KOTAK AJAIB Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat mengenali konsep pecahan,pecahan bercampur dan pecahan tak wajar

. Cadangan Aktiviti : 1. Pelajar memasukkan kad nombor pecahan yang disediakan ke dalam kotak ajaib yang disediakan.

2. Kad nombor pecahan bercampur akan keluar dalam bentuk pecahan tak wajar.

3. Dengan ini, pelajar boleh mengeksploitasi pecahan bercampur dan pecahan tak wajar.

4. Setelah memperolehi konsep pecahan, pelajar akan mencari pasangan.

5. Salah seorang daripada pasangan tersebut akan memberitahu pecahan tak wajar bagi pecahan bercampur yang ditunjukkan oleh pasangannya.

6. Pasangan tersebut akan memastikan sama ada jawapan yang diberitahu betul atau salah dengan memasukkan kad tersebut ke dalam kotak ajaib.

Ahli Kumpulan: 1. Anbuchelvi A/P Kannan 2. Ashvini A/P Velayudham 3. Nanthini A/P Kanapathy 4. Santini A/P Surashkumar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful