SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ARAS 1 - 4 BLOK B3, KOMPLEKS JABATAN PERDANA MENTERI PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62526 W.P.

PUTRAJAYA BORANG PERMOHONAN DG41 ( DG3 ) 1. Maklumat Peribadi 1.1 Nama Pemohon

1.2 Pusat Temuduga (Pusat temuduga muktamad akan ditentukan oleh SPP) 1.3 Alamat Tempat Bertugas

Poskod Negeri

Bandar

1.4 No. K/P (Baru) 1.5 No. K/P (Lama) 1.6 Tarikh Lahir 1.8 kewarganegaraan 1.7 Jantina Mengikut Kuatkuasa Undang-undang Melalui Pendaftaran L P Dengan cara masukan Bukan Warganegara

Nombor Sijil Kewarganegaraan Tarikh Sijil Diperolehi 2. Maklumat Penempatan 2.1 Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih 2.2 Surat Kebenaran Cuti Belajar (bagi PPPLD Kursus Sepenuh Masa) 2.3 Surat Penempatan Secara Pentadbiran sebagai PPPS (Calon PJJ) 2.4 Surat Tawaran GSTT Calon KDC 3. Maklumat Perkhidmatan 3.1 Guru Sandaran Terlatih (GST) -Tarikh Lapor Diri di KPM bagi calon yang pertama kali bertugas di Sabah dan Sarawak -Tarikh Lapor Diri di sekolah bagi semua calon 3.2 PPP Yang Sedang Berkhidmat Tetap -Tarikh Lantikan Pertama -Tarikh Pengesahan Jawatan -Tarikh Penempatan Semula -Tarikh Pergerakan Gaji ( TPG ) -Gaji Pokok Terakhir -Elaun-elaun RM RM . .
* Nota : Pilih salah satu di antara 2.1, 2.2, 2.3 atau 2.4.

No. Rujukan

Tarikh

STPM (minimum Prinsipal) atau Universiti (minimum Pangkat C) 4.2 Kelulusan Pengajian Ikhtisas Nama Sijil Ikhtisas Nama Institusi/IPT Tarikh Lulus seperti yang tercatat di sijil/ijazah Tarikh Konvo Bidang/Opsyen Kelayakan Mengajar Sepenggal (jika disyaratkan) Kelonggaran syarat (jika berkaitan) 4. Maklumat Akademik 4. Program Berkembar MPIK-UK ) 4. SAP.3 Kelulusan Pengajian Tinggi Akademik Nama Universiti/IPT Nama Ijazah Tarikh Lulus seperti yang tercatat di dalam sijil/ijazah Tarikh Konvo Bidang/Opsyen Nilai Taraf ( Wajib diisi bagi lulusan luar negeri ) ( Contoh : IKIP.1 Kelulusan Kepujian Bahasa Malaysia Jenis Sijil Tahun Angka Giliran Ujian Lisan Lulus Gagal Tidak disyaratkan lulus Pangkat Institusi (Universiti sahaja) * Pilih salah satu kepujian BM sama ada peperiksaan SPM.4 Kelayakan dari badan .4. Ahli/Sijil Tarikh jadi ahli/sijil .badan profesional Nama Lembaga No.

perkhidmatan saya akan ditamatkan sertamerta. Tarikh :……/……/…………. Maklumat Kelayakan / Nilai Taraf * Nota : Sila tandakan ( X ) di ruangan yang berkenaan Ijazah Sarjana Muda dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Pendidikan atau lain-lain kelayakan perguruan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Pendidikan atau lain-lain kelayakan perguruan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. calon dari perkhidmatan lain dan calon bekas tentera/polis perlu mengemukakan permohonan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia . Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Pendidikan atau lain-lain kelayakan perguruan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. Ijazah Sarjana Muda Senibina dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Pendidikan atau lain-lain kelayakan perguruan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. Nota : Calon pernah letak jawatan. ( Gaji permulaan adalah pada gred DG3 / DG41 : P1T8 ). calon dari agensi lain. Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Pendidikan atau lain-lain kelayakan perguruan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. ( Gaji permulaan adalah pada gred DG3 / DG41 : P1T6 ). ATAU Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Diploma Pendidikan atau lain-lain kelayakan perguruan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. ( Gaji permulaan adalah pada gred DG3 / DG41 : P1T2 ). saya bukan calon dari perkhidmatan lain dan saya bukan calon bekas tentera/polis. Pengakuan Pemohon Saya membuat pengakuan bahawa: 1 ) maklumat yang saya berikan di dalam borang ini adalah benar. ( Gaji permulaan adalah pada gred DG3 / DG41 : P1T4 ). Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara pengakuan itu didapati palsu. saya bukan calon sedang berkhidmat di agensi lain. 2 ) saya akan memaklumkan kepada Suruhanjaya apabila saya bertukar alamat tempat bertugas. bagi Ijazah Perakaunan serta Ahli Penuh Badan-badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan : P1T11 dan Ahli Penuh Malaysian Institut of Accountant : P1T12 ) 6. ( Gaji permulaan adalah pada gred DG3 / DG41 : P1T5 ). ( Gaji permulaan ialah pada gred DG3 / DG41. P1T10. permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran.. dan 3 ) saya tidak pernah meletak jawatan dari perkhidmatan kerajaan.5. Saya setuju / tidak setuju dengan pengakuan di atas Tandatangan :……………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful