Német nyelv

NH]GŋNQHN

Pró
BEVEZETÉS
Az ELO Német nyelv kezdőknek tananyagunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének elsajátítani egy meghatározó európai nyel-vet, és akiknek akár a munkahelyén, tanulmányaikhoz, vagy utazásaikhoz szükségük van a német nyelv ismeretére.

bal

eck

e

Tananyagunk átfogó ismereteket nyújt az alapszintű kommunikációs- és írásbeli készségek elsajátítására, a nyelvtani összefüggések, szabályok megtanulására, a német nyelvű szövegek megértésére; így a középhaladó szintre való továbblépéshez megfelelő alapokkal fog rendelkezni. Arra is lehetősége van, hogy a távoktatási tananyagot követően személyes jelenlétet igénylő alapfokú nyelvvizsgatréningen vegyen részt, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az alapfokú nyelvvizsga írásbeli és szóbeli feladattípusait.

 Bárhol, bármikor tanulhat! Az ELO módszer rugalmasságot biztosít Önnek. Nincs időhöz és helyhez kötve, így tetszés szerint reggel, délben, este, vagy akár hétvégén is feldolgozhatja a tananyagot. Nem kell utaznia sem, és kényelmesen tanulhat akár saját otthonában is.

 Magántanárok nyújtanak szakmai támogatást! A tananyagokban található házi feladatokat szaktanárok javítják, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítik tanulmányaiban.

Tegye meg még ma az első lépést egy piacképes szakma megszerzéséhez!

A PRÓBALECKE átlapozása során megismerkedhet az ELO tananyagával és tanulási módszerével. Ez a lecke megközelítőleg egy füzet felének a terjedelmével egyezik meg. A próbalecke oldalait úgy válogattuk össze, hogy a tananyagban található információkat, feladatokat, érdekességeket, példákat és a házi feladatokat mintaként bemutassuk. A próbalecke a tananyag különböző leckéiből készített kivonat, melynek segítségével képet kap a füzetek felépítéséről.

2

Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mutatjuk be. aki kijavítva visszaküldi azt. és egyidejűleg ízelítőt adunk az adott térség kulturális hagyományaiból. tanulási tempójától függően rendszeres időközönként postai úton kapja meg a soron következő leckéket. 3 .PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK A LECKÉK FELÉPÍTÉSE Oktatási célok  Aufwärmen Grammatik im Alltag Sprachfähigkeiten Die Welt auf Deutsch Hausaufgabe Lösungen Wörterbuch A tanulás megkezdése előtt elolvashatja. majd gyakorlatok segítségével memorizálhatja a használatukat. A TANANYAG HÁZHOZ JÖN  Jelentkezését követően összeállítjuk kezdő tananyagcsomagját. pénzügyi ügyek intézésre.hu honlapon. hogy bevezessük az olvasmány témakörébe. amelyekre a lecke további részei épülnek. Minden egyes lecke „bemelegítéssel” kezdődik. Itt találkozik először az új szabályokkal és szerkezetekkel. és a záróteszt kitöltése során legalább 51%-os eredményt ért el. a tanulói aloldalra történő bejelentkezés után intézhetik tanulmányi ügyeiket. hogy az anyag elvégzésével milyen képességekre tesz majd szert. új szolgáltatások megrendelésére. A csomag tartalmazza az 1-2. amelynek célja. Minden második leckében bemutatunk egy-egy országot a német nyelvterületről. A megoldási kulcsban találja a gyakorlatok helyes válaszait. Később akár vissza is lapozhat ezekhez a célokhoz. amelyekre a lecke további részei épülnek. A TANANYAGSOROZAT ELVÉGZÉSE Az utolsó tananyagcsomagot követően kell postán vagy az interneten keresztül kitöltenie a tananyagsorozatot lezáró zárótesztet. A gyakorlatokat a leckefüzet befejezése után kell megoldani. A lecke végén található szótárban összefoglaltuk a füzetben előforduló új szavakat. Amennyiben a próbahónap alatt a tananyag elnyerte tetszését. akkor kapja kézhez a tananyagsorozat elsajátításáról szóló ELO-s igazolást. Itt találkozik először az új szabályokkal és szerkezetekkel. Ebben a részben azokat a német nyelvtani összefüggéseket mutatjuk be. TANULÓI ALOLDAL @ Az ELO tanulói a www. Amennyiben az összes házi feladatot visszaküldte. és kipipálhatja azokat. ami a jelentkezéstől számított 14 napon belül megérkezik Önhöz. Többek között lehetőségük van a tananyagsorozattal kapcsolatos adminisztratív. A tanulói aloldalról érhetik el tanulóink az Online házi feladat ingyenes szolgáltatásunkat is. leckét és a szükséges kiegészítő anyagokat.elo. majd gyakorlatok segítségével memorizálhatja a használatukat. A kitöltött házi feladatot beküldheti tanárához. A házi feladat segítségével ellenőrizheti tudását és elmélyítheti az aktuális lecke anyagát. amelyeket sikerült elsajátítania.

étteremben. Nyelvtan: Jövő idő kifejezése. 4 . határidőnapló. a man személytelen névmás. az es gibt szerkezet. testrészek. üdvözlés. gyakorló feladatok. bankban. Nyelvtan: A Perfekt múlt idő a haben és sein segédigékkel. a főnevek részes esetben. méretek. vásárlás áruházban. városnevekből képzett melléknevek. közlekedési eszközök. mennyiséghatározók. országok neve. vevő kiszolgálása. 35–36. nyelvtanulás. kedvenc ételek. 13–14. boltban. étkezés. lecke Szókincs: Időjárás. 9–10. rendhagyó igék. birtokos névmások. jövő idő kifejezése. 23–24. baleset. 31–32. tárgyesetben álló főnevek. viszszaható igék. dieses mutatószók. mondatszerkezet a módbeli segédigékkel. a zu főnévi igeneves szerkezet. alkudozás. lakóhelyiségek. meghívás. módbeli segédigék. 5–6. Nyelvtan: A megismert nyelvtani idők összefoglalása. rész Szókincs: Család. helymeghatározások. a személyes névmás ragozása. 27–28. módbeli segédigék Präteritum múlt időben. étkezés. Nyelvtan: Részes esetben álló elöljárószók. III. események leírása. a kein tagadószó. Nyelvtan: Az ige helye a mondatban. diese. lecke Szókincs: Pályaudvaron. oder. utazás. 7–8. 33–34. személyes névmások. 17–18. a Partizip Perfekt melléknévi igenév képzése. a mondat szórendje Perfekt múlt időben. család és barátok. a számnevek 100-ig. az als szócska. ruházat leírása. divat. 19–20. összetett főnevek. rész Szókincs: Időjárás. fordított szórendű kérdések. 21–22. útvonal leírása. Nyelvtan: Igék részes. az autópályán. a melléknév fokozása. Nyelvtan: Az es névmás mint a mondat alanya. ill. tagadás a nicht mehr kifejezéssel. határozószók a szövegben. a müssen. tervek. Nyelvtan: A bei elöljárószó + tulajdonnevek. vendégek. ház. a können módbeli segédige. határozott és határozatlan névelő. lecke. útinformációk. a Schmerzen főnévvel képzett összetételek. szabadidős tevékenységek. adóelszámolás. foglalkozások. jókívánságok kifejezése. 3–4. hely és irány leírása. gyakoriság kifejezése. bolhapiac. gyakorló feladatok II. lecke Szókincs: A városban. lecke Szókincs: Hivatali formalitások. nyaralás. Nyelvtan: A Perfekt múlt idő. lecke. tagadás az un-előtag segítségével. repülőtéren. lecke. a megismert elöljárószók ismétlése. bevásárlás. bejelentkezés. hirdetések. találkozó megbeszélése. tanács és útmutatás kifejezése. a főnevek többes száma. házirend. információk az üzenetrögzítőn. árak. balesetek. Nyelvtan: A rendhagyó igék Partizip Perfekt múlt idejű melléknévi igeneve. rendhagyó igék és elváló igekötős igék jelen időben (Präsens). rövid hírek a tömegtájékoztatásban. noch. 29–30. rendelés. múlt és jövő. hely és útvonal leírása. pontos idő. mindennap ismétlődő cselekvések. egészség és betegség. vizsgálat. lecke Szókincs: Napszakok. információ megadása. visszaható névmások és igék. találkozó megbeszélése. tudás és lehetőségek leírása. lecke Szókincs: Munka. Nyelvtan: A megismert igék Präteritum és Perfekt igeideje. a Lieblings-szó használata. autó üzemzavara. határozók: aber. vevő kiszolgálása. útirány kérdezése. tanulás. hobbi. gyakorló feladatok IV. menetrend és repülőtéri járatinformáció. bútornevek. a hét napjai.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE A Német nyelv kezdőknek tananyagsorozat tematikája 1–2. für és ohne elöljárószók. lecke Szókincs: Autópályán. 25–26. lecke Szókincs: Iskola és képzettség. rész Szókincs: Ünnepek és ünnepségek. doch. sondern. lecke Szókincs: Ünnepek és ünnepnapok. úti segítségnyújtás. munka. élelmiszerek. udvarias formájú felszólító mód. 11–12. öszszehasonlító és felszólító mondatok. mal. órák. a számnevek 100-tól millióig. denn. rendőrségi ellenőrzés. lecke Szókincs: Lakáskeresés. 39–40. Nyelvtan: Eldöntendő kérdések-ja. Nyelvtan: Határozott és határozatlan névelő. lecke Szókincs: Egészség és betegség. látogatás az orvosnál. tárgyesetben álló elöljárószókkal. televízió. beszélgetés a múltról. lecke Szókincs: Ház. Nyelvtan: A személyes névmás részes esetben. 37–38. színek. érdeklődési kör. családi ünnepségek. udvarias fordulatok kifejezése. Nyelvtan: A werden ige. kívánság és akarat kifejezése. a dieser. hirdetések elolvasása. sportágak. ismerkedés. összehasonlító mondatok. álláshirdetés. a mögen-ich möchte ige ragozása. und. Nyelvtan: Főnevek többes számban. nőnemű főnevek képzése. lecke Szókincs: Divat és öltözködés. gyakorló feladatok I. állító és kérdő mondatok. szállodai szobafoglalás. melléknevek fokozása. denn. rész Szókincs: Hely leírása. igevonzatok. melléknevek -bar végződéssel. évszakok. nein. ételnevek. hírek. kötőszók: aber. az n-ragozáshoz tartozó főnevek. Nyelvtan: Időhatározók. 15–16. Nyelvtan: A man személytelen névmás. wollen módbeli segédigék. születésnapok. hónapok. lakás. útirány és hely megadása. utazás. részes esettel álló igék. lecke Szókincs: Gyermekkori emlékek. lecke. reklamáció. a mögen ige. rendhagyó igék. gratulációk. ja. kérdő és tagadó mondatok. e-mailek. lecke Szókincs: Ábécé és betűzés. város/falu. Nyelvtan: A dürfen módbeli segédige. kérdésfeltevés. szabadidő. munkahelyi kötelességek. bútorok és lakberendezési tárgyak. elöljárószók részes esetben. adatlap kitöltése. Nyelvtan: Igék jelen időben (Präsens). sorszámnevek. lecke Szókincs: Bevásárlás. országnévvel és hellyel kapcsolatos elöljárószók.

r ha megtanulta: 1.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK LEKTION 1 Guten Tag! Pipálja ki. melynek célja. q hogyan kell bemutatkozni. lecke Jó napot! q az üdvözlés és búcsúzás alapvetõ kifejezéseit. q hogyan kell személyes adatlapokat kitölteni. akik szerepelnek a párbeszédben. valamint rövid mondatokat szerkeszteni saját magáról. hogy bevezessük a lecke témakörébe. és másokat bemutatni. q hogyan kell egyszerû kérdéseket feltenni. oldal) 5 . hogy ki beszél.és vezetéknevekre koncentráljon: Minden lecke „bemelegítéssel” kezdődik. Csak az elhangzott kereszt. Tegyen egy pipát azokhoz a személyekhez. valamint igenlõ válaszokat adni röviden. Aufwärmen 10 Übung 6 Bemelegítés Hallgasson meg három párbeszédet. q az országok nevét. 8. q Mónika Kovács q Peter Wolf q Klaus Stein q Nick Peterson q Sabine Riesner q Fernando Eco q Sandra Schmidt q Tina Lindner –8– (1. Próbálja meg kitalálni. lecke.

Sie studiert jetzt in Italien. Sie und ihr Freund wohnen in Rom. amelyeket a következõ gyakorlatokban fog megismerni: A: Fotos! Wie schön! Ist das deine Familie? B: Ja. Mein Vater lacht gern. der fahren Schi. 18. der wandern wer Hund. amelyet másképpen kell ragozni. hier ist meine Schwester. Ingeborg. Und hier ist mein Bruder. A: Und wer ist das? B: Das ist unser Hund. és egészítse ki a táblázatot az igék hiányzó alakjaival: ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie fahre fährst schläfst schläft schlaft fahren – 18 – (4. Und meine Mutter. lecke. oldal) 6 . fährt gerne Schi. és 3.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Grammatik im Alltag 25 Übung 27 Hallgassa meg a hanganyagot még egyszer és egyúttal olvassa a szöveget is. eltûnt Az adott témakör minél változatosabb feldolgozását tartjuk szem előtt az oldalak összeállításánál. például: die Eltern – szülõk. Er schläft oft. 28 fahren schlafen Emlékszik a sprechen igére. mint a többi igét? Az eltérés csak az egyes szám 2. alakot érintette. der Katze. die studieren testvérek tanul (felsõoktatásban) Freund. Olaf. Sonja. Ihr Hobby ist Garten. die Hobby. hier sind meine Eltern. A: Was macht dein Vater beruflich? B: Er ist Busfahrer. Busfahrer. Ehhez a csoporthoz tartozik a fahren és schlafen ige is. Nézze meg még egyszer az elõzõ gyakorlatot. A vastagon szedett betûkkel az új nyelvtani elemeket jelöltük. Seine Frau. érdeklõdési kör szakmai autóbuszvezetõ háziasszony. Fiffi. 26 Eltern. die Geschwister – testvérek. das beruflich Miniwörterbuch [Êælt§n] [Êhébi] [bêÊru:flðç] [Êbäsfa:r§] [Êhúsfrú] [gêÊÆvðst§] [ÆtuÊdi:rên] szülõk hobbi. 27 Übung Néhány fõnév csak többes számban fordul elõ a német nyelvben. Er ist schon verheiratet. Sie wandern auch gern. A: Hast du auch Geschwister? B: Ja. die ! A tananyag fontos szabályait kiemeljük. A: Und wo ist eure Katze? B: Unsere Katze ist weg. die weg [frínt] [Êfa:rên] [Æi:] [Êvand§n] [ve:œ] [hänt] [Êka¿ê] [væk] barát utazik sí túrázik ki kutya macska itt: nincs meg. háztartásbeli Geschwister. der Hausfrau. und meine Mutter ist Hausfrau.

die Pension. die von Autobahn. die Wattenmeer. die die älteste Stadt Deutschlands ab früher Römerstadt. motel kiadó kikötõ halpiac ifjúsági szállás Északi-tenger sziget Watt-tenger homokdûnék sziklák homokos strand nyaraló. der Jugendherberge. -bõl (vhonnan) autópálya tele autópálya melletti étterem. kis szálloda -ból. das Dünen. die zeigen [Êkémên] [Êvo:nuõsÄhíz§] [pÁÊzøo:n] [fén] [Êútoba:n] [fél] [ÊrastÄÆtætê] [¿u: fæœÊmi:t£] [Êha:f£] [ÊfðÆmarkt] [Êju:g£tÄhærbærgê] [Ênértze:] [Êðnzô] [Êvat£me:œ] [ÊdyÃnên] [Êklðfê] [ÊzantÆtrant] [Êfe:røênÄvo:näõ] [di: Êæltêstê Ætat Êdí“lan¿] [ap] [Êfryç] [Êr³:m§Ætat] [Êgr³:sê] [Ê¿óg£] jön lakóházak panzió. die Nordsee. die Kliffe. régebben a rómaiak által alapított város nagyság. -tõl korábban. oldal) 7 . der Ferienwohnung. die Insel.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK 2 3 4 5 6 45 A leckében előforduló új szavakat miniszótárban gy űjtjük. die zu vermieten Hafen. lecke. 28. méret mutat Trier die Röme rbrücke die Therm en – 28 – die Porta Nigra (4. Miniwörterbuch kommen Wohnungshäuser. die Sandstrand. vakáció idején kiadott lakás Németország legrégebbi városa -tól. die voll Raststätte. die Größe. der Fischmarkt.

die. die. Ebben a gyakorlatban az árak elolvasását is átismételheti: 33 Gyakorlatias tudnivalókat építünk be a tananyagba. die (Pl. -n Teller. oldal) 8 . – kalt warm Zucchini. lecke. -n gefüllt [Êantipasti] [Êfo:œÆpózê] [Êzäpê] [Êtæl§] [kalt] [varm] [¿äÊki:ni] [obærʹi:nê] [gêÊfãlt] elõételek elõétel leves tányér hideg meleg cukkini padlizsán töltött – 25 – (8. -n Suppe.) Vorspeise. die (Pl. Miniwörterbuch Antipasti.) Aubergine. die. 25. Figyeljen az ételek elnevezésére.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Übung 36 Nézzünk meg egy étlapot. der.

DIENSTAG 1 2 3 MITTWOCH 1 2 –2– (9. ábrákkal megkönnyítjük a szövegértést.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK Lesen Übung 2 Nem tudja. Némelyik megértése nem jelent majd gondot. A hirdetésekben számtalan új szóval találkozik. lecke. oldalon megadott példa alapján. majd írja le az összes ajánlatot a 4. Olvassa el a hirdetéseket. hogyan töltse el a szabadidejét? Íme számos lehetõség. oldal) 9 . 2. mert hasonlít magyar megfelelõjéhez: MONTAG 1 2 3 4 Képekkel.

és próbálja meg felcímkézni a képeket: Ízelítőt adunk egy-egy ország kultúrájából. ich bekomme ein gutes Zeugnis. Ein Gast bestellt hier oft nur einen Kaffee und sitzt stundenlang am Tisch und liest Zeitungen. Trotzdem ist es 1 toll hier! Warum? Die Arbeit macht Spaß.. aber auch die Stadt ist besonders. Die Stadt liegt wunderschön an der Donau.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Die Welt auf Deutsch Ebben a leckében egy rövid kirándulást teszünk Ausztria fõvárosába – Bécsbe. Ich mache hier meine Ausbildung als Konditor. Meine Meister sind auch streng. Das Schloss Schönbrunn und die Hofburg sind auch sehr schön. A hanganyag meghallgatása után olvassa el a szöveget. Jeden Tag arbeite ich ca. 10 Stunden. Eigentlich komme ich aus Wuppertal. das Wiener Kaffeehaus ist eine Besonderheit . 30. Aber ich bin fleißig und ich hoffe.. hogy Patrik. Dazu isst man meistens Kuchen oder Torten. das Schloss Schönbrunn 2 3 4 – 30 – (12. aki gyakorlaton van Bécsben. und die Arbeit ist anstrengend. aber jetzt wohne ich in Wien. nevezetességeiből. lecke. hogyan mesél a szép osztrák városban szerzett benyomásairól. Übung 46 37 Hallgassa meg. oldal) 10 . Und ihr Wahrzeichen sind der Stephansdom und das Wiener Riesenrad im Prater. Zum Kaffee serviert der Kellner – und er heißt hier „Herr Ober” – immer ein Glas Wasser. Ich finde aber. Wien ist nicht nur die Hauptstadt von Österreich. aber ich lerne hier sehr viel. Sacher-Torte schmeckt besonders lecker! Und die Konditoreien hier sind die besten in der Welt.

r a. Graz 4. Dollar r c. Franken r b. oldal) 11 . Die Hauptstadt von Österreich ist … . 4. 7. Boxen 8. Österreich liegt … . Euro 7. an der Oder 6. rot-weiß-blau r c. rot-gelb-schwarz r b. r a. Englisch r c. Schifahren r c. an der Elbe r c. 6. In Österreich spricht man … . Die Fahne von Österreich ist … .. r a. 1. r a. 2. rot-weiß-rot – 32 – (12. 8. 3. Die Österreicher machen gern Sport. Österreichisch 3. Besonders beliebt ist … . Fußball r b. lecke.. Wien r c. Aus Österreich kommen … . r a. r a. Deutsch r b. 5. . r a. an der Donau r b. Salzburg r b. r c. an der Ostsee 2. Die Währung in Österreich heißt … . an der Nordsee r b. Jan Sebastian Bach und Richard Wagner r b. r a.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK Übung 49 Töltse ki a kérdõívet Ausztriáról: Was weiß ich über Österreich? – Mit tudok Ausztriáról? 1. Antonio Vivaldi und Friedrich Chopin r c. Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Strauß 5. 32. in Mitteleuropa Feladatainkon keresztül elmélyítheti nyelvtudását. Wien liegt .

29. Ismerkedjen meg a szöveg magyar fordításával: A német nyelvet Németországban. kérem. Ausztriában és Svájcban hallhatjuk. A bajor vagy az osztrák üdvözlésképpen a „Grüß Gott!” kifejezést használja. A „Hochdeutsch”-ot tanuljuk mi is – akárcsak az összes gyerek a német iskolákban – tanfolyamunkon. Mindenki a saját nyelvjárását használja. Ellenben Svájcban a „Grüezi!” kifejezést hallhatjuk. A német tévében a svájci adást feliratozzák! Mindezeknek az embereknek azonban a német az anyanyelvük. hogy „Moin. – 29 – (14 lecke. Ha sokat utazik. Az észak-német például azt mondja. Hallgassa meg a hanganyagot. A kiejtés és a szókincs azonban minden régióban más. Különös nehézséget például az ételek és italok elnevezéseivel kapcsolatban fog majd tapasztalni. l k 29 ld l) (14. b. Szerencsére azonban minden pincér (és az összes többi ember) az úgynevezett „Hochdeutsch”-ot használja – azaz a standard német nyelvet. Sok szót és kifejezést csak a gyakorlatban tud elsajátítani. saját maga is észre fogja venni ezt. Ehhez turistaként egyszerûen hozzá kell szoknia. hogy megértessék magukat.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Die Welt auf Deutsch Übung 46 Íme néhány újabb információ a német nyelvrõl. moin!” a „Guten Tag!” helyett. De. és olvassa figyelmesen a szöveget: Hanganyagokkal tesszük változatossá a kiejtés elsajátítását. oldal) 12 . ne aggódjon emiatt! Az észak-németeknek és a bajoroknak is gondot okoz. 33 a.

lecke. neue und moderne Gebäude. die Humboldt-Universität und das Museum für Deutsche Geschichte.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK 1 2 3 Stadtpanorama und die Spree 4 5 6 7 38 Übung 54 a. Unsere Hauptstadt – alt und modern – liegt schön an der Spree. Seit 1999 arbeitet hier das deutsche Parlament – der Bundestag. Figyeljen a látnivalók elnevezésére: Guten Tag. Sie sind müde. Hier sehen Sie das Reichstagsgebäude. und im Zweiten Weltkrieg ganz zerstört. Nach dem Krieg war der Platz ganz zerstört. Unsere Reise geht weiter zum Alexanderplatz und zu dem Fernsehturm. Die Kugel dreht sich dreimal in der Stunde um. Hier steht Berlins Wahrzeichen. Jetzt fahren wir zum Pariser Platz. Mein Name ist Ursula Lohmann und ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserer Reise durch Berlin. Es ist über 200 Jahre alt. In diesem Viertel liegen die Deutsche Staatsoper. Wir sind am Potsdamer Platz. Wir beginnen unsere Stadtrundfahrt am Platz der Republik. Geschäften und Restaurants. das Brandenburger Tor. Die Turmruine bleibt als Mahnmal gegen den Krieg erhalten. Nun sehen wir das moderne Berlin. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde zwischen 1891 und 1895 erbaut. Der Berliner Fernsehturm ist mit 368m das höchste Bauwerk Deutschlands. die Deutsche Staatsbibliothek. aber die Glaskuppel ist neu. Früher war hier die Mauer zwischen Ost. meine Damen und Herren. Hinter dem Tor beginnt die Straße „Unter den Linden” mit vielen Gebäuden des alten Berlins. Von dort aus können Sie in einem Restaurant das wunderbare Stadtpanorama genießen. gekrönt von der Quadriga mit der Siegesgöttin Victoria. oldal) 13 . miközben olvassa a szöveget. 32. Wollen wir hier kurze Pause machen? – 32 – (16. Heute gibt es hier nur große. Ich sehe.und Westberlin. Hallgassa meg ismét az idegenvezetõ ismertetõjét. Bis 1940 war er der verkehrsreichste Platz Deutschlands. Nun führt unsere Stadtrundfahrt durch das Einkaufsviertel Berlins. Eine beliebte Einkaufspromenade in Berlin ist der Kurfürstendamm mit vielen Hotels.

Fõvárosunk – régi és modern – a Spree folyó mellett fekszik szép környezetben (szépen). die. Ma csak nagy. világháború alatt teljesen lerombolták. A torony romjait a háború mementójaként megõrizték. Berlin egyik kedvelt sétálóutcája (bevásárlóutcája) a Kurfürstendamm számtalan szállodával. a gyõzelem istennõjével és a négyesfogattal megkoronázva. die gekrönt Siegesgöttin. Victoriával. Tartsunk itt egy rövid szünetet? c. oldal) 14 . Itt látható (látják) a Reichstag épülete. korszerû Spree (folyó Berlinben) üvegkupola négyesfogat megkoronázott a gyõzelem istennõje – 33 – (16. Itt áll Berlin jelképe. teljes. 1940-ig Németország legforgalmasabb tere volt. hogy önállóan is le tudja fordítani a Berlinrõl és nevezetességeirõl szóló szöveget. Városnézésünket a Köztársaság téren kezdjük. Most a Párizsi térre megyünk (utazunk). A Potsdam téren vagyunk. meglehetõsen. die Glaskuppel. Utunk folytatódik (továbbmegy) az Alexander térre és a tévétoronyhoz. teljesen modern. 1999 óta mûködik itt a német parlament – a Bundestag. Ahhoz. lecke. új és modern épületek vannak itt. A háború után a teret teljesen lerombolták. de az üvegkupola új. ismerkedjen meg az új szavakkal: 39 Miniwörterbuch Dame. a Humboldt Egyetem és a Német Történeti Múzeum. Több mint 200 éves. a Német Állami Könyvtár. Ebben a negyedben található (fekszik): a Német Állami Operaház. a Brandenburgi Kapu. és a 2. -n Quadriga. die.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE b. -n ganz modern Spree. die [Êda:mê] [gan¿] [moÊd§n] [Æpre:] [Êgla:skäpô] [kvaÊdri:ga] [gêÊkr³:nt] [Êzi:gêsg‡tðn] hölgy egész.) Városnézésünk most Berlin bevásárlónegyedén keresztül vezet. Most nézzük meg a modern Berlint. Most olvassa el a Berlinrõl szóló szöveg magyar fordítását: Jó napot. A Vilmos császár emlékére emelt templom 1891 és 1895 között épült. A kapu mögött kezdõdik az „Unter den Linden” utca a régi Berlin számos épületével. Hölgyeim és Uraim.és Kelet-Berlin között. A nevem Ursula Lohmann és nagy örömmel (szívélyesen) üdvözlöm önöket berlini városnézésünkön (utazásunkon). (Onnan egy étteremben csodálatos városi panorámát élvezhetnek. üzlettel és étteremmel. Korábban itt volt a fal Nyugat. A Berlini tévétorony 368 méteres magasságával Németország legmagasabb építménye. Az ott található étterembõl a csodálatos városi panorámában lehet gyönyörködni. A gömb háromszor fordul körbe egy óra alatt. csupa. hogy elfáradtak. 33. Látom.

Einen/Eine/Ein ______ ________ ________ steck _____ mit. Und ich verbringe viel Zeit vor dem Computer. Außerdem mag ich Bücher lesen. és közben olvassa figyelmesen a szöveget. lecke. der Basketball der Kühlschrank die Hanteln der MP3-Player das Buch das Saxophon der Computer das Surfbrett die CDs der DVD-Player die Mikrowelle die Gitarre das Handy der Topf Hans. – 13 – (19. oldal) 15 . aber ich mache auch selbst Musik. Egy lakatlan szigetre kirándulunk. 32: Ich muss jeden Tag meine E-Mails lesen. 19: Ich möchte immer fit sein. deshalb ist ein / eine ______ ________________________ wichtig. És mik az Ön tervei? Válasszon ki három tárgyat. eine/einen/ein b. Meg tudja indokolni. Beim Fernsehen kann ich auch gut abschalten. Ich _______________ gern. Denn __________________ _________. Und auf einer Insel möchte ich auch Kontakt mit meinen Freunden haben. Mit gondol: mit vinne magával ez a négy ember egy lakatlan szigetre? Válassza ki számukra a megfelelõ tárgyakat: Beszéd. Ich mag _______________________. ha egy lakatlan szigetre kerülne. Und ich koche gern. t er/s seinen/ihren Rucksack ie sicher in . Eine / Einen / Ein __________________ stecke ich deswegen sicher in meinen Rucksack. Deswegen trainiere ich viel und ich brauche ein Sportgerät. Gesa.és íráskészséget fejlesztő feladataink színesebbé varázsolják a tanulási folyamatot. Andreas. 25: Ohne Musik kann ich nicht leben. hogy mi a kedvenc elfoglaltsága. Ich höre gern Radio oder CDs. ____________ Er/Sie nimmt bestimmt Ein/Eine/Ein ______ __________ ______ ist wichtig . 47: Ich esse gerne Pizza. Hallgassa meg a hanganyagot.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK Übung 17 12 a. hogy miért ezeket a tárgyakat választotta? Válaszában használja fel az alábbi mondatszerkezeteket: Ich nehme sicher eine / einen / ein _____________________ mit. Brigitte. amelyekrõl nem tudna lemondani. Vielleicht lerne ich später surfen. 13. denn ich habe Freunde überall. Négy személy meséli el. Was noch? Ich gehe oft ins Kino und mag Filme. Das ist wichtig.

-n [vant Êvændê] [hél¿ Êh‡l¿§] [Ê¿i:gô] [eÊta:¹ê] [gêÊbút] [Êbú§] [Ætal ÊÆtælê] [Êróê] fal fa(anyag) tégla. __________ In dem Haus wohnen Studenten. gyakorlat mely képeihez illenek a leírások? Írja be az épületek elnevezését: 1. __________ ein Haus. -n Etage. 19 b. Wände Holz. alt. 4. das Bauernhaus g. mit vielen Etagen und Wohnungen (21 lecke. b 2. Wand. seine Wände sind aus Holz und Ziegeln 4. Hölzer Ziegel. das. 3. gebaut vor dem Zweiten Weltkrieg – 10 – ein Haus. Wortschatz Übung 17 1. das Fachwerkhaus e. Hallgassa meg a hanganyagot. 5. alt. das Einfamilienhaus f. Hogy hívjuk németül ezeket az épületeket? Párosítsa a képeket és az elnevezéseket: a. 5. (tetõ)cserép emelet (meg)épített földmûves. der. die. a. das Hochhaus c. __________ Fachwerkhaus ein Haus. és ismételjen el minden egyes szót. das Reihenhaus 7. __________ ein Haus für eine Familie 3. oldal) 16 . 10. die. -n Stall. -n gebaut Bauer. der. das Studentenwohnheim d. hoch. die.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Kommunikation Fejlesztjük a kommunikációs képességet. 6. gazda. die. __________ 2. die Villa b. paraszt istálló sor 20 Miniwörterbuch Übung 18 A 17. der Altbau h. l k 10 ld l) (21. 8. Ställe Reihe.

der Nebel 2. i meg az összes ért Vihar van. Es gibt ein einen Sturm. Es ist glatt. oldal) 17 . Nedves az idõ. hallgas reklámoû elv ny t me zen né ámokat sz ne ze kat. híreket. 9. bedeckt. 18 Es gibt ein ist Der Himmel Gewitter. der Sturm 3. Gewitter. híreket. stbDer Himmelsz ist ót! érti meg az összes bedeckt. Havazik. Zivataraz van. ha nem djo gó ag Ne . Jeges / síkos az úttest. Es bleibt trocken. és nézze meg magyar megfelelõjüket. Borús égbolt. Es gibt einen n. A feladat elvégzése után hallgassa meg a hanganyagot: sonnig stürmisch wolkig neblig neblig ____________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ –9– windig regnerisch 1. Borús az égbolt. Fúj a szél. djo gó ag Ne . Übung 16 Fõnevekbõl gyakran képezhetünk mellékneveket. stb szót! Sturm. és próbálja meg lefordítani a német mondatokat magyarra: Die Sonne scheint. Es regnet. Es ist heiter. Süt a nap. Válassza ki az egymáshoz illõ szavakat. hallg reklámoû elv ny t me né zen ámokat sz ne ze kat. die Sonne 4. ha nem n. Száraz marad az idõ. Vihar van. szélvész nap szél felhõ esõ ködös viharos. lecke. der Regen köd vihar. der Wind 5. nagyon szeles napos szeles felhõs esõs (25. Zivatar van. Der Wind weht. Esik az esõ. Takarja le a feladatot a piros lappal. Derült idõ van.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK Übung 17 Ismerkedjen meg még néhány idõjárással kapcsolatos kifejezéssel. Es schneit. die Wolke 6. Lerntipp kat olvasni Próbáljon meg so n és nézso németül. Lerntipp kat olvasni Próbáljon meg so n és nézso as németül. Tanácsot adunk a tanulási technikához. Es ist nass.

ahol az Oktoberfest zajlik hercegnõ vonz. felvesz. die Prinzessin. Erst abends hört man überall auch Schlager und Popmusik. Oktober 1810 begonnen und am 17. Der Liter Wasser kostet in den Zelten durchschnittlich knapp 6 Euro und auch der Preis für Limonade steigt auf über 6 Euro. -nen anziehen Tracht. später verlängert und zeitlich vorverlegt. magára ölt népviselet bõrnadrág (Bajorországban elterjedt) Miniwörterbuch – 28 – (31. Die Zelte öffnen täglich gegen 11 Uhr und schließen um 23. Hallgassa meg az Oktoberfest-rõl szóló szöveget. aus den USA. auch die Fässer in den anderen brauc war es ein Schlag – die be2006 t warte Jahr Jedes Festzelten an. F. -en Lederhose.30 Uhr. die. –(e) Theresienwiese. ng. die. Das letzte Oktoberfest-Wochenende liegt aber auch heute noch im Oktober. Immer mehr Gäste kommen auch aus dem Ausland: aus Italien. Das erste Oktoberfest im Jahr 1810 hat am 12. 19 Schläge nötig. Das Bier verkauft man in einem Maßkrug. Das Oktoberfest in München ist das größte Volksfest in der Welt. Eine Maß bedeutet hier ein Liter. C. Die Besucher können zwischen 14 großen und 15 kleineren Bierzelten wählen. Nach dem Fassanstich um 12 Uhr geht es los. das. die. D. Das Fest beginnt in der vorletzten Septemberwoche und endet am ersten Oktobersonntag. Das Fest erinnert an die Hochzeit von König Ludwig I. 28. und so kann man länger feiern – ohne Frost. Die Besucher gehen zum Oktoberfest gern in einer Tracht: mit Lederhosen oder Dirndl. oldal) 18 . -e Maß. Volksfest. Danach zapft man ht. Das Oktoberfest zieht jährlich über 6 Millionen Besucher an. Oktober mit einem Pferderennen geendet. Dann hat man das Fest wiederholt. Bis 18 Uhr hört man nur traditionelle Blasmusik. Der Bierpreis liegt heutzutage bei über 7 Euro. mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen im Jahr 1810. schon ter rmeis Bürge der ge Schlä viele E. Dabei darf man die Musik nicht lauter als 85 dB spielen. die. bis das erste Bier fließt. 29 30 b. népi ünnepség pint (sör) tér Münchenben. aus Japan und aus Australien. es waren aber auch Leistu ste wie man mit Spannung darauf. lecke. Es findet einmal im Jahr auf der Theresienwiese statt. Dabei spielt natürlich auch das Wetter im September eine Rolle: Die Nächte sind wärmer.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Das Oktoberfest als Volksfest A. Mit dem Ruf „O’zapft is!” („Es ist angezapft!”) gilt das Oktoberfest als eröffnet. B. -n [Êfélksfæst] [ma:s] [teÊre:zøênvi:zê] [prðnÊ¿æsðn] [Êan¿i:ên] [traxt] [Êle:d§ho:zê] népünnep.

tól . tudnál nekem egy pohár vizet adni? Kinyitná. Susi kommt gegen Abend. tudna nekem segíteni? Kérlek. Idõtartam meghatározása napok dátum napszakok származás ideje egy adott pillanatban hét hónap évszak idõpont kifejezése a jövõben (… múlva) egy bizonyos idõpont után egy bizonyos idõpont elõtt nem konkrét meghatározás: napszakok konkrét idõpont (óra) in nach vor gegen + tárgyeset um ab bis seit von… bis… + részes eset Ab 16 Uhr können Sie das Kleid abholen. az ablakot? Lehalkítanád. például: Könnten Sie mir bitte helfen? Könntest du mir bitte ein Glas Wasser geben? Würden Sie bitte das Fenster aufmachen? Würdest du bitte den Fernseher leiser machen? Kérem.ig Udvarias kérések a feltételes mód segítségével Udvarias kérések vagy kérdések megfogalmazásakor feltételes módú igealakokat használunk: a megfelelõen ragozott könnte vagy würde igealakok jelennek meg a fõnévi igeneves kapcsolatban.. Das Restaurant ist von Montag bis Mittwoch geschlossen. Im Herbst werden die Kinder oft krank. Beim Essen darf man nicht sprechen. 33.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK Elöljárószók idõmeghatározás esetén Idõpont meghatározása Rendszerbe foglaljuk a lecke ismeretanyagát. Das Bild stammt aus dem Jahr 1954.03. lecke. Nach dem Essen mache ich Hausaufgaben. oldal) 19 . Ich bin am 01. személyû du vagy a Sie udvarias alakkal alkalmazzuk. a televíziót? – 33 – (38. Bis morgen ist das Auto fertig.1982 geboren.. Familie Krause fährt im Juli in Urlaub.. Der Techniker kommt in zwei Stunden vorbei. Ezeket az igéket leggyakrabban az egyes szám 2. Kommen Sie in dieser Woche. an aus bei in + részes eset Am Mittwoch arbeite ich. Wir beginnen gegen 6 Uhr. Wir stehen um 9 Uhr auf. a jelen/jövõ bizonyos pillanatától kezdõdõen egy bizonyos pillanatig egy múltbeli idõponttól kezdve . Fred und Kerstin sind seit zwei Jahren verheiratet. Am Abend gehen wir ins Kino. Vor dem Essen wasche ich die Hände.. kérem. kérlek.

és próbálja megfejteni. ____________________________________________________ 5. Tegyen fel kérdéseket az aláhúzott mondatrészekre: 1. Peter ruft mich gegen Abend an. A keresett szó annyi betûbõl áll. Ich nehme die Jeans in Blau. 6. II. hogy milyen tárgyakról. Ich komme in drei Stunden zurück. Das ist eine Frau. Gehört ________ der Wagen. oldal) 20 . Was soll ich hier allein machen? Es ist ________ langweilig. ____________________________________________________ 2. Dieses Kleid gefällt mir besser. ____________________________________________________ Olvassa el a meghatározásokat. Mein Vater hat bald Geburtstag. Dann tun die Augen nicht mehr weh. Wo ist mein Schlüssel? Hast du ________ gesehen? 3. Wir ziehen sie auf die Hände an. Sie kauft etwas. illetve készülékekrõl van szó. 7. Blau steht ________ wirklich gut. Melanie zieht einen Pullover an. denn es ist ________ kalt. Dann brauchst du sie. ____________________________________________________ 4. Meine Freundin wohnt in Montreal. Herr Braun? 5. Egészítse ki a mondatokat a megfelelõ személyes névmásokkal: 1. Ich kenne ________ seit drei Jahren. 34. __ __ __ __ __ __ – 34 – (38. Schatz. wie gefällt ________ mein Kleid? 2. Die Sonne scheint stark und man kann nichts sehen. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3. lecke. Das trägt man bei Kälte. Kinder. Was soll ich ________ schenken? 8. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2. Ab Montag bin ich in Urlaub. ahány vonal szerepel a mondat alatt: 1. 4. ____________________________________________________ 3. I.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Házi feladataink által ellenőrizheti és elmélyítheti tudását.

Név: Irányítószám: Helységnév: Utca.PRÓBALECKE NÉMET NYELV KEZDŐKNEK Levélcím: ELO Budapest 0909 Ügyfélszolgálat telefonszáma: 206-1775 A tanár kódja: A postán beküldött házi feladatokat szaktanáraink kijavítják. házszám: Regisztrációs száma: 21 .

hu . hogy interneten keresztül küldje be házi feladatát. hívjon minket most! Tel. tanulmányaihoz szüksége van a német nyelv ismeretére. vagy csupán hobbiszinten szeretne foglalkozni vele? Rendelje meg még ma a Német nyelv kezdőknek tananyagsorozatunkat és sajátítsa el a német nyelv alapjait! Ne habozzon.: 1/382-0610 22 www.elo. Szeretne a germán nyelvet beszélők táborába tartozni? Munkájához.NÉMET NYELV KEZDŐKNEK PRÓBALECKE Lehetősége van arra is.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful