P. 1
EKORagbi - ekološki projekt za vrtiće i škole

EKORagbi - ekološki projekt za vrtiće i škole

|Views: 69|Likes:
Published by Lem Treursic
Ekološki projekt Ragbi kluba Arena zamišljen kao potpora financiranjau programa Ragbi u školi
Ekološki projekt Ragbi kluba Arena zamišljen kao potpora financiranjau programa Ragbi u školi

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lem Treursic on Mar 16, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/16/2013

IDEJA Ideja ovog projekta je u vrtićkim grupama uključenim u ragbi igraonice i s učenicima osnovnih škola uključenim u školski ragbi

program, pokrenuti EKO edukaciju i radionice kroz koje bi osigurali potrebne rekvizite i opremu za provođenje ragbi programa. Očekuje se da će grupe uključene u opisane programe potaknuti ostale u svojim vrtićima i školama da se uključe u slične akcije. Na taj način podići će se svijest o važnosti zaštite okoliša u čitavoj lokalnoj zajednici. Očekuje se da će grupe uključene u opisane programe potaknuti ostale u svojim vrtićima i školama da se uključe u slične akcije. Na taj način podići će se svijest o važnosti zaštite okoliša u čitavoj lokalnoj zajednici. OPĆI CILJ PROJEKTA - je razvijanje ekološki osviještenog djeteta s dobrim sportskim navikama promovirajući ponašanja, vještine i navike življenja usmjerene na vrijednosti odgoja za održivi razvoj. Želimo povećati razinu znanja, sposobnost i motiviranost predškolske i osnovnoškolske djece za očuvanje i brigu za okoliš, kroz usvajanje novih spoznaja i vještina te sudjelovanje u dobi primjerenim sportskim aktivnostima. TEMELJNI CILJ PROJEKTA - je ostvariti pravo djece na zdrav život u zdravom okolišu. Polazište projekta je postojanje problema u neposrednoj okolini, s naglaskom na razvijanju vještina očuvanja okoliša u svakodnevnoj, djeci bliskoj situaciji – njihovom okruženju. Projekt osigurava timski pristup i partnersku suradnju svih sudionika u odgojnoj skupini, unutar vrtića, škole, s roditeljima i lokalnom zajednicom, dok rad na projektu potiče djecu na suradnju, pregovaranje, traženje rješenja i rješavanje problema. PROJEKTNE AKTIVNOSTI Uključuju rad s djecom u školama i vrtićima te njihovim roditeljima, odgajateljima i nastavnicima, kao i povezivanje sudionika u lokalnoj zajednici u pružanju podrške korisnicima radi ostvarivanja cilja projekta. Istraživanjima je dokazano da djeca najbolje uče izravnim uključivanjem u proces u kojem mogu učiniti nešto za sebe i za druge, pa tako i za prirodu, a predškolska i rana školska dob su prvi korak u stvaranju i razvijanju zdravih životnih stilova, sportskih navika i ekološkog opredjeljenja. Znanstvene spoznaje razvojne i kognitivne psihologije dokazale su da djeca do 8 godine života najbolje uče kombinirano prema modelima odraslih osoba, kao i druge djece. Djeca uspješnije uče kroz bavljenje nekom aktivnošću tj. kad im se pruža konkretno iskustvo kroz bogatstvo materijala i poticaja. Najbolji rezultati ostvaruju se izravnim uključivanjem djece u proces u kojem mogu učiniti nešto za sebe i za druge, pa tako i za prirodu. Djeca uče da je čovjek dio prirode, a ne njen gospodar, da svaki čovjek ima pravo na zdrav okoliš i život u takvom okruženju, da ima osobnu odgovornost prema sebi, odgovornost prema drugima i materijalnim dobrima. Sa druge strane, sudjelovanjem u timskim sportskim aktivnostima dobivaju dodatni osjećaj sudjelovanja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Svatko može učiniti nešto sam, ali u suradnji s drugima može se učiniti mnogo više, a sve i svi na svijetu jednako su važni i vrijedni, te međusobno povezani i ovisni. Ovo je prvi u nizu projekata koje planiramo provesti s ciljem promoviranja bavljenja sportom i podizanja razine svijesti o važnosti brige za okoliš te načinima razvrstavanja otpada. Isto tako, cilj nam je i promovirati uporabu biološki razgradivih i recikliranih materijala te posredno utjecati na promjenu obrazaca ponašanja odraslih i smanjenje potrošnje materijala u vrtićima i osnovnim školama uključenim u projekt. Bavljenje sportom, dječja znatiželja i njihova pitanja motiviraju učitelje i odgajatelje u stvaranju odgovarajuće klime za djetetovo učenje i sportske aktivnosti. Kroz projekt smo predvidjeli uključivanje vrtića i škola u kojima provodimo prezentacije ragbija i ragbi igraonice u edukaciju o važnosti razvrstavanja otpada i recikliranja. Osim u EKO edukaciju, djecu bi uključili i u EKO radionice te akcije razvrstavanja otpada unutar njihovih škola ili vrtića u kojima bi za određenu količinu prikupljenog i razvrstanog otpada za svoju ekipu/vrtić/školu prikupili sredstva za potrebnu opremu i rekvizite za ostvarivanje školske ragbi lige i ragbi igraonica za predškolsku djecu. 3

RAZVRSTAVANJE OTPADA Kroz igru potičemo djecu da spoznaju kako otpad nije smeće i da papir, plastičnu i staklenu ambalažu trebaju odlagati u za to namijenjene spremnike. Jedan od naših ciljeva je i podizanje svijesti kod roditelja o važnosti odvajanja otpada, zbog očuvanja zdravog okoliša – putem rod. sastanaka, brošura, anketa i letaka. Unutar vrtića i škola, osim razvrstavanja otpada, djeca bi sudjelovala u izradi raznih predmeta i sportskih rekvizita od otpada, kroz radionice koje smo za njih pripremili. PLASTIČNE VREĆICE Unutar projekta sa sudionicima planiramo održati radionicu izrade čvrstog plastičnog platna od starih plastičnih vrećica, koje bi poslije mogli koristiti za izradu plastičnih markirnih prsluka i drugih rekvizita potrebnih za provođenje školskih treninga i ragbi igraonica u vrtićima. U realizaciju projekta uključiti ćemo različite sudionike. Projekt se temelji na timskom pristupu i partnerskoj suradnji svih sudionika, unutar vrtića/škole, s roditeljima djece i lokalnom zajednicom. Eko sredina suvremenog predškolskog odgoja i odgoja u ranoj školskoj dobi je obiteljski dom, dječji vrtić, škola i lokalna zajednica. Roditeljski dom, dječji vrtić i škola temelji su djetetova rasta i razvoja na putu sazrijevanja u budućeg čovjeka, dok je lokalna zajednica u kojoj dijete živi važan čimbenik njegova razvoja. RECIKLIRANI PAPIR Djecu želimo educirati što dobivamo čuvanjem prirode te naglašavamo značaj i važnost šumskog okruženja i potrebu njegove zaštite. Drveće se može spasiti ako se od starog papira napravi novi - reciklirani papir. Upotrijebljeni papir nije smeće, već dragocjena sirovina. Stari papir odlagati će se u poseban spremnik za papir, a djecu će se poticati da prije odlaganja u spremnik papir iskoriste s obje strane. Posebnu pozornost posvećujemo reciklaži papira te ćemo u skupinama provesti EKO radionicu izrade recikliranog papira. Od recikliranog papira napraviti ćemo plakate i letke koji će lokalnu zajednicu informirati o projektu. EKO DATUMI Obilježavati ćemo događaje vezane za očuvanje i opstanak prirode i ljudi na našem planetu prigodnim akcijama popraćenim natjecanjem u ragbiju. VAŽNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA Ekološki osviještena djeca utječu na svoje roditelje na način da ih svojim djelovanjem podučavaju. Cilj ovog eko projekta je svjesno zadati zadaću čitavoj lokalnoj zajednici da shvati uzroke i posljedice ljudskog nemara, potaknuti ju da na njih ispravno reagira te da svi zajedno prihvatimo odgovornost za brigu o okolišu. Ostvaren uspjeh kod djece razvija pozitivnu sliku o sebi (ja to mogu – želim – znam i hoću), pozitivan odnos prema drugima, pozitivan odnos prema prirodi i sportu te njegovanje uzajamne pomoći i suradnje.

4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->