Κλείδωμα φακέλου...

χωρίς κωδικό ή πρόγραμμα
25 Φεβ 2010

Πέρα από το να ορίσετε
έναν φάκελο ως κρυφό, όλοι μπορούνε να δουν τα αρχεία σας. Παρακάτω θα δείτε
πως πραγματικά να τα κρύψετε χωρίς καν να εγκαταστήσετε άλλα προγράμματα.
Έστω ότι κάνατε έναν νέο φάκελο με όνομα byte. Ανοίξτε λοιπόν το Σημειωματάριο
(notepad) και γράψτε παρακάτω κείμενο:
ren byte byte.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Σώστε το αρχείο αυτό ως do.bat στον ίδιο φάκελο όπου βρίσκεται και ο φάκελος
byte. Δημιουργήστε νέο αρχείο στο Σημειωματάριο και γράψτε το ακόλουθο κείμενο:
ren byte.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} byte
Σώστε το αρχείο αυτό ως undo.bat στον ίδιο φάκελο και πάλι. Τρέξτε για αρχή το
αρχείο do.bat. Θα παρατηρήσετε ότι αλλάζει το εικονίδιό του, αλλά το πιο σημαντικό
είναι ότι τα αρχεία που είχε μέσα του ο φάκελος byte δεν φαίνονται πουθενά! Έτσι
λοιπόν, για να αντιστρέψετε τον φάκελο και να δείτε και πάλι τα αρχεία σας, τρέξτε
το αρχείο undo.bat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful