ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
«ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διδάσκοντες:
Ανδρόνικος Ε. Φιλιός, Καθηγητής
Βασιλική Ματσούκα, Εργαστηριακή Συνεργάτης
Διονυσία Αρβανίτη, Εργαστηριακή Συνεργάτης

Συντονιστής Φοιτητής: Γεώργιος Φακορέλλης

Αθήνα, 2013

Περιεχόμενα 

1. AGROTIKA: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Σαμούρης Βασίλειος, Σταθούσης Νεκτάριος, Παπαντώνης Θεοφάνης, 
Μπάμπη Κατερίνα 
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ‐ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ 
Δερμιτζάκης Γεώργιος, Ζαφειρίου Αικατερίνη, Μαρκουλάκης 
Κωνσταντίνος, Μεχμέτι Άλντo, Πουρνάρα Σοφία 
3. ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Καμιλιέρης Σπυρίδων, Κολυβάς Σωτήριος, Κοραϊδής Χαράλαμπος, 
Κοτσοβός Δημήτριος, Μαστοράκης Στέφανος, Μπάκας Στέργιος 
4. ECO FOR ALL 
Δημακόπουλος Κωνσταντίνος, Κανάρης Αποστόλης, Μουργελάς 
Χαράλαμπος, Ανδριανοπούλου Ειρήνη, Βιδάλη Άννα 
5. ECO‐SOLAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος, Κυμιατζή Σοφία‐Ελένη, Μαλαπάνης 
Ευστάθιος, Νικολής Τζώρτζης, Περιστεράκης Ιωάννης, Χασιώτης Βασίλειος 
6. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Κουκουμτζής Νικόλαος, Πάντας Τρύφωνας, Μπέλιτσας Αθανάσιος, Σάλλας 
Έντις, Χρησταντώνη Αθηνά 
7. MESSINIAN SOAP 
Φουσταλιεράκης Γεώργιος, Καλοκύρης Αλέξανδρος, Κωστόπουλος 
Παναγιώτης, Χουντάλας Ιωάννης, Αλεξάς Χρήστος 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: O/01-2013

AGROTIKA: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Παπαντώνης Θεοφάνης του Αθανασίου
Σαμούρης Βασίλειος του Βάϊου
Σταθούσης Νεκτάριος του Ανδρέας
Μπάμπη Κατερίνα του Μιχάλη

Αθήνα, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός Εργασίας

O/01-2013

Ακαδ. έτος 2012-2013

Τίτλος Εργασίας

AGROTIKA: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Φοιτητ-ής / -ρια

Σαμούρης Βασίλειος, Σταθούσης Νεκτάριος, Παπαντώνης Θεοφάνης,
Μπάμπη Κατερίνα

Τμήμα

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας

Ημερομηνία

14/02/2013

Λέξεις κλειδιά
Περίληψη : Δημιουργία εταιρείας στο νομό Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην πόλη της
Λάρισας. Η εταιρεία αυτή θα παραλαμβάνει προϊόντα από αγρότες, άμεσα μετά από τη συγκομιδή προϊόντος. Η εταιρεία θα περιλαμβάνει, χώρο για καθαρισμό-ξεδιάλεγμα προϊόντων. Χώρο για να συσκευάζει(συσκευαστήριο) ξηρούς καρπούς και όσπρια. Επίσης, χώρο
για αποθήκευση προϊόντων, όπου θα αποθηκεύονται σιτηρά και βαμβάκι. Μετά τη συσκευασία των ξηρών καρπών και των οσπρίων, θα τοποθετούνται σε συσκευασίες και θα
αποθηκεύονται σε ψυγεία για συντήρηση. Όλα τα προϊόντα μετά τη συσκευασία θα διοχετεύονται στην αγορά κατόπιν παραγγελίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο τμήμα του marketing της επιχείρησης.
PROJECT INFORMATION SHEET
Code number

O/01-2013

Academic year 2012-2013

Title
Students
Department

Mechanical Engineering Educators

Date

14/02/2013

Keywords
Abstract :

2

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο
«AGROTIKA» είναι προϊόν δικής μας δουλειάς και ότι όλες οι πηγές που έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………………….

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

………………………………….

ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

………………………………….

ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

………………………………….

3

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία LINOS AE για την άψογη συνεργασία
που είχαμε, αλλά και για την προσφορά της για τον Βιομηχανικό εξοπλισμό.

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1
1.1
1.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

6
6
6-7

2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.1.1ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.2 ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ

8
8
9

3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3.1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
3.2 ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3.3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

9
10
10
10
10

4
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4.1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΠΑΣΤΗΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7
7.1
7.2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

11
12
13
13
14
14
15
15
15
15-17
18
19
19
19

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISΟ (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) 20-22

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

23

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
24-36

5

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ίδρυση της εταιρείας AGROTIKA αποτελεί μια πρωτοποριακή ιδέα στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο νομό της Λάρισας, στη βιομηχανία συσκευασίας γεωργικών προϊόντων. Η εταιρεία θα έρχεται σε συνεννόηση με τους παραγωγούς της
ευρύτερης περιοχής, της υπόλοιπης Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, για την
παραλαβή των γεωργικών προϊόντων. Η εταιρεία θα περιλαμβάνει, χώρο για καθαρισμό-ξεδιάλεγμα προϊόντων. Χώρο για να συσκευάζει(συσκευαστήριο) ξηρούς
καρπούς, όσπρια. Επίσης, χώρο για αποθήκευση προϊόντων ,όπου θα αποθηκεύονται σιτηρά. Μετά τη συσκευασία των ξηρών καρπών και των οσπρίων, θα τοποθετούνται σε συσκευασίες και θα αποθηκεύονται σε ψυγεία για συντήρηση. Όλα
τα προϊόντα μετά τη συσκευασία, αλλά και τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στις
αποθήκες, δηλαδή τα σιτηρά(σιτάρι, βίκος, κριθάρι) θα διοχετεύονται στην αγορά.
Επιπλέον, η εταιρεία θα έρχεται σε συνεννόηση με άλλες βιομηχανίες, ώστε μέρος
των σιτηρών και των οσπρίων να επεξεργάζονται από αυτές τις βιομηχανίες για τη
δημιουργία σπόρων μεταφύτευσης. Τέλος, εταιρεία μας θα παραλαμβάνει τους επεξεργασμένους σπόρους θα τους συσκευάζει και θα τους προωθεί στους ίδιους
τους αγρότες αλλά και σε καταστήματα γεωπονίας.
1.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ίδρυση της παραπάνω εταιρείας και περαιτέρω η υλοποίηση εγκατάστασης της
βιομηχανίας απαιτεί ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που αφορά:
1. Τον προϋπολογισμό ο οποίος είναι ο βασικότερος παράγοντας τόσο για την ίδρυση
όσο και για την επιτυχία της εταιρείας.
2. Τον λειτουργικό σκοπό της επιχείρησης στο πλαίσιο της λειτουργίας του μάρκετινγκ και των απαιτούμενων διαδικασιών προμήθειας-πώλησης και των αγροτικών
προϊόντων. Επίσης, εδώ συμπεριλαμβάνεται και η διαφήμιση της εταιρείας.
3. Τις τιμές των προϊόντων οι οποίες θα καθορίζουνε την τιμή αγοράς των αγροτικών
προϊόντων καθώς και την τιμή μεταπώλησης αυτών των προϊόντων.
4. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας που θα περιέχουν όλα τα προαπαιτούμενα μηχανήματα για τη λειτουργία του συσκευαστηρίου για την αποθήκευση, τη μεταφορά-διανομή, για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων και τα γραφεία των υπευθύνων
των διαφόρων λειτουργιών της βιομηχανίας.
5. Το σχέδιο και η τοποθεσία των εγκαταστάσεων. Δηλαδή, ένας πρόχειρος σχεδιασμός της βιομηχανίας, τον γεωγραφικό χάρτη των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας
και του γραφείου της εταιρείας.
1.2

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ίδρυση της εταιρείας AGROTIKA αλλά και
τη δημιουργία μιας βιομηχανίας συσκευασίας η οποία θα αγοράζει τα αγροτικά
προϊόντα για την μετέπειτα πώλησή τους.
Ο στόχος της επιχείρησης θα είναι η πάταξη της αισχροκέρδειας που επικρατεί ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή από τους διάφορους εμπόρους. Αυτό συμβαίνει λό6

γω του ότι οι έμποροι αυτοί αγοράζουνε τα γεωργικά προϊόντα σε πολύ χαμηλή
τιμή από την πραγματική τιμή, κερδίζοντας έτσι αρκετά χρήματα.

7

2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Απαραίτητος για την ίδρυση της επιχείρησης είναι ο προϋπολογισμόςισολογισμός. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια ανάλυση του
κόστους κατασκευής εγκαταστάσεων της βιομηχανίας, του εξοπλισμού και του
κτήματος αυτής. Ακόμη, θα εκτιμηθεί και η αγορά ενός χώρου για την εταιρεία
και ο εξοπλισμός της, όπου θα στεγαστούν τα γραφεία της διοίκησης, του μάρκετινγκ, του λογιστηρίου και του τμήματος προμηθειών-πωλήσεων.
2.1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α) Αρχικά θα γίνει η εκτίμηση κόστους του αγροτεμαχίου όπου θα εγκατασταθεί η
βιομηχανία:
Στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας η αγορά ενός τεμαχίου κυμαίνεται από
10.000 € έως 30.000 € ανά 1 στρέμμα (1.000 τ.μ.). Ύστερα από έρευνα έχει υπολογιστεί ότι ο απαιτούμενος χώρος για τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μας είναι 12 στρέμματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω η εκτίμηση του αγροτεμαχίου είναι:
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ: (16.000 €) X (12 στρέμματα) = 192.000
€ (1)
Β) Στη συνέχεια θα γίνει η εκτίμηση κόστους του χώρου στέγασης και του εξοπλισμού των γραφείων της εταιρείας:
Η στέγαση των γραφείων θα γίνει στον κεντρικό τομέα της πόλης της Λάρισας.
Έχει υπολογιστεί ότι ο απαιτούμενος χώρος για τη στέγαση των γραφείων είναι 95
τ.μ. Μετά από έρευνα βρέθηκε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου,
108 τ.μ. και τιμής πώλησης 49.000 €. Επίσης, εκτιμήθηκε ο εξοπλισμός:
Πέντε (5) ηλεκτρονικοί υπολογιστές: (5) Χ (500 €) = 2.500 €
Τρία Φωτοτυπικά-Σκάνερ-Φαξ: (3) Χ (150 €) = 450 €
Λοιπές ηλεκτρικές συσκευές( Μία (1) Τηλεόραση, Πέντε (5) τηλέφωνα, Ένα (1)
ψυγείο, Μία (1) καφετέρια, Τέσσερα (4) κλιματιστικά): 5.050 €
Η επίπλωση των γραφείων ανέρχεται στο ποσό των 4.000 €.
Άρα, αθροιστικά υπολογίζουμε ότι το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται:
ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: (49.000) + (2.500) + (450) + (5.050) +
(4.000) = 61.000 € (2)
Γ) Τέλος, θα γίνει η εκτίμηση του κόστους κατασκευής των εγκαταστάσεων της
βιομηχανίας αλλά και του εξοπλισμού της.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 380.000,00 €
ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: 730.270,00 €
ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 680.000,00 €
* Ο εξοπλισμός της βιομηχανίας είναι προσφορά της εταιρείας LINOS ΑΕ
8

2.1.1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω το συνολικό ποσό προϋπολογισμού προκύπτει
από τις σχέσεις (1), (2), (3): ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ + ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ + ΚΟΣΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ + ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ + ΚΟΣΤΟΣ ΑΛΛΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ = 2.043.270,00 €

2.2

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης εκτός από τον προϋπολογισμό της απαραίτητος
είναι και ο ισολογισμός. Θα γίνει καταγραφή των εσόδων-εξόδων της επιχείρησης
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έτσι ώστε να υπολογίσουμε σε πόσο χρόνο θα
γίνει η απόσβεση. Δηλαδή θα διαπιστώσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τα έξοδα ενός μήνα (μισθοί εργατών, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, συντήρηση μηχανημάτων,
προμήθευση προϊόντων κ.τ.λ.) έχουν υπολογιστεί προσεγγιστικά ότι θα είναι:
(ΕΞ.Μ.) = 455.000 € (Έξοδα μήνα)
Άρα τον έναν χρόνο θα έχουμε έξοδα των 5.460.000 €
Άρα τα συνολικά έξοδα του πρώτου χρόνου στα οποία προστίθεται το ποσό του
προϋπολογισμού ανέρχονται στα: 7.503.270 €.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ
Τα έσοδα προκύπτουν από την πώληση των προϊόντων και είναι:
(ΕΣ.Μ.)=630.000 € (Έσοδα Μήνα)
Άρα τον έναν χρόνο έχουμε έσοδα των 7.560.000 €.
Συμπεραίνουμε ότι με το πέρας του πρώτου χρόνου ξεχρεώνουμε πλήρως τα έξοδα
του πρώτου χρόνου και έχουμε και κέρδος/όφελος: 56.730 €.

9

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση μιας εταιρείας είναι και η διαφήμισή
της, έτσι ώστε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Επίσης, η λειτουργία του μάρκετινγκ θα περιλαμβάνει το τμήμα προμηθειών και πωλήσεων.
3.1

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σε αυτό το τμήμα ο υπεύθυνός του θα ασχολείται με την προμήθευση των προϊόντων από τους αγρότες. Συγκεκριμένα, επειδή στα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία θα προμηθεύεται η εταιρεία η συγκομιδή τους γίνεται σε διάφορους μήνες
του χρόνου, ο υπεύθυνος θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τους αγρότες καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου. Αφού γίνει η συνομιλία με τους παραγωγούς τους καλεί
στο γραφείο ώστε να ενημερωθεί για την ποιότητα του προϊόντος ( ο κάθε παραγωγός θα φέρνει δείγμα για ποιοτικό έλεγχο) αλλά και το τονάζ αυτού (πόσους τόνους προϊόντος διαθέτει ο παραγωγός). Έπειτα, αφού διακριβωθεί η ποιότητα του
προϊόντος στο βιομηχανικό χώρο, ο υπεύθυνος του τμήματος προμηθειών ειδοποιεί τον υπεύθυνο στο γραφείο μεταφοράς-φόρτωσης-εκφόρτωσης που βρίσκεται
στο βιομηχανικό χώρο. Ο υπεύθυνος μεταφοράς έρχεται άμεσα σε επικοινωνία με
τον παραγωγό και το λογιστήριο της εταιρείας για την παραλαβή του προϊόντος.
Αφού γίνει η παραλαβή του προϊόντος, ο παραγωγός σε διάρκεια τριών ημερών
υποχρεούται να μεταβεί στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στο λογιστήριο για την αποκομιδή των τιμολογίων, καθώς και το χρηματικό ποσό του
προϊόντος (κεφάλαιο 4 – Τιμές Προϊόντων).
3.2

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο υπεύθυνος του τμήματος πωλήσεων αφού σε έρθει σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του συσκευαστηρίου στο βιομηχανικό χώρο, ο οποίος θα τον ενημερώσει για
το διαθέσιμο τονάζ του κάθε προϊόντος με σκοπό να καθορίσει εκείνος την μεταπώληση στους ενδιαφερόμενους.
3.2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφήμιση θα κυμανθεί σε τρεις άξονες:
Α) Δημιουργία ιστοσελίδας. ( http://agrotika.weebly.com/ )
B) Δημιουργία διαφημιστικών καρτών.
Γ) Διαφήμιση σε τοπική εφημερίδα.

10

4

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές των προϊόντων των οποίων η εταιρεία θα προμηθεύεται και συγκεκριμένα
το σιτάρι, ο βίκος, το κριθάρι, τα όσπρια (φακές, ρεβίθια) και οι ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια) δεν είναι σταθερές στην αγορά, λόγω του ότι η ζήτηση του κάθε προϊόντος είναι διαφορετική. Αυτό το γεγονός οφείλεται στις καιρικές συνθήκες κατά κύριο λόγο οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ποιότητα και την ποσότητα
της σοδειάς. Παραδείγματος χάριν, αν σε 3 ευρωπαϊκές χώρες ένα μεγάλο μέρος
της σοδειάς καταστραφεί από πλημμύρες ή από χαλάζι ή οποιοδήποτε άλλο καιρικό φαινόμενο, τότε θα υπάρξει υψηλή ζήτηση για εισαγωγή αυτών των προϊόντων
στις χώρες που καταστράφηκαν. Τέτοια προϊόντα είναι συνήθως είναι τα σιτηρά
και τα όσπρια.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αναλόγως της προσφοράς και της ζήτησης θα
εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο μαθηματικό αλγόριθμο, ο οποίος είναι ξεχωριστός
για την αγορά προϊόντων και ξεχωριστός για την μεταπώληση.
Α) Για την τιμή αγοράς των προϊόντων από τους παραγωγούς έχουμε τον εξής αλγόριθμο:
(Τ.Α.) = [(Τ.Ζ.) Χ (ΤΟΝΑΖ)] – (Ε.Μ.) – [(Ε.Κ.) Χ (ΤΟΝΑΖ)] – 30%
Τ.Α. : Τιμή Αγοράς, Τ.Ζ. : Τιμή Ζήτησης προϊόντος την ημέρα της αγοράς, Ε.Μ. :
Έξοδα Μεταφοράς, Ε.Κ. : Έξοδα Καθαρισμού Προϊόντος (Ύπαρξη σκουπιδιών
χαλασμένων σπόρων), 30% : Έξοδα Εταιρείας-Βιομηχανίας, ΤΟΝΑΖ : Το μέγεθος
του προϊόντος σε κιλά
Παράδειγμα: Αν σήμερα τα ρεβίθια έχουνε 3 € το κιλό και η εταιρεία παραλάμβανε 10 τόνους από τον παραγωγό, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη βιομηχανία. Τότε
τιμή αγοράς κιλού είναι η εξής:
(Τ.Α.) = [(3 €) Χ (10.000)] – (25 €) – [(0,03) Χ (10.000)] -30% = 30.000 -25 -300
- 9.000= 20.675 € τα 10.000 κιλά
Άρα, η τιμή αγοράς του κιλού είναι 2.0675.
Η τιμή των 2.675 € που η αγοράζει η εταιρείας μας σε σύγκριση με την τιμή των
διάφορων άλλων εμπόρων είναι πολύ πιο συμφέρουσα, καθώς οι άλλοι έμποροιβιομηχανίες αγοράζουνε το ίδιο προϊόν, την ίδια εποχή και την ίδια μέρα με τιμή η
οποία κυμαίνεται ενδεικτικά από 1.7 - 2.2 € το κιλό.
Β) Για την τιμή πώλησης του προϊόντος σε καταστήματα λιανικής-χοντρικής πώλησης έχουμε τον εξής αλγόριθμο:
(Τ.Π.) = [(Τ.Α.) Χ (ΤΟΝΑΖ)] + (Ε.Σ.) + (Ε.Τ.) (Ε.Μ.) + 25%
Τ.Π. : Τιμή Πώλησης Προϊόντος, Τ.Α. : Τιμή Αγοράς, Ε.Σ. : Έξοδα Συσκευασίας,
Ε.Τ.: Έξοδα τυποποίησης, Ε.Μ. : Έξοδα Μεταφοράς, 25% : Έξοδα ΕταιρείαςΒιομηχανίας, ΤΟΝΑΖ : Το μέγεθος του προϊόντος σε κιλά.

11

Παράδειγμα: Ένα σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας έχει παραγγείλει από την εταιρεία μας έναν τόνο(1.000 Κιλά) ρεβίθια σε σακουλάκια του μισού κιλού. Η τιμή πώλησης είναι η εξής:
(Τ.Π.)= [(2.0675) Χ (1.000)] + (20) + (10) + (20) + (516.875)=2634.375 €
Όπου τα έξοδα συσκευασίας υπολογίζονται ως εξής: Τα 1000 κιλά ρεβίθια χρειάζονται 2000 σακουλάκια του μισού κιλού => (Ε.Σ.)= ($2000) Χ (0,01) €= 20 €
Δηλαδή η Τιμή Πώλησης του κιλού είναι 2,634375 €.
Συμπέρασμα: Τα κέρδη της εταιρείας από την αγορά και πώληση του ρεβιθιού είναι (Κ.Ε.) = (Τ.Π.) – (Τ.Α.)= 0,566875 € το κιλό.
4.1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ

Οι τιμές των διάφορων προϊόντων που δίνονται στους παραγωγούς από τους διάφορες μεσάζοντες-εμπόρους, δηλαδή η ΄΄ τιμή του παραγωγού ΄΄ μετά από έρευνα
αγοράς είναι η εξής:

Προϊόν

Τιμή

Ρεβίθια

1 - 1,50 €

το κιλό

Φακές

0,55 - 0,65 €

το κιλό

Σιτάρι

έως 0,25 €

το κιλό

Βίκος

έως 0,40 €

το κιλό

Κριθάρι

έως 0,20 €

το κιλό

Αμύγδαλα

5-6€

το κιλό

Καρύδια

4-5€

το κιλό

Για τα ρεβίθια που ενδεικτικά υπολογίσαμε την ‘’τιμή παραγωγού’’ για το ένα κιλό προϊόντος καιν προέκυψε μέσω των αλγορίθμων ότι η εταιρείας μας τη συγκεκριμένη εποχή και σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα αγοράς, ότι αγόρασε τα ρεβίθια με τιμή 2.0675 €, δηλαδή διπλάσια τιμή (100%) από την τιμή που θα αγόραζε ένας μεσάζοντας από τον παραγωγό.

12

5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας θα βρίσκονται στο Ελευθεραί Λάρισας στο 15 ο
χιλιόμετρο Λάρισας-Καρδίτσας. Στο συγκεκριμένο χώρο του οικοπέδου που βρήκαμε θα στεγαστούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, ο εξοπλισμός
της βιομηχανίας, οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων, το καθαριστήριο, το
σπαστήριο των ξερών καρπών, το συσκευαστήριο, τα μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου και τα μεταφορικά μέσα.

5.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο εξοπλισμός της βιομηχανίας για τα διάφορα στάδια, από τον καθαρισμό μέχρι
και την συσκευασία, είναι τα εξής:
1. ΧΟΑΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ LINOS
3. ΚΑΔΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ LINOS 320/112 ( x f )
4. ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ LINOS ( x )
5. ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ PU-100
6. ΤΡΙΒΕΙΟ K320
7. ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ τύπος Α12
8. ΤΡΙΕΡΙ TK/TL 625
9. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ CC 730
10. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ KD 200
11. ΧΡΩΜΑΤΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ F2
12. ΠΕΤΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΤΥΠΟΣ CKTA 120X120
13. ΔΙΑΒΡΟΧΕΑΣ LINOS
14. ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΦΗΣ LINOS 150( x 2 )
15. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LINOS 2000/60
16. ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ LINOS 1000
17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LINOS
18. ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ SM 1200-2
19. ΤΑΙΝΙΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ LINOS 600
20. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ
21. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΚΑΔΩΝ Α-33
22. ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VN/87 BC
23. ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΣΑΚΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ LINOS
24. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ (φορητό)
25. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (BIG-BAG)
26.
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ A12
27. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΡΙ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
28. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑ
29.
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΝΗ-

13

30. ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
31. ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
32. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINERS)
33. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

5.2

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε κάθε βιομηχανία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων για τα διάφορα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, η βιομηχανία μας για τα προϊόντα τα οποία θα δέχεται χρειάζεται αποθήκες κλειστού-ανοιχτού τύπου και αποθήκες ψυγεία.
Στις αποθήκες κλειστού τύπου η βιομηχανία μας θα αποθηκεύει το σιτάρι, τον βίκο και το κριθάρι. Οι αποθήκες αυτές χρησιμεύουν στην προφύλαξη των σιτηρών
από την υγρασία, από μύκητες από τις υψηλές θερμοκρασίες από διάφορα έντομα
και μικροοργανισμούς.
Στις αποθήκες ανοιχτού τύπου θα τοποθετούνται παλέτες με έτοιμα συσκευασμένα
προϊόντα. Αυτές χρησιμεύουν στην εξοικονόμηση χώρου, την ομαλή ροή των εργασιών στη μονάδα παραγωγής αλλά και για την εύκολη φόρτωση των προϊόντων
στα οχήματα.
Στα ψυγεία-αποθήκες θα τοποθετούνται οι ξηροί καρποί, δηλαδή τα αμύγδαλα και
τα καρύδια. Τα ψυγεία χρειάζονται για να συντηρούν τους ξηρούς καρπούς φρέσκους.
5.3

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μία από τις σημαντικότερες διεργασίες που πρέπει να γίνεται σε μια βιομηχανία
επεξεργασίας προϊόντων είναι αυτή του καθαρισμού τους.
Με τον όρο καθαρισμό προϊόντος εννοούμε την απομάκρυνση των σκουπιδιών και
των χαλασμένων προϊόντων από το καθαρό προϊόν. Δηλαδή, στο καθαριστήριο εισέρχεται το προϊόν όπως έρχεται από τον παραγωγό, καθαρίζεται και εξέρχεται
έτοιμο για τη διαλογή. Η διαλογή είναι η διαδικασία κατά την οποία αυτόματοι
μηχανισμοί ξεδιαλέγουν, συγκεκριμένα για τα όσπρια και για τους ξηρούς καρπούς, τα προϊόντα ανάλογα με το μέγεθός τους και τα σπασμένα από τα κανονικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο αυτόματος διαλογέας διαθέτει τέσσερις ‘’γραμμές’’, δηλαδή
μια γραμμή για τα σπασμένα, μία για μικρού μεγέθους, μία για μεσαίου μεγέθους
και μία για μεγάλου μεγέθους.
Αναφέρουμε ότι τα σπασμένα προϊόντα θα προορίζονται αφιλοκερδώς σε κτηνοτρόφους ως τροφή για τα ζώα.

14

5.4

ΣΠΑΣΤΗΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Οι ξηροί καρποί όπου η βιομηχανία μας έχει διαλέξει να προμηθεύεται χρειάζονται μία διαδικασία κατά την οποία ξεχωρίζεται το κέλυφος από την ψίχα, δηλαδή
τον ξηρό καρπό. Η διαδικασία αυτή γίνεται από το σπαστήριο της βιομηχανίας.
Στο σπαστήριο γίνεται εκ νέου ξεδιάλεγμα των ξηρών καρπών και ακολουθούνται
οι διαδικασίες συσκευασίας και αποθήκευσής του στα ψυγεία.
5.5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

Στο συσκευαστήριο γίνεται η συσκευασία των προϊόντων , στα πλαίσια της παραγγελίας του κάθε ενδιαφερόμενου. Τα προϊόντα συσκευάζονται σε διαφορετικές
συσκευασίες μεγέθους. Υπάρχουν δηλαδή μηχανές συσκευασίας οι οποίες συσκευάζουνε προϊόντων σε συσκευασία μισού κιλού, ενός κιλού, συσκευασίας σάκων (από 15-40 κιλά) αλλά και σε μεγαλύτερους σάκους ( 1.000 κιλών). Η συσκευασία του μισού και του ενός κιλού πωλείται στα σούπερ μάρκετ και στους μικροπωλητές, ενώ οι σάκοι των 15-40 κιλών χρησιμοποιούνται μόνο σε επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης. Οι μεγάλοι σάκοι (Big-Bag) χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πολλών τόνων για την πώληση σε άλλες βιομηχανίες, στους ίδιους τους
αγρότες για τη μεταφύτευση του προϊόντος, αλλά και στις περιπτώσεις συσκευασίας των υποκατάστατων προϊόντων για κτηνοτροφία.
5.6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθευση των διάφορων προϊόντων από τους
αγρότες αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος αυτών των προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο κάθε παραγωγός υποχρεούται να δώσει δείγμα του προϊόντος που θέλει να πουλήσει,
ώστε αυτό να υποβληθεί σε ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων
γίνεται σύμφωνα με το ISO 22000 όπου ελέγχεται η πληρότητα των θρεπτικών
συστατικών τους, καθώς και η περιεκτικότητά τους σε γεωργικά φάρμακα.
5.7

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρειαστεί η εταιρίας μας είναι τα εξής:
Μεταφορικά Μέσα

Μάρκα/Μοντέλο

Εικόνα

Νταλίκες

ΜΑΝ /TGX Efficient Line και

Εικ.1

TGL(Ψυγεία)
Φορτωτές-Εκφορτωτές
Περονοφόρα
Αγροτικά

HANOMAG / 55 D
NISSAN/ NJ02M20
TOYOTA/HILUX 4x4

Εικ.2
Εικ.3
Ει.4

15

Εικόνες Οχημάτων:

Νταλίκες

Εικόνα 1: MAN/TGX Efficient Line

Εικόνα 1.1: MAN/ TGL

Εικόνα 1.2:MAN/ Efficient Line

Φορτωτές-Εκφορτωτές

Εικόνα 2: HANOMAG / 55 D
16

Περονοφόρα

Εικόνα 3: Nissan/ NJ02M20

Αγροτικά

Εικόνα 4: TOYOTA/HILUX 4x4

Εικόνα 4.1: TOYOTA/HILUX 4x4

17

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη συστηματική και μεθοδική συνεργασία και μελέτη πάνω στο θέμα της οργάνωσης μιας εταιρείας-βιομηχανίας καθώς και των απαραιτήτων προδιαγραφών
ώστε να ιδρυθεί αλλά και να λειτουργήσει, διαπιστώσαμε ότι είναι απαραίτητος ο
σωστός σχεδιασμός του έργου ώστε να μην παρεκκλίνουμε από τον αρχικό στόχο.
Επίσης, διαπιστώσαμε ότι είναι αναγκαία ο διαμερισμός των διεργασιών σε μια
βιομηχανία, ώστε αυτή να είναι αποδοτική.
Η έλλειψη πληροφοριών για την λειτουργία μιας βιομηχανίας καθώς και για τη
λειτουργία του τμήματος μάρκετινγκ δε μας επέτρεψαν στη διαλεχτότερη ανάλυση
περιορίζοντάς έτσι την περαιτέρω ανάλυσή τους.
Αρχικός μας στόχος ήταν η πάταξη της αισχροκέρδειας που υφίστανται οι παραγωγοί από τους μεσάζοντες. Στο κεφάλαιο 4 μέσα από την ανάλυση που έγινε στις
τιμές των προϊόντων, καθώς και στο σύστημα πληρωμής των παραγωγών από την
εταιρεία μας, καταλήξαμε στο γεγονός ο αρχικός μας στόχος επετεύχθη. Αυτό συνέβη διότι η εταιρεία μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα από τους παραγωγούς με
τιμές έως και 100% υψηλότερες από αυτές που αγοράζουν οι διάφοροι μεσάζοντες.
Τέλος, είδαμε ότι η εταιρεία μας είναι βιώσιμη σε ένα βάθος χρόνου, κάτι που μας
χαροποίησε δεόντως.

18

7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7.1

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. http://el.wikipedia.org/wiki/Διοίκηση_Ολικής_Ποιότητας
2. http://www.eqa.gr/iso-9001.html
3. http://www.linosgroup.com/clients.asp
4. http://www.toyota.gr/
5. www.nissan.gr
6. www.mantruckandbus.gr/
7. www.hanomag.com

7.2

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

1. PDF, Ανδρέας Λίνος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Μηχανήματα Εξοπλισμού Βιομηχανίας

19

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΦΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management,TQM) είναι μια φιλοσοφία
διοίκησης η οποία πρεσβεύει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών
και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό. Υποστηρίζει ότι η επίτευξη του ελέγχου
ποιότητας είναι αυτοσκοπός και αναμένεται από οποιονδήποτε να συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας. Η Δ.Ο.Π. μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο «μοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του εξαρτάται από την αποτελεσματικότερη επίτευξη
του άριστου συνδυασμού όλων των συντελεστών της παραγωγής που συμμετέχουν σε μια
επιχείρηση. Για την επιτυχία της εφαρμογής της ΔΟΠ υπάρχουν 3 βασικές συνιστώσες:
(συμπεριλαμβανομένου πάντα της επικοινωνίας και της κουλτούρας):
1. ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας
2. τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας
3. ομαδική εργασία και άτομα
Βασικές Αρχές
Ως μια φιλοσοφία διοίκησης η ΔΟΠ περιλαμβάνει 8 βασικές αρχές οι οποίες αναφέρονται
τόσο στο ρόλο της διοίκησης, όσο και στον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης.
Συγκριτική αξιολόγηση(benchmarking)
Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την συγκριτική αξιολόγηση για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστικών εταιρειών με σκοπό να βελτιώσουν τις δικές τους λειτουργίες
 Σχεδιασμός προϊόντων
Αλλαγές στο σχέδιο ενός προϊόντος συνεπάγονται αλλαγές που ενδέχεται να αυξήσουν το
ποσοστό παραγωγής ελαττωματικών προϊόντων ενώ η διατήρηση ενός σχεδίου μπορεί να
είναι πιο αποτελεσματική
 Σχεδιασμός διαδικασιών
Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παράγωγη ενός προϊόντος επηρεάζει την ποιότητα του.
 Διαδικασίες προμηθειών
Η ποιότητα των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν οι προμηθευτές είναι
σε θέση να επηρεάσει την συνολική ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων.

Υπολογιστικά μέσα επίλυσης προβλημάτων

20

Το κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εμφανίζονται
επηρεάζουν την συνολική προσπάθεια για επίτευξη ποιότητας.
 Ικανοποίησης των πελατών
Εφόσον οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους καταναλωτές οφείλουν να αντιλαμβάνονται
τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
Μια επιχείρηση που κατορθώνει να προσεγγίζει πελατοκεντρικά τις διαδικασίες της επιτυγχάνει και την ποιότητα στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
 Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων
Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων απ’όλους
τους εργαζομένους και η ενεργή συμμετοχή του καθενός σε αυτήν την διαδικασία είναι η
ουσία της διοίκησης ολικής ποιότητας
Συνεχής προσπάθεια στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων
Βασίζεται σε μια ιαπωνική φιλοσοφία επονομαζόμενη kaizen, η οποία έχει ως στόχο τη
συνεχιζόμενη αναζήτηση μεθόδων προκειμένου μια εταιρεία να είναι πιο αποτελεσματική.

Λειτουργία Στην Επιχείρηση
Η λειτουργία της ποιότητας σε ένα οργανισμό είναι μία διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών από το πλήθος των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από κάθε διαδικασία παραγωγής και κάθε παροχή υπηρεσίας.
Η ποιότητα «παίρνει» (extracts) τα πιο σημαντικά και από την ανάλυση των συνόλων των
δεδομένων μπορεί να υπολογιστεί η μελλοντική συμπεριφορά της διαδικασίας με σκοπό
την ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη δηλαδή την καλύτερη ποιότητα [Lock,
1994]. Το προϊόν ή η υπηρεσία πλέον δεν είναι το αντικείμενο που χρησιμοποιείται από το
χρήστη. Με την έννοια της ποιότητας να το περιβάλλει το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ένα
πακέτο από κάποιες διαστάσεις και έτσι πρέπει να αξιολογείται. Η δέσμευση για την επίτευξη της ΔΟΠ δημιουργεί το όραμα τους στόχους και τις στρατηγικές του οργανισμού
που τίθενται πλέον σε νέα βάση και προοπτική. Τα επίπεδα αναφοράς (reference) της αποστολής είναι αποτέλεσμα οριοθέτησης στα πλαίσια του ανταγωνισμού (benchmarks). Τα
συστατικά της αποστολής μαζί με τα benchmarks συγκλίνουν σε ένα σημαντικό συμπέρασμα: για την επίτευξη οποιοδήποτε στόχου θεμελιώδη σημασία έχει η αναγνώριση των
κρίσιμων διαδικασιών. Αυτές είναι ορισμένες επιχειρησιακές και παραγωγικές διαδικασίες
οι οποίες εμπεριέχουν κάποιες μεταβλητές, από τις οποίες εξαρτάται η ποιότητα συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών εσωτερικά ή του οργανισμού. Ο κύριος σκοπός των οργανισμών για την ένταξη προγραμμάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο παραγωγικές από
τον ανταγωνισμό. Να παρέχουν δηλαδή ελκυστικά προϊόντα και/ή υπηρεσίες στους πελάτες. Οι επιχειρήσεις με την ένταξη προγραμμάτων ΔΟΠ γίνονται ικανές στην:
1. Άντληση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη και της παροχής αυτών αμέσως
μόλις ζητηθεί με το χαμηλότερο κόστος.
2. Αποτελεσματικότητα της εργασίας με την οποία καθορίζεται το επίπεδο κόστους.
3. Παροχή προϊόντων και οι υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

21

4. Καλύτερη λειτουργικότητα του προϊόντος, από τον ανταγωνισμό, λόγω καλύτερης
ποιότητας.
5. Συμπόρευση στις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και στις αλλαγές σε κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο.
6. Ευελιξία ώστε νέα μοντέλα και θεωρίες να μπορούν να εφαρμοστούν για να προλαμβάνουν τις ανάγκες του πελάτη και τις τεχνολογικές εξελίξεις με μεγάλο βαθμό
αξιοπιστίας.
7. Πρόβλεψη των τάσεων και των επιθυμιών του πελάτη.
8. Έγκαιρη παράδοση (delivery) του προϊόντος ή της υπηρεσίας οπότε έτσι οι προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη να είναι πιο ολοκληρωμένη (integrated).

Τεχνικές Μετρήσεις Της Ποιότητας
Οι τεχνικές μέτρησης της ποιότητας βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα σημεία
που δημιουργούνται προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα.
 Λίστες ελέγχου(Checklists)
Χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η συχνότητα κάποιων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος
σε σχέση με την ποιότητα.
 Ιστογράμματα και Διαγράμματα με μπάρες(Histograms and Bar Charts)
Τα στοιχεία από τις λίστες ελέγχου μπορούν να παρουσιαστούν υπό μορφή ιστογράμματος
που δείχνει την κατανομή της συχνότητας γύρω από μια κεντρική τιμή, ενώ στα διαγράμματα με μπάρες αντί για τιμές υπάρχουν παραλληλόγραμμα ενωμένα με συχνότητες.

 Διαγράμματα Pareto
Γραφική παράσταση των στοιχείων σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων
 Scatter Diagrams
Η γραφική παράσταση των δεδομένων δείχνει αν σχετίζονται τα σφάλματα που προκύπτουν με κάποιον παράγοντα
 Διάγραμμα Αιτίου-Αποτελέσματος (Cause and effect Diagrams)
Η καταγραφή και εξέταση των διαδικασιών που γίνονται για την παραγωγή ενός προϊόντος
μπορεί να δείξει σε ποιο ακριβώς τμήμα υπάρχει το πρόβλημα
 Γραφήματα (Graphs)
Γραφική παράσταση των δεδομένων με τη μορφή ευθείας ή πίτας
 Data snooping
Είναι ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών που συμβάλλει στην καλύτερη περιγραφή
του προβλήματος.

22

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ISO ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το ISO 9001:2008 είναι το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει
τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός, δηλαδή η βιομηχανία μας, ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι
απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την
εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO
9001 αποτελεί απόδειξη:
1. Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστικές νομικές και
κανονιστικές απαιτήσεις.
2. Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωσή του και για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

23

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ.
Μηχανήματα:
1. ΧΟΑΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Στιβαρή κατασκευή από ελάσματα ανοξείδωτου χάλυβα τύπου
AISI 304
Διαστάσεις: 2.000 Χ 1000 Χ 1200mm
Περιλαμβάνει:
-

Χειροκίνητο σύρτη ρύθμισης της ροής
Μαγνήτη διαχωρισμού μεταλλικών σωματιδίων με θυρίδα καθαρισμού.
Σχάρα προστασία

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ LINOS
Χρησιμοποιείται για την ομοιόμορφη και ανεμπόδιστη ροή του προϊόντος και παράλληλα για την ακριβή ρύθμιση της απόδοσης της γραμμής.
Η ρύθμιση της υπo-συχνότητας αυτών των τροφοδοτών καθιστά την φυσική τους
συχνότητα μεγαλύτερη από την μεταφορική τους συχνότητα. Αυτό τους επιτρέπει
να λειτουργούν ευκολότερα «φορτωμένοι» από ότι «κενοί». Το ποσοστό της τροφοδότησης ρυθμίζεται εύκολα. Ο χρόνος απόκρισης είναι στιγμιαίος. Οι ηλεκτρομαγνητικοί δονητικοί τροφοδότες απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Ο ηλεκτρομαγνητικός τους σχεδιασμός εξαλείφει την χρησιμοποίηση μηχανικών μερών όπου
φθείρονται εύκολα όπως έκκεντρα, ιμάντες, ρουλεμάν πετυχαίνοντας έτσι τη μη
απαραίτητη αντικατάσταση τους.
Περιλαμβάνεται
-

Βάση στήριξης
Ανοξείδωτη χοάνη τροφοδοσίας τύπου AISI 304
Ηλεκτρονικός πίνακας

24

3. ΚΑΔΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ LINOS 320/112
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Στιβαρή κατασκευή από γαλβανιζέ διαμορφωμένη λαμαρίνα τύπου Z
200, Ανθεκτικός αντιστατικός ιμάντας με πλαστικούς κουβάδες, βάση αναβατήρα
εφοδιασμένη με σύστημα τάνυσης του ιμάντα, Κεφαλή αναβατήρα με ηλεκτρομειωτήρα.
-

Συνολικό ύψος 7,0 m.

-

Απόδοση έως 13 m³/h (με ειδικό βάρος 0,75= 9,75 t/h)

-

Εγκατεστημένη ισχύς 1,1 kW

4. ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ LINOS
Χαρακτηριστικά
γνωρίσματα: κατασκευή από
γαλβανιζέ διαμορφωμένη λαμαρίνα
τύπου Z200, Κλαπέτο
διακλάδωσης χειροκίνητο με
τερματικούς διακόπτες και φωτεινή σήμανση θέσης στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
Χειροκίνητη λειτουργία.
5. ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ PU-100
Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο από ανθρακούχο χάλυβα και βαμμένος
εξωτερικά.
Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με δύο βούρτσες με σκληρές τρίχες εσωτερικά
με ειδική σκληρότητα και ευθραυστότητα ανάλογα με το
προϊόν.
Με την αντίστροφη περιστροφή των βουρτσών επιτυγχάνεται η τριβή των προϊόντων μεταξύ τους η οποία έχει ως αποτέλεσμα το στίλβωμα
του προϊόντος.
Το κάτω μέρος του μηχανήματος είναι εφοδιασμένο με διάτρητη λαμαρίνα για
την απομάκρυνση της σκόνης και των ακαθαρσιών.
Ισχύς κινητήρα: 1,5 KW (ρυθμιζόμενων στροφών)

25

6. ΤΡΙΒΕΙΟ K320
Κατάλληλος για την απομάκρυνση των αγάνων από τους σπόρους με την τριβή των
σπόρων μεταξύ τους.
Απόδοση 5 t/h – Εγκατεστημένη ισχύς 5,5 kW
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: κύριος άξονας κατασκευασμένος από χάλυβα
περιστρέφεται
μέσα σε
ειδικό περίβλημα, μέγεθος περιστρεφόμενου άξονα 50 x 50 mm., Πτερύγια μήκους 120 mm.τοποθετημένα στον
κύριο άξονα; Δυναμικά ζυγοσταθμισμένο, Ο βαθμός της αποφλοίωσης μπορεί να
ρυθμιστεί αυξομειώνοντας το διάκενο των συρτών που βρίσκονται στην εξαγωγή,
περιλαμβάνεται θυρίδα ελέγχου.
7. ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ τύπος Α12
Το καθαριστήρια τύπου Α είναι ένας συνδυασμός καθαριστηρίων πολλαπλών
χρήσεων κατάλληλα για τον προκαθορισμό, τον εντατικό και τελικό
καθαρισμό
σπόρων,
δημητριακών,
οσπρίων με τα
υψηλότερα
ποιοτικά πρότυπα.
Απόδοση βασισμένη στο σιτάρι: 5 t/h – Συνολική εγκατεστημένη ισχύς
3,4 kW – Απαραίτητος αέρας 8.000 m³/h – Επιφάνεια κοσκινίσματος:
5,04 m²
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μεταλλική κατασκευή βαρέως τύπου από λαμαρίνα επικαλυμμένη με βαφή φούρνου τύπου RAL, Χοάνη εισαγωγής με αυτορυθμιζόμενο τροφοδότη τυμπάνου
και αντισταθμισμένο πτερύγιο, 2 πέλματα καθαρισμού κόσκινου τοποθετημένα σε εύκαμπτο στήριγμα, που ταλαντεύονται σε αντίθετη κατεύθυνση, επάνω
μέρος κόσκινου με συνεχή ξύστρα καθαρισμού και ελαστικές σφαίρες καθαρισμού. Κάτω μέρος κόσκινο
με ενδιάμεσο τελάρο και ελαστικές σφαίρες καθαρισμού, Ρυθμιζόμενη μονάδα απορρόφησης με ξεχωριστό τμήμα προαπορρόφησης
2κανάλια εκκένωσης της σκόνης με κοχλιομεταφορείς, ένα
πλήρες σετ κοσκίνων αποτελούμενο από 24 τμήματα, χοάνη εξαγωγής τελικού
προϊόντος.
8. ΚΑΔΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ LINOS 320/112
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Στιβαρή κατασκευή από γαλβανιζέ διαμορφωμένη λαμαρίνα τύπου Z

26

200, Ανθεκτικός αντιστατικός ιμάντας με πλαστικούς κουβάδες, βάση αναβατήρα
εφοδιασμένη με σύστημα τάνυσης του ιμάντα, Κεφαλή αναβατήρα με ηλεκτρομειωτήρα.
-

Συνολικό ύψος 7,0 m.

-

Απόδοση έως 13 m³/h (με ειδικό βάρος 0,75= 9,75 t/h)

-

Εγκατεστημένη ισχύς 1,1 kW

9. ΤΡΙΕΡΙ TK/TL 625
Κατάλληλο για τον διαχωρισμό κοντών και μακριών σπόρων.
Απόδοση 5 t/h – Διάμετρος κυλίνδρου 600 mm. – Μήκος κυλίνδρου
2.500 mm – Εγκαταστημένη ισχύς 1,5+1,5 kW.
Εξολοκλήρου κλειστό περίβλημα βαμμένο με ειδικό χρώμα RAL,
στόμιο απορρόφησης σκόνης; κέλυφος κυλίνδρου αποτελούμενο από 4 διαιρούμενα
τμήματα μεταχυσυνδέσμους γρήγορης απελευθέρωσης, εσωτερική σκάφη,
δείγμα ατολήπτης, εξαγωγή για υποπροϊόντα με σύνδεση προς τον μεταφορικό κοχλία.
10. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ CC 730
Συνολική ισχύς: 1,5kW
Ο περιστρεφόμενος διαχωριστής μεγέθους βοηθάει στον διαχωρισμό του καρπού
ανάλογα με το μέγεθός του, προσφέροντας έτσι ένα ποιο ομοιόμορφο τελικό προϊόν.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
-

Στιβαρή κατασκευή από ηλεκτροσυγκολλητά ελάσματα

-

Στεγανά κουζινέτα βαρέως τύπου

-

Σύστημα εύκολης αντικατάστασης κοσκίνων

-

Εσωτερικές μπάρες για την ομαλή και ομοιόμορφη κατανομή του
27

-

Προστατευτικές πόρτες

-

Ακροφύσιο εξαερισμού

11. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ KD 200
Απόδοση: 5 t/h
1400 x 2900 mm.

– Εγκατεστημένη ισχύς: 11 kW – Τράπεζα ταλάντωσης:

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Τράπεζα ταλάντωσης με ειδικό πλέγμα για σιτάρι,
σύστημα αυτόματου αλφαδιάσματος για την πλήρη αποβολή των δονήσεων,
σταδιακή ρύθμιση της εγκάρσιας και της διαμήκους κλίσης,
ρύθμιση
της
έντασης
της
ταλάντωσης της τράπεζας, σταδιακή ρύθμιση
της ποσότητας αέρα, ο χειρισμός όλων των ρυθμίσεων γίνεται από χειροκίνητους
λεβιέδες, στη μονάδα είναι προσαρμοσμένες τέσσερις ζώνες εξαγωγής για την
συλλογή των τεσσάρων διαφορετικών μερισμάτων, τα ελαφριά και τα βαριά υποπροϊόντα με στόμιο προς το μεταφορικό κοχλία, χοάνη συλλογής για το τελικό καθαρό προϊόν, 1 χοάνη τροφοδοσίας χωρητικότητας 0,8 m³ με ηλεκτρομαγνητικό τροφοδότη και αισθητήρες άνω /κάτω στάθμης.

12. ΧΡΩΜΑΤΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ F2
Το μηχάνημα περιλαμβάνει:
-Ανοξείδωτη χοάνη παραλαβής με αισθητήρες άνω/κάτω στάθμης και ηλεκτρομαγνητικό τροφοδότη
-Ανοξείδωτες χοάνες εξαγωγής προϊόντος
-Κάμερες CCD με υψηλή ευαισθησία διαλογής (1 pixel/0,26mm) και ταχύτητα
επεξεργασίας 100μsec.
-Δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας. Δηλαδή η δυνατότητα διαλογής προϊόντων ανάλογα με τον βαθμό δυσχρωμίας ή τον βαθμό ατέλειας των προϊόντων. Καθώς
και την δυνατότητα καθορισμού του μεγέθους δυσχρωμίας που θα επιλεχθούν.

28

-Αυτόματο σύστημα στάθμης σε ισορροπία με τις CCD κάμερες έτσι ώστε επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη εκτίναξη χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις.
-Αυτόματο σύστημα ελέγχου όπου προσδιορίζει όλες τις πιθανές δυσλειτουργίες των εξαρτημάτων (αέρα, δόνησης, ηλεκτρονικών πλακετών, φωτισμού
neon κλπ)
-Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 100 προγραμμάτων διαλογής, για την εύκολη εναλλαγή διαφόρων προϊόντων
-Αυτόματο σύστημα ανοίγματος φίλτρου όπου ενεργοποιείται μερικά δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή προγράμματος.
-Πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας με οθόνη αφής.
13. ΠΕΤΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΤΥΠΟΣ CKTA 120X120
Είναι μελετημένος για να μπορεί να διαχωρίσει τις πέτρες και τα πιο βαριά υποπροϊόντα όπως γυαλιά, μέταλλα κλπ από το σιτάρι, τις φακές και άλλα προϊόντα.
Απόδοση: έως 9t/h (με βάση το σιτάρι) Γενικά Χαρακτηριστικά:
-

Στιβαρή κατασκευή από μεταλλικά ελάσματα τύπου ST37 επικαλλυμένα με
αντισκουριακή βαφή.
Εύκολος στην χρήση του Και στην αντικατάσταση των ανταλλακτικών.
Αντικραδασμικά στηρίγματα στην βάση του.
Στεγανή λειτουργία

Περιλαμβάνονται:
-

Κυκλώνας απορρόφησης σκόνης
Αεροφράχτης
Ανεμιστήρας

14. ΔΙΑΒΡΟΧΕΑΣ LINOS
Ο διαβροχέας χρησιμοποιείται για την ύγρανση του καρπού με προσθήκη
νερού ή ατμού για την ευκολότερη αποφλοίωση του καρπού.
29

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
-

Στιβαρή κατασκευή από συγκολλητά ελάσματα
Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304
Ρυθμιζόμενες παλέτες ανάδευσης
Σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας νερού με μπέκ ψεκασμού

15. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LINOS 2000/60
Τα ορθογώνια σιλό αποθήκευσης είναι σχεδιασμένα για την αποθήκευση
χύδην υλικών.
Τα σιλό είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν πολλαπλούς συνδυασμούς συναρμολόγησης και τοποθέτησης ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.
Ακόμα μπορούν να τοποθετηθούν και σε χώρους με περιορισμένο χώρο πρόσβασης.
Διαστάσεις: 2000 x 2000mm
Κώνος: 60º Ύψος: 5,57m Χωρητικότητα: 15,5m³
Μέγιστο φορτίο: 15,5 x 0,75 = 11,6 t σιτάρι
Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304
- Περιλαμβάνονται 2 αισθητήρες μέγιστης /ελάχιστης στάθμης
16. ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΦΗΣ LINOS 150
Διάμετρος κοχλία: Ø130mm
Μήκος 5m
Ισχύς: 2,2 kW
Κατασκευασμένος από ανοξείδωτα διαμορφωμένα ελάσματα τύπου
AISI 304
Περιλαμβάνεται:
-

-Εξαγωγή υλικού με κλίση 90°
-Κατάλληλο ηλεκτρομειωτήρα.
-Κάλυμμα ανοιγόμενο καθ’ όλο το μήκος
-Ενδιάμεσο κουζινέτο
-Προφυλακτήρας συστήματος κίνησης
-σκάφη εισαγωγής με κλίση 90°
30

17. ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ LINOS 1000
Ο αποφλοιωτής χρησιμοποιείται για την αποφλοίωση της φάβας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
-

Ανοξείδωτη χοάνη με αισθητήρα άνω στάθμης και θυρίδα επίβλεψης

-

Τροφοδότης ακριβείας με ηλεκτρονικό πίνακα.

-

Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304

-

Σύστημα ρύθμισης ποσοστού τριβής

18. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LINOS
Περιλαμβάνει:
- Κατάλληλο ανεμιστήρα
- Κυκλώνας
- Αεροφράχτης
- Σωληνώσεις διασύνδεσης
19. ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ SM 1200-2
Τα προκαθαριστήρια SM είναι στιβαρά και απλά στον καθαρισμό τους μηχανήματα.
Η εξολοκλήρου γαλβανιζέ κατασκευή τους είναι βασισμένη σε ένα κλειστό κέλυφος
με διαφόρων τύπων τελάρα κοσκίνων , ένα ακροφύσιο σκόνης και ένα πρόσθετο κανάλι διαχωρισμού της σκόνης από το τελικό προϊόν.
Απόδοση: έως 50t/h σιτάρι - Ισχύς: 2 Χ 0,64 KW
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
-

Ειδικό πέλμα στήριξης κοσκίνου μέσα σε μία στιβαρή υποστήριξη χάλυβα
Πέλμα στήριξης κοσκίνων που οδηγείται από 2 ηλεκτροδονητές
Ξύλινα τελάρα κοσκίνων αυτοκαθαριζόμενα από ελαστικές σφαίρες
Ρυθμιζόμενη ένταση δόνησης

31

-

Ρυθμιζόμενη κλίση κοσκίνων από 5° έως 10°
Κανάλι τροφοδοσίας για την ομοιόμορφη ροή του προϊόντος.
Χοάνη εισαγωγής με ακροφύσιο εξαερισμού.
20. ΤΑΙΝΙΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ LINOS 600

Η ταινία χειροδιαλογής σε μία γραμμή διαλογής χρησιμοποιείται όταν υπάρχει
διαθέσιμο ακαθάριστο προϊόν με πολύ μεγάλο ποσοστό ξένων υλών και έτσι επιβάλλεται ένας τελευταίος έλεγχος
Μήκος ταινίας: 6m
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
-

Χοάνη αναμονής από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304

-

Τροφοδότης για την ομοιόμορφη κατανομή του καρπού στην ταινία

-

Ταινία κατάλληλη για τρόφιμα

-

Ρυθμιζόμενη βάση καθ’ ύψος

-

Ηλεκτρομειωτήρας ρυθμιζόμενων στροφών

-

Όλα τα μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα
από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304

21. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ
Οι ανιχνευτές μετάλλων είναι απαραίτητοι στις βιομηχανίες τροφίμων για την ασφαλή τυποποίηση των προϊόντων. Συγκεκριμένα ο ανιχνευτής ταινίας τοποθετείται πάνω
από μία μεταφορική ταινία και μπορεί να ανιχνεύσει οποιαδήποτε μεταλλικά και μη
μαγνητικά μέταλλα όπως ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτή είναι και η βασική διαφορά με
τα συστήματα μαγνητικού διαχωρισμού.

32

22. ΑΝΑΒΑΤΗΡΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΚΑΔΩΝ Α-33
Οι αναβατήρες εκκρεμών κάδων σχεδιάστηκαν με
βάση την ευελιξία και την εξοικονόμηση χώρου συνδυάζοντας κάθετη και οριζόντια
μεταφορά χύδην προϊόντων.
Το προϊόν δεν εκτίθεται σε εξωτερικές επιδράσεις από την τροφοδοσία μέχρι την
εκκένωση αφού μεταφέρεται χωρίς καμία απολυτός τριβή.
Προϊόν: Όσπρια/ Δημητριακά
Μέγιστη απόδοση: 4m³/h Μέγιστη θερμοκρασία: 60°C Υγρασία: ? %
Διαστάσεις:
Συνολικό ύψος:

5831mm

Συνολικό μήκος, κάτω οριζόντιου τμήματος:

4232mm

Συνολικό μήκος, πάνω οριζόντιου τμήματος:

7910mm

Φλάντζα εισαγωγής (τεμάχια):

0

Δονητικός τροφοδότης (τεμάχια):
Χοάνη τροφοδοσίας (τεμάχια):

1
0

Ενδιάμεση εξαγωγή (τεμάχια):

2

Στοιχεία μετάδοσης: Ηλεκτρομειωτήρας:
SEW
Ισχύς: 0,37kW
Τάση: 3 Χ 400V AC, 50Hz
Ταχύτητα αλυσίδας: 8 m/min
Υλικό κατασκευής:
-

Χάλυβας St. 37
Κουβάδες:
Αλυσίδα:

Σκελετός:
Χάλυβας St. 37
Εισαγωγές/εξαγωγές: Χάλυβας St. 37
Καλύμματα:
PP (πολυπροπυλένιο για τρόφιμα)
Επιμεταλλωμένη /Nylon ράουλα

33

23. ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VN/87 BC
Χαρακτηριστικά λειτουργίας:
-

Προϊόν: Όσπρια-Δημητριακά
Βάρος συσκευασίας: 500-1000gr
Είδος συσκευασίας: Με τετράγωνο πάτο
Υλικό συσκευασίας: Πολυπροπυλένιο από ρολό
Απόδοση: 50-60 συσκευασίες/λεπτό
 6-8 συσκευασίες/λεπτό για 1000gr
 Ανάλογα με την ροή του προϊόντος
Μέρη σε επαφή με το προϊόν: Ανοξείδωτος χάλυβας
 AISI 304
Ζυγός: Με δυναμοκυψέλες

Χειρισμός: Μικροεπεξεργαστής (CPU) με απεικόνιση σε οθόνη LCD
Περιλαμβάνεται:
-

-

ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τύπος VN/87 BC
Μέγιστες διαστάσεις συσκευασίας: 185 x 270mm ύψος-μέγιστη λουρίδα συγκόλλησης 400mm. Έκδοσή θερμοκόλλησης κατάλληλη για την παραγωγή
laminated πλαστικών συσκευασιών, από που αρχίζει από μεμονωμένο εξέλικτρο
επίπεδων φύλλων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ
Για το κεντράρισμα του φιλμ με οπτική αντίθεση
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ για την διαμόρφωση του τετράγωνου πάτου
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Επικαλυμμένη μεταλλική κατασκευή 2000x250mm
Ζυγιστικό τύπος ALPHA 1/2
Ηλεκτρονικός ζυγός με μονή κεφαλή, 3 τροφοδότες, 6
ηλεκτρομαγνητικά δονούμενα κανάλια και 3 δυναμοκυψέλες
Πνευματικός δονητής συσκευασιών
-Εκτυπωτής τύπος CX50
Επιφάνια εκτύπωσης 50 x 50 mm
Σωλήνας διαμόρφωσης συσκευασιών
24. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ (φορητό)

Το σύστημα αποτελείται από:
-

Τροχήλατη μεταφορική ταινία
μήκους 3m με ηλεκτρομειωτήρα μεταβαλλόμενων στροφών.

34

-

Κολώνα αλουμινίου με χειροκίνητη μεταβολή ύψους κεφαλής με βολάν.
Ηλεκτρικό πίνακα με ολόκληρο τον αυτοματισμό.
Τερματικούς διακόπτες εκκίνησης
Μηχανισμό κοπής νήματος.
Κεφαλή ραφής σάκων Fischbein F
25. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΣΑΚΩΝ (BIG-BAG)

Το σύστημα είναι μελετημένο για την εύκολη και χωρίς προβλήματα πλήρωση
και ζύγιση μεγασάκων με κοκκώδη ή αλευρώδη προϊόντα και γενικότερα χύδην
υλικών.
Περιλαμβάνει:
-

26.

Μεταλλικό ικρίωμα στήριξης με προστατευτικά κιγκλιδώματα και σκάλα
προσέγγισης.
Σιλό αναμονής με θυρίδα ελέγχου και αισθητήρες μεγίστης/ελάχιστης
στάθμης
Αυτόματη βαλβίδα εξαγωγής υλικού.
Σύστημα εύκολης στήριξης μεγασάκου ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.
Σύστημα αυτόματου ανοίγματος μεγασάκου.
Ακροφύσιο αποκονίωσης
Αυτόματο ζυγιστικό σύστημα με δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό
υπολογιστή και εκτύπωση των αποτελεσμάτων.
Ηλεκτρολογικός πίνακας PLC με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς για τον
ασφαλή χειρισμό του.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ A12

Κυκλώνας με διάμετρο Ø 1.600 mm. – Ανεμιστήρας με κινητήρα 7,5kW – Χοάνη εξαγωγής σκόνης με σύστημα ταχύ-στήριξης των σάκων.
27. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΡΙ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κυκλώνας με διάμετρο Ø 1.200 mm. – Ανεμιστήρας με κινητήρα 5,5
kW – Χοάνη εξαγωγής σκόνης με σύστημα ταχύ-στήριξης των σάκων.
28. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΔΙΑΛΟΓΕΑ
Κυκλώνας με διάμετρο Ø 1.200 mm. – Ανεμιστήρας με κινητήρα 5,5
kW – Χοάνη εξαγωγής σκόνης με σύστημα ταχύ-στήριξης των σάκων.
29.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟ35

Κυκλώνας με διάμετρο Ø 1.200 mm.
– Ανεμιστήρας με κινητήρα 5,5 kW
– Χοάνη εξαγωγής σκόνης με σύστημα ταχύ
– στήριξης των σάκων.
30. ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Από όλα τα σημεία απορρόφησης μέχρι τα φίλτρα – εξολοκλήρου γαλβανιζέ.
31. ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διάμετρος Ø120 mm.
– Πάχος 3 mm.
– Με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή σύνδεση και λειτουργία του
εργοστασίου
– Επικαλυμμένες με αντισκουριακό χρώμα.
32. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINERS)
Διαστάσεων 1.200mm x 1.200mm x 1.750mm
Για την εύκολη διακίνηση και αποθήκευση των προϊόντων ή των υποπροϊόντων στο χώρο με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα. Δυνατότητα στοίβαξης με ειδικές βάσεις μέχρι 4
εμπορευματοκιβώτια.
33. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο πίνακας είναι κατασκευασμένος για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή λειτουργία της γραμμής με PLC.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Μεταλλικός πίνακας στεγανός από σκόνη και υγρασία κατασκευασμένος σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές IP54, κεντρικός γενικός διακόπτης, αμπερόμετρο,
βολτόμετρο, ρελέ, ηλεκτρομαγνητικοί διακόπτες, ρελέ επαφών, ON/OFF μπουτόν, Ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτης για την επιλογή χειροκίνητης η αυτόματης
λειτουργίας, διακόπτης ασφαλείας, ηχητικό σήμα σφάλματος, Ανεμιστήρας ψύξης.

36

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: O/02-2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

Δερμιτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
Ζαφειρίου Αικατερίνη του Νικολάου
Μαρκουλάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου
Μεχμέτι Άλντo του Άσλλαν
Πουρνάρα Σοφία του Βασιλείου

Αθήνα, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός Εργασίας

O/02-2013

Τίτλος Εργασίας

Εταιρεία Σχεδιομελέτης και Παραγωγής Ανθρακονημάτινων Αντικειμένων
Δερμιτζάκης Γεώργιος, Ζαφειρίου Αικατερίνη, Μαρκουλάκης Κωνσταντίνος, Μεχμέτι Άλντo, Πουρνάρα Σοφία

Φοιτητ-ές / -ριες

Ακαδ. έτος 2012-2013

Τμήμα

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας

Ημερομηνία

13-2-2013

Λέξεις κλειδιά

EU standards, Επιχειρηματικό σχέδιο, Ταχεία πρωτοτυποποίηση, Τρισδιάστατη εκτύπωση, Τρισδιάστατη σάρωση

Περίληψη : Στην παρούσα ομαδική εργασία, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το σχεδιασμό και
την οργάνωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan). Η εταιρεία πραγματεύεται το
σχεδιασμό, τη μελέτη, και την κατασκευή πάσης φύσεως αντικειμένων από ανθρακόνημα,
σύμφωνα με τις εκάστοτε επιθυμίες και ανάγκες του πελάτη. Βέβαια, όλες αυτές οι διεργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO), και συγχρόνως με τις
πλέον καινοτόμες υλικοτεχνικές υποδομές (εκτυπωτές και σαρωτές Rapid Prototyping,
σχεδιαστικά πακέτα κ.α.)
PROJECT INFORMATION SHEET
Code number

O/02-2013

Academic year 2012-2013

Title

Designing and Manufacturing Items of Carbon Fibers Company

Students

Dermitzakis Georgios, Zafeiriou Aikaterini, Markoulakis Konstantinos,
Mexmeti Aldo, Pournara Sofia

Department

Mechanical Engineering Educators

Date

DD-MM-YYYY

Keywords

EU standards, Bussiness plan, Rapid prototyping, 3D printing, 3D scanning

Abstract: In this team project, we have to confront the organization of a business plan.
The specific establishment, that is reportedly created, deals with the design and manufacture of items from carbon fibers, according to clients' wishes. However, all these procedures take place under the ISO and DIN standards, and, also, with the most innovative
equipment such as 3d scanners and printers, design programmes etc).

2

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνει /δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο
«Εταιρεία Σχεδιομελέτης και Παραγωγής Ανθρακονημάτινων Αντικειμένων» είναι
προϊόν δικής μου /μας δουλειάς και ότι όλες οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί
για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

Δερμιτζάκης Γεώργιος ______________________

Ζαφειρίου Αικατερίνη ______________________

Μαρκουλάκης Κωνσταντίνος ______________________

Μεχμέτι Άλντο ______________________

Πουρνάρα Σοφία _____________________

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

6
6
7

2

KΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

8
8
8
9

3

ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.2.1 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
Η/Υ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
3.2.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
3.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POLYJET
3.4 ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 3D PRINTER
3.5 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
3.6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
3.7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

16
19
20
21

4

ΑΓΟΡΑ–ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ
4.2 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
4.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
4.4 SWOT ANALYSIS

22
22
22
22
23

5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ MARKETING
5.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
5.4 ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

26
26
26
27
27

6

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
6.1 ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

29
29

7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

30

10
10
10
12
14
14

4

8

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

31

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

32

5

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ομαδική εργασία έχει ως βασικούς στόχους να υπάρξει αρμονική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων και, συγχρόνως, να τους εισάγει σε έννοιες
όπως αρχικό κεφάλαιο, προδιαγραφές προτύπων ISO και DIN, σχεδιαστικά
πακέτα, σύνθετα υλικά, ανθρακόνημα κ.α. Επιπροσθέτως, αφορά έναν τομέα
βιομηχανίας που έχει προσφάτως δημιουργηθεί και αποφέρει μεγάλη
επαγγελματική ανέλιξη σε όσους ασχολούνται μ' αυτόν. Τέλος, ο συγκεκριμένος
τομέας είναι, σχετικά, σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα και δίνει τη δυνατότητα
ενασχόλησης με αυτόν.
1.1

ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η εργασία αυτή για να πραγματοποιηθεί και να ικανοποιήσει τους αρχικούς
στόχους που είχαν τεθεί από την ομάδα έπρεπε να γίνει έρευνα στο διαδίκτυο για
να κατανοηθούν όροι όπως ''επιχειρηματικός σχεδιασμός'', ''σύνθετα υλικά'',
''οργάνωση επιχειρήσεων'', ''αρχικό κεφάλαιο'', ''πρότυπα κατά ISO και DIN'' κ.α.
Έπρεπε, δηλαδή, να εισαχθούν όροι στην καθημερινότητα μας που, μέχρι πρότινος
δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική επαφή μαζί τους. Ταυτόχρονα, γινόταν έρευνα
ώστε η εργασία αυτή να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και να συμβαδίζει με όσα
κυριαρχούν σήμερα. Επιπροσθέτως, βασικό θα ήταν να αναφερθούν οι ορισμοί
που αφορούν το σύνολο της εργασίας αυτής και αυτοί είναι:

Επιχειρησιακό Σχέδιο: αντικατοπτρίζει με απόλυτη σαφήνεια το όραμα και τους στόχους του management, κατά την άσκηση της διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και αποτελεί τον βασικό κατευθυντήριο άξονα που καθοδηγεί μια επιχειρηματική ομάδα στο στάδιο υλοποίησης ενός νέου εγχειρήματος. Παράλληλα εκφράζει τον
τρόπο δράσης της επιχείρησης, για την επίτευξη των τεθέντων στόχων της και αναλύει
τους αναλαμβανόμενους κινδύνους.

Σύνθετα Υλικά (Agarwal–1990): είναι τα υλικά, τα οποία μακροσκοπικά αποτελούνται
από δύο ή περισσότερα χημικά ευδιάκριτα συστατικά μέρη που έχουν µια συγκεκριμένη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ τους. Το ένα, από τα συστατικά μέρη, χαρακτηρίζεται ως συστατικό ενίσχυσης και προσδίδει στο σύνθετο βελτιωμένες μηχανικές, κυρίως, ιδιότητες. Το δεύτερο συστατικό καλείται μήτρα, είναι συνήθως χαμηλής πυκνότητας και η συμμετοχή του στο σύνθετο εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση
των ιδιοτήτων της ενίσχυσης.

Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D printing): είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής
στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων
6

ροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες
και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως
ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και πρωτοτύπων από
σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα
να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές μηχανικές
και φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής.
1.2

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως βασικός σκοπός θεωρείται η εξοικείωση με τη δημιουργία, οργάνωση και σχεδιασμό
της συγκεκριμένης εταιρείας, καθορίζοντας εξαρχής τους λειτουργικούς και θεσμικούς της
στόχους. Ακόμη ως έμμεσο σκοπό θεωρούμε την ομαδική συνεργασία, έτσι ώστε, να υλοποιηθεί η εργασία.
Παράλληλα, ως στόχοι θεωρούνται οι ακόλουθοι:
1. Να δημιουργηθεί η εταιρεία, βάση οργανωτικών και διοικητικών προϋποθέσεων.
2. Να δημιουργηθεί αίσθημα ευθύνης και συνεργατικότητας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.
3. Να εισάγουμε καινοτόμους τρόπους παραγωγής και σχεδίασης των εμπορικών αντικειμένων που πραγματεύεται η υποτιθέμενη εταιρεία.
4. Να εισάγουμε στην αγορά κάτι καινοτόμο και ουσιαστικά καινούριο και να το εδραιώσουμε.
5. Να εξοικειωθούμε με τους οικονομικούς όρους που επικρατούν και να αναπτύξουμε
ικανότητες και δεξιότητες μέσα από την διαδικασία.

7

2

KΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το επιχειρηματικό σχέδιο που αναλαμβάνουμε προβλέπει την ίδρυση και οργάνωση μίας επιχείρησης που ασχολείται με τo σχεδιασμό και την κατασκευή αντικειμένων οποιασδήποτε γεωμετρίας με χρήση τεχνολογίας rapid prototyping. Η επιχείρηση PROTOTECH (Prototyping Technologies) θα έχει την νομική μορφή
της ομόρρυθμης εταιρίας. Η νομική αυτή μορφή αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή δεδομένου ότι οι ομόρρυθμες είναι απλές εταιρίες που συστήνονται εύκολα
καθώς επίσης και επειδή με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε χαμηλό συντελεστή
φορολογίας και μεγάλες δυνατότητες συμφέροντος δανεισμού.
2.1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κύριος σκοπός της επενδυτικής πρωτοβουλίας μας είναι η εδραίωση της επιχείρησής μας στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που πραγματευόμαστε. Οι δραστηριότητες της επιχείρησής μας αφορούν τη σχεδιομελέτη
και την κατασκευή αντικειμένων οποιασδήποτε γεωμετρίας με τη χρήση τρισδιάστατων σαρωτών και εκτυπωτών (3D scanner-printer). Η επιχείρησή μας θα διαθέτει μόνο άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς και σχεδιαστές με χρόνια εμπειρία στο
χώρο. Μέσα στις βασικές μας επιδιώξεις είναι τα προϊόντα να ανταποκρίνονται σε
σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σεβόμενοι το περιβάλλον και το
οικοσύστημα.
2.2

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης είναι η οικονομική της επιβίωση δεδομένου
της εκτεταμένης ύφεσης που επικρατεί στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη.
Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη θα είναι σταδιακή. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει με
γνώμονα τον περιορισμό του κόστους δηλαδή μία επένδυση περιορισμένης έκτασης και η επέκτασή της θα γίνει μελλοντικά ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και
την πιθανή αύξηση φόρτου εργασίας. Ειδικότερα βραχυχρόνια θα περιοριστεί στο
να μην αποκτήσει πάγια ενεργητικά στοιχεία μεγάλης αξίας όπως απόκτηση ιδιόκτητης στέγασης. Μέσο - μακροχρόνιο στόχο αποτελεί η εδραίωση και επέκταση
στον κλάδο με σκοπό την κατάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της α-

8

γοράς ενώ σε μακροχρόνιο ορίζοντα τοποθετείται η επέκταση της επιχειρηματικής
μας δραστηριότητας:

Γεωγραφικά, καταρχήν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αμερική και
μετέπειτα παγκόσμια.

Τμηματικά, με νέες υπηρεσίες και προϊόντα αναλόγως της ζήτησης - εμπορική
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του ονόματος στο εξωτερικό (franchising).

2.3

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αντικειμένων με τη χρήση τεχνολογίας rapid prototyping αποτελεί, αυτή καθ' αυτή, μία καινοτόμο ενέργεια από πλευράς ιδιωτικών
επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, όσον αφορά την εντός των συνόρων επιχειρηματική και κρατική δραστηριότητα, αντίστοιχα. Παρ' όλα αυτά, στην Ευρώπη η
χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και γνωρίζει
ήδη μεγάλη αποδοχή παγκοσμίως. Μερικές από τις χώρες οι οποίες τα τελευταία
χρόνια επιβεβαιώνουν συνεχώς τα πολλαπλά οφέλη της ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων είναι η Γερμανία, Σουηδία, Ιαπωνία καθώς και οι Η.Π.Α. Ένα επιπλέον
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία. Αν και ο κλάδος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας και οι συνεχείς καινοτομίες θεωρούνται ο βασικός μας σύμμαχος τόσο για δικό μας συμφέρον (μείωση κόστους) όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας (ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσίας/ προϊόντος). Δεν είναι
τυχαίο μάλιστα ότι βρισκόμαστε στο στάδιο ταχείας ανάπτυξης του προϊόντος.
Στο ταχέως ανερχόμενο τμήμα των καμπύλων πωλήσεων και κερδών, του κύκλου
ζωής του προϊόντος, το οποίο εκτιμούμε παράλληλα ότι θα έχει μεγαλύτερο κύκλο
ζωής από τα κοινά προϊόντα και υπηρεσίες. Το προϊόν είναι πλήρως διαφοροποιημένο, όχι μόνο μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά ακόμα και μεταξύ της ίδιας
της επιχείρησής μας, αφού όπως προείπαμε, λειτουργούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα εύρεσης καινοτομιών στην
παραγωγή. Άλλωστε, η εξεύρεση καινοτομικών λύσεων στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης είναι θεμιτή καθώς οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση των κερδών καθώς και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου.

9

3

ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί το προϊόν, θα αναλυθεί η παραγωγική διαδικασία με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό
που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης
3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε αυτή την επιχείρηση γίνεται η σχέδιο-μελέτη (3D Scanner, CAD) και κατασκευή (3D Printer) αντικειμένων οποιασδήποτε γεωμετρίας χρησιμοποιώντας μία
πληθώρα υλικών διαφορετικών ιδιοτήτων (άκαμπτο, με ιδιότητες πολυπροπυλενίου, διαφανές, ελαστικό, ABS, αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες) καθώς και
ανθρακoνημάτων (carbon). Η επιλογή του υλικού κατασκευής γίνεται ανάλογα τις
απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Επειδή η χρήση του rapid prototyping μπορεί εμπλακεί σε πάρα πολλές εφαρμογές με σύνθετα και πολύπλοκα
γνωστικά αντικείμενα η παρούσα εταιρία θα επικεντρωθεί στους παρακάτω τομείς:

Εξαρτήματα αυτοκινήτων, αεροπορίας και ναυπηγίας

Αντίστροφης Μηχανολογίας και Ανακατασκευής Ανταλλακτικών

Κατασκευή καλουπιών και πλαστικών

Παραγωγή καταναλωτικών αγαθών

Παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης

Αρχιτεκτονική

Παιχνίδια

Αξίζει να τονίσουμε ότι όλες οι μελέτες καθώς και οι κατασκευές μας είναι άριστης ποιότητας, πληρούν όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και φέρουν πιστοποίηση DIN, ASTM και ΙSΟ(9001).
3.2

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, από την στιγμή που γεννιέται η ιδέα μέχρι να
περάσει στην παραγωγή, είναι μια διαδικασία πολύπλοκη που σε σύντομο χρονικό
διάστημα καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου. Τα στάδια της
ανάπτυξης ενός προϊόντος διαχωρίζονται ως εξής:
1. Νέα Ιδέα
2. Σχεδιασμός
3. Παρουσίαση

10

4. Έλεγχος
5. Προετοιμασία Παραγωγής
6. Παραγωγή
Από τη στιγμή που θα υπάρξει η νέα ιδέα και έρθει σε επαφή ο πελάτης με την εταιρία ξεκινά ο σχεδιασμός και η μελέτη του προϊόντος με τη βοήθεια των σύγχρονων σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD που συνεχώς εξελίσσουν τα διάφορα
εργαλεία παρουσίασης, ανάλυσης και προσομοίωσης ενός σχεδίου. Τα σύγχρονα
συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ στηρίζονται στη χρήση της τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι απαραίτητη για την παρουσίαση, την ανάλυση της συμπεριφοράς του αντικειμένου και για την παραγωγή
του. Η δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου δεν είναι και το τελευταίο στάδιο
στην λειτουργία του συστήματος CAD. Πρέπει να μπορεί να παρέχει και την απαραίτητη τεκμηρίωση, που γίνεται μέσα από τα κατασκευαστικά σχέδια. Για κάθε
αντικείμενο ή συναρμολόγηση, που δεν είναι του εμπορίου, μερική και ολική συναρμολόγηση, πρέπει να αποφασίσουμε για τις όψεις, διαστάσεις, σημειώσεις,
γραπτές προδιαγραφές, κλπ. που είναι απαραίτητες. Ακόμα και σε περιβάλλοντα
που έχουν πλήρη υποστήριξη CAM και CIM τεχνολογιών, η τεκμηρίωση σε σχέδιο είναι ακόμα απαραίτητη για τυπικούς-νομικούς λόγους και για την τήρηση αρχείων.

Σχήμα 3.2.1: Σχεδίαση εξαρτημάτων με χρήση CAD 1 .
Έπειτα αφού ολοκληρωθεί η τρισδιάστατη απεικόνιση από τους σχεδιαστές και
αποφασιστούν όλες οι προδιαγραφές παρουσιάζεται το προϊόν στον πελάτη αναλυτικά. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η μελέτη και επιτευχθεί η συμφωνία
1

http://www.cadalyst.com, Manufacturing, http://tinyurl.com/b5fl86p (accessed 20/2/2013).

11

γίνεται πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι και το προϊόν είναι έτοιμο προς
παραγωγή.
3.2.1

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος φαίνονται στο σχήμα 3.2.1.1. Διακρίνονται
δύο κύριες δραστηριότητες,

Το στάδιο της µελέτης και ανάπτυξης του προϊόντος (The Design Process)

Το στάδιο της παραγωγής (The Manufacturing Process)

Η μελέτη και ανάπτυξη του προϊόντος ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους, οι οποίοι όµως δεν
είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Αυτοί είναι:

Η σύνθεση (Synthesis) και

Η ανάλυση (Analysis)

Η σύνθεση περιλαμβάνει τα στάδια:

Ανάλυση της απαίτησης για το νέο προϊόν, που προέρχεται από έρευνα, από
ανάγκη της αγοράς, από µελέτη του ανταγωνισµού, κλπ.

Προµελέτη, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του πελάτη και τη σύνταξη των
προδιαγραφών.

Μελέτη σκοπιμότητας, όπου αξιολογούνται εναλλακτικές ιδέες και σχέδια.

Σύλληψη προϊόντος και αξιολόγηση των πρώτων ιδεών.

Μοντελοποίηση και προσομοίωση του τελικού προϊόντος.

Το στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει:

Ανάλυση της συμπεριφοράς του προϊόντος, όπου χρησιμοποιούνται µμοντέλα
προσομοίωσης, τόσο υπολογιστικά όσο και πρωτότυπα.

Βελτιστοποίηση της µμοντελοποίησης και τελική αξιολόγηση του προϊόντος,
και την τεκμηρίωση του, µε έντυπα και σχέδια.

12

Σχήμα 3.2.1.1 : Τα στάδια παραγωγής μέσω Η/Υ.
Ένα τµήµα της σύνθεσης και σχεδόν όλα τα στάδια της ανάλυσης µπορούν να
εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισµικού CAD/CAM. Η όλη διαδικασία δεν
πρέπει να είναι σειριακή δηλαδή να τελειώσει ένα στάδιο για να αρχίσει το
επόµενο, ιδιαίτερα για µεγάλα έργα, αλλά να υπάρχει συνεργασία των οµάδων για
την εκτέλεση κάθε σταδίου και να ελαχιστοποιούνται οι αλλαγές που απαιτούνται
να γίνουν στα τελευταία στάδια της µελέτης παραγωγής του προϊόντος. Η τάση
αυτή ξεκίνησε από τους χρήστες συστηµάτων που σχεδιάζουν και παράγουν
σύνθετα προϊόντα, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τοµείς. Αυτή η
µεθοδολογία εργασίας ονοµάζεται παράλληλη µηχανική (concurrent engineering).
Η µελέτη και ανάπτυξη ενός προϊόντος δεν είναι αποκλειστική µέριµνα του
τµήµατος µελέτης, αλλά και τα υπόλοιπα τµήµατα της εταιρείας, πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια. Τα τµήµατα τα οποία απαραίτητα πρέπει
να συνεργάζονται είναι το εµπορικό, της µελέτης και της παραγωγής και να
υποστηρίζονται από την κοστολόγηση, προμήθειες, λογιστήριο, διοίκηση, κλπ.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία των προμηθευτών και των πωλητών του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συντήρηση και αναδροµή
όλων των εµπλεκοµένων σε µια ενιαία αναφορά στο προϊόν, που γίνεται σήµερα
µε τα συστήµατα CAD και τα συστήµατα PDM- Product Data Management, ή
συστήµατα ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Προϊόντων. Τα συστήµατα PDM που
υφίστανται σήµερα καταγράφουν τον όλο κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος και
συνεργάζονται µε τα συστήµατα CAD και επιπλέον παρέχουν δροµολόγηση

13

καθηκόντων (work flow), συνεργασία οµάδων στην ίδια επιχείρηση ή σε
διαφορετικές επιχειρήσεις (collaboration) και ανταλλαγή δεδοµένων µέσα από το
διαδίκτυο. Σκοπός είναι η ταχύτερη ανάπτυξη του προϊόντος, η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και η αξιολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος.
3.2.2

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Με την τεχνολογία της σχεδιοµελέτης και παραγωγής µε χρήση Η/Υ, αλλάζει η
συµβατική διαδικασία παραγωγής προϊόντων, ιδιαίτερα για µορφές µε καµπύλες
επιφάνειες (επιφάνειες ελεύθερης µορφής). Στην συµβατική παραγωγή, στο στάδιο της αρχικής ιδέας του προϊόντος δημιουργείται ένα φυσικό πρωτότυπο (clay
model) από εύπλαστο υλικό (ξύλο, άργιλος, κλπ). Το πρωτότυπο αυτό χρησιμοποιείται για παρουσίαση της µορφής του και δοκιµές λειτουργικής ανάλυσης. Σε
αυτό γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές µέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό πρωτότυπο. Στη συνέχεια παράγεται η µορφή του στο σχέδιο µε συντεταγµένες 3D,
συνήθως µε τη µέθοδο της αντιγραφής (ψηφιοποίηση του αντικειµένου). Με βάση
αυτές τις µετρήσεις οι σχεδιαστές παράγουν τα απαραίτητα σχέδια (blueprints) για
την παραγωγή των λειτουργικών πρωτοτύπων. Τα σχέδια αυτά χρησιμοποιούνται
από ειδικούς τεχνίτες για την παραγωγή των µοντέλων αντιγραφής (copy models)
που δημιουργούνται από ξύλο ή άλλο εύκαµπτο υλικό. Τα µοντέλα αντιγραφής
χρησιµοποιούνται, για την παραγωγή των καλουπιών, και για αυτό πρέπει να έχει
στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ καλή τελική επιφάνεια. Το µοντέλο αντιγραφής µπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρέζα αντιγραφής για την παραγωγή της κοιλότητας του καλουπιού. Στην κατασκευή µε χρήση Η/Υ στην ιδεατή του µορφή,
δηµιουργείται το τρισδιάστατο µοντέλο στον υπολογιστή, επιθεωρείται στην οθόνη, αναλύεται µε τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων εφαρµογών (ανάλογα µε
την εκάστοτε εφαρµογή) και τέλος χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου. Στη μεθοδολογία αυτή το φυσικό µοντέλο
δηµιουργείται για λόγους επιθεώρησης, κυρίως, και όχι για την αναπαραγωγή των
αντικειµένων.
3.3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POLYJET

Στην παραγωγή από όλες τις τεχνολογίες ταχείας πρωτοτυποποίησης η τεχνολογία
του ψεκασμού φωτοπολυμερών υλικών από ρητίνη (Polyjet) έχει επικρατήσει ως η
πιο λειτουργική, προηγμένη και φιλική (λειτουργίας σε περιβάλλον γραφείου) πού
πλέον είναι και πολύ προσιτή στην τιμή. Η τεχνολογία Polyjet βασίζεται στην
κατασκευή δοκιμίων με το ψεκασμό υγρής μορφής ρητίνης η οποία στερεοποιείται
άμεσα. Στρώση με στρώση, χτίζεται το μοντέλο μέχρι να αποκτήσει την τελική
του μορφή. Η Ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα της τεχνολογίας Polyjet είναι το
πολύ λεπτό πάχος της στρώσης, που ανάλογα με τα μηχανήματα κυμαίνετε μεταξύ

14

16μm και 28μm. H σημαντική αυτή ιδιαιτερότητα προσδίδει στα μοντέλα τα εξής
χαρακτηριστικά:

Υψηλή ακρίβεια των διαστάσεων μεταξύ 0,1-0,2mm

Ακριβείς λεπτομέρειες (ακόμα και όταν διαθέτουν πολύπλοκες γεωμετρίες)

Εκτυπωμένα κινούμενα μέρη

Εξαιρετικά λείες επιφάνειες

Ετοιμότητα για περεταίρω επεξεργασία όπως βαφή, επιμετάλλωση, διάτρηση, χάραξη
και μηχανοποίηση.

Μεγάλη ανθεκτικότητα.

Κάθε μοντέλο δημιουργείται με την χρήση δύο (2) υλικών, την ρητίνη του πρωτότυπου και την ρητίνη υποστήριξης. Η ρητίνη υποστήριξης μετά το πέρας της
εκτύπωσης αφαιρείται απλά με νερό που ρίχνεται με υψηλή πίεση.

Σχήμα 3.3.1: Εφαρμογή-Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση 2
Η τεχνολογία Polyjet όμως εξελίχτηκε περεταίρω και δημιουργήθηκε η τεχνολογία
Polyjet Matrix η οποία παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονου ψεκασμού δύο υλικών κατασκευής, δίνοντας έτσι την δυνατότητα δημιουργίας νέων "ψηφιακών" υλικών (Digital Materials) με νέες μηχανικές ιδιότητες όπως ελαστικότητα, σκληρότητα, αντοχή στον εφελκυσμό και την θλίψη, κ.α.. Με την τεχνολογία αυτή είναι πλέον εφικτό να εκτυπώνονται μοντέλα με ιδιότητες πολύ κοντινές σε πλαστι-

2

Maravelakis, pdf, page16, http://tinyurl.com/a4wf33o (accessed 12/2/2013).

15

κές ύλες βιομηχανικών εφαρμογών (ABS like Material) και με αντοχή σε μεγάλες
θερμοκρασίες έως και 80°C. 3

Εικόνα 3.3.2: Εφαρμογή- Λειτουργικά πρωτότυπα 4
3.4

ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ 3D PRINTER

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές 3D Printer δεν χρησιμοποιούνται όμως μόνο για
ανάπτυξη προϊόντων, έχουν και έναν πιο παραγωγικό χαρακτήρα. Τα μοντέλα
εκτυπώνονται από έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή 3D Printer μπορούν
χρησιμοποιηθούν επίσης ως καλούπια ή για την κατασκευή καλουπιών για
μικρή παραγωγή προϊόντων και εργαλείων.

την
που
να
μια

Κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι ακόλουθες:
1. Reaction Injection Molding (RIM) - Δημιουργία καλουπιού σιλικόνης από το
πρωτότυπο και σε συνέχεια την παραγωγή με την χρήση συστήματος έγχυσης
ρητινών.
2. Rapid Tooling – Χρήση του εκτυπωμένου μοντέλου ως καλούπι για την
παραγωγή
προϊόντων
σιλικόνης
3. Vacuum Forming – Το πρωτότυπο χρησιμοποιείται ως καλούπι για την
διαμόρφωση
υπό
κενό
π.χ.
πλαστικού
συσκευασίας
4. Sand Casting – Δημιουργία του αποτυπώματος του πρωτότυπου σε καλούπι
από άμμο, στο οποίο γίνεται χύτευση μετάλλου
5. Jewelry Molds Using VLT (Very Low Temperature) Rubber – Καλούπι το
οποίο δημιουργείτε από το πρωτότυπο και εύπλαστο σιλικονούχο ελαστικό. 4

3

Ανάπτυξη Προϊόντων με 3D Printer,Qcontrol, http://tinyurl.com/auqdkrt (accessed 12/2/2013).

4

Maravelakis, pdf, page16, http://tinyurl.com/a4wf33o (accessed 12/2/2013).

16

Σχήμα 3.4.1: Reaction Injection Molding (RIM) 5

Σχήμα 3.4.2: Rapid Tooling 6

Σχήμα 3.4.3: Sand Casting 7

5

Ανάπτυξη Προϊόντων με 3D Printer, Qcontrol, http://tinyurl.com/auqdkrt (accessed 12/2/2013).

6

www.porenstein.com, Mold design, http://tinyurl.com/bcn9kfy (accessed 20/2/2013)

7

www.polymerprocessing.com, Operations, http://tinyurl.com/bbd4btc (accessed 20/2/2013)

17

Μία ακόμα δυνατότητα του πελάτη είναι να επιλέξει το αντικείμενο προς παραγγελία να κατασκευαστεί από ανθρακόνημα. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται
το αντικείμενο από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή και χρησιμοποιείται ως καλούπι.
Πάνω στο καλούπι τοποθετείται το carbon και γίνεται η επίστρωση της ρητίνης.
Μετά την απαραίτητη επεξεργασία και το φινίρισμα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Σχήμα 3.4.4: Ύφασμα carbon 8

Σχήμα 3.4.5: Εξαρτήματα από ανθρακόνημα 9
Τέλος εξίσου σημαντική είναι δυνατότητα που μας παρέχουν οι τρισδιάστατοι σαρωτές (3D Scanner) για την εφαρμογή της Αντίστροφης Μηχανικής δηλαδή τη
διαδικασία δημιουργίας ακριβούς αντίγραφου ενός προϊόντος ή τμήματός του χωρίς τη χρήση γεωμετρικών σχεδίων ή μετρήσεων, που είναι εργαλεία τα οποία
χρησιμοποιεί η συμβατική σχεδίαση. Η Αντίστροφη Μηχανική στηρίζεται στην
αποσυναρμολόγηση ενός προϊόντος στα επιμέρους συστατικά του τμήματα (components), προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος σχεδιασμού του από το αρχικό στάδιο μέχρι το τελικό προϊόν.

8

9mccarbon.gr, προϊόντα, http://tinyurl.com/aqvda6r (accessed 20/2/2013)

9

www.sierrabmwonline.com, http://tinyurl.com/an6b84t (accessed 20/2/2013)

18

Σχήμα 3.4.6: Τρισδιάστατη σάρωση. 10

Σχήμα 3.4.7 : Scanned (red), CAD (blue) 11
3.5

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Τα εκτυπωμένα πρωτότυπα αρχικά προσφέρουν μια εντυπωσιακή παρουσίαση είτε
είναι ένα νέο καταναλωτικό προϊόν ή μια αρχιτεκτονική μακέτα. Ακόμα και η κατανόηση πολύπλοκων εννοιών γίνεται ταχύτερη και ευκολότερη. Είναι ένα
πραγματικό εργαλείο για την προώθηση του σχεδίου στον πελάτη και την έρευνα
του αντίκτυπου που έχει η παρουσίαση αυτού, σε ένα ευρύ κοινό.
Τα οφέλη όμως από την χρήση ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή 3D Printer είναι πολύ πιο σημαντικά και πολλαπλά για μια επιχείρηση. Η συνεχής βελτίωση και
έλεγχος του μοντέλου πριν κατασκευαστεί το καλούπι σημαίνει ότι υπάρχουν
λιγότερα σφάλματα των οποίων η επιδιόρθωσή τους θα είναι δαπανηρή και

10

www.optimumarc.com, 3D laser scanning, http://tinyurl.com/agl5osj (accessed 20/2/2013)

11

12 www.trimetric.com, 3D services, http://tinyurl.com/b3nhgrq (accessed 20/2/2013)

19

χρονοβόρα. Πιο συγκεκριμένα τα οικονομικά οφέλη και η εξοικονόμηση χρόνου
της χρήσης ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή 3D Printer προέρχονται από:
1. Τους ελέγχους και δοκιμές των μοντέλων όπως: α) οπτικός, β) της λειτουργικότητας. γ)
των διαστάσεων. δ) της συναρμολόγησης και ε) στην εφαρμογή
2. Την βελτίωση του σχεδίου πριν την παραγωγή και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων
3. Την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
4. Την αύξηση της παραγωγικότητας και της δημιουργικότητας - περισσότερα σχέδια και
πειράματα με νέα προϊόντα
5. Οι προμηθευτές των ενδιάμεσων προϊόντων και οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν
νωρίτερα στην διαδικασία ανάπτυξης
6. Την συντομότερη εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά (Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα)
7. Αισθητά μικρότερος χρόνος του κύκλου σχεδιασμού
8. Συντομότερη λήψη των αποφάσεων
9. Κύρος και προβολή της εταιρίας 12
3.6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ο ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων που θα απασχολούνται στην επιχείρησή μας κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, είναι δώδεκα (12) άτομα, εκ των οποίων οι πέντε είναι διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης (ιδιοκτήτες) που θα
προσφέρουν οικιοθελώς τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις δυνατότητες, ικανότητες και τις γνώσεις τους. Η επιχείρηση θα συνεργάζεται με τον απαραίτητο αριθμό
μηχανικών και επιστημόνων οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο κατά την διάρκεια εκπόνησης συγκεκριμένων έργων και όχι σε μόνιμη βάση. Θα υπάρχει συνεργασία με λογιστικό γραφείο καθώς και με μία άλλη εταιρεία η οποία
θα είναι υπεύθυνη για την διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις. Αναλυτικά οι εργασίες θα επιμερίζονται ως εξής :

ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ θα αναλαμβάνει η ομάδα που θα αποτελείται από (2)
Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΑΕΙ), (1) Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ).

ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ θα αναλαμβάνει η ομάδα που θα αποτελείται από
(2) Μηχανολόγους Μηχανικούς.

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ θα αναλαμβάνει (1) Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ).

Με την κατασκευή των ανθρακονημάτων θα ασχολείται (1) ένας τεχνίτης.

12

Ανάπτυξη Προϊόντων με 3D Printer, Qcontrol, http://tinyurl.com/auqdkrt (accessed 12/2/2013)

20

Θέματα που σχετίζονται με το Marketing, την διαφήμιση και τις δημόσιες
σχέσεις αναλαμβάνει ο εξωτερικός συνεργάτης.

Τέλος την οικονομική διαχείριση, τα εμπορικά ζητήματα καθώς και τις κρατικές
υποχρεώσεις της επιχείρησης αναλαμβάνουν οι (5) επιχειρηματίες σε συνεργασία
με το λογιστικό γραφείο.

Σχήμα 3.6.1: Human resources 13
3.7

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ)

ΟΜΑΔΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARKETING

Στα γραφεία της επιχείρησης θα στεγάζονται τα γραφεία των πέντε (5) μηχανολόγων - ιδιοκτήτων καθώς και των τριών(3) ομάδων για την εκπόνηση των εργασιών.

13

14http://paschoslaw.gr, Aνθρώπινο δυναμικό, http://tinyurl.com/b4js9kx (accessed 20/2/2013)

21

4

ΑΓΟΡΑ–ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί και θα πραγματοποιηθεί μία πρώτη εκτίμηση
του κλάδου στον οποίο κινείτε η επιχείρηση καθώς και η τμηματοποίηση της αγοράς. Έπειτα θα εξετασθεί ο ανταγωνισμός σύμφωνα με την οικονομική θεωρία του
Porter και θα πραγματοποιηθεί ένα Swot analysis το οποίο αφορά την ανάλυση
των πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων και ευκαιριών-απειλών στην επενδυτική
μας προσπάθεια.
4.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, τα ενδεχόμενα είναι δύο. Είτε η ζήτηση δεν
θα είναι επαρκής οπότε τίθεται θέμα επιβίωσης των επιχειρήσεων του κλάδου είτε
λόγω της αυξημένης ζήτησης και της ύπαρξης κερδών, ο κλάδος θα γνωρίσει ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν νέες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικές προς την
δική μας. Σε αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο θεωρείται και το πιο πιθανό σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις μας, αναμένεται πτώση πωλήσεων, και τιμών, συνεπώς μείωση
κερδών, σύμφωνα με την μικροοικονομική ανάλυση. Η θέση της επιχείρησης μας
στον κλάδο γενικά είναι ισχυρή και αυτό γιατί είναι ολιγοπωλιακή.
4.2

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ταχεία πρωτοτυποποίηση μπορεί να εμπλακεί σε πάρα πολλές εφαρμογές με
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ποιό συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην παραγωγή εξαρτημάτων κάθε είδους, στην παρουσίαση προϊόντων, στην εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα, στην ναυπηγία, την αεροπορία ακόμα και
σε διαστημικά προγράμματα. Επίσης η τεχνολογία rapid prototyping είναι ευρέως
διαδεδομένη σε τομείς όπως η ιατρική και η αρχαιολογία.
Όμως η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και η μικρή βιομηχανία στρέφει το ενδιαφέρον της εταιρίας μας στο εξωτερικό. Η Prototech θα αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες και θα διεκδικήσει τη συνεργασία με εταιρίες και
ομίλους παγκόσμιας εμβέλειας όπως τη General Μotors, τη Mercedes-Benz και τη
Βoeing. Oι επαγγελματικές ευκαιρίες εντός Ελλάδας όμως δεν είναι για την εταιρία μας μικρότερου ενδιαφέροντος ή αξίας.
4.3

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με το υπόδειγμα της θεωρίας του Porter, οι 5 κύριες δυνάμεις του ανταγωνισμού είναι :

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων
22

Η απειλή υποκατάστατων προϊόντων

Η δύναμη των προμηθευτών

Η δύναμη των αγοραστών

Ο ανταγωνισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να πούμε ότι
είναι αρκετά έντονος. Ο σημαντικότερος λόγος, παρόλο που οι επιχειρήσεις του
κλάδου είναι λίγες σε αριθμό, είναι ότι η ζήτηση είναι ακόμη χαμηλή.
Δύναμη αγοραστών: Οι αγοραστές στο συγκεκριμένο κλάδο, δεν έχουν σπουδαία
ισχύ, δεδομένου ότι ο κλάδος είναι ακόμα ανεκμετάλλευτος και δεν υπάρχουν ακόμη πολλές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά ο κλάδος είναι ολιγοπωλιακός και εμείς
αποτελούμε μέρος αυτού του συστήματος, δίνοντάς μας την ευχέρεια να διαμορφώνουμε τις τιμές μας με αρκετή ελαστικότητα. Το γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε απεριόριστη ισχύ. Το ενδεχόμενο εισόδου νέων επιχειρήσεων στον
κλάδο δεν είναι αμελητέο για τον ίδιο ακριβώς λόγο (ολιγοπωλιακή αγορά μεγάλα
περιθώρια κέρδους).
Η δύναμη των προμηθευτών θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχετικά περιορισμένη διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πρώτες ύλες αλλά και πληθώρα προμηθευτών. Η μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών βέβαια μας δίνει την δυνατότητα διαπραγμάτευσης των τιμών καθώς και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.
Υποκατάστατα με την απόλυτη έννοια του όρου, δεν υπάρχουν στον κλάδο.
4.4

SWOT ANALYSIS

Το παρακάτω SWOT Analysis αφορά την ανάλυση των πλεονεκτημάτωνμειονεκτημάτων και ευκαιριών-απειλών στην επενδυτική μας προσπάθεια.

Σχήμα 4.4.1: SWOT Analysis 14

14

http://www.aboutu.gr SWOT analysis, http://tinyurl.com/b8jrbuh (accessed 20/2/2013)

23

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Συνεχής βελτίωση

Έλεγχος του μοντέλου πριν κατασκευαστεί

Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων

Εξοικονόμηση χρόνου

Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων

Αύξηση της παραγωγικότητας

Αύξηση της δημιουργικότητας

Περισσότερα σχέδια και πειράματα με νέα προϊόντα

Οι προμηθευτές των ενδιάμεσων προϊόντων και οι εταίροι μπορούν
να συμμετέχουν νωρίτερα στην διαδικασία ανάπτυξης

Αισθητά μικρότερος χρόνος του κύκλου σχεδιασμού

Συντομότερη λήψη των αποφάσεων

Κύρος και προβολή της εταιρίας

Οικονομικό

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Περιβαλλοντικά οφέλη

Κοινωνικά οφέλη

Μείωση επικινδυνότητας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πιθανή απώλεια χρόνου και χρήματος (αν δεν αποδώσει τα αναμενόμενα)

Χρειάζεται αυτοματοποιημένα εργαλεία που κοστίζουν

Πολύ καλή σχεδίαση

Ενσωμάτωση πολύ υψηλής τεχνογνωσίας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ολιγοπώλιο στην αγορά

Επιδοτούμενα από το κράτος

24

Διαμόρφωση κλίματος ανάπτυξης και στήριξη της επιχειρηματικότητας

ΑΠΕΙΛΕΣ

Εν δυνάμει ανταγωνιστές

Οικονομική ύφεση

Αύξηση τιμής πρώτων υλών

Διάδοση υποκατάστατων

Συνεχείς αλλαγές στη φορολογία

25

5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ MARKETING

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες που συντελούν στον προσδιορισμό τιμής πώλησης και αναλύεται ο τόπος εγκατάστασης. Επιπροσθέτως, αναλύεται η στρατηγική πωλήσεων καθώς και το πλάνο προώθησης και επικοινωνίας
της επιχείρησης.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

5.1

Η επένδυσή μας ανήκει σε ένα καινούριο κλάδο και δεν είναι βραχυχρόνιου χρονικού ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να έχουμε σπουδαία κερδοφορία το πρώτο έτος, αντίθετα περιμένουμε αύξηση των πωλήσεων και των κερδών
μας από το δεύτερο-τρίτο έτος λειτουργίας και έπειτα.
Αυτό μας αναγκάζει να περιορίσουμε τα λειτουργικά και κυρίως τα πάγια κόστη
(τα οποία θα καθυστερήσουν να αποσβέσουν την αξία τους ειδικά αν αυτή είναι
μεγάλη). Η τιμή πώλησης θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες όπως:
 Το κόστος των πρώτων υλών

Το κόστος των απολαβών του εργατικού δυναμικού

Το κόστος των απολαβών των εξωτερικών συνεργατών

Το κόστος των απολαβών των εταίρων

Το κόστος κάλυψης παγίων και λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης

Η φορολογία

Το κέρδος που προβλέπεται

Θετικό για την επιχείρηση είναι το γεγονός ότι μπορεί να διαμορφώνει τις τιμές,
λόγω των συνθηκών της αγοράς.
5.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αρχικά η εταιρία θα εδρεύει στο νομό Αττικής και πιο συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Αθηνών. Η τοποθεσία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της, αφού θα βρίσκεται σε κομβικό σημείο με μεγάλη επισκεψιμότητα. Η περιοχή αυτή στεγάζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
και εταιριών για τον λόγο αυτό το κόστος ενοικίων είναι υψηλό. Ακόμη, λόγω της
κεντρικής τοποθεσίας και των οδικών αρτηριών οι αργαζόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση σε όλη την Αττική καθώς και το αεροδρόμιο. Εν συνεχεία, και με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη θα είναι ικανοποιητικά, θα αποκτηθούν παραρτήματα και σε
άλλες ηπείρους. Οι ανάγκες της επιχείρησης απαιτούν εγκαταστάσεις για παραγωγικούς σκοπούς και γραφεία. Οι ενοικιαζόμενοι χώροι θα είναι ένα ισόγειο 600τ.μ
όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και η γραμμή παραγωγής καθώς και γραφεία
26

400τ.μ όπου θα στεγάζεται το σχεδιαστήριο, η αίθουσα συσκέψεων και τα γραφεία
της διοίκησης.
5.3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρουν ότι σπάνια νέες επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες από την πρώτη χρονιά λειτουργίας τους θέτουμε τους
αντίστοιχους συνολικούς στόχους πωλήσεων. Αρχικό στόχο πωλήσεων συνεπώς,
θέτουμε το ύψος των πωλήσεων εκείνο που αντιστοιχεί στο νεκρό σημείο. Οποιοδήποτε ύψος πωλήσεων μεγαλύτερο από το στόχο αυτό αποτελεί επιτυχία καθώς
οδηγεί σε κέρδη. Ειδικότερα όμως, εκτός από τους συνολικούς δείκτες, επιθυμούμε και την ανά προϊόν μεγιστοποίηση των κερδών ή ελαχιστοποίηση των ζημιών,
καθώς τα διαφορετικά είδη προϊόντων που προσφέρονται από την επιχείρησή μας
δεν είναι λίγα σε αριθμό. Τα δεδομένα, αξιολογούνται από τους επιχειρηματίες και
τον εξωτερικό συνεργάτη και αναπροσαρμόζεται το σύστημα προσδιορισμού τιμών και στόχων πωλήσεων, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές που πιθανώς να επιβάλλονται από τις περιστάσεις.
5.4

ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η διαφήμιση είναι το μέσο το οποίο θα βοηθήσει την επιχείρηση μας να αποκτήσει την πελατεία εκείνη που είναι απαραίτητη, για την επιβίωσή της. Ουσιαστικά,
μεγάλο μέρος της επένδυσής μας θα κατευθυνθεί στη διαφήμιση, λόγω της φύσης
των υπηρεσιών που πραγματευόμαστε. Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ένα
ευρύ καταναλωτικό κοινό (π.χ όπως η coca-cola) αλλά σε ένα πιο κλειστό αλλά
διεθνή κύκλο.

Σχήμα: Target group
Για λόγους αποτελεσματικότητας, επιλέγουμε διασπορά στα επιλεγμένα ΜΜΕ στα
οποία θα προβάλλουμε την επιχείρηση. Το ύψος του διαφημιστικού μπάτζετ
(35000 για το πρώτο έτος) που επιλέξαμε, δεν είναι τυχαίο, αλλά επιλέχτηκε με
τέτοιο τρόπο, ώστε τα έσοδα από τους νέους πελάτες που θα προκύψουν από τις
27

διαφημίσεις αυτές να καλύψουν το κόστος της διαφήμισης και η εταιρεία να έχει
κέρδος. Στα επόμενα έτη και αφότου η επιχείρηση μας σταθεροποιήσει ένα στάνταρ ύψος πωλήσεων, θα προχωρήσουμε στη σταδιακή μείωση του.
Για τους σκοπούς αυτούς επιλέγονται τα κατάλληλα διαφημιστικά μέσα για την
προώθηση των πωλήσεών μας που να συνδυάζουν την μέγιστη δυνατή απόδοση
δηλαδή με δεδομένο σε μεγάλο βαθμό, διαφημιστικό μπάτζετ, με σκοπό να επιτύχουμε την μέγιστη αναγνωρισιμότητα της εταιρίας μας και ορισμένων σημαντικών
παραμέτρων των υπηρεσιών που προσφέρουμε από το καταναλωτικό κοινό στο
οποίο στοχεύουμε.
Τα μέσα αυτά, δεν είναι άλλα από:

Διαφήμιση στην τηλεόραση (κόστος 15000 ευρώ)

Ιστοσελίδα: (Έξοδα σχεδιασμού και προβολής ιστοσελίδας 20000 ευρώ) Το
κόστος για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προβολή της ιστοσελίδας
είναι ιδιαίτερα υψηλό διότι η ιστοσελίδα θα είναι το κύριο στοιχείο προώθησης της εταιρίας τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός των συνόρων. Επιπροσθέτως η ιστοσελίδα θα διαθέτει πλατφόρμα στην οποία ο πελάτης θα
έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τις διαστάσεις, τα υλικά και την πολυπλοκότητα της γεωμετρίας έτσι ώστε να του εμφανίζεται μία ενδεικτική τιμή.

28

6

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και παρουσίαση του ποσού και του τρόπου
χρηματοδότησης της επιχείρησης ώστε να πραγματοποιηθεί η έναρξη.
6.1

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση της επιχείρησής μας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους. Τα αρχικά κεφάλαια που συνεισφέρουν οι εταίροι είναι 60.000€ ο καθένας δηλαδή
300.000 € συνολικά. Έπειτα για την κάλυψη του κόστους του προϋπολογισμού έναρξης συνάπτεται επιχειρηματικό δάνειο ΤΕΜΠΕ 100.000€ στον καθένα δηλαδή
500.000 € συνολικά καθώς και επιχειρηματικό δάνειο 500.000€ με υποθήκη ακινήτων. Τα συνολικά κεφάλαια προς διαχείριση ανέρχονται σε 1.300.000€. Με την
ολοκλήρωση του πρώτου έτους λειτουργίας η επιχείρηση δεν έχει άλλες κεφαλαιακές ανάγκες ενώ ορισμένα κέρδη θα επάν-επενδύονται.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2012

2013

2014

Ίδια Κεφάλαια

300000€

-

-

Ίδια Κεφάλαια %

23,07%

-

-

Δανειακές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

-

-

-

Δανειακές Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις %

-

-

-

Δανειακές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

1000000€

-

-

Δανειακές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις %

76,93%

-

-

Επιχορήγηση Δημοσίου/ ΕΣΠΑ

-

-

-

Επιχορήγηση Δημοσίου ΕΣΠΑ
%

-

-

-

1500000€

-

-

100%

-

-

Σύνολα
Σύνολα %

Σύνολο

29

7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας η ομάδα ήρθε αντιμέτωπη με μία πληθώρα προβλημάτων, κυρίως, με την αποτύπωση όλων των πτυχών
του επιχειρηματικού σχεδίου που κληθήκαμε να πραγματοποιήσουμε. Ακόμη, η
έρευνα σχετικά με τους οικονομικούς όρους ήταν κάτι που δυσκόλεψε συνολικά
την ομάδα καθώς δεν υπάρχει κατάρτιση, αλλά γνώση απλών οικονομικών όρων.
Επιπροσθέτως έπρεπε να γίνει έρευνα σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και
τον υπολογισμό του κόστους των μηχανημάτων κάτι που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί πλήρως λόγω έλλειψης στοιχείων. Τέλος, δεν ήταν εύκολο να υπάρξει
πλήρης εναρμόνιση μεταξύ των συμμετεχόντων, λόγω της διαφορετικότητας του
χαρακτήρα και των απόψεων που μας διακατέχει.

30

8

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βικιπαιδεία, Τρισδιάστατη εκτύπωση, http://tinyurl.com/b5vfyxs (accessed
20/2/2013)
2. Εuropean standars, http://www.en-standard.eu/search/ (accessed 20/2/2013)
3. PV Engineiring Co, http://www.3dprinters.gr/ (accessed 20/2/2013)
4. QControl, http://www.qcontrol.gr/ (accessed 20/2/2013)
5. Anima, http://www.anima.gr/ (accessed 20/2/2013)
6. Βασικές Αρχές Σχεδιομελέτης με Χρήση
http://tinyurl.com/afwp59r (accessed 20/2/2013)

Η/Υ,

Αγνώστου,

pdf,

7. Maravelakis, Εργαλεία μείωσης του χρόνου ανάπτυξης προϊόντων & βελτίωσης της καινοτομίας, pdf, http://tinyurl.com/a4wf33o (accessed
12/2/2013)
 

31

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία:5/1/2013

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχείρηση Σχεδίου-Μελέτης και Παραγωγής Αντικειμένων από Ανθρακόνημα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Να δημιουργηθεί η εταιρεία, βάση οργανωτικών και
διοικητικών προϋποθέσεων.
 Να δημιουργηθεί αίσθημα ευθύνης και συνεργατικότητας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Να εισάγουμε καινοτόμους τρόπους παραγωγής και
σχεδίασης των εμπορικών αντικειμένων που πραγματεύεται η υποτιθέμενη εταιρία.

 Να εισάγουμε στην αγορά κάτι καινοτόμο και ουσιαστικά καινούριο και να το εδραιώσουμε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Εβδομάδα 1: Έρευνα σχετικά με το επιχειρηματικό πλάνο
 Εβδομάδα 2 : Διαχωρισμός θεμάτων στην ομάδα
 Εβδομάδα 3: Αναζήτηση πληροφοριών
 Εβδομάδα 4: Εναρμόνιση της εργασίας
 Εβδομάδα 5: Διορθώσεις και τελειωτική μορφή τεχνικής έκθεσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

 Ορθή Ανταπόκριση στα δεδομένα της σημερινής εποχής.
 Η ανάπτυξη αισθήματος συνεργατικότητας.
 Πλήρη εκπόνηση της εργασίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 Μη εναρμόνισης μεταξύ των συμμετεχόντων.
 Πρόβλημα συμβατότητας με το πρόσωπο της τεχνικής
έκθεσης.

32

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: Ο/03-2013

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Καμιλιέρης Σπυρίδων του Πέτρου
Κολυβάς Σωτήριος του Γεωργίου
Κορα'ί'δης Χαραλαμπος του Ιωάννη
Κοτσοβός Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Μαστοράκης Στέφανος του Παράσχου
Μπάκας Στέργιος του Σωτήρη

Αθήνα, Έτος 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός Εργασίας Ο/2-04-2013

Ακαδ. έτος 2012-2013

Τίτλος Εργασίας

Θυγατρική εταιρία μεταπώλησης διαδραστικών πινάκων

Φοιτητ-ές / -ριες

Καμιλιέρης Σπυρίδων, Κολυβάς Σωτήριος, Κορα'ί'δης Χαράλαμπος,
Κοτσοβός Δημήτριος, Μαστοράκης Στέφανος, Μπάκας Στέργιος

Τμήμα

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας

Ημερομηνία

13/02/2013

Λέξεις κλειδιά

Διαδραστικοί πίνακες, Επιχειρηματικό σχέδιο

Περίληψη : Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός πλήρους Επιχειρηματικού Σχεδίου, για μια επιχείρηση εμπορίας διαδραστικών πινάκων. Το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει τα στοιχεία για το όραμα της επιχείρησης, το σχέδιο μάρκετινγκ, το πρόγραμμα λειτουργίας, την οργανωτική της δομή, τους εταίρους καθώς και
την οικονομική κατάσταση αυτών. Αντικειμενικός σκοπός είναι η επιχείρηση αυτή να
είναι βιώσιμη και να έχει την δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης.

PROJECT INFORMATION SHEET
Code number

Ο/2-04-2013

Academic year

2012-2013

Title

Interactive whiteboards selling company

Students

Bakas Stergios, Kamilieris Spyridon, Kolyvas Sotirios, Koraidis Xaralambos, Kotsovos Dimitrios, Mastorakis Stefanos,

Department

Mechanical Engineering Educators

Date

13/02/2013

Keywords

Interactive whiteboards, Business plan

Abstract: The purpose of this study is to develop a complete Business Plan for a marketing firm which sells interactive whiteboards. This business plan examines the elements
of the vision of the firm, its marketing plan, its operational plan, its organazational structure, its partners and their fanacial situation. The plan's objective is to establish a firm
that will posses the potential for continuous improvement and development.

2

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Θυγατρική
εταιρία μεταπώλησης διαδραστικών πινάκων» είναι προϊόν δικής μας δουλειάς και ότι
όλες οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

Δημήτριος Κοτσοβός

______________________

Σπύρος Καμιλιερης

______________________

Στέργιος Μπάκας

______________________

Στέφανος Μαστοράκης

______________________

Σωτήρης Κολυβάς

______________________

Χαράλαμπος Κορα'ί'δης

______________________

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................6
1.1 περιληψη του επιχειρηματικου σχεδιου.................................................6
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ...........................................................................6
1.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ............................................6
2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.................................................................7
2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ........................................................7
2.2 πελατεσ........................................................................................................7
2.3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ..........................................................................................8
2.4 Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.............................................................9
2.5 Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ..................................................9
3 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ......................................................................10
3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ........................................10
3.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ............................................................................................11
3.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.............................................................................................11
4 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ..................................................................................13
4.1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ..................................................................................13
4.1.1 Δευτερογενής έρευνα.................................................................13
4.1.2 Πρωτογενής έρευνα....................................................................14
4.1.3 Συμπεράσματα.............................................................................14
4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ......................................................15
4.2.1 Προϊόντα......................................................................................15
4.2.2 Υπηρεσίες.....................................................................................16
4.2.3 Πελάτες.........................................................................................16
4.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ...................................................................................16
4.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ............................................................17
4.4.1 Προώθηση....................................................................................17
4.4.2 Τοποθεσία....................................................................................18
4.4.3 Κανάλια διανομής......................................................................18
5 ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ..................................................................................19
5.1 Επαγγελματικοσ χωροσ..........................................................................19
5.2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ............................................................................................19
5.3 ΚΟΣΤΟΣ...................................................................................................19
5.4 Ωράριο λειτουργίας.................................................................................20
5.5 Προσωπικο................................................................................................20
5.5.1 Επιλογή του προσωπικού...........................................................21
4

5.5.2 Εκπαίδευση του προσωπικού....................................................21
5.6 Αποθεματα................................................................................................22
5.7 Προμηθευτεσ............................................................................................22
6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.........................................23
6.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ................................................................23
6.2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .......................................23
6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ......................................23
6.3.1 Διεύθυνση Πωλήσεων................................................................23
6.3.2 Οικονομική Διεύθυνση...............................................................23
6.3.3 Διεύθυνση Συναρμολόγησης – Συντήρησης ..........................24
6.4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ...........................................................................24
6.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...........................................................25
6.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ........................................................................................26
6.6.1 Δικηγόροι.....................................................................................26
6.6.2 Τράπεζα........................................................................................26
7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...........................................27
8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ..................28
9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ............................................................................................31
10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...............................................................................................32
ΒΙΒΛΙΑ............................................................................................................32
ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...................................................................32

5

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία γίνεται η εκπόνηση ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου,
όσον αφορά μια επιχείρηση εμπορίας διαδραστικών πινάκων μάθησης.
Το συγκεκριμένο θέμα επελέγη μιας και η εμπορία αυτών των προϊόντων
αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη άνθηση στο μέλλον. Αυτό διότι αφενός οι
διαδραστικοί πίνακες προσφέρουν πολλά οφέλη σε σχέση με τον κλασικό μαυροπίνακα
και αφετέρου λόγω του πολύ υψηλού ανταγωνισμού στην ιδιωτική εκπαίδευση
(φροντιστηριακοί όμιλοι και ιδιωτικά σχολεία), απαιτείται η συνεχής βελτίωση και
ανάπτυξη των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν έτσι ώστε πρωτίστως να παραμείνουν
στην αγορά, αλλά και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Όσον αφορά την δομή της
εργασίας, αυτή ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες και το περιεχόμενο ενός επιχειρηματικού
σχεδίου.
1.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο εξετάζει
μια επιχείρηση εμπορίας διαδραστικών πινάκων. Το προϊόν λοιπόν θα είναι οι
προαναφερθέντες πίνακες, η προμήθεια των οποίων θα γίνεται από έναν και μόνον
κατασκευαστή-εργοστάσιο το οποίο και βρίσκεται στις Σέρρες.
Οι πελάτες της παρούσας επιχείρησης θα είναι τόσο μεμονωμένοι ιδιώτες, όσο και
επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης. Φιλοσοφία της επιχείρησης θα είναι η κατά
το δυνατόν μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.
Λόγω των πλεονεκτημάτων των διαδραστικών πινάκων, της μεγάλης ζήτησης, της
συνεχούς εξάπλωσης καθώς και του πολύ υψηλού ανταγωνισμού στον χώρο της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, αναμένεται να υπάρξει και μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης.
1.2

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός πλήρους και λεπτομερούς
επιχειρηματικού σχεδίου για μια επιχείρηση εμπορίας διαδραστικών πινάκων, έτσι ώστε
αυτή να είναι κατά το δυνατόν βιώσιμη και με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης νέων
δραστηριοτήτων.
Στους στόχους της εργασίας περιλαμβάνονται η επιτυχής εκπόνηση του σχεδίου
αυτού μέσω ρεαλιστικών επιλογών οι οποίες αφορούν: την υφιστάμενη κατάσταση στην
αγορά, την ζήτηση (παρούσα και μελλοντική) των προϊόντων, το πρόγραμμα μάρκετινγκ,
το πρόγραμμα λειτουργίας της επιχείρησης, την οργανωτική της δομή, καθώς και της
οικονομικής κατάστασης των εταίρων και της σωστής επιλογής για χρηματοδότηση.

1.3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική βάση δεδομένων
για την σωστή ανάπτυξη του θέματος. Βιβλία αλλά και διαδυκτιακές σελίδες, ήταν
οι κύριες πηγές για την μελέτη αλλά και τον σχεδιασμό ενός
πλήρους
επιχειρηματικού σχεδίου.

6

2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το όραμα της επιχείρησης ΝΕΑ ΜΑΘΗΣΗ είναι να αποκτήσει ηγετική θέση
ανάμεσα στους εμπόρους διαδραστικών προϊόντων μάθησης, ως μία εταιρεία με υψηλής
ποιότητας προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, με σταθερό και αξιόπιστο πελατειακό σύνολο.
Με έμφαση στην ποιότητα και στη διάρκεια - και όχι στο ευκαιριακό κέρδος - η επιχείρηση μας στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα σημαντικό όνομα στον κλάδο της, με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και με προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης, ικανοποιώντας σε καθημερινή βάση τόσο τους πελάτες της όσο και τα οικονομικά της συμφέροντα.
Οι σκοποί της επιχείρησης είναι ποικίλοι η επίτευξή τους εξασφαλίζει την «υγεία»
της ίδιας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι σκοποί της επιχείρησής μας περιλαμβάνουν:

2.1

την οικονομική πορεία της εταιρίας όπως αυτή έχει προσχεδιαστεί και περιγραφεί
στο σχέδιο Marketing

τον σταθερά αλλά συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πελατών, όχι μόνο όσον αφορά τις
πωλήσεις, αλλά κυρίως στις παρεχόμενες υπηρεσίες

τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών το οποίο να μην αφήνει στον πελάτη κανένα περιθώριο να μείνει ανικανοποίητος

την διαρκή ανάπτυξη της επιχείρησης, με συνεχώς ενημερωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κοινού καθώς αυτές εξελίσσονται.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μελετώντας κανείς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες είναι σχεδιασμένη να
παρέχει η επιχείρηση, αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά πως η σχέση πελάτη – εταιρίας
δεν αφορά τόσο την πώληση προϊόντων αλλά την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών,
μετά την αγορά τους. Έτσι η επαφή των δύο μελών μπορεί να διαρκέσει μέχρι και αρκετά
χρόνια μετά την πρώτη συναλλαγή. Το γεγονός αυτό δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο
από το να επενδύσουμε καθαρά στην ικανοποίηση του πελάτη, αφού αυτός εγγυάται την
μακροβιότητα της επιχείρησής μας. Η φιλοσοφία μας λοιπόν, διαμορφωμένη από τους
στόχους μας, θέτει αδιαπραγμάτευτα ως πρώτο μας μέλημα τον πελάτη και τις ανάγκες
του, και ότι αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται.
2.2

ΠΕΛΑΤΕΣ

Τα προϊόντα της επιχείρησής μας θα διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο, είτε σε
χονδρική είτε και σε λιανική μορφή. Για τα προϊόντα μας εκτιμάται πως θα υπάρξει ενδιαφέρον κυρίως από φροντιστηριακούς οργανισμούς, οι οποίοι και θα αποτελούν μεγάλο
μέρος του πελατολογίου μας, όμως ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί και από οποιαδήποτε άλλη εταιρία, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία μπορεί να χρειάζεται κάποιο σύστημα διαδραστικής μάθησης κατά την παροχή υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.
7

2.3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ
ΜΕΣΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Η εταιρία μας ανήκει σε έναν κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται με ικανοποιητικά μεγάλο ρυθμό και στην Ελλάδα, έχοντας ήδη γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στο εξωτερικό.
Εξετάζοντας το θέμα από μία ευρύτερη οπτική, και αναγνωρίζοντας πως η τεχνολογία έχει
εισβάλλει σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, είναι προφανές ότι είναι σειρά να εμπλακεί και στην εκπαίδευση. Το γεγονός ότι έχει ήδη υπάρξει εφαρμογή διαδραστικών πινάκων και παρεμφερών τεχνολογικών εκπαιδευτικών μέσων σε ξενόγλωσσες και μη φροντιστηριακές μονάδες, και μάλιστα με επιτυχία, δείχνει πως η τεχνολογία έχει αναγνωριστεί πλέον ως ικανοποιητικό βοήθημα στην Ελληνική δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ειδικά σε μία εποχή όπου η δημόσια παιδεία είναι υποβιβασμένη στα μάτια
της κοινής γνώμης.
Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Αγγλία, οι ΗΠΑ
και η Αυστραλία, η χρήση παρόμοιων μαθησιακών εργαλείων, εδώ και μερικά χρόνια θεωρείται δεδομένη ακόμα και στη δημόσια εκπαίδευση. Έχουν διεξαχθεί ήδη αρκετές έρευνες που αποδεικνύουν και επιστημονικά ότι η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη επίδοση των μαθητών, ακόμα και σε τάξεις παιδιών με Ειδικές Ικανότητες.
Αν και τα στοιχεία δεν δείχνουν επικείμενο κορεσμό στον τομέα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, τα προϊόντα της επιχείρησής μας είναι σχεδιασμένα ώστε να βρίσκουν
εφαρμογή σε οποιαδήποτε περίπτωση εφαρμογής διαδραστικής μάθησης. Μέσω της τεχνολογίας καθίστανται υλοποιήσιμες μέθοδοι εκπαίδευσης, οι οποίες χωρίς αυτή ήταν
ανέφικτες. Έτσι, με την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας και με την μείωση των κοστολογίων, ολοένα και περισσότερες είναι οι εταιρείες που επενδύουν σε αποτελεσματικότερους τρόπους εκπαίδευσης προσωπικού μέσω της τεχνολογίας.
Η πάροδος του χρόνου, όπως είναι προφανές, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας, δεν σταματά ποτέ να μεταβάλλει τα καθέκαστα. Έτσι λοιπόν, για να έχει διάρκεια μια επιχείρηση, πρέπει να φροντίζει ώστε να είναι συνεχώς ενημερωμένη. Η παρακμάζουσα δημόσια παιδεία, προκαλώντας γενναία αύξηση στον αριθμό των μαθητών που
παρακολουθούν συμπληρωματικά φροντιστηριακά μαθήματα, έχει συγκεντρώσει μεγάλο
επιχειρηματικό ενδιαφέρον γύρω από την ιδιωτική εκπαίδευση, και κατ επέκταση στα εκπαιδευτικά μέσα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό η εταιρεία μας, για να μπορεί να διατηρεί
την ανταγωνιστικότητά της, να ενημερώνεται συνεχώς σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες
γύρω από τα προϊόντα της.
2.4

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας, για την επιτυχία της, βασίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες που
προσφέρει και λιγότερο στην πώληση των προϊόντων. Όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας της
εταιρείας μας έχει να κάνει με μακρόχρονη πελατειακή σχέση, οπότε και δίνεται έμφαση
στην πλήρη και σωστή εξυπηρέτηση των πελατών. Σε αυτό το σημείο θα δοθεί η περισ8

σότερη έμφαση, προκειμένου η εταιρεία μας να είναι η πρώτη προτίμηση στον τομέα των
διαδραστικών μέσων μάθησης, κάνοντας τη μεγάλη διαφορά με τον ανταγωνισμό. Η έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη σε συνδυασμό με προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων των καταναλωτών, θα
κάνουν την επιχείρησή μας την πρώτη προτίμηση των πελατών.
2.5

Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία ΝΕΑ ΜΑΘΗΣΗ θα έχει τη νομική μορφή μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), συγκροτημένη από τρεις (3) εταίρους, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου, εκτός και αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των υπολοίπων.

9

3 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τα προϊόντα της εταιρείας μας ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογικών μέσων
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, κατά τη δημιουργία της, η εταιρία θα εμπορεύεται συστήματα
διαδραστικών πινάκων, τα οποία θα αγοράζει από τον κατασκευαστή-εργοστάσιο και στη
συνέχεια θα διαθέτει στην αγορά, και ειδικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο στο νομό Αττικής. Η επιχείρησή μας λοιπόν θα έχει ως αντικείμενο εμπορίας έναν αριθμό συστημάτων
διαδραστικών πινάκων της εταιρείας ΕΛΠΙ.

3.1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Τα συστήματα διαδραστικού πίνακα της εταιρείας ΕΛΠΙ αποτελούνται από τρία
μέρη. Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ένα διαδραστικό πίνακα, έναν ηλεκτρονικό δηλαδή πίνακα, ευαίσθητο στην αφή, ο οποίος συνδέεται μέσω ενός απλού καλωδίου usb, ή και με
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, με το δεύτερο στέλεχος του συστήματος, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρόκειται για έναν απλό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο μπορεί ο πελάτης ήδη να διαθέτει. Τελευταίο στέλεχος του συστήματος αποτελεί ένας ηλεκτρονικός
προβολέας, ο οποίος συνδέεται επίσης στο σύστημα, και στα συγκεκριμένα μοντέλα προσαρμόζεται επάνω στον πίνακα εκ κατασκευής.
Με το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο παρέχεται στον πελάτη από εμάς σε διάφορες εκδόσεις, τα τρία αυτά μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα εύκολο
και ικανό εργαλείο μάθησης. Η οθόνη που θα είχε ο υπολογιστής αντικαθιστάται από το
είδωλο που σχηματίζει ο προβολέας επάνω στον πίνακα, και οι είσοδοι δεδομένων όπως το
ποντίκι και το πληκτρολόγιο, αντικαθιστούνται από τον διαδραστικό πίνακα. Έτσι, μέσω
ενός συστήματος διαδραστικού πίνακα ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να γράφει «πάνω
στον πίνακα» χωρίς να ξοδεύει μελάνι, με το χέρι ή με κάποιο ειδικό μαρκαδόρο – χωρίς
μελάνι - που παίζει το ρόλο της γραφίδας, μπορεί να μετακινεί αυτά που έγραψε, να ζωγραφίζει έτοιμα ευθυγραμμισμένα σχήματα, να τους αλλάζει μέγεθος, να προβάλλει φωτογραφίες, ακόμα και να σώζει ή να φορτώνει ολόκληρο ή μέρος του μαθήματος.
Η εταιρεία μας διαθέτει στους πελάτες της τρείς διαφορετικές σειρές συστημάτων
διαδραστικών πινάκων, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, καθώς και κάποια αξεσουάρ
τα οποία είναι προαιρετικά. Οι σειρές αυτές είναι χωρισμένες ανάλογα με τις ικανότητες
του συστήματος, και κατά συνέπεια ανταποκρίνονται σε πελάτες με διαφορετικές απαιτήσεις:

Σειρά DP100: Είναι τα πιο απλά συστήματα, και συνεπώς τα πιο οικονομικά. Η
σειρά περιλαμβάνει ένα μοντέλο, με πίνακα 77in και ενσωματωμένο προβολέα, με
τις βασικές δυνατότητες επιλογή, μετακίνηση και πλοήγηση.

10

Σειρά DP200: Η σειρά αυτή είναι σχεδιασμένη για το μέσο πελάτη, προσφέροντας
ένα πολύ καλό επίπεδο επιδόσεων και ικανοτήτων. Περιλαμβάνει πέντε μοντέλα,
με τον πίνακα διαθέσιμο στις 48, 64, 77, 87 και 94 in. Τα μοντέλα έχουν ενσωματωμένο προβολέα, ενώ στις βασικές δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται και η γραφή, καθώς και το σβήσιμο.

Σειρά DP300: Η σειρά αποτελείται από τα κορυφαία στο είδος τους συστήματα,
σχεδιασμένα για εξειδικευμένη χρήση από απαιτητικούς χρήστες. Διαθέσιμα σε
διαστάσεις 77 και 87 in, τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν πλήρη χειρισμό του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου μεγέθυνσης, περιστροφής και tossing. Διαθέτουν
επίσης ενσωματωμένο προβολέα, ενώ είναι δυνατή η χρήση τους από δύο χρήστες
ταυτόχρονα.

Σε όλα τα συστήματα, ο πίνακας αφής είναι αδιάβροχος και εξαιρετικά ανθεκτικός στα καθημερινά χτυπήματα. Επίσης, τα ολοκληρωμένα συστήματα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.
3.2

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά για τη λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων, ανεπτυγμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τη
μάθηση, προσφέροντας στο διδάσκοντα πληθώρα επιλογών όσον αφορά την εκπόνηση του
μαθήματος. Εκτός από το κύριο λειτουργικό των συστημάτων, που διαθέτει πάλι η εταιρεία ΕΛΠΙ, το DPtools, και είναι κοινό για όλα τα μοντέλα DP, διατίθενται και διάφορα
επιπλέον προγράμματα, περισσότερο εξειδικευμένα, για συγκεκριμένου τύπου εργασίες.
3.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας διαιρούνται σε τρείς τομείς:

την εγκατάσταση των συστημάτων ή/και των διαφόρων λογισμικών

την συντήρηση/επισκευή των συστημάτων και

την εκπαίδευση των χρηστών των συστημάτων

Η εγκατάσταση των συστημάτων αφορά την εγκατάσταση του πίνακα και του προβολέα στο χώρο του ενδιαφερόμενου και συνοδεύεται συνήθως από το σεμινάριο εκπαίδευσης των χρηστών στο χώρο τους, εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
Η συντήρηση των συστημάτων, η οποία σύμφωνα με τον κατασκευαστή θα πρέπει
να γίνεται μία φορά το χρόνο, καθώς και η επισκευή τους, θα γίνεται μέσω του ειδικά εκπαιδευμένου συνεργείου της εταιρείας μας. Με τη συντήρηση προβλέπεται και η εγκατάσταση ή ενημέρωση των καινούριων λογισμικών, ώστε τα συστήματα να είναι συνεχώς
ενημερωμένα με κάθε νέα διαθέσιμη έκδοση.

11

Στις υπηρεσίες αυτές θα στηρίζεται και η επιχείρησή μας περισσότερο από κάθε
άλλο παράγοντα. Η συνεχής ενασχόληση με τον πελάτη, ώστε αυτός να μένει ικανοποιημένος, αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για μία εταιρεία.
Όπως διευκρινίστηκε και παραπάνω, στο μέλλον και υπό ευνοϊκές συνθήκες, η επιχείρηση σκοπεύει να ασχοληθεί και με άλλα μέσα διαδραστικής εκπαίδευσης, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων της και προσφέροντας στον πελάτη όλες τις νέες διαθέσιμες
τεχνολογίες στον τομέα αυτό.

12

4 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Στο παρών κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το σχέδιο μάρκετινγκ που πραγματοποιήθηκε για την επιχείρηση Νέα Μάθηση, καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο για τον ολοκληρωτικό προσανατολισμό της επιχείρησης στον καταναλωτή - χρήστη και κατ’ επέκταση στα
αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε αυτόν με τους διάφορους τρόπους.
4.1

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η ερεύνα αγοράς που έγινε είχε σαν σκοπό την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου η επιχείρηση να λάβει καθώς και να αξιολογήσει αποφάσεις, σχετικά με ήδη υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους, αρχικά με συγκέντρωση στοιχείων από δευτερογενείς πηγές και
στην συνέχεια από πρωτογενείς πηγές, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να αποκτήσουν μια
ολοκληρωμένη άποψη των αγορών-στόχων.
4.1.1

Δευτερογενής έρευνα

Στην δευτερογενή έρευνα αγοράς χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες πληροφορίες
που ανευρέθησαν κυρίως από το διαδίκτυο, εύκολα προσβάσιμες και έγκυρες. Αρχικά
βρέθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως η ύπαρξη παρεμφερών προϊόντων σε ελληνικά
sites, με τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά, και οι πιθανές τιμές αυτών. Στην συνέχεια σε
συνεννόηση με τον προμηθευτή της επιχείρησης, την εταιρία ΕΛΠΙ, συγκεντρώθηκαν επιπλέον στοιχεία με τα σημαντικά μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προϊόντα
της. Επίσης από επίσημες ιστοσελίδες ανταγωνιστικών εταιριών συγκεντρώθηκαν επιχειρήματα και τακτικές που χρησιμοποιούνται -σε συνδυασμό και με βάση τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα που παρέχουν- για να πείσουν τους πιθανούς αγοραστές και χρήστες τις προτιμήσουν. Τέλος από κυβερνητικούς φορείς και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, δημιουργήθηκε μια λίστα από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια,
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, τα οποία δεν διαθέτουν σύστημα
διαδραστικής μάθησης.
Έτσι με το τέλος της δευτερογενής έρευνας αγοράς που εκπονήθηκε, σχηματίστηκε
μια πρώιμη εικόνα του μεγέθους της αγοράς που απευθύνεται η επιχείρηση, καθώς και πιθανούς μελλοντικούς πελάτες. Επιπλέον, τιμολογιακές πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες
ανταγωνιστικών εταιριών, ελήφθησαν υπόψη προς όφελος της εταιρίας με σκοπό της αξιολόγησή τους σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία της επιχείρησης Νέα Μάθηση.

13

4.1.2

Πρωτογενής έρευνα

Η πρωτογενής έρευνα αγοράς που έγινε ήταν ποσοτική, δηλαδή με κλειστό ερωτηματολόγιο, μέσω προσωπικής επαφής, τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου. Στόχος της ήταν
η εκτίμηση της παρούσας ζήτησης του προϊόντος στην αγορά, πληροφόρηση για την τάση
της αγοράς, το ποσό που προθυμοποιούνται οι πελάτες να πληρώσουν για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες και άλλα στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών σε σχέση με την
γκάμα προϊόντων που διατίθενται και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, καθώς και
τυχόν ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών αυτών.
Αφού είχε ήδη σχηματιστεί ένα βασικό προφίλ για τους πιθανούς πελάτες και αυτοί
είχαν βρεθεί μέσω της δευτερογενούς έρευνας, ακολούθησε η ποσοτική έρευνα. Συγκεκριμένα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για προγραμματισμό ραντεβού με τον Γενικό
Διευθυντή της εταιρίας του πελάτη, ακολούθησε προσωπική συνέντευξη με τον ίδιο, όπου
τονίστηκαν τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών
που του παρέχονται αν επιλέξει την εταιρία μας. Στην συνέχεια με συμφωνία του ιδίου,
του απεστάλη ηλεκτρονικά με e-mail, ένα κλειστό ερωτηματολόγιο μαζί με φωτογραφίες
των διαφόρων προϊόντων και οδηγίες χρήσεως αυτών, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.
Το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, εμπεριείχε κλειστές ερωτήσεις, δηλαδή
ερωτήσεις που επιδέχονται συγκεκριμένη επιλογή απαντήσεων. Χαρακτηριστικά, οι απαντήσεις ήταν με βαθμολόγηση, από το ένα έως το δέκα (1-10), όπου το ένα αντιστοιχούσε
σε μηδενικό ενδιαφέρον ενώ το δέκα σε πολύ μεγάλο. Οι ερωτήσεις ήταν θέματα που αφορούσαν το μείγμα μάρκετινγκ, δηλαδή για τα προϊόντα (οδηγίες), τις τιμές (εκπτώσεις,
προσφορές, όροι πληρωμής, ύψος τιμών), την διανομή και εγκατάσταση (συνθήκες μεταφοράς, συντήρηση) κ.α.. Σημειώνεται πως μια καλή πρωτογενής έρευνα προϋποθέτει την
κατανόηση των πεποιθήσεων, αντιλήψεων και επιθυμιών των πελατών που στοχεύει η επιχείρηση, με το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο.
4.1.3

Συμπεράσματα

Μέσα από την έρευνα αγοράς που έγινε, προήλθαν κάποια αποτελέσματα σχετικά
με το μέγεθος, την παρούσα ζήτηση, και τις τάσεις της αγοράς. Με βάση αυτά, παρατηρείται πως υπάρχει πράγματι ενδιαφέρον στην αγορά, που μπορούν να ικανοποιήσουν επιτυχώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρίας Νέα Μάθηση. Χαρακτηριστικά, τα στοιχεία
αυτά διατίθενται περιληπτικά παρακάτω.
Συγκεκριμένα, όσο αφορά το μέγεθος της αγοράς, με την βοήθεια γραφημάτων,
διαγνώστηκε πως μεγάλο ποσοστό του εκπαιδευτικού συστήματος και κυρίως της δημόσιας μέσης αλλά και ιδιωτικής εκπαίδευσης γενικότερα, που είναι και οι κύριοι πελάτες
στους οποίους απευθύνεται η εταιρία, δεν διαθέτουν σύστημα διαδραστικής μάθησης. Το
ποσοστό αυτό ανέρχεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Επίσης, καθώς τα οφέλη και οι συνέπειες, που μπορεί να παρουσιάσει στην εκπαίδευση αλλά και στην ιδιωτική επιχείρηση, της διαδραστικής μάθησης γίνονται όλο ένα και

14

περισσότερο γνωστά, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση της τάξης του 15% με 20 % σε
σχέση με τα τρία τελευταία χρόνια όσο αφορά τους διαδραστικούς πίνακες. Κύριος συντελεστής σε αυτή την αύξηση ζήτησης φαίνεται να είναι ο ανταγωνισμός στον ιδιωτικό τομέα καθώς ένα σύστημα διαδραστικής μάθησης δίνει προνόμια που αυξάνουν το κύρος αλλά και την εικόνα της επιχείρησης γενικότερα.
Σύμφωνα με την ποσοτική πρωτογενή έρευνα που προηγήθηκε, και συγκεκριμένα
με την προσωπική επαφή αλλά και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους πιθανούς πελάτες, σχεδιάστηκε μια εικόνα της τάσης της αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση. Η
πλειοψηφία των πελατών φάνηκε να προτιμά τα προϊόντα της σειράς DP200 χωρίς αυτό να
σημαίνει πως τα προϊόντα των άλλων δύο σειρών δεν παρουσίασαν ζήτηση.
4.2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρίας Νέα Μάθηση, είναι πως πέρα από την μεγάλη γκάμα προϊόντων, που διαθέτει στους πελάτες ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, και
την νέα τεχνολογία που καθιστά τους διαδραστικούς πίνακες αδιάβροχους, έχει στην
διάθεσή της και καινοτόμες ιδέες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το άθροισμα
των παραπάνω, παρέχει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις που προτιμήσουν την προαναφερθείσα εταιρία και τα προϊόντα της.
4.2.1

Προϊόντα

Χαρακτηριστικά, στον τομέα των προϊόντων, διατίθενται τρεις σειρές πλήρων συστημάτων διαδραστικής μάθησης ανάλογα με το επίπεδο ικανοτήτων και επιδόσεων που
επιλέξει ο πελάτης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρία διαφορετικά προϊόντα σε εύρος διαστάσεων που διακρίνονται για την υψηλή εργονομία, αντοχή, ποιότητα και αξιοπιστία
τους. Η κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα στιβαρή, προσφέροντας αντοχή και ανθεκτικότητα
στον πίνακα, καθώς και με τα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται παρέχεται και στεγανότητα. Επίσης δεν υπάρχουν κοφτερές γωνίες ή προεξοχές, συμβάλλοντας έτσι στην ασφαλή
χρήση
του.
Επίσης χάρη στις εκδόσεις του λογισμικού συστήματος που περιέχουν οι πίνακες,
υπάρχει συμβατότητα με υπολογιστές που τυχόν διαθέτει ήδη ο πελάτης και είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει. Τα animation, τα video και τα ηχητικά μηνύματα που υπάρχουν,
κινούν το ενδιαφέρον των μαθητευόμενων αλλά και τους βοηθούν περισσότερο στην κατάκτηση εννοιών.
Γενικώς με την επιλογή πινάκων της εταιρίας Νέα Μάθηση παρουσιάζονται πολλά
οφέλη τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να παραλείψει. Ξεκινώντας από το λογισμικό,
υπάρχει συμβατότητα με πληθώρα λειτουργικών συστημάτων που ο πελάτης ίσως διαθέτει
σε υπάρχον υπολογιστή. Ως προς τους μαθητευόμενους, χάρη στη δύναμη της αλληλεπίδρασης και των πολυμέσων είναι δεδομένη η αύξηση του ενθουσιασμού και της συμμετοχής των μαθητών καθώς μπορούν να υποστηριχθούν και διάφορα μαθησιακά στυλ. Για την
ίδια την επιχείρηση, αυξάνεται η ποιότητα της εικόνας που παρουσιάζει στο πελατολόγιο
της, με την προσθήκη περαιτέρω κύρους και διάθεση τεχνολογίας.

15

4.2.2

Υπηρεσίες

Καθώς η ικανοποίηση του πελάτη είναι συχνά συνδεδεμένη με την ποιότητα, η
εταιρία Νέα Μάθηση αναλαμβάνει τη πλήρη μελέτη του χώρου του πελάτη και την εγκατάσταση των οπτικοακουστικών συστημάτων από εξειδικευμένο προσωπικό. Έμφαση δίνεται στη ποιότητα της δουλειάς, που μαζί με την άριστη ποιότητα των μηχανημάτων, δημιουργείται ένα άριστο αποτέλεσμα. Επίσης χάρη στην αξιοπιστία των υπηρεσιών, η συντήρηση των συστημάτων και η συνεχής ενημέρωση του λογισμικού όποτε αυτό είναι διαθέσιμο, παρέχουν σιγουριά και κανένα λόγω ανησυχίας ως προς την τεχνική υποστήριξη
και τα σέρβις. Εκτός αυτών, με την εγκατάσταση, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα
αποστολής και από την διετή εγγύηση που παρέχεται και οι ετήσιες επισκέψεις από τεχνικούς, η παρουσίαση προβλημάτων στα συστήματα είναι σχεδόν αδύνατη.
Μια άλλη καινοτομία της εταιρίας είναι η εκμάθηση, εφόσον αυτή είναι επιθυμητή
από τον πελάτη, της λειτουργίας των συστημάτων με ένα 30λεπτο σεμινάριο από τους τεχνικούς για καλή κατανόηση της χρήσης τους. Έτσι επιτυγχάνονται η επίλυση όποιων
αποριών από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας και η αποφυγή περαιτέρω
χρόνου που θα χρειαζόταν κάποιος για να κατανοήσει και να μάθει τον χειρισμό των συστημάτων μόνος του.
4.2.3

Πελάτες

Οι πελάτες που απευθύνεται η εταιρία Νέα Μάθηση είναι δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και
μέσης εκπαίδευσης στην περιοχή της Αθήνας (και των προαστίων). Χαρακτηριστικά. φροντιστήρια που ανήκουν σε μεγάλους ομίλους παρουσίασαν μεγαλύτερη ζήτηση αλλά και
προτίμηση στην ποιότητα των προϊόντων και κυρίως των υπηρεσιών.
4.3

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας αγοράς που έχει προηγηθεί, παρουσιάστηκαν δύο ακόμη εταιρίες όμοιες με την εταιρία Νέα Μάθηση, που πραγματεύονται παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες στις περιοχές της Αθήνας. Οι επιχειρήσεις
αυτές είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σε όλα τα επίπεδα καθώς στοχεύουν στις ίδιες περιοχές
και στους ίδιους πελάτες πωλώντας αντίστοιχα προϊόντα. Με βάση το κλειστό ερωτηματολόγιο γνωρίζουμε ποιοι παράγοντες (προϊόντα, τιμές, γκάμα, ποιότητα, υπηρεσία, αξιοπιστία, τοποθεσία, φήμη, διαφήμιση) έχουν περισσότερη ή λίγη σημασία για τους πελάτες
και έτσι, επισημαίνοντας τα πιο δυνατά και αδύνατα σημεία της κάθε επιχείρησης, υπάρχει
η δυνατότητα για σύγκριση της ανταγωνιστικότητας.
Έπειτα αφού ολοκληρωθεί η σύγκριση της ανταγωνιστικότητας και έχει γίνει μια
συστηματική ανάλυση της επιχείρησης, του προϊόντος και της πελατείας, έχει διαμορφωθεί μια σαφή εικόνα για την θέση της εταιρίας που αρμόζει στην αγορά. Έτσι, από τα προ -

16

αναφερθέντα στοιχεία τα οποία αναλύονται εκτενώς για την λήψη των ακόλουθων αποτελεσμάτων, η επιχείρηση Νέα Μάθηση διεκδικεί περίπου το 30% της αγοράς.
4.4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθούν τα βασικά σημεία της στρατηγικής μάρκετινγκ,
που ακολούθησε η εταιρία για την ανάδειξή της, όπως η προώθηση και η διαφήμιση, η τιμολόγηση, η τοποθεσία και τα κανάλια διανομής.
4.4.1

Προώθηση

Η επικοινωνιακή πολιτική είναι μία από τις σπουδαιότερες αποφάσεις που πρέπει
να πάρει μία επιχείρηση στα πλαίσια της δημιουργίας, της κατάρτισης και της υλοποίησης
ενός στρατηγικού προγράμματος μάρκετινγκ. Σαν επικοινωνιακή πολιτική δεν εννοείται
μόνο η διαφήμιση αλλά και άλλοι τρόποι προσέγγισης των πελατών όπως δημιουργία καταλόγου και έκθεσης των προϊόντων.
Τα διαφημιστικά μέσα που αξιοποιεί η εταιρία, ποικίλουν καθώς χρησιμοποιούνται
αρκετές μέθοδοι με χαμηλό κόστος σε αντίθεση με λίγες μεθόδους με υψηλότερο κόστος,
για την απόδοση του δυνατότερου αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, ο πωλητής της εταιρίας
έχει αναλάβει την συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις που μπορούν να προστεθούν στο πελατολόγιο, όπως και στην έρευνα αγοράς πιο πάνω, για την σωστή πληροφόρησή τους.
Πέρα από τον έντυπο κατάλογο που διατίθεται στο κατάστημα -και θα υπάρχει και
σε έκθεση των προϊόντων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που θα γίνει με σκοπό την
διαφήμιση και την δημιουργία σχέσεων που σκοπεύουν στην καλύτερη επικοινωνία και
αξιοπιστία, στην οποία προσκαλούνται οι Γενικοί Διευθυντές των μελλοντικών πελατώνέχει ανατεθεί σε έναν ειδικό web designer η δημιουργία και η διαμόρφωση της επίσημης
ιστοσελίδας αλλά και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού καταλόγου που θα είναι διαθέσιμος
συνεχώς και σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρίας.
Επίσης μέσο της προώθησης είναι και η δημιουργία ηλεκτρονικών προφίλ σε
διάσημες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες θα προσκαλούνται πιθανοί πελάτες καθώς και θα υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα,
υπηρεσίες αλλά και ενημερώσεις για την επιχείρηση.
Ακόμη ένα μέσο διαφήμισης είναι η δημιουργία και το ανέβασμα ενός σύντομου
βίντεο στην σελίδα www.youtube.com, στο οποίο επιδεικνύονται τα προϊόντα αλλά και με
την βοήθεια ενός εκφωνητή τονίζονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται.
4.4.2

Τοποθεσία

Η τοποθεσία της επιχείρησης είναι σίγουρα σημαντική για την πελατεία και για
όσα αυτή προσδοκεί. Επιλέχθηκε το κατάστημα της εταιρίας να στεγάζεται σε κτήριο στην
πλατεία Ομόνοιας, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο τόσο από τους πελάτες όσο και
17

από τους προμηθευτές, καθώς και να διαθέτει εύκολη στάθμευση στους τριγύρω χώρους.
Συγκεκριμένα, η εικόνα που θα παίρνουν οι πελάτες που επισκέπτονται το κατάστημα θα
είναι συμβατή με την εικόνα της εταιρίας και των αγαθών που αυτή προσφέρει. Υπάρχουν
εσωτερικοί χώροι διαμορφωμένοι σαν εκθεσιακός χώρος, όπου φιλοξενούν δείγματα των
προϊόντων, καθώς και διακόσμηση στον χώρο του γραφείου τέτοια ώστε να αναδεικνύει το
κύρος της εταιρίας και την σοβαρότητά της, ταυτόχρονα τονίζοντας την μοντέρνα τέχνη
και διακόσμηση και την σημασία της καλαισθησίας για την εταιρία.
4.4.3

Κανάλια διανομής

Επίσης κρίσιμη αρτηρία για την επιχείρηση είναι ο τρόπος που θα πωλούνται τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες της. Έχει αποφασιστεί πως η πώληση των διαδραστικών πινάκων για γίνεται με ποικίλους τρόπους έτσι ώστε να καλύπτονται οι διάφορες ανάγκες
των πελατών που πιθανά προκύψουν. Χαρακτηριστικά, δίνεται η δυνατότητα λιανικής αλλά και χονδρικής αγοράς των προϊόντων της εταιρίας, ανάλογα με την ποσότητα που επιλέγεται. Επίσης η εταιρία Νέα Μάθηση δέχεται και άμεσες παραγγελίες από το διαδίκτυο
με την συμπλήρωση κατάλληλης φόρμας από τον πελάτη, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του, γίνεται επιλογή των προϊόντων που χρειάζεται, καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Αυτοί οι τρόποι κυρίως ενδείκνυνται για ιδιώτες. Ένας επιπλέον τρόπος που αφορά το
δημόσιο αλλά και μερικές επιχειρήσεις -αυτές επιλέγουν αν τους αντιπροσωπεύει-, είναι η
συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

18

5 ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται ο επαγγελματικός χώρος, ο απαραίτητος εξοπλισμός, το
αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, οι διαδικασίες και ο περιβάλλοντας χώρος.
5.1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η επιχείρηση, απαιτείται ένας λειτουργικός
επαγγελματικός χώρος για την στέγαση της. Η έδρα της επιχείρησης θα βρίσκεται στον
χώρο ενός ισόγειου καταστήματος, μαζί με την έκθεση και την αποθήκη.
Η διαρρύθμιση του χώρου θα είναι τέτοια ώστε στο εμπρόσθιο μέρος του καταστήματος να λειτουργεί η έκθεση στην οποία οι πελάτες θα έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα. Ένας εξειδικευμένος πωλητής θα βρίσκεται πάντα στον χώρο της έκθεσης, έτσι ώστε
να μπορεί να υπάρξει άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των πελατών. Στον χώρο της έκθεσης θα υπάρχει επίσης ειδικά διαμορφωμένος χώρος, με χρήση κινητών διαχωριστικών με
διάφανα κρύσταλλα, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος με γραφείο καθώς και βιβλιοθήκες.
Στον χώρο θα υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης βίντεο και διαφημιστικών φυλλαδίων με τα
προϊόντα στους πελάτες. Στον χώρο αυτόν επίσης θα πραγματοποιούνται και οι οικονομικές προσφορές στους πελάτες.
Στο πίσω μέρος της έκθεσης θα λειτουργούν τα γραφεία καθώς και η αποθήκη,
στην οποία θα αποθηκεύονται, θα συναρμολογούνται, καθώς και θα επισκευάζονται τα
προϊόντα.
5.2

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η έδρα της επιχείρησης θα είναι στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας του Δήμου
Αθηναίων. Η συγκεκριμένη τοποθεσία επελέγη μιας και προσφέρει εύκολη πρόσβαση με
τα μέσα μεταφοράς. Επίσης διατίθενται πολλοί χώροι στάθμευσης στην περιοχή, για την
περίπτωση της προσέγγισης με ιδιωτικό όχημα. Η τοποθεσία είναι εξαιρετικά σημαντική
για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, μιας και η εύκολη πρόσβαση είναι ουσιώδους
σημασίας, τόσο όταν πρόκειται για πιθανούς πελάτες όσο και όταν πρόκειται για περιπτώσεις επισκευών.
Η συγκεκριμένη τοποθεσία προσφέρει επίσης εύκολη πρόσβαση και μεταφορά των
προϊόντων από τον σιδηροδρομικό σταθμό, από όπου και θα παραλαμβάνονται αυτά.
5.3

ΚΟΣΤΟΣ

Η εκτίμηση του κόστους για τον επαγγελματικό χώρο παρουσιάζεται στον επόμενο
πίνακα. Στα έξοδα αρχικής διαμόρφωσης περιλαμβάνονται τα έξοδα για τον κατάλληλο
διαχωρισμό του χώρου.

19

Πίνακας 4.1: Εκτίμηση κόστους για τον επαγγελματικό χώρο της επιχείρησης
Έξοδα

Κόστος

Ενοίκιο

700 €/μήνα

Ηλεκτρισμός

500 €/μήνα

Τηλεπικοινωνίες

45 €/μήνα

Αρχική Διαμόρφωση

6000 €

Σύνολο

7245 €

5.4

ΩΡΆΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι οκτώ ώρες, με ώρα έναρξης την
8η πρωινή και λήξη την 16η μεσημβρινή.
5.5

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό το οποίο θα απασχολείται σε μόνιμη βάση, θα ανέρχεται σε 10 άτομα. Το προσωπικό περιλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή, την Γραμματέα Διοίκησης, τον
Διευθυντή Πωλήσεων, τον Οικονομικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Συναρμολόγησης και
Συντήρησης.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά το προσωπικό της επιχείρησης.
Πίνακας 4.2: Το απαιτούμενο προσωπικό της επιχείρησης
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΤΟΜΑ

Γενικός Διευθυντής

1

Γραμματέας Διοίκησης

1

Διεύθυνση Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
Διευθυντής Πωλήσεων

1

Πωλητής

1

Διεύθυνση Συναρμολόγησης και Συντήρησης
Διευθυντής

1

Τεχνίτες

2

20

Αποθηκάριος

1

Οικονομική Διεύθυνση
Οικονομικός Διευθυντής

1

Λογιστής

1

ΣΥΝΟΛΟ

10

Όσον αφορά το προσωπικό, ο Διευθυντής Πωλήσεων θα έχει εξειδίκευση και πείρα
στο Μάρκετινγκ, ο Οικονομικός Διευθυντής θα έχει εξειδίκευση και πείρα στην χρηματοοικονομική ανάλυση και ο Διευθυντής Συναρμολόγησης και Συντήρησης θα έχει εξειδίκευση και αντίστοιχη πείρα στην Ηλεκτρονική Μηχανική.
Οι τεχνίτες θα είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας και στα καθήκοντα τους θα περιλαμβάνονται η συναρμολόγηση των πινάκων, η επισκευή τους και η αναβάθμιση τους. Θα είναι επίσης υπεύθυνοι για την εγκατάσταση τους, στους εκάστοτε πελάτες.
Ο αποθηκάριος θα είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των παραγγελιών και την
τήρηση και αποθήκευση των εμπορευμάτων στην αποθήκη. Θα εκτελεί επίσης τα καθήκοντα του οδηγού της επιχείρησης, τόσο για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον σιδηροδρομικό σταθμό, όσο και για την μεταφορά τους στους πελάτες.
Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος για τον χώρο της έκθεσης, καθώς και για την δημιουργία και συνεχή εξέλιξη του πελατολογίου. Εκτός από την πώληση σε πελάτες στον
χώρο της έκθεσης, θα είναι υπεύθυνος και για την διερευνητική τηλεφωνική επικοινωνία
με πιθανούς πελάτες.
Η επιχείρηση θα έχει επίσης συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο “Θέμις”, το
οποίο στελεχώνεται από έναν νομικό εξειδικευμένο σε θέματα επιχειρηματικά, εργατικά
καθώς και εμπορικού δικαίου.

5.5.1 Επιλογή του προσωπικού
Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού θα πραγματοποιηθεί μέσα από αναρτήσεις
αγγελιών και προσωπικών συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα πληρούν
κάποια προδιαγεγραμμένα κριτήρια.
5.5.2

Εκπαίδευση του προσωπικού

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα παρέχεται από τους αντίστοιχους Διευθυντές.
Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής Πωλήσεων θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του
ατόμου το οποίο θα αναλάβει καθήκοντα Πωλητή. Ο Διευθυντής Συναρμολόγησης και Συ-

21

ντήρησης θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ατόμων τα οποία θα αναλάβουν καθήκοντα Τεχνιτών και για τον Αποθηκάριο
5.6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Η επιχείρηση θα εφαρμόζει το σύστημα των μηδενικών αποθεμάτων. Οι παραγγελίες των προϊόντων και των εξαρτημάτων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον απαιτούμενο χρόνο και στις απαιτούμενες ποσότητες. Θα εφαρμοστεί δηλαδή η φιλοσοφία του
μοντέλου Just In Time (JIT). Η επιλογή αυτή γίνεται προκειμένου να μην δεσμεύονται μεγάλα κεφάλαια για αγορά αποθεμάτων, να μην απαιτείται μεγάλος αποθηκευτικός χώρος ο
οποίος και θα αυξάνει τα αποθηκευτικά έξοδα, και τέλος να μην απαιτούνται μεγαλύτερα
ασφάλιστρα. Επίσης, σε δυναμικές αγορές υπάρχει η πιθανότητα τα αποθέματα απλώς να
αποτελέσουν ζημίες .
11

5.7

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο μοναδικός προμηθευτής της επιχείρησης θα είναι το εργοστάσιο παραγωγής διαδραστικών πινάκων “ΕΛΠΙ”, το οποίο και έχει έδρα την πόλη των Σερρών.
Το συγκεκριμένο εργοστάσιο θα προμηθεύει την επιχείρηση με όλα τα μοντέλα τα
οποία παράγει, καθώς και με ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Οι προμήθειες θα γίνονται,
όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, αποκλειστικά στον χρόνο και την ποσότητα στην οποία απαιτείται.
Προβλήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με ελλείψεις δεν αναμένονται, μιας και
ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει την δυνατότητα αύξησης της παραγωγής του, ανάλογα
με τον αριθμό των παραγγελιών.

1

Αδαμίδης, Ε. (2004), Εισαγωγή στην διοίκηση της παραγωγής , Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα

22

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην τρόπο διοίκησης της επιχείρησης και
την οργάνωση της. Πως δηλαδή οργανώνεται μια επιχείρηση και πως υλοποιείται.

6.1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι αυτό που διοικεί και αποφασί ζει για το μέλλον της. Οι αποφάσεις τους περνάνε στον γενικό διευθυντή και από
εκεί αυτός με την σειρά του τις μεταβιβάζει στις υπόλοιπες βαθμίδες. Το διοικητι κό συμβούλιο τυχαίνει να είναι και οι μέτοχοι της εταιρείας μας.
6.2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σκοπός του θα είναι η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
της επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο και
βραχυχρόνια. Ακόμη, θα έχει την δυνατότητα να βάζει υπογραφές για διάφορα θέματα
σχετικά με την εταιρεία εκτός των νομικών θεμάτων και του ισολογισμού. Η επιλογή του,
θα γίνει με βάση τις ικανότητες του και με το αν μπορεί να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα
άτομα της επιχείρησης.

6.3
6.3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Διεύθυνση Πωλήσεων

Η Διεύθυνση αυτή σχετίζεται με τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της
επιχείρησης και της πολιτικής διανομής και διάθεσης των προϊόντων της. Ακόμη, σχετίζεται και με την παρουσίαση και εξυπηρέτηση των πελατών εντός καταστήματος, όπως επίσης και με την διαφήμιση της εταιρείας.
6.3.2

Οικονομική Διεύθυνση

Η Διεύθυνση αυτή έχει ως βασικό αντικείμενο εργασιών την εκπόνηση του
ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού των εργασιών και την καθημερινή παρακο λούθηση και τον έλεγχο τήρησής του. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
θα παρακολουθείται με καθημερινή συχνότητα και θα αναλύεται κάθε μήνα. Σε
συνεργασία με τη Διοίκηση και τους επικεφαλείς των άλλων Διευθύνσεων, θα κα ταστρώνεται το διορθωτικό σχέδιο δράσης σε περιπτώσεις απόκλισης από τον προ ϋπολογισμό.

23

6.3.3

Διεύθυνση Συναρμολόγησης – Συντήρησης

Αντικείμενο αυτού του τομέα είναι η συναρμολόγηση των μοντέλων που προμηθευόμαστε και προσωρινή στέγασή τους μέχρι την πώλησή τους. Επίσης, σκοπός αυτής
της μονάδας είναι και η συντήρηση των διαδραστικών πινάκων και κατά την ‘’μικρή’’
τους παραμονή στην εταιρεία καθώς και μετά την πώληση τους.

6.4

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η διοίκηση της εταιρίας θα ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης
που λογοδοτεί στη γενική συνέλευση. Η δομή λειτουργίας της επιχείρησης έχει καθοριστεί
με κριτήριο το αντικείμενο εργασίας κάθε οργανωτικής μονάδας, όπως δείχνει το ακόλουθο οργανόγραμμα.

Πίνακας 6.1: Το οργανόγραμμα της επιχείρησης

24

6.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι Διευθυντές των κάθε τμημάτων έχουν επιλεχθεί με βάση το πτυχίο που κατέχουν αλλά και τις ικανότητες του στο να αποδώσουν θετικά στην εταιρεία. Ο ακόλουθος
πίνακας παρουσιάζει τους Διευθυντές της επιχείρησης με πληροφορίες για τις γνώσεις και
τις εμπειρίες τους.

Πίνακας 6.2: Οι διευθυντές της επιχείρησης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Γενικός Διευθυντής

Γ.
ΓΕΝΙΚΟΣ,
Παιδαγωγός
ΑΠΘ
(1999),
Μεταπτυχιακές
Σπουδές
στην
Χρήση
των
υπολογιστών στην Παιδεία (2001), 5 χρόνια εργασία
στην εκπαίδευση.

Διεύθυνση
Πωλήσεων
Διευθυντής Πωλήσεων

Π. ΠΩΛΗΤΗΣ, Οικονομολόγος ΑΠΘ (1998), Μεταπτυχιακές Σπουδές Μάρκετινγκ Παν. Φιλανδίας (2000), 3 χρόνια
εργασία ROVER Αγγλίας, Τμ. Πωλήσεων
Και 3 χρόνια Διευθυντής Μάρκετινγκ στην ίδια εταιρεία.

Διεύθυνση
Συναρμολόγησης
Συντήρησης

Διευθυντής Συναρμο- Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
λόγησης -Συντήρησης
(1992), Σπουδές Η/Υ ΙΤΕ (1997), 6 χρόνια εργασία
SMART ως προγραμματιστής Βάσεων δεδομένων και
1

2

Οικονομική Διεύθυνση
Οικονομικός
ντής

Διευθυ- Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Οικονομολόγος Παν. Αθηνών (1997),
Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά Παν. Πάτρας
(1999), 3 χρόνια εργασία σε Λογιστικό γραφείο και 5
χρόνια Οικονομικός Διευθυντής ΜΕΤΕΚ.

25

6.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
6.6.1 Δικηγόροι
Η επιχείρηση θα έχει επίσης συνεργασία με το γραφείο “Θέμις”, το οποίο στελεχώνεται από έναν νομικό εξειδικευμένο σε θέματα επιχειρηματικά, εργατικά καθώς και
εμπορικού δίκαιο.
6.6.2 Τράπεζα
Η συνεργασία με την τράπεζα θα γίνεται με σκοπό την δημιουργία ενός λογαριασμού για την εταιρεία. Ο λογαριασμός αυτός θα χρησιμοποιείται για χρηματικές συναλλαγές από τις πωλήσεις που θα κάνει, είτε μέσω online αγοράς είτε μέσω πιστωτικής κάρτας..

26

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αρχικά επισημαίνεται πως συγκεντρώθηκαν τρεις μέτοχοι, οι οποίοι είναι και συ νιδιοκτήτες της εταιρίας Νέα Μάθηση.
Ο Α΄ μέτοχος έχει περιουσιακά στοιχεία 15.000 ευρώ μετρητά.
Ο Β΄ μέτοχος διαθέτει στην εταιρία 20.000 ευρώ μετρητά.
Ο Γ΄ μέτοχος έχει στο όνομά του επιταγή 30.000 ευρώ και τα προσφέρει στην επιχείρηση.
Η επιχείρηση από τον κάθε μέτοχο απέκτησε:
Α) μετρητά αξίας 15.000 ευρώ
Β) μετρητά αξίας 20.000 ευρώ
Γ) επιταγή 30.000 ευρώ.
Οι μέτοχοι έχουν δικά τους περιουσιακά στοιχεία όπως σπίτια και οικόπεδα στο
όνομά τους καθώς και αυτοκίνητα που προορίζονται για προσωπική τους χρήση. Ένα μεγάλο μέρος των μετρητών που έχουν το διέθεσαν ως αρχικό κεφάλαιο για την δημιουργία
της επιχείρησης . Τέλος έχουν και δάνεια στο όνομά τους τα οποία κάποια από αυτά τα είχαν πάρει για κατανάλωση και κάποια από αυτά για την κατασκευή σπιτιού.

27

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κατά την έναρξη μιας επιχείρησης, ειδικά την τελευταία δεκαετία είναι ένα μεγάλο
ρίσκο και χρειάζεται πολύ μελέτη ώστε να μην αποτύχει η επιχείρηση που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό φυσικά οφείλεται στην κατάσταση που επικρατεί με την παγκόσμια
κρίση που έρχεται αντιμέτωπος όλος ο πλανήτης γη. Χρειάζονται λοιπόν συλλογικές
σκέψεις για το τι θα φτιάξουμε, που, και αν θα ανταποδώσει καρπούς η εταιρία μας.
Η αρχή μιας εταιρίας λοιπόν προώθησης διαδραστικών πινάκων μάθησης είναι μια
σκέψη που συζητιόταν πολλά χρόνια, ως ένας τρόπος βελτίωσης της παράδοσης μαθήματος σε σχολεία, φροντιστήρια κ.τ.λ. Έχει εφαρμοστεί ήδη σε κάποια φροντιστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών και υπολογιστών. Στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχει ακόμα
εφαρμοστεί πλήρως, παρά μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Ο λόγος που δεν έχει εφαρμοστεί σε αυτούς τους τομείς ακόμα είναι
λόγο του κόστους αγοράς του.
Εμείς σαν εταιρία έχουμε στόχο να μειώσουμε όσο το δυνατόν το κόστος της λιανικής του τιμής. Για να γίνει αυτό λοιπόν, σκεφτόμαστε πολλούς παράγοντες στους οποίους
θα στηριχτούμε για μια καλή αρχή. Καταρχάς πρέπει να σκεφτούμε τον οικονομικό παράγοντα, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός. Πρέπει να δούμε κατά πόσο διαθέτουμε
κάποια κεφάλαια χρημάτων η όχι.( Κάθε εταιρία αντιμετωπίζει χρηματικά προβλήματα
κατά την έναρξη της).
Πρώτη εκδοχή για χρηματοδότηση που σκεφτήκαμε ήταν να καταφύγουμε σε θερμοκοιτίδα, που αυτό για να γίνει πρέπει να έχουμε ένα καλό επιχειρηματικό χρηματοοικονομικό σχέδιο ώστε ‘’πείσουμε’’ την εταιρία να μας δεχτεί. Παγκοσμίως με τον όρο Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων (Business Incubator ή απλά Incubator) εννοείται μία εταιρεία η
οποία παρέχει σε νέο-ιδρυόμενες και με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες χρηματοδότηση , χώρους και εξοπλισμό (όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, έπιπλα, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο internet, κ.λπ.), υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη (όπως σε θέματα φοροτεχνικά, λογιστικά, νομικά, πληροφορικής, εξεύρεσης προσωπικού, κ.λπ.), αλλά και ένα
δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές και σε αντάλλαγμα παίρνει ένα ποσοστό του
μετοχικού κεφαλαίου και / ή πληρωμές από την νέο ιδρυόμενη εταιρεία. (Μεγάλες εταιρίες είχαν ανάπτυξη μέσω των θερμοκοιτίδων).
Στην συνέχεια μια δεύτερη εκδοχή ήταν να χρηματοδοτηθούμε μέσω του
Crowdfunding. Ουσιαστικά πρόκειται για επενδύσεις που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε, προκειμένου να στηρίζει ένα σχέδιο (το οποίο μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να μην το
πετύχαινε και να εγκατέλειπε την προσπάθεια), έτσι μέσω ιστοσελίδων crowdfunding,
μπορεί να βρει χορηγούς και να υλοποιήσει το σχέδιό του. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά crowdfunding sites, αλλά τα κυριότερα είναι το indiegogo( για όλους τους κατοίκους
παγκοσμίως) και το kickstarter (μόνο για κατοίκους Αγγλίας και ΗΠΑ) . Μέσα από αυτές
τις ιστοσελίδες, μπορείτε να παρουσιάσετε το σχέδιο σας και να αρχίσετε να λαμβάνετε
χρήματα. Δυστυχώς το kickstarter δεν διατίθεται για κατοίκους εκτός Ηνωμένων πολιτειών και Αγγλίας, οπότε η μοναδική λύση είναι το indiegogo. Τρόποι λειτουργίας αυτών
των ιστοσελίδων είναι οι εξής:

28

Αρχικά αποφασίζεται πόσα χρήματα χρειάζεστε για να πετύχετε το στόχο σας. Εάν
πετύχετε το στόχο σας, παίρνετε τα χρήματα μείον ένα ποσό που παρακρατείτε από το ίδιο
το site, καθώς επίσης και από τον τρόπο πληρωμής (π.χ. paypal για το indiegogo). Έπειτα
επιλέγετε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστείτε για να επιτύχετε το στόχο. Στην συνέχεια ορίζονται τα δώρα που θα κερδίσουν οι δωρητές σας και τέλος αν εγκριθείτε, μπαίνετε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με όλους τους άλλους υποψήφιους.
Η χρηματοδότηση της εταιρίας μας μέσω ιδιωτικών επενδυτών ήταν ακόμα μια
συλλογική σκέψη. Με τον όρο αυτό εννοούνται ιδιώτες επενδυτές που οι οποίοι διαθέτουν
κεφάλαια και επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο χώρο τα οποία και διαθέτουν
σε νέους επιχειρηματίες με τη μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης. Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση με τον τρόπο αυτόν δεν είναι ούτε θεσμοθετημένη ούτε ιδιαίτερα διαδεδομένη
(όπως είναι διεθνώς και περιορίζεται συνήθως στην χρηματοδότηση από συγγενικά
πρόσωπα). Ωστόσο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επεκταθεί και στην Ελλάδα η χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές. Μέσα στους ιδιώτες επενδυτές μπορούμε να κατατάξουμε και φίλους, συγγενείς και όσους είναι στον στενό μας περίγυρο και μπορούν να
συμβάλουν στην χρηματοδότηση της εταιρίας μας.
Τέλος ένα άλλο είδος χρηματοδότησης είναι η χρηματοδοτική Μίσθωση. Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι ένας ολοκληρωμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός που δίνει τη
δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ή να επεκτείνει τον παραγωγικό εξοπλισμό
της χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια. Τα απαιτούμενα κεφάλαια διατίθενται από
την εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης η οποία αγοράζει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις
οδηγίες της επιχείρησης. Στην συνέχεια εκμισθώνει τον εξοπλισμό αυτόν στην επιχείρηση
για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο μίσθωμα. Με την λήξη της
σύμβασης η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας
ένα μικρό ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της αξίας του εξοπλισμού. Μπο ρεί εναλλακτικά να επιστρέψει τον εξοπλισμό στην εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ή
να συνεχίσει τη μίσθωση. Η Χρηματοδοτική Μίσθωση ως μορφή χρηματοδότησης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις, όπως:
1)Δεν χρειάζεται να καταβάλλει αμέσως τα ποσά που απαιτούνται για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού γεγονός ουσιώδες για νέες και μικρές επιχειρήσεις με μικρή ρευστότητα
2) Δεν αναγκάζεται να καταφύγει σε υπέρμετρο δανεισμό
3) Έχει την επιλογή μετά το πέρας της μίσθωσης να αγοράσει τον εξοπλισμό, να τερματίσει ή να ανανεώσει τη σύμβαση.
4) Απαλλάσσεται από τον φόρο για τον εξοπλισμό που μισθώνει αφού το σύνολο των
δόσεων αναγνωρίζεται σαν λειτουργική δαπάνη
5) Εμφανίζει καλύτερη εικόνα στις οικονομικές της καταστάσεις καθώς δεν επηρεάζονται
αρνητικά ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες

29

6)Δεν χρειάζεται να παράσχει μεγάλες εγγυήσεις όπως συμβαίνει με τον τραπεζικό δανεισμό διότι οι διαδικασίες του Leasing είναι απλούστερες και ταχύτερες.
Συμπερασματικά λοιπόν καταλήξαμε ως καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης να καταφύγουμε στις θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην THERMI A.E. η
οποία φιλοξενεί νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να
υποστηριχθούν σε θέματα καινοτομιών και γενικότερα στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη.
Η εταιρία αυτή θα μας παρέχει τον χώρο μαζί με τις κατάλληλες υποδομές. Επίσης
μια γραμματεία ικανή για την διευθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρίας. Οι απαιτήσεις
της εταιρίας είναι η καταβολή ενός μικρού μηνιαίου ενοικίου και ένα ποσοστό 5% των αρχικών μας εσόδων της εταιρίας. Εφόσον τηρηθούν αυτά έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε στην θερμοκοιτίδα μέχρι και 7 χρόνια. Τώρα το μηνιαίο ενοίκιο θα είναι στα 700
ευρώ άρα θα χρειαστούν αρχικά 25200 ευρώ για τα ενοίκια του χώρου. Λόγω της μεταφοράς των προϊόντων μας θα χρειαστούμε και ένα φορτηγό για την εξυπηρέτηση μας και των
πελατών. Αυτό θα κοστίσει γύρω στα 20000 ευρώ διότι χρειαζόμαστε και ειδική άδεια
οδήγησής του φορτηγού.
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επιχείρηση από τον κάθε
μέτοχο απέκτησε μετρητά αξίας 35.000 ευρώ και μια επιταγή ύψους 30.000 ευρώ.
Αφού με την επιταγή καλύφθηκαν τα αρχικά έξοδα, δηλαδή το φορτηγό και η διαμόρφωση
του χώρου στέγασης της εταιρίας, τα υπόλοιπα 35.000 € απομένουν για την αγορά μικρής
ποσότητας πινάκων από τον προμηθευτή, για την αρχική κίνηση στην αγορά και για την
έκθεση προϊόντων που θα γίνει.

30

9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εκπόνηση ενός πλήρους και λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου για μια
επιχείρηση είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία η οποία απαιτεί την κατοχή και την
γνώση μιας πλειάδας στοιχείων και πληροφοριών. Απαιτείται συνεννόηση και συνεργασία
υψηλού βαθμού προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι.
Επίσης προκύπτει από την εργασία πως μία μικρομεσαία επιχείρηση, όπως αυτή
που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, μπορεί να δημιουργηθεί με μικρό σχετικά κόστος
και μικρό αριθμό πλήρους εξειδικευμένου προσωπικού, εφόσον γίνει λεπτομερής και
σωστός σχεδιασμός.
Ύψιστης σημασίας για την επιβίωση, ανάπτυξη και μακροβιώτητα, καθώς και
προώθηση των προϊόντων, σε μια επιχείρηση, αποτελεί το σχέδιο Μάρκετινγκ, το οποίο αν
εκπονηθεί ορθά πραγματοποιόντας έρευνα αγοράς για τα προϊόνται και τις υπηρεσίες τα
οποία προσφέρει, μπορεί να σταθεί απέναντι στους ανταγωνιστές της με αξιώσεις.
Επίσης, όσο αναφορά τους στόχους οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή, μπορεί να
ειπωθεί πως υπήρξε πλήρης επίτευξή τους.

31

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Αδαμίδης, Ε. (2004), Εισαγωγή στην διοίκηση της παραγωγής, Εκδόσεις Πατάκη,
Αθήνα
ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Εθνική Συνομοσποδνία
(πρόσβαση 06/02/2013)

Ελληνικού

Εμπορίου,

http://www.esee.gr/page.asp?id=63,

Τραπεζικός Δανεισμός, ΤΕΙ Πειραιά,
http://ikaros.teipir.gr/ske/tropoi_xrimatodotisis.htm, (πρόσβαση 06/02/2013)
ΙΤΕ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, http://www.forth.gr/index_main.php?
c=23&l=g&s=&p=1&y=, (πρόσβαση 11/02/2013)
SMART, http://smarttech.com/Home+Page/Solutions/Higher-Education, (πρόσβαση 11/02/2013)

32

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: O/04-2013

  ECO

FOR ALL

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOY ΑΛΕΞΙΟY
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ TOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ TOY ΒΑΣΙΛΕΙΟY
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ TOY ΓΡΗΓΟΡΗ
ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ TOY ΜΙΧΑΛΗ

Αθήνα, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κωδικός Εργασίας 

O/04‐2013 

Ακαδ. έτος 2012‐2013 

Τίτλος Εργασίας 

ECO FOR ALL 

Φοιτητ‐ές / ‐ριες 

Δημακόπουλος Κωνσταντίνος, Κανάρης Αποστόλης,  Μουργελάς  Χαρά‐
λαμπος, Ανδριανοπούλου Ειρήνη, Βιδάλη Άννα 

Τμήμα 

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας 

Ημερομηνία 

9‐2‐2013 

Λέξεις κλειδιά 

Ανακύκλωση, Συστήματα Ανακύκλωσης, Λίπασμα 

Περίληψη  :    Η  λειτουργία  της  εταιρείας  Eco  For  All  βασίζεται  στην  συλλογή  /  ανακύ‐
κλωση  αποβλήτων  από  τους  κάδους  απορριμμάτων  συγκεκριμένων  δήμων  (Αλίμου, 
Φαλήρου,  Ελληνικού,  Γλυφάδας).  Κατόπιν  συγκεκριμένων  διαδικασιών  επεξεργασίας 
των αποβλήτων, θα προκύπτει ένα νέο οικολογικό προϊόν (λίπασμα) το οποίο θα δια‐
νέμεται στην αγορά. 

PROJECT INFORMATION SHEET 
Code number 

O/04‐2013 

Academic year 2012‐2013 

Title 

ECO FOR ALL 

Students 

Dimakopoulos Konstantinos, Kanaris Apostolos, Mourgelas Chara‐
lampos,  Andrianopoulou Eirini, Vidali Anna 

Department 

Mechanical Engineering Educators 

Date 

9‐2‐2013 

Keywords 

Recycling, Recycling Systems, Fertilizer 

Abstract:  Company  operation  Eco  For  All  is  based  on  the  collection  /  recycling  bins  by 
certain municipalities (Alimos, Faliro, Elliniko, Glyfada). Following specific procedures for 
handling waste, resulting in a new eco‐friendly product (fertilizer) which will be distrib‐
uted in the market. 

2

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Eco For
All» είναι προϊόν δικής μας δουλειάς και ότι όλες οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

______________________

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ______________________

ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ______________________

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ______________________

ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ,ΜΙΧΑΛΗΣ ______________________

3

Ευχαριστίες
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα παιδιά που μας βοηθήσανε
για το βίντεο και για την άψογη συνεργασία μας.

4

Πίνακας περιεχομένων
ECO FOR ALL


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( INTRODUCTION)
1.1   ΠΕΡΙΛΗΨΗ (SUMMARY)
1.1.1   Γενική Περιγραφή της εταιρείας (General Company
Description)
1.2   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ


ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ (MAIN COMPETITORS)
2.1   Ανταγωνιστική Σύγκριση (COMPETITIVE COMPARISON)
2.1.1   Προϊόντα και Υπηρεσίες (Products and Services)

10  
10  
12  

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLAN)
3.1   Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Strategy)
3.1.1   Στρατηγική Προώθησης (Promotion Strategy)
3.1.2   Πωλήσεις Λογοτεχνία (Sales Literature)
3.1.3   Πωλήσεις Στρατηγική (Sales Strategy)
3.1.4   Ανάγκες της αγοράς (Market Needs)
3.1.5   Επιμελητεία (Logistics)
3.1.6   Δήλωση τοποθέτησης (Declaration Installation)

15  
15  
15  
16  
16  
16  
17  
17  

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(MANAGEMENT AND THE FINANCIAL PLAN)
4.1   Περίληψη Διαχείρισης (MANAGEMENT SUMMARY)
4.1.1   Ομάδα Διαχείρισης (Management Team)
4.1.2   Στρατηγική Τιμολόγησης (Pricing Strategy)
4.2   Χρηματοδοτικό σχέδιο (FINANCIAL PLAN)
4.2.1   Περίληψη Εκκίνησης (Summary Boot)
4.2.2   Σχέδιο Προσωπικού (Project Personnel)
4.2.3   Κανονισμοί κυβέρνησης (Government Regulations)
4.2.4   Η στρατηγική στον τομέα της αγοράς (Strategic Objective
market sector)
4.2.5   Περίληψη Στρατηγικής (Strategy Summary)
4.2.6   Web Περίληψη Σχεδίου (Web Plan Summary)
4.2.7   Επιχειρησιακοί στόχοι, Συγκριτικό πλεονέκτημα
(Operational objectives, Comparative Advantage)

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (COMPOSTING)
5.1   Τι είναι η Κομποστοποίηση; (WHAT IS THE COMPOSTING)
5.2   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(COMPOSTING
PROCESS)

18  
18  
19  
21  
21  
21  
22  
23  
23  
23  
24  
24  
26  
26  
26  
5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

28  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
7.1   ΒΙΒΛΙΑ
7.2   ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (JOURNALS)
7.3   ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
7.4   ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

29  
29  
29  
29  
29  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ:
(MARKET SURVEY)

30  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΑΖΗΤIΣΗ ΣΤΟ GOOGLE(GOOGLE
SEARCH)

31  

10  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ CRAIG(LIST CRAIG)

32  

11  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(WORKING
GROUP PROPOSAL)

33  

6

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( INTRODUCTION)
Don’t throw away, recycle for another Day!

Η “Eco For All” είναι μια εξελεγκτική και προοδευτική επιχείρηση που παρέχει
συνεχείς επεκτάσεις στον κλάδο της ανακύκλωσης. Σκοπός της δημιουργίας μια
καινοτόμας εταιρείας σαν την δική μας, είναι η αφοσίωση στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών με ανταγωνιστικές τιμές , έχοντας ως μοναδική προϋπόθεση ένα
καθαρό και υγιές περιβάλλον.
9/2/2013

“Eco For All”
Κολοκοτρώνη 57
Ασπρόπυργος, Αττικής 193 00
Τηλέφωνο: 210 5575760
Fax: 210 5585780
E-mail: Εrecycling@yahoo.gr

1.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (SUMMARY)

Η λειτουργία της εταιρείας “Eco For All” βασίζεται στην συλλογή/ανακύκλωση
αποβλήτων από τους κάδους απορριμμάτων συγκεκριμένων δήμων (Αλίμου, Φαλήρου,
Ελληνικού,
Γλυφάδας)
Κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών επεξεργασίας των αποβλήτων, θα προκύπτει
ένα νέο οικολογικό προϊόν (λίπασμα). Το καταναλωτικό προϊόν αυτό θα ανταποκρίνεται
σε
τρεις
κρίσιμες
ανάγκες:

Θα δίδεται εναλλακτική λύση στις δημοτικές αρχές για την περισυλλογή
και υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Θα βοηθήσει στην άμεση αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα εδάφους τα οποία θα βελτιώνουν και θα καθιστούν την γη ως πιο υγιή .

Θα υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς και κανόνες περί της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας αποβλήτων.

Τα ανακυκλωμένα απορρίμματα μας ,τα οποία θα προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας θα πωλούνται προς κατασκευαστές λιπασμάτων, φυτώρια, τοπία αρχιτεκτονικής, αγρότες, κρατικές υπηρεσίες, γήπεδα γκολφ, εστιατόρια , αλλά και στον κάθε
άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τον καλλωπισμό του κήπου του. Όλοι αυτοί οι δυνητικοί πελάτες θα επωφεληθούν από πολλά χαρακτηριστικά του εδάφους χρησιμοποιώντας οργανικό κομπόστ.

100% διαλυτό σε νερό έχοντας ως άμεσο αποτέλεσμα την ισορροπημένη
διατροφή του φυτού.

7

Δεν εμπεριέχει όξινα στη φύση υλικά, διατηρώντας έτσι το Ph του εδάφους
εμποδίζοντας την ενδεχόμενη απόφραξη του συστήματος άρδευσης από ανθρακικά άλατα, που αφθονούν στα χημικά λιπάσματα .

Είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα επιβλαβή άλατα (Na, Cl)

Το λίπασμα εγχέεται απευθείας στο ριζικό σύστημα του φυτού μέσω μικρόάρδευσης.

Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης έχοντας ως άμεσο αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση, μεγιστοποιώντας την ποσότητα των αγαθών αλλά και την
ποιότητα.

Αποθηκεύει το 35-40% των θρεπτικών συστατικών του φυτού, λόγω της
υδρολίπανσης.

Η “Eco For All” θα είναι ο ηγέτης στην Ελληνική αγορά ως την πρώτη εταιρεία
που ασχολείται με την περισυλλογή και την ανακύκλωση των ανθρωπίνων αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων . Επιπλέον παρέχουμε
στους δήμους με ένα οικονομικό πρόγραμμα μια εναλλακτική λύση για τη διάθεση
των αποβλήτων της ανθρώπινης ιλύος.
Η “Eco For All” ανήκει στους ιδρυτές και πρόεδρους της, Δημακόπουλος Κωνσταντίνος, Απόστολος Κανάρης, Ανδριανοπούλου Ειρήνη, Βιδάλη Άννα και
Μουργελάς Χαράλαμπος. Οι ιδρυτές της επιχείρησης αυτής θα συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις της διοίκησης. Η “Eco For All” εισέρχεται σε μια εξειδικευμένη αγορά και σε έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει υλοποιήσει ξανά μια τέτοια επιχειρησιακή κίνηση. Αυτό είναι ένα μοναδικό και βιώσιμο σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφόρων πελατών,εισαγόμενη σε μια ανεκμετάλλευτη αγορά με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.
Μία από τις πιο ελκυστικές πτυχές είναι ότι η επιχείρηση αναμένεται να επιτύχει
μια ισχυρή ταμειακή θέση και την επίτευξη κερδοφορίας κατά το πρώτο κιόλας
έτος λειτουργίας του.Η μεγάλη ανάγκη για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες,
καθώς και η έλλειψη άμεσου ανταγωνισμού, βοηθούν στην επίτευξη του στόχου
μας.Η έρευνα θα είναι μια συνεχής διαδικασία για την εταιρεία.
1.1.1

Γενική Περιγραφή της εταιρείας (General Company Description)

Η αποστολή "Eco For All" αποσκοπεί σε τρεις πτυχές.Πρώτη ευθύνη μας είναι να
διασφαλίσουμε την οικονομική ευημερία της επιχείρησης. Δεύτερον, είναι να παράσχει σε δήμους με ένα οικονομικό πρόγραμμα, εναλλακτική λύση για τη διάθεση των ανθρώπινων αποβλήτων. Τρίτον, είναι να παράσχει μία κορυφαία ποιότητα, ανακυκλωμένου υλικού για τους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από πολλές καλές ιδιότητες που προσφέρει το κομπόστ. Επιπλέον, ελπίζουμε να οικοδομήσουμε στον καταναλωτή μια θετική αίσθηση σχετικά με τη
σκοπιμότητα της χρήσης οργανικού λιπάσματος. Είμαστε μια εταιρεία η οποία ήρθε στο φως για έναν και μοναδικό λόγο, την ανακύκλωση.
Είναι ανώφελο να περιμένετε από μία εταιρεία να είναι αποτελεσματική και επιτυχής , εκτός αν πραγματικά πιστεύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει.
Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αποτυγχάνουν να λάβουν αρκετά σοβαρά

8

τις δικές τους επιχειρήσεις και προβαίνουν σε πράξεις που αποσκοπούν μόνο στο
μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Είναι αδύνατον μια εταιρεία να πετύχει εάν δεν υπάρχει κίνητρο από τους ιδρυτές, και το δικό μας είναι η σωτηρία του περιβάλλοντος.
Με μια σεμνή και συνετή διαχείριση των χρημάτων θα επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία, εξάλλου η ψυχή της κάθε επιχείρησης είναι οι ταμειακές ροές.
Επομένως χρειάζονται να κινηθούν διαδικασίες όπως, η απογραφή των ήδη υπαρχόντων προϊόντων ,η αντικατάσταση τυχόν βλαβών και η κατάλληλη προώθηση
των προϊόντων. Η μετατροπή απορριμμάτων σε οργανικό λίπασμα είναι μια καινοτόμα ιδέα που μόνο η “Eco For All” θα μπορέσει να φέρει εις πέρας. Είμαστε εμπειρογνώμονες και επικεντρωνόμαστε στο καθήκον μας, το οργανικό λίπασμα.

1.2

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας εταιρείας, η μελέτη, η ανάλυσή της,
η επεξεργασία, ο σχεδιασμός κι ο προγραμματισμός της. Στόχοι της εργασίας είναι
η πλήρης ανάλυση της εταιρείας και του προσωπικού της. Επιπλέον στόχος είναι η
δημιουργία μιας εταιρείας η οποία θα πρέπει να είναι κερδοφόρα και να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Είναι άξιο να αναφερθεί πως λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας, από το 2013 πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής δεν θα είναι σε θέση να δεχθούν τα ανθρώπινα απόβλητα ( φαγητά) (www.dhmoths.gr). Η "Eco For All" θα λύσει αυτό το πρόβλημα καθώς θα είναι εκείνη που θα μαζεύει τα απόβλητα από κάθε γειτονιά των
νοτίων προαστίων. Ο καταναλωτής θα τοποθετεί τα απορρίμματά του στους συγκεκριμένους πορτοκαλί κάδους μας, οι οποίοι θα βρίσκονται δίπλα από τους
πράσινους, και έπειτα τα ειδικά φορτηγά της επιχείρησής μας θα περισυλλέγουν
τα απόβλητα.

9

2

ΚΥΡΙΌΤΕΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ (MAIN COMPETITORS)

Άμεσοι ανταγωνιστές ουσιαστικά είναι ανύπαρκτοι στην περιοχή της Αττικής. Σημαντικοί έμμεσοι ανταγωνιστές μας είναι οι κατασκευαστές χημικών λιπασμάτων.
Ωστόσο, τα προϊόντα τους είναι πιο δαπανηρά και δεν ανταποκρίνονται στην τάση
της αγοράς προς οτιδήποτε οικολογικό.
Ορισμένοι δήμοι έχουν αρχίσει εργασίες κομποστοποίησης, σε μια προσπάθεια να
ασχοληθούν με τα θέματα διάθεσης αποβλήτων. Χρησιμοποιούν συνήθως μια μέθοδο στην οποία τοποθετείται ιλύος στο έδαφος. Αυτή η μέθοδος είναι αναποτελεσματική καθώς είναι αργή αφού διαρκεί 90 ή περισσότερες ημέρες, πράγμα που
σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα είναι αβέβαιη για τους καταναλωτές. Επίσης, σε αυτή τη μέθοδο κομποστοποίησης δεν είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες προκειμένου να σκοτώνουν επιβλαβή βακτήρια και σπόρους ζιζανίων. (the
watertreatments). Κάτι που η "Eco For All" δεν πρόκειται να διακινδυνέψει ποτέ
είναι η υγεία των καταναλωτών της, για αυτό θα τοποθετούνται ειδικοί κάδοι από
οπού τα μικρόβια από την συλλογή των απορριμάτων δεν θα μπορούν να διαφύγουν, μέχρι να φτάσουν στο εργοστάσιο όπου θα υπαντούνται σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες. Επιπλέον, οι δήμοι δεν είναι επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι είναι
περιορισμένη η εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς αυτούς.
Τέλος, οι ισχυρές δυσάρεστες οσμές μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για τους δήμους, λόγω της εγγύτητας των τοπικών κατοικιών και επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, οι προσπάθειες κομποστοποίησης θεωρούνται ανταγωνιστική απειλή.
2.1

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ (COMPETITIVE COMPARISON)

Η " Eco For All "δραστηριοποιεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο προσθέτει
μεγάλη αξία τόσο μέσω των υπηρεσιών μας όσο και των προϊόντων μας.Παρέχει
ένα εναλλακτικό κανάλι διάθεσης στους δήμους που αντιμετωπίζουν μια νομοθετική προθεσμία που απειλεί να κόψει τα παραδοσιακά μέσα για τη διάθεση των
αποβλήτων.
Αυτή η τάση στην αγορά, μακριά από χημικά λιπάσματα αλλά δίπλα στο φυσικό
οργανικό κομπόστ. Το προϊόν μας ανταποκρίνεται σε αυτή την τάση της αγοράς.
Το Compost έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών λιπασμάτων. Τα
χημικά λιπάσματα πωλούνται περίπου 2500 € ανά τόνο, ενώ τα κομπόστ μας θα
είναι στην τιμή των περίπου 1300 - 1500 € ανά τόνο. Το δικό μας προϊόν διαφέρει εξολοκλήρου από τα γνωστά σε εσάς χημικά λιπάσματα. Αντιδρά διαφορετικά
καθώς, απελευθερώνει τα θρεπτικά συστατικά επί μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά
μέσο όρο δύο έως τρεις μήνες. Η χημική αντίδραση στα παρούσα λιπάσματα λαμβάνει χώρα άμεσα, δημιουργώντας διαταραχές στα φυτά, και συνήθως δεν διαρκεί
περισσότερο από τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Μετά από τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, ο πελάτης θα χρειαστεί να αγοράσει περισσότερο λίπασμα, κοστίζοντάς του τόσο χρόνο όσο και χρήμα.Επί παραδείγματι στα γήπεδα γκολφ, όταν
εφαρμόζεται η διαδικασία της λίπανσης με χημικά προιόντα, το γήπεδο του γκολφ
επιβάλλεται να παραμείνει κλειστό καθόλα την διάρκεια της ημέρας, κάτι που εν
αντί θέση δεν θα συνέβαινε με το οργανικό λίπασμα καθώς δεν είναι καθόλου επιβλαβές. (www.improve-your-garden-soil.com).

10

ΠΡΟΙΌΝ

Τα χημικά λιπάσματα κατασκευάζονται από συνθετικό υλικό

Τα οργανικά λιπάσματα
κατασκευάζονται από υλικά που προέρχονται από
ζωντανούς οργανισμούς

ΚΌΣΤΟΣ

Ακριβά

Οικονομικά

NPK Ratio:

20 με 60%

Περίπου 14%

ΘΡΕΠΤΙΚΆ

Έχουν ίση κατανομή των
τριών βασικών θρεπτικών
συστατικών,
φώσφορο,
άζωτο, κάλιο.

Έχουν άνιση κατανομή
των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών

ΡΥΘΜΌΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Άμεση προμήθεια

Αργή απελευθέρωση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ

Τεχνητή προετοιμασία

Παρασκευάζονται φυσικά

ΘΕΤΙΚΆ

Τα χημικά λιπάσματα είναι εξίσου πλούσια σε
τρία βασικά θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται
για τις καλλιέργειες.

Προσθέτει φυσικά θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, αυξάνει την οργανική ύλη του εδάφους, βελτιώνει τη δομή του εδάφους και το καθιστά πιο
καθαρό, βελτιώνει την ικανότητα
συγκράτησης
νερού του φυτού, μειώνει
τη διάβρωση από τον αέρα και το νερό, αργή και
σταθερή
απελευθέρωση
των θρεπτικών ουσιών,

ΑΡΝΗΤΙΚΆ

Πολλά χημικά λιπάσματα
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε οξύ

Έχουν αργή δυνατότητα
απελευθέρωσης

ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

11

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

θειικό αμμώνιο, φωσφορικό αμμώνιο, νιτρικό
αμμώνιο, ουρία, χλωριούχο αμμώνιο και όμοια των

Βαμβακέλαιο γεύμα, γεύμα αίματος, γαλάκτωμα
ψαριών, και κοπριά και
λυμάτων ιλύος, κλπ.

Σχήμα 2.1: (Www.echochem.com). Όπως αποδεικνύεται, το οργανικό λίπασμα έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών λιπασμάτων.
Το οργανικό λίπασμα μας έχει επίσης σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα είδη. Για να είναι μια βιώσιμη, κερδοφόρα, αναπτυσσόμενη επιχείρηση, θα πρέπει
να είναι μια αξιόπιστη πηγή προμήθειας λιπάσματος για τους πελάτες μας. Για να
εξυπηρετήσει την αγορά και να αναπτυχθεί σε αυτήν η διαθεσιμότητα του προϊόντος μας δεν μπορεί να είναι διαλείπουσα. Πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση κάθε φορά μέσα σε εύλογο χρόνο παράδοσης. Από την εγγενή φύση της επιχείρησης, η ανθρώπινη λάσπη αποβλήτων θα είναι πάντα διαθέσιμη για
κομποστοποίηση σε μεγάλες, αξιόπιστα ποσότητες, σε μια σταθερή ποιότητα και
με σταθερό κόστος. Άλλα λιπάσματα δεν μπορούν να μας ανταγωνιστούν με την
εξής έννοια: παρόμοιες ποσότητες δεν είναι διαθέσιμες τόσο άμεσα και δεν καλύπτονται από τόσες λίγες θέσεις εργασίας, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση του
κόστους μεταφοράς που σχετίζεται με την περισυλλογή. Επιπλέον, εάν η συλλογή
είναι από τα αγροκτήματα, μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν κοπριά αλόγου, κοπριά πουλερικών, κοπριά αγελάδων, κοπριά γουρουνιών, κλπ. σε ποικίλες
ποσότητες με την πάροδο του χρόνου. Αυτό εγγενώς θα οδηγήσει σε ένα προϊόν
που αλλάζει συνεχώς το περιεχόμενο και την ποιότητα του. Στην πραγματικότητα,
οι πελάτες δεν γνωρίζουν την διαθεσιμότητα των παραδοσιακών λιπασμάτων, καθιστώντας την διαθεσιμότητα απρόβλεπτη. Η "Eco For All" δεν θα έχει αυτές τις
ελλείψεις και θα πρέπει να θεωρηθεί ως το προϊόν ανώτερης ποιότητας.

2.1.1

Προϊόντα και Υπηρεσίες (Products and Services)

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας προσφέρουν λύσεις που απαιτούνται στους δήμους και την αγορά για τα βιολογικά προϊόντα βελτίωσης εδάφους
(www.lumes.lu.se). Η "Eco For All" συνειδητοποιεί ότι οι καταναλωτές σήμερα
είναι πιο συνειδητοί για την ανακύκλωση και το περιβάλλον τους. Λόγω αυτού
του κλίματος, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση μεταξύ των καταναλωτών προκειμένου αποφευχθεί οποιαδήποτε χρήση προϊόντων που είναι εναντίον του περιβάλλοντος
Εμείς θα προσφέρουμε μια μεγάλης ισχύος υπηρεσία καθώς θα προσφέρουμε σε
δήμους εναλλακτικούς τρόπους για τη διάθεση της ιλύος ανθρωπίνων αποβλήτων
που παράγονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
2.1.1.1

Περιγραφή της επιχείρησης (Description of business)

Σε εθνικό επίπεδο, πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής κλείνουν εξαντλώντας τις
εναπομένουσες ικανότητές τους (http://concernedcitizens.homestead.com). Ωστό12

σο, λόγω των περιβαλλοντικών περιορισμών, οριοθέτηση νόμων , και άλλες ρυθμιστικές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, πολύ λίγες χωματερές προσπαθούν
να αντισταθμίσουν την διαφαινόμενη κρίση χώρου (www.wired.com). Εν τω μεταξύ τα αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων αποβλήτων, συνεχίζουν να ρέουν σε μεγαλύτερο όγκο. Ο χειρισμός των αποβλήτων έχει γίνει
ένα μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους δήμους. Με περισσότερα απόβλητα
που δημιουργούνται καθημερινά, οι χώροι υγειονομικής ταφής, σε εθνικό επίπεδο
,αντιμετωπίζουν μια κρίση ικανότητας. Ως εκ τούτου, οι επιλογές για τη διάθεση
της ιλύος ανθρώπινου αποβλήτων πρόκειται να γίνουν εξαιρετικά περιορισμένες,
κάτι που σημαίνει πως η διάθεση θα γίνει προφανώς πιο δαπανηρή. Λαμβάνοντας
υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, εμείς θα προσφέρουμε στους δήμους εξαιρετικά
πολύτιμη υπηρεσία - ένα εναλλακτικό μέσο για τη διάθεση της ιλύος ανθρώπινου
αποβλήτων. Είναι γεγονός πως οι δήμοι σήμερα πληρώνουν χώρους υγειονομικής
ταφής για τη διάθεση των αποβλήτων τους. Η αμοιβή είναι συνήθως 20 έως 50 €
ανά τόνο. Όπως προαναφέρθηκε, στο εγγύς μέλλον πολλοί χώροι υγειονομικής
ταφής θα σταματήσουν να λαμβάνουν τα ανθρώπινα απόβλητα λάσπης και οι τιμές
αναμένεται να αυξηθούν δραματικά λόγω της απλής προσφοράς και της ζήτησης.
Όχι μόνο θα ανατραπεί η αύξηση των τελών, αλλά δεδομένου ότι οι δήμοι θα
πρέπει να απομακρύνονται όλο και περισσότερο προκείμενου να βρουν υποδοχή
για τους χώρους υγειονομικής ταφής , το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων θα
αυξηθεί επίσης. Η “Eco For All” θα βοηθήσει και πολύ πιθανόν να λύσει το πρόβλημα των δήμων με τον εξής τρόπο: Τοποθετώντας κάδους σε κάθε γειτονιά των
νοτίων προαστίων , όπου ο κάθε καταναλωτής θα τοποθετεί στην ουσία τα αποφάγια του, αφού ήδη έχει τοποθετηθεί στην διαδικασία διαχώρισης των απορριμμάτων λόγω των μπλε κάδων. Έπειτα τα φορτηγά της εταιρείας μας θα περισυλλέγουν τα απορρίμματα και θα τα φέρνουν στο εργοστάσιο όπου θα γίνεται και η επεξεργασία παραγωγής του λιπάσματος. Αξίζει να αναφερθεί πως η περισυλλογή
των απορριμμάτων δεν θα γίνεται μόνο, άμεσα με τον καταναλωτή αλλά και έμμεσα. Θα υπάρχει συνεργασία με εστιατόρια τα οποία θα μας παραχωρούν τα απόβλητά τους κερδίζοντας έτσι χρόνο και χώρο. Η όλη διαδικασία της ανακύκλωσης
των απορριμμάτων θα διαρκεί τρεις μόλις ημέρες. Στην τελευταία το υλικό που θα
προκύπτει θα μετατρέπεται σε ένα υλικό κομπόστ, ασφαλές για χρήση ακόμη και
σε γεωργικές εφαρμογές. Οι πιθανοί πελάτες περιλαμβάνουν χλοοτάπητα, αγροκτήματα, οι κατασκευαστές λιπασμάτων, γήπεδα γκολφ, φυτώρια, αρχιτεκτονικής
τοπία, κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τον κάθε ιδιοκτήτη που ενδιαφέρεται να
καλλωπίσει τον κήπο του .
2.1.1.1.1 Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου (The advantages of this method)
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου ανακύκλωσης / κομποστοποίησης έχουν ως
εξής:
 Η ανακύκλωση ολοκληρώνεται γρήγορα σε τρεις ημέρες. Άλλες μέθοδοι
λαμβάνουν 90 συν ημέρες κοστολογώντας τα έξοδα και μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας πολύ υψηλά, καθιστώντας την διαδικασία εξαιρετικά δαπανηρή.

13

 Ο διαχειριστής έχει ακριβή έλεγχο της υγρασίας, θερμοκρασίας και αερισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη δυνατή κομποστοποίηση.
 Σε δοχείο κομποστοποίησης μπορεί να διατηρηθεί μια ταχεία διαδικασία
αποσύνθεσης όλο το χρόνο, ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της οργανικής ύλης και της γονιμότητας του εδάφους.

14

3
3.1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLAN)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING STRATEGY)

Η στρατηγική μάρκετινγκ είναι ο πυρήνας της βασικής στρατηγικής:
1. Δίνουμε έμφαση υψηλής αξίας, υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Χτίζουμε μια σχέση προσανατολισμού των επιχειρήσεων.
3. Εστιάζουμε σε δήμους, κατασκευαστές λιπασμάτων, αρχιτεκτονικής τοπίου, ιδιοκτήτες εστιατορίων, παιδικούς σταθμούς, καθώς και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως το κλειδί της αρχής αγορών.
Η Ελλάδα πέφτει 12 θέσεις στην κατάταξη, δηλαδή στην 83η (ή κατά 10 θέσεις σε
ένα σταθερό δείγμα) και είναι η χαμηλότερα βαθμολογημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (World Economic Forum). Η μείωση ακολουθεί την πολυδιαφημισμένη
αναθεώρηση στα οικονομικά έξοδα της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, και την επακόλουθη κρίση χρέους με την Ελλάδα που από εκατοστή τρίτη
πέφτει στην εκατοστή εικοστή τρίτη θέση στο μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και την μείωση κατά 10 θέσεις στην 93η θέση στα μέτρα της οικονομικής ανάπτυξης της αγοράς. Δεδομένης της πρόσφατης αναταραχής, δεν είναι ίσως έκπληξη το γεγονός ότι η αξιολόγηση των δημόσιων οργανισμών (π.χ., η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, η διαφθορά, κατάχρηση επιρροής) έχει επίσης υποφέρει
από το τελευταίο έτος, με συνολική χαμηλή αξιολόγηση στο 83. Ένας άλλος σημαντικός τομέας ανησυχίας είναι η αναποτελεσματική αγορά εργασίας της χώρας
(125ος), η οποία θα καταστήσει πιο δύσκολο να βγει από την κρίση, γεγονός που
αποδεικνύει τη σημασία των πρόσφατων προσπαθειών για την αύξηση του ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας. Στην
προσπάθειά της να ξεπεράσει τις σημερινές δυσκολίες, η Ελλάδα έχει μια σειρά
από πλεονεκτήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου ενός αρκετά καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού που είναι έμπειροι στην υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας. (World Economic Forum).
3.1.1

Στρατηγική Προώθησης (Promotion Strategy)

• Δημοσιότητα: θα σταλούν δελτία ειδήσεων σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες. Η
δημοσίευση άρθρων - ειδήσεων για την “Eco For All” θα δώσει μεγάλη αξιοπιστία
όντας ένας εξαιρετικός τρόπος για να ενημερώσει όλες τις αγορές-στόχους γι
'αυτό το νέο, καινοτόμο επιχειρηματικό προϊόν και τις λύσεις που προσφέρει για
τους δήμους και τους χρήστες του κομπόστ. Θα επιδιώξουμε ομοίως δημοσιότητα
με μορφή των ειδήσεων από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς.
• Διαφήμιση: Θα χρησιμοποιήσουμε το διαφημιστικό ταχυδρομείο και την πρόσωπο-με-πρόσωπο προώθηση, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις αγορές-στόχους κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα του κάθε καταναλωτή για την ανακύκλωση. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί
15

και ο τύπος ως μέσο διαφήμισης. Όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους πριν από την περαιτέρω εφαρμογή.
• Διαδίκτυο: Θα έχουμε ένα περιεχόμενο ιστοσελίδας (γεμάτο με κάθε αναγκαία
πληροφορία) προσανατολισμένη προς την εκπαίδευση των δυνητικών πελατών
σχετικά με τα οφέλη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3.1.2

Πωλήσεις Λογοτεχνία (Sales Literature)

Θα προετοιμάσουμε ένα γενικό φυλλάδιο με πληροφορίες και χάρτες για τα προϊόντα “Eco For All” και για τη διάδοση των υπηρεσιών προς τους δυνητικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των εστιατορίων.
3.1.3

Πωλήσεις Στρατηγική (Sales Strategy)

Η στρατηγική της “Eco For All” για τις πωλήσεις είναι σχετικά απλή. Το όνομα
της εταιρείας μας είναι από μόνο του ένα διαφημιστικό προιόν καθώς επικεντρώνεται στο τομέα της ανακύκλωσης. Η στρατηγική μας βασίζεται στην ενημέρωση
του εκάστοτε πελάτη ως προς την προστιθέμενη αξία και της σύγκρισης προιόντος
με κόστος.
Η παρούσα ομάδα διαχείρισης, θα γίνει η κύρια δύναμη των πωλήσεων, όταν αρχίσουν οι εργασίες. Η δύναμη της “Eco For All” στο τομέα των πωλήσεων θα αυξηθεί, καθώς θα υπάρχει ζήτηση για το προϊόν. Κατά τους πρώτους έξι έως δώδεκα μήνες των εργασιών, οι πωλήσεις θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές σε δήμους, κατασκευαστές λιπασμάτων, αγρότες, μικρά φυτώρια και άλλες συναφείς
επιχειρήσεις. Η ομάδα θα προωθήσει τα προϊόντα που βασίζονται σε περιβαλλοντικές δυνάμεις τους. Η "Eco For All" θα χρησιμοποιήσει άλλα κανάλια πώλησης
μετά το πρώτο έτος.
3.1.4

Ανάγκες της αγοράς (Market Needs)

Πολλές εταιρείες ανταγωνίζονται στην αγορά λιπασμάτων. Σημαντικά σημεία πώλησης τους είναι επιδόσεις και την τιμή. Ωστόσο, οι καταναλωτές έχουν δημιουργήσει αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των χημικών και βιολογικών προϊόντων.
Οι ανταγωνιστές της "Eco For All" μπορεί να χωριστούν σε δύο μορφές: άμεσοι
και έμμεσοι.
Οι άμεσοι ανταγωνιστές μας θα πρέπει να περιλαμβάνουν άλλους παραγωγούς κομπόστ που είναι σε θέση να παράγουν επαρκή ποσότητα προϊόντος, έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας είναι πως δεν υπάρχει άλλος παραγωγός κομποστοποίησης στην Ελλάδα
που ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε άμεσο ανταγωνισμό στην Ελλάδα.
Έμμεσους ανταγωνιστές μας είναι οι κατασκευαστές λιπασμάτων (που είναι επίσης ένα μέρος της αγοράς-στόχου μας). Όπως σημειώνεται σε άλλο σημείο αυτού
του επιχειρηματικού σχεδίου, η τάση είναι μακριά από χημικά λιπάσματα, προς τα
φυσικά οργανικά βελτιωτικά εδάφους. Έτσι, η αγορά χημικών λιπασμάτων μειώνεται ενώ η αγορά μας αυξάνεται.

16

3.1.5

Επιμελητεία (Logistics)

Τα Logistics της εταιρείας μας βασίζονται στη γρήγορη και συνεχή κίνηση. Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, πρόκειται να τοποθετηθούν γύρω από τα νότια προάστια.
Στον κάθε δήμο που θα τοποθετηθούν οι κάδοι, αντιστοιχούν 560 ειδικοί κάδοι
και ένα απορριμματοφόρο. Η διαδικασία αποκομιδής θα γίνεται κάθε δύο μέρες με
πρόγραμμα που καταρτίζει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Μετά την περισυλλογή
των απορριμμάτων τα φορτηγά θα μεταφέρουν τα απόβλητα στο εργοστάσιό μας,
όπου εκεί θα λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των και ο διαχωρισμός από πιθανά
απόβλητα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ειδικό προσωπικό (χημικοί, βιολόγοι) θα είναι παρόντες επιβλέποντας την διαδικασία. Μετά το πέρας της επεξεργασίας του λιπάσματος, θα γίνεται η συσκευασία του προϊόντος. Τέλος θα είναι
έτοιμο για την διανομή του προϊόντος με τα φορτηγά μεταφοράς.
3.1.6

Δήλωση τοποθέτησης (Declaration Installation)

Για τους δήμους που αναζητούν μια απάντηση στο πρόβλημα των αποβλήτων
τους, η “Eco For All” είναι ένας αξιόπιστος στρατηγικός σύμμαχος που τους δίνει μια οικονομικώς αποδοτική λύση.
Για τους χρήστες των λιπασμάτων, η “Eco For All” είναι ένας αξιόπιστος φορέας
παροχής, με απίστευτο χαμηλό κόστος και προϊόντα υψηλής ποιότητας.

17

4

4.1

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(MANAGEMENT AND THE FINANCIAL PLAN)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT SUMMARY)

Ο κος Δημακόπουλος είναι ο εγκέφαλος πίσω από την "Eco For All". Συνειδητοποίησε ότι υπήρχε η ανάγκη για την ανακύκλωση της ανθρώπινης ιλύος έτσι ώστε
να χρησιμοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς και επωφελής για το περιβάλλον
τρόπους. Με την ανάπτυξη, την αποφασιστικότητα, τα κίνητρα, και την επιμονή
όλων των συνεργατών και εργαζομένων, η “Eco For All” θα είναι ο μεγαλύτερος
παραγωγός της επεξεργασίας του ανθρώπινου ιλύος στην Αττική κατακτώντας μια
ηγετική θέση στην Ελλάδα.
Η ομάδα διαχείρισης της “Eco For All” θα αποτελείται από τις ακόλουθες εκτελεστικές θέσεις:
Γενικός διευθυντής: Απόστολος Κανάρης. Ο κος Κανάρης έχει πτυχίο στη γεωργία
από το Πανεπιστήμιο του και βρίσκεται 30 χρόνια στη γεωργία και τη βιομηχανία
Έχει ερευνηθεί εκτενώς και δοκιμαστεί αυτή η διαδικασία κομποστοποίησης για
να διασφαλιστεί η λειτουργία της. Ο κος Κανάρης είναι πολύ καλά εξοικειωμένος
με την διαδικασία αυτή από την αρχή της καριέρας του, μην έχοντας όμως ασχοληθεί με οργανικά προιόντα. Ο κος Κανάρης έχει εμπειρία στη λειτουργία, κατασκευή και συντήρηση του βαρέως εξοπλισμού. Αυτή η δυνατότητα θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης.
Διευθυντής παραγωγής: Μουργελάς Χαράλαμπος. Ο κ. Μουργελάς έχει λειτουργήσει σε μια επιχείρηση εξωραϊσμού για 7 χρόνια και είναι στενά εξοικειωμένος
με τις χρήσεις των υλικών κομπόστ, καθώς και με τις αγορές.
Διευθυντής οικονομικών: Δημακόπουλος Κωνσταντίνος. Ο κ. Δημακόπουλος έχει
ένα ουσιαστικό υπόβαθρο στην επιχείρηση και τη διαχείριση. Θα χειρίζεται οικονομικές λεπτομέρειες της διοίκησης, όπως οι φόροι, και η τήρηση βιβλίων, ασφαλίσεις εργαζομένων και η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της
επιχείρησης.
Διευθυντής προσωπικού : Βιδάλη Άννα. Η κ. Βιδάλη έχει εργαστεί σε πολυεθνικές
εταιρείες ως διευθύντρια προσωπικού και μέχρι τώρα έχει μια θαυμαστή πορεία
στην αγορά εργασίας.
Διευθυντής marketing και δημοσίων σχέσεων: Ανδριανοπούλου Ειρήνη. Η κ. Ανδριανοπούλου έχει πτυχίο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
marketing. Η εμπειρία της δεν είναι τόσο μεγάλη καθώς είναι νέα στην αγορά εργασίας αλλά σίγουρα οι γνώσεις της θα είναι ωφέλιμες στην επιχείρηση.
Στην “Eco For All” η διαχειριστική ομάδα πιστεύει ότι αυτός ο μοναδικός τρόπος
ανακύκλωσης ,θα αλλάξει τον τρόπο που οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα λιπασμάτων. Όπως και με κάθε εταιρεία, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ομάδας διαχείρισης είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορούν να μην ληφθούν σοβαρά
υπόψη. Οι Διαχειριστές της "Eco For All" θα εργαστούν από κοινού ως μια ομάδα για την δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

18

4.1.1

Ομάδα Διαχείρισης (Management Team)

Οι αρμοδιότητες που εμπλέκονται στην ανακύκλωση της εταιρείας “Eco For All”
είναι μεγάλες και πλούσιες. Κύριος σκοπός της ανακύκλωσης “Eco For All” είναι
να απευθύνει πρόταση προς τους δήμους, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για
τη ανθρώπινη διάθεση των αποβλήτων, με σκοπό την παράκληση για ένα υγιές
περιβάλλον μέσω της ανακύκλωσης. Κάθε εκτελεστικό μέλος θα έχει πολλές ευθύνες που είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να πετύχει στην παραγωγή, δημιουργώντας εξαιρετικά προϊόντα.
Ως συν-ιδρυτής και πρόεδρος της “Eco For All”, ο κ. Κανάρης θα είναι υπεύθυνος
για τη συνολική λειτουργία. Θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ευημερία της “Eco For All”.Η Γενική διεύθυνση είναι το
κύριο συντονιστικό όργανο της επιχείρησης. Έργο της είναι να προβλέπει και να
ερμηνεύει τις συνθήκες του περιβάλλοντος, να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά και
τις δυνατότητες της επιχείρησης, να προσδιορίζει την αποστολή της επιχείρησης,
να διαμορφώνει τους στρατηγικούς στόχους από τους οποίους στη συνέχεια θα
προέλθουν οι επί μέρους στόχοι και τα προγράμματα δράσης των διαφόρων τμημάτων, να παρακολουθεί την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, να ελέγχει και να αξιολογεί την απόδοση των τμημάτων και την ολοκλήρωση των στόχων της επιχείρησης προκειμένου να τους επαναπροσδιορίζει εφόσον η κατάσταση το απαιτεί. Ο
γενικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση του έργου της επιχείρησης. Έναν ακόμα ρόλο που θα έχει ο κ. Κανάρης είναι η διεύθυνση του ποιοτικού ελέγχου. Σκοπός του είναι να φροντίζει για την τήρηση των προδιαγραφών
των συστημάτων, των διαδικασιών και των δεσμεύσεων της διοίκησης σε όλα τα
στάδια της βιομηχανικής αλυσίδας. Ο Γενικός διευθυντής δοκιμάζει τη λειτουργία
των συστημάτων (Ποιοτικός Έλεγχος-Testings), κάνει Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας και επικοινωνεί τα αποτελέσματα αυτών των
επιθεωρήσεων στη Διοίκηση. Έπειτα από αυτό η Διοίκηση αποφασίζει να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στο τρόπο διοίκησης ή σε λάθη στην
παραγωγική διαδικασία. Επίσης εφαρμόζει διεθνή πρότυπα πιστοποίησης (π.χ.
πρότυπα ISO) ώστε να αξιολογούνται οι ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και να βελτιώνονται, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Η κ. Αδριανοπούλου θα είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις και το marketing
της εταιρείας. Οι δημόσιες σχέσεις και το marketing αποσκοπούν στη σωστή επικοινωνία και στη δημιουργία καλών σχέσεων με τους πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, κοινότητα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις ομάδες αυτές συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό της επιχείρησης με το οποίο η επιχείρηση προσπαθεί να επικοινωνεί με διάφορους τρόπους, όπως έκδοση περιοδικού, διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεις κ.ά. Το μάρκετινγκ αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία συνιστάμενο από ένα σύστημα ενεργειών που αφορά την
ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών-πελατών μέσω το σχεδιασμού παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ο κ. Μουργελάς έχει σημαντικό ρόλο ως μηχανικός και διευθυντής παραγωγής. Η
λειτουργία της διοίκησης παραγωγής υπάρχει στις μονάδες μεταποίησης και ρυθμίζει το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της οποίας οι πρώτες ύλες μετατρέπονται σε προϊόντα με τη βοήθεια μηχανικού εξοπλισμού. Ορισμένες από τις επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης παραγωγής είναι οι προμήθειες πρώτων υλών, ο προγραμματισμός της παρα19

γωγής, η συντήρηση και ο έλεγχος των μηχανημάτων, η παρακολούθηση της εκτέλεσης παραγγελιών κλπ. Η δουλειά του θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της “Eco For All”. Επιπλέον θα διασφαλίζει ότι ημέρα με την ημέρα διεξάγονται οι εργασίες έτσι ώστε τα υλικά που λαμβάνονται, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες, είναι τυποποιημένες και η παραγωγή μεγιστοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη παραγωγή των υλικών . Η υποχρέωση αυτή θα συνεπάγεται την δημιουργία μιας άρτιας σχέσης εργασίας με εργαζόμενους στη γραμμή παραγωγής, διότι χωρίς αυτήν η επιχείρηση δεν θα είναι παραγωγική. Ο κ. Μουργελάς επίσης θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προιόντων. Ο σχεδιασμός προιόντων είναι η επαγγελματική υπηρεσία της δημιουργίας και εξέλιξης ιδεών και
χαρακτηριστικών που βελτιώνουν τον τρόπο λειτουργίας, την αξία και την αισθητική εμφάνιση των προϊόντων και συστημάτων προϊόντων, με σκοπό την εξίσου
μέγιστη ωφέλεια τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή. Είναι επίσης μια
δημιουργική δουλειά που σκοπό του έχει να ορίσει τις διάφορες ποιότητες των
προϊόντων ή συστημάτων προϊόντων. Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος είναι ο κεντρικός παράγοντας που δίνει στην τεχνολογία ένα “ανθρώπινο” πρόσωπο έτσι
ώστε να γίνει ελκυστική σε αυτόν που απευθύνεται προς χρήση. Ο σχεδιασμός, επίσης, είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πολιτισμικής και οικονομικής
ανταλλαγής μεταξύ ανθρώπων
Ο κ. Δημακόπουλος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της “Eco
For All”. Για να λειτουργήσει η επιχείρηση είναι απαραίτητη η διεύθυνση οικονομικών, η οποία ασχολείται με τη παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
στοιχείων της επιχείρησης. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι χρήσιμα για
τρεις κυρίως λόγους

Είναι ένας ουσιαστικός έλεγχος από την επιχείρηση των δραστηριοτήτων,
του εισοδήματος και των εξόδων της με χρηματοοικονομικούς όρους. Αυτό
τη βοηθάει στο να εντοπίζει που έχουν καταναλωθεί οι πόροι της, σε τι ποσότητα και για πια αιτία.

Η παρουσίαση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε
όλα τα ενδιαφέροντα μέρη (εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, καταναλωτές), καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα και τους τομείς μέσα στους οποίους λειτουργεί.

Συμμόρφωση με τον νόμο. Σε όλο το δυτικό κόσμο ο νόμος απαιτεί οι επιχειρήσεις να έχουν μια αληθινή και δίκαια παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους με χρηματοοικονομικούς όρους, συνήθως μια φορά το χρόνο δείχνοντας έτσι την απόδοση και τη κατάσταση της επιχείρησης. Με αυτό τον
τρόπο η επιχείρηση υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο. Οι επιχειρήσεις πρέπει
να πληρώνουν φόρο και ο βαθμός αυτής της υποχρέωσης είναι αποτέλεσμα
αυτών των χρηματοοικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων.

Η κ. Βιδάλη: Αρμοδιότητά της θα είναι η πρόσληψη αφοσιωμένων ανθρώπων και
η εξασφάλιση των εργαζομένων καταβάλλοντας την κάθε δυνατή προσπάθεια στην
παραγωγή των προϊόντων, καθώς και η επίβλεψή των. Η διοίκηση προσωπικού έχει ως στόχο της τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να είναι
ικανό να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις του οργανισμού.

20

Οι διάφορες λειτουργίες της διεύθυνσης προσωπικού έχουν την ευθύνη να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών που αφορούν
την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του οργανισμού σε στελέχη.
Η εκπαίδευση είναι η διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία επηρεάζονται οι στάσεις, γνώσεις και συμπεριφορές των ατόμων μέσα από την μαθησιακή εμπειρία για
να επιτευχθεί αποτελεσματική απόδοση των ατόμων. Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αυξήσει τις ικανότητες των ατόμων για να ικανοποιήσει τις
τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού σε ανθρώπους και να τους
βοηθήσει να αποδώσουν καλύτερα
4.1.2

Στρατηγική Τιμολόγησης (Pricing Strategy)

Ενώ η κομποστοποίηση είναι καταξιωμένη διεθνώς ως η κατεξοχήν και πλέον οικονομική μέθοδος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, η χώρα μας δεν ασχολείται με τη μέθοδο αυτή. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27)
διαχειρίζονται με τη μέθοδο της κομποστοποίησης το 18% των αποβλήτων και
παράγουν ετησίως 22 εκατομμύρια τόνους κομπόστ το οποίο πωλούν έναντι τιμών
από 1200 έως 1500 ευρώ ανά τόνο. Αυτή η τιμή είναι αρκετά χαμηλή ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη της αγορά. Εξακολουθούμε να παρέχουμε ακόμη
ένα πολύ υγιές κέρδος, δεδομένου ότι δεν έχουμε άμεσο ανταγωνισμό καθώς οι
τιμές των χημικών λιπασμάτων είναι πολύ υψηλές. Κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό καθώς είμαστε στο εμπρόσθιο άκρο της ανάπτυξης της βιομηχανίας στις περιοχές
αυτές.
Επιπλέον, χρεώσεις θα υπάρχουν στους δήμους για την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων. Οι τιμές αυτές θα ανέρχονται στο ποσό των 15€ ανά τόνο.
4.2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (FINANCIAL PLAN)

Χρηματοδοτικό σχέδιο μας βασίζεται στην λήψη του εξοπλισμού παραγωγής, την
παροχή αρχικού κεφαλαίου λειτουργίας, καθώς και τον καθορισμό της βάσης των
πελατών.
Θα επιτύχουμε το ισοζύγιο νωρίς κατά το πρώτο έτος λόγω του αναμενόμενου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και θα διαπιστωθούν ισχυρά κέρδη επί των πωλήσεων
από το πέμπτο έτος.
4.2.1

Περίληψη Εκκίνησης (Summary Boot)

Κόστος εκκίνησης μας θα είναι περίπου 2.000.000 ευρώ. Το κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για τον εξοπλισμό. (φορτηγά, κάδοι,εργοστασιακά μηχανήματα).

21

Eco For All
Bussiness Economics
Προ Εκκίνησης Μήνας 1 Μήνας 2 Μήνας 3 Μήνας 4 Μήνας 5 Μήνας 6 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο
1.ΕΣΟ∆Α
α) οι πωλήσεις
β) Εισπράξεις από δήμους

2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΆΞΕΩΝ

0 36.000 37.800 39.690 41.675 43.758
45.946 303.244 333.569 346.912 360.788 375.220
0 1200 1260 1323 1389,15 1458,6075 1531,537875 1684,691663 1853,160829 1927,287262 2004,378752 2084,553902

37.200 39.060 41.013 43.064

45.217

47.478

304.929

335.422

348.839

362.793

377.304

2.000.000,00 448.200 432.308 418.369 404.881 396.545

390.371

640.148

647.658

660.585

695.466

742.858

         1.000              1.000
      40.000            40.000
            300                  300
             1.500
         2.000              2.000
         9.152              9.152
            200                  200
         1.000              1.000

             9.000
         240.000
             1.800
             3.000
           12.000
           54.912
             1.200
             6.000

             9.000
         240.000
             1.800
             3.000
           18.000
           54.912
             1.200
             6.000

             9.000
         240.000
             1.800
             3.000
          12.000
          54.912
             1.200
             6.000

             9.000
         240.000
             1.800
             3.000
           12.000
           54.912
             1.200
             6.000

             9.000
         240.000
             1.800
             3.000
           12.000
           54.912
             1.200
             6.000

3. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4.ΕΞΟ∆Α
α) αγορές (εμπορεύματα)

               1.000         1.000      1.000     1.000     1.000
β) Η ακαθάριστη αξία των μισθών (εξαιρουμένων των αποσύρσεων)
     40.000    40.000  40.000  40.000
(ε) Προμήθειες (γραφείο και λειτουργίες)
            80.000            300          300         300         300
στ) Επισκευές και συντηρήσεις
    1.500
ζ) ∆ιαφήμιση
               3.500         3.500      3.500     3.500     2.000
η) Έξοδα μεταφορών
        9.152      9.152     9.152     9.152
θ) Λογιστική και νομική
               2.000            200          200         200         200
ια) τηλεποικινωνίες/ρεύμα/νερό
                  500            800          800         900         900
ιβ)εγκαταστάσεις
      1.000.000
ιγ)ασφάλειες
               2.000
αγορές κεφαλαίου
          500.000

5. ΣΥΝΟΛΟ μετρητά που καταβάλλονται [Σύνολο από
4α εως 4ιδ "

4.2.2

             2.000

             2.000

      1.589.000      54.952    54.952  56.552  53.552       53.652            55.152          327.912          335.912          327.912          329.912          327.912

Σχέδιο Προσωπικού (Project Personnel)

Το σχέδιο προσωπικού αντανακλά τα επίπεδα στελέχωσης που απαιτούνται για τη
διαχείριση και την επίτευξη των αναμενόμενων επιπέδων παραγωγής, τη δημιουργία και την πελατειακή βάση που απαιτείται για την επίτευξη των εσόδων για να
φθάσει κερδοφορία. Προβλέπεται ένα προσωπικό 25 ατόμων το 2013. Αυτό περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, 5 διευθυντές, 6 οδηγοί φορτηγών, 2 χειριστές εξοπλισμού, 2 εργάτες, 1 βιολόγο, 1 χημικό, 4 καθαριστές του εργοστασίου ,2 διανομείς
και 2 γραμματείς.
Κλειδιά για την επιτυχία (Keys to Success):
• Καθιέρωση και την οικοδόμηση σχέσεων και εμπιστοσύνης με τους πελάτες
προκειμένου την δημιουργία μιας ασπίδας για το μελλοντικό ανταγωνισμό.
• γρήγορη ανάπτυξη στον έλεγχο της αγοράς.
• λογικές τιμές
22

• Επενδύσεις
4.2.3

Κανονισμοί κυβέρνησης (Government Regulations)

Η “Eco For All” ανακυκλώνει ένα προϊόν και το ενσωματώνει σε ένα προϊόν του
περιβάλλοντος, καθιστώντας την εταιρία νόμιμη υπό την δικαιοδοσία δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση και η πώληση
των λιπασμάτων μπορεί να ρυθμίζεται από τις αρχές της χώρας. Η “Eco For All”
θα αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες και ομοσπονδιακές άδειες, για τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων της, καθώς θα επιδοτηθεί από το κράτος για την ίδρυση μιας
τέτοιας ‘πράσινης’ εταιρείας.
4.2.4

Η στρατηγική στον τομέα της αγοράς (Strategic Objective market sector)

Για να στοχεύσουμε σε πελάτες, εξετάσαμε τις τάσεις της αγοράς .Αυτή η ανάπτυξη της αγοράς τροφοδοτείται από μια πιο συνειδητή πρόληψη για την υγεία των
καταναλωτών. Οι άνθρωποι είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις πιθανές
παρενέργειες που σχετίζονται με τα προϊόντα χημικών λιπασμάτων, τόσο για την
υγεία τους όσο και για το περιβάλλον. Ευρήματα από μια 15-ετή μελέτη στο Ινστιτούτο Kamlath, Newton, Pa, οδηγούν σε μια λύση που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι ερευνητές προτείνουν
ότι η αναγεννητική γεωργικών συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε οργανικό λίπασμα μπορεί να διατηρήσει το άνθρακα του αζώτου στο έδαφος, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι βιολογικές μεθόδους μπορούν να παράγουν τις ίδιες αποδόσεις με τα συμβατικά συστήματα που
χρησιμοποιούν συνθετικά λιπάσματα. Αν η κύρια αναπτυσσόμενη περιοχή των
ΗΠΑ ήταν να υιοθετήσει. Από αυτές τις πρακτικές της βιολογικής μεθόδου, υποθέτουν, πως το ποσοστό του εκτιμώμενου ετήσιου διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων στο έθνος θα
μπορούσε να μειωθεί κατά ένα έως δύο τοις εκατό (USA Today , Ιούνιος 1999).
4.2.5

Περίληψη Στρατηγικής (Strategy Summary)

Έχουμε σαφώς καθορισμένες αγορές-στόχους , προσφέροντας μια μοναδική λύση
για τις ανάγκες των πελατών μας . Ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής μάρκετινγκ της εταιρείας μας πρέπει να είναι η αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επαφή , πρόσωπο με πρόσωπο, και μια αποτελεσματική εκστρατεία δημοσιότητας και προώθησης.
Οι ανταγωνιστικές πτυχές συνοψίζονται ως εξής:
Κόστος: Η τιμή του προϊόντος κομπόστ μας είναι πολύ χαμηλότερη από τα χημικά
λιπάσματα.
Βιολογικά προϊόντα: Προσφέρουμε ένα βιολογικό προϊόν που να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα που
προσφέρουν τα βιολογικά προϊόντα.
Ανακύκλωση :Ανακυκλωμένα προϊόντα χαρακτηρίζουν την εταιρεία και είναι πιο
ελκυστικό ,για την αλλαγή στάσης του πελάτη προς το οργανικό λίπασμα, σε αντίθεση με χημικά που δεν έχουν κανένα στοιχείο προστασίας του περιβάλλοντος.

23

Κατάργηση των θεμάτων διάθεσης: οι δήμοι έχουν απόβλητα που καταλαμβάνουν
χώρο υγειονομικής ταφής. Η υπηρεσία μας ανακυκλώνει τα απόβλητα και εξοικονομεί πολύτιμο χώρο.
Πιο αποτελεσματική εφαρμογή μεταξύ των χρονικών στιγμών: ο χρόνος των εφαρμογών των χημικών λιπασμάτων μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις
εβδομάδες. Το προϊόν μας διαρκεί για πολλούς μήνες, εξοικονομώντας έτσι το
χρόνο και τα χρήματα του πελάτη (χωρίς πρόσθετες δαπάνες για περισσότερο
προϊόν)
4.2.6

Web Περίληψη Σχεδίου (Web Plan Summary)

Η ιστοσελίδα μας θα είναι η εικονική επαγγελματική κάρτα και το χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας, καθώς και η απευθείας ενημέρωση από το σπίτι. Ο δικτυακός τόπος
πρέπει να είναι μια απλή, καλά σχεδιασμένη, ιστοσελίδα που παραμένει ενημερωμένη με τις τελευταίες τάσεις παρέχοντας πληροφορίες στους πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η ιστοσελίδα μας θα είναι ένα σημαντικό μέσο με το
οποίο μπορούμε να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε τους πιθανούς πελάτες για
την σκοπιμότητα και τις πιθανές χρήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4.2.7 Επιχειρησιακοί στόχοι, Συγκριτικό πλεονέκτημα (Operational objectives,
Comparative Advantage)
Από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία ανακύκλωσης ,οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με την έρευνα μάρκετινγκ μας,
ξέρουμε ότι έχουμε την προσοχή των άλλων εταιρειών από αγροκτήματα χλοοτάπητα, κατασκευαστές λιπασμάτων, γήπεδα γκολφ, φυτώρια, αρχιτεκτονικής τοπίου, κρατικές υπηρεσίες, οι ιδιοκτήτες σπιτιού ,εστιατόρια ,είναι πραγματικοί πελάτες μας. Δεδομένου ότι η ανακύκλωση δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο θα έπρεπε
να είναι, χωρίς να αναιρεί το γεγονός πως στην πεποίθηση του Έλληνα έχει ήδη
εντυπωθεί το υγιέστερο περιβάλλον, ο πρώτος επιχειρησιακός στόχος, είναι να ενημερώσει και να δώσει τον ενθουσιασμό στην νεότερη ηλικία, προκειμένου να
ανακυκλώνει. Αυτό θα επιτευχθεί ως εξής,
1) Διάσημοι ηθοποιοί και τραγουδιστές, όπου θα επιθυμούν να δημιουργήσουν μια
καλύτερη εικόνα για το πρόσωπό τους, θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας .
Εκεί θα υπάρχουν πάγκοι όπου οι φορείς θα στέκονται πίσω από τον κάθε πάγκο,
όπου θα τους παρακινούν να ανακυκλώνουν. Η άμεση ανθρώπινη επαφή και η δυνατότητα των πολιτών να συνομιλήσουν με αγαπημένα τους δημοφιλή πρόσωπα,
θα δημιουργήσει την απαλλαγή της επιφύλαξης για επικοινωνία, καθιστώντας την
ενημέρωση πιο εύκολη και άμεση.
2) Οι φορείς πρόκειται να μοιράζουν πράσινο μοντέρνα βραχιόλια με οικολογική
φράση ΄don’t throw it away, recycle for another day΄. Ο ρόλος τους είναι να υπενθυμίσει την ανακύκλωση και να τονίσει πως με λίγο κόπο σώζεται το περιβάλλον.
3) Θα οργανωθεί μια συναυλία με το σύνθημα "Οργανική ανακύκλωση" , για το
σκοπό αυτό. Από τη στιγμή που προσπαθούμε να επεκταθούμε γρήγορα, δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ενημερώσουμε επίσης, την μέση ηλικία και
τους πρεσβύτερους , καταλήγοντας σε μια ιδέα:

24

Την δημιουργία μιας τηλεοπτικής διαφήμισης η οποία πρόκειται να είναι η συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο χωρίς ανακύκλωση κλείνοντας με
μια μεγάλη γραμματοσειρά που πρόκειται να αναφέρει το εξής «επειδή κανείς δεν
νοιάζεται για τον πλανήτη Γη και το περιβάλλον , ελπίζουμε να σας άρεσε η ζωή
σας στο μέγιστο… τι θα συμβεί όμως με τα εγγόνια σας; Θα είναι σε θέση να ζήσουν; ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ… Προστατέψτε το περιβάλλον, ανακυκλώστε τα
απόβλητα σας. "
Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT μας ,προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε και να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας, να εξαλείψουμε τις αδυναμίες μας, να αναζητήσουμε
τις ευκαιρίες μας και να ξεπεράσουμε τις απειλές μας. Έχουμε ένα νέο δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας , το γεγονός ότι έχουμε μετατρέψει τα οργανικά απόβλητα σε λίπασμα. Και εάν ακόμη η ιδέα δεν είναι καινοτόμα, το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι
πως τα παραδοσιακά χημικά λιπάσματα πωλούνται για περίπου 2500€ ανά τόνο,
ενώ τα κομπόστ μας θα κοστίζουν περίπου 1200 - 1500€ ανά τόνο. Θα οικοδομήσουμε μια ισχυρή φήμη μεταξύ των πελατών και ένα ισχυρό brand name.
Είναι γεγονός πως η μεγαλύτερη μας αδυναμία είναι ότι είμαστε μια νέα εταιρεία
που συμβάλλεται με την αγορά, κάνοντας αυτόματα ανύπαρκτη τη φήμη μας. Εργαζόμαστε σχετικά με την καλύτερη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, δουλεύουμε πάνω σε αυτό μέσω των επιχειρησιακών στόχων που αναφέραμε πριν. Είναι
σίγουρο ότι το προϊόν μας θα συνεχίσει να πωλείται, αλλά το γεγονός ότι το ποσοστό των ανθρώπων που ανακυκλώνουν είναι μικρό εμφανίζει ένα πρόβλημα.
Πιστεύουμε ότι έχουμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας ήδη στο μέγιστο τους. Ως
εκ τούτου άλλες ευκαιρίες δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.
Η μόνη ανησυχία μας σχετικά με τις απειλές είναι η εξής: είναι σίγουρο ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό προϊόν αγοράς? Η έρευνα μάρκετινγκ μας ,έχει αποδειχθεί επιτυχής, μέσα από διαγράμματα ,σχηματικές αναπαραστάσεις και δεκάδες αναλύσεις γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας θα είναι κερδοφόρα σε τέσσερα περίπου χρόνια, αλλά το γεγονός ότι είμαστε μια εταιρεία ανακύκλωσης
λιπάσματος
,δημιουργεί νωθρότητα στο μυαλό των πελατών. Θέλουμε να κρατήσουμε τους
πελάτες μας ενθουσιασμένους και να επεκταθούμε σε όλη την ώρα.
Έχουμε το πλεονέκτημα διαφοροποίησης, αφού είμαστε η μόνη εταιρεία σε όλη
την Ελλάδα, που ανακυκλώνει τα οργανικά απόβλητα και τα μετατρέπει σε λίπασμα, συν το πλεονέκτημα κόστους από το παραδοσιακό χημικό λίπασμα , καθώς
το κόστος παραγωγής του λιπάσματός μας είναι ελάχιστο.
ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

Μισθώσεις υπαλλήλων

Πιθανές προσλήψεις

Κόστος ρεύματος

Καινούργια μηχανήματα που θα καταστήσουν την παραγωγή πιο χρήσιμη

Κόστος δημιουργίας του λιπάσματος

Αναπάντεχες ζημίες

25

5
5.1

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (COMPOSTING)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ; (WHAT IS THE COMPOSTING)

Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία οργανικά απορρίμματα μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει με πολύ εύκολο τρόπο με
ένα κάδο κομποστοποιήσης. Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν παραπάνω
απ’ το μισό των σκουπιδιών που παράγει ένα νοικοκυριό. Το σύνολο τους αποτελείται από κομποστοποιήσιμα υλικά. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων μας κατά 35-40%
περίπου. Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλοι μικροοργανισμοί είναι οι "εργάτες"
της κομποστοποίησης. Αυτοί, υποβοηθούνται κι από πολλούς άλλους μεγαλύτερους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης παράγουν διοξείδιο
του άνθρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά
του σωρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ΚΟΜΠΟΣΤ (πλούσιο, σκούρο, πολυτεμαχισμένο υλικό, άοσμο με την γνώστη δομή της τύρφης), τέλειο λίπασμα για
τον κήπο σας.
Το κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν:
• Εδαφοβελτιωτικό
• Λίπασμα
• Συμπλήρωμα στο χώμα των γλαστρών
Ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών, αποφεύγουμε την χρήση
χημικών λιπασμάτων και εξοικονομούμε χρήματα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (COMPOSTING PROCESS)

5.2

Τα μηχανήματα που θα χρειαστούν για την διαδικασία κομποστοποίησης είναι τα
εξής:

Θρυμματιστική μονάδα VERMEER HG 4000 TX

Μονάδα οξυγόνωσης VERMEER CT 1010 TX

Μονάδα κοσκινίσματος WILD CAT 5165 COUGAR

Αρχικά πραγματοποιείται η παράδοση των οργανικών υλικών προς ανακύκλωση.
Στο πρώτο στάδιο της κομποστοποίησης γίνεται ο θρυμματισμός του οργανικού
υλικού με την θρυμματιστική μονάδα. Έπειτα γίνεται η παραλαβή του θρυμματισμένου υλικού και η εναπόθεσή του στο χώρο ζύμωσης (κομποστοποίηση). Στο
δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η αναστροφή, η οξυγόνωση και η ανάμιξη του
υλικού με ταυτόχρονη μεταφορά του προς τη κομποστοποίηση του υλικού με μονάδα οξυγόνωσης. Το προς αποικοδόμηση οργανικό υλικό παραλαμβάνεται από το
μεταλλικό μέτωπο ανατροπής της μονάδας οξυγόνωσης και μεταφέρεται με την

26

βοήθεια μεγάλου ταινιόδρομου στην άλλη πλευρά του διαδρόμου. Έτσι επιτυγχάνεται η άριστη ανάμιξη των υλικών και κατά ακολουθία η πλήρης οξυγόνωσή
τους, ενώ περιορίζεται σημαντικά η απαιτούμενη έκταση της εγκατάστασης, μιας
και απαιτείται μόνο ένας διάδρομος για την οξυγόνωση του οργανικού υλικού. Στο
τρίτο στάδιο της διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης το υλικό κοσκινίζεται με την βοήθεια κυλινδρικού κόσκινου. Το λεπτόκοκκο υλικό (κομπόστ)
εναποτίθεται στο σωρό εξυγίανσης όπου και παραμένει έως την πώληση/την διάθεσή του σε αγρότες, κηποτέχνες ή κηποτεχνικές υπηρεσίες των διάφορων δήμων.
Το χονδρόκοκκο υλικό (ξύλο) απαλλαγμένο από χώμα ή σκόνη πωλείται ως καύσιμη ύλη.

27

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια παρουσίασης της εταιρείας μας “Eco
For All” . Οι στόχοι της εργασίας ήταν αρκετά ικανοποιητικοί καθώς έγινε πλήρη
ανάλυση του προσωπικού της εταιρείας και των αντίστοιχων ρόλων τους. Επιπλέον επιτεύχθηκε και ο σκοπός της εργασίας καθώς έγινε παρουσίαση της μελέτης,
της ανάλυσης, της επεξεργασίας, του σχεδιασμού και του προγραμματισμού της
επιχείρησης. Η εργασία πραγματοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος καθώς
ακολουθήθηκε με κάθε ακρίβεια ο χρονικός προγραμματισμός που είχε οριστεί.
Η Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων τελεί
έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εναρμονιστεί με τις υπάρχουσες κοινοτικές
οδηγίες τις οποίες ενσωματώνει σταδιακά στην εθνική της νομοθεσία. Η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται από την αυξανόμενη παραγωγή των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων. Καίριο ζήτημα αποτελεί η αποκατάσταση των εναπομεινάντων ΧΑΔΑ αλλά και η μείωση του όγκου των αποβλήτων που αποτίθενται σε χώρους Υγειονομικής Ταφής, προκειμένου να μειωθούν οι έντονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Από την Ε.Ε τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι και προτείνονται εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης που ακολουθούν μια ιεραρχία σύμφωνα με τον
χαρακτηρισμό «βέλτιστης» ή «χείριστης» -κατά περίπτωση και όχι απόλυτα- από
περιβαλλοντικής σκοπιάς.
Αν και τα τελευταία χρόνια διεξάγονται πολλές συζητήσεις και παγκόσμια συνέδρια για το οικολογικό πρόβλημα, αυτό όχι μόνο δεν αμβλύνεται, αλλά οξύνεται
πλέον σε οριακό σημείο. Άμεση αναγκαιότητα αποτελεί η ουσιαστική και υπεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος που απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. Όλοι εμείς
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. Μόνο όταν αυτός γίνει κοινή συνείδηση, θα είναι εφικτή η προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπισή του σε όλους τους τομείς.

28

7
7.1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΤΙΝΓΚ,ΓΙΩΡΓΟΣ,ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ,ΤΟΜΟΣ Ά

ΜΑΡΚΕ-

2. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ,ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ,ΑΘΗΝΑ 2002
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ,ΓΡΗΓΟΡΗΣ,ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ,ΑΘΗΝΑ 2006
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ,Κ.Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,2008
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΗΝΤΟΥΝΑΣ,ΑΘΗΝΑ 2005

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΙ-

6. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΠΕΤΡΟΣ Γ. ,ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ,ΑΘΗΝΑ 2001
7.2

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (JOURNALS)

1. NATIONAL GEOGRAPHIC,διαθέσιμο στο:http://www.nationalgeographic.gr/
7.3

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. ECOREC, διαθέσιμο στο :http://www.ecorec.gr
2. NEWCITY, διαθέσιμο στο :http://www.newscity.gr
3. GARDENSPORT, διαθέσιμο στο :http://www.gardensport.gr
4. CRAIGLIST,διαθέσιμο στο :https://forums.craigslist.org
5. IMPROVE YOUR GARDEN SOIL, διαθέσιμο στο :http://www.improve-yourgarden-soil.com/
7.4

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

1. http://www.dhmoths.gr/
2. http://concernedcitizens.homestead.com/

29

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ:
(MARKET SURVEY)

Ερωτηματολόγιο Έρευνας Αγοράς:
1. Κάνετε ανακύκλωση σε όλα;
2. Μήπως γνωρίζεται τι είναι οργανικά απόβλητα;
3. Έχετε σκεφτεί για πού καταλήγουν τα σκουπίδια σας;
4. Θα ανακυκλώνατε τα οργανικά απόβλητά σας, εάν υπήρχε ένας πραγματικά
εύκολος τρόπος;
5. Θα ανακυκλώνατε οργανικά απορρίμματα, αν γνωρίζατε πως βοηθάτε το περιβάλλον;
6. Θα ανακυκλώνατε οργανικά απόβλητά , προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως
λίπασμα;
7. Γνωρίζετε τα αποτελέσματα όταν πετάτε τα οργανικά απόβλητα σας;
8. Θα ενεργούσατε μαζί με την εταιρεία μας, αν θα οργανώσουμε μια εκστρατεία
εναντίον του ‘ μη πετάμε τα οργανικά απόβλητα’;

30

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
SEARCH)

Β:

ΑΝΑΖΗΤIΣΗ

ΣΤΟ

GOOGLE(GOOGLE

Ψάξαμε και ανακαλύψαμε ότι η φράση “ανακύκλωση των αποβλήτων” πληκτρολογείτε σε μηχανές αναζήτησης στο internet 165.000 φορές κάθε μήνα .

31

10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ CRAIG(LIST CRAIG)

Λίστα του Craig: έχουν προβλήματα με τη διάθεση των οργανικών αποβλήτων.

32

11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(WORKING
GROUP PROPOSAL)
Ημερομηνία:20 /12/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΛΟΥΣ 
ΕΠ 
……………………………………………………………………………. 

ή 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: 

(Συμπληρώνεται εφόσον το θέμα προτείνεται από μέλος ΕΠ ή Συνεργάτη) 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΚΑΙ EMAIL (μέχρι 5 άτομα) 
1) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΛΕΞΙΟΣ, kdimak@hotmail.com 
2) ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,toliskanaris92@gmail.com 
3) ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,mpampismourgelas@yahoo.gr 
4) ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ireneandr1992@hotmail.com 
5)ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ,ΜΗΧΑΛΗΣ, mikrouliko92@hotmail.com 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Eco For All

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η λειτουργία της εταιρείας Eco For All βασίζεται στην συλλογή/ανακύκλωση αποβλήτων από τους κάδους απορριμμάτων συγκεκριμένων δήμων (Αλίμου, Φαλήρου, Ελληνικού, Γλυφάδας)
Κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών επεξεργασίας των αποβλήτων, θα προκύπτει ένα νέο οικολογικό προϊόν (λίπασμα) το οποίο
θα διανέμεται στην αγορά.

(μέχρι 100 λέξεις) 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας εταιρείας, η μελέτη,
η ανάλυσή της, η επεξεργασία, ο σχεδιασμός κι ο προγραμματισμός της

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι της εργασίας είναι η πλήρης ανάλυση του προσωπικού της
εταιρείας και οι αντίστοιχοι ρόλοι του. Επιπλέον η εταιρεία θα
πρέπει να είναι κερδοφόρα και να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

33

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Παρουσίαση της εταιρείας μας ,του site της ,η οικονομική ανάλυσή της κι ένα διαφημιστικό video γι’ αυτήν

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, MARKETING,ΧΗΜΕΙΑ

http://ekarecycle.gr/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ‐
ΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
http://www.arvis.gr/
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(Προτιμώνται working 
links από το internet) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
Κ.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(Κ,ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ)
KEYWORDS ΓΙΑ ΑΝΑΖΗ‐
ΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ ΛΙΠΑΣΜΑ

34

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: Ο/05-2013

ECO-SOLAR
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου
Κυμιατζή Σοφία - Ελένη του Δημητρίου
Μαλαπάνης Ευστάθιος του Κωνσταντίνου
Νικολής Τζώρτζης του Ιωάννη
Περιστεράκης Ιωάννης του Αντωνίου
Χασιώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

Αθήνα, 2012-13

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο/05-2013
Κωδικός Εργασίας
Ακαδ. Έτος 2012-2013
ΕCO-SOLAR εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Τίτλος Εργασίας
και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου, Κυμιατζή Σοφία
Φοιτητ-ές / -ριες
- Ελένη του Δημητρίου, Μαλαπάνης Ευστάθιος του Κωνσταντίνου, Νικολής Τζώρτζης του Ιωάννη, Περιστεράκης
Ιωάννης του Αντωνίου, Χασιώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
Τμήμα
13-02-2013
Ημερομηνία
Φωτοβολταϊκά, Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, εξαρτήματα
Λέξεις κλειδιά
στήριξης
Περίληψη : Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιαστεί το επιχειρηματικό σχέδιο
της επιχείρησης “ECO-SOLAR” η οποία ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια. Με την ίδρυση μιας τέτοιας επιχείρησης κύριος σκοπός ήταν η εγκατάσταση 2 μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα πωλούσαν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής, και για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Σήμερα, δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει αποβεί κερδοφόρα,
γίνεται προσθήκη τμήματος έρευνας και εγκατάστασης. Δηλαδή προστίθεται η
δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες, ταράτσες και οικόπεδα ιδιωτών.

Code number
Title
Students

PROJECT INFORMATION SHEET
Ο/05-2013
Academic year 2012-2013
ΕCO-SOLAR Renewable energy sources and installation of photovoltaic panels.
Adamopoulos Konstantinos, Kimiatzi Sofia, Malapanis Efstathios,
Nikolis Tzortzis, Ioanis Peristerakis, Chasiotis Vasilios
Mechanical Engineering Educators
13-02-2013
Photovoltaics, PV Installation, mounting accessories

Department
Date
Keywords
Abstract : In this paper, we will present the company's business plan "ECOSOLAR" which was founded 2 years ago. With the establishment of such a company, principal aim was the establishment of two electricity power stations,
which will sell the electricity produced to Greek Public Company of Electricity
(ΔΕΗ), for a certain price assigned by law, and for a specific time period. Today, as the company has become profitable, is adding research department and
facility. That adds the feature of installing PVs on roofs, terraces and private
lands.

ii

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «ECOSOLAR - Εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών» είναι προϊόν δικής μας δουλειάς και ότι όλες οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος ______________________

Σοφία – Ελένη Κυμιατζή

______________________

Ευστάθιος Μαλαπάνης ______________________

Τζώρτζης Νικολής ______________________

Ιωάννης Περιστεράκης ______________________

Βασίλειος Χασιώτης ______________________

iii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Πρωτοτυπία και καινοτομία επιχείρησης
1.2 σκοπός και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης
1.3 Στόχοι της επιχείρησης

1
1
1
2

2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
2.1 Περιγραφή προϊόντων
2.2 Ανθρώπινο Δυναμικό
2.3 Κατάρτιση υπαλλήλων
2.4 Οργάνωση της επιχείρησης
2.5 Μελέτη Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με τη χρήση του
λογισμικού RETScreen
2.6 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων
2.6.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση
2.6.2 Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε σκεπές
2.6.3 Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε επίπεδες ταράτσες
2.6.4 Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε οικόπεδα
2.7 Τεχνικά στοιχεία
2.7.1 Φωτοβολταϊκά πλαίσια
2.7.2 Μεταλλικές βάσεις τοποθέτησης των δύο φωτοβολταϊκών
πάρκων
2.7.3 Μετατροπείς τάσης (inverters) των δύο φωτοβολταϊκών
πάρκων
2.7.4 Έλεγχος μέτρησης Φωτοβολταϊκού συστήματος
2.7.5 Παραγωγή ρεύματος

26
26
27

3

ΑΓΟΡΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.1 Κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση
3.2 Τμηματοποίηση της αγοράς
3.3 Ανταγωνισμός
3.4 SWOT ANALYSIS

28
28
28
28
29

4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜARKETING
4.1 Προσδιορισμός τιμών πώλησης
4.2 Στρατηγική πωλήσεων και Διανομής

30
30
31

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5.1 Πηγές Χρηματοδότησης
5.2 Υπολογισμός δανείου
5.3 Ανάλυση κόστους

32
32
33
37

3
3
3
4
5
6
18
19
20
22
22
23
25
26

iv

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Προυπολογισμός έναρξης
Ασφάλιση Εγκατάστασης
Επισκευές – Συντήρηση εξοπλισμού
Δαπάνες προσωπικού
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Αποσβέσεις
Λογαριασμός εκμετάλλευσης

39
40
40
40
41
41
42
42

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
6.1 Αξιολόγηση ευχέρειας της επιχείρησης

44
44

7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
7.1 ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45
45

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

46

v

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας γίνονται προσπάθειες για αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Μια τέτοια μορφή ενέργειας είναι και η ηλιακή ενέργεια η οποία αποτελεί
μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα. Η ηλιακή ενέργεια γίνεται
όλο και σημαντικότερη, λόγω της δυνατότητας εκμετάλλευσής της σε μεγάλη
γκάμα εφαρμογών όπως η κάλυψη θερμικών αναγκών καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών.
Όσον αφορά τα τελευταία, η συγκεκριμένη τεχνολογία γνωρίζει μεγάλη άνθηση
καθώς έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας συγκριτικά με
τις συμβατικές τεχνολογίες, άλλα πάνω απ’όλα η φιλικότητα της προς το περιβάλλον καθώς δεν υπάρχει εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση τους,
σε αντίθεση με τα υφιστάμενα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
η καύση λιγνίτη.
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μια ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ECOSOLAR”. Επιδίωξή της είναι η στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα και η
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ο ήλιος. Η μετοχική σύνθεσή της περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: Mετοχική σύνθεση ECO-SOLAR

1.1

ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Kυμιατζή Σοφία-Ελένη

33%

Μαλαπάνης Ευστάθιος

33%

Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος

34%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κάθε μορφή παραγωγής πράσινης ενέργειας θεωρείται καινοτομία. Αντικαθιστώντας τις μέχρι τώρα μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες λειτουργούσαν με ορυκτούς πόρους (πχ. Λιγνίτης) οι οποίοι πόροι εξαντλούνται και παρουσιάζουν δυσμενείς επιπτώσεις στη φύση.
1.2

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο σκοπός της επένδυσης αρχικά, είναι η ίδρυση και εγκατάσταση 2 μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 160 kW με τη χρήση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων έγινε σε 2
αγροτεμάχια 6.500 m 2 το καθένα, τα οποία βρίσκονται στους νομούς Μεσσηνίας
και Αργολίδας. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο σκοπός μιας τέτοιας εγκατάστασης
παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, δεν είναι μόνο το οικονομικό
κέρδος, αλλά και η κάλυψη του κενού ηλεκτρικής ενέργειας που έχει η Ελλάδα
1

καταλήγοντας σε δανεισμό ενέργειας από γειτονικές χώρες και η προστασία του
περιβάλλοντος, αφού αξιοποιείται μια Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο
ήλιος, αντί της καύσης ορυκτών ή πετρελαιοειδών καυσίμων με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Με την προσθήκη των τμημάτων έρευνας και εγκατάστασης, η επιχείρηση δείχνει
τον χαρακτήρα της και τις ανησυχίες της για το περιβάλλον, παροτρύνοντας τους
ιδιώτες να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στις στέγες, τις ταράτσες και στα οικόπεδά τους. Ακόμη προσφέρει ολοκληρωμένη έρευνα σε κάθε πελάτη, με σκοπό
την καλύτερη εξυπηρέτησή του, αλλά και την πιο συμφέρουσα λύση.
1.3

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού
φωτοβολταϊκών συστημάτων για την αποδοτική εκμετάλλευση του φωτοβολταϊκού
φαινομένου με σκοπό την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, με τη
χρήση στοιχείων λεπτού υμένα (thin film). Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού
στα φωτοβολταϊκά πάρκα, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Αυτό σημαίνει ότι το παραγόμενο ηλιακό ρεύμα πωλείται στη ΔΕΗ έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής για χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί.

2

2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το παραγόμενο προϊόν είναι η ηλεκτρική ενέργεια μέσα από μια σειρά φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η πρωτογενής ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ηλιακή,
η οποία αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
2.2

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Για την αρχική σύσταση της επιχείρησης (2 φωτοβολταϊκά πάρκα), οι θέσεις
απασχόλησης που θα δημιουργηθούν θα είναι:

Μια (1) θέση μερικής απασχόλησης (Εργάτης για τον καθαρισμό Φ/Β
στοιχείων από σκόνη, φύλλα κλπ)

Μια (1) θέση μερικής απασχόλησης (Οικονομολόγος-λογιστής για την
τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων της Επιχείρησης).

Σε μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων χρειάζονται τα παρακάτω
άτομα:

Δυο έως τρία (2-3) άτομα οι οποίοι θα μεταφέρουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ,

Ο υπεύθυνος εξοπλισμού (1) ο οποίος θα ελέγχει την κίνηση στην αγορά,
και θα ενημερώνει τους αρμόδιους της επιχείρησης.

Ο μελετητής (1), ο οποίος, πιθανόν σε συνεργασία με τον εγκαταστάτη, θα
μελετά τα διάφορα χαρακτηριστικά των επιπέδων (την κλίση δηλαδή ως
προς το οριζόντιο επίπεδο), το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση και τους
παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του χώρου,

Ο εγκαταστάτης (1) και

Ο συντηρητής ή επιθεωρητής (1).

Συγκεκριμένα:

Τα 2 με 3 άτομα όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα βοηθούν στη μεταφορά
των φωτοβολταϊκών πάνελ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μεταφορά αλλά
και ο ρόλος τους θα θεωρείται ως βοηθητικός για τον εγκαταστάτη.

Ο υπεύθυνος εξοπλισμού θα βρίσκει τα διαθέσιμα στην αγορά είδη πάνελ
(δηλαδή ονομασία, διαθέσιμες τεχνολογίες, τιμή, ισχύ και τον τύπο των
τεχνικών χαρακτηριστικών) και στοιχεία σύνδεσης (κοχλίας με οδοντωτή
κεφαλή, εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα, οδοντωτό περικόχλιο) αυτών
ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου αγοραστή καθώς και
θα μελετάει σε τι είδους βάσεις στήριξης (θεμελίωση σε μπετό, αντηρίδες
στήριξης) θα τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά.
3

2.3

Ο μελετητής και ο εγκαταστάτης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τρία
θέματα από κοινού το επίπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί το κάθε
φωτοβολταϊκό, το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του συστήματος και τον
προσανατολισμό που θα ΄΄κοιτάζει΄΄ το πάνελ. Αν είναι οριζόντιο επίπεδο
(0 μοίρες), αν έχει κλίση 30 μοιρών ή αν είναι κάθετο προς το επίπεδο (90
μοίρες). Επίσης, ανάλογα με τον προσανατολισμό που ΄΄κοιτάζει΄΄ το πάνελ
θα υπολογιστεί και η προσφερόμενη ισχύς.

Ο συντηρητής ή επιθεωρητής της εγκατάστασης πρέπει να επιθεωρεί τις
βάσεις για τυχόν ρωγμές ή άλλες κακώσεις, να ελέγχει την κατάσταση ή
την καθαριότητα της επιφάνειας των πλαισίων, την κατάσταση των
μονώσεων και της σκεπής αν έχει γίνει εγκατάσταση σε σκεπή. Τέλος θα
πρέπει να παρατηρεί αν έχει αναπτυχθεί σκουριά ή διάβρωση λόγω
αρμύρας, και αν ναι, να απομακρύνεται ή να ληφθούν επιπλέον μέτρα για
την αντιμετώπισή της.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Η
προσέλκυση και η επιλογή ικανού και κατάλληλου προσωπικού, συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, ενώ επίσης προλαμβάνουν μελλοντικές δυσκολίες προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και
ανάπτυξη των εργαζομένων τους, θεωρώντας την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας αλλά και παράγοντα που με την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης, δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές της.
Στην σημερινή κοινωνία, την κοινωνία της πληροφορίας, η ανάπτυξη της γνώσης,
των ικανοτήτων, της δημιουργικής σκέψης και των καινοτομιών αποτελεί αναγκαιότητα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από προσωπικό με
ικανότητες και γνώση.
Έτσι βασική πολιτική και της eco-solar, είναι η κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση στις αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα
με τη διεύθυνση προσωπικού, ο υπάλληλος που χρειάζεται κάποια κατάρτιση είναι
ο μελετητής.
Ο μελετητής θα πρέπει να κάνει μια ολοκληρωμένη έρευνα η οποία θα έχει ως
αντικείμενο το πώς θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία για να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ισχύ, τις διαστάσεις των πάνελ, τον τρόπο εγκατάστασης
τους, αλλά και τον προσανατολισμό τους. Αυτό θα το καταφέρει με τη βοήθεια
ενός παγκοσμίως διαδεδομένου προγράμματος, του RETScreen. Αν ο μελετητής
δεν έχει εμπειρία στο πρόγραμμα αυτό, η εταιρία του προσφέρει μια σειρά παρουσιάσεων οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση της λειτουργίας του. Οι παρουσιάσεις αυτές θα έχουν τα εξής θέματα:
4

Μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Παραγωγή ηλεκτρισμού

Συνδυασμένη θερμότητα και ηλεκτρισμός (συμπαραγωγή)

Φωτοβολταϊκά

Αφού ο μελετητής δώσει την πρέπουσα σημασία στις παραπάνω παρουσιάσεις, θα
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και μια τελική διάλεξη η οποία θα δοθεί
από τον ίδιο τον διευθυντή έρευνας της εταιρίας, ο οποίος θα δώσει τις τελευταίες
και τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες πάνω στο αντικείμενο της μελέτης.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο εγκαταστάτης, θα συνεργάζεται με τον μελετητή
και θα λαμβάνει εντολές από αυτόν όσον αφορά τον τρόπο τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Θεμελιώδης στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει
τους στρατηγικούς στόχους της, προσθέτοντας αξία στην εργασία των ανθρώπων
που απασχολεί. Εκπαίδευση σημαίνει επένδυση στους ανθρώπους ώστε να αποδίδουν καλύτερα και να κάνουν καλύτερη χρήση των φυσικών τους ικανοτήτων.
2.4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιλογή της θέσης χωροθέτησης της δραστηριότητας έγινε με βάση κριτήρια
απόδοσης.
Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

Έκταση: αρκετή για να στηρίξει την εν λόγω δραστηριότητα (περίπου 6,5
στρέμματα κάθε αγροτεμάχιο).

Προσβασιμότητα: Η πρόσβαση στα ακίνητα είναι επαρκής τόσο για τη
φάση κατασκευής του έργου (βαρέα δομικά και μεταφορικά οχήματα), όσο
και για τη φάση της λειτουργίας του (μετακινήσεις προσωπικού και
επισκεπτών).

Μη προστατευόμενες περιοχές: δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο κρατικό
φορέα προστατευμένη περιοχή(π.χ. υδροβιότοπος).

Μικρή φυτοκάλυψη: Με την μικρή φυτοκάλυψη αποφεύγεται το φαινόμενο
της σκίασης των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Ευνοϊκή κλίση του εδάφους: Θα υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ηλιακής
ακτινοβολίας.

Μικρή σκίαση από ορεινούς όγκους.

Δίκτυο της ΔΕΗ σε μικρή απόσταση από τον χώρο εγκατάστασης.

Τελευταίο και σημαντικότερο είναι το ποσό ηλιοφάνειας που παρουσιάζουν
οι περιοχές στις οποίες βρίσκονταν τα αγροτεμάχια.

5

Εικόνα 1: Κατανομή ηλιοφάνειας στην Ελλάδα
Είναι προφανές πως στις περιοχές τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων
της εταιρίας μας, (νομοί Μεσσηνίας και Αργολίδας) παρουσιάζεται εξαιρετικά
υψηλό ηλιακό δυναμικό.
2.5 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RETSCREEN
Το RETScreen είναι ένα βασισμένο στο Excel εργαλείο λογισμικού ανάλυσης έργων καθαρής ενέργειας που βοηθά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να προσδιορίζουν γρήγορα και ανέξοδα την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα πιθανών έργων ανανεώσιμης ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και συμπαραγωγής.
Στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό αυτό για τον προσδιορισμό
της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Επίσης κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι η εταιρία ασχολείται με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένου δικτύου, όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται στη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Το μέγεθος της επένδυσης θα εξαρτάται από τις οικονομικές

6

δυνατότητες του επενδυτή. Το τμήμα μελέτης σε συνδιασμό με το τμήμα προμηθειών, είναι σε θέση να προσδιορίζει στον μελλοντικό επενδυτή τις πιο συμφέρουσες οικονομικά
και αξιόπιστες επιλογές.
Προκειμένου να γίνει η τεχνική και η οικονομική ανάλυση της επένδυσης, θα πρέπει ο επενδυτής να δώσει κάποια στοιχεία όπως:
 Το κεφάλαιο που πιθανόν διαθέτει για το έργο
 Πόσα τετραγωνικά μέτρα διαθέτει για την εγκατάσταση
 Σε ποιο μέρος θα γίνει η εγκατάσταση (σε ταράτσα, σε στέγη, σε χωράφι κ.α)
Επίσης, όπως έχει επισημανθεί και πιο πάνω το τμήμα μελέτης σε συνδιασμό με το τμήμα
προμηθειών θα προσδιορίζει στον επενδυτή τις πιο καλές και αξιόπιστες επιλογές για την
επένδυση. Ενδεικτικά, ο επενδυτής καλείται να κάνει τις επιλογές του για τον εξοπλισμό
της εγκατάστασης, μέσα από μια γκάμα προϊόντων, που σχετίζονται με :
 Τον τύπο κατασκευαστή φωτοβολταϊκών πλαισίων
 Το είδος φωτοβολταϊκών πλαισίων
 Το μέγεθος σε Watt των φωτοβολταϊκών πλαισίων
 Την απόδοση των φωτοβολταϊκών
 Τον τύπο κατασκευαστή inverter
 Το είδος inverter
Επίσης, στον επενδυτή γνωστοποιούνται στοιχεία, που αφορούν οικονομικούς παραμέτρους στην επένδυση όπως:
 Η τρέχουσα τιμή του πληθωρισμού
 Τα κίνητρα και επιχορηγήσεις
 Την τρέχουσα τιμή της κιλοβατώρας
 Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει
Ακόμα ο επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να συνυπολογίσει στα έξοδα του τα εξής:
 Κόστος εγκατάστασης
 Κόστη μεταφοράς
 Κόστος μηχανολογικού σχεδιασμού
Τέλος, ο επενδυτής έχοντας κάνει τις επιλογές του, είναι σε θέση να καταθέσει τα
στοιχεία της επένδυσης στο λογισμικό RETScreen για να διαπιστώσει κατά πόσο η
επένδυση αυτή είναι συμφέρουσα, σε πόσα χρόνια θα αποσβέσει το δάνειο που πιθανόν έχει πάρει, ποιες θα είναι οι ετήσιες χρηματορροές που θα έχει και τέλος το
συνολικό όφελος – κέρδος μέχρι το τέλος της ζωής του έργου.
Οι υπεύθυνοι του τμήματος μελέτης εισάγουν τα στοιχεία της επένδυσης στο λογισμικό RETScreen και ενημερώνουν τον επενδυτή για την τεχνική και οικονομική
βιωσιμότητα της επένδυσης.
Ενδεικτικά, δίνονται τα αποτελέσματα από την εισαγωγή στοιχείων στο RETScreen για μια επένδυση φωτοβολταϊκών με διασυνδεδεμένο δίκτυο, όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
7

Για τη συγκεκριμένη επένδυση συμπληρώθηκαν πέντε φύλλα (σε MS Excel) και
είναι τα εξής:
 Εκκίνηση
 Ενεργειακό Μοντέλο
 Ανάλυση Κόστους
 Οικονομική Ανάλυση
 Ανάλυση Επικινδυνότητας
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Τα στοιχεία του 1ου φύλλου εργασίας είναι τα εξής :
 Ονομασία έργου
 Τοποθεσία έργου
 Συντάχθηκε για
 Συντάχθηκε από
 Τύπος έργου
 Τεχνολογία
 Τύπος δικτύου
 Τύπος ανάλυσης
 Θερμογόνος ικανότητα αναφοράς
 Γλώσσα
 Εγχειρίδιο χρήστη
 Νόμισμα
 Μονάδες
 Θέση κλιματολογικών δεδομένων

Εικόνα 2. Φύλλο Εκκίνησης
8

Εικόνα 3. Φύλλο Εκκίνησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Τα στοιχεία του 2 ου φύλλου εργασίας είναι τα εξής:
 Τεχνολογία
 Τύπος ανάλυσης
 Ηλεκτρική ισχύς
 Κατασκευαστής
 Μοντέλο
 Συντελεστής ισχύος
 Ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο
 Τιμή πωλούμενου ηλεκτρισμού

9

Εικόνα 4. Σύστημα ηλεκτρισμού προτεινόμενης περίπτωσης

Εικόνα 5. Ανάλυση Εκπομπών ΑΤΘ

10

Εικόνα 6. Οικονομική Ανάλυση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Τα στοιχεία του 3 ου φύλλου εργασίας είναι τα εξής:

Εικόνα 7. Ανάλυση Κόστους

11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τα στοιχεία του 4 ου φύλλου εργασίας είναι:

Εικόνα 8. Οικονομικοί Παράμετροι

Εικόνα 9. Ετήσια έσοδα

12

Εικόνα 10. Σύνοψη κόστους έργου και αποταμιεύσεων/εσόδων

Εικόνα 11. Ετήσια χρηματορροή
13

Εικόνα 12. Διάγραμμα Αθροιστικών Χρηματορροών

Εικόνα 13. Οικονομική Βιωσιμότητα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Τα στοιχεία του 5 ου φύλλου εργασίας είναι:

14

Εικόνα 14. Επίπτωση μετα-φόρου – μετοχές

Εικόνα 15. Κατανομή μετά-φόρου – μετοχές

15

Εικόνα 16. Επίπτωση μετα-φόρου περιουσιακά στοιχεία

Εικόνα 17. Κατανομή μετά-φόρου περιουσιακά στοιχεία

16

Εικόνα 18. Επίπτωση – Αποπληρωμή Μετοχών

Εικόνα 19. Κατανομή – Αποπληρωμή Μετοχών

17

Εικόνα 20. Επίπτωση – Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)

Εικόνα 21. Κατανομή – Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
2.6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Εφόσον έχει μετρηθεί η υπάρχουσα επιφάνεια του κτηρίου ή του οικοπέδου στο
οποίο καλείται ο εγκαταστάτης να προσαρμόσει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, και είναι γνωστός ο αριθμός και οι διαστάσεις του κάθε πλαισίου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μελέτη εγκατάστασης. Στην παρούσα εργασία μελετάται η εγκατάσταση για σκεπές οικιών, επίπεδες ταράτσες οικιών και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα. Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να πραγματο-

18

ποιηθεί διαφορετική μελέτη για την εγκατάσταση. Στις εξεταζόμενες περιπτώσεις
υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με ελάχιστες διαφοροποιήσεις.
2.6.1

Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση

Αναφορικά τα κοινά στα οποία θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στις εγκαταστάσεις, είναι η επιλογή του χώρου, ο σχεδιασμός και διαστασιολόγηση του συστήματος, καθώς και η συντήρηση και επιθεώρηση.
Για την επιλογή χώρου, πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως ο προσανατολισμός και η κλίση των Φ/Β πλαισίων, καθώς για την γεωγραφική θέση της Ελλάδας συνίσταται τα πλαίσια να έχουν νότιο προσανατολισμό και να σχηματίζουν
γωνία 30 μοιρών με το έδαφος (Πίνακας 2). Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται πως
η σκίαση των Φ/Β πλαισίων είναι η ελάχιστη ή με αλλαγή της θέσης των πλαισίων
να μην υπάρχει καθόλου σκίαση. Σκίαση συνήθως προκύπτει λόγω ύπαρξης ψηλών δέντρων κοντά στην εγκατάσταση ή λόγω διαφόρων κτηρίων, σε περίπτωση
που η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί μέσα σε πόλη, τα οποία κτήρια σκιάζουν τα
Φ/Β πλαίσια για συγκεκριμένες ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας. Άλλος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή του χώρου είναι οι περιβαντολλογικές συνθήκες
ή το δυσμενές κλίμα , σε περίπτωση που πραγματοποιείται εγκατάσταση σε απομακρυσμένα οικόπεδα.
(Πίνακας 2) 1 : Επίδραση κλίσης και προσανατολισμού, στην ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα του Φ/Β συστήματος

1

Πηγή πίνακα: Οδηγός Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), http://tinyurl.com/aoncg9d (accessed 15/01/2013)

19

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την σχεδίαση και διαστασιολόγηση
του συστήματος, είναι τα ασκούμενα φορτία. Θα πρέπει να υπολογιστούν αρχικά
τα φορτία των Φ/Β πλαισίων που τοποθετούνται σε μία μεταλλική βάση, πχ 3
πλαίσια / βάση, ώστε να αποφασιστούν η μορφή και οι διαστάσεις των επιμέρους
μελών που αποτελούν τις βάσεις. Ύστερα πρέπει να υπολογιστεί το ολικό φορτίο
του βάρους που ασκείται, σε περίπτωση εγκατάστασης σε σκεπή, ώστε να εξακριβωθεί αν η σκεπή, συγκεκριμένα η ξυλεία της σκεπής, μπορεί να αντέξει το φορτίο χωρίς παραμορφώσεις. Στην περίπτωση ακραίων περιβαντολλογικών συνθηκών, μπορεί να χρειαστεί και ο υπολογισμός του φορτίου του ανέμου. Επίσης στον
σχεδιασμό δεν πρέπει να παραλείπονται η διαστασιολόγηση και η επιλογή της θέσης των επιμέρους εξαρτημάτων όπως (ο inverter, οι πίνακες, οι διακόπτες, τα καλώδια) καθώς συνηθισμένο λάθος αποτελεί η υποδιαστασιολόγηση των καλωδίων.
Επίσης στον


σχεδιασμό πρέπει να περιλαμβάνονται:
Εγκατάσταση αντικεραυνικών συστημάτων ασφαλείας
Να τηρούνται οι κτηριακοί κανονισμοί, αν υπάρχουν
Να εξασφαλίζεται ο αερισμός των Φ/Β πλαισίων, του μετατροπέα και των
διόδων ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση
 Η σωστή καλωδίωση και προστασία - μόνωση των καλωδίων από περιβαντολλογικές συνθήκες

Στο μέρος της συντήρησης / επιθεώρησης της εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει
να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, τα σημαντικότερα θέματα
που προκύπτουν, είναι η επιθεώρηση των βάσεων για τυχόν ρωγμές ή άλλων κακώσεων, θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση ή η καθαριότητα της επιφάνειας των
πλαισίων, η κατάσταση των μονώσεων, της σκεπής αν έχει γίνει εγκατάσταση σε
σκεπή. Τέλος θα πρέπει να παρατηρηθεί αν έχει αναπτυχτεί σκουριά ή διάβρωση
λόγω αλμύρας, και αν ναι, να απομακρύνεται ή να ληφθούν επιπλέον μέτρα για
την αντιμετώπισή της.
2.6.2 Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε σκεπές
Η πρώτη φάση της εγκατάστασης, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μελέτη, είναι η
εγκατάσταση των βάσεων στήριξης. Αρχικώς πρέπει να έχει αποφασιστεί η μορφή
και η κατάλληλη ρύθμιση των αγκυριών ανάλογα με την μορφή της σκεπής και
της συνολικής εγκατάστασης.

20

Εικόνα 22 2 : Μορφές Αγκυριών

Εικόνα 23: Τοποθέτηση Αγκυριών
Ύστερα προσωρινώς αφαιρούνται τοπικά τα κεραμίδια, εγκαθίστανται τα αγκύρια
στην εσωτερική ξυλεία της σκεπής, και επανατοποθετούνται τα κεραμίδια χωρίς
να υπάρχουν αλλαγές από την αρχική κατάσταση.
Πάνω στα αγκύρια τοποθετούνται οριζοντίως οι ανοξείδωτοι μεταλλικοί φορείς
πάνω στους οποίους τοποθετούνται τα Φ/Β πλαίσια.

2

Πηγή εικόνων: 22,23,24,25: MΠ Energy Solutions, Φωτοβολταικα AnP.gr, http://www.anp.gr/
(accessed 15/01/2013)

21

Εικόνα 24: Τοποθέτηση μεταλλικών φορέων
2.6.3

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε επίπεδες ταράτσες

Σε περίπτωση εγκατάστασης βάσεων σε επίπεδο, αφού έχει πραγματοποιηθεί διαστασιολόγηση των μεταλλικών ανοξείδωτων φορέων, θα πρέπει να κατασκευαστεί
η βάση, πραγματοποιώντας τις κατάλληλες συγκολλήσεις μεταξύ των φορέων με
τρόπο κατά τον οποίο όταν το Φ/Β πλαίσιο τοποθετηθεί πάνω στα οριζόντια προφίλ να σχηματίζει γωνία 30 μοιρών με το έδαφος. Ύστερα σημειώνονται τα σημεία
στην ταράτσα, στα οποία θα ανοιχτούν οπές και θα τοποθετηθούν ντίζες, με σκοπό
την τελική εγκατάσταση των βάσεων.

Εικόνα 25: Προετοιμασία εγκατάστασης βάσεων σε ταράτσα
2.6.4

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε οικόπεδα

Στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων σε οικόπεδα, η διαφοροποίηση
από την προηγούμενη περίπτωση, είναι η μορφή των στηρίξεων των βάσεων. Ανάλογα με το έδαφος επιλέγεται η μορφή των στηρίξεων που μπορεί να είναι:

Με τσιμεντένιες βάσεις, όπου υπάρχει ένα μέρος στερεοποιημένου
τσιμέντου στην βάση που τοποθετείται μέσα στο έδαφος, και πάνω από το
έδαφος υπάρχουν τα οριζόντια προφίλ όπου τοποθετούνται τα Φ/Β πλαίσια.

22

Με πασσαλόπηξη, όπου οι στηρίξεις είναι πάσσαλοι τοποθετημένοι στο
έδαφος

Με ειδικές βιδωτές βάσεις, παρόμοια μέθοδος με την πασσαλόπηξη με
διαφορά πως οι πάσσαλοι βιδώνουν στο έδαφος με την χρήση ειδικού
εξοπλισμού.

Εικόνα 26 3 : Τσιμεντένια βάση 

 

Εικόνα 27: Ειδικές βιδωτές βάσεις
Οι προμήθειες αναλυτικά βρίσκονται στο στο Παράρτημα Α (κεφάλαιο 8)
2.7

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παραγωγική διαδικασία:
Βασική δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η πρωτογενής ενέργεια που θα χρησιμοποιεί η εγκατάσταση είναι η ηλιακή, η οποία αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας. Η άμεση μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική πραγματοποιείται με την αξιοποίηση του Φωτοβολταϊκού Φαινομένου. Τα Φωτοβολταϊκά
στοιχεία είναι κρυσταλλοδίοδοι επαφής ημιαγωγού. Όταν το ηλιακό φως προσπί-

3

Πηγή εικόνων: 26,27: Γεωργαλής Γιώργος, Καγιαμπάκης Μάνος, 26-11-2010, Φωτοβολταϊκές
Εφαρμογές, Στα πρακτικά της ημερίδας για εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ Επίκαιρες
Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών, Ξενοδοχείο Galaxy Ηράκλειο Κρήτης, Διαφάνειες παρουσίασης 52, 53

23

πτει στα στοιχεία, απελευθερώνει ηλεκτρικά φορτία (ηλεκτρόνια & οπές) στο εσωτερικό τους, τα οποία με την ενέργεια που απορροφούν κινούνται ελεύθερα.
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την διαδικασία απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας:

 
Εικόνα 28: Διαδικασία απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας
Με τον τρόπο αυτό, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου n,
ενώ οι οπές προς το τμήμα τύπου p, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους ακροδέκτες των δύο τμημάτων της διόδου. Δηλαδή, η διάταξη αποτελεί μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος που διατηρείται ενεργή, όσο διαρκεί
η πρόσπτωση του ηλιακού φωτός πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου. Έπειτα με
δεδομένο ότι τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία παράγουν συνεχές ρεύμα (DC), για τη
σύνδεσή τους με το δίκτυο της ΔΕΗ, είναι απαραίτητη η χρήση αναστροφέα (inverter) για να μπορεί να παρέχεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργειας στο δίκτυο
της ΔΕΗ. Επίσης για την μέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται ένας μετρητής εξερχόμενης ενέργειας. Ένα τυπικό διάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί:

24

Εικόνα 29: Διάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας
2.7.1

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι ένα σύστημα δύο υλικών σε επαφή, το οποίο όταν
φωτίζεται εμφανίζει στα άκρα του συνεχή ηλεκτρική τάση. Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία σήμερα είναι στην ουσία δύο ημιαγώγιμα στρώματα σε επαφή, τα οποία είναι
τύπου p και τύπου n, και εξωτερικά αυτών τοποθετούνται ηλεκτρόδια. Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν συνήθως τετραγωνική μορφή, ώστε η εσωτερική επαφή
των ημιαγωγών να καταλαμβάνει την όλη την επιφάνεια του πλακιδίου. Για να έχουμε μια συνολική τάση ανοικτού κυκλώματος 17V με 22V συνδέουμε πολλά
Φωτοβολταϊκά στοιχεία μεταξύ τους σε σειρά και έτσι δημιουργούμε μια φωτοβολταϊκή διάταξη, το φωτοβολταϊκό πλαίσιο.
Ο αριθμός των φωτοβολταϊκών στοιχείων επιλέγεται ώστε να ταιριάζει με την τάση φόρτισης ενός συσσωρευτή με ονομαστική τάση 12V. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα στο φωτοβολταικό στοιχείο.

Εικόνα 30: Η κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα στο φ/β στοιχείο
Στο παρόν επενδυτικό σχέδιο θα χρησιμοποιηθούν Φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού
υμενίου. Το στοιχείο αυτό έχει ενεργειακό διάκενο το οποίο είναι πολύ κοντά στο
ηλιακό φάσμα κάτι που του δίνει σοβαρά πλεονεκτήματα όπως την δυνατότητα να

25

απορροφά το 99% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επιπλέον Τα Φ/Β στοιχεία
τύπου λεπτού υμενίου παρουσιάζουν έναντι του πολυκρυσταλλικού και του μονοκρυσταλλικού πυριτίου συγκριτικά πλεονεκτήματα:
 Μικρότερη μείωση της απόδοσης λόγω αύξησης της θερμοκρασίας
 Μεγαλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας, συνεπώς μεγαλύτερη παραγωγή ισχύος τις πρώτες πρωινές και τις αργά απογευματινές ώρες.
 Λιγότερες απώλειες σε περίπτωση σκίασης μέρους των στοιχείων από απρόβλεπτους παράγοντες (σύννεφα, φύλλα γειτονικών δέντρων, κτλ)
2.7.2

Μεταλλικές βάσεις τοποθέτησης των δύο φωτοβολταϊκών πάρκων

Τα Φ/Β πλαίσια θα τοποθετηθούν επί μεταλλικών βάσεων. Η επιλογή των
μεταλλικών βάσεων έγινε με κριτήρια την αντοχή στο χρόνο και τη συμβατότητα
με τα Φ/Β στοιχεία λεπτού υμενίου, τα οποία στηρίζει. Η βάση που θα
χρησιμοποιηθεί είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά από ανοξειδωμένο αλουμίνιο
βαρέως τύπου ενώ όλα τα επιμέρους στοιχεία της είναι ανοξείδωτα. Επίσης είναι
ειδικά σχεδιασμένη για τα Φ/Β πάρκα με τα Φ/Β στοιχεία λεπτού υμενίου και
είναι δοκιμασμένη σε πολλά πάρκα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.
2.7.3

Μετατροπείς τάσης (inverters) των δύο φωτοβολταϊκών πάρκων

Ο μετατροπέας τάσεως (Inverter) είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο διακόπτη
απομόνωσης φορτίου DC. Είναι ανθεκτικής κατασκευής, στεγανού τύπου και η
χρήση του είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους για εύρος θερμοκρασιών από
-25 ο C έως και τους +60 ο C. Χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση, η οποία
ανέρχεται στο 98%.Οι μετατροπείς ισχύος που θα χρησιμοποιήσουμε έχουν την
δυνατότητα να εξυπηρετούν έως και τέσσερις (4) συστοιχίες Φ/Β πλαισίων, είναι
ισχύος 8 kW (μέγιστη AC ισχύς) έκαστος και εναρμονισμένοι με τα πρότυπα
διασύνδεσης του Δικτύου της ΔΕΗ.Ο μετατροπέας παρέχει όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά που απαιτούνται από την ΔΕΗ.
Χαρακτηριστικά:
Βαθμός απόδοσης > 98 %
Σύστημα ψύξης υψηλής αποδοτικότητας
Χωρίς μετασχηματιστή
Ενσωματωμένος διακόπτης απομόνωσης φορτίου DC
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εγγύησης
2.7.4

Έλεγχος μέτρησης Φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο έλεγχος πραγματοποιείται τοπικά η απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου με τα
συστήματα της εταιρείας. Συγκεκριμένα καταγράφονται παράμετροι όπως η
παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας,
ηλιακή
ακτινοβολία,
θερμοκρασία
περιβάλλοντος και θερμοκρασία επιφάνειας φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το
26

σύστημα ελέγχου αποτελείται από μια κεντρική μονάδα επικοινωνίας η οποία
καταγράφει, αποθηκεύει και απεικονίζει όλα τα δεδομένα τα οποία αποστέλλονται
από τους μετατροπείς τάσεως του Φωτοβολταϊκού πάρκου. Το σύστημα μέτρησης
που θα χρησιμοποιήσουμε έχει τη δυνατότητα να καταγράψει και να υποθηκεύσει
δεδομένα από 50 διαφορετικούς μετατροπείς. Παράλληλα δημιουργεί ημερήσια ή
μηνιαία αναφορά απόδοσης της εγκατάστασης και μπορεί και την αποστέλλει
μέσω e-mail. Ουσιαστικά το σύστημα ελέγχου-μέτρησης είναι σταθμός μετρήσεων
με πολύ μικρό μέγεθος και μεγάλη ευκολία εγκατάστασης. Στη συσκευή βρίσκεται
ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό κύτταρο, το οποίο μετρά την προσπίπτουσα ηλιακή
ακτινοβολία. Τοποθετείται στην εξωτερική, φωτιζόμενη πλευρά των
φωτοβολταϊκών πλαισίων και με τη βοήθεια του συμπεριλαμβανομένου αισθητήρα
θερμοκρασίας πραγματοποιεί μέτρηση και της θερμοκρασίας των πλαισίων.
2.7.5

Παραγωγή ρεύματος

Συμπερασματικά η δυναμικότητα των νέων μονάδων μετά την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στην παραγωγή 280.000 KWh ηλεκτρικής
ενέργειας τον χρόνο, χρησιμοποιώντας συστοιχία φωτοβολταϊκών panel μαζί με
τον απαραίτητο εξοπλισμό (inverters, μονάδα ελέγχου και επικοινωνίας και βάσεις
στήριξης).

27

3

ΑΓΟΡΑ – ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3.1

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
(ΣΤΑΚΟΔ 2003) η δραστηριότητα της εταιρείας εντάσσεται στην «Παροχή
Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου & Νερού» και συγκεκριμένα στην
κατηγορία «Παραγωγή & Διανομή Ηλεκτρικού Ρεύματος». Το κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας περιγράφεται ως: Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού
Αερίου & Νερού.
3.2

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η επιχείρηση μας είναι μια νεοσύστατη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Απευθύνεται σε όλο το αγοραστικό κοινό χωρίς διακρίσεις διότι ως γνωστόν
ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει επιβίωση. Άλλωστε ο λόγος ίδρυσης της είναι να
καλύψει το κενό ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει στην ελληνική αγορά.
3.3

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η επιχείρηση μας αναπτύσσεται στο τομέα της πράσινης ενέργειας. Στο τομέα
αυτό ο ανταγωνισμός θεωρείται αμελητέος διότι δεν υπάρχει ακόμα κορεσμός των
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Άλλωστε η
τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ είναι καθορισμένη και
νομοθετημένη από το κράτος άρα δεν υπάρχει ενδεχόμενο αυξομείωσης της τιμής
από άλλες εταιρίες του τομέα. Από την άλλη οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που
παρέχουμε στους ιδιώτες, έχουν όσο το δυνατό οικονομικότερες και συμφέρουσες
τιμές.

28

3.4

SWOT ANALYSIS
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μηδενική ρύπανση

Αθόρυβη λειτουργία

Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια
ζωής

 Μεγάλο αρχικό κεφάλαιο

Ελάχιστη συντήρηση

 Άσχημες καιρικές συνθήκες

Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα
με τις ανάγκες

 Συχνή επίβλεψη των εγκαταστάσε-

Μεγάλη περίοδος ηλιοφάνειας

 Γραφειοκρατία και χρονοβόρες δι-

Απεξάρτηση από το πετρέλαιο

Χαμηλή κινητικότητα στην αγορά

Φθηνή παραγωγή ενέργειας

Λύση για απομακρυσμένες περιοχές και νησιά

ων
αδικασίες για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
 Μεγάλο κόστος κατασκευής αν δεν

εγκριθεί η επιδότηση.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Υψηλή τιμή πετρελαίου

Εξάντληση των αποθεμάτων λιγνίτη

Κοινοτικοί κανονισμοί για παραγωγή 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το
2020

Αιολική ενέργεια (Εναλλακτικές
μορφές ενέργειας)

Εξέλιξη της τεχνολογίας των φ/β
με αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση τιμής στο ρεύμα που διατίθεται για τη ΔΕΗ

Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ (αλλαγή
συμβολαίων και συμβάσεων)

Συνθήκες ύφεσης στην ελληνική
οικονομία

Επιδότηση ΕΣΠΑ

Δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης σε 5-10 χρόνια αν επιτευχθεί επιδότηση

25 χρόνια μόνιμο εισόδημα
(σύμβαση με ΔΕΗ)

29

4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜARKETING

4.1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η τιμή του προϊόντος της εταιρίας μας (ηλεκτρικό ρεύμα) είναι καθορισμένη και
νομοθετημένη από το κράτος. Και ανέρχεται στα 0,45€/Kwh. Μπορεί να υπάρξει
μια ετήσια αναπροσαρμογή της τάξης του 1%, ύστερα από έκδοση της σχετικής
οδηγίας της ΔΕΗ.
Κατά κεφαλήν κατανάλωση στον Οικιακό τομέα
Σύμφωνα με το Ν.3734 όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 8/28.01.2009 η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:
Πίνακας 3: Τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή
Πίνακας Τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή 
Μη 
Διασυνδεδεμένο

Διασυνδεδεμένο 
Έτος ‐ Μήνας 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

>100 kW 

<=100 kW 

>100 kW 

<=100 kW 

2009 Φεβρουάριος 

400,00 

450,00 

450,00 

500,00 

2009 Αύγουστος 

400,00 

450,00 

450,00 

500,00 

2010 Φεβρουάριος 

400,00 

450,00 

450,00 

500,00 

2010 Αύγουστος 

392,04 

441,05 

441,05 

490,05 

2011 Φεβρουάριος 

372,83 

419,43 

419,43 

466,03 

2011 Αύγουστος 

351,01 

394,88 

394,88 

438,76 

2012 Φεβρουάριος 

333,81 

375,53 

375,53 

417,26 

2012 Αύγουστος 

314,27 

353,56 

353,56 

392,84 

2013 Φεβρουάριος 

298,87 

336,23 

336,23 

373,59 

2013 Αύγουστος 

281,38 

316,55 

316,55 

351,72 

2014 Φεβρουάριος 

268,94 

302,56 

302,56 

336,18 

2014 Αύγουστος 

260,97 

293,59 

293,59 

326,22 

Για κάθε έτος ν από 

1,3xμΟΤΣν‐

2015 & μετά 

1,4xμΟΤΣν‐1

1,4xμΟΤΣν‐1 

1,5xμΟΤΣν‐1 

μΟΤΣν‐1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν‐1 

30

Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται
για είκοσι (20) έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον
ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που υπογράφεται η Σύμβαση
Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας ή για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, εντός δεκαοκτώ (18)μηνών για τους σταθμούς ισχύος έως 10
MW και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τους σταθμούς ισχύος από 10 MW και
άνω. Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που πραγματοποιείται η έναρξη δοκιμαστικής
λειτουργίας ή για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής
λειτουργίας η ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, με βάση
την ισχύ που διαθέτει ο σταθμός κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.
Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος,
κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως
αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον
πίνακα αυτόν αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης
Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο
έτος, προσαυξημένης κατά 30%, 40%, 40% και 50%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β, Γ, και Δ του ανωτέρω πίνακα, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση
Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους
αντίστοιχους ως άνω συντελεστές. Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, για σταθμούς που δεν έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ή
δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους, τροποποιούνται, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3734. Οι παραγωγοί που έχουν συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και με την έναρξη ισχύος του νόμου 3734/2009 έχουν θέσει σε λειτουργία τους σταθμούς τους, κατά τα
ανωτέρω, μπορούν είτε να τροποποιήσουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στο Φεβρουάριο
2009 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας
από τη θέση των σταθμών σε λειτουργία είτε να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης.
4.2

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σύμφωνα με την 20ετη σύμβαση με τη ΔΕΗ, ο μόνος τρόπος διανομής και
κατανάλωσης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται μέσω του δικτύου
της ΔΕΗ. Μετά τα 2 έτη λειτουργίας της επιχείρησης, όπου προστίθενται τα
τμήματα έρευνας/μελέτης και εγκατάστασης, τα προϊόντα (δηλαδή οι πίνακες και
όλα τα προϊόντα στήριξης αυτών) θα διανέμονται και θα εγκαθίστανται στους
χώρους που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες.

31

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πίνακας 4: Χρηματοδότηση eco–solar
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2012

2013

2014

Σύνολο

Ίδια Κεφάλαια

148.827,9
0

148.827,90

Ίδια Κεφάλαια %

30%

30%

Δανειακές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

148.827,9
0

148.827,90

Δανειακές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις %

30%

30%

Επιχορήγηση Δημοσίου/
ΕΣΠΑ

198.437,2
0

198.437,20

Επιχορήγηση Δημοσίου ΕΣΠΑ
%

40%

40%

Σύνολα

496.093,00

Σύνολα %

100%

496.093,00
100%

1. Τα ίδια κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ποσοστό 30% του κόστους της επένδυσης
ανέρχονται στο ποσό των 148.827,90€. Οι μέτοχοι της εταιρίας <<ECOSOLAR>>έχουν συνολικά κατατεθειμένα σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας το
ποσό των 150.000,00€.
2. Η εταιρεία την δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει μακροπρόθεσμα ή
βραχυπρόθεσμα δάνεια. Για την χρηματοδότηση του υπολοίπου μέρους της
επένδυσης (30% του συνολικού προϋπολογισμού) θα ληφθεί Μακροπρόθεσμο
τοκοχρεωλυτικό δάνειο, 10-έτους διάρκειας, από την τράπεζα ύψους
148.827,90€. Το επιτόκιο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα επίπεδα του 6,6% και
το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 10 ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις (120 μήνες).

32

5.2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Πίνακας 5: απόσβεση αρχικού δανείου ECO-SOLAR
Εισαγωγή τιμών
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

148.827,00 Euro

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

6,60%

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ

10

ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

01/06/2012

MHNIAIA ΠΛΗΡΩΜΗ

1.697,48

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΗΝΕΣ

120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ

54.870,92

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

No. 

ΗΜΕΡΑ  
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

01/07/2012 

 

 

ΑΡΧΙΚΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

203.697,92

ΠΛΗΡΩΜΗ  

ΠΛΗΡΩΜΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

ΑΝΑΠΟΜ.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

148.827,00 

1.697,48 

878,93 

818,55 

147.948,07 

01/08/2012 

147.948,07 

1.697,48 

883,77 

813,71 

147.064,30 

01/09/2012 

147.064,30 

1.697,48 

888,63 

808,85 

146.175,67 

 

01/10/2012 

146.175,67 

1.697,48 

893,52 

803,97 

145.282,15 

 

01/11/2012 

145.282,15 

1.697,48 

898,43 

799,05 

144.383,72 

 

01/12/2012 

144.383,72 

1.697,48 

903,37 

794,11 

143.480,35 

 

01/01/2013 

143.480,35 

1.697,48 

908,34 

789,14 

142.572,01 

 

01/02/2013 

142.572,01 

1.697,48 

913,34 

784,15 

141.658,67 

 

01/03/2013 

141.658,67 

1.697,48 

918,36 

779,12 

140.740,31 

 

10 

01/04/2013 

140.740,31 

1.697,48 

923,41 

774,07 

139.816,90 

 

11 

01/05/2013 

139.816,90 

1.697,48 

928,49 

768,99 

138.888,41 

 

12 

01/06/2013 

138.888,41 

1.697,48 

933,60 

763,89 

137.954,81 

 

13 

01/07/2013 

137.954,81 

1.697,48 

938,73 

758,75 

137.016,08 

 

14 

01/08/2013 

137.016,08 

1.697,48 

943,89 

753,59 

136.072,19 

 

15 

01/09/2013 

136.072,19 

1.697,48 

949,09 

748,40 

135.123,10 

 

16 

01/10/2013 

135.123,10 

1.697,48 

954,31 

743,18 

134.168,80 

 

17 

01/11/2013 

134.168,80 

1.697,48 

959,55 

737,93 

133.209,24 

33

No. 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

18 

01/12/2013 

 

19 

 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΑΝΑΠΟΜ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

133.209,24 

1.697,48 

964,83 

732,65 

132.244,41 

01/01/2014 

132.244,41 

1.697,48 

970,14 

727,34 

131.274,27 

20 

01/02/2014 

131.274,27 

1.697,48 

975,47 

722,01 

130.298,80 

 

21 

01/03/2014 

130.298,80 

1.697,48 

980,84 

716,64 

129.317,96 

 

22 

01/04/2014 

129.317,96 

1.697,48 

986,23 

711,25 

128.331,73 

 

23 

01/05/2014 

128.331,73 

1.697,48 

991,66 

705,82 

127.340,07 

 

24 

01/06/2014 

127.340,07 

1.697,48 

997,11 

700,37 

126.342,95 

 

25 

01/07/2014 

126.342,95 

1.697,48 

1.002,60 

694,89 

125.340,36 

 

26 

01/08/2014 

125.340,36 

1.697,48 

1.008,11 

689,37 

124.332,25 

 

27 

01/09/2014 

124.332,25 

1.697,48 

1.013,66 

683,83 

123.318,59 

 

28 

01/10/2014 

123.318,59 

1.697,48 

1.019,23 

678,25 

122.299,36 

 

29 

01/11/2014 

122.299,36 

1.697,48 

1.024,84 

672,65 

121.274,53 

 

30 

01/12/2014 

121.274,53 

1.697,48 

1.030,47 

667,01 

120.244,05 

 

31 

01/01/2015 

120.244,05 

1.697,48 

1.036,14 

661,34 

119.207,91 

 

32 

01/02/2015 

119.207,91 

1.697,48 

1.041,84 

655,64 

118.166,07 

 

33 

01/03/2015 

118.166,07 

1.697,48 

1.047,57 

649,91 

117.118,50 

 

34 

01/04/2015 

117.118,50 

1.697,48 

1.053,33 

644,15 

116.065,17 

 

35 

01/05/2015 

116.065,17 

1.697,48 

1.059,12 

638,36 

115.006,05 

 

36 

01/06/2015 

115.006,05 

1.697,48 

1.064,95 

632,53 

113.941,10 

 

37 

01/07/2015 

113.941,10 

1.697,48 

1.070,81 

626,68 

112.870,29 

 

38 

01/08/2015 

112.870,29 

1.697,48 

1.076,70 

620,79 

111.793,60 

 

39 

01/09/2015 

111.793,60 

1.697,48 

1.082,62 

614,86 

110.710,98 

 

40 

01/10/2015 

110.710,98 

1.697,48 

1.088,57 

608,91 

109.622,41 

 

41 

01/11/2015 

109.622,41 

1.697,48 

1.094,56 

602,92 

108.527,85 

 

42 

01/12/2015 

108.527,85 

1.697,48 

1.100,58 

596,90 

107.427,27 

 

43 

01/01/2016 

107.427,27 

1.697,48 

1.106,63 

590,85 

106.320,63 

 

44 

01/02/2016 

106.320,63 

1.697,48 

1.112,72 

584,76 

105.207,92 

 

45 

01/03/2016 

105.207,92 

1.697,48 

1.118,84 

578,64 

104.089,08 

 

46 

01/04/2016 

104.089,08 

1.697,48 

1.124,99 

572,49 

102.964,08 

 

47 

01/05/2016 

102.964,08 

1.697,48 

1.131,18 

566,30 

101.832,90 

 

48 

01/06/2016 

101.832,90 

1.697,48 

1.137,40 

560,08 

100.695,50 

 

49 

01/07/2016 

100.695,50 

1.697,48 

1.143,66 

553,83 

99.551,84 

34

No. 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΑΝΑΠΟΜ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

50 

01/08/2016 

99.551,84 

1.697,48 

1.149,95 

547,54 

98.401,90 

 

51 

01/09/2016 

98.401,90 

1.697,48 

1.156,27 

541,21 

97.245,62 

 

52 

01/10/2016 

97.245,62 

1.697,48 

1.162,63 

534,85 

96.082,99 

 

53 

01/11/2016 

96.082,99 

1.697,48 

1.169,03 

528,46 

94.913,97 

 

54 

01/12/2016 

94.913,97 

1.697,48 

1.175,46 

522,03 

93.738,51 

 

55 

01/01/2017 

93.738,51 

1.697,48 

1.181,92 

515,56 

92.556,59 

 

56 

01/02/2017 

92.556,59 

1.697,48 

1.188,42 

509,06 

91.368,17 

 

57 

01/03/2017 

91.368,17 

1.697,48 

1.194,96 

502,52 

90.173,21 

 

58 

01/04/2017 

90.173,21 

1.697,48 

1.201,53 

495,95 

88.971,68 

 

59 

01/05/2017 

88.971,68 

1.697,48 

1.208,14 

489,34 

87.763,54 

 

60 

01/06/2017 

87.763,54 

1.697,48 

1.214,78 

482,70 

86.548,76 

 

61 

01/07/2017 

86.548,76 

1.697,48 

1.221,46 

476,02 

85.327,29 

 

62 

01/08/2017 

85.327,29 

1.697,48 

1.228,18 

469,30 

84.099,11 

 

63 

01/09/2017 

84.099,11 

1.697,48 

1.234,94 

462,55 

82.864,17 

 

64 

01/10/2017 

82.864,17 

1.697,48 

1.241,73 

455,75 

81.622,44 

 

65 

01/11/2017 

81.622,44 

1.697,48 

1.248,56 

448,92 

80.373,88 

 

66 

01/12/2017 

80.373,88 

1.697,48 

1.255,43 

442,06 

79.118,46 

 

67 

01/01/2018 

79.118,46 

1.697,48 

1.262,33 

435,15 

77.856,13 

 

68 

01/02/2018 

77.856,13 

1.697,48 

1.269,27 

428,21 

76.586,85 

 

69 

01/03/2018 

76.586,85 

1.697,48 

1.276,26 

421,23 

75.310,60 

 

70 

01/04/2018 

75.310,60 

1.697,48 

1.283,27 

414,21 

74.027,32 

 

71 

01/05/2018 

74.027,32 

1.697,48 

1.290,33 

407,15 

72.736,99 

 

72 

01/06/2018 

72.736,99 

1.697,48 

1.297,43 

400,05 

71.439,56 

 

73 

01/07/2018 

71.439,56 

1.697,48 

1.304,57 

392,92 

70.135,00 

 

74 

01/08/2018 

70.135,00 

1.697,48 

1.311,74 

385,74 

68.823,26 

 

75 

01/09/2018 

68.823,26 

1.697,48 

1.318,95 

378,53 

67.504,30 

 

76 

01/10/2018 

67.504,30 

1.697,48 

1.326,21 

371,27 

66.178,09 

 

77 

01/11/2018 

66.178,09 

1.697,48 

1.333,50 

363,98 

64.844,59 

 

78 

01/12/2018 

64.844,59 

1.697,48 

1.340,84 

356,65 

63.503,75 

 

79 

01/01/2019 

63.503,75 

1.697,48 

1.348,21 

349,27 

62.155,54 

 

80 

01/02/2019 

62.155,54 

1.697,48 

1.355,63 

341,86 

60.799,91 

 

81 

01/03/2019 

60.799,91 

1.697,48 

1.363,08 

334,40 

59.436,83 

35

No. 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΑΝΑΠΟΜ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

82 

01/04/2019 

59.436,83 

1.697,48 

1.370,58 

326,90 

58.066,25 

 

83 

01/05/2019 

58.066,25 

1.697,48 

1.378,12 

319,36 

56.688,13 

 

84 

01/06/2019 

56.688,13 

1.697,48 

1.385,70 

311,78 

55.302,43 

 

85 

01/07/2019 

55.302,43 

1.697,48 

1.393,32 

304,16 

53.909,11 

 

86 

01/08/2019 

53.909,11 

1.697,48 

1.400,98 

296,50 

52.508,13 

 

87 

01/09/2019 

52.508,13 

1.697,48 

1.408,69 

288,79 

51.099,44 

 

88 

01/10/2019 

51.099,44 

1.697,48 

1.416,44 

281,05 

49.683,01 

 

89 

01/11/2019 

49.683,01 

1.697,48 

1.424,23 

273,26 

48.258,78 

 

90 

01/12/2019 

48.258,78 

1.697,48 

1.432,06 

265,42 

46.826,72 

 

91 

01/01/2020 

46.826,72 

1.697,48 

1.439,94 

257,55 

45.386,79 

 

92 

01/02/2020 

45.386,79 

1.697,48 

1.447,86 

249,63 

43.938,93 

 

93 

01/03/2020 

43.938,93 

1.697,48 

1.455,82 

241,66 

42.483,11 

 

94 

01/04/2020 

42.483,11 

1.697,48 

1.463,83 

233,66 

41.019,29 

 

95 

01/05/2020 

41.019,29 

1.697,48 

1.471,88 

225,61 

39.547,41 

 

96 

01/06/2020 

39.547,41 

1.697,48 

1.479,97 

217,51 

38.067,44 

 

97 

01/07/2020 

38.067,44 

1.697,48 

1.488,11 

209,37 

36.579,33 

 

98 

01/08/2020 

36.579,33 

1.697,48 

1.496,30 

201,19 

35.083,03 

 

99 

01/09/2020 

35.083,03 

1.697,48 

1.504,53 

192,96 

33.578,50 

 

100  01/10/2020 

33.578,50 

1.697,48 

1.512,80 

184,68 

32.065,70 

 

101  01/11/2020 

32.065,70 

1.697,48 

1.521,12 

176,36 

30.544,58 

 

102  01/12/2020 

30.544,58 

1.697,48 

1.529,49 

168,00 

29.015,09 

 

103  01/01/2021 

29.015,09 

1.697,48 

1.537,90 

159,58 

27.477,19 

 

104  01/02/2021 

27.477,19 

1.697,48 

1.546,36 

151,12 

25.930,84 

 

105  01/03/2021 

25.930,84 

1.697,48 

1.554,86 

142,62 

24.375,97 

 

106  01/04/2021 

24.375,97 

1.697,48 

1.563,41 

134,07 

22.812,56 

 

107  01/05/2021 

22.812,56 

1.697,48 

1.572,01 

125,47 

21.240,54 

 

108  01/06/2021 

21.240,54 

1.697,48 

1.580,66 

116,82 

19.659,88 

 

109  01/07/2021 

19.659,88 

1.697,48 

1.589,35 

108,13 

18.070,53 

 

110  01/08/2021 

18.070,53 

1.697,48 

1.598,09 

99,39 

16.472,44 

 

111  01/09/2021 

16.472,44 

1.697,48 

1.606,88 

90,60 

14.865,55 

 

112  01/10/2021 

14.865,55 

1.697,48 

1.615,72 

81,76 

13.249,83 

 

113  01/11/2021 

13.249,83 

1.697,48 

1.624,61 

72,87 

11.625,22 

36

No. 

ΗΜΕΡΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

ΑΝΑΠΟΜ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

114  01/12/2021 

11.625,22 

1.697,48 

1.633,54 

63,94 

9.991,68 

 

115  01/01/2022 

9.991,68 

1.697,48 

1.642,53 

54,95 

8.349,15 

 

116  01/02/2022 

8.349,15 

1.697,48 

1.651,56 

45,92 

6.697,59 

 

117  01/03/2022 

6.697,59 

1.697,48 

1.660,65 

36,84 

5.036,94 

 

118  01/04/2022 

5.036,94 

1.697,48 

1.669,78 

27,70 

3.367,16 

 

119  01/05/2022 

3.367,16 

1.697,48 

1.678,96 

18,52 

1.688,20 

 

120  01/06/2022 

1.688,20 

1.697,48 

1.688,20 

9,29 

0,00 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/2004 όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3522/2006 τα επενδυτικά παραγωγής ηλεκτρισμού
από ήπιες μορφές ενέργειας κατατάσσονται στην Κατηγορία 1 (περίπτωση β, υποπερίπτωση vi ) επενδύσεων, και στην Περιοχή B΄όπου θα πραγματοποιηθεί η
επένδυση επιχορηγούνται με ποσοστό 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού (
με βάση το άρθρο 4 παρ. 1, όπως προβλέπουν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις).Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στις 198.437,20€.
4. Επιπλέον οι εκτάσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής
μονάδας ανήκουν στους δύο μετόχους, Μαλαπάνη Ευστάθιο και Κυμιατζή Σοφία
Ελένη.
5.3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Πίνακας 6: Κόστος εξοπλισμού φ/β πάρκου
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Φωτοβολταϊκό πλαίσιο (τεχνο106,25€/τεμ
2.198 τεμ
λογίας thin film)
Μετατροπέας δικτύου
2.040,00€/τεμ
18 τεμ
Μεταλλική βάση στήριξης
1.043,48€/τεμ
46 τεμ
Σύστημα ελέγχου-μέτρησης
ΣΥΝΟΛΟ

1.294,96€/τεμ

ΚΟΣΤΟΣ(€)
233.537,60
36.720,00
48.000,08

2τεμ
2.589,92
320.847,60

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες με πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

4,30€/m3

2800 m3

12.040,00

37

Πλήρωση των πεδίλων θεμελίωσης με σκυρόδερμα
(περιλαμβάνεται το κόστος
αγοράς του σκυροδέρματος, το
κόστος ξυλοτύπων, το κόστος
ασφάλισης των συντελεστών
εργασίας)
ΣΥΝΟΛΟ
Aπρόβλεπτα : 5%
ΣΥΝΟΛΟ

122€/m3

130 m3

15.860,00

27.900,00
1.395,00
29.295,00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή
αμιβραχώδες με μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε γειτονική απόσταση(3χλμ-0,30€/χλμ)
Διάστρωση και εγκιβωτισμός
σωλήνων με άμμο λατομείου(περιλαμβάνεται το κόστος
μεταφοράς)
Αγορά και τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων από σκληρό PVC
ονομαστικής διαμέτρου 160mm
και ονομαστικής αντοχής
6atm(περιλαμβάνεται το κόστος
εργατικών)
Αγορά και τοποθέτηση πλαστικών φρεατίων ονομαστικών
διαστάσεων
40Χ40(περιλαμβάνεται το κόστος εργατικών)
ΣΥΝΟΛΟ
Απρόβλεπτα: 5%
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ(€)

5,5€/m3

100 m3

550,00

10€/m3

100 m3

1000,00

6,50€/m

800 m

5.200,00

32,00€/τεμ

60 τεμ

1920,00
8.670,00
433,50
9.103,5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ(€)
Εγκατάσταση μεταλλικών βάσεΚατ’ αποκοπή
46 βάσεις
22.000 ,00
ων
Τοποθέτηση Φ/Β στοιχείων
Κατ’ αποκοπή
2.198τεμ
14.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
36.000,00

38

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μελέτη εφαρμογής εγκατάστασης συστήματος εξοπλισμού – γραμμών δικτύου και
αυτοματισμών, ηλεκτρολογικά σχέδια
AUTOCAD
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ(€)
10.000,00
10.000,00

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υποπίνακες AC/DC
1.020,00€
18
Γενικός πίνακας
4.758,00€
2
Καλώδια DC 1x4mm2 για σύνδεση των πάνελ μεταξύ τους και
με τους υποπίνακες AC/DC

ΚΟΣΤΟΣ(€)
18.360,00
9.516,00

0,75€/m

10.000m

7.500,00

Καλώδια AC 3x4mm2 για την
σύνδεση των υποπινάκων
AC/DC με τους αντιστροφείς

1,1086€/m

200m

221,72

Καλώδια AC 3x16mm2 για την
σύνδεση των αντιστροφέων με
τον γενικό πίνακα

3,80€/m

1.200m

4.560,00

Καλώδια AC 3x25mm2 για την
σύνδεση των αντιστροφέων με
τον γενικό πίνακα

5,81€/m

600m

3.486,00

Καλώδια AC 1x95mm2 για την
σύνδεση του γενικού πίνακα με
τον μετρητή της ΔΕΗ

6,502€/m

400m

2.600,80

Χαλκός γείωσης

9,51€/kg

160kg

1.521,60
47.766,12

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ(€)
Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο
Κατ’ αποκοπή
11.080,78
της ΔΕΗ
ΣΥΝΟΛΟ
11.080,78

5.4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Δαπάνες Μεταφοράς και Εγκατάστασης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
320.847,60
154.164,62
39

Έργα υποδομής
Δαπάνες μελετών
ΣΥΝΟΛΟ

11.080,78
10.000,00
496.093,00

Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι κατοχυρωμένη δεν
υπάρχει διάκριση μεταξύ μεταβλητών και σταθερών δαπανών. Όλες οι δαπάνες
είναι σταθερές.
5.5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου
θα ανέρχεται στο 0,40% της αξίας του και συμπεριλαμβάνει τον ήλεκτρο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα έργα υποδομής. Το ποσό αυτό έχει προκύψει μετά από επίσημη προσφορά της ασφαλιστικής εταιρίας, και θα εκκινήσει για το
πρώτο έτος λειτουργίας από το ποσό των 1940€/ έτος το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά -1%.
5.6

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το κόστος επισκευών και συντήρησης του εξοπλισμού της εγκατάστασης υπολογίζεται να είναι ετησίως 2% επί των εσόδων που προκύπτουν από την ετήσια παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση εφόσον χρειαστεί των μετατροπέων όπως και των φωτοβολταϊκών πάνελ της εγκατάστασης. Διευκρινίζεται ότι μετατροπείς συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών και
τα πάνελ 20 ετών. Με την υπογραφή του ανάλογου συμβολαίου συντήρησης
ίσου με το 2% της παραγόμενης και πωλούμενης ενέργειας εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας για όλο το διάστημα των 20 ετών.
5.7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τα 2 πρώτα χρόνια, η εγκατάσταση των 2 φ/β πάρκων υπολογίζεται ότι απαιτεί έναν υπάλληλο μερικής απασχόλησης για την εποπτεία της καλής λειτουργίας και έναν λογιστή. Άρα το κόστος προσωπικού της εγκατάστασης δεν
θα ξεπερνάει τους 12 ανθρωπομήνες κατά έτος. Σημειώνεται ότι η καταγραφή
της ημερήσιας παραγωγής του Φ/Β πάρκου θα γίνεται αυτόματα και θα ελέγχονται μέσω του μετρητή, όποτε τυχόν μικρό σφάλματα ή μικροατυχήματα δεν
θα έχουν επίπτωση στην συνολική παραγωγή της μονάδας. Το κόστος του
προσωπικού με βάση τους απαιτούμενους 12 ανθρωπομήνες με σημερινές σταθερές τιμές υπολογίζεται σε 8.400,00 € / έτος.
Για την μετέπειτα επέκταση της επιχείρησης (τμήματα έρευνας και εγκατάστασης), στο ετήσιο ποσό των δαπανών προσωπικού θα προστίθενται και τα εξής:

40

Πίνακας 7: Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
ΑΤΟΜΑ
Εργάτες (2-3)
Υπεύθυνος εξοπλισμού
Μελετητής
Εγκαταστάτης
Συντηρητής ή επιθεωρητής
5.8

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
20 ευρώ ο καθένας ανά ημερομίσθιο
30 ευρώ την ημέρα
150 – 170 ευρώ ανά μελέτη
120 ευρώ ανά εγκατάσταση
50 ευρώ ανά συντήρηση

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
ανά KWh

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ο ΕΤΟΣ

0,45 €

126.000

2 Ο ΕΤΟΣ

0,4545 €

127.260

3 Ο ΕΤΟΣ

0,4590 €

128.250

4 Ο ΕΤΟΣ

0,463€

129.640

5 Ο ΕΤΟΣ

0,4673€

130.844

6 Ο ΕΤΟΣ

0,471€

131.880

7 Ο ΕΤΟΣ

0,469€

131.320

8 Ο ΕΤΟΣ

0,473€

132.440

9 Ο ΕΤΟΣ

0,477€

133.560

10 ΕΤΟΣ

0,481€

134.680

Η τιμή είναι σταθερή στα 0,45 ευρώ. Για να κάνουμε μια απόλυτα ρεαλιστική ανάλυση υπολογίζουμε μια ετήσια αναπροσαρμογή της τάξης του
1%. Η ετήσια παραγωγή είναι στα 280000 KWh όπως έχει αναλυθεί πιο
πάνω.
5.9 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Κατηγορία Δαπάνης

2012

2013

2014

Δαπάνες προσωπικού

8.400

8.400

8.400

Επισκευές-συντήρηση εξοπλισμού 2% επί
του ετήσιου κύκλου εργασιών

2.520

Ασφάλιστρα μηχανημάτων & εγκαταστάσεων

1.940

Σύνολο

12.860

41

5.10 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Η μείωση της αξίας ενός μηχανήματος ή μιας εγκατάστασης λόγω της παρόδου
του χρόνου ονομάζετ αι απόσβεση. Ενδεικτικός υπολογισμός της απόσβεση για το
πρώτο έτος της επένδ υσης.
Κατηγορία

Συντελεστής
απόσβεσης

Αξία προς απόσβεση

2012

Μηχανολογικ ός
Εξοπλισμός

5%

320.847,60

16042,38

Δαπάνες
Μεταφοράς και
Εγκατάστασης

5%

154.164,62

7708,23

Σύνδεση με το
Δίκτυο της ΔΕΗ

8%

11080,78

886,46

Δαπάνες μελετών

20%

10.000,00

2000

496.093,00

26637,07

Σύνολο

2013

2014

5.11 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πίνακας 8 : Λογαριασμός εκμετάλλευσης. Ενδεικτικός υπολογισμός για τον πρώτο
χρόνο της επέν δυσης.
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2012 

Α 

Σύνολο Κύκλου εργασιών 

126.000 

Α1 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων 

Α2 

Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης 

Α3 

Μείον: Έξοδα Διοίκησης 

Α4 

Μείον Έξοδα Διάθεσης 

Α5 

Μείον: Φόροι & Τέλη  (1%) 

Β 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Β1 

Πλέον: Διάφορα έσοδα 

12.680 
113.320 

1260 
112.060 

42

Β2 

Μείον: Λοιπές Δαπάνες 

Β3 

Αποτελέσματα  Προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων 

Β4 

Μείον Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης 

Β5 

Αποτελέσματα Προ Αποσβέσεων & Φόρων 

102.562,4 

Β6 

Μείον Αποσβέσεις  ( συνολικές ) 

26.637,07 

Γ 

Αποτελέσματα Προ Φόρων 

75.925,33 

Γ1 

Μείον Φόρος Εισοδήματος (11%) 

Γ2 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

112.060 
9497,6 

13860 
62.065,33 

43

6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6.1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια κερδοφόρα επένδυση, λόγω της σταθερότητας
του κύκλου εργασιών που προκύπτει από την σχεδόν σταθερή τιμή πώλησης στη
ΔΕΗ. Η επένδυση κρίνεται βιώσιμη. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται και το περιβαλλοντικό όφελος από την συγκεκριμένη επένδυση. Στο επιχείρημα ότι τα φωτοβολταϊκά είναι ακριβά μπορούμε να απαντήσουμε ότι πράγματι αυτό ισχύει. Αυτό
όμως συμβαίνει με όλες τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τονίζεται όμως το χαμηλότατο λειτουργικό κόστος εν αντιθέσει με τις παραδοσιακές ενεργειακές τεχνολογίες που έχουν την αντιστρόφως ανάλογη πορεία στα κόστη
τους. Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και η γενικότερη ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί ή θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας.

44

7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7.1

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.rae.gr (accessed 10/01/2013)
2. Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  και  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  www.cres.gr 
(accessed 04/01/2013)
3. Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών www.helapco.gr (accessed 15/01/2013) 
4. Παρουσιάσεις RETScreen http://www.retscreen.net/el/t_training.php (accessed
17/12/2012)
5. Οδηγός Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοι-κονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), http://tinyurl.com/aoncg9d (accessed
15/01/2013)

45

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Φωτοβολταϊκά Panels

140-300

2,050

1,1,0

CS6P240P

450-780

Panasonic

-

80-250

0,680

N/A

VBHN240
SE01

250-720

Schuco K.G.

80-380

N/A

1,0,0

MPE 245
PS09

280-850

Suntech Power

190-305

5,000

1,1,1

STP28524/Vd

350-800

Yingli Solar

180-300

4,000

1,1,1

YL265C30b

330-750

Τύπος

Wattp (range)

Canadian Solar

Ονομασία

Solar Silicon
cells,wafers,Si

Τιμές σε €

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

Capacity MW
PV modules

Δυναμικότητα
Μονάδων

mc-Si

Διαθέσιμες
Τεχνολογίες

sc-Si

Στοιχεία
Κατασκευαστή

Εξαρτήματα σύνδεσης
MSP-HDG M12x130 κοχλίας με οδοντωτή κεφαλή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Χάλυβας, Ποιότητα 8.8 σύμφωνα
DIN EN ISO 898-1

Επιφανειακή επεξεργασία Γαλβανισμένος εν θερμώ
μm

με τον κανονισμό

με ελάχιστη επικάλυψη 45

Περιγραφή

MSP-HDG M12x130 Kοχλίας με οδοντωτή κεφαλή

Περιεχόμενο
συσκευασίας

50

Κωδικός

408771

Τιμή σε €/τεμ.

3,48

46

MDG M12 εξάγωνο παξιμάδι με ροδέλα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Χάλυβας, Ποιότητα 8 σύμφωνα με τον κανονισμό DIN
EN 20898-1

Επιφανειακή
επεξεργασία

Γαλβανισμένος εν θερμώ με ελάχιστη επικάλυψη 45
μm

Ροπή σύσφιξης

50 Nm

Μέγεθος κλειδιού

19 mm

Περιγραφή

M12 HDG

Περιεχόμενο
συσκευασίας

100

Κωδικός

408772

Τιμή σε €/τεμ.

0,43

MSP-HDG-TP οδοντωτό παξιμάδι σύσφιξης (για πασσαλόπηξη)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

ENG-GJMV-400-5 σύμφωνα με DIN EN 156

Επιφανειακή
επεξεργασία

Γαλβανισμένος εν θερμώ με ελάχιστη επικάλυψη 45 μm

Βάρος

53 gr

Περιγραφή

MSP-HDG-TP Οδοντωτό παξιμάδι

Περιεχόμενο
συσκευασίας

100

Κωδικός

408774

Τιμή σε €/τεμ.

0,15

47

Βάσεις στήριξης
MSP-AL-BP Βάση στήριξης για θεμελίωση σε μπετό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Αλουμίνιο σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN AW-6005 T6

Περιγραφή

MSP-AL-BP M12
MSP-AL-BP M16

Περιεχόμενο
συσκευασίας

32

Κωδικός

409922

Τιμή σε €/τεμ.

4,57

Αντηρίδες στήριξης
MSP-AL-SC Αντηρίδα στήριξης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Αλουμίνιο σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN AW-6063 T66
(F25)

Βάρος ανά
μέτρο

1,9 kg

Διαθέσιμα
μήκη (mm)

Περιγραφή

Περιεχόμενο
συσκευασίας

Κωδικός

Τιμή σε €

1555

MSP-AL-SC Αντηρίδα
στήριξης 1555

1

406822

3,85

1635

MSP-AL-SC Αντηρίδα
στήριξης 1635

1

406823

3,92

1750

MSP-AL-SC Αντηρίδα
στήριξης 1750

1

410390

3,96

1765

MSP-AL-SC Αντηρίδα
στήριξης 1765

1

406824

4,01

1820

MSP-AL-SC Αντηρίδα
στήριξης 1820

1

406825

4,06

1940

MSP-AL-SC Αντηρίδα
στήριξης 1940

1

406826

4,12

48

Εξαρτήματα σύνδεσης αντηρίδας στήριξης
Μ12x100 Α2 Εξάγωνος κοχλίας με ροδέλα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

A2-70 Ανοξείδωτος χάλυβας σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN ISO 3506-1

Ροπή σύσφιξης

50 Nm πίσω/ 25 Nm μπροστά

Μέγεθος κλειδιού

19 mm

Περιγραφή

Μ12x100 Α2

Περιεχόμενο
συσκευασίας

50

Κωδικός

406846

Τιμή σε €

19,55

Μ12 Α4 Εξάγωνο παξιμάδι με ροδέλα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

A4-70 Ανοξείδωτος χάλυβας σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN ISO 3506-2

Ροπή σύσφιξης

50 Nm πίσω/ 25 Nm μπροστά

Μέγεθος κλειδιού

19 mm

Περιγραφή

Μ12 Α4

Περιεχόμενο
συσκευασίας

100

Κωδικός

408770

Τιμή σε €/τεμ.

0,32

49

Κανάλια στήριξης πανέλου
MSP-AL-LC Κανάλι στήριξης πανέλου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Αλουμίνιο σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN AW-6063
T66

Διαθέσιμο μήκος

6000mm

Περιγραφή

Ύψος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάρος /
m (kg)

Περ. συ- Κωδικός Τιμή σε €
σκευασίας

MSP-AL-LC 80
6.0 m
Κανάλι
στήριξης
πανέλων

80

73

2.1

1

406821

3,15

MSP-AL-LC 88
6.0 m
Κανάλι
στήριξης
πανέλων

88

56

2.3

1

412782

3,20

MSP-AL-LC 100
6.0 m
Κανάλι
στήριξης
πανέλων

100

62

2.5

1

412783

3,28

MSP-AL-LC 105
6.0 m
Κανάλι
στήριξης
πανέλων

105

70

2.7

1

410392

3,32

Συνδετήρες καναλιών στήριξης πανέλου
MSP-AL-LS Συνδετήρας Καναλιών στήριξης πανέλων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό
Περιγραφή

Αλουμίνιο σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN AW-6063
T66
Ύψος
(mm)

Πλάτος
(mm)

Περιεχόμενο
συσκευασίας

Κωδικός

MSP-AL-LS 80

65

35

27

406794

2,05

MSP-AL-LS 105

73

57

21

412784

2,15

MSP-AL-LS 100

85

65

14

410695

2,22

MSP-AL-LS 88

98

62

14

410391

2,10

Τιμή
σε €

50

Έδρανα στήριξης
MSP-AL-GC Έδρανο στήριξης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Αλουμίνιο σύμφωνα με
AW-6063 T66

τον κανονισμό DIN EN

Σπείρωμα

Μ10

Μήκος βίδας

20 mm

Ροπή σύσφιξης

30 Nm

Μέγεθος κλειδιού

15 mm

Περιγραφή

MSP-AL-GC Έδρανο στήριξης

Περιεχόμενο
συσκευασίας

40

Κωδικός

406795

Τιμή σε €/τεμ.

0,56

Βραχίονες στήριξης
MSP-AL BC Βραχίονας στήριξης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

Αλουμίνιο σύμφωνα με τον κανονισμό DIN EN AW6063 T66

Ροπή σύσφιξης

30 Nm

Μέγεθος κλειδιού

15 mm

Περιγραφή

MSP-AL BC Βραχίονας

Περιεχόμενο συσκευασίας 32
Κωδικός
Τιμή σε €/τεμ.

406796
2,05

51

Άγκιστρα
ΜSP-RH-MQ άγκιστρο στέγης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό

S 235 JR σύμφωνα με DIN EN 10025

Ύψος άγκιστρου/πάχος (χιλιοστά)

45/5

Διαστάσεις MxΠxY (χιλιοστά)

150x60x5

Περιγραφή

10

Περιεχόμενο συσκευασίας

MSP-RH-MQ 45/5

Κωδικός
Τιμή σε €/τεμ.

382930
2,36

Αγκύρια
HSA Εκτονούμενο αγκύριο (κατάλληλο για εφαρμογές στην θλιβόμενη ζώνη του
σκυροδέματος)
Προσφερόμενοι τύποι
 HSΑ: Γαλβανισμένο (ελάχιστο 5 microns)

HSA-R: A4 Ανοξείδωτο (DIN 1.4401 / AISI 316)

Θερμογαλβανισμένο 45 μm
Χρήσεις

Βασικό δομικό υλικό: θλιβόμενη ζώνη σκυροδέματος

Απ’ ευθείας τοποθέτηση π.χ. ξύλινα δοκάρια, ελάσματα, μορφοποιημένοι
χάλυβες κ.λπ.

Προσφέρεται σε διάφορα μήκη ώστε να καλύπτει ειδικά πάχη του υλικού
στερέωσης

Πιστοποιητικά

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση (ETA): Για σκυρόδεμα στην θλιβόμενη ζώνη Το
αγκύριο χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες με EC

Αντίσταση σε φωτιά: Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου η αντίσταση
σε φωτιά απαιτείται π.χ. πυροδιαμερίσματα (πιστοποιημένο από την IBMB
Γερμανίας όλες οι προσφερόμενοι διάμετροι και υλικά)

Χαρακτηριστικά

Μεγάλο μήκος σπειρώματος προσφέρει ευελιξία σε ειδικές εφαρμογές

Παξιμάδι και ροδέλα είναι προσυναρμολογημένες για ταχύτερη τοποθέτηση

HSA-F Θερμογαλβανισμένο εκτονούμενο αγκύριο

52

Περιγραφή αγκυρίου
γαλβανισμένα (ελάχιστο 5 microns)

Βάθος οπής (χιλ.)

Μήκος αγκυρίου (l)
mm

Σημάδι κεφαλής

Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης χιλ.

Περιεχόμενο (τεμ.)

Κωδικός

8

HSA-F M 8 x 75

65

75

C

10

100

337123

2,55

10

HSA-F M 10 x 90

70

90

E

20

50

337127

2,60

E

5

25

337131

12

HSA-F M 12 x 100

95

10
0

16

HSA-F M 16 x 140

11
5

14
0

I

25

16

337135

HSA-F M 20 x 170

19
0

17
0

K

30

10

337137

20

Τιμή σε €

Διάμετρος οπής
(mm)

Θερμογαλβανισμένο στα 45 mm

2,66
2,72
2,78

Inverters
SMA Sunny Boy 1200 Inverter with ESS Switch
Χαρακτηριστικά:
Εισόδου (DC)

Max. DC Ισχύς: 1210 W

Max. Τάση DC: 400 V

Εύρος τάσης PV, MPPT: 139 V - 400 V

Max. ρεύμα εισόδου: 10 A

Αριθμός των ανιχνευτών σημείου μέγιστης ισχύος: 1

Max. αριθμός στοιχειοσειρών (παράλληλα): 2

Εξόδου (AC)

Ονομαστική ισχύς AC: 1000 W

Max. Έξοδος AC: 1100 W

Max. ρεύμα εξόδου: 5,6 A

Ονομαστική τάση AC / περιοχή: 220 V - 240 V / 180 V - 260 V

53

Συχνότητα δικτύου AC (αυτορυθμιζόμενη) / εύρος: 50 Hz / 60 Hz / ±
4,5 Hz

Συντελεστής ισχύος: 1

Σύνδεση AC: μονοφασική

Aποδοτικότητα

Max. απόδοση: 93,0%1

Euro-eta: 91,6%

Διαστάσεις (WHD) 17,09 "x 11,61" x 8,26 "(434 x 295 x 214 mm)
Βάρος: £ 48,4 (22 kg)
Τιμή: 554,21 €
SMA Sunny Boy 1600 Inverter with ESS Switch
Αποδοτικότητα

Απόδοση έως και 96%

Χωρίς μετασχηματιστή

Τιμή: 628,25 €

54

Batteries
Κωδικός

M27SMF30

Κατηγορία

ACDELCO

Τύπος

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Πόλος

TWINMARINE

Τάση (Volt)

12

Χωρητικότητα (Ah)

90

Διαστάσεις (mm)

304 Χ 173 Χ 202

Τιμή σε €

141,08

Κωδικός

HM27MF

Κατηγορία

ACDELCO

Τύπος

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Πόλος

TWINMARINE

Τάση (Volt)

12

Χωρητικότητα (Ah)

95

Διαστάσεις (mm)

300 Χ 173 Χ 223

Τιμή σε €

171,36

Κωδικός

Μ100Η3

Κατηγορία

ACDELCO

Τύπος

ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Πόλος

+ ΔΕΞΙΑ

Τάση (Volt)

12

Χωρητικότητα (Ah)

100

Διαστάσεις (mm)

395 Χ 175 Χ 190

Τιμή σε €

130,12

55

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: Ο/06-2013

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κουκουμτζής Νικόλαος του Θωμά
Πάντας Τρύφωνας του Στυλιανού
Μπέλιτσας Αθανάσιος του Γεωργίου
Σάλλας Έντις του Σπύρου
Χρησταντώνη Αθήνα του Κωνσταντίνου

Αθήνα, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός Εργασίας
Τίτλος Εργασίας

Ο/06-2013
Ακαδ. έτος 2012-2013
Μελέτες, Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις και Εμπορία Φωτοβολταϊκών
συστημάτων

Φοιτητ-ές / -ριες

Κουκουμτζής Νικόλαος , Πάντας Τρύφωνας, Μπέλιτσας Αθανάσιος ,
Σάλλας Έντις, Χρησταντώνη Αθηνά

Τμήμα

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας

Ημερομηνία

21-12-2012

Λέξεις κλειδιά

Φωτοβολταϊκά συστήματα, Ανανεώσιμες πήγες ενεργείας,
Επιχειρηματικό σχέδιο

Περίληψη : Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία ενός business plan μιας
εταιρίας με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα κύρια μέρη του θα είναι: H
εισαγωγή, η αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης, της αγοράς και της στρατηγικής, το
οικονομικό πλάνο και ο επίλογος.
PROJECT INFORMATION SHEET
Code number

Ο/06-2013

Academic year 2012-2013

Title

Design, Applications, Facilities and Marketing of Photovoltaic
Systems

Students

Koukoumtzis Nikolaos, Pantas Trifonas, Belitsas Athanasios, Sallas
Entis, Christadoni Athina

Department

Mechanical Engineering Educators

Date

21-12-2012

Keywords

Photovoltaics, Renewable Energy, Business plan

Abstract: In this paper we discuss the creation of a business plan of a company with
photovoltaics. Its main parts are: Introduction, detailed description of the company,
market and strategy, financial plan, and the epilogue.

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Μελέτες, Εφαρμογές,
Εγκαταστάσεις και Εμπορία Φωτοβολταϊκών συστημάτων» είναι προϊόν δικής μας δουλειάς και ότι
όλες οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

Κουκουμτζής Νικόλαος

_____________________

Πάντας Τρύφωνας

______________________

Μπέλιτσας Αθανάσιος

______________________

Σάλλας Έντις

______________________

Χρησταντώνη Αθηνά

______________________

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1Εισαγωγή
1.1Δομή του φωτοβολταϊκού
1.2Είδη
1.3Kατηγοριες φωτοβολταϊκών
2.Υλικά κατασκευής
3.Οικολογικό συμφέρων
4.Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος φάσεις
4.1Στέγη
4.2Βιοτεχνική - Βιομηχανική Στέγη
4.3Ταράτσα 4.4Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
4.5Καλωδίωση – Ηλεκτρική εγκατάσταση – Αντιστροφέας
5.Περιγραφή της Επιχείρησης
5.1Νομική υπόσταση:
5.2Είδος δραστηριότητας -Προσφερόμενα Προϊόντα / Υπηρεσίες :
6.Λόγος σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου:
7.Ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης:
7.1Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
8.Προϊόντα / Υπηρεσίες:
8.1Με ποιον τρόπο ωφελείται ο πελάτης από τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας;
8.2Ποια προϊόντα / υπηρεσίες μας έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση;
9.Τοποθεσία
9.1Τι ανάγκες εξυπηρετεί η επιχείρηση;
9.2Σε τι είδους περιοχή βρίσκεται;
9.3Γιατί βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή;
9.4Είναι εύκολα προσβάσιμη/Εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία;
9.5Διαθέτει χώρους στάθμευσης;
9.6Υπάρχουν επαρκείς χώροι για τις δραστηριότητες της επιχείρησης;
10.Το Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing plan)
10.1Δυνατά σημεία – Πλεονεκτήματα (Strengths)
10.2Αδυναμίες (Weaknesses)
10.3Ευκαιρίες (Opportunities)
10.4Απειλές – Επιχειρηματικοί κίνδυνοι (Threats)

11.Ο Ανταγωνισμός
11.1Ποιοι είναι οι πλησιέστεροι και άμεσοι ανταγωνιστές της επιχείρησης;
11.2Ποια είναι η πορεία των ανταγωνιστών της επιχείρησης
11.3Ποια είναι τα δυνατά τους σημεία / οι αδυναμίες τους;
11.4Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα / οι υπηρεσίες τους από τα δικά μας;

11.5Τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο λειτουργίας τους;
12.Τιμολογιακή πολιτική – Πωλήσεις
13.Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις
14.Σχέδιο Οικονομικής Διαχείρισης
15.franchising, αντίγραφο σχεδίου Σύμβασης Δικαιόχρησης
16. Έντυπο μισθωτηρίου συμβολαίου
17. Αντίγραφο Άδειας
18. Βιογραφικά σημειώματα των κυρίων μετόχων
19. Μνημόνια προτεινόμενης συνεργασίας με προμηθευτές ή μεγάλους πελάτες
20. Βιβλιογραφία

Εισαγωγή
Με τον όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις μετατροπής της ηλιακής
ενεργείας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρογεννήτριες που συγκροτούνται από
πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το
φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων πηγών
ενεργείας(ΑΠΕ).
1
Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Εντμόντ Μπεκερέλ (AlexandreEdmond Becquerel ). Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα
ηλεκτρόνια των ατόμων του φωτοβολταϊκού στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών
από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό πεδίο που
προϋπάρχει στο φωτοβολταϊκό στοιχείο οδηγεί το ρευμα στο φορτιο.
Μία τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα πλαίσια
ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όταν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εκτεθούν στην
ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται
αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
1.1Δομή του φωτοβολταϊκού
Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

(α) Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια (φωτοβολταϊκό πλαίσιο) με τη Βάση στήριξης και ίσως
(tracker),Σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.
(β) Μπαταρίες - συσσωρευτές φωτοβολταϊκών (αν πρόκειται για αυτόνομο σύστημα).
(γ) Ρυθμιστή φόρτισης για τον έλεγχο και προστασία των μπαταριών (αν πρόκειται για αυτόνομο
σύστημα).
(δ) Μετατροπέα τάσεως dc (12v/24v/48v) inverter για μετασχηματισμό στα 220V AC.
1.2Είδη
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που είναι ένας
κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός μικρού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση
ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο
παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα.
Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
ή γεννήτριες (module), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες
συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays).

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες
1. Κρυσταλλικού Πυριτίου
•Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 14,5% έως 21%,
•Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 13% έως 14,5%.2.
2. Λεπτών Μεμβρανών

•Άμορφου Πυριτιου,ονομαστικής απόδοσης ~7%.
•χαλκοπυριτών CIS / CIGS, ονομαστικής απόδοσης από 7% έως 11%.
1.3Kατηγοριες φωτοβολταϊκών
Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων, το διασυνδεδεμένο με το δίκτυο και το αυτόνομο. Η
απλούστερη μορφή του δεύτερου εκ των δυο αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια,
η οποία μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε υπάρχει επαρκής
φωτεινότητα. Αυτού του τύπου το σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές άντλησης. Σε άλλες
περιπτώσεις το σύστημα περιέχει συνήθως μια φροντίδα για αποθήκευση ενέργειας από τις
μπαταρίες. Συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποια μορφή ρύθμισης της ισχύος, όπως στην περίπτωση
που απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα να εξέρχεται από το σύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις το
σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια.
Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ’ εκείνα στα οποία το δίκτυο
ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) και εκείνα τα οποία ίσως λάβουν
επίσης πρόσθετη ισχύ από τη Φ.Β. γεννήτρια (αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο). Μέσα στους Φ.Β.
σταθμούς όλη η παραγόμενη ισχύς τροφοδοτείται στο δίκτυο.
Κατασκευή φωτοβολταϊκού
Το βασικότερο μέρος ενός φωτοβολταϊκού συλλέκτη (πανελ) είναι φυσικά τα επιμέρους μικρά
φωτοβολταϊκά στοιχεία (ή φ/β κυψέλες) που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη
μετατρέπουν σε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα φ/β στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι
πολυκρυσταλλικά υψηλής απόδοσης (περίπου 15%). Κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο δίνει περίπου
0,6Voc και λίγο πάνω από 2,5 Watt. Στη φωτογραφία απεικονίζεται ένα τέτοιο πολυκρυσταλλικό
φ/β στοιχείο.
Ο κανόνας στα ηλιακά πάνελ είναι να έχουν 36 τέτοια στοιχεία, με ελάχιστο τα 32 ή 33 στοιχεία.
Άρα, συνδέοντας 36 τέτοιες κυψέλες σε σειρά έχουμε έξοδο 36 Χ 0,6V = 21,6 Volt. Η πάνω πλευρά
του φ/β στοιχείου με τις αποχρώσεις του μπλε (η μπροστινή, αυτή που φαίνεται στην εικόνα) είναι
το αρνητικό και η κάτω πλευρά (η από πίσω γκρι πλευρά, αυτή που δεν φαίνεται στην εικόνα) το
θετικό.
Πάνω στην κάθε κυψέλη υπάρχουν "οδηγοί", δύο λεπτοί διάδρομοι πάνω στους οποίους κολλάμε
τα ειδικά καλώδια (πλακέ μεταλλικές ταινίες) διασύνδεσης με ηλεκτρικό κολλητήρι 40 έως 60
Watt. Τα ειδικά καλώδια είναι ήδη εμποτισμένα και δεν χρειάζονται καλάι.
Το καλώδιο που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο είναι μια ειδική καλωδιοταινία
(πλακέ) που είναι ήδη εμποτισμένη και δεν χρειάζεται καλάι για να κολλήσει στην πάνω και την
κάτω πλευρά των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Όπως είπαμε, πάνω στην κάθε κυψέλη υπάρχουν δύο λεπτοί
διάδρομοι πάνω στους οποίους κολλάμε την

καλωδιοταινία με ηλεκτρικό κολλητήρι 40 έως 60
Watt.
Ένα αργό πέρασμα με ελαφρά πίεση αρκεί.
2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής:
1.36 φ/β στοιχεία
2.20 μέτρα καλωδιοταινία
Σχήμα1.1
3.Γυαλί (ή plexiglass με προστασία UV) 5mm για πλάτη πλαισίου και γυαλί πάχους 5mm
(ή plexiglass UV πάχους 3mm) για μπροστά. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι 122 Χ 58

εκατοστά.
4.Σιλικόνη για περιμετρική μόνωση του πλαισίου.
3.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Όλα τα φωτοβολταϊκά μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• μηδενική ρύπανση
• αθόρυβη λειτουργία
• αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
• απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
• δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
• ελάχιστη συντήρηση.
Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για
τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα φωτοβολταϊκά είναι
μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας.
Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού
κτιρίου ή μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (όπως π.χ. τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά συστήματα
συμπαραγωγής, οι μικρο τουρμπίνες και οι κυψέλες καυσίμου) αναμένεται να κατακτήσουν ένα
σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς στα χρόνια που έρχονται. Ένα επιπλέον κοινό αυτών
των νέων τεχνολογιών είναι η φιλικότητά τους προς το περιβάλλον. Η ηλιακή ενέργεια είναι
καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν
και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία,
προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.
Τα φωτοβολταϊκά, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα,θεωρούνται
τα ιδανικά συστήματα ενεργειακής μετατροπής καθώς [α] χρησιμοποιούν την πλέον διαθέσιμη
πηγή ενέργειας στον πλανήτη, [β] δεν έχουν κινούμενα μέρη, και [γ] παράγουν ηλεκτρισμό, που
αποτελεί την πιο χρήσιμη μορφή ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον
καταναλωτή και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και
καταναλισκόμενη ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την
ενέργεια και συμβάλλουν μ’ αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της
ενέργειας. Δεδομένου ότι η παραγωγή και κατανάλωση του ηλιακού ηλεκτρισμού γίνονται τοπικά,
αποφεύγονται οι σημαντικές απώλειες της μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρισμού και κατ’ αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του10% σε σχέση με τη συμβατική
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν
αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις
ανάγκες,δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές) και
απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα
που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή
έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό
μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του
ενός κιλοβάτ,αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3-1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο
δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους.
Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικρο
σωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η
ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Η βαθμιαία αύξηση
των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα πρεπε να καλυφθεί με μεγάλες
επενδύσεις για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη
επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Το κόστος μιας νέας γραμμής
μεταφοράς είναι πολύ υψηλό,αν λάβουμε υπόψη μας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και
θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης.

Οι διάφοροι μικροί παραγωγοί “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική λύση για τη
μελλοντική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου αμφισβητείται η ασφάλεια της
παροχής. Η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν δοκιμάζεται από δαπανηρές ενεργειακές
απώλειες που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε
10,6% κατά μέσο όρο).Από την άλλη,η μέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού συμπίπτει
χρονικά με τις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες),βοηθώντας έτσι
στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου, στην αποφυγή black-out και στη μείωση του συνολικού
κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα
δαπανηρή. Σημειωτέον ότι, κάθε ώρα black-out κοστίζει στην εθνική οικονομία 25-40 εκατομμύρια
ευρώ.

4.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΣΕΙΣ
Το π ο θ έ τ η σ η Β ά σ ε ω ν Στ ή ρ ι ξη ς

Η πρώτη φάση αποτελεί την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης. Είναι η μόνη φάση
που διαφοροποιείται η τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού σε στέγη από ότι σε
ταράτσα.
4.1Στέγη
Αρχικά βρίσκονται οι θέσεις των δοκαριών και ανοίγεται η στέγη στα
συγκεκριμένα σημεία. Στη συνέχεια τοποθετούνται τα ειδικά
ανοξείδωτα αγκύρια και επανατοποθετούνται τα κεραμίδια χωρίς να
μεταβληθεί καθόλου η στεγανότητα της σκεπής.
Σχήμα2.2

Σχήμα2.1

Πάνω στα αγκύρια συνδέονται οριζόντια
προφίλ αλουμινίου, πάνω στα οποία θα
τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η ρύθμιση των
αγκυρίων ώστε να «απορροφήσουν» τις
ατέλειες της στέγης και τα οριζόντια προφίλ
να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα. Πολλές
φορές για λόγους στατικότητας ή ύψους της
κατασκευής δημιουργείται πλέγμα,
τοποθετώντας και κάθετα προφίλ.
Σχήμα2.3
4.2Βιοτεχνική - Βιομηχανική Στέγη
Παρομοίως σε βιομηχανική-βιοτεχνική στέγη, τοποθετούνται τα αγκύρια τα οποία με κατάλληλες
ανοιξείδωτες συνδέσεις εδράζονται στους σιδερένιους δοκούς του σκελετού του κτιρίου.

Σχήμα3.1
Στη συνέχεια τοποθετούνται οι οριζόντιες μηκίδες αλουμινίου πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα
πλαίσια.
4.3Ταράτσα
Στην ταράτσα η τοποθέτηση φωτοβολταικού συστήματος ξεκινάει με την χάραξη των σημείων που
θα τοποθετηθούν οι βάσεις των φωτοβολταϊκών. Στη συνέχεια ανοίγονται οι οπές στα κατάλληλα
σημεία, καθαρίζονται πολύ καλά, εγχέεται ειδική εποξειδική ρητίνη (Hilti) και τοποθετούνται
ανοξείδωτες ντίζες με συγκεκριμένο τρόπο (βιδωτά) ώστε να μη δημιουργηθούν κενά ανάμεσα στο
σπείρωμα της ντίζας και τη ρητίνη. Αφήνεται 8-10 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας
και στη συνέχεια στεγανοποιείται. Ακολουθεί η συναρμολόγηση των βάσεων και η τοποθέτηση των
οριζοντίων προφίλ αλουμινίου. Σχήμα3.2
Σχήμα3.3

4 . 4 Το π ο θ έ τ η σ η Φ ω τ ο β ο λ τ α ϊ κ ώ ν Π λ α ι σ ί ω ν
Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι τ α φ ω τ ο β ο λ τ α ϊ κ ά π λ α ί σ ι α π ά ν ω σ τ α ο ρ ι ζό ν τ ι α
προφίλ αλουμινίου με χρήση ειδικών συγκρατητών.
4 . 5 Κ α λ ω δ ί ω σ η – Η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε γ κ α τ ά σ τ α σ η – Αν τ ι σ τ ρ ο φ έ α ς
Τα πλαίσια συνδέονται κατά ομάδες σύμφωνα με τη μελέτη σκίασης, γειώνονται μεταξύ τους και
με τις βάσεις στήριξης και με χρήση ειδικών καλωδίων για συνεχές ρεύμα και έκθεση σε
εξωτερικές συνθήκες (μέσα σε σωλήνες βαρέως τύπου) εισάγονται στη θέση των πινάκων και του
αντιστροφέα.Εν συνεχεία εκτελείται η καλωδίωση των πινάκων συνεχούς και εναλλασσόμενου
ρεύματος (όπου όλες οι γραμμές ασφαλίζονται από ρεύματα σφάλματος- βραχυκύκλωμα,
ηλεκτροπληξία και προστατεύονται από κεραυνοπληξία).Τέλος, γίνεται η σύνδεση με τον μετρητή
της ΔΕΗ και αφού το σύστημα συνδεθεί γίνεται και η διασύνδεση με το σύστημα απομακρυσμένης
παρακολούθησης.
5.Περιγραφή της Επιχείρησης
5.1Νομική υπόσταση:
Η μορφή της επιχείρησης είναι Ομόρρυθμη εταιρεία. Δηλαδή οι εταίροι της ευθύνονται με
ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους.
Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.
Η Ομόρρυθμη Εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της,
αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.
5.2Είδος δραστηριότητας -Προσφερόμενα Προϊόντα / Υπηρεσίες :
α) Εγκαταστάσεις Φ/Β Συστημάτων.
Φωτοβολταϊκά πάρκα >10ΚW.
- Σταθερού Προσανατολισμού
- Μεταβλητού Προσανατολισμού (Solar Trackers)
Φωτοβολταϊκά για οικίες και μικρές επιχειρήσεις < 10KW
- Επίπεδες οροφές (Στέγες, Δώματα)
- Επικλινείς Στέγες (Κεραμίδι, Μεταλλικές κλπ)
Αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα
- Αυτόνομα Συστήματα
- Υβριδικά Συστήματα
β) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
-Φωτοβολταϊκά πάνελ
- Αντιστροφείς/ μετατροπείς διασυνδεδεμένα
- Αντιστροφείς/ μετατροπείς αυτόνομα
- Ρυθμιστές φόρτισης
- Συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας
γ) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- Φωτοβολταϊκά πάρκα

6.Λόγος σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου:
Ο λόγος σύνταξής του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης με τα
χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, η οποία θα δραστηριοποιείται στους παραπάνω τομείς.
7.Ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης:
7.1Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Η επιχείρηση θα λειτουργεί σε 12 μηνη βάση με ώρες λειτουργίας αυτές των καταστημάτων.
Δευτέρα: 9:00-15:00
Τρίτη: 9:00-15:00 και 17:00-21:00
Τετάρτη:9:00-15:00
Πέμπτη:9:00-15:00 και 17:00-21:00
Παρασκευή:9:00-15:00 και 17:00-21:00
Σάββατο: 9:00- 17:00
Κυριακή: κλειστά
8.Προϊόντα / Υπηρεσίες:
1. Προϊόντα που πουλάμε / Υπηρεσίες που προσφέρουμε:
Τα προϊόντα περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάνελ των εταιριών Schuco AG, Hyundai, ReneSola,
Canadian Solar, Yingli Solar, Panasonic και Suntech Power. Διαφέρουν ανάλογα με τις ειδικές
απαιτήσεις, την ισχύ,τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τεχνολογία που ενσωματώνουν.
Εκτός από τα φωτοβολταϊκά πάνελ παρέχουμε και φωτοβολταϊκούς αντιστροφείς - μετατροπείς φωτοβολταϊκά Inverter - Converter - dc/dc – dc/ac των εταιριών POWER ONE, Diel Aco, Kaco
new energy, Kostal electric, Refu sol, SMA, solar edge. Ακόμα, η εταιρία εμπορεύεται βάσεις
στήριξεις, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής: κατασκευή φ/β πάρκων, χρηματοδότηση,
αδειοδότηση, ενεργειακές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
8.1Με ποιον τρόπο ωφελείται ο πελάτης από τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας;
Οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε
χαμηλότερες τιμές από τον ανταγωνισμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράκαμψη των τοπικών
εισαγωγέων , αφού συνεργαζόμαστε με μεγάλους Ευρωπαίους εισαγωγείς. Επίσης η τεχνική
υποστήριξη είναι άριστη λόγο της μεγάλης μας τεχνογνωσίας πάνω στο αντικείμενο.
8.2Ποια προϊόντα / υπηρεσίες μας έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση;
Φωτοβολταϊκά πάρκα >10ΚW.
- Σταθερού Προσανατολισμού

- Μεταβλητού Προσανατολισμού (Solar Trackers)
- Φωτοβολταϊκά για οικίες και μικρές επιχειρήσεις < 10KW
- Επίπεδες οροφές (Στέγες, Δώματα)
- Επικλινείς Στέγες (Κεραμίδι, Μεταλλικές κλπ)
9.Τοποθεσία
9.1Τι ανάγκες εξυπηρετεί η επιχείρηση;
Οι ανάγκες που εξυπηρετεί η επιχείρηση μας ως προς τους πελάτες μας είναι ενεργειακής κάλυψης
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δηλαδή πλήρης εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, εμπορία καθώς
και ηλεκτρολογική μελέτη.
9.2Σε τι είδους περιοχή βρίσκεται;
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάστημα μας είναι Μοσχάτο επί της Μακρυγιάννη.
Η αποθήκη στην οποία υπάρχουν τα προϊόντα μας είναι λίγο έξω από την Χαλκίδα.
9.3Γιατί βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή;
Το κατάστημα μας βρίσκεται στο Μοσχάτο επειδή είναι σε κεντρικό σημείο και το ενοίκιο είναι
πολύ χαμηλό. Η αποθήκη μας βρίσκεται σε αυτό το σημείο γιατί το οικόπεδο ανήκει στα μέλη της
επιχείρησης.
9.4Είναι εύκολα προσβάσιμη/Εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία;
Η πρόσβαση στο κατάστημα μας είναι εύκολη και γενικά προσβάσιμη εφόσον απέχει λίγα μέτρα
από τον ηλεκτρικό. Επιπλέον υπάρχει πρόσβαση σε κοντινή στάση με το λεωφορείο.

9.5Διαθέτει χώρους στάθμευσης;
Το κατάστημα μας δυστυχώς δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης.
Είναι ορατή / Υπάρχει επαρκής φωτισμός;
Η θέση μας είναι ορατή με επαρκή φωτισμό διότι υπάρχει φωτεινή επιγραφή στο κατάστημα μας.
9.6Υπάρχουν επαρκείς χώροι για τις δραστηριότητες της επιχείρησης;
Χώροι για τις ανάγκες της επιχείρησης υπάρχουν και είναι επαρκείς ώστε να μην υπάρχουν
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη σωστή επιλογή του χώρου
που στεγάζεται το κατάστημα αλλά και αυτού της αποθήκης.

10.Το Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing plan)
A. Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (S.W.O.T. Analysis)
10.1Δυνατά σημεία – Πλεονεκτήματα (Strengths):
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι το όφελος από μια τέτοια εγκατάσταση παραγωγής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, δεν είναι μόνο το οικονομικό κέρδος, αλλά
και η προστασία του περιβάλλοντος, αφού αξιοποιείται μια Ανανεώσιμη Πηγή
Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ήλιος, αντί της καύσης ορυκτών ή πετρελαιοειδών
καυσίμων με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η
εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα, σε συνδυασμό με την ολιγοπωλιακή προσφορά
τους επιβαρύνει ιδιαίτερα την οικονομία των περισσότερων χωρών.
Η ηλεκτροπαραγωγή λοιπόν, από ηλιακή
ενέργεια με φωτοβολταϊκά αποτελεί μία από
τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες, η οποία
παρά την μακρά ερευνητική και εφαρμοσμένη
ιστορία της, τα τελευταία μόνο έτη εμφανίζει
ισχυρή δυναμική, αναζητώντας πλέον
αναγνωρίσιμη θέση στην ενεργειακή αγορά.
Η δυναμική αυτή εκτιμάται πως θα
χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από
μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα
περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον
καταναλωτή και άμεση
πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη
ενέργεια. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αθόρυβη λειτουργία,
αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις
ανάγκες, δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή
σε συσσωρευτές) και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.
Aξιζει να αναφερθεί ότι τέτοιες επιχειρήσεις θέλουν ελάχιστο προσωπικό με αποτέλεσμα τα έξοδα
για το προσωπικό να είναι ελάχιστα σε σχέση με τα κέρδη.
10.2Αδυναμίες (Weaknesses):
Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα το
κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη αρκετά
υψηλό. Μια γενική ενδεικτική τιμή είναι 4000 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW)
ηλεκτρικής ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική οικιακή κατανάλωση απαιτεί

από 1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αμελητέο. Το ποσό
αυτό, ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστημα θα
συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25χρόνια. Ωστόσο, τα
πλεονεκτήματα είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο
πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την

κάλυψη ή την συμπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών.

10.3Ευκαιρίες (Opportunities):
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα επιδοτούνται από το Ελληνικό
κράτος μέσω του νέου επενδυτικού νόμου Ν. 3522/06 και του αναπτυξιακού νόμου
Ν. 3299/04 για επενδυτές μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (επιδότηση αγοράς
εξοπλισμού έως και 40% ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασης και τα
επιχειρηματικά κριτήρια που ικανοποιούνται).
Η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ηλιόλουστα κράτη της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες με λίγα
λογία τα καιρικά αυτά φαινόμενα ευνοούν το επενδύτη και είναι ευκτήρια για τους Έλληνες
επιχειρηματίες να εκμεταλλευτούν την ίδια τους την χωρά.
Αν κάποιος έχει ένα αγρόκτημα π.χ το οποίο είναι ηλιόλουστο και δεν χρησιμοποιείτε για τίποτα
άλλο είναι μεγάλη ευκτήρια να το αξιοποιήσει βάζοντας φωτοβολταϊκά.
10.4Απειλές – Επιχειρηματικοί κίνδυνοι (Threats):
Σίγουρα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για
έναν επενδυτή. Αυτές όμως συνδέονται και με αντίστοιχους κινδύνους ακόμα και παγίδες για όσους
δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο (πιθανόν οι περισσότεροι) και ξοδεύουν χρόνο και χρήμα
προσδοκώντας ένα άμεσο αποτέλεσμα.
Για την θεμελιώσει μιας εταιρίας φωτοβολταϊκών θα πρέπει να γίνει ερευνά στο αντικείμενο. Οι
επενδυτές πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στη σύσταση της μελέτης όπως η καταλληλότητα
του οικοπέδου, ο χαρακτηρισμός της χρήσης της γης στην οποία θα γίνει η επένδυση, οι
απαραίτητες εγγυήσεις καλής τοποθέτησης και λειτουργίας.
Για να αποφύγει κάποιος τις απειλές-κίνδυνους απαιτείται όμως ωριμότητα στην αναγνώριση και
τη ρεαλιστική αποτίμηση των προοπτικών και των αποδόσεων.
11.Ο Ανταγωνισμός
11.1Ποιοι είναι οι πλησιέστεροι και άμεσοι ανταγωνιστές της επιχείρησης;
α) Απειλή Νεοεισερχομένων Επιχειρήσεων στον Κλάδο*
Οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις σε έναν κλάδο φέρουν νέα παραγωγική ικανότητα καθώς και την
επιθυμία τους να κερδίσουν μερίδιο αγοράς και ουσιώδεις πόρους. Για το λόγο αυτό αποτελούν
απειλές για μια επιχείρηση που έχει ήδη καθιερωθεί. Η απειλή εισόδου εξαρτάται από την
παρουσία κάποιων εμποδίων εισόδου αλλά και την αντίδραση που αναμένεται από τους υπάρχοντες
ανταγωνιστές. Κάποια από τα εμπόδια μπορεί να είναι η διαφοροποίηση προϊόντος, οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις, το κόστος μετακίνησης, η πρόσβαση σε κανάλια διανομής, κυβερνητική πολιτική κ. α..
β) Ανταγωνισμός μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων
Στους περισσότερους κλάδους οι επιχειρήσεις είναι αμοιβαία εξαρτώμενες. Συνεπώς μια
ανταγωνιστική κίνηση από μια επιχείρηση αναμένεται να έχει αισθητή επίδραση στους
ανταγωνιστές της με απόρροια να προκληθούν αντίποινα από την πλευρά των τελευταίων.

Σύμφωνα με τον Porter ο έντονος ανταγωνισμός συνδέεται με την παρουσία αρκετών παραγόντων
όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του Κλάδου, τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας η του προϊόντος, το ποσό
του σταθερού κόστους.
γ) Απειλή υποκατάστατων Προϊόντων ή Υπηρεσιών
Ένα υποκατάστατο προϊόν που φαίνεται να διαφέρει αλλά μπορεί να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη
με κάποιον άλλο προϊόν. Σύμφωνα με τον Porter τα υποκατάστατα περιορίζουν τις δυνητικές
αποδόσεις μιας βιομηχανίας με το να καθορίζουν ανώτατα όρια για τις τιμές των επιχειρήσεων στο
κλάδο. Δύσκολο έργο αποτελεί η αναγνώριση πιθανώς υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών
που σημαίνει ότι διεξάγεται έρευνα για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να επιτελέσουν την ίδια
λειτουργία την ίδια λειτουργία ακόμη και αν έχουν διαφορετική εμφάνιση και δεν φαίνονται ως
υποκατάστατα.

δ) Διαπραγμάτευση Δύναμη των Αγοραστών
Οι αγοραστές επηρεάζουν έναν κλάδο μέσω της ικανότητας τους να μειώνουν τις τιμές να
διαπραγματεύονται για καλύτερη ποιότητα ή περισσότερες υπηρεσίες και να προκαλούν υψηλότερα
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Ένας αγοραστής ή μια ομάδα αγοραστών είναι
μια ισχυρή εάν ισχύουν οι ακόλουθοι παράγοντες :
α) Ένας αγοραστής αγοράζει μεγάλη ποσότητα του πωλούμενου προϊόντος ή
υπηρεσίας
β) Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ολοκλήρωση προς τα πίσω
ο ίδιος παράγοντας το προϊόν.
γ) Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών προμηθευτών εξαιτίας της απουσίας
διαφοροποίησης του προϊόντος.
δ) Το κόστος για την αλλαγή προμηθευτή είναι πολύ μικρό.
ε) Το προϊόν που αγοράστηκε αντιπροσωπεύει υψηλό ποσοστό του κόστους του
αγοραστή.
στ) Ο καταναλωτής απολαμβάνει χαμηλά κέρδη για το λόγο αυτό και είναι
ευαίσθητος σε κόστη και διαφορές υπηρεσιών.
ε) Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτική
Οι προμηθευτές μπορούν να επηρεάσουν έναν κλάδο μέσω αύξησης των τιμών ή μείωσης της
ποιότητας των πωλούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένας προμηθευτής ή μια ομάδα προμηθευτών
είναι ισχυρή εάν παρουσιασθούν κάποιοι από τους παρακάτω παράγοντες:
α) Ο κλάδος των προμηθευτών κυριαρχείται από λίγες επιχειρήσεις αλλά πωλείται σε πολλές.
β) Το προϊόν ή υπηρεσία του προμηθευτικού κλάδου είναι μοναδικό και έχει υψηλό κόστος
μετακίνησης.
γ) Δεν είναι άμεσα διαθέσιμα υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες.
δ) Οι προμηθευτές μπορούν να πραγματοποιήσουν ολοκλήρωση προς τα εμπρός και να
ανταγωνιστούν ευθέως τους παροντικούς τους αγοραστές.
Κλάδος: Ως κλάδος θεωρείται το σύνολο των επιχειρήσεων που παράγει παρόμοιο προϊόν ή
υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Porter μια επιχείρηση ασχολείται περισσότερο με την ένταση του
ανταγωνισμού στον κλάδο.
11.2Ποια είναι η πορεία των ανταγωνιστών της επιχείρησης

Στους περισσότερους κλάδους οι επιχειρήσεις είναι αμοιβαία εξαρτώμενες. Συνεπώς μια
ανταγωνιστική κίνηση από μια επιχείρηση αναμένεται να έχει αισθητή επίδραση στους
ανταγωνιστές της με απόρροια να προκληθούν αντίποινα από την πλευρά των τελευταίων.
Σύμφωνα με τον Porter ο έντονος ανταγωνισμός συνδέεται με την παρουσία αρκετών παραγόντων
όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του Κλάδου, τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας η του προϊόντος, το ποσό
του σταθερού κόστους.
11.3Ποια είναι τα δυνατά τους σημεία / οι αδυναμίες τους;
Το δυνατό σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί το Μάρκετινγκ και οι πωλήσεις όπου έχουν σκοπό να
κάνουν το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης γνωστό και ελκυστικό στους καταναλωτές.
Τέτοιες δραστηριότητες είναι η διαφήμιση, η προώθηση και η τιμολόγηση. Ως αδυναμία είναι η
διαχείριση εισροών και εκροών καθως και οι λειτουργίες τους δηλαδή οι δραστηριότητες που
συνδέονται με τον μετασχηματισμό των εισροών σε τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
11.4Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα / οι υπηρεσίες τους από τα δικά μας;
Μπορεί να διαφέρουν ως προς την προμήθεια δηλαδή με την αγορά οποιωνδήποτε εισροών που
χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα αξίας ανεξάρτητα από το που εφαρμόστηκε. Ακόμα μπορεί να
διαφέρουν και ως προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας δηλαδή την έννοια της τεχνολογίας στην
οποία συμπεριλαμβάνονται η έρευνα, η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός του προϊόντος που
χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα.
11.5Τι μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο λειτουργίας τους;
Από τον τρόπο λειτουργίας τους μπορούμε να μάθουμε για την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
όπως τις δραστηριότητες που συνδέονται με την πρόσληψη, εκπαίδευση, ανάπτυξη και ανταμοιβή
των εργαζομένων όλης της επιχείρησης. Επίσης θα μπορούσαμε να μάθουμε για την υποδομή της
επιχείρησης δηλαδή τη δομή του οργανισμού, τον σχεδιασμό, τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους
και τη διαχείριση της ποιότητας σχεδιαζόμενη για να υποστηρίξει το σύνολο της αλυσίδας αξίας.
Ακόμα χρήσιμο να μάθουμε είναι οι Υπηρεσίες μετά την πώληση δηλαδή τις δραστηριότητες
σχετικά με την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών για ένα προϊόν όπως η εγκατάσταση,
επισκευή, επέκταση εγγύησης ή εκπαίδευση για το πως να χρησιμοποιεί ο πελάτης το προϊόν.
12.Τιμολογιακή πολιτική – Πωλήσεις
Στοιχεία διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής
1.Κόστος υλικών (Χώρος, εισαγωγή, ενοικίαση)
Το κόστος των υλικών της εταιρίας είναι ο χώρος στον οποίο θα στεγάζεται και θα ενοικιάζεται από
την Εταιρία θα έχει έκταση 150m2 . Επίσης υπάρχει και ένας χώρος αποθήκευσης των εισαγόμενων
φωτοβολταϊκών με έκταση 600 m2. Ακόμα κοστολογείται και η εισαγωγή των φωτοβολταϊκών, η
οποία θα γίνεται από τις παρακάτω χώρες :
1) Κίνα
2) Ιαπωνία
3) Γερμανία
4) Καναδάς
2) Κόστος κτήσης των προϊόντων

Ο χώρος αποθήκευσης των φωτοβολταϊκών δεν ενοικιάζεται.
Το κόστος της στέγασης της Υπηρεσίας ανέρχεται στα 1000 €.
3) Κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών
Tα προϊόντα της εταιρίας μας είναι και κοστολογούνται παρακάτω :
Ηλιακά πάνελ REC Peak Σειρά 245PE, 245W, (0 / +5 W) πολυκρυσταλλικά, στατικό φορτίο: 5.4Pa,
συντελεστής θερμοκρασίας της εξουσίας: -0,40% / ° C, Εγγύηση: 10 χρόνια Εγγύηση True
LinearPerformance ::> = 97 % για το πρώτο έτος και <= 0,7% / έτος, από 2 έως 25 χρόνια,
Connector: Radox, Διαστάσεις: 1665x 991x 38mm, πιστοποιητικά: Ευρώπη, IEC 61215 έκδοση 2,
IEC 61730 Ed.2, IEC 61701 (Αλάτι ομίχλη Αντίσταση αμμωνία Corrotion Testing), (99.960W)
Συνολική τιμή προσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%:81.000,00€

Solar Panel SunOwe 235 Poly, 235W, πολυκρυσταλλικά, στατικό φορτίο: 5.4Pa, συντελεστής
θερμοκρασίας της εξουσίας: -0,44% / ° C, Εγγύηση: 10 χρόνια εγγύηση για την απόδοση ::> = 90%
για τα πρώτα 12 χρόνια και> = 89% από την 13η μέχρι 25 χρόνια, Connector: MC4, Διαστάσεις:
1650x992x 50mm, πιστοποιητικά: CE, IEC 61215, IEC 61730, MCS, IEC 61701 (Αλάτι ομίχλη
Corrotion Testing), Αντίσταση αμμωνία, Solarif αντασφάλισης (99.875W)
Συνολική τιμήπροσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%:60.000,00€
Solar Panel QCells Q.Pro235-G2, 235Wp (0 / +5 W), πολυκρυσταλλικά, Εγγύηση: 10 χρόνια,
Γραμμική εγγύηση απόδοσης:> = 97% για το πρώτο έτος και <= 0,6% / έτος, από 2 έως 25 χρόνια,
Σύνδεσμος: Y-Sol4 (MC4) IP68, Διαστάσεις: 1670x1000x50mm, συντελεστής θερμοκρασίας της
εξουσίας: -0,43% / C, Τεχνολογία Anti PID, Hot Spot Προστασίας, πιστοποιητικά: IEC 61215, IEC
61730, VDE, αμμωνία, (99.875W )
Συνολική τιμή προσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%:70.000,00€
Ηλιακά πάνελ Yingli YL 235P-29b 235Wp (0 / +5 W), πολυκρυσταλλικά, Εγγύηση: 10 χρόνια
εγγύηση απόδοσης: 10 έτη> = 91,2% της ελάχιστης ισχύος, 25 έτη σε> = 80,7% της ελάχιστης
ενέργειας εξόδο, Connector: MC4, στατικό φορτίο: 5.4Pa, Διαστάσεις: 1650x990x40mm,
συντελεστής θερμοκρασίας της εξουσίας: -0,45% / ° C (99.875W)
Συνολική τιμή προσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%:67.000,00€
Solar Panel ReneSola Virtus ΙΙ 250Wp (0 / +5 W), πολυκρυσταλλικά, Εγγύηση: 10 χρόνια εγγύηση
απόδοσης: Απώλεια <= 3% για το πρώτο έτος και 25 έτη σε> = 80% της ελάχιστης ισχύος,
Connector: MC4 , Διαστάσεις: 1640x992x40mm, συντελεστής θερμοκρασίας της εξουσίας:
-0,40% / ° C, πιστοποιητικά: IEC 61215, IEC 61730 (100.000W)
Συνολική τιμή προσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%:66.500,00€
Solar Panel Sharp NA-F128 GK, 128Wp, Tandem κελί του άμορφου (a-Si) και μικροκρυσταλλική
(μο-Si) πυριτίου, Εγγύηση: 10 χρόνια εγγύηση απόδοσης 90% για 10 έτη, 80% για 25 χρόνια,
Connector: SMK (MC4 Συμβατό), στατικό φορτίο: 2.4Pa, Διαστάσεις: 1409x1009x46mm,
συντελεστής θερμοκρασίας της εξουσίας: -0,24% / ° C, πιστοποιητικά: IEC 61646, IEC 61730,
Κλάση II (100.352W)
Συνολική τιμή προσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%:53.000,00€
Ηλιακά πάνελ Yingli YL 235P-29b 235Wp (0 / +5 W), πολυκρυσταλλικά, Εγγύηση: 10 χρόνια
εγγύηση απόδοσης: 10 έτη> = 91,2% της ελάχιστης ισχύος, 25 έτη σε> = 80,7% της ελάχιστης

ενέργειας εξόδου, Connector: MC4, στατικό φορτίο: 5.4Pa, Διαστάσεις: 1650x990x40mm,
συντελεστής θερμοκρασίας της εξουσίας: -0,45% / ° C (9.870W)
Συνολική τιμή προσφοράς δίχως Φ.Π.Α. 23%: 7.700,00€
4) Κόστος προσωπικού
Οι Βασικοί εργαζόμενοι έβαλαν το αρχικό κεφάλαιο και ισομοιράζονται τα κέρδη. Οι επιμέρους
βοηθοί όπως ο λογιστής θα παίρνει το βασικό μισθό, οι εργάτες που θα χρησιμεύουν στην
μεταφορά των Panels (κανονικός μισθός) και οι ηλεκτρολόγοι που θα βοηθούν για την
εγκατάσταση τους (βασικός μισθός).

5) Κόστος πάγιων εξόδων
Το κόστος των πάγιων εξόδων είναι :
α) Εταιρικά τηλέφωνα και διαδίκτυο(800€)
β) ΕΥΔΑΠ (20 €)
γ) ΤΕΒΒΕ (400 € /μήνα στον κάθε εργάτη)
δ) Internet (Σελίδα στο διαδίκτυο 30 € / χρόνο)
ε) ΔΕΗ (500 €)
13.Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις
1.Ποιο είναι το σλόγκαν της επιχείρησης;
Εμπιστοσύνη στα φωτοβολταϊκά, εμπιστοσύνη στο περιβάλλον.
2.Ποίο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η διαφήμιση για την επιχείρηση;
Το μήνυμα που θέλει να περάσει η διαφήμιση της εταιρείας μας είναι η σημαντικότητα των
φωτοβολταϊκών, σήμερα και μελλοντικά, καθώς και ο διαχωρισμός μας από τις άλλες επιχειρήσεις
του κλάδου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μας στην αγορά.
3.Για ποια προϊόντα/ υπηρεσίες, αλλαγές κ.λ.π επιθυμούμε να ενημερωθεί το κοινό.
Ο κύριος σκοπός της διαφήμισης είναι η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η
επιχείρηση. Προκειμένου να μας προτιμήσουν τονίζουμε την ποιότητα των προϊόντων και τις
φερέγγυες προσφορές υπηρεσιών. Επιπλέον πρέπει να κάνουμε εμφανή τα σημεία όπου οι
υπηρεσίες και τα αγαθά μας διαφέρουν από αυτά των ανταγωνιστών μας.
4.Ποιο είναι το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε για τη διαφήμιση.
Η διαφήμιση είναι το κύριο μέσο που εφιστά μια πρωτοεμφανιζόμενη επιχείρηση γνωστή στο
αγοραστικό κοινό οπότε τα κεφάλαια που επενδύονται σε αυτή οφείλει να είναι αρκετά μεγάλο.
5.Ποίο μέσο (ή ποια μέσα) διαφήμισης επιλέγουμε και γιατί;
Συμβαδίζοντας με την εξέλιξη της τεχνολογίας το πρώτο μέσο διαφήμισης που επιλέγουμε είναι η
δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας καθώς και η παράπεμψη σε αυτή μέσα από άλλες

ιστοσελίδες κοινού περιεχομένου. Ένα επιπλέον μέσο προώθησης της εταιρείας μας είναι η
δημιουργία .... σε στρατηγικά σημεία, όπως για παράδειγμα κοντά σε τράπεζες που προσφέρουν
δάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταικών.
6.Πώς θα παρακολουθήσουμε και θα εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των
διαφημιστικών ενεργειών;
Ένα από τα ποιο αποτελεσματικά μέσα παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
είναι η συμβουλή των στατιστικών μεγεθών της χρήσης φωτοβολταϊκών στην περιοχή
δραστηριότητας μας και η σύγκριση αυτών με τα ποσοστά προτίμησής μας έναντι των
ανταγωνιστών. Έτσι δεν θα γνωρίζουμε απλά την αύξηση ή μείωση των πελατών μας αλλά επίσης
και την αυξομείωση της δύναμης μας στην αγορά.

14.Σχέδιο Οικονομικής Διαχείρισης
Α. Προϋπολογισμός έναρξης
1. Προκαταβολές: Οι προκαταβολές ανέρχονται στις 104.750,00 euro
2. Εγγυήσεις για ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.: Οι εγγυήσεις για ΔΕΗ και ΟΤΕ ανέρχονται στις 10.000,00 euro
3. Αμοιβές συνεργείων, υλικών κλπ.: 7,000,00 euro
4. Νομικές και άλλες επαγγελματικές αμοιβές :
Aμοιβή για σχεδιασμό της ιστοσελίδας της επιχείρησης: 400,00 euro
Αμοιβή συμβολαιογράφου: 600,00 euro
Aμοιβή δικηγόρου: 1000,00 euro
5. Άδεια λειτουργίας:
H άδεια λειτουργίας κόστισε 30.000,00 euro
6. Ενοίκια και άλλες δαπάνες επαγγελματικής στέγης:
Το ενοίκιο ανέρχεται στα 1000,00 euro to μήνα
7. Αγορά εξοπλισμού:
Αγορά Η/Υ: 4000,00 euro
Αγορά γραφικών υλών: 500,00 euro
Αγορά εξοπλισμού γραφείου: 3.000,00 euro
Αγορά συστημάτων ασφαλείας: 3.000,00 euro
Αγορά ηλεκτρονικών προγραμμάτων σχεδίασης: 1.000,00 euro
Αγορά συστημάτων πυρόσβεσης: 500,00 euro
Αγορά φορτηγού αυτοκινήτου: 25.000,00 euro
8. Δαπάνες για ενέργεια, τηλέφωνα, νερό κ.λπ.:
Δαπάνες για ΔΕΗ: 250,00 euro το μήνα
Δαπάνες για τηλέφωνα- υπηρεσίες διαδικτύου: 800,00 euro το μήνα
Δαπάνες για υπηρεσία ύδρευσης: 10 euro το μήνα

9. Προβολή και διαφήμιση:
Το κόστος της διαφήμισης μας τον μήνα είναι 500,00euro.

B) Προϋπολογισμός λειτουργίας
1) Kόστος Πρωσοπικού
Το κόστος πρωσοπικού ανέρχεται γύρω στα 7000 €.
2) Υλικά συσκευασίας – είδη γραφείου
Γραφικές ύλες
Ηλεκτρονική υπολογιστές
Γραφείο εργασίες
Ηλεκτρονικά προγράμματα Η/Υ

500€
4000€
2000€
1000€

3) Δαπάνες επισκευών, συντήρησης, καθαρισμού
Οι δαπάνες στις επισκευές συντήρηση και καθαρισμού κυμαίνονται γύρω στις 10000€.
4) Ασφάλιση πυρός, κλοπής και ζημιών προς τρίτους
Ασφάλιση των εργατών θα είναι 400€ το μήνα έκαστος ο κάθε εργάτης.
Η ασφάλεια της επιχείρησης θα είναι 30€ το μήνα.
5) Προβολή και διαφήμιση
Η διαφήμιση ως σημαντικότερος τρόπος προβολής της επιχείρησης θα κοστίζει
6000€ το χρόνο.
6) Τόκοι
Σύμφωνα με το δάνειο που πήρε η εταιρία οι τόκοι θα είναι 200€ το μήνα.

7) Αμοιβές λογιστών
Οι αμοιβές των λογιστών θα ορίζονται από το υπεύθινο του τμήματος λογιστικής

8) Διάφορες και απρόβλεπτες δαπάνες
Βλάβες στον εξοπλισμό, στο φορτηγό 150€ το μήνα.
Γ) Προϋπολογισμός όλων των παραπάνω συγκαταλέγονται
στον παρακάτω πίνακα

Έξοδα Επιχείρησης
Έξοδα προσωπικού
Σύνολο Έσοδα Επιχείρησης
Εσ/Εξ
Δάνεια Ενοίκια Πάγια Διαφήμιση Μισθός Επισκευές Συντήρηση Άδεια λειτουργίας Εξοπλισμός
Εισαγωγή Εγκατάσταση
1o έτος 2013 30.000,00 € 1.000,00 € 36.750,00 € 6.000,00 € 7.000,00 €
10.000,00 € 30.000,00 € 37.000,00 € 127.750,00 € 10.000,00 € 25.000,00 €
2ο έτος 2014 30.000,00 € 1.000,00 € 36.750,00 € 6.000,00 € 7.000,00 €
10.000,00 €
60.750,00 € 15.000,00 € 25.000,00 €
3ο έτος 2015 30.000,00 € 1.000,00 € 36.750,00 € 6.000,00 € 7.000,00 €
10.000,00 €
60.750,00 € 20.000,00 € 35.000,00 €

Σύνολο
35.000,00 €
40.000,00 €
55.000,00 €

15. Για περιπτώσεις franchising, αντίγραφο σχεδίου Σύμβασης Δικαιόχρησης

Σύμβαση έργου. Σύμβαση έργου εργολάβου και εργοδότη.
Με τη σύμβαση έργου μεταξύ του εργολάβου και του κυρίου του έργου (εργοδότη) ο πρώτος
αναλαμβάνει έναντι συμφωνημένης αμοιβής, την υποχρέωση να εκτελέσει έργο, που μπορεί να
είναι και οικοδομικό επί οικοπέδου του δευτέρου. Στην περίπτωση, που μετά την εκτέλεση του
έργου, τούτο από υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) του εργολάβου έχει πραγματικό ελάττωμα, που δεν
το καθιστά κατά μόνιμο και συνέχεια ο ίδιος με συνεργεία της επιλογής του, σε επισκευή των
ελλείψεων αυτών με δικές του δαπάνες, τις οποίες και δικαιούται να απαιτήσει μαζί με τις
οποιεσδήποτε υπόλοιπες αξιώσεις αποζημίωσης, που συνδέονται με την ύπαρξη των ελαττωμάτων
και ελλείψεων και για όσο χρόνο υφίσταντο μέχρι της άρσης τους.
16. Αντίγραφο του (υπό διαπραγμάτευση συνήθως) μισθωτηρίου συμβολαίου
Έντυπο μισθωτηρίου συμβολαίου
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Σήμερα την ....του μηνός …………. του έτους στην πόλη της Καστοριάς, οι υπογράφοντες το
συμφωνητικό αυτό αφ’ενός, οι κ.κ ,……………….., αποκαλούμενοι στο εξής``εκμισθωτές`,
κάτοικοι Καστοριάς στην οδό..................................με Α.Φ.Μ................... και στην οδό
…………..μεAΦΜ........................αντίστοιχα, και αφ’ετέρου ο ………………….με
Α.Φ.Μ………….., κάτοχος του υπ’αριθ. δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Α..Τ
………… αποκαλούμενος στο εξής ``μισθωτής``, συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα
εξής:
1. ΜΙΣΘΙΟ Ο πρώτοι συμβαλλόμενοι ``εκμισθωτές`` εκμισθώνουν με το συμφωνητικό αυτό στον
δεύτερο συμβαλλόμενο ``μισθωτή`` κατάστημα (........) και ειδικότερα στον ........ που βρίσκεται
στην πόλη
της
Καστοριάς
στην
οδό
...........
αριθ.
και
αποτελείται
από
τους
εξής
χώρους.....................................................................
2. ΜΙΣΘΩΜΑΤο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε ....€ (............ Ευρώ).Το μίσθωμα συμφωνείται να
καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία του ``εκμισθωτή`` που

αναφέρεται παραπάνω ή σε τραπεζικό λογαριασμό που τυχόν θα υποδειχθεί εγγράφως από τον
``εκμισθωτή``. Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται μόνο με την έγγραφη απόδειξη του
``εκμισθωτή`` ή εξουσιοδοτημένου απ’αυτόν πρόσωπο ή της Τράπεζας αποκλειόμενου κάθε άλλου
αποδεικτικού μέσου. Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν το μίσθωμα δίκαιο και ανάλογο με την μισθωτική
αξία του ακινήτου και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησης του.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται από .......... μέχρι ..........
4. ΕΓΓΥΗΣΗ Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, ο ``μισθωτής`` κατέβαλλε
σήμερα στον ``εκμισθωτή`` το ποσό των.....εύρο. Το ποσό αυτό που θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε
αύξηση του μισθώματος κατά το ίδιο ποσοστό, θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμη κατά τη
λήξη της μίσθωσης αποχώρηση του από το μίσθιο, την παράδοση του μίσθιου και των κλειδιών
του, καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών. Συμφωνείται ρητά ότι η
εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμψηφισθεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές
του μισθωτή προς τον ``εκμισθωτή``.
5. ΧΡΗΣΗ Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του μισθωτή, της συζύγου του καθώς και των
μελών της οικογένειας του. Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του
μισθίου καθώς και η ολική ή μερική υπομίσθωση του ή με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς
αντάλλαγμα παραχώρησης της χρήσης του μισθίου σε τρίτους ή συγκατοίκηση άλλων προσώπων
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ``εκμισθωτή``.
6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το
βρήκε της τελείας αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση που
μισθώθηκε. Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης ο ``εκμισθωτής`` δεν έχει καμία υποχρέωση
συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο ``μισθωτής``.
7. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Απαγορεύεται στον μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε
προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
``εκμισθωτή``. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού
του όρου ανεξάρτητα από τις συνέπειες που συνεπάγεται παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς
να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του ``μισθωτή``. Πάντως ο
εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
με δαπάνες του ``μισθωτή``.
8. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο ``μισθωτής`` υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου
διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές, να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία,
την υγεία, την εργασία ή την ασφάλεια του ``εκμισθωτή`` και των λοιπών ενοίκων του κτιρίου,
προς τους οποίους πρέπει να τηρεί την ανάλογη συμπεριφορά. Επίσης οφείλει να ενημερώνει
εγκαίρως τον ``εκμισθωτή`` για τυχόν κινδύνους ή ζημίες του μισθίου. Απαγορεύεται στο
``μισθωτή`` η κατάληψη άλλων ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου στο ποίο βρίσκεται το μίσθιο, η
στάθμευση οχημάτων πάσης φύσεως μέσα στο μίσθιο ή τους κοινόχρηστους χώρους του καθώς και
η τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων που μπορούν να
βλάψουν και να ρυπάνουν το μίσθιο.
9. ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο ``εκμισθωτής`` ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούται σε
κατάλληλες μέρες και ώρες α) να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς το μίσθιο
συνοδευόμενος από μηχανικό ή εμπειροτέχνη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του, β)
να επισκέπτεται το μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα μαζί με υποψηφίους αγοραστές ή μισθωτές,
αναλυτικότερα κάθε - από - έως - και κάθε - από - έως - . Τέλος ο ``μισθωτής`` υποχρεούται να

ανέχεται τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής ή ανοικοδομήσεως του κτιρίου όπου βρίσκεται το
μίσθιο.
10. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο ``μισθωτής`` υποχρεούται χωρίς
ενόχληση, να δώσει το μίσθιο στον ``εκμισθωτή`` στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε.
Διαφορετικά υποχρεούται σε καταβολή ποσού ίσου προς το 1/15 του μηνιαίου μισθώματος για
κάθε μέρα καθυστέρησης σαν ποινική ρήτρα και σε αποζημίωση του ``εκμισθωτή`` για κάθε ζημία
από την μη έγκαιρη απόδοση του μίσθιου.
11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως
ως προς όλους τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού της πολυόροφης οικοδομής στον οποία
βρίσκεται το μίσθιο, είτε αυτός έχει συνταχθεί με συμβολαιογραφική πράξη είτε εφαρμόζεται
άτυπα, του οποίου έλαβε γνώση και ο οποίος θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτού του
συμφωνητικού. Συμφωνείται ρητά ότι κάθε υποχρέωση ή απαγόρευση του κανονισμού που αφορά
τους ιδιοκτήτες αφορά και τους μισθωτές.
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΤΕΛΗ Οι λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής οφελείας, τα πάσης
φύσεως τέλη, φόροι και εισφορές που αφορούν το μίσθιο ή συναρτώνται προς το μίσθωμα, πλην
του φόρου εισοδήματος ως και κάθε προβλεπόμενη κοινόχρηστη δαπάνη θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον ``μισθωτή`` ο οποίος ειδικότερα υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως προς τον
``εκμισθωτή`` και το τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α. (3,6%). Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα
μέρες από την υπογραφή του παρόντος να συνάψει με την ΔΕΗ σύμβαση παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος στο όνομα του.
13. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Ο ``μισθωτής`` υποχρεούται κάθε μήνα και λαμβάνοντας έγγραφη απόδειξη
του διαχειριστή της οικοδομής, να του καταβάλλει την κατά τις διατάξεις του άνω κανονισμού της
οικοδομής, αναλογία που αντιστοιχεί στο μίσθιο επί πάσης φύσεως δαπανών επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης αμοιβής του εν γένει προσωπικού της πολυκατοικίας.
14. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η δαπάνη της λειτουργίας και τακτικής συντήρησης της κεντρικής
θέρμανσης όπως επιμερίζεται με τις διατάξεις του άνω κανονισμού της οικοδομής βαρύνει τον
μισθωτή, κατά την αφορούσα το μίσθιο αναλογία ο οποίος και υποχρεούται κάθε μήνα, κατά τον
οποίο λειτουργεί η κεντρική θέρμανση, στην προκαταβολή της στον διαχειριστή της πολυκατοικίας
επί αποδείξει. Την υποχρέωση αυτή έχει ο μισθωτής είτε κάνει χρήση της κεντρικής θέρμανσης είτε
όχι, επειδή απουσιάζει από το μίσθιο ή για άλλους λόγους εκτός αν διαφορετικά ρυθμίζεται στον
κανονισμό.
15.ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ -ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση
του χρόνου της μίσθωσης αποκλείονται απολύτως, τυχόν δε αναγκαστική παραμονή του μισθωτή
στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει συμφωνία του
``εκμισθωτή``. Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείται ρητά ότι αν ως προς το μίσθωμα δεν υπάρχει ή
δεν ισχύει ειδική συμφωνία σταδιακής αναπροσαρμογής του, κάθε αύξηση που θα δοθεί ή θα
επιτραπεί με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος για τα μισθώματα κατοικιών κάθε είδους,
οποτεδήποτε ακόμη και κατά την συμβατική διάρκεια του παρόντος, θα ισχύει αμέσως και
αυτομάτως και για την μίσθωση αυτή.
16. ΕΓΓΡΑΦΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε τυχόν τροποποίηση όρων αυτού του συμφωνητικού θα
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού
μέσου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τον ``εκμισθωτή`` οποιουδήποτε δικαιώματος του, είτε
μια φορά είτε κατ’επανάληψη δεν σημαίνει παραίτηση του από αυτό το δικαίωμα.

17. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Η μη εμπρόθεσμη καταβολή από τον ``μισθωτή`` του
μισθώματος, της αναλογίας του στις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων και θέρμανσης, των
λογαριασμών που αφορούν το μίσθιο και κάθε άλλη πρόσθετη υποχρέωση του μισθωτή ή η
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού ή του Νόμου παρέχει στον
``εκμισθωτή`` το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση, να αποβάλλει τον
μισθωτή από το μίσθιο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε
ζημία που έπαθε. Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή η
εγγύηση που δόθηκε. Τέλος, συμφωνείται ρητά ότι αν οι μισθωτές είναι περισσότεροι από ένας
αφ’ενός ευθύνονται σε ολόκληρο, εφ’εταίρου δε διορίζουν αλλήλους αντικλήτους και με εξουσία
παραλαβής και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων. Οι κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων προς τον
``μισθωτή`` μπορούν να γίνονται και στο μίσθιο μέχρι παραδόσεως των κλειδιών του

18. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνούνται και οι εξής πρόσθετοι όροι:
-.
Το παρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπογράφτηκε από
αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο, ένα δε θα κατατεθεί από τον εκμισθωτή στην
Οικονομική Εφορία που υπάγεται εντός της νόμιμης προθεσμίας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

…………………….

………………..

17. Αντίγραφο Άδειας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ σελίδα 1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗ Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Τριανδρία ΟΤ Γ23
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΔΟΣ Υψηλάντου 2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ :
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
(συμπληρώνεται ο ακριβής τίτλος του έργου)
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ
1. Την από 13-03-2011 αίτηση του κ. . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗ που συνοδεύεται από τις μελέτες και
τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 8/13-7-93(ΦΕΚ 795 Δ’).
2. Τον έλεγχο των μελετών για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και όλων των
κανονισμών δόμησης και έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 55 και 56 του Ν.Δ. 17/7/1923
β) Το από . 8/13-7-93(ΦΕΚ 795 Δ’) Π.Δ. «Περί του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών»
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΛΑΤΗ την άδεια που ζήτησε.
1. Τις μελέτες συνέταξαν οι μηχανικοί:
α)Την αρχιτεκτονική μελέτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, αρχιτέκτονας μηχανικός
β) Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ, πολιτικος μηχανικός
γ) Τη μελέτη μηχανολογικών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, μηχανολόγος μηχανικός
δ) Τις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, μηχανολόγος
μηχανικός

Επιβλέποντες μηχανικοί ορίστηκαν:
α)Την αρχιτεκτονική μελέτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ, αρχιτέκτονας μηχανικός
β) Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ, πολιτικος μηχανικός
γ) Τη μελέτη μηχανολογικών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, μηχανολόγος μηχανικός
δ) Τις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, μηχανολόγος
μηχανικός
Ημερομηνία 28-05-2011
Η άδεια αυτή ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια
Για την Πολεοδομία ο Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος
Το πρωτότυπο φέρει την ανάγλυφη σφραγίδα της Υπηρεσίας.
• ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
18. Βιογραφικά σημειώματα των κυρίων μετόχων

1. Γενικός διευθυντής και υπεύθυνος για την επιτήρηση,την μελέτη και την εγκατάσταση
των φωτοβολταϊκών

Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Οικογενειακή κατάσταση

:ΠΑΝΤΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
:ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
:03/03/1991
:MΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
:6945056659
:ΑΓΑΜΟΣ

E-mail
:tpantas@yahoo.gr
1. ΣΠΟΥΔΕΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΠΑΝΤΕΙΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ,ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ: PROFICIENCY
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:Β2
ΓΑΛΛΙΚΑ:Β2
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΠΤΥΧΙΟ ECDL
SOLID WORKS

2.Υπεύθυνος του τμήματος δημοσίων σχέσεων και υπεύθυνος εισαγωγών
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Οικογενειακή κατάσταση

: ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
: 16/09/1991
: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
: 2108967678
: ΑΓΑΜΟΣ

E-mail
: sakis.mpelitsas@gmail.com
1. ΣΠΟΥΔΕΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ: PROFICIENCY
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:Β2
ΓΑΛΛΙΚΑ:Β2
ΙΣΠΑΝΙΚΑ:BASICO
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΠΤΥΧΙΟ ECDL
SOLID WORKS

3. Υπεύθυνος για την επιτήρηση,την μελέτη και την εγκατάσταση των
φωτοβολταϊκών

Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Οικογενειακή κατάσταση

:ΣΑΛΛΑΣ ΕΝΤΙΣ
:ΣΠΥΡΟΣ
:03/08/1991
:ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
:6987654327
:Αγαμος

E-mail
: @hotmail.com
1. ΣΠΟΥΔΕΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ,ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ: PROFICIENCY
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:Β2
ΓΑΛΛΙΚΑ:Β2
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΠΤΥΧΙΟ ECDL
SOLID WORKS

4. Υπεύθυνος του τμήματος διαχείρισης οικονομικών και πωλήσεων
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Οικογενειακή κατάσταση

: ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
: ΘΩΜΑΣ
: 21/04/1992
:ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
:6989872073
:AΓΑΜΟΣ

E-mail
: @hotmail.com
1. ΣΠΟΥΔΕΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ: PROFICIENCY
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ:Β2
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΠΤΥΧΙΟ ECDL
SOLID WORKS

5.Υπεύθυνη του τμήματος μάρκετινγκ και λογιστικού ελέγχου

Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Οικογενειακή κατάσταση

:ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ ΑΘΗΝΑ
:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
:10/05/1991
:ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
:698198512
:AΓΑΜΗ

E-mail
:athina_chr8@hotmail.com
1. ΣΠΟΥΔΕΣ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ MARKETING
2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ: PROFICIENCY
ΓΑΛΛΙΚΑ:Β2
ΙΣΠΑΝΙΚΑ:ΒΑSICO
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΠΤΥΧΙΟ ECDL

19. Μνημόνια προτεινόμενης συνεργασίας με προμηθευτές ή μεγάλους πελάτες
Συχνές ερωτήσεις για χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας και πλαίσιο συνεργασίας με ΕΚΤ για
την Πρόσκληση 31.
Το ΕΚΤ στο πλαίσιο των πράξεων «ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από
Χρήστες» και «Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης Ανοιχτών
Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού περιεχομένου» που χρηματοδοτούνται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», δημιουργεί υπηρεσίες καταλόγου ανοικτού
ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχομένου και υποδομή παροχής εφαρμογών ως «υπηρεσίας νέφους»
για την απόθεση, οργάνωση, διατήρηση και διάθεση ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχόμενου από
φορείς δημοσίου συμφέροντος.
Σύμφωνα και με τις ανάγκες τις Πρόσκλησης 31 προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες ψηφιακού
περιεχομένου από το ΕΚΤ:
1. Κατάλογος ανοιχτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.
Στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και υλοποιείται με την
απόθεση, οργάνωση και διάθεση σε έναν ενιαίο κατάλογο των μεταδεδομένων του
ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.
2. Απόθεση και διαφύλαξη του ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου. Στοχεύει
στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας, διατηρησιμότητας και ασφάλειας του ψηφιακού
πολιτιστικού αποθέματος σε βάθος χρόνου. Προβλέπει την απόθεση και οργάνωση για
σκοπούς ψηφιακής διατήρησης των ψηφιακών αρχείων του ψηφιακού πολιτιστικού
αποθέματος τα οποία προέρχονται από δράσεις ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. Λειτουργεί
συνεργατικά με τον κατάλογο του ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου.
3. Παροχή Αποθετηρίου ως Υπηρεσίας μέσω των υπηρεσιών νέφους για ψηφιακό περιεχόμενο

του ΕΚΤ. Στοχεύει στην παροχή, σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, υποδομής αποθετηρίου,
με την μορφή Software as a Service Cloud από το ΕΚΤ, για την απόθεση, οργάνωση και
διάθεση του ψηφιακού πολιτιστικού τους αποθέματος. Η υπηρεσία στοχεύει στην παροχή
μιας εύκολης στη χρήση υποδομής για την απόθεση και οργάνωση του ψηφιακού
πολιτιστικού αποθέματος με σκοπό τη διάθεση αλλά και την επαναχρησιμοποίησή του σε
υπηρεσίες και επιπλέον εξειδικευμένες εφαρμογές.
4. Συμπληρωματικά και μέσω των υπηρεσιών νέφους ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ,
μπορεί να παρασχεθεί σε φορείς δημοσίου συμφέροντος η υπηρεσία αυτοματοποίησης και
οργάνωσης βιβλιοθηκών και βιβλιογραφικών καταλόγων, openABEKT, η οποία αφορά
κυρίως οργανωμένες βιβλιοθήκες και σχετικούς φορείς.
5. Στη συνέχεια ακολουθούν διευκρινίσεις σχετικά με τις παραπάνω υπηρεσίες, και με βάση
τις ανάγκες της Πρόσκλησης 31, με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και αντίστοιχων
απαντήσεων, ομοδοποιημένες σε ερωτήσεις Α) σχετικά με τις υπηρεσίας καταλόγου, τις
υπηρεσίες απόθεσης και διαφύλαξης καθώς και Β) σχετικά με την παροχή «Αποθετηρίου ως
Υπηρεσίας» μέσω των «υπηρεσιών νέφους» ψηφιακού περιεχομένου που αναπτύσσει το
ΕΚΤ.
Βιβλιογραφία
Η βιβλιογραφία της ομαδικής εργασίας αποτελείται από URL
1) http://www.anp.gr/category/41/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE
%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE
%B5%CF%84%CE%B5%CF%83.html
2) http://www.btenergy.gr/
3) Διδακτικές Σημειώσεις Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Διδακτική
Συγγραφική ομάδα : Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
Χαρά Κατελάνου
Δημήτρης Μπουρλετίδης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κωδικός Εργασίας: Ο/07-2013

MESSINIAN SOAP

Φουσταλιεράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Καλοκύρης Αλέξανδρος του Χρήστου
Κωστόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου
Χουντάλας Ιωάννης του Χαράλαμπου
Αλεξάς Χρήστος του Βασιλείου

Αθήνα, 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός Εργασίας

Ο/07-2013

Ακαδ. έτος 2012-2013

Τίτλος Εργασίας

MESSINIAN SOAP

Φοιτητ-ές / -ριες

Φουσταλιεράκης Γεώργιος, Καλοκύρης Αλέξανδρος, Κωστόπουλος Παναγιώτης, Χουντάλας Ιωάννης, Αλεξάς Χρήστος

Τμήμα

Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας

Ημερομηνία

13-02-2013

Λέξεις κλειδιά

Βιολογικό σαπούνι, Οργανικό σαπούνι, Σαπούνι από το χωριό

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί η σύσταση μίας εταιρίας παραγωγής βιολογικού σαπουνιού το οποίο θα έχει ως κύριο συστατικό του το ελαιόλαδο. Το πρώτο μας βήμα είναι να βρούμε το όνομα της εταιρίας καθώς και το brand name του σαπουνιού, και στην συνέχεια να γίνει η οργάνωση σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.
PROJECT INFORMATION SHEET
Code number

Ο/07-2013

Academic year 2012-2013

Title

MESSINIAN SOAP

Students

Foustalierakis Gewrgios, Kalokiris Alexantros, Kostopoulos
Panagiotis, Xountalas Ioannis, Alexas Xristos

Department

Mechanical Engineering Educators

Date

13-02-2013

Keywords

Organic soap, Biological soap, Soap from the village

Abstract: In this work will be to create an organic soap production company which has
as its main component of olive oil. Our first step is to find the name of the company and
the brand name of the soap, and then make the organization at all levels of the company.

2

Δήλωση ακαδημαϊκής ακεραιότητας
(Declaration of academic integrity)

Οι υπογράφοντες υπεύθυνα δηλώνουν ότι η παρούσα εργασία με τίτλο
«MESSINIAN SOAP» είναι προϊόν δικής μας δουλειάς και ότι όλες οι πηγές που
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της αναφέρονται πλήρως.

Φουσταλιεράκης Γεώργιος

______________________

Καλοκύρης Αλέξανδρος

______________________

Κωστόπουλος Παναγιώτης

______________________

Χουντάλας Ιωάννης

______________________

Αλεξάς Χρήστος

______________________

3

Περιεχόμενα
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6

2

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

7

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
3.1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΡΑΜΑ
3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
3.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
3.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.5.1 Συνεργασίες με προμηθευτές
3.5.2 Συνεργασίες με Εταιρικούς Πελάτες

8
8
8
8
9
9
10
10

4

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

11

5

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

12

6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
6.1 ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

13
13

7

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
7.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
7.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
7.4 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

14
14
14
14
14

8

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ
8.1 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.2 ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8.3 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
8.4 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

15
15
15
15
15

9

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING
9.1 ΠΡΟΪΟΝ
9.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
9.3 ΤΙΜΗ
9.4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ

16
16
16
16
17

10

ΠΛΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ

18
18
19

11

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΑ

20

12

ΠΛΑΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

22
4

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΆΔΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΙΣΘΟΙ – ΑΛΛΑ ΚΟΣΤΗ

22
23
24
25
25
25

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
13.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
13.1.1 Σενάριο 1 - Απαισιόδοξο
13.1.2 Σενάριο 2 - Εφικτό
13.1.3 Σενάριο 3 - Αισιόδοξο
13.2 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
13.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
13.4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

27
27
27
27
27
27

14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
14.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
14.1.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης - 1 ο ΕΤΟΣ
14.1.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης - 2 ο ΕΤΟΣ
14.1.3 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης - 3 ο ΕΤΟΣ
14.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ
14.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
14.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
14.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
14.6 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

31
31
32
33
34
35
44
45
47
48

15

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

50

16

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

52

17

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
17.1 ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

53
53

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

54

19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ)

59

20

28
29

5

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η νεοσύστατη ανώνυμος εταιρία MESSINIAN SOAP Α.Ε. είναι μία εταιρία που
θα εισέλθει δυναμικά στην αγορά του βιολογικού σαπουνιού. Η εταιρία θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης ενός στρέμματος στον νομό Μεσσηνίας, σε
μεταλλικό κτίριο εσωτερικού εμβαδού διακοσίων πενήντα τμ. Στον χώρο αυτό θα
στεγαστεί η καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα της επιχείρησης, καθώς και οι
αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία.(βλ. παράρτημα Γ). Η εταιρία θα απευθυνθεί
στην εγχώρια αγορά και θα δώσει ιδιαίτερη βάση στους πελάτες εξωτερικού. Τα
προϊόντα της εταιρίας θα διακρίνονται για την εξαιρετική σχέση τιμής προς ποιότητας και τις καινοτόμες συσκευασίες. Η εταιρία θα έχει τρεις βασικούς μετόχους.

6

2

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση της εταιρίας αποτελείται από τους τρεις μέτοχους, τoν κ. Καλοκύρη,
τον κ. Κωστόπουλο και τον κ. Φουσταλιεράκη. Οι τρεις μέτοχοι είναι τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Την θέση του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου θα κατέχει ο κ. Καλοκύρης. Ο κ. Χουντάλας και ο κ.Αλεξας δεν αποτελούν μέτοχοι, όμως θα είναι στενοί συνεργάτες του διοικητικού συμβουλίου, θα
εργάζονται στις πωλήσεις και θα αναλάβουν και χρέη επιβλέποντος.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας θα είναι υπεύθυνος για την λήψη αποφάσεων
σε καθημερινό επίπεδο. Θα είναι και αυτός που θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία. Βάσει της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, θα κατέχουν παράλληλα και διευθυντικές θέσεις στο οργανόγραμμα της εταιρίας.

7

3
3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το όνομα της επιχείρησης MESSINIAN SOAP Α.Ε. εμπνεύστηκε από τις λέξεις
Μεσσηνιακό σαπούνι. Το όνομα αυτό συσχετίζεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης που είναι η τυποποίηση βιολογικού σαπουνιού και είναι ευανάγνωστο
και στα αγγλικά –MESSINIAN SOAP S.A. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση το όνομα να είναι ευανάγνωστο και στα αγγλικά επειδή ένας μεγάλος όγκος των πωλήσεων της εταιρίας θα είναι οι εξαγωγές σε χώρες του εξωτερικού.
Η περιοχή δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι ευρεία. Πέραν από την τοπική συναλλαγή με προμηθευτές λαδιού, παραγωγούς αλλά και πελάτες, είναι στους στόχους του διοικητικού συμβουλίου η εταιρία να συναλλάσσεται με συνεργάτες εμπόρους και διανομείς στους μεγάλους εμπορικούς κόμβους της χώρας μας αλλά
και του εξωτερικού. Η διοίκηση της εταιρίας έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία
σταθερών πελατειακών σχέσεων με χονδρέμπορους λαδιού και ελιών στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Τα προϊόντα της εταιρίας θα προέρχονται
από πρώτη ύλη ελιάς περιοχής Μεσσηνίας. Στόχος της εταιρίας είναι η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, αλλά και η προώθηση του βιολογικού σαπουνιού σε ξένες αγορές ως προϊόντα καλοποίησης.

3.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της διοικητικής ομάδας είναι να δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία θα
προσφέρει άριστης ποιότητος προϊόντα βιολογικού σαπουνιού στους πελάτες της
με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τον καταναλωτή. Επίσης, η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αποσκοπεί στην προώθηση ενός από τα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας μας στις αγορές του εξωτερικού. Στόχος της εταιρίας είναι η προώθηση των προϊόντων της με brand name <<corpus>> στην λιανική αγορά (super
markets, μπακάλικα της γειτονιάς) αλλά και στους χονδρέμπορους και τους εταιρικούς πελάτες. Το εμπορικό σήμα της MESSINIAN SOAP θα αναγνωρίζεται από
τον καταναλωτή για την ποιότητα του και την καλή σχέση αυτής με την τιμή του.

3.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Ο Έλληνας καταναλωτής βασίζει την αγοραστική του απόφαση σε υποκειμενικές
εκτιμήσεις για την ποιότητα του σαπουνιού, π.χ.:
«Γνωρίζω την πηγή παραγωγής»
«Προτιμώ βιολογικό σαπούνι γιατί δεν έχει χημικά »
«Το βιολογικό σαπούνι έχει έντονο άρωμα »
«Το βιολογικό σαπούνι έχει χαμηλή παχύτητα, άρα και χαμηλή οξύτητα,»
8

«Το βιολογικό σαπούνι είναι απαλό με την επιδερμίδα, άρα δεν προκαλεί
δερματίτιδες»
Με άλλα λόγια, απλοποιεί την διαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης με
αποτέλεσμα να θέτει την υγεία του σε κίνδυνο. Η πραγματικότητα είναι ότι εάν το
προϊόν δεν είναι τυποποιημένο τότε ο καταναλωτής δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι
είναι επεξεργασμένο μόνο μηχανικά και δεν περιέχει χημικές ουσίες ή είναι νοθευμένο. Μόνο το τυποποιημένο προϊόν είναι πιστοποιημένο με τους κατάλληλους
ελέγχους που αφορούν την φυσική διεργασία παραγωγής του. Βάσει του νόμου της
Διεθνούς Επιτροπής Ελαίων και νομοθεσίας της Ε.Ε. προέρχεται 100% από χυμό
ελαιοκάρπου, χωρίς κανένα πρόσθετο αρωματικό και χρώμα
Για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται μόνο μη μηχανικά μέσα.
Η εταιρία MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα συμβάλλει στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού του καταναλωτή από την αγορά βιολογικού σαπουνιού δημιουργώντας
προϊόντα άριστα ελεγμένα από
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ελέγχου. Η
MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα επωφεληθεί από τα γερά θεμέλια στον κλάδο που
προαναφέρθηκαν επιλέγοντας σωστά τους συνεργάτες παραγωγούς ελιάς από τους
οποίους θα προμηθεύεται την πρώτη ύλη.

3.4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πορείας της εταιρίας τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της περιλαμβάνει την ανόρθωση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
όσον αφορά την εργοστασιακή εγκατάσταση, και την διεύρυνση του εταιρικού πελατολογίου και των key accounts. Επίσης, μεγάλο βάρος θα δοθεί στην κατοχύρωση του brand name και την προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό. Το έργο της
διαφήμισης των προϊόντων της MESSINIAN SOAP Α.Ε. τα δύο πρώτα χρόνια θα
αποτελέσει βασικό παράγοντα στην μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία της, μιας και
θα είναι αυτό που θα αυξήσει την αναγνωσιμότητα της φίρμας στο καταναλωτικό
κοινό. Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την προώθηση του brand
name η εταιρία θα αναζητήσει οικονομικούς πόρους και ενδεχομένως στρατηγικούς συνεταίρους της μορφής εταιριών venture capital. Εφόσον η επένδυση και
οικονομική ενίσχυση των στρατηγικών συνεταίρων αποδώσει σημαντικά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, η MESSINIAN SOAP Α.Ε. στοχεύει να κάνει εισαγωγή στην χρηματιστηριακή αγορά στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, έχοντας αποκομίσει πρώτα υπεραξία από τις δύο πρώτες χρήσεις. Η εισαγωγή της εταιρίας
στο χρηματιστήριο θα αποσκοπεί στην περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας με νέες παραγωγικές μονάδες και μονάδες τυποποίησης προϊόντων βιολογικού σαπουνιού.

3.5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι στρατηγικές συνεργασίες της εταιρίας χωρίζονται στις συνεργασίες με τους
προμηθευτές και στις συνεργασίες με τους εταιρικούς πελάτες – key accounts.

9

3.5.1 Συνεργασίες με προμηθευτές
Οι προμηθευτές της εταιρίας πέραν αυτών για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι
οι προμηθευτές της πρώτης ύλης και των υλικών συσκευασίας. Η MESSINIAN
SOAP Α.Ε. θα έχει προμηθευτές πρώτης ύλης: τους παραγωγούς ελιάς με παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας ελιάς. Οι τιμές ελιάς διαμορφώνονται έτος με το
έτος και δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια κερδοσκοπίας για τους παραγωγούς. Συνάμα, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια αυξομείωσης των τιμών τις οποίες επιβάλλουν στην εταιρία. Η εταιρία θα ελέγχει εργαστηριακά το αγορασμένο ελαιόλαδο πριν το στάδιο της τυποποίησης του σαπουνιού.
3.5.2 Συνεργασίες με Εταιρικούς Πελάτες
Η διαμόρφωση συνεργασιών της εταιρίας με τους βασικούς εταιρικούς πελάτες –
key accounts, θα είναι το πρώτο μέλημα της εμπορικής διεύθυνσης τα πρώτα τρία
έτη λειτουργίας της εταιρίας. Η ορθή επιλογή συνεργασιών με χονδρέμπορους αλλά και λιανέμπορους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό θα αποτελέσουν το
βασικό θεμέλιο για την οικονομική ευημερία και την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Η επιλογή των στρατηγικών συνεργατών θα γίνει με κριτήρια ποσοτικά,
εμπορικά και ποιοτικά. Οι κατηγορίες εταιρικών πελατών με τους οποίους η εταιρία θα επιδιώξει μακροχρόνια συνεργασία είναι οι εξής:

Super markets και τοπικά mini markets/ μπακάλικα
Χονδρέμπορους τυποποιημένων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

Εμπόρους βιολογικών προϊόντων

10

4

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η ομάδα του μάνατζμεντ της εταιρείας βασίζει το όραμα της στην ζήτηση που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς για ποιοτικό βιολογικό σαπούνι στην Ελλάδα αλλά
κυρίως στο εξωτερικό. Η πείρα των στελεχών θα είναι βασικό στοιχείο που θα
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που περιγράφονται σε αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο. Οι μοντέρνες μέθοδοι προσέγγισης του πελάτη με καινοτόμες πρακτικές του μάρκετινγκ αλλά και με την βοήθεια του διαδικτύου για πελάτες του εξωτερικού μαζί με την άριστη σχέση ποιότητας προς τιμή που θα έχουν τα προϊόντα
της εταιρίας διαμορφώνουν την επιχειρηματική ευκαιρία. Οι σύγχρονες μέθοδοι
τυποποίησης με μηχανήματα τα οποία έχουν πιο ανταγωνιστικές τιμές λόγω του
παγκόσμιου ανταγωνισμού στον μηχανολογικό εξοπλισμό εργοστασίων καθιστούν
την επένδυση πιο ελκυστική προς τους επενδυτές και τους μετόχους.

11

5

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το προϊόν της εταιρείας έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την κατασκευή βιολογικού σαπουνιού. Το σαπούνι που θα κατασκευάσουμε θα αποτελείται από βιολογικά προϊόντα με βασικό χαρακτηριστικό το ελαιόλαδο. Το προϊόν μας θα είναι συσκευασμένο σε τρείς διαφορετικές συσκευασίες αναλόγως το μέγεθος αλλά και το
περιεχόμενο του σαπουνιού. Το απλό σαπούνι θα είναι απλός τυλιγμένο με μια
πλαστική συσκευασία και το μέγεθος του θα είναι μικρό και δεν θα περιέχει κάτι
άλλο εκτός από τα βασικά συστατικά του. Η μεσαία συσκευασία θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό κουτάκι το όποιο σαπούνι δεν θα είναι απλά κατασκευασμένο από τα βασικά χαρακτηριστικά (σόδα, νερό, λάδι) αλλά και φυσικά αρωματικά όπως τριαντάφυλλο. Η τρίτη συσκευασία θα είναι η πιο μεγάλη η οποία θα
είναι και αυτή από το ίδιο υλικό με την μεσαία αλλά πιο μεγάλη. Το σαπούνι σε
αυτή την συσκευασία θα είναι κοστολογικά πιο ακριβό λόγο ποσότητας αλλά και
για τον λόγο ότι το σαπούνι θα περιέχει χαμομήλι το οποίο είναι πολύ καλό για
τη καθαριότητα του ανθρώπινου σώματος. Οι μικρές συσκευασίες θα προορίζονται για καταστήματα και ξενοδοχεία ( μιας χρήσης) ενώ οι δύο άλλες κατηγορίες
θα προορίζονται για προσωπική χρήση στο σπίτι. Ακόμα το σαπούνι θα είναι άχρωμο και δεν θα περιέχει άλλα συστατικά εκτός από φυσικά προϊόντα.
Τα προϊόντα μας θα ελέγχονται από ειδικά χημεία και θα έχουν την πιστοποίηση
πριν προβούν για πώληση.(βλ. παράρτημα Β)

12

6
6.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

Η αγορά στην οποία θα απευθυνθεί η εταιρία είναι η εγχώρια αγορά αλλά και οι
εξαγωγές. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, η εταιρία θα καταβάλει προσπάθειες
να εντάξει τα προϊόντα της σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών. Επιπλέον,
στόχος της εταιρίας είναι και η χονδρική πώληση σε ξενοδοχεία και χώρους περιποίησης σώματος.
Οι εξαγωγές των προϊόντων της εταιρίας θα συμβάλουν καθοριστικά στο συνολικό
τζίρο των πωλήσεων της. Μέσω εμπορικών σχέσεων που θα αναπτυχθούν με εξαγωγείς καλλυντικών σε χώρες όπως η Κίνα, οι Αραβικές χώρες και η Αμερικάνικη
ήπειρος, η εταιρία στοχεύει σε προσοδοφόρες μαζικές παραγωγές με μίνιμουμ ποσότητα ενός container. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ξένης αγοράς, θα διαμορφώνεται και η συσκευασία, το μέγεθος του σαπουνιού, η ετικέτα και το brand
name.

13

7
7.1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Η εταιρία θα εισέλθει σε έναν χώρο ο οποίος σιγά-σιγά διαμορφώνεται και αναπτύσσεται. Συνεχώς δημιουργούνται εταιρίες παραγωγής βιολογικών καλλυντικών
που κάνουν και εξαγωγές. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της MESSINIAN SOAP
Α.Ε θα βρίσκεται στην άριστη σχέση ποιότητας/τιμής και στους καινοτόμους μεθόδους μάρκετινγκ μέσω του ίντερνετ για την προσέγγιση μεγάλων πελατών του
εξωτερικού σε παρθένες αγορές όπως η Κίνα.

7.2

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η αποφυγή του κινδύνου από προμηθευτές θα επιτευχθεί με το να υπάρχει μία επιλογή από τρεις τουλάχιστον βασικούς προμηθευτές για τις απαραίτητες λειτουργίες της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, εάν κάποιος από τους προμηθευτές
κάνει σημαντικές αλλαγές στον τιμοκατάλογο του τότε η εταιρεία θα μπορεί εύκολα να συνεχίσει την συνεργασία με έναν από τους υπόλοιπους.

7.3

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί από την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας
στην αποφυγή κακοπληρωτών και αργοπορημένων εισπράξεων. Ειδικά για τους
πελάτες του εξωτερικού, μία προκαταβολή της τάξεως του 30% της αξίας συναλλαγής θα πρέπει να καταβάλλεται με την υπογραφή της σύμβασης. Το ποσό αυτό
θα εξασφαλίσει την ομαλή ροή του ταμείου της εταιρείας που θα επιβαρύνεται με
τις αγορές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας για τις παραγγελίες.

7.4

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Το μερίδιο αγοράς το οποίο στοχεύει η εταιρεία να κατακτήσει τα πρώτα τρία
χρόνια της λειτουργίας της δεν ξεπερνάει το 5% στην εγχώρια αγορά και το 15%
στις εξαγωγές. Στις επόμενες χρήσεις οι οποίες δεν αναλύονται σε αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο τα μερίδια αγοράς αναμένονται να παρουσιάσουν σημαντικές αυξήσεις διότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα του brand name της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

14

8

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

8.1

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
o Βαλκάνια με αγορά συνεχώς ανερχόμενη.
o Προβλήματα Ισπανία - Μαρόκο - Τυνησία.

8.2

ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
o Εισαγωγές από άλλες χώρες του εξωτερικού.
o Εισαγωγή από άλλες χώρες με μικρότερη τιμή.

8.3

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
o Ποιοτικά φυσικά υλικά.
o Η συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση προς την χρήση του σαπουνιού χωρίς
αλλεργίες.
o Ισχυρές παραγωγικές μονάδες.
o Η ύπαρξη παραδοσιακών αγορών σε χώρες του εξωτερικού.

8.4

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
o Έλλειψη ποιοτικής ταυτότητας και εξαγωγές.

15

9

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING

Προκειμένου να εξετάσουμε τη στρατηγική της εταιρίας όσον αφορά το Marketing
των προϊόντων της, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε χωριστά κάθε ένα από τα εργαλεία του Marketing. Τα εργαλεία αυτά είναι το προϊόν, ο γεωγραφικός τόπος, η
τιμή και η προώθηση.

9.1

ΠΡΟΪΟΝ

Το σαπούνι MESSINIAN SOAP για να μπορέσει να αποκτήσει αξιοπρεπή θέση
στην τοπική και διεθνή αγορά πρέπει να μπορεί να εκτοπίζει άλλα ομοειδή προϊόντα, δηλαδή άλλα σαπούνια, από το ράφι από όπου αγοράζει ο Έλληνας ή ο ευρωπαίος. Το ενδιαφέρον γίνεται μεγάλο αν σκεφτεί κανείς ότι τα άλλα σαπούνια που
πρέπει να εκτοπιστούν είναι ένα πλήθος ποικίλης προελεύσεως.
Δύσκολος ο αγώνας και αβέβαιος. Αν δε, δεχτούμε ότι για γνωστούς λόγους οι τιμές του σαπουνιού είναι υψηλές, ένα μόνο όπλο μένει για να κερδηθεί ο αγώνας
της αγοράς : η καλή ποιότητα.
Βέβαια στην ανταγωνιστική διαδικασία διακίνησης αγαθών, υπεισέρχονται και
άλλοι παράγοντες, όπως η προβολή και η διαφήμιση. Αυτοί όμως δεν ακυρώνουν
την προϋπόθεση της καλής ποιότητας, απλά επηρεάζουν το αποτέλεσμά της. Η
διαφήμιση, όσο καλή και να είναι, δεν μπορεί ποτέ να καθιερώσει ένα κακό προϊόν. Ο ευαισθητοποιημένος σε θέματα ποιότητας- καθαριότητας, σημερινός καταναλωτής, απλά θα το απορρίψει.
Τις απαιτήσεις αυτού, του πληροφορημένου καταναλωτή, οφείλουμε να έχουμε
υπόψη μας, αν θέλουμε να κατανοήσουμε την ζητούμενη ποιότητα του σαπουνιού
που μπορεί να έχει εκτόπισμα στην αγορά.

9.2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια, αλλά δεδομένης της
γλώσσας θα γίνει προώθηση και διαφήμισή τον πρώτο χρόνο μόνο στον ελληνικό
χώρο. Μιλώντας σε θεωρητική βάση, θα μπορούσε ίσως ακόμα και το ελληνόφωνο
κοινό που βρίσκεται στο εξωτερικό να ενημερωθεί για τα προϊόντα μας . Με το
πέρας του πρώτου χρόνου η εταιρία MESSINIAN SOAP ΑΕ θα καλύπτει το φάσμα ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, καθώς επίσης θα έχει παρουσία σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.

9.3

ΤΙΜΗ

Η αρχική τιμή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης υπολογίζεται σε
8.00 €/gr και 10,00 €/gr ανάλογα με το προϊόν όπως ειπώθηκε προηγουμένως, είναι σκόπιμα σε χαμηλό επίπεδο για την προσέλκυση κάποιου μεριδίου της αγοράς.
16

Επίσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί θα γίνονται εκπτώσεις στους Στρατηγικούς Πελάτες αν επιλέξουν να κάνουν συμβόλαιο για μεγάλες παραγγελίες και όχι μεμονωμένα, έτσι ώστε να προσελκύσουμε μαζικούς πελάτες.
Εκπτώσεις θα γίνονται επίσης και στην περίπτωση που ο πελάτης είναι ξενοδοχεία
- εστιατόρια και θα καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των παραγγελιών.

9.4

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Από την φύση τους τα προϊόντα είναι γνωστά σε ολόκληρο τον πλανήτη και με δεδομένη την τάση της εποχής για γνήσια και βιολογικά προϊόντα πιστεύουμε πως η
σωστά σχεδιασμένη προώθηση των προϊόντων που παρέχει η εταιρεία είναι ίσως
από τα πιο σημαντικά στοιχεία της επιτυχίας της.
Συνεργασίες μπορούν να γίνουν επίσης με μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια και super markets εντός και εκτός Ελλάδος, τα οποία θα μπορούν να διαφημίζουν τα
προϊόντα μας στους πελάτες τους . Η διαφήμιση θα μπορούσε να γίνει και μέσα
από την ιστοσελίδα και συγκεκριμένα με τη χρήση banner, από το οποίο ο χρήστης θα μεταφέρεται στη σελίδα της εταιρείας μόνο με ένα κλικ.
Ένας άλλος τρόπος προώθησης των υπηρεσιών είναι μέσα από καταστήματα οικολογικών προϊόντων, επαγγελματικά σωματεία και επιμελητήρια στα οποία μπορεί
να διαφημιστούν τα προϊόντα μας μέσω των διαφόρων επαγγελματικών περιοδικών τους.
Επίσης, η εταιρεία μπορεί να αποστείλει newsletter σε μεγάλες επιχειρήσεις με τις
οποίες η συνεργασία θα κρινόταν συμφέρουσα.
Τέλος, θα μπορούσε η εταιρεία να συμμετέχει σε εξειδικευμένες επαγγελματικές
εκθέσεις, και με αυτό τον τρόπο να της δοθεί η ευκαιρία να συνάψει συμβόλαια
επί τόπου.

17

10 ΠΛΑΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Operations Plan που έχει σχεδιάσει η MESSINIAN SOAP Α.Ε. για την ανάπτυξή της έχει απλή δομή. Στηρίζεται σε ένα ευέλικτο διοικητικό σχήμα ενώ και η
δομή και οργάνωση της εταιρείας έχουν κρατηθεί αρκετά απλές ώστε να μην αυξηθεί το κόστος.

10.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να υλοποιηθεί η κατασκευαστική-τεχνική
ανάπτυξη της εταιρείας σε πλήρη μορφή είναι περίπου 12 μήνες. Θεωρώντας πως
η κάθε νέα σοδιά αρχίζει κάθε Νοέμβριο πρέπει τέλος Σεπτεμβρίου να είμαστε
έτοιμοι.
Έχοντας όμως σαν σκεπτικό τη συγκράτηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα θεωρούμε ότι πρέπει να χωριστεί η τεχνική ανάπτυξη της εταιρείας σε δύο φάσεις:
1 η Φάση: Ξεκινάει από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η σύμβαση για τη χρηματοδότηση της εταιρείας, διαρκεί 6-10 μήνες και περιλαμβάνει:
√ Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
√ Αγορά εξοπλισμού (τεχνικού και μη)
√ Επίπλωση – διαμόρφωση του χώρου
√ Ανάπτυξη της τεχνικής υποδομής της εταιρίας
√ Πρόσληψη προσωπικού
√ Γενική οργάνωση της εταιρείας και του προσωπικού
√ Προσύμφωνα συνεργασίας με καλλιεργητές – συνεταιρισμούς.
2 η Φάση: Αρχίζει με το τέλος της προηγούμενης φάσης και με την προϋπόθεση
ότι θα είναι έτοιμο τουλάχιστον το σαπωνοποιείο.
Η φάση αυτή περιλαμβάνει:
√ Συλλογή ελαιολάδου από τους παραγωγούς.
√ Διαχωρισμό σε βιολογικές και μη καλλιέργειες.
√ Διεξαγωγή σαπουνιού ανά κατηγορία ελιάς και αποθήκευση στις δεξαμενές
√ Τυποποίηση σε μεγέθη ανάλογα με τις παραγγελίες.
√ Διανομή στα προσυμφωνημένα σημεία.
Συλλογή καρπού (για φαγητό) από τους παραγωγούς

18

10.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η MESSINIAN SOAP Α.Ε. έχοντας σαν σκεπτικό τη διατήρηση χαμηλού κόστους
διενήργησε έρευνα σχετικά με την εύρεση χώρου επαγγελματικής στέγης και αφού
έλαβε υπόψη την υφή της εταιρείας (δεν υπάρχει ανάγκη για βιτρίνα και κεντρικό
μέρος) κατέληξε σε τρεις (3) διαφορετικές περιοχές.
Η εταιρία μπορεί να έχει έδρα στον Μελιγαλά Μεσσηνίας που δεν θα είναι σε
κεντρικό σημείο και ταυτόχρονα κοντά στην εθνική Αθηνών Καλαμάτας.
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Μεσσήνη
Βέργα
Η τελική επιλογή του μέρους θα γίνει και ανάλογα με την προσφορά και την ποιότητα των
παραγωγών – συνεταιρισμών καθώς επίσης και της προσφερόμενης τιμής για την αγορά
γης που θα είναι απαραίτητη για την κατασκευή των απαραίτητων οικημάτων.
Παράλληλα θα διερευνηθεί και η ευκολία διακίνησης των τελικών προϊόντων.
Το κόστος αγοράς γης και κτιριακής κατασκευής σαν σύνολο έχει προϋπολογισθεί
στα 411.830 €

19

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΑ
Η στρατηγική της εταιρείας με βάση το Πρώτο Σενάριο ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ έχει ως
εξής:
1 ο χρόνο της λειτουργίας της θα είναι να μπορέσει να επιβιώσει και να γνωστοποιήσει την ύπαρξή της στην αγορά εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ θα επιδιώξει να
αποκτήσει ένα μέγεθος τελικού προϊόντος της τάξεως των 50 τόνων. Από επιχειρήσεις – μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης – θα επιδιώξει να αποκτήσει υπογραφή προσυμφώνων συνεργασίας.
Στον 2 ο χρόνο της λειτουργίας η εταιρεία θα προσπαθήσει να εδραιώσει τη θέση
της στην αγορά. Να διατηρήσει την ποιότητα στα προϊόντα της, να εκπαιδεύσει
στους πελάτες της να τα ζητούν και να κλείσει συμφωνίες με εταιρείες για μακροχρόνια συνεργασία. Επιδιώκει επίσης να αυξήσει το μέγεθος τελικού προϊόντος
κατά 40% και να φτάσει σε 70 τόνους.
Τον 3 ο χρόνο, η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα προσπαθήσει να αναπτύξει σχέσεις
με εστιατόρια, ξενοδοχεία. Επίσης θα επιδιώξει να επεκταθεί σε περισσότερες και
μεγαλύτερες αγορές στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να αυξήσει το μέγεθος τελικού προϊόντος κατά 100% και να φτάσει σε 140 τόνους.
Η στρατηγική της εταιρείας με βάση το Δεύτερο Σενάριο ΕΦΙΚΤΟ έχει ως εξής:
1 ο χρόνο της λειτουργίας της θα είναι να μπορέσει να επιβιώσει και να γνωστοποιήσει την ύπαρξή της στην αγορά εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ θα επιδιώξει να
αποκτήσει ένα μέγεθος τελικού προϊόντος της τάξεως των 100 τόνων. Από επιχειρήσεις – μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης – θα επιδιώξει να αποκτήσει υπογραφή προσυμφώνων συνεργασίας.
Στον 2 ο χρόνο της λειτουργίας η εταιρεία θα προσπαθήσει να εδραιώσει τη θέση
της στην αγορά. Να διατηρήσει την ποιότητα στα προϊόντα της, να εκπαίδευση
στους πελάτες της να τα ζητούν και να κλείσει συμφωνίες με εταιρείες για μακροχρόνια συνεργασία. Επιδιώκει επίσης να αυξήσει το μέγεθος τελικού προϊόντος
κατά 40% και να φτάσει σε 140 τόνους.
Τον 3 ο χρόνο, η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα προσπαθήσει να αναπτύξει σχέσεις
με εστιατόρια, ξενοδοχεία. Επίσης θα επιδιώξει να επεκταθεί σε περισσότερες και
μεγαλύτερες αγορές στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να αυξήσει το μέγεθος τελικού προϊόντος κατά 100% και να φτάσει σε 280 τόνους.
Η στρατηγική της εταιρείας με βάση το Τρίτο Σενάριο ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ έχει ως εξής:
1 ο χρόνο της λειτουργίας της θα είναι να μπορέσει να επιβιώσει και να γνωστοποιήσει την ύπαρξή της στην αγορά εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ θα επιδιώξει να
αποκτήσει ένα μέγεθος τελικού προϊόντος της τάξεως των 200 τόνων. Από επιχειρήσεις – μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης – θα επιδιώξει να αποκτήσει υπογραφή προσυμφώνων συνεργασίας.

20

Στον 2 ο χρόνο της λειτουργίας η εταιρεία θα προσπαθήσει να εδραιώσει τη θέση
της στην αγορά. Να διατηρήσει την ποιότητα στα προϊόντα της, να εκπαιδεύσει
στους πελάτες της να τα ζητούν και να κλείσει συμφωνίες με εταιρείες για μακροχρόνια συνεργασία. Επιδιώκει επίσης να αυξήσει το μέγεθος τελικού προϊόντος
κατά 40% και να φτάσει σε 280 τόνους.
Τον 3 ο χρόνο, η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα προσπαθήσει να αναπτύξει σχέσεις
με εστιατόρια, ξενοδοχεία. Επίσης θα επιδιώξει να επεκταθεί σε περισσότερες και
μεγαλύτερες αγορές στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να αυξήσει το μέγεθος τελικού προϊόντος κατά 100% και να φτάσει σε 400 τόνους.
Όσον αφορά τις εξαγωγικές τάσεις της εταιρίας και στα δύο σενάρια είναι η ίδια.
Το επιθυμητό είναι 10% τελικού προϊόντος για τον πρώτο χρόνο, 30% τελικού
προϊόντος για τον δεύτερο χρόνο και τέλος 50% του τελικού προϊόντος για τον
τρίτο χρόνο.
Στο τέλος της τριετίας, η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και των μελλοντικών προβλέψεων.
Σε εκείνο το χρονικό σημείο θα εξετασθεί η δυνατότητα για άνοιγμα στην αγορά
της Αμερικής, Κίνας, Ιαπωνίας και Αυστραλίας.

21

12 ΠΛΑΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θέλει να κρατήσει χαμηλά το κόστος λειτουργίας –
τουλάχιστον για τα πρώτα τρία (3) έτη – και έχει αναπτύξει το δικό του μοντέλο
οργανωτικής λειτουργίας.
Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου θα βασίζεται στην ιδέα ότι οι κύριοι μέτοχοι είναι και οι Διευθυντές εσωτερικής οργάνωσης θα έχουν στην ευθύνη τους και τα
αντίστοιχα τμήματα.
Ως μοντέλο διοίκησης είναι αρκετά απλό στη διάρθρωση και την αποτύπωσή του.
Μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από όλους τους υπαλλήλους της εταιρίας αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο:
√ Δυσνοήσεις της διοικητικής ιεραρχίας
√ Περικοπές λειτουργικών εξόδων
√ Πιο συμπαγή και ενιαία πολιτική για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο
√ Άμεση αντίδραση στα μηνύματα της αγοράς
√ Ευέλικτες αποφάσεις χωρίς τον κίνδυνο εσωτερικών συγκρούσεων
Το μοντέλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει έχοντας μία ομάδα για την εσωτερική
και μία ομάδα για την «εξωτερική» λειτουργία της επιχείρησης.

12.1 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΆΔΑ
Η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα διοικείται από ένα μικρό και ευέλικτο Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με το σκεπτικό που υπάρχει για συγκράτηση των εξόδων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο εκάστοτε Διευθυντές. Οι αποφάσεις για τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρίας θα
λαμβάνονται με πλειοψηφικό τρόπο ενώ ρυθμιστικός παράγοντας σε περίπτωση
ισοψηφίας θα είναι ο Πρόεδρος του οποίου η ψήφος θα προσμετρείται διπλή. Την
θέση του Προέδρου για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της MESSINIAN SOAP
Α.Ε. θα καταλαμβάνουν εναλλάξ οι μέτοχοι της εταιρίας.
Οι διευθύνσεις που θα αποτελείται η MESSINIAN SOAP Α.Ε. θα είναι δύο (2)
ενώ και η επιχείρηση θα στηριχθεί σε δύο πρόσωπα για τη λειτουργία της.
Σκοπός της οργανωτικής λειτουργίας μας είναι να δημιουργήσει τα λιγότερα δυνατά έξοδα αλλά και να έχει ένα ευέλικτο διευθυντικό σχήμα που θα διευκολύνει την
εσωτερική συνεργασία και την οργάνωση της επιχείρησης γενικότερα.
Οι Διευθύνσεις που θα δημιουργηθούν και τα αντικείμενα που θα έχουν στην αρμοδιότητά τους, θα είναι οι εξής
√ Εμπορικό - Οικονομικών
Marketing
Πωλήσεις
22

Λογιστήριο
Χρηματο-οικονομικών Αναλύσεων
Πρόσληψη προσωπικού
Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου
√ Παραγωγής
Ανάπτυξη – Εγκατάσταση Μηχανολογικού Συστήματος
Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
√ Γραμματεία δεν ανήκει σε καμία διεύθυνση και θα στελεχώνεται από μία
(1) υπάλληλο. Η MESSINIAN SOAP Α.Ε. δεν θα προχωρήσει στην πρόσληψη διαφορετικών γραμματέων για κάθε διεύθυνση – για την πρώτη φάση
της – σύμφωνα με το σκεπτικό της για συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων
√ Χημικός έχει προϋπολογισθεί ένα ετήσιο ποσό της τάξης των 5.000 € για
μόνιμη χημική υποστήριξη (εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, κλπ)
√ Κέντρο Πιστοποίησης έχει προϋπολογισθεί ένα ετήσιο ποσό της τάξης
των 2.000 € για μόνιμο έλεγχο-υποστήριξη (εσωτερικός έλεγχος ποιότητας,
κλπ)

12.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι Διευθυντές που θα αναλάβουν το έργο των διευθύνσεων θα είναι οι δύο κύριοι
μέτοχοι ,αλλά πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως:
√ Αποφοίτηση από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
√ Εμπειρία στον τομέα που προορίζονται τουλάχιστον 8 ετών
√ Ηλικία από 30 έως 40 ετών
√ Απαραίτητη η Αγγλική γλώσσα
ενώ κάποιες συμπληρωματικές προϋποθέσεις αξιολογούνται θετικές και θα είναι
ιδιαίτερα βαρύνουσες στην τελική επιλογή των διευθυντικών στελεχών:
√ Εμπειρία σε οργάνωση εταιρειών ή επιχειρηματικών μονάδων εταιρειών
√ Χρονικό διάστημα που άσκησε καθήκοντα ως διευθυντής
√ Εταιρείες που άσκησε αυτά τα καθήκοντα – μέγεθος εταιρειών
√ Αποκομιζόμενη αίσθηση από τη συνέντευξη
√ Προϋπηρεσία σε ανάλογη εταιρεία κρίνεται επιθυμητή
Οι Υπάλληλοι της MESSINIAN SOAP Α.Ε. δεν χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερες
γνώσεις γύρω από τα εμπορικά αντικείμενα της επιχείρησης αλλά να έχουν τα αντίστοιχα προσόντα για τη θέση που πρόκειται να καλύψουν.
√ Απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου ή ΙΕΚ
23

√ Επιθυμητή η κάλυψη των στρατιωτικών υποχρεώσεων
√ Αποκομιζόμενη αίσθηση από τη συνέντευξη
Προτιμώμενη ηλικία έως 30 ετών

12.3 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι ρόλοι που απορρέουν από την προηγούμενη διάρθρωση της εταιρείας καθορίζονται με σαφήνεια παρακάτω, ώστε να αποφεύγονται διανοήσεις μεταξύ των εργαζομένων, σε οποιαδήποτε βαθμίδα κατατάσσονται.
Οι Διευθυντές μετέχουν στο Δ.Σ. της εταιρείας ως μέλη καθορίζοντας την πορεία
της επιχείρησης, ενημερώνουν τον Πρόεδρο κάθε μήνα για γενικά θέματα των διευθύνσεών τους και λαμβάνουν εντολές – κατευθύνσεις από τον Πρόεδρο για μελλοντικές ενέργειες έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για τα αποτελέσματα των διευθύνσεών τους, ειδικότερα:
√ Διαχειρίζονται το budget της διευθύνσεως
√ Συντονίζουν – ελέγχουν, δίνοντας τις κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να
κινηθεί η διεύθυνση γενικότερα.
√ Προσλαμβάνουν το προσωπικό που χρειάζονται
√ Αποφασίζουν για επιπρόσθετα αντικείμενα εργασίας των υπαλλήλων της
διευθύνσεώς τους
Οι Υπάλληλοι ως αντικείμενο εργασίας εκτελούν αυτό για το οποίο έχουν προσληφθεί. Για την ανάληψη αντικειμένου διαφορετικού από αυτό που έχουν προσληφθεί (λόγω ιδιαίτερων γνώσεων που αποκτήθηκαν πχ παρακολούθηση κάποιου
σεμιναρίου) θα έχουν έγγραφη υποχρέωση προκειμένου να δικαιολογούνται και τα
έξοδα που θα απορρέουν από το επιπρόσθετο αντικείμενο.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι:
√ Εισήγηση του προϋσταμένου του και γνωμοδότηση
√ Απόφαση διευθυντή για την ανάληψη του επιπρόσθετου αντικειμένου

24

12.4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εικόνα 1 Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η δομή και διάρθρωση της εταιρείας.

12.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα διευθυντικά στελέχη της MESSINIAN SOAP Α.Ε. έχουν ήδη
βρεθεί και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τέθηκαν προηγουμένως.
Εργάζονται σε άλλες εταιρείες αυτό το χρονικό διάστημα και χρειάζονται περίπου
ένα (1) μήνα για την προετοιμασία και την παράδοση των καθηκόντων τους στους
αντικαταστάτες τους. Ο μήνας της προετοιμασίας για την αποχώρησή τους ζητούν
να ξεκινήσει με την υπογραφή του συμβολαίου που θα τους αναθέτει διεύθυνση
στην MESSINIAN SOAP Α.Ε.

12.6 ΜΙΣΘΟΙ – ΑΛΛΑ ΚΟΣΤΗ
Το σύστημα αμοιβών που προβλέπει το μοντέλο οργάνωσης, βασίζεται σε μισθούς
και bonus παραγωγικότητας από τις πωλήσεις. Ακόμη προβλέπονται «ανταμοιβές»
ασφαλιστικής μορφής ανάλογα με την βαθμίδα που κατατάσσονται οι εργαζόμενοι
στην επιχείρηση.
Οι αναδιαρθρώσεις των μισθών θα γίνονται στο κλείσιμο κάθε λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με το πώς έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος θα έχει μισθό 3.000€. Το πρώτο έτος η εταιρεία θα πρέπει να δαπανήσει για τον Πρόεδρο το ποσό των 42.000€.(3.000€ x 14)
Οι Διευθυντές θα έχουν μισθούς περίπου 2.200 € και θα είναι ανάλογοι με τα έτη
προϋπηρεσίας τους και το μορφωτικό επίπεδο (μεταπτυχιακοί τίτλοι).
25

Υπολογίζουμε ότι για το πρώτο έτος η επιχείρηση πρέπει να πληρώνει 61.600 €
για μισθούς. (2.000 € μ.ο. x 2 Δ/ντές x 14 μήνες)
Οι Υπάλληλοι :
 Μόνιμοι θα παίρνουν μισθούς από 600€ έως 1.000€ πάντα ανάλογα με την
προϋπηρεσία και το επίπεδο μόρφωσης. Υπολογίζοντας τους μισθούς των
10 υπαλλήλων, η εταιρεία θα καταβάλλει 69.300€ [(1.200*
3)(700*3)(550*1)] x 14μήνες)
 Εποχιακοί θα παίρνουν μισθούς από 550€. Υπολογίζοντας τους μισθούς
των 9 υπαλλήλων, η εταιρεία θα καταβάλλει 19.800€ (550*9*4μήνες)
Συνοψίζοντας το σύνολο των μισθών, προκύπτει : 192.700€
Ετήσιες Εργοδοτικές επιβαρύνσεις υπαλλήλων : 26.207,20 €

26

13 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
13.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
13.1.1 Σενάριο 1 - Απαισιόδοξο
Κατανομή Πωλήσεων
4ετίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1ο έτος
2ο έτος

50 tn

40 tn

10tn

3ο έτος

70 tn

50tn

20tn

4 ο έτος

140 tn

100tn

70tn

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

13.1.2 Σενάριο 2 - Εφικτό
Κατανομή Πωλήσεων
4ετίας
1ο έτος
2ο έτος

100 tn

90 tn

10tn

3ο έτος

140 tn

100tn

40tn

4 ο έτος

280 tn

140tn

140tn

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

13.1.3 Σενάριο 3 - Αισιόδοξο
Κατανομή Πωλήσεων
4ετίας
1ο έτος
2ο έτος

200 tn

180 tn

20tn

3ο έτος

280 tn

200tn

80tn

4 ο έτος

400 tn

220tn

280tn

13.2 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Θεωρούμε ότι το πρώτο έτος δεν θα έχουμε πωλήσεις γιατί θα διατεθεί για την κατασκευή, οργάνωση και την ανάπτυξη των υποδομών της εταιρίας. Συμπεράσματα
σε σχέση με τις πωλήσεις με βάση τις παραδοχές για την κατανομή πωλήσεων, το
27

πλήθος συμβολαίων και τις τιμές των προκύπτει ότι οι πωλήσεις για την τριετία
είναι :
Θεωρούμε ότι οι τιμές είναι οι πραγματικές σε σχέση με το πρώτο έτος λειτουργίας. Για τις επόμενες χρήσεις έχει ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός περίπου 3% ετησίος.
Τιμές πώλησης

Τιμές πώλησης

Χονδρική

Λιανική

Τιμή Πώλησης 250gr βιολογικό σαπούνι

2,5 €

4,00 €

Τιμή Πώλησης 750gr βιολογικό σαπούνι

5,50 €

7,00 €

27,50 €

29,00 €

Τιμή Πώλησης 5kg βιολογικό σαπούνι

13.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Θεωρούμε ότι τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν απόσβεση από 3
έτη έως 20 έτη, με σταθερό ποσοστό και άρα κάθε έτος θα υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσό από αυτά στις καταστάσεις αποτελέσματα χρήσης. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις μας τα έξοδα αυτά σε σημερινές τιμές είναι:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟ 

Α. Σύσταση εταιρείας 

 

Έξοδα Σύστασης  

6.500,00

ΦΟΡ0Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

13.500,00
Α. Σύνολο

20.000,00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

15.000,00

Οικόπεδο 

50.000,00

Οικοδομικές εργασίες 

186.000,00

Μηχανολογική εγκατάσταση 

3.830,00

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

19.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Χωρίσματα 

273.830,00
5.000,00

Εξοπλισμός Ελαιοτριβείου 

20.000,00

Ανοξ. Δοχεία Λαδιού 

30.000,00

Ανοξ. Δοχεία Ελιάς 

11.000,00

Αγορά Κλαρκ 

15.000,00

Μηχανή συσκευασίας / ετικετέζα 

15.000,00

28

Μηχανή  ελιάς 

10.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

106.000,00

Β. Σύνολο

379.830,00

 Σύνολο (Α+Β)

399.830,00

Δ. Έπιπλα / Σκεύη 

 

Έπιπλα για  Θέσεις Εργασίας 

5.000,00

Η/Υ & περιφερειακά 

5.000,00

Λοιπός Εξοπλισμός γραφείου (φαξ, φωτοτυπικό, κτλ.) 

2.000,00
Γ. Σύνολο

12.000,00

Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ+Δ)

411.830,00

 

13.4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Θεωρούμε τις τιμές σταθερές , έχει ληφθεί υπόψη μόνο ο πληθωρισμός. Οι εκτιμήσεις μας είναι:

29

ΠΟΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014

ΧΡΗΣΗ
2015

192.700,00

194.962 €

196.691 €

26.207,20

26.470,83

26.749,96

218.614

220.933

223.441

2.000

2.060

2.122

Ετήσια έξοδα Σκούπας

10.000

10.300

10.609

Ετήσια έξοδα Μεταφοράς

12.000

12.360

12.731

Ετήσια έξοδα Χημικού

3.000

3.090

3.183

Ετήσια έξοδα Πιστοποίησης

2.000

2.060

2.122

29.000

29.870

30.766

2.060

2.122

2.060

2.122

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Εργοδοτικές Εισφορές
Μερικό Σύνολο
Ετήσια έξοδα συνεργίου καθαρισμού

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ηλεκτρονικές Καταχωρίσεις σε άλλα sites (in.gr,
κλπ)

2.000

Εταιρική Εικόνα (Logo, Σχεδίαση Διαφημιστικών
Εντύπων)

2.000

Εκτύπωση Διαφημιστικών Εντύπων

2.000

2.060

2.122

6.000

6.180

6.365

Διάφορα έξοδα

2.000

2.060

2.122

Λογαριασμοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ,ΕΥΔΑΠ κτλ.

5.000

5.150

5.305

1.500

1.545

1.591

8.500

8.755

9.018

41.892

41.892

41.892

296.006

303.629

311.481

Γ. Marketing

Γραφική ύλη & αναλώσιμα
Λοιπά Έξοδα
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

30

14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
14.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Θεωρούμε ότι το 1ο έτος έχουμε προσελκύσει το 5% των προσδοκώμενων αγοραστών από το σύνολο που αναφέρθηκε προηγουμένως και έχει γίνει η αντίστοιχη απόσβεση των εξόδων ίδρυσης και εγκατάστασης

Θεωρούμε ότι το 2ο έτος έχουμε προσελκύσει το 15% των προσδοκόμενων
αγοραστών από το σύνολο που αναφέρθηκε προηγουμένως και έχει γίνει η αντίστοιχη απόσβεση των εξόδων ίδρυσης και εγκατάστασης

Θεωρούμε ότι το 3ο έτος έχουμε προσελκύσει το 30% των προσδοκόμενων
αγοραστών από το σύνολο που αναφέρθηκε προηγουμένως και έχει γίνει η αντίστοιχη απόσβεση των εξόδων ίδρυσης και εγκατάστασης (βλ. παράρτημα
Α)

14.1.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης - 1 ο ΕΤΟΣ

  

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

  

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2013 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2013 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2013 

Αποτελέσματα εκμετά‐
λευσης 

  

  

  

Κύκλος εργασιών (παροχή 
υπηρεσιών)… 

361.248

722.496 

1.443.500

ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέ‐
ντων 

173.893

347.785 

701.890

Μικτά αποτελέσματα … 

187.356

374.711 

741.610

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοικητικής 
λειτουργίας 

293.506

296.006 

296.006

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ 

‐106.150

78.705 

445.604

20.250

20.250 

20.250

2.000 

20.250

Μείον Χρεωστικοί τόκοι 
Πλέον πιστωτικοί τόκοι 

  

Αποσβέσεις ενσωματωμέ‐
νες στο λειτουργικό κό‐
στος 

39.392

41.892 

41.892

ΜΕΙΟΝ:    Αποσβέσεις εν‐
σωματωμένες στο λει‐
τουργικό κόστος 

39.392

41.892 

41.892

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

‐126.400

60.455 

445.604

Αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

‐126.400

60.455 

445.604

ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήμα‐
τος ... 

‐50.560

24.182 

178.242

Κέρδη προς διάθεση ... 

‐75.840

36.273 

267.362

Μέρισμα χρήσεως ... 

  

10.000 

150.000

Αποθεματικά ... 

  

25.000 

100.000

Υπόλοιπο εις νέο 

  

1.273 

17.362

32

14.1.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης - 2 ο ΕΤΟΣ

  

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

  

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2014 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2014 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2014 

Αποτελέσματα εκμετάλ‐
λευσης 

464.365

Κύκλος εργασιών (παροχή 
υπηρεσιών)… 

265.872

928.729 

2.269.000

ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέ‐
ντων 

198.493

531.744 

1.050.160

Μικτά αποτελέσματα … 

301.129

396.985 

1.218.840

‐102.637

303.629 

303.629

20.250

93.356 

915.211

Μείον Χρεωστικοί τόκοι 

4.000

20.250 

20.250

Πλέον πιστωτικοί τόκοι 

39.392

4.000 

4.000

Αποσβέσεις ενσωματωμέ‐
νες στο λειτουργικό κό‐
στος 

39.392

41.892 

41.892

ΜΕΙΟΝ:    Αποσβέσεις εν‐
σωματωμένες στο λει‐
τουργικό κόστος 

‐118.887

41.892 

41.892

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

‐126.400

77.106 

898.961

Αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

‐118.887

77.106 

898.961

ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήμα‐
τος ... 

‐47.555

30.842 

359.584

Κέρδη προς διάθεση ... 

‐71.332

46.264 

539.376

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοικητικής 
λειτουργίας 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ 

  

  

Μέρισμα χρήσεως ... 

  

20.000 

150.000

Αποθεματικά ... 

  

20.000 

300.000

Υπόλοιπο εις νέο 

  

6.264 

89.376

 

 

 

33

14.1.3 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης - 3 ο ΕΤΟΣ

  

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

  

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2015 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2015 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2015 

Αποτελέσματα εκμετάλ‐
λευσης 

  

  

  

Κύκλος εργασιών (παρο‐
χή υπηρεσιών)… 

1.298.131

2.596.262 

4.174.500

ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέ‐
ντων 

571.265

1.142.530 

1.802.840

Μικτά αποτελέσματα 

726.866

1.453.732 

2.371.660

ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Διοικητι‐
κής λειτουργίας 

308.981

311.481 

311.481

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ 

417.885

1.142.251 

2.060.179

Μείον Χρεωστικοί τόκοι 

20.250

20.250 

20.250

Πλέον πιστωτικοί τόκοι 

4.000

4.000 

4.000

Αποσβέσεις ενσωματω‐
μένες στο λειτουργικό 
κόστος 

39.392

41.892 

41.892

ΜΕΙΟΝ:    Αποσβέσεις εν‐
σωματωμένες στο λει‐
τουργικό κόστος 

39.392

41.892 

41.892

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

401.635

1.126.001 

2.043.929

Αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 

401.635

1.126.001 

2.043.929

ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήμα‐
τος ... 

160.654

450.400 

817.571

Κέρδη προς διάθεση ... 

240.981

675.601 

1.226.357

Μέρισμα χρήσεως ... 

0

100.000 

300.000

Αποθεματικά ... 

0

450.000 

800.000

Υπόλοιπο εις νέο 

0

125.601 

126.357

34

14.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ
Σενάριο 1 Απαισιόδοξο Χρήση 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΙΣ 

  

ΑΝΑΠΟΣ
ΒΕΣΤΗ   
ΑΞΙΑ 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Φόροι Κεφαλαίου 

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
13.500

2.700

10.800  

6.500

1.300

5.200

20.000

4.000

16.000

Εξοδα εγκατάστασης 
 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Οικόπεδο 
Κτίρια και Τεχνικά έργα 
εξοπλισμός 
επιπλα  /  λοιπος  εξο‐
πλισμός 
 
Σύνολο  Πάγιου  Ενεργητι‐
κού 

 

Κεφάλαιο  μετοχι‐
κό 
Αποθεματικά 

 

0

Ζημιές εις νέον 

50.000

50.000

223.830

11.192 212.639

106.000

21.200

84.800  

12.000

3.000

9.000  

‐75.840

 
Σύνολο  Ιδίων  κεφα‐
λαίων 

391.830

35.392 306.439

 

411.830

39.392 372.439

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

450.000

374.160

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πελάτες 

120.416

Αποθέματα 

Μακροπρόθεσμες 
ποχρεώσεις 

υ‐

28.982 Προμηθευτές 

Ταμείο  &  καταθέσεις  σε 
Τράπεζες 
 

360.287
 

 

  

Σύνολο  Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού 

509.685

ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

882.124

ΣΥΝΟΛΟ 

450.000
57.964

Υποχρεώσεις σε φόρο 

0

Μερίσματα πληρωτέα 

0

Σύνολο  Υποχρεώ‐
σεων 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

507.964
882.124

35

Σενάριο 1 Απαισιόδοξο Χρήση 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

  
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Φόροι Κεφαλαίου 
Εξοδα 
σης 

εγκατάστα‐

 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Οικόπεδο 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
 
ΑΞΙΑ 

 

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

13.500 

2.700

8.100  

6.500 

1.300

3.900

20.000 

4.000

12.000

 

 

50.000 

50.000

Κεφάλαιο  μετο‐
χικό 
Αποθεματικά 

Σύνολο Ιδίων κε‐
φαλαίων 

22.383

εξοπλισμός 

106.000 

42.400

42.400  

12.000 

6.000

‐3.000  

391.830 

70.783

279.656  

411.830 

74.783

333.047

 
 

 
Σύνολο  Πάγιου  Ενερ‐
γητικού 

‐194.727

 

223.830 

επιπλα  /  λοιπος  ε‐
ξοπλισμός 

0

Ζημιές εις νέον 

Κτίρια  και  Τεχνικά 
έργα 

190.256

450.000

255.273

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πελάτες 

 

Αποθέματα 

 

Ταμείο  &  καταθέσεις 
σε Τράπεζες 

 

261.750

 

 

 

Σύνολο  Κυκλοφορού‐
ντος Ενεργητικού 

 

460.850

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

793.897

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

154.788

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

450.000

44.312 Προμηθευτές 
Υποχρεώσεις 
φόρο 
Μερίσματα 
ρωτέα 

88.624
σε 

0

πλη‐

0

Σύνολο  Υπο‐
χρεώσεων 

538.624

793.897

36

Σενάριο 1 Απαισιόδοξο Χρήση 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Φόροι Κεφαλαίου 

 

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
2.700

5.400  

6.500 

1.300

2.600

Κεφάλαιο  μετοχι‐
κό 

20.000 

4.000

8.000

Αποθεματικά 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Οικόπεδο 

 

13.500 

Εξοδα εγκατάστα‐
σης 
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
 
ΑΞΙΑ 

 

 

50.000 

50.000

Ζημιές εις νέον 

Σύνολο  Ιδίων  κεφα‐
λαίων 

223.830 

33.575

εξοπλισμός 

106.000 

63.600

42.400  

12.000 

9.000

3.000  

391.830 

106.175

285.656  

411.830 

110.175

293.656

 
 

επιπλα / λοιπος ε‐
ξοπλισμός 
 
Σύνολο Πάγιου Ενερ‐
γητικού 

0
‐4.306

 

Κτίρια και Τεχνικά 
έργα 

190.256

450.000

445.694

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πελάτες 

 

Αποθέματα 

 

Ταμείο & καταθέσεις 
σε Τράπεζες 

 

425.193

Υποχρεώσεις σε 
φόρο 

160.654

 

 

 

Μερίσματα πλη‐
ρωτέα 

0

Σύνολο Κυκλοφορού‐
ντος Ενεργητικού 

 

953.114

Σύνολο Υπο‐
χρεώσεων 

801.076

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

432.710

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

95.211 Προμηθευτές 

 

1.246.769 

450.000
190.422

 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1.246.769 

37

Σενάριο 2 Εφικτό Χρήση 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

  
ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ
Σ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ
Η ΑΞΙΑ 

 

 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

20.000 

4.000

16.000

Κεφάλαιο μετοχι‐
κό 

 

20.000 

4.000

16.000

Αποθεματικά 

 

 

 

Υπόλοιπο εις νεο 

 

 

 

50.000 

50.000

Έξοδα εγκατάστα‐
σης 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Οικόπεδο 

Σύνολο Ιδίων κε‐
φαλαίων 

Κτίρια και Τεχνικά 
έργα 

223.830 

11.192 

212.639

 

Εξοπλισμός 

106.000 

21.200 

84.800

 

12.000 

3.000

9.000

 

391.830 

35.392 

356.439

 

411.830 

41.892 

369.939

 

Επιπλα / λοιπος 
εξοπλισμός 
 
Σύνολο Πάγιου Ε‐
νεργητικού 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Πελάτες 

 

240.832

Αποθέματα 

 

57.964

Ταμείο & καταθέ‐
σεις σε Τράπεζες 

 

407.649

 

 

 

  

 

450.000 
25.000 
1.273

476.273 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

450.000 

Προμηθευτές 

115.928 

Υποχρεώσεις σε 
φόρο 

24.182 

Μερίσματα πλη‐
ρωτέα 

10.000 

Σύνολο Κυκλοφο‐
ρούντος Ενεργητι‐
κού 

 

706.445

Σύνολο Υποχρεώ‐
σεων 

600.110 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1.076.383

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

1.076.383 

38

Σενάριο 2 Εφικτό Χρήση 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
 
ΑΞΙΑ 
 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Έξοδα εγκατά‐
στασης 

20.000 

4.000

16.000

Κεφάλαιο μετοχικό 

450.000 

 

20.000 

4.000

16.000

Αποθεματικά 

100.000 

 

 

 

Υπόλοιπο εις νεο 

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Σύνολο Ιδίων κε‐
φαλαίων 

50.000 

50.000

 

 

Οικόπεδο 

6.412 
556.412 

Κτίρια και Τεχνι‐
κά έργα 

223.830 

11.192 

212.639

 

 

Εξοπλισμός 

106.000 

21.200 

84.800

 

 

12.000 

3.000

9.000

 

 

 

341.830 

35.392 

356.439   

 

Σύνολο Πάγιου 
Ενεργητικού 

361.830 

39.392 

369.939

 

 

Επιπλα / λοιπος 
εξοπλισμός 

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Πελάτες 

 

481.167

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

450.000 

Αποθέματα 

 

116.982

Προμηθευτές 

233.963 

Ταμείο & κατα‐
θέσεις σε Τράπε‐
ζες 

 

593.231

Υποχρεώσεις σε 
φόρο 

170.942 

 

 

 

Σύνολο Κυκλοφο‐
ρούντος Ενεργη‐
τικού 

 

1.191.379

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1.561.317

Μερίσματα πλη‐
ρωτέα 

150.000 

Σύνολο Υποχρεώ‐
σεων 

1.004.90

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 
1.561.31

39

Σενάριο 2 Εφικτό Χρήση 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ 
 

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Έξοδα εγκατά‐
στασης 

20.000 

8.000

12.000

Κεφάλαιο μετοχικό 

 

20.000 

8.000

12.000

Αποθεματικά 

 

 

 

Υπόλοιπο εις νέο 

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Σύνολο Ιδίων κεφα‐
λαίων 

50.000 

50.000

 

Οικόπεδο 
Κτίρια και Τεχνι‐
κά έργα 

223.830 

27.383

196.447

 

Εξοπλισμός 

106.000 

42.400

63.600

 

12.000 

6.000

6.000

 

 

341.830 

75.783

316.047

 

Σύνολο Πάγιου 
Ενεργητικού 

411.830 

83.783

328.047

 

Επιπλα / λοιπος 
εξοπλισμός 

 

450.000 
45.000 
7.537
502.537 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Πελάτες 

 

309.576

Αποθέματα 

 

88.624

Ταμείο & κατα‐
θέσεις σε Τράπε‐
ζες 

 

454.380

 

 

 

Μερίσματα πληρωτέα 

20.000 

Σύνολο Κυκλο‐
φορούντος Ενερ‐
γητικού 

 

852.580

Σύνολο Υποχρεώσεων 

678.090 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1.180.627

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

450.000 

Προμηθευτές 

177.248 

30.842 
Υποχρεώσεις σε φόρο 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

1.180.627 

40

Σενάριο 3 Αισιόδοξο Χρήση 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Έξοδα εγκατά‐
στασης 

20.000 

8.000

12.000

Κεφάλαιο μετο‐
χικό 

450.000 

 

20.000 

8.000

12.000

Αποθεματικά 

400.000 

 

 

 

Υπόλοιπο εις νεο 

 

 

 

 

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

50.000 

50.000

 

Οικόπεδο 

95.789 

945.789 

Κτίρια και Τεχνι‐
κά έργα 

223.830 

27.383 

196.447

 

Εξοπλισμός 

106.000 

42.400 

63.600

 

12.000 

6.000

6.000

 

 

391.830 

75.783 

316.047

 

Σύνολο Πάγιου 
Ενεργητικού 

411.830 

83.783 

328.047

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Πελάτες 

 

756.333

Μακροπρόθε‐
σμες υποχρεώ‐
σεις 

450.000 

Αποθέματα 

 

175.027

Προμηθευτές 

350.053 

Ταμείο & κατα‐
θέσεις σε Τράπε‐
ζες 

 

996.019

Υποχρεώσεις σε 
φόρο 

359.584 

 

 

 

Σύνολο Κυκλο‐
φορούντος Ενερ‐
γητικού 

 

1.927.379

Σύνολο Υποχρε‐
ώσεων 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

2.255.426

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Επιπλα / λοιπος 
εξοπλισμός 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μερίσματα πλη‐
ρωτέα 

150.000 

1.309.638

2.255.426 

41

Σενάριο 3 Αισιόδοξο Χρήση 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Έξοδα εγκατά‐
στασης 

20.000 

12.000 

8.000

Κεφάλαιο με‐
τοχικό 

450.000 

 

20.000 

12.000 

8.000

Αποθεματικά 

495.000 

 

 

 

Υπόλοιπο εις 
νεο 

133.137 

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

1.078.137 

50.000 

50.000

 

Οικόπεδο 
Κτίρια και Τεχνι‐
κά έργα 

223.830 

41.075 

232.756

 

εξοπλισμός 

106.000 

63.600 

42.400

 

12.000 

9.000

3.000

 

 

391.830 

113.675 

278.156

 

Σύνολο Πάγιου 
Ενεργητικού 

411.830 

125.675 

286.156

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Πελάτες 

 

1.391.500

Αποθέματα 

 

Ταμείο & κατα‐
θέσεις σε Τράπε‐
ζες 

Επιπλα / λοιπος 
εξοπλισμός 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθε‐
σμες υποχρεώ‐
σεις 

450.000 

300.473

Προμηθευτές 

600.947 

 

701.355

Υποχρεώσεις 
σε φόρο 

450.400 

 

 

 

Μερίσματα 
πληρωτέα 

100.000 

Σύνολο Κυκλο‐
φορούντος Ενερ‐
γητικού 

 

2.393.329

Σύνολο Υπο‐
χρεώσεων 

1.601.347 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

2.679.484 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2.679.484 

42

Σενάριο 3 Αισιόδοξο Χρήση 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

 
 

 

ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Έξοδα εγκατάστα‐
σης 

20.000 

12.000 

8.000

Κεφάλαιο με‐
τοχικό 

450.000 

 

20.000 

12.000 

8.000

Αποθεματικά 

1.200.000 

 

 

 

Υπόλοιπο εις 
νεο 

222.146 

ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

1.872.146 

50.000 

50.000

 

 

Οικόπεδο 
Κτίρια και Τεχνικά 
έργα 

223.830 

41.075 

232.756

 

 

Εξοπλισμός 

106.000 

63.600 

42.400

 

 

12.000 

9.000

3.000

 

 

 

391.830 

113.675 

278.156

 

 

Σύνολο Πάγιου 
Ενεργητικού 

411.830 

125.675 

286.156

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Πελάτες 

 

1.391.500

Μακροπρόθε‐
σμες υποχρε‐
ώσεις 

450.000 

Αποθέματα 

 

300.473

Προμηθευτές 

600.947 

Ταμείο & καταθέ‐
σεις σε Τράπεζες 

 

2.062.535

Υποχρεώσεις 
σε φόρο 

817.571 

 

 

 

Μερίσματα 
πληρωτέα 

300.000 

Σύνολο Κυκλοφο‐
ρούντος Ενεργητι‐
κού 

 

3.754.509

Σύνολο Υπο‐
χρεώσεων 

2.168.518 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

4.040.664

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.040.664 

Επιπλα / λοιπος 
εξοπλισμός 

43

14.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 
ΔΡΑΣΤΗ‐
ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1  ΣΕΝΑΡΙΟ 2  ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2
ΠΟΣΑ 
ΧΡΗ‐ΣΗΣ 
2013 

ΠΟΣΑ 
ΧΡΗ‐ΣΗΣ 
2013 

ΠΟΣΑ 
ΧΡΗ‐ΣΗΣ 
2013 

ΠΟΣΑ 
ΧΡΗ‐ΣΗΣ 
2014 

ΠΟΣΑ 
ΧΡΗ‐ΣΗΣ 
2014 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3  ΣΕΝΑΡΙΟ 1  ΣΕΝΑΡΙΟ 2  ΣΕΝΑΡΙΟ 3 
ΠΟΣΑ ΧΡΗ‐
ΣΗΣ 2014 

ΠΟΣΑ  
ΧΡΗ‐ΣΗΣ 
2015 

ΠΟΣΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 
2015 

ΠΟΣΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 
2015 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Αποτελέσμα‐
τα μετά από 
φόρους 

‐75.840 

36.273 

267.362 

‐118.887 

46.264 

539.376 

240.981 

675.601 

1.226.357 

Αποσβέσεις 

39.392 

41.892 

41.892 

39.392 

41.892 

41.892 

39.392 

41.892 

41.892 

Αποθέματα 

‐28.982 

‐57.964 

‐116.982 

‐15.330 

‐30.660 

‐58.045 

‐50.899 

‐211.849 

‐125.447 

‐120.416 

‐240.832 

‐481.167 

‐34.372 

‐68.744 

‐275.167 

‐277.922 


1.081.92

‐635.167 

57.964 

115.928 

233.963 

30.660 

61.320 

116.090 

101.798 

423.699 

250.893 

Πελάτες 

Προμηθευτές 

Καθαρό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες   
 

‐127.883 

‐104.703 

‐54.931 

‐98.538 

50.070 

364.146 

53.349 

‐152.582 

758.529 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
Αυξήσεις ε‐
ξόδων εγκα‐
ταστάσεων 
και πάγιου 
εξοπλισμού 

‐411.830 

‐411.830 

‐411.830 

Καθαρό α‐
ποτέλεσμα 
από επενδυ‐
τικές δρα‐
στηριότητες 

‐411.830 

‐411.830 

‐411.830 

ΧΡΗΜΑΤΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Αύξηση με‐
τοχικού κε‐
φαλαίου 

450.000 

450.000 

450.000 

  

  

  

  

Δανεισμός 

450.000 

450.000 

450.000 

  

  

  

  

  

  

Μερίσματα 

  

  

  

‐10.000 

‐150.000 

‐20.000 

‐150.000 

Φόροι 

24.182 

178.242 

6.660 

181.343 

110.094 

419.558 

457.987 

44

Καθαρό α‐
ποτέλεσμα 
από χρημα‐
τοοι‐
κονομικές 
δραστηριό‐
τητες 

900.000 

924.182 

1.078.24

‐3.340 

31.343 

110.094 

399.558 

307.987 

Καθαρό α‐
ποτέλεσμα 

360.287 

407.649 

611.481 

‐98.538 

46.731 

395.489 

163.443 

246.976 

1.066.516 

Διαθέσιμα 
στην αρχή 
του έτους 

360.287 

407.649 

611.481 

261.750 

454.380 

1.006.969 

Διαθέσιμα 
στο τέλος 
του έτους 

360.287 

407.649 

611.481 

261.750 

454.380 

1.006.969 

425.193 

701.355 

2.073.485 

14.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Σενάριο 1 Απαισιόδοξο

1ος Χρόνος 2ος Χρόνος 3ος Χρόνος

ΕΞΟΔΑ
Επένδυση

-411.830

Λειτουργικά

-296.006

-301.129

-308.981

-20.250

-20.250

-20.250

-728.086

-321.379

-329.231

361.248

464.365

1.298.131

0

0

Μερικό Σύνολο

361.248

464.365

1.298.131

Γενικό Σύνολο

-366.838

142.985

968.900

Χρεωστικοί Τόκοι
Μερικό Σύνολο
ΕΣΟΔΑ
Πωλήσεις
Πιστωτικοί Τόκοι

45

Σενάριο 2 Εφικτό

1ος Χρόνος 2ος Χρόνος 3ος Χρόνος

ΕΞΟΔΑ
Επένδυση

-411.830

Λειτουργικά

-296.006

-303.629

-311.481

-20.250

-20.250

-20.250

-728.086

-323.879

-331.731

722.496

928.729

2.596.262

2.000

4.000

4.000

Μερικό Σύνολο

724.496

932.729

2.600.262

Γενικό Σύνολο

-3.590

608.850

2.268.531

Χρεωστικοί Τόκοι
Μερικό Σύνολο
ΕΣΟΔΑ
Πωλήσεις
Πιστωτικοί Τόκοι

Σενάριο 3 Αισιόδοξο

1ος Χρόνος 2ος Χρόνος 3ος Χρόνος

ΕΞΟΔΑ
Επένδυση

-411.830

Λειτουργικά

-296.006

-303.629

-311.481

-20.250

-20.250

-20.250

-728.086

-323.879

-331.731

1.443.500

2.269.000

4.174.500

2.000

4.000

4.000

Μερικό Σύνολο

1.445.500

2.273.000

4.178.500

Γενικό Σύνολο

717.414

1.949.121

3.846.769

Χρεωστικοί Τόκοι
Μερικό Σύνολο
ΕΣΟΔΑ
Πωλήσεις
Πιστωτικοί Τόκοι

46

14.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
Η ανάλυση νεκρού σημείου χρησιμοποιείται για να βρούμε σε ποιό ύψος πωλήσεων είμαστε αδιάφοροι μεταξύ πωλήσεων και κόστους.
Με βάση τον τύπο: Νεκρό Σημείο=Συνολικά σταθερά κόστη-Συνολικά Έσοδα, έχουμε:

 Σενάριο 1 Απαισιόδοξο 

4 EΤΗ 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ 
Κόστος πωλήσεων 

1ο έτος 

2ο έτος 

3ο έτος 

4ο έτος 

 

 

 

 

1.011.030 €

 

173.893 € 265.872 €  571.265 € 

Αποσβέσεις 

125.676 €

 

41.892 €

Έξοδα  Διοίκησης  και  Λει‐
τουργίας 

785.442 €

 

254.114 € 261.738 €  269.590 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ  ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΚΟΣΤΗ 

1.922.148 €

 

469.899 € 569.502 €  882.747 € 

  

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

2.123.744 €

 Σενάριο 2 Εφικτό 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ 

 

4 EΤΗ 
  

Κόστος πωλήσεων 

 

41.892 € 

 

 

361.248 € 464.365 €  1.298.131 €

1ο έτος 
  

41.892 € 

2ο έτος 
  

3ο έτος 
  

4ο έτος 
  

2.022.059 €   

347.785 €

Αποσβέσεις 

125.676 €   

41.892 €

41.892 € 

41.892 €

Έξοδα  Διοίκησης  και  Λει‐
τουργίας 

785.442 €   

254.114 €

261.738 € 

269.590 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ  ΣΤΑΘΕΡΑ  2.933.177 €
ΚΟΣΤΗ 

  
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

  

531.744 €  1.142.530 €

  643.791 €

  
2.793.755 €   

  

835.374 €  1.454.012 €

  

  

722.496 € 928.729 €  1.142.530 €

47

 Σενάριο 3 Αισιόδοξο 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ 

4 EΤΗ 
  

Κόστος πωλήσεων 

1ο έτος 

2ο έτος 

  

  

3.554.890 €   

3ο έτος 
  

4ο έτος 
  

701.890 € 1.050.160 €  1.802.840 €

Αποσβέσεις 

125.676 €   

41.892 €

41.892 € 

41.892 €

Έξοδα  Διοίκησης  και  Λει‐
τουργίας 

785.442 €   

254.114 €

261.738 € 

269.590 €

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ  ΣΤΑΘΕΡΑ  4.466.008 €
ΚΟΣΤΗ 
  
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

  

  997.896 € 1.353.790 €  2.114.322 €

  

  

7.887.000 €   

  

  

1.443.500  2.269.000 € 4.174.500 €
€ 

Με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως διαπιστώνουμε ότι για το πρώτο
σενάριο μετά το δεύτερο χρόνο η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΑΔΙ Α.Ε.θα μπορέσει
να έχει κέρδη . Ενώ με βάση τα άλλα δύο σενάρια από το πρώτο έτος της λειτουργίας της θα παρουσιάσει κέρδη.

14.6 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Σύμφωνα με τις παραδοχές που έχουν γίνει και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων
χρήσης έχουμε:
 Σενάριο 1 Απαισιόδοξο 

1ο έτος 

2ο έτος 

3ο έτος 

Κύκλος εργασιών από 
2.123.744 € 
πρωτεύουσες υπηρεσίες 

361.248 € 

464.365 € 

1.298.131 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.123.744 € 

361.248 € 

464.365 € 

1.298.131 € 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

92.308 € 

‐77.341 € 

‐71.332 € 

240.981 € 

4% 

‐21% 

‐15% 

19% 

(% στον κύκλο εργα‐
σιών) 

4 έτη 

48

 Σενάριο 2 Εφικτό 

1ο έτος 

2ο έτος 

3ο έτος 

Κύκλος εργασιών από 
4.247.487 € 
πρωτεύουσες υπηρεσίες 

722.496 € 

928.729 € 

2.596.262 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.247.487 € 

722.496 € 

928.729 € 

2.596.262 € 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

758.140 € 

36.274 € 

46.265 € 

675.601 € 

(% στον κύκλο εργα‐
σιών) 

18% 

5% 

5% 

26% 

 Σενάριο 3 Αισιόδοξο 

4 έτη 

1ο έτος 

2ο έτος 

3ο έτος 

Κύκλος εργασιών από 
7.887.000 € 
πρωτεύουσες υπηρεσίες 

1.443.500 € 

2.269.000 € 

4.174.500 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

7.887.000 € 

1.443.500 € 

2.269.000 € 

4.174.500 € 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

2.022.144 € 

256.412 € 

539.376 € 

1.226.356 € 

26% 

18% 

24% 

29% 

(% στον κύκλο εργα‐
σιών) 

4 έτη 

Όπως διαπιστώνουμε πρόκειται για μια επικερδή επιχειρηματική δραστηριότητα
με περιθώριο καθαρού κέρδους 4% για την τριετία που ξεκινά με ζημιές -21% το
πρώτο έτος , -15% για το δεύτερο έτος και κλείνει με κέρδος 19% το τρίτο έτος.
Όπως διαπιστώνουμε πρόκειται για μια πολύ επικερδή επιχειρηματική δραστηριότητα με περιθώριο καθαρού κέρδους 18% για την τριετία που ξεκινά με 5% το
πρώτο έτος έως 26% το τρίτο έτος.
Όπως διαπιστώνουμε πρόκειται για μια πολύ επικερδή επιχειρηματική δραστηριότητα με περιθώριο καθαρού κέρδους 26% για την τριετία που ξεκινά με 18% το
πρώτο έτος έως 29% το τρίτο έτος.

49

15 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το συνολικό αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για
τη σύσταση της εταιρίας ανέρχεται σε 900.00 0€. Το αρχικό κεφάλαιο μοιράζεται
σε 411.830 € για δαπάνες ίδρυσης και υποδομής, σε 296.006 € για δαπάνες διοίκησης και λειτουγίας κατά τον 1 ο χρόνο λειτουργίας και σε 192.164 € που καλύπτει τμήμα από το σταθερό κόστος ανάπτυξης της εταιρίας κατά το πρώτο χρόνο.
Το ποσό αυτό θα καλυφθεί κατά το 40% με εισφορές προσωπικών κεφαλαίων των
ιδρυτών, κατά 40% με χρηματοδότηση από τράπεζες, και το υπόλοιπο 20% από
κοινοτικούς φορείς ή από venture capitalists.

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

900.000 € 

  

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  411.830 € 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  

%  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΔΑΠΑΝΕΣ  100% 
Δ&Λ 1ου ΕΤΟΥΣ 

  

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  296.006€ 
1ου  ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

  

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 1ου  ΕΤΟΥΣ 

192.164 € 

  

  

  

ΠΗΓΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

  

1.150.000 € 

  

% ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

40% 

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

  

  

150.000 € 

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

40% 

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

450.000 € 

  

ANAMENOMENO  %  ΓΙΑ  ΕΝΤΑΞΗ  ΣΕ  20% 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  250.000 € 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΣΠΑ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΑΣΙΚΗΣ  450.000 € 

50

Οι παρόντες μέτοχοι θα καλύψουν ποσοστό 40 % του προϋπολογισμού σύμφωνα
με τον ακόλουθο Πίνακα.

ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(Ευρω) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Καλοκύρης 

150.000 

13,33% 

Κωστόπουλος 

150.000 

13,33% 

Φουσταλιεράκη 

150.000 

13,33% 

ΣΥΝΟΛΟ  

450.000 

40,00% 

51

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής:

Το σχέδιο της εταιρίας είναι υλοποιήσιμο και έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για να γίνει κερδοφόρο.

Βλέπουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα, γενικά, αλλά και στο σαπούνι υπάρχει
μία ιδιαίτερη ευαισθησία από τους καταναλωτές αλλά τους απωθεί η τιμή.

Εφόσον η εταιρία αυτή πετύχει τους στόχους τις τότε θα έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην οικολογική συνείδηση των καταναλωτών.

Για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πλάνο θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη
χρηματοδότηση.

Θα προβληθεί η οικολογική συνείδηση της χώρας.

Σημαντική εισροή στη δημόσια οικονομία.

Αυξάνονται οι εξαγωγές, δηλαδή αύξηση του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών του κράτους το οποίο είναι ο σημαντικός δείκτης παραγωγικότητας του
κράτους.

Συμβάλλει στην δημιουργία οικονομίας κλίμακας – όσο περισσότερο αυξάνει
τόσο μειώνεται το κατά μονάδα κόστος.

52

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
17.1 ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«ΑΝΘΟΧΩΡΑ», συγκεκριμένα στην παράγραφο «Αγνά χειροποίητα σαπούνια και φυσικά καλλυντικά» για το οποίο μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στο: http://www.flowerland.gr/index.htm [Τελευταία επίσκεψη :
16/2/2013]
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΜΑ, συγκεκριμένα η παράγραφος «Φτιάξε αγνό σπιτικό σαπούνι», για το οποίο μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στο:
http://xeiropoihma.blogspot.gr/ [Τελευταία επίσκεψη : 16/2/2013]
ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ, για το οποίο μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στο:
http://www.tosapouni.gr/index.php/ingredients [Τελευταία επίσκεψη :
16/2/2013]

17.2 ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Υπήρξε η δυνατότητα καταγραφής των βημάτων-σταδίων κατασκευής χειροποίητου σαπουνιού από συνέντευξη που πάρθηκε από μία ηλικιωμένη κυρία.

53

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κατασκευή    Μεταλλικού  Βιδωτού  Κτιρίου  Σαπωνοποιείου  'MESSINIAN  SOAP'    και  διαμόρφω‐
ση περιβάλλοντα Χώρου
ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
Α. 
1. 
10 
 
2. 
 
 
3. 

 
 
4. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

 
 
Οικοδομικές  Εργασίες 
 
Γενικές Εργασίες Περιβάλλοντος χώρου 
 
Αποξηλώσεις υφιστάμενης κατάστασης 
κ.α. 
Δίκτυα διαχείρισης ομβρίων υδάτων 
κ.α. 
Εκσκαφές περιβάλλοντος χώρου 
m3 
Επιχώσεις  με  θραυστό  υλικό  λατομείου  ΠΤΠ  ‐ m 3  
0155 (3Α) πάχους 20 εκ. 
Επιχώσεις με διαβαθμισμένα σκύρα 30 εκ 
m3 
Σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25  συμπεριλαμ‐ m 3  
βανομένου  του  απαιτούμενου  ξυλότυπου  και 
οπλισμού  για  την  κατασκευή  τοιχείων  αντι‐
στήριξης 
Κιγκλιδώματα  συνολικού  ύψους  2,50  μ  πε‐ m 
ριμμετρικά σε τοιχείο 1,00 μ 
Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

Ασφαλτικός  τάπητας  συνολικού  πάχους  10  εκ m 2  
σε δύο στρώσεις 
Χάραξη  και  βαφή  διαχωριστικών  λωρίδων m 
Φόρτωσης ‐ Εκφόρτωσης ‐ Στάθμευσης 
Σύνολο  
Χωματουργικά 
 
Εκσκαφές θεμελιώσεων κτιρίου 
m3 
Επιχώσεις  με  θραυστό  υλικό  λατομείου  ΠΤΠ  ‐ m 3  
0155 (3Α) πάχους 20 εκ. 
Επιχώσεις με δάνεια χώματα 
m3 
Επιχώσεις με διαβαθμισμένα σκύρα 
m3 
Σύνολο  
 
 
Σκυροδέματα 
 
Σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15  (μπετό  καθα‐ m 3  
ριότητος) 
Σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25  συμπεριλαμ‐ m 3  
βανομένου  του  απαιτούμενου  ξυλότυπου  και 
οπλισμού (εδαφόπλακα κτιρίου) 
Σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25  συμπεριλαμ‐ m 3  
βανομένου  του  απαιτούμενου  ξυλότυπου  και 
οπλισμού θεμελίωσης κτιρίου 
Σύνολο  
 
 
Μεταλλουργικά ‐ Αλουμίνια ‐ Υαλοπίνακες   
Μεταλλικός σκελετός κτιρίου 
kg 
Κατασκευές  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  (ει‐ m 
δικά τεμάχια) 

ΠΟΣΟΤΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

€ 

€ 

 
 

 
 
1
1
500
80

 
 
2.000,00 
3.000,00 
6,00 
28,00 

2.000,00
3.000,00
3.000,00
2.240,00

200
5

23,00 
300,00 

4.600,00
1.500,00

16

250,00 

4.000,00

20
100

15,00 
17,00 

300,00
1.700,00

50

5,00 

250,00

 
 

 
 
300
60
40
50

 
 
 

22.590,00
 
8,00  2.400,00
28,00  1.680,00
15,00 
23,00 

 
 
 
6

 
 
70,00 

600,00
1.150,00
5.830,00

420,00

60

220,00  13.200,00

100

260,00  26.000,00

 
 
 

 
 
 
22.000
50

39.620,00
 
 
1,60  35.200,00
12,00 
600,00

54

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΚΤΙΡΙΟΥ 10 
11 
 
 
5. 


 
 
6.  
 
7. 


 
 
Α. 
Β. 
1.  

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

Οριζόντιες  υδρορροές  από  γαλβανισμένη  λα‐ m 
μαρίνα 
Μεταλλικές  κατασκευές  από  κοιλοδοκούς kg 
διαφόρων  διατομών  για  στήριξη  υαλοστασί‐
ων, μικροκατασκευών κ.λ.π 
Πλαγιοκάλυψη με θερμομονωτικά πανέλλα   m 2  
Κάλυψη οροφής με θερμομονωτικά πανέλλα   m 2  
Διπλά διαφώτιστα οροφής 
m2 
Προπετάσματα  (ρολλά)  σιδηρά,  πυράντοχα τεμ 
διαστάσεων 2,00Χ4,50 
Ξύλινες θύρες 
τεμ 
Πυράντοχες θύρες 
τεμ 
Ηλεκτρικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης 
τεμ 
Σύνολο  
 
 
 
Χωρίσματα ‐ Δάπεδα 
 
Πυράντοχα χωρίσματα 
m2 
Χωρίσματα διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας 
m2 
Κεραμικά πλακίδια δαπέδου και επίτοιχα W.C m 2  
Βιομηχανικό δάπεδο 
m2 
Μαγνησιακό δάπεδο 
m2 
Αρμοκάλυπτρα Miqua 

Σύνολο  
 
 
Χρωματισμοί 
 
Χρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα 
m2 
Χρωματισμοί  σπατουλαριστοί  επί  γυψοσανί‐ m 2  
δας 
Χρωματισμοί  σιδηρών  επιφανειών  με  βερνι‐ m 2  
κόχρωμα  ριπολίνης  σε  μεταλλικές  κάσες  ‐
πόρτες, κιγκλιδώματα 
Πυράντοχη  βαφή  μεταλλικού  σκελετού  κτιρί‐ kg 
ου 
Σύνολο  
 
 
Μονώσεις 
 
Μόνωση τοιχείων σκυροδέματος 
m2 
Επένδυση  χωρισμάτων  με  πλάκες  πετροβάμ‐ m 2  
βακα 
Σύνολο  
 
 
Σύνολο Οικοδομικών Εργασιών 
 
Ηλεκτρομηχανολογικές  Εγκαταστάσεις 
 
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
 
Ύδρευση ‐ Άρδευση ‐ Είδη Υγιεινής & Κρου‐
κ.α. 
νοποϊας 
Αποχέτευση Λυμάτων & Ομβρίων 
κ.α. 
Εξαερισμός‐ Θέρμανση 
κ.α. 
Σύνολο  

ΠΟΣΟΤΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

20

40,00 

800,00

150

2,00 

300,00

120
300
100
2

23,00 
24,00 
35,00 
4.000,00 

2.760,00
7.200,00
3.500,00
8.000,00

2
2
1

300,00 
650,00 
7.800,00 

600,00
1.300,00
7.800,00
68.060,00

 
 

 
 

 

 

 

80
20

 
60,00  3.000,00
25,00 
250,00
30,00 
300,00
5,00  1.500,00
24,00  7.200,00
14,00 
280,00
12.530,00
 
 
6,00 
480,00
10,00 
200,00

20

10,00 

200,00

18.000

0,45 

8.100,00

50
10
10
300
300
20
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
15
100

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1
1
1

 

ΔΑΠΑΝΗ 

8.980,00
 
 
10,00 
150,00
12,00  1.200,00
1.350,00
 
158.960,00
 
 
700,00 
700,00
1.500,00 
2.620,00 

 

1.500,00
2.620,00
4.820,00

55

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

 
Ηλεκτρολογικά Ισχυρά Ρεύματα 
Ηλεκτρικοί Πίνακες και καλώδια 
Η/Ζ 100kVA 
UPS 10kVA 
Σχάρες 
Φωτισμός Εσωτερικός 
Φωτισμός Ασφαλείας 
Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου 
Κίνηση 

ΠΟΣΟΤΗΣ 

 
 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
2. 
 
 
3. 


 
4. 


 
 
Β. 
 
Γ. Γ. 
 
 

 
 
κ.α. 
τεμ 
τεμ 
κ.α. 
κ.α. 
κ.α. 
κ.α. 
κ.α. 
Σύνολο  
 
 
Ηλεκτρολογικά Ασθενή Ρεύματα 
 
Δομημένη καλωδίωση 
κ.α. 
Μεγαφωνική Εγκατάσταση 
κ.α. 
Σύνολο  
Γειώσεις ‐ Αντικεραυνική Προστασία 
 
Θεμελιακή γείωση 
κ.α. 
Αντικεραυνική προστασία 
κ.α. 
Σύνολο 
 
 
 
Σύνολο Η/Μ Εγκαταστάσεων 
 
 
 
Λοιπές Εγκαταστάσεις 
 
Χώρος φόρτισης κλαρκ 
κ.α. 
Γραφεία ‐ WC 
κ.α. 
Εξοπλισμός Ελαιοτριβείου 
κ.α. 
Ανοξείδωτα Δοχεία αποθήκευσης λαδιού 
τεμ 
Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης ελιών  
τεμ 
Μηχανή καθαρισμού ελιών 
τεμ 
Μηχανή συσκευασίας/ετικετέζα 
τεμ 
Σύνολο Λοιπών Εγκαταστάσεων  
 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ (Α+Β+Γ)   

 
 
 

 
 
 

 
 
1.000,00  1.000,00
600,00 
600,00
1.600,00
 
500,00 
500,00
600,00 
600,00
1.100,00
 
47.870,00
 
 
10.000,00  10.000,00
20.000,00  20.000,00
30.000,00  30.000,00
6.000,00  30.000,00
1.100,00  11.000,00
10.000,00  10.000,00
15.000,00  15.000,00
126.000,00
 
332.830,00

 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (10%) 
 
ΔΑΠΑΝΗ  ΑΔΕΙΑΣ ( ΜΕΛΕΤΕΣ ‐ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ )   

 
 

 
 

30.000,00
17.000,00

 
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ 

 
  

 
  

 
  

 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
Στην  παραπάνω  δαπάνη  δεν  περιλαμβάνεται  
ο αναλογούν ΦΠΑ του τιμολογίου 

 
 

 
 

 
 

1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 

 
 
 
1
1

 
 

 
 
1
1

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1
1
1
5
10
1
1

 
 
6.000,00 
20.000,00 
6.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
350,00 
1.000,00 
2.000,00 

6.000,00
20.000,00
6.000,00
2.000,00
3.000,00
350,00
1.000,00
2.000,00
40.350,00

379.830,00
 

56

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σύγχρονα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Η φιλοσοφία και οι αρχές των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας περιγράφονται
στη σειρά των διεθνών προτύπων ΕΝ / ISO 9000.
Εξειδικευμένα συστήματα, που στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας στις εταιρείες τροφίμων, είναι το GMP (Ορθή Παραγωγική Πρακτική) και το σύστημα
HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας και Προσδιορισμός των Κρίσιμων Σημείων
Ελέγχου), που αναφέρεται κυρίως στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας με
στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.
Το Σύστημα HACCP
Η οδηγία 93/43 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεσπίζει τους γενικούς κανόνες υγιεινής των τροφίμων και υιοθετεί τις αρχές του συστήματος
HACCP, επιβάλλοντας την εφαρμογή του σε όλες τις μονάδες παραγωγής τροφίμων.
Αντικείμενο του συστήματος HACCP είναι ο εντοπισμός των σημείων εκείνων
στην αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων, όπου είναι δυνατόν να εμφανιστεί ένας
κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων και η υιοθέτηση μέτρων για τον εντοπισμό και την εξάλειψη του κινδύνου.
Σήματα ποιότητας στον κλάδο των τροφίμων
Ορισμένες, και κυρίως οι μεγαλύτερες εταιρείες, φαίνεται πως δεν υποστηρίζουν
την υιοθέτηση σημάτων ποιότητας, διότι κατά τη γνώμη τους παραπλανούν και
μπερδεύουν τους καταναλωτές. Εξάλλου, όπως πιστεύουν ορισμένοι εκπρόσωποι
βιομηχανιών, το brand name αποτελεί την εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων τους.
Από την άλλη πλευρά, οι “υποστηρικτές” των σημάτων ποιότητας πιστεύουν ότι
τα σήματα ποιότητας αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό
θα βελτιωθεί η ποιότητα και των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά.

ΤΥΠΟΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΡΟΔ/ΑΦΩΝ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΧΩΡΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

57

Ιδιοτυπία 
 

Εκλεκτικές 

Ονομασία προέ‐
λευσης 

Μικρός αριθμός προϊόντων που 
παράγονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές ή με παραδοσιακό τρό‐
πο ή παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά κλπ. με 
στόχο την προώθηση των συγκε‐
κριμένων προϊόντων 

Γαλλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, 
Πορτ/λία, Βέλγιο, 
Γερμανία 

Γενικές  

Πιστοπ/τικό 
Ποιότητας 

Μεγάλος αριθμός προϊόντων 
(υποχρεωτικές και 
που παράγονται σύμφωνα με τις  Ιρλανδία, Αγγλία, 
προαιρετικές) 
Ολλανδία Γερμανία 
προδιαγραφές που θέτουν συ‐
Συνήθως εξειδι‐
νήθως κλαδικοί φορείς ή ινστι‐
Γαλλία, Βέλγιο, Ιτα‐
κεύονται ανά κα‐ τούτα με στόχο την αναβάθμιση  λία 
τηγορία προϊό‐
της ποιότητας 
ντος 

Εθνικό Σήμα 
ή Σήμα Εξαγω‐
γών 

Γενικές 

Μεγάλος αριθμός προϊόντων 
που παρασκευάζονται στη συ‐
γκεκριμένη χώρα με στόχο την 
προώθηση των εθνικών προϊό‐
ντων 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
(κυρίως Δανία, 
Γαλλία, 
Ισπανία, Λουξ/ργο, 
Αγγλία, Ολλανδία) 

58

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) 
Συνολική έκταση 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

1.060 στρμ  

Εμβαδόν 

2.000 μέτρα 

Βιομηχανικά γήπεδα 

700 στρμ  

Πρόσωπο 

30 μέτρα 

Βιοτεχνικά γήπεδα  

97 στρμ  

Ποσοστό κάλυψης 

60% της επιφάνειας 
του οικοπέδου 

Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις 

97 στρμ  

Συντελεστής δόμησης 

Δρόμοι 

68 στρμ  

Μέγιστο ύψος κτιρίων 

24 μέτρα 

Πράσινο 

128 στρμ  

 

 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:    Π. Δ/γμα από 15.9.89 (ΦΕΚ 624 Δ'/9.10.89) 

59

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful