CAIET DE SARCINI

INSTALATII DE VENTILATIE 1. Generalitati Prezentul caiet de sarcini contine principalele conditii tehnice necesare realizarii instalatiilor de ventilatie pentru deservirea obiectivului de investitii " ................................................. " conform proiectului nr. ...... din data .............. . Prezentul caiet de sarcini trateaza urmatoarele aspecte: 1. Generalitati 2. Calitatea materialelor ce pot fi utilizate 3. Normative si standarde specifice 4. Executia lucrarilor 5. Tolerante de executie si montaj 6. Inspectii, teste, verificari 7. Protectia muncii Instalatia de ventilatie mecanica s-au proiectat pe baza breviarului de calcul intocmit in cadrul proiectului tehnic si a actelor normative in vigoare. 2. Calitatea materialelor ce pot fi utilizate Materialele componente (canale de ventilatie, piese speciale, guri de refulare si aspiratie, dispozitive pentru reglare, izolatii suporti) si caracteristicile lor sunt prezentate in antemasuratori. Au fost prevazute materialele noi, având caracterisicicile si tolerantele prescrise de standardele de stat sau fise le tehnice ale producatorilor. Toate materialele vor fi insotite de : . -certificatele de calitate ale furnizorilor care sa confirme realizarea

. Executia lucrarilor La electroventilatoare si aparatele de climatizare se vor face verificari cu privire la corespondenta dintre caracteristicile acestora si datele proiectului. constând din . -certificatele de garantie. intretinere in exploatare a produselor. probare.Norme tehnice de proiectare privind protectia la actiunea focului. Dupa asigurarea montarii orizontale se va verifica echilibrarea rotorului prin imprimarea cu mâna a unei miscari de rotatie. 3.caracteristicilor tehnice prevazute. Normative si standarde specifice Executia lucrarilor se vor face cu respectarea urmatoarelor prescriptii tehnice: . -certificatele de atestare a performantelor materialelor si echipamentelor.Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare. fara a se admite sageti sau devieri. Îmbinarile longitudinale ale tabelelor se vor face prin falturi duble pentru canale si piese speciale cu latura sub 1 m si prin falturi combinate. -fisele tehnice cuprinzând caracteristicile produselor si durata de viata in exploatare in care se mentin acestea.I5 . cu specificarea perioadei de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor.C56-85 . P11 0-83 .Normativ pentru verificarea calitatii si receptia luicrarilor de constructii si instalatii. Piesele speciale si canalele din tabla se vor monta an linie dreapta. 4. -instructiuni de montare. Inainte de punerea in opera toate materialele si aparatele se vor supune unui control cu ochiul liber pentru a se constata daca nu au suferit degradari sau deteriorari in timpul transportului si manipularii. Înainte de fixarea definitiva pe pozitie se va regla orizontalitatea asezarii ventilatorului si motorului electric din componenta cu ajutorul nivelei cu bula de aer.

Îmbinarile cu flanse vor fi prevazute cu garnituri de etansare confectionate din carton moale sau cauciuc. Îmbinarile transversale ale canalelor si pieselor specia le se vor realiza prin flanse. si dimensiunile acestora. forma. Înainte de montarea pe pozitie. caracteristicile functionale si corespondenta lor cu datele din proiect. . cu grosimea de 4mm. Asamblarea se va face astfel falturile longitudinale sa fie dispuse alternat pentru a nu se forma o cusatura continua. teste.confruntarea instalatiei executate cu proiectul.falturi duble sau simple intinse cu nituri sau cu sudura.la cele cu latura mai mare de 1 m. verificarea instalatiei de ventilatie va cuprinde urmatoarele operatii: .verificarea calitatii executiei tronsoanelor. se va urmari la fata locului amplasarea ventilatoarele si modul de racordare la tubulatura.1 din Normativul 15-79. a aparatelor de climatizare si a elementelor interioare ale ventilatoarelor. controlul starii de curatenie a canalelor si piesele speciale la interior. . pieselor speciale si imbinarilor si rigidizarilor cu incadrarea in tolerante prescrise in tabelul 22. 5. traseele. 6. verificari In conformitate cu prevederile Normativului I5-79 Anexa XII. se va asambla la nivelul pardoselii numarul maxim posibil de tronsoane si piese speciale. Inspectii. De asemenea. Tolerante de executie si montaj Tolerantele admise la executarea canalelor fata de dimensiunile nominale sunt indicate in tabelul 22. Distanta maxima dintre elementelor de sustinere ale canalelor si pieselor speciale va fi de 3m când latura mare este sub 400 mm si de 4 m când latura mare are cota peste 400 mm.1 din Normativul i579. se va verifica materialul din care vor fi confectionate tubulatura si piesele specia le . pozitia de montaj.

...Legea protectiei muncii nr.. a presiunii totale si a intensitatii curentului electric al fiecarui ventilator...... ... Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare .. 90/1996...verificarea etanseitatii canalelor de aer. ........Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice... 7... ..verificari electrice ale motoarelor de actionare a ventilatoarelor cu alimentarea electrica intrerupta si cu instalatia sub tensiune......... ... Protectia muncii Se vor respecta prescriptiile de protectia muncii prevazute in normativele urmatoare: .......verificari mecanice ale canalelor de aer si pieselor speciale. . ...1996. INTOCMIT. ..... .Norme generale de protectia muncii ....Probarea ventialtoarelor va consta in masurarea debitului.... VERIFICAT...ed..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful