You are on page 1of 42

PEMBAHAGIAN SEL

Apakah kromosom?
Kromosom adalah struktur jalianan bebenang panjang seperti rod panjang, yang terdapat di dalam nukleus, dan hanya jelas kelihatan semasa pembahagian sel. Kromosom penting kerana membawa ciri-ciri pewarisan (gen) yang mengandungi DNA.

Kromosom sukar dilihat dengan mata kasar dan padat sebelum pembahagian sel.

Kromosom terbentuk daripada jalinan bebenang halus (kromatin). Kromatin akan mengalami proses lipatan dan pintalan semasa awal pembahagian sel sehingga menjadi tebal dan memendek.
Maka kromosom akan mulai mudah kelihatan di bawah mikroskop.

Bilangan kromosom

Secara amnya, setiap species mempunyai bilangan kromosom yang sama. Spesies yang berlainan, bilangan kromosom berbeza.

Organisma

bil. kromosom
46 48 78 64 78 94 8 6

Manusia Monyet Anjing Kuda Ayam Ikan emas Lalat buah Nyamuk

Organisma

Bil. kromosom
16 16 20 24 48 24 20

Bawang Kulat Lobak Tomato Tembakau Nasi Jagung

Setiap kromosom mempunyai ciri dan fungsi yang tersendiri. Kromosom turut berbeza dari segi saiz dan bentuk. Dalam kajian Genetik, Karyotip, gambarajah bergambar digunakan untuk membezakan saiz setiap kromosom dalam sesuatu spesies. Kesemua kromosom akan disusun mengikut saiz dari yang besar ke terkecil.

DNA Gene
Nukleus

Trait

PEMBAHAGIAN SEL
Semua organisma terbentuk daripada satu telur yang disenyawakan oleh sperma. Semua sel dalam badan, terhasil daripada proses pembahagian sel tujuan untuk memperbanyakkan sel. Kemuadian sel2 tadi akan melalui pembezaan dan pengkhususan kepada peranan dan fungsi yang berbeza.

Pembahagian sel
Terbahagi kepada 2 jenis; a) Mitosis (berlaku pada sel somatik) b) Meoisis (berlaku dalam organ pembiakan gamet)

MITOSIS

Mitosis proses di mana sel baru dihasilkan untuk:


Tumbesaran Memperbaiki sel rosak atau lama. Mitosis ialah proses pembahagian sel kepada 2 sel anak yang sama ciri pewarisan. Semasa mitosis, the nukleus dan sitoplasma akan terbahagi sekali. Maka, sel anak yang terhasil di akhir mitosis akan mempunyai bilangan kromosom dan ciri genetik sama seperti sel induk.

Pada manusia , mitosis berlaku pada sel somatik seperti sel mata, sel kulit dan sel rambut. Pada tumbuhan , mitosis berlaku di hujung akar dan pucuk.

Sel Induk

Kromosom mulai berganda dua

Kromosom mula membahagi


2 sel anak yang sama bilangan kromosom dan ciri genetik dengan sel induk

PERINGKAT REHAT (Sebelum MITOSIS) Sel Induk 4 bilangan kromatin (kromosom halus dan panjang).

PERINGKAT PERTAMA Kromatin mulai berganda membentuk 2 kromatid (struktur tebal dan pendek) Setiap kromosom akan mempunyai 2 kromatid yang bercantum pada sentromere.

Bebenag serat mulai terbentuk. Membran Nuklues mulai lenyap.

Prophase
Prophase- the nuclear membrane breaks down. The double stranded chromosomes are able to move feely around the cytoplasm

PERINGKAT KEDUA Pembentukan bebenang serat lengkap. Kromosom mulai beratur di tengah sel.

PERINGKAT KETIGA Sentromere setiap kromosom terpisah dua dan kromatin mulai tertarik ke kutub bertentangan sel melalui pengecutan bebenang serat. Kromosom dikenali sebagai kromatid.

PERINGKAT KEEMPAT Sebaik kromosom tiba kepada kutub bertentangan, membran nukleus terbentuk semula. Maka pembahagian sitoplasma mula berbelah dua. 2 sel anak terhasil.

Hence, two daughter cells are formed. Notice that each daughter cell has two pairs of chromosomes, just like the parent cell.

Mitosis SEL TULANG


1
2 Cells split

Parent cell 3 4

Chromosomes copied
5

Copies separating

2 daughter cells

TIKUS SEL KULIT

Bagaimana Mitosis dalam sel tumbuhan?

Perbezaan berlaku ketika Peringkat 4, di mana pada sel haiwan proses sitokinesis (pembahagian sitoplasma berlaku secara lekukan di tengah sel, sebaliknya pada sel tumbuhan tiada sebarang pembentukan lekukan tetapi pembentukan sel diding yang baru di antara 2 sel anak.

PERINGKAT 1

PERINGKAT 2

PERINGKAT

PERINGKAT

TUMBUHAN

HUJUNG PUCUK

KEPENTINGAN MITOSIS
menambahkan bilangan sel dalam organisma semasa membesar. menggantikan sel-sel rosak, lama atau mati. memperbaiki sel-sel organ yang cedera.