1.

0 PENDAHULUAN Kejohanan merentas desa merupakan acara olahraga tahunan yang wajib dijalankan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun ini. Penyertaannya pula diwajibkan kepada semua guru pelatih IPGKTB. Ianya akan dijalankan pada sebelah petang dan dikendalikan sepenuhnya oleh guru-guru pelatih yang telah diamanahkan, iaitu guru-guru pelatih dari Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Manakala jabatan yang bertanggungjawab dalam pemantauan pula ialah Unit Kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Kejohanan ini amat penting dan mesti dilaksanakan dengan sempurna untuk penilaian pemarkahan bagi setiap guru pelatih dari segi kemampuan untuk mengendalikan sesuatu aktiviti. Tujuan utama aktiviti ini dilakukan adalah untuk member pendedahan sebenar keadaan di sekolah apabila guru-guru pelatih memasuki alam pendidikan kelak. Dari sini, pengalaman-pengalaman dapat ditimba dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dan meningkatkan lagi mutu kepimpinan sebagai seorang warga pendidik kelak. Pengelola acara kejohanan merentas desa ini mendapat bimbingan dan tunjuk ajar dari penasihat atau penaung iaitu Encik Kuppusamy a/l Krisnan dan juga pensyarah-pensyarah penasihat. Guru-guru pelatih telah dibimbing dari mula

perlaksanaan dengan mengadakan mesyuarat agung kali pertama dan diberi penerangan dengan terperinci dari tugas-tugas dan tanggungjawab setiap unit dan jawatankuasa kecil. Setiap permasalahan cuba diselesaikan bersama-sama.

1.3 OBJEKTIF Di akhir program diharapkan pelajar mencapai objektif seperti berikut: 1. 1. Pengalaman ini akan meberi manfaat yang besar kepada pelajar sebagai bekalan dan panduan apabila menjalankan tugas profesional perguruan kelak. Kejurulatihan dan Kepengelolaan.1 KOGNITIF i) Memperolehi pengetahuan tentang kaedah pengurusan dan pengendalian Larian Merentas Desa. Kepegawaian.1 MISI Matlamat Merentas Desa diadakan adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif bagi mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman secara teori dan amali. Merentas Desa seperti iv) Dapat mengambil bahagian dalam acara yang dirancangkan seperti Merentas desa bersama-sama pelajar lain. mengurus dan mengendalikan sendiri program ini melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Komponen ini memberi penekanan untuk menguasai di dalam 4 aspek penting iaitu Kemahiran Asas.2 RASIONAL Olahraga merupakan salah satu komponen dalam Sukatan Pelajaran Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI).3. 1. . v) Melaksanakan tugas kepegawaian Merentas Desa. Para pelajar akan didedahkan secara langsung kepada proses pembelajaran secara kontektual dan ekspremental bagi menimba pengetahuan dan pengalaman dalam merancang. ii) iii) Memperolehi pengetahuan tentang teknik dan kaedah pengendalian acara yang dipertandingkan dalam Larian Merentas Desa. Memperolehi pengetahuan tentang aspek teori dan peraturan yang perlu diamalkan semasa melaksanakan Larian kehendak KOAM.

4.2 AFEKTIF i) Memperolehi semangat kesukanan dan setiakawan dikalangan Guru Pelatih.3. 1.4.4 KUMPULAN SASARAN 1.1.2 Semua Pensyarah dan Kakitangan IPG.1 Semua pelajar KPLI-SR. PISMP. . Membentuk disiplin dan etika ahli sukan di kalangan pelajar. 1. Mematuhi undang-undang dan peraturan pertandingan. ii) iii) iv) Melahirkan semangat untuk berusaha dan ingin memcuba. Kampus Tuanku Bainun. KDPM dan PPISMP.

Pandu Puteri. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua unit uniform yang terlibat dalam acara ini iaitu Pengakap. Selain itu ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua pensyarah-pensyarah penasihat yang tidak jemu member bimbingan dan nasihat akans etiap gerak kerja jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang terlibat. Disebabkan anggota guru-guru pelatih KPLI-SR ambilan Januari ini tidak mencukupi. Tanpa tunjuk-ajar dan bimbingan beliau kami tidak akan dapat memulakan langkah pertama dengan baik. terima kasih. Tanpa kerjasama daripada semua pihak acara ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurnanya. Dengan bimbingan ini kami dapat memperbaiki kesilapan dan kelemahan kami. Sekian. kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaung kejohananan ini iaitu Encik Kuppusamy a/l Krisnan. Pertama sekali. Kelab Remaja Sekolah dan juga Persatuan Bulan Sabit Merah.Alhamdulillah. Akhir sekali. Mereka telah memberi kerjasama dengan baik. maka bantuan dari setiap unit-unit uniform ini amatlah diperlukan. Jutaan terima kasih juga kepada semua guru pelatih dari PPISMP dan PISMP serta semua yang terlibat dalam penyertaan kejohanan ini. ³Majulah sukan untuk Negara´ . tahniah diucapkan kepada guru-guru pelatih KPLI-SR ambilan Januari 2010 kerana telah menjayakan acara kejohanan ini. syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya acara Kejohanan Merentas Desa Kali Ke 14 peringkat IPG Kampus Tuanku Bainun dapat dilaksanakan dengan jayanya pada 1 Mac 2010. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Tidak lupa juga kepada Unit Kokurikulum (GERKO) IPG KTB yang bertanggungjawab memperkenalkan program ini kepada guru-guru pelatih.

0 Pendahuluan 1. 3.4 Kumpulan sasaran 2. Penghargaan Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa Kali ke 14 Pengenalan i) ii) iii) iv) Bidang tugas jawatankuasa Carta Organisasi Induk Senarai ahli jawatankuasa Senarai pensyarah penasihat bagi jawatankuasa kecil v) 5. 4.BIL 1. Countdown merentas desa 3 4 5 14 17 20 24 25 Laporan Setiausaha Agung i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) Minit Mesyuarat Kali Pertama Minit Mesyuarat Kali Kedua Minit Mesyuarat Kali Ke Tiga Minit Mesyuarat Kali Ke Empat Minit Mesyuarat Kali Ke Lima Minit Mesyuarat Kali Ke Enam Minit Mesyuarat Kali Ke Tujuh Minit Mesyuarat Kali Ke Lapan Minit Mesyuarat Kali Ke Sembilan Minit Mesyuarat Kali Ke Sepuluh Minit Mesyuarat Kali Ke Sebelas 27 31 37 43 48 52 56 59 63 67 70 .3 Objektif PERKARA MUKA SURAT 1 2 1.2 Rasional 1. 1.1 Misi 1.

Laporan Jawatankuasa Kecil : Kepegawaian i) ii) Carta Organisasi kecil Laporan Penuh 135 136 139 142 iii) Senarai nama ahli yang berada di check point iv) Senarai pegawai check point unit beruniform Pandu Puteri v) Senarai pegawai check point unit beruniform 143 Pengakap vi) Refleksi 10. Laporan Bendahari i) Perbelanjaan 73 7. Laporan Jawatankuasa Kecil : Buku Program i) Carta Organisasi kecil 155 . Laporan Jawatankuasa Kecil : Hadiah i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 145 146 152 154 144 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 11.6. Laporan Jawatankuasa Kecil : Pertandingan i) Carta Organisasi Kecil ii) Minit Mesyuarat iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Senarai kehadiran peserta mengikut rumah sukan vi) Senarai pendaftaran peserta mengikut rumah sukan 75 76 82 85 87 102 8. Laporan Jawatankuasa Kecil : Teknikal i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 122 123 130 132 133 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Peta Laluan Trek 9.

Laporan Jawatankuasa Kecil : Publisiti dan Hebahan i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 180 181 182 183 184 185 187 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Contoh tag pegawai vi) Poster Kejohanan Merentas Desa vii) Info Sukan 14. Laporan Jawatankuasa Kecil : Jemputan i) Carta Organisasi kecil 211 . Laporan Jawatankuasa Kecil : Kecemasan dan Bantu Mula i) ii) Carta Organisasi kecil Laporan Penuh 201 202 203 210 iii) Minit Mesyuarat iv) Refleksi 16.ii) Minit Mesyuarat 156 162 163 165 167 iii) Kos Perbelanjaan iv) Laporan Penuh v) Refleksi vi) Contoh Buku Program 12. Laporan Jawatankuasa Kecil : Jamuan Dan Minuman i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 188 189 193 199 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 15. Laporan Jawatankuasa Kecil : Siaraya i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 168 169 174 178 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi 13.

ii) Minit Mesyuarat 213 222 224 225 226 227 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Surat jemputan Perasmian kepada Tuan Pengarah vi) Kos perbelanjaan vii) Contoh kad jemputan 17. Laporan Jawatankuasa Kecil : Dokumentasi i) ii) Carta Organisasi kecil Minit Mesyuarat 228 229 247 249 250 iii) Laporan Penuh iv) Refleksi v) Surat permohonan perkhidmatan jurugambar dari Jabatan Teknologi Pendidikan .