Sejarah Perlaksanaan KBKK di dalam Kurikulum Sekolah

KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif & Kritis) mula diperkenalkan pada awal tahun 1989 iaitu semasa era peralihan daripada KLSM ( Kurikulum Lama Sekolah Menengah) kepada KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah). Selaras dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah merintis projek percubaan perlaksanaan kemahiran berfikir merentas kurikulum pada awal tahun 1992/1993. Ini Selaras dengan objektif KBSR itu sendiri iaitu untuk membolehkan pelajar menguasai Kemahiran Berfikir dan mengembangkan bakat serta kreativiti. Manakala, objektif KBSM iaitu mengembangkan dan meningkatkan daya intelek serta pemikirian rasional kritis dan kreatif. Secara amnya, Konsep KBKK itu sendiri bagi menghasilkan pelajar-pelajar yang berdaya saing, maju, berfikiran rasional serta dapat mencungkil bakat serta kreativiti pelajar itu sendiri. Suasana dan gaya pembelajaran yang kreatif dan kritis dapat menggalakkan pelajarpelajar berfikir lebih daripada pengetahuan yang diperolehinya. Sejak tahun 1993, Kemahiran Berfikir telah diperkenalkan di semua sekolah (Pusat Perkembangan Kurikulum,193). Seramai 3000 pensyarah maktab-maktab perguruan telah dilatih dalam bidang Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (Bahagian Pendidikan Guru, 1993). Pada tahun 1994, Bengkel Penyoalan dan Pemikiran Kritis telah dikendalikan oleh pensyarah-pensyarah maktab perguruan oleh Profesor William W.Wilen dari Universiti Kent, Ohio, Amerika Syarikat ( Bahagian Pendidikan Guru, 1994). Pengajaran secara KBKK bercirikan “ penyebatian” iaitu ia tidak di ajar secara berasingan malah diserapkan di dalam keseluruhan mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Matematik, Sejarah, Sains dan sebagainya. Wilen (1995) menjelaskan bahawa pemikiran aras tinggi bermula dengan soalansoalan yang baik selain daripada kebolehan guru untuk mengutarakan soalan yang bersesuaian

kedua.dengan pelajar bagi menggalakkan pemikiran yang tinggi. Proses ini menghasilkan lebih banyak operasi mental yang merupakan pengulangan. kelima. . Zevin (1995) menerangkan bahawa Pemikiran Aras Rendah lebih berfokus pada mengumpul. Sejak tahun 2000 lagi. Dalam konteks pendidikan pula. Amalkan budaya secara kreatif dan kritis. keempat. bagi merealisasikan wawasa 2020. Ini bererti Pemikiran Aras Rendah tidak menghasilkan sesuatu yang baru dah kreatif dan tidak memerlukan aktiviti mental yang lebih rumit. elakkan kesilapan secara terburu-buru. Onosko dan Newmann (1994) menjelaskan bahawa Pemikiran Aras Tinggi (Higherorder thinking) didefinisikan sebagai penggunaan minda secara meluas untuk menghasilkan cabaran-cabaran baru. Guru perlu memiliki pengetahuan yang meluas dan kemahiran yang tinggi bagi menggunakan teknik-teknik penyoalan yang berkesan. kabur dan bercelaru. Som dan Mohamad Dahalan (1998) telah mengemukakan lima garis panduan KBKK iaitu pertama. Onosko dan Newmann (1994) berpendapat bahawa Pemikiran Aras Rendah (lowerorder thinking) merujuk kepada proses pemikiran yang rutin dan penggunaan minda secara terhad. memupuk dan mewujudkan pemikiran yang baik dan berkesan. sempit. meningkatkan kualiti berfikir. Masalah yang mempunyai satu penyelesaian yang tetap atau soalan yang hanya memerlukan jawapan “betul” atau “salah” merupakan nadi kepada Pemikiran Aras Rendah. mengklasifikasi. ketiga. menyimpan maklumat dan ingatan. 60% daripada soalan peperiksaan memerlukan kemahiran berfikir dan sehingga yang terkini Laporan Awal dalam Pelan Tindakan ada menyebut mengenai 80% soalan peperiksaan awam akan menggunakan soalan aras tinggi.

hitam. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata . dipertikaikan.TOKOH PEMIKIR EDWARD DE BONO “kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah malah juga berfikir untuk melihat sesuatu dengan pelbagai perspektif”. Edward de Bono ialah tokoh yang mempelopori kaedah pemikiran “lateral thinking” dan “parallel thinking” 1. 1. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. Contohnya. Kaedah Enam Topi Berfikir Edward de Bono telah memperkenalkan Kaedah berfikir secara parallel dan bertujuan untuk meluaskan perspektif. 1991/1985). hijau dan biru. dibandingbezakan. kuning. Berfikir secara parallel bermaksud berfikir secara selari.TOKOH. serta tidak dibuktikan benar atau salah. melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan. teratur dah sistematik. merah. enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidak dinilaikan. iaitu putih. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya.

3. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa.2. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. sama ada secara logik atau sebaliknya. 5. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. Berfikir dengan lebih kritikal. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. . Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. 4. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana ideaidea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. keistimewaan dan manfaat. kelemahan dan kekacacatan. 3. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. 4. 2. 6.

Kita juga mesti mengenal pasti perkara-perkara yang boleh memburukkan keadaan. 4. Tindakan-tindakan pragmatik ialah gabungan antara nilai-nilai yang baik. belas kasihan dan kelembutan. 3.2. bomba dan doktor adalah orang-orang yang sentiasa berhadapan dengan keadaan-keadaan cemas. 5. Dengan mematuhi rutin kita akan mengelakkan sebarang kesilapan yang merbahaya. Kaedah Enam Kasut Bertindak 1. 2. Kita gunakan dalam keadaan-keadaan yang . KASUT BIRU : Kasut ini ialah lambang cara berfikir yang digunakan untuk membuat kerja-kerja rutin. prinsip-prinsip yang baik dan pemikiran yang baik. Banyak kerja kita laksanakan dengan mematuhi suatu senarai rutin. Tindakan yang mesti dilakukan untuk menghilangkan kekaburan ialah bertindak mencari maklumat dahulu. KASUT KELABU : Kasut ini ialah lambang kekaburan. Kita buat apa yang boleh dibuat. Rutin dicipta oleh orang-orang yang pakar supaya orang-orang yang bukan pakar boleh melakukan kerja itu dengan cara yang selamat. Pegawai-pegawai polis. KASUT MERAH JAMBU : Kasut ini ialah lambang kasih sayang. KASUT PERANG : Kasut ini ialah lambang tindakan yang pragmatik. Kita akan lihat keadaan yang ada dan fikirkan sendiri apa yang paling baik untuk kita lakukan. KASUT KUNING : Kasut ini ialah lambang tindakan dalam keadaan yang cemas dan berbahaya. Maklumat itu kemudian kita gunakan bagi menghadapi keadaan tersebut. Banyak tindakan tidak dapat kita buat kerana keadaan masih kabur. Kuning ialah lambang amaran.

Peta minda terdiri daripada pelbagai kemahiran berhubung penggunaan konteks yang melibatkan perkataan. persembahan. Apabila kita membuat sesuatu tindakan berdasarkan kuasa dan tanggungjawab rasmi. guru. Tujuan penggunaan peta minda adalah untuk membolehkan pelajar mencatat nota dengan lebih ringkas. ucapan. peguam. TONY BUZAN ( PENCIPTAAN PETA MINDA) Peta minda adalah satu teknik mengrafik yang sungguh berkesan dimana ia mampu membuka potensi pemikiran seseorang. Penciptaan peta minda bermula pada akhir 1960-an oleh Tony Buzan yang kini digunakan oleh jutaan individu di seluruh dunia. guru. merancang sesuatu seperti penulisan karangan. peguam. logik. kepekaan ke atas ruang dengan berkesan. . Para doctor . pegawai kebajikan dan banyak lagi pro-profesional yang bekerja dengan perasaan kemanusiaan.muzik. Peta minda boleh diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan di mana ia mampu meningkatkan pembelajaran dan pemikiran seseorang individu justeru melibatkan perkembangan diri. Peta minda digunakan oleh semua golongan daripada yang sangat muda hingga kepada yang sangat tua dimana mereka ingin menggunakan pemikiran dengan lebih berkesan. 6. projek dan sebagainya. KASUT UNGU : Kasut ini melambangkan kuasa rasmi. Mereka mempunyai kuasa dan mereka melakukan tindakan berdasarkan peranan rasmi mereka apabila perlu. Kita mempunyai peranan rasmi.melibatkan perasaan kemanusiaan. nombor. pegawai polis mempunyai peranan rasmi. Para doctor. imej. warna.