UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Unit 1 Tema: Kekeluargaan Bahagian 1 Tajuk: Rumahku Syurgaku

Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Jenis-jenis ayat Tanda baca Kosa Kata: Salasilah, berhijrah, program, afiat, tempat peranginan...

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai Murni: Hormatmenghormati Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah: KB- menjana idea -mengelas KP- kontekstual - interpersonal - visual - muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

bekerjasama KBT. mak ngah.tempat peranginan Pengisian Kurikulum: Ilmu. Guru nenyenaraikan di papan tulis 4. Set induksi – nyanyi lagu Sayang Ibu Sayangi Bapa teks ms 1 (galeri multimedia).40 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 1. Murid menyebut kata panggilan yang lain ( dalam keluarga kembangan) dan guru menyenaraikannya di papan tulis.1 Aras 1 (i) OB: Murid dapat: a) Menyatakan 5 kata panggilan yang sesuai dalam perbualan – keluarga b) Membaca petikan teks ms 2 dan 3 dengan lancar SB: kata nama am dan kata nama khas/ kata panggilan Kosa kata: salasilah.40 – 8. . 5.Kajian Tempatan..KB (menyenarai) KP (muzik.. moral Nilai... Murid menulis senarai kata panggilan ke dalam buku tulis. Bersoal jawab tentang gambar dan murid bergilir-gilir membaca dialog teks ms 2 dan 3 dengan lancar. Guru menyoal murid tentang kata panggilan /kata nama am dan khas yang terdapat dalam bacaan. 6.saya. Impak: 33/33 menguasai bahagian b dan 90% menguasai b .afiat.1 Aras 1 (i) FS : 5. berhijrah. 7. Mahmud.visual.kontekstual) Aktiviti: 1. 2. Rumusan guru. Murid membaca senarai tersebut secara beramai-ramai.Hormat-menghormati. cucu. nenek. Murad.program. 3.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 ISNIN Masa: 7.

salasilah. Set induksi – berbual-bual tentang keluarga murid. 1. semua murid menguasai objektif b.interpersonal) Aktiviti: 1. berhijrah. 3. 5. SB: tanda baca Kosa kata: beransur-ansur pulih. bertemu. Murid membina pohon keluarga masing-masing dalam buku tulis. 6. Murid diminta menamakan tanda baca yang terdapat dalam bacaan. Bersoal jawab tentang makna perkataan yang berwarna merah.00 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 5. c) Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan. Rumusan guru Impak: 32 orang murid menguasai objektif a. semua murid menguasai objektif c .1 Aras 1 (i) Ob: Murid dapat: a) membaca teks ms 2 dan 3 dengan intonasi yang betul b) memberikan makna 8 perkataan/frasa daripada teks. 3 dengan intonasi yang betul dan murid menyemak.00 – 12. Murid secara berkumpulan melakonkan dialog di hadapan kelas dengan intonasi yang betul.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 SELASA Masa: 11.1 Aras 1 (ii). Guru membaca petikan ms 2. 7. seronok. 4. 2..anak tunggal Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati KBT: KB (menjana idea) KP (kontekstual.1 Aras 1 (i) FS: 5.

Murid diminta menggariskan kata ganti nama yang ada.tempat peranginan Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati KBT: KB (menjana idea) KP (muzik. Bincang makna perkataan sukar. 7. 3. 5. 6. b) menyatakan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang dibaca (ms 4) c) membina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan betul.10 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 8.sediakala. Set induksi.40 – 9. Rumusan guru.1 Aras 1 (i).kontekstual) Aktiviti: 1.1 Aras 1 (i) FS: 5. Murid diminta membina 3 ayat tunggal dan tiga ayat majmuk sendiri dalam buku tulis. 35/40 murid menguasai c dan diberikan bimbingan . 4. Murid diminta membaca teks ms 4 dengan betul. Impak: 40/40 murid menguasai a dan b.program. 8.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 RABU Masa: 7. Guru memberikan penerangan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk berserta dengan contoh daripada kad ayat.1 Aras 1 (ii) Ob: Murid dapat: a) Menyebut 5 kata ganti nama diri yang terdapat dalam petikan ms 4. Murid diminta menyatakan sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam teks. SB: ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata: afiat.nyanyi lagu Sayang Ibu Sayangi Ayah 2. 5.

CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 KHAMIS Masa: 11. Murid menulis karangan ”Keluarga Saya” ke dalam buku tulis. bilangan.1 Aras 1 (i) Ob: Murid dapat: a) membina sekurang-kurangnya 10 ayat ( tunggal / ayat majmuk) dalam karangan yang bertajuk ”Keluarga Saya”. 5. menetap.. Rumusan guru Impak: 27/33 menguasai objektif pelajaran. penyayang . (dalam bentuk peta minda) 3.interpersonal) Aktiviti: 1. Guru kemukakan soalan karangan .1 Aras 1 (i) FS: 5. Set induksi – cungkil pengetahuan murid tentang format sesebuah karangan – berapa isi. Murid dibimbing membina ayat tunggal/ayat majmuk berdasarkan isi-isi tersebut. berapa perenggan.Keluarga Saya dan guru-murid bincang isi-isi yang sesuai dan mencatatnya di papan tulis..30 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 8.00 – 12... 4. . Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati KBT: KB (menjana idea) KP (kontekstual. bahagia. SB: Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata: keluarga. 2.

4. ayat seruan.CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 JUMAAT Masa: 10.1 Aras 1 (i) OB: Murid dapat: a) membina 4 jenis ayat ( ayat perintah. SB: Jenis-jenis ayat Kosa kata: tolong.interpersonal) Aktiviti: 1. Guru meminta murid membina ayat-ayat tersebut secara lisan. Rumusan guru. .siapa… Pengisian kurikulum: Ilmu-Kajian Tempatan Nilai-hormat-menghormati.40 Kelas 5 Pintar Tema: Kekeluargaan Tajuk: Rumahku Syurgaku FU: 8. 3. ayat penyata yang berkaitan dengan keluarga) dengan betul. 2. Guru memberikan penerangan tentang jenis-jenis ayat. ayat tanya. harap. Impak: 27/33 menguasai objektif pelajaran. Murid menulis ayat-ayat tersebut ke dalam buku tulis. bekerjasama KBT: KB (menjana idea) KP (kontekstual.10 – 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful