P. 1
Fiszki_ISEL_1500_v2

Fiszki_ISEL_1500_v2

|Views: 179|Likes:
Published by wandateresa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: wandateresa on Mar 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

1

2

3

accept an offer

accept the fact that

accidents will happen

4

5

6

according to the custom

achieve a desired effect

achieve a goal

7

8

9

act one’s age

add fuel to the flames

add insult to injury

10

11

12

add variety to something

admit defeat

after a fashion

13

14

15

again and again

against somebody’s will

against the law

16

17

18

ahead of time

all alone

all in all

19

20

21

all over again

all over the world

all rights reserved

3

2

1

wypadki chodzą po ludziach

pogodzić się z tym/z faktem, że
www.isel.edu.pl

przyjąć ofertę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

6

5

4

osiągnąć cel

osiągnąć zamierzony efekt

zgodnie ze zwyczajem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

9

8

7

dodatkowo pogarszać sprawę
www.isel.edu.pl

dolewać oliwy do ognia

zachowywać się, jak przystało na swój wiek
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

12

11

10

w pewnym sensie

przyznać się do porażki

urozmaicać coś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

15

14

13

niezgodnie z prawem

wbrew czyjejś woli

ciągle, w kółko

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

18

17

16

ogólnie rzecz biorąc, w sumie
www.isel.edu.pl

zupełnie sam

przed czasem/terminem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

21

20

19

wszelkie prawa zastrzeżone

na całym świecie

jeszcze raz od początku

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

22

23

24

all sorts of things

all’s well that ends well

and so on

25

26

27

and that kind of thing

and that’s the end of the matter

another time

28

29

30

any luck?

any old thing

anything can happen

31

32

33

anything is possible

apply for a job

are you all right?

34

35

36

arms race

arrive at a conclusion

art for art’s sake

37

38

39

as a general rule

as a last resort

as a matter of fact

40

41

42

as a result

as a rule of thumb

as ever

24

23

22

i tak dalej

wszystko dobre, co się dobrze kończy
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

najróżniejsze rzeczy

www.isel.edu.pl

27

26

25

innym razem

i na tym koniec dyskusji

i tym podobne

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

30

29

28

wszystko się może zdarzyć

obojętnie co

udało się?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

33

32

31

nic ci nie jest?

starać/ubiegać się o pracę

wszystko jest możliwe

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

36

35

34

sztuka dla sztuki

dojść do wniosku

wyścig zbrojeń

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

39

38

37

prawdę mówiąc, w rzeczywistości
www.isel.edu.pl

w ostateczności

z reguły

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

42

41

40

jak zawsze, jak zwykle

w przybliżeniu, z grubsza, na oko
www.isel.edu.pl

w rezultacie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

43

44

45

as far as I know

as far as possible

as likely as not

46

47

48

as long as I live

as luck would have it

as many again

49

50

51

as regards

as right as rain

as soon as possible

52

53

54

as the case may be

as things stand

as usual

55

56

57

ask somebody over for dinner

at a distance

at a guess

58

59

60

at a later stage

at a profit

at a run

61

62

63

at a steady pace

at all costs

at all events

45

44

43

najprawdopodobniej, pewnie

w miarę możliwości

z tego co wiem, o ile mi wiadomo
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

48

47

46

jeszcze raz tyle

traf chciał, że

póki żyję

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

51

50

49

tak szybko, jak to możliwe

zdrów jak ryba

jeśli chodzi o

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

54

53

52

jak zwykle

w tej sytuacji, w tych okolicznościach
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

w zależności od okoliczności

www.isel.edu.pl

57

56

55

na oko

z oddali

zaprosić kogoś do siebie na obiad
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

60

59

58

biegiem

z zyskiem

w późniejszym etapie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

63

62

61

w każdym razie

za wszelką cenę

ze stałą prędkością

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

64

65

66

at all points

at any moment

at any rate

67

68

69

at any time

at death’s door

at every step

70

71

72

at first glance

at full speed

at least

73

74

75

at night

at once

at random

76

77

78

at short notice

at somebody’s command

at somebody’s request

79

80

81

at the bottom of one’s heart

at the cost of something

at the crack of dawn

82

83

84

at the earliest opportunity

at the end of the year

at the mercy of something

66

65

64

w każdym razie

w każdej chwili

pod każdym względem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

69

68

67

na każdym kroku

u progu śmierci

kiedykolwiek

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

72

71

70

przynajmniej

z maksymalną prędkością

na pierwszy rzut oka

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

75

74

73

losowo, na chybił trafił

natychmiast naraz

w nocy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

78

77

76

na czyjąś prośbę

do czyjejś dyspozycji

bezzwłocznie, natychmiast

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

81

80

79

bladym świtem, skoro świt

kosztem czegoś

w głębi serca/duszy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

84

83

82

na łasce czegoś

pod koniec roku

przy najbliższej okazji

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

85

86

87

at the moment

at the point of something

at the risk of something

88

89

90

at the same time

at the sight of something

at the start of something

91

92

93

at the top

at the top of one’s voice

at the turn of the century

94

95

96

at this rate

back and forth

backward country

97

98

99

bad luck

bags under one’s eyes

be a nobody

100

101

102

be a perfect match for something

be a tool in somebody’s hands

be all smiles

103

104

105

be all thumbs

be at a loss what to do

be at one’s wits’ end

87

86

85

ryzykując coś

u progu czegoś

w tej chwili

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

90

89

88

na początku czegoś

na widok czegoś

w tym samym czasie, jednocześnie
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

93

92

91

na przełomie wieków

na całe gardło, z całych sił (np. krzyczeć)
www.isel.edu.pl

na samej górze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

96

95

94

zacofany kraj

tam i z powrotem

w tym tempie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

99

98

97

być nikim

worki pod oczami

pech

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

102

101

100

promieniować uśmiechem

być narzędziem w czyichś rękach
www.isel.edu.pl

idealnie pasować do czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

105

104

103

nie wiedzieć, co zrobić

nie wiedzieć, co zrobić

mieć dwie lewe ręce

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

106

107

108

be back to square one

be between jobs

be blind to something

109

110

111

be due to do something

be dying for something

be expecting a baby

112

113

114

be fully aware of something

be getting old in years

be hard done by

115

116

117

be in a bind

be in a hurry

be in a state

118

119

120

be in a tight corner

be in good health

be in league with somebody

121

122

123

be in line with something

be in no position to do something

be in one’s element

124

125

126

be in short supply

be in somebody’s shadow

be in the habit of doing something

108

107

106

być ślepym na coś

szukać nowej pracy

wrócić do punktu wyjścia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

111

110

109

spodziewać się dziecka

marzyć o czymś, pragnąć czegoś
www.isel.edu.pl

mieć coś zrobić

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

114

113

112

zostać źle potraktowanym przez
www.isel.edu.pl

starzeć się

w pełni zdawać sobie sprawę z czegoś
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

117

116

115

być podenerwowanym

spieszyć się

być w trudnym położeniu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

120

119

118

być z kimś w zmowie

cieszyć się dobrym zdrowiem
www.isel.edu.pl

znajdować się w sytuacji bez wyjścia
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

123

122

121

być w swoim żywiole

nie być w stanie czegoś zrobić, nie mieć możliwości
www.isel.edu.pl

zgadzać się z czymś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

126

125

124

mieć zwyczaj coś robić

być/pozostawać w czyimś cieniu
www.isel.edu.pl

brakować czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

127

128

129

be in the lead

be in the process of doing something

be in the public eye

130

131

132

be in the same boat

be in use

be looking for trouble

133

134

135

be lost for words

be lost in thoughts

be marked by something

136

137

138

be master of something

be meant for

be more of a hindrance than a help

139

140

141

be my guest

be no match for somebody

be not long for this world

142

143

144

be on everybody’s lips

be on good terms with somebody

be on somebody’s side

145

146

147

be on the dole

be on the right track

be on top form

129

128

127

być osobą publiczną, być w centrum zainteresowania
www.isel.edu.pl

być w trakcie robienia czegoś
www.isel.edu.pl

być na prowadzeniu, prowadzić
www.isel.edu.pl

132

131

130

szukać kłopotów

być w użyciu

jechać na jednym wózku

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

135

134

133

charakteryzować się czymś

być pogrążonym w myślach

nie móc znaleźć słów

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

138

137

136

bardziej przeszkadzać niż pomagać
www.isel.edu.pl

być przeznaczonym dla

być panem czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

141

140

139

długo nie pociągnąć, długo nie pożyć
www.isel.edu.pl

nie dorównywać komuś

nie krępuj się, proszę bardzo

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

144

143

142

być po czyjejś stronie

być z kimś w dobrych stosunkach
www.isel.edu.pl

być na ustach wszystkich

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

147

146

145

być w szczytowej formie

być na właściwym tropie

być na bezrobociu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

148

149

150

be oneself again

be out of question

be out of work

151

152

153

be par for the course

be playing a waiting game

be quick on the draw

154

155

156

be ranked third

be right about something

be second to none

157

158

159

be seized with something

be subject to something

be supposed to do something

160

161

162

be the opposite of somebody

be up and running

be up to one’s ears in work

163

164

165

beat around the bush

beat somebody black and blue

beat the breast

166

167

168

because of something

become a burden to somebody

become aware of something

150

149

148

być bez pracy

nie wchodzić w rachubę, być wykluczonym
www.isel.edu.pl

być znowu sobą

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

153

152

151

szybko zrozumieć o co chodzi, w mig chwytać o co chodzi
www.isel.edu.pl

grać na czas

być czymś powszednim/normalnym
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

156

155

154

nie mieć sobie równych

mieć rację w jakiejś sprawie

być sklasyfikowanym na trzecim miejscu
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

159

158

157

mieć coś zrobić

podlegać czemuś

być ogarniętym czymś (np. strachem)
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

162

161

160

być zagrzebanym w pracy

działać, być sprawnym

być przeciwieństwem kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

165

164

163

bić się w piersi

zbić kogoś na kwaśne jabłko, posiniaczyć
www.isel.edu.pl

owijać w bawełnę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

168

167

166

uświadomić sobie coś

stać się dla kogoś ciężarem

z powodu czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

169

170

171

before somebody’s eyes

behind the scenes

behind the wheel

172

173

174

below average

below the mark

bend over backwards to do something

175

176

177

bend the rules

beside the point

best of all

178

179

180

better and better

better luck next time

better than ever

181

182

183

beyond doubt

big deal!

big fish

184

185

186

birds of a feather

bite one’s tongue

bits and pieces

187

188

189

blind alley

blindly obey somebody

block somebody’s view

171

170

169

za kierownicą

za kulisami

na czyichś oczach

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

174

173

172

bardzo starać się coś zrobić

poniżej wymaganego poziomu
www.isel.edu.pl

poniżej przeciętnej

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

177

176

175

najlepszy ze wszystkich/wszystkiego
www.isel.edu.pl

bez związku z tematem, nie na temat
www.isel.edu.pl

naginać przepisy

www.isel.edu.pl

180

179

178

lepszy niż kiedykolwiek

następnym razem będzie lepiej
www.isel.edu.pl

coraz lepszy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

183

182

181

gruba ryba

też mi coś!

poza wszelką wątpliwość

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

186

185

184

drobiazgi

ugryźć się w język

ludzie tego samego pokroju

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

189

188

187

zasłaniać komuś widok

być ślepo posłusznym komuś
www.isel.edu.pl

ślepa uliczka; ślepy zaułek

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

190

191

192

blood type

blue with cold

body and soul

193

194

195

boil down to something

bored to death

botch a job

196

197

198

bottoms up!

break a promise

break a record

199

200

201

break free

break into pieces

break one’s back

202

203

204

break somebody’s heart

break the habit

break the news to somebody

205

206

207

bring bad luck to somebody

bring credit to somebody

bring good results

208

209

210

bring pressure

bring shame on somebody

bring something to an end

192

191

190

duszą i ciałem

zsiniały z zimna

grupa krwi

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

195

194

193

spartaczyć pracę

śmiertelnie znudzony

sprowadzać się do czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

198

197

196

pobić rekord

złamać obietnicę

do dna! zdrowie! (przy toastach)
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

201

200

199

harować, ciężko pracować

rozbić/rozlecieć się na kawałki
www.isel.edu.pl

uwolnić się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

204

203

202

powiadomić kogoś

zerwać z nałogiem

złamać komuś serce

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

207

206

205

przynieść/dać dobre wyniki

przynosić komuś chlubę

przynosić komuś pecha

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

210

209

208

doprowadzić coś do końca

przynieść komuś wstyd

wywierać nacisk

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

211

212

213

bring up a subject

bring up children

bundle of nerves

214

215

216

burn the midnight oil

burst into flames

burst into tears

217

218

219

burst out laughing

but for you

but that’s another story

220

221

222

but then again

by a process of elimination

by a strange twist of fate

223

224

225

by birth

by chance

by common consent

226

227

228

by day

by default

by fair means or foul

229

230

231

by force

by heart

by lot

213

212

211

kłębek nerwów

wychowywać dzieci

poruszyć temat

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

216

215

214

wybuchnąć płaczem

buchnąć płomieniem

pracować do późna w nocy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

219

218

217

ale to już inna historia

gdyby nie ty

wybuchnąć śmiechem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

222

221

220

dziwnym zrządzeniem losu

przez eliminację

ale z drugiej strony

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

225

224

223

za ogólną zgodą

przypadkowo

z pochodzenia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

228

227

226

nie przebierając w środkach

standardowo, domyślnie

za dnia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

231

230

229

w drodze losowania

na pamięć

przemocą, siłą

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

232

233

234

by means of something

by mistake

by nature

235

236

237

by night

by no means

by now

238

239

240

by profession

by the back door

by the way

241

242

243

by trial and error

by turns

by way of something

244

245

246

call a strike

call something into question

can ill afford something

247

248

249

can’t make head or tail of something

carrot and stick

carry out an experiment

250

251

252

cast one’s vote

catch a cold

catch sight of something

234

233

232

z natury (np. agresywny)

przez pomyłkę

za pomocą czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

237

236

235

do teraz, do tej pory

w żadnym wypadku

nocą

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

240

239

238

przy okazji, nawiasem mówiąc
www.isel.edu.pl

tylnymi drzwiami

z zawodu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

243

242

241

w charakterze czegoś, tytułem czegoś
www.isel.edu.pl

kolejno

metodą prób i błędów

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

246

245

244

nie móc sobie pozwolić na coś
www.isel.edu.pl

zakwestionować coś

ogłosić strajk

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

249

248

247

przeprowadzić eksperyment

metoda kija i marchewki

nie móc się w czymś połapać
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

252

251

250

dostrzec coś

przeziębić się

oddać głos (wyborczy)

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

253

254

255

catch somebody doing something

catch somebody red-handed

catch somebody’s attention

256

257

258

catch somebody’s interest

chain of events

change beyond recognition

259

260

261

change for the better

change for the worse

change hands

262

263

264

change one’s mind

change the subject

cheap to run

265

266

267

chilled to the bone

chip of the old block

claim damages

268

269

270

classic example

clear conscience

clear the table

271

272

273

clear the way!

clip somebody’s wings

close at hand

255

254

253

przyciągnąć czyjąś uwagę

złapać kogoś na gorącym uczynku
www.isel.edu.pl

przyłapywać kogoś na czymś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

258

257

256

zmienić się nie do poznania

splot wydarzeń

wzbudzić czyjeś zainteresowanie
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

261

260

259

zmieniać właściciela

zmiana na gorsze

zmiana na lepsze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

264

263

262

tani w eksploatacji

zmieniać temat

zmienić zdanie, rozmyślić się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

267

266

265

żądać odszkodowania

wykapany ojciec/matka

przemarznięty do szpiku kości
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

270

269

268

posprzątać ze stołu

czyste sumienie

klasyczny przykład

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

273

272

271

w zasięgu ręki

podciąć komuś skrzydła

z drogi! usunąć się!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

274

275

276

come as a shock to somebody

come as a surprise to somebody

come as no surprise to somebody

277

278

279

come down to earth

come down to something

come in useful

280

281

282

come into effect

come into fashion

come into somebody’s head

283

284

285

come of age

come off well

come on!

286

287

288

come to a bad end

come to a dead end

come to a decision

289

290

291

come to an arrangement

come to an end

come to light

292

293

294

come to one’s senses

come to power

come to somebody’s aid

276

275

274

nie być zaskoczeniem dla kogoś
www.isel.edu.pl

zaskoczyć kogoś

zaszokować kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

279

278

277

przydać się

sprowadzać się do czegoś

wrócić (z obłoków) na ziemię
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

282

281

280

przyjść komuś do głowy

stać się modnym

wchodzić w życie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

285

284

283

daj spokój! dalej! rusz się!

dobrze wypaść

osiągnąć pełnoletniość

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

288

287

286

podjąć (ostateczną) decyzję

utknąć w martwym punkcie

źle skończyć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

291

290

289

ujrzeć światło dzienne, wyjść na jaw
www.isel.edu.pl

dobiegać końca

dojść do porozumienia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

294

293

292

przyjść komuś z pomocą

dojść do władzy

pójść po rozum do głowy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

295

296

297

come to somebody’s defence

come to somebody’s ears

come to terms with somebody

298

299

300

come to the point

come true

commit a crime

301

302

303

commit to memory

common sense

conflict of interests

304

305

306

contrary to popular belief

correct me if I’m wrong but

cost of living

307

308

309

cough it up!

count down

country of origin

310

311

312

course of events

cover the cost of something

covered by insurance

313

314

315

cross my heart!

curiosity is eating her up

cut and run

297

296

295

dojść do porozumienia z kimś
www.isel.edu.pl

dojść do czyichś uszu

przyjść komuś z pomocą, stanąć w czyjejś obronie
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

300

299

298

popełnić przestępstwo

spełnić się (np. o marzeniach)
www.isel.edu.pl

przejść do sedna sprawy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

303

302

301

konflikt interesów

zdrowy rozsądek

nauczyć się na pamięć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

306

305

304

koszty utrzymania

popraw mnie, jeśli się mylę, ale
www.isel.edu.pl

wbrew powszechnemu przekonaniu
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

309

308

307

kraj pochodzenia

odliczać

wykrztuś to z siebie!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

312

311

310

objęty ubezpieczeniem

pokryć koszt czegoś

bieg wydarzeń

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

315

314

313

wziąć nogi za pas, uciec

zżera ją ciekawość

słowo honoru!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

316

317

318

cut down on something

cut it out!

cut somebody to the quick

319

320

321

cut the crap!

daily life

dash somebody’s hope

322

323

324

day by day

dead end

declare war on somebody

325

326

327

deserve credit

die a natural death

difference of opinion

328

329

330

dirt cheap

dirty joke

disappear from view

331

332

333

disappear without a trace

disturb the peace

do a good turn

334

335

336

do a great job

do as you please

do exercises

318

317

316

dotknąć kogoś do żywego

przestań!

ograniczyć coś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

321

320

319

zniweczyć czyjeś nadzieje

codzienne życie

przestań pieprzyć!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

324

323

322

wypowiedzieć komuś wojnę

ślepa uliczka

dzień po dniu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

327

326

325

różnica zdań

umrzeć śmiercią naturalną

zasługiwać na uznanie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

330

329

328

zniknąć z oczu

świński, nieprzyzwoity dowcip/kawał
www.isel.edu.pl

tani jak barszcz

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

333

332

331

zrobić dobry uczynek

zakłócać porządek

zniknąć bez śladu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

336

335

334

robić ćwiczenia (np. w zeszycie)
www.isel.edu.pl

rób, jak ci się podoba

wykonać kawał dobrej roboty
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

337

338

339

do harm to somebody

do one’s duties

do something behind somebody’s back

340

341

342

do something for money

do something for the fun of it

do something from nothing

343

344

345

do something on the side

do something out of habit

do the dishes

346

347

348

do voluntary work

do whatever possible to

do wonders

349

350

351

do you follow me?

do you happen to know

do you have a light?

352

353

354

do you mind if I open the window?

do you see what I mean?

does it really matter?

355

356

357

does it work for you?

does this mean anything to you?

don’t ask me!

339

338

337

zrobić coś za czyimiś plecami
www.isel.edu.pl

wypełniać swoje obowiązki

wyrządzić komuś krzywdę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

342

341

340

zrobić coś z niczego, od podstaw
www.isel.edu.pl

robić coś dla zabawy/przyjemności
www.isel.edu.pl

robić/zrobić coś dla pieniędzy
www.isel.edu.pl

345

344

343

zmywać naczynia

robić coś z przyzwyczajenia

robić coś na boku

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

348

347

346

czynić cuda, dokonywać cudów
www.isel.edu.pl

zrobić co tylko możliwe, aby

pracować jako wolontariusz

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

351

350

349

masz ogień? (zapałki, zapalniczkę)
www.isel.edu.pl

nie wiesz przypadkiem

rozumiesz mnie?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

354

353

352

czy to naprawdę ma znaczenie?
www.isel.edu.pl

rozumiesz, o co mi chodzi?

nie będzie ci przeszkadzało, jeśli otworzę okno?
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

357

356

355

mnie pytasz? (sam chciałbym to wiedzieć)
www.isel.edu.pl

czy to ci coś mówi?

pasuje ci to?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

358

359

360

don’t make me laugh

don’t mention it!

don’t remind me!

361

362

363

draw a conclusion

draw attention away from something

draw lots

364

365

366

dress in black

drink and drive

drive somebody crazy

367

368

369

drive somebody to despair

drop a hint

drop in the bucket

370

371

372

drop somebody a line

drum up support

early bird

373

374

375

earn one’s living

ease the pain

easier said than done

376

377

378

easy come, easy go

either way

element of surprise

360

359

358

ani mi nie przypominaj!

nie ma za co! (odpowiadając na podziękowania)
www.isel.edu.pl

nie rozśmieszaj mnie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

363

362

361

ciągnąć losy

odwracać uwagę od czegoś

wyciągnąć wniosek

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

366

365

364

doprowadzać kogoś do szaleństwa
www.isel.edu.pl

prowadzić w stanie nietrzeźwym, jechać po pijanemu
www.isel.edu.pl

ubierać się na czarno

www.isel.edu.pl

369

368

367

kropla w morzu

zrobić aluzję, napomknąć

doprowadzać kogoś do rozpaczy
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

372

371

370

ranny ptaszek

pozyskać poparcie

napisać parę słów do kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

375

374

373

łatwiej powiedzieć niż zrobić

złagodzić ból

zarabiać na utrzymanie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

378

377

376

element zaskoczenia

tak czy owak

łatwo przyszło, łatwo poszło

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

379

380

381

emotions were running high

end in a tie

enter one’s mind

382

383

384

even odds

even though

every now and then

385

386

387

every other day

every time

exchange of views

388

389

390

experience shows that

express a view

express an opinion

391

392

393

expressions of sympathy

face to face

fail an exam

394

395

396

fall apart

fall flat

fall in love with somebody

397

398

399

fall into a trap

fall into the wrong hands

fall short of expectations

381

380

379

wpaść do głowy

zakończyć się remisem (w sporcie)
www.isel.edu.pl

emocje wzięły górę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

384

383

382

co jakiś czas

mimo że, chociaż

równe szanse

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

387

386

385

wymiana poglądów

za każdym razem

co drugi dzień

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

390

389

388

wyrazić opinię

wyrazić pogląd

doświadczenie pokazuje, że

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

393

392

391

nie zdać egzaminu

twarzą w twarz

wyrazy współczucia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

396

395

394

zakochać się w kimś

nie powieść się, zakończyć się fiaskiem
www.isel.edu.pl

rozpaść się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

399

398

397

nie spełnić oczekiwań

wpaść w niepowołane ręce

wpaść w pułapkę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

400

401

402

fall silent

fall to one’s knees

fall victim to something

403

404

405

family matters

fasten one’s seatbelts

fear of the unknown

406

407

408

feed on something

feel at home

feel awkward

409

410

411

feel fit enough to do something

feel free

feel like a fool

412

413

414

feel like doing something

feel low

feel sympathy for somebody

415

416

417

few and far between

fight a losing battle

fight to the end

418

419

420

fill a role

find an excuse to do something

find fault with somebody

402

401

400

paść ofiarą czegoś

paść na kolana

zamilknąć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

405

404

403

strach przed nieznanym

zapiąć pasy bezpieczeństwa

sprawy rodzinne

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

408

407

406

czuć się niezręcznie

czuć się jak u siebie w domu

żywić się czymś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

411

410

409

czuć się jak głupiec

nie krępować się, czuć się swobodnie
www.isel.edu.pl

czuć się na siłach, aby coś zrobić
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

414

413

412

współczuć komuś

być przygnębionym

mieć ochotę coś zrobić

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

417

416

415

walczyć do końca

być z góry skazanym na porażkę
www.isel.edu.pl

bardzo rzadki

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

420

419

418

czepiać się kogoś, szukać wad
www.isel.edu.pl

znaleźć pretekst/wymówkę, aby coś zrobić
www.isel.edu.pl

pełnić rolę

www.isel.edu.pl

421

422

423

find it necessary to

find out about something

find pleasure in doing something

424

425

426

find something heavy going

find something impossible

fire somebody

427

428

429

first and foremost

first come, first served

first things first

430

431

432

fix one’s eyes on

fling oneself into work

fly into a rage

433

434

435

fly off the handle

follow in somebody’s footsteps

follow one’s heart

436

437

438

follow somebody with one’s eyes

follow somebody’s example

foot the bill for

439

440

441

for a change

for a good cause

for a number of reasons

423

422

421

znajdować przyjemność w robieniu czegoś
www.isel.edu.pl

dowiedzieć się o czymś

uważać za konieczne, aby

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

426

425

424

zwolnić/wyrzucić kogoś z pracy
www.isel.edu.pl

uważać coś za niemożliwe

uważać coś za trudne

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

429

428

427

wszystko w swoim czasie, po kolei
www.isel.edu.pl

kto pierwszy, ten lepszy

przede wszystkim

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

432

431

430

wpaść w gniew

rzucić się w wir pracy

utkwić wzrok w

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

435

434

433

pójść za głosem serca

iść w czyjeś ślady

wpaść w gniew

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

438

437

436

zapłacić/uregulować rachunek za
www.isel.edu.pl

iść za czyimś przykładem

podążać za kimś wzrokiem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

441

440

439

z wielu powodów

na szlachetny cel

dla odmiany

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

442

443

444

for a time

for all I know

for all practical purposes

445

446

447

for ever

for example

for God’s sake

448

449

450

for hours on end

for no apparent reason

for one reason or another

451

452

453

for one thing

for personal use

for reasons best known to oneself

454

455

456

for sale

for somebody’s own good

for that matter

457

458

459

for the moment

for the most part

for the sake of argument

460

461

462

for the time being

force of character

forget it!

444

443

442

praktycznie, ze względów praktycznych
www.isel.edu.pl

o ile wiem

przez jakiś czas

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

447

446

445

na miłość boską

na przykład

na zawsze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

450

449

448

z jakiegoś powodu, z niewiadomego powodu
www.isel.edu.pl

bez wyraźnego powodu

godzinami, nieustannie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

453

452

451

z sobie tylko znanych powodów
www.isel.edu.pl

na użytek własny

po pierwsze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

456

455

454

jeśli o to chodzi

dla czyjegoś własnego dobra

na sprzedaż

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

459

458

457

na potrzeby dyskusji, hipotetycznie
www.isel.edu.pl

w przeważającej części

chwilowo, na razie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

462

461

460

nie ma mowy! zapomnij!

siła charakteru

na razie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

463

464

465

fortune smiles on somebody

free of charge

freedom of choice

466

467

468

freedom of speech

freely available

frighten somebody to death

469

470

471

from all sides

from beginning to end

from day to day

472

473

474

from head to toe

from now on

from that moment forward

475

476

477

from time to time

from what I can gather

full board

478

479

480

gain advantage over somebody

gain experience

gain time

481

482

483

generally speaking

get a beating

get a grip of yourself!

465

464

463

wolność wyboru

bezpłatny

fortuna/los się uśmiecha do kogoś
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

468

467

466

śmiertelnie kogoś przestraszyć
www.isel.edu.pl

łatwo dostępny

wolność słowa

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

471

470

469

z dnia na dzień

od początku do końca

ze wszystkich stron

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

474

473

472

od tej chwili

od teraz

od stóp do głów

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

477

476

475

pełne wyżywienie

o ile się orientuję

od czasu do czasu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

480

479

478

zyskać na czasie

zdobyć doświadczenie

zyskać przewagę nad kimś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

483

482

481

weź się w garść!

dostać lanie

ogólnie mówiąc

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

484

485

486

get a job

get a life!

get a rise

487

488

489

get back on one’s feet

get even with somebody

get in somebody’s way

490

491

492

get into a conversation

get into an argument with somebody

get into debt

493

494

495

get lost!

get married

get moving!

496

497

498

get off somebody’s back

get on somebody’s nerves

get one’s revenge

499

500

501

get oneself into something

get out of debt

get something across to somebody

502

503

504

get something right

get the feeling that

get the hang of something

486

485

484

dostać podwyżkę

przestań nudzić!

dostać pracę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

489

488

487

wchodzić komuś w drogę

wyrównać z kimś rachunki

stanąć znów na nogi

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

492

491

490

wpaść w długi

wdać się w sprzeczkę z kimś

nawiązać rozmowę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

495

494

493

rusz się! pospiesz się!

pobrać się, wziąć ślub

spadaj!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

498

497

496

zemścić się

działać komuś na nerwy

odczepić się od kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

501

500

499

wytłumaczyć coś komuś

wyjść z długów

wpakować się w coś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

504

503

502

opanować coś, nauczyć się czegoś
www.isel.edu.pl

mieć/odnosić wrażenie, że

dobrze coś zrozumieć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

505

506

507

get the message

get to sleep

get to work

508

509

510

give a speech

give an account of something

give birth to a baby

511

512

513

give false evidence

give first aid

give it a rest!

514

515

516

give it a try!

give orders

give pleasure

517

518

519

give somebody a free hand

give somebody a hand

give somebody a hard time

520

521

522

give somebody a lift

give somebody the sack

give somebody wings

523

524

525

give the game away

give up one’s work

go abroad

507

506

505

wziąć się do pracy

zasnąć

zrozumieć aluzję

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

510

509

508

urodzić dziecko

zdać z czegoś relację

wygłosić przemówienie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

513

512

511

daj temu spokój! odpuść sobie!
www.isel.edu.pl

udzielić pierwszej pomocy

składać fałszywe zeznania

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

516

515

514

sprawiać przyjemność

wydawać rozkazy

spróbuj!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

519

518

517

dać się komuś we znaki

pomóc komuś

dać komuś wolną rękę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

522

521

520

dodać komuś skrzydeł

wylać kogoś z pracy

podwieźć kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

525

524

523

jechać za granicę

porzucić pracę

zdradzić sekret

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

526

527

528

go against the grain for somebody

go ahead!

go and see somebody

529

530

531

go back on one’s word

go camping

go down in history

532

533

534

go down in value

go from one extreme to the other

go halves

535

536

537

go into details

go on a date

go on a journey

538

539

540

go on a trip

go on holiday

go one step further

541

542

543

go out of fashion

go through a difficult stage

go to ruin

544

545

546

go too far

God willing

good luck!

528

527

526

odwiedzić kogoś

proszę bardzo!

wbrew czyjejś naturze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

531

530

529

przejść od historii, zapisać się w historii
www.isel.edu.pl

jechać na obóz/biwak

nie dotrzymać słowa

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

534

533

532

dzielić się po połowie

popadać w skrajności

tracić na wartości

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

537

536

535

wyruszyć w podróż

iść na randkę

wdawać się w szczegóły

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

540

539

538

pójść o krok dalej

jechać na wakacje

pojechać na wycieczkę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

543

542

541

popaść w ruinę

przechodzić trudny okres

wychodzić z mody

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

546

545

544

powodzenia!

jeśli Bóg pozwoli

posunąć się za daleko

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

547

548

549

grab the chance

great deal of something

ground is burning under somebody’s feet

550

551

552

grow out of something

hand in hand

hand in one’s resignation

553

554

555

hands off!

hang around with somebody

hang in the air

556

557

558

hang on!

happen to do something

happy birthday!

559

560

561

hardly ever

have a breath of fresh air

have a clean record

562

563

564

have a command of three languages

have a day off

have a fear of doing something

565

566

567

have a good night’s sleep

have a heart!

have a high opinion of somebody

549

548

547

grunt pali się komuś pod nogami
www.isel.edu.pl

dużo czegoś

skorzystać z szansy/okazji

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

552

551

550

złożyć rezygnację

trzymając się za ręce

wyrosnąć z czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

555

554

553

wisieć w powietrzu

zadawać się z kimś

ręce przy sobie! precz z łapami!
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

558

557

556

wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
www.isel.edu.pl

przypadkiem coś zrobić

zaczekaj!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

561

560

559

nie być karanym

zaczerpnąć świeżego powietrza
www.isel.edu.pl

rzadko kiedy, prawie nigdy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

564

563

562

bać się coś zrobić

wziąć wolne, mieć wolny dzień
www.isel.edu.pl

władać trzema językami

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

567

566

565

mieć o kimś wysokie mniemanie
www.isel.edu.pl

zlituj się!

dobrze się wyspać

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

568

569

570

have a rough night

have a safe journey!

have a sharp tongue

571

572

573

have a sweet tooth

have a temperature

have a voice in something

574

575

576

have a way of doing something

have a weakness for

have a wide selection

577

578

579

have a word with somebody

have a working knowledge of something

have an early night

580

581

582

have an off day

have clean hands

have every reason to

583

584

585

have fun

have it all worked out

have mixed feelings

586

587

588

have nerves of steel

have no choice

have no equal

570

569

568

mieć ostry język

szczęśliwej podróży! szerokiej drogi!
www.isel.edu.pl

mieć ciężką noc

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

573

572

571

mieć coś do powiedzenia w jakiejś sprawie
www.isel.edu.pl

mieć gorączkę

lubić słodycze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

576

575

574

mieć szeroki wybór

mieć słabość do

mieć na coś sposób

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

579

578

577

wcześnie położyć się spać

mieć praktyczną wiedzę na temat czegoś
www.isel.edu.pl

zamienić z kimś słowo

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

582

581

580

mieć wszelkie powody, aby

mieć czyste ręce

mieć zły/pechowy dzień

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

585

584

583

mieć mieszane uczucia

mieć wszystko dokładnie opracowane/zaplanowane
www.isel.edu.pl

dobrze się bawić

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

588

587

586

nie mieć równego sobie

nie mieć żadnego wyboru

mieć nerwy ze stali, mieć żelazne nerwy
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

589

590

591

have no head for something

have no manners

have nothing to hide

592

593

594

have one’s hands full

have other ideas

have somebody in one’s pocket

595

596

597

have somebody’s blessing

have something in view

have something on the tip of one’s tongue

598

599

600

have the courage to do something

have the support of somebody

have thick skin

601

602

603

have trouble doing something

have you considered that

having said that

604

605

606

he is sure to do that

heads or tails?

heaven on earth

607

608

609

he’s doing fine

history repeats itself

hit below the belt

591

590

589

nie mieć nic do ukrycia

być źle wychowanym

nie mieć głowy do czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

594

593

592

mieć kogoś w kieszeni

mieć inne plany

mieć pełne ręce roboty

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

597

596

595

mieć coś na końcu języka

mieć coś na uwadze/celu

mieć czyjeś błogosławieństwo
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

600

599

598

być gruboskórnym, niewrażliwym
www.isel.edu.pl

cieszyć się czyimś poparciem

mieć odwagę, aby coś zrobić

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

603

602

601

chociaż z drugiej strony, jednak
www.isel.edu.pl

czy wziąłeś pod uwagę, że

mieć trudności w robieniu czegoś
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

606

605

604

niebo/raj na ziemi

orzeł czy reszka?

on na pewno to zrobi

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

609

608

607

uderzać poniżej pasa

historia lubi się powtarzać

świetnie mu idzie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

610

611

612

hit the bottle

hitch a lift

hold a seat for somebody

613

614

615

hold down a job

hold office

hold one’s breath

616

617

618

hold out hope

hold somebody in high regard

hold your tongue!

619

620

621

home sweet home

how are things?

how are you getting along?

622

623

624

how can you tell?

how dare you!

how do you feel about

625

626

627

how do you know?

how do you mean?

how far is it to

628

629

630

how much do you charge?

how was I to know?

how’s it going?

612

611

610

zarezerwować komuś miejsce, zająć miejsce dla kogoś
www.isel.edu.pl

łapać okazję (autostop)

często zaglądać do kieliszka

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

615

614

613

wstrzymać oddech

sprawować urząd

zachować/utrzymać posadę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

618

617

616

trzymaj język za zębami!

darzyć kogoś wielkim szacunkiem
www.isel.edu.pl

dawać nadzieję

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

621

620

619

jak sobie radzisz?

co słychać?

nie ma to jak w domu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

624

623

622

co sądzisz o

jak śmiesz!

skąd wiesz?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

627

626

625

jak daleko jest do

nie bardzo rozumiem, co masz na myśli
www.isel.edu.pl

skąd wiesz?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

630

629

628

jak leci?

skąd mogłem wiedzieć?

ile wynosi opłata? ile to kosztuje?
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

631

632

633

human nature

human relations

hurry somebody up

634

635

636

hurry up!

hurt somebody’s feelings

hurt somebody’s pride

637

638

639

I beg to differ

I beg your pardon

I can hardly believe it

640

641

642

I can’t figure it out

I can’t help it

I could have sworn that

643

644

645

I couldn’t agree more

I couldn’t believe my eyes!

I couldn’t care less

646

647

648

I couldn’t get a word in edgeways

I didn’t expect that of her

I didn’t mean it

649

650

651

I didn’t sleep a wink

I don’t buy it

I get the idea

633

632

631

poganiać/popędzać kogoś

stosunki międzyludzkie

natura ludzka

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

636

635

634

urazić czyjąś dumę

zranić czyjeś uczucia

pospiesz się!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

639

638

637

z trudem mogę w to uwierzyć
www.isel.edu.pl

przepraszam

pozwoli pan, że się nie zgodzę
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

642

641

640

mógłbym przysiąc, że

nic na to nie poradzę

nie mogę tego zrozumieć/pojąć
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

645

644

643

nic mnie to nie obchodzi, mam to gdzieś
www.isel.edu.pl

nie wierzyłem własnym oczom!
www.isel.edu.pl

w zupełności się z tobą zgadzam
www.isel.edu.pl

648

647

646

tak mi się tylko powiedziało, nie chciałem tego powiedzieć
www.isel.edu.pl

nie spodziewałem się tego po niej
www.isel.edu.pl

nie mogłem dojść do słowa

www.isel.edu.pl

651

650

649

rozumiem, zaczynam rozumieć
www.isel.edu.pl

nie kupuję tego (nie wierzę w to)
www.isel.edu.pl

nie zmrużyłem oka

www.isel.edu.pl

652

653

654

I have a lump in my throat

I have a sore throat

I have no intention of doing it

655

656

657

I have nothing further to add

I haven’t got the slightest idea

I kind of like it

658

659

660

I leave it to you

I mean business

I object to being treated in this manner!

661

662

663

I owe it all to you

I see

I take you at your word

664

665

666

I take your point

I was only joking

I would think twice before

667

668

669

I wouldn’t be so sure about that!

I’d love to

I’d never forgive myself if

670

671

672

I’d rather die than to do that

I’ll be glad to help

I’ll be right back

654

653

652

nie mam najmniejszego zamiaru tego robić
www.isel.edu.pl

boli mnie gardło

ściska mnie w gardle

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

657

656

655

trochę to lubię

nie mam zielonego pojęcia

nie mam już nic do dodania

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

660

659

658

sprzeciwiam się takiemu traktowaniu!
www.isel.edu.pl

nie żartuję

zostawiam to tobie, to zależy od ciebie
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

663

662

661

wierzę ci na słowo

rozumiem

tobie zawdzięczam wszystko

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

666

665

664

dobrze bym się zastanowił zanim
www.isel.edu.pl

ja tylko żartowałem

rozumiem twój punkt widzenia
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

669

668

667

nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby
www.isel.edu.pl

z przyjemnością

nie byłbym tego taki pewny!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

672

671

670

zaraz wracam

z przyjemnością pomogę

wolałbym umrzeć niż to zrobić
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

673

674

675

I’ll make it worth your while

I’ll manage somehow

I’ll think about it

676

677

678

I’m aching all over

I’m all ears

I’m always on the run

679

680

681

I’m fed up with it!

I’m glad to hear it

I’m just thinking out loud

682

683

684

I’m not in the mood for

I’m only human

I’m sorry to hear that

685

686

687

I’ve been rushed off my feet recently

if all else fails

if I had my way

688

689

690

if I remember correctly

if it isn’t too much trouble

if my memory serves me correctly

691

692

693

if necessary

if time permits

if you’ll excuse me, but

675

674

673

zastanowię się nad tym

jakoś sobie poradzę

nie pożałujesz tego, wynagrodzę ci to
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

678

677

676

wiecznie jestem zabiegany

zamieniam się w słuch

wszystko mnie boli

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

681

680

679

tylko głośno myślę

miło mi to słyszeć

mam tego dość!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

684

683

682

przykro mi to słyszeć

jestem tylko człowiekiem

nie jestem w nastroju do

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

687

686

685

gdyby to ode mnie zależało

jeśli wszystko inne zawiedzie

byłem ostatnio bardzo zajęty/zabiegany
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

690

689

688

jeśli mnie pamięć nie myli

jeśli to nie za duży kłopot

jeśli dobrze pamiętam

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

693

692

691

proszę mi wybaczyć, ale

jeśli czas pozwoli

w razie potrzeby

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

694

695

696

ifs and buts

in a broad sense of the word

in a manner of speaking

697

698

699

in a spot

in a way

in a word

700

701

702

in addition

in advance

in aid of

703

704

705

in any case

in broad daylight

in cold blood

706

707

708

in connection with

in due course

in every way

709

710

711

in fashion

in fear of one’s life

in fits and starts

712

713

714

in former times

in full view of somebody

in general

696

695

694

w pewnym sensie, poniekąd

w szerokim znaczeniu tego słowa
www.isel.edu.pl

wymówki

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

699

698

697

jednym słowem

w pewnym sensie

w tarapatach

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

702

701

700

na rzecz (jakiejś sprawy, np. o zbiórce pieniędzy)
www.isel.edu.pl

z góry, zawczasu

w dodatku, ponadto

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

705

704

703

z zimną krwią

w biały dzień

w każdym razie, tak czy owak
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

708

707

706

pod każdym względem

we właściwym/swoim czasie

w związku z

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

711

710

709

zrywami, nieregularnie

w obawie o własne życie

modny

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

714

713

712

na ogół

na czyichś oczach

dawniej, w dawnych czasach

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

715

716

717

in good faith

in good hands

in good shape

718

719

720

in high spirits

in living memory

in memory of somebody

721

722

723

in my opinion

in need

in no case

724

725

726

in no way

in office

in one’s heart of hearts

727

728

729

in other words

in particular

in perfect condition

730

731

732

in principle

in process of time

in public

733

734

735

in quick succession

in real life

in recognition of something

717

716

715

w dobrej formie

w dobrych rękach

w dobrej wierze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

720

719

718

ku pamięci kogoś

jak sięgnąć pamięcią

w świetnym nastroju

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

723

722

721

w żadnym wypadku

w potrzebie

moim zdaniem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

726

725

724

w głębi serca

u władzy

pod żadnym pozorem, wcale

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

729

728

727

w doskonałym stanie

w szczególności, zwłaszcza

innymi słowy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

732

731

730

publicznie

z biegiem/upływem czasu

w zasadzie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

735

734

733

w uznaniu czegoś (np. zasług)
www.isel.edu.pl

w rzeczywistości

szybko jeden po drugim

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

736

737

738

in relation to

in reply to your letter of

in respect of

739

740

741

in reward for

in secret

in so many words

742

743

744

in somebody’s place

in support of

in that case

745

746

747

in the course of time

in the depth of winter

in the distant future

748

749

750

in the early hours

in the event

in the event of fire

751

752

753

in the eye of the law

in the face of something

in the first instance

754

755

756

in the first place

in the general terms

in the light of something

738

737

736

pod względem, w odniesieniu do
www.isel.edu.pl

w odpowiedzi na państwa list z dnia
www.isel.edu.pl

w stosunku do

www.isel.edu.pl

741

740

739

wprost, bez ogródek

w tajemnicy

w nagrodę za

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

744

743

742

w takim razie

popierając coś/kogoś, na znak poparcia, na rzecz
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

na czyimś miejscu

www.isel.edu.pl

747

746

745

w dalszej przyszłości

w samym środku zimy

z biegiem czasu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

750

749

748

w przypadku pożaru, w razie pożaru
www.isel.edu.pl

w rezultacie, ostatecznie

we wczesnych godzinach rannych
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

753

752

751

w pierwszej kolejności

w obliczu czegoś

w świetle prawa

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

756

755

754

w świetle czegoś

ogólnie, ogólnikowo

przede wszystkim

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

757

758

759

in the long run

in the near future

in the open air

760

761

762

in the presence of somebody

in the present situation

in the public interest

763

764

765

in the right place

in the shape of something

in the short run

766

767

768

in the twinkling of an eye

in time

in view

769

770

771

in view of

in what respect?

increase in value

772

773

774

is anything the matter?

is service included?

is that so?

775

776

777

is this seat taken?

it became clear that

it boggles the mind

759

758

757

na wolnym powietrzu

w najbliższej przyszłości

na dłuższą metę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

762

761

760

w interesie społecznym

w obecnej sytuacji

w czyjejś obecności

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

765

764

763

na krótką metę

w kształcie czegoś

na właściwym miejscu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

768

767

766

w zasięgu wzroku

na czas

w oka mgnieniu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

771

770

769

zyskiwać na wartości

pod jakim względem?

z uwagi na, biorąc pod uwagę
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

774

773

772

czyżby? naprawdę?

czy opłata za obsługę jest wliczona w cenę?
www.isel.edu.pl

czy coś jest nie tak?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

777

776

775

to się w głowie nie mieści

stało się jasne, że

czy to miejsce jest zajęte?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

778

779

780

it came as a blow to us

it crossed my mind

it doesn’t add up

781

782

783

it doesn’t make any difference to me

it doesn’t make sense

it doesn’t matter

784

785

786

it doesn’t pay to

it feels great to be

it goes without saying

787

788

789

it is all go here

it is common knowledge that

it is reported that

790

791

792

it leaves much to be desired

it looks like rain

it means a lot to me

793

794

795

it never rains but it pours

it remains to be seen if

it said in the paper that

796

797

798

it seems to me that

it so happens that

it speaks for itself

780

779

778

to się nie trzyma kupy, to nie ma sensu
www.isel.edu.pl

przeszło mi przez myśl

to było dla nas ciosem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

783

782

781

to nie ma znaczenia, nic nie szkodzi
www.isel.edu.pl

to nie ma sensu

to dla mnie bez różnicy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

786

785

784

to się rozumie samo przez się
www.isel.edu.pl

to wspaniałe uczucie być

nie opłaca się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

789

788

787

mówi się, że; podobno

powszechnie wiadomo, że

jest tu urwanie głowy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

792

791

790

to dla mnie wiele znaczy

wygląda na to, że będzie padać
www.isel.edu.pl

to pozostawia wiele do życzenia
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

795

794

793

w gazecie napisano, że

czas pokaże, czy

nieszczęścia chodzą parami

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

798

797

796

to mówi samo za siebie

tak się składa, że

wydaje mi się, że

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

799

800

801

it stands to reason that

it took my breath away

it was likely to happen

802

803

804

it won’t help

it won’t hurt

it works like magic!

805

806

807

it’s a load off my mind

it’s a long story

it’s a scream

808

809

810

it’s a shame that

it’s about time

it’s all Greek to me

811

812

813

it’s all the same to me

it’s beyond me

it’s beyond my power

814

815

816

it’s common practice

it’s easy for you to say

it’s getting late

817

818

819

it’s hard to say

it’s just a matter of time

it’s more than likely

801

800

799

to mogło się zdarzyć

zaparło mi dech w piersiach

oczywiste jest, że

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

804

803

802

działa wspaniale!

nie będzie bolało

to się na nic nie zda

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

807

806

805

to jest zabawne

długo by opowiadać, to długa historia
www.isel.edu.pl

spadł mi kamień z serca

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

810

809

808

to dla mnie chińszczyzna

najwyższy czas

szkoda, że

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

813

812

811

to ponad moje siły

to jest zbyt trudne dla mnie

wszystko mi jedno

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

816

815

814

robi się późno

dobrze/łatwo ci się mówi

to jest na porządku dziennym
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

819

818

817

to więcej niż prawdopodobne
www.isel.edu.pl

to tylko kwestia czasu

trudno powiedzieć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

820

821

822

it’s my last hope

it’s no fun

it’s no joke

823

824

825

it’s no use doing something

it’s none of my concern

it’s none of your business!

826

827

828

it’s not the end of the world

it’s the same old story

it’s too good to be true

829

830

831

it’s typical of her

it’s up to you

it’s within walking distance

832

833

834

job market

join the ranks of

judging by

835

836

837

jump for joy

jump to conclusions

just a moment

838

839

840

just as we expected

just in case

just my luck!

822

821

820

to nie są żarty

to nic przyjemnego

to moja ostatnia nadzieja

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

825

824

823

to nie twoja sprawa/interes!

to nie moja sprawa

nie ma sensu robić czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

828

827

826

to jest zbyt piękne, aby było prawdziwe
www.isel.edu.pl

ciągle to samo

to nie koniec świata

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

831

830

829

można tam dojść pieszo

to zależy od ciebie

to do niej podobne

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

834

833

832

sądząc po

dołączyć do grupy

rynek pracy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

837

836

835

chwileczkę, momencik

wyciągać pochopne wnioski

skakać z radości

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

840

839

838

takie to już moje szczęście!

na wszelki wypadek

tak jak oczekiwaliśmy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

841

842

843

justice has been done

keep a secret

keep a straight face

844

845

846

keep a watch on somebody

keep an eye on something

keep calm

847

848

849

keep clear of something

keep fit

keep in touch with somebody

850

851

852

keep it to yourself

keep one’s fingers crossed for somebody

keep one’s head

853

854

855

keep quiet

keep somebody at a distance

keep something in mind

856

857

858

keep the change

keep track of something

keep up the good work

859

860

861

keep up with the times

keep your shirt on!

kick somebody when he is down

843

842

841

zachować powagę

dochować tajemnicy

sprawiedliwości stało się zadość
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

846

845

844

zachować spokój

mieć coś na oku, pilnować

uważnie kogoś obserwować

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

849

848

847

być z kimś w kontakcie

utrzymywać dobrą formę

trzymać się z dala od czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

852

851

850

nie tracić głowy

trzymać za kogoś kciuki

zachowaj to dla siebie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

855

854

853

mieć coś na uwadze, pamiętać o czymś
www.isel.edu.pl

trzymać kogoś na dystans

być/siedzieć cicho

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

858

857

856

dobra robota, oby tak dalej

nadążać za czymś

proszę zatrzymać resztę (przy wydawaniu pieniędzy)
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

861

860

859

kopać leżącego

spokojnie!

iść z duchem czasu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

862

863

864

kick the bucket

kick up a fuss

kill time

865

866

867

kill two birds with one stone

killed in action

knock it off!

868

869

870

know a thing or two

know better than to do something

know right from wrong

871

872

873

know somebody by sight

know somebody through and through

know something by experience

874

875

876

know what’s what

labour of love

lack of confidence

877

878

879

lame excuse

land oneself in trouble

last but not least

880

881

882

last but one

late into the night

laugh from ear to ear

864

863

862

zabijać czas

narobić hałasu/zamieszania

umrzeć, wyciągnąć nogi, kopnąć w kalendarz
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

867

866

865

przestań!

poległy w boju

upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

870

869

868

odróżniać dobro od zła

wiedzieć, aby czegoś nie robić
www.isel.edu.pl

dobrze znać się na czymś; wiedzieć to i owo
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

873

872

871

znać coś z doświadczenia

znać kogoś na wylot

znać kogoś z widzenia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

876

875

874

brak pewności siebie

bezinteresowna praca

wiedzieć co i jak

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

879

878

877

ostatni, ale nie mniej ważny (od poprzedników)
www.isel.edu.pl

wpaść w tarapaty

kiepska wymówka

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

882

881

880

śmiać się od ucha do ucha

do późna w nocy

przedostatni

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

883

884

885

lead a double life

least of all

leave behind

886

887

888

leave empty-handed

leave no stone unturned

leave nothing to chance

889

890

891

leave somebody in the lurch

leave somebody with no choice

let me get this right

892

893

894

let me think

let that be a lesson to you

let things take their course

895

896

897

let’s hope for the best

let’s meet at my place

lie in somebody’s hands

898

899

900

lift somebody’s spirits

light as a feather

like father, like son

901

902

903

like it or lump it

little by little

little known

885

884

883

zostawić, zapomnieć

na pewno nie, zwłaszcza nie

wieść podwójne życie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

888

887

886

nie pozostawiać niczego przypadkowi
www.isel.edu.pl

poruszyć niebo i ziemię

odejść z pustymi rękami

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

891

890

889

niech to dobrze zrozumiem

nie pozostawić komuś wyboru
www.isel.edu.pl

opuścić kogoś w potrzebie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

894

893

892

zostawić sprawy własnemu biegowi
www.isel.edu.pl

niech to będzie dla ciebie nauczką
www.isel.edu.pl

niech pomyślę

www.isel.edu.pl

897

896

895

leżeć w czyichś rękach; zależeć od kogoś
www.isel.edu.pl

spotkajmy się u mnie

bądźmy dobrej myśli

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

900

899

898

jaki ojciec, taki syn; niedaleko pada jabłko od jabłoni
www.isel.edu.pl

lekki jak piórko

podnieść kogoś na duchu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

903

902

901

mało znany

stopniowo, po trochu

czy ci się podoba czy nie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

904

905

906

live day to day

live in a dream world

live in fear

907

908

909

live in the past

live like cat and dog

load of rubbish

910

911

912

loaf about

long time no see!

look alive!

913

914

915

look down one’s nose on somebody

look for a job

look forward to something

916

917

918

look on the bright side

look one’s age

look out!

919

920

921

look somebody in the face

look somebody up and down

look to the future

922

923

924

look up to somebody

look who’s talking!

lose a job

906

905

904

żyć w strachu

żyć marzeniami

żyć z dnia na dzień

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

909

908

907

stek bzdur

żyć jak pies z kotem

żyć przeszłością

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

912

911

910

rusz się!

kopę lat się nie widzieliśmy!

obijać się, próżniaczyć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

915

914

913

nie móc się doczekać czegoś

szukać pracy

pogardzać kimś, patrzeć na kogoś z góry
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

918

917

916

uważaj! ostrożnie!

wyglądać na swój wiek

spojrzeć optymistycznie, z dobrej strony
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

921

920

919

patrzeć w przyszłość

zmierzyć kogoś wzrokiem

spojrzeć komuś w twarz

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

924

923

922

stracić pracę

i kto to mówi?!

podziwiać kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

925

926

927

lose confidence in somebody

lose count of something

lose heart

928

929

930

lose one’s head

lose one’s tongue

lose sight of something

931

932

933

love at first sight

lucky dog

lump it

934

935

936

made for each other

make a big deal out of something

make a comparison

937

938

939

make a deal

make a fire

make a fool of oneself

940

941

942

make a hit with somebody

make a joke of

make a killing

943

944

945

make a loss

make a mistake

make a noise

927

926

925

tracić nadzieję/ducha

stracić rachubę czegoś

stracić do kogoś zaufanie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

930

929

928

stracić coś z oczu

zapomnieć języka w gębie

tracić głowę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

933

932

931

pogodzić się, wytrzymać

szczęściarz

miłość od pierwszego wejrzenia
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

936

935

934

dokonać porównania

wyolbrzymiać coś

stworzeni dla siebie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

939

938

937

zrobić z siebie głupka

rozpalić ognisko

dogadać się, dojść do porozumienia
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

942

941

940

zbić fortunę

stroić sobie żarty z

przypaść komuś do gustu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

945

944

943

hałasować

popełnić błąd, pomylić się

przynieść straty

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

946

947

948

make a profit

make a run for it

make a spectacle of oneself

949

950

951

make a statement

make a wish

make an appointment

952

953

954

make an attempt at doing something

make an effort to do something

make an offer

955

956

957

make arrangements for

make believe that

make do with something

958

959

960

make do without something

make friends with somebody

make good use of something

961

962

963

make it

make light work of something

make little of something

964

965

966

make no secret of something

make one’s way

make peace

948

947

946

robić z siebie widowisko

rzucić się do ucieczki

osiągnąć zysk

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

951

950

949

ustalić termin spotkania

pomyśleć sobie życzenie

złożyć oświadczenie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

954

953

952

składać ofertę

postarać się coś zrobić, wysilić się
www.isel.edu.pl

podjąć próbę zrobienia czegoś
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

957

956

955

zadowolić się czymś

udawać, że

czynić przygotowania do

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

960

959

958

dobrze coś wykorzystać

zaprzyjaźnić się z kimś

dać sobie radę bez czegoś, obejść się
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

963

962

961

lekceważyć coś

ułatwiać sobie pracę

zdążyć, udać się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

966

965

964

zawrzeć pokój

przedzierać się, torować sobie drogę
www.isel.edu.pl

nie robić z czegoś tajemnicy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

967

968

969

make room for

make short work of something

make somebody angry

970

971

972

make something public

make sure that

make the bed

973

974

975

make things difficult

matter of life and death

mean no harm

976

977

978

meet one’s match

mind the step!

mind your own business!

979

980

981

miss a chance

mix business with pleasure

money is no object

982

983

984

money talks

monkey business

moot point

985

986

987

move heaven and earth

mum’s the word!

my heart sank

969

968

967

rozgniewać kogoś

szybko się z czymś uporać

robić miejsce dla

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

972

971

970

pościelić łóżko

postarać się, aby; dopilnować, żeby
www.isel.edu.pl

ujawnić coś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

975

974

973

nie mieć złych zamiarów

sprawa życia i śmierci

pogarszać sprawę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

978

977

976

pilnuj własnych spraw! nie wtrącaj się!
www.isel.edu.pl

uwaga na stopień!

trafić na równego sobie, godnego przeciwnika
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

981

980

979

pieniądze nie odgrywają żadnej roli
www.isel.edu.pl

łączyć przyjemne z pożytecznym
www.isel.edu.pl

przegapić okazję

www.isel.edu.pl

984

983

982

kwestia sporna

machlojki

pieniądz rządzi światem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

987

986

985

opuściła mnie odwaga

nikomu ani słowa!

poruszyć niebo i ziemię

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

988

989

990

my nose is running

near to my heart

necessary evil

991

992

993

never mind about

never say die!

next door

994

995

996

no chance!

no hard feelings!

no harm done

997

998

999

no pain, no gain

no problem!

no strings attached

1000

1001

1002

none the worse

not count for much

not for the world

1003

1004

1005

not on your life!

not to be outdone

nothing compares to

1006

1007

1008

nothing ever happens here

nothing of interest

nothing of the kind

990

989

988

zło konieczne

bliski memu sercu

mam katar, cieknie mi z nosa
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

993

992

991

po sąsiedzku, obok

nie poddawaj się!

mniejsza o

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

996

995

994

nic złego się nie stało

bez urazy!

nie ma mowy! nic z tego!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

999

998

997

bez zobowiązań, bez dodatkowych warunków
www.isel.edu.pl

nie ma sprawy!

bez pracy nie ma kołaczy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1002

1001

1000

za nic na świecie

nie mieć większego znaczenia
www.isel.edu.pl

wcale nie gorszy/gorzej

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1005

1004

1003

nic nie może się równać z

żeby nie być gorszym

nigdy w życiu!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1008

1007

1006

nic podobnego, nic z tych rzeczy
www.isel.edu.pl

nic ciekawego

tu się nigdy nic nie dzieje

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1009

1010

1011

nothing succeeds like success

nothing to speak of

nothing to write home about

1012

1013

1014

odds and ends

of little account

of some sort

1015

1016

1017

of substance

off duty

off the record

1018

1019

1020

off the top of one’s head

on a level with

on a scale from 1 to 10

1021

1022

1023

on arrival

on average

on balance

1024

1025

1026

on duty

on easy terms

on no account

1027

1028

1029

on occasion

on one hand... on the other hand...

on pins and needles

1011

1010

1009

nic szczególnego

nic, o czym warto mówić

sukces rodzi sukces

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1014

1013

1012

jakiś

mało istotny

różności, drobiazgi

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1017

1016

1015

nieoficjalnie

po dyżurze, po pracy

istotny, ważny

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1020

1019

1018

w skali od 1 do 10

na tym samym poziomie, na równi z
www.isel.edu.pl

z głowy, bez namysłu

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1023

1022

1021

biorąc wszystko pod uwagę

przeciętnie

po przybyciu, w chwili przybycia
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1026

1025

1024

pod żadnym pozorem

na dogodnych warunkach

na dyżurze, w czasie pracy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1029

1028

1027

jak na szpilkach

z jednej strony... z drugiej strony...
www.isel.edu.pl

czasami

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1030

1031

1032

on principle

on public display

on purpose

1033

1034

1035

on the basis of something

on the dot

on the edge of something

1036

1037

1038

on the face of it

on the grounds of

on the grounds that

1039

1040

1041

on the left

on the level

on the mark

1042

1043

1044

on the principle that

on the right

on the rocks

1045

1046

1047

on the same day

on the spot

on the spur of the moment

1048

1049

1050

on the surface

on this score

on time

1032

1031

1030

celowo

na widoku publicznym

dla zasady, z zasady

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1035

1034

1033

na skraju czegoś (także przenośnie)
www.isel.edu.pl

co do minuty

na podstawie czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1038

1037

1036

z powodu tego, że

z powodu

na pozór

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1041

1040

1039

trafny (np. komentarz)

uczciwy, legalny

po lewej, z lewej strony

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1044

1043

1042

z lodem (drink)

po prawej, z prawej strony

zgodnie z zasadą, że

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1047

1046

1045

spontanicznie

na miejscu, od razu

tego samego dnia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1050

1049

1048

punktualnie

w tym względzie

z pozoru

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1051

1052

1053

on top of everything

once upon a time

one after another

1054

1055

1056

one false move

one thing you can be sure of

one way or another

1057

1058

1059

out of breath

out of harm’s way

out of reach

1060

1061

1062

out of shape

out of sight, out of mind

over and over again

1063

1064

1065

over my dead body

over the years

pack of lies

1066

1067

1068

pack one’s bags

pass an exam

pay attention to something

1069

1070

1071

pay somebody back with interest

pay through the nose for something

peace talks

1053

1052

1051

jeden po drugim

dawno, dawno temu; pewnego razu
www.isel.edu.pl

na domiar wszystkiego

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1056

1055

1054

w taki czy inny sposób

jednego możesz być pewien

jeden fałszywy ruch/krok

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1059

1058

1057

poza zasięgiem, nieosiągalny

z dala od niebezpieczeństwa

zdyszany

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1062

1061

1060

ciągle, w kółko

co z oczu, to z serca

bez kondycji, bez formy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1065

1064

1063

stek kłamstw

przez wszystkie te lata

po moim trupie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1068

1067

1066

zwracać na coś uwagę

zdać egzamin

pakować manatki

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1071

1070

1069

rozmowy pokojowe

przepłacić coś, zapłacić za dużo
www.isel.edu.pl

odpłacić komuś pięknym za nadobne
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1072

1073

1074

people of like mind

people say that

perform a task

1075

1076

1077

personal belongings

pick and choose

piece of cake

1078

1079

1080

place a bet on something

place an advertisement

place an order

1081

1082

1083

place confidence in somebody

place emphasis on something

place importance on something

1084

1085

1086

play a trick on somebody

play by the rules

play cards

1087

1088

1089

play the fool

play with fire

pluck up the courage

1090

1091

1092

poke fun at

pose a threat

pretty well

1074

1073

1072

wykonać zadanie

mówi się, że

ludzie o podobnych poglądach
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1077

1076

1075

łatwizna, bułka z masłem

przebierać, wybierać, grymasić
www.isel.edu.pl

rzeczy osobiste

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1080

1079

1078

składać zamówienie

dać ogłoszenie

postawić na coś (zakład)

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1083

1082

1081

przywiązywać wagę do czegoś
www.isel.edu.pl

kłaść na coś nacisk, podkreślać
www.isel.edu.pl

pokładać w kimś zaufanie

www.isel.edu.pl

1086

1085

1084

grać w karty

grać zgodnie z zasadami

zrobić komuś kawał

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1089

1088

1087

zebrać się na odwagę

igrać z ogniem, kusić los

wygłupiać się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1092

1091

1090

dość dobrze

stanowić zagrożenie

kpić sobie z

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1093

1094

1095

price range

prove somebody wrong

public enemy number one

1096

1097

1098

pull somebody’s leg

push one’s luck

push somebody to the wall

1099

1100

1101

put a lot of effort into something

put all one’s eggs in one basket

put much work in something

1102

1103

1104

put one’s foot in it

put one’s heart into something

put out a fire

1105

1106

1107

put somebody at risk

put somebody in an awkward situation

put somebody straight

1108

1109

1110

put something into somebody’s head

put something into the same bag

put something to the test

1111

1112

1113

put the blame on somebody

quality of life

question of taste

1095

1094

1093

wróg publiczny numer jeden

udowodnić komuś, że się myli
www.isel.edu.pl

przedział cenowy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1098

1097

1096

przypierać kogoś do muru

kusić los

nabierać kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1101

1100

1099

wkładać w coś dużo pracy

postawić wszystko na jedną kartę
www.isel.edu.pl

wkładać w coś dużo wysiłku

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1104

1103

1102

ugasić pożar

wkładać w coś serce

popełnić gafę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1107

1106

1105

wyjaśnić coś komuś, wyprowadzić kogoś z błędu
www.isel.edu.pl

postawić kogoś w niezręcznej sytuacji
www.isel.edu.pl

narażać kogoś

www.isel.edu.pl

1110

1109

1108

poddać coś próbie

wrzucać coś do jednego worka
www.isel.edu.pl

wbijać komuś coś do głowy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1113

1112

1111

sprawa/kwestia gustu

jakość życia

zrzucać winę na kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1114

1115

1116

race against time

rack one’s brains for something

raise one’s voice

1117

1118

1119

raise somebody’s hopes

raise the alarm

ranging from... to...

1120

1121

1122

rate a mention

rate of interest

reach an agreement on

1123

1124

1125

reach as far as

read somebody’s mind

refresh somebody’s memory

1126

1127

1128

regular customer

remain a mystery

resort to force

1129

1130

1131

result in failure

result in something

retire from public life

1132

1133

1134

return a call

return to normal

reveal a secret

1116

1115

1114

podnosić głos

łamać sobie nad czymś głowę
www.isel.edu.pl

wyścig z czasem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1119

1118

1117

począwszy od..., a skończywszy na...
www.isel.edu.pl

wszcząć alarm

robić komuś nadzieję

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1122

1121

1120

osiągnąć porozumienie w

stopa procentowa

być wartym wspomnienia/wzmianki
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1125

1124

1123

odświeżyć komuś pamięć

czytać komuś w myślach

sięgać aż do

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1128

1127

1126

uciekać się do użycia siły

pozostawać tajemnicą

stały klient

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1131

1130

1129

wycofać się z życia publicznego
www.isel.edu.pl

kończyć się czymś, spowodować coś
www.isel.edu.pl

zakończyć się niepowodzeniem
www.isel.edu.pl

1134

1133

1132

zdradzić tajemnicę/sekret

wracać do normy

oddzwonić

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1135

1136

1137

right now

right on the spot

ring a bell

1138

1139

1140

rise to fame

rise to the occasion

risk one’s neck

1141

1142

1143

run a test

run for office

run for one’s life

1144

1145

1146

run for shelter

run of bad luck

run of good luck

1147

1148

1149

save face

save somebody the trouble

save somebody’s life

1150

1151

1152

say something to somebody’s face

search high and low

see for oneself

1153

1154

1155

see somebody to the station

see to something

see you soon!

1137

1136

1135

brzmieć znajomo

na miejscu, natychmiast

właśnie teraz, w tej chwili

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1140

1139

1138

nadstawiać karku, ryzykować
www.isel.edu.pl

stanąć na wysokości zadania

zdobyć sławę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1143

1142

1141

ratować się ucieczką

ubiegać się o urząd

przeprowadzić test

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1146

1145

1144

dobra passa

zła passa

szukać schronienia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1149

1148

1147

uratować komuś życie

zaoszczędzić komuś trudu

zachować twarz

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1152

1151

1150

zobaczyć na własne oczy

szukać wszędzie, przetrząsnąć wszystko
www.isel.edu.pl

powiedzieć coś komuś prosto w oczy
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1155

1154

1153

do zobaczenia wkrótce!

zająć się czymś, dopilnować

odprowadzić kogoś na dworzec
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1156

1157

1158

sense of humour

serve the purpose

set a date

1159

1160

1161

set a good example

set a record

set one’s heart on something

1162

1163

1164

set somebody free

set something on fire

set something to rights

1165

1166

1167

shake hands with somebody

shake one’s head

shame on you!

1168

1169

1170

share somebody’s point of view

she let it slip that

show evidence of something

1171

1172

1173

show respect to somebody

show somebody the door

show your stuff!

1174

1175

1176

shrug one’s shoulders

sign of the times

sleep like a log

1158

1157

1156

ustalić datę/termin

być odpowiednim, nadać się

poczucie humoru

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1161

1160

1159

zapragnąć czegoś

ustanowić rekord

dawać dobry przykład

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1164

1163

1162

uporządkować coś

podpalić coś

uwolnić kogoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1167

1166

1165

wstydź się!

kręcić/potrząsać głową

uścisnąć komuś rękę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1170

1169

1168

przejawiać oznaki czegoś

wymknęło jej się, że

podzielać czyjś punkt widzenia
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1173

1172

1171

pokaż, co potrafisz!

pokazać komuś drzwi

okazać komuś szacunek

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1176

1175

1174

spać jak kłoda

znak czasu

wzruszyć ramionami

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1177

1178

1179

sleep on it

sleep tight!

smash something to pieces

1180

1181

1182

smell a rat

smile at the thought of

so be it!

1183

1184

1185

so it appears

so it would seem

so much so that

1186

1187

1188

so to speak

social life

some other time

1189

1190

1191

some people have all the luck!

somebody’s days are numbered

somehow or other

1192

1193

1194

something like that

something runs in one’s blood

sorry to trouble you but

1195

1196

1197

sound and safe

sound familiar

sounds like fun

1179

1178

1177

rozbić coś na kawałki

śpij dobrze!

przemyśleć, przespać się z tym
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1182

1181

1180

niech tak będzie!

uśmiechać się na myśl o

przeczuć pismo nosem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1185

1184

1183

do tego stopnia, że

tak by się wydawało

na to wygląda

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1188

1187

1186

innym razem

życie towarzyskie

że tak powiem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1191

1190

1189

jakoś, w jakiś sposób

czyjeś dni są policzone

niektórzy to mają szczęście!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1194

1193

1192

przepraszam, że przeszkadzam, ale
www.isel.edu.pl

mieć coś we krwi

coś w tym rodzaju

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1197

1196

1195

brzmi nieźle

brzmieć znajomo

cały i zdrów

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1198

1199

1200

spare parts

speak badly of somebody

speak for yourself!

1201

1202

1203

speak highly of somebody

speak one’s mind

spend money like water

1204

1205

1206

split hairs

split the cost

split the difference

1207

1208

1209

split up with somebody

spread like wildfire

spring to one’s feet

1210

1211

1212

stage by stage

stand at the crossroads

stand in somebody’s way

1213

1214

1215

stand on one’s head to do something

stand on one’s own two feet

stand out in the crowd

1216

1217

1218

stand somebody a drink

stand trial for

start a family

1200

1199

1198

mów za siebie!

źle o kimś mówić

części zamienne/zapasowe

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1203

1202

1201

szastać pieniędzmi na prawo i lewo
www.isel.edu.pl

mówić, co się myśli

dobrze się o kimś wyrażać

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1206

1205

1204

pójść na kompromis, dobić targu
www.isel.edu.pl

podzielić się kosztami

dzielić włos na czworo

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1209

1208

1207

zerwać się na równe nogi

szybko się rozprzestrzeniać

zerwać z kimś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1212

1211

1210

stanąć komuś na drodze

stać na rozdrożu

stopniowo

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1215

1214

1213

wyróżniać się

stanąć na własnych nogach

stawać na głowie, aby coś zrobić
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1218

1217

1216

założyć rodzinę

stanąć przed sądem za coś, zostać oskarżonym
www.isel.edu.pl

postawić komuś drinka

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1219

1220

1221

start a new life

start from scratch

state of affairs

1222

1223

1224

state of mind

stay the night

steady income

1225

1226

1227

steady relationship

step by step

stick to the facts

1228

1229

1230

stone’s throw

stop at nothing to do something

storm broke

1231

1232

1233

strangely enough

strike a balance between

strike fear into somebody’s heart

1234

1235

1236

stroke of luck

struggle for existence

study for an exam

1237

1238

1239

supply and demand

suppose you have this job

sure enough

1221

1220

1219

stan rzeczy

zacząć od początku

zacząć nowe życie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1224

1223

1222

stały dochód

zostać na noc

nastrój, stan ducha

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1227

1226

1225

trzymać się faktów

stopniowo, krok po kroku

stały/trwały związek

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1230

1229

1228

rozpętała się burza

nie cofnąć się przed niczym, aby coś zrobić
www.isel.edu.pl

blisko, o rzut kamieniem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1233

1232

1231

napawać kogoś strachem

znaleźć kompromis między

co dziwne

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1236

1235

1234

uczyć się do egzaminu

walka o byt

szczęśliwy traf

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1239

1238

1237

jak można było oczekiwać, faktycznie
www.isel.edu.pl

załóżmy, że masz tę pracę

podaż i popyt

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1240

1241

1242

swing of the pendulum

take a firm stand on something

take a hint

1243

1244

1245

take a holiday

take a leaf out of somebody’s book

take a lot of trouble

1246

1247

1248

take a risk

take a turn for the better

take action to

1249

1250

1251

take advantage of somebody

take advantage of something

take an exam

1252

1253

1254

take care!

take early retirement

take effect

1255

1256

1257

take exercise

take issue with somebody

take it easy!

1258

1259

1260

take measures

take my word for it

take office

1242

1241

1240

zrozumieć aluzję

przyjąć stanowczą postawę wobec czegoś
www.isel.edu.pl

zwrot, radykalna zmiana

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1245

1244

1243

zadać sobie dużo trudu

wzorować się na kimś, naśladować
www.isel.edu.pl

wziąć urlop

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1248

1247

1246

podjąć kroki w celu

polepszyć się, poprawić się

ryzykować, narażać się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1251

1250

1249

przystąpić do egzaminu

wykorzystać coś, korzystać z czegoś (w pełni)
www.isel.edu.pl

wykorzystać kogoś (nieuczciwie)
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1254

1253

1252

zacząć działać

odejść na wcześniejszą emeryturę
www.isel.edu.pl

uważaj na siebie!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1257

1256

1255

spokojnie! ostrożnie!

nie zgadzać się z kimś

ćwiczyć, gimnastykować się

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1260

1259

1258

objąć urząd

możesz mi wierzyć, masz moje słowo
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

przedsięwziąć środki

www.isel.edu.pl

1261

1262

1263

take orders from somebody

take out insurance

take place

1264

1265

1266

take power

take second place

take shelter

1267

1268

1269

take somebody in one’s arms

take somebody to court

take somebody’s advice

1270

1271

1272

take somebody’s point

take somebody’s side

take somebody’s temperature

1273

1274

1275

take something on faith

take something to heart

take stock of something

1276

1277

1278

take the blame

take the chance

take the floor

1279

1280

1281

take the lead

take the occasion

take the opportunity to do something

1263

1262

1261

odbyć się, mieć miejsce

ubezpieczyć się, wykupić ubezpieczenie
www.isel.edu.pl

wykonywać czyjeś rozkazy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1266

1265

1264

schronić się

zająć drugie miejsce

objąć władzę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1269

1268

1267

skorzystać z czyjejś rady

pozwać kogoś do sądu

wziąć kogoś w ramiona

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1272

1271

1270

mierzyć komuś temperaturę

brać czyjąś stronę; stawać po czyjejś stronie
www.isel.edu.pl

rozumieć czyjś punkt widzenia
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1275

1274

1273

ocenić coś, podsumować, zastanowić się
www.isel.edu.pl

wziąć sobie coś do serca

przyjmować coś na wiarę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1278

1277

1276

zabrać głos

skorzystać z okazji

brać winę na siebie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1281

1280

1279

skorzystać z okazji i coś zrobić
www.isel.edu.pl

skorzystać z okazji/sposobności
www.isel.edu.pl

objąć prowadzenie

www.isel.edu.pl

1282

1283

1284

take the view that

take the wind out of somebody’s sails

take to flight

1285

1286

1287

take various forms

talk sense

talk shop

1288

1289

1290

talk somebody to death

teach somebody a lesson

tear to pieces

1291

1292

1293

tell a joke

tell something apart

tell the future

1294

1295

1296

tempt fate

test somebody’s patience

thankless task

1297

1298

1299

that about sums it up

that makes a change!

that reminds me

1300

1301

1302

that will do

that’s just like him

that’s life!

1284

1283

1282

uciec

zbić kogoś z tropu, podciąć skrzydła
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

być zdania, że

www.isel.edu.pl

1287

1286

1285

mówić o sprawach zawodowych
www.isel.edu.pl

mówić do rzeczy

przybierać różne formy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1290

1289

1288

podrzeć na kawałki

dać komuś nauczkę

zagadać kogoś na śmierć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1293

1292

1291

przepowiadać przyszłość

rozróżniać coś

opowiedzieć dowcip/kawał

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1296

1295

1294

niewdzięczne zdanie

wystawiać czyjąś cierpliwość na próbę
www.isel.edu.pl

kusić los

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1299

1298

1297

a propos, a tak przy okazji, a właśnie
www.isel.edu.pl

to coś nowego!

to by było wszystko w tej kwestii
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1302

1301

1300

takie jest życie!

to do niego pasuje

dość tego, wystarczy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1303

1304

1305

that’s not the issue

that’s not your headache

that’s right

1306

1307

1308

that’s the point

that’s the spirit!

the apple of somebody’s eye

1309

1310

1311

the beginning of the end

the calm before the storm

the chance of a lifetime

1312

1313

1314

the devil is in the details

the exact opposite

the facts speak for themselves

1315

1316

1317

the general public

the good old time

the haves and have-nots

1318

1319

1320

the heart of the matter

the height of stupidity

the lesser of two evils

1321

1322

1323

the likes of you

the next biggest

the other day

1305

1304

1303

zgadza się

niech cię o to głowa nie boli

nie w tym rzecz/problem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1308

1307

1306

czyjeś oczko w głowie

to jest to! to mi się podoba!

o to właśnie chodzi

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1311

1310

1309

życiowa szansa

cisza przed burzą

początek końca

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1314

1313

1312

fakty mówią za siebie

dokładne przeciwieństwo

diabeł tkwi w szczegółach

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1317

1316

1315

bogaci i biedni

stare dobre czasy

ogół społeczeństwa

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1320

1319

1318

mniejsze zło

szczyt głupoty

sedno sprawy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1323

1322

1321

kilka dni temu

drugi co do wielkości

tacy jak ty

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1324

1325

1326

the point at issue

the reason why

the results are as follows

1327

1328

1329

the same to you!

the scene of the crime

the shape of things to come

1330

1331

1332

the sky is the limit

the sooner the better

the voice of the people

1333

1334

1335

the way things are

the worst is behind you

there are limits!

1336

1337

1338

there is a market for something

there is growing recognition that

there is no accounting for taste

1339

1340

1341

there is no excuse for such behaviour

there is no question that

there is no smoke without fire

1342

1343

1344

there is room for improvement

there seems to be

there was nothing to suggest that

1326

1325

1324

wyniki są następujące

powód, dla którego

omawiana kwestia

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1329

1328

1327

to, co nas czeka; to co przyszłość przyniesie
www.isel.edu.pl

miejsce zbrodni

wzajemnie!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1332

1331

1330

głos ludu

im wcześniej, tym lepiej

możliwości są nieograniczone
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1335

1334

1333

są jakieś granice!

najgorsze masz za sobą

w tej sytuacji, w tych okolicznościach
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1338

1337

1336

o gustach się nie dyskutuje

coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że
www.isel.edu.pl

jest popyt na coś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1341

1340

1339

nie ma dymu bez ognia

nie ma wątpliwości, że

nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1344

1343

1342

nic nie wskazywało, że

zdaje się, że jest

można to jeszcze ulepszyć

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1345

1346

1347

there’s no magic formula for

there’s no place like home

there’s no point in doing something

1348

1349

1350

there’s no time to lose

there’s nothing like

there’s nothing to stop me

1351

1352

1353

these things happen

things are getting out of hands

things are looking up

1354

1355

1356

things are running smoothly

think little of somebody

third time lucky

1357

1358

1359

this is not a game

this is not laughing matter

three times in a row

1360

1361

1362

throw good money after bad

tighten one’s belt

time after time

1363

1364

1365

time goes by fast

time is money

time is on somebody’s side

1347

1346

1345

nie ma sensu robienie czegoś
www.isel.edu.pl

wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
www.isel.edu.pl

nie ma cudownej recepty na

www.isel.edu.pl

1350

1349

1348

nic mnie nie powstrzyma

nie ma to jak

nie ma chwili/czasu do stracenia
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1353

1352

1351

coraz lepiej się dzieje

sprawy wymykają się spod kontroli
www.isel.edu.pl

takie rzeczy się zdarzają

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1356

1355

1354

do trzech razy sztuka

nie mieć o kimś wysokiego mniemania
www.isel.edu.pl

sprawy idą gładko

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1359

1358

1357

trzy razy pod rząd

to nie są żarty, tu nie ma nic do śmiechu
www.isel.edu.pl

to nie są żarty

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1362

1361

1360

raz za razem

zaciskać pasa

wyrzucać pieniądze w błoto

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1365

1364

1363

czas pracuje na czyjąś korzyść
www.isel.edu.pl

czas to pieniądz

czas szybko mija

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1366

1367

1368

time will tell

to a certain extent

to good effect

1369

1370

1371

to make a long story short

to make matters worse

to my surprise

1372

1373

1374

to no avail

to no effect

to one’s heart’s content

1375

1376

1377

to one’s shame

to say the least

to sum up

1378

1379

1380

to tell the truth

to the bitter end

to the profit of

1381

1382

1383

to top it all

tomorrow week

top of the range

1384

1385

1386

toss a coin

tough nut to crack

treat somebody with contempt

1368

1367

1366

z dobrym skutkiem

w pewnym stopniu, do pewnego stopnia
www.isel.edu.pl

czas pokaże

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1371

1370

1369

ku mojemu zaskoczeniu

co gorsza

krótko mówiąc

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1374

1373

1372

do woli, ile dusza zapragnie

bezskutecznie

na próżno

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1377

1376

1375

podsumowując

delikatnie mówiąc

ze wstydem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1380

1379

1378

z korzyścią dla

do samego końca

prawdę mówiąc

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1383

1382

1381

najlepszy (towar)

od jutra za tydzień

na dodatek

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1386

1385

1384

traktować kogoś z pogardą

twardy orzech do zgryzienia

rzucić monetą

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1387

1388

1389

treat somebody with respect

trials and tribulations

true to form

1390

1391

1392

true to life

true to one’s word

turn a blind eye to something

1393

1394

1395

turn down an offer

turn green with envy

turn one’s back on somebody

1396

1397

1398

turn something to good account

two years passed

under cover

1399

1400

1401

under cover of darkness

under discussion

under false pretences

1402

1403

1404

under pressure

under threat of something

until further notice

1405

1406

1407

unwritten law

up to a point

up to the mark

1389

1388

1387

w typowy/właściwy sobie sposób
www.isel.edu.pl

perypetie

traktować kogoś z szacunkiem
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

1392

1391

1390

przymykać na coś oko

zgodnie z obietnicą

realistyczny

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1395

1394

1393

odwracać się plecami do kogoś
www.isel.edu.pl

zzielenieć z zazdrości

odrzucić ofertę

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1398

1397

1396

w przebraniu

minęły dwa lata

zrobić z czegoś dobry użytek; dobrze coś wykorzystać
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1401

1400

1399

podstępem

omawiany

pod osłoną ciemności

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1404

1403

1402

aż do odwołania

pod groźbą czegoś

pod wpływem stresu, pod naciskiem
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1407

1406

1405

na przyzwoitym poziomie

do pewnego stopnia

niepisane prawo

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1408

1409

1410

ups and downs

upside down

vanish into thin air

1411

1412

1413

wait one’s turn

walk out on somebody

walls have ears

1414

1415

1416

watch the time

watch what you are doing!

we are short of money

1417

1418

1419

we can never be sure

we ran out of coffee

weak spot

1420

1421

1422

weather permitting

weigh the pros and cons

welcome somebody with open arms

1423

1424

1425

well done!

what a pity!

what a waste!

1426

1427

1428

what are the chances that

what are you driving at?

what do you say?

1410

1409

1408

rozpłynąć się w powietrzu, zniknąć
www.isel.edu.pl

do góry nogami

wzloty i upadki

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1413

1412

1411

ściany mają uszy

porzucić kogoś, odejść od kogoś
www.isel.edu.pl

czekać na swoją kolej

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1416

1415

1414

brakuje nam pieniędzy

uważaj, co robisz!

kontrolować czas

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1419

1418

1417

słaby punkt

skończyła nam się kawa

nigdy nie ma pewności

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1422

1421

1420

przywitać kogoś z otwartymi ramionami
www.isel.edu.pl

rozważyć za i przeciw

jeśli pogoda dopisze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1425

1424

1423

co za marnotrawstwo!

jaka szkoda!

brawo! dobra robota!

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1428

1427

1426

co ty na to?

do czego zmierzasz?

jakie jest prawdopodobieństwo, że
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1429

1430

1431

what happened?

what I mean is

what is she like?

1432

1433

1434

what is this supposed to mean?!

what make is this car?

what on earth?

1435

1436

1437

what size are you?

what time is it?

what’s eating you?

1438

1439

1440

what’s happening?

what’s so funny?

what’s the date today?

1441

1442

1443

what’s the matter?

what’s the rush?

what’s the time?

1444

1445

1446

when all is said and done

when I last saw her

when the need arises

1447

1448

1449

when you come to think of it

who would have thought

whose turn is it?

1431

1430

1429

jaka ona jest?

chcę przez to powiedzieć, że

co się stało?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1434

1433

1432

co u licha?

jakiej marki to jest samochód?
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

co to ma znaczyć?!

www.isel.edu.pl

1437

1436

1435

co cię gryzie?

która jest godzina?

jaki rozmiar pan/pani nosi? (ubrania)
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1440

1439

1438

którego dzisiaj mamy?

co w tym śmiesznego?

co się dzieje?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1443

1442

1441

która jest godzina?

po co ten pośpiech?

o co chodzi? co się stało?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1446

1445

1444

w razie potrzeby

kiedy ją widziałem po raz ostatni
www.isel.edu.pl

koniec końców

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1449

1448

1447

czyja kolej?

kto by pomyślał

jeśli się dobrze nad tym zastanowić
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1450

1451

1452

will you join us for lunch?

win a prize

win a victory

1453

1454

1455

win by a fluke

win hands down

win somebody’s confidence

1456

1457

1458

window of opportunity

with a bit of luck

with a heavy heart

1459

1460

1461

with a view of the sea

with a view to doing something

with all due respect

1462

1463

1464

with all one’s heart

with bated breath

with flying colours

1465

1466

1467

with great skill

with no extras

with one’s eyes closed

1468

1469

1470

with respect to

with the aim of doing something

with the help of something

1452

1451

1450

odnieść zwycięstwo

zdobyć nagrodę

czy zjesz z nami lunch?

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1455

1454

1453

zdobyć czyjeś zaufanie

wygrać z łatwością

wygrać fuksem

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1458

1457

1456

z ciężkim sercem

przy odrobinie szczęścia

niepowtarzalna okazja

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1461

1460

1459

z całym szacunkiem

z zamiarem zrobienia czegoś

z widokiem na morze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1464

1463

1462

świetnie, śpiewająco

z zapartym tchem

z całego serca

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1467

1466

1465

z zamkniętymi oczami

bez dodatkowych opłat

z dużą wprawą

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1470

1469

1468

za pomocą czegoś

z zamiarem zrobienia czegoś

odnośnie, w związku z, w nawiązaniu do
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1471

1472

1473

within limits

within reach

without a second thought

1474

1475

1476

without delay

without question

without regard to

1477

1478

1479

without risk to something

wolf in sheep’s clothing

words fail me

1480

1481

1482

work in an office

work late

work like a dog

1483

1484

1485

work one’s guts out

work the land

write somebody off for dead

1486

1487

1488

written in somebody’s face

wrong number

year in, year out

1489

1490

1491

yes, by all means

you are requested

you asked for it!

1473

1472

1471

bez zastanawiania się

w zasięgu

w pewnych granicach

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1476

1475

1474

bez względu na

bez wątpienia

bezzwłocznie

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1479

1478

1477

brak mi słów

wilk w owczej skórze

nie narażając czegoś

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1482

1481

1480

pracować jak mrówka, pracować za dwóch
www.isel.edu.pl

pracować do późna

pracować w biurze

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1485

1484

1483

uznać kogoś za zmarłego

uprawiać ziemię

harować w pocie czoła

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1488

1487

1486

rok w rok, co roku

pomyłka (telefoniczna)

wypisane na czyjejś twarzy

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1491

1490

1489

sam się o to prosiłeś!

uprasza się o

tak, jak najbardziej

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1492

1493

1494

you can say that again!

you can’t miss it

you got it in one!

1495

1496

1497

you have a point there

you have to be good to be lucky

you must be joking!

1498

1499

1500

you should’ve known better

you took the words right out of my mouth

you’re always making excuses!

1494

1493

1492

zgadłeś!

nie można tego nie zauważyć
www.isel.edu.pl www.isel.edu.pl

jeszcze jak! oczywiście! zgadza się!
www.isel.edu.pl

1497

1496

1495

chyba żartujesz!

szczęście sprzyja lepszym

tu masz rację

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

1500

1499

1498

zawsze się wykręcasz!

wyjąłeś mi to z ust

powinieneś był być mądrzejszy
www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

www.isel.edu.pl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->