P. 1
Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

|Views: 96|Likes:
Published by tiberiu22

More info:

Published by: tiberiu22 on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

Auditul statutar reprezintă auditul situaŃiilor financiare anuale sau al
situaŃiilor financiare anuale consolidate, aşa cum este prevăzut de legislaŃia
comunitară, transpusă în reglementările naŃionale.7
În multe Ńări auditul este solicitat prin reglementări naŃionale, chiar şi
pentru societăŃile cu răspundere limitată, indiferent de domeniul în care
operează. În Anglia, legea companiilor (Companies Act 2006) impune acestora
să aibă un auditor; la aceasta se adaugă legea societăŃilor din construcŃii
(Buillding Societies Act 1965), sindicatele (Trade Unions and Labor Relations
Act 1974), asociaŃiile de proprietari şi de caritate etc.
Deşi Uniunea Europeană cunoaşte doar noŃiunea de control legal,
aceasta se manifestă sub diferite forme la nivelul legilaŃiei naŃionale a Ńărilor
membre: în FranŃa se numeşte comisar de conturi, în Belgia, comisar-revizor,
iar în Anglia, cum am arătat, auditor statutar (expresie britanică utilizată în
textele oficiale ale Uniunii europene). În România, ideea auditului statutar nu
este de dată recentă: Legea societăŃilor comerciale nr. 31/1990 impune
societăŃilor comerciale să aibă trei cenzori şi un supleanŃ; de asemenea,
OrdonanŃa nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii conŃine prevederi
referitoare la controlul situaŃiilor financiare ale acestora prin cenzori.
Deducem că audiul statutar este acel audit financiar realizat de auditori
statutari care îşi desfăşoară activitatea conform standardelor de audit în baza

6 Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă, Valerică Mareş – Fundamentele auditului intern, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2001, pag. 14
7 Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor finaciare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

15

unei prevederi legale (legea contabilităŃii, legea societăŃilor comerciale, legea
pieŃei de capital etc.) şi ca urmare a unui mandat primit din parte proprietarilor
entităŃii (asociaŃi, acŃionari).

Auditul statutar poate aduce numeroase beneficii entităŃilor şi
proprietarilor printr-o privire imparŃială dată de auditor asupra setului de situaŃii
financiare. Auditul „nestatutar” este realizat de auditori independenŃi deoarece
asociaŃii, acŃionarii, organisme profesionale, finanŃatori, creditori ori alŃi
interesaŃi doresc acest lucru şi apoi pentru că legea l-ar putea solicita.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->