Welter Gohringen

u

Remedii K* iki — tratamente u m*.! l mult de 40 de afecţiuni, 4i«*ai li privitoare la practicile naturale complementare

T
Există zeci, poate chiar sute de cărţi <« tratează acest subiect. Studii serioase au araţii i: ca în Germania, de exemplu, cel puţin 300.000 $& persoane - profani, medici alopaţi şi homeopi \i, prjp.ctica,nţi ai medicinii tradiţionale, masori, kijietotfcrapeuţi şi psihologi - urmează cursuri de gradul î (cunoştinţe de bază) şi de gradul II (cursuri de i-.profundare)} Cei care au participat la un prim curs ele Reiki nu posedă întotdeauna cunoştinţele medic: k şi energia care sînt necesare în tratarea unei pfecţiţîui benigne sau în completarea eficientă a unui iratair.enţ vizînd o problemă serioasă de sănătate. De aţi f el, vinde cătorii profesionişti - indiferent dacă sînti medici sau practicanţi ai terapiilor naturiste - ricep întotdeauna prin a tatona în necunoscut atunci cînd sîjtit confrun taţi cu această energie a vieţii univer '" oare;este Reiki. * i i facţia de a informaţii •re decît un -castă fjarte <,A , cel Pentru ca cititorul să aibă efectiv . găsi în lucrarea de faţă o mare varieta! noi, n-am preluat din lucrările anteî minim absolut necesar de date. De<: este plină de noi cunoştinţe! De aser>v din cîte ştiu eu, este prima legăturja stabilita direct între Reiki şi alimentaţie, cu toate citi acest subiect nu este cîtuşi de puţin nou. Dr. Chujjiro Hiyashi - al doilea Mare Maestru Reiki - nu a întrcrut! niciodată studiile pe care le efectua în clinicile,sale d:.n Jar onia, privind mijloacele (posibilităţile) dr. a sţori. ei;caci-tatea Reiki prin combinarea tehnicii;J. di -mp-scare cu diferite regimuri alimentare, precura ţi eu t idro, • i

oricine .* . J n bs'0 f l . a 9^6 J H OT» o r i 7 .• < .va putea beneficia de o cantitate mare de inforniaţie citind această carte şi va descoperi o nouă 'diittenstene tehnică a Reiki ca sistem de vindecareip) ~ '.terapia satfşedinţele de psihologie. Asfcfisl." i u f i& 'ii o b-v in of /: .profan sau profesionist în domeniul medicinii ."-.

Capitolul l CUM VINDECA REIKI? Pentru a putea aplica Reiki cu creativitate şi succes. pînă la iniţierea maeştrilor Reiki. forţa vieţii. Cele 7 legi ale vindecării prin Reiki • 1. aceste reguli funcţionează chiar şi atunci cînd dorim să combinăm Reiki cu alte metode. gradul I). la toate nivelurile existenţei sale. începînd cu poziţiile mîinilor (Reiki. Reiki este absorbit de COPILUL INTERIOR* în funcţie de necesităţi şi este orientat spre toate dizarmoniile persoanei în cauză. . chiar şi în circumstanţe dificile. trecînd prin tratamentul mental (gradul II). Reiki nu poate fi impus sau * Copilul interior este unul dintre nivelurile principale ale fiinţei umane. El „administrează" amintirile. sentimentele. capacitatea de a stabili relaţii cu exteriorul şi potenţialul subtil de acţiune. Aceste legi sînt valabile pentru toate gradele şi pentru toate aplicaţiile. cum ar fi vindecarea cu ajutorul pietrelor preţioase sau aromoterapiei. este importantă cunoaşterea legilor care determină funcţionarea acestui sistem.

introdus cu forţa în fiinţa umană.) . reacţiile simţurilor etc. Cînd copilul interior nu are. un anumit sens. pentru cel în cauză. se poate întîmpla ca această energie a Reiki să penetreze într-o anumită zonă a corpului. ca metodă de tratament. oricît de precar. Fiecare boală are. a sufletului sau a spiritului. obiceiurile. nefiind acceptată decît după un anumit timp. capacitatea să satisfacă una sau mai multe din necesităţile descrise mai sus. Cu toate astea. Astfel. foarte veche. regiunea respectivă pare incapabilă de reacţie şi rece. Acesta din urmă dirijează. Eficacitatea sa nu depinde de credinţa sau de voinţa conştientă a persoanei tratate. îi dă ocazia să devină mai conştient. de utilitatea imediată pe care consideră că ar putea s-o aibă acesta pentru propria sa vindecare. Modelul prezentat aici este luat din HUNAS — o tradiţie polineziană de vindecare. Altfel zis. în acest interval. (n. în absenţa simptomelor. de altfel. De ce anume depinde ca acest copil interior să se arate dispus să utilizeze Reiki pentru sine însuşi? Pe de o parte. la un moment dat. se va implica mai greu într-un proces de vindecare. persoanei în cauză şi poate fi perceput de către aceasta cu o intensitate şi efecte foarte diferite. Reiki este propus.). toate acţiunile pe plan material. de măsura în care necesităţile sale sînt satisfăcute la un moment dat. să-şi definească mai bine personalitatea sau să creeze o stare de echilibru. Celelalte niveluri funcţionale principale sînt „Eul superior" (care acţionează asupra învăţării holistice) şi „Eul intermediar" (care influenţează gîndirea abstractă şi analitică.a. eu n-am văzut niciodată ca un copil interior să respingă în totalitate energia universală a vieţii care îi este oferită. care să-i permită să reacţioneze. Centrele de intervenţie sînt cele ale simţurilor şi diferite alte puncte de pe corp. la un moment dat.

Importanţa acestui ultim punct nu trebuie subestimată. Yoga. de asemenea. O dată reunite toate aceste elemente. Plimbările şi joggingul pot fi. Acest lucru presupune o purificare a corpului. este important să asigurăm o supapă în scopul evacuării sentimentelor acumulate. cu atît mai mult - 12 -------------------------------------------------------------------------------- . metoda Feldenkrais sau exerciţiile vibratorii sînt tot atîtea metode blînde. De asemenea. Tai Chi Chuan. globale. Trebuie evitate activităţile epuizante. perfect adaptate în vederea obţinerii efectelor pe care le dorim. fără a trece însă peste limitele forţelor bolnavului.dinspre exterior spre interior. în cel mai larg sens. Qi Gong.în cazurile dificile . precum şi de cantitatea de exerciţii la care îşi va supune corpul pentru a stimula metabolismul. Aceasta presupune acceptarea fără rezerve a vieţii corpului său şi realizarea unificării armonioase a spiritului cu corpul şi sufletul. care stimulează vindecarea şi „înflorirea" persoanei. • 4. folositoare. care dau naştere unor tensiuni. la fel de importantă este o producţie a interiorului dirijată spre exterior. deoarece . succesul tratamentului nu depinde decît de gradul de libertate cu care persoana va lăsa să acţioneze creativitatea născută în timpul unui astfel de proces de vindecare. Cu cît afecţiunea este mai adînc „în fiptă" în psihicul pacientului.constituie un criteriu ce permite stabilirea oportunităţii efectuării tratamentului.

în mod conştient — motivat să se schimbe.Care se referă la „întreg". atît în viaţa particulară. noesic. în cazul de faţă.care implică. atunci. - te - • 5. bolnavul îşi orientează gîndurile spre tulbura rea sa psiho-spirituală sau emoţională şi dacă nutreş dorinţa sinceră de a se vindeca într-o manieră constructivă. Dacă. de a ieşi din impasul în care se află. să se creeze un spaţiu de libertate mai mare. să devină mai flexibil şi deschis faţă de unele lucruri noi.contribuie la pregătirea unui teren propice acţiunii Reiki. spiritul şi sufletul sînt mai libere. este posibil. de exemplu. Numeroase tradiţii spirituale au dez voltat teza conform căreia energia vieţii se îndreaptă încotro este dirijată . aromoterapia. graţie acestei atitudini. masajele relaxante sau psihoterapia . Reiki este cu atît mai eficace cu cît corpul. biosic.conştient sau inconştient — atenţia pacientului. de exemplu. renunţîndu-se în mod conştient la reprezentările sau opiniile inhibitoare ale dezvoltării * Holistic . utilizarea pietrelor vindecătoare. Reiki îşi va face loc în părţile corporale sau energetice blocate. (n.acesta trebuie să participe efectiv la vinde carea sa. cu cele trei componente ale sale: fizic. Pe plan spiritual.) 13 . mai vii! Astfel.t. nu este greu de înţeles că* metodele holistice . ritualurile şamanice. suprimarea anumitor blocaje. fiind . metodele de tratament care acţionează asupra corpului omenesc. în timpul tratamentului cu Reiki. cît şi în cea profesională. putînd pro voca vindecarea.

sfîrşind prin a fi. pe de al ta. Pe plan sufletesc.personale sau favorizînd schimbul. de obicei. individul adoptă o atitudine mai realistă. persoana în cauză trebuie mai întîi să devină conştientă de „umbra" sa şi de necesitatea că „ceva" trebuie vindecat. El trebuie să ia în conside14 ------_------------_ __ __ ------------- .6. care sînt. realizări şi speranţe.vindecarea începe cu conştiinţa. Cu această etapă. într-adevăr. pe de o parte.„Dragoste" — a opta pentru vitalitate şi a as pira la unitate înseamnă. . în general. în acelaşi fel. Nici o terapie nu poate fi încununată de succes dacă bolnavul nu colaborează la propria sa vindecare. şi incertitudini. desigur. cu picioarele pe pămînt. are legătură cu durerea. dizolvarea legăturilor karmice prin armonizarea conştientă a energiilor sau prin exerciţii joacă un rol foarte important. Atunci. procesul de vindecare ia sfîrşit. de asemenea conştient şi egal. Aici sînt necesare cîteva explicaţii suplimentare: înainte de a putea reintegra o parte refulată sau ignorată a personalităţii sale. . a te expune la „duşuri scoţiene" cu bucurii. constructivă şi stimulatoare a resurselor şi aspectelor personalităţii. decepţii şi căderi. Orice vindecare prin Reiki se realizează într-o manieră naturală şi. .„înţelepciune" — permite o utilizare creativă. energiilor pe plan spiritual. suferinţa şi frica. refulate şi stăpînite în subconştient. Pe scurt. în general. trebuie să înfrunte adevărul. holistică. procesul de vindecare are trei etape: — „Adevăr" .

Dar dacă „deşeurile" sînt în cantitate prea mare. ajutorul. Trebuie să fie motivat să le integreze funcţiile şi nevoile în viaţa sa. totul va funcţiona mai bine. generatoare de viaţă. metabolismul . cu dragoste şi plăcere. de început. între toate celulele — este inhibat. boala — semnal care a dat primul impuls spre dezvoltare . dacă aceştia nu înţeleg ce anume presupune vindecarea. constructivă şi creativă -atît pentru bunăstarea sa proprie. dar şi să se identifice cu acestea. Dacă aceste substanţe inhibatoare sînt eliminate. Cu toate ------------------------------------------------------------------------------ 15 .a devenit inutilă. Aceste reacţii sînt de natură să-i sperie atît pe terapeut. cît şi pe pacient. dezintoxicările şi simptomele agravate. cît şi pentru a celor din anturajul său. în măsura în care aceste elemente sînt o expresie semnificativă şi adecvată a propriei persoane.rare părţile neacceptate ale organismului său şi mesagerii acestora . Rolul dezintoxicării este limpede. In acel moment. dar şi boala pe care ea o poate produce.cum este cea a „umbrei" sale. servindu-se de acestea -într-o manieră holistică. dacă corpul este prea încărcat cu substanţe toxice şi impurităţi. reînnoirea şi comunicarea.deci alimentarea. Procesul de vindecare este complet în momentul în care persoana în cauză recunoaşte şi acceptă cu dragoste talentul.bolile — ca pe nişte ajutoare. acest proces de eliminare poate fi extrem de neplăcut. oportunitatea unei fericiri mai mari . Pe plan fizic se declanşează fenomene binecunoscute în medicină — reacţiile de vindecare.

durerea. Ca şi cum am regla intensitatea unei lămpi la maximum. Această energie care circulă este net inferioară nivelului necesar pentru a menţine un organism sănătos şi plin de vitalitate. în acest moment. oboseala. Pe de altă parte. răul. dacă prin ignorarea acestui proces este întreruptă terapia holistică în momentul în care se manifestă aceste simptome. situaţie care apare aproape de fiecare dată la începutul unui tratament. depresie.acestea. refulate în partea bolnavă -devin sensibile. cu cît terapia se prelungeşte peste limita manifestărilor mai sus amintite. Or. graţie acestui proces de fortificare şi A 16 . şansele de vindecare vor fi anihilate. la rîndul său. descurajare etc.care erau înghesuite. iar acest lucru are ca rezultat o mai rapidă vindecare şi regenerare a părţilor bolnave. nu vedem aproape nimic în cameră.o mai mare vulnerabilitate. poate fi. cu atît mai bine vedem atît ce-i frumos. Apoi vine momentul în care condiţiile care au generat maladia dispar. rămîne indispensabil! înrăutăţirea stării bolnavului. tensiunile şi depresiile . cu atît mai mult energia se strecoară în zonele în care există blocaje. Acest lucru se explică prin faptul că boala corespunde unei lipse de energie într-un organ sau un centru energetic. acompaniată de manifestări dureroase suplimentare . Cu cît luminează mai puternic. suferinţa. O acţiune terapeutică eficace se va traduce printr-un aport energetic în zonele afectate. cît şi ce este urît. Dacă lampa luminează cu minimum de putere. neplăcere.

a vieţii persoanei în cauză. De exemplu. de perseverenţa şi forţa motivaţiei pe care o are pacientul. care depinde de profunzimea.vindecare a zonelor deficitare. Avînd în vedere faptul că în cursul procesului de vindecare multe funcţii ale corpului. purificării şi regenerării celulelor. Rei ki nu poate vindeca ceea ce a fost distrus definitiv.a stării generale a persoanei în cauză. în acest moment. acest sprijin avînd ca rezultat influenţarea pozitivă — chiar dacă indirectă . Astfel. de la caz la caz. a fost însărcinat să mobilizeze toate rezervele în scopul energizării. pacientul care urmează un tratament bazat pe procedee naturale se confruntă cu o creştere considerabilă a forţelor sale. a bucuriei de a trăi şi a creativităţii în toate domeniile. ţesuturilor şi organelor atinse. efectele unei malformaţii congenitale sau ale unei erori genetice pot fi atenuate. însă este imposibil să fie vindecate complet. decît cel mult în limitele impuse de posibilităţile organismului respectiv. suferinţa şi slă biciunea părăsesc organismul care. • 7. cu toate condiţiile pe care le implică vindecarea pentru derularea. Pe plan energetic. în cursul procesului de vindecare. organele sau părţile corpului care sînt „complet moarte" nu pot fi regenerate. devenite inoperante din pricina bolii. sînt din nou capabile să furnizeze energie şi să-şi îndeplinească „sarcinile". acest lucru poate fi exprimat în felul următor: dacă dublura energetică 17 . în viitor. Nu este posibilă decît susţinerea funcţiilor corporale ce nu sînt definitiv compromise.

dureroasă . generînd în schimb o senzaţie de pace şi de uniune cu forţa creatoare. materială — este perturbată de o maladie precum cancerul.subtilă . în aşa măsură încît părţile sănătoase nu mai reuşesc să revitalizeze şi să regenereze organele (zonele) cu probleme. A reuşit să înţeleagă totalitatea problemelor cu care se confrunta şi a eliminat toate cauzele. Iată un caz ce ilustrează acest ultim punct: un pacient care suferea de SIDA a traversat proba .constînd într-un proces de dezvoltare personală şi de învăţare intensă. medicamente chi18 . permiţînd astfel o moarte uşoară. Asta deoarece structura sa eterică fusese prea profund afectată pentru a se regenera. Cu toate acestea. ce a avut ca rezultat revelarea unor sensuri noi. care suportă structura fizică. vreau să subliniez că această tehnică nu generează niciodată dizarmonii sau boli. sesizabile de către o conştiinţă umană. atunci Reiki nu poate vindeca. In încheiere. atunci cînd Reiki interacţionează cu alţi factori (de exemplu. care justificau prezenţa maladiei. în cazuri excepţionale. el a murit. Tot ce poate face Reiki în această situaţie este să anuleze sentimentele de disperare şi inutilitate. Numai cel care acceptă realitatea unei renaşteri. Iar Reiki poate face mult în acest plan. a unei vieţi de după moarte şi a unei „misiuni" de ucenicie spirituală poate înţelege importanţa unui tratament holistic al muribunzilor. Reiki acţionează deci după aceste şapte principii de bază. anumite aplicaţii pot totuşi antrena anumite riscuri.deci corpul eteric.

. însă niciodată cînd Reiki este folosit simplu. Fiecare poziţie a tratamentului complet trebuie să fie menţinută cel puţin 3 minute. contuzii etc. pentru a asigura şanse optime de vindecare. adesea. 19 . Poziţiile corespondente sînt indicate mai jos (vezi cele două ilustraţii de la „Poziţii de tratament").problemele cronice. să devină mai iubitoare şi mai „vii". au întotdeauna acelaşi efect ca şi tratamentul complet lung corespunzător. încă de la bun început. regulat.cel puţin în alternanţă -. viaţă. o reacţie de respingere a Reiki. Tratamentul complet Remediul esenţial în Reiki este tratamentul complet.mice pe care corpul le percepe ca o otravă). Acestea nu pot fi administrate în exces. Ţin să remarc faptul că persoanele care au cea mai mare nevoie de dragoste şi de viaţă se tem. Reiki nu este altceva decît dragoste. riscînd astfel să aibă. Tratamentele complete prescurtate. prezente în această lucrare. Regula de bază este următoarea: — problemele acute. cele care afectează zone întinse ale corpului sau sînt legate de aspecte psihice necesită un tratament complet. Doar în cazul cînd tratamentul complet prescurtat rămîne fără efect este indicată folosirea formei lungi . delimitate cu precizie (răni.). se tratează local.

în general. Spre deosebire de poziţiile tratamentului complet. aplicate după un tratament complet. în asemenea cazuri este necesar. după cum am mai spus. Eficacitatea lor este maximă dacă sînt aplicate în legătură cu un tratament complet: nu sînt suficiente.cel puţin 10-20 minute. lung sau prescurtat. eventual. poziţiile speciale adecvate. la care se adaugă. este util ca acestea să fie aplicate în intervalul dintre două şedinţe. fie prin intermediul zonelor reflexe. în general. Poziţiile speciale sînt. poziţiile speciale sînt aplicate pe perioade mai mari de timp . pentru tratarea unei maladii cronice sau a unei probleme mai profunde. Adesea. 20 .Poziţii speciale Se numesc poziţii speciale în cadrul sistemului de vindecare REIKI toate modurile de poziţionare a mîinilor pe diferitele părţi ale corpului pentru a permite REIKI să circule cu eficacitate mai mare spre o anumită dizarmonie — fie direct. o formă sau alta a tratamentului complet.

b) de la frunte la dinţi. b) o mînă deasupra buricului şi alta dedesubt. 2 a. 5 a. 6 a. b) thymus.b) tîmple. 8 a. 2 1 . 3 a. 4) occipit. b) urechi. faţă a gîtului (fără contact cu pielea!). pancreas.3a 3b Poziţii de tratament: l a. b) partea din. 7 a. b) ficat. b) splină. de la pomeţi în sus. 9 a. în pararel cu nasul. inimă. bilă.

b) sacrum. b) dosul genunchilor. 11 a. b) omoplaţi.17* 22 Poziţii de tratament: 10 a. b) rinichi. 16 a. 17 a. 12 a. 13 a. . 15 a. 14 a. sub coccis. b) în jurul gleznelor. b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis). în direcţia perineului. b) între omoplaţi şi umeri. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului).

în momentul aplicării tratamentului REIKI. pe măsură ce constată o ameliorare a simptomelor pacientului. a fost accelerată de tratamentul Reiki) pot rezulta consecinţe periculoase pentru viaţa pacientului sau probleme mari pentru sănătatea sa^ Aceasta este o problemă asupra căreia numai medicul curant poate să decidă. în această chestiune. cum ar fi rinichii sau ficatul. Cu timpul. Cu ----------------------------------------------------------------------------23 . cu medicul. Dacă acesta din urmă este informat că organismul pacientului funcţionează din ce în ce mai bine.probleme minore. implicit şi funcţiile de dezintoxicare a corpului. corpul pacientului devine mai sensibil şi mai sănătos în ansamblu. Ideal este ca practicianul Reiki să colaboreze. Numai medicul curant poate reduce progresiv dozele. Este esenţial să ştim dacă. putînd preîntîmpina astfel pericolul mai sus amintit. el poate doza corespunzător medicamentele. deci poate reacţiona la doze mai mici de medicamente. pacientul foloseşte medicamente a căror concentraţie în sînge nu trebuie să depăşească o anumită limită la un moment dat. Acest efect pozitiv riscă să fie acompaniat de probleme care rămîn .în rarele cazuri cînd apar .Medicamente Reiki stimulează metabolismul. Dacă substanţele sînt absorbite mai repede decît c\ste prevăzut (deoarece funcţionarea anumitor organe. eliminînd toxinele.

Este deci indispensabil să informăm medicul curant despre faptul că pancreasul pacientului s-a regenerat. 24 .să provoace. Atenţie! Reiki nu dă naştere niciodată la interacţiuni dizarmonice cu medicamentele. care iau insulina. dereglări ale sănătăţii. efectul unui medicament este diminuat. se poate ca un aport suplimentar exterior de insulina .cît „greutatea" medicaţiei care apasă pe organismul pacientului este mai mică. De-abia în momentul în care procesul de dezintoxicare este accelerat şi. pentru a putea fi luate măsurile necesare. Iată deci că medicul curant trebuie să fie extrem de atent. adesea este posibilă obţinerea unei regenerări a pancreasului dacă Reiki este aplicat regulat. cu atît mai mult acesta îşi va putea accelera vindecarea. în cazul bolnavilor care suferă de această maladie încă din tinereţe. trebuie ţinut cont de faptul că. medicul curant trebuie să fie foarte atent! La diabetici (diabet zaharat). este foarte puţin probabil ca pancreasul să se poată regenera. în doze bine definite. dacă diabetul a survenit la o vîrstă mai avansată. însă. în consecinţă. prin menţinerea excesivă a acestui produs în sînge. în momentul în care tratamentele Reiki încep să devină eficace şi părţile din pancreas răspunzătoare cu producerea insulinei reîncep să lucreze.sub formă de pastile sau injecţii .

Alte puncte care necesită o atenţie deosebită în cursul unui tratament Reiki Chiar şi un novice poate să aplice Reiki fără nici un risc. în practică. Există totuşi două chestiuni asupra cărora trebuie să atrag atenţia. Aceştia semna lează prezenţa forţei dragostei în diferite chakre. asta înseamnă că mîinile nu trebuie să fie ţinute în această regiune mai mult de cîteva minute sau în mod repetat. Pentru a o armoniza. Persoanele foarte slăbite trebuie să fie mai 25 . în scopul aplicării unui tratament Reiki. Or. există numeroase alte metode foarte eficace şi sigure. Introdusă într-un loc nepotrivit. chiar dacă. polari zate) să fie trimisă de la chakra rădăcină. 2. Cum acest proces poate aduce după sine probleme fizice şi psihice serioase. Reiki este energie de viaţă şi dragoste. Nu trataţi niciodată direct coloana vertebrală în zona cuprinsă între sacrum şi vertebra cervicală proeminentă. dacă aceasta este suficientă pentru ca energia kundalini (formă foarte puternică a energiei vieţii. activînd prema tur kundalini (acest caz este extrem de rar). nu sînt decît foarte rar surse de dizarmonie: 1. către toate părţile corpului. unde se strînge. în această zonă a coloanei verte brale sînt localizaţi receptorii subtili. numai că venită din exterior. este prudent să ne abţinem să tra tăm prin Reiki această parte a coloanei vertebrale. energia Reiki poate produce un mesaj eronat.

pîmăi dîanldiiestabi lirea este efectivă. . medidiitcsiirant tre buie ţinut la curent. aplicate în talpa piciorului sau prin alte metode indicate de medic. pentru a le pregăti să suporte fără j>rea mare dificultate efectele procesului de vlMJcdm Orice metodă de tratament bazată pe principii naturale provoacă. îiid IM i iiî o . agravări mai mult sau mai puţin grave ale simptomelor şi reacţii de dezintoxi care care consumă multă energie.s ni 26 . te bli >H rfbi»' olhiK. pentru început. g t'.' & w ' . în funcţie de nivelul de reacţie). o strînsă colabotaore apel fiind mai mult decît recomandabilă. O dată în plus. e i fl •'.întîi fortificate prin tratamente scurte (5-10 minute.

3 fjrorile semnificative care s-au strecurat î'r aumentalia unei persoane. la rîndul e mare importanţă alimentaţiei. .. «iînt suficiente cîteva reguli simple pentru P e:iuoiî>.Capitolul 2 ALIMENTAŢIA ŞI REIKI Capitel "•* cedent v-a familiarizat cu ideea că nts . să oferi cititorului ^pate datele de care un consilier holistic m dora-tn^l alimentaţiei trebuie să dispună. al doilea Mare Maestru lleiki a] t impuri kfr moderne. în cazul apariţiei __________. atribuia.j iar Hawayo Takata. s*. in generai. d urmează anumite reguli. în practică.posibil.. însă._____________________________ 27 . In capitol acesta vreau să vă arăt cum.___ ._. lîeiki şi alimentaţia se leagă strîns. Cum poate fi stabilit un regim adecvat? i Cum poate cineva care nu a studiat diferitele teorii plivind alimentaţia să dea sfaturi bolnavilor? Desigur că au est--.... prescria în clinicile sale regimuri special? . eleva şi succesoarea la titîjil de Mare Maestru.. în cadrul acestei lucrări. Doctorul Chuiro Hayashi.

d) cercul vicios al alcoolului. vă voi supune atenţiei în cele ce urmează cîteva reguli la îndemîna oricui. în plus. ba chiar nociv! O \Regimul nu trebuie să fie compus pe baza unor ^/criterii rigide şi dogmatice. în cursul tratamentului. c) cercul vicios al cofeinei. O dată încheiat procesul de vindecare. . Oricum. evident că este indicat să se ceară sfatul unui dietetician experimentat. el trebuie să poată evolua. Bineînţeles că există şi alte cercuri vicioase în alimentaţie. deoarece acestea riscă să împiedice vindecarea: a) cercul vicios al sării. Q \ La începutul unui proces de vindecare este O /adesea necesară ruperea unui număr de cercuri vicioase din alimentaţie. în scopuri terapeutice -ţ \ Fiecare regim este valabil doar pe durata vindeJ_ /carii. am ajunge prea departe. în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui bolnav. 12 reguli ce favorizează o interacţiune optimă între alimentaţie şi Reiki. regimul devine superfluu. e) cercul vicios al proteinelor.unor îndoieli sau cînd maladia tratată este mai gravă. b) cercul vicios al zahărului. dar dacă le-am lua în calcul în acest context. rolul lor în 28 ------------------------------------------------------------------------------------.

de sare. Pepenele verde conţine substanţe naturale care ajută la eliminarea depozitelor de sare şi apă care favtorizează eliminarea impurităţilor. dintr-un consum prea mare.de preferinţă plată şi cu conţinut mic de sodiu. acest cerc vicios este uşor de rupt. carne.vindecarea maladiilor în combinaţie cu Reiki este mult mai limitat. onsumind cantităţi importante de brînză. Beţi multă apă . cu atît mai binte. car29 . Cu cît mai mult. '•nai sau) infuzie de roiniţă sînt permise în completare. evident. Cu cît se pune mai multă sare. Vă (veţi da seama repede că funcţionează după ijustul i^ărat care apare în gură şi care provine de la i'liminairea masivă a sării. Cantităţi reduse de l sau 2 ceşti de cafea neagră. în cadrul remediilor obişnuite. deoa-ince. aceste Hiibstanţe împiedică în numeroase cazuri buna funcţionare a metabolismului.urilor şi jenează metabolismul. conform informaţiilor de care dispun. pentru a nu crea carenţe) nu mîncaţiidecît pepene verde. i losigur jfără lapte. cu atît HO preferă mîncărurile mai sărate. cronic. Acest lucru împiedică adesea procesul de dezintoxicare al ţesul. zahăr sau alţi edulcoranţi. Timp de două zilfe (nu mai mult. Cui i se adresează acest regim? Tuturor celor j i re mâjiîncă adesea la restaurant sau la cantină. a) Cercul vicios al sării Rezultă.

Atenţie! Această soluţie nu este valabilă şi pentru diabetici! Ei se pot vindeca uşor ş: durabil de această nevoie acută de zahăr urmî'id o cură homeopatică sau folosind elixirele florale ale lui Bach. dacă simţiţi nevoia să mîncaţi dulce.tofi prăjiţi sau legume conţinînd acizi lactici. ' Cui îi este benefic acest regim? Tuturor celor cărora le plac dulciurile. Dacă cereţi de la forurile 30---------------------------------------------------------------------------------- . Prin aceste tratamente se ameliorează şi numeroase alte probleme. degradate prin adăugarea de zahăr. precum şi celor care îşi sărează prea tare mîncarea. nu mîncaţi decît zaharuri complete şi abţineţi-vă de la consumul produselor pe bază de făină albă. O astfel de curci trebuie să fie prescrisă de un medic homeopat. pentru a nu. Se beau aceleaşi lichide ca în cazul cercului vicios al sării. crea din nou acest cerc vicios. Strugurele conţine substanţe care ajută la eliminarea zahărului. limonada (sucurile). care supraîncarcă pan creasul şi încetinesc funcţionarea metabolismului. Acest cerc vicios poate fi rupt printr-o cură de 1-3 zile cu struguri (durata depinde de importanţa nevoii de zahăr). produ 1 sele pe bază de făină albă sau aliment* . b) Cercul vicios al zahărului Se referă la consumul excesiv de dulciuri şi de produse pe bază de făină albă. După acest regim.

c) Cercul vicios al cofeinei Apasă asupra a numeroase părţi ale metabolismului. în vremurile vechi acesta era modul de preparare a cafelei. nervos. este biite să începeţi imediat s-o preparaţi în felul mdicat. le consumaţi.mai sus. vă poate induce o stare de bine.sub cîte forme este disimulat zahărul în alimentele transformate. în loc de a folosi filtrul . Există o dependenţă faţă do cafea şi ceai negru mult mai mare decît v-aţi putea imagina. pentru a evita să devină un drog -------------------. mai ales. ba chiar. Dacă nu aţi devenit încă dependenţi de cafea. iar peste ea turnaţi apă clocotită care a fost lăsată cîteva secunde să se „liniştească". asupra sistemului. deoarece stimulează digestia. Apoi turnaţi cafeaua în cană. veţi descoperi . băută cU înghiţituri mici. Cafeaua preparată astfel este mult mai puţin nocivă. procedeaţi în felul următor: timp de trei săptămîni.competente lista alimentelor şi produselor pe care dvs. Pentru a ieşi din acest cerc vicios.-------------------------------------------- 3 1 .regele cafelei în zilele noastre — alegeţi o cafea rîşnită mai grosier pe care o puneţi direct în cafetieră. sistemului urinar şi. preparînd-o în alt mod.cu uimire! . faceţi o trecere gradată de la cafeaua normală la cea biologică. ea putînd fi folosită ca un medicament eficace împotriva unui număr mare de afecţiuni. digestiei. cu ajutorul unei site (strecurători).

Pentru aceasta aveţi nevoie de rădăcină uscată de ghimbir (o puteţi găsi în diferite magazine chinezeşti sau cu produse dietetice şi în farmacii). potasiu (de exemplu. De asemenea. După aceea. 32 . agresivitate excesivă. nervozitate.pentru dvs. lipsa concentrării. Continuaţi cura cu trei săptămîni de ceai verde . Opăriţi pudra de ghimbir cu apă pe care aţi lăsat-o să se răcească trei minute după ce a clocotit. oboseală diurnă sau iritaţii gastrice . beţi o cană sau două de infuzie de roiniţă. Aceste trei minute de răcire permit păstrarea unor substanţe active importante ale rădăcinii.dacă este posibil. netratat. Pe durata acestei perioade de tranziţie consumaţi vitamine (C. înainte de a adormi. treceţi la ceaiul negru biologic. Multe simptome . toate infuziile ar trebui preparate în acest fel. timp de încă trei săptămîni. sub formă de susan.vor dispărea sau se vor atenua în urma acestei schimbări de băutură. Este preferabil să folosiţi în acest scop frunze proaspete şi să o preparaţi după metoda descrisă mai sus. iritabilitate.dereglări ale somnului. în fiecarea seară. hiper/hipotensiune. E şi B). De fapt. drojdie dietetică sau banane) şi lecitină. Următoarele 21 de zile beţi infuzie de ghimbir. tot de cultură biologică. Răzuiţi pe o râzătoare o cantitate echivalentă cu un vîrf de cuţit.

33 . în l impui zilei. desigur. dublată. Şedinţele regulate de Reiki . • Ic un efort de voinţă — bolnavul nu a reuşit încă să renunţe la alcool. contribuie 11 totdeauna la o reuşită rapidă şi durabilă a • •lorlalte metode folosite. • ii paralel cu o alimentaţie echilibrată.Pentru cine este util acest regim? Tuturor < clor care beau regulat cafea sau ceai negru şi care nu c pot lipsi de ele dimineaţa „pentru a se trezi" sau. se dovedeşte mai mult decît utilă în numelonse cazuri. trebuie apelat la ajutorul unui •specialist. Reproşurile. O cură homeopată. d) Cercul vicios al alcoolului Dacă dependenţa nu s-a instalat încă. sentimentele de culpabilitate unu atitudinile de tipul „mă descurc singur" nu sînt tir nici un folos şi nu fac decît să agraveze situaţia.dacă se poate cotilicne — folosind metode de gradul II şi poziţii anume. reuşind adevărate miracole în acest domeniu. este relativ de vindecat dacă se apelează la o alimentaţie mlnătoasă şi echilibrată şi se rup cercurile vicioase n Ic zahărului şi proteinelor. „pentru a funcţiona". Dacă — la capătul a şase •ulptămîni de alimentaţie corectă. asociată cu psihoicrnpie.

nici lapte. Folosiţi. iaurtul. ierburi aromate .e) Cercul vicios al proteinelor Conduce la o aglomerare (îngroşare) şi o acidifiere a ţesuturilor. legume şi cereale. pe o perioadă de 1-2 luni. între aceste „zile monofruct". ziua următoare numai mango. la fiecare zece zile mîncaţi numai ananas sau căpşuni o zi întreagă.din abundenţă! Consumaţi fructe. 34 . contribuind la pierderea kilogramelor în plus într-o manieră naturală. un vînzător competent va şti să vă sfătuiască sau să vă aleagă fructe de calitate optimă). în caz contrar. carnea de pasăre în cantităţi mici. chefirul şi produsele pe bază de soia biologică sînt permise. în compensaţie. Peştele. această cură vă va face mult bine. Nu adăugaţi sare sau înlocuitori ai ei. ce se repercutează negativ asupra metabolismului şi creează un teren favorabil apariţiei unor numeroase boli. După această cură. care conţin importante cantităţi de agenţi activi). Acest regim este benefic şi pentru siluetă. Alegeţi momente în care să fiţi calmi.aveţi grijă ca fructul să fie foarte bine copt. nici brînzeturi. kiwi sau mere (cu tot cu seminţe. Aplicată o dată pe an. Puteţi să-1 rupeţi consumînd o zi întreagă numai ananas (Atenţie! . apar iritaţii ale stomacului şi ale cavităţii bucale. nu consumaţi nici carne. liniştiţi şi aplicaţi regulat Reiki în toată această perioadă.

reduceţi la jumăInlr timpul necesar atenuării sau vindecării nume roaselor probleme de metabolism sau digestie. Apa de la oraş nu prea este •Tomandată. ceaiul negru. Pe cît se ponte. Mîncînd M'Kiilat fructe şi legume cu un conţinut mare de apă. ori cu 2-3 ore după. Cafeaua. produse luctate care nu sînt fabricate din lapte crud sau care consumă în exces peşte. apa este bine să fie consumată plată. Este preferabil ca apa să provină hril. crustacee sau carne de linşare.i lată (fiartă) şi demineralizată este dăunătoare i ort taţii. în felul acesta. hwoa. Acest lucru a fost dovedit. revitalizantă. aveţi grijă să beţi T :/suficiente lichide.5-2 litri de lichide pe zi. Nu beţi la masă. Apa 11 nt.r-o sursă sănătoasă. ori cu zece minute înainte.Cui se adresează acest regim? Celor care mftnîncă în mod constant multă carne. infuziile şi sucurile de fructe sau legume sînt dMNtinate mai mult satisfacerii plăcerilor gustului tltn'ît asigurării aprovizionării directe a corpului cu lichidele necesare. Acest lucru litrilitează digestia. Cei care •m-tează modurile echilibrate de hrănire n-au decît 1şi imagineze ce raport există între zahărul rafinat. este ideală. putem să reducem cantitatea zilnică necesară de lli'hid la aproximativ l litru. Un iiilult are nevoie de 1. O apă magnetizată ui dinamizată. mu de grîu foarte pură şi apa distilată! Decizia va fi 'unei mult mai simplă. Deci nu trebuie 0 bem nici noi şi nici să dăm animalelor. din varii motive. A \Indiferent de regimul aplicat. --------------------------------------------------------------------- 35 .

şi deja jumătate din digestie este făcută. în caz contrar. fără dogmatism şi în perfectă cunoştinţă de cauză . fără falsă culpabilitate. utilitatea în foarte scurt timp. ea se poate dovedi foarte dăunătoare! Produsele crude. această atitudine plină de dragoste este de foarte veche tradiţie. Reprezentarea acestei probleme. îi veţi simţi şi dvs. La oamenii apropiaţi de natură. pe cît posibil. Deci. mestecaţi bine. fără grabă. indiferent dacă sînteţi bolnavi sau beneficiaţi de o sănătate înfloritoare! 7) O alimentaţie exclusiv sau principal crudivoră (bazată pe alimente crude) nu este recomandată celor care suferă de probleme digestive serioase. ceea ce este fals. mulţumiţi tutuO /ror celor care au contribuit la prepararea mesei. provenite din culturi .r* \ Mîncaţi. Adesea această problemă este prezentată şi tratată cu totul altfel. într-o atmosferă destinsă. Faceţi-o cu plăcere. chiar şi pentru cei foarte sănătoşi! r* \ înainte de a începe să mîncaţi. Numai aşa corpul poate absorbi şi asimila crudităţile în cursul procesului metabolic. alimentaţia crudivoră — dacă este practicată cu prudenţă. Animalele sau plantele care „şi-au dat viaţa" pentru a o conserva şi a o dezvolta pe a dvs. merită respect şi consideraţie. doar dacă aveţi o digestie riguroasă. în stare bună.poate fi benefică spiritului şi corpului. O/veselă. Elementele vitale care se găsesc în alimentele crude (şi biologice) necesită un sistem digestiv puternic. Respectaţi mîncarea şi nu o irosiţi. înainte de începutul fiecărei mese este o chestiune de dezvoltare spirituală.

armonizînd în int'iilabil cercurile vicioase descrise mai sus): carnea. peştele. îl otrăvesc şi — ii mult. ceaiul negru. existînd pericolul declanşării unor tulburări digestive. / v \ Iu timpul în care Reiki este aplicat . i) \Brînza. smîntînite etc.singur sau • / /conjugat cu alte trerapii — în vederea vindecării i probleme serioase de sănătate. măcar (itiiA ce procesul de vindecare este complet. anumite alimen-h trebuie evitate (dacă este necesar. carnea şi alte mîncăruri bogate în < J /proteine nu trebuie consumate în acelaşi timp cu iiuclcle sau sucurile. purificînd astfel hrana.. ini'lusiv cea de pasăre. Remarcă: Reiki vindecă chiar şi atunci cînd •tontul consumă alimente ce împiedică vindecarea. aceste elemente migrează în <t|in sau în vaporii de fierbere. produsele pe bază de făină albă. un bolnav nu lr*»buio să consume mai multe feluri de fructe în m'Mlnyi timp. n efectul său este mai rapid. deoarece acestea conţin agenţi MtitMvptibili de a împiedica digerarea proteinelor la IU ntoanele slăbite. Evitaţi cu sfinţenie alcoolul. produsele lactate iU'iirizate. produsele bn/ă de lapte crud. zahărul mimat. în general. care conţin acid lactic şi favorizează vindecarea. mai sigur şi mai i -Tund dacă se renunţă la aceste produse. omogenizate.biologice. Poate că ilupfl aceea dorinţa de a mînca astfel de alimente se M -------------------------------------------------------------------— 37 . în loc să dezintoxice corpul. De asemenea. conţin adesea atît de multe elemente •i'ivc încît. sarea. t n (caua. sînt permise numai iaurtul şi I t i ' l i r u l .

încercaţi! La seminariile pe care le ţin. de asemenea. H -ţ \Reiki creşte calitatea alimentaţiei. prin poziţionarea mîinilor pentru 1-2 minute deasupra sau în lateralele farfuriei. poate fi. trei pînă la cinci minute de Reiki înainte de a mînca ajută enorm! Dacă sînteţi iniţiat în al II-lea grad. De asemenea. în funcţie _L JL /de cantitatea servită. Calitatea băuturilor. ajută la conservarea vitalităţii şi sănătăţii. de exemplu. bomboanelor etc. slăbindu-1. Un vin „tratat" astfel îşi schimbă complet gustul şi are cu totul alt efect. Puteţi să îi cultivaţi acasă. Dacă alimentele nu au fost preparate într-una din manierele indicate. efectul negativ pe care o bomboană cu mentă îl are asupra sistemului energetic. săruri mine-L \J )râie şi enzime într-o formă naturală şi concentrată. Acelaşi lucru este valabil pentru tutun! Dacă fumaţi. Consumarea regulată este preţioasă în orice proces de vindecare. să lăsaţi Reiki să le pătrundă. demonstrez adesea studenţilor mei efectul salutar pe care îl are Reiki asupra alimentelor. uşor de asimilat. aveţi posibilitatea. Se digeră mai uşor decît fructele şi sînt mai buni la gust.va diminua sau va dispărea! -ţ s\ \Germenii furnizează vitamine. Apoi încărcăm bomboana cu Reiki şi -miracol! — dintr-o dată persoana testată nu mai dă semne de slăbiciune. îmbunătăţită. pe pervazul ferestrei. trataţi-vă ţigările cu Reiki din 38 . arăt. aveţi posibilitatea de a încărca mîncărurile cu o energie vitală puternică. chiar şi iarna. Cu ajutorul unui anumit test.

nliiindenţă. Desigur că Reiki nu poate transforma 'ilrienina în glucoza — însă, în limitele posibilului, se | ifi)(luc adesea transformări pozitive incredibile dacă vrt „trataţi" alimentele cu Reiki. După ce aţi mîncat, l/l.'iaţi-vă mîinile să se odihnească pe abdomen, cîteva • lipe, pentru a permite Reiki să penetreze în corp. K Creţul asupra digestiei este dublu: pe de o parte, nu unii aveţi senzaţia obişnuită de oboseală care apare 'lupii masă, iar, pe de altă parte, elementele nutritive 11 rr mult mai uşor în circuitul metabolic. 4~\ \ Hrăniţi-vă, pe cît posibil, cu alimente ^/biologice. Consumate în mod regulat, aceste produse ameliorează starea generală şi cresc M«/,iNl,r.nţa organismului la îmbolnăviri. Pe de altă l IM r Ui, alimentaţia biologică este şi o modalitate > tiiicretă de a contribui la protecţia naturii, căci lihnitele cultivate astfel cresc într-un mediu natural; i ă i n n port de chimicale sănătatea solului, a aerului şi t iipri rămîne intactă — deci şi cea a omului.

1

< 'uni ne hrănim cînd sîntem sănătoşi?
<) persoană sănătoasă trebuie să mănînce o iniifl variată, să-şi satisfacă apetitul prin mese nu In copioase, constituite în principal (dar nu ex-iv) din produse locale, obţinute biologic. Hrana u ir să se compună din 1/3 crudităţi vegetariene Ir, legume, germeni, muguri), 1/3 fructe şi leguprelucrate şi 1/3 alimente transformate cum
39

ar fi: pîine completă, fulgi de cereale, lapte crud şi produse obţinute din acesta, legume lactofermentate, produse pe bază de soia etc. Mici cantităţi de carne şi peşte nu dăunează cu nimic dacă vă bucuraţi de o sănătate bună. Carnea nu este indispensabilă unei alimentaţii echilibrate, în orice caz, evitaţi carnea de porc, oricît de bună ar fi sănătatea dvs., deoarece numeroase experienţe au demonstrat că ea poate fi la originea multor maladii.

Cazuri speciale

\

Evident, există multe. După o boală, numeroase probleme trebuie avute în vedere. Veţi găsi indicaţiile corespunzătoare în capitolul următor, la rubrica rezervată bolii în chestiune. Oricum, este foarte bine să se aprofundeze subiectul alimentaţiei sănătoase; există numeroase cărţi bune care tratează acest subiect.

40

Capitolul 3
CUM SA GĂSIM NOI ÎNŞINE POZIŢII SPECIALE EFICACE PENTRU TRATAMENTELE REIKI

Multe cărţi de Reiki descriu poziţii speciale şi Iratumente complete, însă n-am citit nicăieri o expliruţie care să facă cititorul să înţeleagă de ce o anumită poziţie acţionează aşa şi nu altfel. Cu toate mi'stea, nu este nimic complicat şi, o dată integrate, nrrste cunoştinţe deschid un larg cîmp de posibilităţi pentru exersarea propriei creativităţi, cu fineţe şi Inteligenţă.

Ce tipuri de poziţii speciale există?
O privire asupra cîtorva tipuri de atitudini şi H'ccte ne va permite să înţelegem mai bine diferitele po/iţii utilizate în tratamentele Reiki. 1) Poziţii cu funcţie directă, în care mîinile sînt puse direct pe corp (de exemplu, deasupra ficatului, ducă vrem să tratăm ficatul, sau în dreptul unei chakre, dacă vrem să „atingem" cîmpul energetic). Aceste
41

„platoşa" musculară.1.) Poziţii pentru planul fizic . de exemplu.) Zonele reflexe corespunzătoare unor puncte subtile. Şi aceste poziţii se subdivizează în alte două categorii: . simplificată: 1) Există una sau mai multe părţi ale corpului sau organe în dizarmonie? Pacientul are dureri de 42 .) Poziţii pentru corpul subtil . 2) Poziţiile cu funcţie indirectă se referă la nume roase zone reflexe prin care se poate ajunge la toate punctele funcţionale ale organismului — chakrele. or ganele. — ce sînt adesea foarte de parte de punctul asupra căruia exercită o influenţă. Astfel. Cum se poate determina poziţia specială corespunzătoare anume afecţiuni? ? unei t în primul rînd. centrii nervoşi etc. în continuare. meridianele utilizate în acupunctura. în două categorii: 1. 2. pe care v-o redau. t 2. In decursul anilor de practică.corpul „tangibil". 1.) Zonele reflexe corespunzătoare unor puncte fizice. la rîndul lor.poziţii se împart. cîmpurile aurei. clasificaţi simptomele.2. organele energetice. este posibil.2. să se acţioneze asu pra tuturor chakrelor principale plecînd de la zonele reflexe de pe talpa piciorului.1. am dezvoltat următoarea tehnică.chakrele principale şi secundare.

este mai uşor să restabiliţi ar monia aplicînd tratamentul cît mai departe de locul i organul) afectat. Fica< u l are sarcina de a elimina (extrage) substanţele to*! <» • din alcool. este util să aveţi cîteva cunoştinţe precise asui i n anatomiei corpului. s-a tăiat i K «li^et sau are vreo echimoză? Puteţi începe prin 'întărea locului dureros sau bolnav. faceţi experienţa şi vă veţi da ii-amu în curînd că nu este nici pe departe atît de nplicat pe cît credeaţi. Citiţi. iar pancreasul este organul cel mai H'iinibil la toxine... să •(. însă acesta va fi rapid 'Miipensat.i un efort la început. decît direct asupra sa. puncte izolate de acupunctura NU u un ansamblu de astfel de puncte. de rinichi sau de gît? Nu vede bine.c două organe participă direct la digestie. Regula de mir este următoarea: dacă o acţiune directă rămîne l a ni efect. puteţi determina zonele reflexe n l<» mîinilor. piciorului etc. bineînţeles. 2) După aceea. faptul că pacientul nu digeră i Inc mîncarea (ceea ce este destul de grav) şi nu ni portă bine alcoolul este o „invitaţie" pentru a trata u mai multă insistenţă pancreasul şi ficatul..ora. uTNt.iiri.itnttiuc. De fapt. organele energetice sau un cîmp ------------------------------------------------------------------------ 43 . Trebuie. De exemplu. continuaţi tratamentul alegînd zona rellrxă adecvată cea mai îndepărtată de locul respectiv. chakrele princi pale sau secundare. Adesea. apoi u pileaţi Reiki — singur sau în combinaţie cu alte tratamente. asupra organelor şi funcţiilor u rnl. 3) Puteţi face legătura între problema pe care o trataţi şi meridiane. în anumite n/. care acţionează asupra urbanului sau părţii de corp avute în vedere.

Acţiunea Reiki este. de exemplu.al aurei. poziţii speciale. unde îi place în mod special să fie masat sau unde îşi pune cel mai des mîinile pe corp. de percep ţie. mîinile. dacă este vorba despre boli cronice sau dizarmonii psihice. la rîndul dvs. bindu-se de Reiki sau de lucrul cu energiile (trata mentele energetice). mult mai. intensă. 5) Dacă observaţi cu atenţie şi dacă vă ches tionaţi pacienţii pe această temă. energiile corpului pot fi repar tizate diferit. Este cunoscut fap tul că rinichii muncesc mult în timpul sarcinii. pe care nici o carte nu le poate cuprinde! Iată. evident. aveţi acum toate datele necesare pentru a acţiona. chiar dacă n-a auzit niciodată vor-. Deci. este suficient să ţineţi cont de indicaţiile" date de natură. Un exemplu binecunoscut estet cel al femeilor însărcinate care îşi pun mîinile dea supra rinichilor. începeţi să lucraţi şi încercaţi să descoperiţi. tratînd zonele afectate fie direct. ca şi cea a „citirii" aurei şi chakrelor. fie prin intermediul zonelor reflexe. Această metodă este bună în special în cazul maladiilor care afectează zone întinse ale corpului cînd. unde este Reiki mai util. vă va oferi incredibile cunoştinţe asupra bolilor. întrebaţi pacientul. zonelor reflexe şi modalităţilor de vindecare. 4) în cazul în care v-aţi dezvoltat simţurile sub tile. Dacă acordaţi un pic de timp „ascuţirii" facultăţilor dvs. Această metodă. veţi constata că fie care posedă anumite zone ale corpului unde îşi pune*1 instinctiv. pentru fiecare caz cu care aveţi de-a face. poate fi aplicată în completarea tratamentului Reiki. veţi putea stabili rapid. 44 . punînd mîinile deasupra. la baza spatelui.. mai aveţi la îndemmă o metodă.

cereţi sfatul unui prol'csionist. propus în lucrare. metodele indicate în această lucrare nu înlocuiesc niciodată consultarea indispensabilă a unui doctor alopat.Capitolul 4 TRATAMENT SCURT ŞI POZIŢII SPECIALE Cu 44 de sfaturi naturopatice pentru t atîtea afecţiuni şi boli ot înainte de a trece în revistă tratamentele speciale pe care vi le propun. După cum am mai menţionat. După această primă fază. începeţi întotdeauna jir!n a aplica tratamentul scurt. 11 ni p de 3-4 zile la rînd (în cazul în care nu există poiitraindicaţii). în m y. în cele ce urmează. Pentru nhţinorea unui rezultat optim. Mai ales în cazul maladiilor grave. sau a unui specialist în terapii naturale. aş vrea să vă mai dau cîteva indicaţii asupra utilizării lor. unui psihoteraIMMI!. în ---------------------------------------------------------------------45 . este MH«'iiţial să informaţi medicul sau terapeutul asupra tratamentului Reiki aplicat. că aveţi cea mai mică îndoială. aplicaţi-1 In runtinuare o dată sau de două ori pe săptămînă. Deci. precizez de fiecare dată că putu esenţial să se facă apel la un profesionist.

în cazul unei boli grave. precum şi la cele de dezintoxicare şi vindecare). puteţi distanţa tratamentele . Cheia reuşitei se află în răbdarea cu care veţi şti să aşteptaţi rezultatul.cazuri grave. Dacă. Cînd indic folosirea ierburilor aromatice sau a alimentelor terapeutice. în detaliu. aplicaţi timp de 4. . zile consecutive tratamentul complet lung. ci o dată la trei zile. a unei pronunţate slăbiciuni fizice sau la apariţia celei mai vagi îndoieli.de exemplu. plec întotdeauna de la prin* 46 ---------------------------------------------------------. pentru a fi în măsură să evalueze corect starea pacientului. deoarece aceştia trebuie ţinuţi la curent. este necesar un tratament zilnic. în caz că aveţi îndoieli. cel în cauză nu reacţionează (fiţi foarte atenţi la toate procesele de deblocare. homeopat sau cu specialistul în medicină tradiţională. trebuie ţinut cont de particularităţile fiecărui caz şi de starea pacientului. Metodele naturale pot fi aplicate în completarea tratamentului Reiki. cu progresele tratamentului aplicat. Reacţiile de vindecare sîntj întotdeauna de bun augur. care să vă ajute să faceţi faţă reacţiilor de vindecare. Desigur. atît pe plan fizic cît şi psihic. pe carej 1-am descris în Capitolul 1. discutaţi despre tratament cu medicul alopat. In cazul bolilor cronice sau psihice poate trece mai mult timp pînă la apariţia unei ameliorări. | Pentru ca aceste reacţii şi neplăcerile antrenate. nu aplicaţi în fiecare zi Reiki. După asta puteţi continua j: cu tratamentul scurt. de ele să nu depăşească anumite limite.f după 4 zile consecutive de tratament. nu ezitaţi să cereţi sfatul unei persoane avizate.

Usturoiul este •lantă foarte utilă. o extraordinară forţă imbatabilă. medicamentele şi alimenlule bolnavului (sau ţineţi mîinile deasupra lor). îl eftrui efect să fie similar. nu trebuie insistat.e chiar înainte de a fi consumate. de fapt şi persoanele sănătoase ar trebui •vite acest lucru. diriJliidu-vă atenţia asupra regiunii inimii.• n iert şi că nu au fost stocate mult timp înainte de lolosite (consumate). Unele persoane nu •-a/ă mirosul. acestea. Ar trebui să fie Mimat regulat. bineînţeles. Un sfat de origine şamanică: luaţi în mîinile I| V'H.ii dintr-o apicultură cît mai ecologică cu putinţă. care şi-a pier ea lităţile. pentru a-1 neutraliza. u lenţi să nu folosiţi miere încălzită. O hrană încălzită de mai multe • n nu este indicată. Un om bolnav n-ar trebui să consume mîncare ucălzită. în numeroase cazuri. '•va înghiţituri de lapte sau o banană vor avea laşi efect. ronţăiţi după irt un bob de cafea sau puţin pătrunjel verde. Apoi rugaţi ------------------------------------------------------------------------ 47 . deoarece. Remarcă: dacă bolnavul manifestă o aversiune puternică împotriva unui aliment sau a unui medicanii-iit. să pro.ni că provin dintr-o cultură biologică sau biodi. înlocuiţi-1 cu un alt produs. în cantităţi mici. Mierea trebuie să fie centri. de preferinţă rstecat cu alte alimente.IH în mîncăruri sau băuturi care depăşesc tempe. nu o încorporaţi nicio.nl. tratată natural şi. De asemenea. ca şi ceapa şi usturoiul. ierburile medicinale. trebuie să fie il.ira corpului! Procedaţi la fel cu ierburile proas-r.rt la rece.

Tratamentul mental cu „adresă" Din jocul de cărţi (creat de mine) chakre-energii*. a conceput în mod special o colecţie de aforisme pentru procedurile efectuate cu ajutorul tratamentului mental Reiki de gradul II. esenţele aromatice şi elixirele lui Bach. (descrierea maladiei)?" Trataţi afecţiunea cu ajutorul metodei mentale de gradul II. trei-cinci minute zilnic.forţa creatoare şi spiritul/înger al planetei să-şi dea binecuvîntarea şi să ajute la vindecare. Mulţumiţi ţărînei-mamă şi soarelui-tată pentru darurile lor care ne permit să trăim şi să vindecăm. (n. I.t. alegeţi una cu ajutorul întrebării următoare: „Ce «adresă» trebuie să utilizez în cursul tratamentului mental Reiki pentru a armoniza/vindeca. Pe parcursul lucrării voi folosi expresiile utilizate în aceste aplicaţii. în timpul aplicării metodei repetaţi în gînd adresa aleasă. Trei aplicaţii Reiki de gradul II... care sînt extrem de utile în numeroase cazuri. * Cărţile Chakre-Energii — Franz Gohringen.) 4 8 . sînt descrise în paginile următoare. Menţineţi-vă cîteva momente în această stare de spirit şi simţiţi desfăşurarea extraordinarei forţe a remediilor astfel preparate. în care se găsesc adrese eficace pentru diferitele centre energetice ale corpului uman şi multe alte aplicaţii posibile folosind pietrele preţioase. autorul acestei lucrări.

Contactul cu „copilul interior" prin intermediul Reiki Luaţi regulat legătura cu „copilul interior" al bolnavului. (!lteva ore de psihoterapie pot fi de mare ajutor în momentul în care. mrt voi referi la această metodă utilizînd expresia „tratament mental cu adresă". de Unul ui II. flexibilitatea şi Intuiţia destinatarului tratamentului la distanţă.. Acest procedeu are proprietatea de tt întări voinţa de a trăi.(' posibil ca numeroase sentimente blocate să se olibereze în cursul tratamentului. Trebuie creat un spaţiu în care persoana tratată NA poată trăi şi exprima aceste energii.Atenţie! Această metodă nu este nici sugestivă UH'i hipnotică! Adresa astfel aleasă permite doar n r i (întărea Reiki — bună din punct de vedere holistic în scopul unei eficacităţi maxime. de 2-3 ori pe săptămînă. de asemenea. în continuare. începeţi prin a spune formula „Copil interior al lui. timp de cîteva minute.. -----------------------------------------------------------------------49 . sub efectul tratamentului Reiki. II. Folosiţi în acest scop tratamentul la distanţă. trebuie să fie în contact cu cineva care să-i ofere tot Nprijinul de care are nevoie în cursul tratamentului. I«!M!. (numele şi prenumele bolnavului)" — se rt'petă de trei ori. vitalitatea.

de gradul II. timp de cîteva minute. reuşită şi împlinire. Contactul cu „eul superior" prin Reiki Contactaţi regulat „eul superior" al bolnavului.viaţa interioară a persoanei este puternic pusă în mişcare. (numele şi prenumele bolnavului)" — se repetă de trei ori. permiţîndu-i să înveţe din orice ocazie îi oferă viaţa sau să-şi aprofundeze cunoştinţele... în cele ce urmează mă voi referi la această metodă utilizînd expresia „Reiki pentru copilul interior". Am decis să nu descriu aici gesturile obişnuite ale primelor îngrijiri (de prim ajutor). eul său interior poate să-1 ajute în decursul procesului de vindecare. 50 . III. care sînt accesibile oricui. Dacă bolnavul este pregătit interior. Folosiţi în acest scop metoda de tratament la distanţă. Această metodă întăreşte legăturile persoanei în cauză cu calea sa spirituală. de 2-3 ori pe săptămînă. în sensul înţelegerii. deoarece ele sînt amplu detaliate în literatura de specialitate şi în cursurile pe această temă. pace. I se pot deschide noi căi spre fericire. acceptării şi integrării mesajului bolii în existenţa individului. utilizînd formula următoare de invocare: „Eu superior al lui . în continuare mă voi referi la această metodă utilizînd formula „Reiki pentru eul superior".

Ib). ci să le completeze judicios. Indicaţiile de tip la). Denumirile de genul la) şi Ib) semnifică fu pli 11 că o mînă trebuie pusă pe poziţia la) şi cealaltă pu po/. Urinarea: diversele poziţii ale unui tratament Reiki l ri'luiio să fie executate în ordinea numerică a cifrelor Indicate. Ic) înseamnă t'R.iţia Ib). iar mîna situată în la) rămîne pe aceeaşi poziţie. 51 . i 11 timp ce o mînă este aşezată în poziţia la).M rindele prezentate aici nu intenţionează să se iiuliHl ituie acestor gesturi. i'iinlnltă se află în poziţia Ib) şi apoi trece în poziţia li 1 ).

Aplicaţii .

Ea apare cu uşurinţă pe o piele grasă. 2a. 54 . Atenţie! Există medicamente care provoacă acneea! Aceasta poate fi. 4) pîntece. Sub acţiunea bacteriilor. conservaţi fiecare din poziţiile următoare cel puţin cinci minute: la) frunte şi Ib) occipit. 6) sacrum. surmenaj.Acnee Generalităţi: Acneea este o afecţiune a glandelor sebacee. deoarece pielea — organ de contact şi legătură — este legată de glandele sexuale şi de chakra a 2-a. care are tendinţa să formeze calozităţi. 3) plex solar. care trebuie tratată global. Tratament Reiki de gradul I: Pe o perioadă prelungită. Acneea este o afecţiune cu multiple faţete. 5a. acneea apare întotdeauna pe un plan secundar constituit din motive psihologice. ale cărei funcţii încep să se manifeste.b) omoplaţi. Cel mai adesea. factori emoţionali şi psihici. de asemenea. o alergie.b) rinichi. Tratament Reiki de gradul II: Tratament mental pentru copilul interior. O dată înlăturate cauzele medicamentoase. acneea este mai puternică la pubertate. Cauzele unei secreţii sebacee acute sînt diverse: stres. inflamările se multiplică.

5a. 5 5 . 3) plex solar.i ţ i i l e tratamentului: la) frunte şi Ib) occipit. 2a. 4) pîntece. 6) sacrum.b) rinichi.b) '(ilu^i.

Alimentaţie vegetariană. în special A. Consultarea unui medic sau a unui specia list în terapie naturistă: Nu este strict necesară. în afară de situaţia în care avem de-a face cu cazuri extreme. în caz că ele există. se bea un pahar de apă — nu foarte rece — cu o linguriţă plină de miere naturală. în cazurile mai dificile.Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se bea regulat o băutură lactofermentată — must de pîine. Regulat. Se adaugă la toate mîncărurile cimbru proaspăt sau uscat. se aplică argilă pe zonele afectate. foarte tenace. E şi complexul B. cum ar fi uleiul de scaiete. margarina de regim etc. —. Se consumă din abundenţă grăsimi nesaturate. în fiecare dimineaţă. la micul dejun. eventual repartizat în mai multe porţii. sub nici o formă şi în nici un caz carne de porc. este condiţia de bază a unei vindecări durabile! 56 . Consultarea unui psihoterapeut: Poate fi foarte utilă în cazurile extreme. Atenţie la asigurarea unei cantităţi suficiente de vitamine. ale căror proprietăţi medicinale sînt nule. renunţîndu-se la produ sele cosmetice. cereale fermentate şi se consumă zilnic — sub forma agreată de pacient — un căţel de usturoi mărunţit. deoarece aspectele psihologice ale afecţiunii pot fi decelate şi armo nizate. de altfel. Pentru spălat se folosesc produse medicinale neutre.

Prezenţa unor astfel de substanţe alergice generează producerea anticorpilor. între timp. multă răbdare şi un sprijin competent. Dacă are loc un al doilea contact cu aceeaşi substanţă alergică. Acest proces necesită. aplicînd tratamentul zilnic.Alergii Generalităţi: Alergia este o reacţie de apărare împotriva substanţelor care nu convin organismului. persoana alergică devine sensibilă la substanţa respectivă. In ştiinţa spirituală a vindecării. alergia devine inutilă. Mecanismele după care o anumită substanţă provoacă reacţii alergice la anumite persoane sînt încă prea puţin cunoscute. Tratament cu Reiki de gradul I: Folosiţi poziţiile următoare pe o perioadă de cel puţin 6 săptămîni. altele se dezvoltă pe parcurs. cîte 3-4 minute pentru fiecare poziţie: la) frunte şi al treilea ochi. substanţa care declanşează alergia este considerată ca fiind simbol a ceva ce bolavul nu vrea să fie integrat în fiinţa sa. Unele forme de alergie sînt prezente de la naştere. corpul ripostează declanşînd reacţii de apărare. 57 . Dacă această parte refulată este reintegrată cu dragoste. din diferite motive. Ib) /*. în general. ce nu se observă într-un prim moment.

b) tălpile picioarelor. b) rinichi. Ib) occipit cu bulbul rahidian. 58 . pînă la buric. b) lateralele bazinului.Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi. b) urechi. 8a. 6) sacrum. 5a. 3) calotă craniană. 4) plexul solar. 7 a. 2a.

b) tălpile picioarelor. băuturi lactofermentate — un timp îndelungat. 59 . b) lateralele bazinului. alifie de silice. 6) sacrum. b) rinichi. 4) plexul solar. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapia naturistă: Este întotdeauna necesară dacă afecţiunea se dovedeşte gravă. Se trece la o alimentaţie vegetariană. 7 a. 8a. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Bitter suedez autentic. 2a). 5a.occipit cu bulbul rahidian. pînă la buric. Consultarea unui psihoterapeut: Foarte utilă în cazurile grave sau tenace. b) urechi. 3) calotă craniană. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă.

b) rinichi. nu tirani.b) lateralele bazinului. nemaifiind conştientă de sentimentele care le acompaniază. 2) plex solar. ce vizează o schimbare în profunzime. de la frunte pînă la dinţi. 5a. aplicaţi fiecare dintre poziţiile următoare timp de cel puţin 15 minute: 2) plex solar.Angoase/temeri Generalităţi: Angoasele/temerile trebuie să fie sfătuitori. la. Tratament cu Reiki de gradul I: în crizele acute de angoasă. 7a. Teama şi angoasele nu devin maladive. pînă la perineu). 3a. Ele pot apărea în viaţa fiecărui om sănătos. în cadrul unui tratament lung. Tratamentul cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. 4a. 3a. de la călcîie pînă cel puţin la mijlocul piciorului. 6b) coccis (mîna trebuie pusă sub coccis. mîinile se menţin cel puţin 6 minute în poziţia 7).b) lateralele bazinului — se pun mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis. decît în momentul în care încep să domine persoana respectivă şi în care aceasta suferă sau le neagă existenţa.b) omoplaţi. 6a) sacrum.b) tălpile picioarelor.b) mîinile paralele cu nasul. 6 0 .

b) rinichi.b) mîinile paralele cu nasul.b) omoplaţi. 6a) sacrum. de la frunte pînă la dinţi. 6b) coccis (mîna trebuie pusă sub coccis. 3a. 4a. 5a. 7a.b) lateralele bazinului.Poziţiile tratamentului: la. 2) plex solar.b) tălpile picioarelor. de la călcîie pînă cel puţin la mijlocul piciorului. pînă la perineu). 61 .

adăugaţi şi o linguriţă de miere naturală. de dimineaţă.Regimuri dietetice şi tratamente -naturale complementare: Pentru o perioadă mai lungă de timp. Adăugaţi cereale fermentate la supe şi la sosuri. îndulciţi cu un pic de miere şi beţi preparatul înainte de culcare. 62 . înainte de a le mînca. beţi în fiecare zi mai multe pahare de băutură lactofermentată înainte de masă. psihoterapia este indispensabilă. Beţi regulat infuzii de rădăcină de valeriană: dimineaţa. Consultarea unui psihoterapeut: în cazurile grave şi persistente. La primul pahar. Cei cărora nu le place acest tip de băutură pot să consume. lăsaţi să se infuzeze pînă seara. miere diluată în apă caldă. apoi filtraţi. în momentul în care ele s-au răcit puţin. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: Homepatia clasică şi remediile florale ale lui Bach pot face adevărate miracole. în locul ei. Reîncălziţi uşor. fierbeţi 2 linguriţe de pudră de rădăcină într-un sfert de litru de apă rece.

apoi pe plexul solar. 3a. 6a. In spatele aceluiaşi simptom se pot ascunde o alergie. în anumite cazuri. o mînă pe plexul solar şi alta pe piept sau alternativ. ambele mîini pe piept. care necesită un examen şi un diagnostic medical profe sionist. după crizele grave: 1). Ib) occipit şi bulbul rahidian. un astm cardiac sau un medicament susceptibil să declanşeze reacţii asemănătoare cu cele prezentate de astmul bronşic.b) omoplaţi.b) urechi. la patru-cinci minute. 5) splină. Tratament cu Reiki de gradul I: în criză. cel puţin 5 minute/poziţie: la) frunte şi al treilea ochi. 6) şi 7) 63 . 2a. 4). 2). în caz de epuizare.b) rinichi. De-abia în momentul în care s-a stabilit clar că este vorba de astm se poate începe tratarea acestuia. Pe termen lung. care va trebui să acorde o mare importanţă dezvoltării sale psiho-fizice în scopul ieşirii din starea de dizarmonie în care este blocat. ca şi o reală implicare a pa cientului. sub supravegherea unui medic. In majoritatea cazurilor. 4) plex solar. deoarece un profan este incapabil să discearnă. dacă este vorba întradevăr de un astm bronşic sau de o altă maladie. se tratează timp de şase săptămîni utilizînd fiecare dintre poziţiile următoare. tratamentul este îndelungat şi necesită multă răbdare.Astm bron şic Generalităţi: Astmul este o boală gravă.

timp de şase minute fiecare. Tratament cu Reiki de gradul II: Reiki pentru copilul interior. în fiecare zi. Se evită stresul şi agitaţia. usturoiul şi ceapa. Preparată în acest fel. foarte eficace: înconjuraţi degetul mare al uneia din mîini. Procedaţi apoi la fel cu celălalt deget mare şi cu partea corespunzătoare a pieptului. puţină ridiche de iarnă cu miere. limitîndu-1 la cantităţi mici de produse pe bază de lapte crud. Nu adăugaţi sare deoarece aceasta poate împiedica absorbţia elementelor active conţinute în legume! Consumaţi multă salată de varză acră. ridichea lichefiază mucilagiile acumulate în corp. 64 . Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se mănîncă regulat. amestecată cu ceapă sau usturoi (fin tăiate). eventual. Trebuie adoptată o alimentaţie exclusiv vegetariană. Este indicat un consum mare de apă.sacrum. De asemenea. săracă în proteine! Se evită zahărul rafinat. trataţi aceeaşi parte a pieptului timp de 15 minute. Se bea infuzie de ghimbir. crudă. Dacă ficatul şi bila nu funcţionează bine — lucru ce nu poate fi determinat decît de un profesionist — se suprimă. Se reduce drastic consumul produselor lactate. aerul trebuie umidificat cu ajutorul unei instalaţii pe bază de evaporare. Reiki pentru eul superior şi tratament mental cu adresă.

65 .Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi. 2a. Ib) occipit şi bulbul rahidian.b) rinichi. 7) sacrum. 6a. 5) splină.b) omoplaţi. 4) plex solar.b) urechi. 3a.

adesea. să înlocuiască aceste medicamente printr-o medicaţie homeopată. prescrise pe bază de consultaţie. cauze psihice deloc neglijabile! 66 .Consultarea unui medic sau a unui specia list în terapie naturistă: Indispensabilă! Crizele pot fi fatale şi trebuie tratate cu anumite medica mente. deoarece astmul are. cu timpul. Un homeopat experimentat poate. Consultarea unui psihoterapeut: Este indi cată.

Studii aprofundate au arătat că îmbunătăţiri — uneori considerabile — se pot obţine chiar şi în cazul unor tulburări profunde.b) faţa internă a labelor picioarelor. aplicaţi poziţiile următoare timp de 67 . timp de aproximativ cinci minute. descriind cercuri cu mîna. aşa că eu nu pot să tratez acest subiect decît oarecum superficial în cadrul lucrării de faţă. întotdeauna trebuie să vă daţi silinţa de a nu considera situaţia ca fiind imuabilă şi să încercaţi măcar să o amelioraţi. dacă pacientul este tratat cu afecţiune şi atenţie. zona care urmează să fie tratată. de cel puţin de două ori pe săptămînă. înaintea fiecărei şedinţe de Reiki masaţi foarte uşor. Separat. aceleaşi zone reflexe ca în metoda „metamorfică". timp de minimum 15 minute fiecare: la. trataţi mai întîi partea anterioară "a piciorului. Diferitele forme de tulburări mentale sînt. folosindu-se metodele adecvate. foarte complexe. apoi cea care se întinde pînă la călcîi. Tratament cu Reiki de gradul I: Folosiţi regulat.Tulbur ări mentale Generalităţi: Tulburările mentale pot fi congenitale sau pot apărea în urma unui accident sau a unei boli. poziţiile următoare. Dacă mîna nu este suficient de mare pentru a acoperi toate zonele reflexe. evident.

Pe o perioadă îndelungată de timp. Copilul interior şi eul superior trebuie să primească. în Germania. „repartizat" în fiecare dintre mesele unei zile. de la degete pînă — cel puţin! — la mijlocul tălpii. De asemenea.minim 5 minute fiecare: 2a. niciodată încălzit prea tare! Se elimină din alimentaţie fosfaţii.b) luaţi mîinile pacientului (încru cişate. La sfîrşit. Reiki.b) de la frunte la dinţi. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Aplicarea metodei metamorfice pe o perioadă îndelungata este recomandată în acest context. aplicîndu-1 apoi cu succes. se consumă zilnic un căţel de usturoi. 5a. Este vorba despre un tip de masaj pe care oricine — chiar şi un copil — îl poate înţelege uşor. 4b) chakra inimii. aplicaţi tratamentul la tălpile picioarelor. tocat puţin mai grosier. se predau cursuri pentru învăţarea acestei metode. 68 . Totdeauna proaspăt. 4a) plex solar. ea poate fi extrem de uşor înţeleasă cu ajutorul cărţilor ce tratează acest subiect. cereţi cuiva foarte apropiat s-o facă. 3a. deoarece este mai confortabil) astfel încît să vă suprapuneţi palmele. în mod constant. cel puţin 3 minute. în unele universităţi. Trataihent cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adrese alese.b) urechi. Dacă persoana în cauză nu poate să pu^ă singură o întrebare şi să aleagă adresa. paralel cu nasul.

2a. 3a.Poziţiile tratamentului: la. 4b) chakra inimii. 4a) plex solar.b) urechi.b) de la frunte la dinţi. 69 . deoarece este mai confortabil) astfel încît să vă suprapuneţi palmele. paralel cu nasul. 5a.b) faţa internă a labelor picioarelor.b) luaţi mîinile pacientului (încrucişate.

70 . la rîndul lor. Consultarea unui psihoterapeut: Poate fi foarte importantă pentru pacient însă. acupunctura. pentru a se ridica la înălţimile sarcinii pe care o au pe tot parcursul tratamentului şi pentru a nu se „afunda" la rîndul lor în problemele şi angoasele personale. uneori. cîteva şedinţe de terapie. Persoanele apropiate pacientului trebuie să urmeze.Consultarea unui fnedic sau a unui specialist în terapii naturiste: Homeopatia clasică. în plus. presopunctura şi remediile florale ale lui Bach pot face. chiar şi în cazurile cele mai dificile. De asemenea. miracole. nu este necesar un tratament continuu. nu uitaţi că tratamentul necesită întotdeauna un timp destul de îndelungat. în majoritatea cazurilor. este indicat să se apeleze la specialiştii în aceste discipline diferite.

Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. chiar şi la persoanele tinere. 2a. 4) plex solar. fără ulei de germeni de grîu în caz de hipertensiune. în caz de hipertensiune sau de congestie cerebrală. Ib) occipit şi bulb rahidian. 5a.b). Adesea.b) cele două mîini se pun pe părţile laterale ale gîtului. de la degete pînă la mijlocul labei piciorului. devin din ce în ce mai frecvente în zilele noastre. lucru ce trebuie stabilit de la bun început. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: în fiecare zi.Hiper/hipotensiune Generalităţi: Variaţiile puternice de tensiune. Tratament cu Reiki de gradul I: Tratament de lungă durată cu poziţiile următoare: la) frunte şi al treilea ochi. alta pe mijlocul cefei. dimineaţa şi seara. se folosesc doar poziţiile 4 şi.b) rinichi. mai ales. 6a. proaspăt preparat (modul de preparare îl găsiţi la rubrica „Dezintoxicare"). cel puţin. cu ulei de 71 . la spate. 3a. nu se tratează capul.b) o mînă pe gît (în faţă). un pahar mare de suc de varză albă. 6a. aceste probleme sînt consecinţele unor tulburări organice sau psihice.b) tălpi. manifestate pe perioade prelungite.

la spate. cel puţin.b) rinichi. alta pe mijlocul cefei.6b Poziţiile tratamentului: la) frunte şi al treilea ochi. 6a.b) cele două mîini se pun pe părţile laterale ale gîtului.b) o mînă pe gît (în faţă). 2a. 4) plex solar. 72 . 6a.b) tălpi. Ib) occipit şi bulb rahidian.b). se folosesc doar poziţiile 4 şi. în caz de hipertensiune sau de congestie cerebrală. nu se tratează capul. 3a. mai ales. de la degete pînă la mijlocul labei piciorului. 5a.

73 . Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: Indispensabil! Discutaţi cu medicul curant remediile pe care le utilizaţi în tratament. împotriva hipertensiunii: pînă la doi căţei de usturoi pe zi. De asemenea. Se mănîncă zilnic o lăptucă. se mănîncă regulat dovleac. împărţiţi la toate mesele zilei (se consumă întotdeauna proaspăt. Este indicat consumul infuziei de rozmarin. controlaţi periodic efectul acestora.germeni de grîu pentru hipotensiune. nu gătit!). în tratamentul hipotensiunii. cît mai proaspătă cu putinţă. Consultarea unui psihoterapeut: Se impune atunci cînd nu este detectată nici o cauză organică (fizică) aparentă sau cînd bolnavul nu reacţionează pozitiv la tratament. practicarea regulată a unui sport poate fi benefică.

Prezenţa sîngelui în scaun. 4b) sub coccis. citiţi la rubrica „Hemoroizi". 3b) chakra inimii. în urină sau expectoraţii impune consultul imediat al unui medic! (A se vedea rubrica „Răni". 5a. 2a) în faţa gîtului (nu se atinge gîtul) şi 2b) pe ceafă.) Tratament cu Reiki de gradul I: în caz că există plăgi.c) occipit şi frunte. 2a. trebuie neapărat consultat un specialist în terapii naturiste. trataţi cu Reiki chiar deasupra lor. Sîngerările din nas pot fi modul ales de organism pentru a dezintoxica (decon-gestiona) capul. Dacă bolnavul sîngerează pe nas sau prezintă această tedinţă. hemoragiile nu sînt o boală.b) pe tălpi. de la degete pînă cel puţin la mijlocul piciorului. Pentru sîngerările hemoroidale.Generalităţi: Cu excepţia hemofiliilor. menţineţi poziţiile următoare timp de cel puţin şase minute fiecare: la) o mînă pe nas şi Ib) celaltă pe occipit. pînă la perineu. 4a) sacrum. Pentru un tratament pe termen lung al hemofililor şi al persoanelor al căror sînge nu se coagulează în timpul corect aplicaţi Reiki în poziţiile următoare: lb. Hemoragii . însă fără contact direct. în caz că se observă o tendinţă spre acest tip de sîngerare. pînă cînd încetează sîngerarea (ceea ce se întîmplă destul de repede).b) în jurul gîtului. 3a) plex solar.

2a) în faţa gîtului (nu se atinge gîtul) şi 2b) pe ceafa.c) occipit şi frunte. 4b) sub coccis pînă la perineu.b) pe tălpi.Poziţiile tratamentului: la) o mînă pe nas şi Ib) celaltă pe occipit. 3a) plex solar. 4a) sacrum. 5a. 2a. Pentru un tratament pe termen lung al hemofililor şi al persoanelor al căror sînge nu se coagulează în timpul corect aplicaţi Reiki în poziţiile următoare: lb. 3b) chakra inimii.b) în jurul gîtului. . de la degete pînă cel puţin la mijlocul piciorului.

). iar medicul încă nu a sosit. Acest lucru favorizează coagularea sîngelului. în cazul sîngerării trataţi obligatoriu cu Reiki pentru copilul interior şi pentru eul superior. însă preferabil unor pierderi importante de sînge. în cazul rănilor la nivelul vaselor sangvine mari (artere etc. apelaţi de urgenţă la un medic! Consultarea unui psihoterapeut: Nu este neapărat necesară. constînd în aplicarea unui bandaj compresiv. ceai negru uscat sau suc de struguri. se bea infuzie de coada calului la care s-a adăugat multă miere naturală (se consumă cel puţin 3 căni/zi). Acelaşi efect se obţine cu făină amestecată cu sare. După sîngerări masive. dezinfectînd în acelaşi timp.Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. Consultaţia unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: Dacă vă confruntaţi cu hemoragii puternice sau cu un hemofil rănit. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Dacă primele îngrijiri rămîn fără efect sau se dovedesc inutile. bineînţeles că trebuie acordate primele îngrijiri. 76 . se poate pune pe plagă usturoi pisat. Este neplăcut. Veţi putea învăţa toate cele necesare urmînd un curs de prim ajutor.

Reiki pentru copilul interior. întotdeauna ajutaţi corpul în procesul de dezintoxicare. pe partea dreaptă. 3) splină/pancreas (ca în poziţia anterioară. de asemenea. Căutaţi cu atenţie cauzele! Diareea este un semn că organismul are nevoie să fie „curăţat". mai grave. însă pe partea stîngă şi fără mînă cealaltă pusă dedesubt). cel puţin cîte zece minute fiecare. b) o mînă pe buric şi cealaltă dedesubt.Diaree Generalităţi: Diareea poate fi cauzată de o infecţie bacteriană sau parazitară. N-ar trebui să vă mulţumiţi să o opriţi. 77 . de-a lungul ultimei coaste pînă la mijlocul corpului. 2) ficat (o mînă pe coaste. de diferite intoxicaţii sau de probleme psihice. pînă cînd diareea se diminuează: 1) plex solar. în cazurile persistente. 4a. sau apariţia unor probleme metabolice. pentru a elimina pericolul instalării altor boli. chiar pe mijlocul corpului. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. Tratament cu Reikide gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi. poate fi provocată de anumite medicamente sau poate fi doar un simptom însoţitor al altei maladii. şi cealaltă mînă chiar dedesubt).

chiar pe mijlocul corpului. b) o mînă pe buric şi cealaltă dedesubt. 78 . însă pe partea stingă şi fără mînă cealaltă pusă dedesubt). pe partea dreaptă. 4a.Poziţiile tratamentului: 1) plex solar. şi cealaltă mînă chiar dedesubt). de-a lungul ultimei coaste pînă la mijlocul corpului. 3) splină/pancreas (ca în poziţia anterioară. 2) ficat (o mînă pe coaste.

intervenţia unui profe sionist este indispensabilă. Timp de trei zile (maxim. consultaţi imediat un medic deoarece există riscul deshidratării excesive. carnea şi alimentele dificil de digerat. Nimic altceva! Se bea apă uşor sărată. Consultarea unui psihoterapeut: Numai în cazul revenirii simptomelor sau al absenţei unor cauze fizice clare (diareea psihosomatică). Consultarea u nui medic sau a unui spe cialist în terapii naturiste: Dacă diareea persistă şi dacă apar mucoase sau sînge (roşu ori negru) în scaun. coca-cola şi stiksurile sărate sînt perfecte! De asemenea. cu tot cu coajă şi cotor. 79 . se recomandă — cărbune. Dacă nu găsiţi altceva la îndemînă.um) nu se mănîncă decît mere (rase mărunt). ceai negru. infuzie de muşeţel sau de mentă. (Citiţi şi rubrica „FebTa". chiar şi după ameliorarea simptomelor.) Trebuie evitate produsele lactate şi laptele. chiar dacă numai pentru a diagnostica corect cauzele problemei.Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se consumă multe lichide şi sare. argilă şi o cură de mere. pentru a compensa pierderile. pînă la douăsprezece mere/zi. numai înainte de masă sau la cel puţin o oră după.

Această predispoziţie psihică se transmite uşor în cadrul unei familii. Tratament cu Reiki de gradul I: Poziţiile următoare trebuie aplicate regulat (pe cît posibil zilnic. 4) sacrum. pînă la mijlocul corpului. 3 a. erori alimentare . 2) pancreas (partea stingă a corpului.Diabet zaharat Generalităţi: Diabetul zaharat se prezintă sub două forme principale: diabetul de tinereţe (practic incurabil) şi diabetul de bătrîneţe.cu o stare generală proastă a pancreasului. b) tălpi . . în cazul diabetului de bătrîneţe intră în joc o întreagă serie de factori: excesul de greutate. surmenajul psihic şi fizic pe o perioadă îndelungată. datorită toxinelor (de exemplu. Comportamentul bolnavului indică adesea că acesta nu este capabil să trăiască din plin anumite aspecte ale vieţii şi nici să instituie nişte limite în raport cu ele.de la vertebra cervicală proeminentă pînă în faţă. de-a lungul limitei inferioare. cealaltă mînă dedesubt). ereditate. b) gît . cel puţin. o mînă pe coaste. pe stomacul gol) timp de 10 minute fiecare: l a. ca urmare a unui consum excesiv de alcool sau de alimente încărcate cu produşi chimici).de la degete pînă la mijlocul tălpilor. care poate fi ameliorat şi chiar vindecat adesea cu ajutorul unor anumite metode. b) coate. 5 a.

4) sacrum. b) gît . 3 a.Poziţiile tratamentului: l a. o mînă pe coaste. de-a lungul limitei inferioare. 2) pancreas (partea stingă a corpului. cel puţin. 81 . b) tălpi . b) coate.de la degete pînă la mijlocul tălpilor. 5 a. pînă la mijlocul corpului.de la vertebra cervicală proeminentă pînă în faţă. cealaltă mînă dedesubt).

în general. trebuie lăsat cîteva ore (cel puţin şase) să se scurgă (usuce). După un timp. Este esenţial.Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. în cazul diabetului de tinereţe. Se poate cultiva acasă sau îl puteţi găsi la piaţă. proaspăt preparat. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Topinamburul poate scădea nivelul zahărului din sînge. se aplică regulat pe o perioadă lungă de timp. deoarece vitaminele conţinute în aceste alimente joacă un rol important în metabolismul zahărului şi facilitează acţiunea insulinei. fiert sau sub formă de suc şi se poate prepara în nenumărate feluri (de exemplu în locul cartofilor). Infuzia de teci de fasole poate scădea considerabil cantitatea de zahăr din sînge (atenţie să nu provocaţi o hipoglicemie!). varză acră crudă şi băuturi lactofermentate (must de pîine). trebuie consumat în fiecare zi suc de varză albă crudă. deoarece dizarmonia existentă este. Dacă se consumă crud. în special pentru tratarea profundă a tuturor nivelurilor acestei probleme pe care pacientul a moştenit-o genetic. este indispensabilă aplicarea de Reiki pentru eul superior. Se recomandă consumul zilnic de ulei din germeni de grîu şi de drojdie dietetică. care îl ajută pe cel în cauză să-şi clarifice unele aspecte esenţiale ale existenţei sale. s-ar putea să fie nevoie să schimbaţi adresa. prea complexă pentru a o trata la o singură adresă. Medicamentul homeopatic Szygium jambolanum Dl 82 . De asemenea. Este delicios crud.

Un terapeut naturist poate acţiona în paralel asupra pacientului pentru optimizarea efectului tratamentului.desigur nu de performanţă! Atenţie! . Toate măsurile pe care intenţionăm să le aplicăm sînt complementare şi trebuie discutate cu medicul (sau naturistul) curant.poate fi extrem de profitabilă în cadrul procesului global de vindecare. pacientul poate chiar să practice un sport . 83 . aşa că este indicat să vă adresaţi unor clinici specializate.nimic din toate acestea nu trebuie făcut fără informarea prealabilă a medicului curant! Consultarea unui medic sau a unui specia list în terapii naturiste: Un tratament medical şi controale regulate sînt indispensabile. sînt destul de puţini generalişti care ştiu să trateze diabetul.este adesea util. deoarece acţionarea asupra problemelor psihice — adesea foarte adînc ascunse . cel puţin în tratarea diabetului de bătrîneţe. Consultarea unui psihoterapeut: Este indi cată. Pe de altă parte. Cîteva exerciţii fizice practicate regulat pot face miracole! Dacă este posibil.

apoi celălalt. abuzului de tutun. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare în fiecare zi. Menţineţi fiecare poziţie cel puţin patru minute. vaselor de sînge afectate în urma unei răni. Atenţie! Dacă picioarele încep să devină dureroase după cîteva şedinţe. bolilor metabolice (diabet). Sîngele care circulă în zonele afectate nu este suficient nevoilor acestora. c) . pe o perioadă de timp prelungită. atît de 84 ---------------------------------------------------------------------------- . trebuie neapărat continuat tratamentul! Este un semn că circulaţia se ameliorează.Tulburări de circulaţie/circulaţie periferică deficitară Generalităţi: O cauză posibilă este aportul insuficient de sînge în extremităţi.trataţi tălpile . agitaţiei psihice puternice şi prelungite (crispare) sau unor cauze ereditare. pentru un timp. punînd o palmă după alta pe faţa şi pe dosul picioarelor. Aportul de elemente nutritive în aceste ţesuturi devine insuficient şi eliminarea reziduurilor metabolismului se face imperfect.întîi un călcîi. lucrului prelungit în frig.2 b. 3) trataţi apoi picioarele. pînă la vindecarea completă: 1) plex solar. Durerile pot fi. 2 a) o mînă pe sacrum şi cu ajutorul celeilalte . datorat arteriosclerozei. de la bazin pînă la labele picioarelor. cel puţin cîte zece minute fiecare.

este indispensabilă o cură de slăbire! Ţinerea picioarelor în sus şi practicarea regulată a • •xerciţiilor sînt acţiuni care stimulează circulaţia. creşteţi doza de usturoi.rave. Reiki pentru copilul interior. fin tocat) se împarte între mesele zilei. Se beau* multe lichide (apă) şi se suprimă carnea şi produsele lactate. (Modul de utilizare îl găsiţi la rubrica „Dureri de gît". Eficacitatea compreselor l>oate fi sporită dacă se pun pe plăgi şi cîteva picături i le bitter suedez autentic. un al doilea căţel de usturoi (de asemenea. în cazuri mai r.) < 'ompresele trebuie schimbate la cîteva ore (se poate l'olosi argilă în loc de varză). Acesta poate ameliora ronsiderabil circulaţia. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se consumă zilnic o băutură lactofermentată pe bază de must de pîine şi un pahar mare de suc proaspăt preparat din varză albă dulce. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. în cazul plăgilor pot fi benefice compresele inultistratificate cu foi de varză albă crudă. în cazul unei greutăţi excesive. 85 . Se mănîncă un ananas foarte •-opt/zi. Adăugaţi în băutură un căţel de usturoi tocat foarte lin.puternice. încît este posibil să fie nevoie să recurgeţi In medicamente împotriva durerilor sau la acupunclură.

apoi celălalt. 3) trataţi apoi picioarele. de la bazin pînă la labe.întîi un călcîi.2 b. 86 . punînd o palmă după alta pe faţa şi pe dosul picioarelor. 2 a) o mînă pe sacrum şi cu ajutorul celeilalte . c) trataţi tălpile .2b 2c Poziţiile tratamentului: 1) plex solar.

pentru a elimina orice Inhibări de natură psihică ce ar putea împiedica vindecarea.reumatism.rucţionate etc. Alic cauze posibile . .Consultarea unui medic sau a unui spei<lnlist în terapii naturiste: Este indispensabilă. artere idiMl. ilcoiirece pot apărea complicaţii în lipsa unui inil.ament sau în cazul aplicării unui tratament nepotrivit. Consultarea unui psihoterapeut: Utilă doar l ii cazurile mai persistente. 87 . stabilit pe baza unui diagnostic greşit. tromboză.trebuie reperate cu precizie.

4) ficat/bilă (o mînft pe partea dreaptă a corpului. Cel mai potrivit anotimp este primăvara. 8 a. numai că pe partea stingă a corpului). de-a lungul liniei inferioare a acestora. paralel cu nasul. aşezată pe coaste. cîte 4 minute fiecare. b) în lateralele bazinului se pun mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis. Aceste practici de dezintoxicare sau purificare facilitează vindecarea a numeroase boli. b) pe omoplaţi. 3) plex solar. 6 a. pînă la mijlocul corpului. păstrînd psihicul limpede şi corpul suplu. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. b) tălpi de la degete pînă la mijlocul labei piciorului. b) de la frunte la dinţi. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare în fiecare zi. însă nimic nu ne-mpiedică să ţinem astfel de cure în orice perioadă a anului. 7 a. b) rinichi. 2 a. aproape toate culturile (civilizaţiile) lumii practică regulat cure de purificare pentru a se păstra într-o stare bună de sănătate (sau pentru a reveni la ea).Cur ă de dezintoxicare/ întinerire Generalităţi: De mii de ani. Cea mai veche şi mai răspîndită metodă este postul. cel puţin: l a. . b) între umeri şi omoplaţi. şi cealaltă mînă aşezată chiar dedesubt). f>) splină/pancreas (la fel ca la 4. 9 a.

t'o/iţiile tratamentului: l a, b) ăe la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) pe omoplaţi; 3) plex solar; 4) ficat/bilă (o mînă (ic partea dreaptă a corpului, aşezată pe coaste, de-a lungul Iliiioi inferioare a acestora, pînă la mijlocul corpului, şi («Miluită mînă aşezată chiar dedesubt); 5) splină/pancreas (la fi»l cu Ia 4, numai că pe partea stîngă a corpului); 6 a, b) în Ittlornlcle bazinului se pun mîinile în formă de V între osul i l i i i c şi pubis; 7 a, b) între umeri şi omoplaţi; 8 a, b) rinichi; " 'i, l > ) tălpi — de la degete pînă la mijlocul labei piciorului.

89

Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se suprimă pentru aproximativ patru săptămîni (durata curei) carnea, alcoolul, cafeaua, ceaiul negru, zahărul rafinat, sarea de masă şi ciocolata şi se beau cel puţin 1,5-2 litri de apă pe zi. Trebuie ales un moment cit mai liniştit, mai lipsit de stres, pentru a ţine cura. în fiecare zi se iau cîteva picături de bitter suedez original, trei pahare de băutură lactofermentată (must de pîine) cu cereale fermentate şi se adaugă 1-2 căţei de usturoi (tăiaţi fin) în mîncare. O dată pe zi se bea un pahar mare de suc de varză albă, dulce, cu miere, sucul de la o jumătate de lămîie, puţin fenicul pisat, un vîrf de cuţit de mărar proaspăt şi o lingură plină cu germeni de grîu. Pentru sucul de varză nu se foloseşte niciodată veselă din metal şi nici nu trebuie extras prin alte metode decît stoarcerea (cu un extractor). Cu trei ore înainte de culcare nu se mănîncă nimic! în fiecare dimineaţă se consumă un măr ras (cu tot cu coajă şi cotor), suc de lămîie, miere, fulgi de ovăz şi o lingură cu germeni de grîu; de asemenea, se consumă regulat dovleac şi se ronţăie seminţele. Persoana în cauză trebuie să facă de două ori pe săptămînă saună şi o dată pe săptămînă să se supună unui masaj profesionist. Multe exerciţii fizice (însă nu foarte grele), meditaţie, rugăciuni. Activităţile întreprinse în timpul curei trebuie să fie lejere, plăcute, creatoare (pictură, literatură, muzică etc). Caz excepţional — tratament împotriva radioactivităţii (în eventualitatea producerii unui
90

al doilea Cernobîl): Mult miso * nepasteurizat, sub toate formele posibile, salată (cît de proaspătă se poate), 1/2 litru de suc de urzică zilnic. Consultarea unui medic sau a unui spe cialist în terapii naturiste: Este utilă, înaintea fiecărei cure serioase de dezintoxicare şi de puri ficare, în scopul unei verificări a rezistenţei corpului la regimul respectiv. Medicul va testa în mod special starea ficatului, a inimii, a rinichilor şi a sistemului limfatic. Dacă o parte a corpului nu funcţionează bine, data de începere a curei trebuie amînată pînă în momentul în care disfuncţia respectivă va fi vindecată. Aveţi grijă în alegerea medicului, care trebuie să fie un specialist cu experienţă în acest domeniu. Consultarea unui psihoterapeut: Inutilă, cu excepţia cazului în care procesul de dezintoxicare scoate la iveală probleme psihice refulate, a căror tratare (eliminare) necesită aportul unui profesionist.

*Miso: pastă de soia cu orez sau cu grîu. (n.t.)

91

cealaltă chiar dedesubtul primei). b) partea din faţă a gîtului (atenţie. pînă la mijlocul corpului. 5 a. 6 a. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului). pînă la mijlocul corpului. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi pe o perioadă prelungită poziţiile următoare. de-a lungul liniei inferioare a coastelor.Generalităţi: Adipoza apare adesea ca urmare a unor proaste obiceiuri alimentare sau din motive psihice. de-a lungul liniei inferioare a coastelor. b) o mînă deasupra. cel puţin cîte patru minute fiecare: l a. Doar în 3% din numărul total de cazuri adipoza este de origine endocrină sau metabolică. 7 a. Se poate vorbi de un exces de greutate în momentul în care cîntarul indică cu 10% mai mult decît greutatea normală. nu se pun mîinile pe gît!). 8 a. o mînă dedesubtul buricului. 92 . b) tîmple. b) ficat şi vezică biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului. b) splină/pancreas (o mînă pe partea stingă a corpului. b) de la frunte la dinţi. 3 a. 2 a. b) lateralele bazinului (se pun mîinile în V între osul iliac şi pubis). cealaltă chiar dedesubtul primei). paralel cu nasul. 4 a.

o mînă dedesubtul buricului. 6 a. 4 a. pînă la mijlocul corpului. cealaltă chiar dedesubtul primei). b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului). 2 a. 8 a. 7 a. 5 a. b) lateralele bazinului (se pun mîinile în V între osul iliac şi pubis). b) tîmple. pînă la mijlocul corpului. paralel cu nasul. b) splină/pancreas (o mînă pe partea stîngă a corpului. 3 a. b) de la frunte la dinţi. de-a lungul liniei inferioare a coastelor. b) o mînă deasupra. 93 . de-a lungul liniei inferioare a coastelor.Poziţiile tratamentului: l a. b) ficat şi vezică biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului. b) partea din faţă a gîtului (atenţie. cealaltă chiar dedesubtul primei). nu se pun mîinile pe gît!).

cînd au valori extreme. De ce vă protejează grăsimea? Căror experienţe neliniştitoare încercaţi să le scăpaţi în spatele platoşei de grăsime? Slăbirea nu este o chestiune de voinţă. de asemenea. presopunctura. în cazurile grave. In nici un caz nu apelaţi la „inhibitori de apetit". în plus. să pună la punct un regim personalizat. tratamente naturale complementare: De trei ori pe zi se iau cîteva picături de bitter suedez autentic şi cîte un pahar de băutură lactofermentată cu must de pîine. trebuie menţionat că anumite greutăţi (ideale!?). pot fi o „modă". Reiki pentru copilul interior. practicat cu plăcere. armonioase a nevoilor. la toate nivelurile. Permiteţi-vă distracţii pentru simpla plăcere a jocului. ci corespunde unei satisfaceri naturale. încercaţi întotdeauna să descoperiţi cauzele reale. trebuie să fie capabil să sesizeze prezenţa (eventuală) a unui diabet zaharat. Este indispensabilă integrarea în regimul de viaţă a unui sport uşor. Regimuri dietetice. Un astfel de prac tician va putea. 94 . a unei tulburări de funcţionare a glandei tiroide sau a altor maladii grave. Nu în ultimul rînd. Reflectaţi ce ocupaţie în afară de „mîncat" poate oferi plăcere şi încercaţi să o practicaţi.Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. precum şi alte metode terapeutice naturale pot fi foarte eficace. Ele trebuie să fie aplicate de un practician calificat care. elixirele florale ale lui Bach. acupunctura. Consultarea unui medic sau a unui spe cialist în terapii naturiste: Homeopatia clasică.

95 . Oricum. dorinţa sinceră de a trăi altfel. este esenţială. fără exces de greutate.Consultarea unui psihoterapeut: Indis pensabilă. dacă excesul de greutate persistă sau dacă intervine o creştere bruscă în greutate în absenţa unor cauze organice. în toate cazurile.

în paralel cu nasul. cealaltă mînă se pune exact dedesubtul primei). Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se masează tălpile cu o ceapă proaspăt tăiată. ce apare în lupta contra unei infecţii. 5 a. după care picioarele se înfăşoară cu o bucată de material.Febr ă Generalităţi: Febra este o reacţie utilă a cor pului. Se bea infuzie de ghimbir sau ceai negru.decît în cazuri grave. ce impun o acţiune în forţă. 3) occipit. Se fac 96 . b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labelor picioarelor). 4) plex solar. pe linia inferioară a coastelor. 2 a. Nu tre buie suprimată decît dacă cere pacientului mai multă forţă decît are acesta sau dacă depăşeşte 40°C. Compresa se schimbă la cîteva ore. pînă la mijlocul corpului. 7 a. căci poate favoriza apariţia unor probleme cardiace sau circu latorii. Deci aşteptaţi întotdeauna reacţiile la un tratament. pînă la perineu. b) ficat/vezica biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului. 6 a. b) urechi. De asemenea. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament menţionat cu adresă. Tratament cu Reiki de gradul I: l a. b) de la frunte pînă la dinţi. b) sacrum şi sub coccis. nu vă grăbiţi niciodată . nu trebuie scăzută prea repede.

b) ficat/vezica biliară (o mînă pe partea dreaptă a corpului. 3) occipit. în paralel cu nasul. b) urechi. 6 a. 2 a. b) sacrum şi sub coccis. 4) plex solar. pînă la perineu. 7 a. b) tălpi (de la degete pînă la cel puţin mijlocul labelor picioarelor). cealaltă mînă se pune exact dedesubtul primei). 5 a. b) de la frunte pînă la dinţi. 97 .7b Poziţiile tratamentului: l a. pe linia inferioară a coastelor. pînă la mijlocul corpului.

dacă durează de mai mult de trei zile sau dacă apare sistematic.masaj cu un alcool foartr concentrat. Se consumă flori de măr uscate. infuzie de usturoi proaspăt (un căţel In l litru apă) sau de piper (10 boabe pisate grosier la l litru de apă). Nu se bea mult dintr-o dată şi se mănîncă ceva înainte. Nu lichior .frecţii cu „apa vieţii" . Nu este întotdeauna indicat pentru cei cu stomacul fragil. 98 . Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: Indispensabilă. Introducerea încheieturilor în jet de apă rece răcoreşte întregul corp. Consultarea unui psihoterapeut: Nu este necesară.se lipeşte! Se bea suc dicireşe sau se mănîncă cireşe crude. dacă febra depăşeşte 39°C.

b) tălpi (de la detfete pînă la mijlocul labei piciorului). 2 a. De asemenea. Tratament cu Reiki de gradul I: Se aplică poziţiile următoare zilnic. în cazul unei adevărate gripe virale. 3 a. b) în lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis). 6 a. pînă la obţinerea unui sirop gros. Adevărata gripă virală este o maladie infectioasă periculoasă. pînă la atenuarea simptomelor: l a. Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior sînt absolut indispensabile. preparat în felul următor: se fierbe sucul de morcovi cu zahăr. deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se consumă zilnic pînă la 10 linguri de sirop de morcov. 5 a. b) luaţi mîinile pacientului (în cruce. care necesită tratament medical profesionist. 4) plex solar. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. deasupra inimii). poate determina o slăbire a sistemului imunitar. b) thymus (chiar sub gît. b) în jurul încheieturilor mîinilor. se pun comprese cu ceapă! Se rade grosier ceapă proaspătă şi se face o 99 .Grip ă Generalităţi: Dacă apare prea des. cel puţin 5 minute fiecare.

b) thymus (chiar sub gît.al ys •r . deasupra inimii). 6 a. 100 . 3 a. deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. b) în jurul încheieturilor mîinilor. 4) plex solar. Poziţiile tratamentului: l a. 2 a. b) luaţi mîinile pacientului (în cruce. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului). ir. 5 a. b) în lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis).

apelaţi de urgenţă la medic! Consultarea unui psihoterapeut: Inutilă. este indicată consultarea unui naturist. care trebuie schimbată la fiecare oră. amestecate cu miere şi suc de lămîie. Dacă vă confruntaţi cu o gripă virală. trebuie evitaţi curenţii de aer. 101 . Se mănîncă zilnic crudităţi . Pe cît posibil. Se beau.mere (cu tot cu coajă şi cotor) şi morcovi — fin rase. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: în cazul revenirii periodice a bolii. infuzii de tei şi de soc pentru a provoca transpiraţia masivă. alternativ.compresă pentru gît.

. în u Doate c H tilizarea unor tratamente naturale Ce firelor " la o ameliorare. 611 CU Reiki de * ^adul I: Tra taţi zilnic poziţiile următoare. n U fie moartă. alime t t' . .i ^ mP^ u> poate fi de origine ereditară (mai ales la bărbat^ Ai„ • j •• j-± .•-. paralel cu nasul. • cazurile pentru ' d ^ai Reiki j 102 en "i dietetice şi tratamente naturale tare: Se trece la o alimentaţie raţională U| . 6 a > sacrum.4.x. în toate cazurile. a infecţiilor. /animat"" * ^opecia de origine ereditara poate fi rest îl ' ' nSa Ilu P oa ^ e fi vindecată complet. răbdarea este mai importantă decît orice alt tratament.n •-. cu condiţia ca rădăcina . 6 b) de la coccis P a Periau p Oziţia 2) poate fi aplicată de m<ai muite ori pe zi (cu cjt mai ^ cu atît mai bine!) fiecare dm"* iratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adroeă. sau DU .(căderea p ărului) : Acest fenomen poate fi un efect unor anumite medicamente ori metabolice. solar4 °ţf u^ unde se manifestă alopecia. a unor probe psihice dure „i™ i u. secund . cel puţin 5 minute 2) nartea &' ^6 ^a ^runte ^a dinţi.Defectuoase. 3) plex DU hi q V ^ ' l ^ater alele bazinului (între osul iliac şi Dînă l • rinichi . ave a a j.

• chilibrată. nici orga nice. O atenţie deosebită trebuie acordată i portului de vitamine A. oligo-elemente şi proteine cu mare putere i'iologică. un practician experimentat dispune de o serie de cure naturale susceptibile de a stopa căderea părului. Dacă părul cade datorită unor cauze psihologice.rei ori pe zi cîte 2 comprimate) şi „Rescue Remedy" (de două ori pe zi cîte 10 picături). pentru a depista la timp eventuale alte maladii. După spălarea părului. este indicată colaborarea cu un naturist. Avînd în vedere că un exces de vitamina A au E poate provoca apariţia unor probleme mai :. După spălarea părului. cu grijă. De două-trei ori pe săptămînă se freacă pielea capului cu o jumătate de ceapă. se administrează pacientului Kalium fosforicum D6 (de l. B. clătiţi-1 cu apă în care aţi adăugat 5 picături de „Rescue Remedy" şi masaţi bine. Se consumă /. cu infuzie de urzică. şi cînd metodele terapeutice obişnuite rămîn fără efect. E şi de substanţe minerale.iInie cel puţin două pahare de băutură lactoferinentată cu must de pîine şi cereale fermentate. în razul unui tratament de lungă durată. C. Consultarea unui psihoterapeut: Devine utilă numai în cazul în care s-a stabilit că motivele apariţiei alopeciei nu sînt nici ereditare. . Consultarea unui medic sau a unui specia list în terapii naturiste: Este indicată ca măsură de securitate. într-un mare număr de cazuri. precum şi o lingură de miere. se masează insistent.rave. pielea capului.

paralel cu nasul. . 6 a) sacrum. cu atît mai bine!). 3) plex solar. b) rinichi. b) lateralele bazinului (între osul iliac şi pubis). 4 a. 6 b) de la coccis pînă la perineu. b) de la frunte la dinţi.Poziţiile tratamentului: l a. 5 a. 2) partea capului unde se manifestă alopecia. Poziţia 2) poate fi aplicată de mai multe ori pe zi (cu cît mai des.

Variante: trataţi 1) şi 3) mai frecvent. cînd se adaugă miere. b) tălpi (de la degete pînă la jumătatea labei piciorului). pînă ce simptomele slăbesc în intensitate: l a. fără a-1 atinge cu mîinile. a surmenajului aparatului vocal sau a unei crispări în zona gîtului. 105 . 2 a) frunte (al treilea ochi). b) clavicule. durerile în gît mai pot apărea şi din cauza aerului prea uscat. se lasă să se răcească pînă la 40°C. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Gargară cu apă la care s-a adăugat miere şi tărîţe.Dureri de g ît Generalităţi: Provocate. Centrul energetic corespondent este chakra a cincea (vedeţi rubrica „Răguşeala"). Se lasă la infuzat circa o oră. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de 2-3 ori pe zi. Lichidul obţinut se foloseşte pentru gargară — ca atare sau diluat. 4 a. de o infecţie virală. cîte 10 minute fiecare. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. se tratează şi cu Reiki pentru copilul interior. preparată după cum urmează: se fierbe tărîţa în apă. 2 b) thymus (mai jos de gît). în cazurile persistente. în general. 3 a. b) în faţa gîtului.

b) tălpi (de la degete pînă la jumătatea labei piciorului). .b) clavicule. 3a.'?J < X . fără a-1 atinge cu mîinile. 2 a) frunte (al treilea ochi). 2 b) thymus (mai jos de gît). Variante: trataţi 1) şi 3) mai frecvent.f. 4 a.' Poziţiile tratamentului: la.b) în faţa gîtului.

eliminaţi cotoarele frunzelor şi striviţi restul cu ajutorul unui făcăleţ). este turnată peste usturoi pisat. Se face gargară cu apă sărată. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: Necesară doar în cazurile persistente sau dacă afecţiunea apare în mod repetat.Tot pentru gargară (dar şi pentru băut) este bună şi infuzia de mărar. Consultarea unui psihoterapeut: Doar dacă nu este decelată nici o cauză fizică şi dacă metodele terapeutice obişnuite nu au nici un efect. Se pun pe gît comprese cu argilă umedă sau varză albă (nu folosiţi frunzele exterioare. care. foarte fierbinte fiind. 107 . La fel de indicată pentru gargară este şi apa.

în completare. O boală a ficatului. 3 a. 4) plex solar. De asemenea. 2 b) sub coccis. la nivelul taliei (nu trataţi direct coloană vertebrală). nu fac suficient de multă mişcare. 108 . b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labei piciorului). o congestie la nivelul venei aorte. cel puţin cîte 6 minute fiecare: l a. 2 a) sacrum (deasupra despărţituri! feselor). un deranj general sau local al circulaţiei fluidelor corpului sau o dilatare anormală a venelor rectului. în direcţia perineului. suferă adese# de constipaţie sau care sînt influenţate de variaţiile Ihormonale prezente la ciclu ori în timpul sarcinii. au o alimentaţie dezechilibrată. b) sacrum (o mînă chiar deasupra despărţituri! feselor şi cealaltă deasupra primei). cauza poate fi o diz armonie psihică. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi pe o perioadă de timp mai îndelungată următoarele poziţii. b) la spate. Alte cauze posibile sînt fragilitatea arterelor sau a ţesuturilor conjunctive. alimentaţi frecvent cu Reiki punctul 4) (în mod special) şi întreaga regiune abdominală. 5 a.Hem oroizi Generalităţi: Hemoroizii se formează mai ales la persoanele care stau mult jos.

4) plex solar. b) la spate. 5 a. la nivelul taliei (nu trataţi direct coloana vertebrală). b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labei piciorului). alimentaţi frecvent cu Reiki punctul 4) (în mod «pecial) şi întreaga regiune abdominală. 109 . 2 b) sub coccis. 2 a) sacrum (deasupra despărţituri! feselor).Poziţiile tratamentului: la. în direcţia perineului. în completare.b) sacrum (o mînă chiar deasupra despărţituri! feselor şi cealaltă deasupra primei). 3 a.

diferite afecţiuni ale sistemului circulator (varice. tăiaţi în formă de supozitor o rădăcină proaspătă de ghimbir şi folosiţi-o ca atare. zilnic. Alimentaţia trebuie să fie vegetariană. Trebuie reduse puternic sau chiar eliminate ţigările. apoi folosiţi-1 pe post de supozitor.). * Hamamelis: plantă din SUA. Curăţaţi un căţel de usturoi (nu prea mic) şi faceţi cîteva găuri în el cu ajutorul unui cuţit ascuţit.Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. La fiecare masă.t. vedeţi rubrica „Constipaţie"). în cazurile grave. deoarece o utilizare prelungită poate provoca iritaţii. flebite). i? 110 . cînd nici un alt tratament nu a dai rezultat. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: In cazurile în care hemoroizii sînl inflamaţi. Amîndouă aceste remedii nu pot fi folosite decît pe moment. dar nu şi a sportului de performanţă. se consumă cel puţin un căţel de usturoi crud şi se beau două-trei pahare f de băutură lactofermentată cu must de pîine. Do asemenea. puteţi folosi două remedii care s-au dovedii foarte eficace. cafeaua şi condi mentele pînă la vindecarea completă şi durabilă. trataţi supli mentar şi cu Reiki pentru copilul interior. bogată în cereale complete. sub formă de extract alcoolic de scoarţă şi frunze (n. . folosită îişf. hemoroizi.. se mănîncă cel puţin o roşie. Acordaţi o mare atenţie scaunului (dacă este necesar. Practicarea exerciţiilor este foarte utilă. cu proprietăţi medicinale. 1 Pentru tratamentele de lungă durată sînt indicate pomezile de gălbenele şi hamamelis* şi miere. alcoolul.

Intervenţia chirurgicală este arareori indicată. Consultarea unui psihoterapeut: Utilă ca măsură complementară de vindecare doar în cazurile persistente. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapii naturiste: Ca măsură de securitate. pentru fortificarea ţesuturilor conjunctive şi a vaselor de sînge. Un naturist poate (şi trebuie) să descopere cauzele profunde şi să ajute la refacerea sănătăţii chiar şi în cazurile mai grave. un comprimat de Calcium fluoratum D12 şi de două ori pe zi cîte două comprimate de Silicea D6. consultaţi un medic pentru a depista prezenţa unor eventuale probleme mai grave la nivelul intestinului. .Homeopatic: O dată pe zi. Cu aproximativ 15 minute înainte de masă se ia o tabletă de Magnesium Phosphoricum D12 (care se lasă să se topească în gură) pentru restabilirea echilibrului psihic.

dacă este cazul să trateze la timp o eventuală afecţiune mai gravă. 112 . cîte zece minute pen tru fiecare poziţie. In cazurile cronice însă. b) clavicule. Se face gargară cu apă + oţet de mere + miere sau cu infuzie de ghimbir. poate fi simptomul unei afecţiuni mai serioase. pînă la dispariţia afecţiunii: la. bronşită sau o crispare a regiunii gîtului. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare în fiecare zi. iritări datorate răcelilor sau infecţiilor gripale. se aplică tratamentul mental cu adresă. Tratament cu Reiki de gradul II: Dacă simptomele apar în mod repetat sau se manifestă puternic. 2 a. 3) plex solar. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se bea zilnic un suc proaspăt de ceapă la care s-a adăugat miere. este indispensabilă vizita la medic.Generalităţi: Răguşeala poate avea cauze relativ benigne: surmenaj al aparatului vocal. b) partea din faţă a gîtului (fără contact propriu-zis). abuz de nicotină sau alcool. cronice. acesta va putea stabili un diagnostic precis şi va putea . Consultarea unui medic sau a unui specia list în terapii naturiste: în cazurile grave.

113 .b) clavicule. 2a.l 'oziţiile tratamentului: la.b) partea din faţă a gîtului (fără contact propriu-zis). 3) plex solar.

.Consultarea unui psihoterapeut: Este utilă doar dacă n-a fost descoperită nici o cauză fizică şi dacă metodele terapeutice naturale au rămas fără efect.

l b) vertebra cervicală proeminentă. De asemenea. Lumbago afectează. 3 a. persoanele în vîrstă. transportarea unor greutăţi excesive sau expunerea la umiditate (igrasie). foarte indicat este sucul de Iructe (boabe) de soc băut cald. a unei activităţi fizice neobişnuite sau a surmenajului. cîte o jumătate de 115 . cel puţin zece minute/poziţie: l a) sacrum. stîngace. b) în dreapta tfi în stînga coloanei vertebrale. Durerea este „emanată" dinspre coloana vertebrală. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi regulat (chiar şi de mai multe ori pe zi) poziţiile următoare. Alte cauze frecvente sînt răceala. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior (se i plică pentru un timp îndelungat).bruscă şi neaşteptată. slăbite de oboseală şi uzură.Lumbago i Generalităţi: Crizele de lumbago „lovesc" pe neaşteptate. iar apariţia sa . b) faţa interioară a labelor picioarelor. Regimuri dietetice şi tratamente naturale «•omplementare: Se bea infuzie de muşeţel şi se fac înfăşurări calde cu comprese înmuiate în infuzie de muşeţel. 2 a. de la degetul mare pînă la călcîi. în general. la nivelul centrului (punctului) nevralgic. ca rezultat al unei mişcări bruşte.

l b) vertebra cervicală proeminentă. la nivelul centrului (punctului) nevralgic.3a 3b Poziţiile tratamentului: l a) sacrum. b) faţa interioară a labelor picioarelor. de la degetul mare pînă -la călcîi. 116 . 2 a. b) în dreapta şi în stînga coloanei vertebrale. 3 a.

pahar de 3-5 ori pe zi. Se unge locul dureros cu esenţă japoneză de plante (pe bază de mentă) sau cu alifie de tigru. Se pun comprese din mai multe straturi de foi de varză albă (vezi rubrica „Dureri de gît"), după care pacientul trebuie ţinut într-o cameră călduroasă. Compresele se schimbă din oră în oră. Frecţiona-ţi cu alcool de urzică. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Este indispensabilă consultarea unui naturist; el va putea st-abili diagnosticul, fiind în măsură să depisteze eventu alele afecţiuni mai grave. De asemenea, va fi capab»il să propună o terapie eficace, în cazul în care durrerea persistă.
Consultarea unui psihoterapeut: nu este necesară. în gemeral,

117

Tuse
Generalităţi: Tuşea se poate manifesta singură sau însoţită de alte afecţiuni, în general, apare în acelaşi timp cu alte simptome ale răcelii: dureri de gît, răguşeală, febră etc. Dacă este cazul, consultaţi rubricile corespunzătoare. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi de mai multe ori pe zi poziţiile următoare, circa 10 minute fiecare: l a, b) clavicule; 2 a, b) mijlocul pieptului şi în completare, doar în cazurile de tuse puternică; 3 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Dacă tuşea este puternică, mai puteţi trata partea superioară a spatelui. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă, în caz de tuse puternică, aplicaţi Reiki pentru copilul interior. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se bea, de cîteva ori pe zi, infuzie călduţă din anason şi fenicul, la care s-a adăugat miere. Fierbeţi fulgi de ovăz în apă, ca pentru o supă; timpul maxim de fierbere este de cinci minute! Lăsaţi să se răcească; după ce s-a răcit suficient, ajungînd la o temperatură puţin superioară temperaturii came rei, adăugaţi lapte crud şi miere. Din această „supă" 118

Poziţiile tratamentului: la,b) clavicule; 2a,b) mijlocul pieptului şi în completare, doar în cazurile de tuse puternică; 3a,b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Dacă tuşea este puternică, mai puteţi trata partea superioară a spatelui.

119

se mărimea de mai multe ori pe zi. porţii relativ mici. dacă este foarte puternică sau este acompaniată de expectoraţii cu sînge.-f 120 . Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Dacă după cel mult o săptămînă tuşea n-a dispărut. Masaţi pieptul cu alifie de tigru sau cu esenţă de plante japoneze. Se iau 5-10 linguri/zi de suc proaspăt de ceapă. Consultarea unui psihoterapeut: în general. consultarea unui medic este indispensabilă. nu este necesară .

eliminînd şi alcoolul. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se trece la o alimentaţie vegetariană. zilnic. La aceste persoane se observă o tendinţă vizibilă de a răci sau de a suferi diferite stări inflamatorii. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. ciocolata. 3 a) plex solar. zahărul rafinat şi făina albă. cel puţin cinci minute pentru fiecare poziţie: l a. trei pa lm re de băutură lactofermentată cu must de pîine cu 121 . b) lateralele bazinului (mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis). 5 a.Sl ăbiciune (deficien ţă) imunitar ă (în afar ă de SIDA) Generalităţi: La un mare număr de persoane. b) de la frunte la dinţi. 6 a) sacrum. cafeaua. 4 a. 6 b) de la coccis pînă la perineu. plecînd de la vertebra cervicală proeminentă spre faţă. paralel cu nasul. Se consumă regulat preparate l>o bază de scai vînăt şi cardamom şi. sub gît. 3 b) ficat. funcţionarea sistemului imunitar suferă slăbiciuni de moment sau cronice. b) clavicule. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi. 2 a. b) pe partea dorsală. precum şi o permanentă oboseală şi slăbiciune generală.

perineu. paralel cu nasul. 4 a. b) lateralele ului (mîinile puse în formă de V între osul iliac Şi pubis). 3 b) ficat. 6 a) sacrum. 2a. sub gît."oziţme traţ^mentului: l a. b) de la frunte la dinţi. plecînd de la vertebra Cervj'cală proeminentă spre faţă. 53 \y) pe partea dorsală.b) clavicule. 6 b) da la coccis ţjînâ 10. 122 . 3 a) plex solar.

dulce. cu ardei roşii (capia) şi ceapă. Consultarea unui psihoterapeut: Nu se impune decît în momentul în care au fost epuizate toate cauzele fizice probabile sau dacă tratamentele obişnuite rămîn fără efect. Repartizaţi între dife ritele mese ale zilei 2 căţei de usturoi tocaţi fin. Consultarea unui medic sau a unui specia list în terapii naturiste: Indispensabilă. crudă şi varză albă. la fiecare dintre mesele zilei. în cazurile grave.cereale fermentate şi miere. 123 . în porţii mici. Se consumă regulat varză acră.

Cu simţurile lor subtile. din punct de vedere energetic. aplicaţi zilnic poziţiile 1). zece minute. mai slabe decît zonele sănătoase din jur. Unele persoane sînt înţepate mai des decît altele. b) de la frunte la dinţi. 3) plex solar. şi 3). Pentru a scădea tendinţa pacientului de a fi înţepat. în paralel cu nasul. Acest lucru nu este. cel puţin cîte cinci minute fiecare. b) lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis. Verificaţi cu ajutorul hărţilor de acupunctura pe ce meridiane sau în ce puncte se află înţepăturile şi vedeţi care sînt semnificaţiile acestor puncte şi meridiane...înţepături de insecte ia Generalităţi: Pişcăturile pot fi mortale pentru persoanele alergice la otrava insectelor. tratament mental cu adresă. fără a atinge pielea. 2). 2 a. 124 . Veţi face descoperiri interesante! Punctele de acupunctura care necesită tratament sînt. rezultatul hazardului. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi imediat înţepătura. l a. Tratament cu Reiki de gradul II: în cazul înţepăturilor frecvente. în mod sigur. insectele descoperă aceste puncte în care apărarea este mai puţin „vigilentă" şi spre ele se îndreaptă atunci cînd înţeapă.

b) lateralele bazinului (mîinile puse în V între osul iliac şi pubis.Poziţiile tratamentului: 1). l a. 2 a. 125 . în paralel cu nasul. cel puţin cîte cinci minute fiecare. şi 3). 3) plex solar. b) de la frunte la dinţi. zece minute. 2).

La fel de bune sînt: pasta de dinţi. puneţi deasupra o felie de ceapă sau de lămîie şi frecaţi cu usturoi sau sare (uşor umezită cu apă). a dificultăţilor respiratorii sau a înţepăturilor aflate în proximitatea centrilor nervoşi a marilor vase sanguine. Apoi. Consultarea unui medic sau a. căilor respiratorii sau urechilor! Consultarea unui psihoterapeut: Inutilă. argila umedă sau uLeiul de măsline. 126 . scoateţi Lmediat acul din înţepătură şi sugeţi locul afectat.Regimuri dietetice şi tratamente na-turale complementare: Dacă se poate. unui specialist în terapii naturiste: Consultaţi imediat doctorul în cazul unei alergii.

dar pe partea stingă. boala apare datorită unei hernii de disc sau unei maladii degenerative a unei părţi din coloana vertebrală. în partea superioară a muşchiului fesier. 2 b) ca şi l b). l b) l. 3 . şi 3 a) cu 3 b) cotul stîng. în dreapta şi în stînga coloanei vertebrale. pe cît posibil cel puţin cîte 15 minute fiecare.Sciatic ă Generalităţi: în jurul vîrstei de 50 de ani. trataţi zonele indicate chiar şi în absenţa unei crize.alpa piciorului drept. ca şi partea inferioară a spatelui. multe persoane încep să sufere de afecţiuni ale nervului sciatic. 2 a) ca şi l a). Centrele energetice corespondente sînt prima şi a doua chakră. pînă cînd afecţiunea începe să dispară: la) la dreapta osului sacrum. 127 . în nouă cazuri din zece. apoi 3 a) cu 3 c) cotul drept. la călcîi. dar pe partea stingă. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. Tratamente cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi. » ) sacrum. Pentru a preveni sau atenua tendinţa unor persoane de a suferi de sciatică.

în partea superioară a muşchiului fesier. 3 c) cotul drept. la călcîi. dar pe partea stingă.tb Poziţiile tratamentului: la) la dreapta osului sacrum. dar pe partea stingă. l b) talpa piciorului drept. 2 b) ca şi l b). 3 b) cotul stîng. 3 a) sacrum. 2 a) ca şi l a). 128 .

Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se elimină alcoolul. cafeaua. Reflectaţi la următoarele întrebări: de ce nu v-aţi dori să mergeţi oriunde vreţi. Consultarea unui psihoterapeut: în general inutilă. tutunul. şi „comprese" alcătuite din straturi multiple de foi de varză albă (vedeţi rubrica „Dureri în gît"). căci în spatele acestui simptom se pot ascunde boli grave. dulce. De cinci ori pe zi se bea un pahar de suc proaspăt de varză albă. 129 . chiar în acest moment? De ce vă este frică? Ce vă provoacă temere şi nu puteţi exprima? Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Indispensabilă. care trebuie schimbată din două în două ore. Se aplică argilă caldă.

pot favoriza o vindecare mai rapidă şi fără complicaţii.Fracturi Generalităţi: Tratarea fracturilor este. de competenţa medicilor. Totuşi. şi în dreptul osului sacrum. există anumite remedii simple care. Cu cît aplicaţi mai mult Reiki. Centrul energetic corespondent este chakra I. două comprimate/zi de Arnica D6 şi 2 comprimate/2 ori pe zi de Calcium Phosphoricum D6. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Remedii homeopatice: 15 picături de 3 ori/zi de Symphytum D2. un medic sportiv sau un specialist în accidente. administrate în completarea tratamentului medical. pînă la vindecarea completă. Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior. aplicaţi Reiki cel puţin cîte cinci minute dedesubtul coccisului. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Urgentă! De preferinţă. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. în cazurile grave. deoarece un generalist nu este întotdeauna 130 . evident. cu atît mai bine. chiar la nivelul fracturii. în plus. pînă la perineu. cel puţin cîte 15 minute pe zi. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi de mai multe ori pe zi.

capabil să descifreze corect o radiografie complexă. Chiar şi în caz de contuzie sau luxaţie trebuie verificat dacă nu cumva există şi o fractură. cu excepţia unei tendinţe accentuate spre acest tip de accidente. cum este cazul celor ale mîinilor sau picioarelor. 131 . Consultarea unui psihoterapeut: Inutilă.

Aplicaţi. durerile de cap necesită tratamente diferenţiate în funcţie de natura durerii. b) rădăcina gîtului. poziţiile efi cace de mai multe ori pe zi. 3 a. 132 . chakra I şi chakra a Il-a). abuz de alimente excitante sau picante. răni la cap. deplasarea vertebrelor cervicale. lipsa somnului. stres. b) lateralele bazinului. cel puţin cîte zece minute fiecare: l a.(&• Dureri de cap Generalităţi: Durerile de cap pot fi simptomele unor tulburări mai variate. cum ar fi: surmenaj fizic şi psihic. apoi 5 a. Avînd origini atît de diverse. de la degete pînă la mijlocul labei piciorului (exces de energie la nivelul capului). b) tălpile. nu continuaţi să le folosiţi decît pe cele care se dovedesc eficace. schimbarea climei. Tratament cu Reiki de gradul I: încercaţi toate poziţiile următoare. 6 b) ficat (tulburări gastrice/digestive). puternice agitaţii interioare. ceafa şi umerii (crispări musculare). influenţe climatice şi atmosferice. 2 a. deci. cu mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis (dizarmonie în regiunea bazinului. b) tîmplă (sau alt punct dureros). 4) sa crum. 6 H) plex solar. inflamaţii la nivelul gîtului sau capului ori intoxicaţii cu produse chimice şi alimentare (vedeţi şi rubricile „Migrenă" şi „Dezintoxicare"). pînă la dispariţia simptomelor.

chakra I si chakra a Il-a). 133 . 6a) plex solar. cu mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis (dizarmonie în regiunea bazinului. 2 a. b) lateralele bazinului. ceafa şi umerii (crispări musculare). b) rftdăcina gîtului.b) tîmplă (sau alt punct dureros). cu ajutorul celeilalte mîini.2» Poziţiile tratamentului: la. 8 b) trataţi partea «uperioară a braţului. npoi 8 a) luaţi mîna pacientului în aşa fel încît să vă lipiţi palma de a sa şi. la nivelul articulării cu umărul. apoi 5 a. 6B) ficat (tulburări gastrice/digestive) 7 a) trataţi încheietura mîiniicorespunzătoare părţii dureroase şi 7 b) mijlocul antebraţului. b) tălpile de la degete pînă la mijlocul labei piciorului (exces de energie la nivelul capului). 4) sarrum. 3 a.

a unui neurolog. apoi 8 a) luaţi mîna pacientului în aşa fel încît să vă lipiţi palma de a sa şi. Puneţi într-un şervet brînză nu prea rece şi aplicaţi bandajul rezultat pe frunte şi pe tîmple. a unui specialist în afecţiuni ale coloanei vertebrale sau a unui practicant al metodei Feldenkrais.de cap unilaterală (care manifestă pe o singură capului). Pentru o durere se parte a . asupra căreia celelalte poziţii n-au nici un efect: 7 a) trataţi încheietura mîiniicorespunzătoare părţii dureroase şi 7 b) mijlocul antebraţului. aplicaţi şi Reiki pentru copilul interior. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: De treipatru ori pe zi se consumă băutură lactofermentată cu must de pîine. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Dacă durerile de cap apar frecvent sau durează mult. este indispensabilă consultarea unui naturist. Se fac băi la picioare cu infuzie caldă. la nivelul articulării cu umărul. pentru a stabili un diagnostic precis şi a putea fi luate măsurile necesare. în cazurile pronunţate sau pentru obţinerea unei armonizări de lungă durată. 8 b) trataţi partea superioară a braţului. cu ajutorul celeilalte mîini. pînă cînd durerile de cap au dispărut complet. concentrată de ghimbir. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă.

Consultarea unui psihoterapeut: în absenţa unor cauze fizice identificabile şi dacă metodele terapeutice obişnuite rămîn fără efect. o cură psihoterapeutică se poate dovedi utilă. .

Argila este. unor cauze acute (cum ar fi abuzul de produse picante). Dacă nu dispuneţi de nimic din toate acestea. şi ea. la care s-a adăugat mărar tocat mărunt sau chimen pisat. Centrul energetic corespondent este chakra a IlI-a. dulce. al temerilor. în cazurile pronunţate. în completare. dă rezultate excelente. benefică. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Cel mai bun remediu împotriva iritaţiilor gastrice este unguentul de silice. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi de mai multe ori pe zi regiunea stomacului. Reiki pentru copilul interior. Acesta are efect atît medicinal. Dacă iritaţiile gastrice sînt frecvente. sucul proaspăt de varză albă.Irita ţii gastrice Generalităţi: Se datorează. cel puţin pentru cîte cincisprezece minute şi. în cazurile cronice. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi. al unei „suprasarcini" sau al unei maladii fizice. Cel care nu doreşte ------------------------------------------------------------------------------ 135 . în cazurile acute sau cronice. grijilor. de obicei. ele pot fi semnul unui surmenaj psihic. este bun şi ceaiul negru. dar se pot produce şi ca reacţie la unele medicamente sau ca urmare a unei intoxicaţii alimentare. trataţi şi partea mediană a tălpilor şi a occipitului. toată regiunea abdominală. cît şi simptomatic. incertitudinilor.

Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: în cazurile acute violente sau în cele cronice. acesta are o influenţă pozitivă asupra stomacului şi favorizează vindecarea. stabilirea terapiei adecvate.să postească în decursul procesului de vindecare (deşi postul este recomandat). 136 . dacă este necesar. poate mînca pireu (întotdeauna proaspăt preparat). Consultarea unui psihoterapeut: Recomandată în cazurile persistente. este indispensabilă consultarea unui naturist pentru obţinerea unui diagnostic precis şi.

137 .Migren ă Generalităţi: Persoanele sensibile. apoi se acoperă cu cît mai multe degete posibil (dacă se poate. b) se pun mîinile deasupra urechilor. suferă adesea de migrenă. cel puţin cîte şase minute fiecare. Fac torii declanşatori — nu cauzele! — pot fi foarte diverşi. Masaţi adesea lobii urechilor pînă cînd irigarea lor se face corect. în majoritatea cazurilor există o predispoziţie ereditară. 4 a. index şi mijlociu. Se masează faţa interioară a degetelor mari (partea dinspre degetul următor). orientate oblic în sus. 2 a. plecînd de la tîmple. 3 a. 5 a. între osul iliac şi pubis). 1) plex solar. b) tîmple. Tratamentul trebuie să înceapă la apariţia primelor simptome. b) tălpile (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labelor picioarelor). Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi. cu toate cinci degetele) şi se menţine această poziţie cîteva minute. apoi ţineţi-i cîte va clipe între degetul mare. flexibile şi conştiincioase. b) lateralele bazinului (se pun mîinile în formă de V. care sînt în permanenţă expuse la stres şi nu găsesc modalitatea de a-şi acorda un pic de odihnă şi de relaxare. Totuşi.

3 a. 138 J . plecînd de la tîmple. b) se pun mîinile deasupra urechilor. 4 a. b) lateralele bazinului (se pun mîinile în formă de V. orientate oblic în sus.Poziţiile tratamentului: 1) plex solar. b) tălpi (de la degete pînă cel puţin la mijlocul labelor picioarelor). b) tîmple. 2 a. între osul iliac şi pubis). 5 a.

fruntea şi regiunea stomacului cu esenţă de lavandă (de cea mai bună calitate posibilă!).pe o durată prelungită poziţiile 1). Atenţie! Persoanele care suferă de rinichi nu trebuie să bea din acest „vin de ridiche" decît dacă au acordul medicului curant! Aplicaţi comprese făcute din mai multe foi de varză. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Este necesară pentru stabilirea unui diagnostic precis şi a unui tratament adecvat. Frecaţi tîmplele. învăţaţi să vă destindeţi.chiar şi în absenţa simptomelor. b). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. b).Pentru a reduce tendinţele de apariţie a migrenelor. suprapuse (procedeul este descris la rubrica „Dureri de gît"). Puneţi sub pernă un săculeţ cu flori de levănţică. aplicaţi . 5 a. 3 a. apoi lăsaţi-o la foc mic încă o oră. Beţi din oră în oră 1-2 linguriţe. aplicaţi Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior. pînă cînd migrena se diminuează. Se bea regulat infuzie de roiniţă cu miere . Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Răzuiţi o bucăţică (de mărimea degetului arătător) de ridiche şi fierbeţi-o cîteva clipe într-un litru de vin roşu. pentru a obţine o schimbare durabilă. timp de cel puţin 10 minute fiecare. 139 . acoperind vasul cu un capac.

b) tălpi perin u 5 a ' (de In pina la mijlocul labei piciorului) de tim u mus saTi o salata lactofermentatâ si se consumfl proaspătă cu putinţă) 140 .Oboseală cronică J* l des r ' T ^^ „Dezintoxicare") tiile n cinci m dln C6le mai variate rubrica I: A lica Solar l b P ti POZÎP' «* P"' ' ^ flcat' 2 * *>' mîinile în forma de V în bazinulu^ ^tre osul iliac şi pubis).Cervicale de o ^ Pa b) c l a ! . a c eminente. t f °rpului. 6 a' b) sub bazafagît^m. 7 a. .

b) tftlpi (de la dege"te pînă la mijlocul labei piciorului). 2 a. b) clavicule. 6 a. 3 a. b) rinichi. l b) ficat. 4 b) de la coccis pînă la perineu. înspre partea din faţă a corpului.i Poziţiile trata_mentului: l a) plex solar. 4 a) sscrum. b) sub baza gîtului. 7 a. între osul iliac şi pubis). b) lateralele bazimilui (se pun mîinile în formă de V în părţile laterale ale bazinului. 141 . 5 a. de o parte şi de alta a vertebrei cervicale proemioiente.

142 . seminţe de lucerna şi un căţel de usturoi. aflată în stare latentă (dacă este cazul).preparată cu oţet de mere. ulei din germeni de grîu. Sînt foarte indicate plimbările în aer liber şi practicarea unor exerciţii uşoare sau a jogging-ului. Se consumă zilnic suc de morcovi (proaspăt). Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Este necesară pentru stabilirea unui diagnostic precis şi tratarea la timp a unei maladii serioase. la care s-a adăugat în prealabil puţin ulei de germeni de grîu şi suc de lămîie.

consecinţe reumatismale ale unei răni (declanşate mult timp după ce aceasta s-a vindecat) sau depozite de calciu datorate.în ceaf ă / sindrom bra ţ-um ăr Generalităţi: Cauzele acestei afecţiuni neplăcute pot fi multiple: procese inflamatorii în zona respectivă. spre partea din faţă a corpului. 143 . sub baza gîtului. deoarece este mai confortabil) şi puneţi-vă palmele peste palmele sale. Regimuri dietetice şi tratamente naturale Complementare: Se trece la o alimentaţie vegetariană echilibrată. pînă la articulaţia umărului. unei diminuări a mişcărilor în această regiune. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare cîte zece minute fiecare (cel puţin): l a. eliminîndu-se şi sarea şi alcoolul. 4 a. 5 a. b) luaţi mîinile pacientului (în cruce. b) partea superioară a braţului. b) de la vertebra cervicală proeminentă. în cazurile mai grave. 2 a. b) gît (posterior). 3) plex solar. aplicaţi lleiki pentru copilul interior. de exemplu.

5a. b) de la vertebra cervicală proeminentă. spre partea din faţă a corpului.b) partea superioară a braţului. pînă la articulaţia umărului. 4a.b) luaţi mîinile pacientului (în cruce. 3) plex solar. 2 a. deoarece este mai confortabil) şi puneţi-vă palmele peste palmele sale. sub baza gîtului.Poziţiile tratamentului: l a. 144 . b) gît (posterior).

consultaţi un naturist experimentat. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: în cazurile extrem de dureroase şi tenace.Faceţi gimnastică terapeutică adaptată situaţiei: Qi Gong. continuînd un timp şi după dispariţia durerilor. cu un practician competent. Beţi zilnic mai multe pahare de băutură lactofermentată cu must de pîine şi consumaţi cantităţi importante de vitamine C. Consultarea unui psihoterapeut: în cazurile persistente. B. acesta va recomanda un tratament potrivit. Tai Chi Chuan. E. deoarece aceste simptome se pot manifesta şi în legătură cu nişte boli grave. Feldenkrais. Dacă este necesar. f 145 .

Fizicul este strîns legat de psihic pe acest plan. Astfel se dezvoltă. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare timp îndelungat. 4 a. dacă se poate zilnic: l a. Uniunea corpului cu spiritul poate fi perturbată de stres. 2 a. de un mod nearmonios de viaţă etc. 3 b) partea inferioară a pîntecelui (cel puţin 12 minute!). paralel cu nasul. b) tîmple. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Infuzie de roiniţă cu miere. Stabiliţi o zi de crudităţi (exclusiv) pe săptămînă. în timp. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. cel puţin cîte şase minute fiecare. maladiile psihosomatice.Nervozitate Generalităţi: Este un concept global ce desemnează o multitudine de tulburări ale sistemului vegetativ. de trei-patru ori pe zi. surmenaj. 3 a) plex solar. ovăz sub formă homeopatică: 10-20 picături. 146 . de Avena sativa Dl. b) de la frunte la dinţi.

2

f

Poziţiile tratamentului: l a, b) de la frunte la dinţi, paralel cu nasul; 2 a, b) tîmple; 3 a) plex solar; 3 b) partea inferioară a pîntecelui (cel puţin 12 minute!); 4 a, b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labei piciorului).
147

Renunţaţi la cafea, ciocolată, cacao şi ceai negru. Măriţi dozele de vitamina E, C, complex B şi lecitină. învăţaţi yoga şi Tai Chi Chuan. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Dacă nervozitatea persistă sau împiedică desfăşurarea unei vieţi normale, este indispensabilă consultarea unui naturist. Consultarea unui psihoterapeut: Obligatorie în cazurile persistente, care nu reacţionează firesc l;i metodele terapeutice obişnuite. Consultaţi şi un neurolog.

148

Sindrom premenstrual
Generalităţi: Este o consecinţă a variaţiei hormonale pe parcursul ciclului la femei şi a dificul tăţilor — în general subconştiente — pe care le întîmpină femeia în acceptarea deplină a acestei exprimări a sexualităţii sale. Sindromul demonstrează cît de mult ţine natura ca femeile să se „împace" cu propria lor fe minitate. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare, cîte şapte minute minimum pentru fiecare din ele, din ziua ovulaţiei şi pînă la dispariţia sindromului: l a, b) de la frunte la dinţi, în paralel cu nasul; 2 a) inimă; 2 b) plex solar; 3 a, b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în formă de V intre osul iliac şi pubis); 4 a) frunte şi al treilea ochi; l b) chakra a Il-a, chiar deasupra pubisului, pe mijlocul corpului; 5 a, b) luaţi mîinile pacientului (în cruce, deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.

f

149

în paralel cu nasul. chiar deasupru pubisului. pe mijlocul corpului. S . 2 a) inimă. b) luaţi mîinile pacientului (în cruce. 5 a. deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele d< ale sale. 4 a) frunte şi al treilea ochi.* " ţi i i'.. 150 . 2 b) plex solar. 3a.5 Poziţiile tratamentului: la b) de la frunte la dinţi. 4 b) chakra a Il-a.b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în formă de V între osul iliac şi pubis).

151 . viaţa şi moartea şi. consultaţi un naturist. Medicina holistică dispune de numeroase modalităţi pentru a vindeca sindromul premenstrual.Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Aport suplimentar de vitamine -complex B. Se iau capsule cu ulei de „limba mielului" sau „luminiţă". Se focalizează gîndurile pe cartea de tarot numită „marea preoteasă". Se bea infuzie de roiniţă îndulcită cu miere. mai ales B6. Se face meditaţie cu o piatră a lunii între mîini şi cu o cornalină pe chakra a Il-a. iar după ovulaţie.cum ar fi ziua şi noaptea. mai ales. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: în cazurile persistente. reflectîndu-se asupra ritmurilor creaţiei . asupra semnificaţiei spirituale a feminităţii şi a modalităţii de a o trăi din plin şi a se bucura de ea în fiecare zi. Consultarea unui psihoterapeut: Foarte utilă m cazurile tenace.

b) lateralele bazinului (puneţi mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis). Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se beau zilnic cel puţin 3 pahare de băutură lactofermentată cu cereale fermentate. Mîncaţi sparanghel cu condiţia să nu existe vreo tendinţă spre reumatism sau artroză. exces în relaţiile sexuale (dar şi abstinenţă sexuală). Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare. gută.Prostat ă Generalităţi: Circumstanţele care permit apariţia unei afecţiuni la prostată sînt multiple: infecţii bacteriene. 3 a. 152 -a- . abcese la rădăcina dinţilor. Preventiv. 2 a. b) deasupra muşchilor fesieri. cel puţin 10 minute pe zi fiecare: l a) sacrum. Informaţi-vă asupra funcţiilor pe care le îndeplinesc cele două chakre şi determinaţi pe care dintre ele n-aţi reuşit încă să o integraţi armonios în viaţa dumneavoastră. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru eul superior. Centrii energetici corespunzători sînt chakrele I şi II. 4 a) plex solar. l b) de la coccis la perineu. hipotermie. consumaţi seminţe de dovleac şi dovleac. 4 b) buric. încărcătură emoţională (psihică) persistentă. infecţii ale căilor urinare.

Ib) de la coccis la perineu. 153 . 4 a) plex solar. 3a. 4 b) buric. 2a.Poziţiile tratamentului: la) sacrum.b) lateralele bazinului (puneţi mîinile în formă de V între osul iliac şi pubis).b) deasupra muşchilor fesieri.

Suprimaţi alcoolul şi carnea. de terapii eficace.Folosiţi ulei de seminţe de dovleac. de exemplu. consultaţi şi un osteopat. Dacă luaţi produse lactate. Durerile de prostată pot fi. alegeţi-le doar pe cele pe bază de lapte crud. Consultarea unui psihoterapeut: Nu se impune decît în cazurile foarte dificile. Eventual. Medicina naturistă dispune. expresia reîntoarcerii masculinităţii. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Afecţiunile prostatei trebuie diagnosticate cu cea mai mare precizie şi tratate de un doctor. 154 . la rîndul său.

l b) occipit şi bulb rahidian. în general. acţionaţi şi asupra punctelor dureroase. b) şi 2 a. b) late ralele bazinului (cu mîinile puse în V între osul iliac şi pubis). 4 a. b) rinichi. cel puţin cîte 5 minute/poziţie în fiecare zi: l a) frunte şi al treilea ochi. Reuma tismul se poate manifesta acut sau cronic. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. între timp. în cazurile foarte pronunţate. 2 b) ficat. pentru a induce o schimbare durabilă. aplicaţi cît mai des cu putinţă poziţiile l a. în afară de acestea. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare. apli caţi de asemenea Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior. 3 a. 5 a. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se beau zilnic cîteva pahare de bă utură lactofermentată cu must de pîine şi cu cereale fermentate.Reumatism Generalităţi: Afecţiunile reumatice desemnea ză în general disfuncţiile aparatului motor. b). b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). este efectul condiţiilor defavorabile de viaţă şi al unor predispoziţii ereditare. 155 . 2 a) plex solar. Intestinele trebuie curăţate foarte bine. b) îndoitura genun chiului. 6 a.

b). a PHcaţi cît mai des cu putinţă poziţiile l a. 2 b) ficat. 6 a. l b) tpit şi bulb rahidian. b) şi 2 a.l - tratamentului: l a) frunte şi al treilea ochi. în afară de ace stea. occ 156 . b) îndoitura genunchiului. b) latera ^ile bazinului (cu mîinile puse în V între osul iliac şi pubis). 3 a. 5 a. acţionaţi şi asupra punctelor dureroase. b) tălpi (de ^a Uegete pînă la mijlocul labelor picioarelor). între timp. 4 a» b) rinichi. 2 a) plex solar.

Consultarea unui medic sau a unui spe cialist în terapie naturistă: Este indispensabilă stabilirea unui diagnostic precis de către un naturist şi .dacă este nevoie . Se bea zilnic sucul de la 1-2 lămîi. 157 . circa 100 grame de suc proaspăt de ţelină.sub îndrumarea unui practician experimentat.urmarea tratamentului indicat de către acesta. cu aproximativ o oră înainte de masă. Consultarea unui psihoterapeut: Rar ne cesară. la care s-a adăugat apă şi miere. Atenţie! Persoanele care suferă de afecţiuni ale rinichilor şi femeile însărcinate nu pot consuma regulat suc de ţelină fără autorizaţia medicului curant. De trei ori pe zi se beau. Se masează uşor regiunile dureroase cu infuzie de roiniţă.

aplicaţi cît se poate de des poziţiile 2 b) şi 3 a. preparaţi infuzia dîn seminţe de mărar (25%). sau inconştient — tulburările psihice şi fizice etc. Tot înainte de culcare mîncaţi o salată (cît mai proaspătă cu putinţă).Tulbur ări ale somnului Generalităţi: Pot fi provocate de o serie întreagă de factori. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi zilnic poziţiile următoare. cel puţin cîte şapte minute fiecare: l a. b) tîmple. ovă/ verde (50%) şi anason (25%). în cazurile persistente. 3 a. cum ar fi stresul puternic . (a se vedea şi rubrica „Nervozitate"). b). 4 a. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Cu puţin timp înainte de culcare. la care s-a adăugat miere naturală. Dacă nu este posibil. se bea o infuzie făcută cu coajă de măr. b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului. 2 a) inimă. 158 . b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. 2 b) plex solar.conştient. îndulcită tot cu miere. învăţaţi să exprimaţi într-o manieră constructivă sentimentele care nu au avut ocazia să se manifeste. între osul iliac şi pubis).

4a. aplicaţi cît se poate de des poziţiile 2 b) şi 3 a. b).b) tălpi (de Iii degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). 2 a) inimă.b) tîmple. 2 b) plex solar. în cazurile persistente. 3a.b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului.Poziţiile tratamentului: la. între osul iliac şi pubis). 159 .

dacă nu cumva este vorba de o stare depresivă. esto indispensabilă consultarea unui naturist experi mentat. dacă nu poate fi depistată nici o cauză fizică. ciocolata şi ceaiul negru. Păstraţi un interval minim de trei ore între ultima masă şi culcare. Consultarea unui medic sau a unui spe cialist în terapie naturistă: Dacă tulburările persistă sau reapar la intervale regulate de timp. de asemenea. 160 . Suprimaţi cafeaua. Consultarea unui psihoterapeut: Impor tantă. Trebuie verificat.Daţi atenţie problemelor cu care vă confruntaţi ţii luaţi decizii în consecinţă.

corpul. b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului. folosiţi tratamentul mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare de mai multe ori pe zi. b) urechi. 5) plex solar. 4 a. Tratament cu Reiki de gradul II: în cazul unui guturai persistent. b) tîmple. putînd antrena consecinţe rit se poate de neplăcute. Mai potrivit este să sprijiniţi procesul de dezintoxicare şi să stimulaţi apărarea corpului (a se vedea rubricile „Slăbiciune (deficienţă) imunitară" şi „Dezintoxicare"). 6 a. 7 a. aplicaţi cît mai des l a. b). Intre două tratamente. De două pînă Iu patru ori pe an.Guturai Generalităţi: Nimeni nu-i scapă. timp de cîte o săptămînă. cel puţin cîte cinci minute fiecare. 2 a. poate fi 0 simplă măsură de dezintoxicare pe care o aplică. în paralel cu nasul. de la sine. b) de la frunte la dinţi. Aceste „măciuci chimice" Hfîrşesc prin a afecta mucoasele şi a împiedica procesul de dezintoxicare. 3 a. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). b) şi 4 a. Nu vă grăbiţi să folosiţi primele pică turi care vă pică în mînă. b) clavicule. 161 . pînă la dispariţia afecţiunii: 1 a. între osul iliac şi pubis).

3b Poziţiile tratamentului: la. aplicaţi cît mai des l a. în paralel cu nasul. între osul iliac şi pubis). 3 a. 7 a. b). b) urechi. 2 a. 4 a. între două tratamente. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). b) tîmple. b) şi 4 a. 162 .b) de la frunte la dinţi. 5) plex solar. 6 a. b) clavicule. b) lateralele bazinului (cu mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului.

Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Dacă guturaiul durează mai mult de şase zile (în condiţiile aplicării acestor tratamente comune descrise mai sus) sau dacă apar şi alte manifestări. puteţi să ungeţi pieptul cu alifie de tigru. puteţi adăuga miere.Mîncaţi zilnic cel puţin două mere rase fin (cu tot cu coajă şi cotor). 163 . alergii ori a altei probleme de acest gen. pentru evitarea complicării afecţiunii şi depistarea sau vindecarea la timp a unei eventuale sinuzite. pentru a se putea determina cauza datorită căreia pacientul are mereu nasul înfundat. precum şi sucul de la o jumătate de lămîie. dulce (reţeta de la rubrica „Dezintoxicare"). este indispensabil să consultaţi un naturist. înaintea mesei de prînz mîncaţi un grapefruit îndulcit cu o lingură (plină) de miere. cum ar fi febra. Pentru a degaja nasul. durerile de cap etc. la care adăugaţi miere şi lămîie. iar seara un pahar mare de suc de varză albă. Consultarea unui psihoterapeut: Utilă numai în cazurile guturaiului foarte persistent. puteţi împiedica declanşarea guturaiului.Regimuri dietetice şi tratamente naturale «•omplemenare: în fiecare dimineaţă. Dacă aplicaţi acest tratament încă de la apariţia primelor simptome. Mucozităţile excesive se dizolvă dacă inspiraţi praf de maghiran. un pahar mare de băutură lactofermentată cu must de pîine şi cu cereale fermentate. înainte de micul dejun. Dacă preferaţi..

6 c) la fel ca 6 b). La cîteva săptămîni după naştere. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare pe toată durata sarcinii. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior.Sarcin ă (graviditate) Generalităţi: Desigur că sarcina nu este o boală. 2 b). b). 3 a. b) lateralele bazinului (mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului. 6 b) extremitatea superioară a pulpei. 7 a. b) rinichi. 2 b) plex solar. pancreas. 5 a. trataţi cît de des se poate întregul abdomen şi poziţiile 5 a. 3 a. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Regula de bază este următoarea: 164 . aplicaţi poziţiile l a. chiar dacă adesea este tratată ca atare. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). b) şi 6 a). 2 a) inimă. 6 a) sacrum. b) tîmple. pe exterior pe partea dreaptă. între două tratamente. dar pe partea stingă. la nivelul articulaţiei. cel puţin cîte 5 minute pentru fiecare poziţie: \ a. Indicaţiile oferite aici au ca scop ajutarea femeii însărcinate în confruntarea cu exigenţele mari cărora trebuie să le facă faţă corpul şi psihicul său. 4 b) splină. pentru o sarcină cît mai armonioasă şi mai naturală. între osul iliac şi pubis). 4 a) ficat. b).

b) şi 6 a). b). 3 a. pancreas. 3a. 6 c) la fel ca 6 b).b) tîmple. dar pe partea stingă. la nivelul articulaţiei. 2 a) inimă. trataţi cît de des se poate întregul abdomen şi poziţiile 5 a. 6 b) extremitatea superioară a pulpei. 2 b) plex solar. La cîteva săptămîni după naştere aplicaţi poziţiile l a. între osul iliac şi pubis).Poziţiile tratamentului: la. între două tratamente. la. pe exterior pe partea dreaptă..b) lateralele bazinului (mîinile puse în V în părţile laterale ale bazinului. 2 b). 165 . 4 a) ficat. 5a b) rinichi. 6 a) sacrum. b). 4 b) splină. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor).

cît şi pentru copil. Infuzia de chimen este de asemenea recomandată. 166 . vitamina A nu trebuie sfl fie luată disociat de alimentaţie. Atenţie: în timpul sarcinii. Remediu care fortifică nervii (indicat în primele 4 luni de sarcină): 4 linguriţe de suc de ceapă amestecate cu miere naturală. suc do lămîie. nu ezitaţi să luaţi beta-caroten. oligoelemente. discutaţi aceste remedii cu medicul curant.evident obligatorii . terapiile naturiste pot fi benefice atît pentru mamă. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: în afara vizitelor . amîndouă aceste infuzii destind organele care participă la naştere.mîncaţi numai alimente uşor digerabile şi creşteri dozele de substanţe vitale (vitamine. Consumaţi o dată pe zi salată de crudităţi compusă din mere şi morcovi raşi. o linguriţă de ulei de germeni de grîu şi cereale fermentate. Cu aproximativ 8 săptămîni înainte de naştere este bine să beţi în fiecare zi o infuzie cu frunze de dud (50%) şi frunze de măceş (50%) îndulcită cu miere. cu excepţia indicaţiilor exprese ale medicului! In schimb. în timpul alăptării: infuzia făcută din seminţe de mărar sau chimen stimulează lactaţia. infuzia de roiniţă la care s-a adăugat miere are acelaşi efect. Atenţie: ca măsură de siguranţă. minerale.la ginecologie.) în funcţie de evoluţia nevoilor. repartizat pe întreaga durată a zilei. Consultarea unui psihoterapeut: Este utilă dacă apar crize psihice puternice sau în cazul existenţei unor probleme anterioare. enzime etc. miere.

b) impotenţa şi c) incapacitatea de a avea un orgasm. sînt considerate lulburări sexuale: a) scăderea sau absenţa dorinţei icxuale. Anumite medicamente pot avea efecte secundare inhibitoare ale dorinţei sexuale.Tulbur ări sexuale Generalităţi: în acest context. Tulburările în acest domeniu trebuie tratate cu foarte mare seriozitate şi necesită un tratament competent. b) rinichi. Sexualitatea şi „plăcerea de a simţi plăcere" sînt factori esenţiali într-o viaţă sănătoasă şi naturală. 167 . 5 a) sacrum. Acelaşi lucru este valabil şi dacă nbsenţa dorinţei sexuale persistă. deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. Impotenţa şi incapacitatea de a avea un orgasm trebuie tratate de un naturist experimentat şi de un psihoterapeut. b) de la frunte la dinţi în paralel cu nasul. 2 a) plex solar mai întîi cu 2 b) mîna între osul iliac de pe partea dreaptă şi pubis. iar măsurile indicate în continuare nu produc un efect decisiv. Tratament cu Reiki de gradul I: Aplicaţi poziţiile următoare pe cît posibil în fiecare zi. b) luaţi mîinile pacientului (în cruce. dar pe partea stingă. 3 a. 4 a. apoi cu 2 c) ca şi 2 b). Este bine de ştiut că nu se poate concepe dezvoltarea spirituală fără o viaţă sexuală fericită şi intensă. acordînd cel puţin 7 minute fiecăreia dintre ele: l a.

168 .b) rinichi. b) coate. 3 a. 2 a) plex solar mai întîi cu 2 b) mîna între osul iliac de pe partea dreaptă şi pubis. 5a) sacrum. 4a.b) de la frunte la dinţi în paralel cu nasul. în direcţia perineului.l Poziţiile tratamentului: la. deoarece este mai confortabil) şi lipiţi-vă palmele de ale sale. 5b) sub coccis. b) omoplaţii şi 7 a. apoi cu 2 c) ca şi 2 b). dar pe partea stîngă. în cazurile dificile trataţi cu Reiki 6 a. b) luaţi mîinile pacientului (în cruce.

scăderea dorinţei sexuale este adesea consecinţa surmenajului. Suprimaţi alimentele prea picante şi discutaţi cu partenerul dumneavoastră cum să faceţi ca actul sexual să devină mai pasionant şi mai variat. o linguriţă de drojdie dietetică şi mărar proaspăt sau chimen măcinat. pentru a oferi un spaţiu suplimentar plăcerii. o lingură de oţet de mere. în cazurile foarte pronunţate. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Vedeţi rubrica „Generalităţi". Deci. Reiki pentru copilul interior şi Reiki pentru eul superior. In cazurile dificile. Consultarea unui psihoterapeut: Vedeţi rubrica „Generalităţi". b) omoplaţii şi 7 a. o linguriţă de miere. în primul rînd. trataţi cu Reiki 6 a. Nu ezitaţi să experimentaţi ceva nou! Totul este permis. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: în absenţa leziunilor fizice sau a problemelor relaţionale. în direcţia perineului. b) coate. reduceţi stresul şi volumul de muncă. la care s-a adăugat o lingură ulei de germeni de grîu. Beţi în fiecare zi următorul cocteil: l pahar mare de suc de varză albă. 169 . dulce. Luaţi de două ori pe zi 20 picături de remediu homeopatic Damiana Dl. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. cu condiţia să placă amîndurora.5 b) sub coccis. dar în nici un caz mai mult de 14 zile fără supra vegherea unui homeopat.

aplicaţi zilnic. Apoi lăsaţi palma şi prindeţi umărul păstrînd cealaltă poziţie. Acolo unde apare. Există o legătură energetică cu pancreasul. umerilor şi cefei. fie din cauza unei mişcări care este făcută sistematic greşit şi care se conjugă cu o slăbiciune energetică la nivelul cotului. l b) splină.Sindromul juc ătorului de tenis Generalităţi: Acest sindrom intervine în felul următor: cînd articulaţia cotului este prea solicitată. Suprimaţi celelalte poziţii. pancreas. nevoia unui aport puternic de energie. trataţi toată regiunea capului. timp de cel puţin 10 minute fiecare. în plus. Tratament cu Reiki de gradul I: Prindeţi cotul în cauză şi mîna aceluiaşi braţ astfel încît palmele să se sprijine una pe alta. 170 . iar la nivelul coatelor se găsesc importante chakre secundare. pot apărea leziuni destul de grave. continuaţi să trataţi cu Reiki (cît mai mult) în perioada următoare. pînă la ruperea tendoanelor. poziţiile următoare: l a) plex solar. Durerea apare sub presiune şi poate iradia dacă muşchii sînt tensionaţi. Pentru obţinerea unei schimbări durabile. încă de la primul tratament. Din ce cauză se petrece acest lucru? Fie în urma unui efort sportiv excesiv.

Ib) splină.Poziţiile tratamentului: la) plex solar. 171 . pancreas.

este utilă aplicarea unor straturi suprapuse de foi de varză albă. cereţi sfatul unui naturist experimentat. De asemenea. Regimuri dietetice şi tratamente natura l o complementare: învăţaţi să vă mişcaţi armonioH (de exemplu. Amestecaţi argila cu apă pînă In obţinerea unei paste uşor de întins pe un şervet po care îl înfăşuraţi apoi în jurul cotului. pe care li! lăsaţi mai multe ore (procedeul îl găsiţi la rubrica „Dinţi"). cu ajutorul metodelor Feldenkrais sau Alexander). 172 .Tratament cu Reiki de gradul II: Tratammi mental cu adresă. Aceste două metode nu se pot învăţa din cărţi. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: în cazurile dificile şi persistente. Cazurile acute îşi pierd din virulenţă cu ajutorul înfăşurărilor cu argilă rece. Metoda funcţionează şi în cazul problemelor apărute la alte» articulaţii. Consultarea unui psihoterapeut: Nu este necesară. existînd cursuri unde sînt predate.

durerea va creşte. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Răcoriţi imediat cu apă rece de la chiuvetă. aplicaţi şi Reiki pentru eul superior. Nu folosiţi niciodată gheaţă. în cazul arsurilor puternice. Tratament cu Reiki de gradul II: Numai în cazul arsurilor grave. La arsurile de gradul al III-lea. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Există trei grade de arsuri. înfăşuraţi cu argilă. febră) sau al arsurilor de 173 . Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi direct zonele afectate. puls accelerat. în cazul arsurilor puternice de gradul al doilea (băşici.Arsuri Generalităţi: Metodele indicate mai jos se aplică arsurilor benigne de gradul I (piele roşie sau dureroasă) şi de gradul al II-lea (băşici) şi în cazurile urgente în care nu se poate ajunge la spital. Continuaţi să trataţi timp de 10 minute după diminuarea durerii. apă de la frigider. după care se va diminua rapid. ceva cald sau esenţă de terebentină! Radeţi un măr şi puneţi-1 pe plagă. aplicaţi regulat tratamentul mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. fără a atinge pielea! La început. adăugaţi un tratament complet.

însă mai puţin grave. de inimă sau de rinichi. 174 . V 'H . în care apar traumatisme sau riscul desfigurării.acelaşi grad. survenite la un bolnav de diabet. este urgen! să mergeţi la doctor! Consultarea unui psihoterapeut: Numai în cazurile foarte grave.

ungeţi cu alifie de gălbenele. cu mare atenţie să nu atingeţi plaga. în plus. în caz că rana prezintă o cantitate mare de secreţii. După dimi nuarea durerii.Răni Generalităţi şi tratamente naturale comple mentare: în cazul rănilor uşoare de diferite tipuri. Tratament cu Reiki de gradul I: Părţile rănite trebuie să primească cît mai mult Reiki cu putinţă. 175 . bandajaţi. nu mîncaţi sărat. La înce put. Mierea poate fi înlocuită cu argilă sau băutură lactofermentată cu must de pîine. aplicaţi imediat Reiki deasupra rănii. consumaţi multe crudităţi şi. Pansaţi. veche sau infectată). circa 14 minute. durerea creşte. Urmăriţi cu atenţie scaunele. Acţionează preventiv împotriva inflamărilor. adoptaţi un regim uscat (vedeţi rubricile „Hemoragii" şi „Arsuri"). rana se vindecă mai repede. apoi se atenuează. trataţi încă cel puţin 5 minute (sau mai mult. Aplicaţi un tratament complet din 3 în 3 zile în cazul rănilor importante. dacă rana este mare. Mierea naturală este de asemenea foarte utilă. se impune consultarea unui medic alopat sau a unui naturist. în cazul rănilor mai grave. stimulează procesul de vindecare şi energizează. chiar şi în cazul rănilor murdare.

i pacientului de a se răni. 176 . Consultarea unui psihoterapeut: Vezi rubrica „Generalităţi". iar fluxul vieţii îşi poalr relua un ritm calm şi normal.Tratament cu Reiki de gradul II: Trai n mentul mental cu adresă poate vindeca tendin(. Acest tratament nu este necesar decît dacă se manifestă o asemenea tendinţă.

Adesea. trataţi cît mai des cu putinţă plexul solar şi partea inferioară a pîntecelui. în cazurile pronunţate. Treceţi la o alimentaţie vegetariană echilibrată şi evitaţi condimentele prea puternice. mîncaţi cel puţin două roşii sau beţi suc proaspăt de roşii. după ce 1-aţi lăsat să se umfle în apă sau. lipsa exerciţiilor. O activitate sedentară. La fiecare masă. Mîncaţi regulat in (seminţe) pisat. între timp. îndulciţi-1 cu puţină miere. în kefir. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. la cauzele de mai sus se adaugă o componentă psihică sau o floră intestinală problematică. Atenţie la 177 .Constipaţie Generalităţi: Cel mai ades. Reiki pentru copilul interior. o alimentaţie nepotrivită. mai bine. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Se consumă cantităţi mari de suc de varză acră sau de băutură lactofermentată cu must de pîine. anumite medicamente şi slăbirea muşchilor abdominali contribuie la eliminarea defectuoasă a fecalelor. Tratament Reiki de gradul I: Aplicaţi Reiki asupra ansamblului pîntece-bazin. constipaţia este de origine ereditară sau se datorează unor proaste obiceiuri de viaţă.

Trataţi cu Reiki toate băuturile şi mîncărurile. Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: In caz de constipaţie repetitivă sau îndelungată (mai mult de trei zile). Consultarea unui psihote'rapeut: în absenţa cauzelor fizice distincte sau dacă metodele obişnuite de tratare nu dau nici un rezultat.cantitatea de lichide . deoarece constipaţia poate fi simptomul unei alte maladii. De trei ori pe zi. creînd o încărcătură suplimentară importantă în corp.5-2 l de apă/zi (pentru un adult). Nu consumaţi nimic ce conţine mentă! Masaj al pîntecelui şi exerciţii regulate. £1» 178 . este indispensabilă consultarea unui naturist experimentat.cel puţin 1. beţi bitter suedez autentic. mîncaţi iaurt şi kefir. ar fi bine să fl consultaţi un psihoterapeut.

Durerea va'creşte la început. Din acest moment. după care va scădea în intensitate. a deformării unei articulaţii etc.Luxa ţi! Generalităţi: O mişcare stîngace poate fi cauza răsucirii unui ligament. care se manifestă adesea prin dureri puternice.. uneori împiedicînd considerabil mişcările. Tratament cu Reiki de gradul I: Trataţi cit mai repede cu putinţă luxaţia. a cremei Rescue Remedy cu elixire florale (Bach) şi Symphytum externum. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Puneţi un pansament cu apa vieţii. un alcool mai puternic trebuie diluat). aplicînd Reiki cel puţin 30 minute. aplicaţi un tratament mental cu adresă şi Reiki pentru copilul interior. Faceţi 179 . Tratament cu Reiki de gradul II: Dacă se manifestă o tendinţă spre astfel de accidente. în acest scop. Se recomandă folosirea unguentului de arnică. Apoi trataţi cu Reiki de cel puţin 3 ori/zi (aproximativ 20 minute/şedinţă) pînă la vindecarea completă. utilizaţi o bucată de material îmbibată cu alcool (între 45° şi 60°. pe care o aplicaţi pe încheietura luxată şi o legaţi cu o altă bucată de material. Schimbaţi pansamentul cam la 3-4 ore. aplicaţi Reiki cel puţin încă 15 minute.

pe timpul nopţii.ţineţi-vă mîinile deasupra vasului plin cu apă. Apoi introduceţi degetul mijlociu al uneia dintre mîini în apă şi umeziţi fiecare neg cu degetul ud. simţiţi ce se petrece în dvs. Consultarea unui psihoterapeut: Este utilă doar în cazurile foarte tenace sau repetitive. O altă metodă folosită este ungerea (de mai multe ori pe zi) cu ulei de ricin. Există suficiente metode mai blînde care sînt tot atît de eficace. astfel. întindeţi mierea sub bandaj. întoarce-te la sursa vieţii şi acolo purifică-te!" La sfîrşit. 182 . Nu este indicat să tăiaţi sau să ardeţi cu acid negii. acoperind apoi cu un pansament (vedeţi şi rubricile „Slăbiciune (deficienţă) imunitară" şi „Dezintoxi care"). forţa creatoare ia. şi percepeţi vibraţiile curative din ce în ce mai puternice emise de apă. Schimbaţi pansamentul de două ori pe zi. O a treia posibilitate de tratament este aplicarea. vindecarea va fi mai rapidă. pronunţînd următoarea formulă: „Forţa creatoare dă. a unguentului de gălbenele (se pot folosi şi frunzele). pe piele. rezistente la tratamente. Timp de trei zile. Nu începeţi apoi să verificaţi tot timpul dacă ritualul a început deja să funcţioneze! îndreptaţi-vă atenţia spre alte treburi. După ce aţi terminat. vărsaţi apa şi îngropaţi vasul. aplicaţi pe fiecare neg un pansament cu ghimbir sau usturoi şi cu puţină miere. • Consultarea unui medic sau a unui specialist în terapie naturistă: Acupunctura şi presopunctura. elixirele florale ale lui Bacii şi homeopatia clasică pot fi de mare ajutor.

Orice dizarmonie prelungită într-unul din aceste centre se repercutează. In cazul unor probleme mai mari. Tratament cu Reiki de gradul II: Tratament mental cu adresă. în principal. Pentru obţinerea unei schimbări durabile. asupra dinţilor.Din ţî/carii/dureri Generalităţi: Toate problemele dentare. 3 a. Tratament cu Reiki de gradul I: trataţi dinţii de mai multe ori pe zi. Regimuri dietetice şi tratamente naturale complementare: Treceţi la o alimentaţie echilibrată. sînt consecinţa unei dizarmonii mai mari în organism. cîte 10 minute fiecare: l a) sacrum. oricare ar fi ele (inclusiv paradontoza). Dacă un dezechilibru persistă un timp îndelungat într-o parte a corpului. chakra I şi chakra a IlI-a. b) tălpi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). Reiki pentru copilul interior. b) de la vertebra cervicală proeminentă spre partea din faţă a gîtului. l b) de la coccis la perineu. trataţi şi poziţiile următoare. Asupra dinţilor acţionează. cel puţin 10 minute de fiecare dată. asigurînd un raport optim de substanţe vitale. dintele corespondent va fi mult mai repede afectat decît în mod normal. 2 a. ------------------------------------------------------------------------------ 183 . trei centre energetice: aparatul de susţinere. mai devreme sau mai tîrziu. Toţi dinţii sînt în legătură cu meridianele şi organele.

184 .3a Poziţiile tratamentului: la) sacrum. Ib) de la coccis la perineu. 2a.b) t lipi (de la degete pînă la mijlocul labelor picioarelor). 3a.b) de la vertebra cervicală proeminentă spre partea din faţă a gîtului.

ungeţi regulat zonele suferinde cu miere naturală şi beţi în fiecare dimineaţă un pahar de apă caldă la care aţi adăugat o linguriţă de miere şi o lingură de unguent de silice. aplicaţi foi de varză albă (nu cele exterioare!). începeţi prin a le spăla cu apă călduţă. în cazul afecţiunilor gingivale. pentru ca acţiunile conjugate ale celor doi specialişti să vă ajute în eliminarea problemelor fizice şi energetice. 185 . în cazul durerilor dentare nevralgice sau al nevralgiei faciale.Acest lucru trebuie conjugat cu restabilirea armoniei la nivel metabolic şi al organelor atinse — mai ales în regiunea abdominală . de asemenea. Consultarea unui psihoterapeut: Recoman dată doar în cazurile persistente. Băutura lactofermentată cu must de pîine şi cerealele fermentate sînt. capacitatea de a se impune şi sentimentul pro priei valori. pentru a armoniza raportul dintre această agresiune şi conştiinţa de sine. bucăţele mici de ghimbir sau usturoi proas păt în locul dureros. apoi înmuiaţi-le (de exemplu cu un făcăleţ) pînă cînd începe să iasă sucul din ele. Durerea provocată de carii poate fi „îmblînzită" pe moment introducînd cuişoare. Ideal este să stabiliţi o colaborare cu naturistul care vă tratează de obicei. recomandate. Tratamentele trebuie aplicate pe parcursul mai multor luni! Consultarea unui medic sau a unui spe cialist în terapie naturistă: Căutaţi întotdeauna un dentist practicant al metodelor naturiste.de către un naturist experi mentat.

forţa lor curativă este imensă! „Ritualul şamanic" descris la Capitolul 4 le poate spori efectul.Anex ă Scurtă descriere a efectelor alimentelor terapeutice asupra organelor şi funcţiilor corpului Pentru a vă ajuta să vă combinaţi alimentele în mod curativ. ţineţi-1 la curent pe medicul dvs. curant cu evoluţia bolii şi cu tratamentul aplicat. regulile următoare merită să fie urmate: puterea terapeutică a fructelor şi legumelor scade dacă acestea au fost cultivate prea mult timp sau în condiţii ne-naturale. în afecţiunile grave sau de lungă durată. de la caz la caz. nefolosite atunci cînd erau proaspete ori supuse unor variaţii mari de temperatură. 186 . vă voi indica. deoarece. în continuare. stocate un timp mai îndelungat. Dacă totuşi sînteţi siguri că nu se înscriu în nici una dintre categoriile descrise mai sus. pot apărea situaţii pe care nici cea mai completă carte nu le poate cuprinde. în practică. efectele unui mare număr dintre ele asupra diferitelor organe şi funcţii ale corpului.

(suc de) varză albă. miere. varză albă. băutură lactofermentată cu must de pîine. suc de varză acră. usturoi. cimbru . morcov. miere. urzici. unguent de silice. ridiche. salată pasată. miere. pentru stimularea funcţiei de producere a insulinei: topinambur şi infuzie din teci de fasole. urzică. cereale fermentate. Pancreas: păpădie. Psihic: ovăz. ridiche neagră. ovăz. Metabolism (în general): dovleac. (suc de) varză acră. ceapă. orez complet. Plămîni: ovăz. ustu roi. păpădie. băutură lacto fermentată cu must de pîine. valerlană. miere. iaurt. grîu. roşii. Stomac: păpădie. roşii. anason. fenicul. dovleac. băutură lactofermentată cu must de pîine. urzici. Intestine/digestie: kefir. băutură lactofermentată cu must de pîine.Ficat/bilă: germeni de grîu. roiniţă. morcov.(împotriva inflamaţiilor). castravete. Rinichi: căpşuni. 187 . căpşuni. unguent de silice. Eliminarea radioactivităţii şi vindecarea afecţiunilor provocate de aceasta: miso. ceapă.

.

Cuprins INTRODUCERE CAPITOLUL l .ALIMENTAŢIA ŞI REIKI 27 Cum poate fi stabilit un regim adecvat? 12 reguli ce favorizează o interacţiune optimă între alimentaţie şi Reiki.CUM SĂ GĂSIM NOI ÎNŞINE POZIŢII SPECIALE EFICACE PENTRU 189 .CUM VINDECĂ REffil? 5 8 Cele 7 legi ale vindecării prin Reiki Tratamentul complet Poziţii speciale Medicamente 8 1 9 2 0 2 3 Alte puncte care necesită o atenţie deosebită în cursul unui tratament Reiki 25 CAPITOLUL 2 . în scopuri terapeutice Cum ne hrănim cînd sîntem sănătoşi? Cazuri speciale 27 28 39 40 CAPITOLUL 3 .

Cu 44 de sfaturi naturopatice pentru tot atîtea afecţiuni şi boli 45 APLICAŢII Acnee Alergii Angoase/temeri Astm bronşic Tulburări mentale Hiper/hipotensiune Hemoragii Diaree Diabet zaharat Tulburări de circulaţie/circulaţie periferică deficitară Cură de dezintoxicare/întinerire Adipoză Febră 5 3 5 4 5 7 6 0 6 3 6 7 7 1 7 4 7 7 8 0 8 4 8 8 9 2 9 .TRATAMENT SCURT ŞI POZIŢII SPECIALE .TRATAMENTELE REIKI 4 1 4 1 Ce tipuri de poziţii speciale există? Cum se poate determina poziţia specială corespunzătoare unei anume afecţiuni? 4 2 CAPITOLUL 4 .

6 190 .

Gripă Alopecie (căderea părului) Dureri de gît Hemoroizi Răguşeală Lumbago Tuse •>•'••' Slăbiciune (deficienţă) imunitară (în afară de SIDA) înţepături de insecte Sciatică Fracturi Dureri de cap Iritaţii gastrice Migrenă Oboseală cronică Tensiune în ceafă/sindrom braţ-umăr Nervozitate Sindrom premenstrual Prostată Reumatism Tulburări ale somnului Guturai " Sarcină (graviditate) Tulburări sexuale Sindromul jucătorului de tenis 99 102 105 108 112 115 118 121 124 127 130 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170 191 .

.

Tel.Scurtă descriere a efectelor alimentelor terapeutice asupra organelor şi funcţiilor corpului 173 175 177 179 181 183 18 6 Tipar: TIPOGRAFIA FED .Calea Rahovei 147 sector S .: 3359318: Fax: 3373377 .Arsuri Răni Constipaţie Luxaţii Negi Dinţi/carii/dureri ANEXĂ .Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful