Numele………………….

Clasa a VII-a
1 p din oficiu

Martie 2009

Test la Istorie
I. Alegeţi varianta corectă( 0,5 p/ intrebare, 3 p):
1
1. Primul război mondial s-a desfăşurat între:
a. 1914 – 1918
b. 1914 – 1919
c. 1915 – 1918
2
2. Rusia în anul 1914 făcea parte din alianţa numită:
a. Sfânta Alianţă b. Puterile Centrale c. Antanta
3. România a intrat în primul război mondial în anul:
3
a. 1914
b. 1915
c. 1916
4
4. România a obtinut victorii importante la:
a. Mărăşti
b. Verdun
c. bătălia Neajlovului
5
5. In anul 1918, România s-a unit cu Transilvania, Basarabia şi :
a. Tara Romaneasca
b. Dobrogea c. Bucovina
6
6. Oraşul în care s-a produs pretextul primului război mondial:
a. Bucureşti
b. Sarajevo
c. Paris
II. Stabiliţi legătura corectă:
1. Austro-Ungaria
a. membra a Antantei
1
2. Franţa
b. a intrat de partea Antantei in 1915
2
3. Rusia
c. membra a Puterilor Centrale
3
4. Italia
d. a ieşit din război in 1917
4
III. Analizaţi dacă următoarele propozitii sunt adevărate sau
false(2p):
1. O cauză a primului război mondial a fost colonialismul.
A
F;
2. România dorea să obţină Transilvania de la Austro-Ungaria.
A
F;
3. Franţa a pierdut primul război mondial.
A
F;
4. Statele Unite ale Americii s-au ruinat financiar datorită primului război mondial. A F ;
IV. Prezentaţi pe scurt Primul război mondial(2p).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times