Porovnanie slabých a silných stránok miest, ako vyplýva z výsledkov projektu POLYCE: Mesto Bratislava Silné stránky geografická

poloha, kvalitné ľudské zdroje, medzinárodné spojenie, intimita a ľudská mierka mesta kvalitné komerčné služby, zdravotné služby, ponuka kultúry, história, dobrá sieť verejnej dopravy, zeleň a kvalita života, medzinárodné spojenie, ponuka služieb, bývania, bezpečnosť ponuka služieb, kultúra a história, turistická atraktivita, poloha, atraktivita pre turistov, pre podnikateľov, kvalitná pracovná sila Slabé stránky absencia čitateľného a autentického brandingu mesta, korupcia, byrokracia, nízka kvalita verejných služieb, zeleň ponuka bývania, nízka kvalita verejných služieb, plán rozvoja mesta, individualizmus (nespolupráca s inými mestami), demografia, chýbajúce inovácie a financie pre vedu a výskum životné prostredie, doprava, byrokracia, korupcia slabá verejná doprava, slabé medzinárodné spojenie, chýba strategické plánovanie rozvoja

Praha

Viedeň Budapešť Ľubľana

Hodnotenie miest v 5 kľúčových indikátoroch:

Ďalšie informácie: www.polyce.eu Kontakt pre médiá: Andrea Hajdúchová, Slovenská technická univerzita andrea.hajduchova@stuba.sk +421 917 669 205

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful