You are on page 1of 84

BR. 819 // SARAJEVO // GODINA XVI // 07. NOVEMBAR/STUDENI 2012.

// 2KM // IZLAZI SRIJEDOM


2
D

2
D

2
D
,
8

,
8

,
8

8

tt

A

AA

A
2
,
8
2
,
8
,
0

t

N
L
N
LL
NN
22
,

2
,

2
,
2
8
0

8
0
8
0
8
000

8
00

tttt

L

LL

LLL
2
,
8
2
,
8
2
,
8
00

0

tt
B
GG
B
G
BBB

2
,

2
,
22

8
0

0

t

S

SS
4
0
4
0
,
0
0
0

0
0

S
E
K
S
E
K

t
C
H

4
,
4
,
0
0

C
H
F

t

D
K

2
7
,
0
00
D
K

D
K
K

K

KK
tt
H

1
4
1
4
K
N
K
N
tt
1
0
0

D
I
N
I
NNN
BR. 819 // SARAJEVO // GODINA XVI // 07. NOVEMBAR/STUDENI 2012. / // 2KM / // IZLAZI SRIJE //
+ Prilog na dar itateljima: LIFESTYLE PREMA KRVNIM GRUPAMA
Burak ZCIVIT, nova zvijezda velianstvene serije
BOLJI OD SULEJMANA
E
K
S
K
L
U
Z
IV
N
O
Poznate
Bosanke i
(r)evolucija
porodice
(/,0
DIJETE, ALI
1(08$
I BRAK
Nazif
GLJIVA
TA JE
ZAJEDNIKO
DJ KRMKU I
LAKI
Upoznajte
Miju RIBI
OTKRIE
GODINE U
MOTOCROSSU
Izdava: AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica
Elameri KRGI-MIKULI
Uredniki kolegij
Lejla LOJO
Amela KESEROVI
(OYHGLQD'$.0,
Zana KOLO-MULABDI
Novinari i saradnici
Kenan BELIJA
Hedija MEHMEDI
Indira KUUK-SORGU
Emira GLUMAC
Adnan DEDI
Aida BARUIJA
Taib DELI
Jasmina DIZDAREVI
Lektorica
,QGLUD3,1'2
Grafika dizajnerica
Sanja KULENOVI
)RWRVOXED
AVAZ-ROTO PRESS
Grafiki urednik
Fikret TIRO
Direktor novinske djelatnosti
Vlastimir MIJOVI
Direktorica Drutva
Hasena HAJRI
Fotoagencije:
JLP i Shutterstock
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TEANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
e-mail: azra@avaz.ba
ZZZD]UDPDJED
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi i fotografije
se ne vraaju
Transakcijski rauni
UNICREDIT ZAGREBAKA
BANKA, TRN br.3383202266402293
DEV.RN.br.338320489324435
5 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br. 71004200934630002
BBI Bosna Bank International
TRN br. 1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Magazin za cijelu porodicu
30
Iz sadraja
Eugen SAVOJSKI
Nama zloinac,
Evropljanima
heroj
56
26
Enisa NJEMEVI
AZRA
Dr. Bakir NAKA
Podrimo
stvaranje
bh. banke
kotane sri
62
Maida AGI
Mnogo
ljubavi za
djecu s Down
sindromom
40
Aida JAHI
Prirodan
izgled je
najljepi
Samouvjerenost
s pokriem
AZRA 2012. 3
Potovani itatelji, i dalje vam ostavljamo
mogunost da se pretplatite na izdanje magazina
Azra. Nove pretplatnike darivat emo jednim od
parfema s potpisom kua Dior i Givenchy.
Godinja pretplata na magazin Azra je 104 KM.
Da biste postali na godinji pretplatnik, popunite
kupon i poaljite na adresu: Teanjska 24b.
)L]LNLPOLFLPDNRMDQDwPDJD]LQHOHGRELYDWL
na kunu adresu cijena pretplate umanjena je za
deset posto. Za dodatne informacije kontaktirajte
nas putem telefona: 033 281-364, 281-361
Kupon za pretplatu
Ime i prezime: ..................................
Adresa stanovanja:.............................
Br. LK: ..............................................
Broj telefona: ....................................
Pozivamo itatelje koji su kupon za
pretplatu poslali mailom da se jave
na navedene brojeve telefona, radi
daljih uputa.
AZRANagrade
BR. 819 // SARAJEVO // GODINA XVI // 07. NOVEMBAR/STUDENI 2012. // 2KM// IZLAZI SRIJEDOM
2
8
D 2,8
t
A 2,80
A 2,80
t NL 2,80
NL
2
8

t
L 2,80
L 2,80
t
BG 2,80
t S 40,00 SEK t CH 4,00 CHF t DK 27,00 DKK
00 D
t
N
14 KN
H 14
t 100 DIN

BR. 819 // SARAJEVO // GODINA XVI // 07. NOVEMBAR/STUDENI 2012. / // 2KM / // IZLAZI SRIJE //
+Prilognadar itateljima: LIFESTYLE PREMA KRVNIM GRUPAMA
Burak ZCIVIT, nova zvijezda velianstvene serije
BOLJI OD SULEJMANA
EKSKLUZIVNO
Poznate
Bosanke i
(r)evolucija
porodice
(/,0
DIJETE, ALI
1(08$
I BRAK
Nazif
GLJIVA
TA JE
ZAJEDNIKO
DJ KRMKU I
LAKI
Upoznajte
Miju RIBI
OTKRIE
GODINE U
MOTOCROSSU
6YHSRNORQHPRHWHGRELWLVDPRX
QDUHGQLKVHGDPGDQDRGL]ODVNDEURMD
Poklone su dobili:
Essence "Breaking Dawn" kolekcije dobile su: +DWLGD Dargut iz Sarajeva i Arijana DEXOLL]%LKDD
3URL]YRGH]DQMHJXWLMHOD,/RYHGRELOHVXEsma Pribinja (Bugojno), 0DMD%XUL (Mostar) i Tima 2PHURYL9LVRNR
0ROLPRVUHWQHGRELWQLFHGDVHMDYHXUHGDNFLMXUDGLGDOMLKLQIRUPDFLMDRSUHX]LPDQMXSRNORQD
O
d
g
o
v
o
r
e

a
l
j
i
t
e

n
a

b
r
o
j
:

0
9
1

5
1
0

1
0
1
,

t
a
k
o

t
o

e
t
e

p
r
v
o

u
k
u
c
a
t
i

k
l
j
u

n
u

r
i
j
e

:

O
K
,

z
a
t
i
m

o
d
g
o
v
o
r

n
a

p
i
t
a
n
j
e
,

i
m
e

i

p
r
e
z
i
m
e
,

t
e

a
d
r
e
s
u
.

"REVELIQUE" VAS
DARUJE
.R]PHWLNDNXD5HYHOLTXHQDJUDXMHWUL
LWDWHOMNHVYRMLPSURL]YRGLPD6YHWRWUHEDGD
XLQLWHMHVWHGDWRSULMHWDQRRGJRYRULWHQD
VOMHGHHSLWDQMH2GDNOHSRWMHH5HYHOLTXH"
PHURYL9LVRNR
D
Potovani itatelji, i dalje vam ostavljamo
ESSENCE
"BREAKING
DAWN"
KOLEKCIJA
.R]PHWLNDNXD(VVHQFHREUDGRYDWH
WULQDHLWDWHOMNHVYRMLPSRNORQLPDNRMLH
VDGUDYDWLHVW%UHDNLQJ'DZQDUWLNDODL
NR]PHWLNXWRUELFX6YHWRWUHEDGDXLQLWHMHVWH
da odgovorite na pitanje:
.DNRVH]RYHQRYD(VVHQFHNROHNFLMD"
'DR. PASHA' ULJE
OD SJEMENKI
GROA
'U3DVKDXOMHVMHPHQNLJURDSRPDHX
QMH]LVYLKWLSRYDNRHDSRVHEQRRVMHWOMLYHL
GHKLGULUDQHPDVQHNRHOLFD'MHOXMHQDNRLVN-
ORQRMDNQDPDWLWLMHRGLQIHNFLMDLREQDYOMDMXHJ
MHGMHORYDQMD3RPDHX]DWH]DQMXNRHL
RGUDYDQMXQMHQRJWRQXVD7ULQDHLWDWHOMNH
PRJXRVYRMLWLRYRGUDJRFMHQRXOMHXNROLNRWDQR
odgovore na pitanje:
2GHJDWLWLNRXXOMHRGVMHPHQNL
JURD"
MATINA MLIJE
- VAA PRIRODNA
ZATITA
)DUPDFHXWVNDNXD0HGH[LRYRJSXWDQDLPLWDWHOMLPD
SRNODQMD*HOHH5R\DO-XQLRUSUHSDUDWH]DMDDQMHLPXQLWHWD
QDLKQDMPODLK3HWQDMEULKLWDWHOMNLNRMHWDQRRGJRYRUHQD
VOMHGHHSLWDQMHRVYRMLWH*HOHH5R\DO-XQLRU
2VLPIDUDRQDPDWLQXPOLMHXSUHKUDQLUHGRYQRMH
NRULVWLODLMHGQDSULQFH]D.DNRVHRQD]RYH"
4 AZRA 2012.
AZRA Cafe
AGENT 007
STIGAO U BOSNU
Filmski kritiari su saglasni; posljednji flm o
Jamesu Bondu "Skyfall" je najbolji u proteklih
pedeset godina. Ako tome dodamo da je isto
u intervjuu za britanski "Telegraph" zakljuio
i legendarni flmski tajni agent 007, sir. Roger
Moore, onda je ocjena potpuna.
Prole sedmice je i sarajevska publika imala
priliku pogledati Daniela Craiga u akciji, ali
i ocijeniti rediteljska rjeenja Sama Mendesa.
Prvi od standardnih pet akcijskih dijelova flma
se odvija u Istanbulu. "Skyfall" otvara tipina
britanska pitanja, kao to su lojalnost imperiji,
klasna podlonost i kompleks velesile koja je
izgubila vanost.
Osim Craiga, u flmu je briljirao i Javier
Bardem, za kojeg struka kae da je najbolji
Bondov negativac svih vremena.
FOTO: /MEVLUDIN KADRI/
5HGLWHOMLSURGXFHQW-DVPLQ
'XUDNRYLQLMHSURSXVWLR
sagu o tajnom agentu 007
Poduzet-
nica Vesna
%HJDQRYLQD
premijeru je
GRODVDVXSUX-
gom Berinom
7X]OLHP
6UDQ9XOHWLOMXELWHOMDNFLRQRJKLWD
NDRL$GHPLU.HQRYLLQMHJRYD
VXSUXJD6HOPD5LDQRYL
6 AZRA 2012.
/'`'
''
/LEJLA LOJO/MEVLUDIN KADRI/
.DNRELLGUXJLPXNDUFLLPDOLSULOLNXGD
utonu u Bondov svijet, stvoren je parfem
-DPHV%RQGNRMLXHOHJDQWQRMWDPQR-
SODYRMERLFLQXGLVDYUHQXUDYQRWHXLLQL
VYDNRJPXNDUFDDSVROXWQRQHRGROMLYLP
"Orbico" kao ekskluzivni zastupnik par-
IHPD-DPHV%RQG]D%L+X0XOWLSOH[
&LQHPD&LW\MXSURWHNORJMHSHWNDXGUXWYX
QRYLQDUDLNROHJDVYHDQRSURPRYLUDR
RYDMSURL]YRG6DPSRWSLV-DPHV%RQG
utjelovljuje jedinstvenu dualnost Bondovog
NDUDNWHUDQHRGROMLYXNRPELQDFLMXPXNRVWL
LVRVWLFLUDQRVWL
'UYHQDVWHDURPDWLQHQRWHSRSXWFH-
GURYLQHPRXVDLYHWLYHUDDVRFLUDMXQD
%RQGRYXPXHYQRVW,QVSLULUDQHQMHJRYLP
britanskim korijenima, elegantna lavanda,
VYMHLEHUJDPRWLVRQDMDEXNDGDMX
RVYMHDYDMXLNDUDNWHUND]DODMHEUDQG
PDQDJHULFD-RVLSD.RURPDQ/HODV
U hotelu "Termag" na Jahorini, od 02. do 04. novembra, odran je
seminar o temi "Evaluacija rezultata Lokalnih izbora 2012. godine", u
organizaciji etiriju NVO iz BiH: "Udruene ene" Banja Luka, "Prava za
sve" Sarajevo, "Budunost" Modria i "Medica" Zenica. Ove nevladine
organizacije su prvenstveno fokusirane na promociju, edukaciju ena u
politici te ravnopravnu zastupljenost u vladajuim institucijama u naoj
zemlji. Seminaru su prisustvovale lanice gotovo svih politikih stranaka
u BiH koje su izabrane u opinska vijea i odbore na nedavno odranim
Lokalnim izborima, te predsjednice foruma i aktiva ena. Rezultati nedavno
odranih izbora potvrdili su veoma malu zastupljenost ena u bh. vladajuim
strukturama, zbog ega e se navedene NVO i ene-politiarke jo vie
zalagati za dosljedno provoenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH.
PONOVNA
DISKRIMINACIJA ENA
%UDQLSDU
&RFDOL
pozirao je
uz Bonda
od kartona
Lilo je brand
PDQDJHULFL-RVLSL
predstavio svoj CD
P
I

E
:

K
E
N
A
N

B
E

L
I
J
A
MATTHIEU RICARD:
SREA JE U VLASTITOJ
GLAVI
Otkako postoji svijet, ljudi razbijaju glavu
pitanjem ta je to srea i ime se ona
manifestira. Dino Merlin je u karijeri napisao
mnogo banalnih stihova, ali jedan, i to onaj
koji kae "da srea nije para puna vrea",
ve 12 godina podsjea na to da srea nije
u dubini novanika, nego negdje drugdje,
recimo u nama samima. To je znao ovjek
po imenu Matthieu Ricard, dokor nauka iz
podruja molekularne genetike, koji je prije
deset godina ostavio karijeru i novac, primio
budizam i postao savjetnik Dalaj Lame.
Danas je Matthieu Ricard najsretniji ovjek na
svijetu, tako bar kau naunici koji su otkrili
da njegov mozak alje nevjerovatnu koliinu
gama valova, signala sree.
Najbogatiji ovjek na
svijetu je Meksikanac
libanskog porijekla
Carlos Slim. U njegovom
vlasnitvu su, osim
najveeg telekoma u
Latinskoj Americi, i
plantae, novine, trgovaki
lanci te jo mnoga toga ija
ukupna suma iznosi 77,5
milijardi dolara.
AZRALupus in fabula
BARACK OBAMA:
PREDSJEDNIK ZA SVE
LJUDE
Ni nesree vie nisu kao nekada, ne pogaaju
samo jadne i siromane nacije, one pogaaju
i one velike i mone, dokazujui da i bogati
ponekad plau. To to se vaa zemlja zove
Amerika nee sprijeiti katastrofu poput
uragana "Sandy" zbog kojeg plau milioni
graana ove zemlje, koji tuguju zbog unitenih
domova i gubitka najmilijih. U tekim
trenucima, kada se ini da je sve nestalo, osim
toplog ebeta i tanjira supe, potrebna je i topla,
prijateljska ruka. Tu je ruku pruio Barack
Obama, ameriki predsjednik, uvjerivi svoje
graane da nisu sami. DAVID BOWIE:
DOI TAMO ODAKLE SI
POAO
On je jedna od najkontroverznijih i
najoriginalnijih pojava pop-kulture, ovjek
ije su nevjerovatne promjene ivotih stilova
i ivotnih flozofja istovremeno i okirale
i oduevljavale. David Bowie (65) ponovo
je okirao, i to drugom krajnou. Postao
je sasvim obian, neprimjetan graanin,
ponovo uzevi svoje pravo ime David Jones.
"Bowie" je, naime, vrsta lovakog noa. David
Bowie Jones eta New Yorkom u dukserici i
farmerkama i nije ga briga za bilo ta i bilo
koga. On tako moe zato to to hoe. On je
uvijek bio i ostao svoj. To mogu samo rijetki.
BROJ U FOKUSU
77,5
8 AZRA 2012.
R
E

E
N
I
C
A

S
E
D
M
I
C
E

VI STE PLOD
NESRENOG
SPERMATOZOIDA I
UPLAKANE JAJNE
ELIJE! TRAGINO
STE ZAETI!
POSJEDUJETE VRSTU
DUHOVITOSTI OD
KOJE SE JEIM.
SMATRAM DA SU VAS
NAPRAVILI U
NEPOTREBNOM
BROJU I SVI
STE PODJEDNAKO
BESKORISNI.
SVE DJEVOJICE BI
LIILE NA STOJU,
A SVI DJEACI NA
ZATIENOG
SVJEDOKA. SVE
DJEVOJICE IMAJU ISTE
PAIJE KLJUNOVE
I VIME KUPLJENO U
ISTOJ PRODAVNICI",
Aleksandar Tijani, direktor
RTS -a, u poruci studentima
novinarstva

IVICA OSIM:
PRIJE NJEGA
POTOP
Ivica Osim je doao iz legende,
stvari postavio najbolje to je
mogao i vraa se tamo odakle je i
doao. Dokazao je da stvari mogu
biti bolje i da je sve do nas samih.
Seoske varalice koje su godinama
unitavale bh. nogomet sada gule
krompire u KP Zenica. Suievi
momci pobjeuju i igraju dobro.
Na tribinama i pored njih manje
je nacionalistikog divljanja.
Igra se nogomet zbog nogometa.
Hvala za to sve Ivici Osimu.
KLJOC SEDMICE
+DOORZHHQ]DEDYDX6DQWMDJXJODYQRPJUDGX
LOHD
MAJA IZETBEGOVI:
SRCE ZA SVAKOGA
Kazahstan je jedna od najveih zemalja svijeta, mnogo drugaija od onog kakvu
je predstavio zabavlja Sacha "Borat" Cohen u svojim flmskim parodijama. Osim
velikih koliina nafte, plina i obradive zemlje, Kazahstan ima i bogat kulturni ivot,
tamo nastupaju najtraenije svjetske zvijezde i organiziraju se kvalitetni kulturni
festivali kao to je Meunarodni festival studentskih flmova. iri ovog takmienja
dodijelio je prvu nagradu naoj glumici Maji Izetbegovi za ulogu u flmu "Lupus".
Maja nije samo odlina glumica, ona je i osoba velikog srca, te uestvuje u projektu
"Sedma soba", kojim se posveuje panja najstarijoj populaciji.
AZRA 2012. 9
AZRA O njima se pria

'

/
'

'
\
'

Jedan je od
najzgodnijih
turskih glumaca,
roen u Istanbulu,
a prije glume,
poput veine svojih
kolega, bavio se
manekenstvom i
to vrlo uspjeno.
ak je 2005. godine
bio izabran za
prvog pratioca na
Izboru za Modela
Turske. Novi junak
serije "Sulejman
Velianstveni" ima
28 godina i miljenik
je enskog dijela
publike
P
R
I
R
E
D
I
L
A
:

L
E
J
L
A

L
O
J
O
10 AZRA 2012.
Novi junak popularne turske serije "Muhteem
Yzyil", odnosno "Sulejman Velianstveni",
koja je za kratko vrijeme osvojila Region,
mami uzdahe ena, koje svake veeri sjede
prikovane za TV, ekajui scene u kojima e
se pojaviti markantni glumac. Njegovo ime
je Burak zivit, ima 28 godina, zavrio je
Fakultet likovnih umjetnosti, a u "Sulejmanu"
tumai Malkooglu Bali Beya.
Burak je roen u Istanbulu, a prije glume,
poput veine svojih kolega, bavio se
manekenstvom, i to vrlo uspjeno. ak je
2005. godine bio izabran za prvog pratioca na
Izboru za Modela Turske. Nevjerovatna mo
transformacije omoguila mu je ulazak u svijet
glume 2006. godine, kao i nekoliko glavnih
uloga u turskim serijama. Glumio je u serijama
"Eksi 18" (2006.), "Zoraki Koca" (2008.),
"Baba Ocagi" (2009.), "Ihanet" (2010.) i
"Kk Sirlar" (2010.). Snimio je samo jedan
flm "Musallat" 2007. godine i u njemu je
igrao glavnu ulogu. Odnedavno ga gledamo
kao zgodnog Malkocoglua u seriji "Sulejman
Velianstveni".
Lik Malkocoglua brzo je postao jedan od
vanijih u seriji "Sulejman Velianstveni".
Na poetku je govoreno o njegovim odvanim
scenama, a potom o nemoguoj ljubavi. Kako
biste ga Vi opisali?
- Da, tako se sve odvijalo, a tako je i bilo
planirano. Nisam bio pri sebi na poetku.
Godinu prije poetka serije razgovarali smo
o tome kakav ulazak prirediti u seriji. Tada
nismo donijeli konkretnu odluku. Bio sam u
drugoj seriji. Iz nje sam preao u "Sulejmana"
i sve se odvijalo brzo. Iskreno, nisam oekivao
da e me gledatelji tako brzo zavoljeti.
Malkocoglu je neka vrsta zatitnika, neko ko je
u stvarnosti postojao. Zato je i meni drag. No,
nisam oekivao da e se i gledateljima ovoliko
svidjeti. Zato je ovo meni najdrai lik od svih.
Veoma sam sretan to ga glumim.
Imate li Vi i lik kojeg tumaite neke zajednike
osobine?
- Slian mi je u mnogim stvarima. Posebno
zato to je pouzdan, pravian i stabilan.
Jako je vano za jednog glumca da prepozna
neke svoje osobine u liku kojeg tumai. Ja ih
imam napretek. Nisam se morao truditi da ih
pronaem u sebi. Glumcu je, inae, veoma
teko uklopiti se u ulogu. To nam uvijek ne
uspijeva. Ja sam ovog puta uspio.
Malkocoglu se nalazi rastrgan izmeu svoje
odanosti sultanu i ljubavi. ta e pretegnuti?
- Cijelog svog ivota ivio je za vjernost.
Od roenja je ivio po principu odanosti
i povjerenja. No, ljubav kod njega mijenja
neke stavove. Dolazi do prelamanja u njemu.
Nije navikao na ljubav. U seriji vidimo te
njegove strane. Najvie panje posveeno je,
zapravo, njegovom ljubavnom ivotu. Svi
znaju za njegovu odanost. Tako je odgojen. I
ja sam takav. Pouzdan, povjerljiv i zaljubljen.
Karakter za kojim svi tragamo danas. Kako se
tada reagiralo na ljubav? ta ljubav sve mijenja,
ta smo spremni uiniti zbog nje? Htjeli smo
to prikazati. Zato se na lik prilino mijenja
kada upozna svoju pravu ljubav. Odanost tada
odlazi ka interesantnim pravcima.
ta mislite kako e zavriti veza izmeu
Malkocoglua i Ajbige?
- To i mene interesira. ta da vam kaem?
Gledajte, pa ete vidjeti. Neka to bude
iznenaenje. Ovdje je prisutna hijerarhija.
Zato i treba ivjeti u skladu s postavljenim
pravilima. Budui da se nalazi u dvorcu, to
se mijenja na odreenom nivou. Pokuao
je ivjeti na najslobodniji nain unutar tih
granica. No, ovjeka, koji je od roenja
odgajan na principu vjernosti, ovakve
promjene vode u drugaijem smjeru. To nije
isto kao to bi bilo danas. Tada je bilo puno
tee. Niste mogli slobodno ivjeti. Danas smo
slobodniji u svemu.
Biste li eljeli ivjeti u vrijeme vladavine
Osmanskog carstva?
- I da i ne. elio bih zato to su bili navikli
na smrt. Interesira me kako su je prihvatali.
ivot je bio tako postavljen. Mogli ste umrijeti
svakog trena. Mogli ste umrijeti u ratu. Onima
koji bi doli iz rata bio bi veliki dogaaj da
ponovo idu u novi. Danas se svi plae smrti.
Osmanlije nisu bile takve. Zato bih elio
ivjeti u tom periodu. S druge strane, nikada
ne bih mogao ivjeti po dvorskim pravilima.
To je zaista bilo teko.
Pohaate li posebne asove, kako biste se
pripremili za scene rata i borbe?
- Ve sedam godina se bavim sportom.
Moram zbog posla. Nastojim odvojiti vrijeme
za to. Za "Sulejmana Velianstvenog" nisam
imao toliko vremena. Poeo sam s pripremama
dok sam snimao drugu seriju. Ustajao sam
ujutro u pet i iao na jahanje, potom sam iao
na snimanje. Nakon posla bih opet vjebao.
Tako sam se pripremao dva mjeseca prije
prelaska u seriju. Iao sam i na poduku iz
maevanja.
Brkovi Malkocoglua postali su neka vrsta
fenomena. ene smatraju da ste brkove vratili
u modu?
DAJEM CIJELOG
SEBE KAD NEKOG
ZAVOLIM
AZRACafe
- To je interesantno. Ni ja nisam oekivao
da u biti ovakav. Vie sam se fokusirao na
emocionalni dio glume. ta da radim na tom
polju, kako da se izrazim, kako da djelujem
iskreno? Neobino je kako su brkovi doli u
prvi plan. Dobijam razliite reakcije i sretan
sam zbog toga. Pustiti brkove je neto lijepo
za mukarca. U turskom narodu brkovi su
znaajan simbol. ak i ene koje ne vole
brkove su ih poele simpatizirati. Reakcije su
uglavnom pozitivne.
U kojoj mjeri Vam je serija promijenila ivot?
- Sada drugi upravljaju mojim ivotom i
to je zabrinjavajue. No, niko nije mogao
pretpostaviti da e "Sulejman Velianstveni"
biti ovoliko popularan.
"Sulejman Velianstveni" posjeduje najvei do
sada postavljeni set u Turskoj. Kako protie va
radni dan?
- Dan na setu obino prolazi u ekanju. Period
pripreme za snimanje nije lagan. Izgleda lako
kada se gleda, ali pripreme su prilino teke.
Vjebamo neke scene. Mnogo se zabavljam
s kolegama na setu i to je ono najljepe u
ovom poslu. to se vie veemo, to postajemo
iskreniji. Postajemo kao porodica. Nakon
toliko vremena provedenog zajedno i jesmo
porodica. Mislim da se to i kod mene i drugih
kolega odraava na ekranu.
Da ne tumaite ovu ulogu, koju biste voljeli
tumaiti?
- Bilo koju. Sve su prelijepe. Volio bih glumiti
"dranje" sultana Sulejmana. Njegovu
samouvjerenost, Pargalijevu mudrost.
Hureminu podlost bih volio odglumiti na lijep
nain.
Kakve reakcije dobijate od gledatelja izvan
Turske?
- Jo nismo dovoljno radili na
internacionalnom predstavljanju. Nisam
nigdje iao, jer i ljeti radim. Nemamo mnogo
slobodnog vremena. Ali, u Turskoj vlada veliki
interes. Skoro devet godina radim ovaj posao
i navikao sam. Nemam problema zbog toga.
Naravno da postoji interes i zbog toga sam
veoma sretan. To pokazuje da smo uspjeni.
Gledatelji nas vole i nastojim opravdati
njihovo povjerenje.
Zato je ova serija postigla ovoliki uspjeh?
- "Sulejman Velianstveni" nije obina serija.
To je jedan veliki projekt. Lik Malkocoglua me
/`'
\'''/'/
Zgodni glumac je nekoliko godina bio u
vezi s bogatom turskom nasljednicom
&H\ODQ&DSD1RQMLKRYDYH]DMHSUHPD
L]YMHWDYDQMXWXUVNLKPHGLMDSXNODMHUMX
MH%XUDNSUHYDULRDOLQHVGUXJRPHQRP
QHJRVPXNDUFHP1DYRGQRJDMH&H\ODQ
XKYDWLODXNUHYHWXVPXNDUFHPNRMHJMRM
MHSUHGVWDYOMDRNDRSULMDWHOMD3RNXDYDR
MRMMHREMDVQLWLGDQLVXUDGLOLQLWDORHL
GDVXVHVDPRKUYDOLDOLQLMHMRM]QDRUHL
]DWRVXSULWRPVNLQXOLUXEOMH
Odmah ga je ostavila, a on nije komenti-
UDRWYUGQMHGDMHKRPRVHNVXDODF3ULMHQH-
NROLNRJRGLQDSR]LUDRMHXJD\PDJD]LQX
%R[8OMHQDYDWUXGRGDODMHIRWRJUDMD
NRMXMHQDVYRP7ZLWWHUSUROXQHGDYQR
REMDYLRSUYLDQGURJHQLPRGHO$QGUHM3HML
$QGUHMVHQDLPHIRWRJUDUDRV%XUDNRP
DXSRWSLVXMHSRUHGJOXPHYRJLPHQD
VWDYLRVUFH
&H\ODQMHQDYRGQR%XUDNDXKYDWLODV
GUXJLPPXNDUFHPXNUHYHWX
)RWRJUDMXVWXUVNLPJOXPFHPQDVYRP
7ZLWWHUSUROXSRGLMHOLRMH$QGUHM3HML
jo vie proslavio. Nisi vie isti u oima drugih
ljudi. Glumca u Turskoj ponu zamjeivati
na poseban nain nakon odreene uloge. A,
ova serija mi je to donijela. I ja, poput ostalih,
vjerujem da mogu oivjeti sve uloge. Dovoljno
je da joj iskreno pristupite. Zauzvrat ete
dobiti lijepe reakcije.
Karijeru ste poeli kao model, poslije ste preli u
glumake vode. Je li to bio Va cilj ili je do toga
dolo spontano?
- Nikada nisam rekao da elim biti glumac.
Poeo sam karijeru kao model, poslije su mi
se otvorila druga vrata i htio sam vidjeti znam
li i to raditi. Kasnije sam nauio da gluma ne
znai igrati samo lijepe uloge. Postavio sam
sebi cilj i postupao u skladu s njim. Najvanije
je voljeti svoj posao. Naravno, imao sam i
sree. I srea vas vodi do odreenog mjesta.
Nije dovoljno ni da ste zgodni i lijepi. Nakon
toga vidite da su najvaniji predanost poslu i
disciplina.

Kakvi ste u ljubavi?
- Nisam dramatian, nisam ljubomoran i ne
toleriram tuu ljubomoru. Dajem cijelog sebe
kada nekog zavolim i uivam u toj vezi dokle
god traje. Vrlo sam strastven, jer smatram da se
ljudima prava ljubav jako rijetko dogaa.
Strastveni ste oboavatelj starih modela
automobila.
- Moja najvea strast je "Chevy camaro"
iz 1972., koji se nalazi u mojoj garai gdje
provodim mnogo slobodnog vremena, a imam
ga sve manje. Biva djevojka, Basak zer,
oboava automobile, pa sam se i ja zaljubio u
tu njenu strast.
A nogomet?
- Samo mi ne dirajte "Fenerbahe"! Moja
porodica generacijama navija za taj klub.
Njegove nogometae gledamo kao bogove,
kad god je neka vanija utakmica, pogotovo za
Ligu prvaka, moja braa i ja smo na stadionu.
VRLO SAM
STRASTVEN, JER
SMATRAM DA SE
PRAVA LJUBAV
LJUDIMA RIJETKO
DOGAA
12 AZRA 2012.
AZRA Intervju
KAKO SMO HALID
I JA POTROILI
PRVI MILION
`/'''\/
RAZGOVARALA: AMELA KESEROVI
Nekoliko dana prije odravanja jedanaestog po redu Bh. muzikog oskara",
jedan od najplodonosnijih tekstopisaca otvoreno govori o domaoj estradi,
zbog ega ne eli otii u Beograd, raa li se novi Halid Beli, te otkriva kako
se dva puta morao zaduiti kod banaka ne bi li ouvao tradiciju dodjele
priznanja najveim pjevaima i uglednicima javnog ivota ovih prostora
FOTO: IVAN EBALJ
14 AZRA 2012.
sam nekoliko poziva da slinu manifestaciju
organiziram u Beogradu i Zagrebu. Meutim,
rekao sam ranije da u Beograd nikada neu otii,
a to se tie Zagreba, najvjerovatnije u napraviti
jednog ovakvog oskara. Tamonja publika to eli.
Kaete da nikada neete otii u Beograd. Mnoge
Vae kolege iz Bosne su to isto govorile, pa su na
kraju ipak otile, to nije neoprostivo. Normalno
je da, kako se mijenjaju okolnosti i vrijeme, da i
ovjek mijenja svoje stavove. Oliver Dragojevi i
Vi ne mijenjate svoje. Zato?
- Samo iz jednog razloga, jer sam bio 1992.
godine ovdje. Vidio sam ta je sve uinjeno
nevinoj djeci, mladosti, ljudima ovog grada i
zemlje. Nita nacionalno ni vjersko nema u ovoj
mojoj odluci, ve jednostavno ima tog principa
da sam pjevao pjesme o golobradim i bosonogim
djeacima koji su dali svoje ivote u 21. vijeku,
branei Sarajevo.
Napisao sam pjesme o junacima, ehidima, a sada
da idem u Beograd!? Nezgodno bi mi bilo tamo
odgovarati na postavljena pitanja i nezgodno bi
mi bilo da majke ehida kau: Evo, i Gljiva je
otiao".
Jugoslaviju sam volio vie od sebe, ali ne mogu
ii tamo odakle je Slobodan Miloevi poeo
rasturati moju zemlju. To je moj stav!
Uredu, ali mnogi sada mogu rei i Vama:
Neete u Beograd, ali hoete u Bosnu dovoditi
pjevae iz Beograda".
- Ako je neki pjeva u vrijeme rata imao 15
godina, a sada ga oboavaju u Sarajevu, zato on
ne bi mogao doi ovdje? Naravno da moe. Ko
sam ja da mu zabranjujem? Muzika je univerzalna
kategorija, niti mogu, niti hou nekome neto da
zabranjujem. Nisam ja ovjek od zabrana. Nikada
to nisam bio! Svaki pjeva iz Beograda koji nije
ukaljao obraz i ruke, a takvih je 99 posto, dobro
je doao u Sarajevo i Bosnu.
Je li tako mislite i za Cecu? Godinama se vodi
rasprava u estradnim krugovima da li ona
ikada treba zapjevati u glavnom bh. gradu.
- Ona je dovoljno pametna da zna da ne treba
doi u Bosnu i sigurno nikad nee ni doi ovdje.
Moda Ceca nije namjerno pogrijeila, Bog samo
zna, moda je bio sticaj okolnosti, jer uo sam
da je i nju Arkan u neko vrijeme zarobio, priveo,
iao naelavo, oteo od Hare..., moda postoji i
ona da se rtva zaljubi u svog delata... Poslije je
ispalo da je sve romansa, ali ne bih ulazio u to.
Meutim, vjerujem da se njoj nita loe ne bi
desilo ni da doe, jer BiH i Sarajevo su sredine
koje su otvorene, multietnike i dobronamjerne.
Mi smo gospoda.
Koliko e biti uesnika na Bh. muzikom
oskaru"?
- Oborit emo rekord ove godine. Na scenu e
izai 60 pjevaa. Program smo podijelili u etiri
segmenta; dijaspora, mladi bosanski, mladi
balkanski lavovi i stare legende. Bh. muziki
oskar" nema samo zadatak da pravi dobru fetu,
ve i da promovira i d ansu mladima. Svi su
potvrdili dolazak u Mejdan". Najvee ime zbog
kojeg svi kupuju karte je Halid Beli, drugi
je Adil, koji je apsolutni pobjednik na svim
radiostanicama na kojima smo radili uzorak.
Sluao sam ga dok je u jednom hotelu raspjevavao
glas, i nevjerovatno je ta je sve u njegovom glasu.
On je aban auli, Safet Isovi, Hulio Iglesias,
Halid Beli, Pavaroti... Sigurno je najvei talent
koji se pojavio na naim prostorima.
Iza njih, publika jo jako puno trai Ivanu
Selakov, Dragana Kojia Kebu, Ljubu Aliia,
Mileta Kitia, Elviru Rahi, Enesa Begovia...
publika ak trai i DJ Krmka...
ta Vae dugogodinje estradno iskustvo kae;
treba li publici uvijek podilaziti ili joj ponekad
treba nametnuti da slua pametnije tekstove od,
naprimjer, onih koje izvodi DJ Krmak ...jelen
tri po polju i nosi papagaja...", mogu ja navesti
i one ...kupi mi bunde, plati mi kiriju, ostavi
enu..."
- Ako napravimo paralelu izmeu njega i Lake, pa
to je ista pria.
Mislite?
U tuzlanskoj dvorani Mejdan" 15. novembra
ove godine bit e odran jedanaesti po redu
Bh. muziki oskar". Dugogodinja tradicija
dodjele vrijednih priznanja najveim muzikim
zvijezdama ovih prostora, kao i uglednicima iz
drugih sfera javnog ivota, pozicionirale su ovaj
dogaaj meu prepoznatljive brendove nae
zemlje.
Izmeu ostalih, dobili su ga Halid Beli, Enes
Begovi, Sergej Barbarez, Vahid Hailhodi...
Nazif Gljiva ne krije da se tokom godina
napornog rada na organizaciji i utemeljenju Bh.
muzikog oskara" susretao i susree s mnogim
potekoama, no uprkos tome, kae, on ne
odustaje. Nakon jedanaestog, vrijeme e biti da
se misli i o dvanaestom Oskaru".
Kako objanjavate injenicu da se sline
manifestacije u Regiji gase i prije nego to
zaive, a da Bh. muziki oskar" doivljava
svoje 11. izdanje?

- Tano je da su ovakve manifestacije na
prostorima bive Jugoslavije ili ve propale ili su
na rubu propasti. Ova je opstala. I zato mi velike
probleme stvaraju zavidni i ljubomorni ljudi s
estrade. etiri su razloga zbog kojih Bh. muziki
oskar" ivi uspjeno sve ove godine: prvi stub koji
ga odrava je BiH, uostalom, takav nosi i naziv,
drugi je taj to Halid Beli nije izdajica i to je
vrsto uz mene, trei je zato jer ga radim ja, a od
velike koristi mi je moje dugogodinje iskustvo u
muzici, ba kao to, naprimjer, Ivica Osim vodi
Fudbalski savez ili Safet Sui Reprezentaciju, pa
je odmah sve lijepo.
Dakle, struci treba dati da radi ono to najbolje
zna. Tu je sva flozofja. etvrti stub su pjevai iz
BiH: Hanka Paldum, erif Konjevi, Hari Mata
Hari, Enes Begovi, kao i ovi iz mlae generacije.
Naravno, sva ova pria ne bi bila mogua bez
podrke medija.
Kako je brend prevaziao okvire BiH, dobio
KADA SE PRELOMI
POGAA, ONA
SE VIE NE MOE
SASTAVITI. NIKADA
NEEMO
DOEKATI
NOVOG SAFETA,
HALIDA, HANKU.
NIKADA! IMAT EMO
ZABAVLJAE, ALI
NE I NACIONALNE
PJEVAE
AZRA 2012. 15
AZRA Intervju
- Ista, vjerujte. Samo se drugaije zovu. Moramo
publici priutiti svaku vrstu anra. Ona to eli i to
joj se treba i dati. Naravno da Bh. muziki oskar"
moe biti i elitistika manifestacija, ali zato bih ja
njega pravio elitistikim, kada sam dijete radnika?
Ne mogu to raditi, ako i dalje u sebi nosim
svoje djetinjstvo. Evo, i moja knjiga poinje od
trenutka rastanka s majkom u 12 godini. Nosim
sa sobom ono to sam gledao od svoje etvrte
do dvanaeste godine ivota. U to je utkana moja
flozofja ivota.
ega se sjeate kada pomislite na majku?
- Sjeam se njenih vjerskih obreda, njene
mirnoe, istoe i njenog davanja drugima svega.
Nemamo nita, sirotinja smo, krpa do zakrpe, a
ona dijeli ono to ima drugima. Poslije sam to u
podsvijesti ponio sa sobom i kada sam prvi milion
zaradio, faktiki sam ga podijelio. Tome najbolji
svjedok moe biti Halid Beli. Poslije je i on
poeo dijeliti, pa smo obojica propali fnansijski.
Ali, to nije bitno. Mislim da su bitniji moja knjiga
i Bh. muziki oskar" nego sve pare ovog svijeta.
Oni su za mene Taj Mahal.
Kako potroiste taj milion? Ima li istine u
priama koje i danas krue u estradnim
krugovoma da ste bili veliki dentlmen, naroito
u vrijeme kada ste radili s Halidom Beliem?
- Pa, znali smo armirati beogradski jet-set,
tamonju novinarsku javnost, na tri godine smo
zakupili hotel Metropol"... Umjesto o Titu,
tada se u Jugoslaviji vie prialo o Halidu. Moja
flozofja je jednostavna: I kad ima i kad nema,
mora biti dentlmen.
Spomenuli ste da ste napisali svoju knjigu, o
emu se radi?
- Polako sumiram rezultate 35-godinjeg rada.
O meni ljudi priaju svata, zato im elim
predoiti stvarne injenice i informacije o meni
i mom radu i angamanu, ne samo muzikom,
ve i politikom. Tu su i isjeci s putovanja... Uz
muziku, ona su bila moja velika ljubav i strast.
Mnogo sam i itao, naroito Viktora Igoa, Sergeja
Jesenjina, Aleksandra Dimu, Abdulaha Sidrana...

I u radnoj verziji knjige ste zapisali da Vam je
Abduah Sidran idol. Zato?
- Asim Ferhatovi Hase, Abdulah Sidran, Ivica
Osim, Mersad Berber..., prototip su bosanskog
ovjeka.
Spominjete velika imena bh. muzike scene:
Belia, Paldum, Vareanovia..., ali svi oni na
etsradi aktivno mogu sudjelovati jo nekih 10,15
godina... Godine e neminovno uiniti svoje.
Koliko emo ekati da se na domaoj muzikoj
sceni pojavi jedan novi Halid Beli, sa svim
kvalifkacijama koje se vezuju uz njegovo ime:
dobar ovjek i pjeva kojeg vole svi drutveni
slojevi?

- Kada se prelomi pogaa, ona se vie ne moe
sastaviti. Nikada vie neemo doekati novog
Safeta Isovia, Halida Belia, Hanku Paldum...
Nikada! Ali, hoemo nove klince, nove generacije.
Oni e biti idoli svojih fanova, ali nee znaiti
nita za svoju dravu, u smislu da mi vie nikada
neemo imati nacionalne pjevae. To e biti
zabavljai.
Ovo je vrijeme zabave, arene lae, brzog ivota,
vrijeme fast foodova i elektornike... Globalizam je
i Bosnu kao pitbul terijer uhvatio za nogu, vrsto
je dri i ne da joj da bude svoja. On e nas pojesti.
U budunosti emo pjevati bosanske pjesme na
engleskom, njemakom, kineskom jeziku...

Kapitalizam i njegov bankarski platni sistem nam
je dao kredite koje nikada neemo biti u stanju
vratiti, a ako neto ne vrati vlasniku, onda si
njegov sluga, to je valjda svima jasno. Plus, to su
nam iz Bosne uzeli najljepu madost. Naa pamet
danas, naalost, radi po kruzerima... Ovu zemlju
mogu ouvati, izmeu ostalog, duh ljudi koje sam
ve spomenuo kao i oni koji je iskreno vole.
Koliko ste Vi u okovima banaka kada je rije o
kreditima?
- U posljednjih osam godina sam digao dva
kredita da bih odrao BH. muziki oskar".
Uvijek sam morao staviti pod hipoteku i taj jedini
stan koji imam u ivotu.
NEMAMO NITA,
SIROTINJA SMO, KRPA
DO ZAKRPE, A MAJKA
DRUGIMA DIJELI
ONO TO IMA. U
PODSVIJESTI SAM TO
PONIO SA SOBOM I
KADA SAM PRVE
PARE ZARADIO,
FAKTIKI SAM IH
PODIJELIO
NITA
NACIONALNO NI
VJERSKO NEMA U
ODLUCI DA NE IDEM
U BEOGRAD. ALI,
IMA PRINCIPA DA SAM
PJEVAO PJESME O
GOLOBRADIM
I BOSONOGIM
DJEACIMA,
KOJI SU DALI SVOJE
IVOTE BRANEI
SARAJEVO
=D%HOLDJDYH]XMXGXJRJRGLQMHSULMDWHOMVWYRLSRVORYQDVDUDGQMD
16 AZRA 2012.
AZRA Zvjezdana praina
'/'
ISTINA JE DA
SAM DOIVJELA
NERVNI SLOM,
ALI NIJE DA
SAM UZIMALA
HEROIN
PRIREDILA: AMELA KESEROVI
5HNODPXV0DUNRP:DKOEHUJRP
WHNRMHSRGQLMHOD
18 AZRA 2012.
Britanska manekenka
je tek prije nekoliko
dana priznala
da je u mladosti
doivjela nervni slom.
Progovorila je i o vezi
s Johnnyjem Deppom,
kao i prijateljstvu s
nekadanjom prvom
damom Francuske
Carlom Bruni
Jedan od najpoznatijih supermodela
dananjice Kate Moss otkrila je da je sa 17
godina doivjela nervni slom. U intervjuu za
decembarsko izdanje "Vanity Faira", Kate je
prvi put javno progovorila o zdravstvenim
problemima s poetka karijere, priznavi da
joj je 1992. godine veoma teko palo snimanje
reklame u kojoj je bila obuena samo u gaice
s potpisom Calvina Kleina.
VELIKI PRITISAK
- Imala sam nervni slom u dobi izmeu
17. i 18. godine, kada sam morala raditi s
Markyjem Markom i Herbom Rittsom. Uope
nisam bila svoja. Osjeala sam se veoma loe,
jer sam ovog deka (Marka.op.a) morala
obgrliti nogama. Nije mi se to svialo.
Iz kreveta zbog toga nisam mogla ustati dvije
sedmice. Mislila sam da u umrijeti. Otila
sam doktoru i on mi je rekao: "Dat u ti
Valium", ali onda me Francesca Sorrenti
(Kateina prijateljica i majka Maria Sorrentija),
hvala Bogu, upozorila kazavi: "Nee to
uzimati" - prisjea se Kate.
Bila je, kae, samo anksiozna, to nije udno,
budui da u modnom svijetu niko ne vodi
rauna o neijem mentalnom stanju.
- Postojao je veliki pritisak u poslu. Bila
sam mlada. Trebala sam raditi sa Stevenom
Meiselom, i bilo je udno da limuzina dolazi
po mene na posao. Nisam to voljela, ali to je
bio posao i znala sam da to tako treba.
Moss, koja je skautirana sa samo 14 godina,
priznaje da je bila premlada kada je ula u
svijet manekenstva.
- Kau vam: "Ako neete da skinete odjeu
sa sebe, ok, neemo vas vie bukirati". Znala
sam se nakon ovakvih rijei zakljuati u toalet
i plakati, a onda izai i zavriti snimanje -
ispriala je Moss.
Slavna Britanka je priznala da joj je veza
s glumcem Johnnyjem Deppom mnogo
pomogla da se u to vrijeme nosi s poslom.
Zajedno su bili tri godine, od 1994. do 1997.
godine.
PRITISAK U
POSLU JE BIO
VELIKI, JER VAM
KAU: "AKO NEETE
DA SKINETE
ODJEU SA SEBE,
OK, NEEMO VAS
VIE BUKIRATI".
ZAKLJUAVALA
BIH SE U TOALET I
PLAKALA, A ONDA
IZLAZILA KAKO BIH
ZAVRILA SNIMANJE
Moss i Depp u vrijeme velike ljubavi pred fotoobjektivom slavne Annie Leibovitz
AZRA 2012. 19
- Nije postojao niko ko se u potpunosti mogao
brinuti o meni. Samo Johnny. Kada god bih
ga pitala: "ta da radim", savjetovao bi me i ja
sam mu uvijek vjerovala. To je ono to mi je
nedostajalo kada smo se razili.
Izlazak intervjua u "Vanity Fairu" se poklapa s
izdavanjem njene knjige "Kate: Te Kate Moss
Book" u kojoj se zahvaljuje Deppu za vane
ivotne pouke.
LJUBAV S DEPPOM
- Imala sam sreu to sam bila s Johnnyjem.
Od njega sam mnogo nauila o slavi. Rekao
mi je: "Nikad se ne ali, nikad ne objanjavaj".
Zato ne koristim Twitter i sline stvari. Ne
elim da ljudi sve vrijeme znaju istinu, na taj
nain se uva misterija.
Moss demantira da je zatitnica "heroin-ik"
izgleda u modnom svijetu.
- Ja nikada nisam ni uzela heroin. To nije
imalo nikakve veze sa mnom. Bila sam mrava,
ali zato to sam nosila revije i radila veoma
naporno. U to vrijeme sam ivjela u "B&B" u
Milanu (jeftini smjetaj po principu krevet i
doruak), i znala sam doi kui, a tamo nema
hrane.
Niko me na poetku karijere nije vodio na
ruak. Jednom me je samo Carla Bruni odvela
na ruak. Bila je stvarno fna - iskrena je Moss,
koja danas ivi u Londonu s kerkom Lilom
Grace i suprugom Jamiejem Hinceom.
OD DEPPA SAM
MNOGO NAUILA
SLAVI. REKAO MI JE:
"NIKAD SE NE
ALI, NIKAD NE
OBJANJAVAJ".
ZATO JA NE
KORISTIM
TWITTER I SLINE
STVARI
AZRA Zvjezdana praina
Reklamu s Markom Wahlbergom teko je
podnijela
20 AZRA 2012.
AZRA (R)evolucija porodice
1
~

.
'
c

c
-
22 AZRA 2012.
Porodica e izdrati sve i nikad je nee nestati.
Ona je nastariji oblik udruivanja u historiji
ovjeanstva i tako e i ostati" - nedavno za
na magazin rekao je profesor Salih Foo.
Njena struktura se mijenja pod utjecajem
epohe, ali dijete, mama, tata, sestre i braa
uvijek i svugdje znae mnogo. Ne tako davno,
prije 40-ak godina, na naim prostorima bilo
je mnogo manje razvedenih brakova. Danas
su sve ee porodice koju ine par i djeca iz
prvog i drugog braka. Sve je vie i, najee,
uspjenih mladih ena koje su proslavile 30.
roendan i ne ele se udati. Jo uvijek.
Tetke, daide, amide, sestrii, bratii, pri-
jatelji, a nerijetko i roditelji sinhronizirano vre
pritisak da je konano vrijeme da se udaju,
smire. Naim djevojkama takav pritisak smeta,
ali ne toliko da bi se odrekle svoje slobode.
1/`'/'
/'`
NE ELIM SE
UDATI ZA NEKOG
ZATO TO IMAM
30 GODINA
- Naravno da se elim udati, ali ne pod svaku
cijenu. elim ljubav. Jo nisam u jednoj osobi
nala sve to to mislim da treba za brak. Uvijek
sam sanjala da nekog trebam voljeti iz dubine
due da bih se udala i imala dijete s njim.
Mislim da sam na sve to zakasnila, ostala mi je
jo elja da imam dijete. Ne elim se udati za
nekog zato to imam 30 godina.
Danas ljudi ne ele obaveze, nije se popularno
preputati osjeajima, odnosi su povrni,
drutvene mree otvaraju vrata neobaveznom
seksu. I za mene je jo misterija da li bih se
usudila dijete roditi bez okrilja braka. Ne
podravam opravdanja da svako dijete ima
svoju nafaku, da e se odgojiti samo. Svako
treba da je u svakom smislu odgovoran za svoje
potomstvo. Dakle, o tom pitanju vei problem
ELIM
DJECU, ALI
NE I MUA
One su uspjene u svojim poslovima,
voze dobre automobile, u svakom
smislu osvijetene mlade ene
koje ne smatraju udaju ivotnim
dometom. Sve vie ih je i u bh.
drutvu. Ostale bi one same cijeli
ivot, teko pristaju na kompromise
u privatnoj sferi, dosta ima je
ustupaka kada je posao u pitanju...
ali mui ih jedna elja - biti majka.
Poznate bh. djevojke za nas
odgovaraju kako se suoavaju s
ovim velikim pitanjem
AZRA 2012. 23
Nekad mi se ini i da nemam vremena za
to. elim se ostvariti kao majka, a udaju jo
prati znak pitanja. Danas se voli ekspirovski.
Mnogo buke ni oko ega. S hikokovskim
obratima. Prebrzo za moj ukus.
/`/|'\'
\`\'`/'
'`''
SEBINA SAM
MAJKA
- Pala je vjera u mnoge stvari. Manje vjeru-
jemo sebi, drugima, drutvu u kojem ivimo.
Divim se svima koji se odluuju na brak. To
je spremnost na ustupak. Veina danas nije
spremna praviti ustupke nautrb kvaliteta vlas-
titog ivota. U brakovima se mnogo lae. Lae
nekog dugog, lae sebe. Ne volim to raditi.
Rodila sam dvoje djece, a da se prethodno ni-
sam udala, bez imalo kompleksa. Najprije sam
jako eljela svog Andreja, a potom jednako
jako moju Taru.
To su moja djeca. ak i kad su bili u stomaku,
nisam koristila konstrukciju naa djeca".
Sebino majinski. Sve majke znaju o emu
priam. Nikad se nisam pokajala zbog toga.
Samo roditelj moe dobiti onu bezuvjetnu
ljubav od svoje djece. Niko drugi ne voli
tako. Djeca vole svoje i rune, debele i prljave
roditelje. Ponekad mi nedostaje mukarac.
Tara i Andrej imaju kvalitetan odnos sa svojim
oevima, kao i ja, uostalom.
Fali mi u trenucima kada moram da vrisnem
na njih, da ih kaznim. eljela bih i tada biti
blaga majka koja e im biti podrka, ali ja taj
luksuz sebi ne mogu dozvoliti. Teko je biti
majka i otac u isto vrijeme. Moja mama me
nekad pita zato nisam pomazila Andreja,
objanjavam joj da ne mogu, jer ako to uradim
- gubim autoritet.
~/'/''/`
'`/
'/`'/
BRAK JE PRVI
KORAK KA
RAZVODU
- Brak je prvi korak ka razvodu. Sve vie njih se
zavrava na taj nain, a pitanje je koliko, zaista,
ima sretnih. Svakako, i u sluaju razvoda, ena
pravi fnansijska nesigurnost nego izostanak
podrke mojih najbliih. Tridesete godine na
linom planu su donijele promjene. Ne zani-
maju me vie ista mjesta, ljudi. Ne odriem
zabave, samo to sada drugaije radim.
.'`''/'
'`/
NISAM SIGURNA
DA SE ELIM UDATI
- Uvijek kada razmiljam o braku, padne mi
napamet ono to je rekao fziar Benjamin
Franklin: "Prije braka dri oi irom ot-
vorenim, kasnije ih dri na pola zatvorenim"
Dakle, sinonim za brak za mene je kompro-
mis, a kljuna vjetina je taktinost. A to su
dvije rijei koje su me uvijek plaile. Zaudo,
jo odbijam da povjerujem da brak nije trajna
kategorija.
Ova Snjeguljica jo nije nala svog princa koji
e je voljeti onakvu kakva jeste, tvrdoglavu
i sklonu nezgodama s otrovanim jabukama.
je ta koja preuzima starateljstvo nad djecom.
Zajednica dvoje nevjenanih ljudi nije nita
drugaija od braka, osim to potedi razvoda.
Jer razvodi su esto dugotrajni, mukotrpni i
skupi. Svjetske statistike govore o enama u 30-
im godinama, koje ne pronalaze sigurnost kod
svojih vrnjaka. Obino se udaju za uspjene
mukarce od 50 koji se ponovo ene.
Sve vea ekonomska neovisnost i obrazovanost
ena koje svojim idejama, pameu i snagom
pariraju mukarcima, doprinose takvom stavu.
Svjesne su sebe, vole svoj ivot i slobodu.
Oito da ne ele mukarca koji e im koman-
dovati i uslovljavati ih u zajednikom ivotu, s
jedne strane, a s druge ne ele ni nekog
"mlakonju", kojem e one komandovati. ene
danas ele samo potovanje od mukaraca i
da ih se tretira jednako. Ako bih odluila da
imam dijete, a da se ne udam, mislim da bi me
bezuslovno svi podrali. Imati dijete, a ne biti
u braku je sasvim normalna stvar. Bitno je
da dijete ima majku, ali i oca, pa ako roditelji
nisu vjenani, to nije problem.
'\///`\'
'''
'/`'/
ELIM
TRADICIONALNO
VJENANJE

- Vrijeme u kom ivimo donijelo je neke nove
trendove, koji su pristigli sa Zapada, pa
i to da ene raaju decu, a da se ne vjenaju
s partnerom, ocem budueg djeteta. Ja sam
romantina. Vjerujem u brak kao u instituciju i
mislim da e dijete ivjeti sreno ako raste pod
istim krovom s oba roditelja, iako u okruenju
imam i drugaije primjere, da djeca razvedenih
roditelja ili ona roena van braka imaju sretno
djetinjstvo. U svakom sluaju, mislim da je
odluka o raanju deteta ispravna ukoliko ena
eli da se ostvari kao majka. Na pitanje zato je
danas takva situacija odgovora je mnogo.
Ekonomska nezavisnost koju su ene stekle
posljednjih decenija, elja za slobodom,
za samostalnim upravljanjem slobodnim
vremenom, elja da se ostvare kao majke a da
nikome "ne polau raune". Mislim da bi me
moja porodica u potpunosti podrala kad bih
eljela da sama podiem dijete. I moralno i na
sve druge naine. Ali, ipak, elim da se udam,
da obuem vjenanicu, ispotujem sve obiaje
u vezi s ovim sveanim inom i da ivim s
osobom koju u voljeti i potovati do kraja
TO SU MOJA DJECA.
AK I KAD SU
BILI U STOMAKU,
NISAM KORISTILA
KONSTRUKCIJU NAA
DJECA". SEBINO
MAJINSKI. SVE MAJKE
ZNAJU O EMU PRIAM.
NIKAD SE NISAM
POKAJALA ZBOG
TOGA
AZRA (R)evolucija porodice
24 AZRA 2012.
ivota, u velikoj porodici, s puno djece. U brak
nikada ne ulazite zbog interesa, jer to ne moe
da bude srea.
c'''/'/'\'
\/'/
PODRAVAM
SVAKI IZBOR
- Podravam svaki samostalni izbor, pa i to da
ene samostalno odgajaju djecu, a da pritom
nisu u braku. Ako se neko osjea sposobnim
za takav poduhvat i svojevoljno ga odabere, to
da ne. Historijska borba ena za neovisnost i
ravnopravnost dovela je do toga da su postale
samostalne i samoodrive u punom smislu te
rijei. Ako bih se odluila na takav potez, sig-
urna sam da bih imala podrku onih do kojih
mi je stalo.
'''/'/''
''''/
STATUS
SAMOHRANA
MAJKA DANAS
JE POSTAO
ZANIMANJE
- Obino ene stupaju u brak zato to ele
potomstvo. Imam dijete, i ako emo stvari
posmatrati na taj nain, i nemam potrebu za
zajednicom te vrste. Meutim, ja nisam izabra-
la da se ne udam. U ivotu su mi se stvari
sluajno sloile tako da nisam ula u brak.
Pripadam vrsti budalica koje su romantine i
koje i dalje vjeruju u pravu ljubav. ekat u
svog partnera s kojim u ii kroz ivot, ako
se pronaemo ok, ako ne, opet je sve uredu.
Meni je i ovako dobro. Ponekad i previe, a
moda je ba u tome problem.
Ljubav nikako ne smije biti projekt. To je sig-
urno. Moram priznati da sam doskora uvijek
bila na enskoj strani, meutim, ono to me
strano iritira i to sve vie primjeujem oko
sebe, jeste tenja ena da imaju status
samohrane majke. Mukarac se koristi kao
neko ko e isplaivati alimentaciju i kupovati
sve potrebno za dijete. Kada sam prije devet
godina rodila svoju Evu, nisam razmiljala na
taj nain, niti mislila da mi bilo ko drugi treba
stvoriti fnansijske uslove za ivot. A, vidim
da sve vie ena, samohranih majki (naravno
uvijek ima izuzetaka), to uope nisu, ali su taj
status izabrale kao zanimanje.
c'//''''`'\'
\/'/
VOLJELA BIH IMATI
TROJE DJECE I
MUA
- Brak je harmonian zajedniki ivot dvoje
ljudi koji se vole. To je moja defnicija. Ipak,
vidim dobre brakove, ali vie je onih loih koji
se raspadnu prije nego to se dvoje ljudi uspiju
sastaviti u toj svojoj zajednici. Mislim da je
brak ranije shvatan mnogo ozbiljnije, nego to
je to sluaj danas. Ljubav jeste temelj, ali nije
sve, potrebo je uzeti u obzir i razumijevanje,
potovanje. Zajedniki ivot nije TV serija.
Ne bih htjela cijeli ivot provest sama. Voljela
bih imati troje djece i odgajati ih s partnerom.
Nisam od onih koje planiraju brak, znam mnogo
svojih poznanica, ak i mlaih od mene, koje
kau: Meni je sada vrijeme da se udam i ja od
ove godine traim mua". Nisam jedna od tih.
Zato ene koje preu prag tih tridesetih godina
danas sve vie biraju da ostanu same, teko je
objasniti. Moda zato, jer imaju dobru karijeru,
posao, ne mogu nai odgovarajueg partnera, ili
to se naim Balkancima i dalje teko nositi sa
jakim enama. A, moda je i malo kvalitetnih
mukaraca. Ne znam.
-/`''//\'
'`'/
UDAT U SE KAD
OSJETIM SAVREN
TRENUTAK
- Ne svia mi to su ljudi ponekad taoci
braka. Neki u brak ulaze zbog kompromisa
(djevojka je zatrudnila, ili je osjetila da joj
otkucava bioloki sat pa daj ta da), a neki
ostaju u braku zbog djece, novca ili samo da
bi imali partnera. Moda idealiziram stvari,
ali brak bi trebao biti sporazumni odnos dviju
osoba koje se, prije svega, vole i kojima je
lijepo kada su zajedno.
Da li ene iznad 30. sve vie odbijaju ui u
brak zato jer ne ele izgubiti svoju slobodu ili
nezavinost? Da se ne laemo, sumnjam da je
rije o tome. Veina ih nije srela pravog i to
je glavni razlog zato se ne odluuju na brak.
Mi, naprosto, ivimo u maloj zajednici, gdje
je mogunost da sretne nekoga ko bi ti u pot-
punosti odgovarao i da ga pritom voli najvie
na svijetu, jako mala. Poznajem mnogo divnih
ena koje su singl, jer u svojoj sredini nisu
prepoznale osobu koja bi ih zadovoljila. Ja sam
porodian tip i cijenim instituciju porodice i
upravo zbog toga se do sada nisam odluila na
brak, jer porodicu treba graditi vrlo paljivo s
partnerom koji ima slina uvjerenja.
Da li sam izgubila neto zbog toga to se
nisam, naprimjer, udala u dvadesetim godi-
nama? Apsolutno ne! Trebalo mi je vrijeme da
posloim stvari u ivotu, ostvarim ambicije i
nisam sigurna da bih uspjela u svemu tome
da sam se udala, naprimjer, u dvadeset petoj.
S druge strane, ja uope ne osjeam da imam
puno godina, ili da postoji neko pravilo prema
kojem ljudi u odreenim godinama moraju
stupiti u brak. Udat u se onda kada osjetim
da je savren trenutak, a ne zato to se to
oekuje od ene u BiH koja je prela tridesetu.
Inae, divim se samohranim majkama u naem
drutvu, jer bih ja, kada bih bila u situaciji da
biram izmeu loeg braka i svoje sree, izabrala
ovo drugo. Sigurna sam da je i dijete sretnije
ako su mu roditelji sretni i zadovoljni.
SVE VEA
EKONOMSKA
NEOVISNOST I
OBRAZOVANOST
ENA KOJE SVOJIM
IDEJAMA, PAMEU I
SNAGOM PARIRAJU
MUKARCIMA,
DOPRINOSE TAKVOM
STAVU. SVJESNE SU
SEBE, VOLE SVOJ
IVOT I SLOBODU
BRAK JE PRVI
KORAK KA
RAZVODU. SVE VIE
NJIH SE ZAVRAVA
NA TAJ NAIN,
A PITANJE JE
KOLIKO, ZAISTA, IMA
SRETNIH
AZRA 2012. 25
AZRA Nae teme
'/'//'
NE MOGU
ZAMISLITI
IVOT BEZ EME
3,j((/9(',1$'$.0,
FOTO: IVAN EBALJ
26 AZRA 2012.
Vaem djetetu e moda trebati vie panje i vie
brige, vie napora da je nauite neke stvari i to je
sve". Tako smo se i ponaali. Radili smo sve to
i inae, samo uz dijete. Od poetka smo puno
razgovarali, itali literaturu o Down sindromu
(DS)... Mnogo toga ima i na internetu, s tim to
tamo nisu svi dobronamjerni. Izuzetak su blogovi
roditelja djece s DS-om. Njihova iskustva i savjeti
su dragocjeni - istie Maida.
TEKE FAZE
Isto bi se moglo rei i za njeno iskustvo u kojem
nije bilo mjesta za samooptuivanje, ali ni
optuivanje i upiranje prstom s kojim se nerijetko
susreu majke djece s DS-om. Skupa sa suprugom
prola je kroz prilino teku
fazu hranjenja Eme. Ti prvi mjeseci ujedno su bili
i najtei.
- Nismo dopustili da se nae dijete hrani na tu
cjevicu koja je u poetku bila neophodna zbog
nedostataka tog refeksa sisanja. im je dola
kui, pronali smo najmanju kaiicu koja postoji
i hranili je naizmjenino svaka dva sata. Znalo
se desiti da se naguta zraka i povrati. Saekali
Veina majki, kada im ljekari saope da su rodile
dijete s Down sindromom, postanu oajne i uplaene.
Krive sebe, a neke od njih izloene su i nametanju
krivice od okoline, to dovodi do kompleksnih odnosa
unutar porodice i prema djetetu. To nije bio sluaj kod
nae sagovornice. Njena pria je puna ljubavi za Emu i
savjeta za roditelje
Kao i svaki mladi brani par, Maida i Nermin
AGI iz Sarajeva su s nestrpljenjem iekivali da
na svijet doe njihovo prvo dijete, djevojica kojoj
su odabrali ime Ema. I doao je taj dan. Poroaj je
protekao uredno, ali majinu radost su pokvarile
vijesti da djevojica nema uroeni refeks sisanja
i da oteano die. Neto kasnije ljekari su Maidi
saopili da Ema ima Down sindrom. Veina majki
u tom momentu doivi ok, postanu oajne,
uplaene...
- Meni to tad nije bilo vano kao injenica da je
moje dijete gladno, da ne zna da doji i da ga hrane
na sondu. I suprug i ja smo se usmjerili ka tome
da ona dobije hranu i da joj se sanira disanje, a to
to ima Down sindrom, o tome tada nismo
razmiljali. Ljekari su nam rekli da malena mora
ostati na neonatologiji neko vrijeme. Nakon 17
dana bila je s nama, kod kue - pria Maida.
POSEBNA PANJA
Iz razgovora s drugim roditeljima, dodaje, uvidjela
je da postoji period kada ljudi u sebi moraju da se
pomire s injenicom da je pred njima veliki izazov,
dijete koje e trebati posebnu panju, ali i pomo
strunjaka. O emu se radi?
- Svi mi, kada zamiljamo svoje dijete, vidimo
ga sa sjajnom budunou, da je ininjer raketne
tehnologije, ljekar ... Onda u jednom momentu
shvatite da je, ipak, najvanije da je ono zdravo i
usmjerite sve svoje napore u tom smjeru.
Upravo ljubav i elja da tom malom biu ivot
uine ljepim podstakle su Emine roditelje da
iz okoline prikupe to vie informacija o odgoju
djece s Down sindromom.
- Imali smo sree da smo se vrlo brzo nakon
to je Ema izala iz bolnice susreli s divnom
pedijatricom, dr. Mirom Ademovi, koja nam
je u startu dala nekoliko dobrih savjeta. Rekla je:
Time to ste dobili dijete s Down sindromom,
ne trebate nita mijenjati u svom ivotu. Ako ste
ili na planinu i more, i dalje to inite, etnje, kafe,
kupovina, sve ete to i dalje raditi, ali s djetetom.
'/

3R]LWLYDQXLQDNQD(PLQRRGUDVWDQMHLPDOD
MHLQMHQDPODDVHVWUDVHGPRJRGLQMD
6DUDK
3HGLMDWULFDQDPMHQDNRQURHQMD(PH
VDYMHWRYDODGDWRSULMHURGLPRLGUXJRGLMHWH
1DPDMHWRXSUYLPDKELORQH]DPLVOLYR
MHUVPRKWMHOLGDVHSRVYHWLPR(PLGDVYH
QDSRUHXORLPRXQMX+YDOD%RJXGRELOLVPR
6DULFXGYLMHLSRJRGLQHQDNRQ(PH,VHVWUH
NDRVHVWUHSHWPLQXWDVHYROHSHWPLQXWDVH
VYDDMXVNXSDVHLJUDMXDSRND]DORVHGD
MH6DUDKMHQDMEROMLHGXNDWRU]D(PX6NXSD
LWDMXSLXXHSMHVPLFHSUDYHSUHGVWDYH
]DQDV2QDMHWMHUDQDQHNHVWYDULNRMH
(PLQLNDGQHELSDORQDSDPHWNDRQDSULP-
MHUGDVNDHVQDPMHWDMDQDSRGVPLMHK
bismo da se smiri i nastavljali. Ema je morala jesti
i dobivati na teini. Uz taj strogi ritam hranjenja
nismo dopustili da se iega liimo. Ili smo kod
prijatelja, oni su dolazili k nama, ili smo na more,
hodali po planini, sve pratei ritam hranjenja. Ve
nakon sedam-osam mjeseci sve je bilo bolje, a
nakon to su sanirane zdravstvene potekoe koje
je Ema imala na poetku svog ivota, napravili
smo jednu veliku fetu. Pozvali smo prijatelje,
rodbinu, okrenuli smo janje i proslavili roenje
naeg prvog djeteta - pria Maida.
Od roenja su joj mnogo priali, itali prie,
putali pjesme, ali kako sva djeca s DS-om
imaju govorne smjetnje, odlazak logopedu je
bio obavezan. Ema je sa svojim vjebama kod
ovog strunjaka poela u 13. mjesecu ivota. Dva
mjeseca kasnije je i prohodala.
- Njeni vrnjaci jesu mnogo ranije prohodali,
ve su i trkarali okolo, ali naa Ema nije mnogo
kasnila za njima. Postoji sistem vjebi koje roditelji
uz odgovarajui medicinski nadzor moraju raditi
s djecom s Down sindromom. Zato je bitna
edukacija roditelja i taj program rane intervencije,
koji nedostaje u naem sistemu. Naalost, roditelji
su esto preputeni sami sebi. Mi smo imali sree
da susreemo ljude koji su nam znali rei ta da
radimo.
PONOSNA MAMA
Zahvaljujui predanosti njenih roditelja, Ema ni u
emu ne zaostaje za svojim vrnjacima. Pohaala
je redovni vrti, a sada je trei razred "Tree
osnovne kole" u Sarajevu. U estoj godini poela
je trenirati ritmiku gimnastiku i veoma joj dobro
ide, pria ponosna mama.
- Vodili smo je svuda sa sobom i odlino se uklapa
u svako drutvo, tavie postaje mezimica. Inae,
djeca s DS-om su jako umiljata, a takvi su i
odrasli. Zato ih neki zovu vjena djeca, mada ih
ja ne bih tako nazvala, jer oni kada odrastu imaju
iste potrebe kao i njihovi vrnjaci. Prije bih rekla
da u njihovom odnosu prema okolini uvijek ima
odreena doza naivnosti i njenosti - kae Maida.
TIME TO STE DOBILI
DIJETE S DOWN
SINDROMOM
NE TREBATE NITA
MIJENJATI U SVOM
IVOTU. AKO STE ILI
NA PLANINU I MORE, I
DALJE TO INITE
AZRA 2012. 27
AZRA Nae teme
Upravo zbog toga roditelji i okolina imaju
tendenciju da im poputaju u mnogim stvarima,
to nije dobro za razvoj djeteta.
- Teko im se oduprijeti kada neto ele, ali ne
smijemo upasti u zamku da za njih radimo stvari
koje mogu sami napraviti. Treba ih stalno poticati,
gurati u pravom smjeru, makar sami sebi djelovali
kao strogi. Moj savjet roditeljima jeste i da iskoriste
sva prava koja im Zakon omoguava i da upiu
djecu u redovni vrti ve od tree godine, da se to
prije uklope s drugom djecom, kao i da iskoriste
mogunost redovnog kolovanja. Djeca s Down
sindromom koja su ukljuena u redovne kole
postiu bolje rezultate od vrnjaka u specijalnim
kolama, jer je za njih sama sredina poticajna. Oni
su veliki imitatori, pa ako sva djeca piu, itaju,
ue i oni e to raditi.
Danas je Down sindrom uz pomo odreenih
testova mogue otkriti tokom trudnoe. I tada
se pojavljuju moralne dileme, da li zadrati dijete
ili ne. S Maidinom trudnoom, prema rijeima
dr. Nejre Pai, koja ju je nadzirala tokom devet
mjeseci, navodno je sve bilo uredu.
- Mnogi se kada to saznaju dugo lome oko toga
ta uraditi. Iz ove perspektive ne mogu zamisliti
svoj ivot bez Eme. Ko god ta odlui, ne treba ga
osuivati, ta odluka je na roditeljima.
/'
''`'
0DLGDNRMDMHSRVWUXFLGLSORPLUDQLHNRQR-
PLVW]DSRVOHQDMHXXGUXHQMXLYRWVD
'RZQV\QGURPRPNRMHVHEDYLRVREDPD
V'RZQVLQGURPRPQMLKRYLPSRURGLFDPD
XVORYLPDSRGNRMLPDRQLLYHSRPDHSUL
RVWYDULYDQMXQMLKRYLKSUDYDNDRLSULWUDHQMX
QDMSRYROMQLMLK]DNRQVNLKUMHHQMDXVYLPYLG-
RYLPD]DWLWHRVREDVD'6RPHGXFLUDQMX
VUHGLQHLXSR]QDYDQMXVDVYLPLVWLQVNLP
PRJXQRVWLPDRVREDV'6RP
NAKON TO
SU SANIRANE
ZDRAVSTVENE
POTEKOE KOJE
JE EMA IMALA NA
POETKU SVOG IVOTA,
NAPRAVILI SMO JEDNU
VELIKU FETU
28 AZRA 2012.
AZRALijepe ene

`
'

/

`

'

\
'

Mlada Sarajka jedna je od nekoliko uspjenih bh. manekenki, koje


su u italijanskoj prijestolnici mode uestvovale na revijama i snimale
kampanje. Ovih dana boravi u Austriji gdje, takoer, ima ve dogovorene
angamane. Kue poput "Cesare Paciotti", "Quraishi", "Graziella" ve su
na listi Enisinih zavrenih projekata
ZABLISTALA
NA KASTIZIMA
U MILANU I BEU
0
R
G
Q
D

N
D
P
S
D
Q
M
D

4
X
U
D
L
V
K
L

30 AZRA 2012.
Mlada Enisa Njemevi poznato je lice
ljubiteljima modnih deavanja. Ve dugo smjelo
koraa pistom tokom bh. sedmica mode. Lako vas
zavara. Djeluje kao da ima dugogodinje iskustvo,
dok njeno lice i ispod slojeva minke pokazuje
drugaije.
Donosi mladost, dah svjeine, ten bez crtica
ivotnih iskuenja. Upravo tako je i izgledala na re-
viji dizajnera Udruenja "Modiko", prije nekoliko
sedmica u prolazu kod Kamernog teatra 55.
Ali, Enisa je znala kako birati. Sarajevska kola
manekenstva i ivota nije malo. Ovih dana
otputovala je u Be, gdje e boraviti nekoliko
dana prije dolaska u Milano. Metropole su joj
otvorile vrata, a doekana je s oduevljenjem.
- U Beu me oekuju kastinzi. Rije je o
poslovnim kontaktima u okviru kojih e me to
trite upoznati. Kasnije, u Milanu, dobivat u
pozive iz Austrije za revije i snimanja. Nakon
toga vraam se svojoj agenciji "Next models".
Tu me oekuje veliki broj kastinga, o ijim ete
rezultatima biti na vrijeme obavijeteni - kae
ova samouvjerena djevojka.
U PRAVO VRIJEME
I ne grijei. Dosad su svi njeni angamani
u svijetu mode izuzetno zapaeni. Agencija
"Next" jedna je od najveih modnih agencija
u svijetu pa Enisa s pravom naglaava kako je
velika privilegija biti dio te prie.
- Prve korake na pisti napravila sam u agenciji
"Nova maS". Za moj prvi angaman i odlazak
u inozemstvo zasluna je Dejla Glavovi i
njena scouting agencija. Nakon Sarah erkez,
bila sam druga manekenka koju je poslala
u modni svijet. Karijeru sam poela graditi
u "Ice modelsu". Napravila sam kvalitetan
book pa me Dejla lino predstavila u
"Next models" u Milanu i upoznala sa svim
"bookerima". Prihvatili su me i sve je poelo.
A sve je moglo poeti i ranije. Moda i
prerano. Tek to je zavrila osnovu kolu,
a Enisin roak, takoer model, poslao je
samoinicijativno njene slike u jednu modnu
agenciju u Be. Enisa im se odmah dopala.
Ipak...
- Odluila sam ostati ovdje. Htjela sam naprije
PIE: ZANA KOLO-MULABDI
neto nauiti na bh. modnoj sceni, da bih
bila spremna za ovakav korak. Iz tog perioda
moram potcrtati rad s Mirjanom Deak, koja
me poduila osnovama ove profesije. Evo, sad,
nakon etiri godine sam u Beu. Pria poinje
na pravi nain. Svaki dan imam razliite
poslove, od snimanja kataloga za nakit do
revija.
ORGANSKA
HRANA
Naglaava kako jednako uiva u koraanju
pistom, kao i u poziranju pred objektivnom.
Za svakog je modela jednako vano da ga
angairaju u oba segmenta.
- Modno i komercijalno ine savren spoj,
a imam dovoljno posla na oba polja. Osim
kua "Azel France", "Cesare Paciotti", bila
sam zatitno lice italijanskog skupocjenog
nakita "Graziella" i drugih italijanskih zvunih
modnih kua.
Koliko je imala sree, pokazuje i to da je ve
prvog radnog dana za agenciju "Next", na
prvom kastingu dobila posao za kozmetiku
kuu "Chilly". Potvruje kako samo
odvani uspjevaju, ali i naglaava kako joj je
obrazovanje na prvom mjestu.
- Sretna sam jer sam uspjela da se upiem na
Farmaceutski fakultet, to je i bila moja elja.
Sad vrijeme koristim da se posvetim karijeri.
Lijepa brineta sretno je zaljubljena. Detalje
ne eli da otkrije. Pria kako u modelingu
nema uzore, ali postoje osobe iji e savjet
uvijek posluati. Naglaava da mnogo panje
posveuje svom izgledu i rezultati su tu.
- Znam da je sve jednim dijelom povezano
s genetikom. Meutim, uvijek pazim
na ishranu, unosim dovoljno tekuine u
organizam i svakodnevno vjebam. Moji
roditelji bave se proizvodnjom organske hrane.
Sve to jedem je zdravo, pripremljeno s puno
panje i ljubavi moje mame.
U slobodno vrijeme Enisa ita ili gleda
flmove. Voli i da tri, vozi bicikl ili roulue, a
ostatak vremena provodi s bliskim osobama,
koje je, kae, ine sretnom.
- Mlada sam i mnogo je ciljeva koje bih voljela
dostii. Naravno, na prvom mjestu je to da
zavrim Farmaceutski fakultet i uspijem na
onaj nain koji sam sebi zacrtala. Sve to elim
u privatnom ivotu su zdravlje i srea - kae
Enisa na kraju.
(QLVDMH]DWLWQROLFHNXH&HVDUH3DFLRWWL
1DELOERUGLPDNXH$]HO)UDQFH]DDN-
WXHOQXVH]RQX
AZRA 2012. 31
AZRA
M
A
D
E
I
N
B
I
H
''/ ''
OTKRIE
GODINE
U MOTO
SPORTU
A
M
A
I
N
I
N
B
I
H
B
I
H
''
32 AZRA 2012.
Vie od igre s vrnjacima i lutkama
sedmogodinja Mia Ribi iz Velike Kladue
uiva samo u vonji motora. Dok na startnoj
liniji eka poetak utrke, sjedi na svom
dvotokau s kanisterima ispod nogu. Tata
Andres ih je tu stavio, kako ne bi izgubila
ravnoteu jer jo nije dovoljno velika da
nogama moe dotaknuti tlo. Ve je pregledao
stazu i uvjerio se da je motor potpuno
ispravan. Mama Saida joj na glavu stavlja
kacigu, posljednji dio zatitne opreme. To je
njeno zaduenje.
Pored Mije na motorima su sve djeaci. Stariji
od nje po godinu, dvije, tri... Ona je djevojica
i najmlaa je, ali eli pobjedu po svaku cijenu.
I ve je navikla da je dobija. Od 15 odvezenih
trka 11 puta je slavila pobjedu, tri puta je
bila druga i jedanput trea. Viestruka je
ampionka Hrvatske u motocrossu (ekstremni
sport) i supercrossu (disciplina motocrossa
na vjetakim stazama). Ove godine ponijela
je i titulu otkrie godine Hrvatskog moto
sporta".
POBJEDE I PORAZI
Upravo ovom prekrasnom otkriu" s
krupnim smeim oima mnogi predviaju
blistavu budunost u motocrossu. Talent
poput njenog ne postoji nigdje u svijetu.
Otkrio ga je njen tata, kada je Mia imala tek
etiri godine.
- Na motori sam joj stavio pomone tokie.
Prva vonja je bila u parku nae kue. im
je sjela na motor Mia je jednostavno dodala
gas i povukla i mene za sobom, jer sam vezao
motori pagom. Na nae veliko zadovoljstvo
od prve je kontrolirala motor, dodavala gas,
skretala i koila. Sve je to bilo popraeno
njenim gromoglasnim smijehom oduevljenja.
Nakon pola sata otili smo na oblinji
hipodrom gdje je satima vozila. Meutim, bila
je sve bra, a samim tim postojala je opasnost
da se i isprevre u zavoju zbog pomonih
tokia. Obustavili smo vonju uz obrazloenje
da mora najprije nauiti bicikl. Napravila je to
sutradan, u roku od pola sata, od silne elje da
ponovo sjedne na motori - pria Andres.
Ponovo su otili do hipodroma i skinuli
pomone tokie. Vozila se satima. Nakon
dva dana vie nije eljela da vozi po ravnom,
ve po pravoj motocross stazi. Insistirala je na
svakodnevnim, viesatnim treninzima, a ubrzo
je poela i skakati. Padala je i dizala se. Plakala,
brisala suze i nastavljala s vonjom. Dolo je
vrijeme za utrke, prve pobjede i poraze.
Uvijek cilja na ovo prvo, a ako se to ne desi,
sjedi na svom motoru i plae.
- Drugo mjesto za nju je isto to i poraz. Ne
silazi po pola sata s motora i plae. Dolaze je
tjeiti svi vozai i gledaoci. Ljuta je na onoga
to je mahnuo zastavom za kraj trke", a njoj
je jo samo malo trebalo da vrati vodstvo
i pobijedi. Uglavnom su padovi razlog za
izgubljene trke. Dok je podignemo, dok
otplae, konkurenti je preu - kae njen tata,
koji je ujedno Mijin trener.
Mia je do sada osvojila 37 pehara i 7
medalja, te nekoliko plaketa za dravna
prvenstva Hrvatske. U BiH postoji disciplina
motocrossa, ali nema nijednog vozaa iz
priblino njene klase s kojim bi se mogla
utrkivati. Takoer, u Hrvatskoj vie nema
konkurencije u svojoj klasi MX50.
- Sada se utrkuje s djeacima starosti od devet
do 11 godina, iz klase od 65 kubika. Mi kao
roditelji oekujemo dane kad e nastupiti
na Evropskom i Svjetskom prvenstvu. Za to
trebamo ekati da napuni osam godina i pree
u klasu 65 kubika. Do tada, nastojat emo da
nastupi na meunarodnim trkama.
Nesvakidanje vjetine ove djevojice moete
vidjeti na brojnim videoklipovima na
YouTubeu. Impresivni su njeni skokovi, koji
su u posljednje vrijeme narasli do cijelih 18
metara!
NEMA
KONKURENCIJE
- Nismo nikada primijetili da ima straha. Mi
je koliko god moemo spreavamo da puno
skae, pogotovo na treninzima, objanjavajui
joj da se utrke dobijaju dobrom vonjom
u zavojima. Meutim, ona nas poslua, ali
nakratko. Jedino to smo joj uspjeli zabraniti
jeste da pravi fgure u zraku i zakree motor
po uzoru na vozae iz velikih kategorija. To je
veoma opasno ako ne uspije izravnati motor
prije doskoka.
A plae li se roditelji tih njenih egzibicija?
- Za vrijeme same trke se ne plaimo. I mi
izgaramo u toj elji za pobjedom. Meutim,
svaka no prije trke je obino bez sna.
Uivamo gledajui je dok skae jer ona to radi
s velikom sigurnou. Istovremeno smo veoma
oprezni, te pomno pratimo da li ima dovoljno
snage i koncentracije. im primijetimo
i najmanju nesigurnost u skoku, odmah
prekidamo trening i aljemo je na odmor.
3,j((/9(',1$'$.0,
Viestruka je ampionka
Hrvatske u motocrossu
(esktremni sport) i
supercrossu (disciplina
motocrossa na
vjetakim stazama).
Ove godine ponijela je
i titulu otkrie godine
Hrvatskog moto sporta".
Talent poput njenog ne
postoji nigdje u svijetu.
Ima sedam godina.
Roena je i ivi u BiH,
pod ijom e zastavom,
nadamo se, nastupiti na
Evropskom i Svjetskom
prvenstvu
''
2YLPVSRUWRPQHNDGDVHEDYLRL0LMLQ
WDWD6HGDPGHVHWLKMHYR]LRPRWRFURVVX
WDGDQMHPSUYHQVWYX-XJRVODYLMH.DH
GDQLMHPDR]QDDMQLMLKXVSMHKDWHGDMH
QMHJRYDNHUNDPQRJREUDRGQMHJD
%LRVDPVLURWLQMDDWRMHVNXSVSRUW3UL-
MDWHOMLVXPLSRPDJDOLGDVNXSLPSDUH]D
EHQ]LQ8NRPSOHWQLPWURNRYLPDQDMPDQ-
MDVWDYNDMHPRWRUD0LMLVDGDWUHEDMXGYD
]DVH]RQXMHGDQ]DWUHQLQJHLMHGDQ]D
WUNX,QDHPRWRUNRWDJRWRYRHXUD
XRYRMVDGDNODVL7ROLNRNRWDLQMHJRYR
RGUDYDQMHXWRNXVH]RQHMHUSUHOD]LPR
JRGLQMHYLHRGNLORPHWDUDSR
WUHQLQ]LPDLWUNDPD
AZRA 2012. 33
HAMALUA
Vratila mi se daidinca neku no sa sijela, koje je bilo
uprilieno da se, eto, na neki nain proslavi odlazak u
penziju nae bive kominice, koju znam otkako znam
za sebe. Odlazi u nekakvu penziju, prijevremenu,
bolje i to nego da ostane bez posla. Inae, da je bilo
po njenim eljama, radila bi, volontirala ako treba, ma
daba, ne bi u penziju. Ali, nije bilo druge - spaavaj
to se spasit' moe. Veli daidinca, ona plakala,
ponaala se istrzano, nenormalno. Ona je pokuavala
oraspoloit na sve naine. Te priale lascivne viceve
o penzionerkama u starakom domu, sve bacile na
prednosti sadanjeg joj statusa, smiljale joj hobije i
osmiljavale slobodno vrijeme.
- Ih, kad te zgomba kakav udovac pa poahkad
na planinu poahkad na more a bogme i na druge
destinacije! - prasnule su u smijeh.
I niko nije glasno izgovorio ono to i ja znam jo
od djetinjstva. Da je budala kojoj nema lijeka jer je
itav ivot voljela i bila odana ovjeku koji nikad ni u
primisli nije bio njen. Inae, njen ef prije rata, ef u
ratu, ef poslije rata, ef do groba.
Kao mlada arhitektica zaposlila se osamdesetih godina
u tu neku dobru kompaniju. Je l' bio Energoinvest,
Unis ili Elektroprivreda, ne sjeam se. A on ef.
Zgodan, armantan, manipulator koji se iz svih
ivotnih situacija uvijek izvue. I nekako opstaje u
svim sistemima kao strunjak, profesionalac. Zapravo
samo dobro radi vlastiti marketing - zna se dobro
prodati. Uspjean i da ga na glavu baci, ne zbog
strunosti nego zbog snalaljivosti. I pasjaluka.
Ma nije on nju ni pogled'o. Onako smjernu, fnu,
pravo tihu i lijepo odgojenu treberku, prosjene
vanjtine i niim intrigantnu. Ali, ona se uspjela
nametnut' k'o njegova desna ruka. On, onakav
manipulator, usadio joj je u glavu da je to velika ast -
biti njegov sluga, njegovo lojalno pae koje e i lajati i
gristi ako joj se kae.
Aman, godinama nju taj entuzijazam nije naput'o.
Sva sretna zbog njegovog povjerenja, jer ju je pustio
da se vine do visina njegove blizine. ene su dolazile
i prolazile kroz njegov ivot. Ona sa svakom bila
prividno dobra, svjesna da ona nikad nee biti na
njihovom mjestu. A kad bi ih odbacio, vidjelo se
neskriveno likovanje.
- Eto, ufursatila se bila da e ostat' s njom. Nee,
nee... Nee on ni s jednom ostat', sve su prolazne
osim mene. Meni jedinoj vjeruje, na mene se oslanja,
ma samo da vidi haosa kad odem na godinji odmor.
A na godinji odmor je odlazila samo da bi ef uvidio
koliko je ona nezamjenjiva, koliko mu je potrebna,
koliko bez nje ne moe. I uivala kad bi joj on zviznuo
k'o cuki da se ranije vrati sa odmora jer "ovi drugi
pojma nemaju". Ona se zadovoljila time. Znala je da
nikad nee biti s njom. Nije da on ne bi. Opalio bi
on nju usput, isto iz dosade. Ali je mudro procijenio
da mu vie vrijedi ovakva, lojalna rudarka, nego da je
sutra povali, pa da ona umisli da to moe trajat' i onda
eto ti belaja, nepotrebno.
ak i kad je njegov brak puk'o, nije se ponadala da bi
ona mogla uskoit' na to mjesto. Moda jeste u onim
ludim matanjima kad ovjek ostane sam pa mu svata
naumpada, zamilja razne bajke i utopije. Ali nikad to
nije glasno izgovorila.
A u drutvu nije nikako mogla sakrit' pustu
fasciniranost svojim nadreenim, svojim efom, svojim
ifom, kraljem, lafom, kozerom...voom! Vidi ti
da ona hoe to drat' pod kontrolom pred svijetom,
ali daba, malo izdri, pa kad je ponese, svi se samo
zgledaju.
Bilo je onih koji su je upozoravali da ga ne smije tako
idealizirat'. Pa i onih koji su joj otvoreno drmnuli u
lice da je zaljubljena k'o guska, da joj je bolje da sebi
trai selameta, a ne da izgrava njegovog pit bula, desnu
ruku, oinji vid i sline gluposti.
Govorila joj je to mati, sestra, a i bliske prijateljice.
Ali, svi su brzo shvatili da ta pria ne pije vode. I ne
samo to - odselila se iz mahale kako ne bi ivjela tako
neshvaena u zatucanoj" sredini. Kupila stani izvan
mahale, kako kae, jer nije ona mahalua... Jok, mislim
se, i nisi mahalua - ti si prava hamalua!
ef joj pomog'o da dobije dobar kredit, jata, njeno
sunce, njen dobrotvor, svi su nita spram njega! I
nastavila rintat', pokrivat' ga i poslovno i privatno. Ma
nijedna njegova enska nije bila ljubomorna na nju.
A i to bi?! Skontale da je hableina. A ona... Vidjela
sam jedne prilike orgazmini pogled uperen prema
efu dok je on dr'o 'nako trivijalno izlaganje. Gurala je
prijateljicu do sebe laktom u bubrege i govorila: -
Zar nije genijalan?!
U ratu se on ugnijezdio na neku radnu obavezu i
opet isplivao k'o neki faktor. Dakako, povukao nju za
sobom. Poslije rata pokrenuo neku frmu, koga e sa
sobom nego nju - njegov nezamjenjivi multipraktik.
Ona nije ni primjeivala kad joj smanji plau, ili kad
plaa skroz preskoi. Ma nije ni pitala, sve za vii cilj.
Na koncu je on potroio sve svoje kredite i frma
dola pod steaj. Nije imala kud, tako skrhana
pred "nepravdom - drugi su krivi, a ne ef, u ovoj
zemlji kvalitetni i poteni ne uspijevaju..." Potegla
je sve mogue veze i izganjala sebi te neke penzijice,
te prijevremene mizerije, jer je bila prijavljena na
minimalac.
I sad su taj dogaaj moja daidinca i ostale ene trebale
slaviti na tom sijelu. Ma ovjek bi plak'o, a ne slavio.
Imala je ona te neke dvije-tri vezice. S jednim je ak i
u Egipat putovala. Ima slike na kamili koje pokazuje -
ona je jahala kamilu kad niko nije i'o u Egipat, hej, u
onaj komunistiki vakat, kako istie. Rado bih joj rekla
- ali zato si ti najjahanija kamila u povijesti jahanja! Da
si makar bila uzjahana kako treba, nego nita - samo
u mozak.
Ipak utim. Moda je svjesna kako je proerdala svoj
ivot. A moda i nije, moda sebe lae i bjei od istine.
Kako god, nije ona loa, nekom bi bila dobra ena.
Ali, to bi rek'o narod, da su babi muda, bila bi dedo.
AZRA Kolumna
Znala je da nikad nee biti s njom. Nije da on ne bi. Opalio bi on nju usput, isto iz dosade.
Ali je mudro procijenio da mu vie vrijedi ovakva, lojalna rudarka, nego da je sutra povali,
pa da ona umisli da to moe trajat' i onda eto ti belaja, nepotrebno
PIE: INDIRA KUUK-SORGU
34 AZRA 2012.
S
t
y
l
i
s
s
i
m
o
I jo:
Bh. modni bloger
pie o jesenjem
looku za mukarce
Moda: Vrijeme je
za retro print
Otkrivamo vam
tajne ljepotica
iz svih dijelova
svijeta
zima voli
pohovanu hranu
caj
da ne
cujete
galamu
svijeta
Pijte
Stylissimo
Moda
Retroprint
je tako
Meu uzorcima ove sezone
posebnu panju privlae razliiti
retroprintovi. Prepoznat ete ih
u kolekcijama poznatih modnih
kua, jer pojedine kreacije podsjeaju
na nekadanju umjetnost
oslikavanja tapeta ili
dekorativnih tkanina.
Pravilna kombinacija
razbit e monotoniju
jesenjeg dana, a ova vrsta
tkanina ostavlja mnogo prostora za
eksperimentiranje.
Najbolja varijanta je
kombinirati odjeu s uzrokom sa
jednobojnim tkaninama. j j
m sa
ma.
ik
//
'
'
'

'
'
'

'
'/'\
\''''/'`
36 AZRA 2012.
'/

'

/
`
/

'

\/
'\`'
AZRA 2012. 37
Sakrte ruke
u tople depove
Stylissimo
Moda
Ovo je moj novi jesenji look. U ovo vrijeme uivam u vonji
biciklom po gradu obuen u novi blejzer koji sam kupio na eFoxcity.
com (odlina online prodavnica s nevjerovatnim cijenama), "Zara"
demperu i hlaama, "Diesel" izmama i torbi, koju sam naruio
putem Wholesale-dress.net .
Ova online prodavnica nudi vam iroku lepezu najrazliitih odjevnih
predmeta. Uivam kupujui detalje, koji su vrlo kvalitetni po sigurno
najnioj cijeni na netu.
FASHION BLOGER
'`''`/\/'/`
Vladan Gavri
Novi jesenji look
/
'

`
/
`

\
/
`

'

''`
Jedan od must have dodataka na vaim kratkim ili dugim jaknama,
te XXL kaputima, koji su hit ove sezone, jesu veliki depovi.
U varijanti predimenzioniranih kaputa oni jednostavno skladno
izgledaju. Ukoliko ste zaboravili rukavice, mada to nije damski,
predlaemo vam da ruke zagrijete u toplini velikih depova.
/'`/`/\/`''/`'
38 AZRA 2012.
Stylissimo
Neseser slavnih
Aida Jahi
MLADA MANEKENKA MODNE AGENCIJE "NOVA MAS"
SVJESNA JE DA SU U NJENOM POSLU LIJEP I NJEGOVAN
IZGLED NAJVANIJI ADUTI. STOGA AIDA NE TEDI
KADA SU KOZMETIKI PREPARATI U PITANJU, A NERI-
JETKO SE POASTI I NEKIM BEAUTY TRETMANIMA
Nabrojte nam Vaih top pet beauty
proizvoda?
- "Uriage Hyseac" maska za lice,
"Avene Cicalfalate" krema, "Bourjois"
bronzer, "Lancome Hypnose Star"
maskara, "MAC Transparent" puder
u prahu.
Najkorisniji beauty savjet koji ste ikada
uli glasi...?
- Za odlian ten: Mnogo sna, tenosti
i temeljito istiti lice prije spavanja.
Ljepotu ste naslijedili od....
- Kombinacija maminih i tatinih
gena!
Kada ste se prvi put naminkali?
- To je bilo nekad na poetku srednje
kole, malo maskare i pudera. I
danas je tako. Nisam imala te faze
eksperimentiranja sa minkom.
Njegujem prirodan izgled, te obino
nosim malo ili nimalo minke.
Mnogim djevojkama je teko pronai
savren puder, ta Vi preporuujete?
- Preporuujem "Lancome Teint
Miracle" puder, koji je izuzetno blag i
odlian je za mladalaku kou, te daje
svje i prirodan izgled.
Koristite li vodootporne maskare?
- Imala sam loa iskustva s
uklanjanjem vodootporne maskare,
tako da nisam pobornica iste. Moj
izbor je "Lancome Hypnose Star
''maskara.
Na koje beauty tretmane najradije
odlazite?
- Veoma vodim rauna o svom
tenu, koji zbog modelinga mora biti
apsolutno perfektan, tako da najee
posjeujem kozmetiara radi tretmana
ienja lica.
Ko se brine za Vau kosu?
- Imam veoma dugu i gustu kosu,
koja zahtijeva posebnu njegu,ali ne
kompliciranu. Izbjegavam sprave
za oblikovanje i ravnanje kose, ne
farbam je, redovno posjeujem frizera
i koristim Loreal ELSEVE proizvode
za njegu kose.
ta prvo primijetite na svojim
vrnjakinjama kada je rije o make-
upu?
- Danas djevojke nose previe minke
i, ini mi se, tee da izgledaju starije.
Ugledaju se na kojekakve zvijezde, te
"njeguju" potpuno neprirodan izgled:
ekstenzije, vjetake trepavice i nokti,
pretaman ten. Potpuno zaboravljaju
na pravilo da je manje vie i da je
prirodan izgled, ustvari, najljepi.
LOA ISKUSTVA S
VODOOTPORNOM
MASKAROM
40 AZRA 2012.
"Revelique" je internacionalna kozmetika marka iz Austrije,
koja je na svjetsko trite krenula 14. augusta 2012. godine iz
BiH. Visokokvalitetan asortiman kozmetike marke "Revelique"
obuhvata vie od 100 proizvoda iz podruja dekorativne kozmetike.
Kozmetika kua "Revelique" nagrauje tri itateljke svojim
proizvodima. Sve to treba da uinite jeste da to prije tano odgovorite
na sljedee pitanje:
Odakle potjee "Revelique"?
Odgovor aljite na broj: 091 510 101, tako to ete prvo ukucati
kljunu rije: OK, zatim odgovor na pitanje, ime i prezime,
te adresu.
6,85 KM
"Revelique"
bogato ulje
za nokte
8
,
7
5

K
M

"
R
e
v
e
l
i
q
u
e

T
o
u
c
h

u
p
"

k
o
r
e
k
t
o
r
11,35 KM "Revelique Mousse" podloga u pjeni
9,80 KM "Revelique" dvobojno sjenilo za oi
11,75 KM "Revelique" transparentni puder u prahu
5
,
4
5

K
M

"
R
e
v
e
l
i
q
u
e
"

s
j
a
j
n
a

k
a
j
a
l

o
l
o
v
k
a

z
a

o

i
9 KM "Revelique
duo mat" rumenilo
6,85 KM
"Revelique 2u1"
zatitni lak
5
,
5
0

K
M

"
R
e
v
e
l
i
q
u
e

k
a
j
a
l
"

o
l
o
v
k
a

z
a

o

i

Pokloni za itatelje
AZRA 2012. 41
Stylissimo
Lepa kao Italanka,
panjolka, Indka...
NEMA ENE KOJA BRAZILKAMA NIJE POZAVIDJELA NA ZGODNOM I ZATEGNUTOM TIJELU,
INDIJKAMA NA BUJNOJ KOSI, FRANCUSKINJAMA NA SATENSKOM TENU, KINESKINJAMA NA
ZDRAVOJ PUTI... U OVOM BROJU "AZRE" PROETALI SMO SVIM DIJELOVIMA SVIJETA, TE OT-
KRILI U EMU JE TAJNA LJEPOTE NJIHOVIH ENA
42 AZRA 2012.
Italanke znaju tajnu dugih
trepavica
Put do zavodljivih trepavica vie je nego
jednostavan. Svaku veer prije spavanja trepavice
namaite ricinusovim uljem i bit ete ugodno
iznenaeni efektom ovoga jeftinog i jednostavnog
kozmetikog recepta. Italijanke imaju i svoj recept
za prirodni regenerator za kosu, koji je efkasna
zamjena za skupe kupovne preparate.
Da biste kosi vratili sjaj te je sauvali od
oteenja zbog UV zraka, napravite italijansku
masku od bjelanjaca. Istucite pjenasti snijeg od
dva bjelanjca te ga ravnomjerno nanesite na
mokru kosu i ostavite da djeluje 10 minuta.
Operite kosu amponom i mlakom vodom.
Po uzoru na Italijanke, od toplog maslinovog ulja
i nekoliko kapi ulja vitamina A pripravite kupku
koja e hidratizirati nokte. Tretman ponavljajte
redovno, svake dvije sedmice, pa e se nokti
manje listati i pucati, te e biti zdravi i jaki.
Grkinje: Jogurt u svrsi ljepote
Pomijeajte oljicu punomasnog jogurta i
kaiicu maslinovog ulja, nanesite smjesu na
cijelu kosu, ostavite da djeluje pet minuta te
potom isperite kosu hladnom vodom. Grka
maska od istog jogurta hidratizira, smiruje
i njeguje kou. Jogurt moete i pomijeati s
malo meda i maslinovog ulja.
Francuskinje imaju kou
poput satena
Da biste pomogli koi da lake prebrodi
zimu te ostane meka i blistava, po uzoru na
Francuskinje i Poljakinje, nanesite na lice
masku od toplog meda. Isto vrijedi i za usne.
Ostavite masku da djeluje pola sata, te je
operite. Koa e biti njena poput satena.
Savrena koa i Inde
Kokosovo ulje potie rast kose, pa ga Indijke
koriste kao regenerator bez ispiranja. Zagrijano
kokosovo ulje umasirajte u vlasite jedanput
sedmino i ostavite da djeluje preko noi. Kosa
e biti gua, sjajnija i bez ispucalih vrhova.
Indijke su stoljeima liniju oko oiju ocrtavale
kajalom. To je drevna minka za oi metalnog
sjaja i neprozirne teksture koja iznimno istie
oi. Pravi se od prirodnih sastojaka - pepela
pomijeanog s uljem ili, jo bolje, bademovim
maslacem koji e i nahraniti njenu kou.
panjolke znaju tajnu
krompira
elite li prikriti tragove neprospavane
noi, umjesto za korektorom posegnite
za krompirom. Krike krompira briu
podonjake, te posvjetljuju tamne kolutove
oko oiju. Ovim jeftinim i djelotvornim
trikom panjolke se slue od davnina.
Japanski sake za kupku
Za blistavu kou Japanke u vodu za kupanje
dodaju od tri do etiri ae sakea.
Ljepotice iz Singapura lice njeguju maskom od
avokada i papaje, a kovrde krote kokosovim
uljem, tako da utrljaju nekoliko kapi na vrhove
prije spavanja.
Turkinje vole tratinice
Svijetla kosa e biti blistava primijenite
li drevni turski recept. Prokuhajte oljicu
tratinica u dvije oljice vode te ohlaenom,
procijeenom tenou prelijte kosu i osuite
na zraku.
Jamajka: Soda bikarbona
za pritie
Po uzoru na ene s Jamajke, izmijeajte sodu
bikarbonu s vodom te pastu nanesite na
pritie. Izvui e masnou iz pora te isuiti
akne. Ako je koa suha, u hidratantnu kremu
dodajte kap ulja vitamina E.
Australke i "voe anela"
Australke oboavaju kreme od papaje koju
nazivaju "voem anela". Krema od papaje
je vienamjenski preparat kojim efkasno
rjeavaju itav niz konih problema - od
opekotina od sunca, posjekotina, uljeva, pa
do ispucalih usana i ekcema.
Brailke: Pesak za ivajano
telo
Brazilske ljepotice poznate su po prekrasnim
tijelima bez celulita, te svilenkasto glatkoj i
zategnutoj koi. Njihova je tajna "zakopana"
u pijesku - Brazilke, zapravo, pijesak koriste
kao prirodni piling koji ljuti mrtve stanice s
koe zagrijavajui pritom kou, to pomae u
efkasnijem sagorijevanju masnoa.
Kineskinje: Ljepota dolazi
iz rie
Proizvodi za njegu lica koji sadre bijeli aj
pomau koi da se efkasnije bori protiv slobodnih
radikala. Bijeli aj s ruzmarinovim uljem vratit e
kosi zdrav, prirodan sjaj ako mjeavinom prelijete
kosu nakon zadnjeg ispiranja.
Ria je bogata antioksidansima koji spreavaju
prijevremeno starenje koe. U boicu s vodom
stavite kinesku riu i ostavite da se namae 20
minuta. Procijedite vodu, njome namoite pekir,
te ga drite na licu 10 minuta jedanput sedmino.
ileanke vole crveno groe
Sve to je potrebno za trik ljepotica iz ilea su
brano i crveno groe. Zgnjeite bobice groa,
te dodajte dvije kaike bijelog brana i umijesite
tijesto. Smjesu nanesite na lice, ostavite je da
djeluje priblino 10 minuta te potom isperite
kou i ona e zraiti svjeinom.
Ue pore i Kotarike
Pomijeajte jednake dijelove svjee iscijeenog
narandinog soka i vode. Vatom nanesite tenost
na cijelo lice, izbjegavajui podruje oko oiju.
Ostavite tonik nekoliko minuta te isperite lice i
proirene e pore biti vidljivo suene.
Flipinke "poliraju" kou aloa
verom
Prelomite listove aloa vere na pola, sok utrljajte u
vlasite te isperite. Da bi gruba koa bila njena i
glatka, 1/4 oljice sjeckanog umbira pomijeajte
s 1/4 oljice fno sjeckane limete, pa smjesu
utrljajte na suhe dijelove.
Da biste se rijeili grube koe na laktovima te
crvenila i pritia ispod pazuha, pomijeajte
kaiku sode bikarbone sa sokom dvaju limuna.
Mjeavinu utrljajte na te dijelove koe te
nakon 20 minuta isperite vodom i namaite
hidratantnom kremom.
Londonke vole suhe ampone
Kao i veina ena, i Londonke muku mue s
tvrdom vodom koja kosu ini krhkom. Stoga se
u britanskom kraljevstvu pridravaju nepisanog
pravila da kosu ne treba prati ee od tri puta
sedmino. Frizer Kevin Murphy savjetuje da je
primjena suhog ampona u meuvremenu bolja
nego preesto pranje kose.
AZRA 2012. 43
Stylissimo
Lepe vesti
Dr. Pasha ulje od
sjemenki groa
'U3DVKDXOMHVMHPHQNLJURDER-
gato je linolnom masnom kiselinom
i drugim esencijalnim masnim kiseli-
QDPDNRMHMDDMXHOLMHWNLYDLKLGUD-
WL]LUDMXNRX6DGULYHOLNXNROLLQX
YLWDPLQD(L)3RPDHXQMH]LVYLK
WLSRYDNRHDSRVHEQRRVMHWOMLYH
LGHKLGULUDQHPDVQHNRHOLFD
'MHOXMHQDNRLVNORQRMDNQDPDWLWL
NRXRGLQIHNFLMDLREQDYOMDMXHJ
MHGMHORYDQMD3RPDHX]DWH]DQMX
NRHLRGUDYDQMXQMHQRJWRQXVD
1DQLMHWLQDSUHWKRGQRRLHQX
NRXOLFDLYUDWDQMHQLPPDVLUDQ-
MHPYUKRYLPDSUVWLMX8OMHVHMDNR
EU]RXSLMD
Breaking Dawn
kolekca i
Essencea
.R]PHWLNDNXD(VVHQFHGRELODMH
HNVNOX]LYQRSUDYRGDQDSUDYL%UHDN-
LQJ'DZQ7KH7ZLOLJKW6DJDWUHQG\
NROHNFLMXLVYRMLPNRULVQLFLPDSRQXGL
QRYHDWUDNWLYQHSURL]YRGH/DNRYL
]DQRNWHUXPHQLORVKLPPHUVMDMLOR
WXHYLLUXHYL%UHDNLQJ'DZQX
SURGDMLVXYHRGSRORYLQHRNWREUD
udesni cvjetovi i
arobni listovi i
L'Occitanea
.R]PHWLNDNXD/2FFLWDQH
L]VYRMHUDGLRQLFHGRQRVLGYLMH
QRYHPLULVQHNROHNFLMHLQVSLULUDQH
FYLMHHPLOLVWRYLPD]DDUDQH
SURYDQVDOVNHXPH.ROHNFLMD
XGHVQLFYMHWRYLMHSRSXWEUDND
L]PHXYRDLFYLMHD2YDNROHNFLMD
]DHQHSUL]LYDPLULVUXHLERXUD
XYH]DQLKXYLMHQDFRNUXHQVODWNLP
FUYHQLPERELFDPD
DUREQLOLVWRYLMHXQLYHU]DOQLPLULV
VQRWDPDXNRMLPHSRGMHGQDNR
XLYDWLLPXNDUFLLHQH6YMHD
NRPSR]LFLMDXMHGLQMXMHYHUEHQXV
OMHQMDNRPFLWUXVQLPYRHPLYDQL-
ORPXVDYUHQXKDUPRQLMX
Avon Go Glam Paleta
make up-a
1HSRVWRMLEROMLQDLQGDVH]DLQLMHVHQ
RGNRPELQDFLMHQLMDQVHQDMOMHSLKERMD
L]SULURGH$YRQ*R*ODPSDOHWDQXGL
UD]OLLWLKQLMDQVLVMHQLODERJDWHWHNVWXUH]D
GXJRWUDMDQLSRVWRMDQVMDM7XMHLQLMDQVL
sjaja za usne koji hrane usne. Za dodatno
RVYMHHQMHOLFDWXVXLGYDUXPHQLODWHWUL
DSOLNDWRUD]DQDQRHQMH
u
a
L'
.R
]V
RY
YLM
UR
X
]P
D
YH
UY
ODMH
UHDN-
HQG\
QXGL
RYL
MLO LPPHUVMD
HYLLUXHYL%UHDNLQJ'DZQ
RGDMLVXYHRGSRORYLQHRNWRE
DMLOR
X
EUD
.R]
HNV
LQJ
NRO
QR
]D
WX
SUR
'
ga
i d
Breaking Dawn
kolekca i
gg
RGNRPELQDFLMHQLMDQVHQDMOMHSLKERMD
L]SULURGH$YRQ*R*ODPSDOHWDQXGL
UD]OLLWLKQLMDQVLVMHQLODERJDWHWHNVWXUH]D
GXJRWUDMDQLSRVWRMDQVMDM7XMHLQLMDQVL
sjaja za usne koji hrane usne. Za dodatno
RVYMHHQMHOLFDWXVXLGYDUXPHQLODWHWUL
DSOLNDWRUD]DQDQRHQMH
n
FU

V
X X
NR
OMH
OR
L
.
L]
QR
FY
S

L]
]D
XY
FU
DUREQLOLV-
WRYLORVLRQ
za tijelo
DURYQLOLVWRYLNUHPD]DUXNH
XGHVQLFYMHWRYLVYMHW-
OXFDYRXOMH]DWLMHOR
XGHVQL
FYMHWRYL
gel za
WXLUDQMH
44 AZRA 2012.
Stylissimo
Moja4zida
JASTUK JE NEIJA
JEDINA DOMOVINA
S DOLASKOM KRAIH I HLADNIJIH DANA SVE VIE VREMENA PROVODIT EMO U SVOM
DOMU. S AJEM, KAFOM ILI KUHANIM VINOM U RUCI, ZAVALJENI MEU JASTUKE LISTAT
EMO OMILJENU KNJIGU ILI GLEDATI TV. A TIH MALIH UKRASNIH JASTUKA NIKAD DOSTA.
OSIM FUNKCIONALNE, IMAJU I DEKORATIVNU ULOGU. ARENI, JEDNOBOJNI, S RAZNIM
PRINTOVIMA, OD SATENA, SVILE, IPKE ILI OD PAMUKA PROSTOR U KOJEM BORAVITE
MOGU UINITI ROMANTINIM, ELEGANTNIM ILI JEDNOSTAVNO VESELIM
46 AZRA 2012.
Napravite sami
Zato troiti novac, kada je lako napraviti
jastue po principu "uradi sam" za male
pare. Potrebni su vam: papir, platno, suner,
maina za ivenje ili samo igla i konac, malo
dobre volje i mate. Nacrtajte na papiru
kako biste eljeli da jastuk izgleda i obljeite
dimenzije. Zatim oblik precrtajte na platno,
poeljno je da to uradite na naliju platna
i tako da dimenzije na platnu budu za dva
centimetra vee, kako biste napravili porub.
Kada iscrtate strane jastuka na platno, isijecite
ih, spojite tako da je lice platna s unutranje
strane i priijte. Ostavite otvor na jednoj
strani priivenog platna duine barem 15 cm,
kako biste kroz taj otvor ubacili spuvu. Kada
zavrite sa ivenjem, izvrnite presvlaku tako da
lice platna bude sa spoljne strane. Napunite
jastuk spuvom i priijte otvor koji ste ostavili.
Ukrasite ih trakicama, ipkom, naijte im
ui, nos, oi, ruke, priijte im simpatine
aplikacije, oslikajte bojom za tkaninu...
Udobno i na podu
Jastuii za sjedenje na podu su u posljednje
vrijeme mnogo popularni. Zgodni su kada
brojnom drutvu u kui ponestane stolica.
Kreativno
"razbacivanje"
Ukoliko u vaem domu prevladava drvo,
odluite se za jastuie boje crvene zemlje,
pijeska ili cigle. Imate li moderan dom
koji se odlikuje istim i otrim linijama,
umjesto uobiajenog naina ureivanja sofe
jastucima u paru, odluite se za gomilu ili
neparan broj jastuka. Postavite li nekoliko
veih jastuka izmeu manjih, dobit ete pravi
efekt kojim ete razigrati simetrine oblike
ostatka interijera. Doputene su pruge,
printevi i arenilo boja. Klasian trosjed
ili kau najlake ete naglasiti simetrinim
rasporedom jastuka. Postavite ih u uglove,
tako da budu u paru, a za posebnu notu
izaberite jastuke kontrastnih boja.
Do unikata putem Facebooka
Ukoliko nemate vremena i smisla za rukotvorine, unikatne jastuie za vas moe izraditi neko ko to
sve ima. Ovo su rezultati nae pretrage na Facebooku: Unikatni jastuii, Jastuii sa motivima po elji,
Dekorativni jastuii, Dekorativni jastuci Amina Amerikanka... Dovoljan je jedan klik za narudbu.
Neka
bude...
Indija
Ako elimo da ukrasimo
prostor jastucima
i prekrivaima, na
raspolaganju nam je
iroko polje djelovanja.
Moemo se opredijeliti
za neku temu koju
emo ispratiti,
naprimjer, praznina,
arapska, meksika,
indijska, rustina,
moderna, klasina,
disko...
Nemojte
pretjerivati
Kada govorimo o broju, obliku i veliini
jastuka, ukoliko volite i elite da postignete
klasian i strog izgled, opredijelite se za
paran broj jastuka iste ili priblino iste
veliine i izgleda, koje ete simetrino
rasporediti. Za oputeniji izraz igrajte se
veliinama i oblicima i teite asimetriji i kad
su boje, i kad su veliina i oblik jastuka u
pitanju. Meutim, imajte na umu da veliki
broj premalih jastuka moe doprinijeti
prenatrpanom izgledu prostorije.
AZRA 2012. 47
/`/`'/'
PIJEM AJ DA
ZABORAVIM
GALAMU SVIJETA
PIE: LEJLA LOJO
FOTO: BERJAMIN NIZI
ON JE JEDINI SOMALIJER
ZA AJ U NAOJ
ZEMLJI. ODLINO
SE RAZUMIJEVATI U
SVE AJEVE, NJIHOVO
NASTAJANJE, HISTORIJU,
BERBU, PORIJEKLO I
OKUSE NIJE JEDINO
U EMU JE ADNAN
NAPRAVIO PIONIRSKE
KORAKE. OTVORITI PRVU
AJDINICU U NAOJ
PRIJESTOLNICI, IJI
GRAANI TUJU JEDINO
KULTURU ISPIJANJA KAFE,
BIO JE PODJEDNAKO
PIONIRSKI I HRABAR
KORAK
Stylissimo
48 AZRA 2012.
U maloj Petrakijinoj ulici, nedaleko od Muzike
akademije u Sarajevu, svoj je ivot prije neto
due od godinu poela isto tako mala ajdinica,
simbolinog naziva "Franz&Sophie". Ime
nekadanjeg austrougarskog prijestolonasljednika
Franca Ferdinanda i njegove supruge Sophije,
dao joj je njen vlasnik Adnan Smaji, po profesiji
ljekar, ali i jedini somalijer za aj u naoj zemlji,
vjerovatno i na Balkanu. Odlino se razumijevati
u sve ajeve, njihovo nastajanje, historiju, berbu,
porijeklo i okuse nije jedino u emu je Adnan na-
pravio pionirske korake. Otvoriti prvu ajdinicu
u naoj prijestolnici, iji graani tuju jedino
kulturu ispijanja kafe, bio je podjednako pionirski
i hrabar korak.
Akadema u Njemakoj
- Ideja o otvaranju ajdinice rodila se jo prije 10
godina. ivio sam u Njemakoj i tamo sam se prvi
put susreo s ajem na ovaj nain. ivio sam na
sjeveru Njemake, gdje se aj pije puno vie nego
na jugu. Nijemci, inae, imaju kulturu pijenja
aja i jedna su od nacija koja je poela prva uvoziti
aj. Bilo je to poetkom 18. vijeka. Kada sam prvi
put uao u jednu tamonju radnju aja, bio sam
impresioniran. Sebi sam tada obeao da u neto
slino otvoriti u Sarajevu. Vratio sam se 2004.
godine, zaposlio u farmaceutskoj industriji, ali mi
je ubrzo dosadilo. Ostavio sam sve i otvorio radnju
aja. Nisam se pokajao - pria nam na poetku
razgovora svoju priu Adnan, koji s podjednakim
razumijevanjem doeka svaku muteriju i ljubazno
im objasni sve o aju koji ih zanima.
Njegova ajdinica, u kojoj moete probati jedan
od 110 vrsta ajeva, koji su preli daleki put iz
Kine, Indije, Cejlona, i u tiini prelistati dnevnu
tampu, a uz to i nauiti neto to niste znali o
aju, prva je s tim karakteristikama na Balkanu.
- Bez lane skromnosti, rei u da smo najbolji,
jer nai ajevi su 90 posto organski certifcirani
ajevi. To znai da u procesu uzgoja i proizvodnje
nisu koriteni insekticidi, pesticidi, nisu prskani,
nisu koritena vjetaka ubriva. Zato je to bitno?
Zato to je postojao jedan period u uzgoju aja
kada su se mnogo koristili insekticidi, to ostaje
na listu aja ma koliko se pokuavalo objasniti da
to nije tako. Niko ne zna dugorone posljedice
uzimanja takvih ajeva i konzumiranja hrane koja
je prskana.
Znanje o aju, o emu svjedoi okaen certifkat
na zid, Adnan je stekao Njemakoj, gdje je zavrio
akademiju za aj.
- Da bi se dobio certifkat, pohaa se privatna
kola pri industrijsko-obrtnikoj komori u Bonnu.
kola traje etiri mjeseca i ima sto asova teorije i
praktine nastave. Njena ideja i zamisao jesu da se
aj kao produkt da kupcima uz kvalitetan servis.
Da biste to radili, morate probati zaista mnogo
ajeva, poznavati njihovu historiju, kulturu, uvjete
u kojima se uzgajaju i slino.
Iz Kine u Indu
Prvo to nauite na akademiji o aju jeste njegovo
bogatstvo i raznovrsnost. Jedan isti aj obran u
samo nedjelju dana razlike prua drugaije okuse
i arome.
- Zapravo postoji est osnovnih vrsta aja, a teoret-
ski se svi mogu dobiti od istog lista aja. Razliitim
procesima obrade nastaju: crni, bijeli, zeleni, uti,
oolong i pu erh ajevi. Naini obrade su razliiti
od zemlje do zemlje i zavise od njihove tradicije.
Kinezi ga proizvode drugaije od Japanaca, Cejlon
drugaije od Indije. Zanimljiva je pria o tome
kako su Englezi ukrali aj iz Kine i odnijeli ga u
Indiju. Darjeeling prije toga nije rastao u Indiji,
nego su ga Englezi donijeli iz Kine. aj je najprije
imao ulogu kao fnansijsko i medicinsko sredstvo,
kao i svi zaini koji su s Istoka dolazili na Zapad,
jer je to bilo neto drugaije i nepoznato. I ljekari
i vjerski slubenici su davali svoje miljenje o aju,
ak je i neko vrijeme bio zabranjen. U Evropu je
doao poetkom 17. vijeka. S razvojem britan-
ske imperije, rasla je i njihova potreba za ajem
i uivanjem u ispijanju aja. I, danas, od svih
evropskih zemalja Britanci imaju najveu tradiciju
ispijanja aja.
Adnan svaki dan poinje oljom crnog aja, koji
ima vie kofeina od zelenog, ali manje od kafe.
Zato crni aj ostaje due u organizmu, sporije se
izluuje i odrava fni nivo kofeina.
- Svi ajevi su, nekako, moja djeca. Volim popiti
nekada i zeleni, bijeli, dnevno popijem po dva litra
aja. Pripremanje aja je kao igra arome i okusa.
aj sa svojom aromom djeluje umirujue, to nam
je svima potrebno u ovim stresnim vremenima.
Ve sam postupak pravljenja aja i pet ili est
minuta koje odvojimo da bismo ga napravili,
omoguava da se smirimo. Postoji jedna kineska
poslovica koja kae: "Pijem aj da zaboravim
galamu svijeta" i zaista je tako - kae na kraju
naeg razgovora Adnan.
''/`'
`//`/'''
//
3XHUKMHWDNRHULQWHUHVDQWDQDM
1DVWDRMHVDVYLPVOXDMQR.LQH]LVXYR]LOL
]HOHQLDM7LEHWDQFLPDDOLMHWDMSXWWUDMDR
WULPMHVHFDSUHNR+LPDODMDNUR]GXQJOX
LQDWRPSXWX]HOHQLDMVHUD]YLMDRGLVDR
LPLMHQMDRVH.DGDELVWLJDRQDNUDMQMH
RGUHGLWHELRELVDVYLPGUXJDLMLRGRQRJ
SRHWQRJDMDNRMLVXXEUDOL7DNRMHQDVWDR
XYHQL3XHUKDM7DNRHUSRVWRMHDMHYL
JGMHVH]DQHNROLNRJUDPDSODDMXKLOMDGH
HXUD7RVXRQLVOXDMHYLNDGDVHDMSUDYL
RGGLYOMHJGUYHDNRMHUDVWHVDPRQDMHG-
QRPEUGXLLPDVDPRQHNROLNRFYMHWRYD
'`'/''
'/''`'
-DVPLQ'UDJRQ3HDUOVMHQDMYMHUQLML
]HOHQLMDVPLQDM-HGDQMHRGULMHWNLKNRMLVH
X.LQLWUDGLFLRQDOQRDURPDWL]LUD.LQH]LNDX
GD]HOHQLDMLGHMDVPLQXXSRVMHWXMHUVX
UHJLRQLJGMHVHX]JDMD]HOHQLDMLMDVPLQ
UD]OLLWL.DGDVHXSUROMHHSURL]YHGH]HOHQL
DMRQGDVHRQSUHQRVLWDPRJGMHMDVPLQ
WUHEDGDFYMHWDHNDMXVHUDQLMXWDUQMLVDWL
NDGDQHPDVXQFD7DGDVHEHUXQMHJRYL
OLVWRYLPRWDMXXJD]XLUHGDMXL]PHXVOR-
MHYD]HOHQRJDMD7DMSURFHVVHSRQDYOMD
GDQDWREL]QDLORGDVHVYDNRJMXWUD
VWDYOMDQRYLVORMMDVPLQD=DWLPVH]HOHQL
OLVWRYLDMDNRMLVXSRSULPLOLDURPXMDVPLQD
QDYODHLUXQRPRWDMXXNXJOLFH7DNRDM
XYDVYRMXDURPX
AZRA 2012. 49
Stylissimo
Djeca
Kakva je ralika
imeu WALDORF,
MONTESSORI I
'5$91,+957,$
50 AZRA 2012.
Pokraj sebe mora imati odraslu osobu koja mu
je uzor i koju moe oponaati. Odgajatelj u
waldorfskom vrtiu uvijek obavlja neki smislen i
djetetu vidljiv rad. Osjeaj sigurnosti dijete razvija
i uz pomo aktivnosti koje se ritmiki ponavljaju.
Zdrav i harmonian razvoj djetetu omoguava
porodina atmosfera, prostor ispunjen ugodnim
bojama, umjetnikim slikama, te namjetajem
oblih rubova. Uposlenici moraju biti ljubazni,
odluni i dosljedni.
Uz stalne aktivnosti dijete mora imati vremena
za igru s igrakama od iskljuivo prirodnih
materijala, koje boje i uljepavaju.
Djeca u ovoj vrsti vrtia redovno borave na
svjeem zraku, potencira se zdrava prehrana, a
jedan dio aktivnosti odgajatelji i maliani zajedno
rade. To je, recimo, jedno sedmino peenje
kruha, nekad i pranje, brisanje, zalijevanje cvijea i
slino. Tokom vremena pred spavanje tete u vrtiu
sviraju djeci liru ili priaju bajke. Waldorfska
pedagogija ukljuuje roditelje u "porodicu" u
vrtiu. Vano je da roditelj zna i doivi nain na
koji njegovo dijete ui, raste i igra se.
Montessori
Montessori sistem obrazovanja svjetski je priznata
pedagoka koncepcija duge tradicije. Najrairenija
je u Italiji, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji,
Danskoj, vedskoj i SAD-u. Montessori se
koncepcijski razlikuje od tradicionalnog odgojno-
obrazovnog sistema i sadri jedinstven pristup
djetetu i njegovim potrebama, te meusobno
jedinstvo predkolskih i kolskih institucija.
Zasniva se na flozofji razvoja djeteta, prema kojoj
pojedinac stjee operativna znanja u podrujima
ivota u kojima e uestvovati kao odrasla osoba.
On uvaava djeiju potrebu za slobodom unutar
granica, obuhvaa briljivo pripremljenu okolinu
i aktivnosti koje razvijaju djeije psihofzike
sposobnosti. Naglasak nije na poduavanju
djeteta, nego se osigurava poticajna okolina,
koja poveava djetetovu prirodnu radoznalost,
te spontano uenje otkrivanjem. Skupine djece
su mjeovite dobi. Mlaa djeca ue od starijih, a
starija utvruju znanje pomaui mlaima.
Djeca s posebnim potrebama integrirana su
u montessori skupine. Uoava se sve vee
samopouzdanje, osjeaj povjerenja i radosti. Dijete
se ui samodisciplini te bitnim odrednicama
demokratije, otkrivanjem i potovanje drugih
osoba. Soba dnevnog boravka u vrtiu oblikovana
je po mjeri djeteta. Didaktiki materijali i
aktivnosti su paljivo odabrani i postavljeni
na otvorene police, kako bi stimulirali djeija
neovisna istraivanja. Na ovaj nain djeca prirodno
i samostalno ue.
Materijali (igrake) izraeni su od drveta i obojeni
prirodnim bojama. Uz njihovu pomo djeca
kroz igru ue o apstraktnim pojmovima preko
konkretnog. Montessori materijal podijeljen je
u nekoliko podruja: praktini ivot, senzoriki,
jezik, matematika, geografja, botanika i muzika.
Moto montessori pedagogije je: nita nije u
ovjekovom umu to nije ulo kroz njegova
ula. Tokom vremena za igru djeca sama biraju
aktivnost, dok zajedniku obavljaju jednom
dnevno. Obavezan je boravak na zraku, kao i prie
za uspavljivanje.
Odlazak djece u vrti jednako je stresan i za dijete
i za roditelje. Suze su normalna pojava (u ak
80 posto sluajeva) i kod jednih i kod drugih, a
kriza zbog razdvajanja je neizbjena. Povezana je
s prvom sedmicom boravka u vrtiu, a kod neke
djece, doznajemo, moe nastupiti tek za godinu
i jednako je stresna. Zbog toga je vrlo vano da
se roditelji na vrijeme informiraju o programu u
vrtiu, te odaberu najbolju opciju za svoje dijete.
U naoj zemlji postoje javni i privatni vrtii. U
veini privatnih vrtia radi obueno osoblje,
a zasad se izvajaju dva pedagoko-psiholoka
pristupa radu s djecom - waldorf i montessori.
Javni, opet, imaju svoj program koji je prilagoen
razvojim potrebama djece u skladu s Zakonom o
obrazovanju, naim obiajima i tradicijom
Waldorf
Utemeljitelj waldorfske pedagogije je naunik
Rudolf Steiner. Uz njegovo ime veu se inovacije
u medicini, poljoprivredi, arhitekturi i pedagogiji.
Waldorfska pedagogija poinje se razvijati 1919.
godine, a danas je rasprostranjena po cijelom
svijetu, u kolama i vrtiima. Temelji se na tome
da je dijete upija i oponaa sve iz okoline, ali nema
mogunost "fltriranja" pozitivnih i negativnih
odgojnih utjecaja. Dijete ui oponaanjem.
Roditelji, odgajatelji i svi oni koji se bave
djetetom, u svakom trenutku moraju biti dostojni
oponaanja. U prvih sedam godina dijete najvie
treba sigurnost i ljubav.
U PRVIH SEDAM GODINA
DIJETE NAJVIE TREBA SIG-
URNOST I LJUBAV. ONO
UI IZ SVOJE OKOLINE, PA
RODITELJI, ODGAJATELJI I SVI
ONI KOJI SE BAVE DJETETOM,
MORAJU BITI DOSTOJNI
OPONAANJA. U FILOZO-
FIJI RAZVOJA POJEDINAC U
DJEIJEM PERIODU STJEE
OPERATIVNA ZNANJA U
PODRUJIMA IVOTA U KO-
JIMA E UESTVOVATI KAO
ODRASLA OSOBA. ZATO JE
VANO IZABRATI PRAVI AMBI-
JENT I OKRUENJE ZA SVOG
MALIANA
''/`/
\/`\'
'/'''\'
'''/ '
/ //\/
Program prilagoen
potrebama djece
-DYQDXVWDQRYD'MHFD6DUDMHYDREXK-
YDWDYUWLD8YUWLHMHXSLVDQREOL]X
GMHFHUDQRJLSUHGNROVNRJX]UDVWDRGHVW
PMHVHFLGRSRODVNDXNROX2UJDQL]LUDQMH
RGJRMQRREUD]RYQLUDGXVNODGXVD=DNRQRP
RSUHGNROVNRPRGJRMXLREUD]RYDQMXX.DQ-
WRQX6DUDMHYRSRG]DNRQVNLPDNWLPDLQD
3ULPDUQRPSURJUDPXRGJRMQRREUD]RYQRJ
UDGDVGMHFRPSUHGNROVNRJX]UDVWD
9DQRMHLVWDLGDXQDRMXVWDQRYLREDYH]QL
SURJUDP]DGMHFXSUHGSROD]DNXNROX
SRKDDYLHRGGMHFH
3URJUDPMHSULODJRHQUD]YRMQLPSRWUH-
EDPDGMHFHWHVRFLMDOQLPHNRQRPVNLP
NXOWXUQLPYMHUVNLPLGUXJLPSRWUHEDPDSR-
URGLFHPDOLDQDXQDLPYUWLLPDWHVUHGLQH
XNRMRMLYLPR
1DLRGJDMDWHOMLXSUHWKRGQRPSHULRGX
SRKDDOLVXHGXNDFLMHSRPHWRGRORJLML6WHS
E\VWHSVWYDUDMXLLRUJDQL]LUDMXLGMHLMH
NUHDWLYQHFHQWUHXYDDYDMXLGMHLMXLQGL-
YLGXDOQRVWX]UDVQHPRJXQRVWLSRWLYDMXL
UD]OLLWRVWLWRLQLPRLGDQDVLQNRUSRULUDMXL
VDGUDMHXQDYDHLSURJUDP
9UWL0DQLFDMHL]YMHVWDQSHULRGUHDOL]LUDR
SURJUDPSUHPDPHWRGRORJLMLPRQWHVVRUL
6YLGREUR]QDPRNROLNRQDPSR]QDYDQMH
RYHPHWRGRORJLMHSRPDHXUDGXVGMHFRP
VUD]YRMQLPLGUXJLPSRWHNRDPDDLVD
GDURYLWRPGMHFRP
'DNOH-8'MHFD6DUDMHYDMHHGXNDFLMX
RGJDMDWHOMDPHGLFLQVNLKVHVWDUDLVWUXQLK
VDUDGQLNDVWDYLODQDSUYRPMHVWRDOLVYH
MHSULPMHUHQRQDHPSRGQHEOMXWUDGLFLMLL
RELDMLPDL]MDYLODMH]DQDPDJD]LQGLUHN-
WRULFD0LUMDQD-RYDQRYL+DOLORYL
AZRA 2012. 51
Stylissimo
Recepti
Skok u duboko ulje
ZNATE LI DA GOTOVO SVE NAMIRNICE MOGU DA SE POHUJU: MESO, POVRE, RIBA, SIR,
PA AK I LIMUN? IAKO OVAJ NAIN PRIPREME JELA NIJE ZDRAV, RIJETKI SU ONI KOJI IH NE
VOLE. U PREDNOSTI STE AKO, UMJESTO UOBIAJENOG SUNCOKRETOVOG, KORISTITE MA-
SLINOVO ULJE. POBRINITE SE DA SVAKA NAMIRNICA KOJU POHUJETE BUDE SA SVIH STRANA
OBLOENA MASOM ZA POHOVANJE. KADA JE VADITE IZ ULJA, OBAVEZNO KORISTITE UPLJU
KAIKU I KOMADE REDAJTE NA UPIJAJUI PAPIR, KAKO BI SE ULJE DOBRO OCIJEDILO
52 AZRA 2012.
Meano povre s pivom
Sastojci: 8 slatkih zelenih papriica, 4 tikvice srednje veliine, 8 veih
listova alfje, 8 eri paradajza, patlidan, 200 g brana, 1,5 dl piva, 1,5
dl vode, maslinovo ulje, so i biber
Priprema: U brano dodati malo soli i bibera i naizmjenino
sipati pivo i istu koliinu vode. Mutiti mikserom i dodati tri kaike
maslinovog ulja, ujednaiti smjesu i ostaviti sa strane. Oprati, oistiti i
osuiti sve povre. Papriice i listove alfje ostaviti cijele. Tikvice siji
na tapie, a patlidan na kolutove debljine jedan centimetar. Jedan
po jedan paradajz ubaciti u kljualu vodu, kuhati dva-tri minuta,
prebaciti u posudu punu ledene vode, ocijediti i oljutiti. Ostaviti da
malo koice ostane uz peteljku. U veoj tavi zagrijati ulje, svaki komad
umoiti u pripremljenu mjeavinu od brana i piva, potom u vrelo
ulje. Priti 3-4 minuta. Posoliti, pobiberiti i odmah sluiti.
Pilei tapii sa susamom
Sastojci: 1/2 kg pileeg bijelog mesa bez kostiju, 100 g prezle, 50 g
susama, 2 jaja, 1/2 praka za pecivo, 1 kaiica soli, 2 dcl vode. Treba
da bude malo gue nego masa za palainke
Priprema: Meso isjei na tanke nicle i onda na to due tapie.
Posoliti ga. Od svih ostalih sastojaka zamijesiti masu za pohovanje,
u nju sa svih strana umakati tapie i priti ih u dubokom, ali ne
prejako zagrijanom ulju.
Pohovane jabuke u karameli
Sastojci: 4 velike jabuke, ulje za prenje
Za pohovanje: 2 olje brana, kaika ulja, 2 olje vode
Za karamel preliv: kaika ulja, olja vode, 2 olje eera, kaika
sjemenki susama
Priprema: Isijei jabuke na osam dijelova i odstraniti sjemenke i
sredinu.
Za pohovanje prosijati brano. Napraviti udubljenje u sredini i sipati
ulje i vodu. Umoiti jabuke u smjesu, ocijediti viak i priti u ulju dok
ne postanu zlatne boje. Ocijediti na kuhinjskom papiru. Za karamelu
ugrijati ulje u erpi, dodati vodu i eer i mijeati dok se eer ne rastopi.
Pojaati vatru i kuhati od pet do 10 minuta bez mijeanja dok karamela
ne poprimi zlatkastu boju. Ukloniti s vatre i dodati susam. Umakati
komade pohovane jabuke u karamelu i odmah prebaciti u zdjelu s
ledenom vodom na nekoliko sekundi. Ocijediti i posluiti odmah.
Pohovano pile s kokoom
Sastojci: 4 pilea bataka, 2 manja pilea flea, so, svjee mljeveni bijeli biber,
sok od 1 limuna, 2 supene kaike maslinovog ulja, 100 g majoneze, 1 dl
jogurta, 0,5 dl bijelog vina, 1 kafena kaika eera u prahu, 1 vezica vlasca,
100 g brana, 4 jaja, 4 supene kaike kokosovog brana, 300 g prezle, ulje,
800 g krompira
Priprema: Batake prepoloviti (odvojiti batake od karabataka). Sve meso
posoliti, pobiberiti, preliti limunovim sokom i maslinovim uljem, pa ostaviti
da u marinadi u friideru odstoji priblino dva sata.
Tartar sos: Pomijeati majonezu s jogurtom, bijelim vinom, eerom u
prahu, prema ukusu posoliti, pobiberiti i na kraju dodati sitno isjeckani
vlasac.
Meso izvaditi iz marinade, osuiti, uvaljati u brano, u jaja i na kraju u
mjeavinu kokosovog brana i prezle. Pei u vruem ulju, sve dok meso ne
porumeni. U meuvremenu, ispriti i pomfrit. Sve servirati s tartar sosom.
Sm
jese za pohovanje
Smjesa sa zainima: 2 jaja, brano, 100 ml kiselog vrhnja, 1
kaiica senfa, 1/4 kaiice bijelog luka u prahu, 1/4 kaiice
kurkume, biber, so, ulje za pohovanje
Priprema: Umijeati sve sastojke (osim ulja) u smjesu guu nego
za palainke.
Pivsko tijesto: 250 g brana, 200 ml piva, 2 jaja, 2 bjelanjka, so
Priprema: Brano, jaja, so i pivo izmijeajte u glatko tijesto.
Zdjelu pokriti i ostaviti tijesto od 15 do 20 minuta. Onda moete
poeti s pohovanjem.
AZRA 2012. 53
Stylissimo
iroki rezanci sa svjeim
vrganjima
Nekada kada doem kui nakon posla, imam osjeaj kao da mi je cijelog dana
vrea cementa od 50 kg bila na leima. Budem gladan, a nita mi se ne jede.
U glavi mi tutnji samo jedna misao, ja bih neto, a ni sam ne znam ta.
Evo jednog brzog recepta, koji e vam nahraniti i duu i tijelo. Nakon ovog
obroka bit ete siti, ali ne pretrpani.

Gljive ne berite sami, da ne unitite porodicu i komiluk. Ali, evo i savjet
kako ete prepoznati svjei vrganj; to su manji, znai da su svjeiji, ali
takoer ako pucnete prstima po klobuku vrganja moraju imati onaj zvonki
zvuk, ukoliko je zvuk tup, to je star vrganj. Trebaju vam slijedee namirnice:

400 g irokih rezanaca
220 g vrganja
30 putera
250 ml slatkog vrhnja
malo kurkume
so i biber

U veliku erpu naspite vodu i odmah je posolite, da bi vam bre prokuhala.
Kad prokuha, stavite malo ulja u nju i rezance, te kuhajte prema uputama
s omota. Vrganje oistite nekom etkicom, a ako ih ba morate prati, onda
samo hladnom vodom, nikako toplom. Oprane vrganje izrezite na ploke. U
duboku tavu zagrijte puter i kada se rastopi dodajte vrganje, te ih na laganoj
vatri prite od tri do etiri minute, dok ne omekaju.
Nakon toga zainite ih solju i biberom i ulijte slatko vrhnje, sve zajedno
njeno promijeajte i pustite da jo malo kuha, dok se se umak malo ne
zgusne. Ocijeenu tjesteninu dodajte u umak od vrganja, njeno promijeajte
da ne unitite vrganje i spremno je za serviranja. Vrganji su inae odlina
zamjena za meso, vrlo lako su probavljivi i djeca ih rado jedu, jer nemaju
intenzivan okus i miris.


'

/
'

BLOGER:
Gastroeksualac
N
ita
n
e

e to
lik
o
p
o
m
o

i lju
d
sk
o
m
e z
d
ra
v
lju

n
iti p
o
v
e

a
ti i
g
le
d
e

z
a
o
p
sta
n
a
k

iv
o
ta
n
a
Z
e
m
lji k
a
o
p
r
e
la
n
a

v
e
g
e
ta
r
a
n
sk
u
p
re
h
ra
n
u
,/
'|
e

s
e

)
Z
v
e
g
P
m
leko ili jogurt, jedi
voe i orahe! Iz takve se
hrane ra
aju m
isli koje su
stvaralake, pune vrlina i
duhovne
,
',

|
)
P
h
N
o
vi e va
s o
d
vesti d
o

p
o
d
z
em
n
e
elje
n
ice,
a
li b

eli lu
k
e va
m

o
ig
u
ra
ti slo
b
o
d
n
o
m
jesto

,/

e
`
'

e
'

)
54 AZRA 2012.
Stylissimo
Zdravlje
32'5,02679$5$1-(
bh. banke kotane sri
/'' `/'/
3,j((/9(',1$'$.0,
56 AZRA 2012.
Brojni su primjeri ljudi koji su rizikovali
vlastiti ivot kako bi spasili tui. Oni su junaci
i oni su hrabri. A nismo svi takvi... Meutim,
da bismo spasili ljudski ivot nije nam uvijek
potrebna hrabrost, ve samo malo humanosti.
Moemo je iskazati na vie naina, a jedan od
njih je darivanje kotane sri. Ono ne moe
ugroziti va ivot, ne moe oslabiti njegovu
kvalitetu i potpuno je bezbolno. U kotanoj
sri nalaze se dragocjene matine elije,
nada za spas mnogih ivota. Treba li vam jo
argumenata da postanete potencijalni donor?
Takvih je na svijetu vie od 11 miliona. Podaci
o njima spremljeni su u bankama kotane
sri. Mi je jo nemamo. Zato nai graani
transplantacije kotane sri u inozemstvu
plaaju od 200 do 300.000 eura. Iste operacije
kod nas bi kotale najvie 100.000 KM.
Tako e i biti kada zaivi projekt prikupljanja
sredstava za kupovinu certifciranog servera
za banku kotane sri, koji su pokrenuli
entuzijasti okupljeni u NVO "Mala".
O njegovom znaaju razgovarali smo s
predsjednikom Skuptine ove organizacije, dr.
Bakirom Nakaem.
Registar podataka
On nam je pojasnio da se u bankama kotane
DONORI MOGU BITI
SVE PUNOLJETNE
OSOBE. GORNJA
GRANICA JE 55 GODINA,
JER POTENTNOST
MATINIH ELIJA S
GODINAMA POSTAJE
SLABIJA. KOTANA SR
SE, OBINO, DONIRA
JEDNOM U IVOTU,
EVENTUALNO DVAPUT,
A ZADOVOLJSTVO
ZBOG JEDNOG
SPAENOG IVOTA
POTRAJAT E VJENO
sri ne pohranjuje kotana sr.
- Te banke su, ustvari, registar podataka o
potencijalnom donoru koje dobivamo na
osnovu jednostavne analize krvi. To je njihova
genska tipizacija. Potencijalni donori su svi
oni koji izraze slobodnu volju da to postanu,
kao kod darivanja krvi, i koji se registriraju
u banci, s tim to ovdje sr ne dajete odmah
nego tek kad se pojavi kompatibilan primatelj
- kae dr. Naka.
Ukoliko bi registar bh. banke kotane sri
stekao pet i vie hiljada potencijalnih donora,
po automatizmu bi postala dio svjetske mree,
to znai da bi mogla koristiti i njene benefte.
- Preduvjet je da je to certifcirana,
standardizirana banka, po opremi, kadru i
prostoru, jer sva ta tehnika, zatim registriranje
potencijalnih davalaca, tipiziranje njihovog
tkiva, pohranjivanje podataka i kasnije
uzimanje tkiva, te njegova obrada podlijeu
standardu koji mora biti univerzalan u cijelom
svijetu. To sve prati i certifcirani softver, koji
na odreeni nain garantira da je kotana sr u
Sarajevu obraena kao i ona u Washingtonu.
Be riika
A evo kako izgleda cijeli proces darivanja
kotane sri. Za poetak, trebate biti
registrirani kao donor. Nakon toga dajete krv
(oko 7 ml) u epruvetu, koja se pohranjuje u
laboratoriju za tipizaciju tkiva. Ostavljate ime,
prezime, adresu i kontakt. Moe se desiti da
vas niko nikada ne pozove da date kotanu sr,
a ukoliko se to ipak desi, to moete uiniti na
dva naina.
- Jedan je putem separatora, maine koja
odvaja matine elije iz vaeg krvotoka, a
drugi je iz kotane sri, koja je najbogatija u
vrhu karline kosti. Ovaj drugi proces radi
se pod opom anestezijom u operacionoj
sali. Pristupa se malim rezom, tehniki se
ue u kotanu sr, ekstrahuje se mali dio
nje, a kasnijom se obradom iz nje dobivaju
matine elije. Oba ova postupka su bezbolna
i ne ostavljaju nikakve posljedice na zdravlje
donora. Takoer, ne postoji mogunost
kontaminacije, jer se ovi postupci obavljaju u
sterilnim uvjetima. Rizika za zdravlje donora
nema - istie dr. Naka.
Donori mogu biti sve punoljetne osobe.
Gornja granica je 55 godina, jer potentnost
matinih elija s godinama postaje slabija.
Kotana sr se, obino, donira jednom u
ivotu, eventualno dvaput, a zadovoljstvo zbog
jednog spaenog ivota potrajat e vjeno.
Stoga ovaj projekt trebamo podrati svi.
'U1DND3RWHQFLMDOQLGRQRULVXVYLRQL
NRMLL]UD]HVORERGQXYROMXGDWRSRVWDQX
/'` '
'`'''
- Mi smo doli do toga da imamo Zakon o
transplantacijskoj medicini, podzakonske
akte koji defniraju registar i banku,
imamo nominiranu instituciju - Zavod
za transfuzijsku medicinu, i nadamo se
da emo idue godine imati mogunost
da to postavimo. Mi smo ve stvorili neki
predregistar potencijalnih donora. Imamo
gotovo 2000 dobrovoljnih davalaca krvi
koji su spremni da doniraju i sr - kae dr.
Naka.
11 ''''`/
`/
- Kada jednom uemo u svjetsku mreu
banaka, to znai da e matine elije naih
donora biti njima na raspolaganju, kao to
e i 11 miliona njihovih donora biti na
raspolaganju potrebama bh. graana.
AZRA 2012. 57
Stylissimo
Dr. / e
stomatolog
Dr. | e'
ginekolog
3LWDQMDOMHNDULPDL]QDHRUGLQDFLMHPRHWHSRVODWLQDHPDLOD]UD#DYD]EDLOL606RPQDEURMWHOHIRQDXSRUXFLXSLLWH
Naa ord Naa Naa ord
Putem TV reklama nas ubjeuju da je za higijenu zuba dobro
vakati vakae gume. Je li to tano?
vakae gume imaju mnogo vie pozitivnih efekata nego negativnih.
Kvalitetnije gume za vakanje u sebi sadre ksilitol (pentapentol,
E 967). On je prirodni zaslaiva, koji pomae u zatiti zuba od
karijesa. vakanje vakae gume ne moe zamijeniti pranje zuba
etkicom i pastom. Meutim, veina ljudi nije u mogunosti
prati zube nakon svakog obroka, pa je zbog toga pametno koristiti
vakae gume nakon jela. Takoer, koritenjem guma za vakanje se
pospjeuje rad pljuvanih ljezda, ime se lui vie pljuvake u ustima.
To je korisno, jer pljuvaka mehaniki isti zube od ostataka hrane,
neutralizira kiseline u ustima i sadri kalcij, koji ojaava caklinu
Vaih zuba. Potrebno je koristiti samo kvalitetne gume za vakanje,
s prirodnim zaslaivaima. Ako se koriste one s obinim eerima,
potrebno ih je vakati due od 15 minuta. U tom periodu e se
potroiti eer iz vake i onda e doi do izraaja efekt stimulacije
pljuvanih lijezda, tako da e se pljuvakom neutralizirati tetno
djelovanje eera. Ako ste skloni tzv. nonom kripanju zubima,
treba izbjegavati vake, jer one pospjeuju miinu aktivnost i jo vie
pogoravaju tu tetnu naviku.
Ljekar mi je zbog dijagnoze placenta previa otvorio bolovanje i rekao
da moram strogo mirovati. ta to strogo mirovanje podrazumijeva?
Placenta previa je stanje u kojem se nalazi posteljica smjetena nisko u
materici koja djelimino ili potpuno prekriva grli materice. Najvei
rizik i najei simptom su teka krvarenja, koja mogu biti opasna
za Va i ivot bebice. Strogo mirovanje podrazumijeva uzdravanje
od bilo kakvih fzikih aktivnosti, dizanja tereta, preteno leanje u
toku dana, suzdravanje od odnosa, vaginalnih pregleda, koritenja
tampona, vaginaleta, ispiranja. Nemojte se udaljavati od kue
(putovanja) i u sluaju bilo kakvih bolova ili tragova krvarenja odmah
se javite u bolnicu. U sluaju da ste imali krvarenje dobra opcija je da
ostanete u bolnici, gdje bi zdravstveni tim pomno pratio Vae i stanje
bebice do planiranog carskog reza.
Ve due vremena na genitalijama mi se nalaze veoma sitne male
takice, crno/ljubiaste boje, tano na kraju genitalija. Prije su bile
u manjem broju, ali kroz dva mjeseca su se proirile. Interesira me
ta bi moglo biti i da li mi je potreban pregled, terapija? Nemam
nikakvih bolova niti smetnji pri seksualnom odnosu.
Moj savjet je da se javite dermatovenerologu ili urologu (na tzv.
penisoskopiju), koji e nakon pregleda uspostaviti dijagnozu i
ordinirati terapiju. U svakom sluaju, promjena nee nestati "sama
od sebe", a pravilo je da ranije i pravovremeno lijeenje daje bolje
rezultate od "zaputenih" sluajeva.
58 AZRA 2012.
Dr. se
kliniki psiholog
Stylissimo
kome je pitanje namijenjeno (ginekolog, stomatolog, psiholog, dj. psiholog), ostavite jedno prazno mjesto (razmak) pa potom napiite pitanje.
dinaca dinaca
zmak) pa potom
/J`,kolska
psihologinja, getalt psihoterapeutkinja
Imam dvoje djece starosti 3 i 6 godina. Ljubomora starijeg sina
prisutna je od roenja njegove sestre. Jo ne jenjava. On stalno insis-
trira da mu kaem da ga volim vie od sestre. Kad smo nasamo, tako i
kaem... grijeim li?
Za starije dijete, roenje mlaega je esto snaan ok: ne samo to se
odjednom veina panje majke i ostalih lanova porodice premjeta
na prinovu, nego se pred starije dijete istovremeno nerijetko
stavljaju dodatne odgovornosti i oekivanja (ti si ve velik, mora
se sam brinuti za to, uvati seku i sl.). Ljubomora je utemeljena na
pogrenom, djeijem dojmu o tome da nije dovoljno dobro, da nema
dovoljno ljubavi i panje, te da njegova vrijednost i samopotovanje
ovise o ponaanju drugih osoba.
Bit ljubomore je djeakov strah da je manje vrijedan, da neto s njim
nije uredu, da neko drugi, u ovom sluaju sestra, dobiva ono to on
toliko eli. Jedan od kljunih elemenata takoer je osjeaj da je ljubav
i panja ograniena i da je nema dovoljno, odnosno ako je mlaa
sestra dobiva, on e je sigurno izgubiti. Kao odbrana od osjeaja
manje vrijednosti, stvara se i ljutnja na osobu koja nam oduzima"
ljubav, a esto i na osobu iju panju elimo. Ljubav pokazujte
rijeima i djelima, panjom i ne samo kad ste nasamo s djeakom ve
pred svima i u svako vrijeme.
Supruga me napustila zbog drugog mukarca nakon deset godina
braka.
Ja je jo nisam prebolio. Povremeno prespava kod mene i ponovo ode.
Predloio sam joj da se vrati, ali ne eli. Odgovara joj ovako. Do
kada, ne znam.
Ako Vas ovakav nain ivota ispunjava, kada znate zbog ega je otila
i zbog
ega ne eli da Vam se vrati, onda nastavite da je iekujete i
imate je samo kada ona to poeli i da traje onoliko koliko samo ona
eli.
Ili je bolje da imate enu koja e biti samo Vaa, s kojom ete graditi
budunost i imati dom i porodicu. Izbor je na Vama. Vi odluujete o
svom ivotu i svojoj budunosti.
U braku sam s ovjekom kojeg ne volim. Godinama sam u vezi s
ovjekom koji je oenjen i s kojim mi je lijepo. Nakon svae zamolio
me da ga ne zovem i da mu vie ne dosaujem. Luda sam za njim.
Kako dalje?
Mislim da imate dovoljno razloga da njegovu odluku prihvatite i
shvatite da nakon tih rijei on nikada nee biti Va. Takoer nije
dobro to ivite s ovjekom kojeg ne volite. Pustite ga da nae enu
koja e ga i voljeti i potovati.
Vama je, oito, potrebniji neki uzbudljiviji ivot, od brane stabilnosti
i porodine sigurnosti.
AZRA 2012. 59
'\'''
Sport osim mnogo pozitivnog, donosi i zdravstvene tegobe.
2VRELWRVXHVWHR]OMHGHSRSXWXJDQXDLDHQMDXSDOD
RWHNOLQDNRMHSUDWHERORYL3RJRWRYRVXHVWLERORYL
koljenskog zgloba, koji su posljedica ozljeda koljena i
SUHYHOLNLKRSWHUHHQMDLOLVODERVWLEHGUHQLKPLLDSRVHEQR
NRGVSRUWDDNRMLVHEDYHWUDQMHPVNLMDQMHPELFLNOL]PRP
LJUDQMHPIXGEDODLVOLQR
.RGODNLKREOLNDDUWULWLVDNROMHQDLSUVWLMXPRHYDPSRPRL
OLMHN9ROWDUHQ(PXOJHONRMLQDNRQQDQRVDHNDVQR
XEODDYDEROLXSDOXLVNUDXMHYULMHPHGRSRYUDWNDQDQRU-
malno stanje.
Kod odraslih i mladih (starijih od 14 godina) namijenjen je
]DXEODDYDQMHERORYDXSDODLRWHNOLQDNRGR]OMHGDPHNLK
WNLYDR]OMHGHWHWLYDOLJDPHQWLPLLDL]JORERYDQSU]ERJ
XJDQXDLDHQMDPRGULFDLERORYDXOHLPDVSRUWVNH
ozljede), lokaliziranih oblika reumatizma mekog tkiva (nap-
rimjer, teniski lakat, sindrom bolnog ramena...), a kod starijih
RGJRGLQDL]DXEODDYDQMHERORYDNRGEODJLKREOLND
artritisa koljena i prstiju. Voltaren Emulgel 1% (s aktivnim
sastojkom diklofenakom) dostupan je bez recepta u svim
apotekama.
3ULMHXSRWUHEHSDOMLYRSURLWDWLXSXWVWYRROLMHNX=D
REDYLMHVWLRLQGLNDFLMDPDPMHUDPDRSUH]DLQHHOMHQLPGMH-
jstvima lijeka posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.
Stylissimo
Promo
Ovan 21.III - 20.IV
Ljubav: Situacija je prilino jasna i izvjesna. Osoba
koju volite sve otvorenije pokazuje i/li govori koliko
vas voli.
Posao: Oko vas ima nekoliko nepouzdanih osoba,
NRMHQHLVSXQMDYDMXREHDQMD1HWUDLWHREMDwQMHQMH
PRHWHVHUD]RDUDWL
Zdravlje: 6PLUHQLVWHLRSXwWHQL
Bik 21.IV - 22.V
Ljubav: %XGH VH YDwD RVMHDQMD ,SDN WUHED GD
XORLWHMRwSULOLQRWUXGDDNRHOLWHGDVHLVNXSLWHNRG
voljene osobe.
Posao:7UHEDYDPMRwVDPRPDORYUHPHQDLHQHU-
gije da biste napredovali. Sve tee prema planu, ak
i nove obaveze.
Zdravlje:0RHWHELWL]DGRYROMQL
Blizanci 23.V - 22.VI
Ljubav: ta god uinite, zadovoljni ste. Tako i
YROMHQXRVREXRSXwWDWHSDHUDGRSUL]QDWLOMXEDY
Posebno je lijep vikend.
Posao: Prekinite prakticirati da radite nekoliko
poslova u isto vrijeme. Posvetite se jednoj ideji, pa
ete izbjei i rizik.
Zdravlje: Potreban vam je predah!
Rak 23.VI - 22.VII
Ljubav: Dolaze sklad i zadovoljstvo. Svaka prom-
MHQD MH SRHOMQD 2WYDUDWH QRYX VWUDQLFX X VYRP
OMXEDYQRPLYRWX
Posao:8VSMHwQRUMHwDYDWHSUREOHPHDVXRHQLVWH
i s novim izazovima. Kolege su vam sklone. Slijedi i
materijalna satisfakcija.
Zdravlje: Prevenirajte prehladu ili virozu.
Lav 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Neodoljivi ste mnogim osobama, a poseb-
no partneru. Osjeanja stavljate ispred razuma, jer
YDPMHWDNRQDMOMHSwH
Posao:.DNRQHELGRwORGRQHSULMDWQLKL]QHQDHQMD
bolje kontrolirajte svoje prihode i rashode. Ne ne-
dostaje vam inicijative.
Zdravlje: Odluni ste i energini.
Djevica 23.VIII - 22.IX
Ljubav: Zraite neim neobinim. Slijedi nekoliko
primamljivih prilika za kvalitetnu vezu. Ako ve niste,
izaberite pravu!
Posao: Veoma ste poduzetni. U kratkom roku
PRHWH REDYLWL YLwH SRVORYD 5LMHwLW HWH L MHGDQ
zahtjevniji problem.
Zdravlje: Ne budite neumjereni.
Vaga 23.IX - 22.X
Ljubav: Neobino za vas, kada je rije o ljubavi, ali
NDRGDWUHQXWQRQHRHNXMHWHSUHYLwH,VLWQLFHYDV
mogu usreiti...
Posao: Slijedi niz uzbudljivih situacija, ali i male
WHwNRH0RUDWHLKULMHwLWLGDELVWHPRJOLQHVPHWDQR
ostvarivati planove.
Zdravlje: 3RNXwDMWHXVSRULWLWHPSR
korpija 23.X - 22.XI
Ljubav: 9DwDYHOLNDSUHGQRVWMHwWRROMXEDYLLYH]L
UD]PLwOMDWH SR]LWLYQR 1HVWDMX EULJH HPRWLYQL LYRW
postaje znatno ugodniji.
Posao: Ovo je obeavajua sedmica. Ostvarit ete
GRJRYRUHQH LOL ]DYUwLWL ]DSRHWH SRVORYH %OLVNH
osobe su uz vas.
Zdravlje: Odlina psiho-fizika forma.
Strijelac 23.XI-22.XII
Ljubav: Nalazite se u prilino dobrom emotivnom
SHULRGXwWRYDVSULEOLDYDSRWSXQRP]DGRYROMVWYX
HOLWHVYHLOLQLwWD
Posao: 1LVWH EDw QDMVWDORHQLML 0QRJR UDGLWH
ali kao da vam se sve ini uzaludno. uvajte se
QHSURPLwOMHQLKSRWH]D
Zdravlje: Odijevajte se u skladu s jeseni.
Jarac 23.XII-21.I
Ljubav: 9DwD LQWLPD MH YDwH XWRLwWH 8] SDUWQHUD
VWHRSXwWHQLLVUHWQL3RYHDQLVXOMXEDYQLDSHWLWLDOL
QHWUDLWHQHPRJXH
Posao: 6NORQL VWH SURPMHQL UDVSRORHQMD , ]ERJ
WRJDYDwHVXRGOXNHQHVLJXUQH'UXJLSRVDRQHEL
QLwWDELWQRSURPLMHQLR
Zdravlje: Nedostaje vam samopouzdanja.
Vodolija 22.I-19.II
Ljubav: Osoba koju volite oekuje da ste uvijek, i u
VYDNRMVLWXDFLMLX]QMX7RYDPVPHWDSDPRHGRL
i do nesporazuma.
Posao: Napredujete uz pomo poznanstva ili
SRGUwNHYHRPDXWMHFDMQHRVREH8VSMHwQRVHQRV-
ite s rokovima.
Zdravlje:9LwHXLYDMWHXLYRWX
Ribe 20.II-20.III
Ljubav: 9HRPD VH WUXGLWH GD ]DGULWH YH]X V RV-
obom koju neizmjerno volite. Jedino imate upitnik
voli li isto i ona vas...
Posao: Obaveze vam ne ostavljaju dovoljno prosto-
UD]DXLYDQMH8LVWRYULMHPHGROD]HLQRYHYHRPD
bitne situacije.
Zdravlje: 9LwHXODLWHX]GUDYOMH
Vrijeme je za korpije
Osvojite ih
Ako ste zaljubljeni u mukarca koji je roen u znaku
korpije, trebate znati da mu je neophodno stalno
uvjeravanje da vam je potreban. Posesivan je, pa bi
zajednika profesija ili hobi mogli biti klju za rjeenje
problema.
Ako ste skloni fertu, u nevolji ste, zato to on ozbiljno
shvata vae namjere i natjerat e vas da zaalite zbog
koketiranja. Uinit e sve da spasi vezu, ukljuujui
i traenje pomoi sa strane. Ponekad je neophodno
malo se prepirati, kako biste se oboje uvjerili da imate
emocionalnu sigurnost koja vam je potrebna i bez
pretjeranog kontroliranja svog partnera.
Njegova senzualna priroda esto ga nagoni da bude
rukovoen jedino tjelesnom i estetskom privlanou.
Zbog toga su njegove ljubavi esto burne i zavravaju
se brzo.
Ne prihvata ni neizvjesnost, ni kompromis, a kada
opazi da je prevaren ili obmanut, postaje osvetoljubiv
i opasan. Tek kada se potpuno uvjeri da su njegova
osjeanja viestruko uzvraena, on moe prema vama
da postane njean i blag.
Ako vas interesira ena roena u znaku korpije, budite
svjesni toga da ona vezu, pogotovo brak, shvata veoma
ozbiljno. Predaje se potpuno ili se uope ne uputa
u vezu. Posesivna je i strastvena, a zasluuje isto tako
odanog partnera. U svakom sluaju, nee tolerirati
izlete.
ak i najbezazleniji fert izaziva kod nje ljubomoru.
Ona je predivan partner, naroito dragocjena u
situacijama u kojima treba prevazii prepreke ili poeti
neto od nule. Ako joj loe krene, sklona je da vodi
tajni ivot. Ali, s pravim partnerom, bezgranino je
strpljiva, spremna na saradnju i podrku.
ena korpija je veoma ljubomorna i iskljuiva,
a ljubav stavlja na prvo mjesto. Morate znati da je
prepuna zahtjeva, esto nezadovoljna i hirovita. Ali,
kada nae mukarac koji je razumije i zadovoljava,
postaje zahvalna i vjerna partnerka. Moete je
"pokoriti" jedino snagom svoje linosti. Zapravo, ako u
njoj potpuno probudite strastvenu enu...
Pripremila:
HEDIJA MEHMEDI
Stylissimo
Horoskop
AZRA 2012. 61
AZRAVjenici
3
,
j
(

.
(
1
$
1

%
(
j
/
,
-
$
'`/\''
NAMA
ZLOINAC,
EVROPLJANIMA
HEROJ
62 AZRA 2012.
bjei iz Francuske, ostavljajui djecu na
uvanje svojim roditeljima. Savremenici se
mladog Eugena Savojskog iz tog vremena ne
sjeaju kao ovjeka za kojim bi se vrijedjelo
okrenuti na ulici, opisujui ga kao prljavog
debeljka koji nee nita u ivotu napraviti
vrijedno spomena". Ipak, Luj XIV je njega
vidio kao crkvenog ovjeka, te mu je ve kao
15-godinjaku odredio dvije crkvene upe
na upravljanje. No, to se mladom Eugenu
nije pretjerano dopalo. On je sanjao o vojnoj
karijeri. Zatraio je od kralja da mu povjeri
jednu znaajnu vojnu regimentu, smatrajui
da mu to, prema porijeklu i ugledu vlastitog
imena, pripada. Ipak, kralj e ga ovog puta
odbiti, obrazlaui to njegovom krhkom
fgurom i malim rastom.
Ljut na Luja XIV, Eugen Savojski 1683.
odlazi u Austriju, ija se prijestolnica Be
branila od turske opsade koju je sa 200.000
vojnika predvodio slave eljni veliki vezir Kara
Mustafa. U jednoj od bitaka gine i Eugenov
najstariji brat grof Ludwig Julije od Savoje,
koji se borio na strani Austrijanaca. Iako je
dobio in ofcira, regimentu svog ubijenog
brata nije dobio, ali se nastavio hrabro boriti,
koristei maksimalno svoje dobre porodine
veze za to snaniji proboj na drutvenoj
ljestvici, te e ve 1693., u dobi od 30 godina,
postati vrhovni komandant austrijske carske
vojske.
I pored brojnosti i dobre opremljenosti, turska
vojska je teko poraena kod Bea. Treba rei
da se u strahu od turske invazije na Evropu,
formirala velika kranska koalicija, od
Venecije do vedske i Poljske, a poljski kralj
Jan Sobjeski, koji je jedan od najzaslunijih
za poraz Turaka, u svojoj vojsci je imao
znaajan broj Tatara - muslimana koji su
su jako dobro poznavali ratniku flozofju
Osmanlija i njihove slabe take. Takoer,
treba napomenuti da su evropske kranske
sile tada nale saveznika u Perziji, iji je ah
objavio rat Osmanlijama. Osmansko carstvo,
ionako pogoeno politikom socijalnom i
privrednom krizom, nije moglo voditi rat na
dva fronta, te je u austrijske ruke uskoro pala
cijela Ugarska, Slavonija i Vojvodina. Turci
su nekoliko puta pokuavali vratiti izgubljene
krajeve i gradove, ali s malo uspjeha. Eugen
Savojski ih je teko porazio kod Slankamena
1691. U septembru 1697. velika turska
vojska spremala se za kontraofanzivu u junoj
Ugarskoj. Na elu 200.000 osmanskih vojnika
koji su pontonskim mostom kod Sente u
Vojvodini prelazili rijeku Tisu, nalazio se sam
sultan Mustafa II. Turci nisu oekivali da e
austrijske trupe tako brzo stii. Ipak, na elu
austrijskih trupa nalazio se Eugen Savojski koji
naivni graani, koji su mislili da e ih zlo
zaobii. Eugen Savojski e im skupo naplatiti
tu lakomislenost.
SVEENIK ILI
VOJNIK
Osamnaestog oktobra 1863. u jednom
pariskom hotelu se rodio Franois-
Eugene de Savoie-Carignan. Potjecao je
iz plemike porodice koja je imala krvne
veze i s Habsburgovcima i s francuskom
vladajuom dinastijom Burbona, kao i s
visokim njemakim plemstvom. Eugen je
imao etiri brata i tri sestre, koji e, takoer,
tokom svog ivota zauzimati visoke plemike
titule, biti vladari pokrajine ili dvorjani. I
pored toga, bili su slabo obrazovani, jer se
njihova majka, prije svega, bavila intrigama
na kraljevskom dvoru u Versaju, te je bila i
veoma intimno bliska s tadanjim francuskim
kraljem Lujem XIV. Godine 1673., kada je
Eugen imao deset godina, umire mu otac,
a izgleda da ga je otrovala supruga. Nakon
jednog od brojnih dvorskih skandala u koje
je bila upletena, Eugenova majka 1680.
Ovih dana navrilo se 315 godina od najvee
nesree koja je zadesila Sarajevo. Nesrea se
odazivala na ime Eugen Savojski. Uspomene na
njegova zlodjela jo nisi izblijedjele
Krajem oktobra 1697. pojavila se vojska
u okolici Sarajeva. U to doba Sarajevo i
Sarajlije su esto viale i vojskovoe i njihove
trupe, ali je vojska koja se ulogorila negdje
na podruju dananjeg naselja Gorica, bila
drugaija, imala je drugaije boje, zastave
i namjere. Bila je to neprijateljska vojska
koje je dola iz pravca Osijeka, prela rijeku
Savu i dolinom Bosne dola pred Sarajevo.
Ni Sarajevo ni njegovi graani nikad nisu
vidjeli nita slino, ni neprijatelja, ni njegove
zastave, ni njegovo oruje. Sve do Bekog
rata (1683-1699) granice Osmanskog carstva
bile su daleko od Sarajeva, koje je uivalo u
statusu Pax otomanica", te se nesmetano
razvijalo u ono to su putopisci tog vremena
nazivali evropskim Damaskom" ili rajskim
vrtom Evrope. Sarajevo nije bilo utvren
grad, nije imalo vojsku koja bi ga branila.
Sve je to jako dobro znao Eugen Savojski,
komandant austrijskih trupa koje su krenule
prema Sarajevu. On je, takoer, znao da je
Sarajevo veoma bogat grad i da e ovdje nai
bogat i lagan plijen. Eugenu Savojskom,
najboljem vojnom strategu i vojskovoi svog
vremena, niko se nije mogao suprotstaviti,
pogotovo ne nebranjeno Sarajevo i njegovi
AZRA 2012. 63
AZRAVjenici
(XJHQ6DYRMVNL2VPDQOLMDPDMHHOLR]DGDWLXGDUDFRG
NRMHJVHQLNDGDQHHRSRUDYLWLQDSDVWLRVYRMLWLLVSDOLWL
Sarajevo
Iako je Osmanlijama postavio vrlo jasan ultimatum za
Sarajevo, nisu ga shvatali ozbiljno
1DMSR]QDWLMDQMHJRYDJUDHYLQDMHYHOHOMHSQLGYRUDF%HOYHGHUHNRMLVHQDOD]LX
FHQWUX%HD
6WDWXDSULQFD(XJHQDX%HX
64 AZRA 2012.
''`
''\'
Iako je palio i ubijao kada god je bio u
PRJXQRVWL6DYRMVNLMHYHRPDYROLR
umjetnost, te je u svoje vrijeme bio poznat
kao veoma izdaan mecena. Imao je
brojne posjede, posebno u Ugarskoj i
Slavoniji, a gdje god je mogao, gradio je
svoje dvorce. Nakon to je 1716. do nogu
potukao Osmanlije u bici kod Petrovara-
GLQDX9RMYRGLQL]DX]HRMH%HRJUDGLMLMH
gospodar bio nekoliko godina. Naravno,
nije propustio da i ovdje podigne svoj
GYRUDF3R]QDWMHWDNRHULQMHJRYGYRUDF
XPMHVWX%LOMHNRG2VLMHNDQHRUHQHVDQVQD
JUDHYLQDSRGLJQXWDRNRJRGLQH
,SDNQDMSR]QDWLMDQMHJRYDJUDHYLQD
MHYHOHOMHSQLGYRUDF%HOYHGHUHNRMLVH
QDOD]LXFHQWUX%HDSRGLJQXWL]PHX
LJRGLQH'YRUDFMHRNUXHQ
SUHOLMHSLPYUWRPDXGYRUFXVHXYDMX
QHSURFMHQMLYDXPMHWQLNDEODJD
8GYRUFX%HOYHGHUHMHLXPUR
godine.
'`/''''/
86DUDMHYXMHRVWDORJRUNRVMHDQMHQD
SRKRG(XJHQD6DYRMVNRJNRMHJGRPDD
MDYQRVWHVWRWLWXOLUD3ULQFRPSDOLNXRP
,SDNX$XVWULMLMHRYDMRYMHNKHURMEH]
premca, koji nije samo porazio Turke i od-
EUDQLR%HQHJRMHLXLQLR$XVWULMXHYURS-
skom silom broj jedan. Dananja Austrija,
mala i relativno periferna zemlja kada su
PRLXWMHFDMXSLWDQMXPRHVDPRVDQMDWL
trenutke slave koju je donosio Eugen
Savojski, Italijan po porijeklu, Francuz po
porijeklu i Austrijanac po izboru. Danas su
SMHVPHRMXQDNRPYLWH]XNRMLORYL7XUNH
sastavni dio kolske lektire u ovoj zemlji.
- Vjerovatno vam nije drag, ali morate
priznati da je bio temeljit. To se vidi i na
primjeru Sarajeva - bio je odgovor koji je
NROHJD'DYLG0XPLQRYLL]1H]DYLVQLK
GRELRRGMHGQRJEHNRJWDNVLVWHNDGD
je upitao ta misli o Eugenu Savojskom,
QDMYHHPGXPDQLQX6DUDMHYD
%URMQLJUDDQL%L+XSUHWKRGQLPJRGLQDPD
VXLYRWQXVUHXSRWUDLOLX$XVWULMLL%HX
Nakon to bi s koferom izali iz voza na
EHNRP-XQRPNRORGYRUXSUYRWREL
vidjeli u novoj domovini bili bi Ulica Princa
(XJHQDKRWHO(XJHQGYRUDF%HOYH-
GHUHDPDORGDOMHELLKGRHNDREURQ]DQL
SULQF(XJHQQDNRQMXVLVXNDQLPPDHP
je primijenio neto to se do tada nije radilo
u bilo kojoj vojsci. Umjesto da konji vuku
topove, stavio je artiljeriju na lea tovarnih
ivotinja, te iznenadio Turke koji su prelazili
Tisu. Za svega nekoliko sati bitke, Eugen
Savojski i njegovi vojnici su ubili 25.000
Turaka, dok su austrijski gubici bili minimalni,
ispod 500 poginulih.
ULTIMATUM
SARAJEVU
Ovaj dogaaj ovjenao je Eugena Savojskog
slavom i bogatstvom, te ga uinio
najpoznatijom i najslavijom osobom u
Evropi, koja je u ovom omalenom ovjeku
vidjela svog spasioca pred turskom najezdom.
Opijen slavom nakon trijumfa kod Sente,
Eugen Savojski sa saradnicima razmilja
ta raditi dalje. Bitke s Turcima mu vie ne
predstvaljaju izazov, zna da su Osmanlije u
panici i rasulu. On eli Turcima zadati udarac
od kojeg se nikada nee oporaviti. Stoga,
poetkom oktobra, negdje u okolici Osijeka,
odluuje krenuti u pohod na Sarajevo.
Sredinom oktobra blizu 7.000 Eugenovih
vojnika prelaze rijeku Savu, zauzimaju i pale,
Derventu, Doboj, Maglaj, epe, Zenicu,
Visoko i stiu pred Sarajevo. Niko mu se na
tom desetodnevnom pohodu nije suprotstavio.
Na drugoj strani, u Sarajevu nema panike,
iako je dio stanovnitva s trgovakom robom
pobjegao u planine ili u Travnik. Stanovnitvo
je ubijeeno da e Austrijanci jednostavno
otii odakle su doli, to je Eugenu potvrdio
jedan zarobljeni turski vojnik, saopivi mu
da tamo svi misle da Austrijanci nee krenuti
na Sarajevo nego da e se preko Travnika
i Banje Luke vratiti u Slavoniju. Eugenu
Savojskom sve je ilo naruku. Graanima
Sarajeva je uputio ultimatum od kojeg se ledi
krv u venama.
- Ovim dajemo na znanje vrhovnom
poglavaru otomanskog grada Sarajeva,
odlinim graanima i svim stanovnicima
da se nalazimo ovdje u provinciji Bosni i da
smo u blizini spomenutog grada Sarajeva.
Kako nismo doli u ovu zemlju s namjerom
da pravednom carskom oruju rtvujemo jo
ljudske krvi, nego da one koji trae milost i
hoe da se pokore rimskom caru s ljubavlju
i dobrotom pripazimo, odluili smo se,
iz osobitih obzira prema Sarajevu, da ovo
pismo uputimo s napomenom da nam, ako
elite da se spasite zla, poaljete jednoga ili
vie izaslanika. I to odmah, inae emo bez
oklijevanja nastaviti svoj mar, a onda neemo
nita uvaavati, jer nee biti vremena za neko
novo dogovaranje kada se sa svojom vojskom
primaknemo blie. Ovu nau opomenu
shvatite dobronamjerno. Ali, ako se ona ne
uvai i ako ostanete uporni, uvjeravamo vas
da e se naa dobrota izvrnuti u strogost, pa
emo sve unititi maem i vatrom. Neemo
potedjeti ni dijete u majinoj utrobi, jer je
pripravljena teka artiljerija - prijetio je Eugen
Savojski.
Truba i zastavnik, koji su poslani u grad s
ovom cininim porukom, vratili su se u u
Eugenov tabor razbijenih glava i sa slomljenom
trubom. Njegove prijetnje su ukoro postale
krvava realnost od koje se Sarajevo nee
nikada oporaviti. Nakon to su ujahali u grad,
Eugenovi vojnici s krenuli u pljaku svega to
se moe opljakati.
- Rasporedio sam jedinice na uzvisini koja
dominira samim gradom. Odatle sam uputio
pojedine odrede da poharaju grad. Osmanlije
su ve bile sklonile najvrednije stvari, ali su
svejedno za sobom ostavili veliku koliinu
svakojake robe. Predveer je grad planuo.
Inae se nalazi na irokom prostoru i potpuno
je otvoren. Ima 120 lijepih damija. Sutradan
sam jo ostao u Sarajevu. Prepustili smo grad
i svu okolicu vatri. Na jurini odred koji
je progonio neprijatelja vratio se s bogatim
plijenom i mnogo ena i djece, nakon to
su pobili svu silu Osmanlija. Krani nam
jatimice prilaze i mole za doputenje da se
sklone u na tabor sa svojim stvarima, jer ele
napustiti ovu zemlju. I ja se nadam da u
povesti sve krane iz ove zemlje i prebaciti ih
preko Save - pisao je Eugen u svom ratnim
dnevniku.
Nakon njegovog pohoda, od onog maginog
Sarajeva o kojem su pisali putopisci 17.
stoljea, nije ostalo gotovo nita. Izgorjele
su njegove damije, sahat-kule, biblioteke,
duani, radionice... Nestao je i kosmopolitski
duh grada, jer je princ Palikua" Eugen
sa sobom u Austriju odveo blizu 30.000
krana, uglavnom katolika, mahom trgovaca
i zanatlija. Tako je Sarajevo izgubilo vrlo vaan
graanski sloj stanovnitva i vie se nikada, sve
do Olimpijskih igara 1984., nee oporaviti
od stradanja koje mu je, iz iste obijesti,
nanio najvei vojskovoa tog vremena, Eugen
Savojski.
'/
\`
S Eugenom Savojskim je povezivano
PQRJRWRJDDOLQLNDGDQLWLMHGQDHQD
-RNDRPODGLX3DUL]XMHELRSR]QDWSR
organiziranju homoseksualnih orgija. Na
SLWDQMDRVYRPRGQRVXSUHPDHQDPD
RGJRYDUDRELFLQLQRGDMHRQ0DUVEH]
9HQHUH
AZRA 2012. 65
AZRAExplorer
DIVLJA DJECA:
PASTORAD
DRUTVA, PORODICE
I NAUKE
66 AZRA 2012.
PIE: KENAN BELIJA
Ve 200 godina postavlja se pitanje
ta odvaja ovjeka od ivotinje.
Divlja ili vuija djeca daju neke
odgovore na to pitanje...
Prije 55 godina u Kaliforniji je roena djevojica po imenu Susan
"Genie" Wiley. Umjesto bezbrinog djetinjstva, igranja s drugarima
ili sakupljanja plastinih lutaka, djetinjstvo, ali i vei dio ivota ove
Amerikanke bio je nita drugo do pakao zlostavljanja i izolacije. Sve do
svoje 13. godine, Genie je ivjela svezana za djeiju tutu i obmotana
pelenama, tek ponekad bi joj bilo doputeno da prespava u zatvorenoj
vrei ili u zatvorenom krevetu s metalnim poklopcem. Ukoliko bi
zaplakala, bila bi kanjavana, kao to bi bila kanjavana ukoliko bi se
samo pomaknula. Ukoliko bi progovorila, njen otac zlostavlja, na
nju bi reao i lajao kao bijesan pas, te je tukao velikim i tekim tapom.
NAJPOZNATIJI SLUAJ
ZLOSTAVLJANJA
Kada su 1970. socijalni radnici otkrili ovaj uasavajui sluaj, Genie
je bila gotovo nijema, bez mogunosti da izgovori vie od dvadeset
jednostavnih rijei poput "stani" ili "nema". ta se deavalo u umu
monstrouznog oca zlostavljaa, nikada se nije saznalo. Nakon to je
sluaj otkriven, otac se ubio pucnjem iz samarice.
Svijet nikada nee razumjeti, rekao je monstrum Clark Wiley,
ostavljajui svom 18- godinjem sinu Johnu 400 dolara i poruku da
"bude dobar". Moemo samo pretpostaviti kakav je horor John Clarke
gledao pred svojim oima, jer je sluaj "Genie" oznaen kao najgori
sluaj zlostavljanja djece u amerikoj historiji. Sluaj je otvorio jo
pitanja i ukazao na postojanje takozvane "divlje djece", mladih osoba
koje su odrasle van dodira s civilizacijom, kulturom i drugim ljudima.
Tokom posljednjih 250 godina dokumentirano je nekoliko desetaka
sluajeva "divlje djece". Neka su odlutala iz roditeljskog doma zbog
nestaluka, neku su "kidnapovale" ivotinje, neku su odbacili i u umi
ostavili roditelji, a neku su roditelji naprosto mrzili. Jedan od djecomrzaca
bio je Clark Wiley, otac nesretne Genie, koja, izuzev batina i psovki, od
svog oca nije dobivala nita osim poneke kaike mlijeka, gotovo jedine
hrane koju je dobivala tokom prvih 13 godina svog ivota.
- Bez obzira, svialo mi se ono to sam vidio ili ne, to nisam mogao
prijaviti majci. Bio sam "zarobljenik" i nisam nita mogao uiniti, rekao
je prije etiri godine u intervjuu za ameriki ABC TV John Wiley, brat
AZRA 2012. 67
"divlje djevojice" Genie. Ovaj 60-godinjak danas ivi u Ohiju, gdje radi
kao moler i zbog svih trauma koje proivio sebe naziva ivim mrtvacem.
RTVA POHLEPNIH
NAUNIKA
Njegova sestra je imala manje sree. Danas ona ivi u nekoj od
psihijatrijskih klinika na jugu Kalifornije i tu bi trebala provesti posljednje
dane svog ivota, zatiena nedvosmislenim sudskim odlukama koje tite
njenu privatnost. Susan "Genie" Wiley nije samo jedna od najpoznatijih
rtava zlostavljanja u modernom dobu, ona je i sinonim za jednu od
najveih naunih blamaa koju je Amerika ikada doivjela.
Kada su 1970. policajci upali u kuu porodice Wiley, u okolici Los Angelesa,
zatekli su prizore kao iz horor flmova, daskom zakucane prozore i "krevet"
od ice za kokoinjce u kojem je Genie provela 13 godina. Sama Genie je bila
2YRMH*HQLHQDMWUDJLQLMHGLMHWHXKLVWRULML6$'D
\''''''/''
/`''
3URQDOD]DN6XVDQ*HQLH:LOH\SRNORSLRVHVSUHPLMHURPOPD
)UDQFRLV7UXIIDXWDQD]LYD'LYOMHGLMHWHSULRPRGMHDNX
SURQDHQRPXXPLQDMXJX)UDQFXVNHJRGLQH'MHDNDVX
SURQDOLVSRUWVNLORYFLWHPXGDGDOLLPH9LNWRU
%LRMHJROVWHQMDRMHLNRSDRNRULMHQMHXXPLLVSULDODVXNDVQLMH
RYDJRVSRGDVYRMSUYLVXVUHWVRYMHNRPNRMLHNDVQLMHELWLSR]QDW
NDR9LNWRURG$YH\URQD
9UOREU]RHVHX)UDQFXVNRMXWL]DRYRQHRELQRGLYOMHVWYRUHQMH
NRMHHKXPDQLOMXGLGRYHVWLX3DUL]SUHGOLFHQDXNH7UHED]QDWL
GDMHXYULMHPHNDGDMH9LNWRUSURQDHQLXKYDHQQDMDNWXHOQLMH
SLWDQMHELORWDWRUD]GYDMDRYMHNDRGLYRWLQMHRGQRVQRWD
RYMHNDLQLRYMHNRP-HDQ0DUF*DVSDUG,WDUGPODGLVWXGHQW
medicine koji je primio Ciktora u svoj pariski dom, smatrao je da
QDVHPSDWLMDLMH]LNRGYDMDMXRGDQLPDOQRJRNUXHQMDWHMHVYRJ
WLHQLNDQDVWRMDRQDXLWLJRYRUXLL]QMHJDL]YXLHPRFLMH,DNRMH
9LNWRUSRND]DRRGUHHQLQDSUHGDNGDOHNRQLMHRGPDNDR1DXLR
MHVDPRGYDL]UD]DPOLMHNRLPRM%RH3UHPDPQRJRPLQGLFL-
MDPD9LNWRUMHELRDXWLVWLDQ
3RGRYLPRNROQRVWLPDQMHJRYRXKRQHVOXL]DSULKYDWDQMH]YX-
NRYDQMLKRYXDUWLNXODFLMXLNRPELQDFLMXWRQLMHQLWDGUXJRQHJR
VUHGVWYR]DVDPRRGUDQMHNRMHXSR]RUDYDQDGROD]DNRSDVQH
LYRWLQMHLOLSDGGLYOMHJYRDSLVDRMH,WDUG
2QMHELRLIDVFLQLUDQLRJRUHQSRQDDQMHPVYRJWLHQLNDNRMLMH
SRND]LYDRPDORWDRGOMXGVNRJSRQDDQMD.DGDMHGRDRX3DUL]
SRSRQDDQMXMHELRLYRWLQMD1MHJRYHRLVXELOHEH]LNDNYLKHPR-
FLMDQLMHUHDJLUDRQD]YXNQLWLMHELRXVWDQMXRWYRULWLYUDWD
%LRMHRGYUDWDQXVSRUHQPODGLVL]UDHQLPJUHYLPDLJUHYLWLP
SRNUHWLPD.DRX]YMHULQMDNXJUL]DRMHLJUHEDRRQHNRMLELPXVH
VXSURWVWDYLOL]DELOMHLRMH,WDUG
,SDNQDSUHWNDMHELOR.DGDMHXPURPXGRPDLFHJRVSRGLQD,WDU-
GD9LNWRUMHSULDRRYRMXSODNDQRMHQLLSRND]DRQHNXYUVWXWXJH8
NXLRYHHQHMHLVDPXPURQDNRQJRGLQDSURXDYDQMD
.RMH]DLVWDELR9LNWRURG$YH\URQDQLNDGDVHQLMHVD]QDOR
AZRAExplorer
/'\''
3UYLSR]QDWLLVOXEHQRGRNXPHQWLUDQLVOXDMGLYOMHJGMHWHWD
]DELOMHHQMHNDGDMHXRNROLFL+DQRYHUDRWNURYHQSRWSXQR
JROLFUQRNRVLGMHDNWDPQRJWHQDNRMLMHSUR]YDQ3HWDU'LYOML1LMH
]QDRJRYRULWLDOLVHEH]SUREOHPDSHQMDRQDGUYHH=DQMHJDVH
zainteresirao engleski kralj George, koji ga je poveo u svoju zemlju,
JGMHVXJDSURXDYDOLYRGHLHQJOHVNLQDXQLFLWRJGRED,DNRMH
PHXOMXGLPDSURYHRSXQLKJRGLQDQLNDGDQLMHQDXLRQLWDYLH
RGULMHL3HWHUL*HRUJH
68 AZRA 2012.
autistina, nije znala govoriti, ona je jedva hodala, kreui se gotovo etveronoke,
reala i njuila stvari i ljude, vritala i grizla ljude oko sebe. Njeno ponaanje malo
je odudaralo od ponaanje nekog primata. Kada su je socijalne slube prezuele
sebi, Genie je izgledala kao osmogodinjakinja, s ponaanjem bebe.
im je sluaj otkriven, amerika javnost se veoma zainteresirala za sluaj, kao i
akademska zajednica, posebno ona iz domena psihologije, pedagogije i lingvistike.
U to vrijeme nauku je posebno interesiralo na koji nain djeca ue jezik i koliko
izolovanost od drutva utjee na sposobnosti prilagoavanja u kasnijem dobu.
Za sluaj Genie posebno se zainteresirala mlada, tada 26-godinja
lingvistkinja Susane Kurtiss. Ona je svoju fakultetsku diplomu dobila
neposredno nakon otkria sluaja Genie", kada je formiran i specijalni
nauni tim koji je Genie prouavao za potrebe studije nazvane "Razvojne
posljedice ekstremne drutvene izolacije".
Susane je u timu dobila zadatak prouavati jezike fenomene kod ove
godinama izolovane djevojice. Susane Curtiss je u liku i pojavi djevojice
Genie vidjela svoju ivotnu ansu koja se ne smije propustiti. I Susane Curtiss
i njene kolege iz takozvanog "Teama Genie" dobro su proftirali na tragediji
ove djevojice, kako u materijalnom, tako i u profesionalnom smislu.
- Ona nije bila socijalizirana i njeno ponaanje je bilo besprizorno, ali nas
je opinila svojom ljepotom... Provela sam najvie vremena pokuavajui se
prema njoj postaviti kao ljudsko bie. Mi smo zaljubile jedna u drugu. Nisam
bila dovoljno stara da budem njena majka, tako da sam balansirala izmeu
uloge sestre i neke vrste roditelja. Genie je bila naprosto udesna - kae
Curtiss, danas profesorice na uglednom amerikom univerzitetu UCLA.
SLIJEPA MAJKA
Uz pomo ambiociozne lingvistikinje Curtiss, Genie je do 1974. ostvarila
znaajan napredak u govoru, ali gramatiku nije nikada nauila. Ipak,
popravila je manire i dranje tijela, nauila je jezik znakova i pomalo da se
smije. Iako je imala velike izgleda za znaajan oporavak, nije se mogla nositi s
ljudskom sujetom i pohlepom. Selili su je iz kue jednog lana tima u drugi,
iskoritavali za vlastitu drutvenu promociju, davali na skrbnitvo majci,
zatim je davali usvojiteljima koji su je maltretirali, ponovo je uzimali sebi kao
i novac koji je drava davala za istraivanje "fenomena Genie".
U igri su bili veliki novci i naune titule, te su naunici u "borbi" za Genie,
potpuno zaboravili na dobrobit ove djevojice. Amerika vlada, koja je
uvidjela neregularosti u "Projektu Genie", sredinom sedamdesetih uskrauje
sredstva pohlepnim naunicima, te Genie i njena slijepa majka bivaju
potpuno zaboravljeni. Zbog trauma i malteriranja koje je preivljala kod
udomitelja, Genie e se se brzo vratiti na svoje staro stanje "divljeg djeteta,
zaboravit e govor i izgubiti manire. Krajem sedamdesetih njena majka Irene
Wiley je tuila i doktore i bolnicu, zbog zapostavljanja djevojice i elje za
proftom. Novac nije dobila, ali je sud presudio da lanovi "Team Genie"
nemaju pravo biti u blizini Genie.
Od svoje dvadesete godine, Genie ivi skrivena u jednom kalifornijskom
domu za osobe ometene u razvoju, skrivena od javnosti koja nikada nije
zaboravila ovaj sluaj koji se smatra jednom od najmranijih epizoda
moderne nauke i sramotom za struku koja se ne smije ponoviti. I pored
optubi da je bila uz Genie samo iz koristoljublja, Susane Curtis i dalje tvrdi
da je ona samo htjela pomoi nesretnoj djevojici.
- Zabranjeno mi je da je vidim i nikada nisam dobila objanjenje zato sve
to. Genie je mnogo puta u ivotu gubila i ovako je izgubila jedinu osobu
koja je ostala u njenom ivotu, otkako smo se upoznali. Traim je ve vie od
dvadeset godina. Mogu o njoj saznati onoliko koliko moe jedan socijalni
radnik. Naalost, ne vie, rekla je Susane Curtis.
AZRA 2012. 69
AZRAEstrada
'//`'''
NJENI
FANOVI SU
SANELA
JENKINS
I EDIN
DEKO
Nedavno je objavila svoj prvi singl "Carry on", koji je ve narednog dana
osvanuo na svim drutvenim mreama. Narednog proljea planira objaviti prvi
album, koji e imati i svoje evropske izdavae
FOTO:ALMIN ZRNO RAZGOVARALA: LEJLA LOJO
Vrijedjelo je ekati prvi zvanini singl talentirane i mlade Sarajke Maje
Nurki. Stihove pjesme "Carry on", kojom se odluila predstaviti, napisala
je sama. Tekst je inspirirao njenog producenta, koji je komponirao muziku.
Nije prolo dugo vremena, tim se okupio, svako je odradio svoj dio posla,
a lijepa Maja imala je prvi singl za album, koji planira zavriti u proljee
naredne godine. Ubrzo je snimila i spot, koji je svoju premijeru doivio na
MTV Adria.
Sve je krenulo onako kako ni sama nije mogla pretpostaviti. Maja je,
inae, diplomirana arhitektica, no i muzika je njena velika ljubav. Muziki
se obrazovala itav svoj ivot, a povremeno se bavi i modelingom. Ovoj
svestranoj djevojci smijei se svijetla muzika budunost. Mladost, talent i
ambicija su na njenoj strani.
Nakon dugo ekanja, nedavno smo doivjeli premijeru Vaeg prvog singla
"Carry on". Koliko dugo je pjesma nastajala, koja ekipa ju je stvarala?
- Pjesmu Carry on" napisala sam u septembru prole godine. Krenuvi kui,
nakon napornog rada u studiju, ostavila sam tekst na mikseti. Narednog
dana moj producent Damir Bei me je pozvao i rekao da ga je napisano
inspiriralo te da je ve napravio i muziku. U tom trenutku pjesma nije imala
naziv. Nakon to smo je izveli pred ostatkom ekipe odluili smo da to bude
moj prvi singl kojim emo se predstaviti javnosti, te joj dali ime Carry on".
Pjesma govori o ljubavi, pjevljiva je i svi se u njoj mogu pronai.
Poetkom ove godine krenuli smo s radom na aranmanu, usnimavanju
instrumenata, mog vokala i produkciji. Nekoliko naih najboljih muziara
su doprinijeli realizaciji - Dino ukalo, Edvin Hadi i Elvir Bandi Banda
su svojim izvedbama ovu kompoziciju uinili jo kvalitetnijom. Aranman
je uradio Damir Bei, produkciju studio Tempo (Damir Bei, Almir
Ajanovi), a pjesma je izdata pod markicom nezavisne izdavake kue
TEMPO Production iz vedske za cijeli svijet i danas se moe pronai na
iTunesu, Amazonu, Spotifyu i drugim internet medijskim stranicama.
Snimili ste i veoma zanimljiv spot. ija ideja su oni brojni stickeri, lift od
kartona...?
- Od samog poetka eljeli smo napraviti neto drugaije, neto to e biti
autentino i prepoznatljivo. Pokuali smo ispriati priu kroz vizuale koji
obiluju kreativnou i artistikim izrazom, a prema reakcijama javnosti
izgleda da smo i uspjeli. Ideja za spot je bila moja. Iznijela sam rediteljici
Zinki Bejti, nekadanjoj art direktorici Warner Brosa u Kanadi. Naila sam
na razumijevanje s njene strane, jer je i ona imala slinu viziju.
Stickeri su bili ideja vodilja, odnosno predstavljali su osobu kojoj se u
pjesmi obraam. U daljoj razradi Zinka je predloila kartonski lift te
70 AZRA 2012.
svojim, prema mom miljenju, sjajnim idejama i poznavanjem materije uobliila
scenarij i uinila ga kompletnim, a nakon snimanja napravila je i odlian posao
u montai. Iza kamere naao se mladi student, Emir Klepo kojem je moj spot
ujedno bio i diplomski rad. Za moj izgled pobrinuli su se Milan Seni i Maja
Koristovi-Talovi, a na najbolji fotograf Almin Zrno je sve to popratio svojim
fotoaparatom.
Sve dosadanje reakcije su pozitivne. Jeste li iznenaeni reagiranjem javnosti i
njihovom podrkom?
- Bit u iskrena. Nadala sam se i do neke granice oekivala da e komentari biti
pozitivni, jer smo se svi maksimalno potrudili da napravimo to bolji posao te sam
pretpostavljala da e javnost prepoznati trud i isti nagraditi svojim priznanjem
i podrkom. U isto vrijeme sam bila veoma nervozna, jer nisam mogla biti u
potpunosti sigurna u reakcije drugih.
Nakon to je spot premijerno prikazan na MTV Adria kanalu, postavila sam ga
na svoj YouTube kanal i ve nakon prve noi mi je laknulo. Moj prvi spot i moja
prva pjesma, nakon toliko lutanja i mukotrpnog rada, napokon su prikazani i
javnosti ne samo da se svia ono to vide i uju, javnost je oduevljena. Ne moete
ni zamisliti sreu mog tima, a tek moju! Ponosna sam i neizmjerno zahvalna svima
onima koji me prate i puu u moja krila, pomaui da uzletim visoko. Hvala!

5 = Komentari su uglavnom takvi da ljudi govore da izgledate i pjevate kao da
niste iz BiH - ta mislite o tome?
- Ja sam iz Bosne i Hecegovine i bez obzira gdje sam trenutno i gdje u biti za
nekoliko dana, mjeseci, godina, nikad neu zaboraviti odakle dolazim i uvijek u s
ponosom to naglaavati!
Na drutvenim mreama ste, takoer, dobili brojne pohvale. ije su Vas najvie
iznenadile?
- Mnogo ljudi preporuilo je i podralo moj video putem svojih drutvenih
mrea. Edin Deko i Sanela Jenkins su sa svojim prijateljima i fanovima, napisavi
nekoliko lijepih rijei, pohvalili moj rad. Spot se naao i na stranicama popularnog
amerikog muziara Jermaine Duprija, te producenta Mike Kalomboa. Svi su me
iznenadili i svima sam zahvalna.
Singl "Carry On" Vam je otvorio put za neke nove poslovne saradnje. Znamo
da imate poziv za Stockholm, zatim Vas je zvao i jedan producent iz Londona...
O emu se, zapravo, radi i kome ete od njih dati ansu?
- Istina. Stigao je poziv iz vedske gdje emo obaviti sastanak s Warner Chappell
Music izdavakom kuom, gostovat u u nekoliko najgledanijih tv-emisija, a
potom se uputiti u Njemaku, Austriju i Englesku. Na pitanje kome dati ansu i
ta e se sve desiti u meuvremenu, jo nemam odgovor.
"Carry On" je uvod za Va prvi album. Kada ga planirate zavriti?
- Drugi singl naziva Game Boy", koji sam napisala s Damirom Beiem, ve
je zaven, a uskoro e biti i ekraniziran. Cijeli album e biti raen u studiju
TEMPO/TEMPO PRODUCTION, a njegovo fnaliziranje predvieno je za
proljee 2013. godine.
Kakve e biti ostale pjesme i hoe li itav album biti na engleskom jeziku?
- Sve pjesme e biti na engleskom jeziku. Prve dvije Carry on", koju ste ve uli,
i Game Boy", koja e ukoro doivjeti svoju premijeru, jesu dvije u potpunosti
razliite kompozicije. Time emo se voditi i u budunosti, album e biti satkan od
raznovrsnih pjesama gdje e svakom pojedincu najmanje jedna privui panju.
MA1ICNA MLIILC
SULk nkANA I
kIkCDNA 2AS1I1A
LLIkSIk
M C


I2LUCLVINA MLADIn CLLA
Z

M

C

8
C

PuA
ILLA IU IL kINCL2A DIANA
l -
v
u 8
C
SAVL2NIk 2DkAVLIA
M C
M C


MLuLx
MA1lCnA MLl!LC
ZA u!LCu l Cu8ASLL
uvA MLuLxCvA 8ClZvCuA kC!A SAu8ZL MA1lCnu
MLl!LC CLLLL 8C?ALL SuL8 ZA Cu8ASLL l CLLLL 8C?ALL
!unlC8 ZA u!LCu nuuL C1unC 8l8Cunu ZAS1l1u
lMunCLCSkCC SlS1LMA ZA Cl!LLu C8CulCu S1l1L vAS
Cu 1LCC8A SLZCnSklP 8LPLAuA l 88lnu SL uA MCZL1L
Zu8Avl uZlvA1l u 8AZnC8C!nC! !LSLnl 1L SL vLSLLl1l
uS!LSlMA l lZAZCvlMA kC!L uCnCSl SkCLSkA CCulnA
S
C
C

M
ZA C8CL!SAn!L
lMunCLCSkCC
SlS1LMA
CuA8L8l1L
CLLLL 8C?ALL
SuL8 l CLLLL
8C?ALL !unlC8
AZRA 2012. 71
VEDSKA
Bivi zarunik
princeze Madeleine
VHHQLQMHQRP
prijateljicom
Samo nekoliko dana nakon to je mlaa vedska
princeza objavila svoje zaruke s amerikim
biznismenom Chrisom O'Neillom (38), sretnu
vijest o skoranjoj svadbi objavio je i njen bivi
zarunik Jonas Bergstrm. To ne bi bilo toliko
udno da se Jonas nije zaruio s nekadanjom
Madeleininom najboljom prijateljicom.
Princeza Madeleine (30) je zaruke s
advokatom Jonasom Bergstromom (33)
raskinula 2010. godine, jer je, kako je tada
izvjetavano, imao aferu s drugom enom.
Kasnije e se saznati da je misteriozna ena,
zapravo, najbolja Madeleineina prijateljica
Stephanie. Ona i Jonas su zvanino u vezi
od poetka 2011. godine, a prije nekoliko
dana objavili su i svoje zaruke. Ostaje da jo
saznamo planiraju li se vjenati u isto vrijeme
kada to budu inili Madeleine i Chris.
AZRA Plava krv
-RQDVVHVDGD]DUXLRVSULQFH]LQRP
najboljom prijateljicom
72 AZRA 2012.
0DGHOHLQHL-RQDVVX]DUXNHUDVNLQXOLJRGLQH
MONACO
Grace Kelly opet je u
Monte Carlu
Mnoge glumice pozavidjele su svojoj
45-godinjoj kolegici Nicole Kidman
kada je ba ona dobila ast da igra jednu
od najglamuroznijih ena prolog vijeka
- monegaku princezu Grace Kelly. Film
koji govori o ivotu primjerne djevojke iz
Pensilvanije, koja postaje holivudska glumica,
potom princeza, te tragino umire, trebao bi
svoju premijeru doivjeti 2014. godine. Budet
za snimanje ovog flma iznosi 30 miliona
dolara
Nicole je prole sedmice princezu Grace Kelly
"oivjela" ba u Monte Carlu, to je privuklo
veliku panju ovog dijela stanovnika Azurne
obale. Nicole je, naime, snimala nekoliko
scena u Monacu, a jedna od njih bila je i njeno
vjenanje za monegakog princa Rainiera.
Mnogi su se saglasili da je Nicole izgledala
poput prave princeze. No, ipak, nedovoljno
lijepo i elegantno poput prave Grace Kelly.
PANIJA
Kraljica Sofia
WXLODPDUNHWLQwNX
agenciju
panska kraljica Sofa itekako je imala osnove
da podigne tubu protiv marketinke agencije
"Ashley Madison", koja je u marketinke
svrhe iskoristila njeno ime, ugled, ali i
fotografju. Agencija je, naime, napravila
fotomontau na kojoj je 73-godinja kraljica
obgrlila zgodnog mladia uz poruku: "Sad
no ne mora provesti sama", aludirajui
pritom na brojne nevjere njenog godinu
starijeg supruga i panskog kralja Juana
Carlosa. Neukusnu fotomontau je za kratko
vrijeme vidjela itava panija, a kraljicu su svi
ismijavali.
No, Sofa nije dozvolila da se tako lako ukalja
njeno ime, pa je civilnom sudu u Madridu
podnijela tubu protiv marketinke agencije.
Kako je kazala, nee traiti novanu naknadu.
Novac joj ne treba, ali ast jedne kraljice
nema cijenu.
)RWRPRQWDDNRMDMHX]QHPLULODNUDOMLFX
1LFROH.LGPDQNDRPRQHJDNDSULQFH]D
AZRA 2012. 73
AZRAMetro
Kako su zvijezde
SUHLYMHOHXUDJDQ
'Sandy'
Uragan "Sandy", koji je prole sedmice pogo-
dio istonu obalu SAD-a, nije tedio nijednog
stanovnika New Yorka. Oluja nije razlikovala
ni slavne ni one manje poznate. Pred silovitim
uraganom svi su bili isti.
I dok su jedni iskoristili situaciju te otuili
robu u supermarketima, drugi su izlazili na
ulice i itali novine. Slavni su ostajali u svojim
skupim domovima na Manhattanu i putem
Twittera objavljivali vijesti i fotografje naprav-
ljene iz njihovih apartmana.
- ta sad svi paniarite zbog "Sandy" (ja je
zovem Sally). Prestanite iriti negativnost!
Razmiljajte pozitivno i molite za mir - napisa-
la je na Twitteru dvadesetestogodinja glumica
Lindsay Lohan.
Za razliku od nje, druge zvijezde i javne osobe
nisu tako ravnoduno doekali uragan.
- Upravo sam pokuala izai na balkon, no nisam
mogla disati od siline vjetra. Svugdje oko mene
je mrak, jer nema struje, ulice su poplavljane...
Osjeam se kao da sam u seriji "Walking Dead" i
da e zombi skoiti na mene - napisala je Coco-T
nakon to se sama slikala na terasi u naletu oluje.
Coco-T je fotografrala i trenutak kada je grom
udario u Bloombergov neboder. Svima koji je
prate na Twitteru poruila je da budu smireni,
jer e tako izdrati krizno razdoblje.
Sedamdesetdevetogodinja Joan Collins
takoer je bila uznemirena. Prvo to je vidjela
kada se probudila bila je dizalica na gradilitu
pored zgrade u kojoj ivi, a koja se bila savila
od vjetra i vitlala zrakom kao da je list na
grani.
Isti prizor, ali na drugom dijelu grada, fotogra-
frao je i voditelj CNN-a Piers Morgan. Ivanka
Trump objavila je fotografju crnih oblaka koji
su se nadvili nad gradom i ispod nje napisala:
"Zatije pred oluju".
Kerka Donalda Trumpa objavila je i fotograf-
iju Pete avenije i 57. ulice, koja je bila pusta,
to obino nije sluaj.
Meutim, najokantnije fotografje razornog
uinka uragana "Sandy" objavila je voditeljica
Maria Menounos, koja je s televizijskom
ekipom bila na ulicama i izvjetavala o teti
koju je uragan napravio. Objavila je fotografju
poplavljene podzemne garae, mosta koji se
sruio na automobile na cesti, luke u kojoj
brodovi stoje u ravnini s pristanitem...
- Cijeli Brooklyn pliva, sve ceste su poplav-
ljene. Vidjeli smo hrpu zgrada koje su se
uruile i tunele koji su poplavljeni. "Sandy"
je napravila veliki nered u gradu - napisala je
Maria na Twitteru.
&RFR7MHREMDVQLODGDQLMHPRJODGLVDWLRG
siline vjetra
/LQGVD\/RKDQ
se nije uz-
budila zbog
uragana, te je
1MXMRUDQLPD
SRUXLODGD
prestanu
SDQLDULWL
,YDQND7UXPSRYMHNRYMHLODMHFUQHREODNHLQDSLVDOD
=DWLMHSUHGROXMX1DVOLFLVHYLGLLVORPOMHQLNUDQ
74 AZRA 2012.
7HOHYL]LMVNDYRGLWHOMLFD0DULD0HQRXQRVL]YMHWDYDODMHVPMHVWDGRJDDMD
&ROOLQVMHREMDYLODQDVORYQLFX1HZ<RUN3RVWD -RDQMHRNLUDRVORPOMHQLNUDQ
7UXPSVH]DEULQXOD]ERJ6DQG\MD
KVARCANJE t KOLARIJUM
tMASAA tDEPILACIJA
AKCIJA*
na usluge kolarijuma
33% popust
20min - 10KM
3
3
%
AKCIJE!!!
radno vrijeme
svakim danom i praznicima
10:00 - 22:00
*NOVEMBARSAKA VIKEND AKCIJA. ZA SVAKOG KORISNIKA NA
USLUGU KVARCANJA JEDNA KREMA GRATIS.
G
R
A
T
I
S
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


SLAVNI ITALI-
JAN. VIOLINIST.
ANTONIO
STRELICA
POKAZIVA^
SMJERA U
SAOBRA]AJU
(TAL.)
STARIJA
BEOGRAD.
GLUMICA, EVA
BOG SUNCA
PERUANSKIH
INKA
^UVENI FILM
ALFREDA
HI^KOKA
OPUS (SKR.)
PUTOVATI PRE-
VOZNIM SRED-
STVOM
DRUGO IME
NOVE GVINEJE
SIMBOL
TELURA
URED BISKUPA,
ORDINAR (MN.)
TI[INA,L
SPOKOJ
SIMBOL KALIJA KRALJ (LAT.)
SO MOKRA]NE
KISELINE
OSVIT,
SVITANJE
PRI^E U SLIKA-
MA ILI
CRTE@IMA
GLUMAC SA
SLIKE
TRANS PACIFIC
AIRLINES
(SKR.)
VOJNA VOZILA
ZA PREVOZ
VE]EG BROJA
VOJNIKA
HERCEGOVAC
SIMBOL
AMERICIJA
DOBIJATI NA
VISINI
ZATVARA^,
FER[LUS
(POKR.)
GRAD U
SLOVA^KOJ
VIKIN[KI RATNI
BROD
MORSKA
OBALA
ANA FALKI
GLAVARI,
STARCI (TURC.)
ENGLESKI
[AHIST.
D@ONATAN
RIJEKA U
RUSIJI
ST. AMER.
GLUMAC,
D@EMS
JANJI^ARSKI
ODRED
ST. NJEM.
SLIKAR,
ALBREHT
LATINSKI PRI-
JEDLOG: U
EVROPSKA
OTO^NA
DR@AVA
BILO KAD,
IKADA
ST. GRAD U
EGIPTU
NAJAMNI RAD-
NICI U ST.
GR^KOJ
PRAZNINA,
TA[TINA (LAT.)
ROYAL ARMY
RESERVE (SKR.)
REPUBLIKA SAN
MARINO (SKR.)
SIMBOL
ASTATINA
POTVRDA O
PRIVREMENO
IZDATOJ ROBI
ZAIM IMAMOVI]
SASTAVNI
VEZNIK
ANA MOFO
UKRA[EN
OKRUGLI PRO-
ZOR (FRANC.)
UMJETNA KO@A
ITALIJA
RIJEKA
U JU@NOJ
AMERICI
MUSLIMAN.
VJERSKI
SLU@BENICI
GLUMICA SA
SLIKE
STANOVNICI
OTOKA,
OSTRVLJANI
RIJEKA U
POLJSKOJ
OSOBA SKLONA
TREMI
STARIJI ITALI-
JAN. KOMPOZI-
TOR, \OAKINO
SIMBOL
AMERICIJA
BABILONSKI
BOG NEBA
CRKVENO
PROKLETSTVO
(MN.)
IME ST. GLUM-
CA SELERSA
SVETA (TURC.)
SJEVERNO-
AMERI^KO
INDIJANSKO
PLEME
PROTIV NAPAD
U@IVANJE
ETERA KOD
DROGE
[PANSKI
NOGOMETA[,
FERNANDO
(EL. NINJO)
DIO NOGE
KOKO[I
GRADI] U
PALESTINI
NI[TA, NIMALO
(TURC.)
60 SEKUNDI
(MN.)
@UPANOVI
POMO]NICI
SIMBOL KISIKA
BOGAT, RODAN
GL. GRAD KUBE
PRATILAC
BOGA EROSA
APA^I
JUHA, ^ORBA
[TAP BOGA
DIONISA AUSTRIJA
PATKA (POKR.)
STANJE ORGA-
NIZMA SLI^NO
POLUSNU
(GR~.)
GRAD U RUSIJI
SIMBOL BARIJA
NOVAC (`ARG.)
KOJE IZGLEDA
STARO
OP]I JAVNI
POZIVI
IPOLIT ODMILJA
JEZERO
U SAD-U
PETI I TRE]I
SAMOGLASNIK
ARMENSKI
(SKR.)
OLIVER TVIST
A[IROVA
IMENJAKINJA
OPUS (SKR.)
OLIVER
ODMILJA
SIMBOL ARG-
ONA
DIO
KOMPJUTERA
GRAD U PAK-
ISTANU
LUMEN
STO, SOFRA
(MA|AR.)
UPRAVLJATI
LETJELICOM
76 AZRA 2012.
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


AZRA 2012. 77
AZRA Arte(i)fakti
'`'/
HARUKI MURAKAMI
JUNO OD GRAN-
ICE, ZAPADNO OD
SUNCA"
Jedan od najitanijih japanskih pisaca modernog
doba, Haruki Murakami, svojom lakoom
pripovijedanja vodi vas kroz priu koja e vas
ponukati da razmislite o vrijednosti ivota i
spoznavanju samog sebe. Knjiga prati ivot Hajimea,
vlasnika jazz kluba, oenjenog mukarca i oca dvoje
djece. Njegov samo naizgled stabilan ivot poljuljat e
susret sa imamoto, simpatijom iz djetinjstva, koja je
obiljeila njegovo traganje za pravom enom. Njihova
ljubav dovodi Hajimea do granice ludila.
SLOVENCI UIVALI U "ABI" I
"HAMLETU U SELU MRDUA
DONJA"
Izvedba predstave "aba" prolog petka u Kamernom teatru 55 bila je zanimljiva iz
dva razloga. Na scenu se nakon nezgode vratio Emir Hadihafzbegovi, a predstava
je otkupljena za ljubitelje teatra iz Slovenije. Njih, ak 150, doli su autobusom
do Sarajeva, kako bi uivali u dvjema predstavama - "abi" u reiji Elmira Jukia,
te dan kasnije "Hamletu u selu Mrdua Donja" u reiji Sulejmana Kupusovia, u
Narodnom pozoritu u Sarajevu.
Gosti iz Kopra i Novog Mesta pravi su ljubitelji teatra. Kako je zgrada pozorita u
Kopru sredinom 2009. godine zahtijevala adaptaciju, glavni ljudi pozorita odluili
su da predstave organiziraju u drugim pozorinim kuama. Publika je to odlino
prihvatila, izrazivi elju da svake godine posjete neki drugi grad, pa su se tako obreli
i u Sarajevu. Uivali su u sjajnoj glumakoj izvedbi, a ovacijama su pozdravili izvedbe
obiju predstava.
MIRELA ATI
`//
Na prvom Festivalu diplomskih flmova "Itching
Scratching" u danskom gradu Aarhusu flm "Idilian
dan u provinciji" Mirele Trepani proglaen je
najboljim.
U konkurenciji od stotinu flmova Nacionalne danske
flmske kole i Akademije scenskih umjetnosti Mirelin
flm apsolutni je pobjednik.
Festival je organiziran s ciljem afrmacije mladih
umjetnika iz obje flmske kole, a naredne godine
oekuje se jo vie uesnika.
MIRELIN "IDILIAN
DAN U PROVINCIJI"
PROGLAEN
NAJBOLJIM
(PLU+DGLKD]EHJRYLSRQRYRQDVFHQL
78 AZRA 2012.
''
*UXSDVORYHQVNLKWXULVWDX1DURGQRPSR]RULWXX6DUDMHYX
NAKON MONTREALA
"SHANGHAI GYPSY" I U
SARAJEVU
Nakon to je Shanghai Gypsy" na Filmskom festivalu u Montrealu
dobio priznanje za najbolji scenarij, prole sedmice je premijerno
prikazan i u Sarajevu.
Kroz priu o nekoliko generacija romske porodice Mirga, slovenski
reditelj Marko Nabernik, iz ije radionice je izaao i flm "Pijetlov
doruak", za koji je muziku radio na Saa Loi Loa, vjeto je
prikazao vjenu ljudsku enju za sreom.
Zajedno s kolegama iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, est
glumaca iz BiH: Senad Bai, Jasna Dikli, Emir Hadihafzbegovi,
Saa Petrovi, Haris Burina, Miodrag Miki Trifunov priaju toplu
ljudsku priu o ljubavi i porodinim vezama vienu romskim oima.
Nakon premijere u sarajevskom Multiplexu Cinema City, ekipa
flma je sa zvanicama druenje nastavila na koktelu uprilienom u
"Coloseumu".
-DVQD'LNOLMHEULOMLUDODXXOR]LEDNH5DMNH
6HQDG%DLL
0HGLKD0XVOLRYL
5D]JRYRUNROHJDQD-
NRQSURMHNFLMHOPD
F
O
T
O
:

M
E
V
L
U
D
I
N

K
A
D
R
I

P
A
R
T
Y

z
o
n
E
AZRA
SARAJEVO
Tako to radi 'Brit Floyd'
Djeli onoga to je "Pink Floyd" upisao u muziku historiju, Sarajlijama
je na trosatnom spektaklu u "Zetri" predstavio njihov tribut band,
"Brit Floyd". Dvorana te tree novembarske noi nije bila ispunjena do
posljednjeg mejsta, ali oni koji su tu bili uivali su u vrhunskoj izvedbi
najveih hitova spomenute grupe. Zbog savrenstva izvedbe pjesama,
jedinstvene "foydovske" animacije, te umjetnikog spoja zvuka i svjetla
liverpulski "Brit Floyd" se smatra najlegitimnijim i najveim "Pink
Floyd" tribute bandom na svijetu.
SARAJEVO
Okonan jo jedan pranik muzike
Valentin Inzko, Mira Furlan, Armin Muzaferija, Vanja Alikadi, Sergej
Trifunovi, Burhan i ejma aban te mnogi drugi s oduevljenjem su
ispratili jo jedan praznik muzike, kako ljubitelji jazza nazivaju Jazz
Fest Sarajevo. Njegovo 16. izdanje poelo je 30. oktobra u Bosanskom
kulturnom centru koncertom gostiju iz Turske, "Taksim Trija", a zavrilo
4. novembra maestralnim koncertom benda Dhafera Youssefase.
%ULW)OR\GMHX6DUDMHYRVYUDWLRXVNORSXWXUQHMH$
)RRW,Q7KH'RRU:RUOG7RXU
FOTO: IVAN EBALJ
$UPLQ
Muzaferija,
Vanja
$OLNDGLL
$OPHGLQ
9DURDQLQ
8])HVWLYDO
RGSRHWND
do kraja:
Dino ukalo
i Edvin
+DGL
FOTO: NINA NOVAKOVI
6HUJHM7ULIXQRYLL0LUD)XUODQ
DINO ZNA KAKO SPASITI
DOSADNU ZABAVU
AZRA Moja je zadnja
M
A
K
E

U
P

"
D
E
B
O
R
A
H
"
PIE: ELAMERI KRGI-MIKULI
Zove me nekidan stara tetka da kae kako
je umro otac moga prijatelja iz djetinjstva.
Dok mislim na vitalnog 50-godinjaka,
vazda spremnog na osmijeh, pitam kako se
to desilo, od ega.
- Od ega e umrijeti sinko? Umro od
ivota - kae ona i zatvori svaku dalju
diskusiju.
I dok putujem prema mjestu gdje emo
Dininog tatu ispratiti u vjena lovita,
uveseljavaju me bosanski prizori. Na
autoputu etvorica radnika. Jedan
lopata, drugi mu pametuje kako bi
trebalo, trei nalaken na alat potpuno je
nezainteresiran za kolege. Zanimljivije su
mu letee slike putnika koji vire s prozora.
I takvom prizoru nema izuzetka. I sljedei
imaju slian strateki raspored.
Kau da se Dino dobro snaao u Austriji.
Zavrio je ovdje medicinu, al' nije bilo
posla. Prvo je nosio tute na AKH klinici
u Beu, sad je ve puno blii svojoj struci.
Daju mu ansu za verifkaciju diplome.
ena, takoer, nala fn posao, a dvoje
djece rastu plavi i sretni. Okrueni
ljubavlju, izobiljem, oblim igrakama
i vrijednim pedagozima. Jednostavno,
dobro mu.
Ali, ne voli ii na team builldinge.
Muzika, pie, obrnu dva kruga i neto se
prospe iz njega. Sav uvrijeen, namjeri
se i maltretira. Kako oni nemaju pojma,
ne znaju ta je ivot i kako je kad ono u
prsima raste i raste. Nekad se namjeri i
na efcu. Pola sutranjeg dana provede pod
jorganom u fetalnom poloaju. Sramota do
neba.
Moj drugar od davnina postaje Austrijanac
iz kojeg se ponekad prospe malo balkanske
potrebe za tugom, a ja sam od onih koji su
ostali na svom. Da ekaju. Kad odbacimo
svu patetiku domoljublja koja u svom
najjeftinijem izrazu ima naopaku svijest
kako smo poseban narod i kako ima neeg
literarnog u naem nainu ivota i poimanju
svijeta - nekako... bilo je nepristojno ostaviti
ovakvu Bosnu. Ubijanu, osramoenu,
oerupanu, sluenu. Tako sam mislila o
tome.
Sad, dok u sina "trpam" matinu mlije i
omegu3 da mi bude vei, ljepi, snaniji,
proe me jeza od historijske pravilnosti kako
ovjek iz Bosne treba da nosi puku. Makar
jednom. "Ma nee valjda" - vjerovatno je
govorila i moja mama, i njena mama, i one
mame prije njih.
Pa ta je onda odgovorno roditeljstvo? Da
spakujem kofere, i pravac sudoper u nekom
zapadnjakom restoranu, da od djece nainim
prvu generaciju imigranata daleko od zemlje
u kojoj se puca svakih 50 godina, u kojoj
jedan radi a trojica pametuju.
Tuguju li Dinina djeca kad oca nau
skvrenog ispod jorgana? Da li se "privremeni
rad" tamo daleko pretvara u privremeni ivot?
Eh, kad bi ovjek znao odgovore na velika
pitanja. Otii? Ili ostati i umrijeti od ivota.
/|'''/
1DUHLWHGLRXPELUDGXOMLQHFHQWLPHWD-
UDRSHULWHJDLROMXWLWHWHVLWQRQDVMHFNDMWH
kad voda prokuha, ubacite nasjeckani kori-
jen, smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri
PLQXWDSRWRPRFLMHGLWHLRGVWUDQLWH
NRPDGLHXPELUDSRHOMLGRGDMWHOLPXQL
PHG7RMHDIURGL]LMDNNRMLSRGLHHQHUJLMXL
EUDQLRUJDQL]DPRGSUHKODGH
PREPORUUJEM
''
'''''
''/`
$NRSRVWRMLWDMQD
YMHQHPODGRVWLRQGD
se garant krije u
RYRMSODYRMERLFL
0RGDPDORVNXSD
]DQDHXVORYH
DOLHQDSRQHNDG
]DVOXXMHGDEXGH
malo nesmo-
WUHQDVNXQLP
EXGHWRP
'

GD
/`'/'`/'
'''/`'//
1HPDHNDVQLMHJQDLQDGDVHULMHLWH
ELMHVDYLNDNDORULMDLWRNVLQDRGVDXQH8
SRQXGL+RWHOD5DGRQ3OD]DVXRGOLQRWXU-
VNRNXSDWLORLED]HQ1DYDPDMHGDRGOXLWH
YRGLWHOLWDPRGUDJRJLOLSULMDWHOMLFH
82 AZRA 2012.