia specifică construcţiilor.6 . care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori. Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Legea nr. rezervaţiilor naturale şi monumentelor naturii (…) Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a . (3) Autorizaţia de construire. indicatoare.(1) Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională.Exproprierea de imobile.. 350-2001) Art. construcţii de protecţie. se poate face numai pentru cauză de utilitate publică. se fac sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Cultelor. cu personal atestat şi agreat. 33-1994) Art. respectiv a municipiului Bucureşti.. inclusiv schimbările temporare. 2. utilităţi anexe. ansamblurilor şi siturilor istorice. (3) În vederea instituirii zonelor protejate autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente. 5.61 c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri.(1) Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. zonele de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural. (. aprobată cu modificări prin Legea nr. pietonale şi carosabile. culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. protejare. schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel. a complexelor de odihnă şi agrement. a parcelărilor. consolidare. 7. solicitantul va obţine avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice. reparare. indiferent de valoarea lor. se va proceda după cum urmează: a) în ansamblurile de arhitectură. (…) Art. cu excepţia celor prevăzute la art. 8 lit. modificare. 453-2001) Art. inclusiv la cele din zonele lor de protecţie. restaurare. conservare. în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului aprobate. consolidare. la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază. 3. 47.62 Art. precum şi în cazul lucrărilor de orice natură în zonele de protecţie a monumentelor. centrale ale b) zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor. b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice. potrivit legii. . Transporturilor şi Locuinţei. în rezervaţiile de arhitectură şi de urbanism.(…) (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: a) zonelor localităţilor. 47. extindere. precum şi a instalaţiilor aferente acestora. potrivit competenţelor specifice. Art. 46. reconstruire. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general. un anumit regim de protecţie. cu privire la: (…) f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice. . care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice.Autorizaţia de construire se eliberează pentru: a) lucrări de construire. (…) Art. să îl actualizeze la 510 ani şi să îl aprobe.(…) (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt.(1) Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit. a parcurilor industriale. prevăzut în documentaţiile de urbanism. acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. . al parcurilor şi grădinilor monument istoric. .(…) (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: (…) f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora. pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor. precum şi orice alte lucrări. în cazul siturilor arheologice. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (Legea nr. f). b) lucrări de construire. cuprinse în listele aprobate potrivit legii. . extindere. potrivit . stabilite potrivit legii. reconstruire.

cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii. atunci când terenul se află în zona de protecţie a acestora.(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) executarea.000. 2081/2001) .000 lei la 50. 10 alin. terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică. a lucrărilor prevăzute la art.000. . b). (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1. 12. Legislaţia conexă Ordinul Ministrului Culturii pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice (OMC 2032-1999.Prin excepţie de la prevederile art. Transporturilor şi Locuinţei. (1). modificat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.000 lei.63 prevederilor legale. ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. 21. (…) (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (…) Art. ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat. după caz. în următoarele situaţii: (…) f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. (…) Art. 3 lit. . fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare. cu avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice.

LCCHTB 1994 15. Alois. Francoise. L’Invention du patrimoine Urbain. 1996. Tehnica 1996 11. Paris 1992 BABELON. Ed. CURINSCHI-VORONA. L’allegorie du patrimoine. Francoise. Bucuresti : Ed. 1991. 158-190. pp. Ed.1994 16. PEARCE. Paris. Andras. 1994. Gheorghe. Romantismul în arhitectură. Comisiunea Monumentelor Istorice. Ecole de Chaillot. Protecţia patrimoniului cultural în România. Arhitectura. UNESCO. History of the Restoration and Preservation of the Architectural Heritage. KUL. Andre La notion de patrimoine. Quel Patrimoine aujourd’hui ?. Theorie actuelle de la conservation du patrimoine architectural.The Architectural Press. Conservation of Architectural Heritage : Theory and History. KUL. Restaurarea monumentelor istorice. Paris : Seuil 1996. Bucuresti : Ed. CURINSCHI-VORONA. David. 2. Bath. Urbanism. ISBN 973-33-0330-5 12. Jean – Pierre. Pamela. Ed. BCMI Nr. Centrele istorice ale oraşelor. LCCHTB. Museums and Monuments XX.Stephen Marks ed. ROMAN. Cultul modern al monumentelor.Curs. Care for Old Houses. Liana Levi. Bucureşti 2002. Teoria restaurării. BRANDI. ERDER. Meridiane 1995. LEMAIRE. Methodes d’analyse destructives et non-destructives pour les structures historiques. ISBN 0-7506-2350-0 (Butterworth-Heinemann) 5. Raymond. CHOAY. RIEGL. CHOAY. Bucuresti 1991 14. ISBN 973-0-02760-9 xxx. ISBN 973-33-0080-2 17. Alexandru Cişmigiu – Monografie. ISBN 0-71363318-2 8. Gheorghe. Paris. MOUTON. 1986 13. esenţa şi geneza sa. Sergiu. The International Charter of Historic Towns. NISTOR. Revista Cientifica ICOMOS. CHASTEL. Enciclopedică 1994. Conservation Today. ISBN 2-02-030023-0 7. Selected resolutions and recommendations of ICOMOS. 1999 22. Bucureşti. La Documentation Francaise. Our Architectural Heritage: From Consciousness to Conservation. 3. Le Patrimoine. Carta internaţională de la Veneţia privind conservarea şi restaurarea monumentelor istorice. Alois.64 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: xxx. IONESCU. MACHATSCHEK. Grigore. Londra: A&C Black. Ioan. . Benjamin. CUNNINGTON. IMPRESS.Curs. Concerning Buildings.179-183 23. Routledge London 1989 21. Monica. 1993. Universitară Ion Mincu. Bucuresti : Ed. Bucureşti 1990. Studies in honour of Sir Bernard Feilden. 1967 9. OPRIS. Bucureşti : Ed.3-4/1990. Tehnica. Tehnica 1968 10. ISBN 973-45-0077-5 20. Gheorghe. MĂRGINEANU-CÂRSTOIU. broşură. CANTACUZINO. Avantages et limites. 1993. Editura Meridiane. Revista Cientifica ICOMOS. pp. Warszawa 1980 1. 2002 19. : CNS/ICOMOS. Sherban. Cevat. Restaurare. Using and re-using buildings. pp266-277 6. Bucureşti. CURINSCHI-VORONA. Cesare.. ISBN 2-86746-119-7 4. : CNS/ICOMOS. note de curs 18. Culegere de acte normative. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->