P. 1
Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

|Views: 96|Likes:
Published by tiberiu22

More info:

Published by: tiberiu22 on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

142

TranzacŃiile cu numerar sunt, în general, obiectul unor reglementări

speciale45

. Auditorul trebuie să ia în calcul obligaŃiile ce-l privesc în mod
expres. Ca regulă, se observă că, în practică, entităŃile încearcă să limiteze la
maxim, prin prisma riscurilor inerente, tranzacŃiile cu numerar. În ceea ce
priveşte soldurile de numerar, acestea trebuie să fie testate, mai cu seamă dacă
sunt suspectate prin prisma mărimii lor sau rezultă în urma unor tranzacŃii
suspecte.

Soldurile de numerar şi tranzacŃiile cu numerar sunt de multe ori
nesemnificative individual, însă solicită din partea auditorului o atenŃie
deosebită ca urmare a oportunităŃilor de fraudă care ar putea exista în cazul în
care controlul intern este slab. Aici intervine şi misiunea auditorului intern care
are rolul de a preveni frauda.

Există însă şi entităŃi care, în mod logic, la data bilanŃului pot prezenta
un volum considerabil prin prisma tipicului obiectului lor de activitate (de
exemplu comerŃ cu amănuntul, hoteluri etc.).
Auditorii vor fi interesaŃi de faptul ca existenŃa numeralului este exactă
şi că numerarul aparŃine entităŃii auditate (drepturi şi obligaŃii).
În cazul în care auditorii ajung la concluzia (înainte de sfârşitul
exerciŃiului financiar) că soldurile de numerar sunt cu potenŃial de a fi
problematice, ei pot realiza o numărare a banilor, ideal în ultima zi de lucru a
exerciŃiului financiar. Mai mult decât operaŃiunea de numărare a banilor,
important pentru auditor sunt şi următoarele activităŃi:
i) planicarea şi organizarea adecvată a numărării numerarului de către

client;

ii) inventarierea efectivă a numerarului;
iii) supravegherea de către auditor a procedurilor de inventariere.
Planificarea inventarierii numerarului va viza, printre altele:
- identificarea locaŃiilor unde este păstrat numerarul şi stabilirea
la care dintre aceste locaŃii se va efectua inventarierea;
- cuprinderea simultană a tuturor locaŃiilor în care se gestionează
numerar (bacnote, monede, cecuri, bonuri valorice, timbre etc.);
- identificarea exactă, prin intermediul deciziilor de inventariere,

a:

• orei exacte a inventarierii/inventarierilor şi locaŃia/locaŃiile,
• numele auditorilor care vor participa la inventariere,

45 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

143

• numele personalului clientului care va fi prezent (membrii
comisiei de inventariere) la fiecare locaŃie,
• în cazul în care o locaŃie nu poate fi „acoperită”, auditorul se
va asigura că va primi informaŃiile necesare (suficiente şi
adecvate) că soldul corespondent acelei locaŃii este exact.
În ceea ce priveşte inventarierea propiu-zisă, auditorul va urmări ca:
- registrele de casă să fie completate la zi, cu cerneală (sau alta formă
permanetă) până la momentul la care se face inventarierea propiu-zisă,
- toate soldurile trebuie sa fie inventariate în acelasi timp,
- toate elementele de numerar trebuie să fie disponibile şi numărate în
acelaşi timp,
- auditorul nu va rămâne niciun moment singur cu elementele de numerar
si echivalentele de numerar aflate într-o gestiune dintr-o anume locaŃie,
- tot numerarul şi echivalentele de numerar care au fost inventariate se
vor consemna în foile de lucru (care pot fi şi fotocopii ale listelor de
inventariere), iar ulterior se vor păstra în dosarul de audit curent,
- realizarea reconcilierii dintre informaŃiile de la inventariere cu cele din
contabilitate se va realiza cât mai rapid cu putinŃă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->