SHT 5043 18 MEI 2007 SOALAN DAN PENYOALAN

PENTINGNYA PENYOALAN DLM P & P  PRINSIP MEYEDIA DAN MENGGUNAKAN SOALAN  OBJEKTIF PENYOALAN  KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN  JENIS SOALAN  ARAS PENYOALAN

PENTINGNYA PENYOALAN DALAM P & P

Penyoalan sebagai aktiviti mengembangkan dan meningkatkan pemikiran, kefahaman murid  Penglibatan dan interaksi murid yang aktif  Keseimbangan soalan beraras rendah dan tinggi  Maklum balas dan peneguhan berlaku  Pengembangan daya kemahiran kreatif dan kritis

kebolehan. pengalaman Soalan harus dirancang sebelum mengajar Perkataan.PRINSIP MENYEDIA DAN MENGGUNAKAN SOALAN       Aras soalan harus sesuai dengan latar belakang murid – peringkat umur. tepat dan jelas . istilah dan intonasi harus mudah difahami oleh murid Pelbagaikan soalan dari masa ke masa bagi menarik minat Soalan harus boleh mendorong murid berfikir Soalan haruslah ringkas.

 Tujukan soalan kepada seluruh kelas dengan jelas dan lantang (bukan segelintir murid cerdas) dan pastikan semua mendengar dan memahami kehendak soalan. guru menyebut nama sebelum murid tersebut menjawab. berhenti sebentar (memberi masa murid berfikir).  . Kemudian tujukan soalan kepada sesaorang murid.PRINSIP MENYEDIA DAN MENGGUNAKAN SOALAN Ikut tertib/prosedur penyoalan iaitu guru mengemukakan solan.

PRINSIP MENYEDIA DAN MENGGUNAKAN SOALAN  Guru boleh mengulangi soalan jika ada murid yang tidak dengar/faham.  Guru boleh meminta murid lain menambah jawapan atau membetulkan jawapan yang salah atau kurang tepat .

Jangan menyoal secara umum  Elakkan jawapan yang diberi secara beramai-ramai  Beri pujian jika jawapan betul dan bernas dan betulkan jawapan yang salah/kurang tepat  .PRINSIP MENYEDIA DAN MENGGUNAKAN SOALAN Sebut nama murid ketika menyoal.

OBJEKTIF PENYOALAN      Menguji pengetahuan dan kefahaman murid Mencetus. meransang dan mencungkil fikiran murid Membimbing murid kepada kaedah inkuiripenemuan kearah membuat keputusan dan penyelesaian masalah Menarik perhatian agar murid menumpu kepada sesuatu perkara menilai keberkesanan P & P guru .

murid dengan murid menerusi interaksi dan komunikasi  Menimbulkan perasaan ingin tahu menerusi soalan yang mencabar dan menarik  .OBJEKTIF PENYOALAN Menilai pencapaian objektif P & P  membantu murid mengulang kaji pelajaran sebagai persediaan kepada ujian  Menjalinkan perhubungan di antara guru dengan murid.

OBJEKTIF PENYOALAN Berkongsi idea dan pengalaman  Memberi keyakinan diri. mengurangkan perasaan segan dan takut di kalangan murid  Menambahkan minat dan tumpuan murid terhadap pelajaran  .

memahami dan menjawab soalan  .konvergen  Tumpu lebih drp satu idea .divergen  SEBARAN – sebarkan ke seluruh kelas  HENTIAN – memberi masa mendengar.KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN PEMBENTUKAN SOALAN – jelas. tepat dan ringkas  FOKUS  Tumpu satu idea .

KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN MELAYANI JAWAPAN – memberi pujian. menjana. membetulkan/membaiki/melengkapka n soalan  MEMBERI PETUNJUK –Membantu murid dengan clue  MENCUNGKIL FIKIRAN – mencetus. mengembang  .

aras rendah (pengetahuan dan kefahaman dan tinggi (aplikasi ke atas)  Soalan bercapah – memerlukan pelbagai jawapan. aras rendah dan tinggi  .JENIS SOALAN  JENIS SOALAN Soalan bertumpu (konvergen)  Soalan bercapah (divergen)  Soalan bertumpu – memerlukan jawapan yang tepat.

SOALAN BERTUMPU Pemikiran konvergen (Guilford 1967) adalah daya berfikir yg. analitis  .  Sering dilabel sebagai pemikiran penaakulan. Menggunakan integrasi logik bagi mengasilkan sesuatu penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang lazim berpandukan kepada prinsip. teori. hukum dan pengalaman sedia ada. kritis.

SOALAN BERTUMPU (Contoh) Apakah tema Hari Guru tahun ini? (satu jawapan)  Siapakah yang pelakon utama dalam drama ini? (dihadkan mengikut cerita)  Adakah anda tahu jawapannya? (objektif – ya atau tidak)  .

mendorong kepada daya kreativiti yang memerlukan keterbukaan minda. Pemikiran jenis ini sering disebut pemikiran lateral. bias dsbnya . imaginasi. hukum atau pengalaman sedia ada sesaorang bagi mendapatkan pelbagai alternatif penyelesaian bagi sesuatu masalah. intuisi.SOALAN BERCAPAH  Pemikiran terbuka yang tidak terkongkong dengan teori.

SOALAN BERCAPAH (Contoh) Apakah pendapat anda terhadap terhadap sekolah kluster? (pelbagai jawapan)  Apakah pandangan anda terhadap perwatakan Hang Jebat? (terbuka/luas)  Buktikan Hang Tuah adalah seorang perwira yang taat? (pemikran penaakulan)  Apakah akan terjadi kepada murid jika peperiksaan UPSR dan PMR dimansuhkan? (subjektif)  .

terdapat enam aras:       Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian .ARAS PENYOALAN  Berlandaskan Objektif Taksonomi Bloom.

senaraikan. nama tarikh dsbnya seperti perkataan – namakan.ARAS PENGETAHUAN  Mengingat kembali fakta. bila Namakan tiga jenis nutrien utama dalam pembajaan?  Siapakah mencipta kapal terbang?  . siapa. erti hukum. nyatakan. tempat. istilah. dimana.

ringkaskan. jelaskan  Terangkan maksud diet seimbang?  Huraikan pengertian pembiakan secara aseks? . menginterpretasikan fakta.ARAS KEFAHAMAN  Kebolehan menterjemah. hukum dsbnya spt perkataan – terangkan. prinsip. huraikan.

kirakan. prinsp dsbnya ke situasi yang lain bagi penyelesaian masalah seleaikan. bagaimana. Copntoh Kira berapa banyakkah baja NPK diperlukan untuk tanaman sehekta jagung?  Bagaimanakah guru mengendalikan kelas yang terdapat murid pelbagai tahap kebolehan?  .ARAS APLIKASI  Kebolehan mengguna pakai konsep. anggarkan.

pilih. buat urutan.ARAS ANALISIS  Kebolehan menceraikan kepada komponen kecil berlandaskan kepada prinsip. pilih. hukum spt bezakan. buat andaian. asingkan. bandingkan. Contoh Bezakan maksud kain dan tekstil?  Pilih baja yang terbaik untuk pengakaran tanaman?  .

Contoh Rancangkan satu pelan induk program ini?  Reka cipta satu pakaian rasmi majlis ini?  Rangkakan satu kurikulum untuk murid pendidikan khas?  . mengkonsepsikan.ARAS SINTESIS  Kebolehan mengabungkan. mereka cipta. mencantumkan serta mentafsir dan merumuskan apa yang dianalisa spt merancang. merangka.

ARAS PENILIAN  Kebolehan menilai. memberi hujah/komen spt mengkritik. membuktikan. Contoh Beri komen anda terhadap jalan cerita drama ini?  Mengapakah anda menyokong cadangan itu?  . mengesan. menaksir. mengesahkan. menyokong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful