Zemljine promjene i 2012: Poruke od Utemeljitelja

Sal Rachele

Izdavač: Living Awareness Productions PO Box 20545, Sedona, Arizona 86341, USA Prvo izdanje: Siječanj 2008 Website autora: www.salrachele.com

1|

Sadržaj:

Predgovor........................................................................................................ Zahvala............................................................................................................ Uvod................................................................................................................ Prvi dio – Neophodne početne informacije Poglavlje 1 – Priroda svemira......................................................................... Poglavlje 2 – Uzvišene podjele....................................................................... Poglavlje 3 – Sažetak povijesti Zemlje........................................................... U početku........................................................................................... Panova zemlja.................................................................................... Lemuria.............................................................................................. Uspon i pad Atlantide......................................................................... Uspon i pad Egipta............................................................................. Priča o Isusu........................................................................................ Poglavlje 4 – Prisutnost ET-a na Zemlji........................................................ Orion faktor........................................................................................ Sirianci................................................................................................ Drakos................................................................................................. Andromeda......................................................................................... Zeta..................................................................................................... Galaktička konfederacija.................................................................... Poglavlje 5 – Evolucija duše........................................................................... Dinamika evolucije duše..................................................................... Dijeljenje i integracija duše................................................................ Poglavlje 6 – Izdizanje i DNA..........................................................................

iii v vii

1 21 33 34 43 66 71 73 78 83 85 87 89 92 93 101 103 103 125 143

2|

Prikaz uspinjanja................................................................................. Priroda DNA........................................................................................ Drugi dio – Zemljine promjene i 2012 Poglavlje 7 – Precesionalno poravnanje......................................................... Događaji u 2017................................................................................... Utjecaj Nibira....................................................................................... Poglavlje 8 – Galaktičke promjene................................................................. Razvoj scenarija na Zemlji.................................................................... Specifične promjene unutar našeg solarnog sustava........................... Poglavlje 9 – Promjene na Zemlji objašnjene sa različitih točaka prednosti........................................................................................................... Antropološki podaci.............................................................................. Filozofija promjene............................................................................... Psihologija Zemljinih promjena............................................................ Metafizika Zemljinih promjena............................................................ Religija.................................................................................................. Duhovnost............................................................................................ Biologija............................................................................................... Okoliš................................................................................................... Geološke, geografske i klimatske promjene........................................ Tehnologija........................................................................................... Sociologija............................................................................................ Ekonomija............................................................................................ Politika................................................................................................. Poglavlje 10 – Uloga Zemljinih pomagača tijekom promjena.......................... Poglavlje 11 – Pregled života nakon promjena.................................................

143 154

165 171 174 165 190 194

201 202 204 206 222 226 231 233 241 242 247 253 258 269 275 313

3|

Predgovor Materijal u ovoj knjizi je sakupljen sa različitih radionica koje sam odrţao u Australiji 2006. godine, a takoĎer je sastavljen i od kanaliziranih poruka koje sam primio u Sedoni, u Arizoni u 2007. Puno paţnje je posvećeno da minimaliziram ponavljanje koncepata i da poveţem teme iz različitih tretmana. Informacije su originalno date u 2 e-knjige. Prva e knjiga sadrţi doslovan transkript poruka koje su primljene na Australskim radionicama. Druga e knjiga sadrţi nastavak tih ideja, koje su primljene kroz nekoliko sljedećih dana. Unosio sam te informacije u kompjuter kako su pristizale, sa minimalnim editiranjem. Prije nekoliko godina, tijekom meditacije, posjetila su me velika bijelo-plava bića sazdana od čiste svjetlosti. Oni nisu humanoidi, nego su slični zvijezdama ili energetskim loptama. Informirali su me da dolaze na Zemlju samo u vrijeme prijelaznog perioda, prije i za vrijeme velikih kozmičkih ciklusa. U tim porukama, detaljno su opisivali kozmičke cikluse – kada se pojavljuju, kako se odvijaju, i zašto se pojavljuju. Navode da je svrha ovog materijala pomoći ljudima da se pripreme za vrijeme koje uskoro dolazi. Kada pogledate svijet oko sebe i osjetite promjene u vama, već se nalazimo u vremenu koje je bilo navedeno u proročanstvima. Prvi veći ciklus koji se navodi u ovim porukama, dokumentiran je u Mayanskom kalendaru, a u drugim mjestima, kao precesionalni poredak planeta datuma 21.12.2012. Ali kao što ćete detaljnije vidjeti u drugom dijelu ove knjige, postoji i puno veći ciklus koji ne utječe samo na naš planet nego i na cijeli Sunčev sustav. Prije nego što se pozabavimo sa glavnom temom “Zemljine promjene i 2012. godina”, ova knjiga sadrţi neophodne osnovne informacije uključujući i istraţivanje psiholoških i duhovnih temelja ideja koje su vam prezentirane. Razumijevanje prirode sebstva, i svemira je esencijalna za razumijevanje multidimenzionalnosti ovih poruka. Primijetit ćete da Utemeljitelji često ţale što su zemaljski jezici neadekvatni za opisivanje podjela duša, ili sloţenosti grupa duša, vremenskih okvira i drugih pojmova spomenutih u knjizi. Dok neke od tih ideja moţete naći u časopisima kvantne fizike i učenjima škola ezoteričnih misterija, prosječnoj osobi teško je razumjeti te koncepte. Zbog toga se ideje u knjizi periodično ponavljaju, na malo drugačije načine. Ovo je moja druga knjiga na temu osobnih i planetarnih promjena. Prva knjiga se zove “Life on the cutting edge”. Ta knjiga je kanalizirana više kroz moje više Ja, nego kroz moje duhovne vodiče. Ako imate poteškoća u shvaćanju pojma gustoće, dimenzija, razina svjesnosti, i planeta postojanja, preporučam vam da pročitate “Life on the cutting edge”, prije čitanja ove knjige. Prvu knjigu moţete naručiti na mojem websiteu www.salrachele.com ili na adresi Sal Rachele, Living Awareness Productions, P.O.Box 20545, Sedona, Arizona 86341 USA.

4|

kao i nebrojenim vodičima i uzvišenim majstorima sa viših razina koji su me naveli da napišem ovu knjigu. Sal 5| . uključujući i mnoge duhovne učitelje koji su pomogli u prosvjetljenju čovječanstva. što izraţavaš Sebe kroz sve nas. Ţelim zahvaliti Celeste Korsholm za njen predivan umjetnički rad na naslovnici i BooksJustBooks na izdavanju knjige. i svima koji su mi dali ohrabrujuće povratne informacije i savjete.Zahvala Ţelim se zahvaliti mnogim ljudima koji su me inspirirali svih ovih godina. Ovdje na Zemlji. Hvala ti Boţe. što nastavlja proizvoditi neograničene varijacije inspirativnih iskustava kroz mene i sve duše u Kreaciji. Najviše od svega ţelim zahvaliti Stvoritelju Svega što postoji. ţelim zahvaliti onima koji su me podrţali u kupnji mojih e knjiga.

Našem kanalu se Utemeljitelji pojavljuju kao velike plavobijele lopte svjetlosti. većina informacija pristigla od Utemeljitelja je skinuta u formatu paketa u nadsvjesni um kanala. i primijetite kakve dojmove dobivate izmeĎu redaka. počet ćete shvaćati njihovo porijeklo i svjesnost. Preporučam vam da potraţite dodatne materijale. Te informacije se zatim šalju u svjesni um na prijevod u ovaj pisani jezik. zbog moje sposobnosti da premostim i izmiješam znanost sa duhovnosti. Kako bi Utemeljitelji mogli komunicirati sa nama.Uvod Utemeljitelji su grupa bića. koji pristiţu na Zemlju. Njihov najveći izazov je predstavljanje njihovog posla i komuniciranje iz njihovog svijeta u naš. od drugih grupa Kreatora. kroz druge kanale. Moj kanal je samo jedan od grupa duša i samo jedan od kanala. moraju sići sa svoje vibracije. obratite pozornost na energetsko stanje vašeg tijela. Mala porcija njihove svjesnosti će vas 6| . Kako čitate različita poglavlja. U većini slučajeva. Kako čitate ove poruke. Oni navode da moraju sniziti vibraciju malenog dijela sebe. da to nije lak proces. Bez obzira na to. Informacija se prenosi u viši um gdje se dekodira i prevodi u zemaljske jezike. 12-ta dimenzija je nepregledno carstvo Kreacije. kako bi mogli komunicirati na ovaj način. Objasnit ću vam to. Utemeljitelji često podsjećaju one koji čitaju ovu knjigu. Mi smo naveli puno detaljniji opis Utemeljitelja prema njihovim vlastitim riječima. U ovo vrijeme postoji toliko mnogo Bogova Kreatora koji se kanaliziraju kroz ljude. na način koji je prihvatljiv i koristan za ljudsku evoluciju. Nije tako jednostavno predstaviti vam kompleksno djelo iz svjesnosti koja je toliko naprednija u evoluciji od našeg običnog ljudskog razumijevanja. koje se postepeno spuštaju u Zemljinu atmosferu kako bi donijele informacije i prosvjetljenje čovječanstvu. sa onog što ja zovem 12-ta dimenzija. Ideje i koncepti predstavljeni ovdje teški su za objasniti ograničenim ljudskim rječnikom. od 12 te do 7me dimenzije. Utemeljitelji obično koriste ono što mi zovemo telepatski prijenos kako bi stavili svoje ideje u nadsvjesni um čovjeka. Utemelji telji su me odabrali za njihovog glasnogovornika. njihovi materijali će biti slični mojem radu. Zapamtite da je veza izmeĎu ljudi i Utemeljitelja energetska veza. koja postoji daleko iznad svega onog što ljudi mogu zamisliti. Iako će se činiti da se sljedeće poruke odvijaju u ţivoj konverzaciji izmeĎu 2 ili više entiteta. prije nego što pokušaju skidati informacije u moj viši um. i zbog mojih vještina verbalnog izraţavanja ideja. većina ovog materijala moţe se upiti na energetskoj razini čak i ako um ima poteškoće sa shvaćanjem pročitanog. kako bi čovječanstvo moglo razumjeti poruke svojim svjesnim umom.

Osvrnut ćemo se i na znanost o precesiji osi. Biti ćemo voĎeni da vam otkrijemo pravu prirodu DNA. Pogledat ćemo aspekte DNA koje naši znanstvenici ne razumiju. Ovaj materijal će vam pomoći da shvatite koncept vremenskih perioda. Utemeljitelji će objasniti različite aspekte promjena iz različitih polja studiranja. Zbog toga. tanko crijevo. nakon koje ćemo se osvrnuti na stvarnu povijest ţivota na Zemlji i ono što se često zove izvanzemaljska prisutnost na Zemlji i oko nje. duševnih partnera. obitelji duša. Nakon toga prebacit ćemo fokus na evoluciju duše i uzdizanje ili uskrsnuće. ali usprkos tome svi dijelovi tijela imaju svoje mjesto u velikom dizajnu. kao npr. U drugom poglavlju Utemeljitelji objašnjavaju prirodu promjena na Zemlji. sociologija. To nas ponovno vraća nazad na temu Eta. godini i galaktičku promjenu što to znači. dok u drugom poglavlju objašnjavaju uloge naših ET pomagača dok mi prolazimo kroz promjene na Zemlji. i u solarnom sistemu. Isto tako. filozofija. U trećem poglavlju Utemeljitelji nam daju pregled ET prisutnosti na Zemlji. zato što je sva priroda dio inteligentnog dizajna. je da snima izvanzemaljske ţivote duše. Kada izvadimo neki organ iz tijela. Probat će vam objasniti kako se duše dijele i što je fragmentacija duša. ekonomska i politička sfera. Svi dijelovi tijela imaju svoju funkciju. Objasnit će vam koje fragmentacije su poţeljne a koje nisu. Nakon znanstvenog objašnjenja promjena na Zemlji. sve što je Bog stvorio ima svrhu. Dozvolite porciji njihove energije koja rezonira sa vašom dušom. kako će to funkcionirati i zašto je to vaţno. grupa duša. i kako postići integraciju duše. koji su prethodnici stvaranja DNA molekule. Uloga takozvanog beskorisnog DNA bit će razjašnjena. Nema dijela na fizičkom tijelu koje nema svrhu. uključujući DNA svjetlosne ključeve i kodove. Zapravo u Boţjoj kreaciji nema smeća. Nakon toga osvrnut ćemo se na to kako bi ţivot na Zemlji mogao izgledati nakon ovih promjena. Objasnit će vam pojmove duša. Neki dijelovi imaju jako malu ulogu. Sve kreacije su aspekti Boţje Glave. biologija. da uĎe u vaš um i pomogne vam da se probudite. smanjimo funkcionalnost tijela do nekog stupnja. svaki dio DNA ima funkciju i jedna od funkcija (junk) beskorisnog DNA. Zadovoljstvo mi je da budem vaš domaćin dok vas Utemeljitelji vode na ovo veliko putovanje. Drţite se i uţivajte u voţnji! 7| . duša blizanaca i slično. uključujući i poravnanje u 2012. kao što je psihologija. Utemeljitelji će objasniti što je to Merkabah vozilo i kako ono funkcionira. Teme o kojima ćemo raspravljati u ovoj knjizi Počet ćemo naš put sa istraţivanjem prirode Svemira.omotati kada budete čitali ovu knjigu.

ali do nekog stupnja. kroz formu i uzorak. MeĎutim. Mi to preferiramo raditi pomoću metode koja se zove telepatska transmisija. Naše stvarno iskustvo je vama vrlo teško razumjeti. većina naše energije koja doĎe do vas. Nama je teško projicirati čak i mali dio nas u vaš svijet. mi smo to učinili vrlo marljivo. uvijek postoje drugi koji ga doslovno nadgledaju. ili radije kreativnu strukturu. Uključili smo svemirske zakone i principe. Htjeli smo ţivotni oblik. Iako. Prvo ćemo se predstaviti.” Mi razumijemo vašu zabrinutost. Dolazimo iz frekvencije koja je vrlo bliska realnom vremenu. to je bilo učinjeno sistemom pokusa i pogreške. Vi bi mogli reći da mi ponovno posjetimo naš eksperiment da vidimo kako napreduje. Kemičar dobije novac od fakulteta. To je bio vrlo ambiciozni projekt. Čak i sa ovom metodom. 8| . umnoţava i duplicira. kada smo dobili ovlaštenje od glavnog Boga da stvorimo ljudsku formu. Mi smo ono što vi zovete Bogovi Stvoritelji. Mi dolazimo u ovakvoj formi uvijek samo na početku i kraju svakog velikog kozmičkog ciklusa na Zemlji. Moţemo reći da glavni Bog (Boţja Glava) nadgleda eksperiment. Rijetko ga se ostavi samog da radi svoj posao. ovaj specifični lokalni svemir. mi smo Utemeljitelji. Samo jedan mali postotak naše energije dolazi kroz ovaj kanal. U tom smislu. Ja nisam eksperiment. isto kao što fakultet zaposli nadzorni odbor kako bi nadgledao kemičara koji razvija i istraţuje stvari u laboratoriju. Ovaj svemir je eksperiment Moţete reagirati na ovu rečenicu i reći: ” Ja sam neovisan entitet stvoren na sliku i priliku mog Boga. koja bi bila sposobna nastaniti osjetilne mehanizme (tijela) i koja bi imala virtualni pristup u svih 12 razina Stvaranja. znali smo da će biti izazov stvoriti atomsku strukturu koja će ujediniti svemir slobodne volje i predodreĎeni svemir zajedno u jednom organizmu. koji mi nadgledamo zajedno sa drugim grupama bogova stvoritelja. je upravo eksperiment više od ičega drugoga. širi. Mi smo u velikoj mjeri razumjeli kako se svemir povećava. zbog toga što imamo vrlo vaţne poruke za čovječanstvo. učitava se u različite kanale našeg višeg uma.Sal Rachele PRVI DIO Neophodne početne informacije Poglavlje 1 – Priroda svemira Dozvolite nam da se predstavimo Pozdravljamo vas. Što mislimo pod tim? Objasnit ćemo vam.

Kada god pričamo o specifičnim stanjima vibracija. Imate ono što zovemo treći stupanj zemljine gustoće. stijene i geološki slojevi koje nalazite u zemljinoj kori. imaginacije. Četvrta zemljina gustoća uključuje svijet višeg ljudskog i profinjenog intelekta – kao što je umjetnost. To radimo zbog toga što je Zemlja sklop različitih slojeva i razina vibracija ili gustoća. koji uključuje vegetaciju i biljni svijet. a kada pričamo o područjima postojanja. jer je ovo tek uvod u sljedeća poglavlja. u europskim zemljama ili na 9| . preporučujemo vam da pročitate knjigu “Life on the cutting edge” ako vam sada nismo u mogućnosti dovoljno dobro objasniti ove termine. seksualni instinkt. Suzdrţat ćemo se od objašnjavanja šeste do 12 te gustoće zasada. koristit ćemo različite pristupe i metode učenja. Većina informacija koja se daje ljudima šalje se u grupama podataka ili energetskim paketima. U prijašnjim radovima autor je objasnio u velikom opsegu svojstva svake gustoće i dimenzije. Iako je naš saţetak ispod vrlo lako za razumjeti. lovački nagon i slično. tada ćemo koristiti termin “dimenzija”. U poglavlju 6 navest ćemo nešto više o atributima 5 razine gustoće. metafizike i slično. Mi se spuštamo sa naše normalne vibracije 12– te gustoće. budne svjesnosti. samo je više prošireno i više sveobuhvatno. što je još uvijek jedva potencijalno u većini slučajeva. zatim se te informacije skidaju i “siju” u svjesni um. koristit ćemo termin “gustoća”. pričat ćemo o višim i niţim gustoćama i dimenzijama. kreativnosti. koji se odnosi na ţivotinjske forme i koji se moţe zvati vašim niţim ljudskim atributima kao što je raĎanje. Peta zemljina gustoća uključuje eterično svjetlo tjelesne forme čovjeka. Kod električne energije postoje transformatori koji prevode energiju sa visokog napona od 220 kilovolta na 220 volta. Riječi viši i niţi se odnose samo na specifične frekvencije. razmnoţavanja.Definicija gustoće i dimenzija U ovoj knjizi mi ćemo vam govoriti o gustoći i dimenzijama. muzika. Kako bi vam pomogli da shvatite našu percepciju Stvaranja. Imate ono što zovemo drugi stupanj zemljine gustoće. Zašto se informacije daju na taj način? Zato što postoji fenomen koji se zove “silaţenje”. Kroz naše poruke. što se u grubo odnosi na mineralno carstvo – kamenje. Imate ono što mi zovemo prvi stupanj zemljine gustoće . u viši um. Visoko nije bolje od niţeg. a ne na kvalitetu postojanja ili procjenu vlastite vrijednosti. svijet koji se pridrţava odreĎenih zakona i principa širenja tj. Kako bića više gustoće doživljavaju Zemlju Malo ćemo razjasniti stvari vezane na izazove i poteškoće s kojima se susreću bića više gustoće kada pokušavaju komunicirati sa ljudima na Zemlji.

Na primjer vaša riječ znanje. kako bi ih što bolje mogli razumjeti. U ovim porukama. Bog postoji 10 | . Sve dolazi od Boga. Ove informacije se prenose u format knjige. ţivotne oblike. principe. površine. što znači da su samo neki od vas postigli 5-tu razinu gustoće svjesnosti a mi smo na 12. filozofiji i psihologiji i da se nalazite na svjesnom duhovnom putu. i ponoviti neke od ideja koje smo predstavili. jer ne komuniciramo sa kanalom (autorom) i sa vama uţivo. Nećemo vam dati ono što vi zovete osnovna poruka. Tako se i naša energija prenosi na sličan način. Ovo uvodno poglavlje odgovoriti će na Vaše pitanje zašto vezano na zemljine promjene i dogaĎaje koji tek dolaze. i kako bi naše riječi došle kroz kanal u formi koju vi moţete shvatiti.110 volti u nekim sjeverno američkim drţavama. planete. u vaš sistem distribucije energije. kako bi asistirali i onom što se zove ţetva ili uzdizanje. i za vrijeme dok struja doĎe do vaše utičnice na zidu. pa iz tih razloga moramo paţljivo govoriti. galaksije. Uloga utemeljitelja Naša uloga je da doĎemo na planete na kraju njihovog kozmičkog ciklusa ili velikih cikličkih dogaĎaja. solarne sustave. DogaĎaji koji će se odvijati na Zemlji u sljedeća 3 desetljeća će imati velik utjecaj na sve zemaljske oblike ţivota. Pretpostavit ćemo da većina vas ima neko razumijevanje o znanosti. zakone. Jedna od velikih poteškoća koja se pojavljuje za vrijeme kanaliziranih poruka je semantika. Počet ćemo sa pričom o Postanku. moţda ima drugačije značenje nekome iz druge zemlje ili kulture. Ove informacije stiţu energetskim putem i velika većina tih informacija koja vam je data nema verbalni kontekst. napon je tisuću puta smanjen nego u visoko voltnim ţicama koje dolaze iz centrale. sile. Riječi su dizajnirane kako bi zadovoljile vaš intelektualni um. To je prilično teţak put za nas. dimenzije. gustoće. zbog naše nekompatibilnosti sa vašom vibracijom u cjelini. detaljno ćemo opisati promjene i objasniti ih sa više različitih stajališta. Neophodno je za nas da komuniciramo na vašim zemaljskim jezicima kako bi vaš um mogao napraviti odgovarajuću poveznicu izmeĎu energije koju primate i vaših svakodnevnih ţivota u onom što vi zovete vaš trodimenzionalni svijet. Naša inteligencija moţe pomoći pogurati duše koje ţele proći kroz proces uzdizanja. Priroda Stvaranja Neograničeni Stvoritelj stvorio je sve što postoji. energiju i svakako duh. uključujući sve svemire. lingvistika i terminologija. zvijeţĎa. Počet ćemo sa pogledom iz perspektive Stvoritelja. Sve je Bog. neophodno je da proĎemo kroz različite razine sniţavanja naše frekvencije kako bi vi mogli praktično iskoristiti informacije koje dobijete. moći. jer svako mjesto gdje se jezik koristi u ovoj formi ne razumije riječi na isti način.toj razini. pa je posebno teško razjasniti termine koje koristimo.

preko djetinjstva. odraslih iz bebe. Neke su ušle u svoje individualno stanje blizu trenutka začeća. tinejdţera. U početku Bog je stvorio ne samo Nebo i Zemlju nego i individualne duše kao ekstenzije samog sebe. kako bi istraţili vanjske svjetove Kreacije. dok su druge dolazile u parovima od 3. uvijek su postojale iznimke u pravilima. Dodatni valovi Stvaranja su slijedili nakon roĎenja drevnih duša. Uslijedile su bezbrojne varijacije. 4. sa dušama i grupama duša roĎenim iz Boţje Glave milijardama godina do današnjih dana. jedno i drugo i nijedno od toga. To na bilo koji način ne umanjuje vrijednost ţenskog aspekta Boga. Sve je bilo stvoreno na sliku i priliku Boga. da su ove osnovne informacije od vitalne vaţnosti za razumijevanje evolucije vaše duše. i iako su postojali točno odreĎeni uzorci roĎenja novih duša. Te “drevne” duše često su počele svoj put na 7moj razini i postupno se penjale do 12te razine. Bog je muško i ţensko. postojalo je samo nekoliko dimenzija. Duše su se pojavile u valovima kreacije. koje ovaj kanal zove 12 ta gustoća. Ideja da je Bog muško ili ţensko je pogrešna informacija koja se temelji na ograničenom ljudskom intelektu (i intelektu sličnih rasa u drugim svjetovima). Kako bi pomogli u objašnjavanju nekih pojmova u knjizi. dragi Kreatori. Iako ponekad pomaţe da zamišljamo Boga kao nekog sa osobnosti i ljudskom inteligencijom. i matematički precizna objašnjenja što se dogaĎalo u tim ranim danima Stvaranja. Većina vas koja čita ovu knjigu ste se pojavili za vrijeme vala kreacije sedme gustoće. To su Bogovi Stvoritelji od kojih smo mi jedan dio. Neke duše su roĎene kao usamljene iskre svjetla. Bog postoji u praznini. kako bi istraţivao i iskusio svoju vlastitu kreaciju na dubljoj razini. mladosti i konačno su bili odrasli tj zrele duše. kao bića sa 12 te gustoće. 11 | . ali ćemo pokušati ilustrirati dijelove Boga koji su vaţni za Zemljine promjene. Proces evolucije Mi osjećamo. Vaš jezik je nedostatan da opiše mnogo aspekata Boga. Bog postoji u svim vremenskim okvirima. 6 i 12 duša u grupi. Budući da je Bog sve. sa svim kreativnim atributima vaše Majke ili Oca Boga. bili su poput funkcionalnih odraslih ljudi. malo ćemo se osvrnuti na neke koncepte čovječanstva koji su krivo shvaćeni. Tada su oni odlučili sniziti svoju vibraciju. Vanjski svjetovi su tada vibrirali na 7moj gustoći i na višim gustoćama. dalje ćemo Boga u ovoj knjizi oslovljavati sa “On”.unutar i izvan vremena. Prve individualne duše su se odvojile od glavnog Boga prije puno milijardi zemaljskih godina. postupno odrastajući zajedno sa uzdizanjem. Zbog jednostavnosti jezika. Neke duše su roĎene u velikim grupama koje su se kasnije odvojile u manju grupu. Za vrijeme ranih dana ovog svemira. i trenutnog stanja na Zemlji. Jednom kada su opet bili na 12 toj razini. kako su uronile dublje u manifestiranu Kreaciju. iako je koncept postojanja u praznini nevaţan. vremenskim skalama i dimenzijama.

Izvor svega što jest. ali postoje aspekti vašeg svemira koji su stvoreni od Bogova Kreatora. Sve što doţivite u našem svemiru stvoreno je od Boga. Bog je mogao izaći van i dodirnuti svoju kreaciju i vratiti se u centar da bi podnio izvještaj što je otkrio. Da li znate da postoje neograničene količine Kreacije za istraţivanje? Unutar Stvoriteljevog konačnog svemira. Poput milijardi malenih bodlji na morskom jeţincu. i svugdje izmeĎu toga. Beskonačna Boţja Glava stvorila je sve. ali se nisu stopili sa Centrom i nestali.Mnogo vas je postavilo pitanje: “Da li se mi rodimo kao individualne duše i onda se ponovno vratimo u Izvor jednog dana u budućnosti?” Dat ćemo vam prijelazni odgovor na ovo pitanje. htjelo je iskusiti svoju vlastitu kreaciju kao individualne strane sebe. desetu. To bezimeno biće bez forme. došli do sedme gustoće i tada se vratili do Boţje Glave kako bi izvijestili o tome što smo iskusili. nakon što se rode. koji su dosegli razinu stvaranje kao njihovi roditelji. (Koncept 12 | . evoluirajući pritom kroz osmu. jedanaestu do 12 te razine. Da li ste to znali? Ponovno ponavljamo – Ovaj svemir u kojem se nalazite stvorio je jedan od Bogova Kreatora. Veliko Centralno Sunce. tako smo i mi naučili dovoljno kako biti potomak Kreatora. Ovaj lokalni svemir stvorili su bogovi kreatori Mi smo kao Bogovi Kreatori izišli iz Boţje Glave. To je slično procesu evolucije duša. Oni se ne vraćaju nazad u maternicu. bili smo kao djeca koja su odrasla i otišla na fakultet. dok su neki išli samo do 7me gustoće. devetu. nego postanu poput vas i stvaraju poput vas i u puno slučajeva su napredniji u svojoj kreaciji od vas. ili bilo koje drugo ime koje mu ţelite dati. našeg kreativnog izvora. Bog je odlučio da je svaki aspekt unikatan i da ima pravo istraţiti Kreaciju na unikatan način. što neki zovu Omniverse ili Multiverse. lokalni svemir u kojem ţivite zapravo je stvorio jedan od Bogova Kreatora. Kada smo dosegli 12tu razinu. U ovom slučaju naučili smo stvarati cijele svemire. Baš kao i roĎenje i odgoj djeteta. pa smo mogli izaći van i stvarati poput naših roditelja. To je sveprisutno biće znano kao Onaj koji Sjaji. sinova i kćeri od Boga. I malo po malo vraćali su se u Centar da izvijeste o tome što su iskusili. našeg boga oca/majke. Neki sun a 5toj gustoći. Taj proces sličan je raĎanju djece na Zemlji. i ne pokušavaju se stopiti nazad sa vašom fizičkom formom. svi svemiri se nalaze unutar otac&majka boţjeg vječnog svemira. sa osjetilnim ticalima na kraju svake bodlje. A opet. Zbog toga su neki aspekti Boga otišli sve do treće gustoće. (Ove riječi smo jako pojednostavili kako bi iskoristili mogućnost vašeg jezika. kako bi beskonačni svemir mogao biti doţivljen do maksimalnih krajnosti.) Kada se aspekti Boţje Glave protegnu u njegovu Kreaciju.

Postoji Omnisvemir ili Multisvemir kako ga god ţelite nazvati. Vrijeme i beskonačnost Naučili ste da Bog postoji izvan prostora i vremena. Prava priroda vremena i prostora je zapravo neizmjerno različita od onog što vi moţete percipirati. sve dok se pridrţavamo svemirskih principa tog odreĎenog svemira u kojem se odvija kreacija. Ako postoji deset milijardi duša koje su evoluirale nazad na 12tu gustoću. U stvari. Ako moţemo definirati Boga kao sve što postoji. kao i sve ljudske kreacije. Postoje nepromjenjivi aspekti Boga ali oni generalno nisu dostupni vašoj razini svjesnosti zato što vi percipirate pokret. ne postoje granice u stvaranju. Kreator ovog svemira je zapravo bog kreator koji je takoĎer i stvorio produţene verzije sebe u vašoj formi. i da postoji nepromjenjiv i vječni aspekt Boga. i svaki od tih svemira sadrţi duše kao ekstenzije svakog boga stvoritelja. I vjerojatno postoje ono što bi vi nazvali podsvemiri koji bi bili dodatne kreacije svake od tih ekstenzija duša nakon što one evoluiraju na 12tu razinu i počnu stvarati nove duše i svjetove. ali smo to spomenuli kako bi vam pomogli razumjeti vaš koncept tko smo mi kao bogovi Kreatori. te univerzalnih principa Omnisvemir ili Multisvemir. 13 | . Multi svemiri Dozvolite da ponovimo gore navedene ideje na malo drugačiji način. Dio Kreacije koja je stvorena od Boga kroz bogove kreatore su razine od 1 do 6. To su vanjske razine Stvaranja. Percepcija beskonačnosti je samo moguća kada pokret ne postoji. nije vaţno da li je vaša planeta Zemlja stvorena direktno od oca/majke Boga ili bogova Kreatora.spola postaje beznačajan nakon 7me gustoće. zato se tako izraţavamo). Još jednom vas podsjećamo da je ovo teţak predmet za raspravu na vašem ograničenom jeziku. koji uključuje i roditelje od boga kreatora. tada ta definicija mora uključivati sve svemire koji postoje u Omnisvemiru i sve kreacije bogova kreatora. Vrijeme je u vašem svijetu definirano kao mjera relativnog pokreta. koji stvara ideju vremena i prostora. U vrlo visokim sferama kreacije. U biti to nije vaţno. To je dar slobodne volje koja vam je dana. ali koristimo vaš ograničen jezik. tada teoretski postoji 10 milijardi različitih svemira. pa prelazimo na sljedeću temu. Vi kao duša imate slobodu da istraţujete bilo koju od tih 6 razina. U osnovi.

Kasnije ćemo reći još nešto o tome. to je uzorak koji se pojavljuje u prirodi koji moţe biti stvoren umjetno pomoću rekurzivnih funkcija u matematici. Postoje aspekti Boga. Korijen i stabljika biljke stalno stvaraju grane i šire se. Tako da je funkcija jednaka jednom atributu Boga. 14 | . i zbog svih praktičnih razloga reći ćemo da se kreacija dogaĎa u beskonačnosti. To nije onaj isti aspekt Boga koji se ne mijenja. i aspekt je Boga koji još ne poznaje sebe. dijeli. Isto tako. Uzorak unutar sjemena biljke dio je nepromjenjivog aspekta organizma i samoga ţivota. rastu. isto kao što i postoje aspekti Boga koji stalno stvaraju i šire se u nemanifestirani. Takav uzorak se stalno mijenja. Ali se ipak funkcija koja pokreće fraktal ne mijenja. mi i sve duše kreacije su aspekti našeg jednog Kreatora i vi i mi sadrţimo aspekte Sebstva koji se ne mijenjaju. rastu u svjesnosti.kreativni proces dogaĎa se u drugačijem obliku od onoga što vi zovete linearnim vremenom. proširuju. Vi. smanjuje se. jednom boţjem principu. širi se. Unutar spektra koji stalno evoluira. koji se ne mijenjaju. koji su sveprisutni u kreaciji. Na primjer pogledajte fraktal. poput fraktala. Medij u kojem organizam raste je sličan nemanifestiranoj praznini. To je ono što bi mogli nazvati nepromjenjivim aspektom Boţje Glave. postoje stalni principi koji upravljaju promjenama. koji je nepromjenjiv unutar zadanog svemira (specifičnog fraktala). i zbog toga što neprestano mutira u nove konfiguracije materije i energije (bez obzira da li se radi o materiji sa 3. gustoće ili nedefiniranom bivstvu sa 12. Moţete si to zamisliti kao biljku koja raste u tekućem mediju. Budući da je Bog sve. Svi aspekti fraktala sadrţe funkciju fraktala. Zapravo vi ţivite u linearnoj i ne linearnoj stvarnosti istovremeno. Ta proizvodnja energije i inteligencije postupno ulazi u gušće aspekte nemanifestirane praznine. Ali budući da je kreacija proces ekstenzije i ekspanzije. postoji mnogo aspekata Sebstva koji se stalno mijenjaju. Postoje aspekti Boga koji se mijenjaju i aspekti Boga koji se mijenjaju. Funkcija koja stvara fraktal je nepromjenjiva. skuplja. Nemanifestirana praznina se moţe povezati sa 13tom dimenzijom. raste. Fraktal je bog i funkcija koja stvara fraktal je isto Bog. ako ţelite to tako reći. dok se fraktal konstantno mijenja. isto kao što svaka stanica u vašem tijelu sadrţi vaš DNA otisak. postoji aspekt Boga koji se stalno mijenja. prazni aspekt Sebstva. sve dok ne ispune medij u kojemu rastu. evoluiraju. tada je i linearno vrijeme dio Boga. i ujedinjuje u beskonačnost. Aspekt koji se ne mijenja stvara zračenja koja potječu od centralnih sunca različitih svemira. gustoće).

15 | . više ne moţete napraviti sve što ste dotada mogli na 12toj razini. Više o prosvijetljenoj djeci naći ćete u sljedećem odlomku. Što se dogaĎa kada bića više gustoće snize svoju vibraciju? Moţete reći Utemeljitelji su sa 12te gustoće. ali zbog slobodne volje. a više o procesu uzdizanja u poglavlju 6. To je dio trenutačne uzvišene podjele. Nešto više ćemo reći o tome u drugom dijelu ove knjige.Vi ste svi potencijalni bogovi stvoritelji Sve duše evoluiraju. svrha naše komunikacije s vama je da vam pomognemo da se uzdignete na više razine gustoće. Što sve vas očekuje u sljedećoj fazi vaše evolucije je sposobnost postepenog prelaska kroz 4tu u 5 tu gustoću. postepeno ćete i vibrirati na 12toj razini. Ali. Ovdje su kako bi vam pomogli u svakodnevnom ţivotu. Većina vas koji ste roditelji. a istina je. da mi moţemo napraviti većinu stvari koje vi moţete samo pojmiti. reflektiranjem aspekata vaše vlastite svjesnosti nazad prema vama. Tamo gdje uloţite većinu vaše dominantne energije. Neki od njih nisu nikad bili na Zemlji u vašem linearnom vremenu. Neki od njih su prošli fizičko uzdizanje iz nekog drugog svijeta prije nego što su došli na Zemlju. moći ćete postati vodiči drugim dušama koje se ţele inkarnirati na Zemlji kako bi iskusile fizičku stvarnost ţivota i sudjelovale u evoluciji vaše vrste. Oni bi trebali biti svemogući. kako bi donijela znanje o tim iskustvima na vašu zemaljsku razinu. morat ćete biti u stanju fokusirati se na 3 razinu dovoljno dugo kako bi komunicirali sa tom razinom. ili zakon privlačnosti kaţe postajete ono na što se fokusirate. ali kad kaţemo postepenog. Prosvijetljena djeca su ovdje kako b i pomogli ubrzati svjesnost i razumijevanje vašeg vlastitog procesa uzdizanja. kako bi to mogli napraviti mi moramo odrţati našu vibraciju 12te gustoće. Jednom kad snizite vibraciju. to je razina na kojoj vibrirate. Kada vam se podigne svjesnost i shvatite tko ste i uključite više aspekte Sebe. Zakon sličnosti kaţe da slično privlači slično. Da li smo dovoljno jasni? Kao što smo naveli ranije. da ste svi bogovi kreatori. a da bi to napravili morate sniziti svoju vibraciju puno ispod 12te gustoće. Kako vi postepeno povisujete svoju vibraciju i svjesnost i uključite vaš stvarni potencijal. imate djecu koja su došla iz svjetova više gustoće. ali ako odlučite doći pomoći ljudima sa 3 razine da se probude i prijeĎu na 4 ili 5 razinu. pa ako se fokusirate na 12tu gustoću. kako bi učili što brţe. Oni koji dolaze na Zemlju tokom ovom prijelaznog perioda su često visoko razvijene duše koje ţele sudjelovati u velikoj avanturi poznatoj po imenu Galaktička Pomak. Neka djeca koja su se sada inkarnirala su već ţivjela i prije na Zemlji. neke duše evoluiraju brţe i sretnije od drugih. U poglavlju 2 ćemo objasniti različite podjele koje su se pojavile na Zemlji u ovo vrijeme. s vremenom ćete shvatiti da ste svi bića 12 gustoće. Vaša djeca su daleko ispred u evoluiranju prema bogovima kreatorima nego vi.

Ta kontrakcija vremena djelomično objašnjava činjenicu da je Bog stvorio svijet u 7 dana. pa je takav ljudski oblik povoljan za 4tu razinu. Moţete kroz nju vidjeti. Moţemo ga ubrzati. prije nego što se duša spustila na 3. Moţemo promijeniti našu svjesnost i percepciju. Postoje različita vozila za doživljavanje različitih gustoća Vaša fizička forma. milijuni godina se mogu činiti samo kao par dana. sa osnovnom animalnom inteligencijom. To je esencijalna priroda vremena na višim razinama.razinu) je čista svjetlosna vibracija. tada već sad moţete vizualizirati bića sa 7 gustoće. ono što vi zovete inteligentna svjesnost. Forma 5te gustoće ne stari i ne umire. Nekome sa svjesnosti 12 razine. 16 | . moţemo manipulirati vremenom pomoću naše volje. Na 4. Ako ste vidoviti. gustoći ljudsko biće postaje svjesno sebe kao duše i uči kako stvarati koristeći svoje mentalne sposobnosti. isto kao što moţemo promijeniti i vrijeme. Takvo tijelo 6 gustoće postoji u obliku čiste svjetlosti. unazad. Sebstvo sa 8. a kazete su poput naše percepcije. gdje moţemo brzo premotati pjesme unaprijed. Na 4toj gustoći ta osnovna inteligencija je presvučena sa višim umom. Kazetofon se moţe povezati sa našom svjesnosti. tako da izgleda ljudski. Tako smo dizajnirali DNA da prelazi iz ugljične tjelesne baze u silicijsku svjetlosnu formu. U carstvu naše čiste 12te gustoće. usporiti. gdje su um i tijelo povezani jedno s drugim. Kao da je jedno biće sastavljeno od mnogo podbića. koju vi zovete vaše tijelo posebno je dizajnirana za treću i četvrtu gustoću. Tijelo 7 gustoće. gustoće se često naziva nadduša. proširiti. ali je vrlo prozirna. To radimo na sličan način kao što radi snimač na kazetofonu. Vozilo koje se koristi za doţivljavanje 5te dimenzije je eterična kristalna svjetlosna forma. je dovoljna za treću gustoću. tijelo koje koristi silicij kao bazni element umjesto ugljika. osim što je puno više blještavo nego tijelo 5te gustoće. a ne kristala(silicija) kao na 5 gustoći. moţemo trepnuti našim očima 12 razine i u to vrijeme moţe proći milijun zemaljskih godina (ali mi zapravo nemamo oči jer nemamo ni forme). (tj. Forma 8.zapravo mislimo brzog jer nekoliko godina ili par desetljeća nije ništa u odnosu na veliku shemu kozmosa. koja ostavlja otisak ljudske forme. Ovo ugljično tijelo koje sada nastanjujete će biti kemijski promijenjeno u svjetlosno silicijsko tijelo za vrijeme procesa uzdizanja. gustoće koja odgovara vašoj izvornoj duši. gustoće se pojavljuje kao grupa kolektivnih duša. Fizička forma. skupiti i koristiti ga na svoju korist. svirati pjesme normalnom brzinom. Na višim razinama. ili čak moţemo izvaditi kazetu i staviti drugu. To je ono što vi zovete metafizičko stanje. Forma 6te gustoće ima slično tijelo kao i 5ta gustoća.

Vidjet ćete neka ponavljanja. Ona se nalazi točno u centru Boţjeg bića. Pokrivač 11 gustoće prevučen je preko oklopa 12te gustoće. Nastaviti ćemo oslovljavati Boga sa On. pa zamislite Boţju Glavu sa tijelom jeţinca sa milijardama iglica koje izlaze iz tijela. Izgledaju kao jastučići za igle. a svaka bodlja predstavlja individualnu dušu. Aspekt duše na 10. Duša na 9 gustoći moţe biti povezana sa serijom manjih grana koje su spojene zajedno i rastu zajedno iz debla. to je kraljeţasto biće koje ţivi u plitkim vodama zemljinih mnogobrojnih oceana. 17 | . Taj oklop 12. U poglavlju 5. bez ikakvog realnog opisa. Gustoće je veća skupina duša. Za opis 8. gdje postoji centralno stablo ili temelj. Bog je stvorio individualne duše kao ekstenzije sebe. Samo jednostavno postoji Bog. 12. a razlikuju se po malim jedinicama energije koje prodiru na van iz tijela drveta. i velikih grana koje rastu iz trupa drveta. Postoje razine ili gustoće. atmična. razine. i 10. to bi bilo kao da je vanjski oklop povezan direktno sa unutarnjim tijelom jeţinca. Sistem korijena i grana su direktno povezani u tijelu organizma. koja je intimno povezana sa Boţjom Glavom. koja se moţe prikazati kao pokrivač koji je usko prevučen preko oklopa. Za one koji ne znaju što je morski jeţinac. gustoće moţemo koristiti analogiju drveta. jedan veliki korijen koji je povezan sa zemljinom korom. jer u vašem jeziku ne postoje riječi koje bi je opisale. isto kao i mi. gustoći moţemo prikazati kao sistem grana drveta. ima komponentu 11 razine. Budite strpljivi s nama kako bi razjasnili odreĎene stvari koje smo naveli prije. Ta 9 razina se u vašem svijetu često naziva atmična. monadična ili Sebstvo Avatara. Opisi naše stvarnosti neće biti točni. osim onog kao materijalne promjene. i postoji linija razgraničenja ili komad diskontinuiranog materijala. pa ako bi to htjeli prikazati analogno sa morskim jeţincem. koja je takoĎer povezana i sa samom planetom Zemljom. i taj proces grupiranja se nastavlja sve do 12te gustoće. Neki od njih su ljubičaste boje. koji ukazuje na to da se sada dogaĎa nešto drugačije i da je jedinka sada puno dalje od centra organizma. razina individualne duše je direktno povezana sa Boţjom Glavom. svake individualne duše. ili nadduša nadduše. Zapravo. 9. nigdje ne postoji podjela i separacija u Kreaciji. Oklop je direktno povezan sa centrom organizma. Kako bi ponovili prošlu lekciju. više ćemo objasniti prirodu i evoluciju duše kroz spektar gustoća. isto kao i bodlje na morskom jeţincu. koja su namjerna. ali zbog jednostavnosti mi ćemo je zvati glavna nadduša. Mi smo ekstenzije Boga Sada ćemo objasniti Kreaciju iz malo drugačijeg aspekta nego što smo to opisali na početku ovog poglavlja.Forma 9.

Ponovno vas podsjećamo da je koncept duša koje se ponovno spajaju sa Boţjom Glavom pogrešan. I kada se ponovno vratite do Boţje Glave nastavljate svoj razvoj sa punom svjesnosti odrasle duše. Lišće i cvjetovi koji predstavljaju 7. tada ste počeli sljedeću spiralu evolucije od 7 do 12te razine. ovisno o tome kakva je konfiguracija duše. Svaki dio je kompletna i cijela samostalna jedinka.Osma razina. ili nadduša šalje van individualne aspekte sebe. tijelo. neke su došle direktno u 12tu gustoću. vlasi. U analogiji morskog jeţinca. 5. Proces podjele i grananja od 12te do sedme razine obično se pojavio odmah. bez pune svjesnosti što vas dalje čeka. i Boţjih razina na način koji to prije niste iskusili (kada ste prvi put izašli iz Boţje Glave). imaju vlakna. Duše obično izrone iz Boţje Glave u različitim valovima. 7 razina duše su lišće i cvijeće na manjim grančicama drveta (8. Svaki od tih 12 segmenata je stalno povezan sa naddušom i naravno sa Bogom. Drugi način objašnjenja bio bi da ste potekli iz Boţje Glave kao dječje duše. 3 ili 2. glavne nadduše. Neke nadduše se samo podijele na 6. ali većina prvih duša je iskusila individualnost na 7 razini. tučke i prašnike koji rastu iz njih. iako na 5 i 6 razini ne postoji proces raĎanja u smislu kako ga ljudi doţivljavaju. razine. Ţarci na kraju svake bodlje se mogu povezati sa senzornim mehanizmima koji se kreću po 6. koji postanu duše 7 gustoće. tj. pa moţemo reći da ste došli direktno iz boţje glave kao bića sa 7 razine (individualne duše). Na 4 toj razini proces je vrlo sličan procesu raĎanja treće razine. koje takoĎer rastu iz većih grana drveta (9. i drugim svemirima. Postoje izuzeci u vašem svemiru. 4 i trećoj gustoći. Podjela duša je proces u kojem individualne duše izlaze iz nadduše. Uzdiţete se do 12te razine i pune 18 | . kako bi iskusile područja sedme dimenzije. Povećavanje gustoće duše se javlja kroz podjele ili fragmentacije. To se dogaĎa na različitim gustoćama. Kada ste se uzdigli u vibraciji nazad do 7 razine. pa proţivljavate iskustvo nadduše. duša doţivljava iskustva u svjetovima niţe gustoće. To su individualne nadduše. ali najčešća konfiguracija je podjela na 12 segmenata. To se moţe prikazati kao aspekti duše koji doţivljavaju svjetove niţe razine. ali najčešće razina 8 izlazi u razinu 7. isto kao što se stanice podijele i postanu nove potpune stanice. razinu. Različite konfiguracije duše Svaka od 6 niţih razina ili gustoća duše stvara oblik u kojem doţivljava tu odreĎenu razinu ili gustoću. duše 7. liči manjim granama koje rastu iz većih grana 9 razine glavne nadduše. Pa tako i DNA molekula postaje gušća kroz neke oblike procesa raĎanja. Na 8 gustoći nadduša obično raĎa 12 individualnih dijelova. 4.razine nadduše). razina glavne nadduše). U vrlo ranoj Kreaciji. vanjske razine duše su poput individualnih ţarki ili iglica morskog jeţinca. Kroz svaki senzorni mehanizam tj.

U jednom od tih valova vi ste izašli iz Boţje 19 | . dok druga odlazi na 3. tada će član koji je na višoj razini njeţno ali čvrsto podsjetiti člana niţe razine na razloge njegovog silaska. da postoje dijelovi duše koje nisu dio nekog većeg samostalnog entiteta (nisu nastale podjelom ). koji su se dogodili prije 100 milijuna godina. ali ste samostalna bića. Toj ideji ćemo se vratiti u 5. kako ona evoluira i kako se dijeli i fragmentira. Vratiti ćemo se na raspravu o nadduši i njenoj podjeli. Ne brinite se ako vam je ovo teško pratiti. obično na 6toj ili 7 razini. Prijenos energije koji dolazi sa našim riječima. Ili 4. ovisno o tome što je potrebno odreĎenoj duši. će postepeno dozvoliti da vam ovi koncepti postanu jasni. Priroda i putovanje nadduše Većinu vremena. Mi smo jedni od tih bogova stvoritelja.toj razini. i toga tko je on zapravo na višoj razini. a postoje i iskustva zbog kojih se duša cijepa na komadiće koji nisu samostalna bića. poglavlju. ili moţe istraţivati više razine i svjetove i ostaviti inkarniranog člana samog. na 3. Uzvišeni sudionik para. gustoću. Ponekad se obje duše blizanke spuste na niţe gustoće istovremeno. gdje smo mi u mogućnosti kontaktirati sa našim kanalima. ali zasada vam samo dajemo pregled konstrukcije svemira. uključujući i ovaj kanal sada. Neke duše su iznikle u vrlo ranom stadiju Kreacije (iz perspektive zemaljskog vremena) i ponovno su evoluirale u bića sa 12te razine. I 4. Oni se zovu bogovi stvoritelji. bogovi na svoje vlastito pravo. To ćemo objasniti u poglavlju 5. To se dogaĎa kako bi se očuvao integritet člana para koji se spustio na niţu razinu. Maleni dio naše energije se projektirao na 7. rijetko putuju u iste svjetove. duše blizanke krenu sa više gustoće i tada jedan sudionik para odabere istraţiti vanjska carstva Kreacije.Boţje svjesnosti. Kasnije ćemo istraţiti svojstva duše. Većina vas koja čita ovu knjigu je iznikla za vrijeme jednog od velikih valova kreacija. ali u tom slučaju. moţe voditi inkarniranog sudionika sa više razine. sposobna za stvaranje čitavih svemira. Ovaj kanal odreĎuje 12 dijelova nadduše kao primarne članove obitelji duše. njegove svrhe na toj razini ili misije. Napravit ćemo saţetak svega što smo do sada naveli vezano za kreativni proces. Objasnit ćemo ideju. ili primarne podjele duše. Obično jedna ostane na višim sferama. razine od 1 do 5. Vrlo je rijetko da se obje duše blizanke inkarniraju na Zemlji u isto vrijeme. postoje procesi zbog kojih se duša osjeća odvojeno ili zarobljeno. U niţem ili višem carstvu Kreacije. gustoću. Ako dio duše blizanke koji doţivljava vanjske gustoće ostane zarobljen u toj gustoći (identificira se sa tom gustoćom i zaboravi da je dio cjeline). dok drugi sudionik para ostane uzvišen. djeca koja odrastu da postanu kao svoji kozmički roditelji.

da se vidi kako će se Kreacija odvijati. i oslobodit ćete se iluzije niţih svjetova. stvorila serije Boţanskih odreda (detaljnije u sljedećem poglavlju). Intenzitet iskustava duše u inkarnacijskom procesu je uzrokovao da većina duša zaboravi tko su. prijeĎu na 5. nepredviĎen od Kreatora. duše su se polako uspinjale kroz niţe razine gustoće. većina istih boţanskih principa se primjenjuje i u tim lokalnim svemirima. ali ćemo se potruditi da fizičku evoluciju zovemo evolucija i/ili mutacija ovisno o brzini promjene vrste. Kreator je eksperimentirao sa puno različitih mogućnosti. Evolucija ima 2 definicije. Kako se to dogodilo. Jednog dana ćete se potpuno prisjetiti vaše prave esencije. kompleks ljudskog tijela i uma 2 Progresija svjesnosti duše sa niţih na više razine gustoće Zbog ovih lekcija koristit ćemo se ovim definicijama naizmjenično. Kao svaki dobar znanstvenik u svom laboratoriju. gustoći vibracije. mi smo odigrali centralnu ulogu u stvaranju oblika kojeg sad nosite. i 20 | . I tako je Boţja glava u svojoj beskrajnoj mudrosti. Nakon mnogo milijuna zemaljskih godina. Tada ste mogli birati da li ţelite istraţivati svjetove niţe gustoće (ispod 7. uključujući i vaš svemir. razinu i ulazite u 4. ili ţelite evoluirati sa sedme na 12tu razinu. Nakon što su zaboravile svoj pravi identitet. svi svemiri nemaju ono što vi nazivate slobodna volja. Dodijelio je nama i drugima da projektiramo DNA molekulu. To je princip koji se primjenjuje samo u malom postotku. Pad iz milosti je bio dogaĎaj stvoren po slobodnoj volji. Iako su mnoge svemire stvorili bogovi kreatori. Kada je Boţja glava dala dušama slobodnu volju. Slobodna volja i Pad iz milosti Postoji nekoliko Boţanskih principa koji se primjenjuju pri stvaranju i odrţavanju različitih svemira i galaksija. moţemo reći da je to bio svojevrsni eksperiment. One su počele vjerovati da su tijela ( i osobnosti povezane sa tim tijelima). U ovo vrijeme. Te odluke odreĎuju tijek evolucije. 1 Progresija inteligencije unutar danog ţivotnog oblika. vi ste se uzdigli na 3. Iako. Neki od vas se pripremaju da sa 4. Opis karakteristika svake pojedine gustoće je dan u različitim dijelovima ove knjige. u vašoj evoluciji duše. mi smo usavršili aspekt DNA koji se odnosi na ljudsku formu. gdje su se duše zarobile na niţim razinama. kao npr. Iako je Bog u osnovi ostvario sve forme. da vam osiguramo vozilo sposobno za doţivljavanje svjetova niţih razina i gustoća do najmanjih detalja. Kako bi nas bolje razumjeli.razine).glave na 7. pogledajmo definiciju evolucije. jednu od preteča ţivota u ovom svemiru. Svrha ove forme je naravno bila. vaše duše. Bez Boţanske intervencije. a ne direktno Boţja glava. taj dan bi vjerojatno bio daleko odgoĎen.

baš kao što su i vaši roditelji. moderan kompjuter.duševnu evoluciju. Prije nego što objasnimo Boţanske odrede. Jednom kada odrastu. Vi tada moţete i sami postati roditelji. bez obzira na našu razinu vibracije. koristite kotač reinkarnacije. ima svoje početke u vakumskim tubama. Iako nemamo točnu metodu kojom bi opisali te uzorke na vašem jeziku. koji je jedan od Boţanskih odreda koje ćemo objasniti u sljedećem poglavlju. magnetskim vrpcama i pisaćim mašinama. ali su samostalni bogovi po svom vlastitom pravu. sigurno se nećete vraćati nazad u majčinu maternicu. sposobne za stvaranje čitavih svemira baš kao što to mogu i njihovi roditelji. Ne sasvim poput nas. Vi dolazite iz majčine maternice i postepeno rastete i razvijate se u potpuno funkcionalnu odraslu osobu. biljnoj i ţivotinjskoj evoluciji onoga što biolozi zovu prirodna selekcija. vaţno je osvrnuti se na analogiju danu u ovom poglavlju. a dušu kao operatora mašine. kao kotač reinkarnacije i /ili spiralu uzdizanja. postoji mnogo načina kretanja kroz različite razine Kreacije. Kompjutor koji koristite kako bi čitali elektroničke tekstove. Iako vi imate slobodnu volju unutar niţih svjetova. koje je dio spirale uzdizanja (još jedan od Boţanskih odreda). koristit ćete eterično kristalno svjetlosno tijelo. Kako se uspinjete na 5. Kako se vaša duša penje kroz tih 7 dimenzija. 21 | . Kao prvo. isto kao što inţenjer treba brz. I 6. Dimenziju. vi takoĎer imate i veličanstvenu unaprijed odreĎenu sudbinu da postanete bogovi kreatori. U vašoj 3. Postanu svjesne da su dio Svega. ali nadamo se da ste nas razumjeli. jer je svaka duša unikatna i ima specifični doprinos za Kreaciju. Najbolja analogija kojom to moţemo objasniti je proces ljudskog raĎanja. I 4. imala je svoje početke u mineralnoj. potrebno joj je vozilo koje odgovara odreĎenom području u koje ulazi. Na Zemlji postoji zabluda o tome kako duše postiţu jedinstvo sa Bogom. Nemoguće je ne biti jedno s Bogom. potrebno joj je tijelo prigodno za svaku razinu. Dimenziji. Duše izviru iz Boţje glave kako dječje duše. relativno jednostavna ideja je zamisliti fizičku formu kao mašinu. budući da je Bog sve i mi smo svi dio svega. dok je srednjoškolski student zadovoljan i sa osnovnim modelom. Postoji 7 dimenzija koje zahtijevaju neku vrstu vozila kako bi ih mogli direktno iskusiti. Ova fizička forma koju nosite. Ali ideja da se duše izdiţu na višu i višu vibraciju i nakon toga spajaju sa Boţjom glavom je netočna. sofisticiran. Kako vaša duša evoluira na sve više frekvencije svjesnosti. baš kao što smo i mi. dio jedinstva kreacije. i postepeno rastu i razvijaju se u odrasle duše. mi smo svi jedno s Bogom. Postoji puno konfuzije oko fizičke i duševne evolucije. one postanu kao njihovi boţji roditelji. ovisno o razini svjesnosti duše. nastavljajući pritom produţenje linije. Kao što smo prije naveli. Jednom kada ste odrasla osoba. Svrha ove fizičke forme koju nosite je da dobijete direktno iskustvo vanjskih područja Kreacije.

Bog je u svojoj neograničenoj moći i milosrĎu. Važeći odredi Postoji nekoliko glavnih velikih odreda izdanih od Boţje glave koji su vaţni za vaš razvoj. Vaţno je odmaknuti se od procjene i jednostavno prihvatiti da Kreacija ima nesavršenosti. 920 godina 22 | . Kao što znate. U nekima od vaših razvijenih zemalja.U poglavlju 5 više ćemo pričati o evoluciji duše. ali tema ove knjige su promjene na Zemlji i 2012. vi jednostavno prihvatite realnost nadogradnje vašeg kompjuterskog sistema. ali to je način na koji duše istraţuju stvorenu Kreaciju. Galaktičke promjene. koji su stvoreni nakon otkrića problema unutar originalnih propisa i zakona. što djeluje a što ne za evoluciju duše. Kako bi ispravio pogreške unutar originalnog dizajna. Bog je učio kroz sistem pokusa i pogreške. Sljedeća analogija koja je primjerena su zakoni unutar sustava koji upravljaju individualnim drţavama na Zemlji. ili koje stvaraju iznimke u pravilima. Vrlo jednostavna alegorična i metaforička analogija je ova – za vrijeme istraţivanja Njegove vlastite kreacije. neke ispravke su napravljene periodično. raspravit ćemo različite modifikacije napravljene u ovom lokalnom svemiru. Poglavlje 2 – Boţanski odredi Postoji aspekt Boţje glave koji još uvijek evoluira. izdaju se periodične nadogradnje kako bi se ispravili problemi prethodnih verzija programa. Dozvolite nam da navedemo primjer softvera za kompjuter. Umjesto da proklinjete prethodnu verziju. izdao deklaracije koje mijenjaju univerzalne zakone i principe. koje se pojavljuju približno svakih 108 milijuna godina u ovom solarnom sustavu 3. kao individualne duše. Rješenje za odvojenost (pad iz milosti) 2. Oni su. na različite načine. sljedeći: 1. U ovom poglavlju. jer su te informacije vaţne za ovu temu. Mnogim dušama je vrlo teško prihvatiti tu pretpostavku da unutar savršenstva Boga postoji nesavršenstvo. u formi Boţanskih odreda. Mogli bi reći da su to Boţji odgovori na probleme prisutne unutar sistema svemira sa slobodnom voljom. u kronološkom redu. koje se dogaĎa prosječno svakih 25. godina. PredviĎeno poravnanje Zemljine osi. imate amandmane za originalne dokumente. pa ćemo sada obraditi Boţanske odrede koji su prisutni u vašem svijetu.

Ti pokretači snaţn o utječu na funkcioniranje slobodne volje. Spirale uzdizanja. Taj obrazac se aktivira za vrijeme petog Boţanskog odreda. svo vrijeme se odvija SADA. i Kreacija se ne bi mogla nastaviti u takvom prividnom redu. Jednostavna definicija Pada je „tendencija duše da se identificira sa carstvom koje duša istraţuje“. ali vremenski period (u Zemaljskim godinama) koji je potreban svakoj duši da sama ponovno uspostavi tu vezu bi bio predug. odgovor je bio u kompleksnoj seriji ugraĎenih i utisnutih programa. Objašnjenje navedeno ispod se temelji na jednoj od vaših kanaliziranih knjiga „ A Course in Miracles“. Odgovor na Pad i rezultirajuće vjerovanje u odvojenost od Boga. Glavni obrazac uzdizanja je jedan od ugraĎenih DNA ključeva. koja je objašnjena ispod. Masovno uzdizanje 7. kako bi se oslobodile od vezanosti na identifikaciju sa materijalnom formom. U konačnici. 23 | . postaje sve teţe ignorirati signale koje šalje Bog kroz aktivaciju DNA kodova i ključeva.4. Dok je još uvijek moguće da duša odbije slušati unutarnji Boţji Glas (esenciju duše). Koristit ćemo terminologiju sličnu tom okviru u našoj raspravi. mnogo duša je ostalo zarobljeno na niţim razinama. unutar eteričkog polja svake duše. UvoĎenje prosvijetljene djece (bića visoke gustoće koja se inkarniraju u ljudsku formu) Prvi Božanski odred – Rješenje za Pad iz milosti Postoji mnogo učitelja i učenja na Zemlji koji su detaljno i prilično točno opisali Boţanske odrede. Kotač reinkarnacije 5. i ne bi napravile neophodne izbore. Unutar nekoliko milijuna godina. U slučaju Pada. u obliku serija DNA kodova i ključeva koji su pokretali buĎenje na različitim intervalima. pa konačno ne postoji gubitak vremena izmeĎu problema i rješenja problema. Spirala uzdizanja 6. i one se moţda nikad ne bi sjetile svog Boţanskog porijekla. odluka duša da evoluiraju ostala bi jedino na njihovoj slobodnoj volji. u vrijeme Pada postojao je već i odgovor. na račun glasa ega (dijela koji se identificira sa materijalnom formom). U osnovi. Bez ovog mehanizma intervencije. ta veza je vječna i nikad ne moţe biti uništena. Iz tog razloga. U vječnosti. Intervencija Božjih pomagača za vrijeme Velikih Civilizacija i Kozmičkih ciklusa 8. nakon raĎanja duša iz Boţje glave. prvi odred je ustanovio trajnu vezu izmeĎu odvojenih duša i njihovog višeg sebstva (aspekta duše koji se nalazi u gustoćama od 5 do 12). se manifestirao kao ugraĎeni i utisnuti program unutar DNA-a palih duša.

kroz proces poznat pod mnogim imenima uključujući ulazak u fotonski pojas. ponovno se vraćate do iste točke spirale. u periodičnim intervalima. čini se kao da postoji samo jedna dimenzija tog vrtećeg kruga. Ovaj prvi odred se manifestira u nekim dušama kao svjesnost. Do neke razine to je istina. ili pomicanje kroz elektromagnetsku nultu zonu. koji se odvija kao periodični nebeski dogaĎaj. nastaje promjena u višu frekvenciju svjetlosti. Mehanika promjene biti će objašnjena u poglavlju 8. budući da su neke od duša inkarniranih na Zemlji došle iz svjetova koji su se spremili za uzdizanje. ili blijedi i njeţan podsjetnik da postoji bolji način ţivota od identifikacije sa egom. Postoje učenja na vašoj planeti koja navode da su uzrok mnogih problema na Zemlji upravo te “lijene” duše koje su se inkarnirale u ovaj svijet i koje su bile izbačene iz drugih svjetova. Kada gledate vašu galaksiju sa vertikalne točke iznad područja spirale. Galaktičku promjenu moţete zamisliti u spiralnom obliku poput opruge ili navoja. Kako se krećete tom spiralom. ali zapravo. duše se znaju izgubiti u kompliciranosti niţih svjetova i ako bi sve bilo prepušteno isključivo slobodnoj volji. Galaktička promjena je odred dizajniran kako bi se stvorila gornja vremenska granica za to koliko dugo duše mogu ostati u odreĎenoj stvarnosti bez pokazivanja znakova evolucije i rasta. koje kupa rotirajuće zvijezde i solarne sisteme u visoko frekventnim izljevima radijacije. Budući da je Bog znao da sve duše neće biti spremne za ovu promjenu za vrijeme njihovog vremenskog ciklusa. tada bi za nastavak osnovnih učenja bilo potrebno vrlo puno vremena. ali se pomaknete na višu poziciju unutar spirale. objasnit ćemo vremensku razliku izmeĎu galaktičke promjene i trajanja jedne revolucije u galaksiji. galaksija je poput spirale i svaki puta kada se spirala zavrti. ili kozmički ciklus. Pa je tako Boţja Glava odlučila osigurati poseban put za ponovno prisjećanje jedinstva duše sa Izvorom. U drugom dijelu knjige. koju detaljno objašnjavamo u 2 dijelu ove knjige. Drugi odred – Galaktička promjena Drugi odred je galaktička promjena.Kao što znate. Galaktička promjena je zračenje iz Centralnog Sunca svake galaksije. prolazak kroz zvjezdana vrata ili portal. za vrijeme svake revolucije u galaksijama oko Centralnog Sunca. vibracija se mijenja i vi izaĎete na višoj točci. dominantna vibracija atomskih struktura na tim zvijezdama i planetima se pomakne na sljedeću razinu gustoće. ta promjena se pojavljuje otprilike svakih 108 milijuna godina. za zvijezde i solarne sisteme unutar galaksije u kojoj je Zemlja smještena. Svaki put kada Zemlja i njoj susjedne zvijezde i planeti proĎu kroz ovu zraku svjetlosti. Sada ćemo objasniti drugi odred. U galaksiji Mliječne Staze. To je ono što nas tjera naprijed i inspirira dok se sve čini bezizlazno. donesena je odluka da se “lijene” duše premjeste na planete u drugim dijelovima galaksije kako bi im se dalo više vremena da se pripreme za promjenu. Dakle svakih 108 milijuna godina (na polovici jedne revolucije oko centralnog sunca). Takve duše nisu bile spremne za 24 | .

tako što je stvorila način da se planet sam uskladi sa specifičnim izvorima energije. Jednom kad je duša vidjela i doţivjela sve što je htjela unutar odreĎenog carstva.promjenu i bile su prebačene na Zemlju kao na planet koji će im pomoći u učenju. bilo im je gotovo nemoguće vratiti se u njihovo originalno stanje ( sedmu gustoću). ali ništa manje snaţni). duše su postajale sve više identificirane sa niţim svjetovima koje su istraţivale. na ili pored centra galaksije (oni su manji nego izvori koji će se pojaviti za vrijeme galaktičke promjene. ili recikliranje matrice duše nazad u Boţju glavu. takvi slučajevi su ekstremno rijetki. Mnogi od njih će nestati (napustiti će svoju fizičku formu) i imat će mogućnost reinkarnirati se na Zemlji u kasnije doba. To je jedini slučaj kada se duše zapravo stapaju sa Boţjom glavom i kao što smo naveli prije. tijela koja su tada nastanile te duše. ovo poravnanje se pojavi jednom za vrijeme svakog pomaka osi. U osnovi to je ponovni početak sa novom matricom duše. Treći odred – PredviĎeno poravnanje Zemlje Boţja glava je dala svakom planetu uključenom u Pad šansu da napravi periodične skokove ili mutacije unutar vrste koja ţivi na tom planetu (humanoidi ili ostali). Duše koje ne mogu podnijeti promjenu (i iscrpile su mogućnost transfera) prolaze ono što se naziva “drugom smrću”. Četvrti odred – Kotač reinkarnacije Kada su duše počele istraţivati vanjske svjetove po prvi put. Mehanika usklaĎivanja osi sa tim izvorima energije biti će objašnjena u poglavlju 7. ta duša je odbacila tijelo i vratila se u stanje čistog duha kako bi se pripremila za sljedeće putovanje. Taj se proces 25 | . bez da ostave raštrkane djeliće sebe u niţim dimenzijama. Za vrijeme galaktičke promjene. tijela koja su nastanile bila su dizajnirana (od nas i ostalih bogova kreatora) da mogu ţivjeti koliko god je to potrebno. Sada kada im je ponovno dana prilika da diplomiraju. svi organizmi neće biti u stanju uspješno proći kroz promjenu. mogla su ţivjeti vječno. Takve duše se ponovno stope sa Boţjom glavom i ponovno se raĎaju u Kreaciji kasnije. Druge duše će biti ponovno poslane na neki drugi pomoćni planet za njihov treći pokušaj. Takve duše su ostavile za sobom mnoge nenaučene lekcije i puno nezavršenih projekata. U slučaju Zemlje. ili na nekom drugom planetu. Kako je vrijeme odmicalo. neke duše nisu uspjele napredovati čak i nakon mnogih premještaja na planete sa sporijim tempom evolucije. njihova tijela su se počela raspadati sve brţe i brţe. Zemlja prolazi kroz energetsku promjenu koja ubrzava evoluciju organizama koji su prisutni na njenoj površini. Zbog toga što su pale tako jako u vibraciji. i u početku većina njih je trajala (ţivjela) tisućama Zemaljskih godina. Konačno sve duše moraju proći taj proces. U nekim rijetkim slučajevima. Duše su ulazile u niţe svjetove i u samo nekoliko stotina godina tijela bi im umirala. Druga smrt je jednostavno samo pregrupiranje.920 godina. Teoretski.iz. Galaktičku promjenu nije moguće zauvijek odgaĎati. PredviĎeno poravnanje će biti objašnjeno u detalje u drugom dijelu knjige. Pribliţno svakih 25. neke od njih će uspjeti ovaj put.

Ovo povlači pitanje karme. Peti Božanski odred – Spirala uzdizanja Proces reinkarnacije ima mnogo prednosti. Od tada se duše više nisu morale vraćati u svoj dom na 7. Dušama je bilo dozvoljeno da se reinkarniraju toliko puta. Mnogo religija se temelji na toj ideji. i da kritični broj djelića duše bude skupljen prije nego što je duša imala dovoljno energije da napravi prijelaz. jer svaki put kada se duša reinkarnirala većina memorije iz prošlih ţivota se izbrisala ili je bila zamućena velom svjetova niţih gustoća. koliko je bilo potrebno da nauče sve što su htjele u tom odreĎenom svijetu. Ovaj proces je stvoren tamo gdje je duša mogla direktno evoluirati na sljedeću gustoću bez odbacivanja fizičke forme. izgubljene i zbunjene. koja je zapravo samo sloţeni oblik krivnje i vjere u grijeh. Duše se reinkarniraju kako bi završile svoje lekcije. prije nego što su se mogle ponovno inkarnirati. Na ţalost. Fizičko raspadanje i smrt samo se pojavljuju u 4 niţe gustoće. gustoći i tada su mogle istraţivati druge svjetove i druge razine gustoće. zato što je zahtijevao da odreĎeni dio karme bude u balansu. te duše i njihovi fragmenti su mogli ponovno ući u svijet koji su upravno napustile i nastaviti njihove lekcije tamo u drugom tijelu. ali za sada ćemo reći ovo: Ideja da duše moraju biti kaţnjene u sljedećim ţivotima za djela koja su počinila prije je pogrešna.proces roĎenja i smrti stvorio je puno traume i fragmentacija unutar duša. koje su okruţivale svjetove na kojima su te duše prije bile inkarnirane. Sada kad je proces reinkarnacije bio dostupan. na mnogo astralnih i eteričnih razina. Taj proces se zove spirala uzdizanja. izumljen je Kotač reinkarnacije. To je omogućilo duši da uĎe u sljedeću seriju lekcija bez toga da se mora ponovno prisjećati i ponovno učiti i bez toga da mora prolaziti traume raĎanja i umiranja. takve duše su bile slobodne otići u njihovo normalno stanje na 7. i sve do stvaranja ovog odreda. a ne zbog nekog stalnog unutarnjeg defekta. u koje spadaju u carstva neodreĎenosti (drugi zakon termodinamike uzrokuje s vremenom neravnoteţu i kaotičnost energije). 26 | . Jednom kad je nastupila ta integracija. vrlo malo duša je moglo proći kroz ovaj proces.zove “fragmentacija ili rascjepkanost duše” o čemu ćemo pričati u poglavlju 5. i sve dok se svi njihovi djelići nisu ponovno skupili u integriranu cjelinu. K tome .gustoći. Ţelja za učenjem svega unutar Kreacije je glavna pokretačka sila iza svake odluke o reinkarnaciji – a ne uvjerenje da netko mora ispaštati za grijehe iz prošlosti. mnoge od njih su lutale. ali je bio vrlo neefikasan. sve do nedavno. Uzdizanje je detaljno objašnjeno u poglavlju 6. To je bilo poput 2 koraka naprijed i 1 unazad svaki put kada se duša inkarnirala. ili nezavršenog posla. Zapravo su duše do tada ionako izgubile tu sposobnost. Detaljno ćemo se posvetiti tome u 5. Kako bi se dušama omogućilo da završe svoje misije i ponovno sakupe svoje djeliće. poglavlju. Mnogo vremena i paţnje je bilo potrošeno na ponovno učenje i prisjećanje lekcija iz prošlih ţivota.

Mnoge duše su dosegle visoke razine svjesnosti. počevši oko 2012 godine . Šesti odred je u osnovi bila zapovijed Boţanske glave koja je odreĎivala da duše ne trebaju riješiti svu karmu ili skupiti sve manje dijelove prije nego što im bude dozvoljeno da se uzdignu na sljedeću razinu vibracije. koje zauzvrat uzrokuje mutaciju DNA ljudi i odreĎenih ţivotnih oblika. zahtjevi su bili jako striktni. sve fragmente sakupljene. i većina duša koja preţivi Zemaljske promjene će biti na četvrtoj gustoći. kad je izdan šesti odred. Jednom kad je duša imala dovoljno svjesnosti da proĎe kroz fizičko uzdizanje. ali ne u tako velikom broju kao u 2012. Detaljni opis kako će to izgledati moţete pronaći kasnije u knjizi. koji pretvara fizičko tijelo u eteričko. samo oko 300 zemaljskih duša se uspjelo riješiti kotača reinkarnacije i prijeći na spiralna uzdizanja. Tih 300 duša su bile produkti gotovo 10 milijuna godina otkad su ljudi nastanili Zemlju. Zemlja i jedan do dvije milijarde ljudi će prijeći na četvrtu gustoću u isto vrijeme kada drugi u spirali uzdizanja budu prelazili na petu gustoću. uvjerenje u krivnju i grijeh je postalo vrlo jako tijekom Pada – dovoljno jako da zadrţi duše zaključane u uzorcima negativnosti i niskih gustoća. se aktiviraju i uzrokuju automatski proces. Zemlja će biti primarno na četvrtoj gustoći nakon promjene.Iako je ideja o karmi zapravo iluzija. ratom. i morala je probiti velove zaborava naslijeĎene u niţim svjetovima. Ostalih 4 do 5 milijardi duša neće moći prijeći promjenu sa treće na četvrtu gustoću i napustit će Zemlju i inkarnirati se na drugim planetima prikladnijima za razinu njihovog duševnog napretka (to je transfer o kojem smo pričali u našoj raspravi o drugom odredu). To je bio naporan zadatak. a tijela bi im tek bila uništena kad je došao kraj neke velike civilizacije (zbog velike kataklizme uzrokovane kozmičkim ciklusima ili drugim nebeskim dogaĎajima. završno oko 2030 godine. 27 | . Ti nebeski dogaĎaji mijenjaju elektromagnetsko polje oko Zemlje. gustoću (iako ljudska forma prestaje postojati iznad 7. Šesti Božanski odred – Masovno uzdizanje Nakon što je uvedena spirala uzdizanja. intervencijom negativno polariziranih ET-a ili drugih razloga). Duše će se nastaviti uzdizati izmeĎu tih velikih valova uzdizanja. 2017 i 2030 godini ( u godinama koje odgovaraju velikim nebeskim dogaĎajima). pribliţno 15 do 30 milijuna duša će proći kroz fizičko uzdizanje na Zemlji. Sličan proces se dogaĎa kada duša evoluira iz eteričkog tijela sa 7. Dodatni odredi su dati kako bi se lakše riješili ti problemi (u raspravi ispod). trenutni pokretači. gustoće). iz 1950.g. Kako se planeta Zemlja pomakne u područje više frekvencije galaktičke promjene (izmeĎu 2015 i 2035 godine ). Masovno uzdizanje koje je nastalo iz odreda je predviĎeno da se pojavljuje u fazama. Do 2030 godine. ući će u stanje pete gustoće svjesnosti. Kada se duše fizički uzdignu. Iako. Duša je trebala imati gotovo svu karmu uravnoteţenu. Vibrirat će na petoj gustoći. uključujući i osnovni uzorak. u nebesko tijelo na 9. Ovo su samo veliki periodi uzdizanja koji se kataliziraju kozmičkim ciklusima i promjenama.

g. Zemlja će biti primarno na četvrtoj gustoći nakon promjene. Vibrirat će na petoj gustoći. i kako bi se pomoglo dušama koje nisu spremne za uzdizanje koji ţele ostati sa Zemljom za vrijeme njenog prijelaza sa treće u četvrtu gustoću. Kako se planeta Zemlja pomakne u područje više frekvencije galaktičke promjene (izmeĎu 2015 i 2035 godine ). Ostalih 4 do 5 milijardi duša neće moći prijeći promjenu sa treće na četvrtu gustoću i napustit će Zemlju i inkarnirati se na drugim planetima prikladnijima za razinu njihovog duševnog napretka (to je transfer o kojem smo pričali u našoj raspravi o drugom odredu). ući će u stanje pete gustoće svjesnosti. Ovaj odred ima 2 dijela – 1 Upute i pomoć u procesu razvoja i evolucije 28 | . To je bio naporan zadatak. Tih 300 duša su bile produkti gotovo 10 milijuna godina otkad su ljudi nastanili Zemlju. kad je izdan šesti odred. odobren je odred koji dozvoljava bićima sa viših gustoća da interveniraju u poslovima čovječanstva. Ti nebeski dogaĎaji mijenjaju elektromagnetsko polje oko Zemlje. Mnoge duše su dosegle visoke razine svjesnosti. Masovno uzdizanje koje je nastalo iz odreda je predviĎeno da se pojavljuje u fazama. pribliţno 15 do 30 milijuna duša će proći kroz fizičko uzdizanje na Zemlji. Do 2030 godine. intervencijom negativno polariziranih ET-a ili drugih razloga). Iako. Ovaj proces dalje opisujemo u kasnijim poglavljima. Zemlja i jedan do dvije milijardi ljudi će prijeći na četvrtu gustoću u isto vrijeme kada drugi u spirali uzdizanja budu prelazili na petu gustoću.Šesti Božanski odred – Masovno uzdizanje Nakon što je uvedena spirala uzdizanja. koje zauzvrat uzrokuje mutaciju DNA ljudi i odreĎenih ţivotnih oblika. 2017 i 2030 godini ( u godinama koje odgovaraju velikim nebeskim dogaĎajima). sve fragmente sakupljene. ali ne u tako velikom broju kao u 2012. Kada se duše fizički uzdignu. Duše će se nastaviti uzdizati izmeĎu tih velikih valova uzdizanja. zahtjevi su bili jako striktni. Duša je trebala imati gotovo svu karmu uravnoteženu. završno oko 2030 godine. Ovo su samo veliki periodi uzdizanja koji se kataliziraju kozmičkim ciklusima i promjenama. samo oko 300 zemaljskih duša se uspjelo riješiti kotača reinkarnacije i prijedi na spiralna uzdizanja. a tijela bi im tek bila uništena kad je došao kraj neke velike civilizacije (zbog velike kataklizme uzrokovane kozmičkim ciklusima ili drugim nebeskim događajima. i morala je probiti velove zaborava naslijeđene u nižim svjetovima. Detaljni opis kako će to izgledati moţete pronaći kasnije u knjizi. ratom. i većina duša koja preţivi Zemaljske promjene će biti na četvrtoj gustoći. i to 1950. Šesti odred je u osnovi bila zapovijed Božanske glave koja je određivala da duše ne trebaju riješiti svu karmu ili skupiti sve manje dijelove prije nego što im bude dozvoljeno da se uzdignu na sljededu razinu vibracije. počevši oko 2012 godine . Sedmi Božanski odred – Intervencija Božjih pomagača Kako bi se pomoglo dušama za vrijeme uzdizanja.

trebaju imati sigurna utočišta na različitim mjestima na planetu. je bila prva takva intervencija. miroljubive duše koje se ţele pomaknuti u četvrtu gustoću zajedno sa Zemljom. Slučaj u Zaljevu Svinja pored Kube. Ta oruţja je teţe otkriti. ali Boţji pomagači. Ratoborni ljudi se slobodno mogu izbombardirati u zaborav sa svojim uobičajenim oruţjem. dok će drugi više prosvjetljeni članovi ljudske rase biti voĎeni u sigurna utočišta. Postoje mnogobrojne ET grupe. Ta grupa je pokušala lansirati nuklearni projektil unutar Irana. Zamišljene linije i vrtlozi koji čine elektromagnetsku mreţu Zemlje. Najnovija intervencija je napravljena u jesen 2007. to moţe dovesti do doslovnog trganja prostora i vremena. Vaše nuklearno oruţje je bilo neutralizirano u 5 različitih slučajeva od 1962 godine. Ta intervencija je još uvijek danas prisutna na planeti Zemlji. OdreĎeno je da mirne. i takoĎer utječu na susjedne planete. kada je grupa odmetnika pokušala započeti rat izmeĎu Irana i Iraka. elektromagnetskim i kemijskim oruţjem na Zemlji U 1940 ' toj kada su ljudi počeli testirati atomsku bombu. su u osnovi portali koji dozvoljavaju da se fizički i eterički svjetovi povezuju. Samo ti sistemi oruţja koji mogu naškoditi cijelom planetu su zabranjeni.i druge vrste oruţja pridodane su listi za dozvoljenu ET intervenciju. Ta oruţja ometaju astralna i eterična polja oko Zemlje. U vrijeme kad je Boţja glava donijela tu odluku. i to moţe učiniti ţivot na Zemlji 29 | . sakupljene oko elektromagnetskog polja Zemlje. koje rade na sprečavanju elektromagnetskog oruţja i ostalih negativnosti koje uzrokuju nepravilnosti u eteričnom polju Zemlje. su uz pomoć sofisticiranog vidovnjaštva i nadgledanja elektromagnetskih polja. broj duša koji je evoluirao na Zemlji je sada bio dovoljan da izda takvu drastičnu mjeru. gdje bi mogli biti zaštićeni od radioaktivnog otpada i elektromagnetskih ometanja rata. neutronskog i elektromagnetskog oruţja protiv neodreĎenih „neprijatelja“. Ti mreţni sistemi su oni koji Zemlju i njeno eterično tijelo drţe u ravnoteţi. jer su kodovi lansiranja bili odmah neutralizirani od strane dobronamjernih grupa koji su pomagali Zemlji. Napredne civilizacije koriste te mreţne linije kao točke ulaza i izlaza u vaš svijet. i takoĎer one koje prolaze kroz uzdizanje. nego i teško ozlijediti sposobnost duša da se uzdignu. Od 1940. Projektil nikada nije izašao iz svog spremišta. neutronskim. je ET civilizacijama sa visoko razvijenom tehnologijom bilo dozvoljeno doći na Zemlju kako bi spriječili ljude da unište sami sebe sa nuklearnim oruţjem. Ako se ta mreţa poremeti ispod odreĎene točke.2 Intervencija sa nuklearnim. Odluka u vezi toga koja oruţja treba neutralizirati utemeljena je na principu kritične mase (ne poput kritične mase nuklearnog materijala. bilo je očito da su ljudi postali sposobni uništiti ne samo sav fizički svijet na Zemlji. Zbog toga. uspjeli spriječiti korištenje takvog oruţja na bilo kojoj većoj razini. Sljedeće intervencije su napravljene u Americi i Rusiji. ili točnije izmeĎu Irana i terorističkih snaga u Iraku. TakoĎer su postojali pokušaji od strane takozvanih Iluminata i njihovih crnih operativaca u stvaranju i propagandi kemijskog.

koje nagledaju Arkturianci sa 7. Kako bi se posluţili metaforom. Najbolji način da to napravi bilo je uvoĎenje visoko evoluiranih duša kroz inkarnacijski proces. Osmi Božanski odred – Dolazak prosvijetljene djece Početkom 1950-tih.“ „Mi ćemo. Neki od njih su bili na svjetovima 7. jer je obično bilo preriskantno poslati svemirske brodove na Zemlju i dozvoliti njihovim članovima da slobodno hodaju zajedno sa inkarniranim ljudima (iako postoji nekoliko grupa koje to rade). i ti su zadrţali najviše svojih duhovnih i intuitivnih sposobnosti. i neće tolerirati nasilje i mrţnju. nego takoĎer i od velike količine negativnosti (straha i ostalih misaonih oblika. Specifična grupa koja je odgovorna za većinu originalnih krugova u ţitu su Pleiadeanci sa četvrte gustoće. zbog kojeg su grupe prosvijetljenih duša poslane na intervenciju u Zemaljskim poslovima. To su duše koje vole mir. koje moţete vidjeti u različitim ţitnicama. Kristalna (drugi val) i Dugina (treći val). oni često ostave svete simbole i „okidače“ kako bi vam pomogli da se probudite. drugi val za vrijeme 1980-tih i 1990. To je ista oprema koja se koristi da prevozi njihove brodove. Boţja glava je shvatila da kako bi sačuvala slobodnu volju kod prosvijetljenih duša na Zemlji. Dana su im mnoga imena uključujući Indigo (prvi val). ) Mreţni sistem Zemlje moţe postati neuravnoteţen ne samo od nuklearnog i elektromagnetskog oruţja. (Negativnost koja je ovdje definirana. dolaze u vaš svijet.)Pojava negativnih vrtloga zbog koncentriranog negativnog razmišljanja je takoĎer jedan od razloga. Do sada su došla 3 vala tih duša – prvi val za vrijeme baby booma u 1950 i 1960-tim. I sada oni su tu.tih i treći u sadašnjem vremenu na Zemlji. Bog je podigao svoju ruku i rekao – „ Tko se ţeli dobrovoljno prijaviti da doĎe na Zemlju i pomaţe u ovo kritično vrijeme? Ja ţelim samo najbolje i najmudrije duše. uvećanih zbog velikog broja duša koje sudjeluju u tim mislima). ( Na većini drugih planeta vašeg solarnog sistema postoji ţivot u eteričnom i nebeskom obliku. mi ćemo!“ povikalo je veliko mnoštvo. Fenomen koji je poznat kao krugovi u ţitu. Kako balansiraju i stabiliziraju mreţni sistem oko vašeg planeta. uključuje sve unutar svjesnosti što ometa ili sprečava rast ili evoluciju duše na prirodan način. gustoće. 30 | . gustoće prije nego što su se utjelovili na Zemlji. iz svih dijelova svemira. Svjesne su rizika dolaska na Zemlju i voljni su riskirati da se moţda zapletu u velovima iluzije. je nusproizvod rada na mreţi od različitih ET grupa. Zbog toga postoje negativni vrtlozi na područjima gdje je puno duša zapelo u negativnosti. Elektromagnetska ometanja takoĎer mogu ugroziti ţivot u drugim dijelovima solarnog sistema.nemogućim. mora uvesti neke promjene iznutra. koristeći ET mašineriju iz svemirske letjelice. Ti otisci na poljima nastali su stvaranjem mini vrtloga.

koje su evoluirale na 9. Zbog toga. nego prethodna grupa. svaki se dogaĎaj moţe pomaknuti u drugu vremensku liniju i vi. povijest nije napisana u kamenu. Orionaca. U nastavku ćemo vam objasniti kratku povijest Zemlje. Suprotno informacijama koje kruţe u nekim grupama na Zemlji. Uvod u znanost o vremenskim linijama Većina vas koja čita ove poruke. Mnogo Indigo djece su sada odrasli ljudi koji raĎaju Kristalnu i Duginu djecu. Neki od njih su razvili sposobnost psihokineze (mentalno pomicanje predmeta koji su u blizini) i telekineze (mentalno pomicanje predmeta iz daljine). vrijeme se moţe mijenjati i prilagoĎavati vašom vlastitom svijesti. To je rezervirano uglavnom za duše.tu razinu i iznad. Eventualno će neki naučiti napredne tehnike levitacije. i bilo koji portret vremenskih linija je podloţan iskrivljenosti. ali to je bilo nepotpuno. Znanje i svjesnost o tome što se sve dogaĎalo na vašoj planeti u prošlosti sve do danas. Vrijeme je poput neograničeno velike tkanine. vrlo malo duša će imati sposobnost promijeniti oblik u neku drugu ţivotnu formu. Neka od te djece. dragi kreatori. pohaĎali ste satove povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. su savršeno razvila telepatske sposobnosti i sposobna su pokrenuti spontano iscjeljivanje. Ono što su ljudi krivo shvatili pod promjenom oblika je zapravo parcijalno ili potpuno zaposjedanje ljudskih tijela od strane astralnih entiteta koji nemaju ljudsku formu. ako ţelite promijeniti povijest. teleportacije i bilokacije. nego je kontinuirana tapiserija dogaĎaja. Ali. Svaki dogaĎaj u trodimenzionalnosti je kao električni impuls ili otisak snimljen u Akaški medij točno kako se i dogodio. duše koje kasnije doĎu imat će veće šanse da podnesu vibracije Zemlje bez gubitka svjesnosti.Svaka grupa dolazi u višem evolucijskom stadiju. zato što je na njihovoj razini to jako riskantno. Trodimenzionalni svijet se sastoji od serija niti koje su utisnute u Akaški energetski medij. individualno i kolektivno. Ti roditelji imaju dovoljno svjesnosti da podrţe djecu u razvoju njihovih intuitivnih i duhovnih sposobnosti. Pokušat ćemo izdvojiti vašu planetarnu povijest u širem potezu kista. a svaka nit predstavlja vjerojatnu ili moguću realnost. Stoga. Ovaj pisac je napisao kratku povijest Zemlje u svojoj prvoj knjizi (Life on the Cutting Edge). a vrlo malo duša sa te razine se manifestira u tijelima na Zemlji. moţete skočiti iz jednog vremena u drugo. Ovo što slijedi neće biti poput nijednog sata povijesti kojeg ste ikad pohaĎali u vašim tradicionalnim školama. Vremenski okviri koje dajemo ovdje su grubi ekvivalenti vašem sadašnjem trodimenzionalnom vremenu. Sirianaca i nekih Zeta. moţete 31 | . a neki i na fakultetu. U sljedećim poglavljima objasnit ćemo temu zaposjedanja od strane astralnih bića Drakosa. koja se stalno mijenja i ponovno piše. To se dogaĎa kako bi se osiguralo da kako vibracija Zemlje ubrzano raste. uvelike će vam pomoći da shvatite promjene koje dolaze. A opet. drţeći na umu da su vrijeme i prostor iluzorni u prirodi. Danas ćemo pregledati istinsku povijest vaše Zemlje.

su one koje sad komuniciraju s vama. Postoji aspekt Boţje Glave koji je uvijek postojao i koji se skuplja i proširuje neograničeno mnogo puta. i isto kao i vi. Sada ćemo se vratiti na povijest vašeg planeta U početku Ovaj svemir u kojem se nalazite počeo je prije otprilike 20 milijardi godina kao svjetlosna točka unutar Boţjeg Uma. Sav ţivot se stalno širi i skuplja. Mi smo bili izmeĎu originalnih iskri svjetlosti. Kao svi novostvoreni svjetovi. koje su kasnije postale poznate kao duše. Za vrijeme jedne manje faze ekspanzije. Kada se grupa duša odluči za odreĎeni kreativni put. i jedino kada se vi sloţite sa ţeljenim rezultatom. počela je faza ekspanzije. to je bio uglavnom hidrogen i još nekoliko drugih plinova. koji nisu sadrţavali ţivot kakav sada poznajete. 32 | . Naša individualnost je započela prije mnogo milijardi godina. od kojih su neke nazvane Utemeljitelji. Prije otprilike 20 milijardi zemaljskih godina.5 milijardi godina. tada se čestice počnu ponašati na odreĎen način. jedna za četvrtu i jedna za petu gustoću. koje su zračile iz Beskrajnog Izvora za vrijeme ove ekspanzije. svijet koji sada zovete Zemlja bio je sastavljen od praiskonskog plina i prašine.jednostavno izabrati drugo vlakno u tkanini i napraviti vašu novu vremensku liniju. vremenske linije koje su stvorene u suradnji izmeĎu velikih grupa duša (kao što je čovječanstvo na Zemlji) imaju najveću energiju i rezultiraju sa najznačajnijim manifestacijama. prije pribliţno 4. Vaše vremenske linije djeluju u skladu sa istim principom. U osnovi postoji polje različitih mogućnosti koje okruţuje subatomske čestice. vi ste slobodni stvoriti koliko god scenarija hoćete (unutar granica slobodne volje). Kroz taj kemijski proces. neograničeno polje mogućnosti se suţava i postiţe se specifični rezultat. vidjet ćete da postoje 3 primarne vremenske linije koje su stvorene na Zemlji. Ta svjetlosna točka se nalazila unutar veće svjetlosne točke. U drugom dijelu ove knjige. U vašoj znanosti postoji teorija zvana „princip neizvjesnosti“. i svjetlosna točka je izronila van u prazninu u procesu koji znanstvenici zovu „Veliki prasak“. jedna za treću. Te originalne duše. Premda su ti rezultati snimljeni u Akaški medij. Gotovo svako ljudsko biće na Zemlji će iskusiti jednu od te tri moguće stvarnosti. Boţja glava je u fazi ekspanzije podijelila sebe u jedinice svjesnosti. koja je slijedila iza Velikog praska. koja je bila unutar još veće točke i tako dalje do vječnosti. slično kao slike u napravi u kojoj gledate kroz obojeno staklo – kaleidoskop. Iako. vi stalno stvarate nove vremenske linije svaki put kada imate kreativni impuls. mi smo krenuli u istraţivanje Kreacije. Drugim riječima. Vaša fizika zove ovakav eksperiment „kvantni zaplet“.

kad postane svjesna svojih viših aspekata. ona koju vi zovete Mliječna staza. koje je izronila u sedmoj gustoći i rasla i evoluirala u vremenu i prostoru. Vaša galaksija. svaki dio Sebstva je intimno povezan sa jezgrom.Našli smo milijune planeta u ranoj fazi njihovog razvoja. Najbolja analogija koju vam moţemo dati je dioba stanica. U odreĎenom trenutku vašeg vremensko prostornog kontinuuma (prije cca 1 milijarde godina). ili „svjetlosni paketi“ svjesne energije. Vaš kvadrant je počeo na mjestu koje vi zovete Lira/Vega područje. To je gustoća koju vi zovete anorgansko postojanje. preteča onog što vi zovete DNA molekula. iako vama mi izgledamo kao velike plavobijele zvijezde. povezati. i samo u zadnjih 100 milijuna godina samo uspjeli stvoriti ţivotne oblike na svim gustoćama. Mi smo ostali u obliku iskrica. Na tom mjestu su se prvi puta manifestirale forme sedme gustoće. a i jezgra je intimno povezana sa Boţjom Glavom (nerazdijeljenim Vječnim Izvorom). odlučili smo otisnuti mali dio nas u evoluirajuće svjetove kako bi mogli direktnije doţivjeti te svjetove. jednako snaţna i kreativna kao i roditeljska stanica (ako ne i naprednija). ili cijela i kompletna duša. nismo bili u mogućnosti iskusiti ţivot direktno ni na jednoj od tih planeta. a time i prisjetiti kakvo je stanje nepodijeljene energije Izvora. U osnovi. Svako biće koje je nastalo podjelom Sebstva roditelja (jezgre 12. Kako su se grupe dijelile dalje na individualne galaksije. je posaĎena u nekoliko kvadranata. najjednostavnija manifestacija koja se 33 | . Proces dijeljenja je teţak za razumjeti mnogim zemaljskim dušama. pa smo mi jednostavno rasvjetljavali ili lebdjeli iznad atmosfere tih svjetova i promatrali kemijske procese koji se tamo zbivaju. mi smo bili sposobni stvoriti sloţene konfiguracije svjetlosnih kodova. gustoće) postalo je samostalno biće. Ti DNA ključevi su bili temeljni materijal ţivota kakvog ga znate danas. konačno smo mogli direktno iskusiti ovaj rastući svemir kao stanovnici evoluirajućih svjetova. kroz manipulaciju i razmjenu DNA kodova. U toj fazi. Zbog naše relativno prorijeĎene razine vibracije (u usporedbi sa stanjima vibracija tih novonastalih svjetova). na prvu razinu stvarne DNA molekule. Proces silaţenja u formu se zove devolucija. se moţe uskladiti. uključujući i vaš svijet. Aspekt Boţje glave postaje sve više i više podijeljen i proširuje se prema van u sve niţe i niţe gustoće (zapravo postaje sve više i više gust) dok ne dosegne razinu jednostavnog postojanja. Razbacali smo naše sjeme kroz cijeli svemir. i „inkarnirali“ smo se u nekoliko regija svake galaksije. Mi smo tada vratili te ključeve i kodove nazad na sedmu gustoću. Vi bi to nazvali preteče. dio našeg Boga se proširio na van sve do razine čiste elementarne svjesnosti ili prve gustoće. Svaka duša. Drugim riječima. i išli smo u mnoge regije stalno širećih galaktičkih grupa. koje vi zovete DNA ključevi. Kao bića sa sedme razine. mi smo započeli proces opisan gore. Kako bi to napravili. Svaka stanica koja se podijeli iz roditeljske stanice postaje individualna stanica. Trebalo nam je gotovo 900 milijuna godina da usavršimo taj proces. stvorili smo mnoštvo energetskih uzoraka. Ti svjetlosni paketi su bili sposobni spustiti se u vibraciji na devetu i desetu gustoću.

hipnotizirani i magnetizirani ovom formom zaboravili ste da ste bili duša visoke gustoće koja samo zauzima vozilo kako bi iskusila vanjske svemire. Ova riječ je korištena da opiše vaš odnos sa Kreatorom. i što je još gore. Nekoliko vaših kvantnih fizičara je napravilo vezu izmeĎu tvari i svjesnosti i mi potičemo znanstvenike koji ovo čitaju na daljnja istraţivanja na ovu temu. zato što se zakoni i principi 34 | . Riječ grijeh je nesretni termin koji ukazuje na to da je nešto strašno krivo sa vama. gustoće) su vrlo gusta u usporedbi sa tijelom 7. I 4. i razvilo u vrlo iskrivljenu sliku da ste vi odvojeni od vašeg Kreatora i da On osuĎuje vaše ponašanje. vaši znanstvenici ne mogu izmjeriti razinu svjesnosti na prvoj gustoći. Ta osuda je povezana sa vašom fundamentalnom greškom u percepciji. koja ukazuje da ste vi doţivljavali sebe odvojeno od Boga i da je Bog od vas traţio poslušnost prema odreĎenim zakonima i principima. da osuĎuje vas. Tijela 4. zato što je to minuta u usporedbi sa trećom gustoćom. I 5. nazvana je Pad. gustoća oblika postala je svekonzumirajuća za vašu svjesnost. To je naravno smiješna ideja. je zapravo specifično vozilo neophodno za direktno iskustvo ţivota na Zemlji u ovom periodu. proces evolucije počinje. Postali ste očarani. Pogled na Pad iz milosti Vaše religijske knjige ukazuju na dogaĎaj koji se često zove „Pad iz milosti“ ili „Originalni grijeh“ ili „Originalni uzrok“. razine (vozila koja se koriste za upoznavanje svjetova 4. Premda. vi počinjete kao individualne duše na 7. pa dalje nećemo koristiti znanstvene termine. I 5. i procjenjuje vašu vrijednost kao ljudsku vrstu. gustoći i kada ste se dobrovoljno javili da budete dio eksperimenta na Zemlji. Ova forma koju nastanjujete sada. Iskrivljena percepcija koja je nastala zbog zgušnjavanja vaše duše. U osnovi. Kako ste snizili vibraciju da iskusite vanjske svjetove Kreacije – 3. Shvaćamo da ovdje pričamo sa generalnom publikom. bilo je neophodno proizvesti tijelo koje je bilo sposobno iskusiti te svjetove direktno.razine (forme vaše originalne esencije duše). Jednom kad je hidrogen proţet sa svjesnošću. 4 i 5 gustoću. Mi ţelimo kratko komentirati pravo značenje Pada. Originalni uzrok ili Originalni grijeh. znana kao ljudska forma 3. Naravno. i to su sredstva kojim se mjere snage koje stoje iza kvantne fluktuacije. Ideja grijeha je konačno potekla od te iskrivljene ideje da vas je Bog nekako volio manje ako ste bili u gušćoj formi i ako ste ţivjeli na Zemlji u toj gušćoj formi. što se pogoršalo za vrijeme procesa Pada. oni su otkrili ono što vi zovete „kvark“ i imate mjeru koju zovete „Plankova konstanta“. To je sve izniklo kao rezultat iskrivljene percepcije da ste vi biće koje je odvojeno od vašeg Stvoritelja. Kada ste ušli u ovo fizičko tijelo.sastoji od hidrogena. Te jedinice su aspekti svjesnosti sa prve gustoće. gustoće. bilo je neophodno da snizite svoju vibraciju na četvrtu i petu razinu.

Lemuria i Atlantida. Prvo. koje su bile prve tri velike civilizacije na Zemlji. U vašem svijetu. vi imate slobodnu volju pa moţete vjerovati da ste prekršili Boţje zakone i moţete izmisliti vaše vlastite zakone koji se čine suprotnim Boţjim zakonima. Moguće je zakoračiti sa visoke zgrade i probuditi zakon koji je snaţniji od gravitacije. Objasnit ćemo ovu definiciju. i kakvu ulogu imaju te lekcije u trenutnim dogaĎajima na Zemlji. na jednoj strani i onima koji su izmislili zakone i principe koji se čine suprotni Boţjima. taj zakon nije bio narušen. Isto ćemo objasniti izvanzemaljce (ET-e). Kako se krećemo dalje po dominantnoj zemaljskoj vremenskoj liniji. i ne odbijaju ili prihvaćaju dušu samo zato što ta duša koristi slobodnu volju s kojom izabire ignorirati ili prekršiti te zakone. koja se dogaĎa sada. Raspravit ćemo lekcije koje ste naučili i zaboravili u vašim prethodnim civilizacijama. istraţit ćemo različite civilizacije koje su se pojavile. isto kao što zakon elektromagnetizma je jednostavno samo zakon elektromagnetizma. uključujući odreĎene vremenske periode na Zemlji znane kao Pangaea. na drugoj strani. i kako se njihove uloge i funkcije uklapaju u veće sheme dogaĎaja. znači letenje ili lebdjenje umjesto pada. a ţivotna sila bi ih napustila i preselila se negdje drugdje. unutar carstva slobodne volje svemir reagira drugačije nego u carstvima iznad slobodne volje. Njihova tijela bi se slomila. većina duša nije naučila kako iskoristiti te više zakone i u skladu s tim. To uključuje civilizacije koje su postojale u zadnjih 10 000 godina. Zakonu gravitacije nije stalo da li ljudi skaču sa visoke zgrade u smrt . Iako je slobodna volja kvaliteta koja vam je dana Boţanskim odredom. više nego sposobnost stvaranja izbora ili nekakve akcije. One postoje zajedno i simultano unutar vašeg ţivotnog iskustva. zato što je zakon gravitacije samo zakon. oni bi pali u svoju smrt u tom slučaju. Zbog toga vi sudite i kaţete „ta bića su zla i ta bića su dobra“ itd. nema nikakvog suda i procjene u tome. MeĎutim. koje zovete različitim imenima uključujući i „Zakon tame“ i progurali ste koncept zle sile koja je u opoziciji boţjim zakonima.svemira ne mijenjaju ili reagiraju. Iako često koristimo termine svjetlo i tama u našim porukama. koji su prisutni danas na ili oko vašeg planeta. Kada govorimo o svijetlim i tamnim bićima. 35 | . Mnogo vas je napravilo takve zakone. i tada ćemo nastaviti sa onim što mnogi zovu četvrtom velikom civilizacijom. doduše. Tada ćemo se osvrnuti na vašu budućnost i na Zemljine promjene i vaţnost tih dogaĎaja. Slobodna volja i predodreĎenost oboje vrijede. Prisjetite se da je slobodna volja samo razina stvarnosti na vašem svijetu. govorimo o dušama koje ţive u skladu sa Boţanskim principima i zakonima. Očito ideja da Bog kaţnjava duše za narušavanje prirodnih zakona je pogrešan koncept.

sav ţivot počinje kao otisak. 36 | . od kojih smo mi članovi. počela je u Lyra/Vega sazvijeţĎu. Oni se ne smiju shvatiti doslovno. ali moţete konzultirati zvjezdane karte za točnu lokaciju Lyra/Vega zvjezdanih sistema. To nije naša svrha. Gustoće. Moguće je proizvesti ljudsko tijelo direktno iz etera. Svi vi koji čitate ovu knjigu i većina duša na vašoj planeti počela je vaše individualne inkarnacije kao duše na 7. Originalna rasa čovječanstva su originalno bili Plejadanci sa 7. Prije pribliţno 100 milijuna godina. elokventno objašnjena u knjizi “The Prism of Lyra”. uključujući dinosaure. Premda. Temeljna rasa čovječanstva je bila sa Plejada. Adam i Eva su metafore. pa ako imate dušu na Zemlji čiji DNA se primarno sastoji od Plejadske konfiguracije. Ovu raspravu ćemo ostaviti relativno jednostavnom. u onom što zovemo „kodovi vatrenih slova“ ili „svjetlosni kodovi“ koji postanu svjetlosni ključevi ili DNA ključevi. Boţja glava je stvorila individualne duše znane kao Utemeljitelji. jer znamo da većina vas niste genetski biolozi ili biokemičari. koji postanu DNA molekule. Te DNA forme su stvorene kao nusprodukti naših istraţivanja i istraţivanja drugih grupa koje su radile sa nama. u istom vlaknu ili molekuli DNA.Temeljna rasa čovječanstva Originalna osnovna rasa čovječanstva. postojalo je mnogo čudnih i egzotičnih oblika koji su hodali vašim planetom. i to u sektoru Plejada koji je slijedio odmah nakon zadnje galaktičke promjene (prije izmeĎu 108 i 100 milijuna godina). gustoći u Lyra/Vega konstelaciji. Pogrešno je uvjerenje da je sav ţivot nastao od jednog muškarca i ţene. pa nećemo potrošiti puno vremena na pojedinostima individualnih DNA vlakana i kromosoma. Ljudske duše su počele ţivot na 7. ovisno o programu kodova koji se nalaze unutar svakog DNA vlakna. od kojih su 7 Zvijezda poznate kao primarne zvijezde vidljive ljudskom oku sa Zemlje. zato što se to mijenja sa okretanjem Zemlje i sa promjenom sezona. To uključuje ono što vi zovete konfiguracija Adama i Eve. mogli bi reći da ta duša pripada originalnoj rasi ili ono što se nazvali Adamova rasa po nekim učenjima na vašem svijetu. poznata kao ljudsko biće ili homo sapiens je stvorena i propagirana u sistemu Plejada. Za vrijeme 900 milijuna godina eksperimentiranja. umnoţavanjem odgovarajućih DNA sekvenci. prije mnogo milijardi godina u vašem zemaljskom vremenskom okviru. Sistem Plejada se sastoji od pribliţno stotinu zvijezda. i da se nastavio od tuda. Neke od njih znate. kako se oni kombiniraju itd. gustoći u Lyra/Vega sistemu. Nećemo vam reći gdje je lociran. primarna lokacija za roĎenje individualnih duša je premještena u zvjezdani sistem znan kao Plejada. Lyra/Vega sistem je vidljiv vašim jednostavnim teleskopima i nekima od vas je vidljiv vašim golim okom na noćnom nebu. Specifična konfiguracija DNA. Vaša ljudska rasa bila je dizajnirana i finalizirana od nas u suradnji sa Boţjom Glavom (sav rad je napravljen u konjukciji sa Boţjom Glavom). i tada se te molekule propagiraju ili umnoţavaju. DNA konfiguracija. od autorice Lysse Royal.

Naša svrha je da dobijete veću sliku o tome kako je nastao ljudski ţivot u ovom zvjezdanom sistemu, i kako su druge slične ţivotne forme djelovale na vaš svijet do danas. Genetsko eksperimentiranje Oprostite nam, ali ćemo ovo polako objasniti. Ovo je beskrajna tema većini vas, i ne ţelimo ništa izostaviti. Ţivot postoji u mnogim oblicima, od kojih neke ne bi ni prepoznali, čak i da stoje točno ispred vas. Postoje ţivotni oblici koji se temelje na ugljiku, siliciju, i čak litiju. To su osjećajna bića, sa barem osnovnim razumijevanjem i svjesnošću. Sav ţivot započeo je u najjednostavnijem stanju. Kao što smo ranije naveli, čak i vodik ima razinu svjesnosti. Mi smo eksperimentirali sa tim primitivnim ţivotnim oblicima. Otkrili smo da moţemo uzeti osnovnu svjesnost atoma ugljika , ili nekog teţeg metalnog elementa, i promijeniti atomsku strukturu, i tako dobiti nove različite oblike ţivota. Svi ţivotni oblici koje smo stvorili imali su prirodnu tendenciju da s vremenom postanu organiziraniji i profinjeniji, te su polako rasli u samosvjesnosti. Taj prirodni napredak ţivota u niţe četiri gustoće slijedi ono što vi zovete Darwinov evolucijski model. Svi ţivotni oblici koje smo razvijali u našim eksperimentima su bili podloţni mutacijama (periodima vremena sa intenzivnim i brzim rastom i promjenama oblika i strukture). Vaši znanstvenici ne razumiju zašto postoji toliko puno mutacija i promjena kod ţivih organizama. Sada ćemo vam dati objašnjenje. U poglavlju 1, malo smo pričali o dvije vrste evolucije (tijela i duše). Obje evolucije se pojavljuju simultano. Na razini niţe gustoće, ţivotne forme evoluiraju u skladu sa prirodnom selekcijom, i postaju sve kompleksnije s vremenom. Na razini više gustoće, duše se inkarniraju u postojeće biološke forme, i doţivljavaju fizičku evoluciju, dok u isto vrijeme evoluiraju u veću svjesnost u Kreaciji kroz krug reinkarnacije i spiralu uzdizanja. Kako je ţivot počeo evoluirati od prve gustoće na više, kroz različite mineralne i biljne stadije, konačno je došla i razina profinjenosti i svjesnosti, znana kao ţivotinjski stadij, u kojem su se duše sa više razine mogle inkarnirati direktno u tijelo i krv tih evoluirajućih ţivotnih oblika. Taj dio je teško razumjeti većini vas, to je kao da mali djelić sebe (ţivotinjski dio) je bio proţet sa vašim većim aspektom (7dimenzionalna svjesnost). Da bi se inkarnirali u ţivotinjsku vrstu, mali aspekt (svjesnost ţivotinje ) se mora stopiti sa većim aspektom (svjesnosti inkarnirane duše). Ako se vratimo na analogiju mašine, moţete zamisliti evoluciju niţe razine (prirodna selekcija), koja je slična proizvodnji automobila. Kako bi napravili auto, počnete sa osnovnim maticama, vijcima i dijelovima metala. Postepeno kako se proces proizvodnje razvija, auto sve više dobiva na osobnosti (pitajte nekog uzbuĎenog mladog vozača). Ali iskustvo auta nije potpuno sve dok neki mladi čovjek ili ţena, uĎu u vozilo i pokrenu motor. Vozač auta se moţe povezati sa dušom koja ulazi u evoluirajući organizam (ljudsko tijelo). Kako bi iskusili fizičku evoluciju, duše prvo prolaze kroz devoluciju, ili zgušnjavanje u tvar, obično kroz proces roĎenja u 3D ili 4D stvarnosti. Drugačiji proces se odvija za duše koje dolaze u 5D ili 6D oblike, o tome nećemo sada raspravljati.

37 |

Otisak duše i tijelo sedme gustoće Kozmički udah uključuje spajanje i asimilaciju esencije duše u veće i veće zajednice svjesnosti. Inkarnacija je jedan od načina na koji se taj proces moţe doţivjeti. Vrhunac evolucijskog procesa na Zemlji je ljudska forma, iako se ljudska evolucija nastavlja i nakon ljudske forme. Krajnji rezultat fizičke evolucije je spajanje sa primarnom esencijom duše na sedmoj gustoći. Tehnički detalji tog spajanja su previše kompleksni da bi se o njima raspravljalo u ovoj knjizi. Ova ljudska forma koju sada nastanjujete je originalno dizajnirana da se kroz nju moţe iskusiti 7 različitih dimenzija istovremeno. Imala je kapacitet da sjedi, stoji, hoda, trči, skače, leti i teleportira se sa jednog mjesta na drugo. Sve to se smatralo vrijednim fizičkim i eteričnim iskustvima, jer ovo tijelo koje nastanjujete je kvazi-fizičko u smislu da ga se moţe napraviti prozirnim i tekućim, ili moţe biti čvrsto, kakvo ga imate sada. Ovo tijelo je bilo specifično dizajnirano da djeluje unutar gravitacijskih i elektromagnetskih polja evoluirajućih planeta, i bilo je dizajnirano tako da se njegova gustoća moţe promijeniti voljom od prve do sedme razine. Pad je sprečavao duše da se prisjete svoje neograničene prirode. Tijela 3. I 4. razine, imaju aktiviran samo malen dio svog potencijala, i zbog toga se čini gotovo nemoguće manifestirati virtualno neograničeno stanje duše dok ste još na Zemlji. Čak i vaši znanstvenici priznaju da ljudi koriste samo 5 do 10 % kapaciteta mozga. Spirala uzdizanja je odred koji vam dozvoljava da počnete ostvarivati vaš puni potencijal kao inkarnirana duša. Više ćemo reći o ovoj temi kasnije, a sada ćemo se vratiti na temu putovanja kroz prošlost.

Zemlja od prije 100 milijuna do prije 10 milijuna godina Većina Zemlje je bila tropska prašuma za vrijeme perioda od prije 100 do prije 10 milijuna godina. Moţemo naći dokaze za to proučavajući geološke formacije, posebno u pustinjskim područjima. Na primjer, neplodno pustinjsko područje znano kao Petrified Forrest (Okamenjena Šuma) u sjeveroistočnoj Arizoni, je nekoć bila gusta dţungla. Mnogo područja, uključujući i vaše omiljeno sveto mjesto Sedonu, su tada bila pod vodom. Vaš svijet je bio 90 % voda, sa gustom vegetacijom u većini područja. Čak i polarni krajevi su bujali ţivotom. Ljudska forma je bila zasijana na vašem planetu pribliţno prije 100 milijuna godina, baš u sredini tog perioda dţungle. Male grupe humanoida su bili ograĎeni u relativno malim područjima vašeg svijeta. Ti humanoidi su bili bića sa 7. Gustoće, sa krilima i visoko razvijenim telepatskim i duhovnim sposobnostima. Oni su ţivjeli u raju. Bili su puni ljubavi, komunicirali su i radili zajedno sa biljnim i ţivotinjskim svijetom koji je obilovao svugdje. Primali su hranu direktno iz sunčeve svjetlosti, a vodu su upijali preko pora. Nije im bilo potrebno ništa, osim što su trebali jedni druge. To je grubi ekvivalent onoga što vi zovete Rajski vrt u vašim religijskim spisima. Ţivotni oblici u tom periodu su bili različiti i bogati. Otprilike prije 60 milijuna godina, dinosauri su stradali, kada je Annahutak komet napravio svoj 10500 godišnji ciklus i došao preblizu Zemlji u tom svom prolazu. Rezultirajuće rashlaĎivanje uništilo je velik dio vegetacije i ţivotinjskog svijeta, ali se Zemlja, sa svojim posebnim regenerativnim sposobnostima, uspjela oporaviti i ponovno je počeo novi plodni period. Prije nego što se
38 |

to pojavilo, postojalo je samo nekoliko stotina tisuća humanoidnih oblika, koji su preţivjeli i većina njih se povukla ispod zemlje. Uz pomoć različitih grupa sa Plejade, stvoren je podzemni svijet velike ljepote i sloţenosti. Odavde potječu legende o „ Zemljinoj unutrašnjosti“. Puno podzemnih gradova još uvijek postoji na eteričnoj stvarnosti. Govorit ćemo nešto više o tome kasnije. (Napomena o fosilima – Oni skeptici koji ne vjeruju da je čovječanstvo imalo tako dugu povijest na Zemlji ukazuju na izobilje kostiju dinosaura i relativni nedostatak ljudskih ostataka. Odgovor leţi u metodi povla. Kosti dinosaura su bile smrznute (zbog drastičnog pada temperature uzrokovane kometom), i time su veliki dijelovi njihove strukture bili očuvani u vremenu. Još k tome, mnogo dinosaura je ţivjelo u područjima gdje su se nadolazeće poplave povukle, i time otkrile zemlju koja je nekoć bila pod morem. Većina ranih ljudskih civilizacija se javila u područjima koja su još uvijek pod vodom. U sljedećim godinama, mnogo otkrića ranih ljudskih ostataka biti će otkriveno. Sa vašim Internetom i svjetskim komunikacijskim sistemom, biti će gotovo nemoguće zataškati te informacije.) Panova zemlja U kulminaciji vremenskog perioda od 100 do 10 milijuna godina prije Krista, pojavila se civilizacija koja se zvala Zemlja Pana ili Pangaea (Pangea). Za vrijeme Pangeje, provodili su se DNA eksperimenti i tada nije bilo ugraĎenog osiguranja u Zemaljskom laboratoriju. To je značilo da se različiti oblici ţivota mogu kriţati i stvarati druge egzotične mješavine i hibride, sa virtualno nikakvim ograničenjem. Uz različite ţivotne oblike koji su sličili mješavini izmeĎu konja, ljudi i vila, postojala su mnoga čudna bića koja su hodala vašim svijetom, svi kao produkti genetskog eksperimentiranja i kriţanja vrsta. Pegaz i kentaur su bile samo dvije od tih vrsta. Utkan u genetski kod svake vrste iz Panove zemlje, bio je i još uvijek je Beskrajni Kreatorov plan fizičke evolucije. Udah Kreacije gurao je principe “centropije” (odreĎenosti), koja je suprotna od entropije (neodreĎenosti), koja je značila da prirodna sklonost svakog bića je povećanje reda, profinjenosti, inteligencije i samosvjesnosti. Sve ţivotne forme za vrijeme udaha kreacije imaju otisak prirodne selekcije ugraviran unutar njihovog bića, i kako su ţivotni oblici Panove zemlje rasli u svjesnosti, tako su razvili različite stupnjeve inteligencije. Kada su se Plejadanci inkarnirali u te evoluirajuće ţivotne forme, nastala je mutacija, koja je dala tim organizmima nagli skok u svjesnosti. Postali su svjesni da su dio Kreacije i da su intimno povezani sa Izvorom. Fizička i duševna evolucija su se stopile. Kao iskrice originalne nepodijeljene energije Izvora, novo probuĎene duše su osjetile ţudnju da se vrate u taj Izvor. Shvatili su da se dio tog Izvora odvojio od beskrajne Ljubavi i Svjetlosti, te da je krenuo putem ovog vanjskog iskustva utjelovljenja. Tim ţivotne oblicima, polu Bogovima (hu) polu ljudima (man), dano je carstvo kreacije u kojem su učili kako postati Bogovi na svoje vlastito pravo. Ta razina je poznata kao četvrta dimenzija, ili carstvo uma, znanja i imaginacije. Unutar otiska svakog ljudskog ţivotnog oblika, postoji ţelja za stvaranjem kao Kreator, isto kao što i svako dijete roĎeno od ljudskih roditelja sadrţi potencijale, nade i ţelje svojih roditelja. Naglasit ćemo da je hominid (majmun uspravnog hoda), bio mutiran u homo sapiensa kako bi postao savršeno vozilo za nadolazeće duše sa Plejada. Ostali nemutirani
39 |

hominidi su nastavili spiralnu evoluciju. Svi ţivotni oblici imaju esenciju duše, ali esencija evoluirajućih hominida je bila zaostala u odnosu na inkarnirajuće Plejadance i njihovu homo sapiens formu. Vaši antropolozi su vrlo zbunjeni sa naglom pojavom homo sapiensa prije mnogo milijuna godina, i sada se ta konfuzija moţe razbistriti. Svaka Boţanska iskra doţivljena kroz različita fizička utjelovljenja i vrste za vrijeme Pangeje, polagano je razvijala ţelju da postane poput bogova kreatora. Dozvolite nam da ponovimo što se dogodilo u Pangeji. Civilizacija se sastojala od mnogih DNA eksperimenata od strane duša sa Plejade na 7. Razini koje su istraţivale i širile ţivot na Zemlji. Neke od tih vrsta bile su prilično egzotične u svojoj prirodi, poput kentaura, jednoroga, i drugih hibridnih vrsta. To je učinjeno primarno kao eksperiment da se istraţi što bi se dogodilo kad se jedna vrsta kriţa sa drugom itd. Neki hibridi su nastali za vrijeme kriţanja vrsta a neki su stvoreni u laboratoriju. Mi smo bili jedni od arhitekata tih eksperimenata. Otkrili smo mnogo o ţivotu kako smo širili različite vrste na Zemlji. Postojala je specifična postava Plejadanaca sa 7. Gustoće, koji su bili zaduţeni za te eksperimente i jedan od njih se zvao Lord Pan ili vilenjak ili anĎeo Pan u mnogim vašim mitološkim pričama. To biće je bilo primarno muţevno po prirodi, je samo nadgledalo širenje vrsta na Zemlji u vrijeme Pangeje. Postoje brojni aspekti eksperimenata koji su krenuli naopako. Mnogo današnjih znanstvenika i tehničara u laboratoriju radi eksperimente koji se odmaknu kontroli. U nekim slučajevima u konačnici uništite aparat koji je kućište eksperimenta, ako se reakcije odgovarajuće ne kontroliraju. Svi ste čuli priče o izumiteljima koji su raznijeli svoje laboratorije zbog korištenja krive kombinacije kemikalija u svojem eksperimentu. To se u osnovi dogodilo mnogim dušama koje su bile pod Panovim nadzorom u različitim zemaljskim laboratorijima. Osvrt na križanje ET-a i ljudi Za vrijeme Pangeje vaš planet je sadrţavao različita bića 3. I 4. Gustoće. Većina njih se širila, razvijala i evoluirala na Zemlji kao kombinacija zemaljske i Plejadanske DNA, koji su stvoreni iz kombiniranih DNA uzoraka. Premda, planet Zemlja zbog bujnog mineralnog i biljnog ţivota prve i druge gustoće, je privlačio puno pozornosti u svemiru. Postojale su različite podgrupe čovječanstva koje su nastale u Lira/Vega zvijeţĎu i Plejadama, i proširile su se u susjedne regije vaše galaksije. Postojali su slični eksperimenti obavljeni u drugim svjetovima od duša koje su bile dio našeg programa i pod našom upravom. Naučili smo naše studente kako širiti ţivot na različitim planetama. Ljudska forma, koja je originalno stvorena u Plejadama 7. Gustoće, proširila se na preko stotinu zvjezdanih sistema u vašoj galaksiji, pa je postojalo u neko vrijeme, preko stotinu podvrsta ljudi koji su se širili u različitim sektorima. Neki od njih su dobro poznati vašim vidovnjacima, duhovnjacima i metafizičarima. Opisat ćemo one koji su imali najveći utjecaj na vaš svijet. TakoĎer ćemo pokušati dati kronološki red u kojem su te vrste evoluirale i dati vam točne podatke kada su migrirale na Zemlju. Dodatno uz originalno širenje vrsta kroz evoluciju i mutaciju, postoje dva načina kako se nove vrste humanoida mogu pojaviti na Zemlji. Jedan način je kroz ubacivanje ET-a u
40 |

od lijepe slike do groteskne. I tako su mnoge Kreatorove ţivotne forme eksperimentirale sa svojim vlastitim DNA. deformaciju i iskrivljena bića. do te mjere da su stvorili nesreću. Kada vaši znanstvenici uče evoluciju vrsta. i taj Zakon je bio uzrok sve boli i patnje na vašem svijetu i mnogo ostalih svjetova. sa rukama. ET-i moţda imaju sposobnost razmnoţavati se sa postojećim ljudima na Zemlji. je nastao kao posljedica tog istraţivanja. kroz proces inkarnacije. izaĎu iz broda i hodaju izmeĎu ostalih ţivotnih oblika na Zemlji. sa iskrivljenim mentalnim procesom. ovisno o kojoj grupi ET-a govorimo. pronaći ćete mnoge komplekse originalnih i inkarniranih hibrida koji su tamo postojali. sve egzotične ţivotne vrste su stvorene razmjenom DNA vlakana i struktura. mogli ste nacrtati bilo kakvu sliku ste htjeli. da ne postavlja granice na to što sve moţe biti stvoreno od njegove djece. Sada ćemo napraviti saţetak svega što smo do sada rekli. Istraţit ćemo tu temu drugi put. i vidjet ćete da je mnogo njih potpuno pogrešno i moţda su vam dane namjerno kako bi vas dovele na krivi put. Priče koje ste čuli od vaših vidovnjaka i kanala koje se tiču ET-a su često jako pojednostavljene kako bi zadrţale vašu pozornost i razumijevanje čitaoca ili kanala koji prima te poruke. torzom. Kreator je dao svakome od vas. Na vašem četverodimenzionalnom platnu. Ponekad to vodi do neţeljenih rezultata. Otkrit ćete da postoji mnogo knjiga u vašoj knjiţnici koje imaju pojednostavljenu povijest Zemlje. Ako se vratimo u Panovu zemlju. U takvo vrijeme. To je bilo poznato kao zakon slobodne volje. nogama. koja je kombinacija originalnog ET-a i postojeće ljudske forme. Neke ET rase. prije dugo vremena po Zemaljskom vremenu. Pa zbog toga to nije uvijek najlakša ili najbolja metoda kako bi ET-ci mogli suraĎivati sa ljudima. za vrijeme perioda kojeg vi zovete stari Egipat. glavom itd. Zašto se to dogodilo? Problemi povezani sa slobodnom voljom Neograničeni Kreator je donio odluku. Na primjer. sposobnost da stvarate različito od savršenog otiska koji već postoji. To nije uvijek lako. Za to vrijeme.gravitacijskih i elektromagnetskih polja. su već imale ovakva iskustva dugo vremena na različitim dijelovima Zemlje. je rezultat genetskog eksperimentiranja i istraţivanja kroz vrlo dugi vremenski period – oko 900 milijuna zemaljskih godina. roĎena iz 41 | . Daleko bolji način da ET doţivi Zemlju je kroz proces inkarnacije (dolazeći kroz ljudski rodni kanal). Zato je većina Et-a na vašoj Zemlji došla u tom obliku. iako su brojevi vrlo mali u usporedbi sa generalnom ljudskom populacijom. Lakše je nego da koriste svoju originalnu formu. puno eksperimenata je krenulo krivo. Mnogo tih boţanskih iskrica (duša) koje su krenule u ta nezacrtana carstva su postala očarani svojim vlastitim kreacijama i zaboravili su da su oni bića 7. Kreator je htio iskusiti svaku moguću ideju i vidjeti je manifestiranu na platnu mašte.originalnu formu na vašem svijetu. Gustoće. Drugim riječima. i time stvaraju hibridnu novu ţivotnu vrstu. Humanoidni oblik. svemirski brod doĎe u Zemljinu atmosferu i stanovnici broad spuste brod na površinu. većina mutacija koje oni otkriju je nastala našim eksperimentiranjem ili eksperimentima drugih ET grupa. koji do sada poznajete jako dobro. Nije uvijek uspješno. teških. Većina ţivotinjskog svijeta s kojim ste upoznati. Ponekad je vrlo teško originalnim ET-ma postojati na Zemlji zbog njene gustih.

u slučaju Pada. zaboravite na vanjski svijet sve dok film ne završi. Pa zbog toga većina stvari koje mi ovdje posloţimo kronološki je podloţna promjeni. ta dva sata su više kao milijuni godina. i tada izaĎete nesigurni i zbunjeni iz kina i polako sastavljate dijelove realnosti koje ste napustili prije 2 sata. vi kao vrsta imate mogućnost mijenjanja vaših vremenskih linija kako bi stvorili bolje uvjete za vašu evoluciju. Mi shvaćamo da su te ideje direktno kontradiktorne većini stvari koje ste vi naučili. dragi Kreatori. i postepeno sniţavaju vibraciju dok ne dosegnu 7. pa ćete moţda uvidjeti da imamo širi pogled od većine entiteta koji su do sada posjetili vaš svijet. i istraţit ćemo civilizacije koje su došle i otišle sa vašeg svijeta u odreĎenom vremenu. Kao što smo rekli prije. konstantnost. i polako evoluira kroz profinjenije razine genetskih struktura. Na toj točci. i mogu istraţivati te razine. Nastavit ćemo sa povijesti vaše Zemlje. Prvi je proces evolucije. a neke ideje će biti suprotne vašim učenjima. U isto vrijeme imamo proces devolucije. ovdje imamo dva procesa koji se odvijaju. i nastavit će postojati na jednoj od vaših prošlih vremenskih linija. Tom temom ćemo se pozabaviti u poglavlju 10. i zato idemo polako i često se ponavljamo. Kroz ovu knjigu nastavit ćemo istraţivati kako su se evolucija i devolucija isprepletale. Iako fizički dogaĎaji imaju Akaški otisak. kako bi vaši racionalni umovi htjeli vjerovati. te se konačno vraća na razinu Boţje Glave. dalje se dijele kroz procese fragmentacije i inkarnacije. devolucija i na vrlo visokim razinama realnosti. Mi samo traţimo da ostanete otvoreni za naš pogled na Kreaciju. istraţit ćemo različite zvjezdane rase koje su se inkarnirale i zauzele vaš svijet i utjecale na evoluirajuće ţivotne oblike. Sažetak procesa evolucije Zato.evolucija. Popularna današnja analogija na vašem svijetu bi bio odlazak u kino.Kreatorove svjetlosti i ljubavi. i kako duše sa slobodnom voljom imaju mogućnost ulaska u bilo koju razinu ili dimenziju Kreacije. Mi nismo ovdje da nekog uvjerimo u drugačiji način mišljenja. vrijeme je tekuće i nije ugravirano u kamenu.gustoću.te gustoće. od zrna pijeska do Izvora iz kojeg su potekla. Kada se duboko uključite u film. Sve više su se identificirali sa tjelesnošću tih formi. je ponovno ozakonjenje originalnog Pada iz milosti. dok ne postanu sposobni iskusiti sve razine Kreacije. i sve više i više su uranjala u te kreacije niţe gustoće. gdje uzimaju oblik blistavog svjetlosnog bića. gdje se duše podijele iz Boţje Glave kao svjetlosna bića sa 12. Neke ideje koje su prezentirane ovdje će vam zvučati poznato iz vaših mitoloških i religijskih učenja. niti da vas uvjeravamo u nešto. Većini zemaljskih duša teško je shvatiti ideju da se višestruki energetski tokovi dogaĎaju simultano . od malene boţanske iskre koja počinje kao beţivotni objekt na prvoj gustoći. Premda. Tendencija da se nanovo identificiramo sa formom. 42 | .

koja su evoluirala zajedno sa dinosaurima. da su različite izvanzemaljske rase značajno utjecale na razvoj originalne rase čovječanstva. 43 | . i druge rase iz različitih područja vaše galaksije. postojala su 2 velika dogaĎaja u vašem solarnom sistemu. Uništenje površine Marsa Ovdje ćemo puno pojednostaviti našu priču o povijesti. Arkturianci.hibrida stvorenih za vrijeme Pangeje i iz Drakonske invazije (neljudski reptili iz Alpha Drakonis zvjezdanog sistema). U sljedećem poglavlju ići ćemo u detalje o tim grupama i njihovim osobinama. uključujući input sa odreĎenih sektora Andromede. Pangea 2. infuziju Alfa Drakona (reptila). Metatron. Nabrojat ćemo nekoliko njih. i bili su genetski manipulirani od nas i drugih ET grupa. gotovo na svakom uglu. vladavinu Sirianaca (vaših biblijskih i predbiblijskih Bogova) i tihu invaziju Zeta Retikulina (sivih). Sadašnja civilizacija Uz to. postojali su i mnogi drugi. Dodajte tome i nadgledanje vašeg napretka od Vijeća Alcyona (Velikog Bijelog Bratstva). Atlantida 4. Nakon Panovog Pada Većina Panovih ţivotnih oblika je bila egzotična i danas više ne postoji. Venusijanci. različite razine i dimenzije Plejadinim grupa. itd. Antarejci.Pogled na druge civilizacije Postojale su 4 glavne civilizacije ( i mnogo manjih) na vašoj planeti otkad se veliki eksperiment počeo odvijati na Zemlji: 1. Polarianci. Opazit ćete. Uništenje Maldeka B. Vaši znanstvenici koji proučavaju evoluciju vide promjenu koja je nastala Plejadanskim inkarnacijama kao neočekivanu mutaciju koja označava razliku izmeĎu majmuna i ljudi. itd. Postoje legende o njima. Enoch. Lemuria 3. uključujući Pegaza i Kentaura (kentauri nisu povezani sa Alpha Centauriancima) i neki od tih stvorova potekli su od dinosaura i ranih reptila.) i mnogih interplanetarnih i intergalaktičkih svećenstava (Melchizedek. A. uključujući ono što vaše religiozne skripte zovu "pobuna Lucifera" (što ćemo mi pojasniti kao invaziju Oriona). inkarnirali u humanoidne forme koje su evoluirale na Zemlji i zaboravile na svoju Boţansku vezu. Svjetlosne Konfederacije i njihovih potomaka (Ashtar. ) i imate cijelu zdjelu zobene kaše na kozmičkom štednjaku. Rani zmajevi su bili reptilska bića. Alpha Centaurianci. Solarni kriţ. koja su dramatično utjecala na povijest vašeg svijeta. Zmajevi su dobili svoj folklor iz dva izvora . zato što su postojali i mnogobrojni drugi dogaĎaji. Pad Pangeje je bio promjer Pada iz milosti. Kasnije su Drakonci došli na Zemlju u njihovoj reptilskoj formi i počeli su se miješati sa drugim oblicima stvarajući egzotične zmajolike forme. Zapamtite da rase opisane u ovom i sljedećem poglavlju su samo predstavnici glavnih ET infuzija. To se pojavilo kada su "Boţji sinovi" (Plejadanci sa sedme gustoće).

znate da fizičke 3D forme ne mogu postojati na velikim plinskim planetima zbog njihove ogromne gravitacije i otrovnih atmosfera. Tada je poplava uništila većinu stvorenja na Zemlji. ali vidimo da većina vas pripada zrelim dušama. To neće biti lijepa slika. koje su dobile duše na 7. gustoću nisu dobila istu vrstu lijepog iskustva. zajedno sa njihovim telepatskim i drugim sposobnostima. 44 | . i 5.carstvom misaonih kreacija.čovjek i mnogo drugih. i sada se još i Plejadanska rasa pridruţila toj mješavini. Biblijski zapis o Noi je metafora i alegorija koja se odnosi na operacije spašavanja koje su Plejadanci izvršili kako bi sačuvali mnoge vrste kojima je prijetilo izumiranje zbog poplave. gustoću vibracije. U to vrijeme. i u nekoj mjeri na Uranu i Neptunu. pa otuda dolazi polu. U to vrijeme većina Zemlje prekrila se vodom. Mnogo od tih duša koje su nestale u velikoj poplavi na Zemlji inkarniralo se na Marsu i Maldeku. Kako su humanoidne Plejadanske duše snizile vibraciju (zbog hipnotičkog utjecaja niţe vibracije). Kada su se miješale sa četveronoţnim bićima. kao rezultat promijenjenih elektromagnetskih frekvencija. velike oluje harale su Zemljom. gustoće. ali to nije spriječilo različite grupe da koloniziraju te svjetove. Postali su sve više kao stvorenja koja evoluiraju na Zemlji . Vile su postojale na 4. mašte i snova. Sve se ovo nastavilo sve do prije 10 milijuna godina. koje mogu izdrţati neugodnosti u cjelokupnoj slici Kreacije. Ako išta znate o astronomiji. sposobni izdrţati okrutne zime i oskudne krajolike koji su krasili te planete . Mars i Maldek. jedan od rezultata je bio Pegaz. što je rezultiralo sa bogatom i raznolikom astralnom razinom . Dodatno uz Mars i Maldek. dugo vremena je postojao i eterični ţivot na Jupiteru i Saturnu. 3 planeta su ugošćavala fizičke ţivotne oblike u vašem solarnom sistemu . koje su označile početak onog što vi zovete nasilje i konflikt. Prije 10 milijuna godina. Vaši religiozni spisi to spominju kao "Veliku poplavu". Konflikt u Solarnom sistemu Sljedeće ćemo istraţiti velike ratove i infuzije duša na vaš svijet. Bića koja su već stanovala na tim svjetovima su pala na 4. Okolina na 4.konj. planetu je bila hladnija i manje gostoljubiva nego na Zemlji. gustoći u to vrijeme. i kada su se miješale sa Plejadancima sa 7.Zemlja. misaonih oblika i kreacija. ali taj ţivot postoji u samo visokim gustoćama. polu. inkarnirani Plejadanci u ljudskom obliku su se miješali sa različitim stvorenjima u evoluciji na Zemlji. njihova krila su atrofirala.više animalni u prirodi i manje sposobni u stvaranju viših intelektualnih misli. sa malim dijelovima Zemlje i ţivota tu i tamo. Civilizacije koje su se već razvile na tim planetima nastale su iz mnogih zvjezdanih sistema. gustoći.Kao što smo naveli prije. Duše roĎene u 4. Oni koji su došli na Mars i Maldek su bili avanturisti. Carstvo vila je bila jedna od grupa na koja je bila pod utjecajem tog miješanja. kada je došao kraj kozmičkog ciklusa i kada su se elektromagnetski polovi pomaknuli. To su bili treći. četvrti i peti planet od vašeg Sunca po udaljenosti u to vrijeme.iako su tamo postojale šume i biljni ţivot u ekvatorskom dijelu i mnogo vode i leda blizu polova. Ti vanjski planeti su dakle skladište za bizarne grupe entiteta. Vaša Zemlja nije bila jedini planet u solarnom sistemu koji je privukao paţnju. dobile su ljudski oblik koji je imao krila. ili krilati konj.

To bi bilo kao marširanje u naš laboratorij i objava da oni najednom preuzimaju eksperiment. i posljedično tome. kao izviĎači i zajednice izmeĎu već postojećih zajednica. pribliţno prije 40 milijuna godina. Iako se oni nisu nastanili masovno. Počeli su pristizati u rekordnim brojevima I uskoro je Maldeška civilizacija postal milijunska. Ti planeti su bili otvoreni za sve. i zaštite slobodne volje. I 12. njihovi izvještaji iz vremena Drakonskog vijeća. Maldek se nastavio razvijati u serije ratnih zajednica. Njihova glavna svrha dolaţenja u Zemljin solarni sistem je bila osvajanje i iskorištavanje prirodnih bogatstava. Te duše su davno zaboravile na svoju vezu sa Izvorom i zbog toga su imale osjećaj da moraju uzimati od drugih kako bi se osjećali cijeli i kompletni. koji bi spriječili teške posljedice ove tehnologije. smo takoĎer pozorno pratili Zemaljske eksperimente. nisu mogle dobiti značajnije pozicije na Zemlji zbog našeg paţljivog promatranja i djelomičnih intervencija. U odreĎenom trenutku. i u skladu sa njihovom svijesti. U isto vrijeme. Orionci I Drakosi su se manje ţeljeli masovno inkarnirati na Marsu. Grupa duša iz Draco zvjezdanog sistema poslala je izviĎački brod na Zemlju. I opreznog promatranja naših članova. jer iskreno to nije bio naš teren. prvo u malim grupacijama. one neugodnije civilizacije. Maldeški ljudi otkrili su neutronsku tehnologiju i počeli su proizvoditi bombe i ratne naprave koje su bile sposobne nanjeti velike štete. ali zbog dogovora o ne upletanju. Uništenje Maldeka Nije prošlo puno vremena otkad je počeo rat na Marsu I Maldeku. ti gradovi su imali jake utvrde I tornjeve kako bi pruţili zaštitu od napada. takoĎer je primijetila neiskusne zemaljske duše i njihove prijatelje na Marsu i Maldeku. sa Oriona i Drakosa. iz konstelacije Oriona. Ratne zajednice privukle su pozornost dobrih i loših grupa iz različitih sistema oko galaksije. sve što im je davalo moć i prestiţ je njima bila fer igra. Premda. ali većina istraţivača koja se nastanila na Marsu i Maldeku su bili prilično agresivni i slični vojnicima po svojem mentalitetu. bića koja su napustila Zemlju za vrijeme velike poplave nastavila su se inkarnirati na Maldeku. je rim se sviĎala relativna udaljenost Maldeka. Isto kao na Zemlji. i ponovno prije 12 milijuna godina (pribliţno 2 milijuna godina prije velike poplave). Drakonska reptilska forma imala je problema sa adaptacijom na okolinu Marsa i Maldeka.Kroz post . pa je inkarnacija postala bolja metoda njihovog ubacivanja u te svjetove. na Marsu i Maldeku takva zaštita nije postojala. Zbog Marsove blizine Zemlji.poplavni period. U principu. Izgradili su velike kamene gradove. stavljaju Zemlju. Jednom kada je došlo do miješanja vrsta na Marsu i Maldeku. Druga grupa. Drakonski i Orionski zvjezdani sistemi imali su širok raspon svjesnih bića. 45 | . Mars i Maldek na kartu za istraţivanja i moguće osvajanje. Pa su tako oni došli. malo je učinjeno kako bi se interveniralo. Gustoće. U to vrijeme (prije nekoliko milijuna godina) nisu postojale nikakvi osigurači na mjestu. duše sa Oriona i Drakosa su se počele inkarnirati tamo. bića sa svih strana galaksije su promatrala eksperimente na Zemlji i okolnim planetima. Mi iz 7. Tada je postojala zaštitna vibracija oko Zemlje i takve stvari se jednostavno nisu dogaĎale – bar ne u to vrijeme.

Iako se činilo kao slučajno otkriće. Otprilike prije 3 200 000 godina. Svaka strana u ovom konfliktu htjela je nadmašiti drugu. 46 | . pokušao je dići u zrak (raznijeti ) oruţje u toj bazi. koje je ušlo u neprijateljev silos i silmultano je pokrenulo preko 200 oruţja zakopanih u zemlji. Eksperimenti na Zemlji se mogu najbolje razumjeti ako nastavimo našu sagu i vratimo se unazad u trenutak nakon uništenja Maldeka. Obje ratne zajednice imale su sličnu kombinaciju Drakonske I Orionske DNA. To je trebala biti “ograničena razmjena nuklearnog oruţja” izmeĎu zaraćenih strana. Da li vam se sviĎa naša analogija? Dugo smo učili vaš jezik. i količina oruţja je neprestano rasla te postajala mnogobrojnija. Vjerujemo da vam je ovaj tekst do sada bio intrigantan. koji su postali asteroidni pojas izmeĎu Marsa i Jupitera. Mi i ostale dobre grupe smo bili uţasnuti ovim što se dogodilo. Premda. Preko 10 milijuna duša nestalo je u toj eksploziji. Oštećena strana se ponovno izgradila i počela se osvećivati drugoj strani. Prva razmjena je uništila nekoliko tisuća humanoid. uništili nam opremu. To oruţje je bilo ispaljeno iz vojne baze skrivene u podzemlju neprijateljskog teritorija. i nudimo našu perspektivu plesa dualnosti koji se odvijao milijunima godina. Rezultirajući udar promijenio je orbite Marsa i Zemlje i teško je omeo eterične baze Jupitera i Saturna. od kojih su obje sadrţavale agresivne gene. Suvišno je reći.U tom trenutku tamošnje duše su bile mješavina Drakonaca i Orionaca. nisu uspjeli presresti nadolazeće još snaţnije oruţje. i ekplodiralo je prerano u zraku. to je u redu. Kad je neprijatelj shvatio da dolazi bomba. Sazvano je vijeće Alcyona. ukrali uzorke i napravili svoje vlastite eksperimente. To bi bilo kao da su drugi znanstvenici došli u naš laboratorij u sred noći. Znanstvenici uključeni u taj eksperiment nisu bili svjesni njezine razorne moći. Domovine Velikog Bijelog Bratstva. i čini se da sada znamo kako koristiti sleng vašeg jezika kako bi rekli ono što mislimo. Sjetite se da smo se samo dotakli osnove dogaĎaja i situacija. Unutar te baze postojale su stotine neutronskih oruţja. Val elektromagnetskih ometanja. i bilo je dogovoreno da više nikad u bilo kojoj galaksiji neće biti dozvoljena distrukcija planetarnih razmjera. Da li vam je donio više pitanja nego odgovora? Ako je. Nekoliko stotina oruţja je bilo lansirano. da se posluţimo zemaljskim jezikom. stvarajući veliki bljesak. das u naši originalni DNA eksperimenti otišli u krivo. bila je razvijena posebno snaţna neutronska bomba koristeći rijetke kombinacije elementarnih katalizatora. Kombinacija eksplozije tog snaţnijeg oruţja I 200 konvencionalnih nuklearnih oruţja rezultirala je sa snaţnim potresom koji je razdorio planet Maldek. svaki put sa sve većim uništenjem. konflikti su se još povećali i počelo se koristiti neutronsko oruţje. izašao je iz solarnog sistema. i većina njih se kasnije inkarnirala na Marsu. i molili smo Boţju Glavu za veću intervenciju koja bi spriječila da se ovako nešto ne ponovi. i konačno ga poderao u stotine komadića. što su uočila bića iz svih drugih galaksija.

većina Orionaca. sve dok nije bilo utjelovljeno više od 100 milijuna duša. Kako je populacija Marsa rasla. Mnoge duše su upozorene od strane članova Svjetlosnog Bratstva (kasnije Planetarne Konfederacije. barem ne još. i iako je bilo malo hladnija atmosfera. koja je potomak Galaktičke Federacije znane i kao Galaktičke Konfederacije). ali nikad do te mjere da bi mogli ozbiljno promijeniti vaš DNA otisak. Vrijeme je na Marsu prije eksplozije Maldeka bilo umjereno. Nećemo ulaziti u principe fragmentacije duše sve do 5. sve dok nisu razvijali oruţja dovoljna za uništenje planeta. osim sprečavanja druge planetarne eksplozije. osiguravalo je dovoljno vlaţnosti i hranjivih tvari za biljne kulture – dovoljno da podrţi većinu evoluirajućih duša. koji su bili slični prvim atomskim bombama na Zemlji. Duše sa Maldeka su se inkarnirale na Mars. Drakosa i hibrida koji su nastali kriţanjem Orionaca i Drakosa. To se uskoro moglo promijeniti. ljudi su udobno mogli ţivjeti na Marsovoj površini. ali je 10 milijuna duša sa Maldeka fragmentiralo u pribliţno 50 % populacije Marsa. unutar perioda od samo nekoliko tisuća godina. Mnogi veliki gradovi su izgraĎeni na Marsu. na uobičajen način. stvarajući više pustinjskih područja. kroz miješanje Plejadskih. zajedno sa grupama iz mnogih drugih sistema. Klima se promijenila.Migracija na Mars Preko 10 milijuna duša izgubilo je svoja tijela za vrijeme uništenja Maldeka. Te grupe su ostavile svoj trag puno puta unutar vaše spirale evolucije. Eksplozija Maldeka promijenila je orbitu Marsa i značajno promijenila frekvenciju elektromagnetskog polja. Ljudi su u toj atmosferi mogli lako disati. gdje se već razvijala civilizacija. Kako je klima postajala sve više nestabilna. Uskoro je izbio rat u kojem se se koristila ta oruţja. reinkarnirali su se na Marsu nakon uništenja Maldeka. još uvijek je postojala politika neuplitanja. U to vrijeme. Nuklearni rat na Marsu Neke grupe na Marsu su razvile vrstu prljavih atomskih bombi. oboje Mars i Maldek. IzgraĎeni su veliki kanali za prijenos vode iz tropskih i polarnih područja u pustinjske zone. Mars je imao atmosferu koja je bila 20 do 30 % gustoće Zemljine atmosfere. Tamošnja civilizacija dobila je brzo na mnogobrojnosti. pa su stanovnici Marsa bili poprilično ostavljeni sami. izbili su ratovi oko prava na vodu i konačno je opet počela proizvodnja konvencionalnog oruţja i rat je počinjao. nemiri izmeĎu različitih grupa su se povećavali. Većina tih duša se kasnije nastanila na Marsu. Ta oruţja su sadrţavala teške metale (uran. Orionskih i Drakonskih linija na Marsu. Zbog njihove udaljenosti do Sunca. plutonij). posebno stoga što duše sa Maldeka nisu potpuno naučile svoje lekcije iz rata i naglo su napustili svoja tijela za vrijeme katastrofe na Maldeku. Kao što smo naveli gore.i dobile su pomoć u izgradnji podzemnih skloništa i konačno podzemnih gradova. Kako se civilizacija Marsa nastavila povećavati. Iako se većina duša savjetuje izmeĎu dva ţivota. uključujući Orion i Alpha Draconis. Bratstvo i njegove organizacije su neutralizirali mnoga oruţja kako bi spriječili ponavljanje iskustva sa 47 | . njeţna atmosfera je postala zagušena. imali su tanku i njeţnu atmosferu koja nije mogla podnijeti pritisak velikih populacija (a da ne spominjemo nuklearno oruţje). Poglavlja. U to su vrijeme duše na Marsu bile product našeg eksperimenta.

i da to napravimo na najjasniji i najtočniji mogući način. 48 | . Vaši znanstvenici će otkriti radioaktivnost na Marsu. Puno su se trudili da zataškaju činjenicu da je nekoć postojao inteligentni ţivot na Marsu. S vremenom. zato što neki od elemenata u bombama imaju ţivot od milijuna godina. Orionaca. Naša namjera je da otkrijemo informacije koje su bile zataškane. Što se dogodilo sa 90 milijuna duša koje nisu otišle ispod zemlje? Pogodili ste – većina njih migrirala je na Zemlju. sve dok se nije pojavio novi poredak. ali prvo moramo objasniti velove i razine vibracija. Nastavit ćemo dalje sa povijesti Zemlje. Do toga je došlo zbog teškoća u probijanju vela koji okruţuje Zemlju i teškoća u izvlačenju informacija iz Akaških snimaka. jer će vam to pomoći da bolje shvatite što se dogodilo dalje na Zemlji. Zemljini velovi Vaša povijest je bilo jako zataškana od strane različitih moći i utjecaja.Maldekom. velike pješčane oluje harale su površinom Marsa i erodirale su originalne gradove i arhitekturu. i reinkarnirala se u mješanom loncu Plejadanaca. koje se nalaze na višim eteričnim razinama izvan Zemlje. koja se ne moţe objasniti samo uz pomoć prirodnih formacija stijena. ali većina duša koja je preţivjela propadanje su evoluirale u gornju 4. koji su imali kontrolu nad vašim planetom dugo vremena. Mnogo duša koje su ţivjele pod zemljom. koji su spremni gledati sa otvorenim umom. Te vlade imaju jake osobne interese u zataškavanju istine od javnosti (iz razloga navedenih u poglavlju 9) i zato su proširile ideju da su to umjetne strukture na Marsu. Podzemni gradovi još uvijek postoje i neki od njih su još i danas nastanjeni. podzemni gradovi su propadali zbog trošenja. to je ostatak atomske eksplozije. podzemni gradovi su bili zapečaćeni za vanjski svijet. samo ih je 10 milijuna preţivjelo i ti su ţivjeli ispod zemlje. oni su nastavili graditi svoju civilizaciju. Te tvorevine su uslikane na površini Marsa od strane vaše lutkarske svemirske organizacije zvane NASA i drugih organizacija baziranih u Kini i Rusiji. Od pribliţno 100 milijuna duša koje su originalno ţivjele na površini Marsa. počelo se inkarnirati na drugim svjetovima. Ispod zemlje. S vremenom. što je dovoljno da podsjeti vaše znanstvenike da je tamo nekoć postojao ţivot – iako su te informacije bile skrivane od većine populacije na Zemlji. zbog nedostatka hranjivih tvari u umjetnom tlu. Nismo svjesni ni jedne grupe duša u Zemaljskim tijelima koje bi širile povijest Zemlje sa 100 % točnosti. Mnogo vaših znanstvenika vidjelo je kanale na Marsu i pokušali su ih objasniti na neki prirodan način. Marsijanci su izbušili rupe u svojoj atmosferi i teško oštetili ekološku ravnoteţu planeta do te točke da su čak i najjednostavniji ţivotni oblici skoro izumrli. Marsovski znanstvenici uspjeli su stvoriti umjetni okoliš sposoban podrţati do 20 milijuna duša. Usprkos tome. Gustoću i nisu vidljive 3D dušama koje se raspituju o njima. Neki peţivjeli nakon atomskog udara su se preselili ispod zemlje i pridruţili su se onima koji su već ţivjeli tamo. Bilo je teško odrţati plodnost. Ostaci piramida i tvorevina koje su koristila tehnološka društva koja su nekoć postojala na Marsu su jasno vidljiva onima na Zemlji. Kako bi spriječili daljnje napade. Drakosa i drugih reorganiziranih grupa od uništenja Pange-e. Do današnjeg dana ostalo je par piramida i pravokutnih zgrada.

Drakonski i Sirianski utjecaj na Zemlji. prije nego što se mogu dostaviti u ovaj format. potječe iz otiska mračnih Orionaca i Drakosa (i do neke mjere mračnih Sirianaca). Drevne škole misterija koje su postojale u različitim vremenima na vašem planetu. Budući da te grupe nisu mogle potpuno kontrolirati Zemlju direktno. Tek od vaše 1950. jer bi time ugrozile slobodnu volju duša koje se uzdiţu. mi ne dajemo nikakvu garanciju potpune točnosti za bilo koje kanalizirane informacije navedene ovdje.godine. Većina tih duša nije dovoljno duhovno evoluirala da ostanu čiste u srcu i umu. i još nekoliko drugih. Ti negativno polarizirani entiteti spojili su dijelove njihovih DNA kodova sa kodovima evoluirajućih Zemaljskih duša i to kroz energetski prijenos koristeći eterične. od strane različitih dobrih grupa. za koje se tvrdi da su 100 % točne. kako bi spriječili takozvane „sile tame“ da dobiju previše moći. osnovane su primarno kako bi pokretale duše duţ duhovnog puta do te točke. Ta ţudnja za moći. Red Bijele Ruţe) i druge redove prošle i sadašnje. moramo napraviti pripreme za ono što slijedi. oni se 49 | . Sve do nedavno nismo imali dozvolu od Boţje Glave da se miješamo u to polje iskrivljenosti. ta eterička iskrivljenost se naziva „ barijera frekvencija“. astralne i fizičke implantate. U nekima od vaših kanaliziranih spisa. Drugi velovi su namjerno postavljeni od strane tamnih sila kako bi spriječili duše koje se uzdiţu da dobiju dovoljno moći da konačno završe Orionski. Neki od velova spadaju u prirodne fenomene koji se sami pojavljuju a povezani su sa sniţavanjem vibracije koje doţivljavaju duše 7. i razloge za svaki veo. velove unutar Sebe i velove koji su okruţivali Zemlju. je sluţio da nauči duše da probiju velove.Iako su sve informacije u svemiru slobodno dostupne svima koji ih iskreno zatraţe. Zbog toga što očito ne postoje Zemaljske duše koje bi uspjele uspješno izvući sve informacije o vašoj povijesti. što je omogućilo ET-ma da uĎu kroz portale i zvjezdana vrata i nasilno uništavaju astralne i eterične razine Zemlje. The Rosy Cross. U kasnijim raspravama objasnit ćemo razine velova koji su stavljeni na vašu vibratornu sferu. Masonsko Bratstvo. samo one duše koje više nisu pod utjecajem Vijeća Rigela i mračnih Drakonskih Vijeća su uspješno prošle kroz sistem iskrivljenosti koji je smješten u eteru oko vašeg planeta. kad su one mogle razbiti velove i pristupiti energijama uzdizanja. zvjezdanim vratima i portalima različitim negativno polariziranim ET grupama. informacije moraju proći kroz nekoliko velova i mehanizama sniţavanja. voĎe tih organizacija su pod kontrolom ego-bazirane ţelje za moći i kontrole nad drugima. i mnogo je njih zloupotrijebilo moć kojoj su imali pristup. Ostali velovi postavljeni su oko Zemlje namjerno. i kroz astralno zaposjedanje. gustoće pri spuštanju na treću razinu realnosti. Zbog slabe moći prosuĎivanja. Iako mi sa naše polazne točke moţemo jako dobro percipirati. su bile infiltrirane od negativno polariziranih ET grupa i kao rezultat. a time su iskvarili originalnu namjeru tajnih i javnih mističnih Redova. U ranim danima tih organizacija. Sve škole misterija navedene iznad. Boţanska intervencija nam je dala autoritet da odstranimo eterično polje iskrivljenosti i barijere frekvencija iz vaše planetarne sfere. veliki broj duša dobio je znanje o zvjezdanim vratima i portalima koji su okruţivali Zemlju i te duše su mogle probiti neke od velova kroz pristup tim zvjezdanim vratima i portalima za vrijeme meditacije ili kroz izvantjelesna iskustva. Sistem inicijacija i rituala koji je dan kroz ta tajna i ne toliko tajna društva (kao npr. Molimo vas da dobro prosudite kada čitate bilo koji kanalizirani materijal i preporučujemo vam da budete paţljivi kod bilo kakvih informacija. Sad kada smo to rekli. one su dale informacije o DNA kodovima.

zadovoljavaju sa osjećajem moći i euforije koja dolazi kroz zaposjedanje ljudi koji su na poziciji moći na Zemlji. Ljudski voĎe na Zemlji ni bi mogli biti iskvareni negativnim ETma kad bi naučili kako integrirati i uravnoteţiti ego, ili osjećaj odvojenog sebe. Ta ego-bazirana ţelja za moći i kontrolom moţe biti vrlo podla i neprimjetna, zamaskirana kao „nečije napredovanje“ i duhovni ponos na postignutom ovom ili onom razinom, unutar tajnog društva ili duhovne organizacije. Sa svakom sljedećom postignutom razinom, pojedinac dobiva veći stupanj odgovornosti za funkcioniranje organizacije i regulaciju njenih članova. To je posebno opasno kad je ego onaj koji vlada. Postojali su mnogobrojni dobronamjerni svjetski voĎe, koji su se uhvatili u ta negativno polarizirana energetska polja, a još su uvijek bili uvjereni da rade „Boţji posao“. To je jedan od razloga zašto neki elementi ovih informacija nisu bili objavljeni sve do sada. Mi, Utemeljitelji, smo uvjereni da sada postoji dovoljno duša, čistih u srcu i umu, koje ne bi, pod BILO kojim uvjetima zloupotrijebile ove informacije, koje šaljemo istodobno preko nekoliko kanala, uključujući i ovaj. Mi ne dajemo stvarne DNA kodove za vrijeme ovog prijenosa, ali dajemo energetske uzorke neophodne za probijanje velova. Neke duše koje se usklade sa ovim porukama biti će dovoljno razvijene da mogu razbiti velove direktno. Drugima će biti potrebni odgovarajući DNA ključevi i kodovi, koji će biti dani kasnije. Naša namjera nije da zadrţavamo bilo kakve informacije koje su traţene od vaših planetarnih svjetlosnih radnika. Ali ipak, čak i na našoj razini svjesnosti i vibracije, u prošlosti smo napravili ono što bi vi nazvali „pogrešna procjena“ , što je djelomično rezultiralo današnjim stanjem na Zemlji. Svjesni smo da nema ET grupe ili kanalizirajućih bića koji su imuni na pogrešne procjene. Slobodna volja je kompliciran i izazovni princip sa kojim se suočavaju bića na svim razinama evolucije. Dok mi potpuno razumijemo mehaniku slobodne volje, ipak koristimo krajnji oprez i poštovanje kad donosimo odluke koje utječu na slobodnu volju milijuna Zemaljskih duša. Sve do 1950, virtualno nisu postojale nikakve kontrole koje bi zaštitile Zemlju od utjecaja „svijetlih“ ili „tamnih“ grupa, koje su se borile do kraja (osim sprečavanja potpunog uništenja planeta kako je odlučilo Vijeće Alcyona nakon Maldeka). Sa pojavom nuklearnog oruţja na Zemlji, sve što se promijenilo, je da je Boţja Glava uvela Boţanske Odrede, koje smo ranije naveli, koji dozvoljavaju direktnu intervenciju u odreĎenim stvarima, kada je bilo zaključeno da bi takva intervencija spriječila ugroţavanje slobodne volje velikog broja Zemaljskih duša. Jednom kad duše na vašem planetu dosegnu unutarnju razinu vibracije 5. gustoće svjesnosti, njihovo dobro stanje je automatski zaštićeno Boţanskim Odredom. Mi, Utemeljitelji, u savezu sa Vijećem Alcyona i ostalim vodećim tijelima, izvršavamo mnogo neophodnih zadataka, kako bi podrţali trenutni Boţanski Odred i djelujemo u skladu sa Boţanskim principima. Razine vibracija Jedan od vaših znanstvenika, Dr. Hawkins, izumio je vibracijsku vagu koja je prilično primitivna,ali i ponešto korisna, i iskoristit ćemo tu vagu, kako bi vam nešto objasnili. Dr. Hawkins koristi vagu na podešavanje koja je po prilici jednaka sloţenom vibracijskom stanju duše pomnoţenim sa 100.

50 |

Kompozitno vibracijsko stanje duše se definira kao dušino prosječno stanje svijesti u odreĎenom vremenskom intervalu. Na primjer, ako je kompozitno vibracijsko stanje duše na pola puta izmeĎu treće i četvrte gustoće, ta duša bi imala Hawkinsov podešavajući broj 350. Moţete zamisliti stanje svijesti i vibracijsko stanje fizičkog tijela kao odvojene podešavajuće brojeve. Generalno govoreći, fizičko tijelo zaostaje iza općenite kompozitne razine svjesnosti, za cijelu jednu gustoću. Pa tako, duša sa razinom svjesnosti 350 bi imala pribliţno razinu 250 fizičke forme. Te duše, čija je razina iznad odreĎene točke, automatski ulaze u zaštićeno energetsko polje, stvoreno od Boţjeg Sebstva i grupa visoke gustoće uključenih u primjenu Boţanskih odreda. U ovo vrijeme, na Zemlji je pribliţno 16 milijuna duša koje vibriraju na razini potrebnoj za uzdizanje ili na višoj od toga, što je 450 u svjesnosti i 350 na fizičkoj razini. Zapamtite, dragi Kreatori, da ovo NIJE neki red prioriteta zbog kojeg bi se trebali osjećati više ili manje vrijedno. Sva Boţja stvorenja su vrijedna. Svatko na vašem planetu zasluţuje Boţju ljubav. Ne postoje duše koje nisu zavrijedile da ih se „spasi“. Ionako, tu se ne radi o spašavanju. Pričamo o uzdizanju, nećemo što ćemo detaljno objasniti u poglavlju 5.Tu se radi i o dozvoli za pristup zvjezdanim vratima i portalima neophodnim da podignu zemljine velove i pomaganju ljudima u osloboĎenju od efekata Luciferske Pobune (koju ćemo uskoro objasniti) i Orionske/Drakonske sheme upletanja. Isto tako, Hawkinska vaga nije sto posto precizna. Metode koje se koriste da bi se testirale razine vibracija duša su često pogrešne, i teško se mogu dobiti točni rezultati ljudskim mjerenjem. Iako je stanje vaše vibracije vaţno za vrijeme tranzicije na Zemlji, s druge strane je beznačajno jer vi uvijek jeste i uvijek ste bili 100% Boţji. One duše sa čistim umom i srcem koje su stavile sa strane svoje prosudbe i usporedbe, će imati pristup svetim DNA ključevima i kodovima, i moći će ući kroz zvjezdana vrata i portale koji su neophodni da se razbije veo iluzije na vašoj Zemlji. Bilo koja duša koja iskreno ţeli biti slobodna, to moţe i biti će slobodna. To je Boţanski Zakon. Kako pristupiti tom stanju savršenstva? „Traţite i dat će vam se.“ Ta istina toliko vrijedi danas, koliko je vrijedila i u Isusovo vrijeme. Što god duboko i potpuno priţeljkujete, sa vašim cijelim bićem, mora se ostvariti. Ali ipak, postoje odreĎeni mehanizmi zaštite, koji su ugraĎeni u eterična i astralna područja vašeg planeta, kako bi se poštovala slobodna volja evoluirajućih duša na vašem svijetu. Zbog toga, ako traţite nešto što bi moglo ugroziti slobodnu volju drugih duša, to vam neće biti dano od vašeg vlastitog Boţjeg Sebstva i vaših vodiča. Reći ćemo vam nešto više o tome kasnije, sada nastavljamo sa vašom povijesti. Luciferova pobuna (invazija sa Oriona) Pobuna Lucifera je obraĎena u detalje u nekim od vaših svetih spisa, uključujući i krivo napisanu (“iskrivljenu”) knjigu zvanu “Urantia”, koja je došla na Zemlju od Vijeća Andromede. Informacije navedene u toj knjizi su dane od različitih entiteta u vijećima Andromede, koji su pokušali doći do Akaških snimaka u period od 10 milijuna godina prije Krista, do Kristovog vremena. Ponešto od informacija je točno i korisno, ali bića sa Andromede nisu uspjeli probiti neke od velova koji okruţuju Zemlju, za vrijeme perioda opisanog u njihovim navodima. Zbog toga se mnogo bića vodilo informacijama iz druge
51 |

ruke, koje su dobili od različitih članova Vijeća Betelgeusa, Sirius A i B, koji su sudjelovali u eksperimentima na Zemlji u periodu navedenom u njihovim spisima. Većina arkanĎela i uzvišenih majstora na nebeskim razinama su imali točne informacije do tog vremenskog razdoblja, ali im nije bilo dano da otkriju te informacije zbog politike neuplitanja. Energetski prijenos naše grupe, Utemeljitelja, i još nekoliko grupa više gustoće, imaju sposobnost probiti velove, bez obzira na to tko ih je postavio i gdje su postavljeni. Zbog trenutnih Odreda, sada smo ovlašteni odati te informacije. Pre-Lemurijski period na Zemlji Vrijeme nakon Pana i prije Lemurije, pribliţno odgovara vremenu izmeĎu 10 milijuna godina prije Krista do 500 000 godina pr. Krista. U tom period, vaš svijet se polako oporavio od velike poplave i ţivotni oblici počeli su cvjetati. Nakon uništenja Maldeka i uništenja atmosfere na Marsu, mnogo tih duša se reinkarniralo na Zemlji što je dramatično povećalo populaciju. Zemlja je ponovno postala uglavnom tropska dţungla, sa 90% vodenih površina, jedino polarni krajevi su ostali hladni. Kako su duše sa Maldeka i Marsa nastavile dolaziti na Zemlju, zajednički vibracijski prosjek je pao na razinu njihove frekvencije. Kada je zajednička svjesnost Zemlje pala ispod 4. gustoće, (450 na mjernoj skali), duše iz susjednih sistema su mogle pristupiti zvjezdanim vratima i portalima Zemlje (portal tada nisu bili regulirani, osim prema zakonu privlačnosti). Slično privlači slično. Zajedničko vibracijsko stanje čovječanstva je nastavilo privlačiti okolna bića sa sličnom vibracijom. Iako su Orionci i Drakosi imali već pristup Zemlji, sada su dolazili u rojevima i hordama, nakon što se dominantna vibracija ljudske svjesnosti spustila u niţu 4.gustoću. Pre-Lemurijski period na Zemlji Vrijeme nakon Pana i prije Lemurije, pribliţno odgovara vremenu izmeĎu 10 milijuna godina prije Krista do 500 000 godina prije Krista. U tom period, vaš svijet se polako oporavio od velike poplave i ţivotni oblici počeli su cvjetati. Nakon uništenja Maldeka i uništenja atmosfere na Marsu, mnogo tih duša se reinkarniralo na Zemlji što je dramatično povećalo populaciju. Zemlja je ponovno postala uglavnom tropska dţungla, sa 90% vodenih površina, jedino polarni krajevi su ostali hladni. Kako su duše sa Maldeka i Marsa nastavile dolaziti na Zemlju, zajednički vibracijski prosjek je pao na razinu njihove frekvencije. Kada je zajednička svjesnost Zemlje pala ispod 4. gustoće, (450 na mjernoj skali), duše iz susjednih sistema su mogle pristupiti zvjezdanim vratima i portalima Zemlje (portal tada nisu bili regulirani, osim prema zakonu privlačnosti). Slično privlači slično. Zajedničko vibracijsko stanje čovječanstva je nastavilo privlačiti okolna bića sa sličnom vibracijom. Iako su Orionci i Drakosi imali već pristup Zemlji, sada su dolazili u rojevima i hordama, nakon što se dominantna vibracija ljudske svjesnosti spustila u niţu 4.gustoću. Sve do prije 500 000 godina po vašem vremenu, Zemlja je nastavila privlačiti sve više i više duša iz cijelog svemira. Vibracijska razina tih duša je bila generalno 4.gustoće, a to je značilo da su te duše pod utjecajem astralnih i eteričnih distorzija (iskrivljenja) naslijeĎenih unutar te vibracijske razine. Genetika Zemlje je sada bila mješavina mnogih rasa, ali Orionci su postepeno počeli dominirati. Rat izmeĎu Rigela i Betelgeusa je zagorčao ţivot mnogim Orioncima, koji su vidjeli Zemlju kao planet na kojem mogu početi iznova. Za razliku od Drakosa, Orionci
52 |

su mogli lagano sletjeti direktno na Zemlju, a dodatno su još dolazili kroz inkarnacijski proces, pa se njihov broj drastično povećao; za razliku od Drakosa, čija su se reptilska tijela teško prilagoĎavala na Zemljinu gravitaciju i atmosferu. Mi, Utemeljitelji, sa strahom smo promatrali što se dogaĎa na Zemlji, ali zbog toga što nam nije bilo dozvoljeno intervenirati, bili smo poput tehničara u laboratoriju koji promatraju kako se uzorak razmnoţava bez kontrole i ništa ne rade kako bi to spriječili. Grupa arkanĎela i uzvišenih bića sa sedme, osme i devete gustoće je takoĎer promatrala Zemlju. Neki od tih bića su dobro poznati ljudima na Zemlji, uključujući arkanĎela Mihaela. Uzvišeno biće kojem je kasnije dano ime Lucifer, je bio meĎu onima koji su promatrali napredak Zemlje. Lucifer je smislio plan kojim bi smanjio kaos na Zemlji, učeći duše kako da kontroliraju svoje emocije i kako da koriste svoje intelektualne sposobnosti tako da ih ne budu tako lako pod utjecajem negativno polariziranih grupa. Lucifer je rasulo na Zemlji zabunom pripisao razuzdanim emocijama i strastima. Grupa duša na čelu sa Luciferom došla je na Zemlju i osnovala je niz škola misterija koje su bile dizajnirane da treniraju duše u potiskivanju i kontroli svojeg emocionalnog tijela. Plan se izjalovio, jer kako su studenti učili potiskivati svoje emocije, njihove duše postajale su sve više fragmentirane, sve dok njihova vibracija nije pala ispod 4.gustoće i u 3.gustoću. Potiskivanje bilo kojeg dijela Sebe, rezultira sa gubitkom snage i svjesnosti. Sram od pokazivanja emocija kod muškaraca, Viktorijansko potiskivanje seksualne ţelje i sram od vlastitih osjećaja, svi su potekli od Luciferove filozofije. ArkanĎeo Mihael, vidjevši što se dogaĎa na Zemlji, shvatio je da ne moţe više sjediti i gledati, pa je poveo grupu uzvišenih bića, koji su dobrovoljno snizili razinu vibracije i došli na Zemlju, i ustanovio je školu misterija čija je svrha bila podignuti razinu vibracija duša nazad prema svjetlu. Nakon što je Mihael i njegova grupa došla na Zemlju, vibracije su bile toliko guste da su on i njegova grupa pomagača bili uhvaćeni u toj igri dualnosti i počeli su vidjeti negativno orijentirane grupe kao zle sile koje treba nadvladati. Stoga su ti arkanĎeli učvrstili koncept „svjetlosti protiv tame“ na vašem svijetu. Mihael je zauzeo stranu svjetla, dok su mnogi članovi Vijeća Rigela, kao i većina Drakosa zauzeli polaritet tame. U meĎuvremenu su Lucifer i njegova grupa odrţavali njihovu hladnu i mirnu ravnodušnost, te su postajali stratezi iz fotelje, i sa zanimanjem promatrali odvijanje bitke. Lucifer je postao tako fasciniran tom dramom dualnosti, da je počeo podrţavati obje strane (kroz trening svijetlih i tamnih sila u meĎusobnoj borbi), iz interesa da vidi koja strana će biti apsolutni pobjednik. Sastojak koji je nedostajao u svemu tome, bilo je suosjećanje. Lucifer je trenirao vojnike na bojnom polju da potisnu svoje emocije, i da otvrdnu na tugu i patnju. ArkanĎeo Mihael je učio vojnike da budu jaki i moćni u prevladavanju vojnika tame. Kad je Lucifer vidio što Mihael radi, paţnja mu je odvraćena od Orionaca i Drakosa i sav rat preusmjerio je na Mihaelove snage, koji su uglavnom asistirali sa eterične razine. Nastala je velika bitka na astralnim i eteričnim razinama iznad Zemlje. To je postalo poznato kao Nebeski Rat. Mihaelove snage postale su strastvene u pobjeĎivanju zla. Luciferove snage su bile ravnodušne, smirene i intelektualne, i dobivale su svoje bitke uz pomoć podmukle strategije. Treća sila u svemu ovome, negativno polarizirani Orionci i Drakosi, su procvjetali kad su vidjeli da su njihovi primarni neprijatelji sad u ratu jedni sa drugima.

53 |

Poplave.000 pr. Promjena elektromagnetskog polja uzrokovala je kidanje i pomicanje tektonskih plača. od nekih učenjaka.gustoću svjesnosti. Za vrijeme pobune Lucifera. iako vibracija drugih kontinenata nije bila toliko profinjena kao na Lemuriji. nije značajno utjecao na površinu Zemlje i podzemne kulture. U periodu od 1. a jedno područje Zemlje je postalo posebno plodno za razvoj dobroćudnih civilizacija. Duše koje su bile privučene tim područjem Zemlje. čime su zadrţale mnogo svoje DNA strukture. upravo prije nego što je precesijski ciklus oko 200 000 godina pr. utjecao na čovječanstvo. kao što je navedeno ispod).000 prije Krista do 500. obje Orionske grupe su ograničile razmnoţavanje samo u njihovom polaritetu. broj stanovnika nije značajno pao za vrijeme Luciferove pobune. Premda su u prijelaznom periodu nakon pobune Orionske grupe pokazivale vrlo malo otvorenog suparništva. a neki sa Siriusa i Oriona. Krista. Lemuria Prvi period Lemurie počeo je oko 200 000 godina pr. Krista. i bio je lociran gotovo na istoj geografskoj duţini. (Autorova napomena. Nakon pribliţno 1000 godina borbe. ledeno doba i tektonske promjene oko 200 000 godina pr. To je uzrokovalo priličnu pobunu izmeĎu tradicionalnih povjesničara koji vjeruju da je ljudski ţivot potekao od majmuna i da se homo sapiens nije pojavio do prije 30 000 godina. Krista. otprilike oko 500 000 godina prije Krista. primirje je sklopljeno i Lucifer i njegova grupa su pristali ne poticati javnu agresiju protiv bilo koga u Zemaljskom sistemu. mnogo drugih duša došlo je sa svih strana galaksije. i ponovno se povukao na nebeske razine kako bi sakupio naučene lekcije. Krista. dok su grupe sa Rigela nastavile biti dominantne i agresivne. Ipak. Krista. Mihael je shvatio beskorisnost borbe protiv zla. Ta specifična promjena izbrisala je preko polovice stanovništva Zemlje kroz masovne potrese i klimatske promjene. su bile generalno mirni ljudi. IzmeĎu 500 000 i 200 000 godina pr. bez obzira što se pojavila na nekoliko kontinenata. ali malo sjevernije. Vijeće Betelgeusa stalo je na stranu Mihaelovih snaga svjetla. 54 | .000. Zbog toga što se rat odvijao uglavnom izvan planeta . Moderni antropolozi su otkopali ostatke nekih ljudi koji su ţivjeli u tom periodu. Krista i drugu u vremenu od 122 000 do 100 000 godina pr. zakopale su većinu čovječanstva ispod tisuća stopa stijena i ruševina. Vrh populacije u tom vremenu dosegao je skoro 1. Ono što većina povjesničara ne razumije je da su se za vrijeme prvog perioda Lemurije civilizacije nastavljale razvijati na drugim kontinentima . stanovništvo Zemlje naraslo je od pribliţno 200 milijuna na milijardu ljudi. najveće grupe bili su Orionci sa Betelgeusa i Rigela. neki su potjecali iz sektora Plejade. i Zemlja je istinski postala posuda za taljenje. Krista. i te duše su počele učiti kako ţivjeti u suradnji s drugima. Grupe Betelgeusa bile su mnogo mirnije. U tom istom periodu. ţivot je postepeno evoluirao na 3D Zemlji. Utemeljitelji su dali ime Lemuria dvjema kasnijim civilizacijama.Nebeski Rat trajao je otprilike tisuću godina. Taj kontinent je postao veličine Australije.Cvjetajuća civilizacija koja je postojala izmeĎu 500 000 i 200 000 godina prije Krista. Nekoliko duša vratilo se na 4.5 milijardu. uključujući jednu koja se pojavila od 200 000 do 122 000 godina pr. kratko nakon jednog od precesijskih ciklusa koji se pojavljuju svakih 25 920 godina. zvana je Lemuria. Većina borbi na površini Zemlje je bila regionalna i uključivala je uobičajena oruţja. i takoĎer beskorisnost nadvladavanja potiskivanja emocionalne energije uz pomoć sile. dok se Vijeće Rigela zauzelo za tamnu stranu.

To je postao drugi Lemurijski period.i mješavine plinova u atmosferi. Njihova originalna tijela su mutirala i rasla kako su se adaptirali. Dok karakteristike tog dijela uključuju agresivno i natjecateljsko ponašanje i „bori se ili bjeţi“ sindrom. Oko 100 000 godina pr. ali slijetanje na Zemlju u njihovim originalnim tijelima. a kasnije i na područje Filipina i Havaja. uţivale su u muzici i ritmu. Plan je bio potpuno uništenje postojećeg ţivota na Zemlji i nakon toga slijetanje i preuzimanje planeta za sebe. dizajniran da zaštiti organizam. koji je nedostajao većini Lemuraca. doslovno dominirajući cijelim organizmom. Lemurijska masa zemlje je na kraju potonula ispod mora. komet Annahutak se prilično pribliţio Zemlji i rep kometa je okrznuo atmosferu. glavna lekcija koja se mogla naučiti iz Lemurije je da je emocionalno sebstvo. Na vrhuncu druge Lemurijske civilizacije populacija je dosegla skoro miljardu ljudi. koje je bilo visoko razvijeno u to vrijeme. sadrţavala je gotovo pola milijardi duša. (Drakosi su pokušali preuzeti Zemlju prije milijune godina. Oni koji su znali što se sprema pobjegli su na more. logiku i vještine razmišljanja. Nekolicina njih je pokušala izgraditi podzemne gradove. Lemuri su bili naviknuti na toplu tropsku klimu.Lemurijska civilizacija kasnije se zvala Zemlja Mu. iako je njihov cjelokupni broj ostao mali. ) Drakosi se nisu dali tako lako pokoriti. da im je bilo teško preţivjeti u njihovim reptilskim tijelima zbog nepovoljne gravitacije. Krista. i sva površina Zemlje osim Lemurije je bila poplavljena. Ostala je samo nekolicina preţivjelih koji su migrirali na područje današnje Indije. Bili su parcijalno uspješni po tom pitanju. bilo je daleko teţe nego inkarnacija u milijune već postojećih tijela. Indonezije i Australije. su postale posebno jake. fluktuacije elektromagnetskog polja su bile toliko snaţne. zbog elektromagnetskih oluja nakon prolaza kometa. Da su Lemurci razvili znanost. ili gotovo pola Zemljine populacije u to vrijeme.a najednom je temperatura pala za 50 stupnjeva Fahrenheita u samo par sati. pribliţno od 120 000 do 100 000 godina pr. Suvišno je reći. te karakteristike u kombinaciji sa Orionskom DNA. Kroz serije nuklearnih eksplozija u svemiru. i što se jako zataškavalo na Zemlji. i ţivjeli su u velikim gradovima uz obalu. Te duše nisu bili tehnološki orijentirane. imali bi tehnologiju s kojom bi mogli preţivjeti pad temperature. Ono što nije bilo otkriveno prije. Tajna je uključivala uštrcavanje reptilske DNA u cerebralni dio mozga. Za 3 precesijska ciklusa nakon toga. ali su bili neuspješni u tome iz istog razloga. oni su namjerno pokrenuli putanju planeta bliţe Zemlji. da je nastupila sljedeća katastrofa. je da su Alpha Drakosi stajali iza neobično blizog prolaza kometa pored Zemlje. sve dok nisu stvorili ljudsko-drakonski hibrid. gdje je brzo mutirala cijeli sistem. Na svom vrhuncu. Krista. pa su proveli mnogo godina u laboratorijima u njihovim svemirskim letjelicama spajajući i miješajući različite DNA uzorke. nego su bile plemenski orijentirane po prirodi. kako bi uništili tamošnje civilizacije. Mnogi su ušli u more i utopili se. Većina duša koje su nestale na okolnim kontinentima su migrirale (inkarnirale se) na Lemuriji. Taj dio čovjeka se još danas zove reptilsko mozak. prouzročivši dramatično rashlaĎenje. Postoji mnogo legendi o moru koje je nastalo u to vrijeme. To je bio kasniji period koji je potaknuo legende o zmajevima koji hodaju Zemljom. i tada je populacija Lemurije drastično porasla. što je većinu njih zamrznulo. trebalo biti uravnoteţeno sa intelektom. Na razini duše. 55 | . ali sa velikim neuspjehom.

Na svom vrhuncu. Ta specifična promjena izbrisala je preko polovice stanovništva Zemlje kroz masovne potrese i klimatske promjene. Krista. Nekolicina njih je pokušala izgraditi podzemne gradove. Većina duša koje su nestale na okolnim kontinentima su migrirale (inkarnirale se) na Lemuriji. kratko nakon jednog od precesijskih ciklusa koji se pojavljuju svakih 25 920 godina. Ono što se često naziva ljudskom prirodom je rezultat te DNA manipulacije od strane Drakosa i naknadnih Orionskih inkarnacija. Oni koji su znali što se sprema pobjegli su na more. Na vrhuncu druge Lemurijske civilizacije populacija je disegla skoro bilijun ljudi. pribliţno od 120 000 do 100 000 godina pr. Za 3 precesijska ciklusa nakon toga. Mnogi su ušli u more i utopili se. Kao što moţete vidjeti kad pogledate vaš planet. ostao je relativno nizak. fluktuacije elektromagnetskog polja su bile toliko snaţne.a najednom je temperatura pala za 50 stupnjeva Fahrenheitau samo par sati.Danas je 80% ljudske DNA Orionskog porijekla. 56 | . Krista. i bio je lociran gotovo na istoj geografskoj duţini. ali sa velikim neuspjehom. i ţivjeli su u velikim gradovima uz obalu. To je postao drugi Lemurijski period. naš originalni Plejadanski DNA uzorak na kojeg smo bili tako ponosni bio je s vremenom smanjen na manje od 20 % cjelokupne prirode ljudskog bića. što je većinu njih zamrznulo. Dugo nakon što su ratovi u Orionskoj konstelaciji završili (prije više od 100 000 godina unazad). Krista. komet Annahutak se prilično pribliţio Zemlji i rep kometa je okrznuo atmosferu. i sva površina Zemlje osim Lemurije je bila poplavljena. prouzročivši dramatično rashlaĎenje. uţivale su u muzici i ritmu. Krista i prije Atlantide bila je učinjena od strane Vijeća Rigela i Betelgeusa sa Oriona. a jedno područje Zemlje je postalo posebno plodno za razvoj dobroćudnih civilizacija. Ostala je samo nekolicina preţivjelih koji su migrirali na područje današnje Indije. Taj kontinent je postao veličine Australije. Lemurijska masa zemlje je na kraju potonula ispod mora. a neki sa Siriusa i Oriona. mnoge grupe koje su migrirale na Zemlju zadrţale su borbeni mentalitet do današnjeg dana. Duše koje su bile privučene tim područjem Zemlje. Zbog niskog stupnja preţivljavanja Drakosa. neki su potjecali iz sektora Plejade. nakon uništenja Lemurije. Većina kolonizacije Zemlje nakon 100 000 godine pr. Te duše nisu bili tehnološki orijentirane. Postoji mnogo legendi o moru koje je nastalo u to vrijeme. nego su bile plemenski orijentirane po prirodi. a kasnije i na područje Filipina i Havaja. Promjena elektromagnetskog polja uzrokovala je kidanje i pomicanje tektonskih plača. ili gotovo pola Zemljine populacije u to vrijeme. Lemuria Prvi period Lemurie počeo je oko 200 000 godina pr. Kao što smo već prije naveli. Lemurci su bili naviknuti na toplu tropsku klimu. iako vibracija drugih kontinenata nije bila toliko profinjena kao na Lemuriji. da je nastupila sljedeća katastrofa. i tada je populacija Lemurije drastično porasla. ili moţemo reći Orionsko-Drakonski hibrid. Indonezije i Australije. ta osobina se proteţe od civiliziranog militarizma i vatrenog patriotizma do javnog neprijateljstva i barbarskih običaja. ali malo sjevernije. su bile generalno mirni ljudi. Ono što većina povjesničara ne razumije je da su se za vrijeme prvog perioda Lemurije civilizacije nastavljale razvijati na drugim kontinentima . Lemurijska civilizacija kasnije se zvala Zemlja Mu. zbog elektromagnetskih oluja nakon prolaza kometa. Oko 100 000 godina pr. sadrţavala je gotovo pola bilijuna duša. postotak ljudi na Zemlji sa reptilskom DNA strukturom.

To je bio kasniji period koji je potaknuo legende o zmajevima koji hodaju Zemljom. ) Drakosi se nisu dali tako lako pokoriti. glavna lekcija koja se mogla naučiti iz Lemurije je da je emocionalno sebstvo. i što se jako zataškavalo na Zemlji. Da su Lemurci razvili znanost. ali su bili neupješni u tome iz istoh razloga. dat ćemo vam joša par detalja o Lemurcima. ta osobina se proteţe od civiliziranog militarizma i vatrenog patriotizma do javnog neprijateljstva i barbarskih običaja. oni su namjerno pokrenuli putanju planeta bliţe Zemlji. Danas je 80% ljudske DNA Orionskog porijekla. naš originalni Plejadanski DNA uzorak na kojeg smo bili tako ponosni bio je s vremenom smanjen na manje od 20 % cjelokupne prirode ljudskog bića. kako bi uništili tamošnje civilizacije. logiku i vještine razmišljanja. mnoge grupe koje su migrirale na Zemlju zadrţale su borbeni mentalitet do današnjeg dana. dizajniran da zaštiti organizam. Dok karakteristike tog dijela uključuju agresivno i natjecateljsko ponašanje i „bori se ili bjeţi“ sindrom. Bili su parcijalno uspješni po tom pitanju. Bića koja su ţivjela na Lemuriji. koji su naučili kako mogu ţivjeti bez hrane. doslovno dominirajući cijelim organizmom. koje je bilo visoko razvijeno u to vrijeme. Kao što smo već prije naveli. pa su proveli mnogo godina u laboratorijima u njihovim svemirskim letjelicama spajajući i miješajući različite DNA uzorke. te karakteristike u kombinaciji sa Orionskom DNA. vrlo mali broj njih.Na razini duše. vrlo su ovisila o moru kao izvoru hrane. nakon uništenja Lemurije. Plan je bio potpuno uništenje postojećeg ţivota na Zemlji i nakon toga slijetanje i preuzimanje planeta za sebe. gdje je brzo mutirala cijeli sistem. je da su Alpha Drakosi stajali iza neobično blizog prolaza kometa pored Zemlje. Tajna je uključivala uštrcavanje reptilske DNA u cerebralni dio mozga. iako je njihov cjelokupni broj ostao mali. bez potrebe da jedu hranu. Kao što moţete vidjeti kad pogledate vaš planet. ali slijetanje na Zemlju u njihovim originalnim tijelima. Vrlo.i mješavine plinova u atmosferi. Ono što nije bilo otkriveno prije. (Drakosi su pokušali preuzeti Zemlju prije milijune godina. Njihova originalna tijela su mutirala i rasla kako su se adaptirali. bilo je daleko teţe nego inkarnacija u milijune već postojećih tijela. sve dok nisu stvorili ljudsko-drakonski hibrid. Krista i prije Atlantide bila je učinjena od strane Vijeća Rigela i Betelgeusa sa Oriona. koji je nedostajao većini Lemuraca. ili moţemo reći Orionsko-Drakonski hibrid. Ta informacija je netočna. Ono što se često naziva ljudskom prirodom je rezultat te DNA manipulacije od strane Drakosa i naknadnih Orionskih inkarnacija. su postale posebno jake. da im je bilo teško preţivjeti u njihovim reptilskim tijelima zbog nepovoljne gravitacije. Dugo nakon što su ratovi u Orionskoj konstelaciji završili (prije više od 100 000 godina unazad). Kroz serije nuklearnih eksplozija u svemiru. Postoje pogrešna izvješća da su Lemurci ţivjeli samo od sunčeve energije. Većina kolonizacije Zemlje nakon 100 000 godine pr. Kako bi odgovorili na različita pitanja naših studenata. Moţda se neki od vas 57 | . Suvišno je reći. imali bi tehnologiju s kojom bi mogli preţivjeti pad temperature. ostao je relativno nizak. Postojalo je samo nekoliko bića u Lemuriji. postotak ljudi na Zemlji sa reptilskom DNA strukturom. Zbog niskog stupnja preţivljavanja Drakosa. Taj dio čovjeka se još danas zove reptilsko mozak. trebalo biti uravnoteţeno sa intelektom.

Shambala i Poseidon. plesanje. razini gustoće. najlogičniji razlog je bila činjenica da je bilo mnogo razdoblja kada površina Zemlje nije bila naseljiva. i niţoj 5. na višoj 4. nego malo više iznad toga. Tada je i došao rep kometa. To nije bilo visoko tehnološko društvo. ali su bili naivni u mnogo stvari i nisu vidjeli znakove upozorenja što će se dogoditi sa njihovom civilizacijom. koje su postojale nakon zabrane miješanja različitih vrsta. Premda su velovi oko Zemlje spriječili većinu njih da doţive istinsko prosvjetljenje. Oni su bili onošto bi vi nazvali društvo desne strane mozga. Sada ćemo reći nešto više o velovima i razinama iskrivljenosti koji su postojali iznad vašeg svijeta u vrijeme tranzicije iz Lemurije u Atlantidu. ali ljudi te civilizacije uzdignuli su se na visoku razinu umjetničkih dostignuća. Nakon zemlje Pana i Lemurije. Civilizacije unutar Zemlje postoje još i dan danas u podzemnim dijelovima vašeg svijeta. već plemensko društvo. Postoje meditacijske vjeţbe koje moţete raditi koje će vas odvesti do jednog od tih podzemnih gradova. i umjetnost je bila u središtu njihovog fokusa. nikad ne bi privukli neuravnoteţene snage izvana na sebe. One ne vibriraju na gustoj fizičkoj razini. koji je drastično spustio temperaturu na Lemuriji. tako da većina tih civilizacija neće biti očita vašim znanstvenicima koji će ih pokušati iskopati. čak i da uspiju doći do njihovih podzemnih komora. Postoje takoĎer i pogrešne informacije da su se Lemurci kriţali sa morskim stvorenjima.gustoći. Uglavnom su bili mirni i dobri ljudi. zauzela je Lemursko društvo i pridonjela njegovom uništenju. kako bi spriječili Lemurce da moţda zaustave njihovu agresiju.gustoće. Alpha Drakonci i Orionci su imali flote brodova koje su kruţile oko Zemlje u tom periodu. Krista. muzičke instrumente. Sirene su potekle iz doba Pange-e. i mnogo tih duhovnih vodiča prenjelo im je mnogo znanja. tada niste imali tijelo. Imali su bubnjanje. i postojalo je puno sličnosti izmeĎu eterične unutarnje Zemlje i vilinskih svjetova. Oni su spriječili brzu evoluciju Lemuraca. razini gustoće: Telos. Ako i jeste. I 4. Za vrijeme Lemurijske civilizacije. 6 i 7. Ti brodovi su većinom bili 58 | . osnovana su 3 velika podzemna grada na 4.prisjećaju ţivota kada ste imali ulogu duhovnih vodiča dušama utjelovljenim tamo. Da su Lemurci imali unutarnju ravnoteţu. Civilizacije unutar Zemlje Postoji mnogo razloga zašto su se duše preselile ispod zemlje. Grupa bića iz Orionskog i Drakonskog sektora. Krista. Lemurija je bila uništena djelomično zbog ljudskog neznanja. Lemurci su nastali na isti način kao i druge ljudske civilizacije. ljudska bića bila su još na 3. Imali su rituale. Vibracija unutar Zemlje je vrlo slična onoj u carstvu vila. a dijelom zbog manipulacije onog što vi zovete tamnim silama. i u tom slučaju bi bilo točno da niste trebali jesti. Da napravimo saţetak o Lemuriji. Kasnije ćemo reći nešto više o tim civilizacijama. prouzročivši smrzavanje većine Lemuraca. spontani ljudi. U nekim slučajevima to su bila bića voĎena od nihovih duhovnoh vodiča sa 5.gustoći. do 100 000 godina pr. to je bila civilizacija nastala oko 200 000 godina pr.

je karantena koja je nastala nakon uništenja Lemurije. sa nešto energije sa Siriusa. koji je naveden u mnogim vašim knjigama. Andromede i Drakosa. na relativno stabilnoj Zemljinoj masi na području današnjeg Atlantskog oceana. Jednom kada se smirila nestabilnost na Zemlji nakon uništenja Lemurije. Drakosi su još jednom sletjeli i pokušali se proširiti. Viši Plejadanski um u kombinaciji sa strasti Orionaca i natjecateljskim duhom Drakonaca. problemi na Zemlji su se nastavili. pod utjecajima svojih grešaka iz prošlosti. oni su stvorili snaţno polje koristeći ovu tehnologiju. koja je bila sposobna ometati eterična polja oko Zemlje. ponovno su se zainteresirali za dogaĎaje na Zemlji. Plejadanski. Tako je počelo prvo razdoblje Atlantide.gustoći. Ti ljudi su još uvijek imali reptilski mozak. Vijeća Rigela i Betelgeusa sa Oriona takoĎer su se vratila. i energija inkarniranih duša na Zemlji postala je više znanstvena i intelektualna po prirodi. Uz dodatne 59 | . Uspon i pad Atlantide Civilizacija koja se počela razvijati kratko nakon 100 000 godina pr. usprkos karanteni. Plejadanski DNA sadrţaj je još uvijek bio tek na 20 %. Još jedan vaţan faktor koji treba uzeti u obzir. Orionski i Drakonski DNA počeo je mutirati. do vremena zvanog Stjecanje Harmonije. Taj veo nije bio maknut sve do 1987. Kako bi spriječili Orionce i Drakose da unište astralne i eterične civilizacije na susjednim svjetovima. rezultirao je sa strukturiranim svijetom mašina i velike arhitekture. Iako glavna Akaška knjiţnica nema svoju lokaciju u vremenu i prostoru. Kako se raĎala nova civilizacija.na 4. Tada su pribjegli inkarniranju kroz preţivjele Lemurce. Krista je bila vrlo slična ovoj koja postoji danas. još jednom je pokušao utjecati na više razvijene duše Atlantide. Ove dvije grupe bile su u labavom savezništvu baziranom na trgovini tehnologijom u zamjenu za prijateljstvo. ali je njihova moţdana kora takoĎer sadrţavala elemente viših Plejadanskih vrlina i razumijevanja. to područje iznad Zemljine atmosfere sadrţavalo je portal do Akaša. postavljeno je snaţno polje od strane Plejadanaca 7. Zbog toga što je razina ljudske vibracije drastično pala od ranih dana kolonizacije. jer su Zemljinu atmosferu smatrali savršenom za brzo širenje. DNA preţivjelih sada se uglavnom sastojao od Orionaca. Oni su takoĎer prošli kroz karantenu. Vijeća Rigela (mračnih Orionaca)koja su se prethodno povukla za vrijeme Zemljine nestabilnosti. godine. To je bio jedan od razloga zašto je vidovnjacima bilo toliko teško doći do informacija iz tog perioda. kako bi Zemaljski posao ostao Zemljanima. nego je i stvorilo daljnje iskrivljenje u Akaškim poljima koja su okruţivala Zemlju. grupe Plejadanaca uočili su mogućnost da još jednom nastane Zemlju i takoĎer su došli i oni. Zemlja više nije bila smatrana sigurnim i poţeljnim mjestom za smještaj mirnih grupa. U isto vrijeme. Mihael i njegove legije. ali to im nije išlo zbog njihovih reptilskih tijela. Bez obzira na tu karantenu. Ovo polje ne samo da je zadrţavalo nadolazeće ET grupe. Jedna od tehnologija koju su razvili bila je elektromagnetska zraka visokog intenziteta. sa svim dijelovima tehnološkog napretka.gustoće. Kako bi spriječili svoje neprijatelje da doĎu na Zemlju.

Nećemo sada njih ponavljati. Utemeljitelji. To područje je znano kao Bermudski trokut. imaju sjećanja iz prošlih ţivota. još uvijek odašilju zrake energije kroz vodu prema površini. i još jednom Zemlja je bila magnet za sve vrste ugodnih i neugodnih karaktera. astralne i eterične snage. Oni koji su bjeţali zrakoplovima preselili su na današnje područje Centralne i Juţne Amerike. uključujući rad Alice Bailey i Edgar Cayce-a. Dati ćemo vam kratki saţetak uništenja Atlantide. koja je bila relativno beznačajna. a ne najnovije precesijske promjene koja je bila 700 godina prije toga. i još manji broj sa brodskim plovilima. Krista. Postoji mnogo relativno točnih informacija o ovom periodu u vašim knjigama. potopivši kontinent i većinu njegovih stanovnika. zbog pogrešne upotrebe pokretačkih sistema kristalne energije. kao i Egipta.sve do nedavno. od kristala koji su stvarali energiju. Ubrzo su Orionske grupe počele raditi s njima na površini Zemlje. nekoliko kristalnih generatora koji su bili potopljeni ispod Atlantskog oceana. Nekolicina znanstvenika sa atlantide je sklopila ugovor sa grupama sa Oriona koje su kruţile oko Zemlje. Preko 90% onih koji su pokušali pobjeći morem. Ti egoistični znanstvenici pokušali su dobiti superiornost nad njihovim kolegama. Mogli su proizvesti sve energiju koja im je bila potrebna za svaki dio njihove civilizacije. Oko 2000 godina prije uništenja Atlantide. Nikad nisu dobili priliku da naplate rat. većinski smo ostali u fazi promatranja. Naša percepcija kaţe da ono što je stvarno uništilo kontinent je bila neravnoteţa izmeĎu glave i srca . Atlantianci su razvili svjetleće naprave uz pomoć kvarcnih kristala. i time je većina AtlantiĎana izgubila svoju sposobnost razlikovanja energija koje su podrţavale duhovni razvoj i energija koje su vodile do akumulacije fizičke. Prvi period Atlantide zastao je u razdoblju na kraju precesijskog ciklusa pribliţno oko 50 000 godina pr. o svojoj upletenosti u pad Atlantide. Pad druge Atlantide pojavio se 23 200 godina pr. za vrijeme perioda Atlantide. potiskivale su svoje emocije na sličan način kao sljedbenici Lucifera. Samo je šačica ljudi uspjela pobjeći sa zrakoplovima.mentalnog i emocionalnog tijela Zemaljskih duša. zato što je jedan od posebno jakih kristalnih generatora eksplodirao. (Napomena . Očito karantena nije djelovala. Da su stanovnici Atlantide bili uravnoteţeni u svojim 60 | . Znanstveno orijentirane hibridne duše iz perioda Atlantide. i mijenjali su tehnologiju sa Atlantide za Orionske pokretačke sisteme.inkarnacije velikog broja njihovih ljudi koji su ušli u ljudsku formu. Premda se tada civilizacija obnovila i konačni period Atlantide je počeo.) Mi. i počeli su ih projektirati da se koriste kao oruţje. zadrţali su svoje prisustvo na svemirskom brodu iznad kontinenta Atlantide. Krista. TakoĎer su se pokušali dokopati sofisticirane ratne opreme u nadi da će pokrenuti pobunjeničke grupe suprotne vijećima Atlantide. su se utopili u masovnim tsunamijima. Pobunjenici su pod utjecajem Oriona htjeli sve veću i veću moć. Ta energija je bila dovoljno moćna da izazove ţudnju za moći unutar neugodnog dijela društva. koje uzrokuju iskrivljenosti u vremenu i prostoru. Ovaj kanal je otkrio da uglavnom svi ljudi sa kojima radi na tretmanima iscjeljivanja.

bili su prvi koje su Plejadanci dočekali. pa su iskoristili činjenicu da je nekoliko preţivjelih AtlantiĎana bilo čisto u srcu i umu. Uspon i pad Egipta Takozvana bitka izmeĎu svijetlih i tamnih sila se nastavila nakon pada Atlantide. One koji su sletjeli uz rijeku Nil. na scenu je stigao još jedan vaţan igrač u kozmičkoj drami. Osvrnut ćemo se i na civilizacije koje su postojale na planetu prije. Dodat ćemo našu perspektivu što se stvarno dogodilo u Isusovo vrijeme – tko je on bio. Ali postoje 2 vaţne razlike. Drakonskih. Humanoid tako opisan. Grupa Plejadanaca 7. odlučila je obnoviti uzorak čovječanstva (koji je bio davno izgubljen od Orionskih. Andromedskih i drugih odmetničkih grupa). Sirianskih. Egipat je bio taj slučaj. Njih ćemo obraditi kasnije. U to vrijeme. Vi ste sada vrlo blizu onom mjestu koje je dovelo do uništenja Atlantide. za vrijeme i nakon pada Atlantide. Oni su isto dio priče u periodu nakon Atlantide. Biblijsku (nekoliko kultura koje su opisane u Starom i Novom Zavjetu kršćanske Biblije) i različiti periodi Grčke. Vaš svijet se ljuljao izmeĎu perioda kratkog prosvjetljenja i vremena korupcije i relativne tame. Jedna kultura nakon Atlantide koju je vrijedno istraţiti su bili Egipćani.emocionalnim i mentalnim tijelima. te grupe imaju sofisticiranu tehnologiju koja moţe otkriti egzotična i neobična oruţja prije nego što su testirana u velikom broju. Period nakon Atlantide Postojalo je nekoliko kultura koje su procvjetale nedugo nakon uništenja Atlantide. Sadašnji Boţji Odred potiče veliki broj duša da se probude za više razine svijesti i postoji mnogo dobrih ET grupa koje budno prate stanje poslova na vašem svijetu i djelovat će u trenu kako bi spriječili nuklearni rat na globalnoj razini. U sljedećoj knjizi pričat ćemo o Aztecima. Vidimo sličan scenarij u vašem modernom svijetu danas. Toltecima i Mayama. pojavio se tek puno kasnije. Sumeransku. a to su bili Sirijanci. Taj kontingent je bio voĎen od učitelja kasnije nazvanog Thoth. nije imao glavu ptice ili reptila. vidjeli bi što se dogaĎa i mogli bi poduzeti preventivne mjere. Istraţit ćemo ulogu Sirijanaca u ţidovskoj i kršćanskoj vjeri i grčkoj mitologiji. uključujući Australske Aboridţine i Juţno i Sjeverno Američke Indijance. Dodatno. bio je Drako/Plejada/Andromeda hibrid i iskvario je učenja Thotha. 61 | .gustoće. uključujući Egipatsku. što je zapravo napravio i gdje leţe krive informacije u povijesnim spisima. budući da elementi njihove priče adekvatno postavljaju okvir za našu sljedeću raspravu o promjenama na Zemlji. koji baš suprotno drevnim spisima.

koje se pojavljivalo pribliţno svakih 25 920 godina. Mnogo vaših kanaliziranih spisa će potvrditi da je Thoth bio inţenjer. Velika Piramida bila je završena pribliţno 10 500 godina pr. Pad Egipta Thoth i njegova grupa imali su dosta uspjeha u radu sa ljudima sa Atlantide. On je uspio dovoljno sniziti svoju vibraciju kako bi direktno komunicirao sa potomcima sa Atlantide i učiti ih o putu istine. kao portal za uzdizanje. Ona postoji i danas na višim eteriĉnim razinama unutarnje Zemlje. Plejadanci sa 7. sa Gizom kao centrom mreţe. Ispravno uočeno od vaših egiptologa je bilo. Mintaka je postala centralna zvijezda Orionske prosvijetljene vlade. i kontrola Zemljinog mreţnog sistema. Mintakom. Krista. blijede pokušaje Egipćana da kasnije rekonstruiraju komore za 62 | . kako bi oznaĉila ulaz u portal . ali njena primarna funkcija je bila komora za uzdizanje. znaĉajan postotak je sudjelovao u aktivnostima uzdizanja i inicijacijama u Velikoj Piramidi.gustoće. Zemljin mreţni sistem bio je povezan i označen od strane Plejadanaca u skladu sa promjenama. nekoliko tisuća stopa ispod Velike Piramide. ravnoteţe. imali sličan mreţni sistem konstruiran na istoj longitudi i latitudi na njihovom planetu. bilo je pretpostavljeno da je taj ureĊaj povezan sa raznim drugim piramidama koje su izgraĊene (radom Egipćana) sa svrhom da budu grobnice za faraone. iz koje su potjecale linije i vrtlozi pod različitim svetim geometrijskim kutevima. za vrijeme njihovog uspona. Plejadanci su zajedno sa podzemnim grupama ustanovili Dvoranu Snimaka. suradnje. uz pomoć levitacije i laserske tehnologije. Marsovski mreţni portal nikad nije dosegao svoj puni potencijal. Tek u posljednjih 20 godina vaši znanstvenici su poĉeli ispravno datirati Veliku Piramidu. (Uzdizanje ćemo objasniti u poglavlju 6).Thoth je bio svjetleće bića od plavo-bijele svjetlosti. humanoid sa sličnom bojom i energijom. zbog uplitanja Orionaca i Drakosa. da je Velika Piramida bila usklaĎena sa zvijezdom u Orionskom pojasu. Marsijanci su.gustoće. koji je takoĎer bio projektiran od Plejadanaca sa 7. Poravnanje sa Mintakom imalo je geografsku vaţnost jer je ukazivalo na centralnu točku Zemaljskog premještanja osi. kakvu imamo mi na višim sferama. Podzemne komore ispod platoa Gize su već bile nastanjene onima koji su pobjegli pod zemlju za vrijeme prethodnih Zemljinih promjena. Od nekoliko tisuća AtlantiĊana koji su naselili to podruĉje. Sve do nedavno. i više matematike. Time bi čistoća i vizija originalnog DNA otiska imali izgleda ponovno se ustanoviti na Zemlji. koji je sagradio Veliku Piramidu. Druga strateška svrha Velike Piramide bila je da sluţi kao portal za primanje grupa sa Plejade. Sfinga je kasnije podignuta od druge grupe Egipćana. Ovaj kanal detaljno opisuje u knjizi (Life on the cutting edge). Mnogo zgrada je izgraĊeno uz obale Nila. nakon završetka Rigel/Betelgius ratova prije 100 000 godina. u inicijacijskim hramovima sa svrhom ubrzanja evolucije duše. Ta naprava (piramida) imala je nekoliko funkcija. Dizajnirani su nizo vi prolaza kako bi se smjestili oni kojima je bilo potrebno duţe vrijeme unutar sprave (piramide) kako bi se ubrzao uzorak uzdizanja za pripremu prijelaza u lagana tijela 5.gustoće konstruirali su Piramidu u roku od par dana.

Svi su odabrani i stvoreni u ĉistoj ljubavi i neduţnosti. Krista. Škole misterija poĉele su se razbijati na mnogobrojne redove i odanost Sirijanskim bogovima. ali je suvišno reći.gustoću. Drugim rijeĉima. prosvijetljeno biće. Sada ćemo nastaviti dalje. bili su na „guru tripu“. Nećemo detaljno opisivati dogaĊaje koji su se dogodili u Grĉkoj i Izraelu. polulavljim ljudskim oblicima. ali niste spremni prihvatiti ĉinjenicu da je Jahve bio egoistiĉni Sirijanac. Svi imaju jednaku vrijednost u Boţjim oĉima i ta vrijednost je beskonaĉna. da su sliĉni ovome što ćemo navesti ispod. ali ova toĉka je previše vaţna da bi ju propustili. ne postoji „elita“ ili „odabrani“.uzdizanje. Rasa „zmija“ su zapravo bili Drakonsko/Orionsko/Plejedanski hibridi.gustoće. U poĉetku je to bilo nezamjetno. Jahve. DNA njihovih potomaka postao je sve više zagaĊen sa Sirijanskom vrstom egoistiĉnog mesijanstva. Ţidovske i grĉke legende i mitovi u potpunosti opisuju Sirijance. oni nisu uspješno riješili pitanja svog ega. Stari Zavjet je jedna od najkrvavijih i najnasilnijih knjiga ikad napisanih. U osnovi oni dokumentiraju inicijacije koje pripremaju duše 4. kada je grupa Sirijanaca sa 7. Kako su se Sirijanci miješali i razmnoţavali. Oni od vas koji ste upoznati sa Jahvinim uĉenjem. Biblijski uĉenjaci. Utemeljitelji rijetko propovijedamo. „Ptiĉji“ ljudi su bili Drakonsko/Andromedansko/Plejedanski hibridi. Struĉne bilješke originalnih škola misterija Thotha mogu se sporadiĉno naći u razliĉitim tvorevinama. nakon što je Egipat pao pod vlast Sirijanaca. trebaju se vratiti osnovama i ispitati REZULTATE drevnih uĉenja.gustoće sa Sirius B zvjezdanog sistema stigla na scenu i poĉela remetiti rad Thotha i njegove grupe. bar što se tiĉe duševnih lekcija. Krista). i uslijedilo je miješanje vrsta. polu-ptiĉjim. „Lavlje pleme“ su bili Sirijansko/Plejadanski hibridi. ukljuĉujući Emerald Tablets (smaragdne ploĉice) i u kanaliziranim porukama razliĉitih vidovnjaka. Kao što je ovaj kanal puno puta izjavio. Bog Starog Zavjeta. opisanim u kasnijim Egipatskim crteţima. i kao rezultat toga. Da li su ta uĉenja poticala mir i evoluciju svjesnosti ili su poticala podjelu i konflikt? Mi. vratit ćemo vas u Egipat u vrijeme njegovog pada u štovanje i ţrtvu. 63 | . Pad Egipta objasnit ćemo uskoro. ţidovski rabini i kršćanski klerici na vašem svijetu. Iako su te grupe sa Siriusa imale veliku tehnološku i psihiĉku moć. stvaralo jaz izmeĊu rasa? Da li bi on zapovjedio slijepu poslušnost njegovim principima? Da li bi uzdizao nekog na raĉun drugih? U Boţjem svemiru. U pribliţno isto vrijeme Sirijske invazije (nedugo nakon 7500 godina pr. Orionci i Drakosi su poĉeli stizati na scenu u velikom broju. Stari Egipat je cvao sve do 7 500 godina pr. Da li bi visoko evoluirano. je bio Sirijanac sa 7. trebali bi preispitati rezultat Jahvine p risutnosti na Zemlji. bili su zaluĊeni sa oboţavanjem i veliĉanjem od njihovih podreĊenih.gustoće da se uzdignu na 5. da citiramo popularnu frazu. Oni su demonstrirali svoje ĉudesne moći onima koji nisu imali dovoljn o duhovnog razumijevanja da vide kroz tu zavjesu. koje je rezultiralo mnogim polu-reptilskim.

ona se nikad ne bi mogla iskvariti. Vidi poglavlje 5 za nešto više o fragmentaciji duše. crte lica novonastalih ljudi bile su nalik glavi guštera. Andromede. Oni Plejadanci koji su ostali ĉisti u srcu i umu. Orionci i Drakosi su koristili svoju superiornu energiju i duhovne moći kako bi zarobili dobre stanovnike Egipta. ali taj aspekt boţice Isis nikad nije dosegao razinu svjesnosti koju je imala primarna duša Isis na višim razinama. Taj kanal je imao jaku Venusijansku vezu. zajedno sa naglašenim crtama lica. ali to nije istina. ako ti uĉitelji sami nisu spojili svoj ego sa svojim duhom. Ritualne ţrtve. Isto smo vrlo malo rekli o Galaktiĉkoj Konfederaciji. redovima arkanĊela. i nekoliko blještavih propusta (ĉinjenice koje su izostavljene). Dio njene energije bio je utjelovljen u vrijeme Faraona. a pleme lava imalo je velike zaobljene glave sa kosom koja je rasla poput grive. Kako su se miješali. Kao što znate. i period relativne tame nadvio je Egipat. To radimo zbog jasnoće. mumije i Faraonske škole misterija su većinom bile manifestacije Sirijanske. Sve dok potpuno niste spojili svoj ego i višu svjesnost. Za razliku od bića na Pangeji. ukljuĉit ćemo dijelove koji nedostaju u sljedećoj knjizi. Ova lekcija bi vam sada trebala biti oĉita. tuţno su se povukli nazad na unutarnje razine. nije bila dio korumpiranog svećenstva kasnijeg Egipta. Neka uĉenja na Zemlji ukazuju da je cijela priĉa o Isusu bila izmišljena. Ako ovaj kanal bude htio.gustoće. ili mnogih drugih aspekata viših uĉenja koja su nastala od vremena Atlantide od strane razliĉitih prosvijetljenih ĉlanova Plejade. puno toga smo izostavili i preskoĉili smo neke velike periode i dogaĊa je. Drakonske i Andromedansko korupcije originalnih Plejadanskih uĉenja. Da su studenti Thotha potpuno usvojili njegova uĉenja. Nismo se još dotakli vaţnosti drevnih Hebrejskih uĉenja. iako postoji puno iskrivljenja njegovih uĉenja. ukljuĉujući i red Melchizideka. Orionske.Sirijanci. Krajnja napomena – Boţica Isis. vidjevši da je eksperiment još jednom propao. Imamo dovoljno informacija da popunimo nekoliko knjiga i osjećamo da je vitalno da posijemo ovaj materijal kako se pribliţavate sljedećem ciklusu promjena. Moţete pronaći crteţe Sirijansko/Plejadanskog lavljeg plemena i Drakonsko/Andromedansko/ Plejadanskog ptiĉjeg plemena i njihovih boţanstava na zidovima pećina i ostacima hramova svugdje u Egiptu. Saţetak povijesti Zemlje Napravit ćemo saţetak i ponoviti neke stvari iz priĉe do sada. Oriona. Dozvolite nam da to nadopunimo. ptiĉje pleme je imalo dugaĉka uska lica i nos nalik ptiĉjem kljunu. Ukljuĉit ćemo našu percepciju dogaĊaja u vrijeme Isusa. Velikom Bijelom Bratstvu. univerzalnim redovima. koja spada pod još jednu ET grupu koju ćemo kasnije spomenuti u budućem materijalu. Drva ţivota (Kabale). Arkturiana i drugih grupa. Ali je zmijska rasa imala dug vrat i velike oĉi. Siriusa. ovo nisu bili hibridi izmeĊu razliĉitih vrsta – ovo su još uvijek bili ljudi. ptice ili lava. 64 | . Sirijanka sa 8. naizgled dobronamjerni uĉitelji mogu vas odvesti na krivi put.

i uvijek ćete biti savršeni. Marija i Josip migrirali su u Galileju. i odigravanje drame u formi sliĉnoj Isusovoj. Isusov roĊendan bio je pribliţno 31. Priĉa o djeviĉanskom zaĉeću je izmišljena. ovisno o tome koji prijevod koristite. Sada ćemo to nadopuniti. 1 Vi imate slobodnu volju i odgovorni ste za sve što napravite 2 Ne postoji takvo nešto kao neoprostiva greška ili greška koja vas ĉini pokvarenima Vi ste toliko savršeni koliko je savršen i dan kada vas je Bog stvorio. i kako bi izmakli od suprotnih uvjerenja autoriteta. Sada ćemo prosvijetliti vaš um. oţujka. Mi vam priĉamo ovu priĉu uz pomoć Isusove nadduše. kako bi sprijeĉili rješavanje njihovih problema. zadrţao je mnogo svojih duhovnih sposobnosti. Kad je Sananda vidio kako se ljudska vrsta koprca u tuzi i neznanju. Drugim rijeĉima. a ne 25. nebesko biće sa osme gustoće.gustoće Konfederacije. je pokušaj „vladara tame“ da natjera ĉovjeĉanstvo da stavi krivnju izvan njih samih. usprkos vrlo gustom okruţenju u kojem se rodio. inkarnirao se pribliţno 39 godina pr. htio je intervenirati u svjetovnim aferama na naĉin koji je poštovao slobodnu volju. ili Jeshua. ima posebnu priĉu koju ćemo vas s veseljem ispriĉati. ali postoji i mnogo iskrivljenih priĉa. Postoje neke toĉne ĉinjenice u priĉi ispriĉanoj u Novom Zavjetu u Bibliji. puno prije nego što je ĉovjek kojeg znate po imenu Isus bio odveden na kriţ. pronaći ćete druge takve ikone ĉije priĉe su vrlo sliĉne Isusovoj. dragi Kreatori. ali u ovom sluĉaju Jeshua je nastao normalnim seksualnim odnosom. Duša znana kao Isus bila je direktni fragment (dio) iz porodice Sanande. Budući da je bio sa osme gustoće. i prorekao je mnogo budućih dogaĊaja. u stvari vodeći ĉlan u ovom sektoru Galaksije. neduţni i sveti. Lorda Sanande. Ideja da je spasitelj umro za vaše grijehe. Kao malo dijete bio je vrlo vidovit. kao sin Josipa i Marije. bez normalnih seksualnih procedura. Kako bi se izbjegle socijalne i politiĉke posljedice raĊanja bez braka. Vaţno je napomenuti da alegorijska priĉa o jednom ĉovjeku koji se ţrtvuje da iscijeli grijehe masa ljudi ne potjeĉe od dogaĊaja prije 2000 godina. Ako prouĉite povijest razliĉitih kultura. Taj dio je zajedniĉki sa Biblijskom priĉom. Nitko nikada ne moţe umrijeti za vaše grijehe. nego je to tema koja se mnogo puta ponavljala u povijesti. u vezi istinske priĉe o Isusu Kristu. Lord Sananda.Priča o Isusu Kristu Jedan ĉlan 8. Neke ET grupe mogu uĉiniti ţene trudnima. Lord Sananda u njegovom setu knjiga „ A Course in Miracles“ (Teĉaj za ĉuda) to je vrlo jasno rekao. i to iz 2 razloga. inkarnirao se kao Jeshua. Krista . Idemo to razjasniti. i 65 | . Marija i Josip su bili u suprotnosti sa politiĉkim ustrojstvom i nisu bili oţenjeni nakon što je Marija zatrudnjela. Sananda je Isusova nadduša. Prosinca.

Odsustvo Jeshuine priĉe iz sluţbenih spisa starog Rima. Jeshua je primio nekoliko duhovnih vizija. Kada se vratio ( i za vrijeme opasnog posjeta svojih roditelja koji su se vratili u Galileju). koja je bila plesaĉica i zabavljaĉ. koji su ga savjetovali da poduĉava više duhovne principe svakome tko je htio iskreno slušati. morate razumjeti da je Jeshua smatran kao anti-društveni pobunjenik. Za vrijeme svog ţivota. Neki od Jeshuinih Esenskih prijatelja dozvolili su Mariji Magdaleni da ostane u hramu sa Jeshuom. i iako im je sin jako nedostajao. On i Marija Magdalena drţali su svoju vezu i njihovo dijete potpuno 66 | . Prošlo je par godina da se nisu mogli vratiti u Indiju. Vlada te zemlje doţivljavala ih je ĉudnima i anti-društvenima. iako nisu vjerovali u takve stvari. gdje su se kratko zaklonili zajedno sa Essenima. on i grupa prijatelja Esena otputovali su istoĉno do Indije. Jeshua. i njegova uĉenja su mnogo doprinijela prosvjetljenju Indije. gdje je on upoznao nekoliko Indijskih gurua i svetaca. Jeshua se kasnije prikljuĉio Esenskom Redu. Proveo je 3 godine gradeći hramove i kuće Esenima. iako nitko nije znao oca (izvan Essena). Marija Magdalena i Jeshua posjetili su svog sina par godina kasnije. sin Isusa i Marije Magdalene nije imao djece. Bojeć i se za djetetov ţivot. Uzduţ obala Mrtvog mora. Usprkos tome što su sa svojim sinom proveli vrlo malo vremena. Marija i Josip ostavili su ga kod Essena i vratili se u Galileju. Zbog toga jer se nisu ţenili.konaĉno su došli blizu Mrtvog mora. koji ga je puno nauĉio o misteriju ţivota. i skupio je mnogo sljedbenika. Marija Magdalena i Jeshua privremeno su ga ostavili na brizi Indijskom svecu. Marija Magdalena i njihov sin putovali su u Indiju drugi put. Politiĉka klima bila je previše nestabilna da ga odvedu nazad sa sobom u Galileju. Kada je Jeshua napunio 16. Marija M i Jeshua su takoĊer imali i kćer. Nekoliko tajnih društava postavilo je odreĊene hipoteze kako se Isusova i Marijina linija nastavila nakon njihove kćeri. vidimo da je sigurno postojalo nekoliko potomaka koji su slijedili zamršene puteve kroz srednji Istok i istoĉnu Europu. znali su da je u dobrim rukama. suprotno pravilima starijih. Esenci su bili strogi vegetarijanci i uĉili su poštovati sve ţivotne forme. koja je bila oskudna u tim krajevima. jer nisu predstavljali nikakvu prijetnju i uvijek su plaćali poreze. i time cenzuriran iz sluţbenih rodoslovnih dokumenata tog vremena. iako virtualno ne postoje nikakvi preţivjeli povijesni zapisi o drugom djetetu. i drugih povijesnih dokumenata iz tog vremena. te je pohaĊao njihova sveta uĉenja i uĉenja Esenskog puta. U jednom trenu imao je 50 uĉenika. Prema Akaškim podacima. Proširile su se glasine da Marija Magdalena ima nezakonito dijete. Jeshua je nauĉio poštovati Majku Zemlju i pomagao je donijeti toliko neophodnu kišu. njihov utjecaj mu je puno pomogao kada je odrastao u Indiji. ali on je ostao na brigu Indijskih svetaca kada su ga posjetili. Kada ispitamo Akaške dokumente. i vratili su se u Galileju. koja je nastavila tu lozu. oni su takoĊer postali društveni izopćenici. Postao je mudrac. te vizija od njegove duševne obitelji. gdje je dijete bilo blagoslovljeno od više gurua. upoznao je i zaljubio se u Mariju Magdalenu. Ozbiljno je poĉeo poduĉavati u njegovim kasnim 20-tim. Bojeći se za Jeshuin ţivot. ali su uglavnom bili ostavljeni na miru. koja se samo kratko prostituirala kada su vremena bila teška. Marija Magdalena i Jeshua su bili duboko zaljubljeni i imali su muško dijete. Otkrivanje linije Isusa i Marije Magdalene nije vaţno za našu diskusiju i više nećemo ništa reći o tome. Uĉio je pribliţno 2 godine sa guruom.

mnogo duša proširuje svoju svijest iznad tih primitivnih uvjerenja. Sve velike duše su sposobne podijeliti se nekoliko puta kako bi sluţile na planetima niţe gustoće. Kad je Jeshua odveden na kriţ. Jeshuina uĉenja su bila dosta iskrivljena u Bibliji. tradicionalno kršćanstvo ima vrlo malo zajedniĉkog sa Jeshuinim uĉenjem. ali to nije pravilo. To je bilo ispravno interpretirano od Paramahanse Yoganande i mnogih drugih yogija i svetaca. ili nebesku svjesnost viših gustoća. jer su ga pljaĉkaši grobova ukrali. smo zahvalni kad vidimo toliko vas koji istinski radite „veliki posao“ kojeg je Jeshua poduĉavao. Svaki od tih aspekata je kompletno i samostalno biće. Nakon što je napustio svoje tijelo. Priĉa o Jeshuovoj ukljuĉenosti u Melchizedeĉko svećenstvo je takoĊer u ţidovskoj Bibliji. jer je već mogao materijalizirati novo tijelo. Jednom kad je Jeshua dosegao odreĊenu razinu svjesnosti. holografski se projektirao natrag u ljudski oblik. i ne ţelimo duplicirati te informacije. Pogledajte poglavlje 5 za detaljno objašnjenje podjela i fragmentacija duše. Obiĉno se nadduše podijele na 12 komada odjednom. Utemeljitelji. Nekoliko njegovih uĉenika uĉili su kako upotrebljavat i njihove duhovne darove iscjeljivanja i vidovitosti. Tijelo je napustilo grobnicu. a većinom se sastoji od grijeha i krivnje. Uĉio nas je da volimo jedni druge i da oprostimo svojim neprijateljima. mi smo samo malo dotakli temu Marije Magdalene i Svetog Ţenskog principa. Izraz „aspekt“ koji se koristi ovdje ne znaĉi nepotpun ili parcijalan. „Drugi dolazak Krista“ se odnosi na povratak u svjesnost Krista. U sadašnjosti. Sjetit ćete se analogije podjele stanica koju smo naveli prije. Kroz ovaj kratki pogled na rad Jeshue. 67 | . ali mu je bilo reĉeno od njegovog višeg Sebstva. ali nekoliko istina se ipak zadrţalo. Mnoge primarne grupe ostanu na višim razinama da vode druge aspekte u niţim svjetovima. poglavlje 6 i 7. i postoji mnogo priĉa u Bibliji kako je Ivan radio ista iscjeljivanja i ĉuda. Na svu sreću. njegova kozmiĉka obitelj na nebeskoj razini je poĉela komunicirati s njim i poĉela ga je podsjećati na njegov poloţaj unutar Melchizedeĉkog svećenstva. umjesto da je patio 3 dana. on je odmah svjesno napustio svoje tijelo. da ostane na tom putu i da poduĉava što je moguće više ljudi o putu duha. i jedva smo rijeĉ progovorili o Majci Mariji. Za vrijeme svog ţivota on „im je neprestano opraštao jer nisu znali što ĉine“. kako bi se ukazao svojim uĉenicima i Mariji Magdaleni. Mi. i do neke mjere su u pravu. Postoje mnogi kanalizirani ĉlanci o Mariji. postoji 8 podjela Sanande na Zemlji. u više navrata. Kao što većina vas zna. On NIJE uĉio da je put do Boga samo preko njega samoga. Lord Sananda je podijelio svoju dušu nekoliko puta u povijesti.tajnim. jednom kada se vratio na osmu gustoću. Neke od tih duša vjeruju da su Isus. i nisu o tome raspravljali ĉak ni sa najvjernijim uĉenicima. Nije ga imao potrebe uskrsnuti. Budući da je bio vrlo vidovit. i da mi svi imamo sposobnosti koje je on demonstrirao. Jeshua je vidio da će ga autoriteti s vremenom ubiti. Uĉio je da smo svi stvoreni po slici i prilici Boga. što je pogrešno navedeno.

iskoristiti vaše minerale. Mračan ET je onaj čija je primarna funkcija „sluţenje sebi“. Oni su poput parazita koji okupiraju tijelo domaćina. i jednostavno obuzmu (zaposjednu. Pretpostavit ćemo da vam je jasna terminologija koju smo do sada koristili? Dobro. ako postoje ljudi koji vibriraju na vrlo niskoj gustoći. Za vrijeme naše rasprave o psihologiji Zemljinih promjena (poglavlje 9). 68 | . Kada se koristi termin „mračni ET-i“ to se odnosi na one rase koje su pale u vibraciji i bile su nesposobne uskladiti se sa njihovim unutarnjim Boţjim Izvorom. u donjem desnom uglu konstelacije Oriona. Tim dušama je dan nadimak „vladari tame“ . koji je počeo u vašim 1940-tim i 1950-tim godinama. Morate razumjeti da zbog potrebe da se poštuje slobodna volja i zakon privlačnosti. Za vrijeme sadašnjeg Odreda. ili su pronašli put do astralne razine na različite načine. Neki od tamnih Drakosa i tamnih Orionaca su na astralnoj razini i utječu na duše sa tih razina tako da se zakače na ljude. Orionski faktor Najdominantnija rasa koja je u interakciji sa Zemljom je Vijeće Betelgeusa i Vijeće Rigela sa Orionskog zvjezdanog sistema. zarobiti vas kao rasu. ili pokušali preuzeti vaš planet. i puni su straha – koji su zli i zlonamjerni – oni postaju mete za ET-je sličnih karakteristika. gustoći. „tamne duše“. Drugim riječima. Betelgeus je zvijezda locirana. Mi smo Utemeljitelji. sa vaše juţne hemisfere. Trebalo bi biti očito do sada da oni neće biti uspješni u tome. „mračni ET-i“. istraţit ćemo neophodne metode kako da se oslobodite od negativnih ET utjecaja. to su dijelovi duše koji su zapeli u niţim gustoćama astrala. bez obaziranja na dobrobit drugih. ili koji god izraz hoćete upotrijebiti. Drugi upravljaju svemirskim brodovima koji su ili u 3. Vijeća Betelgeusa potekla su sa te zvijezde. Vijeća Rigela potekla su sa te zvijezde. Tamni ET-i Ovdje ćemo reći par riječi o „mračnima“.ili 4.(Autorova napomena – za vrijeme sastavljanja ove knjige puno knjiga je napisano o istinskoj prirodi Marije Magdalene i mnogo kanaliziranih poruka je bilo dato o njezinoj pravoj ulozi u povijesti Zemlje. opsjedaju) ljudska bića koja tada imaju ulogu domaćina.) Nadamo se da smo ispravili pogreške o ţivotu onoga kojeg zovete Isus. te ET duše imale su ograničen utjecaj na čovječanstvo i pozorno ih se prati i regulira kako ne bi postali preveliki faktor u vašem društvu. Neki od njih imaju tehnološke maskirne mehanizme kako bi se učinili nevidljivima. Došli su ovdje kako bi pokušali ukrasti vašu energiju. Sa sjeverne hemisfere locirana je u gornjem lijevom uglu. Direktno suprotno od Betelgeusa u gornjem lijevom uglu Orionske konstelacije na juţnoj hemisferi ili donjem desnom uglu sa sjeverne hemisfere je zvijezda poznata kao Rigel. Vijeća Betelgeusa i Rigela odnose se na predstavnike vodstva planeta u zvjezdanim sistemima Betelgeusa i Rigela.

Alpha Drakonci ili Drakosi čine manje od 1%. Alpha Centurijske i drugih DNA. Došli su ovdje u različitim 69 | . agresivan. ili voĎe grupe. u njihovoj prirodnom obliku. Kada se ta agresivna muška energija koristi u svrhu manipulacije drugim ljudima. Kao većina humanoida sa drugih svjetova. i uglavnom su uništili njihov dom sa ratom. Arkturianske. zdepast. Sirijanci čine treću najveću grupu. Rigelci i Betelgeusanci su otkrili da je Zemlja efikasniji i ogovarajući okoliš od mnogo drugih svjetova. Bića sa Betelgeusa kasnije su postal poznati kao Vladari svjetla. Orionski muškarac je tipično teţak. gravitaciji i elektromagnetskim karakteristikama i podoban je za njihovu tjelesnu formu. originalna rasa čovječanstva. koje su evoluirale na tim sistemima izgledale su vrlo slično ljudskim oblicima koje nastanjujete danas. zato što su bili puno agresivniji i dominantniji od duša na Betelgeusu. današnje Liransko/Veganske. Andromedanske. sa širokim ramenima. oni su ušli u konflikt jedni sa drugima. pa su stigli na Zemlju i smjestili se ovdje. Sirijanci Za vrijeme našeg osvrta na povijest Zemlje. ili Tamna sila. i u nekim slučajevim hibridi Plejadanaca koji su preţivjeli uništenje Pangee. a sve ostale kombinacije rasa sadrţe otprilike 1% vašeg DNA. otkrili smo Sirijanski utjecaj u starom Egiptu. to očito postaje problem na vašem planetu. ali to je osobina koju većina njih mora nadvladati na odreĎenom stupnju njihove evolucije. To ne znači da su svi Orionci zapeli u negativnosti ili natjecateljskom ponašanju. a to su uglavnom bili Plejadanci. kriţali su se sa vrstama koje su već postojale ovdje u to vrijeme. Sirijanci su danas treća najveća grupa inkarnirana na Zemlji. Proširili su se na mnoge planete u ovom sektoru Galaksije. kako bi nastavili svoj ţivot u ljudskom obliku. Premda dominantna vrsta vašeg planeta od Luciferove pobune do današnjeg dana je bila Orionska konfiguracija. Drakonske. i često ga se etiketira kao macho. Mogli su to napraviti jer se vaš svijet najviše podudara njihovom svijetu u atmosferi. Zbog različitih drugih rasa koje su posjetile Zemlju (kao što je navedeno u poglavlju 2). Ima ih pribliţno 4%. Shvativši da im je potreban novi dom u galaksiji. To je vrlo često sa Orionskom DNA konfiguracijom. Venusianske. ima velike kosti i crvenkastu boju koţe. Duše sa Rigela postale su poznate kao Vladari tame. ratnički tip. postali su obični ljudi Oriona. Prije stotine tisuća godina. Orionska konfiguracija je ugrubo 75%. Postotak različitih ET-a u ljudskoj DNA Plejadanska konfiguracija vaše DNA je pribliţno 20% u trenutnoj ljudskoj DNA matrici. Oni ţele biti vrhunski vladari jata. u ovoj regiji galaksije. odlučili su se za planet Zemlju. Ostalih 5% je mješavina Sirijanske. a ne Plejadanska. i ostali termini kojim se opisuje visoko natjecateljskog muškarca koji naginje borbi sa drugim muškarcima kako bi postigao dominaciju ili superiornost.Orionske ljudske forme. Veliki broj Orionaca je došao na vaš planet prije izmeĎu milijun i 500 000 godina. Postoje neki specifični tipovi tijela na Zemlji koji su Više Orionski po prirodi od drugih. postaje vrlo komplicirano kad pokušavate otkriti svoje korijene. Potomci originalnih članova Vijeća.

uz već postojeće. je bio Sirijanac sa 7. Premda. Sirijanci su bili bogovi Egipta. ili sposobnosti koje su bile superiornije od onih koje su imali Orionci ili Plejadanci. za vrijeme cvata vaše civilizacije. 5 i 6 gustoći i u nekim slučajevima 7. koje opisuju genocid. će se identificirati sa jednim ili više tih plemena i osjetit će dio njihove Esenci u svojoj duši. Taj odreĎeni Sirijanski bog. koji su nastali kao nastavne metode svećenstva iskonskog duhovnog razvoja. prije i za vrijeme Krista.gustoći. Kao što smo naveli u poglavlju 3. Većina. nije prigodno zvati se Plejadancem. Postoji još nekoliko mjesta na Zemlji. Postali su ovisni o toj moći i uţivali su u ideji da imaju sljedbenike koji ih oboţavaju. bog znan kao Jehova. Orioncima i Drakosima. kao što je navedeno u poglavlju 3. Imali su ono što bi vi nazvali supermoćima. Iskoristili su svoju tehnološku prednost da se predstave kao bogovi sa čudesnim moćima. kako su pali u vibraciji. rat. divljenja i oboţavanja masa i time je postao iskvaren (identificiran sa egom). Brojčano su se isticali i na srednjem Istoku. je pao u vibraciji zbog prihvaćanja idoliziranja. Sirianci su došli u njihovoj 4. vrlo dobro su se uklopili sa humanoidnima sa Plejade. Moţete pročitati priče u Starom Zavjetu vaše kršćanske Biblije. i bio je oboţavan od Plejadansko/Orionske ljudske populacije. sa svjetlijom koţom i svjetlijim crtama lica. osnivali kultove. Sirijanci su se miješali sa Plejadancima. svećenstva i mistične škole. javile su se nakon uništenja Atlantide. Sirijanci su bili malo viši od Orionaca. 70 | . mučenja. Današnji Iluminati. Originalno su došli sa svemirskim brodovima i kročili su direktno na tlo Zemlje. ili Orioncem itd. kontrolu i manipulaciju koja se pojavila kao rezultat Jehovinih učenja. Igrali su “ igru gurua” tisućama godina. ako ne i svi bogovi grčke i egipatske mitologije su bili sa Sirius A i B zvjezdanih sistema. Krista)i staroj Grčkoj od 4 000 do 1 500 g. Sirijanci su pali u vibraciji i identificirali su se sa 3D realnosti. Najznačajnije posjete Sirijanaca. da ne prouzrokuju sumnju. U realnosti. Krista do Kristovog vremena. gdje su postali dominantna sila. Egipatska sfinga je simbolična posveta plemenu lava. u vrijeme Faraona (od 4 500 do 2 000 g. brzo su postali iskvareni Sirijanskim egom. Mnogi od vas koji imate sjećanja na inkarnacije za vrijeme starog Egipta. postali su opsjednuti idejom da imaju moć i kontrolu nad običnim ljudima koji nisu posjedovali svemirske brodove sa naprednom tehnologijom. Jehova je bio glavni primjer kako bića padnu u vibraciji čim više vremena provedu u gustim svjetovima poput Zemlje.pr.gustoće. i stvoreni su hibridi spomenuti u poglavlju 3.Krista.pr. Zato su se mnogo više razmnoţili nego druge rase. Poput Drakosa i Orionaca. i kao i Orionci. mogli su hodati Zemljom u svojoj prirodnoj formi.periodima. za vrijeme tog perioda. Postoje fragmenti lavljeg i ptičjeg plemena utjelovljenih danas na vašem svijetu. te su imali dovoljno slične crte lica. Faraoni su primarno bili Sirijansko/Plejadski hibridi (pleme lavova). tajna društva. iskonske mistične škole duhovno orijentiranih Plejadanaca. Sve dok jedna matrica nije puno dominantnija od druge. i posebno u period od 7500 godina pr. koji je došao na Zemlju u svom originalnom obliku. većina vas je mješavina nekoliko rasa.

ali kada su vidjeli da im se atmosfera i gravitacija ne sviĎa. Kada doĎete do 10. ti postotci bi pribliţno bili onakvi kakve očekujete u desetoj generaciji – 1/10 Sirijanci i 9/10 Plejadanci. ta gušterolika bića pronašla su svoj put do vaše galaksije i pokušali su prvo direktno sletjeti na Zemlju u njihovom gušterolikom obliku. Nakon par generacija raĎanja izmeĎu Plejadanaca (mi ovo sad jako pojednostavljujemo). Gotovo nikad neće postojati slučaj gdje se čisti Sirianac kriţa sa čistim Plejadancem. ratovi su se vodili oko kontrole nad pojedinim svijetom ili grupi svjetova. izbili su ratovi izmeĎu njih. Ali ako bi se to dogodilo. Oni su često bili kriminalci koji su izbačeni iz svog vlastitog svijeta. Njihova izvorna tijela dobila su ime “zmaj” što je prijevod riječi Draco. povukli su se na inkarniranje u ljudska tijela. iako je to iskrivljeno. Samo neki članovi njihove rase uspjeli su sačuvati sjećanje na njihovu dušu netaknutom. generacije. Na vrhu Zemaljske Drakonske populacije. koja je imala ljuske i bljuvala vatru. To je bila zmijolika forma. u odreĎenom smislu. a rezultirajući potomci manifestirali su se u različitim oblicima i konfiguracijama. Drakosi su počeli svoju evoluciju u drugom galaktičkom sistemu i migrirali su na Mliječnu Stazu. To je mnogo kompleksnije od toga. Kako su različite Drakonske grupe pale u vibraciji. ali na osnovnoj razini svijesti. ptičja i zmijska plemena. Imate na primjer sljedeće: Prije 10 generacija imali ste čistog Sirianca koji se zdruţio sa čistim Plejadancem. Nezasitna ţelja ega za moći i prestiţem je bio veliki faktor u propadanju Drakosa. Inkarnirani Drakosi kriţali su se sa postojećim Plejadansko/Orionskim hibridima. Nazvani “ lijenim” dušama od nekih Zemaljskih učitelja. i izgubili se u materijalnom. Mnogi su se borili samo za fizičko preţivljavanje. Ratovi su se vodili oko oskudnih resursa. Moţete reći. koji su došli na Zemlju su bili izopćeni od svojih vlastitih ljudi. 71 | .Orionsko i Sirijansko razrjeđivanje Plejadanske DNA Morate razumjeti da način na koji se fizičko tijelo širi je takav da svaka sljedeća generacija razrjeĎuje DNA od prethodne generacije. i oni su pali u vibraciji i počeli su se identificirati sa niţim gustoćama. njihov broj nije bio veći od 3 000. ali i ponešto Sirijanske DNA. nastanivši se primarno u Alpha Drakonis zvjezdanom sistemu. potomak će imati pribliţno jednu desetinu Sirijanske DNA i 9/10 Plejadanske DNA. i njima je dana slobodna volja. uključujući lavlja. zbog jednostavnosti da su sličili zmajevima iz vaših legendi i mitova. Velika većina Drakosa. Kao i svim osjećajnim ţivotnim oblicima u ovom lokalnom svemiru. Iako. a još manje njih je moglo ostvariti mirnu egzistenciju izmeĎu zaraćenih strana. to nije toliko jednostavno. i onda sljedećih 9 generacija se kriţa sa čistim Plejadancima. rezultat će biti duša sa većinom Plejadanske. Kao i većina entiteta slobodne volje koji su istraţivali vanjske svjetove. Drakosi Za razliku od Lira/Vega humanoida. barem je tako izgledalo. i bili su prisiljeni naći novi ţivot negdje drugdje u svemiru. kada su bili u svojoj izvornoj formi.

Ovisno o razini gustoće i inteligenciji odreĎenih entiteta. tada imaju sposobnost da mijenjaju oblik u forme koje su vama ugodne kako bi mogli komunicirati s vama. Oni su povremeno došli na Zemlju u njihovoj izvornoj formi. Neki Reptili su se prikačili u astralnoj formi za vaše svjetske lidere u pokušaju da preuzmu planet. Ali. ptici koja postoji u vašem današnjem svijetu. i to privremeno. To su izolirani incidenti kada su se zeleni ljuskavi Reptili mogli odrţati u svojoj izvornoj hibridnoj formi na Zemlji . Ako su dovoljno visoke gustoće. oni mogu ili ne mogu mijenjati oblik. Mijenjanje obličja Jedan od vaših popularnih autora je pretpostavio da ET rase dolaze na Zemlju i prerušavaju se u ljude. ali postoje i neki prosvjetljeni članovi u njihovim redovima. Umjetnici koji su napravili te opise. Reptili Pitali ste nas da razradimo temu o gušterolikim humanoidima. Thoth je bio Plejadanac koji se nije kriţao sa Drakosima. Oni neće u tome uspjeti. Reptilima će biti puno teţe ostati na astralnim razinama oko planeta. bez toga da vas uplaše. Date su pogrešne informacije od nekih vaših učitelja o tome da se vaši svjetski voĎe mogu promijeniti u Reptilsku formu. inkarnirali su se u Egiptu pribliţno 4 do 7 000 godina nakon vladavine Thotha i dane informacije su pogrešno prenesene iz jedne generacije u drugu. To nije veliki fenomen na vašem svijetu. Reptili još utječu na 60% lidera vašeg svijeta. koji se zovu Reptili. To je netočan opis na pećinskim zidovima kasnijeg Egipta. Postoje mnoga bića na višim frekvencijama koja vam se mogu ukazati u različitim oblicima. koja je slična zelenom ljuskastom gušteru. To je uključivalo noge i zavinut nos i istureno čelo od ostatka lica. 72 | . ona moţe vidjeti Reptilski entitet ovijen oko fizičkog tijela čovjeka. Oni samo mogu zaposjesti one duše koje su na vrlo gustoj razini vibracije. bio član ptičjeg plemena. Postoje hibridi Reptila koji su dovoljno ljudski da podnesu Zemaljsku atmosferu. Kako se Zemlja uzdigne u vibraciji. Izvješteno je da oni mijenjaju oblik od gušterolikih ET-a do ljudi. Reptilski utjecaj Postoje članovi Reptilskih grupa iz Drakonskog saveza koji aktivno otimaju ljude iz zlobnih razloga. Kada vidovita osoba gleda jednu od tih duša.Kao što smo naveli u poglavlju 3. pogrešno se misli da je Plejadanac znan kao Thoth. Postoji grupa Drakosa. Mi bi rekli da vaši lideri jedva ujedinjuju ljudske kvalitete. i neki od njih imaju zelenkastu ljuskastu koţu. Većina ih je zlonamjerna. Mnogo vaših svjetskih lidera sada evoluira iznad te guste razine. Ovo je jednostavno iskrivljena percepcija onoga što se zapravo dogaĎa. i time moţe zaključiti da se čovjek nekako mijenja u Reptilsku formu. Ispravna analiza toga je da na svjetske lidere utječu Reptilski entiteti sa astralnih razina. jer ne mogu evoluirati na razinu dovoljno visoku da prati Zemljine promjene. Razjasnit ćemo to. mnogo onih koji su se kriţali sa Drakosima imali su glave slične ibisu. a kamoli da imaju sposobnost da se pretvore u drugu rasu. Unatoč tome.

Ne namjeravamo odati pojedinačna imena ljudskih duša koje su pod utjecajem Reptilskog saveza.Rješenje problema sa Reptilima. Dana im je dozvola od nas i Boţje Glave. koje će vam ovaj kanal rado dati na vaš zahtjev. oni su predstavljali vrlo realan i ozbiljan problem na Zemlji. vibracije mogu varirati od jednog pojedinca do drugog. Došli su na vašu Zemlju u različitim periodima. znana kao “Vijeća Andromede” bila autor serija ezoteričnih dokumenata. testirali i koristili ta oruţja. iako je jedna grupa. Lemurije i Egipta izmeĎu ostalog. kako bi pomogla u intervenciji u vašim programima nuklearnog oruţja. Reptili imaju disproporcionalno veliki utjecaj zbog činjenice da duše koji oni posjeduju imaju disproporcionalno velik utjecaj na vašem svijetu. podrţavamo vas da konzultirate te izvore. je jednostavno podizanje vaše vibracije iznad njihove razine i tada više nećete morati biti zabrinuti zbog njihovih aktivnosti. do točke kada su mogli posjećivati susjedne galaksije. dio Boţje kreacije i zasluţuju ljubav i suosjećanje. Andromedanci su bili članovi veće grupe ET-a koji su došli na vaš svijet u to vrijeme kako bi prekinuli i neutralizirali pokretačke kodove vašeg nuklearnog oruţja. Drugim riječima. Andromede. Dragi Kreatori. Galaksija Andromede je veća od vaše Mliječne Staze i tamo postoje milijuni civilizacija. Ako ţelite znati nešto više o Reptilskom utjecaju na Zemlji. jer ste vi razvili. Postoji moţda 5 različitih DNA konfiguracija za Andromedanci koji su došli na vaš planet. koja su mogla ugroziti slobodnu volju velikog broja duša na vašem planetu. Najkasnija grupa stigla je na Zemlju 1940-tih i 1950-tih. spomenuta u prethodnom poglavlju. Oni su došli na vašu Mliječnu Stazu i širili se u mnogo različitih sektora i regija vaše galaksije zbog razloga koji su predugi da bi se sad objašnjavali. kada proučavate bilo koju ET grupu. i u vašim kompjuterskim mreţama. bez obzira na njihovo nepodnošljivo ponašanje. Andromedanci su još jedan slučaj kada je pokušaj pojednostavljenja rezultirao iskrivljenom percepcijom. Andromedanci su bili dio Boţjeg Odreda. i oni su prihvatili i svjetla i tamna učenja. Andromedanci se nisu miješali u poslove čovječanstva. Moţemo reći da su došli „uzeti šibice iz ruke djeteta“ da citiramo odgovarajuću analogiju. 73 | . Ipak. iako oni čine manje od 1% vašeg izmiješanog ljudskog DNA (dajemo vam prosjek DNA konfiguracije izmeĎu svih duša na vašem planetu). Uvijek koristite vašu moć rasuĎivanja. Isto kao i sa bilo kojom grupom posjetioca. Oni su usavršili meĎugalaktičku tehnologiju. kao i sve druge ţivotne forme u svemiru. ali većina grupa su bile samo promatrači sve do 1940-tih. od kojih su neki došli do Zemaljskog “mainstream” društva. Čak i unutar specifične grupe. Iako moţete naći te informacije na različitim mjestima u vašoj literature. Vaţno je da upamtite. Najpopularnije od tih je “Urantia Book”. da se umiješaju u vašu slobodnu volju. s njima se treba postupati na bazi “slučaj po slučaj”. Atlantide. Oni koji su posjetili Zemlju predstavljaju sitnu manjinu od onoga što postoji u njihovoj galaksiji. Interakcija različitih Andromedanskih grupa na Zemlji postoji već dugo vremena. Andromedanci Andromedanci su vrsta koja je potekla iz vaše susjedne galaksije. da su Reptili. uključujući vašu Mliječnu Stazu. Oni su bili relativno mala i nevaţna snaga.

ali su viši i oči im nisu tako velike. a emocionalno tijelo premalo razvijeno. Došli su na Zemlju u pribliţno isto vrijeme kao i Andromedanci. Jedna od tih grupa došla je na Zemlju zbog toga jer je njihova vrsta bila na rubu izumiranja i vjerovali su da su im potrebni odreĎeni dijelovi ljudske DNA kako bi spasili svoju rasu. 1 Dobrovoljci koji su inkarnirani Zete u ljudskom obličju 2 Nesvjesni (ne dobrovoljni) dobrovoljci koji su inkarnacije Zeta u ljudskom tijelu 3 Uglavnom ne dobrovoljni ljudi koji nisu inkarnacije Zeta Postoji pribliţno milijun ljudskih bića koji su bili uključeni u Zetin program razmnoţavanja. Većina članova ljudske rase koji su bili oteti su zapravo bili Zete koji su se inkarnirali u ljudsku formu. ali zbog drugačijih razloga. ili Bijeli. Zete Zete potječu sa Zeta Reticulus zvjezdanog sistema. imaju duše. Neki od njihovih prosvjetljenijih članova mogli su se inkarnirati u ljudsku formu (dolazeći kroz rodnicu ljudskih majki). Andromedanci sa 4. što je stvorilo sterilnost i nemogućnog seksualnog funkcioniranja.gustoće vrlo sliče Zetama. To je razlog vrijedan divljenja. Sivi Postoje specifične grupe i hibridne grupe Zeta. Ipak. to ne vrijedi za sve otmice.Neki Andromedanci su sklopili savez sa Zetama. Oko 30% tih ljudi su bili dobrovoljci koji su bili pozvani na Zetine brodove. Zete. kako bi mogli uzgojiti na njihovom brodu. kriţali su se s njima i izvlačili DNA iz različitih dijelova ljudskog tijela. dok su drugi djelovali samostalno. ili Zeta-ljudski hibrid. Njihova namjera je bila spašavanje njihove vrste. spadaju pod 3 kategorije. i tamo su dobili opširno objašnjenje prije sudjelovanja. 74 | . i koji su sudjelovali u programu kriţanja. Znani su pod nazivom Zeta Reticulusi. Sivi su bili masovno uključeni u otmice članova vaše ljudske vrste. Oni nisu zli. u različitim periodima od početka programa u 1940-tim. izmeĎu pribliţno 1947 i 1984. Mnogo godina. njihova vrsta nije dovoljno duhovno evoluirala da bi razumjela slobodnu volju. U osnovi intelekt Zetovaca je bio prenapredan.( ili u nekim slučajevima u podzemnim bazama na vašem svijetu) ono što vi zovete “hibrid izmeĎu vanzemaljca i čovjeka”. djelomično zbog atrofije seksualnih organa stanovnika Zete. duše originalnih Zetovaca imali su sve veće probleme sa inkarnacijom u svjetove Zete. Oni ljudi koji su odvedeni na Zetine brodove. za dolazak na Zemlju. zbog činjenice da postoji više od jednog nastanjenog planeta u Zeta Reticulus zvjezdanom sistemu. koje su stvorile saveze sa različitim granama vaše vojnih i vladinih operacija iz nekoliko razloga. Zete kao i sva osjećajna bića. Ali. i imali su duševni ugovor ili dogovor prije utjelovljenja da će biti iskorišteni za tu svrhu jednom kad dosegnu dob kada su sposobni imati djecu. Sivi. Problem je nastao zbog neravnoteţe izmeĎu intelekta i emocija Zetovske rase. Grupa koju ovaj kanal opisuje pod „Zeta tip 2“ humanoidi (sivi) su oni koji su umiješani u ono što vi zovete “vanzemaljska otmica”. Bili su podsjećeni da su došli na Zemlju i da su se inkarnirali u ljudsku formu kako bi pomogli spasiti Zetovce od izumiranja.

Pribliţno 60% “otetih” su bili Zete inkarnirani u ljudsku formu. Dok se ponešto tog neprijateljstva čini opravdano. duše uključene u te “greške” morale su naučiti neke teške lekcije. Iako su se kasnije. Slična je analogija znanstvenika koji provode eksperimente na ţivotinjama bez toga da uzmu u obzir osjećaje ţivotinje. Oni nisu imali zle namjere. zbog problema koji su nastali izmeĎu grupa. mnogi od njih prisjetili svojih iskustava pod hipnozom ili dubokom meditacijom. Upamtite. U nekim slučajevima. i njihove netolerancije prema drugim rasama. dragi Kreatori. Nakon razmnoţavanja oni su vraćeni. i time su Zete nakupile kamičke uvjete kao rezultat tih “pogrešaka”. Pribliţno 90% vanzemaljskih neidentificiranih letećih objekata(NLO) koji su bili vidljivi na vašem nebu izmeĎu 1947 i 1984 su bili brodovi Zeta koji su predstavljali različite grupe. da je slobodna volja tih duša bila narušena.Zbog nasilne prirode većine ljudi na Zemlji. ljudi odvedeni na Zeta brodove protiv njihove volje. sa implantatima koji su potisnuli sjećanje o njihovim susretima. dobili su pristanak za izvoĎenje eksperimenta. kako su evoluirali u viša duhovna stanja svjesnosti. Mnoštvo duševnih ugovora. ali su oteti bez njihovog svjesnog pristanka. koji su odvedeni na brodove. pokušali su uspostaviti kontakt sa višim Sebstvom Zeta inkarniranih u ljudsku formu. ili miješanjem na Zemlji sa inkarniranim Zetama. karmičkih dogovora i lekcija izmeĎu rasa mogu biti prilično sloţeni. To je najviše obznanjena grupa otetih ljudi i ona koja stvara neprijateljstvo prema Zetama od strane ljudi koji su svjesni tog programa. Bez obzira na to. često su dobili dodatne implantate koji bi potisnuli njihovo sjećanje da su bili na brodovima Zete. Mogli bi reći. Drugi su bili zločinci u prošlim ţivotima i trebali su iskusiti ulogu ţrtve kako bi uravnoteţili lekciju. Zbog toga što svjesni um tih subjekata nije bio na razini svjesnosti dovoljnoj da dobrovoljno pristane na eksperiment. Na primjer. neki od nedobrovoljno otetih ljudi. Zeta dobrovoljci. Oko 10% otetih nisu bili Zete inkarnirane u ljudsku formu. vjerojatno su imali ponešto Zeta DNA. Posljedično tome. došli su na Zemlju sa prethodnim sjećanjem duše na nasilje i zlostavljanje. oni su odvoĎeni na Zetine brodove obično za vrijeme sna. i to je uključivalo i problem otimanja ljudi koji nisu pristali dobrovoljno na to pomoću duševnog ugovora. 75 | . prije nego što su vraćeni na Zemlju. mnogi Zete koji su se inkarnirali na Zemlji su dobili implantate dizajnirane da parcijalno potisnu njihovo sjećanje na Zetu. tako da se svjesni um ne uplaši. da karma i greške samo postoje unutar donje 4 dimenzije Kreacije i nisu konačno točne. Suvišno je reći da tih 10% otetih nisu dali svoj pristanak na eksperimentiranje. Zete na brodovima koji su vodili program razmnoţavanja. da shvate da su prouzrokovali veliku patnju mnogim subjektima. Ovdje više nećemo dublje ulaziti u tu temu. bili su u ratu jedni sa drugima. Neki od njih nisu mogli razlikovati ljude sa Zeta DNA i ljude sa DNA sa drugim zvjezdanih sistema. ali moţda iz davnih prošlih ţivota na Zeta svjetovima. ali je suvišno reći da nisu sve Zete uključene u program potpuno razumjele principe slobodne volje. primarna ţelja Zeta je bila da spase svoju rasu od izumiranja. Stvarna situacija tih duša i zašto su one otete je prekompleksna da to objašnjavamo. i da su oni oteti greškom. da sudjeluju u programu razmnoţavanja. i u nekim slučajevima. nego ljudi sa većinskom DNA iz drugih zvjezdanih sistema. U većini slučajeva. sa ograničenog gledišta. Oni nisu dovoljno razumjeli ljudske osjećaje. Mnogo tih subjekata kasnije se prisjetilo otmica i njihov svjesni um je često bio uţasnut da se takva stvar dogodila.

Druge ET grupe u posjeti Zemlji Postoje različite druge vrste koje su posjetile Zemlju s vremena na vrijeme. da budu relativno neoštećeni. Njihov DNA je pribliţno 2/3 Zeta i 1/3 Drakonski u generalnom sastavu. ljudi su dali dovoljno specifičnih DNA dijelova neophodnih da se obnove Zeta DNA vlakna. kao Antarktik. Rusija. to će se promijeniti u godinama koje dolaze. ovisno o tome koliko su njihove duše napredovale od izlaska iz Boţje Glave prije milijun godina. ili Australska divljina. sjeverna Kanada i još neka mjesta). Ako su radili eksperimente na ljudima. dok oni sve to promatraju na sigurnom iz njihovih brodova ili podzemnih baza (kojih ima nekoliko i vrlo su udaljene). Sibir. Nešto više o povijesti Zeta moţete naći u knjizi “Lirina prizma” od Lysse Royal. Venera je samo sposobna ugostiti bića sa 5 gustoće na više. a većina ljudi još uvijek u sebi ima dovoljno originalne Plejadanske DNA. Duše sa treće i četvrte gustoće ne mogu se inkarnirati na Veneri zbog njene vruće i otrovne atmosfere. Utjecaj Zetsko-ljudskog križanja na ljudski DNA Koji su bili efekti utjecaja otmica na ljudski DNA? Da li se ljudski DNA mijenja kao rezultat eksperimenta i kriţanja sa Sivima? Da li će ljudi izgubiti svoj originalni DNA ili će on postati unedogled razrijeĎen? Točno je da se ljudski DNA promijenio kao rezultat otmica. Nekoliko otmica se još uvijek dogaĎa od strane nestašnih grupa. Zete tipa 3 obično su ostajali u brodovima i rijetko su slijetali na površinu Zemlje. To zvuči kao vrlo zlokobna fraza.Zete tipa 3 Zete tipa 3 izgledaju vrlo slično Drakosima u njihovom prirodnom stanju. iako većina njih ima DNA drugih zvjezdanih rasa. Mi ne umanjujemo činjenicu da neki ET-i imaju zle osobine kao i veliki broj ljudi. koji čine mnogo manje od 1% vaše populacije. Premda nas to previše ne zabrinjava jer su Sivi pokušali spasiti svoju rasu. ali su manji i hodaju u uspravnom poloţaju kao Lira/Vega humanoidi. zbog poteškoća sa Zemljinom atmosferom i gravitacijom. ET-i na Zemlji u svojem prirodnom obliku Neki od ET-a danas prisutnih na Zemlji su izašli sa svojih brodova i hodaju u svom prirodnom obliku meĎu vama. (Postoje područja koja su jedva naseljiva koja imaju malo ili nemaju stanovnika. uključujući Venusijance. što ćemo objasniti u drugom dijelu ove knjige.8 milijardi ljudskih duša. Zapazit ćete da je na vašem svijetu sada prisutno oko 6. Projekt ljudsko-Zeta kriţanja nedavno se smanjio zbog činjenice da Zete sada imaju dovoljno ljudskog DNA da prošire svoju vrstu bez potrebe za dodatnim otmicama. čija svrha nije spašavanje vrste. i velike 76 | . Zbog vašeg relativnog nedostatka privatnosti. Venusijanci su bića koja su došla u petu i šestu gustoću atmosfere i površine planete Venere u vašem solarnom sistemu. Njihova namjera je bila da zarobe ljudsku rasu i da koriste robove da iskorištavaju Zemljine minerale. nego čisto rekreacijsko seciranje u njihovim laboratorijima. i reaktiviraju organi u tijelu Zeta koji su atrofirali zbog pogrešne uporabe i nedostatka upotrebe u vrtlogu zbivanja koji su doveli do skorog izumiranja rase Zeta. Ali. ali je većina njih došla preko inkarnacije. secirali i izvlačili tekućine koje su sluţile njihovoj sebičnoj svrsi. Ti ljudi okupiraju većinu naseljivog krajolika na Zemlji. oni su ih obično doveli na brod prije istraţivanja. i ona to i je. Dosada.

Drugo pitanje koji mnogi postavljaju je “Gdje su izvorni ET-i.disclosureproject.000 u posljednjih 50 Zemaljskih godina. polu-ET. i u tom slučaju oni se čine nevidljivim. poput onih koji su otkriveni Dr. se po definiciji opisuju kao ljudski i neljudski ţivotni oblici. Dr. 77 | . Ako se vide. Ako je ET izvoran. Drugi ET-i imaju sposobnost da stvore parcijalnu dimenzionalnu promjenu oko njihovih brodova. vojnog osoblja i znanstvenika. pa se riječ vanzemaljski koristi za različite stvari. ET-ljudsko križanje danas Neki od vas su postavili sljedeće pitanje: “Ako postoje grupe ET-a koji hodaju Zemljom u svom prirodnom obliku.org). Postoji zbunjenost kada kaţemo da se ET inkarnira u ljudski oblik i to dijete ima istovremeno ljudski i vanzemaljski DNA. korištenjem onoga što se popularno zove “ ureĎaj ogrtač”. Mnogi od njih imaju tehnologiju da faznopromijene njihovo vozilo ili čak i njihova tijela kako bi postali nevidljivi ljudskom oku. To je čak istina za neke od onih koje zovete “negativnim ET-ima”. Neki “bliski susreti treće vrste” su bili promatrani i izvješteni od avionskih pilota. ili kada je njihova namjera da ih vidite zbog nekog odreĎenog razloga. Broj je bio veći za vrijeme trajanja Zeta-ljudskog hibridnog programa.000 ET duša u prirodnoj formi na vašem planetu. gdje je frekvencija vibracije tih brodova malo izvan linije sa vašim 3D linearnim vremenom. Stephenu Greeru (www. vanzemaljci moraju koristiti krajnji oprez kada dolaze i odlaze sa vašeg svijeta u svojoj prirodnoj formi.prisutnosti vojske na vašem svijetu. Mnogi od ET-a treće i četvrte gustoće su imali interakcije s ljudima. U sadašnjosti postoji pribliţno 20. Rijetko je da se ET rasa sa naprednom tehnologijom otkrije pomoću optičkog ţivca (da se vidi ljudskim okom). ali samo mali postotak humanoid koji hodaju po Zemlji su izvorni ET-i. neki se nalaze u vašoj atmosferi. Taj broj je varirao izmeĎu 16. to se dogaĎa obično kada nešto poĎe po krivo. Postoje ET-i koji obitavaju na razini treće gustoće (druge razine su sve do 12-te gustoće). tada moţemo reći da je rezultirajući potomak polu-čovjek. To ne znači da ti brodovi nisu trodimenzionalni. Greer je intervjuirao tisuće pojedinaca koji su imali različite kontakte sa ET-ima koje je bilo moguće vidjeti fizičkim očima ljudi sa treće gustoće. izvanzemaljska bića sa treće razine? Da li ih mi moţemo vidjeti?” Neki od izvornih ET-a došli su na Zemlju u svojim brodovima.000 i 23. To samo znači da su oni dosegli umjetnost optičke nevidljivosti. koji na Zemlju nisu došli kroz rodnicu. da li bi se oni i sada kriţali sa ljudima?” Vanzemaljci. Mnogi od tih vrsta imaju tehnologije koje im dozvoljavaju da svoje brodove učine nevidljivima ljudskom oku. ET-i treće i četvrte gustoće su vidljivi ljudskom oku.

veličina i varijacija vrsta koţe itd. Postojalo je nekoliko iznimaka. koje imaju 3D formu (duše sa 3D tijelima koje su evoluirale u drugim sistemima. ali sada nećemo ulaziti u tu priču. Jednorozi Jednorozi su bili mutacije organizama sličnih konju. kao što su bijeli. kad je to ponekad bilo dozvoljeno. Zbog toga je taj proces kriţanja ljudi i ţivotinja smatran preopasnim. Tako da mitologija nije ispravna. Postoji više od 20 različitih zvjezdanih rasa koji su posjetili vašu Zemlju otkad je čovječanstvo počelo evoluirati ovdje. U tom specifičnom Odredu. kojima je jedan rog rastao na vrhu glave. sivi ili plavi. Najčešći ET-i na Zemlji imaju specifične karakteristike boje koţe. i konačno je ispao iz glavne grupe gena. Po sadašnjem Odredu. Malo ćemo objasniti izumiranje nekih mitoloških bića. Ljudsko-životinjski hibridi Neki od vas su pitali „Što se dogaĎa kada se čovjek kriţa sa ţivotinjom? Što se dogaĎa sa DNA u tom slučaju?“ . i do njihovog istrebljenja došlo je zbog mutacija a ne zbog Odreda koji bi tako naredio.Još jedno popularno pitanje uključuje broj ET rasa koje dolaze na Zemlju i postotak njih koji su humanoidi i nehumanoidi. Oni su istrijebljeni kroz proces kriţanja i hibridizacije u kojem je gen koji je proizvodio jedan rog postao višak. Čak i više rasa vas je promatralo sa relativne sigurnosti atmosfere i viših razina. vi bi vjerojatno našli nekoliko boja. kao što je navedeno u dijelu vaše mitologije. Kratko smo spomenuli odred koji je došao na snagu nakon uništenja Pangeje. slično kao nekim drugim sisavcima u nekim od vaših područja. 78 | . Ono što je vaţno je svjesnost i svrha svake grupe. Nakon uništenja Pangeje. do kojeg je došlo zbog prirodnih dogaĎaja (uključujući i precesijske cikluse)a i djelomično zbog krive upotrebe duhovnih energija od strane stanovnika Špange-e. da jednorozi nisu propustili neku arku koja bi ih spasila od poplave. mnogo zakona i principa koji su dozvoljavali ljudima da se kriţaju sa ţivotinjama su se promijenili. Ono što hoćemo reći je. a ne na Zemlji). to nije dozvoljeno. ako je ţivotinja bila usko povezana sa ljudskim DNA. Postoji mnogo humanoidnih i ne-humanoidnih vrsta u vašoj galaksiji (i Andromedi) i postoji mnogo ljudskih hibrida koji su se kriţali sa drugim vrstama. To je bilo dozvoljeno samo u doba Pangeje. Mi bi rekli da njihova generalna pojava nije osobito vaţna. i ako bi ispred vas poredali sve različite ţivotne forme u vašoj galaksiji. Bilo je preriskantno i u većini slučajeva ljudi bi se spustili na razinu ţivotinja i sve više bi se odvajali od svojeg duhovnog nasljedstva. Isto neki od vas ţele znati boju i izgled svakog tipa. pa je odlučeno da se kriţanje ljudi i ţivotinja više neće dozvoljavati.

Zapamtite da oni sami sebe ne zovu Galaktička Konfederacija (ili bilo koje drugo ime često u vašem svijetu). GC nije hijerarhijska organizacija. gdje se sazivaju visoka vijeća GC. (Opet ponavljamo.Kentaur i pegaz su takoĎer nestali iz istih razloga. uglavnom sa sedme gustoće. Imate Redove Enocha i Melchizedeka koji variraju od sedme do devete gustoće. koji je udruţen sa Visokim Vijećima Siriusa A i Siriusa B. 79 | . Glavna baza Konfederacije je u Alcyone zvjezdanom sistemu. koja su udruţena sa GC i imaju neke zajedničke odgovornosti. iako nijedna od tih grupa ne koristi ta imena na razinama sa kojih oni dolaze. kao i mnoge druge vrste koje su postojale za vrijeme Pana. kada smo istraţili povijest Zemlje i uključivanje fizičkih ET rasa. nakon što su jednom obuhvatili dovoljno svjetlosti da bi bili u ravnoteţi sa GC principima ljubavi i sluţenja. Imate anĎeoske redove Elohima i Metatrona. ali oni imaju visoko evoluirane duše koje pomaţu onima na niţem stupnju razumijevanja. koje su uključene u Galaktičku Konfederaciju (GC). relativno malu grupu duša. Imate Ashtar Komandu. Imate članove Alpha Centauri-a i Tau Cetian-e. Uz to. Imate Visoka Vijeća Drakosa. Galaktička Konfederacija (ili Galaktička Federacija) Ova grupa duša čini najveće tijelo Zemljinih pomagača sa više gustoće. niti sastavljeno od isključivo muških duša. Oni su podruţnica GC sa osme gustoće. Imate Veliko Bijelo Bratstvo. koja se originalno sastojala od članova iz Velikog Bijelog Bratstva i Ashtar Komande. koji variraju od pete do devete gustoće. To su duše osme gustoće. kojeg čine Plejadanci sedme gustoće. koje predstavljaju najbolje i najbistrije Siriance. Koristit ćemo najčešća imena dana od strane vaših učitelja i kanala. mnogo stotina vrsta dnevno nestaje zbog razloga koje ćemo objasniti u poglavlju 9. Ta imena postoje samo zbog vaše prikladnosti. Oni su u rasponu od sedme do devete gustoće. Danas na Zemlji postoji samo ¼ originalnih vrsta sa Pana. koji su sedma i osma gustoća. Sada. tako da ih stavite u odgovarajuću perspektivu. koji su se dobrovoljno prijavili za pomoć GC u postizanju njezinih ciljeva. Imate i Visoka Vijeća Plejade. Imate anĎele i arhanĎele. Oni sebe znaju samo kao ambasadore Svjetla. Postoji preko 1000 zvjezdanih sistema u ovom dijelu vaše galaksije. To su povezane grupe koje je vrijedno spomenuti. reći ćemo par riječi o dobrim ET-ima koji pomaţu Zemlji sa viših razina. Imate Red Isisa. Imate Red Thotha. Imate Andromedanska Vijeća. Imate ambasadore sa Antaresa. u Sluţbi Onom Koji Sjaji. Visoka vijeća Alcyona sastoje se od bića devete gustoće koja nadgledaju različite grupe GC i odreĎuju njihove misije i duţnosti.) Postoje mnoge grupe unutar GC i dati ćemo vam njihova najčešća Zemaljska imena. Imate grupu koja se prije zvala Solarni Kriţ. Oni su uglavnom sedma gustoća. koje zapravo nije ni bijelo. Imate Arkturiance. koja radi zajedno sa Zemljom i nekim drugim planetima. Oni su se nedavno priključili GC. na sedmoj i osmoj gustoći. Jedan i Istinski Stvoritelj Svega Što Postoji.

ET-i i galaktiĉke grupe gore navedene. vi imate sebstva koja poĉivaju na tim dimenzijama. nadzire Zemaljske jedinice Galaktiĉke Konfederacije. Naša svrha ovog pregleda nad Galaktiĉkom Konfederacijom. Svako biće i grupa ima specifiĉnu funkciju. Iako mi imamo beskrajnu svjesnost. to bi imalo ograniĉenu vrijednost. koji su bića svjetlosti sa osme gustoće. Oni vas ĉuvaju.gustoće. dio te energije i frekvencije 12. Vaš jezik je potpuno nedostatan da opiše Boţanska carstva i ĉak ako bi to napravili.Lord Sananda. kao jedan aspekt njihove svjesnosti koja dolazi kroz ovaj kanal. koji su uzdignuti majstori sa osme gustoće. Iznad Galaktiĉke Konfederacije (u smislu proširivanja svjesnosti). mi nismo uvijek najbolji da vam pomognemo sa razliĉitim situacijama u vašem ţivotu. Oni su ovdje da vam pomognu. i kako bi vam pomogli u procesu buĊenja. kako ih ovaj kanal zove.gustoće. imate komplekse duša Centralnog Sunca u galaksiji sa 10. Imate velike jogy majstore. Oni su poznati pod nazivom Bogovi Kreatori. Na vama je da pronaĊete pravu grupu za odgovarajući zadatak. takoĊer poznatog kao Maitreya. će biti ponovno spomenute u poglavlju 10 kada ćemo istraţiti uloge koje oni igraju u nadolazećim Zemljinim promjenama. ali su zato „energetski potpisi“. a mi smo. od puno veće vaţnosti. komplekse duša Velikog Centralnog Sunca ovog svemira sa 11. 80 | . je da vam pomognemo razumjeti kroz šta prolazite vi i vaš planet. ukljuĉujući Babaji-a. Bez obzira na to. Oni vas vole. da ih ne bi sluĉajno zamijenili sa razliĉitim varalicama koji koriste to ime. Mi vas volimo i ĉuvamo. koji je nadduša onog kojeg vi znate kao Isusa Krista.gustoće. biće Svjetlosti sa osme gustoće. i komplekse duša koje mogu putovati u alternativne svemire sa 12. Svako biće u svemiru ima unikatnu vibraciju i na vašu je korist da nauĉite prepoznati individualce i grupe navedene gore. Imena entiteta su ograniĉene vrijednosti. Sljedeća 2 poglavlja će istraţivati evoluciju i uzdizanje duše. i jednog dana ćete postati svjesni tih sebstva kako evoluirate. koji je svjetlosno biće sa devete gustoće. Imate duševni kompleks Bude. Imate sedam dobro poznatih arhanĊela. Naći ćete vrlo malo informacija u ovoj knjizi vezano za Boţje razine (gustoće od 10 do 12).gustoće.

mi smo bili jedni od inţinjera vaše DNA strukture. Iznad razine 4. 9. To je vrlo teško napraviti. u konstelaciji znanoj kao Lyra/Vega. U ovom poglavlju. Zato je neophodno da ĉesto napravimo stanku. Zbog toga većina nas komunicira kroz ono što vi zovete telepatija. sebstvo 4.gustoće i moţe pristupiti tom sebstvu. postoji šansa da bi se uhvatili u niţim gustoćama. Iako duša sa sedme gustoće ima sebstvo sa 4. 11 ili 12 gustoće. Unaprijed se ispriĉavamo ako nemamo odgovarajuću terminologiju za sve naše ideje.. Zbog toga. Iako biće više gustoće ima pristup gustoćama ispod sebe. Dizajniran je za komunikaciju u onom što vi zovete ĉetvrta gustoća. kako bi pristupili prikladnim dijelovima moţdanih receptora i svjesnosti vašeg kanala. tako da se moţete aklimatizirati na našu vibraciju. Ljudska forma poĉela je prije više od 100 milijuna godina. morate spustiti svoju svjesnost sedme gustoće na ĉetvrtu gustoću svjesnosti. Mi smo uspjeli stvoriti formu koja se moţe koristiti u svih 6 niţih razina do nekog stupnja. 5. Premda.gustoće teško odrţava razinu proširene svjesnosti dok istraţuje svjetove niţe gustoće.. Vaš DNA je program koji upravlja vašim ţivotnim oblikom. Iako je naša energija njeţna i puna ljubavi. 4. i šestu gustoću u razliĉitim tijelima. ako ste duša sedme gustoće. Ĉak i na našoj razini vibracije. Na primjer. Kao što smo ranije naveli.gustoće. Oni meĊu nama koji su na višim gustoćama teško se materijaliziraju u fiziĉkom obliku i hodaju po Zemlji kao bića sa 8. daleko je iznad vaše razine iskustva i vaše energije. 10. Zbog toga većina nas dolazi kroz ovakve kanale.Poglavlje 5 – Evolucija duše Dinamika evolucije duše Priroda gustoća Mi ćemo sada govoriti o evoluciji duše i specifiĉno o procesu uzdizanja. vaš jezik neadekvatno objašanjava ideje i koncepte koje donosimo. 81 | . i ţelite iskusiti ĉetvrtu gustoću. Vaš jezik je jako ograniĉen. U ovom trenutku. naša energija zraĉi u vašu auru. biću koje vibrira na visokoj gustoći je teško doći u svijet niţe gustoće. Mi smo bili zaduţeni za posao formiranja staniĉne strukture koja će moći istraţivati vanjske svjetove kreacije sa maksimalnom efikasnošću. mi pretraţujemo um ovog kanala kako bi pronašli najpogodnije kombinacije rijeĉi kako bi opisali ono što vidimo da se dogaĊa u vašoj realnosti. razina naše energije je takva da je neophodno da je moramo sniziti nekoliko puta da ona bude korisna vama. ako bi se materijalizirali direktno u njih. navest ćemo neka iskustva duše koja prolazi kroz 3. To se skoro nikada ne radi.

bića koja vibriraju na razliĉitim gustoćama mogu „posjetiti“ ili iskusiti dimenzije koje se direktno ne podudaraju sa njihovom razinom vibracije. Sjeme drva sekvoje je vrlo malo. sve više poput vaših Boţjih roditelja. i carstvima postojanja unutar svemira. Na primjer. Da se vratimo na naš razgovor o evoluciji duše. Kako sjeme klija i raste. Zbog toga. Ova razlika izmeĊu gustoća i dimenzija će vam pomoći u sljedećim raspravama. ali još uvijek funkcionirate u trećoj dimeziji.i pokrit ćemo nekoliko detalja i mehaniku evolucije vaše duše. mi ćemo ih nazvati dimenzijama. Kako duše evoluiraju Mi ćemo priĉati o evoluciji duše – kako duše evoluiraju i što oĉekivati u tom procesu. pa ćemo i to malo objasniti. iglica.gustoće.gustoće. Ali u svakom sjemenu se sastoji uzorak cijelog drveta.Ovaj kanal moţe razlikovati dimenzije i gustoće. moţete biti biće 4. Kada ste vi u tim gustoćama. ali vi moţete iskusiti i treću dimenziju dok ste u tom stanju. to je kao da evoluirate nazad u Boţju Glavu. kada dijete odraste. Uz to. ali u realnosti takvo nešto ne postoji. objekata ili energetskih polja unutar dane dimenzije. Kada raspravljamo o stanju vibracije odreĊenog bića. postajete sve više nalik Kreatoru. manjih grana. jer kad bi opet koristili analogiju djeteta koje se raĊa. i razliĉitih obrambenih mehanizama koji štite drvo od bolesti. što znaĉi da je vaša dominantna razina vibracije ona sa 4. Imali ste otisak. Evolucija duše u svom prirodnom stanju evoluira na više od stanja individualnosti. pod-razinama. Imali ste aspekt Sebe za svaku od 12 gustoća Kreacije i dani su vam kodovi i kljuĉevi sa kojima moţete shvatiti i doţivjeti svaku od 12 gustoća. Ovaj svemir sastoji se od 12 gustoća. vi koji ovo ĉitate. Kada govorimo o razinama. Prikladna analogija je ona od drva sekvoje. i kako drvo sazrijeva. koje poĉinje na 7. A opet. i kako bi bili dosljedni njegovim definicijama. najvećeg ţivog oblika na vašoj planeti. Da malo skrenemo od teme.gustoći i kulminira 82 | . koristit ćemo termin gustoća. mi ćemo se drţati istog. glavnog stabla. Imali ste već potencijalnih 12 gustoća utisnutih u vas. kada evoluirate sa 8 na 12 gustoću. Dok trodimenzionalna bića tipiĉno imaju tijela treće gustoće. kako bi ovo bolje razjasnili. ono što vi zovete razine 8 do 12. Prvo ćemo ponoviti kako se duše utjelovljuju i kako se kreću izmeĊu utjelovljenja. Dijete poĉinje izgledati. razmišljati i razgovarati sve više poput njih. Sve se to aktivira u razliĉitim fazama razvoja drveta. kore. poznate su pod nazivom carstva kolektivne svjesnosti. da li dijete odraste i vraća se nazad u maternicu kad odraste? Nadamo se da ne. pribliţno pola veliĉine nokta vašeg malog prsta. Imate sistem korijena. jer bi to bio znak teškog psihološkog poremećaja. drugaĉije razine razvoja se pokreću od DNA kodova i kljuĉeva u sjemenu. on ili ona postaje sve više poput bioloških roditelja. dio Boţjeg Plana koji je već utisnut u vama. Kada ste postali individualne duše. više gustoće. postoje svemirski zakoni i principi koji se primjenjuju u svim gustoćama i dimenzijama simultano. iznikli ste iz Boţje Glave. Svaka od tih razina ima svoj unikatni set pravila i principa koji upravljaju tim specifiĉnim podruĉjem kreacije. uglavnom vibrirate na ĉetvrtoj gustoći.

kao individualna duša i obiĉno poĉnete evoluirati i rasti kroz 8. pa se nadamo da ćemo biti manje ozbiljni u našem daljnjem istraţivanju ovakve komunikacije. ĉak i za nas. baš kao što se i novoroĊenĉad razvija iz male bebe u 83 | . Vratimo se na našu priĉu. i originalna spirala evolucije je poĉela tamo i nastavila se kroz 8. Oĉito. Uĉenje je beskrajni proces koji raste i evoluira i u tome je njegova ljepota. To je njegova veliĉanstvenost. ozbiljnost je beznaĉajan koncept za nas. Mi mislimo da je pakao priliĉno zabavno stanje svjesnosti. Kada dosegnete razinu 12 gustoće. ako se ţelite tako izraziti. (Zapravo smo mi iznad razine spola. zato što bar vrag zna napraviti dobru zabavu. većina vas zna da su raj i pakao samo stanja svijesti. baš kao što je uĉenje proces koji se uvijek nastavlja. To je koncept raja u kojem ste vi anĊeo koji svira harfu ili sjedi na oblaku. na istom putu. 9. vaše duše su poĉele svoj razvoj na sedmoj razini. 11 i 12 gustoću. Vatre pakla vas moraju proĉistiti tako da bi duše puno brţe rasle u paklu nego na nebu. Sedma gustoća je razi na na kojoj ste vibrirali kada ste bili roĊeni kao individualna duša. tako da se nikad ne morate brinuti da će vam ponestati stvari za istraţivanje.tamo nakon iskušavanja niţih gustoća (od 1 do 6). Kao individualnim dušama. zar ne? Dakako. to je jako ograniĉeni koncept raja. Tada ste sposobni stvarati poput vaših Boţjih roditelja. kako evoluirate i razvijate svoju svjesnost. postoje stotine tisuća drugih svemira koji su kreacije onih aspekata Boţje glave koji su dosegli 12 gustoću. Drugim rijeĉima. Mi mislimo da će vam ovo skretanje sa teme malo olakšati stvari. gdje bi samo moţda nauĉile novu pjesmu na harfi i moţda pomogle Svetom Petru da doĉekuje nove ljude. s vremenom bi vam postalo jako dosadno.)Kao vaša starija braća na putu. ali ta ideja moţda ima neku vrijednost za vas. To nije tako. To je za nas beznaĉajna ideja. U Boţjem jednom beskrajnom svemiru. da sjedite na oblaku i svirate harfu.10. i zapravo vi i stvarate svemire. 10. Vi moţda mislite da smo kao duše sa 12 gustoće mi završili naš proces uĉenja. mi smo jednostavno vaša starija braća i sestre.11 i 12 razinu. s njima bi izgorili i vaši stari problemi. sposobni ste stvarati svoje vlastite svemire. U stvarnosti. Koncept Raja i Pakla Postoje mnogi na vašoj razini. Vaša uloga kao Boga Kreatora Da se vratimo na našu priĉu o evoluciji. dobijete naziv Bog Kreator. Konaĉno ne bi bilo dovoljno oblaka na koje moţete sjesti i trebalo bi stvoriti nove oblake i nove harfe. Ovaj kanal nam je rekao da postanemo preozbiljni. ali zbog toga što je tako teško opisati našu svjesnost u vašim Zemaljskim izrazima. Vaša sposobnost smijanja i zabavljanja je vrlo vaţna i pomaţe vam da rastete kao duše. jer će sve biti u ljubavi i svjetlosti. i bilo bi vam drago da idete na put u vjeĉne vatre pakla. moţe se ĉiniti kao da smo ozbiljni. mi smo stvorili mnogo preljepih stvari koje moţete doţivjeti na putu evolucije prema nama. Postoji beskrajna koliĉina svemira vama dostupna za istraţivanje. i ako bi raj bio takav. jer ako bi gorile vatre pakla.gustoću. koji misle da kako evoluirate u više dimenzije. Postanete bog na svoje vlastito pravo.9. Vi dolazite u 7. da će vam postati dosadno. mnogi od tih svemira dostupni su vam na istraţivanje.

da istraţujete odreĊena carstva unutar 6 niţih razina Kreacije. ali vi ste isto tako sposobni stvarati vlastite vanjske svjetove. ĉetvrtu nasumiĉno. koje su razine kojima upravlja slobodna volja. bili ste nespremni za neka iskustva koja ste dobili. zbog toga što svi mi moţemo stvoriti vanjske svjetove. plus neke dodatne atribute koji dozvoljavaju da ostanete svjesni svog identiteta kao bića sa više gustoće. da zapoĉnete svoje istraţivanje kao individualne duše. Vi. Drugim rijeĉima. i sa pomoći duša sa razina 8 do 12. individualne svjetove. Sve razliĉite funkcije tog biološkog organizma treće gustoće. šestu. dragi Kreatori ne samo da kao duše imate mogućnost istraţivanja vanjskih svjetova Kreacije. imate ono što se zove tijelo treće gustoće. slobodni da izaberete bilo koje mjesto unutar tih 6 razina Kreacije. I tako je svaka duša izabrala odreĊenu gustoću na kojoj će zapoĉeti svoje istraţivanje. To je naprava stvorena od vaše duše. kad evoluirate na više gustoće. treću. i do neke mjere to su kreacije i Bogova Kreatora. za istraţivanje 6 niţih razina Kreacije. I tako ste došli u tijelo koje je skrojeno po obliku i funkciji ţivotinja. vaših Bogova Kreatora. su dizajnirane za vam pomognu u istraţivanju. to ljudsko tijelo je savršeno vozilo za vaše samo izraţavanje. kao i takoĊer naše vlastite unutarnje. sa našom pomoći. vi ste stvorili tijela. Pa se moţda pitate. perceptivne mehanizme. u teoriji. vaša duša sedme gustoće je slobodna istraţivati svih 6 niţih razina u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Svaki od tih 6 razina ima za dušu pripremljen perceptivni mehanizam ili tijelo. Ima sve funkcije ţivotinje. drugu. To su kreacije našeg Oca/Majke Boga. kada ste izabrali (prije dugo vremena). ako ţelite. a takoĊer i sa 1 i 2 gustoćom. Vi takoĊer imate nekoliko funkcija unutar vašeg biološkog entiteta. To je beskrajni proces širenja i ekspanzije. na ĉetvrtu. 84 | . Neke funkcije su napravljene sa namjerom da vam pomognu da ostanete u kontaktu sa svojom dušom na sedmoj gustoći. Istraţivanje vanjskih svjetova Dana vam je sposobnost da istraţite 6 niţih razina Kreacije. koje su dizajnirane da se povezuju sa 4.potpuno funkcionalnu odraslu osobu. individualni izbor ili izbor duše. Vi ste teoretski (kaţemo teoretski jer ne postoji rijeĉ kojom bi toĉno opisali ovu ideju). Sa pomoći viših bića. Moţete gledati na vaše kosti i minerale kao na prvu gustoću. U trećoj dimenziji. što je sa razinama od 1 do 6? Gdje one ulaze u cijelu priĉu? Razine od 1 do 6 svemira našeg Kreatora su svjetovi znani kao vanjske dimenzije Kreacije. doţivljavanju i interakciji u trećoj gustoći. Ali ipak. mogli bi ići sa pete razine na prvu. a organske tvari vašeg tijela kao drugu gustoću. koja nalikuje ţivotinjama koje su prirodni stanovnici treće gustoće. Sve dok istraţujute treću gustoću. Teoretski. 5 i 6 gustoćom. koje su stvorile razliĉite duše koje su se uzdigle prije vas. animalistiĉnu biološku formu. jer su te dimenzije podloţne slobodnoj volji. vanjski svjetovi manifestacije. i individualnih duša. u ovaj ljudski organizam.

Taj gotovo neograniĉen kapacitet uma. Povratak na Sedmu Gustoću U vas su ugraĊeni razliĉiti mehanizmi koji vam dozvoljavaju da evoluirate iz vašeg zarobljenog stanja i vratite svjesnost o sebi kao individualnim dušama sa sedme gustoće. kroz ovaj biološki entitet (vaše tijelo) je bilo toliko traumatsko da ste naizgled postali zarobljeni u trećoj gustoći. 6 i 7. Ispriĉavamo se za ponavljanje kanalovih vlastitih uĉenja. izvorni uzrok ili izvorni grijeh. koristeći olovku i papir. Unatoĉ tome. emocije i um. Ovaj kanal je mnogo puta naveo u u svom uĉenju broj „10 log10 na 98-u silu“. koji se takoĊer moţe pisati i kao „10 log na 10-tu silu 98-e sile“. Kada postavite pitanje “Tko sam?”. Ovaj broj predstavlja broj mogućih meĊusobnih povezivanja kroz koje mogu teći informacije u jednom od vaših ljudskih mozgova. i zbog toga vaš mozak ima gotovo neograniĉeni kapacitet. koje stvara slike. većina vas će odgovoriti. prikladan za ovaj dio knjige. poĉeli ste vjerovati da ste vaše mentalno tijelo. Dinamika percepcije niţe gustoće Iskustvo zgušnjavanja dijela vaše duše kako bi ona mogla iskusiti treću razinu. Ovo se moţe ĉiniti kao osnovno ponavljanje. pa vas molimo da imate strpljenja. ali osjećamo da je to prikladno kako bi vi razumjeli što ste sposobni zapaziti. koje su vaši osjetilni receptori koji stvaraju iskustvo treće gustoće. je stavljen u vašu biološku formu. Imate vaše fiziĉko tijelo. Većina vas na Zemlji. i imate vaše mentalno tijelo. vaš mozak. Imate vaše emocije. koje percipira realnost treće gustoće. vaš osjećaj individualnog sebe. 5. koncepte i modele. kako ne bi zaboravili svoje Sebstvo sa više gustoće. ili ono što zovete ego. I sve to je vaša identifikacija sa Zemaljskom razinom postojanja. koji je glavni receptivni organ vašeg tijela. bez obzira na taj nevjerojatan kapacitet mozga. nule nakon broja jedan bi se protezale oko Zemlje nekoliko puta i trebalo bi vam pribliţno 250 000 godina da ispišete taj broj. je došla do tog uvjerenja. To iskustvo zaboravljanja je ono što zovete pad iz milosti. Tijelo. Zbog toga. te koje komunicira na vašem govornom jeziku i eventualno telepatskom jeziku. sadrţi u sebi neophodne sposobnosti da se poveţe sa 4. „Ja sam ljudsko biće koje ţivi na Zemlji i imam taj odreĊeni posao kojim se bavim i imam obitelj. da je to sve od ĉega se sastojite. Mi smo osjetili da je podsjetnik vašeg nevjerojatnog potencijala. emocije i mentalni kompleks. „ itd. ideje.gustoćom.Kapacitet vaše percepcije Mali postotak vaših tjelesnih funkcija dizajniran je da vas povezuje sa ostalim gustoćama. a kasnije kada ste ponovno zadobili nešto svoje svjesnosti. Većina vaših znanstvenika vjeruje da postoje tri komponente sebstva : tijelo. jer je on napomenuo da ako bi taj broj pisali rukom. ali postoji sistem našeg razgovora. Imate evolucijski proces koji vas vodi od treće gustoće – koja 85 | . vi niste bili spremni za iskustvo t reće gustoće i vi jeste zaboravili vašu vezu sa sebstvom više gustoće. kojeg zovete osobnost. Poĉeli ste vjerovati da ste tijelo treće gustoće.

Imat ćete razliĉite aspekte vaše duše. uzet ćete postotak dijela vaše duševne energije i prenjeti ga nazad u svjetove niţe gustoće. koji se još zove bestjelesni duhovni vodiĉ. one su mogle ponoviti ciklus stvaranjem dodatnih duša.imat ćete iskustvo vanjskih svjetova. vi moţete reći svojim kozmiĉkim Roditeljima sve o vašem iskustvu na niţim razinama. Već smo spomenuli ideju podjele duše u poglavlju 1. koji su ostvareni. zato što je na jedan naĉin to upravo tako. Neki od vas miješaju sedmu gustoću sa razinom Boţje Glave. gdje postajete Bogovi Kreatori. Sada ćemo proširiti našu raspravu kako bi ukljuĉili dodatne vrste podjela i fragmentacija. Baš kao što vaša Zemaljska djeca idu u ljetne kampove kada doĊu u odreĊenu dob. 86 | . One su mogle istraţivati šest niţih razina Kreacije ili su mogle evoluirati u duše roditelje. ali nećete imati biološki perceptivni mehanizam za niţe svjetove. Vi kao individualne duše izabirete istraţivati vanjske svjetove. odreĊen broj godina – isto tako i vaše duše mogu odabrati putovati u niţe gustoće kako bi istraţivale i tada se vratile Roditeljima da im ispriĉaju sve o njihovom iskustvu u vanjskoj Kreaciji (ljetni kamp). Te djeĉje duše iznikle su iz Boţje Glave i postale su entiteti na sedmoj gustoći kojima je dan izbor. a ne samo potencijalni. što je zapravo toĉniji izraz. vaš izvorni dom. Premda. koje će se razviti i ponovno stvarati nove duše. itd. Nakon toga. time nastavljajući proces.oporavak i vraćanje iz pada. Drugim rijeĉima. Mnogi od vas razumiju da je sedma gustoća razina koju vi zovete Rajski Vrt.moţda ponavljaju to iskustvo godinu za godinom. Jednostavno ćete funkcionirati kao fragment duhovne energije. Neki od vas će izabrati da postanu duhovni vodiĉi. pa je to poput povrat ka na prekrasno mjesto kojeg se prisjećate samo u vašem dalekom sjećanju. ili kako god Ga ţelite nazvati. Nekoliko analogija za proces Kreacije Bog/Boţica/Sve što Je. napravit ćemo saţetak svega što smo do sada rekli. time što su direktno evoluirale od sedme do dvanaeste gustoće kroz proces koji se zove uzlazna rastuća spirala evolucije. pa je stoga stvorio individualne duše ili individualne aspekte Sebe kako bi istraţio svemir. te duše su postale poput njihovih roditelja. U odreĊenoj toĉki ovog procesa. kada se vratite u vaš dom na sedmoj gustoći. imat ćete daleko veću svjesnost nego na poĉetku. koje se zovu fragmenti. zrele duše kako bi ih mi nazvali.ukljuĉuje prvu i drugu. pa tako govorite da se vraćate doma u Boţju Glavu. Taj proces se moţe poistovjetiti sa raĊanjem individualnih ljudskih beba. ili da nastavite vašu evolucijsku spiralu sve do 12-te gustoće. Kako bi to napravili.To je poput oporavka od pada.. je odluĉio da ţeli doţivjeti svoju vlastitu Kreaciju. imat ćete izbor da još jednom izaĊete van i istraţujete vanjske svjetove. Vi ste ostali zarobljeni u njima i sada pronalazite put nazad na sedmu gustoću. koja je razina vaše duše. I to je proces koji većina vas zove „vraćanje u dom vaše duševne esencije“. ili razina vašeg originalnog raja. onima koji su zarobljeni na niţim gustoćama. Prije nego što to napravimo. o kojima ćemo priĉati u sljedećem poglavlju. Bogovi Kreatori. Tada ćemo više objasniti mehaniku fragmentacije duše i duševne integracije. kada se vratite. I jednom kad pronaĊete put nazad.do sedme gustoće.

jer kad dosegnete petu gustoću. Evolucija od Treće na Sedmu Gustoću Da ovo objasnimo drugim rijeĉima. Zapravo. Tada ste na spirali uzdizanja. bez toga da se mora iznova odbaciti.Kada ste ostali zarobljeni na niţim gustoćama. koja su u osnovi jednaka onima na trećoj gustoći. Više niste mogli funkcionirati kao potpuno svjesne duše sedme gustoće.gustoću. i mogu se beskonaĉno odrţavati u vremenskim tokovima niţih svjetova.gustoće. ili ciklusa raspadanja u vanjskim svjetovima. svi ste vi (nakon iskustva treće gustoće)postali intelektualno hendikepirani. Vaša 5D vozila se ne raspadaju. Mi shvaćamo da ponavljamo naša ranija uĉenja. Vaše vozilo pete gustoće je sposobno istraţivati ĉetvrtu i do nekog stupnja treću gustoću. vi stvarate tijela treće gustoće. već ga moţete jednostavno direktno modificirati tako da on moţe doţivjeti razine pete i šeste gustoće. Tada se proces nastavlja na malo drugaĉiji naĉin. ali to radimo sa namjerom. Proces se malo prilagoĊava. tada s vremenom evoluirate da moţete stvoriti tijelo 5. je ono što zovete kotaĉ reinkarnacije. da istraţuj ete svjetove treće gustoće. bilo je neophodno stvoriti neke iscjeliteljske edukacijske ureĊaje. Kotaĉ reinkarnacije je u osnovi edukativna naprava za duše sa treće i ĉetvrte gustoće. više ne morate odbacivati vaš biološki entitet. koristeći malo drugaĉije rijeĉi. i u nekoj mjeri sedmu gustoću. nakon što dosegnete petu gustoću. pa ste trebali pomoćne edukacijske ureĊaje. ili da se vozite površinom planeta. koje istraţujete svjetove 5 gustoće. više niste pod utjecajem kotaĉa reinkarnacije. jer više nisu pod utjecajem zakona entropije. sve dok niste dovoljno evoluirali da se pomaknete na ĉetvrtu gustoću. Kada dosegnete petu gustoću. Jedan od tih ureĊaja. 87 | . sve dok dovoljno ne evoluirate da stvorite tijelo ĉetvrte gustoće koje istraţuje 4. i tada stvarate tijela ĉetvrte gustoće. sve dok ne evoluirate nazad na sedmu razinu. osim što su intelekt i psihiĉko -intuitivne funkcije više razvijene. koje je vozilo specifiĉno dizajnirano za istraţivanje pete gustoće. kao što u vašem svijetu postoje edukativni centri za one koji su postali intelektualno hendikepirani. U petoj gustoći imate ono što se zove eteriĉno svjetlosno tijelo. detaljno opisan u poglavlju 2. Realnost je malo kompleksnija od toga. Taj specifiĉni edukacijski ureĊaj vam dozvoljava da iznova nastavite lomiti dio svoje duše u fiziĉka tijela. itd. zato što se ne morate oslanjati na mehaniĉke izume da letite zrakom. Malo se lakše snaći u svjetlosnim tijelima pete i šeste gustoće. Vaša vozila pete gustoće su malo snaţnija i stabilnija nego tijela sa treće i ĉetvrte gustoće. kako bi nastavili svoje istraţivanje treće gustoće.

Kristalna ili Dugina djeca. On zahtijeva da se dio duha izvuĉe iz prve ili druge gustoće i spoji sa većim dijelom sebe. Vratili ste se više puta vašoj duši sedme gustoće. Tada imate više razliĉitih izbora. isto kao što je i vaša Zemlja postigla prije stotina milijuna godina. proces evolucije od prve na drugu. 88 | . vratit ćete se na sedmu gustoću. Ta djeca su došla kroz reinkarnacijski proces. razine gustoće vanjskih svjetova se mijenjaju. U ovo vrijeme na Zemlji. ili 2 Moţete postati slobodan duh i migrirati od jedne duše do druge. jer ćete vidjeti da će prva gustoća s vremenom razviti biljni ţivot i postati druga gustoća. isto tako imate. i dobrovoljno ste se vratili u svjetove niţih gustoća kako bi pomagali drugim dušama treće gustoće u buĊenju njih ovog sebstva sedme gustoće. dajući pomoć kad je to potrebno. gdje ćete morati donijeti odluku. Da li se ţelite vratiti nazad i dalje istraţivati niţe svjetove? Da li se ţelite vratiti u niţe svjetove samo kako bi pomogli dušama koje tamo evoluiraju kroz proces fragmentacije dijela sebe u obliku duhovnih vodiĉa? Kada dijelite komad sebe na taj naĉin. Kako vanjska kreacija evoluira i raste. zgušnjavanjem dijela sebe direktno u biološke entitete. duše sa sedme gustoće koje su specifiĉno došle na vaše podruĉje i dimenzije kako bi pomogli evoluirajućim dušama na trećoj i ĉetvrtoj gustoći. pa tako i novi planeti i solarni sistemi evoluiraju do stupnja treće gustoće. Vanjski svjetovi nisu statiĉni.Izbor povratka u niţe svjetove nakon dosezanja sedme gustoće Jednom kada ste nauĉili sve što ste htjeli nauĉiti iz pete i šeste gustoće. Novi svjetovi treće gustoće se neprestano stvaraju. radije nego iz duhovnih svjetova. sa namjerom da pomognu Zemlji. Evolucija planetarnih sistema Zemlja takoĊer prolazi kroz evolucijski proces zato što vanjska kreacija evoluira i raste zajedno sa individualnim dušama. on je sposoban primiti ljudske duše u ova tijela treće gustoće koja trenutno nastanjujete. Neki od vas su u kategoriji broj tri. Treća gustoća sadrţi prvu i drugu gustoću u ovom sluĉaju. Svjetovi ĉetvrte gustoće će evoluirati u svjetove pete gustoće. prije nego što se taj veći dio inkarnira u carstvo treće ili ĉetvrte gustoće.ili 3 Moţete odabrati ponovno utjelovljenje. koja će s vremenom razviti ţivotinjski ţivot i postati treća gustoća. bez obzira da li ih zovete Indigo. i sa druge na treću gustoću je malo drugaĉiji od evolucije sa treće na ĉetvrtu i sa ĉetvrte na petu gustoću. Jednom kad planet evoluira u treću gustoću. Premda. Neke duše će izabrati fragmentaciju dijela sebe u formi minerala i biljaka koje stanuju na prvoj i drugoj gustoći. ali tada niste vezani zakonom karme. nego ste jednostavno dobrovoljci koji su odabrali put utjelovljenja u jednu od niţih razina kako bi pomagali iz tog stanja. Vaši svjetovi treće gustoće s vremenom evoluiraju u svjetove ĉetvrte gustoće. imate nekoliko izbora koje moţete odabrati: 1 Moţete se dodijeliti jednoj evoluirajućoj duši u ulozi primarnog duhovnog vodiĉa.

Na bazi svake piramide je kvadrat. ali taj objekt je zapravo manje stabilan nego ĉetverostrana piramida u većini sluĉajeva. i da li se ĉovjek moţe vratiti kao ţivotinja i odgovor je da. jer su to podruĉja koja ste sada izabrali za istraţivanje kao individualne duše. (Bilješka: Moţete takoĊer imati i trokutnu piramidu – piramidu sa bazom trokuta. Mini-crne rupe i mini-crvotoĉine koje postoje u 89 | . su veze izmeĊu ovog lokalnog svemira i drugih svemira. Masivne crne rupe koje postoje u centru razliĉitih nebeskih tijela. Kada duša doţivljava energiju kvadrata. Ako se forme odvajaju. tada se formira dimenzionalno carstvo ili ono postaje više vidljivo. Kako pristupiti različitim dimenzijama svemira 2 dio Geometrijske konfiguracije koje postoje izmeĊu kvadrata i kruga. Neki od vaših znanstvenika su ispravno pretpostavili da su crne rupe vrata izmeĊu dimenzija. najstabilniji dio objekta. što znaĉi da se smanjuju u veliĉini i obujmu. Morate razlikovati crne rupe koje postoje u jezgri većine galaksija i mini-crne rupe i mini-crvotoĉine koje postoje svugdje u 3D vremenu/prostoru. ima vrh koji predstavlja zvjezdana vrata ili portal pomoću kojeg se moţete pomaknuti u niţu dimenziju. Ako moţete vizualizirati tetrahedrone priĉvršćene krajevima preko cijelog svemira. one se kreću prema singularnosti i time se pribliţavaju toĉki dimenzionalne promjene u pripremi za uzdizanje ili silaţenje duţ dimenzionalnog kontinuuma. koji dozvoljava duši da se kreće iz jedne u drugu dimenziju. ovdje nemaju veze sa smjerovima). imate singularitet (zvjezdana vrata ili portal). kao što su galaksije. Piramida okrenuta na gore ima vrh koji predstavlja zvjezdana vrata ili portal kojem se pristupa kako bi se pomakli u višu dimenziju. Jedan od najjednostavnijih primjera za to je tetrahedron ili piramidna struktura . ali ne kroz reinkarnaciju. Neophodno je da se koncentriramo na treću. tada imate osnovni koncept kako su sastavljene dimenzije i kako im se prilazi. on ili ona je potpuno zgušnjena unutar dimenzije koja je formirana tetrahedronom. Ako se forme spajaju. paralelnih svemira. imate jednu piramidu koja pokazuje prema gore (uzlazna) i jednu koja gleda prema dolje (silazna). ne vraća se nazad u ta carstva da ih ponovo istraţuje. su istovremeno lijepe i kompleksne. ĉetvrtu i petu gustoću. Piramida okrenuta na dolje. termini „gore“ i „dolje“. Ispriĉavamo se. kvazarne grupe i meĊuzvjezdani plinovi. Stvarni proces zgušnjavanja duše u prvu ili drugu gustoću je prekompliciran da sad ulazimo u to. kako bi stvorile predmet sliĉan ĉetverostranom izrezanom i izbrušenom dijamantu. tzv. i mnogi su isplanirali ideju putovanja u centar galaksije i prolaska kroz crne rupe kako bi ušli u drugi svemir ili dimenziju.) Na vrhu obje piramide koje stvaraju tetrahedron. To je drugaĉiji proces i rijetko se provodi jer većinu vremena kada duša odluĉi istraţivati prvu i drugu gustoću. što znaĉi da izviru iz toĉke i rastu u veliĉini i obujmu. (Narav no. U primjeru tetrahedrona. gdje su dvije piramide spojene bazama. ili izmeĊu osnovne dimenzije i singularnosti.Tu se postavlja pitanje da li se ţivotinja moţe vratiti kao ĉovjek.

dijela koji se zove “nulta toĉka” od nekih vaših znanstvenika 90 | . 3 Ulaţenjem u toĉku neutralnosti izmeĊu polariteta EM polja. bazira na na spirali. Premda i nije potpuno toĉno. energetsko polje koje oĉigledno djeluje na objekte je EM polje. itd. nepromjenjivom aspektu Kreatora: 1 Odstranjivanjem svih termodinamiĉkih elemenata iz dijela prostora. tetrahedrone. nepromjenjivo stanje iskonske Boţje biti. unutar relativno statiĉne strukture osnovnog svemira. Iako postoje sliĉnosti izmeĊu mini-crnih rupa i velikih crnih rupa. što znaĉi da ne postoji pokret ĉestica ili svjesnosti. tj. obiĉnog vremena i prostora su zvjezdana vrata i portali koji vam dozvoljavaju putovati izmeĊu dimenzija ovog lokalnog svemira. Iako su gravitacijske i nuklearne sile tehniĉki u obliku spirale (kada se istraţuju vrlo detaljno i sa odgovarajućom opremom). dodekahedrone. duododekahedrone. Otkrit ćete da je koncept vremena. ili kutnog ubrzanja. stanje zvano „Bose-Einsteinov kondenzat“ od nekih fiziĉara. Sada nećemo raspravljati o tim oblicima. postoje razliĉite izvedenice. vi otkrivate t o statiĉno stanje svemira. koja se isprepliće sa statikom – nepromjenjivom. ili pokret svijesti i oblika. Spirala je vrlo unikatna forma u dizajnu svemira. kvadrate. Spirale se formiraju kada se objekti rotiraju ili kreću kroz EM polje. ili osnovne temelje svemira. Na apsolutnoj nuli. otkrit ćete da su nulte toĉke apsolutne neutralnosti izmeĊu polariteta u EM polju takoĊer toĉke statiĉke nepromjenjivosti unutar Boţjeg Uma. Otkrit ćete da se to nepromjenjivo stanje takoĊer pojavljuje toĉno na toĉki singularnosti. koja postoji u neograniĉenom broju u Kreatorovom svemiru. svo kretanje nestaje i imate ĉisto. Kod geometrijskih energetskih konfiguracija sa trokutnom bazom.stvara spiralu fraktalnih uzoraka energije unutar tog sloja (nepromjenjivog aspekta Boga). dodekahedrone. osnovnom formom svemira. Boţja glava se istovremeno sastoji od vjeĉne promjene i kontinuiranog pokreta (svjesnosti). Svi ţivi oblici u svemiru imaju do nekog stupnja ubrzanje. piramide. Svjesnost. Vaši znanstvenici zovu tu bazu ili sloj „Bose-Einstein kondenzat“. Posljediĉno tome. i . ukljuĉujući oktahedrone.velikom broju unutar tzv. Kako se temperatura pribliţi onom što zovete apsolutnoj nuli. jer njihove primjere moţete naći na Internetu. isokahedrone. Drugi naĉin kako to moţete razumjeti je da vam predstavimo koncept momentuma (pokretne sile). krugove i singularitete kao dio neţive Kreacije. što u osnovi znaĉi ulaz u mini-crne rupe i mini-crvotoĉine koje postoje unutar 3D vremena/prostora. kao i ideja evolucije i konstrukcije svih ţivotnih oblika. dok spiralu i njoj povezane fraktale i uzorke moţete zamisliti kao ţive temelje ţivota koji postoji unutar neţivog okvira svemira. 2 Kretanjem uzduţ spojnih strana strukture piramide u singularnost na vrhu strukture. ali moţete zamisliti trokute. i time stvaranjem temperature apsolutne nule. Do sada smo raspravili bar tri naĉina pristupa vjeĉnom. razine kojima one pristupaju su vrlo razliĉite. isokahedrone.

svi putevi do prosvjetljenja. nepromjenjivom aspektu Boga. Bez obzira da li uĊete u mini-crnu rupu u galaksiji bilijunima svjetlosnih godina udaljenoj od Mlijeĉne Staze. jer koncept vremena i prostora ne postoji u nepromjenjivom vjeĉnom stanju. Taj proces se odvija vrlo postepeno u ţivotinjskom carstvu. ta ideja je sasvim smislena. Pas se neće vratiti kao ĉovjek. ljudsko -ţivotinjski hibridi nisu dozvoljeni. obiĉno unutar iste podvrste psa. Pas se će nastaviti reinkarnirati kao pas. bezvremenska carstva ĉistog duha. Ipak. u ovoj toĉki sadašnjeg Odreda. Sada ćemo promijeniti brzinu i vratiti se našoj raspravi o evoluciji duše. i mnogi napredniji doţivljavaju ciklus sliĉan vašem.Vaţno je da vas podsjetimo. IzmeĊu inkarnacija. da bez obzira kako pristupite vjeĉnom. ili da se maĉka vrati nazad kao pas. pas se rijetko inkarnira u drugu podvrstu psa. Izumrle vrste 91 | . vi ste zapravo na istoj toĉki iznad svog vremena i prostora. u toĉki singularnosti vi ste na toĉno istom mjestu na kojem ste i u nekoj dalekoj galaksiji. Kada pokret svjesnosti ne postoji. postoji astralni ili eteriĉni dio duha psa. Vaš racionalni um će teško dokuĉiti ovaj koncept. sve dok taj pas nije sposoban ući u ĉistu eteriĉnu formu – ono što bi vi nazvali duh psa ili totem ţivotinja(to je jedna od fraza kojom se koriste starosjedilaĉki narodi na vašem svijetu. sve ţivotinje na vašem svijetu prolaze proces evolucije. U osnovi. Svaka toĉka unutar Boţjeg uma je ista toĉka. ali taj proces je priliĉno drugaĉiji od ljudskog procesa uzdizanja. koji se parcijalno ili potpuno ujedinjuje sa roditeljskim duhom tog psa. Ţivotinje prolaze proces uzdizanja. niti će se ĉovjek obiĉno vratiti kao pas. ţivotinje se reinkarniraju. ali do neke mjere ga bar moţete vizualizirati. Evolucija i reinkarnacija ţivotinjskog carstva Kratko ćemo govoriti o evoluciji duše unutar ţivotinjskog carstva. Obiĉno psu nije dozvoljeno da se vrati nazad kao maĉka. za vrijeme ovog sadašnjeg Odreda. Otkrit ćete da u velikoj većini sluĉajeva. ili sagradite piramidu u vašem dnevnom boravku i nauĉite kako aktivirati vrh piramide na taj naĉin da proĊete kroz singularitet u sljedeću dimenziju. Kada ovu ideju primijenite na svjesnost. dragi Kreatori. nepromjenjive Boţje svjesnosti. ili da se maĉka vrati nazad kao miš. vi se automatski postavljate unutar singularnosti a time i unutar toĉke vjeĉne. To nije naĉin na koji se inkarnacijski proces odvija. ukljuĉuju istu ideju. Kao što smo naveli prije. pas će se nastaviti inkarnirati kao pas i svaka sljedeća inkarnacija će postepeno povećati svjesnost psa. Moţete imati psa koji se inkarnira 10 000 puta prije nego što dosegne formu duha psa. Zapravo. ili uĊete kroz nultu toĉku EM polja u svom Zemaljskom laboratoriju. Svi sistemi meditacije. ali vrste obiĉno ostaju u svojoj potkategoriji. koji mogu komunicirati sa duhom ţivotinja ili ţivotinjskim totemima koji su se uzdigli na eteriĉnu formu). Stišavanjem vašeg uma ulazite u mirna. umjesto na statiĉno geometrijsko stanje 3D vremena/prostora.

ali Zemlja više nije pogodno mjesto za inkarnaciju te vrste. Što to vuĉe duše da se naĊu zajedno u mnogim ţivotima? Zašto plemena ostaju zajedno? DNA nije samo memorija inkarnacija duša. umrijeti. I zbog toga oni izgube svoju fiziĉku formu. i inkarniraju se na drugim planetima koji su sposobni ugostiti njihova tijela. ili prirodnih katastrofa. ima tendenciju zajedniĉkog grupiranja. Naša definicija je ovakva: „Podjela duše” je samostalan entitet roĊen iz duše roditelja. pripada duši od koje se odlomio. 92 | . kada se ta duša moţe inkarnirati u drugaĉijoj grupi. boja i tekstura. ono što bi mi nazvali roditeljski fragmenti. U nekim sluĉajevima ta vrsta se zapravo uzdigne i zbog toga se više ne vraća nazad. Mnogi od njih razviju sistem ugode i sigurnosti unutar njihovog kulturnog nasljeĊa. nego je takoĊer i kao što vi znanstvenici znate. ukljuĉujući ono što mi zovemo diskarnativni fragmenti entiteta. koje ovjekovjeĉuju te vrste na drugoj razini. ovisno o razini svjesnosti te duše. U drugim sluĉajevima. ona je još uvijek ujedinjeni dio Boga. Svemir samo mijenja oblik. One se jednostavno više ne inkarniraju u tijela treće gustoće. to je destruktivna vrsta istrebljenja od strane ljudskih aktivnosti. unatoĉ sposobnosti duše da se dijeli i fragmentira. ţivjeti. zato što sliĉno privlaĉi sliĉno (zakon privlaĉnosti). Pokušajmo nacrtati sliku za vas. kada ţele iskusiti drugaĉiju energiju grupe duša. procijeniti taj ţivot i odluĉiti da li postoji potreba da se nastavi inkarnirati kao Aboridţin dok se to Aboridţinsko iskustvo ne završi unutar te duše. Tek kada duše evoluiraju do odreĊene toĉke. Svemir ne gubi energiju. Mnoge ljude će privlaĉiti grupe duša ili veće proširene grupe duša. duše se ĉesto vraćaju u iste genetske familije i etniĉke grupe ponovo i ponovo sve dok se lekcije izmeĊu tih duša ne završe. Ţivotinje imaju sliĉno ureĊenje. nego umjesto toga. Neki aspekti – fragmenti i dijelovi duše – mogu biti vrlo veliki. otići u carstvo duha. tada one odabiru reinkarnaciju izvan njihove linije u neki drugi sistem linija. Ta slika ukljuĉuje ideju da je duša jedan ujedinjeni aspekt Boga koji moţe ukljuĉivati mnogo oblika.Izumrle vrste još uvijek ţive u duhovnom obliku. Većina DNA grupa. Ljudska inkarnacija u genetske linije U ljudskim inkarnacijama. memorija vaše linije predaka. ali ne tako usavršeno. „Fragment duše“ je dio duše koji nije sam po sebi samostalno biće. Vrste koje više fiziĉki ne postoje na vašem planetu imaju svoje otiske na eteriĉnim razinama. Još jednom vas podsjećamo da je vaš jezik priliĉno ograniĉen u svojoj sposobnosti da objasni te koncepte. Ta fragmentacija moţe biti dobrovoljna i ne-dobrovoljna. što znaĉi da energija ulazi izvan sistema pa uzrokuje mutaciju i pomak u drugom smjeru. Premda. Fragmentacija i integracija duše Sada ćemo govoriti o fragmentaciji i integraciji duše. pa se tako odabiru reinkarnirati u iste obitelji i kulturne sisteme. Kako duša ţeli iskusiti što više od ţivota koliko je to moguće. u kojem sluĉaju je uzorak u eteru netaknut. osim ako su vanjski mutirane. ona moţe izabrati odlomiti dijelove sebe iz centralnog Sebstva kako bi iskusila niţe svjetove. okusa. Aboridţinska duša će se roditi. dok drugi dijelovi ili aspekti mogu biti vrlo mali. dok su još na Zemlji.

Zato ćemo se fokusirati na ono što se dogaĊa na niţim gustoćama. Duše mogu imati višestruke fragmente u svakoj od niţih gustoća. većina duša dolazi u tijelo kroz diviziju(podjelu). i doţivljavati razliĉite aspekte Kreacije. Kada se ona podijeli procesom sliĉnim normalnoj diobi stanica. spuštajući se niz evolucijsku spiralu od 12-te do sedme gustoće. Morate razumjeti. dragi Kreatori. Kako se ta duša dalje fragmentira. ali u vašem svijetu postoji mnogo paradoksa zbog vaše ograniĉene percepcije stvarnosti. moţe imati nekoliko dijelova u 93 | . dok su druge duše. Postoje takoĊer sekundarni fragmenti ili dijelovi koji se lome od roditeljskih fragmenata. dok roditeljski dio duše ostaje na sedmoj gustoći. prije nego što se ponovno podijele i krenu u daleke dijelove Kreacije. pa tako duša sedme gustoće moţe imati nekoliko fragmenata šeste gustoće. ona proizvede svjetlosno tijelo jer je na toj razini to više proizvodni proces nego ulaţenje u tijelo koje je već stvoreno). Kasnije. Kada se duša inkarnira u odreĊeno carstvo. (moţete to povezati sa diobom stanica biološkog organizma). da duša ne uzima svoje cijelo biće sa sobom u vanjske dijelove Kreacije. Onda postoje one duše koje spadaju izmeĊu tih kategorija. Odluĉili smo preskoĉiti mehaniku podjele duša na višim razinama zbog sloţenosti i nedostatka prikladnih rijeĉi kojima bi to opisali. oni se ponovo spoje i ponovno kombiniraju u razliĉitim konfiguracijama. To je relativno direktno ako duša ide samo na šestu razinu. Entitet šeste gustoće ima dio sebe za svoju roditeljsku dušu na sedmoj gustoći. i postaje entitet šeste gustoće koje istraţuje svijet šeste dimenzije. uĊe u svjetlosno tijelo šeste gustoće (ili da to toĉnije opišemo. uglavnom zvane „ drevne duše“ ili vrlo stare duše došle direktno iz carstva dvanaeste gustoće u individualnost. Vaša duša je poput meduze sa krakovima od kojih je svaki sposoban svjedoĉiti. Ona uzima samo mali dio sebe u ta carstva. i ĉesto se direktno moţe povezati sa svojim roditeljskim dijelom. Nekad se ti krakovi odvoje i podijele od tijela organizma kako bi istraţivali vanjsku Kreaciju. dalja fragmentacija moţe biti neophodna. isto kao što se mali izviĊaĉki brod odvaja od matiĉnog broda i vraća se nazad nakon skeniranja planeta.Mi shvaćamo da je ovo paradoks. malo se razrijedi. Priroda podjele duše i fragmentacije Kao što smo naveli u poglavlju 1. Duša sedme gustoće ima nekoliko naĉina na koje se moţe podijeliti na manje dijelove. Kada duša sedme gustoće odluĉi doći u petu gustoću. promatrati. ta duša uzme mali dio sebe i projektira taj dio u odreĊeni perceptivni organizam ili tijelo koje je prikladno za tu razinu ili dimenziju. tada imate ono što se zove fragment roditeljske duše. Duša sedme gustoće na šestoj razini jednostavno odlomi dio sebe u šestu razinu.

koji su vam predoĉeni. Oni od vas koji vibrirate na ĉetvrtoj gustoći. kako bi istraţili svjetove pete dimenzije. Fragmenti pete gustoće. Kada duša sedme gustoće odluĉi iskusiti treću gustoću. ali nije potpuno jednak tome. Duša se fragmentira i zgušnjava ulazeći u maternicu druge duše. biće sa osme razine. Ispriĉavamo se na sloţenosti ove rasprave. Te fragmentacije se obiĉno pojavljuju na višim astralnim razinama vašeg sebstva ĉetvrte gustoće. prije nego što je duša sposobna ući u tijelo treće gustoće i iskusiti trodimenzionalni ţivot.petoj gustoći. stvaraju zgušnjavanje koje im dozvoljava da uĊu u svjetlosno tijelo pete gustoće. slijedi sasvim drugaĉiji proces. fiziĉko tijelo. i taj fragment prolazi kroz rodni kanal kao inkarnirana duša. tj. a ne od ljudskih potomaka koje raĊate. vidjet ćete bilijune duša. Pa tako imamo roditeljski fragment na sedmoj gustoći. Kada duša odluĉi otići dalje u ĉetvrtu gustoću. Kada fragment duše uĊe u fiziĉko tijelo u trećoj dimenziji. i u tom sluĉaju. i ako izabere riješiti se tijela na kraju tog ţivota. Kanal je razmišljao o stvaranju crteţa. dok se duše obiĉno podijele u dvanaest dijelova. koji zauzvrat imaju primarne fragmente duše na šestoj i roditeljsku dušu na sedmoj gustoći. Fragment moţe biti sposoban uzdići se jednu razinu gore. Ako pogledate Zemlju. Ne znamo kako bi vam to drugaĉije predstavili osim sluţeći se ovim kompliciranim mentalnim dijagramima. sve dok se ponovno bude mogla zgusnuti u drugo tijelo. petoj i šestoj gustoći se tada smatraju dio duševne linije ili duševne obitelji. Da ponovimo. Kao što smo naveli u poglavlju 1. kako bi iskusile carstva ispod sedme gustoće. ali je ubrzo otkrio da je bilo gotovo nemoguće grafiĉki predstaviti ovu ideju. 94 | . koje postaje embrij i fetus. aspekte sebe sa pete gustoće. Ta duša ima ĉlanove svoje duševne familije. tada postoje ĉetiri razine fragmentacije. ono što zovete inkarnacija. koje se zauzvrat lome na manje dijelove. na višim dimenzijama se pojavljuje proces. Moţda se pitate kako se duša ĉetvrte gustoće moţe dalje lomiti u treću gustoću. koji zauzvrat ima roditeljski fragment na sedmoj gustoći. Ako duša nije dovoljno evoluirala da bude sposobna direktno se pomaknuti u sljedeću dimenziju (vraćanje gore po evolucijskoj spirali kroz uzdizanje). još jednom će se vratiti u diskarnirani aspekt sebe na astralnim ili eteriĉnim carstvima. Svaki od tih dijelova moţe imati primarni fragment u šestoj gustoći. on prolazi kroz svoj ţivotni vijek kao duša inkarnirana u ljudski biološki organizam. ako ih tako ţelite nazvati. Svi fragmenti u ĉetvrtoj. primarne fragmente na šestoj i sekundarne na petoj gustoći. moţete imati do 12 dijelova sebe koji se inkarniraju u treću gustoću u bilo koje vrijeme. ljudske majke. koji je sliĉan diobi stanica kod biološkog organizma. zauzvrat. se dijeli na 12 individualnih roditeljskih duša. Proces proizvodnje tijela pete gustoće je malo teţi od procesa proizvodnje tijela šeste gustoće. Tjelesne stanice se obiĉno dijele na dva dijela. nadduša. stvara se tijelo iz genetskog uzorka. sposoban da ugosti fragment postojeće duše pete gustoće.

mraĉne i zastrašujuće. doĊu do toĉke gdje je njihova svjesnost takva da se više ne ţele reinkarnirati u tijela i tada se pomaknu na višu razinu izraţavanja sebe. Ako je ţivot bio traumatiĉan. Kada god se dijelovi spajaju i skupljaju zajedno. taj fragment duše moţe lutati astralom i traţiti da se veţe za razliĉite druge duše koje su još u tijelu. koji mogu parcijalno ili potpuno opsjedati drugu inkarniranu dušu. moţete utisnuti dio sebe u auru tog ljudskog bića što moţe završiti fragmentacijom dijela sebe od vašeg originalnog sebstva treće gustoće. ovisno o njegovoj razini svijesti i onoga što mora nauĉiti. ali to je jednako toĉno i za ĉetvrtu gustoću – duše se mogu fragmentirati još i dalje. Taj fragment duše će tada traţiti buduću inkarnaciju ili će traţiti spajanje sa svojim višim dijelovima. To je drugaĉija vrsta fragmentacije koja ne stvara samostalna bića. posebno ako je prisutna emocionalna navezanost. kroz kojeg govorimo. Mi mislimo da autor ove pjesme ne shvaća koliko je to istinito. Nesvjesna fragmentacija za vrijeme zemaljskog ţivota Unutar ţivota treće gustoće – koristit ćemo treću gustoću kao primjer. tada ĉesto doţive ponovno spajanje sa ĉlanovima njihove duševne familije ili spajanje sa dijelovima više gustoće njihove roditeljske duše. ovisno o tome što se sve dogodilo u ţivotu koji je upravo završio. na kraju tog zemaljskog ţivota. Kad god se dijelovi duše fragmentiraju. Astralna carstva se sastoje od mnogih pod-razina. Kada fragmenti duše dosegnu petu razinu svjesnosti. Ako bi Kirlianovi fotografi slikali auru ovog entiteta. još uvijek dio višeg reda fragmenata koji su povezani sa roditeljskom dušom. Kasnije u ovoj knjizi raspravit ćemo neke metode i tehnike koje podupiru integraciju duše. Kada posjetite prekrasn o mjesto i postanete navezani na njega. pa taj fragment nije istinski izgubljen. imate nekoliko fragmenata sebe prikaĉenih na tijela drugih ljudi ili na mjesta koja ste posjetili tijekom tog ţivota. ali u nekim sluĉajevima. Ako je taj ţivot bio priliĉno kompletan i bez previše trauma. U tom sluĉaju imate ono što zovete duhovima. to se zove fragmentacija duše. Konaĉno. Ĉuli ste za izraz „ostavili ste dio sebe s onim kojeg volite“ i to doslovno postaje istina. un ulazi na astralnu razinu. a druge moţete opisati kao lijepe i ugodne. Upamtite da aspekt ili fragment koji luta astralom. vidjeli bi da je dio njegove energije još uvijek na stolici. to se ne dogodi. Nakon nekog vremena energija se rasprši i vrati svojoj duši. Vi ljudi imate pjesmu zvanu „ Ostavio sam svoje srce u San Franciscu“. Svaki fragment će ĉesto biti 95 | . ponekad sve do sedme razine. izmeĊu reinkarnacija. sve duše koje proĊu kroz inkarnacijski proces. diskarnirane duhove ili astralne entitete. Samo se privremeno iskopĉao od viših razina svog bića. od kojih su neke groteskne. Ako vi kao ljudsko biće postanete emocionalno navezani na drugo ljudsko biće. Ako ostane na relativno istoj razini sa koje je krenuo. napraviti malu procjenu i tada se vratiti u sljedeću inkarnaciju. duševni fragment će se kretati vrlo brzo i vjerojatno će se spojiti sa svojim višim dijelovima.ili više od toga. kad on ustane iz stolice. Moguće je da nakon što proţivite pun i traumatiĉan ţivot na Zemlji. to se zove integracija duše. energetski tamo ostavljate dio sebe.

dok u stvarnosti one uzimaju fragmente drugih duša i stavljaju ih u auru svog vlastitog tijela. iako postoje druge varijacije o kojima nećemo raspravljati ovaj put. Nova roditeljska duša se moţe ponašati kao spuţva ili magnet za fragmente ostalih duša. To su generalno podruĉja na kojima ćete naći diskarnirane fragmente duše. i dio te svijesti će ostati utisnut u svjesnost surogatne roditeljske duše koja ga je uzela na sebe. vi kao samostalna duša djelujete kao surogatni roditelj dijelu druge duše. i kada duše izaĊu van u istraţivanje vanjskih regija svemira. Takve duše zapravo kradu porcije tuĊe energije i drţe ih odvojene od njihovih vlasnika. vlakna. to je onda parcijalna opsjednutost. Kada se velik broj duševnih fragmenata skupi u auri surogatne roditeljske duše. Ako je ta veza nestabilna ili slaba. srednja i viša astralna carstva. kao integralnog dijela tog organizma. to će se manifestirati kao navezanost entiteta ili opsjednutost. krakove. Boţja energija (duh) se prenosi kroz ta vlakna.priliĉno izgubljen u tome što dalje napraviti. dijelovi se mogu odlomiti i mogu ostati zarobljeni u auri (energetskom polju) drugih duša. Energija te tuĊe duše biti će otisnuta u vašu auru. Ako se radi o vrlo malom fragmentu. tako i vanjska vla kna duše mogu postati vrlo lomljiva i slaba u usporedbi sa svojim unutarnjim dijelovima. osim kroz energetsku sklonost. TI dijelovi više nemaju direktnu vezu sa roditeljskom dušom. Kao što se manje grane i lišće drveta mogu slomiti na oluji. ukljuĉujući niţa. Ako duša na koju je fragment spojen nije pravi vlasnik tog dijela. Tada imate ono što se zove „otimaĉi energije“ ili „energetski vampiri“. ovisno o psihologiji i generalnom stanju svijesti novog roditelja. konopce. Fragmenti duše ulaze u razliĉite pod-razine postojanja. i biti će zbunjen dok uzaludno traţi druge dijelove ili roditeljski dio sebe. a svjesnost te druge duše će biti parcijalno pomiješana sa vašom svjesnosti do nekog stupnja. Oni mogu lutati po eteriĉnim ili astralnim carstvima sve dok ne naĊu drugu dušu na koju će se spojiti. sliĉno kao što se ţivotna sila drveta moţe vidjeti kroz grane drveta. Zašto se duše fragmentiraju u ne-samostalne dijelove nedobrovoljno? Duša je energetska jedinica. Ta se vlakna isteţu od centra duševne esencije (dijela koji je direktno povezan sa Bogom). ta duša moţe uzeti dijelove vaše duše sa sobom i ne vratiti ih vama nazad dobrovoljno. ili kako god ih ţelite zvati. pa tim dijelovima ĉesto postane teško spojiti se sa roditeljskom dušom. i do neke mjere niţa i srednja eteriĉna carstva. što su duše koje uzimaju energiju drugim dušama i sakriju ih u sebi u nadi da će im to pruţiti više energije i moći. Ako ovo stavimo u drugo lice. Drugim rijeĉima. moţe nastati mnogo poteškoća. Kada je druga duša vrlo posesivna i dominantna. sve do lišća. to će se pokazati kao mala oznaka na auri na surogatnoj roditeljskoj duši. koja sadrţi niti. taj mali fragment ima dio svjesnosti originalne duše od koje se odlomio. Ovaj kanal i mnogo ostalih ljudi koji se bave 96 | .

tada ona isijava na van u obliku geometrijskog uzorka . ili interakcijom u vrlo. To je dio zakona privlaĉnosti. Ako je originalna roditeljska duša priliĉno mraĉna. Misaone forme privlaĉe duše sa sliĉnim misaonim obrascima. Afinitet moţe ukljuĉivati sliĉne emocionalne karakteristike koje ima njihova roditeljska duša. Sada priĉamo o temi koja je vrlo sloţena i teška za razumijevanje prosjeĉnom ĉovjeku. Isto kao duševni fragmenti. vrlo je moguće da je dio vaših misaonih formi ušao u auru te osobe. pa nećemo ulaziti u dubinu o razliĉitim manifestacijama duševnih fragmenata. To oteţava tom ĉovjeku da razumije i postane svjestan svoje vlastite esencije. kugle. Ova knjiga se primarno bavi promjenama na Zemlji i prijelazima koji se pojavljuju. i rezultirajući dijelovi su priliĉno mraĉni. Postoje jednostavne tehnike koje iscjelitelji mogu koristiti da odstrane dijelove drugih duša sa surogatne roditeljske duše. vrlo bliskim obiteljskim odnosima. Ako postoji netko u vašem ţivotu s kim ste vrlo bliski i stalno razmišljate o toj osobi. ali ćemo spomenuti da su duhovi. da studija 97 | . Ti misaoni uzorci mogu nalikovati i biti zamijenjeni sa dijelovima duše. poltergeist-i.iscjeljivanjem. ali zbog toga što su to samo fragmenti. pa će se pokušati spojiti sa bilo kim koga naĊu u podruĉju na kojem lutaju. oni nemaju dovoljnu razinu inteligencije za prepoznavanje kada su se povezali sa njihovim pravim sebstvom. proces raĊanja. one su voĊene prema njihovim iskonskim roditeljskim dušama od strane dobrih vodiĉa i ĉlanova duševne familije. iscjelitelji takoĊer mogu poslati dijelove duša u svjetlost i jednom kada su u svjetlosti. Većina vas poznaje bar jednog ĉovjeka koji vjerojatno nosi energije velikog broja drugih duša. Takav sluĉaj se pojavljuje kod mnogo duša koje dolaze iscjeliteljima jer se ţale na velik umor tj. do te mjere. i razliĉite druge manifestacije najĉešći oblici kojima se prikazuju fragmenti duše koje vidovnjaci mogu percipirati. dragi Kreatori. U nekim sluĉajevima. misaone forme takoĊer mogu ići van i zakvaĉiti se na druge duše. U nekim sluĉajevima ta situacija je sliĉna odnosu parazita i domaćina. doktori medicine ne mogu naći nikakvu bolest na njima. da jedva poznaje sebe. Neki od njih su misaone forme. osjećaj konstantnog umora. mi smatramo da su vam potrebne neke osnove za materijal o uzdizanju i Zemljinim promjenama. Fragmenti se veţu sa svrhom pokušavanja ujedinjavanja sa njihovim primarnim ili roditeljskim dijelom. Obiĉno je potrebno puno više od obiĉnog razmišljanja o nekome. Iako. koje su paketi energije koje duše isijavaju. Kada se misao projektira sa velikim intenzitetom.misaonog uzorka. Molimo da razumijete da nisu sve prikaze i kugle pravi duševni fragmenti. ta surogatna roditeljska duša moţe dobiti teške mentalne probleme. kako bi se dio vaše duše smjestio u drugu dušu. Općenito oni odlaze tamo gdje pronaĊu neki afinitet. Istovremeno. ĉesto vide energije mnogih razliĉitih duša na ĉovjeku koji je došao na iscjeljivanje. Najĉešći naĉin na koji se dio vaše duše moţe nastaniti u neĉiju drugu dušu je kroz seksualni odnos. Vidjet ćete. Ako dijelovi drugih duša ovladaju surogatnom roditeljskom dušom. prikaze. tada oni mogu iscrpiti ţivotnu energiju iz surogatne roditeljske duše. Vanjski slojevi aure te duše mogu sadrţavati mnogo fragmenata drugih duša.

osim na nekoj osnovnoj razini.fragmentacije duše dovodi do razumijevanja o tome kako integrirati dušu. i ponekad je dušama vrlo teško skupiti sve svoje dijelove zajedno u povezanu cjelinu. mnogo puta. tada ćete imati snove koji se ĉesto ponavljaju o tim mjestima. tada osjećate da nemate dovoljno energije da stvorite ono što ţelite. jer kad otpustite dijelove duše u svjetlost. koji ukljuĉuje komunikaciju sa vašim sebstvom iz prošlih ţivota. Kada ste rastrojeni. ili ćete stalno razmišljati o tim mjestima za vrijeme vašeg budnog stanja. kada imate dijelove sebe raspršene svuda oko vas. „vremensko iscjeljivanje“. Mnoge vaše tehnike iscjeljivanja i meditacija su specifiĉno dizajnirane kako bi odstranile fragmente drugih duša iz vaše aure. ali se duša moţe fragmentirati mnogo. tada ih roditeljska duša moţe lako ponovno spojiti. koji je dizajniran kako bi vam pomogao da vratite dijelove vaše duše. Terapeutska praksa ovog kanala. ta duša će stalno biti u vašem umu. To su energetska iskustva koja moţete doslovno osjetiti u fiziĉkoj formi. Do sada smo izdvojili mnogo aspekata duševne evolucije i moţda se pitate na koji naĉin je duševna fragmentacija i integracija vaţna za ţivot na Zemlji danas. pogotovo na planeti Zemlji. Vi ih povlaĉite iz aure drugih ljudi i kada se jednom vrate u svjetlost. Ako imate dijelove duše na drugim mjestima. U ovom specifiĉnom primjeru. otpustiti vaše izgubljene dijelove duše u svjetlost. Kako znate ako imate svoje fragmente u drugim dušama ili na drugim mjestima? Općenito ako imate dijelove sebe u drugoj duši. njihova prava svrha je ta da vas nauĉi kako vratiti fragmente duše. Moţe se ĉiniti kao kontradikcija. ĉini se kao da imaju vrlo malo kontrole nad svojim ţivotima. Zbog toga imate toliko puno duša. kao i to da vam dozvoljavaju da povuĉete vaše fragmente iz aura drugih duša i vratite ih u svoje biće. ali to zapravo nije. 98 | . Postoji proces koji ovaj kanal omogućava. koje se ĉine bespomoćne. tada se doslovno osjećate iscrpljeno. što znaĉi da duša ima dijelove raspršene preko cijele Kreacije. Kako moţete koristiti ove informacije da poboljšate vaše ţivote i pripremite se za promjene koje dolaze? Da li ste ikada ĉuli za izraz „ On ili ona je danas rastrojena“ ? Taj izraz se moţe uzeti doslovno. Duševna integracija je proces skupljanja dijelova vaše duše i vraćanja ih na naĉin koji je dobar za vaš duševni razvoj i koji ubrzava vašu evoluciju na više razine. i ĉine se kao da nisu sposobne stvarati stvari koje ţele u ţivotu. vi oprostite vašem sebstvu iz prošlih ţivota i otpustite ga u svjetlost. Kako pozvati nazad dijelove sebe koji su se rasipali po svemiru? To je jedna od svrha razliĉitih meditacija i tehnika iscjeljivanja koje se danas nude na vašem svijetu. i vratile ih njihovim pravim vlasnicima. Integracija duše Energija duše nikada ne moţe biti uništena. je primjer povratka dijelova duše i tehnike integracije. Duševna integracija je presudna ako se planirate pomaknuti prema uzdizanju. i stalno ćete se identificirati sa tom dušom. Ona se moţe pretvoriti u milijune dijelova. i u godinama koje slijede. poput razbijenog stakla. vi ih zapravo oslobaĊate iz carstava na kojima su zapela.

to je ozbiljan kompromis integriteta ljudske forme. Reći ćemo ovo – svaki organ nosi odreĊenu vibraciju i ako je taj organ bio sa originalnim tijelom dugo vremena. Budući da je većina krvi originalna. „Kada su ljudi ukljuĉeni u transplantaciju organa. ako je to uĉinjeno bez dovoljne razine svjesnosti. većina energije duše osobe koja prima krv ostaje netaknuta. tada bi ĉak i mala grupa takvih duša bila dovoljna da stvori kritiĉnu masu za iscjeljivanje cijelog planeta. Ako bi ljudsko tijelo izgubilo svu svoju originalnu krv i zahtijevalo svu novu krv. Nakon transfuzije. Utjecaj transfuzije krvi na ljudske duše Kada ĉovjek primi krv od drugog ĉovjeka. transfuzija krvi ukljuĉuje 10 % do 50 % ukupne krvi tijela koje prima novu krv.Morate razumjeti da kako bi bili snaţna. jer ako to ne uĉinite. Samo mali postotak duševne 99 | . da li to utjeĉe na integritet duše?“ Mi bi rekli da transplantacija organa ĉesto kompromitira integritet vaše duše.neophodno je dovesti sve svoje fragmente i dijelove zajedno u jednu spojenu cjelinu. ako dobijete bubreg od sestre ili brata. U većini sluĉajeva kompromis se moţe prevladati kroz razliĉite iscjediteljske mjere. To moţe uzrokovati poteškoće. kao su-stvoritelji sa Bogom. koje nastanjuje druga duša. U većini sluĉajeva. kreativna bića. dio esencije originalne duše se takoĊer prenosi. U nekim sluĉajevima. Morate shvatiti da transfuzija krvi obiĉno ukljuĉuje manji dio krvi u ljudskom tijelu. kad bi svi vi bili kompletno integrirani kao individualne duše. osim ako se primijene mjere iscjeljivanja koje neutraliziraju taj efekt. Postoji previše individualnih sluĉajeva da bi mogli napraviti općenitu izjavu o presaĊivanju organa. Transfuzija krvi je direktniji primjer kako energija i esencija neĉije duše moţe biti djelomiĉno prenesena u drugo tijelo. kao rezultat presaĊivanja. Sada nećemo ulaziti u metode kojima se te poteškoće mogu otkloniti. neophodno je da budete razumno cijeli i kompletni iznutra. neophodno je da imate integriranu dušu. Sada ćemo pokriti nekoliko sljedećih relevantnih tema. taj organ dobiva vibraciju duše koja nastanjuje to tijelo (kojem organ originalno pripada). to je kao auto koji ne koristi sve cilindre. Kako bi dovoljno promijenili vaše vremenske linije da stvorite promjene koje ţelite vidjeti u svom svijetu. to isto moţe utjecati na integritet svjesnosti u jednoj ili obje duše. Utjecaj presađivanja organa na ljudsku svjesnost Postavilo se pitanje. kao npr. jedan dio svjesnosti vaše sestre ili brata se ugraĊuje u vašu vlastitu svijest. na vašem svijetu. u tom sluĉaju postoji mala vjerojatnost da bi fiziĉki organizam preţivio dovoljno dugo da primi novu krv. od djetinjstva do odrasle osobe. i kada se organ presadi u drugo ljudsko tijelo. Ako bi imali sve svoje dijelove duše skupljene u vas same. oko 50 do 90 % originalne krvi još je u tijelu. Kako bi mogli stvarati kao što mi stvaramo. Na primjer.

To je analogno priljepku na molu uz ocean. Ako ta duša takoĊer drţi fragmente vaše energije . Pa vam je duplo teţe oprostiti toj duši. psihoterapiju. meditaciju. moţete postati ono što se naziva „duševna spuţva“. Taj nedostatak integriteta energije se hrani sam sobom. Sve što vidite su samo priljepci. fragmente tuĊih duša. Unatoĉ tome. Kada oprostite duši za koju mislite da je uzrokovala vašu ljutnju. ukljuĉujući hipnozu. Kada oĉistite sve fragmente drugih duša koje su pristale na vaš brod. ili tugu na neki naĉin. moţe se dogoditi odreĊena fragmentacija. U meditaciji. 100 | . Zbog toga je vaţno ne dozvoliti ljutnji da se nakuplja. pa je to jedna od tehnika koja je posebno efektna za vraćanje izgubljenih fragmenata. Neke metode ukljuĉuju hipnoterapiju ili psihoterapiju. kada se drţite ljutnje i srdţbe.esence duše donatora se prenosi u tom sluĉaju. moţete jednostavno zatraţiti da vam se vrat e svi fragmenti i u nekim sluĉajevima to moţe biti dovoljno da ih sve vratite nazad. Sakupili ste taj sav materijal duša. moţete poĉeti ĉistiti priljepke na vašem molu. Postoje tehnike gdje oprašt ate sebi i drugima koji su utjecali na vaš ţivot. Kroz opraštanje i razliĉite druge metode. ti dijelovi se obiĉno vraćaju za vrijeme procesa opraštanja. Vaša duša moţe poĉeti nalikovati kao da je prekrivena slojevima priljepaka. bol. vi u osnovi odstranjujete iz vaše aure fragmente te duše koje ste zadrţavali na sebi. Tehnike vraćanja vaših izgubljenih fragmenata i vraćanje fragmenata drugima Kao što smo naveli prije. ne stanuje u tijelu. ĉišćenje aure ili balansiranje ĉakri moţe biti dovoljno da oĉisti sve dijelove energije drugih ljudi iz vašeg prostora i da se ti dijelovi vrate njihovim vlasnicima. dio vaše energije se smjesti u auru druge duše i ponekad se dio energije te duše takoĊer smjesti u polje vaše aure. Kada nekome ne oprostite. preporod i druge tehnike. Isto tako. donositi vlastite odluke ili ĉiniti bilo što jasno. postoje tehnike za vraćanje vaših izgubljenih fragmenata i vraćanja izgubljenih fragmenata koji pripadaju drugima. Tada se ĉudite zašto niste sposobni sami razmišljati. te fragmente koje ste skupili u vašoj auri. ako imate slabe granice i dozvoljavate drugim ljudima da uĊu u vaš osobni prostor bez da se zaštitite od njihove energije. To je moguće uĉiniti podsvjesno ili nesvjesno. Moţete imati toliko puno slojeva priljepaka na molu. tada takoĊer postanete dovoljno jasni da moţete otići gdje god su vaši fragmenti smješteni i vratiti ih nazad sebi. Nije neophodno da to svjesno uĉinite. Tako većina energije duše ostaje u tijelu koje donira krvi samo mali postotak esence te duše se prenosi u krv i tijelo duše koja prima transfuziju. da drveni mol više nije vidljiv. ali ima direktan kontakt sa tijelom. ili malim dijelovima drugih duša koje su se zaglavile na vašu dušu i potpuno je prekrivaju sa dva ili tri sloja. U drugim sluĉajevima. Duša naravno. i to se dogaĊa jer ste postali sakupljaĉ slojeva.

jedna od njih gotovo uvijek sama ode na niţe gustoće. Obiĉno postoji šest parova duša koje se podijele iz nadduše. Blizanci se premjeste na sedmu gustoću. ţeli istraţivati što god više mogu te niţe gustoće. ili kroz jednu ili više razina nadduše istovremeno (od 8 do 11). „Da li ikad sretnemo drugu dušu koja je jedna od dvanaest primarnih podjela naše nadduše?” Nije toliko uobiĉajeno da sretnete jednu od vaših primarnih 12 podjela duše. Duše koje su razliĉite obiĉno se bolje slaţu. pomaţući im da se kreću kroz niţe svjetove kako bi se uzdigli do viših. jer svaka od tih duša traţi u drugoj ono što njoj nedostaje. Ako bi nadduša stavila dvije ili više svojih podjela na istu lokaciju i ako bi se te podjele srele. te na istoj zraci. Kada dvije duše doĊu direktno iz Boţje Glave.Susret sa drugim primarnim duševnim dijelovima na Zemlji Postavilo se pitanje. ostaje povezan sa njihovom naddušom osme gustoće. i takvi odnosi znaju biti vrlo problematiĉni jer su te duše previše sliĉne i nema dovoljno dopunskih aspekata u partnerima. Plamene duše blizanke Većina duša izroni iz nadduše u parovima. dok 6 od njih ostane na višim dimenzijama. Više o tome moţete proĉitati u poglavlju 9. 101 | . Ovih 6 na višim sferama su vodiĉi drugih 6 koje su u niţim dimenzijama. Kada duše blizanke postoje kao individualne duše. kako bi dobila cjelovitiju perspektivu ţivota. to se takoĊer ponekad dogodi. gdje 6 duševnih podjela nadduše doĊu u Zemaljsko utjelovljenje. ali to se dogaĊa. u „Psihologiji duševnog rasta“. Postoji program o kojem je ovaj kanal već priĉao. Ipak. oni se obiĉno ţele ravnomjerno rasporediti preko podruĉja niţe gustoće kako b i dobili maksimalnu moguću raznolikost iskustva. Rijetko je da se dvije ili više podjela od 12 dijelova sretnu u istom ţivotu na Zemlji. ĉesto su takve veze vrlo turbulentne i ţestoke. To se dogaĊa zbog toga što duboka veza izmeĊu dviju duša trenutno vraća sjećanja na više razine i vrijeme koje su zajedno tamo proveli. To je najĉešći naĉin na koje duše izviru iz Boţje Glave. jer ako bi obje otišle u niţe gustoće. i ako više njihovih podjela sa više gustoće dolazi u taj svijet. tada se one zovu duše blizanke ili plamenovi blizanci. Dio tih duša blizanki. što pokreće neriješene emocionalne probleme koji staju na put prisjećanju višeg sebstva. Mnoge duše nisu spremne nositi se sa tom preprekom psihološkog proĉišćavanja i ĉišćenja i mogu se prepasti te veze. kad bi ih usporedili sa dušama koje su razliĉite. jer kad većina duša doĊe u svijet niţe gustoće. kako bi duša na višoj gustoći bila veza duši na niţoj gustoći. te dijele liniju više gustoće po porijeklu. i ţivot postane teţak za svaku od tih podjela. i kada se to desi. To je oblik koji duše najĉešće uzimaju kad dolaze u niţe svjetove. tada nadduša ne bi imala toliko raznoliko iskustvo koje bi ţeljela imati. moglo bi im biti teško osloboditi se iz tih niţih gustoća i vratiti na više gustoće.

nego da ju vodi bilo koja druga duša. Ako je ĉlan duševne obitelji bio jedan od originalnih 12 koji su izašli iz iste nadduše. ili 2 Klijent se susreo sa fragmentom roditelja duše blizanke koji se dalje fragmentirao i sada je utjelovljen na Zemlji u nekoliko dijelova. ono što se stvarno dogaĊa je sljedeće: 1 Veza ĉlana duševne obitelji koja se jako osjeća. je zamijenjena za vezu duša blizanki. One se prirodno osjećaju vrlo bliske jedna drugoj. tada imate jednu od rijetkih odnosa kojeg smo naveli prije. Proširene duševne familije Priĉali smo o procesu podjele duše. ili utjelovljene na Zemlji. i odgovor je da i ne. i u rijetkim sluĉajevima. Sve duše imaju više duhovnih vodiĉa i višestruke razine vodstva. Premda. Ovaj kanal je radio sa mnogim klijentima koji su sasvim sigurni da su sreli svoju dušu blizanku na Zemlji. oni su u pravu u tom dijelu da su oboje klijent i blizanac roditeljski fragmenti na Zemlji u istom vremenu. To je poput dva bliska prijatelja koji zajedno skaĉu i tonu u ţivi pijesak. moţe postojati 6 fragmenata duša blizanki na Zemlji i 6 na nebu. fragmentaciji i integraciji. „ Zašto ne postoje neki drugi duhovni vodiĉi za te duše?” i dakako oni postoje. Ako jedan skoĉi a drugi ostane na obali sa uţetom. Parovi koji su došli u niţe svjetove istovremeno su bili nesposobni izvući se iz „ţivog pijeska“. tada imate ono što zovemo ĉlanovi duševnih obitelji. Sada ćemo to objasniti. IzmeĊu duša blizanki postoji prirodna privlaĉnost. i drugim planetima gdje su se duše fragmentirale u vanjske razine ili dimenzije. tada je teško. Sada moţda kaţete. Kada se one sretnu na Zemaljskoj razini. ali zbog toga što se duše mogu fragmentirati bilo koji broj puta. Ali kada takve veze ukljuĉuju duše koje su primarni fragmenti istog roditelja. To je ono što vi zovete srodna duša. u kojem sluĉaju mogu postojati višestruki dijelovi para ili na astralnim ili na eteriĉnim razinama. postoji velika šansa da će duša u ţivom pijesku izaći van. Ali ako oboje uskoĉe. Postavilo se pitanje da li moţe postojati više od jedne duše blizanke za inkarniranu dušu. koje su sve povezane sa roditeljskim dijelom duše blizanke. Teoretski. Srodne duše su zapravo paralelne duše – duše koje imaju sliĉan put evolucije – i kada takve duše ne pripadaju istoj roditeljskoj duši. Sada ćemo ukratko objasniti proces stvaranja veza. Ako sluĉajno sretnete jednog od šest primarnih ĉlanova duševne 102 | .To je bio problem u prošlosti na Zemlji. tada imate ono što zovemo primarni ĉlan duševne obitelji. Postoji samo jedan roditeljski dio koji je blizanac roditeljskom dijelu inkarnirane duše. Ĉlanovi duševnih obitelji mogu se protezati kroz nekoliko razina. ali je puno lakše da duša blizanka Zemaljske duše vodi tu dušu sa viših sfera. tada su one poznate pod nazivom srodne duše. moguće je da jedan ili oba roditeljska dijela para duša blizanki mogu proći kroz dodatnu fragmentaciju.

Puno je ĉešće da sretnete neke ĉlanove te proširene duševne obitelji od 144 ĉlana. postoji 12 podjela koje su izašle iz vaše glavne nadduše devete gustoće. ili nadduše vaše nadduše. Takve duše ĉesto dolaze sa onim što vi zovete “duševnim ugovorom”. ali u većini sluĉajeva to će biti vrlo teška veza jer ste obiĉno došli zbog drugaĉijih razloga i vaša iskustva se jako razlikuju. Postoje primjeri gdje duše koje dolaze su tri razine udaljene od originalne grupe duša i drugi primjer kada su udaljene samo dvije razine. Neki od 103 | . ali svaka grupa ima manji broj grozdova. tada moţete osjećati trenutnu povezanost sa tom dušom. Mi znamo da je teško shvatiti te koncepte. Istraţit ćemo duševnu liniju entiteta znanog kao Isis. Postoji sve više i više grupa kako se spuštate na ljestvici. Ako razmišljate o Boţjoj Glavi kao o neprekidnom energetskom polju. a univerzalno Boţje Sebstvo sa 11-te gustoće velikom grupom groţĊa. onim dušama koje su izašle iz iste originalne glavne nadduše na devetoj gustoći. koje su zauzvrat rodile svaka 12 individualnih duša sedme gustoće. iako dolaze iz iste nadduše. Tih 12 bića je postalo vašim naddušama osme gustoće. itd. pa tako imate 144 duša koje sve pripadaju vašoj glavnoj nadduši devete gustoće. Sada imate 1 728 individualnih duša. i pogledati njeno duševno stablo. Od tih 144 duša svaka moţe roditi 12 dodatnih duša (od astralnih i eteriĉnih razina. sliĉna vašem rodoslovnom stablu. Ako Boţju Glavu nazovemo baĉvom vina. ĉesto je vrlo teško takvim dušama uskladiti svoje razlike. tada univerzalno Boţje Sebstvo sa 12-te gustoće moţemo prikazati kao izmiješanu vinovu lozu u baĉvi. Drugaĉije duše imaju drugaĉije razine podjele ukljuĉene u njihovo duševno stablo. a glavno Sebstvo nadduše manjom grupom. To je dobra fraza. Puno je ĉešće da se sretnete i poveţete sa dušama iz vaše proširene duševne obitelji. Kao što smo spomenuli prije. iako ste iznutra vrlo sliĉni. u procesu podjele nadduše moţete ići 3 razine duboko.obitelji inkarniranog na Zemlji. drevne egipatske škole misterija. Mnoge veze srodnih duša na Zemlji se izmeĊu proširenih ĉlanova duševne obitelji. koji je u tom sluĉaju dogovor za doţivljavanje potpuno drugaĉijih s tvarnosti dok su na Zemlji. tada vam moţe biti jasnije. a ne direktno kroz biološko raĊanje). Uzet ćemo primjer uzdignutog majstorskog bića. kroz fragmentaciju ili inkarnaciju. Ona je visoka svećenica Reda Isisa. Tada kršćansko ili budistiĉko Sebstvo sa 10-te gustoće moţemo nazvati pojedinaĉnim grupama groţĊa u većoj koliĉini vina. ali smo ograniĉeni vašim jezikom. Obiĉno postoje pribliţno 72 vas na Zemlji u jednom vremenu i 72 vas na višim razinama koji asistiraju. Isis se trenutno manifestira kao biće osme gustoće sa Siriusa. U mnogim sluĉajevima. Isis je vodila Zemaljske duše sa viših razina tisućama godina. Drugim rijeĉima. Moţete osjetiti vrstu povezanosti kakvu bi imale srodne duše. ako to ţelite tako nazvati. koja je postojala na Zemlji prije 8000 godina.

ali se neće stopiti zajedno s vama. Ako je to sluĉaj. unikatan identitet. pa i vi tako moţete biti jedan od 72 podjele entiteta Isis. koje su sve dio cjeline. Još uvijek moţete imati interakciju sa Isisom na svakom koraku procesa uzdizanja. Ovaj kanal moţe vidjeti slike onoga što mi prenosimo. koja je samostalno biće na razini sedam. pa postoji 144 dijelova Isisa. ali staviti te slike u vama smislene rijeĉi je vrlo teško. Shvaćamo da su ovi koncepti teški. vi ćete se samo ujediniti sa fragmentima svog bića koji su nepotpuni. Osma gustoća je razina grupiranja. Postoji mnogo vas koji ste bili u razliĉitim inkarnacijama na Zemlji dugo vremena. ali ćete biti samostalna duša koja nije jednaka originalnoj Isis duši. One neće prestat i postojati i vi takoĊer nećete prestati postojati kako se pomiĉete na gore po evolucijskoj spirali.njenih duševnih podjela sedme gustoće su se inkarnirali u dinastije Faraona kasnijeg Egipta. Mi govorimo o energiji koja je ostala u prethodnim inkarnacijama. One nastavljaju imati ĉvrsti. mi ne govorimo o dijelovima duše. Kada ste vi roditeljska duša. postat ćete jednaki originalnoj Isis energiji što se tiĉe vibracije. nakon što je odraslo. To je poput situacije kada rodite dijete i dijete odraste u odraslu osobu. Mnogo duša koje su u osmoj gustoći će evoluirati u devetu gustoću. fragmenti koji su ispod vas konaĉno se spoje nazad u vašu roditeljsku dušu. ali još uvijek imaju diskretne granice oko sebe. ali se ne stapaju nazad jedna u drugu i ne gube svoj identitet. na više naĉina. ĉak i ako se vrate na sedmu i osmu gustoću. ali kad priĉamo o razinama od 8 do 12. isto kao što vaše dijete moţe imati interakciju sa vama. Kao da postoji samo jedan entitet. Samostalne duše se ne stapaju zajedno jedna u drugu. i tako svih 144 samostalnih duša Isisa će nastaviti biti samostalne duše. To je najbliţi opis koji vam moţemo dati. Mi uvijek priĉamo o samostalnim dušama kad god spominjemo razine od sedme na gore. tada kako se vi vraćate po evolucijskoj spirali u više gustoće vašeg bića. koji trenutno vibrira na osmoj gustoći. Ti diskarnirani dijelovi su iskopĉani od ostatka 104 | . Teški su i ovom kanalu. se podijelio dva puta do sada. originalna duša znana kao Isis biti će u devetoj ili desetoj gustoći i funkcionirat će kao duševna grupa na jednoj od tih razina. nego o duševnim podjelama. Duše doţivljavaju ţivot kao grupe duša na toj razini. Entitet Isis. To je pogrešno uĉenje. Taj odrasli ĉovjek biti će jednak vama. na niţim razinama. Nešto više o fragmentaciji duša Kratko ćemo govorit što se dogaĊa kada postoje traumatske podjele za vrijeme prethodnih ţivota duše. pa je vrlo moguće da kad dosegnete osmu gustoću. Kako se vi premještate u sedmu i osmu razinu svjesnosti. konaĉno ćete doći u kontakt sa nekim od drugih podjela Isisa. sa malim dušama sadrţanim u njemu. i ostavili ste dijelove sebe u tim inkarnacijama. ukljuĉujući 72 na Zemlji i 72 koja nisu na Zemlji. Premda.

ţele istraţivati. ali je vrijeme da nastavimo dalje. postoje energetski otisci ili implantati. Moţete evoluirati kroz nekoliko ţivota dok su dijelovi vas još uvijek zaostali na astralnoj razini. fragmenti duše moţda još uvijek lutaju u toj zgradi jer su izgubili kontakt sa svojom roditeljskom dušom. Zato je vaţno da ako se nalazite u takvoj zgradi. u svjetlost. i kada putujete izmeĊu utjelovljenja. kao npr. Moţete nositi te otiske ili implantate u vašem eteriĉnom tijelu iz jednog ţivota u drugi. kao što znate. to što osjećate su ĉesto duševni fragmenti (koji mogu pripadati bilo kojem broju duša koje su nekad bile tamo) i koji još uvijek nastanjuju to odreĊeno mjesto. Slobodna volja. i teţine fragmentacije. ili misaonih formi. Mnogi od njih će otići ako se pošalju sa ljubavi. U vašem sadašnjem eteriĉnom tijelu. bez obzira da li su zarobljeni na nekom mjestu ili od neke osobe. oni moţda neće otići u svjetlost. Ĉesto im postane teško osloboditi se iz situacije u kojoj su energetski zarobljeni. Sve duše u Kreaciji su znatiţeljne. Kada kaţete da je kuća opsjednuta ili da to mjesto ima odreĊenu energiju. a ponekad. Ti dijelovi su moţda ostali na Zemlji tijekom prethodnih ţivota. da pošaljete izgubljene fragmente koji se nalaze u zgradi. koji predstavljaju energiju koju ste pokupili za vrijeme prethodnih inkarnacija. ĉesto odabirete situaciju u sljedećoj inkarnaciji koja će vam omogućiti da vratite te dijelove sebe. Suprotno od toga. u poţaru zgrade. ili kristaliziranih energetskih uzoraka otisnutih u vaše energetsko polje. ili na drugom planet ili ĉak drugoj dimenziji (ispod sedme). moţete imati jedan ili više duševnih fragmenata. biti avanturisti i ponekad se duše dovedu u poteškoće zbog svoje znatiţelje. To je pogotovo istinito kada duša traumatiĉno umre. Fragmenti te duše mogu ostati zarobljeni u samoj zgradi i kada se zgrada obnovi. Ti otisci nastaju za vrijeme traumatskim dogaĊaja koji su snimljeni u Akaškim spisima kao iskustvo te duše. Sada ćemo istraţivati proces uzdizanja i promjene na vašem DNA kako se krećemo u sljedeću fazu vaše evolucije. je teška stvar. zbog slobodne volje. 105 | . Mogli bi još puno pisati o ovoj temi integracije i fragmentacije.vaše roditeljske duše.

Ako promatrate dušu koja se kreće sa ĉetvrte u petu gustoću. prvo ćete primijetiti da ta duša postaje psihološki nevidljiva onima koji ţive u vibracijama niţe treće gustoće. Kako se budu kretali naprijed po tome putu. i njihovo stanje svjesnosti se odraţava na njihovoj ţivotnoj realnosti. ali se neće psihološki povezati sa vama. kako ona djeluje. U tom stadiju. Mnogi od vas su ţeljeli postati psihološki nevidljivima vašoj vladi i autoritetima. Oni će se nastaviti proĉišćavati i ĉistiti svoja fiziĉka vozila i nauĉiti uskladiti njihovih 6 niţih tijela kao što je navedeno u uĉenjima ovog kanala i njegovog duhovnog vodiĉa Leah -a. i do neke mjere ste to uspjeli. i svoje cijele vremenske linije. tada bi vidjeli nešto sliĉno ovome: Prva stvar koju ćete primijetiti u ljudima koji se uzdiţu sa treće gustoće. Tako na primjer. učiniti na najudobniji i najefikasniji način. To se zove psihološka nevidljivost.Pregled Uzdizanja Sada ćemo objasniti temu DNA i genetike. Oni uĉe o karmi – što je to. Moţda više niste psihološki namješteni na stanicu „masovne hipnoze“ vašeg svijeta. Vi ţivite vrlo razliĉit ţivot od većine ljudi oko vas. ili kontrolnog centra njihovog Zemaljskog iskustva. oni su postali ljudi ĉetvrte gustoće. jer je to tema kljuĉna za sve vas koji ovo sada ĉitate. Ako bi vi bili vanjski promatraĉ i svjedok duši koja uzlazi od treće gustoće na petu. To znaĉi stalno spoznavati da se sav ţivot odvija po Boţjem Planu. i kako je balansirati – i oni razumiju svoje razliĉite duševne ugovore. je po definiciji. Pa ostaje jedino pitanje kako to da su u centru upravljaĉke ploĉe. Trebate razumjeti da moţete ţivjeti optimalan ţivot na Zemlji. ili gledatelji u drami svojih ţivota. ţiveći u gotovo paralelnoj stvarnosti ili paralelnom svijetu. uzdizanje je dio vašeg optimalnog puta. Poĉinjete izgraĊivati svjetlosno tijelo pete gustoće. što znaĉi da vi moţete hodati opasnim dijelom grada kasno naveĉer ĉak i ako ste u ţenskom tijelu i oni koji bi vam obiĉno htjeli nauditi će vas optiĉki vidjeti (registrirat će vas njihov optiĉki ţivac). prijelaz sa fiziĉkog oblika treće na ĉetvrtu gustoću. Oni znaju da imaju slobodnu volju i da uĉe kako koristiti svoju slobodnu volju. Oni jesu to iskustvo. je da oni postaju svjesni da su oni sami stvoritelji njihovog individualnog ţivotnog iskustva. i tada sa fiziĉkog oblika ĉetvrte gustoće na eteriĉno svjetlosno tijelo pete gustoće. Uzdizanje. Za većinu vas. zapravo već odluĉujete da ćete krenuti na put uzdizanja. Vi niste sliĉni jedan drugome. ali prvo ćemo istraţiti temu uzdizanja. Oni do nekog stupnja postaju 106 | . i zakon privlaĉnosti vas drţi odvojenima. Većina vas koje privlaĉi naše uĉenje i uĉenjima Arkturianaca. i nakon toga više vas neće primjećivati. Leaha i ovog kanala. i oni će nauĉiti iscijeliti svoje prošle ţivote. svrhu svojih inkarnacija i svrhu svog ţivota. netko tko je moţda silovatelj ili ubojica moţda će vas vidjeti da prolazite. i shvatiti će da je ljudsko biće upravo prošlo pored njih. njihova fiziĉka tijela će se preobraziti i transformirati u ono što je znano kao silicijsko ili kristalno svjetlosno tijelo.

Tako na primjer.. Kako nastavljate 107 | . Oni znaju da imaju slobodnu volju i da uĉe kako koristiti svoju slobodnu volju. Mnogi od vas su ţeljeli postati psihološki nevidljivima vašoj vladi i autoritetima. To se zove psihološka nevidljivost. oni su postali ljudi ĉetvrte gustoće. Poĉinjete se više povezivati sa ljudima koji su na vašoj ili sliĉnoj razini svjesnosti. Vi ţivite vrlo razliĉit ţivot od većine ljudi oko vas. ţiveći u gotovo paralelnoj stvarnosti ili paralelnom svijetu. i nakon toga više vas neće primjećivati. njihova fiziĉka tijela će se preobraziti i transformirati u ono što je znano kao silicijsko ili kristalno svjetlosno tijelo. netko tko je moţda silovatelj ili ubojica moţda će vas vidjeti da prolazite. Vi niste sliĉni jedan drugome. Oni uĉe prepoznavati da oni sami stvaraju vlastitu realnost. ili kontrolnog centra njihovog Zemaljskog iskustva. i oni će nauĉiti iscijeliti svoje prošle ţivote. Psihološke promjene koje se javljaju nakon uzdizanja Primjer koji pokazuje kako se vaša psihologija mijenja za vrijeme uzdizanja je sljedeći – Kada mnogi od vas shvate da vam put materijalizma ne sluţi na vašem duhovnom putu. ili kakvu marku odjeće nosite na tijelu. bez obzira da li se radi o negativnim ET-ima. Kako se budu kretali naprijed po tome putu. Oni će se nastaviti proĉišćavati i ĉistiti svoja fiziĉka vozila i nauĉiti uskladiti njihovih 6 niţih tijela kao što je navedeno u uĉenjima ovog kanala i njegovog duhovnog vodiĉa Leah -a. i zakon privlaĉnosti vas drţi odvojenima. Te stvari postanu nevaţne i beznaĉajne u vašem ţivotu. i nije vas briga što se dogodilo na zadnjem „Big Brother“ reality show-u. i svoje cijele vremenske linije. Oni svjesno stvaraju dogaĊaje i situacije u svom ţivotu. kako ona djeluje. Prolaze kroz svoje ţivote. svrhu svojih inkarnacija i svrhu svog ţivota. Moţda više niste psihološki namješteni na stanicu „masovne hipnoze“ vašeg svijeta. shvaćajući da su u centru upravljaĉke ploĉe. i do neke mjere ste to uspjeli. prvo ćete primijetiti da ta duša postaje psihološki nevidljiva onima koji ţive u vibracijama niţe treće gustoće. Kao što smo naveli prije. U tom stadiju. mnogi od vas su uĉili kako se uĉiniti psihološki nevidljivima za one koji bi vam mogli nauditi. Ako promatrate dušu koja se kreće sa ĉetvrte u petu gustoću. itd. Ne brinete o tome kakav šampon za kosu koristite. i shvatiti će da je ljudsko biće upravo prošlo pored njih. vi tada odluĉujete koristiti materijalne stvari samo kako bi vam pomogle u obavljanju usluţnih poslova – kako bi mogli doseći ljude i pomoći im da se probude – i potpuno se odmiĉete od pop kulturnog fenomena poznatog kao „onaj sa najviše igraĉaka pobjeĊuje“. Oni uĉe o karmi – što je to. Postaju svjesni stvoritelji. i kako je balansirati – i oni razumiju svoje razliĉite duševne ugovore. ali se neće psihološki povezati sa vama. ili ljudima u vladi koji vas hoće kontrolirati ili zarobiti. što znaĉi da vi moţete hodati opasnim dijelom grada kasno naveĉer ĉak i ako ste u ţenskom tijelu i oni koji bi vam obiĉno htjeli nauditi će vas optiĉki vidjeti (registrirat će vas njihov optiĉki ţivac).metafiziĉari.

što nam je vrlo teško napraviti. zbog pada iz milosti (identifikacije duše sa razinom vibracije u koju se inkarnirala). kako bi dobili maksimalno iskustvo potrebno da se zadovolji znatiţelja vaše duše. To je stanje koje Kršćani opisuju kao ushit ili zanos. Ako bi mi ţeljeli da nas optiĉki vidite. U vašem sluĉaju. i zbog svoje ograniĉene svjesnosti oni će to pripisati posjeti anĊela ĉuvara. postajete potpuno nevidljivi onima koji vibriraju ispod 3. i zato kako evoluirate po evolucijskoj spirali. Daljnja rasprava o procesu uzdizanja Sada ćemo nastaviti sa našom raspravom o procesu uzdizanja. To je situacija u kojoj postanete sve prozirniji i ispunjeni svjetlom. odabrali ste da doĊete u treću gustoću. i njihova odjeća spadne sa tijela. to je bio jedan od vas na vibraciji otprilike 4. poĉinjete se osjećati potpuno slobodno iznutra. Sljedeći korak nakon psihološke nevidljivosti je stvarna fiziĉka nevidljivost onima koji su u trećoj gustoći. pa je tako stvoren kotaĉ reinkarnacije. ta duša ima izbor doći sve do prve gustoće i vraćati se nazad prema gore kroz razine gustoće. To nije nagli dogaĊaj gdje ljudi nestaju u oblaku dima. 108 | . i vrate se nazad na evolucijsku spiralu. trećoj. ili moţe poĉeti svoj inkarnacijski proces u drugoj. postaje vrlo teško direktno komunicirati sa drugim dušama i zbog toga mi na višim razinama moramo nekoliko puta sniziti našu vibraciju kako bi komunicirali sa vama.prekoraĉivati 3D vrijednosti i ograniĉenja. Postoji 1. mi bi morali sniziti našu vibraciju u niţu petu gustoću. Kada duša izaĊe iz Boţje Glave i odluĉi istraţivati vanjske svjetove Kreacije.8 ove fiziĉke forme. To je proces znan kao uzdizanje.5 razine iznad ili ispod vas. što je to znatiţelja duše? To je aspekt Boţje Glave koji ţeli znati sve o Kreaciji. koliko god puta je potrebno.5 razina optiĉkog spektra u većini gustoća. sve dok se vaše tijelo konaĉno ne otopi u ĉistu svjetlost. tako da bi mogli istraţiti svaku razinu svojevremeno. odnosno kako rastete. a u stvarnosti. S vremenom to svjetlo neće biti vidljivo oĉima onih u trećoj gustoći. i sposobni ste ići svuda po planetu sa malo ili bez miješanja onih koji bi vas htjeli zaustaviti.0. ĉetvrtoj ili petoj gustoći. što znaĉi da moţete vidjeti i komunicirati sa dušama koje su do 1. To dozvoljava aspektu duše da se zgusne u fiziĉku formu. (Koristimo skalu gustoće koju smo opisali ranije u ovom tekstu). dolazite do toĉke gdje vaša fiziĉka forma prolazi metamorfozu i vaše se gusto tijelo na bazi ugljika pretvara u kristalno svjetlosno tijelo na bazi silicija. kako bi nauĉila sve što ţeli nauĉiti o toj odreĊenoj razini gustoće.5. bilo je neophodno da Boţja Glava smisli plan kojim bi se dalo više vremena dušama da nauĉe svoje lekcije. neka vrsta posjete. nalik opisima svetaca na renesansnim slikama sa aureolama oko njihovih glava. Ako je razlika veća od toga. Oni će moţda reći – „Upravo me posjetio anĊeo danas“. Sada se moţete upitati. Moţda vas povremeno onima koji vas mogu vidjeti ĉinite kao svjetleća osoba. Kada dosegnete vibraciju koju zovete 5. i uzdiţete se od tamo prema gore. Moţda će postojati relativno kratki prijelazni period kada će oni u trećoj gustoći postati svjesni da postoji neko svjetleće biće. Premda.

da vratite nazad vaše duševne fragmente kroz korištenje razliĉitih metoda. ili ima vrlo bolesno tijelo i osjeća da bi bilo previše posla da obnovi tijelo dovoljno za uzdizanje. što je proces fragmentacije vaše duše. Razlog za tu odluku se razlikuje. ili samo kao snopovi svjetlosnih niti. Iako se fiziĉko tijelo vraća Zemlji i razgraĊuje. Još nešto o Kotaču Reinkarnacije U vašem sluĉaju. Ako je duša relativno svjesna sebe. Većina vas je već prošla kroz duhovno uzdizanje jednom ili više puta. nezavršene poslove ili nepotpune energetske transakcije. Duhovno Uzdizanje Ako je ţivot koji je upravo završio ukljuĉivao puno duhovne svjesnosti. Mnogi od vas su se reinkarnirali veliki broj puta na ovoj Zemlji ili sliĉnim planetima i izašli ste svaki put preko smrti tijela. Duša koja se duhovno uzdigne je uspješno završila svu svoju karmu i više nije vezana na kotaĉ reinkarnacije. ĉesto se taj izbor napravi ako je duša vrlo stara u trenutnom tijelu. karmiĉke lekcije. Ovaj kanal ima razliĉite metode i tehnike dizajnirane da vam pomognu aktivirati ili ubrzati vaš uzorak uzdizanja. Taj proces se ĉesto zove „duhovno uzdizanje“. 109 | . Ako duša ima vrlo jako uvjerenje da tijelo mora ostarijeti i umrijeti. To je zapravo priliĉno toĉno opisano u nekima od vaših filmova i ĉak je u nekim prilikama snimljeno vašim brzim kamerama. ali je izabrala odbaciti tijelo. Oni od vas koji to mogu vidjeti. ili da vratite 100% vaših fragmenata – nego samo većinu njih. ili da mora napustiti tijelo kako bi se uzdigla. taj dio ili više dijelova su relativno lako sposobni ponovno se ujediniti sa roditeljskim dijelom. karmiĉke otiske i negativne implantate iz svojih tijela treće gustoće. znaju da se ti fragmenti takoĊer mogu pojaviti kao maglovite prikaze ili zamagljene siluete osobe. ukljuĉujući onih koji su dani od ovog kanala i drugih. Odred Masovnog Uzdizanja Postoji nekoliko odobrenih Boţjih Odreda (opisanih u poglavlju 2) . U ovom novom odredu je moguće. Trenutni Odred ne zahtijeva da riješite 100 % karme.Ponavljamo naša prethodna uĉenja kako bi osigurali da vam je to jasno prije nego što nastavimo. Većina vas koja ĉita ovo se kreće u proces uzdizanja. tada to uvjerenje vodi dušu da odabere duhovno uzdizanje radije nego fiziĉko uzdizanje. i time da uklonite sve karmiĉke veze. esenci ja duše koja napušta tijelo odlazi direktno roditeljskom dijelu duše na nebeskoj razini (dimenzije sedam do devet). mnogo puta ste se inkarnirali u treću gustoću. radije nego da ga preobrazi u svjetlosnu formu na bazi silicija. esencija duše unutar tijela napušta tijelo u obliku energetskih paketa koji se ponovno pokušavaju spojiti sa roditeljskom dušom. ukljuĉujući onog koji dozvoljava dušama da se direktno kreću na spiralu uzdizanja bez toga da završe svu svoju karmu. Ti dijelovi duše su ĉesto viĊeni od vidovnjaka kao snopovi dima koji napuštaju tijelo u vrijeme njegove smrti i uzdiţu se prema nebu.

Uzorak uzdizanja ili glavni uzorak. elektromagnetsku terapiju. vaš uzorak uzdizanja se aktivira (ako već prije nije bio aktiviran). Imate i razliĉite tehnike i alate koji su dizajnirani da vaše suptilno tijelo oslobaĊaju od negativnosti. a takoĊer ćete imati veću jasnoću razumijevanja vašeg procesa uzdizanja. Glavni Uzorak Što se zapravo dogaĊa za vrijeme uzdizanja? Unutar vas postoji program koji se zove „glavni uzorak“. Boţja Glava je metodiĉno i periodiĉno davala Odrede. ili vašim suptilnim tijelom. je program ugraĊen u vaš DNA koji uzrokuje preobrazbu vašeg smrtnog tijela na bazi ugljika. akupunkturu. To je ugraĊeni set DNA kodova i kljuĉeva koji se pokreću u odreĊenom trenutku evolucije duše. Ako je bio aktiviran prije korištenja meditacije. u besmrtno tijelo na bazi silicija. Porcije naših uĉenja će se filtrirati u vaš svjesni um. Znamo da su ovo teške i napredne teme i ako osjećate da niste dovoljno shvatili materijal o kojem smo dosada priĉali. 110 | . Te metode ukljuĉuju akupresuru. Vama. Mi ponavljamo ove ideje jer osjećamo da je neophodno da vam osiguramo snaţne temelje za materijal u drugom dijelu knjige. U dijelu 2. vaše uzdizanje će se ubrzati i vaš put će bit mnogo lakši. Slobodna volja odreĊuje koliko dugo je potrebno duši da dosegne toĉku pokretanja programa uzdizanja. premda duša dolazi u odreĊen ţivot sa planom. ili probnim vremenom. kako bi dozvolila dušama da potpunije napreduju u njihovom istraţivanju Beskonaĉnog Svemira. i većina onih koji doĊu k vama na iscjeljivanje ima već aktiviran taj uzorak uzdizanja. ovdje će dobiti alate i tehnike koje će ga aktivirati. i kasnije ćete se sjetiti tih lekcija koje će vam biti dragocjene na vašem putu. od kojih je jedna uzdizanje. Ovaj kanal ima nekoliko serija meditacija za aktivaciju uzdizanja. Osjećaj privlaĉnosti prema ovom kanalu ili ovim iscjeliteljima je jednostavno metoda koju je ta duša izabrala kao svoj katalist za tu transformaciju. u pripremi za doţivljavanje pete gustoće Boţje Kreacije. Otkrit ćete da je velika većina vas koji ste terapeuti ili iscjelitelji. i ovo je jedan od trenutnog Odreda. Za vrijeme tih meditacija. Kratka rasprava o Merkabah svjetlosnom vozilu Vi imate matricu eteriĉne energije oko vašeg fiziĉkog tijela koju trenutno zovete vašom aurom i sistemom ĉakri. Većina vas ga je aktivirala mnogo ranije u ovom sadašnjem ţivotu. Glavni uzorak je automatski program sliĉan onom koji gusjenicu pretvara u leptira. nemojte se previše zabrinjavati. reiki. dragi Kreatori. taj uzorak uzdizanja već je aktiviran. ponovno ćemo objasniti ideju vremenskih linija i objasnit ćemo u dubinu tri dominantne vremenske linije koje ćete iskusiti u godinama što slijede na Zemlji. U sluĉaju da netko doĊe u prisutnost ovog kanala (ili bilo koje druge osobe koja se bavi ovakvom vrstom posla) i još uvijek nema aktiviran svoj uzorak uzdizanja.

Mehanika Uzdizanja Ponovit ćemo. U poĉetku će se ĉiniti kao vrtloţni uzorak geometrije oko kristalnog svjetlosnog tijela. Ako oĉistite vaše psihološke probleme i riješite se svih strahova. vaša vibracija će biti takva da zagaĊivaĉi okoliša na vašem svijetu više neće utjecati na vaše tijelo. i na kraju će postati nevidljiv ljudima na trećoj gustoći. osim ako izaberete zatvoriti svoju auru. Mi. modificirati ili ubrzavati kodove. Premda. Neke od tih tehnika mogu biti korisne kao pomoć kod opuštanja i vizualizacija. da jednostavno osigurate okolinu u kojoj se Merkabah moţe aktivirati i efikasno izgraditi. postoji „polje sile“ svetih geometrijskih svjetlosnih kljuĉeva i kodova koji su uprogramirani u vaše eteriĉno tijelo. Vaša svjesnost odreĊuje kakvu vrstu vozila koristite da bi iskusili ţivot. Kada dobije više energije. istraţit ćemo psihologiju duševnog rasta i mnoge druge stavke vašeg osobnog razvoja. Ne trebate mijenjati. program za izgraĊivanje Merkabah vozila je automatska serija DNA mutacija ugraĊenih u evolucijsku strukturu ljudskog bića. to odreĊuje vaše iskustvo ţivota. ali sve te tehnike su nepotrebne. 111 | . Tamo gdje usmjerite svoju svjesnost. koje će s vremenom uĉiniti metode za suptilne iscjeliteljske tehnike zastarjelima. u kojem sluĉaju Merkabah djeluje kao energetsko polje ili oklop. Ako fokusirate svoju paţnju na petu gustoću. bez potrebe za svemirskim brodom. otkrit ćete da je vaš oblik sve više suptilan.dragi Kreatori. Poput glavnog uzorka za uzdizanje. Druge duše koje vibriraju na petoj gustoći i iznad još uvijek mogu ući u vašu auru i s vama mogu imati energetsku interakciju. vaš Merkabah će se razviti po savršenom Boţjem Redu bez potrebe da ubrzavate taj proces. Vaš zadatak je. nego i dozvoljava kristalnoj svjetlosnoj tjelesnoj formi da se kreće kroz beskrajnost vremena i prostora. Što je uzdizanje? Uzdizanje je proces kretanja sa treće.Reconnection (ponovno povezivanje). Kada dosegnete petu vibraciju.koje je zove Merkabah svjetlosno vozilo. kao prosvjetljene duše na Zemlji. Merkabah će postati puno jasniji i odreĊeniji kako se budete kretali kroz petu gustoću. Ra-Sheeba metodu i razliĉite druge procese. manifestirat će se kao vozilo koje je sposobno ĉuvati svjetlosno tijelo sigurnim od svih vrsta kozmiĉkih krhotina i otpadaka. kroz ĉetvrtu do svjesnosti pete gustoće. postat će nevidljiv i za ljude na ĉetvrtoj gustoći. Vaša svjesnost odreĊuje vaše stanje vibracije. upozoravamo vas na prezasićenost suvremenih alata i tehnika koji su dizajnirani kako bi vam pomogli izgraditi vaš Merkabah. Kako nastavite pomicati svoju svjesnost prema višim stepenicama spirale uzdizanja. ili pokušati ih aktivirati prije vremena. Vaša svjesnost odreĊuje vaše iskustvo. tada će ona postati vaša dominantna vibracija. U drugom dijelu. U odreĊenoj toĉki. To ste vi metafiziĉari shvatili vrlo jasno. Utemeljitelji. Merkabah je uzorak svjetlosnih kljuĉeva i kodova koji ne samo da osigurava fiziĉku i duhovnu zaštitu.

Kako izgleda peta gustoća? Zemlja pete gustoće je vrlo sliĉna Zemlji ĉetvrte gustoće. ali nećete doţivjeti svu puninu eteriĉne Zemlje. Vi ste sposobni ponovno stvoriti svoje tijelo kako bi izgledali vjeĉno mladi. Moţda osjećate da mnogo elektriciteta prolazi kroz vaše tijelo. Svaki od vas ima u sebi sposobnost ţivljenja na petoj dimenziji u tijelu pete gustoće. Ne postoji krivnja ili sram. Moţda postanete vrlo emotivni – jedan dan vrlo jasni i mirni a sljedeći vrlo promjenjivog raspoloţenja. To su neki od simptoma uzdizanja. I nije neophodno za vas da znate sve detalje o tome kakav je naš svijet. Vrlo je teško opisati naš svijet jer ni po ĉemu nije sliĉan vašem. Kod uzdizanja. zbog toga što je jezik svjetlosti telepatija. svjetlosno tijelo Zemlje na petoj gustoći. Mnogi od vas ste imali ono što zovemo „simptomi uzdizanja“. Svi vi moţete to. Ne postoji starenje. vaše vozilo percepcije se mijenja. „ Da li ćemo moći vidjeti Utemeljitelje kako se probliţavamo uzdignutom stanju?“ Naš oblik se prikazuje ovom kanalu kao sjajne plavo-bijele zvijezde. Do godine 2012. Postoji samo proslava razliĉitosti svjetlosnih formi i tiha suradnja. Kada prelazite na Zemlju pete gustoće. koji je dodan na Zemlju treće i ĉetvrte gustoće. 112 | . U poĉetku poĉinje polako i postepeno se ubrzava sve dok se više ne moţe zaustaviti. Postoji eteriĉni svijet tj. Postoji velika ljubav izmeĊu bića na petoj gustoći. Naš kreativni nagon zapravo stvara nove svemire unutar Omni ili Multi-svemira. Jednom kad pilot dosegne toĉku ubrzanja T2 na pisti. Sada ćemo priĉati nešto više o mehanici uzdizanja. Ne postoje bolesti. Neki od vas ne spavate po noći. milijuni vas će proći toĉku bez povratka. Neki od vas primaju vidovite vizije i vaša psihiĉka i duhovna osjetila rastu iz dana u dan. Moţda ste imali ĉudne bolesti na tijelu koje se nisu dale objasniti. Vaši uzorci spavanja su se promijenili. Kada ste vi u svom tijelu pete gustoće. Kako prolazite kroz proces. Mi smo bezvremeni i nemamo oblik. Ne postoji smrt. Moţda ste bili vrlo umorni većinu vremena ili neobiĉno puni energije. ali naša stvarna forma ne postoji u smislu u kojem vi shvaćate postojanje. Probudite se usred noći puni energije. Sada moţete otići tamo u meditaciji. Naša energija zraĉi kroz svemir. Sama ĉinjenica da vas je privukla ova knjiga ukazuje da imate uzdizanje kao vaš fokus.Neki od vas su postavili pitanje. To je sliĉno po ideji onome što se zovu T1 i T2 toĉke ubrzanja na pisti pilota aviona. osim što postoji blještavilo i sjaj oko svega. koristeći vaš um. Nema više natjecanja ili pohlepe. avion se mora dignuti ili sudariti. vaš uzorak uzdizanja izvršava automatski program u vašim stanicama. i što sljedeće istraţiti u ovom beskrajnom svemiru. sve dok istinski ne prijeĊete niţe frekvencije postojanja. pa ta verzija plavo-bijelih zvijezda je sniţena verzija od onog kako zapravo izgledamo. ako je to ono što vi ţelite. vaš primarni fokus će biti kako educirati i prosvjetliti druge. morate koristiti vaša eteriĉna svjetlosna tijela kao vozila za njegovu percepciju. Primarno podruĉje kojeg nastanjujete se mijenja i energija kojom zraĉite se mijenja. Ono što je vaţno je da vam damo pregled uzdizanja – što je to i kako djeluje – tako da u potpunosti moţete uţivati u svom vlastitom procesu uzdizanja.

Ono što radimo za vrijeme ovih poruka je aktivacija i modifikacija vašeg DNA. Time bi uskratili vašu slobodnu volju. posao od 9 do 17 h. Moţda postane teško poštovati energetske uzorke vašeg tijela ako imate prenatrpani dnevni raspored. Ne postoji zamjena za svjesnost u detaljima. “ Ne dozvolite sebi to povlaĊivanje. Dio vašeg eteriĉnog tijela je povezan sa vašim tijelom treće gustoće.gustoćom. Uĉite od tame. To su geometrijske konfiguracije koje upravljaju funkcioniranjem naših tijela treće i ĉetvrte gustoće. koji je vaše potencijalno svjetlosno tijelo pete gustoće. Samo ćemo kratko objasniti svetu geometriju vašeg fiziĉke forme. Napravite najbolje što moţete kako bi poštovali vaše izmijenjene cikluse spavanja i molite vaše vodiĉe za pomoć. a to je mnogo ništavila. da vam pomognemo da prijeĊete mnogo lakše na sljedeći korak vaše evolucije. Drugim rijeĉima (i vaš jezik je tu ograniĉen). to moţe biti upravo ono što trebate uĉiniti. Teško je uĉiti ako je um već presudio i već izmislio priĉu o tome kako se osjećate. jer se još nije ostvarilo na vašem planetu)imate ono što zovemo otisci ili planovi. 113 | . 6 i 7. Zraĉite vaše svjetlo na tamu. U vašem eteriĉnom tijelu(koje je vaše svjetlosno tijelo pete gustoće u potencijalu. Umjesto toga. više ćete osjećati rezultate svog rada na uzdizanju u svom ţivotu. svi se vi krećete prema uzdizanju. Većinom se budite usred noći zbog povećane razine energije. Sigurno ću imati loš dan. Pa ipak. sjetite se da je sve u ţivotu stvoreno lijepo i da ćete dobiti sve što vam je potrebno iz svakog iskustva. Sveta geometrija i sveti simboli Sada ćemo govoriti o tome kako odreĊeni simboli utjeĉu na DNA fiziĉkog tijela i pridonose procesu uzdizanja. Ne borite se sa tamom. kao np. da bi uĉili od nje. Ako se ustanete uj utro iz kreveta i udarite prstom u rub kreveta. biološki entitet sa kapacitetom mozga i drugim mehanizmima koji su postavljeni kako bi se vi mogli povezati sa 4. ovisno o vašoj razini svjesnosti. kao što smo prije naveli. Vaţno je da razumijete da borba ili otpor prema bilo ĉemu u vašem ţivotu. Na našoj razini vibracija. Na vašem svijetu postoji uvjerenje da morate iskoristiti svaku minutu vašeg vremena. mi imamo moć potpuno zaustaviti svo neslaganje na vašem svijetu. ali mi to nikad ne bi uĉinili. Otkrijte što je ona uistinu. Kako vrijeme prolazi. dio vas ţeli misliti “ Današnji dan mi je krenuo loše. imate. Trebate blisko pratiti vašu svjesnost. stvara vaš proces uzdizanja manje radostan. To znaĉi da što god prolazite od minute kada se probudite do kraja dana zasluţuje vašu potpunu svjesnost. jer bi vam time uskratili neophodno iskustvo duše. Mnogi od vas ne vjeruju da je produktivno da ništa ne radite dok ste budni. Kako se prilagoditi novoj razini energije? Što uĉiniti sa našim ĉudnim vremenom spavanja? Iz vašeg budnog stanja moţete pozvati vodiĉe i majstore koji su savršeni za davanje istrukcija o tome kako se nositi sa povećanom razinom energije usred noći. Imate ono što je znano kao izmjeniĉne frekvencije vas samih koje su simultano usaĊene unutar ove forme treće gustoće. 5.Pa svi vi sada uzlijećete. Vaše fiziĉko tijelo ima navezanog “eteriĉnog dvojnika”.

Ako ste na primjer na osmoj gustoći. Orionske. Unutar onoga što znantvenici zovu “junk DNA” je bilješka svih vaših inkarnacija na Zemlji. sjećanja.Kada ugradite simbole u eteriĉno tijelo vašeg ljudskog sebstva. ali moţete postati više svjesni toga i vaš proces uzdizanja moţe biti puno ugodniji i efikasniji korištenjem razliĉitih iscjeliteljskih tehnika. Sveti simboli reikija. i dojmove. djedova i pradjedova. koje su skladište podataka u uzroĉnim carstvima. i suptilnog (eteriĉnog) tijela. i mnoge druge metode su dizajnirane za buĊenje odreĊenih dijelova vašeg mozga. To ukljuĉuje i bilješke svih kriţanja izmeĊu vrsta ili rasa. Svih 8 parova mora biti potpuno aktivirano kako bi mogli potpuno doţivjeti osmu gustoću. iako je glavni uzorak vašeg uzdizanja samo pred programirani set uputa. nego je takoĊer i bilješka putovanja vaše duše od poĉetka vaše individualnosti kao duše. Ra-Sheeba metode. baka. reconnectiona. kroz korištenje iscjeliteljskih metoda poput reikija. tako da se lakše moţete prisjetiti viših razina Sebstva. To je visoko kompleksni program.Svako vlakno se aktivira kada evoluirate po spirali evolucije prema višim razinama. Ti pokretaĉi pomaţu da moţete puno više uţivati u vašem procesu uzdizanja. bioenergetika. imat ćete aktivirano osam parova DNA (16 vlakana). Isto vrijedi za druge metode iscjeljivanja. Ra-Sheebe i drugih iscjeliteljskih metoda stvaraju geometrijske uzorke koji utjeĉu na uzorak fiziĉkog tijela i stvaraju promjenu u brzini kojom se fiziĉko tijelo pretvara sa jedne razine u drugu. ili 12 parova (duple spirale). Glavni uzorak se zapravo ne moţe znaĉajno promijeniti bilo kojom metodom. EMT. Pa je to proces kodiranja. ili probavljati vašu hranu. Postoji takoĊer i direktna veza sa onim što zovemo Akashic bilješke. U osnovi ti simboli postavljaju kodove i uzorke prepoznavanja viših razina Sebstva unutar vašeg eteriĉnog tijela. i bilješke vaše Sirijske. i vašeg cijelog razdoblja kao individualne duše. kao i DNA od nekoliko drugih rasa. Priroda DNA DNA nije samo bilješka vašeg genetskog nasljeĊa. 114 | . Energetski uzorci svete geometrije mijenjaju naĉin na koje vaše eteriĉno tijelo upravlja vanjskom formom (vašim fiziĉkim tijelom). vaših inkarnacija na drugim svjetovima. Andromedanske. tj. Vaša EMF. ma jke. uma. biokinetika. vašeg oca. glavni uzorak je automatski program koji govori vašim stanicama kako preobraziti ugljik u silicij i sliĉno. reconnectiona. tako da se vaša fiziĉka i psihološka razina postojanja aktiviraju u prisjećanju odreĊenih aspekata vaše više prirode. i istovremeno pokreću DNA konfiguracije koje vam pomaţu u procesu uzdizanja. Drakonske. koja ĉuvaju podatke o dušama koje su se inkarnirale u vašoj galaksiji. Model DNA od 24 vlakna Vaš DNA se sastoji od 24 vlakna. Baš kao što vi ne trebate svjesno pokretati vaše vlastito srce. Da ponovimo. Ti simboli takoĊer stvaraju utisnute slike. vi se radite sa otiscima koji već upravljaju vašim tijelima treće i ĉetvrte gustoće. Arkturianske i Venusijske DNA. isto tako se ne morate zabrinjavati sa pojedinostima glavnog uzorka.

ali njihovo istraţivanje je bilo zataškano i u nekim sluĉajevima ismijano od moderne znanosti.Kako bi iskusili 12-tu gustoću. a isto postoje i kvantne promjene kada vibracija slijedi odreĊenu razinu i tada se naglo prebaci na višu razinu bez vremenskog razmaka izmeĊu promjena. Još uvijek će biti neophodno da povisite svoju vibraciju jednu po jednu gustoću. jer imate ono što se zove postepena evolucija promjene ili gradacija(stupnjevanje). tada aktivno manifestirate tijelo ĉetvrte gustoće. dok se drugi dogaĊaji pojave u naglim skokovima (kvantnim pomacima). iako ste na trećoj gustoći. Svaka razina evolucije vam moţe nešto ponuditi. stvoreni na sliku i priliku vašeg Vrhovnog Kreatora. Kao što smo naveli ranije. Druge spirale su izmijenjene kako bi odgovarale frekvencijama neophodnim za aktivaciju kljuĉeva i kodova za svaku razinu ili gustoću. Nećemo vam dati detaljnu analizu efektivnosti tih metoda na vašem svijetu. Vaši znanstvenici općenito mogu mjeriti samo jednu duplu spiralu. morate imati aktivirana 24 DNA vlakna. ako imate 8 aktiviranih vlakana u 4 para (4 duple spirale). Oba ta faktora se 115 | . Na primjer. i sposobni ste uĉiniti sve u svemiru. Ako su ona aktivirana. morate primijeniti razboritost kada istraţujete tehnike za aktivaciju neaktivnih DNA vlakana. Razine osam i devet mogu ponešto sliĉiti ljudskoj formi. i zato imate sve sposobnosti i karakteristike vašeg oca/majke Boga. Iako. gdje duša uzastopno i linearno postaje više svjesna. To je paradoks u vašem svemiru. tada stvaraju tijelo koje odgovara broju vlakana koja su aktivirana. moţete brzo reaktivirati uspavana vlakna. i preskakanje duševnih lekcija u nestrpljivoj ţelji da doĊete na razinu 12 vam neće pomoći. Postoje odreĊene prirodne progresije na niţim razinama koje se dogode linearnim tokom. pa tako svih vaših 12 DNA parova mora potpuno funkcionirati kako bi doţivjeli 12 -tu gustoću. Neki od vaših biologa su se dotakli naĉina kojima se mogu mjeriti dodatna vlakna. ali ona nije ljudska i nije oblik koji bi vi prepoznali. Ako imate 12 vlakana. Vaša je Boţanska Volja da iskusite zamršenost Kreacije. to ne znaĉi da ćete moći aktivirati sva svoja vlakna odmah. jer bi to zahtijevalo mnogo više prostora nego što imamo u ovoj knjizi. sve dok ne moţete shvatiti svu veliĉanstvenost vašeg bića. Postoje tehnike na vašem planet koje su dizajnirane da promijene i mutiraju vaša DNA vlakna i aktiviraju svih 12 parova. koji ćemo vam otkriti kasnije. ili 6 spiralnih parova. Vi ste veliĉanstveni Kreatori. ali bi to više mogli nazvati smjesom ili kolekcijom razliĉitih frekvencija forme. Ako ste se vratili nazad sa visoke razine kako bi sluţili Zemlji. Kao i kod svakog drugog istraţivanja. tada stvarate tijelo šeste gustoće. Najviša razina ljudske forme je sedma razina. ali još uvijek preporuĉujemo da DNA vlakna aktivirate po redu. Ĉak i dvanaesta gustoća ima formu. ali ne smijete koristiti preĉice. moţete reprogramirati vaš DNA kako bi se aktivirala sva 24 vlakna (12 duplih spirala). Vi ste djeca Kreatora koja odrastaju i napuštaju dom. DNA vlakna se aktiviraju ili se ne aktiviraju. Dragi Kreatori. U osnovi to nije ljudska forma. onu za treću gustoću. Postoji naĉin kojim se moţe otkriti koliko vlakana je aktivirano.

kao i kloniranje. Dotakli smo tu temu za vrijeme naše rasprave o fragmentaciji duše. To je mješavina izmeĊu daljinskog pogleda (mentalne projekcije) i teleportacije (relokacije fiziĉkog tijela uz pomoć ĉiste svijesti). Kvantni skok ima u sebi Boţansku Savršenost i Boţanski Izbor Pravog Trenutka (tempiranje. ali postoji vrlo nejasni poredak kod mnogih dogaĊaja. Ţivot na svijetu za vrijeme duhovnog puta 116 | . sa svrhom prikupljanja informacija ili komuniciranja sa drugim dušama na udaljenosti. ali ne u formi koju bi vi prepoznali). ali ona još uvijek postoji. ali migracija duševne essence od jednog tijela na drugo je relativno ĉesta pojava. Otkrit ćete da je energetsko stanje odreĊenog elementa stabilno unutar odreĊene domene ili spectra. Ţelimo razbiti ideju da u svemiru ovog Boga postoje stvorenja bez duše. Duša se moţda nije inkarnirala u klonirano tijelo. nego takoĊer moţe biti okupiran od strane esencija drugih duša koje su postojale prije kloniranja. Kloniranje i holografska projekcija Holografska projekcija je tehnologija koja ulazi u ljudsku DNA jednadţbu. OdreĊena koliĉina duševne energije je neophodna kako bi se stvorila ţivotna forma. Sada ćemo istraţiti još nekoliko tema koji su vaţni za uzdizanje. To moţe biti visoko fragmentirana duša. iako je osnovna konfiguracija identiĉna originalnoj duši. Kod holografske projekcije duša proteţe jedan dio svoje energije i esencije na udaljenu lokaciju i stvara oblik ili sliku duševne esencije kroz portal ili pristupnu toĉku. U holografskoj projekciji dio duševne esencije i DNA konfiguracije se projicira na ţeljenu lokaciju. Primjetit ćete da postoje male razlike u DNA klona. Bilo kakav oblik ţivota ne bi mogao postojati bez duševne energije (duha). i postoji energetski otisak na lokaciji te projekcije. pa je pogrešno reći da klon ljudskog bića nema dušu. ĉak i kad se to ĉini suprotno postojećim zakonima i principima. Vaši znanstvenici zovu te nagle skokove “mutacijom”. i promijeniti će atomsku strukturu tvari. Ljudski klon ne samo da ima dio esencije originalne duše.pojavljuju za vrijeme razliĉitih stadija vaše evolucije. Ona bića koja ţive u ekstremnoj kontrakciji (tami) imaju potisnutu Boţansku iskru. electron će skoĉiti u drugu orbitu. timing). Istina je da neki organizmi imaju vrlo osnovni oblik inteligencije. Nema sluĉajnosti u svemiru. i kada to stanje premaši odreĊenu razinu vibracije. ali Boţanska Iskra postoji unutar svih ţivih bića ( a takoĊer i unutar svih neţivih objekata. Kvantni pomaci su analogni ponašanju orbitalnih elektrona u atomu. ali još uvijek se radi o duševnoj energiji. onaj koji obiĉno ne bi prepoznali na vašoj razini vibracije. Nemamo vremena ulaziti u nuklearnu fiziku. Kloniranje je sliĉna tehnologija u kojoj se fiziĉko tijelo moţe kopirati i odreĊeni postotak duševne esence se prenosi u klonirano tijelo. ali ćemo nakratko posjetiti nekoliko povezanih tema prije kraja prvog dijela ove knjige.

Pretpostavimo da uĉite raĉunati i odluĉite izbaciti sve gradivo matematike koje dolazi prije raĉunanja. Ipak. Svaka viša ĉakra. Ako jedna osoba ţeli nositi lijepu odjeću. ukljuĉujući i ono što zovete materijalni svijet. jesti skupu hranu. sada ćemo kratko govoriti o ţivotu u materijalnom svijetu nakon ukrcavanja na duhovni put. I dan danas se ta pogreška nastavlja kod većine ĉovjeĉanstva. tj. 3 centra koja su locirana u bazi kraljeţnice. Problem se javlja kada netko zaboravi da je duhovno biće i poĉne vjerovati da izvor sreće i blagostanja dolazi iz materijalnog svijeta. triginometriju. krunsku ĉakru i 5 ĉakri iznad krunske. Ne moţete imati istinsko obilje i prosperitet bez duhovnog razumijevanja. Jednostavno postajete sve više svjesni onih viših ĉakri kako se penjete na ljestvici gustoća. itd. Zbog razloga koje ćemo opisati u poglavlju 9. To je sliĉno matematici. Vaša Boţja Prisutnost u vama. to se nije dogodilo. ĉak in a vrhu prošlih civilizacija. Kako evoluirate. ukljuĉujući algebru. Tehnologija postoji kako bi svakom ljudskom biću omogućila visok ţivotni standard. unosite sve više energije u i izvan vaših ĉakri kao dio vašeg potpunog ţivotnog izraţavanja. Tu je nastala pogreška u prošlosti na Zemlji. Sistem čakri Budući da sad razvijate i stvarate vaše eteriĉno kristalno svjetlosno tijelo. zna koji je put ispravan za vas. Prvo utemeljite one osnovne i onda one više. Raĉunanje je vrlo jednostavni oblik matematike. analitiĉku geometriju. voziti luksuzni auto i bilo koja druga stvar koju materijalisti obiĉno rade. Kako rastete i evoluirate. Sva ljudska bića poĉnu sa aktivacijom osnovne ĉakre. treće oko. nakon što je bila na duhovnom putu?” To se moţe postići vrlo lako jer sve dolazi od Boga. seksualnog centra i centra moći.Kako bi ova knjiga bila praktiĉna. 117 | . Time nećete postići ništa dobrog. prikladno je da kaţemo nešto o energetskim centrima ili “kotaĉima” koji komuniciraju sa elektromagnetskom mreţom vašeg bića. Kljuš uzdizanja ukljuĉuje balansiranje spiritualne i materijalne razine i otpuštanje svih predrasuda koje kaţu da je jedan put bolji od drugog. kao produţetak duhovnog carstva. Uzdignuto ljudsko biće vidi materijalnu razinu kao vaţeći dio duhovnog svemira. Sve je Bog. kako bi mogli raĉunati. nema ništa krivo u tome. Pitanje koji su mnogi postavili je “Kako osoba moţe uţivati u materijalnom svijetu. Nema niĉeg pogrešnog ako uţivate u fiziĉkom tijelu na planeti Zemlji. U zdravoj evolucijskoj spirali vi ne iskljuĉujete ni jednu od vaaših ĉakri. da bi mogla pravilno funkcionirati zahtijeva balans u niţim ĉakrama. Jednom kada prijeĊete u punoću vlastitog bića. ispod pupka i iznad pupka. tada ste u neprirodnom stanju jer negirate vaše niţe ĉakre sa kojima ste poĉeli kada je stvorena vaša ljudska forma. manifestacija svega što poţelite na Zemlji je vrlo laka. morate imati temeljno znanje cjelokupne matematike koje dolazi prije toga. i zapravo vrlo lagan. Ti rotirajući vrtlozi energije se zovu ĉakre od vaših uĉitelja. vaša paţnja više prelazi u srĉani centar i konaĉno grleni centar. pa kada se iskljuĉivo fokusirate na vaše više ĉakre.

Kada duša obavije tijelo aurom. postat ćete simultano više iskusni u pitanjima niţih ĉakri. kršćansko ili budistiĉko sebstvo 10 gustoće. Jednostavno im dozvolite da 118 | . Kao što znate. jednu po jednu. i univerzalno Boţje sebstvo dvanaeste gustoće. Otkrit ćete da kako evoluirate u vaše više ĉakre (ukljuĉujući osmu do dvanaestu kako se krećete gore). boji i intenzitetu. Okrećete i povećavate energiju u tim ĉakrama kako one postaju vaša razina i leća percepcije. a spekata koji nisu buĉni i ometajući poput vašeg površinskog uma. Meditacija vas dovodi u kontakt sa dijelovima duše koji vas ne zamagljuju iluzijama. ono što je ovaj kanal nazvao nadduša osme gustoće. Osma ĉakra je oko 2 inĉa iznad glave. Kada postanete svjesni tih drugih sebstva.Balansiranje vašeg sistema ĉakri je sliĉno empirijskom uĉenju na taj naĉin kao kad ste evoluirali vašu svjesnost kroz prve 3 ĉakre. deseta je 2 stope iznad glave. Ona je intenzivno vrijedna za sve one koji su na duhovnom putu. Udahnite duboko par puta i osjetite da se cijelo vaše tijelo opušta. Sada zamislite da moţete iskusiti svaku od vaših 12 razina. obliku. mogu sakupljati otpatke iz svemira. Meditacija Meditacija vam pomaţe da postanete svjesni suptilnijih aspekata sebe. avatar ili atmansko sebstvo devete gustoće. Postoji meditacija koju moţete vjeţbati koja vam dozvoljava da iskusite malo od svakih 12 razina sebstva. I tako je duhovni majstor na vašoj Zemlji nepogrešiv po pitanju gornjih ĉakri kao i donjih. individualno Boţje sebstvo jedanaeste gustoće. Poĉnite sa vašim fiziĉkim tijelom. koristite i izrazite vaše niţe ĉakre. ali se nalazi nekoliko metara iznad glave i moţe jako varirati u veliĉini. Zatim se pomaknite na vaše emocionalno tijelo. ali nećete biti ograniĉeni njima jer ste proširili svjesnost i time ukljuĉili vaše više ĉakre. a ne njegov kontrast. Ono što zovete vašim zemaljskim ţivotom je podskup vašeg duhovnog ţivota. deveta ĉakra je oko stopu iznad glave. dok potpuno proţivaljavate svoje emocije. Postoji velik broj iscjeliteljskih metoda specijalno dizajniranih da uravnoteţe i ujedine ĉakre. biti će neophodno da ostanete svjesni. 8 do 12-ta ĉakra mogu takoĊer biti bliţe tijelu. ili mogu postati potisnute. Meditacija je stvorena kako bi vas dovela u kontakt sa osnovnom esencijom vašeg bića. kojima moţete iscijeliti ĉakre. Udahnite duboko i postanite svjesni svega što se dogaĊa u vašoj fiziĉkoj formi. Nauĉit ćete balansirati sve vaše ĉakre. Što osjećate? Jednostavno promatrajte. mogu se okretati u krivom smjeru. To je istina u svim aspektima vašeg iskustva. Ne sudite ih i ne pokušavajte ići iznad njih.Sve ĉakre mogu varirati u veliĉini. 8 do 12-ta ĉakre su zaduţene za vaše povezivanje sa višim razinama vašeg bića. tada i aktivirate odgovarajuće ĉakre. jedanaesta je oko 2 metra iznad glave a dvanaesta ĉakra je vrlo razlivena. Više nećemo govoriti o ĉakrama budući da postoje razliĉita uĉenja koja su vam dostupna. vaše ĉakre mogu postati neuravnoteţene.

Samo dozvolite vašoj meditaciji da se odvija. Samo zatraţite da dobijete iskustvo tih dimenzija. Primijete svoje misli. Postanite svjesni svojih prošlih i paralelnih ţivota. Samo budite prisutni sa vašom dušom. Pogledajte energetsku mreţu koja izvire iz vašeg tijela i spaja se sa svim ostalim u Kreaciji. Sada ste meĊusobno povezani unutar Boţjih svjetova. UsklaĊivanje sa uzroĉnim tijelom je nešto teţe. sa tim razinama iznad nebeskih razina. Drugi dio Zemaljske promjene i 2012.godina Poglavlje 7 – Precesijsko poravnanje u 2012. zamolite vaše univerzalno Boţje sebstvo dvanaeste gustoće da uĊe u vašu svjesnost. Uskladite se sa svojim kršćanskim ili budistiĉkim sebstvom desete razine.godini Precesijski ciklus i galaktička promjena Govorit ćemo o onom što se zove presecijski ciklus. Sada se pomaknite na razinu ĉiste duševne esence. ali moţete i to napraviti. razinu vašeg individualnog Boţjeg sebstva. Ništa se ne treba procjenjivati. Jednostavno dozvolite da se to iskustvo dogodi. kada su polovi vašeg planeta usklaĊeni na specifiĉnu frekvenciju stvorenu od onog što zovete kvazari. Ne pokušavajte se sjetiti odreĊenih sluĉajeva iz prošlih ţivota.postoje. Traţite vašu naddušu da vam se otkrije kao vaša prisutnost osme gustoće. To je dio duše koji putuje netaknut izmeĊu ţivota. Samo primijetite energetske uzorke vaših višestrukih ţivota. To je ciklus pomicanja vaše osi. To su jednostavne razine. 119 | . Sve što god iskusite je savršeno. Zemaljskom linearnom vremenu. Postanite svjesni vašeg astralnog tijela. uvjerenja i programe. To je toĉka u vremenu. Pomaknite se na jedanaestu gustoće. postanite svjesni vašeg mentalnog tijela. Sada smo spremni za raspravu o Zemaljskim promjenama i 2012. Ne pokušavajte to shvatiti ili procjenjivati vaš stupanj uspjeha u tome. I na kraju. Promatrajte kako vaše mentalno stanje boji vašu percepciju realnosti. Ne postoji ništa što vaš površinski um moţe napraviti da vrati svjesnost o vašem Sebstvu osme gustoće. Pribliţno svakih 26 000 godina vaša Zemlja se nagne pod toĉno odreĊenim uglom kako bi se uskladila sa tim zvjezdanim tijelima. godini. koji emitiraju ono što se zove “skalarni elektromagnetski impulsi”. Uĉinite isto sa vašom glavnom naddušom devete gustoće. Sada se prebacite na frekvenciju vašeg eteriĉnog tijela. Traţite vaše sebstvo devete gustoće da vam uĊe u svjesnost. Osjetite elektromagnetske vrtloge energije koji ulaze i izlaze iz vaše aure i ĉakri. koji su velika zvjezdana tijela. Nakon nekoliko sekundi. Osjetite kako je srţ vašeg bića iznad vremena i prostora.

Imate ciklus rotacije Zemlje oko Sunca. Kroz lekcije iz povijesti. To ćemo nazvati univerzalni ciklus. spomenuli smo kozmiĉke cikluse koji igraju vaţnu ulogu na vašem planetu. Ali same lekcije su unaprijed odreĊene od vaše duše i uzroĉnog tijela. vjerojatno bi izgubili 90 % naših ĉitatelja. Dali smo detaljne lekcije o povijesti Zemlje u poglavlju 3. ili Boţjeg Plana. Pozornost ljudi je vrlo kratka i da smo nastavili opisivati dalje u dubinu. Kozmiĉki ciklusi su podešeni prema volji Kreatora i volji vašeg vlastitog Boţjeg sebstva. Tako postoje mnogi ciklusi i mnoge razine i dimenzije vašeg svemira. i vremenskih i prostornih iskrivljenosti uzrokovanih od tamne energije i tamne tvari. Galaktiĉkog ciklus predstavlja revoluciju vašeg solarnog sistema oko velikog Centralnog Sunca vaše galaksije. a stvarni broj Zemaljskih godina u Galaktiĉkom ciklusu je bliţi 216 milijuna godina. ali smo izostavili mnoge vaţne aspekte zbog potrebe za saţetošću. ako ste voljni prihvatiti tu priliku. Osnovali ste Julijanski kalendar na tom ciklusu. To je velika prilika za vas. Precesijskog ciklusa koji se ponavlja svakih 25 920 godina i galaktiĉke promjene koja dolazi svakih 108 milijuna godina. sve se dogaĊa u ciklusima. Morate razumjeti da je slobodna volja set principa koji postoje unutar većeg okvira sudbine. na takav naĉin. znate da se vaš svemir stalno širi. a ne samo revolucija galaksija oko velikog centralnog Sunca. Vi dijelite svoju godinu u razliĉite jedinice mjere. što je pribliţno period od 10. Istovremeno. Vaša duša je već svjesna tih kozmiĉkih ciklusa i uloge koju oni imaju u razvijanju vaše svjesnosti. Slobodna volja vam dozvoljava da mijenjate vaša iskustva o svemiru. kao evoluirajućim dušama. Postoji vrijeme koje je potrebno vašoj galaksiji da se okrene oko velikog centralnog Sunca vašeg svemira. Univerzalni ciklus je spirala koja se razvija prema van. da iskusite ovu transformaciju i rastete od nje.) Postoje još veći ciklusi unutar svemira kao cjeline. Vaš ljudski ego ima vrlo malo. da stvara veliki broj promjena na Zemlji. Sada ćemo detaljnije objasniti te cikluse i opisat ćemo vezu izmeĊu slobodne volje i kozmiĉke predodreĊenosti. kako ćete emotivno ragirati na njih i brzinu kojom ćete ih apsorbirati. Civilizacija Maya je zabiljeţila taj dogaĊaj u svojim kalendarima i vaši proroci i vidovnjaci su predvidjeli to vrijeme velikih promjena. Sada postajete svjesni većih ciklusa. za koji su vaši znanstvenici izraĉunali da se javlja svakih 227 milijuna godina.8 bilijuna godina. Bog se konstantno širi. Slobodna volja i sudbina Većina ljudi na Zemlji ne razumije igru izmeĊu slobodne volje i sudbine. Dozvoljava vam da odredite red po kojem ćete uĉiti duševne lekcije. koji zovete godina dana. 120 | . ili nema uopće utjecaj na kozmiĉke cikluse. prije nego što ste se inkarnirali na Zemlji. U vanjskim carstvima Kreacije.U toj odreĊenoj toĉki Zemljinog evolucijskog ciklusa. (Zbog promjena u vrtnji galaksija. Galaktiĉka promjena je pribliţno polovica Galaktiĉkog ciklusa. mijenja se elektromagnetsko polje.

ostati će samo nekoliko godina do precesijskog poravnanja. kao što je zabiljeţeno u spisima vaših drevnih civilizacija. Ni komet. godine. Premda. Oba dogaĊaja će se jako istaknuti u dolazećim godinama. Do vremena kada ova knjiga bude izdana. a to se vjerojatno neće dogoditi sljedećih milijun godina. Mnogi od vaših drevnih kalendara su utemeljeni na precesijskom ciklusu. postoje tri druga ciklusa kojih bi trebali postati svjesni. i to će detaljno biti objašnjeno u sljedećem poglavlju.godine. dok Nibiru (takoĊer zvan Planet X i Pelin) ima svoj raspored bliskog pojavljivanja 2030. ukljuĉujući Mayanski kalendar. i kruţenje planetoida Nibiru kroz vaš solarni sistem. Zemlja će se nastaviti rotirati pribliţno istom brzinom i smjerom (inercijom) kao što se rotirala milijunima godina. Najpoznatiji od tih je precesijski ciklus. Jedina stvar koja bi mogla znaĉajno i brzo promijeniti rotaciju Zemlje bi bila sudar sa velikim asteroidom. Annanhutak (ovaj prijevod je vrlo loš – moţda vam je taj komet poznat pod malo drugaĉijim imenom) sljedeći put prolazi kroz solarni sistem pribliţno 2017. To je prolaz kometa Annanhutaka kroz vaš solarni sistem. Zemlja i solarni sistem prolazi kroz ono što se zove podruĉje skalarnih elektromagnetskih impulsa. uzrokuje da sjeverni i juţni pol Zemlje zamijene polaritet. i ovdje ćemo ih objasniti. Ta slabost EM polja ponekad (ali ne obiĉno). Na kraju svakog precesijskog ciklusa. koji se javlja svakih 10 500 godina. svakih 3 600 godina. Gravitacijsko polje Nibira znaĉajno udara Zemlju jednom od svakih 12 prolaza. 121 | . Druga dva ciklusa su po usporedbi relativno manja. ili podruĉje svemira u kojem polaritet EM polja slabi. pa vi vjerojatno već osjećate energije i posljedice tog dogaĊaja. a ni planetoid. ĉak je i snaţniji od precesijskog ciklusa. K tome. ili promjena osi. koji se pojavljuje pribliţno svakih 25 920 godina. vjerojatno nikada neće udariti Zemlju direktno. koji se javlja svakih 3 600 godina. Prvi od tih je najvaţniji. vjerojatno će proći više od bilijun Zemaljskih godina prije nego što se tako nešto pojavi. u skladu sa našom procjenom. Zapravo. planetoidom ili planetom. bića sa eteriĉnih i nebeskih razina Nibira ĉesto kontaktiraju sa Zemljom za vrijeme blizine tih dvaju planeta. Molimo da uzmete u obzir da zamjena EM polariteta nema ništa zajedniĉko sa Zemljinom rotacijom. Rep kometa će ući u Zemljinu atmosferu otprilike jednom od osam ili devet prolaza.Opis kozmičkih ciklusa koji utječu na Zemlju Postoji nekoliko kozmiĉkih ciklusa koji su vaţni za vas u ovo vrijeme. Mi ga zovemo galaktiĉka promjena.

specifiĉne datume za oluje.Detalji precesijskog ciklusa 2012. Mutacije koje će doţivljavati većina stanovništva će vjerojatno uzrokovati ekstremne nestabilnosti raspoloţenja i emocionalnog 122 | . dragi Kreatori. Unatoĉ neizbjeţnosti ovog dogaĊaja. vi morate biti ovisni samo o Bogu a ne vašoj tehnologiji. postoji nekoliko faktora na koje se moţe utjecati slobodnom voljom. 3 Teţina utjecaja na tehnologiju i telekomunikacije Ako se vratimo unazad u 2000. pa ne moţete osjetno utjecati na kozmiĉke dogaĊaje. nego što bi bilo koja programska pogreška mogla napraviti. nauĉit ćete kako promijeniti mnogo dogaĊaja koji se trenutno ĉine fiksirani u vremenu i prostoru. Neki ljudi eksperimentiraju sa kontrolom vremena. u osnovi. Premda u ovom trenutku. jer će se vaši ureĊaji kvariti s vremena na vrijeme. suše i ostale vremenske fenomene je gotovo nemoguće vidjeti. Kako rastete i evoluirate. ukljuĉujući poziciju solarnog sistema u odnosu na centar galaksije. Iako se mnogi općeniti trendovi mog u lako predvidjeti. tada će brze i teške nestabilnosti 2012. kao i varijacije unutar Zemljine kore i samog solarnog sistema (ukljuĉujući i EM nestabilnosti vašeg Sunca).godinu. a mnoge od njih su pod utjecajem slobodne volje: 1 Ozbiljnost EM distorzija (iskrivljenosti) Kada ćemo istraţivati mehaniku precesijskog poravnanja kasnije u ovom poglavlju. 2012.godine i ostali dogaĊaju opisani ovdje uzrokovati mnogo problema. Oceanske struje i anomalije pritiska atmosfere takoĊer postaju sve brojnije. EM nestabilnost moţe prouzrokovati daleko veću štetu.godine. 4 Stupanj staniĉne mutacije Oni od vas koji već izgraĊuju svoj glavni uzorak uzdizanja će nastavljati doţivljavati staniĉne mutacije.12. Oni ukljuĉuju emisiju stakleniĉkih plinova (uglavnom ugljiĉni dioksid). Ovdje ćemo navesti neke varijable povezane sa Precesijskim Ciklusom 2012. 2 Teţina klimatskih promjena Postoji nekoliko ljudskih i prirodnih faktora koji utjeĉu na klimu Zemlje. kao i kolektivnu volju. Ako veliki broj duša usmjeri svoju kolektivnu volju na odreĊen naĉin.godine Trenutni precesijski ciklus bi trebao završiti 21. U stvarnosti. samo je nekolicina vas dovoljno povisila svoju vibraciju. Naĉin na koji će ga ljudi doţivjeti biti će znaĉajno razliĉit. i uvode kemikalije u atmosferu kako bi odredili pravac kretanja i stvaranje oluja. ĉak i na našoj razini svjesnosti. Dok će vaša svjesnost utjecati na funkcioniranje tehnologije. tada ste bili vrlo zabrinuti da će se srušiti vaši kompjuterski sistemi zbog greške u programiranju. Ako ste pretjerano ovisni o vašoj telekomunikacijskoj industriji. U ovoj knjizi se osvrćemo na individualni volju. to moţe utjecati na takozvanu neizbjeţnu ili nepromjenjivu stvarnost. vidjet ćete da postoje mnogi faktori koji odreĊuju koliko je ozbiljna EM nestabilnost.

Broj duša koji će vjerojatno izići kroz trodnevni prozor precesijskog poravnanja je zapravo vrlo malen. i teško depresivni drugi tren. 123 | . mentalnom (psihološkom). a time će biti izloţene svim vrstama egzotiĉnih virusa i bakterija. Naša procjena je da će 10 % ĉovjeĉanstva odabrati izići na poĉetku tog perioda.stanja. ovisno o kvaliteti toga što nude. nećete imati taj luksuz da se zabavljate negativnim mislima. oni će se s vremenom reinkarnirati na drugim planetima treće gustoće koji su prikladni njihovoj razini svijesti.godine. 5 Razina utjecaja na emocionalno i mentalno tijelo ĉovjeka Iako je dominantni raspored već priliĉno isprogramiran. preko ¾ duša koje trenutno nastanjuju Zemlju će vjerojatno napustiti ovu fiziĉku razinu. a do 2030. eteriĉnom i uzroĉnom stanju svake osobe. Što se više oslobodite straha i što se više moţete otvoriti vašem Boţjem Sebstvu. U osnovi. Ljudi koji se ţele uzdići u „prvom valu“ mogu iskoristiti tu mogućnost da završe svoje tjelesno iskustvo 3D/4D gustoće i premjeste se u 5D svjetlosno tijelo. to iskustvo će varirati od osobe do osobe ovisno o fiziĉkom. 7 Broj ljudi koji izlazi iz inkarnacije Svi vi imate slobodnu volju i to znaĉi da moţete izabrati da iskoristite procesijsko poravnanje kao šansu da napredujete u smislu duhovnog razvoja. Vaša sposobnost da prigrlite ili odbijete njihovu pomoć. 6 Stupanj utjecaja pozitivnih i negativnih ET-a i uzvišenih bića sa viših razina Imate mnogo pomagaĉa i nekoliko“ ometaĉa“. Vaše cjelokupno emotivno i mentalno zdravlje će biti stavljeno na test za vrijeme precesijskog poravnanja. će puno pridonijeti ili oduzeti od vašeg doţivljaja precesijskog poravnanja. Nakon što napuste svoja tijela. Iako se Zemljin prolaz kroz izmijenjeno EM polje (uzrokovano precesijskim poravnanjem) ne moţe sprijeĉiti slobodnom voljom. Premda će većini ljudi na Zemlji te promjene biti preteške.godine. 8 Broj ljudi koji se uzdiţu u tom periodu Procijenjeno je da će izmeĊu 10 milijuna i 30 milijuna ljudi biti dovoljno evoluirano da uĊu na petu gustoću za vrijeme perioda od 2012 do 2030. Ljudi koji utjelovljuju Svete principe ljubavi i suosjećanja će vjerojatno imati mnogo pozitivnije iskustvo tog dogaĊaja. isto kao i vaš emotivni vrh. Mnoge duše neće moći podnijeti te promjene i doţivjet će pad imunološkog sustava. Drugi će uspješno proći te promjene sa svojim fiziĉkim tijelom i nastavit će izgraĊivati prosvijetljene samo-dostatne duhovne zajednice. ali broj koji će nastati u periodu od 2012 do 2030 će bit vrlo znaĉajan. Male emocionalne povrede će biti jako uvećane. Vaša sposobnost da uĊete u centar svog vlastitog bića bit će esencijalna. Toĉan broj će ovisiti o njihovoj slobodnoj volji. njihove duše n isu spremne da proĊu promjenu pa će naći naĉin da izaĊu sa Zemaljske razine. lakši će vam biti taj prijelaz. astralnom. Da citiramo jednu od vaših omiljenih fraza. Moţda ćete se osjećati kao da ćete poludijeti. emotivnom. slobodna volja još uvijek igra ulogu u razini intenziteta ovog dogaĊaja. Moţete se osjećati da ste oduševljeno ushićeni jedan tren. ĉija će uloga biti detaljno objašnjena u poglavlju 10.

negativno polarizirani ET -i malo izmijenili putanju ovog kometa. Drakosi su mogli izmijeniti putanju kometa sasvim dovoljno da uzrokuju tragiĉne posljedice na Lemuriji. i ako se fokusiraju pozorno i meditativno na taj dogaĊaj dugi period vremena. To je predviĊeni dogaĊaj.2012. Kao što smo spomenuli u poglavlju 3. godine Kao što smo naveli prije. Ovaj dogaĊaj vrlo dobro razumije vaša duša i uzroĉno tijelo i velika briga je posvećena u planiranju inkarnacija za vrijeme ovog dogaĊaja. Bog ne baca kaznu na ĉovjeĉanstvo. Portal otvoren fluktuacijom EM polja stvara unutar eteriĉnih razina efekt „prolaska kroz prsten“. Ako se dovoljno duša koncentrira na promjenu putanje kometa. kako bi rasli i evoluirali. Faktori koji se razlikuju su sljedeći: 1 Stvarna putanja kometa Vaši znanstvenici mogu predvidjeti putanju nebeskih sa velikom toĉnošću. komet Annanhutak (po rasporedu) prolazi kroz solarni sistem 2017. Događaji 2017. a ne sve odjednom . je povećani efekt onog što već postoji unutar svjesnosti. to ĉesto moţe biti dovoljno da umanji negativne efekte te putanje. Sjetit ćete se da su u vrijeme Lemurije. Vaţno je da ne postoji prosuĊivanje oko toga tko i što je prikladno za svakog ĉovjeka. Nije vjerojatno da će se milijuni duša stvarno uzdići najednom 21. što znaĉi da će većina ĉovjeĉanstva proći kroz jednosmjerna vrata u njihovu odabranu realnost na taj ili oko tog datuma.Poravnanje 2012 se ĉesto naziva „prvim valom“ mogućnosti duša da se uzdignu. biti će ekstremno teško ostati neodluĉnima nakon 2012. Ako su misli projicirane sa pozitivnom namjerom.ali postoje varijable kojih većina znanstvenika nije svjesna. onima koji su neodluĉni što se tiĉe njihove akcije. prouzroĉivši znaĉajan porast njegovih destruktivnih efekata na Zemlji. Znanost i mehanika precesijskog ciklusa biti će dani kasnije u ovom poglavlju.godine. i da nisu odabrali iskusiti neugodnu duševnu lekciju. Mnogi od njih će otići iz svojih 3D/4D tijela i reinkarnirati se na drugim planetima prikladnijim za njihovu razinu duševnog iskustva. pa se tako moć namjere sigurno moţe koristiti i za ĉasne svrhe. kao i za one tragiĉne. a ne kao apsolutni krajnji rok za ĉovjeĉanstvo. Isto kao i uzdizanje. Oni ljudi koji ţive u stanju straha će vjerojatno iskusiti precesijski ciklus na strašan naĉin. negativni efekti tog kometa mogli su biti 124 | . Ta tranzicija će se razvući kroz mnogo godina. to će se odvijati tijekom više godina. Ipak. Da su Lemurianci bili više uravnoteţeni.12. Precesijsko poravnanje djeluje kao katalizator za promjene. postoji nekoliko varijabla koje ovise o ljudskoj slobodnoj volji ( i asistiranju pozitivnih ili negativnih ET rasa).2012 . na 21. To nije „sudnji dan“. To ono što će nastati u psihološkom i fiziološkom smislu ljudi. ukljuĉujući efekt koncentrirane vizualizacije i namjere milijuna duša. mreţni efekt tih milijuna umova moţe uzrokovati manje varijacije u putanji kometa.12.

teškim olujama i sušom zbog prolaska kometa. Još jednom. baziranim na našim trenutnim podacima. samo koristeći se vizualizacijom i psihokinetiĉkim tehnikama. fluktuacije kometa će još ubrzati postojeće promjene kod ĉovjeĉanstva. i raditi zajedno kako bi stvorili snaţno polje koje će zraĉiti svjetlost i ljubav. tada se negativni utjecaji kometa mogu znatno smanjiti. Ekonomski sistemi Zemlje će još funkcionirati 2017. Svi ovi faktori mogu biti promijenjeni uz pomoć slobodne volje. Politiĉki i ekonomski sistemi Zemlje će biti mnogo nestabilniji i tada imate formulu za dramatiĉnu promjenu. Mi. Ako velik broj ljudi odluĉi promijeniti orbitu Annanhutaka. Ljudska svjesnost će još jednom igrati veliku ulogu u teţini klimatskih promjena i promjena okoliša. orbita se moţe izmijeniti. i brojne druge varijable. Ipak. 4 Razina staniĉne mutacije ljudi za vrijeme ovog dogaĊaja Generalna brzina staniĉne mutacije će biti sliĉna ili malo manja nego kod precesijskog poravnanja.sprijeĉeni. oni ljudi koji su uravnoteţeni i balansirani će proći najbolje. Drugi će iskoristiti ovu priliku za izlazak iz svojih tijela. Ako ljudi odluĉe suraĊivati i prigrliti aspekte ljubavi i suosjećanja svog Bića. ali slabiji nego kvazari u blizini središta galaksije. još uvijek postoji previše varijabli koje bi ovdje mogli procijeniti sa 100% toĉnošću. oko planeta Zemlje. 3 Ljudsko emotivno i mentalno iskustvo ovog dogaĊaja Ljudsko doţivljavanje ovog dogaĊaja će biti sliĉno onom kod precesijskog poravnanja u tome što će emocije postati vrlo uvećane i iskrivljene. ali će biti drastiĉno testirani poplavama. mnogi ljudi će koristiti ovaj dogaĊaj kao „drugi val“ uzdizanja. Iako smo mi svjesni mnogih utjecaja i moţemo toĉno predvidjeti mnoge od njih. i ukljuĉuju promjene u sunĉevom EM polju kao i anomalije kvazara i drugih zvijezda blizu centralnog Sunca u galaksiji. 2 Teţina utjecaja Postoji kompleksna serija faktora koji će odluĉiti koliko će jake biti EM fluktuacije kada komet proĊe pored Zemlje (unutar nekoliko milijuna milja). Zbog toga što će 3D ljudi biti oslabljeni od utjecaja precesijskog poravnanja (dok će 4D ljudi biti osnaţeni).godine. kako bi ubrzali glavni uzorak i brţe se pomaknuli u eteriĉno kristalno svjetlosno tijelo. Ako ljudi doţive prolaz kometa kao nešto 125 | . 5 Stupanj nestabilnosti Zemljine klime i okoliša Efekti prolaza kometa će biti drugaĉiji od precesijskog poravnanja. po tome što će EM pulsevi i valovi oko kometa biti puno bliţe Zemlji. 6 Ometanja tehnologije i telekomunikacija EM valovi stvoreni zbog prolaza kometa će vjerojatno onesposobiti satelite i kompjutersku tehnologiju u velikoj mjeri na par dana. Stvarni faktori su previše sloţeni za detaljnu analizu u ovom trenutku. Grupa uravnoteţenih duša koja je fokusirana na ljubav i suosjećanje je beskrajno mnogo jaĉa od bilo koje negativno usmjerene namjere. ipak sudjelujemo u izmjeni nekih promjena Zemljinog EM polja u 2017.

Imate slobodnu volju da prihvatite boţanske principe ljubavi. Kao i sve ostale rase. pa tako nećemo raspravljati o Nibirskom društvu ili njihovim vijećima i svećenstvu. Suvišno je reći da su te varijable sliĉne. i na ovaj dogaĊaj se moţe utjecati slobodnom voljom. Krista). će biti ovisno od vaše slobodne volje. Postoje 5D do 9D humanoidna i nehumanoidna bića koja stanuju na eteriĉnim i nebeskim razinama Nibira. Njihova prisutnost u kasnijem Egiptu je takoĊer dokumentirana iz njihovog posljednjeg prolaza (oko 1600 pr. što ĉini svakih 3600 godina. dragi Kreatori. bilo koja radijacija ili hlaĊenje atmosfere povezana sa prolazom kometa će se minimalno osjećati. Umjesto toga. su već puno puta utjecali na ljudsku evoluciju mnogo puta u prošlosti. podsjetit ćemo vas da sliĉno privlaĉi sliĉno u niţe ĉetiri gustoće. Neki od telepata u vašoj rasi će vrlo vjerojatno stupiti u kontakt s njima tijekom tog prolaza. Niti ćemo detaljno objašanjavati suptilne utjecaje koje su imali na ĉovjeĉanstvo. Prisustvo zadnja dva prolaza Annunakija je dokumentirano u spisima Sumerana i Egipta (oko 5200 pr. harmonije. time ćete uvelike obogatiti vaše iskustvo tih dogaĊaja. Isto tako. ukljuĉujući Sitchin seriju knjiga. Postoji velika koliĉina informacija o Anunakijima koja je dostupna iz drugih izvora. suosjećanja. Prolaz kometa se moţe koristiti kao prilika za ubrzanje staniĉne mutacije DNA kod ljudi. smrti i uništenja. Nećemo detaljno objašnjavati varijable za Nibiru. što znaĉi da pribliţno 2017. neki ljudi će iskoristiti ovaj dogaĊaj za ubrzanje izlaza iz inkarnacije. suradnje. povjerenja i nesebiĉnog sluţenja. Annunaki su na Zemlju dolazili u više navrata i to u kratkim vremenskim intervalima kako bi pomogli da se ljudi oporave od razliĉitih bolesti. Nećemo detaljno opisivati njihovu ulogu u drugim prolazima.pozitivno a ne sa strahom. Postoji mnogo negativnih ĉlanaka o Anunakijima. Nekoliko ĉlanova njihove rase došli su na Zemlju za vrijeme dva zadnja prolaza i instruirali su ljude kako poboljšati njihove uvjete. i svakako su postojali neki od njih koji su donijeli odluke koje su nanijele patnju i bol ljudima. Ako to uĉinite. Saţetak Vaše iskustvo unaprijed odreĊenih dogaĊaja. kao što smo naveli za Precesijski ciklus i Annanhutak komet. Ipak. na nekoj razini mora postojati negativnost koja je prisutna u svjesnosti tih ljudi. 126 | . Ĉlanovi njihove rase. i kako bi ljudi imali negativna iskustva od strane druge rase. Ti ljudi na putu uzdizanja mogu iskoristiti ovaj dogaĊaj kao „drugi val“. usmjerit ćemo se na precesijski ciklus i galaktiĉku promjenu i nihove efekte na vašu Zemlju. radije nego ropstva. planetoid Nibiru bi trebao proći kroz solarni sistem. Neki ljudi će iskoristiti prolaz Nibira i iskrivljenja EM polja koji će stvoriti „treći val“ uzdizanja. ĉesto zvani Annunaki. To moţe biti vrijeme osloboĊenja. Izbor je na vama. Krista). Utjecaj Nibiru planetoida U pribliţno 2030. Isto kao i kod kometa. veliki broj ljudi moţe znaĉajno ubrzati proces uzdizanja.godine.godini. postoje varijacije u svjesnosti od jednog do drugog ĉlana.

Mehanika precesijskog poravnanja u 2012. Dat ćemo sve od sebe da zadrţimo jednostavnost teksta. Wilcocka daje vam i neke dijagrame toga. Uskoro ćemo vam dati i dijagram nabavljen od vlade SAD-a. Sada ćemo upotrijebiti drugu analogiju kako bi ovo mogli bolje shvatiti. To je Galaktiĉka promjena. U pripremi za našu detaljnu diskusiju o Galaktiĉkoj promjeni u sljedećem poglavlju. U radovima vašeg metafiziĉkog znanstvenika Davida Wilcock-a (www. sa „rupama“ koje spajaju magnetske polove planeta ili planetoida. Torus (prsten) je sliĉan sfernom „uštipku“. EM energija Zemlje se pokreće kroz taj kanal izmeĊu polova. dakako. Koristit ćemo znanstvene termine i unaprijed se ispriĉavamo onima od vas koji nisu znanstveno orijentirani. Zamislite da imate set djeĉjih igraĉaka koje su napravljene od drva ili plastike. Oprostite nam ako se ponavljamo na malo drugaĉije naĉine nakon što ste nešto već shvatili . da koristimo rijeĉi „gore i dolje“ da ilustriramo poantu priĉe.godini Prije nego što objasnimo efekte Galaktiĉke promjene. Imajte strpljenja s nama. Materijal konverzije od g. Sada ćemo priĉati o vezi izmeĊu promjene Zemljinih polova i promjene elektromagnetskog polja Zemlje. Drugim rijeĉima. EM zraka koja izlazi i z Zemlje takoĊer „prima“ energiju primiĉući se iz vanjskog svemira prema polovima.Uvod u Galaktičku promjenu Znaĉajniji dogaĊaj se sada dogaĊa na vašoj Zemlji i unutar vašeg solarnog sistema – još znaĉajniji od precesijskog ciklusa ili prolaza Annanhutaka i Nibira. Zamislite Zemlju (oblikovanu poput kruške) sa osnovnom rupom izbušenom od pola do pola (sliĉno naĉinu na koji mašina izvadi unutrašnjost voćke). Jedna od tih igraĉaka izgleda kao okrugla lopta sa rupom izdubljenom od jedne do druge strane. Moţete isto tako pogledati rasprave o EM poljima na Internetu i naći dijagrame EM polja Zemlje koristeći model prstena. Sjetite se. specifiĉni EM puls energije koji izlazi iz daleke zvijezde će „zraĉiti“ mlaz energije kroz svemir koji se povremeno toĉno poravna sa Zemljinom korom. Ako izaĊete van po 127 | .godine. To je vrlo komplicirana tema i molimo vas da ovo ĉitate i probavljate paţljivo. Obećali smo ići polako. zamislite zraku EM energije koja izlazi iz baze prstena (presjek Zemlje od pola do pola) koja izlazi u svemir i periodiĉno se povezuje sa EM izvorima koji su vani u svemiru. Sva planetarna tijela u ovom lokalnom svemiru su elektromagnetska (EM) po svojoj prirodi. Sljedeće. zatim izlazi van i ide oko vanjske površine po većim i manjim linijama Zemljine mreţe. Objašnjavat ćemo polako za najbolje razumijevanje. objasnit ćemo EM promjene koje moţemo oĉekivati na vrijeme precesijskog ciklusa 2012. sada ćemo objasniti neke ideje vezane za efekt fluktuacija EM polja na nebeska tijela kao što je Zemlja. a zapravo ništa takvog zapravo ne postoji osim u meĊusobnom odnosu.com) postoji opis prstenaste prirode planeta i planetoida.ascension2000. Sada zamislite da se EM polje koje prolazi kroz koru prstena izmeĊu polova takoĊer širi na van u svemir u oba smjera – na gore od sjevernog pola u svemir i na dolje od juţnog pola u svemir. Tek smo poĉeli ovaj opis.

Ako je izvor energije vrlo daleko ili je vrlo slab. i drţite loptu prema suncu i pogledate kroz nju. budući da je put stvoren rotacijom solarnog sistema oko centra Mlijeĉne Staze toliko velik u 128 | . Ipak. Kad vrtite igraĉku sa jedne strane na drugu. Da vam pomognemo to vizualizirati. energija koja nastaje i koja zraĉi prema Zemlji će promijeniti EM polje Zemlje. eliptiĉna putanja povezana sa sjevernim i juţnim polom će se promijeniti kod svake precesije.wikipedia. Taj put će formirati elipsu. Ipak. Završetak jednog prolaza promjene osi kroz svih 12 znakova vašeg zodijaka predstavlja jedan Precesijski CIklus od pribliţno 25 920 godina. i zamislite seriju malih krugova koji kruţe oko velikog kruga (ili zapravo spirale). Broj elipsa koje se nastale za vrijeme Galaktiĉkog Ciklusa će pribliţno biti jednak 227 milijuna podijeljeno sa 25 920. Zrake svjetlosti će isijavati u malim ravnim zrakama iz rupa na isti naĉin kao što reflektor nekog noćnog dogaĊaja u vašem gradu sjaji kroz oblake.org/wiki/Gyroscope). oko centra galaksije Mlijeĉne Staze. tada nećete vidjeti sunce koje tamo prolazi. kvazara ili daleke galaksije. kao što je zvijezda. ako je energija vrlo jaka ili je blizu Zemlji. Da morate napraviti graf podruĉja u svemiru koji se poravna sa Zemljinim polovima kroz prstenastu bazu dok se vrti od jedne do druge strane. pozicija Zemlje biti će svaki puta drugaĉija. U sluĉaju da ovo još niste uspjeli vizualizirati. zamislite jedan alat crtaćeg pribora koji stvara spirale i šare (šestar).sunĉanom danu. i budući da 227 milijuna ne ulazi jednako u 25 920. Objasnit ćemo to sa minimalnom matematikom: Zemlja se okrene oko galaksije Mlijeĉne Staze pribliţno svakih 227 milijuna godina (216 milijuna godina ako se ukljuĉe varijacije u inerciji i iskrivljenosti vremena i prostora). ako "polovi“ lopte nisu ispravno okrenuti. Moţete i zamisliti rotirajući reflektor i put koji svjetlo stvara na oblacima. kako se os vraća u svoju poĉetnu poziciju okretanja (precesijskog poravnanja). vidjet ćete zrake sunca koje sjaje kroz hodnik te izdubljene rupe. skupine zvijezda. Što kaţete na tu jednostavnost? Mislimo da su svi shvatili ovu analogiju. eliptiĉni uzorak nastao od prstenaste baze vraća se na svoju “poĉetnu toĉku”. nebule. ili nešto više od 9000 precesijskih ciklusa. Zbog toga što se Zemlja i solarni sistem takoĊer kreću kroz svemir u obliku luka. To se zove Galaktiĉki CIklus. zamislite da drţite loptu sa rupom izdubljenom u sredini (od pola do pola). efekt će biti vrlo primjetan. Budući da solarni sistem napravi jednu revoluciju oko galaksije u pribliţno svakih 227 milijuna Zemaljskih godina. Svaki put nakon što elipsa prijeĊe preko odreĊenog izvora energije. Ipak. Jednom u svakom Precesijskom CIklusu. i vizualizirajte svjetlo koje isijava van iz centra lopte. tada ta promjena EM polja neće biti velika. taj put bi slijedio elipsu kroz nebo. Sljedeća stvar je da zamislite Zemlju koja se okreće kao necentrirani vrh ili ţiroskop (http://en. svjetlo koje zraĉi iz rupa će stvarati elipsu na bilo kojem objektu izvan lopte.

Sa završetkom sadašnjeg Precesijskog ciklusa. i dani i noći će biti pribliţno iste duţine kao i uvijek. u period od 312 000 godina (12 ciklusa). Sunce će još uvijek izlaziti na istoku i zalaziti na zapadu.12. U stvarnosti. i oduvijek su bile. polovi će se nastaviti pribliţno usklaĊivati na istoj toĉki i u istom vremenu u ciklusu. Pribliţno 36 sati prije i poslije ovog vremena. energije poravnanja bit će na maksimumu. ĉak i ako su mnogi aspekti vaše duše bili na putu po svemiru od izdvajanja iz Boţje Glave. kada je poĉeo prvi veliki val individualizacije sa dušama koje su nicale iz Boţje Glave. Zato će se mnogima ĉiniti da se duše vraćaju kući. ali na drugaĉijoj razini spirale. to se povezuje sa drugom razinom inicijacije duše. kada zapravo one samo ponovno doţivljavaju ono što se dogodilo prije 108 milijuna godina. pretpostavit ćemo da su jednom za vrijeme svake precesije. da se stvarna rotacija Zemlje neće znaĉajno promijeniti. polovi Zemlje grubo usklaĊeni sa centrom Galaksije. dogaĊaji koji isijavaju energiju prema Zemlji u razliĉitim stadijima precesije su sasvim predvidljivi i stabilni. koji se treba pojaviti 2012. Drugim rijeĉima. Svaki puta kada precesija poravna Zemlju sa galaktiĉkom jezgrom. energije galaktiĉkog središta mogu poteći kroz polove Zemlje na osobito jak naĉin dvanaest ili više precesijskih ciklusa. moţemo reći da svaki precesijski i galaktiĉki ciklus (promjena osi i revolucija solarnog sistema oko Mlijeĉne Staze) predstavlja lekcije u duševnog evoluciji. Period vremena koji predstavlja toĉno poravnanje (kraj i poĉetak precesijskih ciklusa) je 3 dana po Zemaljskom vremenu.godine. 129 | . i portali otvoreni oko Zemlje će uzrokovati ogromne promjene na dušama.usporedbi sa elipsama stvorenim izmjenom osi. prije nego što kut poravnanja bude dovoljno daleko da oslabi navalu energije. Podruĉje svemira kroz koji prolazi solarni sistem. EM energije će navrijeti kroz Zemljinu koru i rasporedit će se po mreţnim linijama i kasnije po cijeloj površini planeta. Ako će postojati neke EM anomalije koje se pojave svaki puta kad se polovi usklade sa galaktiĉkim centrom. mijenja se sa svakim precesijskim ciklusom.2012. Specifiĉne energetske nestabilnosti povezane sa tim trenutnim prolazom su vaţne po tome što oznaĉavaju sliĉno poravnanje kakvo je postojalo prije 108 milijuna godina. To bi znaĉilo da jednom u svakih 26 000 godina. Budući da se sve u ovom svemiru kreće u spiralama. i duše će imati priliku uskladiti se sa tim energijama i pregledati što su nauĉile od prošlog poravnanja. Središnja toĉka sljedećeg precesijskog ciklusa je oko 23:00 GMT na 21. U nekoliko sljedećih precesija. Molimo upamtite. To je elektromagnetski fenomen. suše će ponovo imati priliku poravnati se sa energijama galaktiĉkog centra. vaše duše su već doma. scenarij se mijenja svaki put kada Zemlja proĊe taj ciklus. tada će se te anomalije pojaviti preko nekoliko precesijskih ciklusa prije nego što pozicija solarnog sistema više neće biti povoljna za poravnanje. Da ovo ponovimo u metafiziĉkim terminima. ili prilikom da se osvrne na ono što je duša nauĉila od prethodnog ciklusa. Na primjer. a ne gravitacijski ili rotacijski. mogu nastati velike kataklizmiĉke navale energije prema Zemlji. dragi Kreatori.

jer nijedna informacija koja je predstavljena ovdje ne moţe garantirati 100% toĉnost (zbog razloga koje smo naveli prije). Zbog toga. Ti ponavljajući ciklusi dogaĊaju se kada Zemlja savije svoju os pod odreĊenim uglom koji je povezan sa serijom kvazara blizu centra galaksije koji emitiraju zrake onoga što vi zovete “ skalarne EM energije” u Zemljine polove. To je nešto o ĉemu moţete razmišljati. molimo vas za veliku razboritost. koje se javlja pribliţno svakih 25 920 godina. dio svakoga od vas se sigurno saĉuvao u Boţjoj Glavi dok su drugi dijelovi putovali u vanjske svjetove i niţe gustoće. Takvi izvori energije se šire po mreţnim linijama i vrtlozima Zemljine EM mreţe. Gotovo sav kanalizirani materijal. koje se javljaju izmeĊu pribliţno 1950 i 2100. koji je prisutan na Zemlji se odnosi na Precesijski CIklus a ne na Galaktiĉku promjenu. Neke od ovih informacija su dostupne djelomiĉno kroz razliĉite kanale. u smislu posjedovanja individualnih aspekata. postoji puno znanja koje je rašireno po vašem svijetu. kao i kroz Zemaljske znanstvenike i uĉenjake. u vezi poravnanja Zemljinih polova.godine. Da ponovimo. Ova promjena ukljuĉuje cijeli 130 | . Kao is a svim ostalim kanaliziranim materijalima. nitko od vas nije nikada doţivio puni Galaktiĉki Ciklus. i da prosvijetlimo vaše umove što se tiĉe specifiĉnih dogaĊaja i energija koje su predviĊene u 2012.Da kaţemo ovo drugim rijeĉima. nikada prije nije bila prezentirana na Zemlji. ali toĉna formulacija informacija koja je dana ovdje i uvoĊenje dodatnih podataka unutar tih poruka. a to je Galaktiĉka Promjena. Taj proces je opisan u detalje u prethodnom poglavlju. Još jedna zanimljiva napomena: Gotovo sve duše u vašem svemiru su stare nešto manje od 227 milijuna godina.godini i kasnije. Poglavlje 8 – Galaktička promjena Svrha ove diskusije je da vas upoznamo sa znanstvenom i duhovnom prirodom promjena koje će se odvijati na vašem svijetu zbog Galaktiĉke promjene. što se još zove precesijsko poravnanje. Svrha ove dodatne komunikacije je ući detaljnije u vezu izmeĊu precesijskog poravnanja i puno većeg i vaţnijeg poravnanja koji nije poznat vašim znanstvenicima.

koji formiraju kombinacije crnih i bijelih rupa. prostora i vremena. Drugim rijeĉima. koje je predviĊeno za 20 – 22. Saturn. što će ukljuĉivati zraĉenja iz paralelnih svemira koja balansiraju polaritet vašeg lokalnog svemira. koje vjerojatno postoje u centru mnogih galaksija u ovom lokalnom svemiru. 12. stvara ono što se zove Galaktiĉka promjena. i završiti će oko 2100. Nakon ispravljanja distorzija navedenih gore. kada se uzmu zajedno. Ta galaksija blizanac je dio paralelnog svemira. koje su zapravo imena dana za sudaranje eteriĉnih polja na fiziĉkom podruĉju tvari. Vaši znanstvenici će jednog dana otkriti da postojanje paralelnih svemira suprotnog polariteta rješava to prividno kršenje zakona oĉuvanja energije. blizu centra galaksije. mi nalazimo da je stvarni vremenski period 131 | .godine. Uran i Neptun). Ta radijacija. njen intenzitet će se povećati u vrijeme precesijskog poravnanja. Vaši znanstvenici trenutno raĉunaju duţinu galaktiĉke promjene kao 227 milijuna Zemaljskih godina. Moţete reći da za svaku crnu rupu postoji bijela rupa jednakog i suprotnog polariteta koja postoji u paralelnom svemiru. nakon što se naprave prilagodbe za iskrivljenje vremenskog/prostornog kontinuuma. ili zrcalnog svemira. Vaš solarni sistem se kreće po jednoj od vanjskih spirala vaše galaksije Mlijeĉne Staze. i povezuju vašu galaksiju sa sestrinskom galaksijom suprotnog polariteta. Ipak. toĉno balansiraju jedan drugog i tada imate savršenu ravnoteţu. ili ono što bi v nazvali galaksija blizanac. Galaktiĉka promjena poĉela je oko 1950. koja sadrţi tvari i energiju polariteta suprotnog vašem svemiru. Galaktiĉki ciklus nastaje svakih 216 milijuna godina. kao što je zakon inercije.solarni sistem. U stvarnosti. 2012. Jedan od osnovnih zakona fizike s kojim se vaši znanstvenici slaţu je zakon oĉuvanja energije. Taj zakon ima prednost nad mnogim sekundarnim zakonima fizike. koja će se pojaĉavati kroz nekoliko sljedećih godina. znane kao Centralnog Sunca. i interakcije tamne tvari i tamne energije. ukljuĉujući vaše Sunce i ogromne plinovite vanjske planete (Jupiter. je relativno mala u odnosu na energiju koja zraĉi iz Centralnog Sunca i njemu odgovarajućoj crnoj rupi. isto kao i većina spiralnih galaksija. crne rupe. koje isijavaju iz crne rupe u središtu vaše galaksije. Ta zraĉenja energije će se prikazati na uobiĉajenim instrumentima kao gama i rendgenske zrake. Ta dva svemira. oko centra visoko nabijene energije.. ĉini se da krše zakon oĉuvanja energije kada se gledaju na konvencionalan naĉin. će drastiĉno promijeniti prirodu stvarnosti za sve ţivotne oblike na Zemlji. Vaša galaksija. Taj veći ciklus (Galaktiĉka promjena) se javlja dva puta za vrijeme svakog Galaktiĉkog ciklusa. Razlog za našu raspravu o zakonu oĉuvanja energije je povezan sa ĉinjenicom da će neke energije vašeg solarnog sistema biti u sukobu kako se solarn i sistem bude okretao oko Centralnog Sunca Mlijeĉne Staze. Pojas energije sa kojim će se sukobiti solarni sistem dok se kreće kroz svemir. i varijacija u inerciji izmeĊu jednog i drugog dijela spirale. Energija koja zraĉi iz kvazara koji su usklaĊeni sa Zemljinim polovima za vrijeme precesijskog poravnanja. postoji grupa sunca. se vrti na naĉin sliĉan djeĉjoj vjetrenjaĉi. To je pribliţna duţina vremena koja je potrebna vašem solarnom sistemu da napravi jednu revoluciju oko Centralnog Sunca vaše galaksije.

Ipak. što je dio svemira gdje se veliki izvori gama zraka i rendgenskih zraka iz paralelnog svemira emitiraju kroz crnu 132 | .godine. Taj efekt “duplog uroka” je sliĉan onome što bi vaši meteorolozi nazvali “savršena oluja” i on će prouzrokovati ogromne promjene na Zemlji. Energija zatim “istjeĉe” iz mreţnih linija u okolne dijelove Zemlje. potrebno je više od 3 Zemaljska dana. predviĊalo da traje pribliţno 3 Zemaljska dana. prolazi kroz te snopove energije jednom svakih 108 milijuna Zemaljskih godina. Samo će precesijski ciklus trajati oko 3 dana. ili linijama jednake elektromagnetske snage. odnosno relativno ne -polarizirana energija. pribliţno postoji 9000 razliĉitih pozicija Zemlje u odnosu na Centralno Sunce za vrijeme jednog Galaktiĉkog Ciklusa. Manji izljevi energije iz kvazara koji su poravnani sa Zemljinom osi nisu jednaki kao energija koja izvire iz centra galaksije za vrijeme galaktiĉke promjene. Taj snop relativno nepolarizirane elektromagnetske energije je znan pod mnogim imenima. pa ćemo vam gore navedeno objašnjenje prikazati na drugi naĉin. koji su 180 stupnjeva daleko jedan od drugog. Kao što smo rekli prije. ti izvori su koncentrirani na 2 luka. zvijezde koje se vrte oko jezgre galaksije prolaze kroz te izvore dva puta unutar svakog Galaktiĉkog Ciklusa. Ipak. pa je tako broj precesijskih poravnanja unutar jednog Galaktiĉkog ciklusa nešto manji od 9000). vremenski okviri su iskrivljeni i toĉnije je da postoji 216 milijuna godina u Galaktiĉkom ciklusu. I ako se za to nepolarizirano polje EM energije kojemu su ĉesto dana ta imena. njena pozicija u odnosu na Centralno Sunce u galaksiji je drugaĉija. Svaki puta kad Zemlja proĊe kroz precesijsko poravnanje. to je netoĉno. ta će se dva izvora energije podudarati u velikom stupnju za vrijeme ta 3 dana u prosincu 2012.u Zemaljskim godinama koje su potrebne za Galaktiĉki ciklus pribliţno 216 milijuna godina. Zbog toga što je vaš jezik vrlo ograniĉen. Kompletno trajanje ciklusa je pribliţno 150 godina (od 1950 do 2100). da bi na kraju pokrila gotovo cijelu Zemlju sa odreĊenim stupnjem skalarne energije. Svakih 25 920 godina. da solarni sustav proĊe kroz snopove energije poznate kao Galaktiĉka promjena. polovi vaše Zemlje su nagnuti na taj naĉin da su u skladu sa grupom zvijezda u konstelaciji Strijelca koji emitiraju izljeve onoga što se zove “skalarna elektromagnetska energija”. Za razliku od precesijskog poravnanja. za vrijeme tih 3 dana. Tada se ta energija rasporeĊuje po mreţnim linijama. Ipak. mi pokušavamo objasniti ovo u laiĉkim terminima bez puno znanstvene terminologije. Drugim rijeĉima. U stvarnosti. i nisu ovisni o vrtnji susjednih zvijezda. Dio galaksije koji sadrţi Zemlju i solarni sistem. će efekti nepolariziranih izvora iz galaktiĉke jezgre biti ekstremno izraţeni. ukljuĉujući fotonski pojas i elektromagnetska nulta zona. mnogo više nego za vrijeme ostatka cijelog galaktiĉkog ciklusa. Pribliţno svakih 108 milijuna godina solarni sistem prolazi kroz ono što se zove “fotonski pojas” ili “elektromagnetska nulta zona” . koje okruţuju i prodiru kroz Zemlju. Postoje izvori energije koji izviru iz paralelnih svemira koji se višesmjerno emitiraju iz crne rupe u centru galaksije Mlijeĉne Staze. Taj cijeli proces je znan kao precesijsko poravnanje. (To je broj koji nastaje kada se 227 milijuna podijeli sa 25 920 godina.

a neke nisu spremne. će solarni sistem kompletno izići iz zraĉenja skalarne EM energije koja izvire iz Centralnog Sunca galaksije. ukljuĉuje i ljudska bića koja su osuĊena. neke duše postanu spremne na prijeĊu na sljedeću oktavu iskustva. ali kada se te duše uzdignu iznad ĉetvrte gustoće. Bog je nesposoban osuditi. Još jednom vas podsjećamo da ne postoji takva stvar kao što je “sudnji dan”. jer ti ciklusi djeluju kao katalizatori promjena. Kada duše postanu spremne da iskuse sljedeću višu razinu njihove evolucijske spirale. Iako se ĉini da su duše koje napuštaju Zemlju za vrijeme prijelaza manje vrijedne od duša koje ostaju i uzdiţu se. jer je Bog SVE ŠTO JEST. kozmiĉki ciklusi ostanu relativno nepromijenjeni. to je sliĉno periodu procjene koji slijedi nakon diplome. i postoje duše koje trenutno doţivljavaju svih 12 razina. onaj koji je sve što jest. Zbog “pada iz milosti” u kojem duše ostaju zarobljene u niţim carstvima. postoji 12 razina Kreacije u ovom lokalnom svemiru. planeti su takoĊer svjesna bića. u suprotnim smjerovima preko galaktiĉkog polja.godine. Ovisno je od svakog pojedinca da li će postati svjestan onoga što se zahtijeva da bi se 133 | . On će u skladu s time napraviti neophodne promjene. Vidite. Molimo vas da budete jasni po tom pitanju. dragi Kreatori. (opisanim u poglavlju 2).godine. Postoje mogućnosti za duše da se oslobode ograniĉenog iskustva svjetova iz koji se ţele izdići. i oni će se takoĊer uzdići po spirali koja je sliĉna onoj po kojoj se vaše duše uzdiţu. i postaju identificirane sa fiziĉkim i egoistiĉnim oblikom tih niţih razina. ali je to podruĉje koje je dovoljno veliko da mnogo godina utjeĉe na Zemlju.rupu u centru Mlijeĉne Staze. dragi Kreatori. Većina ljudskih duša poĉela je svoj evolucijski put u svjetovima treće i ĉetvrte gustoće. dobiju mogućnost da se inkarniraju na planetima koji nisu usklaĊeni sa prijelazom na sljedeću razinu evolucije (drugim rijeĉima. da Bog. Boţja Glava procjenjuje stanje svjesnosti grupe duša i napravi odluku temeljenu na toj procjeni. neke kao ţivotinje treće gustoće itd. Taj snop izvora je koncentriran na relativno malom podruĉju svemira. Zahtjevi uzdizanja su jasno poloţeni u višu svjesnost svake duše. ali su posebno koncentrirani na dva podruĉja koja su 180 stupnjeva suprotna jedan drugom. koji istiĉu na van. sunce i susjedne planete. Taj prijenos gama i rendgenskih zraka poĉeo je znaĉajno utjecati na Zemlju pribliţno 1950.godine. neke kao biljke druge gustoće. Mi pretpostavljamo da bi se vi mogli svaĊati. Puno nakon 2100. Odred se javlja kada Boţja Glava promijeni program Kreacije u danom sektoru svemira. Nitko na višim razinama procjenjuje da li su duše vrijedne neĉega ili ne. Obiĉno. Taj utjecaj neće poĉeti opadati sve do 2035. Kao što smo naveli u našim prethodnim raspravama. ukljuĉujući i aspekte Kreacije koji još uvijek evoluiraju i uĉe. sva osuda otpada. ali kada Kreator vidi kritiĉnu potrebu da pomogne grupi duša. Ti izvori postoje svugdje u galaksiji. One duše koje nisu spremne. Taj se dogaĊaj poklapa sa drugim Boţanskim Odredom. oni su locirani na drugom dijelu galaksije koja ne prolazi kroz promjenu).godine i dosegnuti će svoj vrhunac 2015. Neke duše su inkarnirane kao minerali prve gustoće. To nije osuda. Period diplome obiĉno odgovara kraju kozmiĉkog ciklusa. to je više stvar duševnog izbora (slobodne volje).

Svi mi ţivimo unutar Boga koji je pravedan. postoje brojne varijable zbog sloţene prirode slobodne volje na vašem svijetu i duša koje pomaţu ĉovjeĉanstvu sa razliĉitih razina i pod -razina u i oko Zemlje. u pripremi da se tamo reinkarniraju. Neka od tih bića su dobronamjerna. će imati ulogu praćke u ubrzanju duševne evolucije. postoji dovoljno vremena da Zemaljske duše prijeĊu na višu razinu. Svi ti dogaĊaju ukljuĉuju radikalnu evoluciju (mutaciju) Zemaljskih duša. Na primjer. kako bi potaknule masovnu evoluciju duša i promjenu. Mnoge će bez sumnje prijeći sa jedne gustoće na drugu. promjene ĉesto sluţe kao izlazi koji tim dušama daju priliku da pokušaju nauĉiti svoje lekcije na drugim svjetovima koji su pogodniji za njihovoj brzini uĉenja. Postojat će još 2 takve “praćke” koje će se pojaviti sa nebeskim dogaĊajima navedenim ranije. u tom trenutku. Ĉini se da se bića sa svih strana svemira ţele ukljuĉiti u planete koji su specifiĉno poravnani u ovom vremenu. postoje izvanzemaljske duše koje djeluju unutar astralne razine Zemlje ĉetvrte gustoće. prirode tih promjena i efekt koji će one imati na Zemaljske duše. Oni padaju unutar 150 -godišnjeg prozora Galaktiĉke promjene – jedan u 2017. Kao podsjetnik ovog i sljedećeg poglavlja. dobar i koji nas voli. ili kako bi to nazvale neke grupe oni “ sluţe sami sebi”. To bi ukljuĉilo dvadesetak planeta koja ulaze u elektromagnetsku nultu 134 | . Ipak. Precesijsko poravnanje 2012. su posebno opremljeni sa naprednim uĉiteljima kako bi lijene duše imale veću priliku da nauĉe svoje lekcije. Postoji velik broj svjetova koji vibriraju na trećoj gustoći koji su prikladni za primanje duša koje nisu spremne preseliti se na ĉetvrtu gustoću. u vrijeme katalizatorskih energija.uzdigao. Razliĉiti mehanizmi i metode koje koriste te grupe kako bi naveli duše da slijede njihove programe takoĊer trebaju biti ispitane. i objašnjene su u poglavlju 10. To su pokretaĉi buĊenja duša. istraţit ćemo razliĉite mehanizme precesijskog poravnanja i Galaktiĉke promjene. uzdići se. Zbog toga što velika Galaktiĉka Promjena (elektromagnetska nulta zona) traje pribliţno 150 godina. U saţetku. Ako se duše nisu spremne probuditi. kao što smo naveli prije. Većina planeta koja je postavljena da prima ljudske duše za vrijeme perioda tranzicije. Iako su ti dogaĊaji sami po sebi vrlo predvidivi i laki za objasniti na naĉin koji vi razumijete. relativno mali broj duša će otići sa Zemlje. kozmiĉki ciklusi su katalizatori promjena.. dok su drugi negativno polarizirani. koje imaju posebne program o tome kako pomoći Zemaljskim dušama u njihovom prijelazu. tj. ili će prijeći sa zemaljske razine na astralne razine drugih planeta. i jedan u 2030. i time ti planeti daju tim “lijenim” ili “tvrdoglavim” dušama više vremena da nauĉe svoje lekcije prije pripreme za prijelaz na višu razinu. Većina tih planeta je vrlo daleko od elektromagnetske nulte zone i nisu na rasporedu prelaska u katalizatorski period još neko vrijeme. za vrijeme ta 3 dana.godine. Pogrešno je pretpostaviti da će se sve duše uzdići za vrijeme trodnevnog perioda precesijskog poravnanja. Poteškoće sa uzdizanjem su glavni razlog postojanja Boţanskog Odreda.

saţet ćemo našu raspravu korištenjem jednostavnih opisa. koja se okreće kao vjetrenjaĉa. u priliĉno kratkom razdoblju (samo 150 Zemaljskih godina i samo oko 20 godina u najintenzivnijem dijelu zrake). rast. samo se mala šaĉica njih nalazi u unikatnoj poziciji u kojoj se vi nalazite.zonu u pribliţno isto vrijeme kad i Zemlja. Od milijuna svjetova sa inteligentnim ţivotom. Kreatorova Volja je evolucija. njena pozicija u odnosu na Centralno Sunce u galaksiji je drugaĉija. Tada se ta energija rasporeĊuje po mreţnim linijama. Svaki puta kad Zemlja proĊe kroz precesijsko poravnanje. Imate spiralnu galaksiju. Kao što smo rekli prije. U stvarnosti. koji leţe unutar dijela galaksije koji prolazi kroz promjenu. ili imaju precesijsko poravnanje koje ne ukljuĉuje tako masovnu promjenu. širenje i razliĉitost u svim razliĉitim izrazima. transformirani i prevedeni u sljedeću dimenziju. To je kao da je netko poslao reflektor iz centra u svemir i vaš solarni sistem se kreće kroz tu reflektorsku zraku. Energija zatim “istjeĉe” iz mreţnih linija u okolne dijelove Zemlje. ili njihove vrste nisu dovoljno evoluirale da iskoriste ove katalizatore. pribliţno postoji 9000 razliĉitih pozicija Zemlje u odnosu na Centralno Sunce za vrijeme jednog Galaktiĉkog Ciklusa. u trenu usklaĊivanja sa Voljom Stvoritelja. Kako se ta nebeska tijela vrte zajedno sa ostatkom spiralnog dijela. ili linijama jednake elektromagnetske snage. Planeti unutar dijela svemira koji ne prolazi kroz promjenu. i solarni sistem. Taj cijeli proces je znan kao precesijsko poravnanje. vremenski okviri su iskrivljeni i toĉnije je 135 | . i sve ostalo. polovi vaše Zemlje su nagnuti na taj naĉin da su u skladu sa grupom zvijezda u konstelaciji Strijelca koji emitiraju izljeve onoga što se zove “skalarna elektromagnetska energija”. pa ćemo vam gore navedeno objašnjenje prikazati na drugi naĉin. dizajnirani da podignu volju duša. kao i sam planet. Zbog toga što je vaš jezik vrlo ograniĉen. kako bi dušama dali mogućnost da slijede najviši put prosvjetljenja. koji se svi rotiraju. Svakih 25 920 godina. Boţanski Odredi pojavljuju se toĉno u pravo vrijeme. mi pokušavamo objasniti ovo u laiĉkim terminima bez puno znanstvene terminologije. ukljuĉujući nestašne planetoide i asteroide. (To je broj koji nastaje kada se 227 milijuna podijeli sa 25 920 godina. da bi na kraju pokrila gotovo cijelu Zemlju sa odreĊenim stupnjem skalarne energije. Kako Zemlja prolazi kroz tu zraku. odnosno relativno ne-polarizirana energija. Svaki kozmiĉki ciklus je prilika u kojoj duše dobiju pomoć u prihvaćanju tog procesa. okreću i vrte zajedno sa svim ostalim zvijezdama i planetima u tom vanjskom spiralnom dijelu galaksije. Kozmiĉki ciklusi su samo katalizatori. ili su njihove ţivotne vrste evoluirale iznad potrebe za kozmiĉkom “pomoći”. vanjske ogromne plinovite planete. koje okruţuju i prodiru kroz Zemlju. vaše sunce. koja izvire iz Centralnog Sunca galaksije. oni se suoĉavaju sa zrakom skalarne EM radijacije visokog intenziteta. Svemir djeluje u savršenom skladu. svi su ţivotni oblici na njoj. Saţetak Galaktičke promjene Za one od vas koji su vidoviti ili bar visoko vizualni. vašu Mlijeĉnu Stazu.

Većina ljudskih duša poĉela je svoj evolucijski put u svjetovima treće i ĉetvrte gustoće. Vidite. Neke duše su inkarnirane kao minerali prve gustoće. Kada duše postanu spremne da iskuse sljedeću višu razinu njihove evolucijske spirale. a neke nisu spremne. koji istiĉu na van. ukljuĉujući i aspekte Kreacije koji još uvijek evoluiraju i uĉe. ali je to podruĉje koje je dovoljno veliko da mnogo godina utjeĉe na Zemlju. Obiĉno. i postaju identificirane sa fiziĉkim i egoistiĉnim oblikom tih niţih razina. jer ti ciklusi djeluju kao katalizatori promjena. To nije osuda. ali su posebno koncentrirani na dva podruĉja koja su 180 stupnjeva suprotna jedan drugom. ukljuĉuje u sklopu sebe i ljudska bića koja su osuĊena. (opisanim u poglavlju 2). Bog je nesposoban osuditi. Zbog “pada iz milosti” u kojem duše ostaju zarobljene u niţim carstvima. 136 | .da postoji 216 milijuna godina u Galaktiĉkom ciklusu. Taj snop izvora je koncentriran na relativno malom podruĉju svemira. neke duše postanu spremne na prijeĊu na sljedeću oktavu iskustva.godine. da Bog.godine. jer je Bog SVE ŠTO JEST. kozmiĉki ciklusi ostanu relativno nepromijenjeni. i oni će se takoĊer uzdići po spirali koja je sliĉna onoj po kojoj se vaše duše uzdiţu. Taj utjecaj neće poĉeti opadati sve do 2035.godine i dosegnuti će svoj vrhunac 2015. dragi Kreatori. dragi Kreatori. pa je tako broj precesijskih poravnanja unutar jednog Galaktiĉkog ciklusa nešto manji od 9000). Ti izvori postoje svugdje u galaksiji. što je dio svemira gdje se veliki izvori gama zraka i rendgenskih zraka iz paralelnog svemira emitiraju kroz crnu rupu u centru Mlijeĉne Staze. Kao što smo naveli u našim prethodnim raspravama. Puno nakon 2100. sva osuda otpada. Odred se javlja kada Boţja Glava promijeni programe Kreacije u danom sektoru svemira. oni su locirani na drugom dijelu galaksije koja ne prolazi kroz promjenu). Postoje mogućnosti za duše da se oslobode ograniĉenog iskustva svjetova iz koji se ţele izdići. postoji 12 razina Kreacije u ovom lokalnom svemiru. to je sliĉno periodu procjene koji slijedi nakon diplome. ali kada se te duše uzdignu iznad ĉetvrte gustoće. On će u skladu s time napraviti neophodne promjene. One duše koje nisu spremne. dobiju mogućnost da se inkarniraju na planetima koji nisu usklaĊeni sa prijelazom na sljedeću razinu evolucije (drugim rijeĉima. Molimo vas da budete jasni po tom pitanju. Mi pretpostavljamo da bi se vi mogli svaĊati. Boţja Glava procjenjuje stanje svje snosti grupe duša i napravi odluku temeljenu na toj procjeni.godine. Taj se dogaĊaj poklapa sa drugim Boţanskim Odredom. Pribliţno svakih 108 milijuna godina solarni sistem prolazi kroz ono što se zove “fotonski pojas” ili “elektromagnetska nulta zona” . Taj prijenos gama i rendgenskih zraka poĉeo je znaĉajno utjecati na Zemlju pribliţno 1950. planeti su takoĊer svjesna bića. Period diplome obiĉno odgovara kraju kozmiĉkog ciklusa. onaj koji je sve što jest. u suprotnim smjerovima preko galaktiĉkog polja. će solarni sistem kompletno izići iz zraĉenja skalarne EM energije koja izvire iz Centralnog Sunca galaksije. neke kao biljke druge gustoće. neke kao ţivotinje treće gustoće itd. ali kada Kreator vidi kritiĉnu potrebu da pomogne grupi duša. sunce i susjedne planete. i postoje duše koje trenutno doţivljavaju svih 12 razina.

prirode tih promjena i efekt koji će one imati na Zemaljske duše. tj. Oni padaju unutar 150-godišnjeg prozora Galaktiĉke promjene – jedan u 2017. dobar i koji nas voli. postoje izvanzemaljske duše koje djeluju unutar astralne razine Zemlje ĉetvrte gustoće. U saţetku. To su pokretaĉi buĊenja duša. Pogrešno je pretpostaviti da će se sve duše uzdići za vrijeme trodnevnog perioda precesijskog poravnanja. koje imaju posebne programe o tome kako pomoći Zemaljskim dušama u njihovom prijelazu.. Zbog toga što velika Galaktiĉka Promjena (elektromagnetska nulta zona) traje pribliţno 150 godina. i time ti planeti daju tim “lijenim” ili “tvrdoglavim” dušama više vremena da nauĉe svoje lekcije prije pripreme za prijelaz na višu razinu. Zahtjevi uzdizanja su jasno poloţeni u višu svjesnost svake duše. Postoji velik broj svjetova koji vibriraju na trećoj gustoći koji su prikladni za primanje duša koje nisu spremne preseliti se na ĉetvrtu gustoću. kozmiĉki ciklusi su katalizatori promjena. uzdići se. Ovisno je od svakog pojedinca da li će postati svjestan onoga što se zahtijeva da bi se uzdigao. Ako se duše nisu spremne probuditi. promjene ĉesto sluţe kao izlazi koji tim dušama daju priliku da pokušaju nauĉiti svoje lekcije na drugim svjetovima koji su pogodniji za njihovoj brzini uĉenja. to je više stvar duševnog izbora (slobodne volje). za vrijeme ta 3 dana. Iako se ĉini da su duše koje napuštaju Zemlju za vrijeme prijelaza manje vrijedne od duša koje ostaju i uzdiţu se. Na primjer. u tom trenutku. Svi mi ţivimo unutar Boga koji je pravedan. istraţit ćemo razliĉite mehanizme precesijskog poravnanja i Galaktiĉke promjene. Svi ti dogaĊaju ukljuĉuju radikalnu evoluciju (mutaciju) Zemaljskih duša. ili će prijeći sa zemaljske razine na astralne razine drugih planeta.godine. 137 | . Mnoge će bez sumnje prijeći sa jedne gustoće na drugu. oni “ sluţe sami sebi”. kao što smo naveli prije. relativno mali broj duša će otići sa Zemlje. Iako su ti dogaĊaji sami po sebi vrlo predvidivi i laki za objasniti na naĉin koji vi razumijete. postoje brojne varijable zbog sloţene prirode slobodne volje na vašem svijetu i duša koje pomaţu ĉovjeĉanstvu sa razliĉitih razina i pod -razina u i oko Zemlje. i jedan u 2030. Precesijsko poravnanje 2012. Postojat će još 2 takve “praćke” koje će se pojaviti sa nebeskim dogaĊajima navedenim ranije. Nitko na višim razinama procjenjuje da li su duše vrijedne neĉega ili ne. Ipak.Još jednom vas podsjećamo da ne postoji takva stvar kao što je “sudnji dan”. su posebno opremljeni sa naprednim uĉiteljima kako bi lijene duše imale veću priliku da nauĉe svoje lekcije. dok su drugi negativno polarizirani. Kao podsjetnik ovog i sljedećeg poglavlja. Poteškoće sa uzdizanjem su glavni razlog postojanja Boţanskog Odreda. će imati ulogu praćke u ubrzanju duševne evolucije. Većina planeta koja je postavljena da prima ljudske duše za vrijeme perioda tranzicije. Većina tih planeta je vrlo daleko od elektromagnetske nulte zone i nisu na rasporedu prelaska u katalizatorski period još neko vrijeme. u vrijeme katalizatorskih energija. u pripremi da se tamo reinkarniraju. postoji dovoljno vremena da Zemaljske duše prijeĊu na višu razinu. ili kako bi to nazvale neke grupe. Neka od tih bića su dobronamjerna.

Drugim rijeĉima. iako je to zapravo iluzija. samo se mala šaĉica njih nalazi u unikatnoj poziciji u kojoj se vi nalazite. kao rezultat prakticiranja meditacije. i eteriĉna razina pete dimenzije (za one duše koje se uzdiţu u kristalna svjetlosna tijela). tada ste vjerojatno došli do logiĉnog zakljuĉka na koji ukazujemo. Postoji kritiĉna masa koja se javlja na staniĉnoj razini. Kozmiĉki ciklusi su samo katalizatori. koji leţe unutar dijela galaksije koji prolazi kroz promjenu. Od milijuna svjetova sa inteligentnim ţivotom. i vaše cijelo tijelo poĉne vibrirati na ĉetvrtoj gustoći. Kada EM polje smanji svoj polaritet. koja je dizajnirana kako bi duše „diplomirale“ prema sljedećoj fazi evolucije. i objašnjene su u poglavlju 10. u drugi dimenzijski kontinuum. Mnogi od vas koji sada vibrirate na ĉetvrtoj gustoći. ili imaju precesijsko poravnanje koje ne ukljuĉuje tako masovnu promjenu. to pokreće sve ono što je ukljuĉeno u to EM polje prema nultoj toĉki. Svaki kozmiĉki ciklus je prilika u kojoj duše dobiju pomoć u prihvaćanju tog procesa. javlja se kvantni skok. one prolaze kroz fotonski pojas ili skalarnu nepolariziranu EM energiju. To bi ukljuĉilo dvadesetak planeta koja ulaze u elektromagnetsku nultu zonu u pribliţno isto vrijeme kad i Zemlja. otkrit ćete da se zvjezdana vrata i portali koji su otvoreni nultom zonom. ili njihove vrste nisu dovoljno evoluirale da iskoriste ove katalizatore. 138 | . Kako se duše pomiĉu u EM nultu zonu. Planeti unutar dijela svemira koji ne prolazi kroz promjenu. kreću kao „spirala na gore“ ili „istjecanje na gore“. Kako elektromagnetska nulta zona utječe na svjesnost Ako ste do sada uhvatili ideje iz ovog razgovora. ali kada ćete redovitije prakticirati. ali na ovom svijetu. Kada dovoljno utišate svoj um. ili portal. Svemir djeluje u savršenom skladu. ili su njihove ţivotne vrste evoluirale iznad potrebe za kozmiĉkom “pomoći”.Razliĉiti mehanizmi i metode koje koriste te grupe kako bi naveli duše da slijede njihove programe takoĊer trebaju biti ispitane. neke od vaših stanica ĉini se mutiraju u ĉetvrtu gustoću prije drugih. otkrit ćete da je vaše cijelo biće prešlo u ĉetvrtu gustoću. kako bi potaknule masovnu evoluciju duša i promjenu. širenje i razliĉitost u svim razliĉitim izrazima. Boţanski Odredi pojavljuju se toĉno u pravo vrijeme. Kada je dovoljno stanica u skladu sa ĉetvrtom gustoćom. koje su u ovom sluĉaju više mentalne i astralne razine ĉetvrte dimenzije (za Zemlju i većinu duša koje će preţivjeti). kako bi dušama dali mogućnost da slijede najviši put prosvjetljenja. to se dogaĊa postepeno. u trenu usklaĊivanja sa Voljom Stvoritelja. stvorenu od zraĉenja iz Centralnog Sunca galaksije. Ĉini se da se bića sa svih strana svemira ţele ukljuĉiti u planete koji su specifiĉno poravnani u ovom vremenu. što znaĉi da oni dovode do sljedeće oktave Boţje kreacije. Stvarni prolaz kroz portal zahtijeva kvantni skok. pokret svjesnosti prestaje i vi ulazite u taj portal. ste već prošli kroz portal sa treće gustoće. rast. Zato oni doţivljavaju prolazak kroz zvjezdana vrata. ili toĉki bez polariteta. dizajnirani da podignu volju duša. U poĉetku moţda budete ušli samo djelomiĉno. Kreatorova Volja je evolucija. Od poĉetka primjene Boţanskog Odreda Galaktiĉke Promjene na Zemlji (i drugim relevantnim planetima u ovom dijelu svemira).

Na olakšanje većine ĉitatelja. postanete svjesni kreatori koji ţive na ĉetvrtoj gustoći vibracije (ĉak i ako se ĉini kao da neki vaši dijelovi još uvijek vibriraju na trećoj gustoći). kao i u Leahovoj e-knjizi (koja je dostupna na websitu). Od tog trenutka. Neće vibrirati dovoljno brzo da se potpuno pomaknu na petu gustoću. i kako bi potpuno objasnili vibraciju treće. drugima ti podaci pomaţu. pozitivne i negativne. morate srušiti dualnost unutar vašeg vlastitog uma. velika većina ĉovjeĉanstva će se diskarnirati (napustiti tijelo)kako se Zemlja pribliţava portalu. ĉetvrte i pete gustoće duša koje su ukljuĉene u Galaktiĉku promjenu. ĉetvrte i pete dimenzije. sve duše na Zemlji neće proći kroz portal u petu dimenziju. to bi zahtijevalo detaljne kompleksne dijagrame i rigoroznu matematiku. Leah. Kako bi to uĉinili svjesno. Nemojte se uhvatiti za ideju da morate vibrirati na ovoj ili onoj razini. Ti opisi su dati tako da se vaš intelektualni um ima za što uhvatiti za vrijeme promjene. samo ćemo se dotaknuti nekih tema na mjestima gdje će se one povezivati sa temom koju opisujemo. Za par kratkih trenutaka imate kontakt sa višim razinama a takoĊer i trenutaĉno razumijevanje Jedinstva svih oblika ţivota. Svjesnost pete gustoće je ona koja vidi Boga u svemu bez prosuĊivanja. ili će se premjestiti na stanje ĉetvrte gustoće. usporedbe. To znaĉi da vidite samo kontrast umjesto prosuĊivanja kada gledate kvalitete koje se ĉesto nazivaju tamnima i svjetlima. Da ne ponavljamo stvari koje su već spomenute. u obliku lekcija i na njegovom websitu. se svjesno pripremaju za uzlazak na petu gustoću. Oni od vas koji već neko vrijeme vibriraju na ĉetvrtoj gustoći. dragi Kreatori. da su rijeĉi koje koristimo ovdje samo pribliţne. Dok neki od vas ne trebaju znanstv eno objašnjenje Galaktiĉke promjene. Zemlja sama će proći kroz portal na taj naĉin da će postati planet ĉetvrte gustoće koji postoji u ĉetverodimenzionalnom stanju svemira. nećemo prevoditi ovaj materijal putem matematike.To iskustvo u svjesnosti je obiĉno oblik „a-ha“ ili satori svjesnosti (bljesak naglog prosvjetljenja) koji vas ĉvrsto postavi na duhovni put. Realnost iznad rijeĉi je ono što je vaţno. 139 | . i navezanosti na dualnost. Prisjetite se. dobre i zle. Zapravo. Podjela unutar čovječanstva Kao što znate do sad. Najbrţi naĉin da pripremite svoju svjesnost za petu gustoću je da odustanete od SVOG prosuĊivanja. Kako bi adekvatno objasnili interakciju treće. i daju im upute „kako nešto napraviti“ u smislu da im pomognemo u prijelazu od treće na ĉetvrtu i petu gustoću. su već raspravili metafiziĉka i duhovna objašnjenja Galaktiĉke promjene u brojnim kanaliziranim porukama koje su dane do sada. Ovaj kanal i njegov primarni duhovni vodiĉ.

i vremenskih doba. Oni ukljuĉuju: 1 Svjesnost treće gustoće. kao i atmosfera Marsa. ili eter. su povezane sa mutacijom na staniĉnoj razini ljudi i ometanju tehnologije. Zbog toga vaši instrumenti raĉunaju trajanje jednog Galaktiĉkog ciklusa 227 milijuna godina. uzrokovana interakcijom eteriĉne razine sa fiziĉkom razinom. će vrlo vjerojatno izgubiti svoja tijela. Zbog toga će ljudsko tijelo prestati funkcionirati onim dušama koje se odluĉe okrenuti u tom smjeru. i ima velike posljedice na fiziĉku. Ono što se zvalo „tamna energija“ ili „tamna tvar“ su zapravo iskrivljenja u vremenskom/prostornom kontinuumu. ukljuĉujući i vijeće Rigela i Betelgiusa. koja se moţe nazvati put koji slijedi naĉelo „zaposlen kao i obiĉno“. i oni su pod velikim utjecajem Orionaca. umjesto 216 milijuna godina. ili 3 puta koji su najvaţniji u vašoj budućnosti. emocionalnu. Najveće promjene koje moţete oĉekivati kako se krećete prema Galaktiĉkoj promjeni. koja je gotovo potpuno bila uništena. Najgori scenarij. Kako galaktička promjena utječe na svjesnost Ljudska bića ( i svi ţivotni oblici druge i treće gustoće) su preteţno elektromagnetska po prirodi.Scenarij koji se odvija na Zemlji Mnogo bića koja su trenutno inkarnirana na Zemlji su u odreĊenom vremenu bila dio Marsovske ili Maldeške civilizacije. mentalnu i astralnu razinu duše. koji je baziran na rasporedima koje smo sposobni vidjeti. mogu vidjeti da je to formula za katastrofu i uništenje. njene klime. Maldek je bio potpuno uništen. Sada ćemo kratko ponoviti situaciju 3 scenarija. nego i na znaĉajnim promjenama na vašem suncu (što ćemo uskoro objasniti). To će se vidjeti ne samo na promjenama vaše Zemlje. ovisno kako prevedete. To će se dogoditi primarno zbog onog što se zove „otkazivanje imunološkog sustava“ . što znaĉi da će 3D tijela koja ove duše nastanjuju prestati izgraĊivati obranu od okoliša i više neće ispravno funkcionirati protiv invazivnih organizama. jer će vaša fosilna goriva s vremenom nestati a na vašem nebu će biti sve više ugljiĉnog dioksida do te toĉke. Otkrit ćete da je ponašanje mnogih Orionaca na Zemlji sliĉno i kopira ponašanje Orionaca na Marsu i Maldeku. kada ćete postati kao planet Venera. 140 | . ali niste uraĉunali fluktuacije EM polja zbog sudaranja eteriĉnih razina na fiziĉke razine. ali ipak ni pribliţno tako vrući i otrovni. je taj da će se 80% vaše populacije diskarnirati i otići negdje drugdje. Zbog toga su vaša mjerenja prostora i vremena pogrešna. EM sila je najvaţnija od svih osnovnih sila prirode (osim ljudske forme). Nadolazeća situacija na Zemlji će biti daleko manje teška od ove koja se dogodila na Marsu i Maldeku. Zapravo. ĉak i vaši najosnovniji i najtradicionalniji 3D znanstvenici. gdje se duše na Zemlji pretvaraju da je sve isto kao što je bilo i prije i da nema potrebe za stvarnom promjenom. oko ¾ do 4/5 vaše ljudske populacije. ako odaberete taj put. EM sila potjeĉe iz onog što se ĉesto naziva eteriĉna dimenzija. Ukljuĉili ste gravitacijske fluktuacije i iskrivljenost vremena i prostora (prema Einsteinovoj teoriji relativnosti). Zbog toga jedino one duše koje sasvim odbiju rasti i evoluirati i koje će se nastaviti pretvarati da se ne moraju mijenjati. rastom ili evolucijom. A to su naţalost.

dok se odreĊuje ţivotni ciklus vašeg sunca. Vaša sadašnja populacija (od rane 2007. poplava i ostalih klimatskih katastrofa. Da ponovimo informacije dane u 11. u 2007. Mi smo procijenili da će nakon 2030.) je 6. Otkrit ćete da precesijsko poravnanje Zemlje nema znaĉajan utjecaj na aktivnost vašeg sunca. kad sunce još nije unutar 11-godišnjeg ciklusa koji su prethodno dokumentirali. više nego pravilo. Zbog toga.Morate razumjeti da će većina onih koji će napustiti ovaj planet kroz sljedećih 25 godina. i zadnjih nekoliko godina fluktuacije su masivne. glad. Neke od duša koje napuste Zemlju u sljedećih 25 godina će vjerojatno izići kroz bolest. ali Galaktiĉka promjena u obliku EM nulte zone definitivno ima velik utjecaj. Već sad. Oni koji ostanu će prijeći u ljudsku formu ĉetvrte gustoće. više neće biti duša koje će nastanjivati 3D Zemlju.dijagramu vladine stranice.godini postoje velike fluktuacije.g. ili ako se naĊu na putu tsunamija. sunĉevih mrlja i sunĉevih oluja koje doţivljavate kako se pribliţava 2012.g. oni ne razumiju zašto se nastavlja visoki stupanj solarne aktivnosti. i tada se one sniţavaju u frekvenciji kada zraĉe iz vašeg sunca u solarni sustav. Gotovo sve duše koje ostanu na Zemlji će vibrirati na ĉetvrtoj gustoći. kao i mnogo onih koji su postali razoĉarani i ne vide naĉin na koji bi prihvatili višu istinu. To će biti duše koje su posvećene prelasku na ĉetvrtu gustoću i imaju duševni ugovor koji im dozvoljava da ostanu na Zemlji dok ne naprave prijelaz u ĉetvrtu gustoću. Drugim rijeĉima. biti oni koji trenutno imaju vrlo teţak ţivot u svojim fiziĉkim t ijelima.8 bilijuna. ne objašnjavaju abnormalno visoke razine solarnog sjaja. potresa. Većina tih 3D duša koje izaĊu će se nastaniti na drugim planetima koji su prikladniji za njihovu razinu vibracije. rat. To će se vjerojatno pojaviti u razliĉitim fazama kroz sljedećih 25 ili 30 godina vašeg Zemaljskog rasporeda. Promjene vašeg Sunca za vrijeme Galaktiĉke promjene Vaše sunce je centar EM polja stvorenog unutar vašeg solarnog sustava. nije sasvim toĉno reći da će aktivnost sunca imati s voj vrhunac u 2012. biti meĊu onima koji odaberu otići. shvatit ćete da su nuklearne sile koje su u to ukljuĉene.5 bilijuna.godine vaša populacija biti 1. Moguće je da će neke 3D duše ostati. Oni će stvoriti neki naĉin da napuste Zemlju. Ako opširno uĉite geologiju vašeg sunca.g. za vrijeme navodno tihog perioda izmeĊu solarnih ciklusa. Vaše sunce prvo prima EM nestabilnosti. Oni su iznimka. ali tak broj će biti maleni dio onoga što postoji u sadašnjosti. Moţda će djeca koja su na rubu umiranja od gladi u nekim zemljama. Vaši znanstvenici su zbunjeni što ima toliko solarne aktivnosti. najznaĉajnije EM nestabilnosti dolaze iz vaše vlastite zvijezde. Time ne kaţemo da nakon 2030. dok planeti oĉito primaju nešto od EM nestabilnosti iz Centralnog Sunca galaksije i kvazara. 141 | .

potresa. nego od otkazivanja imunološkog sustava ljudskog tijela. To će prouzroĉiti znaĉajne promjene u Zemljinoj atmosferi. Boţjeg sebstva. do 2035. To je jedan od razloga zašto vidimo da će najmanje jedna ĉetvrtina ĉovjeĉanstva preţivjeti promjene na Zemlji.Solarna aktivnost doseći će svoj vrh za vrijeme 20-godišnje središnje toĉke EM nulte zone. kao što smo mi. mogu takoĊer pomoći kod tog pitanja. koje ima mali ili nikakav utjecaj na Sunce. vulkana i klimatskih promjena. Izvori takoĊer utjeĉu na rad satelita. onim dušama koje su uzdigle svoju svjesnost i oĉistile svoje psihološke i emotivne probleme. Do nekog stupnja. tj. Aurora borealis takoĊer se proporcionalno pojaĉava. Neredi i nasilje imaju tendenciju rasta u tom periodu. već postojeće iscjediteljske metode. bit će mnogo lakše za vrijeme EM nestabilnosti. Intenzivni izvori solarne radijacije koje ulaze u atmosferu Zemlje utjeĉu na vrijeme.g. Intenzivni periodi solarne radijacije ĉesto odgovaraju povišenoj emotivnoj osjetljivosti i nestalnoj proizvodnji kemikalija u mozgu. u kombinaciji sa precesijskim poravnanjem. Zato mi oĉekujemo blage do umjerene kataklizmiĉke promjene umjesto teških. Dio mjeseca koji je u tami je puno lakše vidljiv nego što je bio prije. pa se Zemlja povremeno suši ili zagrijava. koji dalje utjeĉu na komunikacijske sisteme i kompjutersku tehnologiju. Prema našoj analizi i analizi drugih.g. postoje i drugi razlozi. Naravno. ĉak i ako se ne oĉekuje potpuna zamjena polova. zbog EM nestabilnosti (i konaĉno od odluke svake pojedine duše). One duše koje su posvećene ostajanju na Zemlji.g. vrlo će uvećati solarni utjecaj na Zemlju. dobit će alate i DNA iscjeljivanje koje će ĉuvati njihov imunološki sistem sigurnim od mnogih promjena. Te alate će dobiti od svog višeg Sebstva. Precesijsko poravnanje u 2012. kako se nastavlja radijacija iz Sunca. EM nestabilnosti Sunca imaju ogroman utjecaj na ljudsko tijelo. samo po naĉinu kako se osjećaju. Ovaj kanal i mnogi drugi su nauĉili prepoznati kada se pojavljuje solarni sjajili solarna oluja. Postoji još mnogo drugih fenomena koji su povezani sa promjenama sunca i vanjskih plinovitih planeta. Atmosfere Zemlje i drugih planeta postaju sve više pod naponom. kao i od pomagaĉa na višim razinama. Dok se to uglavnom zbiva zbog refleksije Zemaljskog gradskog osvjetljenja na površini Mjeseca. Interakcija Galaktiĉke promjene. će bez obzira na to stvoriti puno jaĉi efekt od normalnog ciklusa djelomiĉne zamjene polova. 142 | . Nada za spas Zemlje leţi u ĉinjenici da se vrhunac Galaktiĉke promjene pojavljuje nakon vrhunca precesijskog poravnanja. najveće smanjenje broj ljudi neće doći od kataklizmiĉkih dogaĊaja – poplava. Moţda ste zapazili da planeti i zvijezde ponekad djeluju svjetlije nego inaĉe. Mnogim dušama se ĉini kao da lude za vrijeme tih epizoda. koje prakticiraju ljudski uĉitelji. Ta toĉka će trajati od pribliţno 2015.

Ako bi se cjelokupno ĉovjeĉanstvo koncentriralo na promjenu orbite kometa ili asteroida. Oni će se dogoditi bez obzira da li vi vjerujete u njih ili ih pokušate sprijeĉiti. Urana i Neptuna uzrokuje da oni budu posebno osjetljivi na promjene EM polja sunca. mogu dati toĉniji raspored konverzije Jupitera. a ne u potpunu reakciju fuzije (spajanja). U ovoj toĉki vaše evolucije. Kada dosegnete tu razinu svjesnosti. Neki su otišli tako daleko da su pretpostavili da se Jupiter pretvara u drugo Sunce.943. dati ćemo vam informacije kroz filtere vaših individualnih grana znanosti i disciplina. postoji mnogo faktora koji nisu uzeti u obzir. ciklusi svemira su iznad vaše slobodne volje. Dok bi se to trebalo dogoditi tek u dalekoj budućnosti (mijenjanje vašeg solarnog sistema u dvojnu strukturu). tada mi mogli dovoljno utjecati na orbitu da sprijeĉite nadolazeću katastrofu. Saturna.Utjecaj promjene na druge planete Plinovita struktura Jupitera. a postoje i varijable koje bi mogle taj datum pretvoriti u djelomiĉno pokretanje reaktorskog sistema Jupitera. ali o rezultatima se još raspravlja. Vaši drski znanstvenici misle da mogu promijeniti orbitu nebeskih tijela eksplozijama nuklearnih sprava na ili pored tih nebeskih tijela. i ne mogu objasniti što se dogaĊa. mnogi od vas će evoluirati na razinu Bogova Kreatora. tako da što više vas moţe razumjeti o ĉemu priĉamo. mi ne vidimo da će se to dogoditi za vrijeme vašeg ţivota. kreativna i duhovna bića. ali to je vrlo mali utjecaj. ali morate razumjeti da mi gledamo pribliţno 2 milijarde godina ljudske evolucije prije predloţenog datuma. Mi nećemo dozvoliti Drakosima ili bilo kome drugome da ponovi ono što se dogodilo u Lemuriji. doći će vrijeme kada ćete moći promijeniti kozmiĉke cikluse. ukljuĉujući intervenciju od bića sa drugih razina koji ne ţele eksploziju takvih naprava. Moţda mislite da bića koja su napredna kao mi. Ipak. 143 | . Moţda su oni sa visoko osjetljivim instrumentima povukli vezu izmeĊu solarnih izvora i tih promjena. Dok bi uspješno izvoĊenje takvog programa sigurno imalo utjecaj na nebesko tijelo u blizini. Najbliţa procjena je 1. Sada već moţete utjecati na njih do nekog stupnja. Vi ste snaţna. Sada je vrijeme da objasnimo dolazeće promjene sa razliĉitih polja prouĉavanja. Tijekom sljedeće 2 milijarde godina. 674. 800 godina od sada. Znanstvenici promatraju promjene u atmosferi tih planeta. U sljedećem poglavlju. imat ćete sposobnost utjecati na takve dogaĊaje kao što su reakcije fuzije unutar plinovitih planeta.

Naš pogled. sa razliĉitih polaznih toĉaka drugih podruĉja. Na primjer. Iako većina toga o ĉemu raspravljamo prelazi granice izmeĊu nekoliko disciplina. jedna na koju smo najviše fokusirani je znanstveni aspekt. Svakako. 144 | . tehnologije. predrasudama i metodama prihvaćenih istraţivaĉkih normi. Vaš edukacijski sistem ima razliĉita polja studiranja. kvantna fizika. koje je već izgubljeno zbog velova vaših svjetova. filozofije. duhovnosti. itd. jer smo mi izvan velova koji zamagljuju vašu percepciju. i imamo duboko razumijevanje mnogih podruĉja studija navedenih gore. Upamtite da ovo nije konaĉna lista stavova i da se mnogi drugi kutevi objašnjenja u dodatku našim. Einsteinova relativnost i Newtonova mehanika. ovisno o korištenju vašeg ograniĉenog rjeĉnika i terminologije. mogu se opisati korištenjem znanstvene metode. Sada ćemo kratko objasniti dublji smisao onoga što se dogaĊa na vašem svijetu. sociologije. ponovit ćemo da dogaĊaje na vašem svijetu moţemo sagledati iz nekoliko razliĉitih uglova. za koji moţemo reći da predstavlja vrlo drugaĉije opaţanje. što je vjerojatno tako. i koristimo neke elemente koje vi zovete“ superstring“ teorija. metafizike. religije.Poglavlje 9 Promjene na Zemlji objašnjene sa različitih polaznih točaka Pregled najčešćih misaonih sistema na Zemlji i kako Zemljine promjene utječu na svaku disciplinu Prije nego što detaljno objasnimo ulogu Zemljinih pomagaĉa za vrijeme promjena. antropoloških podataka. nešto originalnog znaĉenja. jer postoje neke rijeĉi u drugim jezicima koje nemaju odgovarajućih inaĉica na engleskom jeziku. To radimo zbog toga jer većina drugih disciplina (osim religije)moţe biti smještena unutar ovog okvira. dogaĊaji koji slijede kako se pribliţavamo 2012. ekonomije i politike. se još više gubi. nekoliko ideja će biti elokventnije izraţene nakon prijevoda na druge jezike.g. svaki sa svojom ograniĉenom perspektivom. biologije. mogu pronaći i mogu biti jednako vrijedni. psihologije. Ako su te poruke kasnije prevedene u mnoge druge jezike. genetike.

oni su ĉesto ismijavani od vaših znanstvenika. Vaša fiziĉka tijela postat će besmrtna i neprobojna utjecajima iz okoline. Kako se vaši magnetski polovi budu mijenjali. Pojava Nibira. koje će proizvoditi neobiĉne snopove EM valova. i u biologiji vaše ljudske forme.Kratka rasprava o znanstvenoj metodi Ako ste sposobni paţljivo dokumentirati nestabilnosti koje se javljaju u fizici vašeg solarnog sistema. Većina vaših znanstvenika traţi cikluse u podacima kako bi objasnili što se dogaĊa. (U knjizi otkrivenja zvijezda koja padne na Zemlju i zatruje 1/3 voda). Njegova orbita traje pribliţno 10 500 Zemaljskih godina i predviĊeno je da će doći unutar nekoliko milijuna milja blizu vašeg planeta u 2017. postoje fosilni dokazi koji ukazuju na prisutnost ( i uništenje) tih kolonija. U vašoj kršćanskoj Bibliji. Osjećaju se ugroţeni ako previše ljudi otkrije da cijeli solarni sistem proalzi kroz radikalnu promjenu. Ispod smo naveli nekoliko ĉinjenica koje vam nisu rekli vaši povijesni udţbenici iz škole..godini. Nibiru se zove „Wormwood“ u našem prijevodu pelin. Iako postoji nekoliko vrlo cijenjenih uĉenjaka koji daju informacije o Nibiru. ali sa mnogim drugim danim imenima. je pokazan na hijeroglifima nekih od vaših bivših civilizacija. S vremenom ćete postati bića na bazi silicija umjesto na bazi ugljika. Vaš DNA se mijenja. To je posebno oĉito u antropološkim podacima koji se smatraju prihvatljivim i koji se nalaze u vašim udţbenicima. Antropološki podaci koji su zabiljeţili promjene Mnogi nebeski dogaĊaji koji se trebaju pojaviti tijekom sljedećih 100 godina na vašem svijetu su dokumentirani u spisima vaših drevnih civilizacija (drevne su za vas – nama nisu). Vašim empirijski nastrojenim znanstvenicima ĉinit će se da radijacija koja dola zi na Zemlju sa udaljenih kvazara mutira genetsku strukturu ĉovjeĉanstva. Veliki dio vaših istraţivaĉa ovisi o donacijama primljenih iz izvora koji ne bi ţeljeli da svi postanu svjesni trenutnih promjena. takozvani struĉnjaci neće moći objasniti fenomen koji im se dogaĊa ispred oĉiju. prolaz kometa. se treba pribliţiti Zemlji oko 2030. Oni su posjetili Zemlju za vrijeme prošlih prolaza planetoida kroz vaš solarni sistem. nestašnog planeta sa 3 600 godišnjom orbitom. ĉesto zvani Annunaki. Dok se neke od masivnih promjena na Zemlji i ledeno doba koji su zapali te civilizacije mogu 145 | . Na primjer. nazvanog Annanhutak od ovog kanala. Nibiru se još zove i planet X. a s njim i cijela struktura vaše fiziĉke forme. noseći sa sobom i prosvjeteljenje i kaos. tako će i vremenski uzorci i klima postati još više nestabilni.g. Zbog toga su oni cenzurirali i zatajili mnoge vaţne ĉinjenice koje podrţavaju i potvrĊuju materijal ove knjige. kako je zapisano u Sumeranskim zapisima. Dok su ciklusi koje smo opisali valjani i postoji mnogo manjih ciklusa koji utjeĉu na promjene. Taj planetoid sadrţi civilizaciju bića od pete do devete gustoće. Iako su dokazi o Atlantidi i Lemuriji osporavani od vaših znanstvenika. Vidjet ćete nestalno ponašanje vašeg sunca. Osnovna frekvencija Zemlje će se nastaviti mijenjati. tada ćete zapaziti da se radikalne promjene već dogaĊaju.

Nuţna posljedica toga bila bi. ruševina i kamenja koje leţe ispod tisuća stopa oceanske vode. su dostupni bilo kome tko moţe gledati na to bez predrasuda i pretpostavki. a opet. postoje proroĉanstva koja detaljno opisuju buduće dogaĊaje koja su jednaka proroĉanstvima vaših modernih fiziĉara i vidioca. Reći ćemo da proĊe jedva godina dana na vašem planetu da se pojavi neko novo veliko arheološko otkriće. U nekima od drevnih spisa. Postoje velike skupine dokaza koje ukazuju da su humanoidi hodali po vašoj Zemlji prije mnogo milijuna godina. nego moderni humanoidi sa gotovo identiĉnim DNA sa vašim vlastitim. ili uništenja i raspadanja same civilizacije iznutra. kako bi ovu raspravu odrţali saţetom koliko je moguće. ako je potrebno. To nisu samo majmunoliki humanoidi za koje se predpostavlja da su preci homo sapiensa. “Ljudi vide samo ono što ţele vidjeti”. neki ostaci tih civilizacija nisu na zemlji. Nešto od zemljine mase koja je iznad razine mora se bili dijelovi Atlantide i Lemurije. naći ćete brojne kvalitetne fotografije umjetnih struktura i naprava na površini Marsa. Premda su pronaĊena mnoga otkrića. Ako napravite istraţivanje na Internetu. Dokazi o civilizacijama starim milijunima godina. nego ćemo to ostaviti vama da raspravite sa kanalom. ali vaši priznati znanstvenici uobraţeno pokušavaju otkloniti te nalaze kao prirodne elemente. 146 | . i zatim zatajena od vaših glavnih medija (koji su kupljeni i plaćeni od onih koji ţele drţati mase ljudi u neznanju kako bi uspostavili kontrolu nad generalnom populacijom). Malo zdravog razuma i osnovnog znanja o znanosti reći će vam da erozija vjetra ne stvara savršene prave uglove i geometrijsku preciznost. ako ne i tisuća stopa nanosa. pa su ta otkrića odbaĉena kao pogreške. Mnoga otkrića pokazuju napadnu kontradikciju u odnosu na “prihvaćene” teorije. izvan uma”. milijunima godina su postojale civilizacije na vašem susjednom planetu Marsu. a ipak to je ono što vam mediji govore. i povremeno. Ruševine koje su nedavno otkrivene malo dalje od obale Japana jasno pokazuju civilizaciju koja je postojala tamo prije 35 000 milijuna godina. “izvan oĉiju. znanstvenici su zbunjeni sa ĉinjenicom da su neke od era završile kao rezultat invazije neprijateljskih ET -a. ovaj kanal moţe nabaviti bibliografiju uvaţenih znanstvenih istraţivanja koja podrţavaju ove informacije. Na zahtjev. Postoji izraz na vašem svijetu.pripisati kraju precesijskog ciklusa. nećemo ulaziti u detalje tko je što prorekao. ili se podacima pripisuje neispravna oprema. koliko vas je ĉulo za to u ĉasopisima i novinama? Kao što smo naveli u poglavlju 2. kao i ogromne koliĉine dokaza koji dokumentiraju ET -je koji posjećuju vaš planet u sliĉnom vremenskom period. Ĉvrste dokaze o usponu i padu ĉovjeĉanstva za vrijeme Atlantide i Lemurije je bilo teško dokumentirati zbog ĉinjenice da je većina zgrada i ljudskih ostataka zakopano ispod stotina. Još jednom. a opet većina njih dobije kratki ĉlanak na posljednjoj unutarnjoj stranici vašeg “renomiranog” znanstvenog ĉasopisa i novina. Ovaj kanal i drugi mogu vam dati specifiĉne dokumente i podatke ako to ţelite.

bez obzira na to koliko slova imaju iza svojeg imena. To je samo opis razliĉitih aspekata istine koji su vaţni u godinama koje slijede na vašem svijetu. Ništa iz ove knjige nije istina. osnovno je da zadrţite otvoreni um. i kako ĉovjeĉanstvo sve dublje ulazi u prirodu Sebstva. Najveća prepreka istinske percepcije je iskrivljenje koje nastaje od dijela uma koji misli da već zna istinu. Sada ćemo objasniti ove teme sa filozofskog i duhovnog stajališta.ali je esencijalno osloboĊen od zamki. Ne postoje nikakve preĉice. Neki vaši vizionari su predloţili da sve postoji unutar Boţjeg uma. dok mudrost dolazi spontano i trenutaĉno. duše moraju biti potpuno slobodne od dominantne “pozicije”. DogaĊaji na Zemlji u sljedećih 30 godina će izazvati sisteme uvjerenja kod gotovo svih. Mi shvaćamo da neki od vaših studenata na Zemlji moţda nisu previše skloni znanstvenoj metodi. Rijeĉi su samo smjernice. Kako bi vidjeli iznad ograniĉenja svojstvenih svakoj disciplini koju pokriva ovo poglavlje. ili bilo što vam netko dugi kaţe. Mudrost je sasvim drugaĉija od znanja. Sve do sada. uvjetovanja i programiranja koji ĉovjeka drţe zakljuĉanog u ograniĉenoj percepciji stvarnosti. takozvanih autoriteta vašeg svijeta (i drugih svjetova). Istina je da istraţivaĉi sa mnogo iskustva vjerojatno imaju vrije dne informacije na podruĉju znanosti. ispitate dokaze sa nepr istranih pozicija i nemojte slijepo vjerovati u bilo što vam kaţemo. Samo direktno iskustvo donosi mudrost i prosvjetljenje. um koji koristi morderni jezik kako bi preveo ideje i principe. Znanje se sakuplja postepeno i empirijski. dok je mudrost nelinearna. One samo opisuju realnost koja leţi iznad njih. Sposobnost odustajanja od dragocjenih ideja i postavki. ona ne moţe zamijeniti direktno iskustvo. samo zrela duša moţe dati i primiti mudrost. zajedno sa odgovorima na sva trenutna i potencijalna pitanja. ponekad oni sa malo intelektualnog znanja mogu biti najmudriji po istinskom znaĉenju te rijeĉi. ovaj prijenos je bio uvelike opisan sa znanstvenog stajališta. u kljuĉujući i onih potaknutih od znanosti. Oni koji se budu grĉevito drţali zastarjelih uvjerenja će bez sumnje gledati na ovu knjigu kao na buncanje luĊaka. tada otkriju Boga. Kako bi imale istinsku percepciju. 147 | . morate isprazniti i utišati svoj um. Kako se krećemo u diskusiju o ulozi ET-a i uzvišenih bića u drami vašeg svijeta. Znanje je linearno. bez obzira na to da li vjeruju u suradnju izmeĊu kanala i bića koji prenose te informacije. Postoje aspekti istine koji će zauvijek biti iznad intelektualnog ra zumijevanja. Iako će ova rasprava vjerojatno biti od pomoći linearnim i nelinearnim osobama. će biti presudna u razumijevanju onog što dolazi. Moţete znati puno ĉinjenica o mnogo stvari i još uvijek nemati mudrost. ili koliko godina iskustva imaju. vrhovni savjet je “poznaj sebe”. Moţda ste vi jedan od onih koji OSJEĆAJU stvari umjesto da doţivljavaju stvari mentalno. Nakon što smo ovo rekli.Filozofija promjene Sa filozofskog stajališta. To je najveća prepreka na duhovnom putu. Istinski mudri na vašem svijetu su oni koji se mogu odmaknuti od svih disciplina i škola i jednostavno mogu sagledati veliku sliku onoga što se dogaĊa.

jer taj nerješeni aspekt psihe igra vitalnu ulogu u tome kako će se duše nositi sa promjenama na Zemlji. zato jer svatko od vas treba imati osobne granice i osjećaj sebe kako bi komunicirao i funkcionirao na Zemlji. Egoistiĉno Sebstvo je neophodni dio postojanja u fiziĉkom tijelu na Zemlji. dijela koji se osjeća odvojen od cjeline. potiĉe iz susprezanja originalnog iskustva pada. To se manifestira na mnogo naĉina. uvjetovanjima i programima. Dva aspekta koji su najĉešći u psihologiji su mentalno i emocionalno tijelo. je naĉin na koji se prenose informacije.Strah od promjene Strah od promjene igra dominatnu ulogu u svjesnosti ĉovjeĉanstva. pa tu leţi “catch 22” vrsta paradoksa. Postoji takoĊer mnogo knjiga za samo -pomoć koje istaţuju tut emu. Sindrom “posao kao i obiĉno”. 2. kao što znate. a sljedeći aspekt je psihologija. obavlja priliĉno dobar posao ispitivanja kompliciranosti ega i kako prekoraĉiti egocentriĉnost. ĉak i ako je ona nezadovoljavajuća. Uĉenja koja predlaţu da bi se ego trebao iskorijeniti su pogrešna. ego se moţe izmaknuti kontroli i preuzeti percepciju duše do te mjere da se duša potpuno poistovjeti sa Zemaljskim Sebstvom i zaboravi svoju duševnu ulogu i misiju.Ego Najveća mentalna prepreka prosvjetljenju je identifikacija sa starim uvjerenjima. ili ono što neki psiholozi zovu “sjena Sebstva”. moţemo vidjeti kroz ĉitanje vaših energetskih polja. posebno u onim zemljama koje stavljaju veliki naglasak na prikupljanje materijalnog bogatstva. i bilo bi potpuno nepotrebno da ĉak i raspravljamo o toj temi da ste svi vi već savladali taj korak. Ipak.Jedan od razloga zbog kojeg će mnogi ljudi odbaciti ovu knjigu. koji je sliĉan strahu od smrti. Sada ćemo raspraviti temu emocionalnih stanja i pogotovo straha. koji je nepoznat ili neugodan. Zapoĉet ćemo ovo poglavlje sa pogledom na koĉnice i blockade prosvjetljenja. Ipak. ili zgušnjavanja duše u tvar. Negativni uzorci unutar ta dva tijela su primarni faktori koje treba razmotriti kada istraţujemo koji je razlog da se još niste probudili u vašem prosvjetljenom Sebstvu. Sposobnost da vidite sjenu Sebstva je kljuĉna faza u osobnom razvoju. Zato naše teme pokušavamo objasniti sa više razliĉitih stajališta. Ispod straha od promjene obiĉno se skriva strah od nepoznatog. da niste završili taj korak. Kada su duše prvi puta 148 | . moramo ponoviti koji su to aspekti i kako oni funkcioniraju. Psihologija Zemaljskih promjena Istinska psihologija ukljuĉuje studiranje i praksu o tome kako ujediniti razliĉite aspekte Sebstva. Barijere i blokade do prosvjetljenja 1. je vrlo raširen. Pa ipak ĉovjeĉanstvo je osuĊeno na izumiranje ako se ne promijeni. ukljuĉujući i poricanje Zemljinih promjena. Poglavlje 4 knjige “Life on the cutting edge”. pa ćemo ponoviti neke od osnovnih elemenata o blokadama do prosvjetljenja. To je aktivnost egoistiĉnog dijela Sebstva. pa ĉak i depresivna. Psihologija vezanja na prošlost. a kako bi to napravili. Nećemo ići u iscrpnu raspravu o tome kako zauzdati ego.

bez obzira da li se radi „supstanci“ ili „procesu ovisnosti“. Pravac kojim se kreće većina ĉovjeĉanstva moţe se prikazati kao ovce koje padaju sa ruba stijene. Ovisnosti mogu biti javne i skrivene. ali u sljedećih par poglavlja mi ćemo se primarno fokusirati na emocionalno sebstvo kao glavnog igraĉa koji odreĊuje psihološko zdravlje. Duše su odabrale relativnu utjehu u tome da izaberu što oĉekivati u ţivotu. Morate ih potpuno osjetiti prije nego što se one mogu transformirati. pogotovo za vrijeme promjena koje se manifestiraju na Zemlji. Primarna razlika sada je da je promjena nuţna. Većina drugih emocija su razliĉite kombinacije i razliĉiti intenziteti gore navedenih emocija. ĉak i ako ih to iskustvo nije zadovoljavalo. Mnogi ljudi ĉak ni ne shvaćaju da su ovisnici. esencom duše. morate ih prihvatiti i voljeti u tom postojećem stanju prije nego što ih se moţe mijenjati. ili ispunila svoju svjesnost sa strategijama povećanja njihovog novĉanog bogatstva. vremensko iscjeljivanje. i tako poĉinje opaki ciklus.Emotivni problemi Najveća prepreka za sreću i blagostanje.sišle u tvar. nakon kojeg slijedi pad. Bez obzira na uzrok tih emocija. Originalni uzroĉni problem (strah od još jednog pada)mora se sagledati kroz psihoterapiju. Većina ljudskih ovaca već ima jednu nogu koja visi sa stijene. kao naĉin izbjegavanja gledanja u negativne emocije. ljutnja i tuga. to iskustvo im je bilo toliko traumatiĉno. da je svaka sljedeća promjena bila gledana sa velikim strahom. 4. hipnozu. da vas ovisnosti ĉesto spreĉavaju da jasno vidite situaciju i dogaĊaje koji se zbivaju na Zemlji. ili da koristimo sliĉnu analogiju. iz straha da se to iskustvo ne bi ponovilo. kao i emocija. ili se ukljuĉivala u seksualne avanture. nego se nosila sa neugodnim i „neurednim“ emotivnim problemima. Pad potiĉe ţelju za ponavljanjem osjećaja sreće. ukljuĉuju emotivne probleme Sebstva. 149 | . Većina ljudi bi radije „kupovala do smrti“.kao ljudski jelen koji je ukoĉen ispred farova auta. razlog zbog kojeg to spominjemo je taj. i kroz druge tehnike.Ovisnosti Većina ovisnosti. postoje 3 osnovne negativne emocije: strah. kao npr. usprkos mnoštvu psihoterapeutskih metoda koje vam nude takozvani eksperti. ali iz pozicije identifikacije sa vašim višim Sebstvom. Kao što smo naveli gore. Većina ovisnosti nudi privremeni osjećaj „sreće“. ovisno o razini poricanja i potiskivanja. mi i ovaj kanal ćemo ponoviti dva koraka koja su neophodna za rješavanje ovih problema. Zbog toga se mnogo ljudi okreće ovisnostima o supstancama ili ponašanjima. Odupiranje ili zataškavanje tih emocija je ono što uzrokuje psihopatsko ponašanje i sve oblike nasilja. 3. je vrlo izazovan. Morate se suoĉiti sa vašim strahovima. psihologija generalno ukljuĉuje prouĉavanje veze uma i tijela. Da ponovimo. Svjetlost istine mora sjati u strah kako bi ga rastjerala. koji vozi prebrzo da bi se zaustavio. U kasnijem dijelu ovog odjeljka. Mogli bi posvetiti cijeli svezak temama o ovisnosti. kao što znate. spadaju u kategoriju emocionalnog poricanja. Ţivot na Zemlji. i rješavanje potisnutih emocija nije lako.

ukljuĉujući i strah od toga što će se dogoditi na Zemlji. zbog toga jer vam javlja kada ste u ravnoteţi a kada niste. Ako niste sigurni kakvo je vaše psihološko stanje. usamljenosti itd. kakav bi njegov put trebao biti za vrijeme promjena na Zemlji. ili neugodan osjećaj bilo koje vrste su indikacija da postoje neriješeni problemi. UĊete u vezu sa oĉekivanjima i zahtjevima. morate postati svjesni problema prije nego što moţete pronaći rješenje. Ravnoteţa fiziĉkog tijela ovisi o ravnoteţi emot ivnog tijela. Utemeljitelji. vi se morate suoĉiti sa svim nerješenim emotivnim pitanjima oko odvajanja. Zatvor. i zahtjeva i oĉekivanja koja namećete drugima. Vi koji planirate prijeći na petu gustoću. i kada vaš partner ne ţeli ili je nesposoban ispuniti ta oĉekivanja i zahtjeve. ili vaša ţudnja za ljubavi moţe uzrokovati da vi poţelite odluĉiti što je najbolje za nekog drugog. Posljediĉno tome. posebno ako mu postavite zahtjeve i oĉekivanja iz vašeg ega. Suoĉili bi se sa problemima i pogledali ih direktno u lice. i kao rezultat toga što im dajete potpunu pozornost. kao što nastaje kad zanemarite ugodu vašeg tijela na raĉun mentalne opsesije zbog previše posla. To ćete postići tako da prvo prihvatite i volite sebe bezuvjetno. tada se uzrujate i razoĉarate. Ipak. Vaš strah od samoće. ali nećemo pretvoriti ovu raspravu u terapeutski tretman. napuštanja.Što bi se dogodilo da odustanete od svojih ovisnosti? To je vrlo jednostavno. Ĉak moţete biti i mentalno opsjednuti sa istinom. tada se morate suoĉiti sa ĉinjenicom da moţda nećete ići na to putovanje zajedno. Psihologija ljudskih veza Psihologija poricanja se nigdje toliko jasno ne vidi. Zbog toga ćemo sada pogledati još neke aspekte psihologije. ega. Kao što smo naveli bezbroj puta do sad. Put do uzdizanja bit će vam teţak ako se ne riješite tih problema na najbolji mogući naĉin. ne moţete prisiliti vašeg partnera da se promijeni. O svakom od vas ovisi da volite i prihvatite one koji su vam najbliţi na bezuvjetni naĉin. pronašli biste rješenja. tada se poveţite sa vašim fiziĉkim tijelom i pronaĊite sva mjesta koja ne osjećate laganima i sretnima. ali moţe biti takoĊer i javno. Ako je vaš duševni put drugaĉiji od puta vašeg partnera. Najveći psihološki problem u vašim vezama je ţelja da kontrolirate i manipulirate vaše partnere. većini vas nedostaje istinska sreća i ispunjenost na ovom podruĉju. Slušanje vlastitog tijela Vaše fiziĉko tijelo je vaš osnovni terapeut. Ovaj kanal i drugi nude razliĉite psihološke tehnike za ĉićenje emotivnog tijela. Ako ste zanemarivali svoje 150 | . bol. Mi. trnjenje. odbijanja. Oni mogu biti jednostavni i izravni. ćemo vam pomagati na bilo koji naĉin. i zbog toga smo ukljuĉili poglavlje o psihologiji u ovoj knjizi. Svaki od vas mora slijediti istinske ţelje vaše duše. Neki od vas s e boje da vaši bliski ĉlanovi obitelji i braĉni drugovi neće uspjeti proći kroz prijelaz sa treće na ĉetvrtu gustoću. Vi bi bili prisiljeni suoĉiti se sa vašim negativnim osjećajima. imate percepciju da će vaši partneri ostati na trećoj ili ĉetvrtoj gustoći. To je ĉesto prikriveno. kao u ljudskim vezama. Dok ste neki od vas priliĉno sretni sa svojim intimnim partnerima. Svaka duša mora napraviti svoje vlastite odluke u vezi koji put odabrati u nadolazećim promjenama. Mnog ovas je pitalo ovaj kanal što će se dogoditi da vašim partnerima tijekom promjena na Zemlji.

Tada je tek moguće ĉuti mudri. boja i uzorak itd. Najednom vidite stv ari u 151 | . ali se moţda vaše emotivno tijelo bude bojalo ostati u gradu jer se tamo osjeća nesigurno. Taj glas će vas voditi u smjeru koji je najviši i najbolji za vaš duševni rast. tada trebate istraţiti vaše osjećaje nesigurnosti i komunicirati sa njima. tada im trebate posvetiti punu pozornost i tada zamoliti za pomoć druge i vaše više Sebstvo. „Što zapravo stvarno ţeliš?“. obiĉno na nov i neoĉekivani naĉin. Tada paţljivo SLUŠAJTE i ĉekajte odgovor. Najjednostavnija tehnika je da postanete svjesni svih aspekata vašeg straha. „Ja nisam siguran“. Na primjer. Postoji mnogo naĉina da ĉistite svoj strah. gdje se nalazi. kako izgleda i kako zvuĉi. to znaĉi da ne slušate jedan ili više dijelova svog Sebstva. postajete svjesni esencije Sebe iznad slojeva psiholoških barijera. dobrobit i sreću. sveznajući glas vaše Boţje Prisutnosti. koje dolaze u um traţitelja. kakva je njegova tekstura. Psihologija duševnog rasta Ovaj kanal ima poglavlje u knjizi „Life on the cutting edge“. primjećivanjem kako ga osjećate u svom tijelu. što vam govori. Moţda vam je potrebna terapeutski tretman ili grupa podrške.. Ne kaţemo da će ovo biti lako. Obiĉno kada postoje neriješene emocije. vaš duh vaš moţda bude vukao da radite u gradovima i pomaţete dušama u ovom prijelazu. Mi smo malo modificirali originalni materijal. samo morate postati više svjesni tijela i kako ono komunicira sa drugim vašim dijelovima. Ako je to sluĉaj. će obojiti vašu cjelokupnu percepciju Zemaljskih promjena i vjerovatno će vas uĉiniti uplašenima od onoga što slijedi. koji opisuje proces osobnog i duhovnog rasta. Ako su emocije povezane sa bolovima i neugodom u tijelu. i oni svi ukljuĉuju potpuno suoĉavanje sa strahom. Vi potiskujete (ĉak i zadrţavate) svoje ţelje zbog uvjerenja da su te ţelje pogrešne ili ne mogu biti ispunjene ili ne bi trebale biti ispunjene. ne moţete jasno misliti. Kada ste u strahu. na sljedeći naĉin: Faza 1 – Otkriće Prva faza procesa rasta ukljuĉuje period otkrivanja ili prijenosa informacija sa viših dimenzija. Kada ste oĉistili sve negativne emotivne uzorke. Tako je ĉišćenje vašeg straha esencijalni korak u iscjeliteljskom procesu. i donjeti mudre odluke. Ponekad se morate vratiti osnovama i pitati razliĉite aspekte Sebstva. Poglavlje o psihološkom iscjeljivanju koje smo naveli ispod pomoći će vam oko toga. Tehnike iscjeljivanja emotivnog tijela Zamolite vaše Boţje Sebstvo da vam toĉno pokaţe što morate napraviti kako bi se riješili vaših emotivnih problema. Izvorno negativno uvjerenje. tada dubuko udahnite i unesite Boţju Bezgraniĉnu Ljubav i Suosjećanje u podruĉje koje osjeća strah.tijelo. Vi ste u poricanju. On navodi da postoji proces od 4 faze u stjecanju fiziĉkog i duhovnog iskustva. Tradicionalni psiholozi bi to nazvali „uvid ili spoznaja“. ili to moţda moţete riješiti sami uz pomoć ljubavi i samoprihvaćanja. Ovaj kanal ima tehniku u kojoj stavlja vaš strah u zlatnu svjetlosnu loptu i šalje je Bogu.

To znaĉi propuštanje svjetlosti istine u najmraĉnije kuteve psihe. Zbog toga je nerealno oĉekivati 152 | . upravo onda kad ste mislili da ih više nema. predstavlja iskustva spoznaje i brzog buĊenja. i dalje padate u iste uzorke navike. Sjetite se stanovnika rane Europe i njihove reakcije kada im je reĉeno da Zemlja nije ravna ploĉa. Sve što je laţno mora biti otkriveno prije nego što moţe biti iscijeljeno. privremeno prosvjetljenje koje ste doţivjeli u fazi jedan. koju smo kombinirali u drugu fazu. Imate „a-ha“ doţivljaj. Ovdje se mnogo tradicionalnih traţioca zaglavi. i tako je ova faza procesa rasta ĉesto odstupanje od poricanja i suoĉavanje sa stvarnošću „sjene Sebstva“. Postanete otvoreni neĉemu što je potpuno novo i nepoznato vašem uvjetovanom umu. on ili ona će obiĉno proći priliĉno lako kroz taj neugodan period. Prisjetite se da nakon što uĊete u gustoću oblika. To je ĉesto vrlo sretno iskustvo i naziva se „satori“ u nekim istoĉnim filozofijama.sasvim drugaĉijem svjetlu. Neko vrijeme će izgledati kao da se stvari pogoršavaju. Postoji mnogo dijelova starog egoistiĉnog sebstva koji se kod većine vas tek mora oĉistiti. koja se pojavi baš u najnezgodnije vrijeme. Ţivot nakon ţivota. Put duše je ĉesto zamišljen kao stepenice do neba. dok ravni dio stepenice predstavlja proĉišćenje starog sebstva i takoĊer onog što ovaj kanal naziva faza jaĉanja. Jaĉanje znaĉi da aspekti Sebstva koji su brzo porasli u svjesnosti moraju ĉekati da ih sporiji aspekti Sebstva sustignu. Za vrijeme druge faze. i sada se odjednom od njih traţi da odustanu od svih tih uvjerenja zbog neĉeg što zvuĉi strano i neobiĉno. Kako bi potpuno upili sva nova iskustva. trebalo vam je tisuće godina da se spustite dalje u tamu i neznanje. Ova faza procesa rasta ukljuĉuje potrebu za proĉišćenjem sebstva od svih blokada koje ometaju rast. To moţe biti stara povreda ili ljutnja. jedan korak unazad“. Ako se duša koja je dosegla stanje razoĉaranja intenzivno posvetila traţenju istine. zbog toga što će se „nakupiti“ mnogo stvari koje će trebati iscijeliti. To je jedan od razloga zbog kojeg izgleda kao da se stanje na Zemlji pogoršava. Moţda ste stekli neko ovisniĉko ponašanje kojeg se ţelite riješiti i znate da ga se moţete riješiti. Nove informacije će se bez sumnje sukobiti sa postojećim sistemom uvjerenja i emocionalnim paradigmama. ali ipak. to je faza u procesu rasta koju podrţava poslovica „dva koraka naprijed. To moţe biti nešto neugodno što ste rekli u javnosti ili nešto što vam je vratilo stari osjećaj srama. Taj „korak unatrag“ moţe uzeti oblike starih misli koje proviruju svoje ruţne male glave. Dio stepenica koje idu prema gore.potrebno je ispitati sve što se nalazi na putu potpunog otvaranja prema novim energijama. ali vas ponovo obuzme baš onda kad ste mislili da ste se oslobodili toga. Faza 2 – Otrijeţnjavanje i proĉišćenje Nakon faze otkrića obiĉno slijedi faza neugode i razoĉaranja. Moţete promatrati sebe kad usprkos tome što „znate i bolje“. To znaĉi propitivanje svih mjesta koja su bila skrivena u tami i represiji. ĉini se kao da odlazi i stari uzorci se naizgled vraćaju nazad. Oni su postali ovisni o „normalnom“ naĉinu razmišljanja o neĉemu. iznova i iznova. postali ste sve više zapleteni u gustoći treće dimenzije.

Ti dijelovi vas takoĊer poĉnu rasti i mijenjati se. 2 Morate biti sposobni odvojiti se od svoje drame i sagledati je sa više perspektive. bez da pokušate pobjeći ili izbjeći to. Iako je taj napredak bio spor sa stajališta prosjeĉnog ljudskog ţivota. morate poĉeti od mjesta gdje ste sada“. Od poĉetka zadnjeg Odreda. A opet. Imate sliku o tome kako bi stvari trebale biti i kada se one ne uklapaju u vaš model. takozvana „ĉudesna“ iscjeljenja. Ovaj kanal ima formulu u 2 koraka za psihološko iscjeljivanje: 1 Morate potpuno osjetiti. Najjednostavnija od tih je obiĉno poricanje. 153 | . tada se dogodi nešto nevjerovatno. Ipak. doţivjeti i prihvatiti bilo što se dogaĊa u vama i vašem ţivotu. ipak je bio i fenomenalan. naljutite se i povlaĉite se u razne psihološke manipulacije i racionalizacije kako bi opravdali vašu poziciju. Sigurno da znate za instantna iscjeljivanja. Nerealno je oĉekivati da budemo sasvim slobodni od negativnosti nakon 20 ili 30 godina osobnog razvoja.Prihvaćanje Treća faza procesa rasta ukljuĉuje prihvaćanje samih sebe. imate ljudska tijela (osim ako je par ET-a uspjelo dobiti kopije). Jednom kada se prestanete boriti sa dijelovima sebe za koje mislite da vas vuku nazad ili da vas usporavaju. jedva da proĊe dan i vi opet upadnete u jednu od onih „ljudskih slabosti“ o kojima priĉa ovaj kanal.da sve što vas koĉi ĉarobno nestane nakon par afirmacija. nakon zadnjeg Odreda. Postoji poslovica na vašem svijetu. morate biti voljni biti zajedno sa svojim osjećajima. Moţda samo osjećate da nemate energije u toku dana. Faza 3 . 5% ĉovjeĉanstva koje se okrenulo prema svjetlu.To znaĉi da morate potpuno i kompletno osjećati što god osjećate. ali ipak većina vas odbija potpuno sagledati stvari kakve zapravo jesu. Znate da ste Jedno sa Bogom. i znate za napredne duhovne i intuitivne moći. kada uzmete u obzir da se sve do sada. To su moţda bolna koljena ili ukoĉena leĊa. To se dogaĊa kada prihvatite sve aspekte vašeg iskustva kao savršene. u cijeloj povijesti Zemlje. U svijetu u kojem ţivite vlada negativnost. Na primjer. Morate biti spremni dati 100% pozornosti onome što doţivljavate. niti da dramatizirate kako bi privukli paţnju i dobili suosjećanje. Znate da imate cijeli svemir koji vam pomaţe da rastete i evoluirate. samo 300 duša uspjelo fiziĉki uzdići.ukljuĉujući i sve vaše nesavršenosti. predstavlja milijune duša koje bi inaĉe još uvijek lutale u tami. To se moţe ĉiniti vrlo jednostavno. Vaša ljudska tijela vjerojatno manifestiraju nesavršenosti na neki naĉin. Sve dok ne prihvatite i prepoznate stvari takve kakve jesu. broj pozitivno orijentiranih ljudi na vašem svijetu je porastao sa 20% na 25%. do tada nećete imati jasnoću i energiju koja je neophodna za stvarnu promjenu. unatoĉ oĉitim nesavršenostima. To moţe biti prehlada ili kašalj. „Kako bi došli tamo gdje ţelite doći. svi vi koji sada ĉitate ovu knjigu. Ova druga faza proĉišćenja i razoĉaranja se ĉesto naziva „mraĉna noć duše“ u nekim filozofijama. Mi vam ne predlaţemo da se valjate u tome.

Svaki od njih ima glas koji se treba saslušati i prihvatiti. To je vjeţba u kojoj se oko stola sretnu razliĉiti dijelovi Sebstva i svaki aspekt mora izraziti svoj pogled na situaciju. Nećemo ulaziti u detalje tog procesa.Jednom kada postanete potpuno prisutni u svojem iskustvu. Kada svi vaši aspekti rade zajedno. sve dok ne postanete sposobni sagledati svoju dramu izvan tog procesa. imate mnogo „unutarnje djece“. ali sada moramo krenuti na sljedeći povezani predmet. Svi vi znate nekog tko se stalno ţali i izraţava sa puno emocija i boli. zajedno sa bilo kakvim strahovima i sumnjama koje se trebaju oĉistiti. tada se nju ili njega naziva „kralj ili kraljica drame“. Te duše se ĉesto nazivaju „kadeti u svemiru“ ili „sanjari“. a rijetko ih stvarno doţive. ako se duša preduboko zaglavi na prvom koraku i nesposobna je odvojiti se od iskustva. vi donosite te aspekte na stol Boţjeg Sebstva gdje se tada mogu donjeti stvarne odluke. Tehnika ovog kanala koja se zove „soba za konferenciju“ je jedan primjer. ali nikad potpuno ne riješi stvari koje ga muĉe. Kao što smo naveli u prošlom materijalu ovog kanala. Zbog toga smo uveli priliĉno rigoroznu analizu emotivnog i mentalnog tijela u prethodnim poglavljima. tada ste nepobjedivi. ili bar primjećen i ţeli da ga se sasluša. tada je vrijeme da proširite svoju svijest. Faza 4 – Integracija Zadnja faza procesa rasta ukljuĉuje spajanje svih aspekta Sebstva tako da oni funkcioniraju kao jedna kompletna cijelina. nezaustavljivi. Zapravo. Što jasnije ispitate Sebstvo i njegove razliĉite aspekte. lakše ćete saznati što svaki aspekt ţeli. oni koji se odvoje od emocija a da ih nisu potpuno osjetili i doţivjeli što se dogaĊa su „intelektualci na tornju od slonovaĉe“ koji provedu većinu ţivota u raspravi i razmišljanju o stvarima. To je odvajanje o kojem smo priĉali kao o drugoj fazi iscjeljivanja. Prvi korak integracije duše ukljuĉuje to da postanete svjesni razliĉitih dijelova Sebstva. tada nastaje stvarni napredak. Jednom kad potpuno prihvatite svoju ĉovjeĉnost i radite sa tim. Kako ćete prolaziti kroz promjene na Zemlji. Mnogo puta jedan aspekt samo ţeli biti voljen i prihvaćen. Ulazak u meditaciju i jednostavno gledanje kako se odvija drama vašeg ţivota je kljuĉ. Jednom kad su razliĉiti aspekti sposobni doseći odluku o naĉinu na koji će se ići dalje. ukljuĉujući i takozvano „unutarnje dijete“. vaše duhovno Sebstvo dati će vam alate s kojima ćete istinski prijeći sva nasljedna ograniĉenja 3D svijeta. Kako nadvladati tamne sile 154 | . Suprotno od toga. Ne moţete ţivjeti na ovom svijetu sa poricanjem ili pretvaranjem da ništa ne osjećate ili pokušavanjem da budete iznad svoje ljudskosti. ĉak i ako odluĉite ne prihvatiti savjet tog glasa. Postoji puno toga što bi mogli reći o psihologiji Sebstva. Spoznavanjem i prihvaćanjem SVIH aspekata vašeg Sebstva. vaţno je da slušate svaki aspekt svoje psihe. ali moţete kontaktirati kanala ako ţelite još informacija. Postoje razliĉite tehnike za integraciju duše. Tada moţete pokrenuti planine.

destruktivnih emotivnih uzoraka. 155 | . osjećajima i uvjerenjima druge duše ili grupa duša. ovisno o ţeljama te duše. to je opširno objašnjeno u psihologiji. Iako je svjesnost beskrajna. To polje mrţnje rezonira sa drugim poljima mrţnje i tada ta odreĊena grupa doţivljava rezultate polja kojeg je privukla.Primijetit ćete dragi Kreatori. prema metafiziĉkom principu. osjećaji i uvjerenja sliĉni sa mislima. Kao što znate od vašeg prouĉavanja astralnih i eteriĉnih carstava. tada stvarate ono što zovemo „rezonantno polje“ izmeĊu takvih duša. od regije do regije. zbog toga što je u osnovi to most izmeĊu ta dva gledišta. i negativnih otisaka u vašem eteriĉnom tijelu. Kada su vaše misli. Manifestacija toga moţe imati razliĉite forme. To ĉinimo zbog toga da svaki dio vaše svjesnosti moţe s vremenom uhvatiti ideje koje prezentiramo. Jedna takva tema su takozvane „sile tame“ koje su kontrolirale velik broj ljudi na vašem svijetu. Elementi i intervali vremena koji su potrebni za promjenu skupne vibracije duše variraju. zbog središnje uloge koju sad igraju na Zemlji. Ovo poglavlje je umetnuto izmeĊu psihologije i metafizike. gdje su ciljevi iskljuĉivo navedeni. da kako bi se oslobodili od utjecaja sila tame. odreĊuje regiju ili podruĉje u kojem se ta duša kreće i kako doţivljava stvarnost. Vaši uĉitelji su vam ispravno rekli. ovisno o razini svjesnosti duše ili grupa duša. postoje neka podruĉja svjesnosti koja su gušća od drugih. Rezonantna polja Svaka misao. ali iz malo drugaĉijeg ugla svaki put. Tada ta grupa usmjeri svoju energiju i namjeru na uništenje protivnika kojeg su sami stvorili. „sliĉno privlaĉi sliĉno“. Na vašem svijetu. ovisno o fazi duševnog razvoja koju duša doţivljava. Rezonantna polja se mogu postaviti svjesno ili nesvjesno. Teroristiĉka energija ispunjena mrţnjom tada se proteţe preko svemira traţeći rezonancu sa drugim sliĉnim energetskim poljima. morate oĉistiti svoju svjesnost od svih ograniĉavajućih uvjerenja. Integracija psihologije i metafizike se moţe prikazati sa gotovo bilo kojom temom povezanom sa transformacijom svijesti. sve duše u svemiru su spojene kroz energetsku matricu. moţda ĉlanovi takve grupe privuku neugodne entitete koji se hrane vibracijama unutarnjeg straha i mrţnje. Na primjer. osjećaj i sistem uvjerenja individualne duše utjeĉe na generalno polje svjesnosti. tj. grupa duša moţe odluĉiti da ţele eliminirati odreĊeno tijelo iz vlade i politike pomoću nasilnih metoda. kao i metafizici. ali u ovom sluĉaju se fokusiramo na tamne sile. Skupna vibracijska razina duše. zauvijek se širi u svim mogućim smjerovima. da ova knjiga ĉesto ponavlja teme. ali su se malo spominjali duhovni i materijalni energetski uzorci koji stvaraju zapreke. prosjeĉna energija te duše u nekom periodu vremena. duše imaju slobodnu volju i mogu putovati od aspekta do aspekta. Ili. Oĉiti primjer svjesnog rezonantnog polja bi bilo formiranje teroristiĉke organizacije ekstremista. i takvo polje energije zraĉi iz te grupe i ulazi u matricu svjesnosti u toj regiji neograniĉenog polja. Unutar tog beskrajnog polja svijesti. Moţda se druge grupe sa sliĉnim vrijednostima pridruţe njihovim snagama.

tada ćete otkriti da više ne reagirate na bilo što što takozvane tamne sile pokušavaju napraviti na Zemlji ili bilo gdje drugdje. To će utjecati na one koji nisu svjesni da imaju razliĉite aspekte sebe koji još nisu izvedeni na svjetlo. Drugi naĉin da ovo kaţemo je. sve dok postoje duše koje vjeruju u tamu. „Kakve ovo ima veze sa našom ţeljom da se uzdignemo i ponovo poveţemo sa višim aspektima Sebstva?“ Razlog zbog kojeg smo ovo spomenuli je zato što većina vas još uvijek ima rezonantna polja energije unutar Sebstva kojih niste svjesni. Ta neuravnoteţena vibracija tada izlazi i privlaĉi situaciju neravnoteţe koja vibrira na sliĉan naĉin (zato što sliĉno privlaĉi sliĉno). Postoji nekoliko nuţnih posljedica na gore navedenu izjavu. sve što nije u skladu sa vašim najvišim i najboljim duševnim rastom. ti dijelovi ne vibriraju u svjetlosti Boţje Neograniĉene Ljubavi i Suosjećanja. da istraţite sve kuteve vaših Zemaljskih ţivota. Ako negdje postoji nesklad unutar vašeg osobnog. Imate neriješene psihološke probleme u jednom dijelu vašeg bića koje privlaĉi pozornost tamnih sila. ti aspekti sebstva zraĉe u kolektivno rezonantno polje osjećaj nesklada i neravnoteţe. Iako ćete biti svjesni u detalje što te krivo voĊene duše rade. Odvojite si vremena. poslovnog il i društvenog spektra aktivnosti. na ovom svijetu. Konaĉno je ideja o tamnim silama iluzija. i ĉak mogu poticati i od originalnog uzroka (trauma koja je povezana sa uvjerenjem u odvajanje od Izvora koja se pojavila kada su se duše poĉele identificirati sa svjetovima niţe gustoće koja su istraţivali). Na primjer. ĉinit će se kao da tama postoji. osjećaji i/ili uvjerenja koja se trebaju iznjeti na svjetlo. tada postoji aspekt u vašoj vlastitoj svjesnosti koji nije integriran. i time će oni imati mali ili nikakav utjecaj na vaš ţivot. Zbog toga. tada znate da negdje unutar vaše svjesnosti postoje neriješene negativne misli. da ako postoje dijelovi Sebstva koje ne volite bezuvjetno. Oni bi mogli biti energetski uzorci u eteriĉnom tijelu koji su formirani prije mnogo ţivota. ako doţivljavate otpor u vašem ţivotu u obliku percepcije da vas tamne sile pokušavaju sprijeĉiti da uspijete u svojoj misiji. dnevni teret negativnosti koju propagiraju sile koje vjeruju da imaju kontrolu na Zemlji se miješa sa energetskim poljem individualnih duša i duševnih grupa koje stanuju na Zemlji.Vi kao radnici svjetlosti moţete se upitati. prikladno je uvesti poglavlje o metafizici tako da vas podsjetimo da dok um najzad kontrolira tijelo. Taj koncept se moţe primijeniti na vezu izmeĊu takozvanih sila tame i svjetla. 156 | . zdravstveno stanje tijela je uvelike kontrolirano od toga o ĉemu um razmišlja i kako doţivljava stvarnost. Na jednoj više Zemaljskoj razini. dragi Kreatori. Kako se oĉistite svega što je laţno. ali nećete emotivno reagirati na njih. ili ako postoje dijelovi sebstva koje ste osuĊivali na nekoj razini. Psihologija zakona privlačnosti Iako ova knjiga ne ulazi u detalje oko veze izmeĊu uma i tijela. srećom i blagostanjem. Postoji nešto u vama što nije dovedeno u svjetlost.

tada ste lako sposobni osloboditi se kontrole i dominacije energija koje izviru iz takve duše (ili grupe duša). Njihove aktivnosti i stanje postojanja vas nimalo neće smetati. vidite “dokaze” da je to uvjerenje istinito. Kada dovoljno oĉistite svoje vlastite psihološke probleme. ako ste posvećeni razvoju duše. U prethodnom poglavlju. Poricanje masa. Oni su se uvjerili da su već prešli na razinu iznad utjecaja tame. da sprijeĉite negativno orijentirane ljude da ometaju vaš privatni prostor. bez ikakvog straha ili prosuĊivanja. na Zemlji. nego što je potrebno da se doţivotno nahrane ljudi u cijeloj toj drţavi. Moţda odluĉite nastaviti plaćati poreze još neko vrijeme. Poricanje mentaliteta „ljubavi i svjetlosti“ je teţe iscijeliti jer su psihološki problemi zakopani u podsvjesnom umu u obliku represije (suzbijanja. ljude koji se bore da poboljšaju ţivot u nekom razorenom. unutar vaše vlastite svjesnosti. Postoji mnogo takozvanih radnika svjetla. gušenja). Moţda ćete neko kratko vrijeme doţivjeti neka fiziĉka ograniĉenja. toliko da ništa što ova duša ili grupe duša rade. Moţete nastaviti zakljuĉavati svoja vrata noću. Vidite okrutne vlade koje ne daju ljudima kojima upravljaju njihove osnovne potrebe. Istraţivanje originalnog uzroka i procesa duševne evolucije i devolucije su kljuĉna po tom pitanju. koje su hipnotizirane sa svijetlim bojama modernog svijeta. tada ćete otkriti da više niste pod utjecajem te mraĉne duše ili grupe duša. Moţda odaberete ţivjeti u podruĉju za koje je malo vjerojatno da će biti napadnuto od vojske ili teroristiĉkih grupa. Vidite masovne koliĉine novaca koje financiraju ratove i ratne grupe. je oĉito. misle ili osjećaju nema nikakav utjecaj na vas mentalno ili emotivno. i zbog toga se ne moraju brinuti sa njihovom prisutnosti. Ipak. što znaĉi da morate znati zašto oni vjeruju u put koji su odabrali i kako su ta uvjerenja poĉela postojati. Poricanje je lagani oblik straha i vrlo opasan stav. poreze koje financiraju terorizam koji propagiraju vlade pod kojima ţivite. Postojanje tamnih sila ovisi o tome koliko su sakriveni od pogleda. To je ozbiljna greška koja se treba ispraviti. vi više nećete imati bilo kakve emotivne reakcije na te mraĉne duše. nije jednostavno dovoljno biti svjestan njihove prisutnosti. trošnom gradu. Poricanje daje još veću moć tami i ĉini se kao da ju stvara još realnijom.Najpopularniji negativni sustav uvjerenja koji privlaĉi tamne energije je uvjerenje da vas sile izvan vas samih mogu sprijeĉiti da budete sretni i slobodni. Gdje god pogledate. Vidite pregaţene i siromašne ţivote tihog oĉaja. na Zemlji. koji odbijaju priznati prisutnost tamne strane. To je vrlo razliĉito od poricanja i pretvaranja da je sve ljub av i svjetlost. Bića za koja se ĉini da kontroliraju ovaj svijet ne mogu nastaviti njihovu šaradu jednom kad ljudi postanu svjesni njihove prisutnosti i kako oni djeluju. Kada moţete pristupiti takozvanom gospodaru tame i imati trenutno i potpuno razumijevanje o tome što se dogaĊa u svjesnosti toga bića. Morate razumjeti psihologiju tamnih snaga. A ipak. Kada su problemi potisnuti. duša je 157 | . Neke drţave potroše više novaca na oruţje i vojne strategije u mjesec dana. Jednom kada se suoĉite sa tamom potpuno i kompletno. Nastaviti ćete se uzdizati i stvarati ljepotu i ljubav u svojem ţivotu usprkos njihovom divljanju. mi smo raspravljali o ĉinjenici da tama postoji toliko dugo koliko postoji i poricanje njezinog postojanja. tada ona nestaje.

su sve dijelovi ukupnog rezonantnog polja svjesnosti. Ono što većina duša ne shvaća.. Ako je 20% vaše svjesnosti puno ljubavi i svjetlosti. tada ćete manifestirati pribliţno 20% pozitivnosti i 80% negativnosti u vašem ţivotu. ili je neki dio njihovog ţivota otkriven na neugodan naĉin. Da se vratimo na raspravu o rezonantnim poljima. Dragi Kreatori. ili znanost uma. je da oĉistite SVE vaše osobne psihološke probleme. u ovom vremenu na Zemlji. ili druge „koji vas jednostavno ne razumiju“ ili su „preplašeni vašim svjetlom“.nesvjesna da oni ĉak i postoje. a ne samo stanja vašeg svjesnog uma. Imate pomoć od velikog broja duša na višim razinama. ili netko unutar njihove grupe stavi otrov u njihovo piće. je da ono što dolazi do vas je rezultat ukupnog stanja vaše svjesnosti. temeljna negativna uvjerenja. Iako su negativno orijentirani ET-i imali veliku ulogu u uništavanju mnogih vaših civilizacija u prošlosti. eteriĉno i uzroĉno tijelo. negativne emocije. postoji razlog zbog kojeg su ta bića bila privuĉena Zemljom na prvom mjestu. Vaše spasenje. Metafizika Zemaljskih promjena Sa psihologijom je blisko povezana metafizika. itd. Vaš primarni zadatak kao radnika svjetlosti. jer su u dubini vašega bića odgovori na sva vanjska pitanja sa kojima se suoĉavate na dnevnoj bazi. Tada se moţda ĉudite zašto se stvari za koje se molite i radite afirmacije. Dok je ta ideja istinita do neke mjere. Ona će nastaviti nositi te „lijene“ duše sve dok precesijsko poravnanje i Galaktiĉka promjena ne dosegnu odreĊeni kritiĉni trenutak. morate shvatiti. vi morate oĉistiti vaše emotivne probleme i temeljna negativna uvjerenja prije nego što se moţete nadati istinskom prijelazu iznad tame koja obuzima Zemlju već milenijima. moţete se uvjeriti da je sve u vašem ţivotu ljubav i svjetlost. da vaš podsvjesni um. To moţete vidjeti po vašim takozvanim guruima. astralno. od kojih ćemo neke navesti u poglavlju 10. Najviše oĉito i najraširenije metafiziĉko znanje na svijetu je ideja da stvarate vašu stvarnost sa kvalitetom vaših misli. i tada okriviti Illuminate za sve vaše probleme. Posvetite potpunu pozornost stanju vaše vlastite svjesnosti. molitve su uvijek uslišane. toĉnija izjava bi bila da stvarate vaše iskustvo stvarnosti na temelju kvalitete i sadrţaja vaše 158 | . Zemlje je ţivo biće sa svojom vlastitom svjesnosti. ili moţete izmisliti neku drugu racionalizaciju. osloboĊenje i sloboda ovise o tome. dok je 80% sastavljeno od straha i ljutnje koja izvire iz vaše podsvijesti. dragi Kreatori. Vaše ukupno polje je ukupan zbroj stanja vibracija svih vaših razina i dimenzija – ili bar onih koja su aktivirana. programiranje i uvjetovanje iz prošlih ţivota i ranog djetinjstva. sve dok ne izbije neki seksualni skandal. Zemlja je pristala smjestiti veliki broj negativno polariziranih duša. Sve do sada. koji su uvjerili sebe da su iznad nekih ljudskih slabosti. Ne bojte se pogledati u najdublje i najmraĉnije dijelove vaše vlastite psihe. Da napravimo saţetak poglavlja o psihologiji. uvijek ne ostvare u vašem ţivotu. sve dok vaše ukupno polje svjesnosti (energetska matrica) bude potpuno ĉisto od nesklada i neravnoteţe. ali je ta svjesnost pod velikim utjecajem generalne energetske matrice na i iznad njene površine (i ispod). Ako ste u poricanju. Zemlja je sama po sebi manifestacija ukupne svjesnosti multidimenzionalnog polja koje je okruţuje i prodire u nju. ili se bar nadate.

U većini sluĉajeva. koja se sastoji od vaših percepcija. jer je to trenutno vrlo popularna tema na vašem svijetu. gdje su potrebni talenti od vas oboje. Imate dobro poznatu i oĉitu ideju da „sliĉno privlaĉi sliĉno“. vaše buduće Zemlje. reakcija. i općenitog stanja svjesnosti. što znaĉi da kako se krećete po putu. Imate vašu osobnu realnost. biti će od svega pomalo. i imate pod-kolektivne stvarnosti onih sa sliĉnim sistemima uvjerenja. Moţda privuĉete nekog u vaš ţivot jer moţda morate nešto nauĉiti od te osobe. uvjerenja. koji su povezani jedan sa drugim. Moţda budete student ili uĉitelj. Moţda ste se našli zajedno kako bi nauĉili karmiĉke lekcije. Mnoge duše na Zemlji zapoĉnu svoje veze iscjeljivanjem prošle karme i uĉe jedan drugoga što svatko treba nauĉiti kako bi išao naprijed na najbrţi mogući naĉin. na naĉin koji nadopunjava i pomaţe kreativnim ţeljama njihovih duša. Ĉovjeĉanstvo ima kolektivnu realnost koja se zajedniĉki rezultat svjesnosti pojedinaĉnih ĉlanova ĉovjeĉanstva. Najjednostavniji primjer je kada se sprijateljite sa nekim jer imate sliĉne interese ili ţelite istraţiti neko ţivotno podruĉje zajedno na kojem imate nešto zajedniĉko. većina vas vjeruje u smrt i poreze. Moţda imate duševni ugovor ili karmiĉki dogovor sa drugom dušom. privući ćete takve duše u vaš ţivot. U vašim vezama. ili moţda privuĉete nekog koji mora nešto nauĉiti od vas. pa je to tada veća pod-kolektivna realnost. će preţivjeti promjene na Zemlji i stvoriti takozvano „zlatno doba“ mira i napretka. gdje oni udruţuju svoje razlike. Stvarnost se sastoji od nekoliko razina i dimenzija Kreacije.svjesnosti. se partneri mogu pomaknuti u kreativniju fazu suradnje. nego što je samo vaše iskustvo stvarnosti. dominantna realnost će biti ona koju vaš kanal zove „prosvijetljene samo-dostatne duhovne zajednice“. odaziva. koje tada stvaraju kolektivnu realnost. programiranja. Samo nekolicina vas vjeruje da moţete ţivjeti osloboĊeni od smrti i poreza. kada se bavite svojim omiljenim uţicima. Ĉlanovi sportskih klubova su oĉiti primjer toga. ali vaša duša teţi za suprotnim gledištem jer ţeli nauĉiti sve što moţe o svemu. Moţda se ĉini kao da ste potpuno suprotni jedan od drugog. 159 | . Sada ćemo reći nešto više o zakonu privlaĉnosti. ili oboje. Oni ljudi koji utjelove ljubav i suosjećanje. tako da moţete uţivati u društvu jedan drugoga. i li ste moţda privuĉeni jedan drugim kako bi stvorili nešto vaţno. Postoji i druga dinamika zakona privlaĉnosti. Zakon privlačnosti U osnovi postoje dva dinamiĉna uzorka koja se dešavaju u sklopu zakona privlaĉnosti. Stvarnost je daleko više sloţenija. Kasnije. koje imaju sliĉno stanje svjesnosti kao što imate i vi. i koji imaju dovoljno svjesnosti da se pomaknu iznad svjesnosti treće gustoće. Takve veze se ĉesto nazivaju „nadopunjavajućim parovima“. To će biti postignuto većim dijelom kroz misaone procese i uvjerenja preţivjelih ljudi. Na primjer. Na svijetu ĉetvrte gustoće. koje sve postoje simultano. uvjetovanja. moţda odaberete partnera koji ima jednake temeljne interese kao i vi. programiranjem i uvjetovanjem. pa je to tada priliĉno mala pod-kolektivna realnost.

Jednom k ad to napravite. Um je poput mehaniĉke sprave koja izvršava neophodne zadatke za manifestiranje vaših ţelja. Ako ste odluĉili da je uzdizanje na petu gustoću vaš put za vrijeme promjena na Zemlji. Vi tada ZNATE i NAMJERAVATE stvoriti ono što osjećate unutar treće i ĉetvrte ĉakre.Zakon privlaĉnosti djeluje na razini kolektivne realnosti. Mi ćemo kratko spomenuti te procese i dodati nekoliko modifikacija tu i tamo. postoje razliĉite tehnike. vi morate OSJETITI u svom srcu i solarnom pleksusu. Primarna uloga uma je da on izvršava zadatke koje mu je zadao duh. One su naprave ega i rijetko su uĉinkovite. je istina za grupe. Kao što smo naveli prije. Jednom kada ste odredili koje su istinske ţelje vaše duše. koju je dao ovaj kanal. Vaţnije je da vizualizirate kreativnu ene rgiju koja ide prema naprijed iz centra vašeg bića. Neke od formula su djelotvornije od drugih. ukljuĉujući i 160 | . kao i za pojedince. „Ono na što se fokusirate. i kada dobije upute iz ega. eteriĉnog i uzroĉnog sebstva). svaki autor daje svoju ĉarobnu formulu za uspjeh. i biti ćete privuĉeni grupama. to i postanete“. u manifestaciji vaše uloge moćnog Kreatora. Prvi korak manifestacije onog što ţelite je da stupite u kontakt sa vašim vlastitim Boţjim Sebstvom. kao i na razini osobne realnosti. u toj ţelji vaše duše. Kako bi stvarali. Kreacijom se upravlja iz centra vašeg bića prema van. tada je proces stvaranja relativno direktan. Ţelje i nade nemaju mjesto u kreativnom procesu. odreĊeno znanje o onom što stvarate. osim ako razumijete kako energija djeluje u vašim niţim svjetovima. Ne trebate vizualizirati stvari koje dolaze prema vama. Stvaranje vaše realnosti U materijalima za savjetovanje i iscjeljivanje ovog kanala. kako bi lakše sakupili sve vaše dijelove zajedno. vašom unutarnjom temeljnom esencijom. Razlog zbog kojeg smo ukljuĉili ove upute o stvaranju je zato što je velik broj vas bio krivo informiran ili su vam dane samo djelomiĉne informacije o procesu stvaranja. Moţete se posluţiti tehnikom „sobe za konferenciju“. um moţe dobiti upute ili iz duha ili iz ega. Kako bi stvorili osjećaj uspjeha u svom srcu i solarnom pleksusu. temeljno je imati sve aspekte Sebstva udruţene zajedno kako bi dali podršku jedan drugome. on daje studentima postupke za stvaranje i manifestaciju. i imate podršku vašeg mentalnog. Uloga uma je prenaglašena u većini lekcija o stvaranju. U vašim knjigama za „motivaciju uspjeha“ (kojih ima mnogo). Ipak. tada ćete privući druge koji su na tom istom putu. tada ćete se povezati sa drugima koji osjećaju isto i rade na stvaranju raja pete gustoće. emotivnog i fiziĉkog Sebstva (kao i astralnog. Ako ste na putu uzdizanja. ali nijedna od tih vas neće dovesti vrlo daleko. Sada ste spremni za stvaranje. tada su rezultati i manje nego zadovoljavajući. ili ĉak ni dogaĊanje odreĊenih stvari koje ţelite u vašem ţivotu(iako to moţe pomoći). koje imaju uzdizanje za svoj primarni fokus. prikopĉajte se na razliĉite razine i aspekte Sebstva i pripazite da su svi oni na istoj stranici. organizacijama i zajednicama. Manifestacija se na niţim svjetovima postiţe sa usmjeravanjem energ ije na odreĊen naĉin.

što znaĉi vraćanje u vremenu do situacije u kojoj ste se osjećali uspješno. Moţda ćete se morati odreći nekih vodiĉa koji vam više nisu korisni. vatre su gorile svugdje okolo njihovog posjeda. Ako se stalno oslanjate na vaše vodiĉe da vam daju informacije. i oni će to uĉiniti. Osnovno je da vodstvo koje primate vam istinski pomaţe da se pripremite za promjene na Zemlji. moţete svoj um uvesti u tu jednadţbu i poĉeti vizualizirati detalje onoga što manifestirate. i to nas dovodi do još jedne teme unutar ovog poglavlja. Mi nismo sigurni gdje ste dobili tu ideju. Isto preporuĉamo da imate sistem podrške na višim sferama. otkrit ćete da ĉistite sva vaša duboko ukorijenjena negativna uvjerenja o realnosti i promjenama na Zemlji. Ako vas vodiĉi stalno hrane sa mislima straha. Ovaj kanal poznaje duše koje su ţivjele na podruĉju uništenom od šumskih poţara. Ovaj kanal i drugi imaju razliĉite tehnike koje će vas zaštititi od pre-entuzijastiĉnih duhovnih vodiĉa. moţete stvoriti osjećaj sigurnosti i tada to manifestirati na vašem svijetu. kako bi mogli dobiti vodiĉe koji su prikladniji za vas. U mnogo sluĉajeva. tada to moţe biti indikacija da znate više o podruĉju na kojem ste traţili pomoć od vaših vodiĉa. ĉak i ako se nalazite na podruĉju koje je pod negativnim utjecajem Zemaljskih promjena. a da njihovo imanje nisu ni dotakle. Ako su tvrdoglavi. moţete ih zamoliti da odu. ipak se radi o vašoj slobodnoj volji. moţda je vrijeme da promijenite vaš sistem vodstva. kada vam je jasno da više ne trebate njihovo vodstvo. Zakon privlaĉnosti će vam takoĊer dovesti ET-je i duhovne vodiĉe koji su ispravni za vas. ili se ĉini kao da vas vode u krivom smjeru. Konzultirajte se sa ovim kanalom. tada smjestite taj osjećaj u srce i solarni pleksus. To je razliĉito od samo prisjećanja vremena u kojem ste se osjećali uspješno. Oĉito ako se pojave bilo kakve negativne emocije. Mnogo dobronamjernih duhovnih vodiĉa će se još kretati oko vas i još će se drţati za vaše energetsko tijelo jer misle da još uvijek trebate njihovu pomoć. U većini sluĉajeva. Jednom kad DUBOKO osjetite realnost uspjeha. Pojašnjavanje uloge duhovnih vodiča i pomagača Kako se uzdignete u vibraciji. i ĉini se kao da vam te informacije ne pomaţu. 161 | .ono što ovaj kanal zove „obrnuto vremensko iscjeljivanje“. Nakon svega. a ne u tijelu. donošenje tog osjećaja u sadašnjost i prekrivanje vašeg sadašnjeg fiziĉkog tijela tim osjećajem. entitetima ili misaonim formama da ulaze u vaš osobni prostor. Znanje o stvaranju provesti će vas kroz Zemaljske promjene sigurno i efikasno. moţda odbiju otići i tada ćete morati primijeniti jaĉu tehniku da ih otjerate. U toj toĉki. da li ćete dozvoliti odreĊenim energijama. Konaĉno ćete biti sposobni hodati kroz šumski poţar ili poplavu ako drţite osjećaj sigurnosti jakim unutar vašeg bića. Trebate osjećati njegu i podršku od vaših duhovnih vodiĉa. Zapanjujuće je koliko se duša na Zemlji oslanja na duhovne vodiĉe samo zato što su oni u formi duha. Jedna konaĉna zabilješka o ovoj temi. Vaša Boţanska prisutnost će vas omotati i zaštititi od bilo kojih vanjskih utjecaja. dok ZNATE da je to vaša realnost u sadašnjem trenutku. Na primjer. Prerastanje vaših duhovnih vodiĉa je priliĉno ĉesto na Zemlji. da samo zato što vodiĉ nije ĉovjek. da je na višem stupnju evolucije i svjesnosti nego što ste vi. morate ih oĉistiti i tada nastaviti sa procesom. ili odgovarajućim iscjeliteljem ili uĉiteljem da vam pomognu otpustiti vodstvo koje vas više ne podrţava.

kao što ste sigurno primijetili. iscjeljivanje psihološkog sebstva. Osim u rijetkim sluĉajevima. Religija Svaka velika religija ima sustav uvjerenja oko toga što se dogaĊa i što bi se trebalo dogoditi na planeti Zemlji. Kroz ovo poglavlje o religiji. dok drugi opisuju intervencije razliĉitih ET-a i grupa uzvišenih majstora u poslovima na Zemlji. detaljno ćemo opisati razine intervencije koje se dogaĊaju na vašem svijetu i kao su te intervencije bile pogrešno protumaĉene. moraju biti testirane sa razboritim odstojanjem i kritiĉkim razmišljanjem. Vi ste vjerojatno ĉuli ovaj citat unutar 162 | . Neki su se uspavali u svojim ţivotima i jednostavno sjede i ĉekaju da budu spašeni iz svojih neudobnih i nezadovoljavajućih ţivota. Oĉekuje se da će velika podruĉja Zemlje ostati relativno sigurna i stabilna tijekom vrhunca promjena na Zemlji. onog kojemu nedostaje razboritosti u mnogim sluĉajevima. ipak.Zanimljivo je primijetiti da ovaj kanal. gdje se radi o najvišoj dobrobiti duše. i uĉenje metafiziĉkog stvaranja će sve igrati ulogu u sposobnosti duše da razlikuje istinski glas unutarnjeg vodstva od iskrivljene percepcije ega i egoistiĉnih ET-a koji misle da spašavaju ĉovjeĉanstvo. Vaše svete knjige štuju i oboţavaju vizionare za koje se misli da imaju apsolutnu istinu. Postoje ljudi koji trenutno ĉekaju da budu prebaĉeni na svemirske brodove. bez obzira da li dolaze od nas. Stišavanje uma. To nas dovodi do sljedećeg polja studija. U naĊem sljedećem poglavlju. Sve informacije. Neke religije govore o „obećanoj zemlji“ ili „zemlji mlijeka i meda“. nego ako izjavi da kanalizira duhovne vodiĉe sa uzvišene dimenzije. pa više nećemo ništa reći o toj temi do sljedećeg poglavlja. Neki od tih proroka i proroĉanstava opisuju stanje svjesnosti. Mi smo. Vaţno je da duše nauĉe razliku izmeĊu istinskih intervencija Boţjeg Odreda i pre-fanatiĉnih pokušaja neprosvjetljenih ET-a koji igraju ulogu Mesije. Ipak nema garancije da su informacije od „uzvišenih duhovnih vodiĉa“ više vrijedne i toĉnije od informacija iz njegovog višeg sebstva. bi vjerojatno skupio puno manje interesa za svoju knjigu. Što se događa kad ego kontrolira religiju Svaka religija ima zrno (ili par zrna) istine. Prosvjeteljene d uše će se uputiti kamo da idu i što da rade u tim periodima. indiferentni prema bilo kojoj religiji ili uvjerenju. što je iskrivljena percepcija uzdizanja. Kršćani imaju „ushićenje“. njegovog višeg sebstva ili bilo koga drugoga. moţda ćemo se osvrnuti na neka religijska uĉenja i slike kako bi daljnje razjasnili religijsku percepciju povezanu sa promjenama na Zemlji. Ovaj kanal i njegov osnovni duhovni vodiĉ su istraţivali temu ET intervencija već mnogo puta. ako bi tvrdio da samo kanalizira svoje vlastito više sebstvo. imate ono što se naziva „Novi Jeruzalem“ ili sveti grad za kojeg je proreknuto da će se izdići sa Zemlje i povesti odabrane u nebesku drţavu. neće biti nikakve masovne evakuacije u danima koji dolaze na Zemlji. U nekima od vaših religija i mitologija. Neke od tih intervencija dio su Sedmog Boţanskog Odreda a neke nisu.

ali su uglavnom voĊe razliĉitih religija pali u zamku ega i naivno vjeruju da slijede „Boţju rijeĉ“ kada šalju vojnike u borbe i podreĊuju ţenu i djecu najnovijim mašinama za ubijanje i „pametnim“ bombama. ili osim kad neprijatelj vjeruje u Alaha ili Jehovu umjesto u Isusa Krista“. primjetili smo da su zapovijedi priliĉno odreĊene (bez obzira da li su one u skladu sa Boţjom voljom). To dovodi do privrţenosti iskrivljenim sistemima uvjerenja. Dok mi prepoznajemo neograniĉeno obilje i beskrajni prostor Kreatorov svemira. Kod prouĉavanja vaših svetih knjiga. uvoĊenjem ideja koje spreĉavaju duhovni rast vjernika. A ipak svaki dan na vašem svijetu. Neki od vaših uĉitelja su rekli da je religija ubila više ljudi od bilo ĉega drugog u povijesti. i „Blagoslovite svoje neprijatelje“. napadno prkose Boţjoj rijeĉi i idu protiv zapovijedi koje su sadrţane u Bibliji. kap što je „Ne ubij!“. Opijat masa Naša percepcija onog što se dogaĊa ovdje blisko ocrtava ono što je rekla jedna od vaših pop ikona. Ponekad se to radi namjerno i sa zlim namjerama. Na primjer. zapovijedi ne kaţu „Ne ubij. zapravo nije vaţno koju religiju slijedite. Mi naginjemo prema tome da se sloţimo s tim. pogotovo ako ukljuĉuju prepirke oko zemlje i takozvanih oskudnih izvora. Sve one imaju nit istine koja teĉe kroz njih. uvjerenja fundamentalnih religija se koriste kako bi se nesumnjiĉavi um uljuljkao u laţni 163 | . i tada svjedoĉimo nemilosrdnom nasilju u ime Boga. Egoistiĉni voĊe razliĉitih religija su igrali na kartu masovnog neznanja kako bi uĉvrstili i zadrţali svoju moć i kontrolu.vaše metafiziĉke organizacije. Mi na višim razinama smo zaprepašteni kad vidimo da su vaše svete knjige ispunjene sloganima „Volite jedni druge“. Neki od ratova koji su se dogodili na Zemlji su razumljivi. ubijanje koje se nastavlja u ime „pravednog i dragog Boga“ je sasvim drugaĉija stvar. „Moj Bog je bolji od tvog Boga“. Kontradikcija koja je oĉita unutar takvih akcija i ponašanja bi trebala biti oĉita svima koji nisu potpuno oĉarani suprotnim uĉenjima koja su dana kroz glavne religije. osim utorkom. Ipak. Na primjer. U ovom sluĉaju. na temelju naših zapaţanja. Takvi sistemi uvjerenja jedva ovjekovjeĉuju identifikaciju sa dualnosti i spreĉavaju dušu da se oslobodi od iluzije nasljeĊene unutar svjetova maye (niţe ĉetiri dimanzije). mi takoĊer razumijemo da se većina vas nije uspjela otrgnuti iz uvjerenja o oskudici. i tako oni koji odlaze u rat oko zemlje jednostavno reagiraju svoja uvjerenja. i sve one imaju mnogo iskrivljenosti osnovne istine. jedna bomba eksplodira kao svjedoĉanstvo uvjerenja. uvoĊenje krivnje i grijeha u uĉenja kršćanstva je stvorilo mješavinu istine i fikcije koja je dizajnirana kako bi drţala sljedbenike kršćanskih religija u stanju vjeĉnog traţenja i ne-pronalaţenja istine. „Religija je opijat masa“. One iste duše koje kaţu da je Biblija „rijeĉ Boga“. Neke od najpopularnijih religija su namjerno izmijenjene kako bi zarobile što je više moguće umova. Na jedan naĉin. i pogotovo kršćanske Biblije. Uvjereni su da su svi koji ne razmišljaju isto kao i oni „neprijatelji“ i zasluţuju biti uništeni. Hipnotizirani su u uvjerenju da Bog mora trijumfirati iznad zla i da svjetlo mora pobijediti tamu.

na najvišim dimenzijama. a vi ste dio Boga.osjećaj da je u redu širiti smrt i uništenje na vaše graĊane. i pokušavati to opravdati. „Bog je dobar i pravedan. Uĉe vas da imate slijepu vjeru u one koji provode uĉenja. Religija. kao što su svećenici i ministranti. i da vjerno vjeţbate vaše krunice i ispovijedate svoje grijehe. Samo zato što je duša zarobljena u uskom setu uvjerenja. bogobojazan ţivot. Ako vjerujete da ste jadan grešnik. nećemo nastaviti „propovijedati obraćenima“. ali se ponekad naljuti i udara grešnike. i moţete moliti Boga da vam p omogne u 164 | . Kako izaĊete iz dualistiĉke percepcije i prijeĊete iznad ĉetiri niţe dimenzije vremena i prostora. Jedan od vaših uĉitelja je ispravno istaknuo da je „pakao stanje svjesnosti koje se javlja kada vjerujete u to“. Tada ĉekate na kaznu od Boga. i oĉekujete da idete u pakao gdje ćete vjeĉno patiti. Ipak. automatski ne znaĉi da se takva duša ne moţe uzdići ili barem prijeći na ĉetvrtu gustoću. zato što se vi naljutite. Crkva ne potiĉe duše da se pitaju o motivima iza religije.“ Istina je da se Bog naljuti. nego vam dajemo par prijedloga kada se susrećete sa vrlo religioznim ljudima dok se penjete na putu uzdizanja. stvara razdor u psihi izmeĊu dijela koji ţeli ĉiniti dobro i dijela koji predstavlja ne-iscijeljenu „sjenu sebstva“. Budući da većina vas koja ĉita ovu knjigu. postoji beskrajna bezuvjetna ljubav koja proţima sve stvari. na primjer. Kako se ponašati prema religioznim ljudima Većina vas poznaje nekog tko bi mogao biti klasificiran kao „fundamentalist“ u nekoj religiji. vjeĉna ljubav. Najveći problem sa religijom u formi koja postoji na Zemlji danas. je da ona traţi prihvaćanje sistema uvjerenja i principa koji nisu u skladu sa prirodnim Boţjim Zakonom. tada ćete najvjerojatnije nastaviti ubijati u Boţje ime. Ĉesto postoji sliĉno iskustvo kod vašeg iskustva i iskustva fundamentalista. Duše sa takvim uvjerenjima obiĉno samo prihvaćaju one aspekte realnosti koji ulaze u njihov uzak i ograniĉen koncept Boga i Kreacije. Negdje vaš um opravdava to uvjerenje iskrivljenjem originalnih uĉenja. iako je vaš pristup drugaĉiji. koju prakticira većina ĉovjeĉanstva. u ime uţitka i materijalizma. a ne neophodno sam taj sistem uvjerenja. shvatit ćete istinu koja postoji iznad svih iluzija vašeg svakodnevnog svijeta. Postoji aspekt Boţje Glave koji je savršen. u nadi da će vam Bog dati mir na Nebu umjesto patnji pakla. Neki od vas vjerojatno imaju mnogo zajedniĉkog sa kršćanskim fundamentalistima. Mi promatramo taj efekt klackalice izmeĊu onih koji pokušavaju voditi ispravan. sve dok to pripišete Boţjoj Volji. ste se odrekli vašeg religijskog odgoja i prihvaćate više istine. iznad vremena i prostora. bez da pokušavate išta ĉime bi ga iscijelili. u onome što vaši uĉitelji zovu „svjetovi Bogova“. i tako reagirate to ludo uvjerenje tako da postanete hedonist i pokušavate se utopiti u osjetilnim uţicima kako bi izbjegli neizbjeţnu propast koja vas oĉekuje. kako bi izbjegli odreĊeno raspadanje duše sa dolaskom sudnjeg dana. Uvjerenje u grijeh i krivnju samo opravdava akcije sjene sebstva. I vi i fundamentalisti se moţete povezati na svjesnost Krista. nepromjenjiv. i onih koji se okruţuju sa svim vrstama ometanja. Problem je grĉevito drţanje za odreĊeni sistem uvjerenja.

Kršćanin kojeg posjeti biće sa više gustoće. mentalno. kao ĉlana obitelji ili poslovnog partnera. Prosvjetljene duše vide sve ljude kao Boţji izraz. Mnogo vaših umjetnika vizionara je napravilo portrete eteriĉnih i nebeskih razina na svojim prekrasnim slikama. tada je on ili ona savršeno sposoban za prolaz kroz tranziciju. molite se za njega. vaša percepcija će se promijeniti i doslovno ćete promatrati mnoge stvari koje ste dosad vidjeli samo u vizijama i snovima. će ĉesto vidjeti entitet u obliku slika kršćanske prirode. Vi ste nastavci Boga. tako će se i vaša dominantna svjesnost podići sa fiziĉkog. izbjegavanje fundamentalista moţda i ni je najbolja opcija. Isto tako. emotivnog i mentalnog fokusa na astralni. Kako vidite Kreatora unutar svih stvari. eteriĉno. i jednostavno traţite da razumijete i bezuvjetno volite fundamentalista. Kako se uzdignete u vibraciji. emotivno. Osjetit ćete bit tih carstava. Kristova ili Budina svjesnost. Duhovnost Kao što većina vas zna. eteriĉni i uzroĉni fokus. Isto tako.vašem ţivotu. koje nije duhovno. individualna Boţja svjesnost i univerzalna Boţja svjesnost. Pripazite da ne upadnete u zamku ega i pokušate prisiliti nekoga da „vidi svjetlost“. Vaše oĉi će poĉeti doţivaljavati viša eteriĉna carstva. Kako se pomaknete na ĉetvrtu i petu gustoću. vidjet ćete Boga na 165 | . dok će budist moţda vidjeti isti entitet u obliku Buddhe. Vi ste svi duhovna bića. Mi ne vidimo ni jednu dušu u Kreaciji koja bi bila manje vrijedna ili manje dobra od nas. Vaše uši će ĉuti vibraciju tih carstva. tada će on ili ona biti vjerojatno više otvoren za primanje poruka duha koje dolaze kroz vas. koliko ste vi svjesni. i uzroĉno sebstvo. Moţda na nekoj razini fundamentalist ţeli da mu netko pomogne u odpustiti njegov strog stav i da se više otvori prema duhu. Duh će koristiti jezik na kojem se duša osjeća najudobnije. Blagoslovite ga. koji se izraţavate kroz fiziĉko. i vidite ga kako se podiţe u Boţju Neograniĉenu Svjetlost. ĉak i ako toga nije toliko svjestan. Moći ćete vidjeti bića kojima je glavni fokus na tim carstvima. Nema stvari niti bića u ovom svemiru. Duhovnost se odnosi na svjesnost uloge koju duh igra u vašim svakodnevnim ţivotima. a vi ste moţda upravo taj koji će ispuniti tu ulogu. Vaša Zemlja će poĉeti sjati i vibrirati u bojama koje trenutno nisu vidljive vašim oĉima treće gustoće. Sve je od Boga i sve je Bog. Ako ste privukli jednog u vaš ţivot. duhovnost ima vrlo malo zajedniĉkog sa religijom. Ono što vam je sad trenutno dostupno samo preko vaših unutarnjih vizija će se s vremenom manifestirati i u vanjskom smislu. isto kao što i mi vidimo. Isto tako se izraţavate kao duše. Fundamentalist je duhovan kao i vi. Vaša sposobnost da bezuvjetno volite fundamentalista će uĉiniti više nego da ga pokušavate nagovarati na bilo što. ili da ste više prosvijetljeni od njega. nemojte pretpostaviti da imate višu svjesnost od fundamentalista. Ljubav i Suosjećanje. postoji razlog za to. monade(duhovne iskre). nadduše. astralno.Doslovno ćete vidjeti duh u svim stvarima jer će se vaše fiziĉko tijelo transformirati i preobraziti u kristalnu svjetlosnu tjelesnu formu. Ako drţite vlastitu procjenu izvan jednadţbe. Ako se fundametalist spreman odreći prosuĊivanja i stroge definicije realnosti. kao što smo i mi.

nasilja.mnoge druge naĉine na koje ih dosada niste vidjeli. Ĉišćenje vaše mrţnje. Sluţenje drugima ĉesto donosi osjećaj sreće. ili sjediti i ĉekati da Bog sve uĉini umjesto njih („predaja“). ovisno o situaciji. i Njegovi zakoni se primjenjuju na sve razine. da vas obavijesti ako postoji neravnoteţa u naĉinu na kojem se suoĉavate sa danom situacijom. i svih drugih poroka uma i emocija će vas gurnuti naprijed. ako ste vrlo zaposleni. Naravno. u kojem sluĉaju još uvijek djelujete. Iako je Bog svugdje na svim razinama i dimenzijama. bez potrebe da sami sebe forsirate da radite „dobra djela“. Predajte se. tada nemate puno za dati drugima. barem na kratko. To se dogaĊa zbog toga što dio koji se treba predati nije jednak dijelu koji treba djelovati. Mnoge duše na Zemlji su zbunjene po tom pitanju. Dio koji se treba predati je obiĉno ego. Pustite i dozvolit Bogu da uĉini nešto. Ako vam odmaranje i nerad daju neudoban osjećaj. Ako moţete vidjeti savršenost ţivota dok ste vrlo zaposleni. Postoji mnogo bića koja rade sa Zemljom. predrasuda. da ta oba stanja svijesti imaju svoju vrijednost. primjetite taj osjećaj i pokrenite se. Vjerujte svom emocionalnom tijelu. osude. i to je svrha vjeţbe koju smo naveli gore. krivnje. to je esencijalni dio vašeg puta. ego će stajati na putu jasnog razmišljanja i mudrih odluka. One misle da moraju forsirati da se nešto dogodi („lupati u cement“). Ta tehnika je dizajnirana da vas baci na put u kojem slijedite vaš najviši i najbolji put sluţenja. nećete biti od maksimalne usluge drugima. srama. „Slijedite vašu sreću“. otkrit ćete da postoji drugaĉiji skup pravila i principa za svaku razliĉitu razinu postojanja. Odustanite od utrke. ţivite u svijetu koji zahtijeva odreĊeni oblik dnevne aktivnosti (osim ako ne meditirate na vrhu planine. Ali takoĊer. morate savladati bilo koja negativna uvjerenja koja kaţu da ne moţete raditi ono što istinski volite. Moţda otkrijete da je najviši i najbolji naĉin u odgovaranju na izazov da napravite oboje – predate se višoj sili i pokrenete noge. ili da je 166 | . dok se drugi dio mora posvetiti dnevnim zadacima svakodnevnog ţivota. postoje razliĉite uloge za razliĉite aspekte sebstva. ali ako ne radite ono što vaša duša istinski ţeli. Jedan dio vašeg uma se mora jednostavno „ pustiti i dozvoliti da Bog djeluje“. opustite se i ne radite ništa. Istina je. Ovaj kanal ima proces u kojem njegovi studenti navedu svoje omiljene uţitke i tada naĊu naĉin da zarade za ţivot kroz te uţitke. tada vjerojatno radite vaš istinski posao na ovom svijetu. i sve dok se ne odrekne svojih zahtjeva i oĉekivanja i dok se ne preda višem sebstvu. moţda trebate zastati i ne raditi ništa neko vrijeme. koja daju savjet. Ta djela će spontano izaći iz vašeg bića kad se oslobodite od poroka neznanja. Zbog toga što ste multi-dimenzionalna bića. Ipak u isto vrijeme. posto je univerzalni zakoni i principi koji se primjenjuju na sve razine postojanja simultano. Iako to nije sve što trebate raditi. moţda je to upravo ono što morate napraviti – stanite. Sa druge strane. ali osjećate da ništa niste postigli. Postat ćete sveci o kojima govore vaše religije. Zaboravite na sve što ste dosad nauĉili o sluţenju. Prirodno ćete moći više sluţiti. U svakom trenutku postoji Boţanska Savršenost. ali na pasivan naĉin). Ako niste sretni i ako ne dajete sebi. Aktivnosti i projekti koji vam donose najviše sreće su indikatori onoga što vaša duša najviše ţeli u ţivotu. Vaţno je saznati što vaša duša istinski ţeli. Da iskusite tu savršenost.

ali je ipak svrha. jer misle da taj dio nema svrhu ni vrijednost. iako nemate u sebi nikakvih psiholoških problema koji bi uzrokovali te osjećaje. Moţda ćete ponekad imati periode kada ste jako umorni i ţelite spavati mnogo sati. Trebat će vam manje sna. Većina vas će osjetiti ţmarce ili navale energije sa vremena na vrijeme. Mi. sve stanice vašeg fiziĉkog tijela proĊu smrt i ponovno raĊanje. ili bakterijama). Neko od vas će iskusiti ekstremne nestabilnosti energije. Ono što osjećate nije zapravo porast energije ili frekvencije. koji projektiramo DNA preko 100 milijuna godina. jasne i svjeţe. Zašto bi Kreator napravio nešto sa tako beskrajnim potencijalom ako to ne bi imalo nikakvu svrhu? DNA kodovi i ključevi 167 | . iako DNA uzorak ostaje relativno stalan. ali to je samo prijelazni period. Vaţe tijelo će tada prolaziti kroz razliĉite „simptome uzdizanja“. oni samo znaju malen dio toga kako DNA funkcionira.to preteško. Genetika Jedan aspekt ljudske biologije koje je na pragu vaših istraţivanja je podruĉje genetike. Iako. itd. Ostali će iskusiti simptome sliĉne gripi. Biologija Vaša biologija se neprestano mijenja. DNA uzorci će se mutirati zbog fluktuacija EM polja. ćemo vas prosvijetliti u vezi svrhe „junk“ DNA. Sve u prirodnom svijetu ima svoju svrhu. Idealno. Većina njih je odbacila više od polovice konfiguracija kao „junk“ DNA. vaši uĉitelji. virusima. Pribliţno svakih 7 godina. bez ikakvog vidljivog razloga (bez dokaza o napasnim organizmima. Osjetit ćete osjećaj proširivanja i jasnoće. To je priroda tijela na niţim razinama. Vaš fiziĉki oblik će s vremenom osjećati više energije duţe vremena. ubrzo bi otkrili da priroda ne proizvodi smeće. kad većina ljudi u društvu spava i obrnuto. Ako imate redovne radne sate. zajedno sa ogromnom koliĉinom ljubavi i sousjećanja. od manijakalnog ponašanja do depresivnog. Za vrijeme Galaktiĉke promjene. vaš ţivot mora biti tako strukturiran da dozvoli vašem tijelu da proĊe kroz nestalne uzorke spavanja. kako se prilagoĊava na nove frekvencije Galaktiĉke promjene. Vibracije viših frekvancija se ne „osjećaju“ na tradicionalan naĉin u tijelu. Ako bi ljudska bića blisko promatrala funkcioniranje prirodnog svijeta. Vi imate pribliţno 10 na 108-tu silu mogućih konfiguracija vašeg DNA. Taj broj je trilijun puta veći od broja atoma u vama znanom svemiru. nego otpor tijela na povećanu energiju ili frekvenciju. Moţda će vaše tijelo htjeti biti budno. a ipak ĉini DNA samo jednog ljudskog bića (i ĉak jedne ţivotinje ili biljke). ili da se to ljudi neće odobravati. to će vam stvarati manje probleme. Ne razumiju funkciju toga. To moţe biti vrlo osnovna ili jednostavna svrha. Najviše razine energije su vrlo ĉiste. Zato smo ukljuĉili poglavlje o psihološkom iscjeljivanju. Ono što trebaju priznati sami sebi je da jednostavno ne znaju ĉemu sluţi većina strukture DNA. Vaši znantvenici se ponose kako su otkrili puno toga o mat rici genoma.

Kada nas je Kreator ovlastio da projektiramo ljudsku formu, mi nismo stvorili svu kompleksnost i velik broj konfiguracija, nego smo samo nauĉili kako pokrenuti ono što je Stvoritelj već napravio, i nastavili smo katalizaciju procesa stvaranja unutar DNA vlakana, stimulacijom kodova i kljuĉeva koji ĉine ta vlakna. U nekima od naših poruka, detaljnije ćemo objasniti kako se to radi, ali zasada nećemo previše ulaziti u tehniĉke detalje. Suvišno je reći da ţivot poĉinje sa ujedinjenom izvornom Boţjom energijom koja se tada polako razdvaja u geometrijskim uzorcima, koji se zovu DNA kodovi i kljuĉevi. DNA kodovi i kljuĉevi su organizirani u molekule organskih elemenata, koji su tada „zajedno spojeni“ na takav naĉin kako bi uzrokovali kopije ţeljenih osobina (u ovom sluĉaju tjelesnih atributa). Ovo je pojednostavljena baza za rast organskog tkiva, ukljuĉujući i ljudskog tijela. U trenu kad spermij „aktivira“ jaje u tijeku zaĉeća, DNA kodovi i kljuĉevi pokreću rast i kopiranje predprogramiranih uzoraka koji se nalaze u kodovima. Kako se proces nastavlja, poznati organi i tkiva se razvijaju i tako nastaje embrio. U sitnom embriju su zakljuĉani svi neophodni kodovi i kljuĉevi koji su potrebni za rast ljudskog bića pune veliĉine, sa svim svojim obiljeţjima. Unutar velikog dijela DNA kodova i kljuĉeva sadrţana je eteriĉka memorija i nasljedni uzorci krvne linije roditelja za dijete koje dolazi. To vaši znanstvenici znaje priliĉno dobro. Ono što oni ne razumiju je da se unutar „junk“ porcije DNA kodova nalaze sjećanja duše o prošlim ţivotima, paralelnim ţivotima, i ţivotima na drugim svjetovima, tj. u osnovi, cijela povijest te duše otkako je izašla iz Boţje Glave, prije mnogo milijuna godina. Unutar DNA kodova i kljuĉeva se takoĊer nalazi i program koji pokreće uzdizanje. Evolucija ne prestaje sa potpuno formiranim ljudskim bićem, nego se nastavlja po spirali uzdizanja sve dok svi konaĉno ne postanete bića ĉiste svjetlosti. Sve je to sadrţano unutar velikog broja konfiguracija DNA.Kodovi i kljuĉevi odreĊuju kako i kada će se uzorci ponovo kombinirati i promijeniti. Vaša slobodna volja utjeĉe na formaciju i rast DNA molekula, i moţete mutirati vaš DNA jednostavno pomoću vaše volje. Ako je vaša volja zarobljena unutar ţelja ega, te mutacije će obiĉno uzrokovati neravnoteţu i bolest. Ako ste ipak uspjeli prijeći preko zamki ega, i ušli u ko-kreativno stanje sa svojim višim sebstvom, tada mutacije nastale vašom slobodnom voljom mogu ne samo ubrzati vaše uzdizanje, nego i povećati vaše duhovne i intuitivne sposobnosti, kao i mnoge druge atribute i kreativne porive kojih trenutno niste svjesni. Nešto više o DNA vlaknima U poglavlju 6, opisali smo razliĉita vlakna DNA i ĉemu ona sluţe. Da kratko ponovimo dio onoga što smo već rekli u poglavlju 6, vi imate 24 DNA vlakna, ureĊena u 12 parova. Postoji jedan par za svaku gustoću iskustva. Vaši znanstvenici su jedino sposobni otkriti par koji odgovara razini treće gustoće vibracije. Kako se penjete po spirali uzdizanja, i poĉnete vibrirati na višim razinama, vi ćete aktivirati uspavana vlakna koja odgovaraju tim višim razinama. Uz to, imate još 4 vlakna koja odgovaraju prvoj i drugoj gustoći. Tako da ĉovjek treće gustoće ima 6 aktiviranih vlakana, a ĉovjek ĉetvrte gustoće ima 8 aktiviranih vlakana.
168 |

Imate predodreĊene programe za aktivaciju koji su ugraĊeni u vaš DNA, koji automatski „pokreću“ uspavana vlakna, jednom kad dosegnete odreĊenu toĉku u vašoj evoluciji. Glavni uzorak uzdizanja je samo jedan od tih programa. Odnos izmeĊu sudbine i slobodne volje je vrlo sloţen, ali ćemo ga ovako saţeti: Postoji predprogramirani skup kodova i kljuĉeva unutar vašeg DNA, koji vam govori kako i kada će se odvijati vaše uzdizanje, a imate i slobodnu volju kojom moţete znaĉajno promijeniti redoslijed i vrijeme odvijanja tih dogaĊaja. Moţete to odgoditi ili ubrzati. Moţete dozvoliti da se proces odvija u skladu sa vašim najvišim i najboljim mogućnostima za uĉenje, ili moţete odabrati put u kojem se duša ne osjeća ispunjeno. Taj proces moţete uĉiniti jednostavnim i d irektnim, ili teškim i sloţenim. Vaša duševna esenca ima beskrajnu strpljivost i ĉekati će dok vi eksperimentirate sa razliĉitim scenarijima, ali postoji ograniĉenje u tome koliko moţete odgaĊati neizbjeţan tijek evolucije.Unutar trenutnog Boţjeg Odreda, te granice su definirane. Sama Zemlja prolazi kroz promjenu i njen planetarni DNA je već odabrao da se uzdigne u svijet ĉetvrte gustoće. To znaĉi da će i svi minerali, biljke i ţivotinje koje su trenutno na njenoj površini takoĊer proći veliku promjenu, kao i ljudi koji se odluĉe ostati na Zemlji. Suprotno uvjerenjima nekih od vas, svijet ĉetvrte gustoće nije lišen ţivota prve, druge i treće gustoće. Jednostavno ima svoju dominantnu ţivotnu formu, izraz Sebstva na ĉetvrtoj gustoći. Oni organizmi i ţivotni oblici koji se ne uklapaju u više frekvencije ĉetvrte gustoće, bez obzira da li se radi o mineralima, biljkama, ţivotinjama ili ljudima, će napustiti Zemaljsku razinu. (Zapravo, većina minrala i neke biljke će ostati, ali će se promijeniti njihova molekularna struktura. Manji dio ţivotinja će ostati – vjerojatno ¼ onih koji su originalno stvoreni za Zemlju treće gustoće. ) Kao i mnogi 3D ljudi, one ţivotinje koje nisu sposobne drţati vibraciju Zemlje ĉetvrte gustoće, će se preseliti u svoje duhovno tijelo i reinkarnirati na planetu koji više odgovara njihovoj razini vibracije. Neki planeti koji primaju 3D ljude neće primati i ţivotinje. Neki udaljeni 3D planeti će imati veliko obije ţivotinjskog svijeta, dok će drugima ţivotinjski svijet biti uvelike uskraćen. Ţivotinje mogu biti veliki uĉitelji ljubavi i suosjećanja i mogu se dobrovoljno javiti da sluţe ljudima koji trebaju steći te osobine na drugim 3D planetima. Već sad moţete vidjeti dokaze o tome kako ţivotinje napuštaju Zemlju, kada pogledate opadajuće brojke izumirućih vrsta na vašem svijetu. Ĉini se da neke izumiru zbog zagaĊenja ili prevelikog broja ljudi, dok druge izgleda da nestaju zbog klimatskih promjena. Ipak, velika većina vrsta koje nestaju su one koje ne mogu ili se ne ţele prilagoditi promjeni frekvencije, pa će stanovati na nekom drugom planetu treće gustoće, ili će se reciklirati u Boţjoj Glavi i ponovno pojaviti u drugom obliku. Evoluciju biljaka i ţivotinja nećemo sada detaljno opisivati.Ukljuĉili smo nekoliko redaka na kraju ovog dijela o izumiranju vrsta. Sada ćemo reći nešto više o aktiviranju vašeg uzorka uzdizanja. Neke od ovih informacija dane su u poglavlju 6, ali osjećamo potrebu da osvjeţimo vaše pamćenje.
169 |

Pokretanje vašeg uzorka uzdizanja Stvarni datum aktivacije vašeg Glavnog Uzorka je originalno uspotavljen od vaše duše, i u većini sluĉajeva taj je predodreĊeni dogaĊaj bio dogovoren prije vašeg utjelovljenja. Ipak zbog sloţene interakcije slobodne volje i predodreĊenosti, taj datum moţe biti ponešto izmijenjen. Ako, nakon vaše inkarnacije na Zemlji, vi otkrijete da su duševne lekcije i iskustva puno teţa od oĉekivanih, ili zahtijevaju više vremena nego što vam je originalno dano, tada se datum aktivacije moţe odgoditi. Sa druge strane, ako je vaš duševni napredak puno brţi od oĉekivanog (to je rijetkost u današnjem svijetu), tada se datum moţe pribliţiti. Postoje brojne metode kojima se moţe ubrzati proces uzdizanja, ukljuĉujući i meditacije za aktivaciju uzdizanja od ovog kanala. Ako odaberete ukljuĉiti se u pokretanje ovog procesa, kao što su meditacije, molimo vas da budete oprezni i da paţljivo slušate svoje unutarnje vodstvo. Dok većina tehnika ima ugraĊeni sistem zaštite, kao i vaša duša, moguće se prebrzo se pokrenuti i pokrenuti vaš uzorak uzdizanja prije nego što ste spremni. Naţalost postoje neke tehnike koje se uĉe po svijetu koje prebrzo prebacuju duše u uzorak uzdizanja. Ono što se obiĉno dogodi ako se duša kreće prebrzo je da se sporiji dijelovi Sebstva pobune i stvore bolest u tijelu ili emocijama. U nekim sluĉajevima, duša na kraju izaĊe iz tijela, što vrlo usporava proces fiziĉkog uzdizanja (barem za jedan ţivot). Sve se dogaĊa po savršenom Boţjem rasporedu. Ako razumijete tu istinu i ako uskladite svoje razliĉite aspekte sa time, tada ćete biti dobro. Oni koji pokušavaju i poţuruju proces uzdizanja su obiĉno oni sa skrivenim strahom u sebi da nisu dovoljno dobri , ili da nisu dobri takvi kakvi jesu. Glavni uzorak se najuspješnije aktivira kada moţete potpuno prohvatiti sebe takvi kakvi jeste. Ako je vaša motivacija za uzdizanje „da pobjegnete sa ovog prljavog planeta koji nije dobar“, tada ćete vjerojatno iskusiti puno poteškoća u vašem pokušaju da idete naprijed. Ako izbjegavate i bjeţite od vaše humanosti, i mislite da je uzdizanje vaša karta za Raj, tada ćete se jako razoĉarati. Gusjenica se ne mrzi prije nego što isplete kukuljicu i kasnije izleti kao leptir. Gusjenica ne uzima droge dizajnirane da ubrzaju proces metamorfoze. Sa druge strane, gusjenica ne sjedi naokolo, depresivna, kad razmišlja o tome kako će izgubiti svoj oblik gusjenice. Prevelika navezanost na fiziĉki 3D oblik moţe biti isto toliko velika barijera kao i barijera prevelikog nestrpljenja. Jedna od stvari koja je kritiĉna za vaš duševni rast je razumijevanje razlike izmeĊu otpora ega i neprikladnosti odreĊene metode ili procesa. Na primjer, ako se ukljuĉite u vrlo moćan proces koji je dizajniran da ubrza vaš uzorak uzdizanja, i osjećate se umorno, neugodno, nemirno, to moţe biti otpor vašeg ega prema uzdizanju ili to moţe znaĉiti da ta tehnika nije prikladna za vibraciju vaše duše. Postoji nekoliko naĉina rješavanja ove situacije ako ne moţete prepoznati razliku izmeĊu otpora ega i neprikladnosti. Najjednostavniji pristup je da upitate vašu Boćju Prisutnost (vaše sebstvo 12.gustoće), da vas savjetuje kako i kada se ukljuĉiti u proces pokretanja. Moţete izmisliti signal koji će vam vaše Boţje sebstvo dati kao alarm da vam neka metoda ne odgovara. Neki ljudi koriste testiranje mišića, visak, ili rašlje. Ostali primaju zvuĉno ili osjetilno vidovite dojmove.
170 |

Ovaj kanal je pitao svoje Boţje sebstvo da ga smjesti na „optimalni put za duševni razvoj“ prije mnogo godina. On stalno nastavlja moliti da sve u ĉemu je voĊen sudjelovati bude u skladu sa njegovim „najvišim duhovnim razvojem, srećom i dobrostanjem“. Moţete pitati vaše Boţje sebstvo da vas usmjeri na odreĊene uĉitelje i uĉenja koja će vam omogućiti najsretnije i najuĉinkovitije iskustvo uzdizanja. Ako to traţite na dnevnoj bazi za vrijeme meditacije, otkrit ćete da gotovo uvijek, bilo koja negativnost koju doţivite oko odreĊene metode ili procesa aktivacije uzdizanja, će nastati zbog otpora ega a ne zbog neprikladnosti. Ako prijeĊete preko otpora ega (što smo objasnili u poglavlju o psihologiji), tada ćete sve više i više ĉuti istinski glas vaše duše i biti će vam puno lakše znati što je prikladno za vas a što ne. DogaĊaji koji se zbivaju na vašem planetu će sluţiti kao ubrzanje aktivacije vašeg uzorka uzdizanja. Kada se precesijsko poravanje sloţi u svoju poziciju, mutacije uzrokovane EM izljevima će biti integrirane u vaš DNA i pokrenuti će mnoge kljuĉeve i kodove, ukljuĉujući i glavni uzorak ako još nije pokrenut do tada. Većina vas koja ĉita ovu knjigu je već aktiviralo osnovni uzorak. Dodatne aktivacije će tek doći. Vaše stanice će nastaviti mutirati, istovremeno sa sve više skalarnih EM pulseva koji ulaze u Zemlju. Konaĉno ćete primjetiti da ste prestali stariti i da niste bolesni. Imat ćete više energije i biti će vam potrebno manje sna. Privlaĉiti će vas manje koliĉine visoko kvalitetne hrane. Aktivnosti u kojima ste do sada uţivali će vam postati neprivlaĉne, dok će druge stvari privlaĉiti vašu pozornost. Nije vaţno koliko je staro vaše fiziĉko tijelo.Ĉak i ako ste u 70 -tim ili 80-tim, još uvijek se moţete fiziĉki uzdići, ako je to ţelja vaše duše. Nećete svi koji ste u boleţljivim, izumirućim tijelima htjeti proći kroz proces uskrsnuća vaše fiziĉke forme, i nećete ga htjeti zadrţati tijekom promjena, i u tom sluĉaju ćete proći kroz duhovno uzdizanje, kao što smo naveli ranije. Vidjet ćete da bilo koji izbor donesete, efekti tog izbora postat će više vidljivi kako se Zemlja uzdiţe u vibraciji. Ako ste se odluĉili napustiti Zemlju, vaša takozvana „neizljeĉiva“ bolest, vaš moţe izbaciti iz tijela puno ranije nego što ste planirali. Sa druge strane, ako ste mislili da će vam biti potrebno mnogo godina da izgledate mlaĊe i poletnije, mogli biste se i ugodno iznenaditi. Već smo objašnjavali simptome uzdizanja i Glavni uzorak u prethodnim odlomcima, pa ćemo sada prijeći na sljedeću temu. Mutacija i izumiranje vrsta Sada ćemo govoriti o mutaciji i izumiranju razliĉitih vrsta na vašem svijetu za vrijeme prijelaza sa treće na ĉetvrtu gustoću. U sljedećih 30 godina, preko ¾ vrsta koje trenutno postoje na Zemlji će vjerojatno izumrijeti. Svaki dan na vašem svijetu stotine vrsta nestane. To se moţe gledati kao tragedija sa 3D stajališta, ali i kao sa svim drugim, to je dio savršenog Boţjeg plana. U sluĉaju ţivotinjskih i ljudskih vrsta, postoje dva naĉina na koji pojedina vrsta izumre ili nestane. Jedna je kroz proces uzdizanja, što je u ovom sluĉaju duhovno
171 |

teroriste i tvrda srca. Oni će vrlo vjerojatno nadţivjeti ljudsku formu na vašem planetu. potresi. ukljuĉujući i štakore u kanalizaciji. neće biti velikih razlika zbog Zemaljskih promjena. Okoliš Postavilo se pitanje koliko bi se trebali brinuti za svoj okoliš. ali na duţi rok. dragi Kreatori. To je istina za vaše sobno bilje. Rijeke. Imate otrovne kemikalije u vašoj hrani. gdje duše ili duhovi ţivotinja idu na drugo carstvo. Mnoge ljudske duše sakupljaju karmu kao rezultat patnje koje su nanjeli ţivotinjama. to je dobra i ĉasna stvar.uzdizanje. destruktivne faze kroz koje prolaze mnoge ţivotinje se mogu smanjiti ako se ljudi poĉnu više brinuti o okolišu i ako se suzdrţe od zagaĊivanja zraka. da je sve u Boţjoj kreaciji sveto. Promjene u okolišu Kao što znate vaš svijet je bio teško zagaĊen sve od vaše industrijske revolucije. Takve duše moţda odaberu reinkarnaciju na svijetu gdje mogu pomagati ţivotinjama kao naĉin da uravnoteţe svoju karmu. kao što je abnormalno zagrijavanje ekosistema koji više ne podrţava odreĊenu skupinu vrsta. zraku i vodi. Druga metoda je kroz destruktivnu eliminaciju. Iako i nije konaĉno loša stvar da neke vrste izumru. i nastavlja biti još više zagaĊen svaki dan. nego kao znak poštovanja prema prirodi uskladite se sa svime što vas okruţuje. kao i za vas. tada je to razina koja će se manifestirati na vanjskom svijetu. ljubavi i brige. 172 | . vode i zemlje. i druge takozvane „prirodne“ Zemaljske promjene su rezultat Zemljine ţelje da se vrati u ravnoteţu. kao i u unutarnjem. Mnoge klimatske promjene. Ako uloţite većinu svoje energije u odreĊenu gustoću ili razinu vibracije. a od ĉega kod odvratite pozornost nestaje. Vaš stav pun ljubavi koju pokazujete prema svim razinama i dimenzijama Zemlje i svemira je vaţniji od specifiĉnih stvari koje radite kako bi izrazili svoju ljubav i suosjećanje. U tom sluĉaju duše ili duhovi ţivotinja se reinkarniraju na drugom planetu zbog toga što ovaj planet više nije gostoljubiv prema njima. pokazivanje naklonosti i poštovanja za Majku Zemlju je jedan od najbrţih naĉina uzdizanja. To vanjsko zagaĊenje je samo ogledalo koje reflektira unutarnje zagaĊenje negativnih misli i emocija koje stvaraju teret u masovnoj svjesnosti. vulkani. To znaĉi da sve ĉemu posvetite pozornost cvjeta. Da li bi trebali reciklirati? Da li morate pokušati biti „zeleni?“ Da li morate hodati „lagano“ po Zemlji? Morate razumjeti. Što se tiĉe zaštite okoliša i ţivota u skladu sa prirodom. drveća i jezera će se sami regenerirati u prikladno vrijeme. Dok ste ovdje. Vaša voljena Majka Zemlja ima svoj naĉin oĉuvanja ravnoteţe kad stvari odmaknu kontroli. Brinite se o okolišu ne toliko na naĉin da ĉuvate drveće i vode same po sebi. a vaša smetlišta su sve veća. Gustoće i kvalitete koje ţelite razviti u sebi će trebati primiti mnogo paţnje.

Već sad moţete vidjeti ekstreme u mnogim podruĉjima. Kao i u svim zemljama. Slušajte glasove vaših radikalnih poljoprivrednika. Imate mnogo plodne zemlje na platoima iznad morske razine i trebat ćete se osloniti na njih u godinama koje dolaze za rast vaših usjeva. Aboridgini trebaju prigrliti svoje zvjezdano nasljeĊe. Zbog toga što postoji mnogo informacija o promjenama klime i okoliša. Suprotno tome. Uvozite mnogo tehnologije i hrane iz inozemstva. Oni razumiju duh zemlje i kako ţivjeti u ravnoteţi s njom. oni od vas koje nazivaju „svemirskim kadetima“ moraju se povremeno spustiti na Zemlju – tj. Ona će vas voditi u ispravnoj prehrani i ţivotnom stilu koji će odgovarati promjenama. Većina vašeg kontinenta je nenaseljena ili vrlo rijetko naseljena i priroda je svugdje oko vas. prizemljiti se. Što se tiĉe promjena i kako će one utjecati na vašu zemlju. dok su druge preplavljene kišom. Ona predstavlja onaj dio vašeg bića koji vas hrani i odrţava na ţivotu. dok će se druga mjesta zagrijavati. Te grupe u Australiji koje su povezane sa Majkom Zemljom. Slušajte svih vaših 6 niţih tijela. Kasnije ćemo ponovno proći neke teme o okolišu. Morat ćete postati malo više samo-dostatni u godinama koje dolaze. i vaţno je da hranite i odrţavate svoje fiziĉko tijelo dok se priprema za uzdizanje.Oceanske struje će se takoĊer mijenjati. Bili ste u velikim sušama i mnogo vaših rijeka je presušilo. ĉak i ako ţivite u gradovima. Podruĉja sa umjerenom klimom će postati hladnija. To će se nastaviti. ne samo zbog toga što je to zdravije. već sad moţete vidjeti velike ekstreme u vašoj klimi. će biti esencijalni dio vaše transformacije i uzdizanja. nego zato što se time koristi manje prirodnih izvora. bez uništavanja hranjivih tvari. kao i svoju liniju predaka na Zemlji. Istovremeno. Duše koje su privuĉene ţivotom na ovom kontinentu imaju veće razumijevanje prirodnog svijeta od većine duša na drugim dijelovima planeta. nećemo provesti puno vremena na ovoj temi. geografske i klimatske promjene Australija Ova zemlja koju zovete Australija. kada ćemo raspravljati o raznim drugim predmetima koji su vaţni. bilo je i intenzivnih ciklona. Ispod smo naveli osnovni pregled promjena za koje vidimo da se dogaĊaju u zraku. Vaše razumijevanje Majke Zemlje je esencijalno za vaše uzdizanje. ali ne toliko kao na sjevernoj h emisferi. kao što su Aboridgini. Neke zemlje imaju velike suše. morat ćete promijeniti svoju prehranu sa mesno orijentirane na više vegetarijansku prehranu. Morat ćete nauĉiti kako koristiti vašu zemlju za razliĉite svrhe. vodi i zemlji na svakom velikom kontinentu Zemlje. Vaţno je da imate i Zemaljsku i kozmiĉnu mudrost. Slušajte svoje tijelo. Vaše obale će malo erodirati. Ne moţete se nastaviti oslanjati na 173 | . Geološke. je takoĊer i otok i kontinent.

sa ĉestim sušama i poplavama. Vaša okolina pati zbog pogrešne upotrebe zemlje od strane vaših prefanatiĉnih voĊa. Više ne znaĉi bolje. Vi ne ţelite napraviti iste greške. ugnjetaĉkih ili indiferentnih vlada i kratkovidne vizije. Postoj i mnogo sukoba izmeĊu razliĉitih rasa. postoje grupe afriĉkih radnika svjetlosti koji se bude i istupaju sa novim idejama o tome kako preţivjeti sušu i epidemije. Nije bilo lako. Ipak. Još k tome. Sve se odvija prema savršenom Boţanskom Planu. Oni će vam dati ideje kako ćete se brinuti o sebi. Kao i u većini drţava na Zemlji. Azija Oni od vas koji ţive u Aziji će se suoĉiti sa mnogim izazovima okoliša u godinama koje dolaze. mnogi radnici svjetlosti u Aziji se bude u svojoj istinskoj misiji. i vaše sezone za uzgoj usjeva će se promjeniti. koji se utapa u svom vlastitom otpadu. Zemlja neće nastaviti podrţavati ekstravagantne ţivotne stilove. zemlja 174 | . Slušajte mudrost koja vam je dana kroz prosvjetljenu djecu. Mnogi ljudi koji ţive uz obalu će nestati. i obradive površine se smanjuju. Oni će voditi ljude prema naĉinima za rješavanje svaĊa oko zemlje i vojnih sukoba. Isto kao i u drugim dijelovima planeta. Prihvatite promjene koje se dogaĊaju u vašoj vladi i društvu. Vaši problemi su vrlo sloţeni i djelomiĉno su nastali zbog slabe raspodjele bogatstva. Unutrašnost će doţivjeti velike suše. Mnogi od vas slijede primjer zapadnih zemalja što se tiĉe napadne potrošnje i komercijalizma. To ne znaĉi da ne moţete biti imati istinsko bogatstvo i prosperitet. Vaši gradovi su vrlo zagaĊeni i imaju preveliku populaciju. Na nekim dijelovima kontinenta posjekli ste većinu svojih šuma. morate nauĉiti prepoznati utjecaj koji vaša povećana potrošnja ima na planetarnu ravnoteţu. Nekoliko mjesta u Africi je industrijalizirano i ima probleme sa zagaĊenjem koji su sliĉni sjevernoj Americi i Aziji. velika suša se širila godinu po godinu preko većine kontinenta. jer su ugnjetaĉke vlade oduzele vašu zemlju i plemenske obiĉaje. a ne veća koliĉina stvari. Mnogo vas prolazi kroz vrlo teško vrijeme. Vi ste na teţak naĉin nauĉili kako ţivjeti u skladu sa prirodom. Usprkos tome. Afrika Mnogo afriĉkih plemena su reinkarnacije Lemurijanaca i drugih k oji imaju visoko razvijene intuitivne i duhovne sposobnosti. Zaraze i poremećaji imunološkog sistema su jako rašireni u mnogo zemalja. klima će nastaviti biti sve nestabilnija. Veliko spiritualno buĊenje se dogaĊa na vašem kontinentu i nastavit će se ubrzavati u sljedećih par godina. Vaš Nil će padati i rasti u neobiĉnim uzorcima. Postoje mnogi dijelovi Azije na razini mora. Viša kvalit eta svjesnosti je rješenje. Paţljivo pogledajte zapadni svijet.daleke zemlje za vaš opstanak. U godinama koje dolaze. što će uzrokovati ozbiljnu eroziju. i ţivotni stil se na tim mjestima mora promijeniti i više uskladiti sa prirodom. i ti dijelovi će doţivjeti sve veće i veće poplave u godinama koje dolaze.

što će uvelike smanjiti poljoprivrednu proizvodnju. a i jugoistok se suši. Oneĉistili ste svoju zemlju i vodu sa mnogo otrovnih kemikalija koje su nusproizvodi vaših tvornica i komercijalnih farmi. Sjeverna Amerika Vas su dugo smatrali liderom u tehnologiji. posebno uz ono što zovete Gulf podruĉje (zaljev). Juţna Amerika Vaši problemi su sliĉni onima u Africi po tome što mnoge vaše zemlje zaostaju za sjevernom Amerikom i Azijom u tehnologiji i industriji. sa sušama usred kišne sezone i kišom usred suhe sezone. Posljednjih godina. Vaše vlade su uvelike ignorirali upozorenja vaših prosvjetljenijih znanstvenika. i pomoći će ovim zemljama u poljoprivrednoj krizi koja se brzo pribliţava. ali vaša tehnologija ima mraĉnu stranu. radnici svjetlosti SAD-a i Kanade su mnogobrojni i jaki u svojim temeljima. Unutarnji. Biti će neophodno da pronaĊete ĉišće naĉine prijevoza i to brzo. Oĉekujte da će se vrijeme u podruĉjima koja su uništena sjeĉom znatno pogoršati. Vaša istoĉna obala će doţivjeti znaĉajnu eroziju u godinama koje dodlaze. Budući da ste najveći potrošaĉi svijeta. Vlade SAD-a. Nešto više ćemo reći o tome u dijelu o ekonomiji. sa obilnim kišama koje će uzrokovati poplave uzduţ obala. Vrlo ste ovisni o Aziji da podrţi vašu obijesnu potrošnju. Vaše obale će znaĉajno erodirati. Već sada vatre divljaju preko sprţenih dijelova na zapadu svako ljeto. Ona sada poduzima drastiĉne mjere kako bi vratila tu ravnoteţu. plodni dio Kalifornije će uskoro postati zatvoreno more. vodom i preţivljavanjem. u vašim obalnim gradovima postoji ogromno zagaĊenje. Meksika i Kanade su potpuno povećeni stavu „posao kao i obiĉno“. vi takoĊer proizvodite najviše otpada i zagaĊenja sa svojim transportom na bazi petroleja.blizu mora će s vremenom biti poplavljena. Meksiko će imati još veću tropsku klimu (biti će toplije i vlaţnije na mnogim podruĉjima). i sada uvozite većinu svojih proizvoda. Biti će sve veće suše u SAD-u i Kanadi. Ipak. i sjeĉa vaših tropskih šuma je već napravila veliku štetu u ravnoteţi Majke Zemlje. Na taj naĉin će se vrlo sporo desiti neke promjene. i mnogi ljudi će migrirati u unutrašnjost u potrazi za hranom. Pozitivna strana toga je nisko zagaĊenje u unutrašnjosti. Ipak. izve zli ste većinu vaših tvornica u Aziju. Dijelovi Floride će nestati pod morem. kao i dramatiĉno zagrijavanje. Europa 175 | .

Vaša klimatska neravnoteţa se sve više pojavljuje svake godine. Imate sposobnost proizvodnje ĉiste energije već dugo vremena. Postoji nekoliko radnika svjetlosti koji ĉuvaju svjetlost u velikim gradovima. Pa je tako većina vaših tehnologija koja je stvarno korisna zatajena na vašem svijetu. i uzrokovati oštrije zime u nekim podruĉjima zbog odsustva blage Golfske struje. neće doći do tehnološkog napretka. Tehnologija U godinama koje dolaze. ono što je drţalo tehnologiju u mraku je zapravo generalna svjesnost ĉovjeĉanstva. ili ćete imati velike poteškoće. poplave i suše postaju normalne. ukljuĉujući toplija i kišovitija ljeta. posebno u istoĉnim i juţnim dijelovima kontinenta. Velika Britanija doţivljava neobiĉne vremenske uzorke. Tople oceanske struje će se uskoro promijeniti. Zemlje koje trenutno proizvode najviše hrane će biti izloţene sušama i gladi u godinama koje dolaze. u usporedbi sa kojom će sav dosadašnji tehnološki napredak izgledati blijedo. Sada ćemo raspraviti promjene u vašoj tehnologiji. Trenutaĉno rješenje je da okonĉate svoje ratove oko zemlje i nafte. koja 176 | . sve dok sadašnje sile kontrole i dominacije ne nestanu. kao i nalete hladnoće koji će biti vrlo jaki. Većina duša na Zemlji vjeruju u ideju o oskudici (stanju o kojem ćemo priĉati u našoj raspavi o ekonomiji). jer to vide kao prijetnju njihovom naĉinu ţivota (vladanju i kontroli). Već imate lijek za rak preko više od 100 godina. Ipak. i to će ubrzati propadanje imunološkog sustava kod mnogo duša. Vaši religiozni sukobi i sukobi oko zemlje su sprijeĉili većinu vas da se dovoljno pomaknete u svjesnosti kako bi sprijeĉili velike prirodne katastrofe u godinama koje dolaze. većina istinskog napretka u tehnologiji je zatajena kako bi vladajuća elita mogla zadrţati svoje postojeće sisteme na mjestu. je zapetljana u naizgled beskrajne sukobe. Bliski Istok Ova regija koja graniĉi sa Europom. nastat će velika tehnološka revolucija. Vas su sve nauĉili da ne moţete dobiti nešto iz niĉega. Valovi vrućine. Na njima je teţak posao i oni primaju puno pomoći od Galaktiĉke Konfederacije. baš je upravo to „ništa“ (u ovom sluĉaju elektromagnetska nulta zona). i da se sastanete kako bi riješili vaše probleme. Vi već imate valove vrućine kao rezultat vaše prirodne geografije. Mi predviĊamo velike poplave i nepravilnosti klime u pustinjskim dijelovima. Sve dok Internet nije postao dostupan širom svijeta. Moţete uzgajati hranu jeftino i obilno. i moţete imati dovoljno hrane da 10 puta nahranite cijeli svijet. Iako krivnja djelomiĉno leţi na vladajućoj eliti. Smještena je na glavnom meridijanu koji se proteţe od platoa Gize u Egiptu sjeverno i zapadno prema Europi. Oni ne ţele da obiĉni ljudi postanu prviše moćni. Azijom i Afrikom. Vaţn o je da razvijete odrţivu i ekološki svjesnu poljoprivrednu praksu. Imate velik stupanj zagaĊenja od proizvodnje nafte i nusproizvoda rata. Baš suprotno tome. Većina vaših zemalja je priĉno napuĉena i postoji manjak obradivih površina na više mjesta.

177 | . Promatraĉ utjeĉe na ono što promatra. Svjesnost utjeĉe na rad tehnoloških ureĊaja. Neki od vaših nuklearnih fiziĉara su već dokazali da svemir sadrţi gotovo neograniĉenu koliĉinu potencijalne energije. pa ćemo je sad ponoviti. budući da je sve Jedno. vaše EM polje utjeĉe na vaše eksperimente. To je već dokazano u vašim kvantnim eksperimentima. kako bi ureĊaji nulte toĉke mogli raditi stalno i ispravno. Kao što znate jedna strana magneta je pozitivno nabijena. Već smo objasnili ovu ideju u prvom dijelu knjige. Fizika ureĊaja koji rade na energiju nulte toĉke je prekomplicirana da je ukljuĉimo u ovoj knjizi (ona ukljuĉuje razumijevanje višestrukih varijabilnih nelinearnih vektorskih jednadţbi). posebno na one koje se bave kvantnom mehanikom i nultom toĉkom. nedostatku i ograniĉenjima. Mnogi vaši izumitelji su razvili ono što oni nazivaju „ureĊaji energije nulte toĉke“ i vrlo su uzbuĊeni zbog sposobnosti tih ureĊaja da uĊu u eteriĉno energetsko polje i proizvedu virtualno neograniĉenu energiju. Najjednostavnija analogija je ona od bi-polarnog magneta. U sljedećim poglavljima pogledat ćemo te sisteme na Zemlji i ponuditi vam naša predviĊanja (koja ne mogu biti 100% toĉna. ali će vjerojatno biti priliĉno toĉna). Vaši fiziĉari to zovu „nulta toĉka“. Ipak. dok im njihovi skeptiĉni kolege uništavaju nade kad su sazvani da svjedoĉe „ĉudu“. Sakrivanje tehnologije nulte točke Kako bi se nove tehnologije mogle masovno proizvoditi.ĉuva kljuĉ neograniĉene energije. one će stvoriti snaţno polje „prosperiteta svjesnosti“ koje će se razvijati i dovoljno promijeniti eteriĉno polje Zemlje. vaša svjesnost mora prihvatiti ideju da je moguće ţivjeti u moru neograniĉenog obilja. Kako duše evoluiraju na Zemlji i odpuštaju svoja uvjerenja o oskudici. sadašnji sistemi ekonomije i politike se moraju znaĉajno promijeniti. Uvjerenje da nešto neće raditi utjeĉe na rezultat eksperimenta. Ta ĉinjenica se lako demonstrira u laboratoriju kvantne fizike. kao što je magnet vodiĉ. a druga strana je negativno nabijena. Tehnologija nulte točke Kako bi tehnologija nulte toĉke procvala na vašem svijetu. teorija je vrlo jednostavna i sada ćemo odvojiti nešto vremena da vas posvijetlimo. Po istini. Zbog toga što ste vi elektromagnetska bića. ali se isto odnosi i na uvoĊenje novih tehnologija koje nisu dobro prihvaćene od vaših priznatih znanstvenika. promatraĉ je ono što promatra.

Samo one duše koje razumiju funkcioniranje pete i viših gustoća su spremne odgovorno i savjesno koristiti te tehnologije. 178 | . dobra bića koja imaju tu tehnologiju nisu je sposobna dijeliti u većim razmjerima sve dok ĉovjeĉanstvo ne odustane od misli straha. Kako vaše društvo evoluira u ĉetvrtu i petu gustoću. nauĉit ćete k ako putovati meĊuzvjezdanim prostorom pomoću svemirskih brodova koji se pokreću na temelju EM polja. relativno mali broj individualaca će biti zaposleno na odrţavanju i unapreĊenju efikasnosti mašina. siromaštva i separatistiĉkih drţava. tako da će mnogi ureĊaji nulte toĉke biti masovno reklamirani onima koji će biti spremni i voljni prihvatiti da virtualno neograniĉena energija postoji u svemiru i moţe biti iskorištena na Zemlji. tada će ljudi biti slobodni na razini koju su dosad jedva mogla zamisliti i vaši napredniji vizionari. U 1940-tim i 1950-tim neki vaši znanstvenici su obrnuto projektirali tehnologiju sa Zeta-Retikulusa. neki od vaših posjetioca su došli iz budućnosti.godini. Prosvijetljena društva Zemlje ĉetvrte gustoće će biti opskrbljena takvim ureĊajima. i da uĉini jednostavnijim svakodnevne poslove koji se ponavljaju. ili portale. oni stvaraju mini-crvotoĉine. kao i sa udaljenih zvijezda. Tehnologija nema druge svrhe osim te. U poglavlju 10. To je svrha tehnologije. Shvatili su da postoji obilje svega i da njihova društva reflektiraju masovnu svjesnost prosperiteta. neće više biti „oskudne“ energije. neće više postojati potreba za politiĉkom kontrolom zaliha fosilnog goriva. Ta tehnologija je djelomiĉno odgovorna za brzu evoluciju vaših kompjutera i povezanih ureĊaja. dok će većina duša jednostavno koristiti mašine za unapreĊenje svojih ţivota. Neće više biti zagaĊenja. Jednom kada usavršimo ponavljajuće zadatke odrţavanja ljudskog tijela. Ispravna upotreba tehnologije ne stvara duge radne sate sluţenja mašinama. istraţit ćemo što se zapravo dogaĊa kada imate posjetu iz budućnosti. i da. Kako vaša tehnologija evoluira. Tehnologija je stvorena da sluţi ljudskoj vrsti. Zeta svemirski brodovi koriste EM polje nulte toĉke kako bi stvorili vakuum kroz koji mogu proći njihovi brodovi višestrukim brzinama svjetlosti. i ostatka takvih gluposti. Napredniji brodovi su sposobni putovati kao kroz prostor. napada i nasilja. Većina svjetova u vašoj galaksiji je već nauĉila kako odloţiti svoje djeĉje igraĉke rata. energija Zemlje će se dovoljno promijeniti. tako i kroz vrijeme. Oni koji preţive promjene na Zemlji će shvatiti da je svemir mjesto neograniĉenog obilja na gotovo svakoj razini. Zbog tog razloga smo mi odabrali telepatsku transmisiju i kanaliziranje kao naše primarno sredstvo komunikacije na Zemlji. kroz koje prolaze njihovi brodovi. Zbog oĉitih razloga. Kako ĉovjeĉanstvo evoluira dalje u ĉetvrtu i petu gustoću.Kako se pribliţavate 2012. dobri ET-i će otvoreno dijeliti svoju tehnologiju i duše iz prosvijetljenih ET društava će slobodno dolaziti i odlaziti sa Zemlje korištenjem tog umijeća. iako bi moţda vaši kompjuterski programeri rekli drugaĉije. Tehnologija svemirskih brodova ĉetvrte i pete gustoće je već donesena na vaš svijet i koriste ju neki vaši takozvani „black ops“ programi. U osnovi.

Mi ne moţemo i nećemo dati te ureĊaje direktno ljudima sve dok se fascinacija sa ratom i vojnom nadmoći ne završi na Zemlji. Vašim voĊama se još ne moţe vjerovati u korištenju ove tehnologije za najveće dobro ĉovjeĉanstva. Usprkos gore navedenom, vaši znanstvenici su već projektirali brojne Zeta svemirske brodove koji koriste pokretaĉke sisteme EM polja poput ovog kojeg smo naveli gore. Neki od njih su bili djelomiĉno uspješni u kopiranju Zeta inţenjerstva. Na nesreću, vaša intergalaktiĉka organizacija, popularno zvana Galaktiĉka Federacija ili Konfederacija, je morala intervenirati u 5 razliĉitih sluĉajeva kako ne bi raznijeli cijeli planet sa nuklearnim oruţjem. UreĊaji nulte toĉke su sposobni nanijeti još veću štetu od vaših nuklearnih tehnologija i nećemo dozvoliti da ti ureĊaji padnu u ruke neprosvijetljenih.

Mehanika tehnologije nulte točke Kao što smo obećali, dat ćemo vam kratko objašnjenje o jednoj od aplikacija tehnologije nulte toĉke. Ako su sljedeće informacije već dostupne na vašem planetu iz drugih izvora, dozvolite nam da kratko opišemo metodu pomoću koje Zete pokreću i opskrbljuju svoja vozila. U sredini broda koji je sferiĉan ili oblikovan poput tanjura, postoji ureĊaj energije nulte toĉke koji stvara EM polje oko broda. To polje se moţe prilagoditi iz kruţnog uzorka u ekstremno eliptiĉni uzorak, u svim smjerovima ili u jednom smjeru ovisno o ţeljenom pravcu kretanja. Ta sprava stvara privremeni vakuum u vremensko/prostornom kontinuumu, koji se moţe usporediti sa povećanim pol jem nulte toĉke. U osnovi, naprava stvara umjetni portal ili zvjezdana vrata kroz koji sada brod moţe putovati. Zvjezdana vrata su zapravo prolaz prema eteriĉnim carstvima, i vakuum polja nulte toĉke „usiše“ brod, koji tada ulazi u eteriĉna carstva. Eteriĉna carstva su konstruirana na taj naĉin kako bi dozvolila brodu da se kreće što brţe od jedne toĉke u fiziĉkom svemiru do druge, na naĉin sliĉan onome kojeg bi vaši sci-fi autori nazvali „brzina iskrivljenja“. U realnosti, oni ne putuju brţe od brzine svjetlosti kroz uobiĉajen prostor, nego idu „preĉicom“ kroz eteriĉni prostor i tada se ponovno pojavljuju u fiziĉkom svemiru na ţeljenoj toĉki. Najbolja analogija je ako uzmete ravan komad papira koji predstavlja uobiĉajen prostor, i tada ga savijete tako da su suprotni krajevi blizu jedan drugome. Brod bi u tom sluĉaju skoĉio preko rascjepa izmeĊu dijelova papira. Kako se brod priprema skoĉiti nazad u uobiĉajeni svemir, polaritet ureĊaja nulte toĉke se mijenja kako bi stvorio skok prema dolje, radije nego skok na gore (u osnovi se prikapĉa na niţu frekvenciju umjesto više). To je još jednom, pojednostavljeni opis, ali vam daje neku ideju o tome kako se vrijeme i prostor
179 |

mogu prevladati. Detaljnija rasprava o tome kako pokrenuti svemirski brod izmeĊu dimenzija slijedi malo kasnije. Druge tehnologije U godinama koje dolaze na vašem planetu, doći će do napretka u medicini koji će u osnovi zaustaviti proces starenja ljudskog tijela. Dok to nije zamjena za duhovnu svjesnost i uzdizanje, to će svakako dozvoliti mno gima od vas koji prelaze u ĉetvrtu gustoću da ostanu u svojim fiziĉkim tijelima puno nakon završetka Galaktiĉke Promjene. Neki vaši znanstvenici su već uspjeli izolirati „gen starenja“. Eksperimenti koji su dizajnirani kako bi produţili ljudski ţivot će djelovati samo ako duše tih ljudi stvarno ţele biti na Zemlji duţi vremenski period. Ako je to sluĉaj, DNA se moţe izmijeniti svjesnošću i medicinskom manipulacijom. Nove tehnologije za proizvodnju hrane će biti predstavljene u samo -dostatnim duhovnim zajednicama. Novi naĉini prijevoza, bazirani na tehnologiji EM polja, će dozvoliti prijevoz materijalnih dobara svugdje po Zemlji, virtualno bez ikakvog troška i u vrlo kratkom vremenu. Sada ćemo završiti našu raspravu o promjenama koje se oĉekuju na podruĉju tehnologije. Kao što smo naveli gore, ovu temu ćemo ponoviti kasnije Sociologija Vaţno je da razumijete da u našoj raspravi pokrivamo samo osnove toga kako će Zemljine promjene utjecati na razliĉita podruĉja znanosti na koja se ljudi oslanjaju kako bi stekli svoje znanje. Zbog vaţnosti ovog materijala, kanal je organizirao naše poruke u oblik knjige i one nisu neophodno diktirane po redoslijedu kako su primljene. To se dogodilo zbog toga, što je obujam informacija prevelik da se smjesti na uredan naĉin. Primijetit ćete da ĉesto ponavljamo iste informacije na malo drugaĉiji naĉin s vremena na vrijeme. To radimo namjerno. Ako primite nekoliko razliĉitih kuteva iste stvarnosti, to je kao da gledate slona sa razliĉitih strana. S vremenom dobijete priliĉno dobru ideju o prirodi slona. Sociološki utjecaj Zemaljskih promjena je naša najveća briga i briga ostalih grupa koje trenutno pomaţu vašem svijetu. Kada ćemo detaljnije opisati ulogu razliĉitih ET i Zemaljskih grupa kasnije u tekstu, tada ćete vidjeti na što mislimo. Psihološki problem straha predodreĊuje mnogo onog što se dogaĊa u vašoj socijalnoj strukturi. Strah od promjene će posebno igrati ogromnu ulogu u tome kako će ljudi reagirati na sve brţe promjene koje se dogaĊaju na Zemlji. Vaše društvo je postavljeno tako da nagraĊuje individualne koji se ponašaju po pravilima i koji se lijepo uklapaju unutar mentaliteta zamišljene „kutije“. Mi mislimo da detaljno objašnjenje „kutije“ nije potrebno, jer ste svi već upoznati sa ograniĉenim sustavom uvjerenja i misaonim uzorcima navike.
180 |

Velika većina ljudi se zbog toga boje izaći iz ugodne kutije (ili kolosijeka)u kojoj se nalaze i ĉekati će sve dok se ne pojavi trenutna kriza, prije nego što se pokrenu. Mnogi od njih su kao jeleni zaslijepljeni ispred farova auta. Oni su paralizirani u stanju šoka, apatije ili poricanja. Mentalitet „posao kao i obiĉno“ će ubrzo doći kraju, i oni koji su investirali sav svoj ţivot da odrţe stvari onakvima kakve jesu, su oni kojima će biti najteţe nositi se sa promjenama. Vaš medijski sistem ţeli zadrţati mase u neznanju kako bi oni koji ţive u iluziji kontrole još uvijek odrţali tu iluziju. Iluzija se moţe odrţati toliko dugo sve dok mase još uvijek vjeruju da ih se moţe kontrolirati, ili tako dugo dok nemaju znanja o cijeloj strukturi kontrole i dominacije. Zbog toga takozvane „sile tame“ koje kontroliraju pribliţno 80% materijalnog bogatstva svijeta ovisne su o svjesnosti masa u neznanju. Ĉim se dovoljan broj ljudi probudi i shvati što se dogaĊa unutar strukture moći vladajuće elite, igra će se ubrzo raspasti. Najbolji i konaĉno jedini naĉin da se pobijedi iluzija kontrole izmeĊu ţrtve i krivca, je da podignete svoju svjesnost do toĉke u kojoj prenemaganje nekolicine duša koje su oĉajne odrţati kontrolu nad generalnom populacijom više nema bilo kakav mentalni ili psihološki utjecaj na vama. Postajete svjesni da vaše blagostanje dolazi iznutra i nema nikakve veze sa vanjskim zahtjevima. Fiziĉki, ĉini se kao da je potrebno vrijeme da se oslobodite kontrole, propisa i sila za koje se ĉini da kontroliraju vaš svijet. Ipak, kao što smo ranije naveli, moguće se postati psihološki nevidljiv ( i s vremenom fiziĉki nevidljivi) onima koji bi vam ţeljeli nauditi. Zbog toga je mnogo duša odabralo ostati „ispod ekrana radara“ do tog vremena kad budu uspješno integrirale svoje vlastite psihološke probleme i kada će biti sigurne da više neće davati svoju moć, javno ili tajno, nikome i niĉemu izvan sebe. Drugim rijeĉima, snaga i prisutnost Kreatora će se konaĉno manifestirati dovoljno jako kroz radnike svjetlosti na Zemlji što će automatski stvoriti imunitet prema negativnosti vladajuće elite. Time ne kaţemo da bi trebali ignorirati propise kontrolirajućih i vladajućih snaga. Vaţno je ostati svjestan njihovih aktivnosti i stanja svjesnosti, dok prepoznajete laţnu prirodu njihovog sistema uvjerenja. Ako ćete izbjegavati suoĉiti se sa njima, time ćete samo povećati iluziju, jer je izbjegavanje oblik straha, i strah pripada onima koji su već izgubljeni u zagrljaju ega. Kako se Zemlja bude nastavila kretati prema višim frekvencijama, ĉlanovi vladajuće elite koji su ukljuĉeni u moć, kontrolu i dominaciju, teško će odrţati svoju prisutnost na vašem svijetu. To se dogaĊa zbog toga što vibracije povezane sa ţeljom za moći i egoistiĉnom dominacijom imaju vrlo nisku frekvenciju, i ta frekvencija neće biti u skladu sa novom frekvencijom Zemlje. Veliki postotak sadašnjih vlasti će iskusiti pad imunološkog sistema, u sljedećih
181 |

nekoliko godina. Neki od njih će „vidjeti svjetlost“ i promijeniti se, i usmjeriti se na put holistiĉkog iscjeljivanja i ispaštanja za poĉinjene grijehe. Drugi će poludijeti, u kliniĉkom smislu te rijeĉi i završiti na putu samo-uništenja. Neki će moţda povući druge dolje zajedno sa sobom. Svi ste vi vidjeli simboliku ovaca koje padaju sa stijene u provaliju zajedno sa svojim voĊom. Mi predviĊamo da će mali ali znaĉajan broj duša odabrati taj naĉin odlaska sa Zemaljske razine. Bilo da odmarširaju u rat ili prihvate da im se neki kancerogeni implantat ugradi u tijelo kako bi ih „ĉuvao sigurnima“, ili budu prevareni da jedu neki otrovni dodatak hrani, metoda odlaska biti će nevaţna. Oblik njihovog fiziĉkog nestanka je nevaţan, a vaţnija je odluka da iziĊu sa Zemaljske razine i motivacija iza te odluke. Konaĉno, podmetanje ne postoji u Boţjoj Kreaciji, ali u niţim razinama se ĉini kao da je podmetanje ţivotna realnost. Duše koje naprave loš izbor će se reinkarnirati na svjetovima koji su pogodniji za brzo i efikasno uĉenje lekcija. Oni neće doţivjeti neuspjeh, jer je neuspjeh samo iluzija, nego će samo odgoditi svoje buĊenje. Sada ćemo posvetiti malo vremena gledanju razliĉitih naĉina na koje vaše društvo ostaje u poricanju promjena na Zemlji koje se već javljaju i koje će se ubrzati u godinama koje dolaze. Kao što znate, vaši mediji su pod kontrolom nekoliko ogromnih konglomerata koji zauzvrat kontroliraju mnoge industrije koje oglašavaju (tj. podrţavaju) same medije. Industrije koje oglašavaju imaju razliĉite proizvode i usluge koje nude javnosti (ili njihovim dijelovima). Kako vi drţala svoj profit maksimalnim, i svoje hijerarhijske strukture netaknutima, oni ovise o stalno-povećavajućem broju potrošaĉa njihovih proizvoda i usluga. Zbog toga, oni podrţavaju one vijesti koje potiĉu ideju „posao kao i obiĉno“. Kako bi natjerali ljude da kupuju sve više stvari, morate im stvoriti utisak da će ekonomija i socijalna struktura sve više rasti i napredovati. Populacija u panici, ili ona populacija koja prolazi drastiĉne promjene, stvara znaĉajne promjene u kupnji i potrošaĉkim navikama. Na primjer, da svi na Zemlji shvate kakav je utjecaj ishrane govedinom na zdravlje i okolinu, potrošnja tog proizvoda bi drastiĉno pala (iako bi dio populacije jednostavno rekao, „U redu, to me ubija i to ubija planet. Kome je stalo?“). Zbog toga, industrija govedine će financirati one medije koji ignoriraju te ĉinjenice i reklamiraju govedinu kao siguran, zdrav proizvod, dobar za okolinu. Većina onog što dolazi u vijesti u vašim dnevnim medijima, je puno bliţe „info reklamama“, dijelovima namijenjenim informiranju o razliĉitim proizvodima i uslugama. Ako na to dodate još i propagandu vaše vlade, i selektivnu distribuciju povijesnih podataka, tada dobijete populaciju koja ţivi u neznanju sa vrlo uskim vidikom stvarnosti. Na svaku „vijest“ koja se odobri za distribuciju, postoje stotine
182 |

Radna etika Još jedan vaţan aspekt kojim se mase drţe u neznanju je povezan sa radnom etikom. Naţalost. a jedan od tih sistema su financijske i bankarske institucije. zadnji put u 1700. bilo koja priĉa koja je previše kritiĉna prema vladi ili industriji se obiĉno blokira od izdavanja u velikom tisku. ali vrijeme koje je potrebno posvetiti vašim dnevnim zadacima kako bi odrţali vaš fiziĉku formu zdravom i sigurnom. i zaraditi što više profita za vašeg poslodavca ili stranku.drugih vijesti koje se smatraju nevaţnima za propagiranje u medijima. gdje ih se hrani sa sistemom uvjerenja koji su stvoreni da ih se drţi u strahu od ljutog i osvetljivog Boga. Oni koji su na strani svjetlosti koriste informacije kako bi pomogli ĉovjeĉanstvu da se probudi. i postavljaju sisteme ekonomije i vlade koji su dizajnirani kako bi zarobili ljude.-tim pod onim što vi zovete „Bavarski Iluminati“. morate provesti većinu svog budnog vremena kao mali zaposleni dabar. u vrijeme „mistiĉnog svećenstva“ i puno puta su se pojavljivali u povijesti. Iluminati Iluminati su organizacija koja je osnovana prije nekoliko tisuća Zemaljskih godina. postojali su i svijetli i tamni ĉlanovi koji su postali dio organizacija. sljedeći naredbe vašeg nadreĊenog. U većini zemalja na Zemlji. ĉiji je simbol pĉelinja košnica. rezultira s time da veliki dio populacije troši gotovo svo svoje vrijeme na zaraĊivanje i trošenje novca. U tjednu rade dugo kako bi zaradili svoj „dnevni kruh“ a vikendom idu u shoping centre da potroše novce koje su zaradili na odjeću. tako da moţete proizvesti što je više proizvoda i usluga moguće. i u sadašnjosti takoĊer postoje i svijetli i tamni ĉlanove te organizacije. Drugim rijeĉima. 183 | . Radna etika. Neke od drugih struktura ukljuĉuju vaše vlade i vojne organizacije. Ĉak postoji i drţava u SAD-u. nije ni pribliţno toliko dugo kao kod prosjeĉnog ĉovjeka. Pribliţno 80% do 90% duša ukljuĉenih u te institucije su primarno mraĉne duše. U svećenstvima ili ono što sada zovete „tajnim društvima“. Neke duše koje su uhvaćene u taj vrtuljak zaraĊivanja/trošenja stanu na jedan sat tjedno da idu u crkvu. što znaĉi da primjenjuju zakone i principe koji su dizajnirani suprotno od Boţjih principa. Oni na strani tame pomaţu zarobiti ĉovjeĉanstvo. u kombinaciji sa potrošaĉkim mentalitetom (koji uvijek treba više i više stvari i nikad nije zadovoljan). većina duša koje su ukljuĉene u sadašnje Illuminate su na mraĉnoj strani. Vaţno je razviti svoje kreativne vještine i sposobnosti. oni koriste razliĉite institucije vašeg modernog svijeta kako bi postigli svoje ciljeve. elektroniku i razliĉite zatupljujuće ureĊaje za zabavu. Vaša radna etika nalaţe da kako bi bili produktivan ĉlan društva.

osiguravajuća društva.godine. banke. Mnoge industrije će nestati. Sa nekoliko iznimaka. Ako su police u trgovini prazne jer su usjevi ispod mora. Organizirajte teĉajeve u javnim i privatnim školama o tome što znaĉi biti ljudsko biće. ovdje vam nudimo dvije metode: 1 Zapoĉnite masivni program stvarne edukacije. To oĉito nije elokventan naĉin buĊenja ljudi. kao što su masivne serije Zemaljskih promjena koje izbace ljude iz njihove potrošaĉke otupjelosti. i to je najvjerojatniji scenarij u sadašnjosti. ako jednostavno olakšava razmjenu dobara i usluga. povećana vibracijska frekvencija će 184 | . ali koliko njih stvarno razumiju što se zapravo dogaĊa? Koliko mnogo ljudi stvarno ţeli razumjeti? Sociološka rješenja Kako bi se postigla veća promjena u društvu. Uĉite ljude da razmišljaju za sebe (kritiĉno razmišljanje). kao što je većina vas svjesna. ili djeluju kao posrednici u ego raspravama izmeĊu duša koje pokušavaju dominirati i kontrolirati jedna drugu. sakupljaju karmu kao rezultat uzimanja neproporcionalnog dijela energije u odnosu na ono što daju zauzvrat. Reorganizirajte vaše prioritete tako da stavite edukaciju i otvoreni um kao imperative. tada cijela šarada dolazi do vrištećeg zastoja. Ekonomija Kako Zemlja nastavi sa svojom evolucijom. Monetarni sistemi većine razvijenih drţava na Zemlji se temelje na onom što se naziva „odreĊeni teĉaj“ ili teĉaj baziran na vjeri ljudi u njihovu vladu i bankaski sistem. misaoni oblici i ţelje radnika svjetlosti će se povećati. Neke ustanove ukljuĉujući odvjetniĉke firme. To nas dovodi do ekonomskog dijela naše poruke. Ovaj kanal je jednom spomenuo da GUBITNIK u borbi teške kategorije koja traje nekoliko minuta zaradi više novaca nego što uĉitelj zaradi cijeli ţivot. Bankarski sistem sam po sebi nije loš ni zao. Postavite društvo na takav naĉin da su uĉitelji cijenjeni i plaćeni po doprinosu kojeg naprave u društvu. Druga alternativa je: 2 Stvorite situaciju u kojoj su se ljudi prisiljeni mijenjati. i sa povećanjem njenih vibracijskih frekvencija. zajedno sa onima koje ovise o strahu i kontroli kako bi se odrţale. Ipak. Te kompanije. ali moţe biti vrlo efikasan. posebno one koje ovise o odrţavanju iluzije moći i kontrole. multinacionalne korporacije i druge organizacije. Kao š to smo detaljno opisali u dijelu o psihologiji.Da li je onda ĉudno da većina duša na Zemlji ima malo ili ništa znanja o nadolazećim promjenama na Zemlji? Malo ih je ĉulo za Mayanski kalendar i za proroĉanstva iz 2012. ili banke nemaju novaca. te industri je ovise o nesreći drugih. Socijalna struktura svijeta za vrijeme promjena na Zemlji će proći apsolutnu transformaciju. centralne banke su pod utjecajem entiteta ĉija je primarna ţelja odrţati poziciju moći na raĉun radniĉke klase. brokeri dionica i hipoteka. će se jako izmijeniti ili potpuno eliminirati.

banka preuzme duţnikovu imovinu (koja ima stvarnu vrijednost).automatski dovesti na površinu svjesnosti sve što se dosada potiskivalo. koji tada plaćaju kamate na kredit. Vladajuća elita je kontrolirala monetarne sisteme vašeg svijeta tisućama godina. Mnogo korumpiranih sistema na vašem svijetu će izići na svjetlo na sliĉan naĉin. u kojem se novac štampa i raspodjeljuje na takav naĉin da se prividna imovina banaka za mjenjuje sa stvarnom imovinom.IzmeĊu 75 i 80 posto duša vašeg svijeta neće odabrati prijelaz na ĉetvrtu gustoću zajedno sa 185 | . Nadolazeća medicinska kriza Najveći utjecaj na vaše ekonomske sisteme imat će ĉinjenica da će razina bolesti na vašem planetu drastiĉno porasti u sljedećih nekoliko godina. a nekih od njih ste već svjesni. Isto tako ćemo ukratko istaknuti. Za vrijeme takozvanog Rimskog carstva. intenzivno proĉišćavanje. ukljuĉujući i efekte precesijskog poravnanja i Galaktiĉke promjene na svjesnost bankara i njihove sheme zaraĊivanja novaca. taj drzak oblik kontrole je zamijenjen sa malo lakšim. te koncentriranjem te imovine u rukama nekoliko individualaca. kao kuće. porezi su bili primarni sistem. U vašem sadašnjem tehnološkom okruţenju. Postoji nekoliko ĉimbenika o kojima ćemo sada raspravljati . iako se metodologija promijenila od ranih civilizacija. zatajivalo i poricalo. Jedan od tih sistema je vaše gospodarstvo. Neke duše će biti sposobne podnijeti to brzo. Nećemo ulaziti u velike detalje o prirodi vašeg ekonomskog sistema jer te informacije moţete dobiti iz drugih izvora. da će se broj prirodnih i ljudski uzrokovanih katastrofa na svijetu znatno povećati na mehanizmima ekonomije. zemlja. usjevi itd. Tako je banka dobila nešto za ništa. što uzrokuje pad „vrijednosti“ papirnatog novca (kao da bi nešto mogli oduzeti od nule). i većini ĉovjeĉanstva će biti vrlo bolno suoĉiti se sa tim „demonima“ u sebi. imate sistem koji se zove bankarstvo „djelomiĉne rezerve“. Vladini poreznici bi išli od vrata do vrata i ĉesto uzimali do 90% imovine ljudi. Mi ćemo ipak navesti neke scenarije koji će se dogaĊati u godinama koje slijede. Ti scenariji se temelje na nekoliko energetskih uzoraka. dok će druge biti nespremne i neće se moći nositi sa proĉišćenjem koje je neophodno za uzdizanje. Kada duţnik nije sposoban platiti (ĉesto zbog inflacije uzrokovane samim sistemom frakcionalne rezerve). Kao što je navedeno u mnogim alternativnim ekonomskim knjigama. Banke štampaju i tada posuĊuju tu prividnu imovinu (papirnati novac)duţnicima. Kamate se spajaju. ali i podmuklijim sredstvima izvlaĉenja imovine od obiĉnih ljudi. što znaĉi da se papir mijenja za stvari koje imaju pravu vrijednost u vašem svijetu. i vlasnici banke su prikupili prihode sa stvarnom vrijednosti u zamjenu za neugodnost korištenja nekoliko printera i distribucije nekoliko komada papira.

Rezultat te borbe izmeĊu tijela i duše (zapravo izmeĊu tijela i uma. U 3D terminima. jer će biti manjak kvalificiranih ljudi koji mogu obavljati svakodnevne zadatke. Velika većina bolesti nastati će zbog ţelje duše da napusti ovaj planet kako promjene budu dolazile. što će dodatno utjecati na porast zaraznih bolesti. takvom oruţju neće biti dozvoljeno veće širenje iznad odreĊene toĉke. Većina tih duša neće samo zaspati i više se ne probuditi. uglavnom dolazi od proizvoda na bazi petroleja. mrtva tijela će se sakupljati na ulicama i uz obale rijeka. veliki teret će biti stavljen na medicinski sistem vašeg svijeta. većina vaše moderne civilizacije bi stala. Energetska kriza Vaš moderni svijet je vrlo ovisan o takozvanim „fosilnim gorivima“. U nekim zemljama. Povećani broj bolesnika će onemogućiti neke poslove i vladine agencije. to će se manifestirati kao povećan broj alergija. oslabljujućih virusa. i druge bolesti okoliša. TakoĊer postoji i odreĊeno biološko oruţje koje je pušteno. kao i dugoroĉnih karcinoma.majkom Zemljom. jer se duša ne bori)će biti mnogo bolesnih ljudi koji će postati ovisni o medicinskom sistemu za njihovu njegu. Takozvane „egzotiĉne bakterije“ će se pojaviti. plijesan. nafta. ili knjiga na kojemu je materijal isprintan. Bolnice će biti pune i prenatrpane. Ako 186 | . Njihovi sistemi preţivljavanja će popustiti i pokušati će odrţati funkcije njihovih tijela. kemijskih reakcija. koje su zapravo samo hibridni virusi i bakterije koje mogu ući u oslabljeni imunološki sistem ljudi. ĉak i ako njihove duše ţele završiti posao ovog ţivota i preseliti se u drugi svijet. osjetljivosti na bakterije. Ako bi sav petrolej vašeg svijeta nestao. Kako će sve više ljudi umirati i razbolijevati se. Većina njih još uvijek vjeruje da ţele preţivjeti. ali kao što smo spomenuli prije. Kompjuter koji koristite da ĉitate ovaj materijal. tisuće ljudi neće moći platiti medicinske raĉune što će stvoriti daljnje odgode unutar kreditnih sistema. To su uglavnom izvori goriva stvoreni na temelju fosilizacije organske tvari još iz vremena dinosaura. U zemljama gdje vlada subvencionira medicinsku brigu. gljivice. u roku od nekoliko tjedana. Zemlje u kojima vlada ne financira medicinsku brigu. srĉanih i plućnih bolesti. a najpoznatiji od tih je petrolej tj. financijske bilance tih vlada će znatno pasti.

ako se taj uzorak nastavi. vodit će se velike politiĉke. Zbog toga će 90% usjeva tog podruĉja biti uništeno. OdreĊeni prirodni mehanizmi će se pokrenuti i Zemlja će provoditi velike izmjene kako bi se vratila na idealnu temperaturu. more će preplaviti ovo podruĉje. jer će doći do oskudice hrane. Prirodni resursi koji nestaju Zapravo je blagoslov. Velik izljev EM energije moţe uzrokovati dramatiĉno povećanje temperature Zemlje. jer je to velik izvor zagaĊenja na Zemlji. Sa vremenom. Temperatura sunca nema tako velik utjecaj na Zemlju. 187 | . Sve veći dio prihoda ljudi biti će utrošen na sakupljanje oskudnih zaliha hrane i vode. Unutar vrlo kratkog vremena. nego što moţe nastati zbog povećanja koliĉine ugljiĉnog dioksida. kao što imaju EM nestabilnosti. Istovremeno. To znaĉi da ćete imati velike toplinske valove i suše u nekim podruĉjima. Kako će vaše zalihe nafte nestajati. Iako ima neke istine u ovoj izjavi. koja uzgaja ¼ hrane za potrošnju cijele Amerike. Sve o naftnoj politici moţete proĉitati na policama vaše omiljene knjiţare. Druge zemlje isto tako imaju sliĉne poljoprivredne regije koje im donose hranu. glavni problem će biti da većina ljudi neće imati dovoljno novaca da prehrani svoje obitelji. Kako je ova rasprava o Zemljinoj klimi povezana sa ekonomijom? To je vrlo jednostavno. Trenutni efekt te katastrofe će biti porast cijena hrane. njena prirodna tendencija će ţeljeti stvoriti ravnoteţu. tada će se zalihe roba i usluga smanjiti i cijene će drastiĉno porasti. otkrit ćete da je sve direktno ili indirektno povezano sa proizvodima na bazi petroleja. Imate struĉnjake koji propovijedaju o utjecajima globalnog zatopljenja. U SAD-u imate drţavu Kaliforniju. Trenutni uĉinci solarnih oluja (kad se vaše sunce pomakne u EM nultu zonu)će biti isušivanje i zagrijavanje većine Zemljine površine.pogledate okolo po svojoj kući ili na vašem poslu. valovi vrućine i suše će pogoršati manjak svjeţe vode na vaše svijetu (a da ne spominjemo topljenje gleĉera i leda). kojeg ste pripisali povećanom utjecaju ugljiĉnog dioksida na vašem svijetu. i uzrokovati miješanje slatke i slane vode (malo je vjerojatno da će vaše brane riješiti taj problem). Većina ove odreĊene regije je unutar 6 metara iznad ra zine mora. mnogo znaĉajnija promjena u vašoj klimi će nastati zbog utjecaja Galaktiĉke promjene. a u meĊuvremenu. Ako imate sve manje i manje obradive zemlje za uzgoj usjeva. Razine mora svugdje po svijetu znaĉajno rastu. nastat će stvarni manjak hrane za gotovo sve. Većina vaših dosadašnjih ratova se vodila oko nafte (nakon religije). vojne i ekonomske borbe oko „oskudnih“ izvora. dok se će istovremeno pojaviti i ledeno doba na nekim mjestima kao ravnoteţa. Kad se temperatura Zemlje poveća. ili će je biti teţe izvlaĉiti iz zemlje. to što ostajete bez nafte.

Moţete poĉeti tako da pojednostavite svoj ţivot na taj naĉin da trebate manje resursa kako bi odrţavali svoj ţivot. mlijeĉnih proizvoda). ekonomske akcije koje se očekuju u nadolazećim godinama Ta proroĉanstva sadrţe velike koliĉine grešaka. ali će se svi oni odvijati oko prirodnih i ljudski uvjetovanih ciklusa promjene. Osnovat ćete vaše vlastite vlade. vjerojatno prije 2012. voĊe će pokušati stvoriti jedinstvenu valutu koja će zamijeniti mnoge individualne valute koje se danas koriste u razliĉitim zemljama. Razlozi te financijske krize biti će mnogi. Te zajednice će biti sigurno utoĉište. kako bi odrţali svoju moć i zaštitili se od efekata oskudnih izvora. kao i sve specifiĉne prognoze zbog fluktuacije ljudske slobodne volje. U odreĊenoj toĉki vašeg uzdizanj a potpuno ćete eliminirati unos hrane i piti ćete samo vodu. Malo je vjerojatno da će mnogo vas doseći tu razinu prije pada svjetskih ekonomskih sistema. vjerojatno ćete smanjiti i unos svih ţivotinjskih proizvoda. Iluminati i druge organizacije kontrole će vjerojatno ugraditi niz mjera u sljedećim godinama na vašem svijetu. i postati ono što se zove „vegan“. Ipak. i proizvoditi vlastitu energiju na bazi sunca.Prethodno smo istaknuli. Konaĉno ćete otkriti da je samo malena koliĉina visoko hranjivih namirnica dovoljna da odrţite tijelo zdravim. Kako bi dobili maksimalnu kontrolu nad populacijom. smanjena dostupnost hrane i vode doprinijet će slabljenju imunološkog sistema. prirodno ćete trošiti sve manje Zemljinih resursa. pa ćete ţivjeti „od zraka“. vjetra i EM izvora snage. Zbog toga će biti neophodno stvoriti samo -dostatne duhovne zajednice o kojima ovaj kanal priĉa.godine. Kasnije vam i voda više neće biti neophodna. jer proizvodnja te hrane troši mnogo prirodnih resursa. Oni od vas koji ţele ostati sa Zemljom tako da uĊete u stanje ĉetvrte ili pete gustoće. Kada se vaše svjetlosno tijelo potpuno aktivira. Velika većina zemalja na svijetu će uskoro ući u veliku financijsku krizu. Moţete poĉeti sa smanjenim unosom mesnih namirnica (govedine. vaţno je da smanjite svoju ovisnost o stvarima ovoga svijeta. Ispod ćemo 188 | . Ona su samo vodiĉi i najvjerojatniji scenariji koji će se dogaĊati sa naše toĉke stajališta izvan velova vašeg svijeta. tada ćete ţivjeti od direktne eteriĉne energije i ĉak vam ni kisik više neće biti potreban. Kada podignete svoju vibraciju. za koji vidimo da će biti glavni faktor odlaska 3D ljudi. Kako nastavljate podizati vašu vibraciju. da ne vidimo da će većina ljudi nestati zbog gladi ili ţeĊi. crpiti svoju vodu. To će biti odgovor na financijsku krizu individualnih vlada. što će zapravo biti visoka vijeća prosvijetljenih svjetova. tamo ćete uzgajati svoju hranu. svinjetine.

navesti razloge (o kojima smo priĉali na prethodnim stranicama) zbog kojih će većina drţava postati insolventna: 1 Ogromni trošak brige za bolesne. ukljuĉujući ulje. teret postavljen na ekonomiju bit će ogroman. Mnogi od njih će poludjeti i poĉet će se meĊusobno boriti u oĉajnom pokušaju da zadrţe kontrolu. U svakom sluĉaju ţivot će postati teţi dušama te provincije ili zemlje i centralne banke (i organizacije koje ih kontroliraju) će moći nastaviti sakupljati svoju moć i kontrolu. Centralne banke tada imaju izbor. svijet će ovisiti o fosilnim gorivima. Kako će imunitet ljudi opadati. Sve dok se energetski izvori sunca. Sa smanjenjem zaliha hrane i vode. 3 Trošak hrane i vode. Ekonomski sistemi svijeta su bili u gotovo direktnoj opoziciji prema prirodnim zakonima otkada su stvoreni. komuniza m. ili neki drugi „-zam“. broj ljudi kojima će biti potrebna medicinska briga će dramatiĉno porasti. Već to moţete vidjeti kod nekih vladara. ti vladari se neće moći nositi sa povišenim frekvencijama. Sve dok vladajuća elita ţeli kontrolirati radniĉku klasu. Iako već na svijetu postoji tehnologija kojom se svijet moţe 10 puta nahraniti. Kada zemlje postanu nesposobne brinuti se za svoje ljude (to se već dogaĊa u nekim dijelovima svijeta). ili s vremenom. Mogu oprostiti dug. kako se energije Zemlje poĉnu ubrzavati. ali njihova bolest dolazi iznutra i slijedit će ih u njihova skrovišta. oni koji drţe kontrolu nad tim tehnologijama. energija i novac će se trošiti na sakupljanje izvora hrane i vode. Još neko vrijeme moć i kontrola elitnih vladara će nastaviti rasti. Oni će se pokušati sakriti u podzemnim skloništima i udaljiti se od društva. 2 Trošak sakupljanja energije. vjetra i EM polja potpuno ne razviju i prošire. i radniĉku klasu. Banke takoĊer mogu pokušati oduzeti zemlju i imovinu te zemlje i provinc ije i postaviti privremenu vladu (diktaturu ili reţim lutaka). imat će sve više neispunjenih obaveza i kredita prema centralnim bankama. bez obzira da li se taj sistem zove kapitalizam. Oni će propisati daljnje sisteme kontrole u oĉajnom pokušaju da zadrţe svoju iluziju moći. tada ćete imati neuravnoteţene ekonomske sisteme. Biti će preskupo graditi nuklearne reaktore kao alternative. što u osnovi znaĉi smanjenje vrijednosti valute (moţete slijediti taj proces stvaranja lihvarskog novca korak po korak i vidjet ćete kako se odvija proces devaluacije). o ĉemu ćemo raspravljati u poglavlju o politici. Najvjerojatnije će pribjeći vojnom nasilju i ratu. Bez obzira da li ţivite u zemlji koja osigurava besplatnu medicinsku brigu. plin i ugljen. Ti sistemi su specijalno dizajnirani da stvore klasu kontrole ili vladajuću elitu. Vaš rjeĉnik definira ekonomiju kao „rasporeĊivanje oskudnih 189 | . Duhovna perspektiva ekonomije Svemir je prirodno obilan. neće je se tako lako odreći. Njihov imunološki sustav će poĉeti otkazivati.

Kasnije u ovom ţivotu. ali to nije rješenje za problem neravnoteţe. nego samo primjećujemo da ti sistemi više neće funkcionirati kada svijet promijeni svoju vibraciju. nastavlja zato što koji „imaju“ ne ţele dijeliti i boje se dijeliti svoje bogatstvo sa onima koji „nemaju“. Zbog toga zajmodavac sakuplja karmu a zajmoprimac sakuplja obrnutu karmu. Upotrebom tehnologija koje smo naveli ranije. tada imate ono što neki vaši uĉitelji zovu „krotki će naseliti Zemlju“.resursa“. Kada plaćate kamate na kamate kamata glavnog kredita. kao manifestacija kolektivnog uvjerenja. Ne zadrţava ništa od nikoga. Nestašica se. Kad ţrtva i krivac izmjene uloge (kako bi uravnoteţili svoju karmu). Ĉesto se dogaĊa da zloĉinci (vladajuća klasa) i ţrtve (radniĉka klasa) mijenjaju mjesto u razliĉitim ţivotima kako bi njihova duša dobila oba iskustva dok pokušava razumjeti cijeli spektar ţivota na Zemlji. vaša ekonomija se temelji na laţi. one će prirodno biti jedna drugoj na usluzi. To moţe biti privlaĉno trenutnoj radniĉkoj klasi. Neće biti potrebe za prisilom ili uvjeravanjem od strane propovjednika i takozvanih „Boţjih ljudi“. na Zemlji one odreĊuju rezultat duševne lekcije.unutarnje i vanjsko. Riječ o NESARI 190 | . „Sunce sije na pravednike i nepravedne. elitni vladari će postati radniĉka klasa. a radnici će postati vladajuća klasa. Morate razumjeti da mi ne osuĊujemo naĉin na koji se stvari odvijaju na vašem svijetu. Svako ljudsko biće koje ostane na Zemlji iskusiti će veliko obilje. Kako duše porastu u svojoj duhovnoj svjesnosti. Ipak ljudska bića (i duše u svemiru) koje inzistiraju na suprotstavljanju Boţanskim principima će doţivjeti posljedice ţivota izvan ravnoteţe sa prirodnim tokom Kreacije. Budući da resursi zapravo nisu oskudni. Dok je karma i obrnuta karma nevaţna na višim razinama. neće biti manifestacije oskudice ili nedostatka. Oni koji ostanu na Zemlji će ostaviti te glupe ego igrice i koncentrirati se na evoluciju i rast duše. napreduje i širi Sebe beskonaĉno. i zbog toga neće biti potrebe za onima koji „imaju“ ili „nemaju“. Kreator sve prirodno stvara. ili u nekom budućem ţivotu. tada zajmodavcu plaćate daleko više nego što bi energetska ravnoteţa zahtijevala. a tko ih krši. Već sada moţete vidjeti da su vaši ekonomski sistemi na rubu propasti zbog strukture duga koji je svojstven unutar bankovnog sistema većine zemalja. Vladajuća elita stvara ono što se obiĉno zove „karma“ i radniĉka klasa stvara ono što se zove „obrnuta karma“.“ Kreator ne sudi tko se drţi univerzalnih zakona. Oni koji nemaju obiĉno se u toj svojoj situaciji smatraju ţrtvama. Oni koji nastave igrati uloge imat će prilike nastaviti s njima na drugim planetima koji su spremni da ih smjeste.

primila kanalizirane poruke koje su predlagale da ako oni promoviraju prijedlog meĊu obiĉnim ljudima. mi ne vjerujemo da je ikada postojala bilo kakva namjera vladine agencije da distribuira tolike koliĉine novca obiĉnim ljudima. Ta obećanja su navodno ukljuĉivala davanje velike svote novca obiĉnim ljudima – nekoliko milijuna dolara po osobi ili tako nešto. ali izgleda da neke pristalice „novog doba“ i dalje obećavaju da će vlada isplatiti milijune dolara obiĉnim ljudima. to nam ne daje nikakav poseban kredibilitet osim predanosti prema istini. Zakonodavstvo je bilo ubijeno u pod-odboru (mi vjerujemo da prijedlog nije ni imao šanse da bude izglasan potpunim vladinim tijelom SAD-a).Ovaj kanal nas je zamolio da priĉamo o jednom od ekonomskih programa koji se trenutno reklamira na vašem svijetu. umjesto da je koncentrirano u rukama nekoliko bogatih individualaca (vladajuća elita).ili tako nešto. u odnosu na vašu Zemaljsku razinu. Nakon obustave prijedloga. Postoji mnogo duša (pribliţno 75% do 80% od onih na Zemlji) koje još uvijek djeluju pod svjesnosti „odvajanja“. oni koji su odgovorni za tu ideju su ili vrlo naivni u tome kako vladajuća elita djeluje na Zemlji. Budući da nismo proĉitali detalje prijedloga (i ne ţelimo to napraviti jer nije vaţno za našu misiju). Iako mi vibriramo na vrlo visokoj frekvenciji. ili namjerno krivo usmjeruju duše Zemlje za svoju osobnu korist (ego). nešto kao „Nacionalna ekonomska sigurnost i postupak reforme“ ili „Nacionalni ekonomski sigurnosni postupak za obnovu Amerike“) je uveden u SAD-u od ĉlanova vladajućeg politiĉkog tijela u pribliţno 2000. Dragi Kreatori. Ĉini se da je ta grupa duša koji su se nazivali Dove. Kad energetski gledamo ovu grupu koja sama sebe naziva Dove. dopustite nam da ponovimo nešto od onog što smo rekli ranije.godini. Ideja koja se ovdje pojavljuje je da bi se bogatstvo ove odreĊene nacije (SAD) trebalo podjednako raspodijeliti izmeĊu obiĉnih ljudi. što znaĉi da ili igraju ulogu ţrtve i vjeruju u 191 | . Postojali su elementi programa koji su osiguravali sredstva za one ispod linije siromaštva prema financijskim struĉnjacima i statistiĉkim odjelima. grupa pre-revnih. Sa energetskog stajališta. Dok postoji dobrobit od ove ideje. zbog uĉestalosti ovog sistema. ĉini se da su neki od njih altruisti dok su drugi uhvaćeni u poroke ega. new age ljudi (to je termin ovog kanala. a ne naš). ukljuĉujući i naše su samo gledišta. Sjetite se da sva gledišta. i neko od onih koji je promiĉu istinski ţele vidjeti svakog pojedinca uzdignutog na visoki standard ţivota na Zemlji. Ipak. mi zapravo ne znamo da li je tako nešto bilo reĉeno. je nastavila promovirati prijedlog. ĉak i ako on nije dobio podršku od vlade. vlada će ispuniti obećanja koja su obećana za vrijeme prve legislacije. Mi se obiĉno ne bavimo sa specifiĉnim projektima. Zbog toga vam samo nudimo naš stav i ne trebate uzeti ovo kao bilo ĉije evanĊelje. dodat ćemo naše opaske. Vaš program zvan NESARA (mi ĉak nismo sigurni što ova kratica znaĉi.

To su dakako potrebe viĊene iz njihovog ega i temelje se na identifikaciji sa fiziĉkom formom. Mi ponovno kaţemo da je razumijevanje takozvanih „sila tame“ presudno za razumijevanje vašeg Sebstva. u ovom sluĉaju znaĉi puštanje svjetla u mraĉne dijelove vašeg ega. manje za tebe“. u razliĉitim svjetovima od kojih se sastoje više razine. i nemaju nikakvu namjeru predati svoje bogatstvo koje bi grupa altruista podijelila obiĉnim ljudima. moţete toĉno predvidjeti generalne trendove i aktivnosti sila tame. prije nego što se prosvijetljena ekonomija ustali u razvijenim drţavama na Zemlji. Jednom kad dobijete razumijevanje. Većina ljudi je radila cijeli ţivot da steknu prividnu kontrolu koju imaju danas. Taj koncept je nametnut od sila tame kako bi oni mogli kontrolirati planete kao što je vaša. Vjerojatno će mnogo nakon 2015.godine. ovisno o njihovoj percepciji. ili su ĉlanovi vladajuće elite ĉiji primarni fokus je ostati na vlasti. ĉak i ako ţivite meĊu onima koji u njih vjeruju. Mi razumijemo vašu ţelju da doţivite prosvjetljeni ekonomski sistem na Zemlji. Vi se budite dok oni još 192 | . Razumijevanje. tada je moguće predvidjeti akcije tame i planirati u skladu s time. Sa više perspektive dio vašeg Sebstva ostaje u tami i to će biti tako sve dok sve duše ne doĊu do Svjetla. Vaši prosvjetljeni pomagaĉi sa viših razina vas mole da odmah odustanete od tih iluzija. postoji istina u tome da se stvorenja moraju natjecati i koristiti svoj instinkt kako bi preţivjeli. Na niţim gustoćama prirodnog svijeta. jer ih duboko razumijete – kako djeluju i zašto. Svjesnost vašeg svijeta je još uvijek pregusta da bi mogla prihvatiti ideje viših istina i primijeniti ih kroz svoje vlade. ali to nije moguće sve dok maknete sve psihološke barijere i pretvaranja vaše vlastite svjesnosti. dobrovoljno ili nedobrovoljno. Mi dijelimo to isto mišljenje sa vama. Samo se otprilike 20% svemira sastoji od grupa koje vjeruju u ideje „više za mene. Kao ĉiste i sjajne ekstenzije Kreatora. ali vi koji ste stvoreni na sliku i priliku Boga ne trebate vjerovati u te stvari osim ako se na poistovjećujete sa niţim gustoćama. ne razumiju sile tame i naţalost neki od vas nisu koristili svoju razboritost kada ste istraţivali tvrdnje grupe Dove i ostalih grupa sa sliĉnom svjesnosti. ekonomski sistemi su ili prosvjetljeni ili ne postoje jer su nevaţni u svijetu koji zna da je svemir pun beskrajnog obilja. Ono što kaţemo je da na većini svjetova u ovom svemiru ne postoje oni koji „imaju“ i „nemaju“. itd. Kao što znate.nedostatak i oskudnost i time su voĊeni onima ĉija primarna ţelja je kontrolirati i manipulirati drugima kako bi ispunili svoje „sebiĉne“ potrebe. One duše koje obećavaju velike svote novaca obiĉnim ljudima. Samo mali postotak njih je otvoreno za ideju dijeljenja svojeg bogatstva. Većina tih duša planira otići sa Zemlje za vrijeme promjena.

Moţda će neki od vaših marljivijih ĉlanova ĉovjeĉanstva stvoriti novu valutu i dovoljno vas će se uskladiti sa tim novim ekonomskim sistemom da se dobije zamah koji će kasnije prevladati stari sistem. nego da vam pomognemo shvatiti veliĉinu onog protiv ĉega se borite. prosvjetljeni ekonomski sistem će biti potreban. ali je strpljenje neophodno. Kada se promjene smire (negdje iza 2030. a kako bi se uspjelo u tome. jer drugaĉije ne moţe biti. bez ikakvog stvarnog truda. ali što se ignoriralo zbog masovnog poricanja od strane politiĉara i ljudi koje bi oni trebali predstavljati. ukljuĉujući i iluziju da će tamne sile samo magiĉno nestati i doći na svijetli. baziran na principima istine. takozvani „odabrani“ voĊe imaju vrlo malo zajedniĉkog sa vodstvom ljudi. Rješenje je. Mnogi politiĉki skandali će iznijeti na svjetlo ono što je već postojalo dugo vremena. To će biti vrijedno doĉekati. To nije tako. Većina vas će doţivjeti dan kada će se obilje svemira manifestirati na Zemlji. Njeţno i polako će se i oni probuditi. koji funkcioniraju izvan proraĉunske kontrole odabranih stranaka. istina će svakako pobijediti. Oni samo rade svoj posao. i dobivaju svoja usmjerenja od konglomerata sa posebnim interesima. Ipak. Oni takoĊer nisu direktno dio iluzije o kontroli.uvijek spavaju. ne da vas obeshrabrimo ili razoĉaramo. za to će trebati vremena. U tom smislu. paţnja će se usmjeriti na obnovu i izgraĊivanje svijeta. ova knjiga (i druge poput nje) će vam pomoći da osvijestite zadatke pred vama. Oni su samo lutke vladajuće elite. U meĊuvremenu. koji se uglavnom sastoji od toga da ih se ponovno odabere. Dodali smo ovaj govor o NESARI. Do tada se morate suzdrţati od vjerovanja u iluzije. Mi. kao i uvijek. na vašom i našom pomoći. lobista i „crnih operativaca“. Sa nekoliko manjih iznimaka. Politika Mnoge vaše zemlje imaju redovite izbore i vi ste pod iluzijom da vi stvarate vodstvo koje predstavlja vaše vrijednosti i ideale. Zemljine promjene će uskoro biti u centru zbivanja i većina duša će biti usmjerena na ispunjenje svojih odabira koji su odluĉili za vrijeme promjene. Jedna Neograniĉena Stvarnost. da individualci unutar politiĉkog sistema razviju veću svjesnost o prirodi duše. Većina odabranih voĊa nema pojma o tome tko kontrolira društvo. Kao i u razliĉitim društvenim sistemima. i od ĉestog propitivanja što zapravo rade. politiĉka struktura će se poĉeti lomiti kada se Zemlja pribliţi zenitu promjena. manipulaciji i dominaciji društva. znajući da uistinu postoji samo Jedan Bog. Moţda je teško vjeţbati strpljivost. vaši vodiĉi na višim razinama ćemo vam rado ponuditi našu pomoć na bilo koji naĉin. sa kratkim periodom oko 2015). i da shvate da ih nijedan autoritet neće spasiti od njih 193 | . Sada ćemo se usmjeriti na politiĉki proces.

ĉak će preskoĉiti obiĉne formalnosti meĊunarodnog zakona u korist nemilosrdnog osvajanja. Danas. Kao što su vaši uĉitelji stalno govorili. koja se sastoji od malog broja individualaca i organizacija koji donose odluke koje utjeĉu na većinu svijeta. koje zauzvrat stvaraju prosvijetljenu politiku i procedure. će pribjeći nasilju i drugim ludostima. Specifična politička i vojna predviđanja Kao što smo naveli mnogo puta prije. gdje će radniĉka klasa jednostavno prestati podrţavati elitu. ili se neće ţeljeti ponašati prema pravilima igara vladajuće elite. ĉesto zvane Iluminati. vladari će uĉiniti sve što je u njihovoj moći da dobiju kontrolu nad nestajućim resursima. Kako se svijet više pribliţava ĉetvrtoj gustoći. To je jedini naĉin na koji se politiĉka struktura Zemlje moţe promijeniti na bolje. vlade svijeta su uglavnom p od kontrolom vladajuće elite. Kada postanu još više oĉajni. Prosvjetljeni individualci stvaraju prosvijetljene grupe. Mnogi individualci koji se boje. Velika većina je zaslijepljena sa iluzijom moći i kontrole.samih. ali mogu vidjeti da planet gubi lako iskoristive resurse i da dolazi do klimatske promjene. Vaša socijalna i politiĉka struktura će se vjerojatno potpuno slomiti prije nego što se ponovo izgradi. i tako će tamni dijelovi Iluminata koji ovise o anonimnosti i koji se skrivaju od svjetla javnosti. Neki operativci Iluminata su usmjerili svoje „crne fondove“ u planove koji su dizajnirani da ih se zaštiti za vrijeme promjena na Zemlji. moţe doći do drugog perioda revolucije. Neki od njih mogu stvoriti svoju vlastitu policiju. U drţavi ovog kanala (SAD). Moţda prestanu plaćati poreze. zahtijeva veliku tajnost i poricanja kako bi se odrţala. Jednom kad svjetlost zasja u tami. većini voĊa će postati sve teţe odrţavati tu iluziju kontrole. Neki od prosvjetljenijih ĉlanova vladajuće elite su svjesni da promjena dolazi. u uzaludnom pokušaju da zaštite ono za što misle d a je njihovo. samo 10% njihovih ĉlanova još uvijek podrţava tu originalnu svrhu. Zapoĉeti će ratove iskljuĉivo zbog kontrole naftnih polja i svjeţe vode. Oni moţda razumiju ili ne razumiju duhovni aspekt promjene. Vjerojatno će se pozivati na izvanredne zakone (takoĊer znane kao 194 | . tama nestaje. biti otkriveni takvi kakvi jesu – kao grupa izgubljenih duša koja se uporno drţi iluzija. Ta iluzija. promjena poĉinje unutar svakoga od vas. U meĊuvremenu. Oni su izgradili velike podzemne tunele i skladišta i ĉak grade i podzemne gradove kako bi imali kontrolu nad svojim ĉlanovima za vrijeme kataklizme na Zemlji. kao i ostale. Razvrgnuti će sistem kontrole i ravnoteţe koje su postavile mnoge vlade kako bi jednoliko raspodijelile moć u sistemu. Originalna svrha Iluminata je bila da prosvijetle srca i umove duhovnih traţitelja. Moţda će postojati poduţi period kaosa i konfuzije kako stare strukture budu padale. Moţda će formirati svoje vlastite sisteme valuta i prestati trgovati sa nametnutim novcem.

Ipak. i sve više ljudi će odlaziti iz vojske. Kako se izvori nafte i drugih resursa budu smanjivali. a neki će umirati od poremećaja imunološkog sustava. Mrtvi će se sakupljati sa povećanim brojem 195 | . a preostali resursi biti će konzumirani laganijom brzinom. Mnogi vojnici će biti bolesni (od kemijskih otrova kao što je uran. Razliĉite vlade biti će prisiljene ići u rat. Pojava Nove Zemlje Sa vremenom će populacija na Zemlji poĉeti opadati. klimatskih promjena ili bolesti.ali njihovi pokušaji pokretanja tog oruţja neće biti uspješ ni. drugi će biti obeshrabreni. Svjetski vojni sistemi su većinom pod kontrolom Iluminata. To će se dogoditi uz velike koliĉine otpora. razliĉiti crni operativci će preuzeti situaciju. kemijskog i elektromagnetskog oruţja. sve dok dovoljno ljudi na Zemlji to ne shvati. rat će ubrzati raspadanje 3D svijeta. ali jedna stvar koja će im još uvijek trebati kako bi se rat nastavio su vojnici. Oni će se pokušati okrenuti egzotiĉnom oruţju koje zahtijeva manje ljudske radne snage. Postoji samo odreĊeni broj kvalificiranih vojnika koji se mogu boriti u ratovima Iluminata. a da se nitko ne pojavi?“ To će se na kraju i dogoditi. ali u stvarnosti. Neke duše vjeruju da će im rat donijeti ono što ţele (plijen njihovih takozvanih neprijatelja). zbog ratova. ipak je vjerojatno da će doći do trećeg svjetskog rata. Iako se rat moţe sprijeĉiti ako se dovoljno duša probudi dovoljno brzo. bjesnit će ratovi. Galaktiĉka konfederacija i ostale ne planetarne organizacije će uskoĉiti kako bi sprijeĉili upotrebu nuklearnog. Konaĉno će se vojne organizacije podijeliti i usitniti kao rezultat neprekidnog rata i razoĉaranja meĊu vojnicima. i ravnoteţa se će ponovno uspostaviti. Znajući da ne mogu jednostavno stisnuti gumb i istrijebiti svoje neprijatelje. Nekoliko njihovih nadreĊenih će se takoĊer zapitati nad tom nepromjenjivom situacijom i poĉeti će rasti duhovno. Netko je na vašem svijetu jednom rekao. ratnici u foteljama će biti prisiljeni uvoditi ljude koji su obiĉno premladi ili prestari da se bore. Operativci Iluminata koriste umnu kontrolu i druge tehnike propagande kako bi uvjerili ljude da postoji stvarni neprijatelj koji se treba savladati. sa svojim gotovo neograniĉenim sredstvima. Oĉekuje se da će velika podruĉja planeta biti nenastanjiva mnogo godina.vojne zakone) kako bi nametnuli te zakone. u obliku straha i uvjerenja u odvojenost. Zapravo. ali će se uporaba obiĉnog oruţja nastaviti . sve više ratova će izbijati zbog pokušaja kontrole nad zalihama. pod maskom zaštite ljudi. Većina gradova na morskoj razini biti će uništena. Oceani će se dići i izbrisati će obale. Zbog nedostatka novca i materijalnih resursa za legalni nastavak izgradnje vojske. Neki će se duhovno probuditi i pitati se zbog ĉega se uopće bore. pravila i procedure za koje oni smatraju da su neophodni da odrţe svoju poziciju u druš tvu. „Što bi se dogodilo da doĊe do rata. jedini neprijatelj postoji unutar vaše svjesnosti.

Neko vrijeme. samo-dostatne duhovne zajednice će cvjetati i napredovati. Ali ipak. Kako odašilju pozitivne vibracije. i njihov ego će se pokušati umiješati.bolesti imunološkog sustava. Imate više pomoći nego što ste imali ikada do sad. Rastite. Kako bi vam pomogli da razumijete ulogu koje te duše imaju u vrijeme promjena. Imate našu pomoć i pomoć cijele Galaktiĉke Konfederacije. Lutajuće grupe vojnika i pljaĉkaša će doslovno proći pored mirnih sela. U meĊuvremenu. Poglavlje 10 Uloga Zemljinih pomagača tijekom promjena Kao dio sedmog i osmog Božjeg Odreda. Zemlja prima mnogo pomoći iz svih dijelova svemira. Sljedeće grupe imaju utjecaj na vašu Zemlju: 196 | . evoluirajte. Krenite iz centra vašeg bića. ako se ţelite osloboditi iluzija ovoga svijeta. mi ćemo ih podijeliti u različite kategorije. Oni koji slušaju unutarnji Boţji glas će biti voĊeni na mjesta na Zemlji koja su sigurna. Da citiramo ovaj kanal. Iako će biti još uvijek fiziĉki vidljivi mogućim napadaĉima. Radnici svjetlosti će biti zaštićeni na mnogo naĉina. Neko vrijeme. Suše i poplave će natjerati ostatak populacije na migraciju u potrazi za hranom i vodom. govorit ćemo o pomagaĉima i njihovoj ulozi u transformaciji Zemlje. njihova visoka vibracija će ih uĉiniti psihološki nevidljivima. Oni će biti voĊeni kako postaviti prosvijetljenu vladu koja nije sliĉna umirućim sistemima u nesigurnim dijelovima svijeta. i operativci Iluminata će ih ili ignorirati ili ih neće moći pronaći. i velika mudrost će izići sa njihovih sastanaka. prosvjetljeni će „ispasti iz polja radara“. Nema nikakvog drugog naĉina. vojske. Sve duše će biti poštovane i cijenjene. ali sa vremenom će one formirati jaku meĊunarodnu mreţu svjetlosti. prolazit će mnoge izazove. Naš savjet vama koji ĉitate ove poruke je isti kao što je i oduvijek bio. zajednice će biti izolirane od ostatka svijeta. U sljedećem poglavlju. Susrest će se sa drugima koji primaju sliĉne vizije. njihova vijeća biti će sastavljena od najmudrijih i najboljih. vlade. ZagaĊenje od rata će pretvoriti velika podruĉja zemlje u kemijska smetlišta. Poĉivajte u Boţjoj svjesnosti. bez da ih uopće primijete. i širite vašu svjesnost o Neograniĉenoj Ljubavi i Suosjećanju unutar vašeg Sebstva.

Bogovi Kreatori. Razlog za tako mali broj bi trebao biti očit. elementali tj. Potrudit ćemo se predvidjeti vrste njihove aktivnosti do 2012. Naša rasprava se odvija krajem 2007. i početkom 2008. Samo mali broj njih može podnijeti vašu atmosferu i gravitaciju. i politika neuplitanja Kao što smo naveli u poglavlju 4. Još manji broj njih mogu provesti odreĎeno vrijeme na Zemlji. Kao prvo. ili sa vama dijele vaš zračni prostor) 2 Astralni entiteti. napredni ET-i) sa nebeskih i Božanskih razina 7 Ostali entiteti visoke gustoće koji pomažu tiho. uključujući ET-je u astralnoj formi (nisu jednaki entitetima koji se mogu mijenjati) 3 Eterični entiteti. uključujući avatare i neke yogije) 5 Walk-ins tj. mjenjači duša (stalni kanali. relativno je mali broj ET -a koji su prisutni meĎu ljudima. anĎeli prirode i božanstva) 4 Entiteti više gustoće koji su privremeno smješteni u ovoj dimenziji (bića koja su snizila svoju vibraciju kako bi se pojavila u ljudskoj formi. ponekad sa namjerom da pomognu. ono ne bi bilo potpuno bez rasprave o onima koji ometaju. Iako ovo poglavlje ima naslov „Pomagači“. uključujući bića sa četvrte i pete gustoće i duhovi Zemlje (vile. bez da su ljudi svjesni toga 8 Buduće verzije vas samih i drugih ljudi. Ovo može biti dodatak poglavlju 4. ET-i koji su prisutni meĎu ljudima. 1 Fizički ET-i koji su povezani sa Zemljom u sadašnjosti Ove informacije stalno nadograĎuju oni ljudi koji su posvećeni praćenju i istraživanju ET prisutnosti na i oko Zemlje. na temelju komunikacije koju imamo sa nekim od tih grupa i našeg razumijevanja njihovih namjera. bez padanja u vibraciji ili razbolijevanja od zagaĎenja koje je prisutno posvuda. pa će naš izvještaj vjerojatno biti samo potvrda onog što već znate.godine. ali sa specifičnim informacijama u vezi promjena na Zemlji. 197 | . koji se vraćaju unatrag u vremenu kako bi vam pomogli Kategorije 1 i 2 gore navedene uključuju entitete koji nisu sasvim u skladu sa Božjim principima. Započet ćemo sa dodatnim podacima o ET -ima koji su prisutni u fizičkoj formi na ili oko vaše Zemlje. ali bez razumijevanja ljudske slobodne volje koja je neophodna kako bi se istinski moglo pomoći. samo nekoliko vrsta se može uklopiti bez da netko posumnja. parcijalne ili potpune zamjene duša) 6 Entiteti viših gustoće koji se telepatski javljaju kroz kanale na Zemlji (anĎeli. uzvišeni majstori.godine.1 Fizički ET-i sa ostalih zvjezdanih sistema (bića koja su sišla sa svemirskih brodova i hodaju meĎu vama.

Većina tih rasa nema u srcima vaše najbolje interese. Samo nekoliko njih bi priznalo izvor tih ideja. da nabrojimo neke od njih. To znači da se ET-i ne mogu samo tako spustiti gdje god hoće. Raniji filmovi koji su uglavnom prikazivali borbe sa divljim ET-ima (obično sa Marsa)su zamijenjeni sa više eklektičnim pogledom na svemir. ako bi im znali porijeklo. ta autorizacija dolazi zajedno sa pravilima i uputama. ili čak i ubiju i seciraju ET-je.vanzemaljac“. „Zvjezdani čovjek“ i „Zvjezdane staze“. postoje sile na vašem svijetu koje nisu prijateljski naklonjene prema drugim oblicima života. Stvari nisu toliko jednostavne. Sigurno je da mnogo njihovih vizija dolazi iz njihove vlastite Božje prisutnosti. Neki se čine prijateljski izvana. čak i nama. „Bliski susreti treće vrste“. sve ispred nacionalne televizije. Većina onih koji su fizički sletjeli i nalaze se sa vama na Zemlji. kao što je dokumentirano ispod). Iako postoji Božji Odred koji autorizira pomoć izvan Zemlje. Sve što trebate napraviti je pogledati masu vaših SF filmova da vidite kako se um čovječanstva ponaša prema ET-ima. ET-i odmetnici Postoji nekoliko rasa ET-a koji nisu slijedili naredbe “odozgora“ i interveniraju na način koji nije odobren. izaĎu iz broda i rukuju se sa vašim predsjednicima i premijerima. postoje neke jake paralele sa onim što se stvarno dogaĎa u svemiru. tako da je došlo do nekog napretka. čak i da mi mislimo da bi to imalo neku korist. To je zapravno naš najveći izazov kada se bavimo sa ljudima i drugim sličnim životnim oblicima. je povezan sa politikom neuplitanja koja je još uvijek na snazi na svim osim na najekstremnijim razinama. ili su spontana reakcija njihove mašte. Većini vas je očito da je veliki broj ideja koje su predstavljene u SF programima su nastale na bazi stvarnih dogaĎaja u svemiru. Nikome od ET -a nije dozvoljeno otvoreno se pojaviti ispred vaših televizijskih kamera. Direktna intervencija je ograničena na neutraliziranje odreĎenog oružja masovnog uništenja i održavanje balansa i funkcije EM mreže vašeg planeta. Najočitiji razlog zašto se ET-i nisu javno pokazali na vašem svijetu.Neki vaši ljudi se naivno pitaju zašto se ET -i jednostavno ne spuste ispred vaših zgrada vlade. To bi vrlo vjerojatno utjecalo na vašu evoluciju duše. ali ipak. ali imaju skriveni motiv da ukradu tehnologiju ET-a. Kao što znate. i pokazati se domorocima različitih svjetova sa fanfarama i lupanjem u prsa. (Istina je da su se neke grupe već umiješale. da očekuju od ET-a da riješe sve probleme čovječanstva. ili još gore. ne žele biti otkriveni jer imaju skrivene namjere dizajnirane kako bi preuzeli planet ili vas 198 | . Viši umovi vaših filmskih i televizijskih producenata su plodno tlo za primanje telepatskih prijenosa od različitih ET-a. Istina je da se u nekoliko zadnjih godina pojavio malo prosvjetljeniji žanr SF filmova uključujući „ET. To je neobično slično sa stvarnom politikom neuplitanja. U vašoj televizijskoj seriji „Zvjezdane staze“ postoji nešto što se zove „glavna zapovijed“. Kompliciranost slobodne volje je jako zamršena.

To je čin nesebične žrtve u tom smislu što većina rasa zaboravi svoju svrhu i misiju jednom kad stignu na Zemlju u obliku ljudskih tijela. Puno problema na Zemlji potječe od činjenice da su „nepoželjni“ našli svoje sigurno utočište na Zemlji. Postoje neke malo bolje ET grupe koje čuvaju nebo oko Zemlje kako bi je spasili od osvajača. Zvjezdane rase na Zemlji 199 | . nisu postojala ograničenja u tome tko se smije inkarnirati na Zemlji. Velika većina ET-a koji žele pomoći Zemlji odaberu proći kroz inkarnacijski proces tako da iz prve ruke mogu razumjeti ono kroz što vi prolazite. tko onda intervenira? Oni se ne žele pojaviti u javnosti. jer znaju da vas ima više od njih. Iako ta „straža“ može pomoći u nekim situacijama. Mi ne kažemo da svi ET -ji koji dolaze ovdje dolaze u strahu. Ako „dobrima“ nije dozvoljeno da interveniraju. To je jedan od razloga zašto postoji toliko rasa na vašoj Zemlji. ali jedino u okviru zaštite crnih operativaca u svjetskim vladama i vojskama. Oni ne izgledaju dovoljno ljudski da bi se mogli uklopiti meĎu ljude.godine. Neke od rasa su ovdje kako bi pomogli čovječanstvu i jednostavno nisu baš previše mudri oko toga kako da to naprave. uglavnom sa Oriona i Siriusa. oni gledaju na druge rase kao na neprijatelje (njihova svjesnost straha se širi gdje god se pojave). Od 1940. bilo je izmeĎu 16 000 i 23 000 ET -ja u fizičkoj formi meĎu vama. Oni ili crpe zemljine resurse. Zemlja je istinski talionica galaksije. i nije odbila nikog tko se poželio inkarnirati ovdje – sve do sada. ali njih je relativno lako uočiti jer su njihove crte lica i stas drugačiji od vašeg. Postoje neke rase koje jednostavno ne razumiju politiku ne-miješanja ili opravdavaju svoj dolazak zbog toga što su na „putu Mesije“. ili u nekim ekstremnim slučajevima da im postanete hrana.zarobili zbog svojih sebičnih razloga. Razmislite malo o tome. i iskreno. Sve donedavno. oni ipak krše politiku neuključivanja. prate napredak čovječanstva sa namjerom da preuzmu kontrolu nad svijetom nakon što se uništite. Većina fizičkih posjetioca ipak imaju svoj vlastiti program. kako bi vi obavljali fizičke poslove za njih ili da sudjelujete u programima razmnožavanja. ili imaju na pameti još zlobniji plan zarobljavanja. ali mi vas uvjeravamo da su takve grupe u ekstremnoj manjini i nije im dozvoljeno da opstanu na vašem svijetu. bez obzira da li su ljudske ili ne. Nekoliko njih je jednostavno radoznalo i proučavaju ljude izbliza. ili na tajnim i udaljenim mjestima vašeg planeta. ali oni su u manjini. Mali broj Zeta Retikulinsa i hibridnih Drakosa je takoĎer hodalo Zemljom u svojoj originalnoj formi u to vrijeme. ali Zemlja ima politiku otvorenih vrata. Postoji puno senzacionalnog tiska u vezi onih ET-a koji bi sakupljali ljude za hranu. Nekoliko Plejadanaca sa četvrte gustoće je takoĎer stiglo. Proces raĎanja je prilično traumatičan za većinu duša. Najnoviji Odredi su promijenili ta pravila (objašnjeno u poglavlju 2). Mnogi drugi planeti u vašoj okolici su nepovoljni za odmetničke i „lijene“ duše.

drugi su uspješno stvorili hibride kroz razmnožavanje sa ljudima. na Zemlji. neće moći doći na Zemlju. što znači da su iskusili više života na drugim svjetovima prije nego što su došli na Zemlju. U osnovi su svi ET-i jer ste potekli od duša na sedmoj gustoći puno prije nego što ste došli na Zemlju.Sada postoji preko 22 zvjezdane rase koje se inkarniraju na Zemlji. jer je postojalo nekoliko podgrupa Zeta. ali je rijetko naći duše koje su provele sav svoj napredak kroz različite živote isključivo na Zemlji. To je djelomično točno.-tih i polako je opadao od tada. duše su se izmjenjivale izmeĎu Zemlje i drugih svjetova. Kao što smo ranije naveli. pa možda ove informacije treba povremeno ispraviti. U nekim slučajevima. Ako imate puno originalne Plejadanske DNA. Najnovije informacije o Zeta Reticulinsima Postoje najnovije informacije koje predpostavljaju da Zeta Reticulinsi tipa 1 (sa kratkim alabasterskim bijelim tijelima. Zete 200 | . ili prijenosom Zeta sperme u ljudske žene. postojat će ograničenja oko toga tko se smije inkarnirati na Zemlji. brojevi su se samo malo izmijenili. Neki od vas su se više identificirali sa Zemljom od drugih. a nešto je dostupno iz drugih izvora. postojali su brojni projekti razmnožavanja od 1940. Ipak ćemo vam dati izvještaj napretka različitih ET grupa koje posjećuju Zemlju i opisat ćemo kako najbolje možemo. Nećemo raspravljati o povijesti ET intervencija na Zemlji. Sada. Ovaj kanal vas može uputiti na preporučenu listu knjiga. U prošloj knjizi ovog kanala. njihove namjere u godinama koje slijede. Dok su neki od njih produžili svoj opstanak kroz ekstrakt DNA. Jednom kad Zemlja dosegne četvrtu vibraciju. Vrhunac toga je bio 1970. i nogama. zbog atrofiranih organa muških i ženskih Zeta. u svojoj povijesti. Velika većina inkarniranih duša ima mješavinu nekoliko zvjezdanih sistema u svojoj DNA. tada se smatrate „originalnom rasom“. Isto kao i vi. i tamnim bademastim očima) su uglavnom dovršili svoju misiju na Zemlji i vraćaju se u svoje originalne svjetove. velikim okruglim glavama i velikim bademastim očima) i Zeta Retikulinsi tipa 2 (često zvani Sivi sa kratkim vretenastim rukama. Mnogi od vas koji čitate ovo ste nekoć bili ET -i koji su se inkarnirali u ljudsku formu. Otkad je ta knjiga objavljena. koji su se uspješno križali sa ljudima i izvukli su neophodne DNA kodove kako bi produžili svoju vrstu. svjetlo sivom pjegastom kožom. Ponešto od tih informacija je dostupno u poglavlju 3 i 4. ima manje Zeta Reticulinsa. To znači da rase koje još uvijek vibriraju na 3D. Oni će se inkarnirati na drugim 3D planetima. Te duše koje su proživjele većinu svojih života na drugim svjetovima i relativno su nove na Zemlji se često zovu „zvjezdano sjeme“. velikim izduženim glavama. i mogu se predomisliti. i oni imaju slobodnu volju. na primjer. samo duše koje vibriraju na četvrtoj gustoći će moći dobiti ljudsko tijelo (ili svjetlosno tije lo u slučaju pete gustoće). uključena je analiza postotka različitih zvjezdanih rasa. „Life on the cutting egde“.-tih i 1980. Svrha ovog dijela knjige je da opiše uloge različitih ET -ja i anĎeoskih pomagača za vrijeme promjena na Zemlji. Kako Zemlja podiže svoju vibraciju. Uvelike su bili neuspješni sa prijenosom ljudske muške sperme u Zeta žene.

koji je detaljno opisan u poglavlju 3. 201 | . i time su razrijedili Plejadansku DNA sa Orionskom DNA. imate mnogo egzotičnih kombinacija Orionskih i Drakonskih hibrida u ljudskoj rasi. Dok je duh vječan i duh Zeta će živjeti vječno.godini. ali je bila dovoljno slična da bilo koja duša na Zemlji primjeti lagane promjene koje su nastajale u „ljudskoj prirodi“. i kako se Zemlja nastavi podizati u vibraciji. Najznačajniji aspekt njihove uključenosti u Zemlju uključuje hibride koji su stvoreni u njihovoj želji da spase svoju rasu. Svjetli i tamni Orionci Najveća grupa duša na Zemlji je još uvijek sa Oriona. želja mladih Zeta duša da iskuse svijet u fizičkoj formi je bila pokretačka sila iza njihove posjete Zemlji. dok će se drugi koji vibriraju na 4. zbog nekompatibilnosti Zemljine atmosfere i vibracije sa svojom gustom 3D formom. ali većina toga bila je ugraĎena u ljude uvoĎenjem Orionske DNA u kombinaciji sa Drakonskom DNA. ovisno o tome kako su navezani na puteve negativnih Orionaca i Drakonaca. Čini se da oni utjelovljuju najgora DNA vlakna. Do toga je došlo zbog takozvane Luciferove pobune koja se pojavila prije pola milijuna godina na Zemlji. sa valjanim razlogom. U ranijim radovima ovog kanala. sve dok nije bilo prekasno. Orionska DNA je bila više agresivna i ratnička od mirne Plejadanske DNA. Zbog intervencije od dobrih grupa. postat će im teže zadržati se čak i u svojim brodovima oko Zemlje. Neke od hibridnih rasa će ići na Zeta Retikulus zvjezdane sisteme i uklopit će se sa tamošnjim civilizacijama. mnogi osjećaji i dojmovi će se pokrenuti unutar DNA tih hibrida. 2017 i 2030. prisutnost Zeta tipa 3 o ko Zemlje je više neugodnost nego stvarna prijetnja. Ta odmetničk grupa će nestati kad Zemlja povisi svoju vibraciju. Neki će ljudi sa visokim postotkom negativne Orionsko-Drakonske DNA početi izražavati svoje nasilnije karakteristike. i možda provedu mnogo vremena i truda u „popravljanju grešaka“ iz prošlosti. Zeta Retikulinsi tipa 3 su općenito svrstani pod Zeta-Drako hibride i ti entiteti su dosad sakupili mnogo negativnog publiciteta. vratiti na Zemlju jednom kad se promjene malo smire. To je bila tiha invazija u smislu da su se inkarnirali u većinsko Plejadansko stanovništvo. Nešto natjecateljskog duha u ljudima postoji zbog identifikacije sa životinjskim oblikom (3D tijelo). i najvjerojatnije će uzrokovati neravnotežu i uništenje na svojem putu.gustoći. Za vrijeme tog dogaĎaja. Unatoč tome. u smislu da su najmanje otvoreni za put prosvjetljenja. Kako se Zemlja približava Galaktičkoj promjeni. bez da je itko primjetio. duše sa Rigela i Betelgiusa iz konstelacije Oriona došle su na Zemlju u velikom broju. još se nekoliko Zeta ljudskih hibrida nalazi zajedno sa ljudima na Zemlji i oni se uspijevaju uklopiti sa drugim ljudima. Mnogi od njih će preživjeti Zemljine promjene i biti će dio novonastale civilizacije nakon velikih nebeskih dogaĎaja u 2012. Druge će privući svjetlo.tipa 1 i 2 imaju malu ulogu u Zemljinim promjenama u smislu da ne utječu na generalni Božji plan toliko mnogo. U ovom trenutku. on je kratko pričao o Zetama tipa 3 i savjetova o je ljudima da ih izbjegavaju pod svaku cijenu.

Onima koji su bili na svjesnom putu duhovne evolucije će biti lakše. Za neke. Odlučiti će da li su spremne ili ne primiti dovoljno svjetlosti da ostanu sa Zemljom za vrijeme njenih promjena. Mehaniku procedure pomoću koje duše nastanjuju različite podrazine ćemo ostaviti za kasnije. takvi planeti će biti u karanteni i neće moći utjecati na mirnije Orionce koji ulaze u ostale planetarne sfere. Mnogi ET-i utječu na ljude iz nevidljivih podrazina astrala. Iako su Orionci unutar svoje konstelacije prilično evoluirali od vremena Luciferove pobune i sada su 80% svjetlost. samo promatranjem Zemlje iz njihovih brodova ili inkarnacijom i dobivanjem ljudske forme. Drakonci su jedni od njih. da nije pogrešno ako duša odluči napustiti Zemlj u. da rastu i postanu poput našeg Kreatora. tj. (2) ET-i koji utječu na Zemlju sa astralnih razina Postoje brojni ET-i koji nisu mogli ispuniti svoju svrhu na Zemlji. Postoje mnoge pod-razine astrala kojima se može prići na različite načine osim fizičke smrti. Orionci na Zemlji su samo 20% svjetlost. ako već sad to nisu učinile. U nekim slučajevima. planeti koji primaju Orionce biti će više negativno polarizirani na taj način da će biti primarno postavljeni za primanje ratnih grupa koje žele nastaviti sa svojim konfliktima. nego onima koji se počnu buditi zadnje minute jer je njihov život na Zemlji ugrožen. To će biti težak zadatak većini njih. to će biti dugačak i težak put. Duše Orionaca će donjeti odluku negdje izmeĎu ove godine i 2012. ali odluka koju je donjela njihova duša će prevagnuti. Svjetli i tamni Drakosi i njihova budućnost na Zemlji Približno 10% Drakosa je odabralo pomaknuti se prema Svjetlu. samo ćemo objasniti ulogu tamnih Orionaca i tamnih Drakosa na astralnim razinama. Većina Orionaca će primiti najbolje upute od prosvjetljenih voĎa tih planeta. Kao što smo naveli puno puta prije. postoje takoĎer i različite ET rase koje proučavaju i utječu na Zemlju sa tih razina. Bića mogu ući u ta carstva i komunicirati sa čovječanstvom kroz parcijalnu ili potpunu astralnu opsjednutost.Nažalost (sa stajališta treće gustoće) većini Orionaca će biti vrlo teško pomaknuti se iz treće gustoće i ostati sa Zemljom. Takvi entiteti će se često nastaniti u paralelnim razinama koje su blisko povezane sa Zemaljskom razinom. dragi Kreatori. Sjetite se. Dok Orionci sa 20% svjetlosti zvuče puno bolje od Drakonaca sa 10% svjetlosti. jer je to vrlo složena tema koju trebamo opisati u puno svezaka da bi je dobro objasnili. diskarniranih entiteta i sličnog. Svako biće u Kreaciji s vremenom otkrije da postoji savršeni Božji Plan ispod naizgled velikog kaosa i nereda. čisti broj negativnih Orionaca će biti drastično velik u populaciji ljudi koji će odlaziti sa Zemlje za vrijeme Galaktičke promjene. što znači da su prepoznali prirodni napredak svih životnih oblika. Ipak. Dok su te astralne podrazine prepune duševnih fragmenata. postoji već nekoliko planeta koji su postavljeni da primanje duša koje će se diskarnirati. posebno zbog ogromne 202 | . U ovoj knjizi.

2 Oni kruže nižim i srednjim astralnim razinama kao duševni fragmenti. Dok je Alpha Drakonis iza Oriona u smislu da većina Drakosa još nije prihvatila ideju uzdizanja duše. Namjera tih astralnih bića je opsjednuti što više ljudi je moguće. sastavljena od prosvjetljenih bića sedme gustoće. Visoko vijeće Drakonaca koje se sastoji od uglavnom prosvjetljenih duša sedme gustoće koji su već davno prošli uzdizanje. na način da priljepe svoju energiju na dušu čovjeka. ipak postoje velika dostignuća i unutar svijeta Drakonaca. gladni da ukradu energiju i ţivotni silu od ljudi koji to ne oĉekuju. većina ljudi se sastoji od mnogo različitih zvjezdanih rasa. Sada ćemo nastaviti. Tamni Drakonci trenutno postoje u 3 oblika na i oko vašeg planeta. koje pokreću iz svojih carstava. Morate se sjetiti. da te realnosti svjetlosti i mraka izričito vrijede u nižim gustoćama. i tako inkarnirani Drakonci takoĎer razrjeĎuju svoj DNA sa ostalim rasama kada se inkarniraju. Postoji mnogo pogrešnih informacija u vezi Drakonskih sposobnosti da se pretvore u ljudski oblik kako bi bili slični ljudima. ali posebno na one koje već u sebi sadrže Drakonski DNA. i njihov DNA je izmješan sa DNA drugih zvjezdanih rasa. je slalo ambasadore na Zemlju kako bi pomogli tamnim Drakoncima da se vrate svjetlu. Inkarnacija u ljudsku formu stvara mnogo poteškoća tamnim Drakoncima jer su vozila kroz koja se oni inkarniraju rijetko napravljena od čiste Drakonske DNA. ali budući da je većina ljudi još u trećoj i četvrtoj gustoći. Omiljene 203 | . dragi Kreatori. Oni se zakače na duše koje imaju različite DNA konfiguracije. su slala najbolje i najinteligentnije Drakonce da se inkarniraju na Zemlji u nadi da mogu izbalansirati veliku negativnu Drakonsku prisutnost na astralnim razinama oko Zemlje. Astralni duševni fragmenti tamnih Drakosa. 1 Inkarnirani su u ljudskoj formi. je značajno evoluirao od vremena kad su odmetnički Drakosi došli na Zemlju (objašnjeno u poglavlju 4). sada ćemo osvježiti vašu memoriju sa trenutnom ulogom i funkcijom tamnih Drakonaca na Zemlji. Drakonski zvjezdani sistem. Da ne potrošimo previše vremena na davanje informacija koje su već dostupne iz drugih izvora. Prividna promjena obličja koju vide vidovnjaci je zapravo samo obična astralna opsjednutost. neophodno je da objasnimo što se dogaĎa unutar tih svjetova u terminima koji su vama razumljivi.količine negativne karme koje su sakupile Drakonske rase u zadnjih 10 milijuna godina. Kao što znate. kao što je konstelacija Oriona i mnoge druge. lutaju po astralnim razinama u potrazi za onim ljudima koji najviše odgovaraju njihovim poremećenim energetskim poljima. kao i ljudskodrakonske hibride koji su meĎu vama. Kako se Zemljine promjene budu ubrzale. visoka vijeća Drakonaca. 3 Oni postoje u prijelaznom stanju unutar podrazina Zemlje gdje promatraju i utječu na čovječanstvo iz svemirskih brodova. Neki učitelji su dali ime „zmajeva djeca“ tim prosvjetljenim Drakoncima koji trenutno nastanjuju ljudsku formu. U stvarnosti promjena obličja je vrlo napredna tehnika rezervirana za one duše koje su evoluirale na devetu ili višu gustoću.

Vaše svjetske lidere uvelike opsjedaju tamni Drakosi. Veliki broj svjetskih voĊa koji su pod utjecajem tamnih Drakosa i Orionaca vjeruje da ispunjavaju religijska proroĉanstva time što zapoĉinju rat na Srednjem Istoku. Vaši vidovnjaci su vam rekli da se vodi borba u nebesima. Većina tamnih Drakosa i tamnih Orionaca 204 | . Oni smatraju ljude svojom hranom za njihove osobne sebiĉne namjere. zbog velike prisutnosti prosvjetljenih ET-a i uzvišenih bića na i oko Zemlje (kao dio Sedmog Odreda). Te kvalitete su malo manje izraţene kod tamnih Orionaca. pohlepe. ali vam ih pokazujemo kako bi vam pomogli da se oslobodite.mete su ljudi sa ţeljom za moći i kontrolom. Vrlo malo vaših takozvanih voĊa zapravo razumije da su opsjednuti od strane negativnih ET -a. kraljica. Oni smatraju da su pohlepa. Mnogi su zaluĊeni religioznim vjerskim sistemima koji naizgled opravdavaju njihove akcije. jer njihovo nijekanje samo produţuje njihov program. Glavna vrijednost rasprave o tamnim Drakosima je da vam pomognemo shvatiti što se dogaĊa na pozornici svjetskih zbivanja i vodstva. zlobe. tada vjerojatno nećete biti direktna meta napada Drakosa (fiziĉkog ili astralnog napada). Teško je prijeći preko iluzija ako ne znate razliku izmeĊu istine i iluzije. Ako se ne nalazite pod utjecajem straha. Zbog toga što ne mogu kontrolirati Zemlju direktno jer nisu kompatibilni sa Zemljinom gravitacijom i atmosferom. Oni ne shvaćaju da su tamni Sirianci donjeli većinu religijskih proroĉanstava na Zemlju. itd. ali su još uvijek dominantne. Ulaţenje u tijela svjetskih voĊa koji već imaju jaku iluziju moći i kontrole je vrlo poţeljno za tamne Drakose. sposobnost Drakosa da kontroliraju Zemlju je znatno smanjena. ljutnje i potrebe da kontrolirate druge. Spoznavanje poloţaja Drakosa i razumijevanje njihove svjesnosti je vrlo vaţno. izabranih voĊa. oni pokušavaju kontrolirati Zemlju inkarniranjem u ljudsku formu ili opsjedanjem ljudi sa astralne razine. oni postaju sve više oĉajni u njihovom pokušaju da se dobiju kontrolu nad Zemljom od Lyra/Vega humanoida. gotovo 60 % predsjednika. Tamni Drakosi neprestano traţe nove naĉine da usavrše njihove obiteljske linije i da uvedu nova ratniĉka DNA vlakna u tu mješavinu. Prema najnovijim statistikama iz Akaških spisa. Zbog toga većina vas na Zemlji svakodnevno doţivljava velike neravnoteţe energije. Tamni Drakosi (i tamni Orionci) ovise o neznanju masa kako bi provodili svoje planove na Zemlji. Zbog toga. To je istina samo iz pozicije niţih razina. Ipak. Mi na višim razinama se ne ukljuĉujemo u te beznaĉajne konflikte. Mnogo njih poĉinje shvaćati da je njihovo vrijeme na Zemlji gotovo isteklo zbog ubrzanih energija Galaktiĉke promjene i precesijskog poravnanja. ratniĉki mentalitet i igrice moći dio ljudske prirode. su djelomiĉno ili potpuno pod utjecajem tamnih Drakosa i njihove braće. tamni Drakosi imaju najviše publiciteta zbog njihove vrlo intenzivne negativne prisutnosti i ţeĊi za moći i kontrolom. kako bi kontrolirali mase. natjecanje. Dok tamni Orionci ĉine mnogo veći postotak u generalnom broju ĉovjeĉanstva i duša koje lutaju astralnim razinama. jer je to sljedeća najbolja stvar nakon što ne mogu imati Zemlju samo za sebe. premijera. tamnih Orionaca. Većina njih vjeruje da rade nešto ispravno i dobro. diktatora. kraljeva. jer je to domin antna vibracija tamnih Drakosa.

Iluzija Neba Tamni Drakosi i tamni Orionci. na jedan ili drugi naĉin. Koncept fazne promjene je malo drugaĉiji od drugih ideja koje smo naveli. uz pomoć ostalih unutar Iluminati organizacije. Njihovi brodovi se samo lagano pomaknu iz vodljivog spektra pa ih 3D ljudi ne mogu vidjeti. kršćanski termin koji se odnosi na iskrivljenu sliku uzdizanja. isto ima i dio na 205 | . i oni će biti prisiljeni pustiti tijela svojih domaćina i premjestiti se u paralelne astralne razine oko nekog drugog planeta koji više odgovara njihovoj razini vibracije. slijepac vodi slijepca preko ruba stijene. Iako oni ĉine samo 10% populacije Drakosa. Neki moţda odaberu da postanu ţrtve rata i pobuna. Imate našu pomoć u tome. Oni su mirni ratnici. Jedino ako su u stanju utjecati na veliki broj neukih ljudi. kao „zmajska djeca“. Udruţit će se sa svjetlim Orioncima kako bi patnju na Zemlji priveli kraju. Neki od svjetskih voĊa će se vratiti svom ljudskom razumu i poĉet će biti više sousjećajni i dobri. Ako dovoljno prosvjetljenih Drakosa i Orionaca otkrije njihove zlobne namjere.jednostavno padaju u istu zamku kao i tamni Sirijanci. Nekoliko njih si moţda oduzme ţivot. koristeći sofisticiranu tehnologiju. Oni su sposobni povući za sobom veliki broj nesumnjiĉavih duša (npr. ali će biti više uoĉljivo nakon 2008. ali su razvili tehnologiju koja ih ĉini nevidljivima za ljudske oĉi. Oni neće tolerirati rat. Plejadance i Sirijance. Oni se utjelovljuju u tisućama. Nećemo ulaziti u tehniĉke detalje faznih promjena. tada će se njihova šarada nastaviti. kao što smo rekli u prethodnom poglavlju). a ĉak i tada će trajati još samo nekoliko godina. gdje će biti zarobljeni od strane „Novog svjetskog poretka“ Iluminata. I pak ćemo zasada ostaviti našu diskusiju na tamnim Drakosima. Ovisno je o svakome od vas da se oslobodite njihovog utjecaja psihološkim ĉišćenjem SVIH negativnih emotivnih uzoraka i negativnih sistema uvjerenja. Neki ĉlanovi Iluminata se mogu pojaviti ispred masa u obliku holografske projekcije. Na taj naĉin mnogi ET-i upravljaju svojim brodovima bez da ih itko vidi. ET-i koji se mijenjaju Postoje brojne ET grupe koje djeluju sa treće i ĉetvrte gustoće. razmišljaju o prikazivanju jednog dogaĊaja. Njihov stvarni motiv je da utjeĉu na naivne mase koje će se ukrcati na njihove svemirske brodove ili ući u njihove podzemne baze. sa namjerom da prevare ljude da povjeruju da su oni Boţji glasnici. u vašoj potrazi za slobodom. ukljuĉujući prosvjetljene Andromedance. i pomoć tisuća uzvišenih bića. ili naĊu neki prikladan naĉin da izaĊu sa ovog planeta. Iluminati će biti prisiljeni smisliti drugi plan i njihovom bezuspješnom pokuša ju da zadrţe kontrolu na Zemlji. konflikt. Broj svjetlih Drakosa se povećava na Zemlji. siromaštvo i jad.godine. dok će drugi vjerojatno ući u stanje privremenog ludila. koji je dizajniran da stimulira „zanos“. Uskoro vibracija Zemlje više neće podrţavati prisutnost tamnih Drakosa. imaju podršku mnogih dobrih grupa. To je već poĉelo u nekim sluĉajevima. Vaša Zemlja koju sada doţivljavate na trećoj i ĉetvrtoj gustoći.

koje prije niste mogli vidjeti. Zbog toga. postat ćete svjesni bića koja su tamo postojala cijelo vrijeme. Otkrit ćete da svijet pete gustoće nalikuje na neki naĉin vašem sadašnjem svijetu. nećete ga vidjeti. Kada se uzdignete. oni su ukljuĉili pomoć Zemljinih vojnih snaga kako bi iskopali velike podzemne tunele i gradove gdje se njihovi ĉlanovi misle povući za vrijeme kataklizme. Kako se krećete u neke gustoće. Svjetli i tamni Sirijanci su obavijestili voĊe tih grupa o dolazećim promjenama (iz njihove perspektive) i neprosvjetljeni Sirijanci utjelovljeni unutar Iluminata ţive u uvjerenju da su oni Boţji odabranici i da zasluţuju posebno mjesto u velikom planu. naš pogled na Akaško polje Zemlje ukazuje na to da će 206 | . Ako se sjećate ĉetvrtog poglavlja. Kao što smo naveli prije. jer se sastoji od kombinacija Drakosa. Orionaca. Sirijanaca i Plejadanaca (kao i nekoliko Andromedanaca). pribliţno 10% ĉlanova gornje loţe su radnici svjetla. iako oni takoĊer imaju i fiziĉke brodove oko Zemlje. kao i bogovi u Starom zavjetu kršćanske Biblije. ali osim ako ne izmijenite svoju fazu i frekvenciju. dok je velika većina zaslijepljena idejom da imaju tajne moći nad drugima i time su na strani tame. ukljuĉujući i Kuran i indijske tekstove. Danas. Mnogi od ĉlanova visokih redova tih tajnih društava su svjesni ET prisutnosti na Zemlji i znaju da dolaze ogromne promjene za ljude na Zemlji. ukljuĉujući i one dobro poznate kao Red Masona i Red Ruţinog Kriţa. Ono što inkarnirani Sirijanci i njihovi sljedbenici ne shvaćaju je da ĉak i ako fiziĉki preţive. skivena duboko ispod Zemlje. i okupira više astralne i niţe eteriĉne razine oko Zemlje.petoj gustoći koji postoji upravo sada. (3) ET-i koji utjeĉu na Zemlju sa eteriĉnih razina Uloga Sirijanaca Jedna od najsvjetlijih toĉaka u svjetlo-tamnoj drami koja se odvija na Zemlji ukljuĉuje Sirijance. Danas mnogo Sirijanaca stanuje na ĉetvrtoj gustoći. i njihov imunološki sustav će vjerojatno otkazivati ako ne zadrţe korak sa Zemljom za vrijeme njenog uzdizanja. Korumpirana svećenstva kojima uglavnom upravljaju Sirijanci su postala tajna društva Iluminata. Sirijanci (sa Sirius A i B zvjezdanih sistema) su bili jedni od bogova drevnog Egipta i Grĉke. Njihov plan naravno je kolonizirati Zemlju jednom kada se stvari na površini smire. tada ćete postati svjesni stvari za koje prije niste znali da postoje. Zbog toga je većina njih nevidljiva ljudskom oku. pod razliĉitim navodima. Ako podignete svoju frekvenciju. Moţete ih takoĊer pronaći u drugim religioznim skriptama. postat ćete svjesni ET-ja koji se mijenjaju i drugih ţivotnih oblika. ali je puno ţivlji i sadrţi stvari kojih nema na niţim razinama. Oni se konaĉno iscjeljuju i kreću prema svjetlu. Njihova tijela. još će biti pod utjecajem Zemljinih vibracija. Utjecaj Iluminata Organizacija Iluminata se znatno povećava u razdoblju promjena na Zemlji. još uvijek će se trebati aklimatizirati na vibraciju ĉetvrte gustoće nove Zemlje. Veliki broj Siri janaca su ovdje na „milosrdnoj misiji“ da se iskupe za svoje greške iz prošlosti.

ili će ih vratiti na Zemlju nakon što se promjene smire. Do toga dolazi zbog naslijeĊenih predrasuda unutar spasioca i onih koji su evakuirani. Sirijanci tim dušama uskraćuju njihovu potrebu za Zemaljskim iskustvom. Ipak. Njihovi inkarnirani ĉlanovi se vrlo vjerojatno mogu naći u agencijama socijalnih sluţbi i humanitarnim projektima. gdje je dobro spasiti nekoga od velike vaţnosti. Duše koje će biti povuĉene na Sirijanske brodove će misliti da su oni Boţji odabranici i da su spašeni jer su više vrijedni od ljudi koji umiru na površini planeta. ali ti agresivni organizmi ne mogu napasti tijelo koje je u ravnoteţi sa dominantnom vibracijom Zemlje. Naravno. Treba im ljubavi i suosjećanja i pomoći u izvršavanju njihovih osnovnih ljudskih zadataka. Dragi Kreatori. tako će i mnogo duša ostati sa Zemljom i fiziĉki nestati za vrijeme njenih promjena. ako je dio vašeg najvišeg duhovnog puta da vas povuku na Sirijski brod. većina Zemaljskih duša treba biti na Zemlji za vrijeme turbulencija kako bi integrirala i oĉistila svoje karmiĉke probleme. Oni su na Mesijinom putu i planiraju spasiti ljudske duše od nesreća na Zemlji. Neki odabiri u zrokuju nepotrebnu odgodu u uĉenju duševnih lekcija. Oni su savršeno voljni odigrati ulogu bogova koji povlaĉe „odabrane“ na svoje brodove nebeskog uţitka. Sirijanci će morati smisliti što dalje sa njima. Tko će im pomoći ako vi sigurno sjedite u brodu Starship Enterprise? (Posudili smo ovaj 207 | . Dok konaĉno svi odabiri vode ka Bogu. Isto kao što je većina duša odluĉila potonuti sa Atlantidom. Obiĉnom ĉovjeku teško je razumjeti sve pojedinosti slobodne volje. Mnogi Sirijanci su „vidjeli svjetlost“ i provode mnogo vremena i truda na „ispravljanje“ svojih „grešaka“ iz prošlosti. Sa konaĉnog vidika (našeg vidika) svi scenariji su jednaki dijelovi Boţjeg Plana. Drugi odabiri produţuju patnju i tugu. Oni će se razboljeti i umrijeti. tada vi koji vibrirate na ĉetvrtoj gustoći i iznad ćete hodati izmeĊu velikog broja ljudi kojima će otkazivati imunološki sustav. neki odabiri su donešeni zbog najboljeg i najvišeg duševnog razvoja individualaca. Ako je naša vizija Akaškog polja Zemlje toĉna ( i vrlo vjerojatno je usprkos varijacijama slobodne volje). Malo prosvjetljeniji Sirijanci u fiziĉkoj formi promatraju Zemlju iz svemirskih brodova su oni iza ideje o masovnoj evakuaciji. Jednom kada se te zavedene duše naĊu na Sirijanskom brodu. Neprosvjetljenim Sirijancima ĉinit će se kao da Bog baca svoj bijes na Zemlju u obliku epidemija i pošasti. tada neka tako bude. Prosvjetljeniji ET-i (ali ne dovoljno prosvjetljeni da poštuju ljudsku slobodnu volju) će im bez sumnje pomoći da se uklope u Sirijansku kulturu na Sirijusu A i B. To nije tako. Ali nemojte se zavarati sa idejom da ste posebni i odabrani od Boga samo zato što ste spašeni kada se stvari na Zemlji zakuhaju.puno više duša otići od otkazivanja imunološkog sustava. Mnogo vas koji istinski postajete prosvjetljeni ćete biti potrebni za pomaganje na površini Zemlje kada stvari postanu intenzivnije. postoje neki putevi koji su direktniji od drugih. nego od svih drugih razloga zajedno. a neki nisu. istinski uzrok smrti fiziĉkih tijela tih duša moţe biti zamaskiran uvoĊenjem egzotiĉnih virusa i bakterija. Problem ovog scenarija (osim ideje o guruima) je da povlaĉenjem velikog broja duša sa Zemlje. zauzvrat traţeći da budu njihovi bogovi dok ljudi ponovno izgraĊuju svoje gradove. koji pomaţu siromašnima i potrebitima. Osim u iznimnim sluĉajevima.

ĉak da i hoćemo. ali da li je to u najboljem interesu duševnog rasta onih koje pokušavate „spasiti“? Drugi problem sa Sirijskim planom iskupljenja je da moţda postoje manje dobri ET-i koji iskorištavaju milosrĊe Sirijanaca kako bi produţili svoje vlastite planove. Drakonci će ih pretvoriti u sluge Reptilskih gospodara. Drugi su zaposleni sa smišljanjem naĉina na koji će prevariti ljude da ih vide kao „dobra bića“. tako da prestanu krasti veliĉanstvenost drugih duša u uzaludnom pokušaju da spase sami sebe. Vaša Boţja Prisutnost je uvijek sa vama. već ste se odavno pitali ta pitanja mnogo puta. rast i uĉenje kako bi usavršili svoje sposobnosti će uĉvrstiti vašu vezu sa vašom Boţanskom Prisutnosti. Ovaj kanal i drugi uĉe mnoge specifiĉne tehnike kako bi se više povezali sa vašom osobnom Boţanskom esencom. Ovisno o vašoj slobodnoj volji. Kao što smo rekli prije. ali je puno još pred njima prije nego će istinski razumjeti i poštivati ljudsku slobodnu volju. Vi jeste vaša Boţja Prisutnost. Moţda se pitate. Mi vas potiĉemo da ih blagoslovite. Jednom kada ljudi doĊu gore. kako da pronaĊemo pravi put za naš duhovni rast i blagostanje?” To je jedan od razloga zbog kojih interveniramo u poslovima Zemlje na kraju svakog galaktiĉkog i precesijskog ciklusa. Ne moţemo vam dati ispravan odgovor. i šaljete im svjetlo kako bi se probudili u velikoj istini da su i oni i vi Jedno. ali je stanje vaše vlastite svijesti i iscjeljivanje vašeg unutarnjeg sebstva uvijek najvaţniji dio puta. da navedu naivne ljude da uĊu na njihove brodove. vi ćete napraviti izbor koji je najbolji za vas. Pokušaji Sirijanaca da se iskupe za svoje prošle greške su vrijedni divljenja. sa ogledalima. Oni od vas koji ste dovoljno svjesni svig vlastitog procesa. Većina ET-a koji su povezani sa Zemljom rade ono što oni osjećaju da je ispravno za njih. Orionci i Sirijanci su aspekti vašeg Jednog Sebstva. To je velika prilika da drastiĉno ubrzamo vaš duševni napredak i da to napravimo na suosjećajan naĉin pun ljubavi. molitva. Ako nekom nudite vašu verziju raja moţe vas uĉiniti kratkoroĉno sr etnima. Carstva vila i elementala 208 | . Vaša sposobnost da se identificirate sa najvišim dijelovima sebe će jako povećati vaše sposobnosti da podnesete promjene na Zemlji. Ti aspekti vjeruju da su odvojeni od Kreatora. Sjajite svojom neograniĉenom ljubavi i suosjećanjem u njihova srca da im pomognete da se probude u svoj njihovoj veliĉanstvenosti. i da vam pomognemo razmisliti o razliĉitim opcijama. molite se za njih. pa ĉitate ovo.izraz iz vaše popularne TV serije). oni moţda izvedu nešto što će izgledati kao Boţja Intervencija. Mi samo izdvajamo neke komplikacije Zemaljske drame kako bi vam pomogli da razumijete što se dogaĊa na vanjskoj pozornici. Meditacija. „ Sa svim tim planovima spašavanja i zarobljivanja. Tamni Drakosi. Jedna grupa Drakonskih hibrida ţeljno išĉekuje uništenje Zemlje i masovnu evakuaciju ljudi tako da se oni mogu spustiti i preuzeti ono što im ostane. hologramima. Mi smo ovdje da istaknemo zamke i nagrade duhovnog puta. laserima i projektorima.

Kako podignete svoju vibraciju. Oni će vam pomoći da predvidite klimatske promjene i reći će vam gdje bi fiziĉki trebali biti kako bi se osjećali najsretnije i najudobnije. vilenjaci. Ovisi koji model koristite.Iako bi mogli kanalizirati cijelu knjigu o carstvima vila kroz ovaj i druge kanale. ako ţelite. Njihova funkcija je uglavnom bila da pomaţu Majci Zemlji u odrţavanju ravnoteţe i da pomaţu ţivotinjama i biljkama u njihovom procesu evolucije. Umjesto toga. To je mjesto gdje stanuju duhovi prirode. boţanstva. Kako se Zemlja uzdiţe. biti ćete privuĉeni onome što ovaj kanal naziva „viša eteriĉna carstva“. Oni su specijalisti za Zemlju. vile. Unutrašnja Zemlja Postoje civilizacije koje cvjetaju u unutrašnjosti Zemlje i one se nalaze na višim eteriĉnim carstvima. nimfi i sliĉno). Telos i Poseidon. Na fiziĉkoj razini. i svim vrstama uţitaka. ako je to prikladno za razvoj vaše duše.5. i drugi vilenjaĉki narodi. i pomagala su iz prikrajka. (4) Bića više gustoće koja su privremeno na Zemlji Bića više gustoće vrlo teško mogu materijalizirati ljudska tijela i kretati se meĊu vama. Mogli bi reći da je svijet vilenjaka u carstvu 4. vrtovima. nekoliko hrabrih duša uvijek to pokuša za vrijeme svake ljudske ere na Zemlji. kako se ne bi pomiješala sa svjetlosnim tijelima pete gustoće. naš fokus na tim carstvima će biti kratak. boţanstava. Oni pomaţu i samoj Zemlji da se pomakne na ĉetvrtu gustoću. Moţete zvati te pomagaĉe kako bi vam pomogli da se osjećate bliţi Zemlji. Nastavila su postojati milijunima godina. postat ćete svjesni niţih i srednjih astralnih carstava. Ĉesto doĊu i odu sa Zemlje u redovitim intervalima kako bi se osvjeţili i obnovili na višim razinama prije nego što se ponovno materijaliziraju na površini vašeg 209 | . Za neke od tih legendarnih gradova ste već ĉuli. Bića iz unutrašnje Zemlje su sliĉna u vibraciji sa prirodnim duhovima sa površine Zemlje. dobit ćete pristup unutrašnjoj Zemlji. postoji cijela unutrašnja Zemlja sa gradovima. neki modeli gustoća stavljaju vile na višu ĉetvrtu gustoću. ukljuĉujući Shamballu. unutrašnja Zemlja je uglavnom izliveno ţeljezo i ostali metali. Carstva vila bila su veći dio Panove zemlje. koja su općenito mnogo finija nego većina ţivotnih oblika u svijetu vilenjaka. Ta unutrašnja eteriĉna bića se ne smiju pomiješati sa fiziĉkim bićima koja se skrivaju u tunelima i pećinama unutar Zemlje zato što se boje promjena koje se dogaĊaju na Zemljinoj površini. Moţete ih prikazati kao mješavinu astralne i eteriĉne razine. ali na višim eteriĉnim razinama. i moţda budete pozvani da posjetite te eteriĉne gradove. Njihova uloga se ne bi trebala znaĉajnije promijeniti u godinama koje slijede na vašoj Zemlji. Dok je eteriĉna Zemlja dom carstva vila i ostalih ţivotnih oblika (vilenjaka. privlaĉit će vas dragi duhovi višeg astrala i viših eteriĉnih razina. Kad povisite svoju vibraciju i proširite svoju svjesnost. Ipak. kao što je opisano u poglavlju 3. Carstva vila su bila definirana kao ĉetvrta razina (od ovog kanala i mnogih drugih). ukljuĉujući i većinu vila i boţanstava. bar po generalnoj razini svjesnosti. i ta carstva će vam biti sve manje privlaĉna kada prijeĊete na eteriĉnu svje snost. Rijetko postoji više od 100 duša u toj kategoriji u bilo kojem vremenu. Oni će vam pomoći da uzgajate svoje vrtove i pronaĊete dobru pitku vodu.

Babaji je biće sa devete razine iz Centralnog sunca galaksije. što na sanskritu znaĉi „Bog u ĉovjeĉjem obliku“. Kako se oni uzdiţu. kako bi mogao donjeti na Zemlju sveta uĉenja. U istoĉnim terminima oni se zovu „avatari“. tada je ona ili on drţala svoj ego/osobnost pod 210 | . umjesto da se spuste iz naprednih civilizacija drugih zvjezdanih sistema. Neki avatari su se popeli po svojoj ljestvici kroz mnoge ţivote na Zemlji. postoji mnogo ljudi koji misle da su šetaĉi koji samo doţivljavaju poremećaj nepovezanosti unutar psihe. Dok većina duša koja se uzdigla u prošlosti sada pomaţe Zemlji sa viših razina. kao što je Kriya yoga. Ako ih i upoznate. Postoje mnogi drugi koji su manje poznati. Još k tome. Oni obiĉno donose sa sobom mnogo naprednih uĉenja za vrijeme njihovog ograniĉenog posjeta Zemlji. Jedan takav avatar je popularno znan kao „Babaji“. prijavljeni su mnogi izvještaji kako Babaji materijalizira razliĉita tijela. Pravi šetaĉi su priliĉno rijetki. Duša se inkarnira na Zemlji i u nekom trenu sklopi dogovor sa drugom dušom koja pomaţe Zemlji iz carstva duha.svijeta. Ako je duša koja napušta tijelo imala relativno prosvjetljen doţivljaj Zemlje. U zadnjih 100 godina. i ĉesto prenose ta uĉenja prosvjetljenim ljudima koji ih zauzvrat prenose kroz razliĉite linije uĉitelja. gotovo rijetki kao i avatari. Duša na razini duha se spusti u tijelo duše koja se inkarnirala na Zemlji. Stvari se malo zakompliciraju kada se doĊe do ega i osobnosti postojeće ljudske forme. Duša koja ulazi u postojeće fiziĉko tijelo odmah preuzme sakupljenu povijest tog kompleksa tijela i uma. to se dogaĊa zato što vaša duša (i duša tog avatara) osjeća da je to najviši i najbolji naĉin da dosegnete prosvjetljenje. Oni razumiju da se ne mogu druţiti jako dugo sa ljudima na Zemlji. Inkarnirana duša tada napušta fiziĉko tijelo i ulazi u carstvo duha. tih nekoliko duša je donjelo odluku da materijaliziraju tijela na Zemlji. kao i kolektivnu povijest ĉovjeĉanstva koja je povezana sa tim tijelom. jer će im pasti vibracija. tada im se daje opcija da odu negdje drugdje u svemir ili da rade sa Zemljom iz viših razina. (5)Walk-ins (šetaĉi) i zamjene duša Postoji mnogo dezinformacija na vašem svijetu u vezi šetaĉa. Šetaĉi općenito spadaju pod 3 kategorije: 1 Dobrovoljne zamjene duša 2 Nedobrovoljne zamjene duša 3 Djelomiĉne zamjene duša Dobrovoljne zamjene duša To su pravi šetaĉi. Tada se duše odluĉe da će zamijeniti mjesta. Većina njih ţivi visoko u planinama i vrlo su izbirljivi i paţljivi kad odabiru svoje uĉenike. To je rijetka povlastica ako imate mogućnost upoznati neku od tih duša u fiziĉkom obliku. koji radi u savezu sa bratstvima Svjetla.

duša koja je originalno dana ljudskom tijelu na Zemlji se do neke mjere mora povući kako bi dala nadolazećoj duši mjesta za navigaciju u ljudskom tijelu. Odlazeća duša će nakon što stigne u carstvo duha. To se dogaĊa zato što je puno lakše napraviti zamjenu kada ego/osobnost nije toliko jak. gdje kanaliziranje nikad ne prestane. i koristila ga jedino da se uspješno uklopi u masu ĉovjeĉanstva bez uzrokovanja neumjesnih konflikata. pa je znaĉajna porcija originalnog ega/osobnosti obiĉno izgubljena za vrijeme zamjene duša. uz neke neizbjeţne modifikacije. Broj zamjena se obiĉno povećava za vrijeme ubrzanih promjena na planeti.duša koja dolazi će pretpostaviti mnoge karakteristike (ego i osobnost) odlazeće duše. Vaţno je da ljudi koji su povezani sa odlazećom dušom vjeruju da su te promjene nastale zbog same traume. a ne zbog neke opsjednutosti ili susreta sa „demonom“. Duševne zamjene se rade tek nakon paţljivog razmatranja izmeĊu te dvije duše. nova duša mora ponovno sakupiti mnoge dijelove ega/osobnosti i ĉesto je to netoĉna znanost. dolazeća duša provede cijeli 211 | . Nedobrovoljne zamjene duša Kada duša sa više razine uĊe u tijelo druge duše koja je na Zemlji. U nekim rijetkim sluĉajevima. kao i davanje većeg iskustva Boţje Kreacije odlazećoj duši. U osnovi. bliski prijatelji i obitelj odlazeće duše će obiĉno doţivjeti veliku neugodu i šok zbog promjena koje su se desile njihovoj bliskoj osobi. je taj da ljudi koji su bliski sa odlazećom dušom odmah primijetiti znaĉajnu promjenu u egu/osobnosti ĉovjeka kada se on probudi iz traume. Glavni razlog zbog koji se desi dogaĊaj zamjene nastaje zato što se dolazeća i odlazeća duša dogovore da će zamjena bolje utjecati na razvoj drugih duša na Zemlji. Ego/osobnost nastaje kao rezultat interakcije duše sa svijetom oblika. to se postiţe u kratkim vremenskim periodima. kao što je za vrijeme svakodnevnog normalnog ţivota na Zemlji. Mora biti odreĊeno da će objim dušama biti bolje nakon zamjene. obiĉno sa minimalnom neugodom i dezorijentacijom. nezgoda ili ozbiljna bolest. Tipiĉno se dogaĊaj šetanja desi za vrijeme intenzivne traume ili izvantjelesnog iskustva (iz stajališta postojećeg ĉovjeka). to je primjer kanaliziranja u potpunom transu. Kod kanaliziranja u potpunom transu. Drugi razlog zašto je najbolje vrijeme zamjene neki traumatiĉni dogaĊaj. Zbog toga. obiĉno najviše par sati. Bez obzira na to koliko moţe biti draga i simpatiĉna nadolazeća duša. Mora postojati ozbiljni razlog da se zapoĉne sa tim procesom. To nije odluka koja se lako donosi. Umjesto samo nekoliko sati u tijelu. . odlazeća duša se ne moţe vratiti nazad u tijelo i nadolazeća duša jednostavno preuzme tijelo bez prethodnog dogovora. U tom sluĉaju. saĉuvati iskustva i lekcije nauĉene za vrijeme inkarnacije na Zemlji.kontrolom.

To moţe dovesti do poremećaja višestrukih liĉnosti (MPD). jer dolazeći Drakos nema dovoljno znanja o ljudskim emocijama i mentalnim uzorcima. osim ako se dolazeća duša mraĉnog opredjeljenja. astralna razina jedne duše preuzima astralnu razinu druge duše. i u tom sluĉaju je nedobrovoljna zamjena duša znana kao potpuna opsjednutost duše. tj. (Mi bi rekli da nedobrovoljna zamjena duša ĉini 10% svih dijagnosticiranih MPD-a. Sa psihološkog stajališta. To je pogotovo istinito ako je odlazeća ljudska duša na poziciji visoke odgovornosti na Zemlji. ali zbog toga što se ipak javljaju. Djelomiĉne zamjene duša Djelomiĉna zamjena duša se javlja kada se jedan ili više aspekata Sebstva. većina sluĉajeva MPD-a nastaju zbog neitegriranih dijelova mentalnog i emotivnog tijela i nisu rezultat nedobrovoljne zamjene duša. Ipak. ali je moguće da je taj dogovor poĉeo kao nesvjesna greška. Kod astralne opsjednutosti. odlazeća duša će pokušati ponovno preuzeti tijelo koje sada nastanjuje dolazeća duša. Duša koja opsjeda drugu dušu se ĉesto osjeća nepotpuna ili nedovoljno dobra. Nedostaci ĉesto nadmašuju sve prednosti kod ovakve zamjene. Nedobrovoljni šetaĉ će ĉesto pomoći ĉovjeĉanstvu da se pribliţi uzdizanju jednom kada se riješi svih trauma. to iskustvo je vrlo traumatiĉno za dušu koja odlazi. Nedobrovoljne zamjene duša su rijetke.) Nedobrovoljne zamjene duša su takoĊer obiĉno traumatiĉne za prijatelje i obitelj odlazeće duše. ĉesto dolazeća duša ima dovoljno svjesnosti da ponudi neku razinu pomoći u buĊenju ĉovjeĉanstva. se ĉini kao da je njihova voljena osoba postala druga liĉnost. moţete reći da su te dvije duše imale nesvjesni duševni dogovor da imaju to iskustvo. ali općenito ako se radi o nesvjesnoj zamjeni. ali nema dovoljno svjesnosti da okrene proces zamjene i vrati tijelo odlazećoj duši. Naravno neki kanali u transu mogu to svjesno planirati. Najednom i bez upozorenja. U nekim sluĉajevima. Ta duša će obiĉno osjećati da nije završila svoje Zemaljske lekcije koje su joj bile dane prije inkarnacije. Najĉešća forma djelomiĉne zamjene duša javlja se kod astralne opsjednutosti. ali to moţe biti vrijedna lekcija na nekoj razini.ţivotni vijek tamo. i u tom sluĉaju onda to nije nedobrovoljno. mi smo ih ukljuĉili u raspravu o šetaĉima. što je u pravom smislu te rijeĉi i istina. ako je svjetski voĊa. i vjeruje da će nastanjivanjem fiziĉkog tijela nekako ispuniti tu prazninu. na takav naĉin da zamjena ne stvori sumnju. Sa konaĉnog stajališta. U drugim sluĉajevima. Astralna opsjednutost se moţe desiti jedino kada posto ji relativno velika nesvjesna razina na dijelu inkarnirane duše. zamijeni sa jednim ili više aspekata Sebstva druge duše. To je zamjena više razine koja ukljuĉuje energetska tijela obje duše. Astralna opsjednutost je najĉešći naĉi n na koji Drakosi preuzmu ljudska tijela. To se moţe dogoditi ako postojeća duša 212 | . niti ima sposobnost da suraĊuje sa ostalim ljudskim aspektima. To rijetko ima bilo kakvu korist za te duše. Potpuna opsjednutost duše (iskustvo nedobrovoljne zamjene) je rijetko moguće kod Drakosa. Isto tako je moguće imati eteriĉnu zamjenu. odlazeća duša se moţe razlomiti u nekoliko dijelova i prilijepiti se za razliĉite ljude u obliku astralne opsjednutosti ili duha.

ima eteriĉnu bolest (bolest EM polja) i ako je vrlo vjerojatno da će ona umrijeti ako se zamjena ne izvrši. najsnaţniji naĉin da se duše izraze na Zemlji je taj kad su duše potpuno integrirane. Ali vam se isto takvo iskustvo moţe „obiti o glavu“. Sigurno ste ĉuli priĉe o ludim znanstvenicima – izumiteljima koji na kraju polude i rade ĉudne stvari po noći u laboratoriju. što znaĉi da su im svi fragmenti ujedinjeni unutar jedne cijelog. Najednom bi tisuće studenata odlazeće duše primilo informacije sa visoke razine koje se nalaze izvan iskrivljenosti velova. što je sasvim druga tema. Duše koje su ukljuĉene u zamjenu moraju izvagati mogućnost da povećaju duševno iskustvo. ukljuĉuju dijeljenje duševnih fragmenata. on ili ona moţe popraviti oštećeno eteriĉno tijelo i efektivno ga iskoristiti da unaprijedi duševne lekcije oba entiteta dok je na eteriĉnoj razini. ali ćemo moţda u budućnosti biti voĊeni da ukljuĉimo i njihova imena. bilo je svega 6000 šetaĉa na Zemlji. uzeti će bolesno eteriĉno tijelo i dati Zemaljskoj duši novo. Dok mnoge takve priĉe ukljuĉuju Zemaljske znanstvenike koji jednostavno polude. Sada nećemo navoditi imena znanstvenika koji su šetaĉi u ovom vremenu. Dolazeća duša će zamijeniti eteriĉna tijela. kako bi perspektiva izvan velova Zemlje bila uklopljena u znanstvena uĉenja odlazeće duše. moţda uĊemo detaljnije u temu o šetaĉima. To moţe ostaviti ogroman utjecaj na studente tog znanstvenika. Otkad je poĉela Galaktiĉka promjena u 1950. ali moţe imati i vrlo visoku cijenu ako se fragmenti koji su ukljuĉeni u zamjenu ispravno ne integriraju u to iskustvo. Sada nećemo ulaziti u te varijacije. ali su priliĉno rijetke na Zemlji. ako predpostavimo da visoko poštovani znanstvenik sa puno utjecaja sklopi dogovor da se zamijeni sa dolazećom dušom. nego se nalazi unutar duševne razine kao duhovni vodiĉ Zemaljskoj duši. Uloga „šetaĉa“ u vrijeme promjena na Zemlji Jedan od razloga zašto su šetaĉi tako malobrojni na Zemlji je da ta iskustva uzrokuju daljnu fragmentaciju duše. sa mogućnosti da se integracija duše uĉini još teţom. Prednost mijenjanja uzroĉnog tijela sa drugom dušom je taj da moţete privremeno kombinirati iskustva prošlih i paralelnih ţivota obje duše u jednoj matrici. Nemojte ovo pomiješati sa grupama duševnih kompleksa. samostalnog bića. zdravo eteriĉno tijelo. U većini sluĉajeva. Na primjer. 213 | .tim. Ako je dolazeća duša dovoljno napredna. Postoji još nekoliko drugih zamjena duša koje su moguće. U neko buduće vrijeme. ograniĉit ćemo našu raspravu na ulogu koju šetaĉi imaju za vrijeme promjena na Zemlji. zbog njihove malobrojnosti. Šetaĉi po svojoj vlastitoj prirodi. Drugi oblik djelomiĉne zamjene duša ukljuĉuje uzroĉno tijelo. Šetaĉi imaju znaĉajnu. Glavna svrha šetaĉa u promjenama je donjeti svjeţu perspektivu ĉovjeĉanstvu izvan velova Zemlje. Zamjene uzroĉnih tijela su priliĉno sloţene i teške za opisati. što moţe biti zahvalno i edukativno iskustvo. ali za sada. ali i manju ulogu. i sada nećemo dublje ulaziti u ovu temu. Upamtite da dolazeća duša zapravo ne dolazi u ovom trenutku. neke od tih ukljuĉuju i prave šetaĉe. za vrijeme promjene.

Dan im je autoritet da onesposobe vaše nuklearno. Da li to znaĉi da bića pete gustoće ( i viša bića )samo sjede okolo i sviraju harfu cijeli dan? Daleko od toga. Ne samo da se moramo suoĉavati sa vašom slobodnom voljom. Mi moramo toĉno znati koliko smijemo intervenirati i koliko vam moramo ostaviti da sami odluĉujete. Kada dosegnete petu gustoću. nego i sa slobodnom voljom tih ET-a i anĊeoskih duša. astralne i eteriĉne entitete. Bilo je neophodno djelovanje Boţje Glave (Sedmi Odred). tada ih se moţda mora okrenuti u drugom smjeru. gdje je svjetlo protiv tame ili dobro protiv zla. Teško je raditi sa energijama slobodne volje. shvaćate da je sve Bog. Da li sada poĉinjete uviĊati izazove sa kojima se susrećemo? 214 | . što je jedina stvar koja vas istinski moţe spasiti od neugodnih posljedica. i time postanu toĉniji u svojim prognozama. Ne ţelimo im uskratiti tu duševnu lekciju. Oni nisu ovdje da se bore protiv tame ili da vas spase od neĉega. Na sreću. ako je uĉenje te lekcije na raĉun cijelog planeta. kemijsko. U konaĉnom smislu. Mi na višim razinama smatramo da je situacija na Zemlji vrlo izazovna. neutronsko i elektromagnetsko oruţje. (6) Bića sa viših gustoća koja pomaţu sa nebeskih razina Postoje mnoge grupe bića sa visokih razina koje trenutno pomaţu Zemlji. Veliko Bijelo Bratstvo i Anđeoski Redovi Ako bi se svi vi za vrijeme promjena na Zemlji trebali osloniti na Drakose. Sedmi Odred je dao dozvolu direktne intervencije od viših svjetlosnih sila sa nebeskih i Boţjih razina. Sirijance. Oni su ovdje da vam pomognu da se probudite.Dok kanali koji su u transu ne oĉiste svoje psihološke probleme i posta nu bolji u sniţavanju visoke frekvencije entiteta sa kojima rade. Neki od njih trebaju svoja duševna iskustva o tome što se dogaĊa kada postanu gurui i odvedu svoje uĉenike na krivi put. Istovremeno. i da je tama jednostavno odsustvo svjetla. svi ste vi šetaĉi koji su radili zamjene duša na tjelesnoj razini kroz mnogo ţivota. ili odsustvo prosvjetljenja.Ta su bića sa više pete gustoće i iznad odavno odustala od igre dualnosti. i druge fiziĉke. nismo mogli odluku da interveniramo toliko mnogo u vašu slobodnu volju. Niţe ĉetiri gustoće su carstva dualnosti.koja nam je odobrila neutraliziranje vašeg oruţja masovnog uništenja. Ĉak i na našoj razini evolucije. tada će potreba za šetaĉima nestati. kada su ta oruţja: a) b) c) d) prijetnja istrebljenja svog ţivota na Zemlji ako će vjerojatno neuravnoteţiti mreţni sistem Zemlje ako su prijetnja destabilizaciji astralnih ili eteriĉnih razina Zemlje ako su prijetnja ometanja EM polja susjednih planeta. Ispod ćemo navesti najĉešće i one sa najvećim utjecajem. tada bi sa razlogom mogli oĉajavati. biološko. Orionce. Rješavanje razliĉitih ET-a i palih anĊeoskih grupa koji trenutno utjeĉu na vašu Zemlju je isto zapetljan posao. Galaktička Konfederacija.

Arkturijanci se nikada nisu upleli u razliĉite karmiĉke lekcije i rasprave koje su karakteristiĉne za Sirijance. Mnoge 215 | . Njihova motivacija u pomaganju Zemlji sastoji se samo od bezuvjetne ljubavi i osjećaja povezanosti sa ljudima. Svrha prosvjetljenih Sirijanaca je da pomognu minimalizirati štetu napravljenu od strane fanatiĉnih Sirijanaca koji su bili (a neki su još i uvijek) uv jereni da su gurui. Zbog velike prisutnosti GC i njezinih manjih grupa. ĉesto iza sebe ostavljaju kodirane simbole znane kao „krugovi u ţitu“ na podruĉjima njihovog rada na mreţi. Specifiĉna svrha Galaktiĉke Konfederacije i povezanih grupa U poglavlju 4. ali smo izostavili razliĉite grupe od kojih se ona sastoji i njihovu ulogu u pomaganju Zemlji. spomenuli smo Galaktiĉku Konfederaciju. Sada ćemo biti više specifiĉni. kako bi još više stimulirali ljudski um. koji rade pod vodstvom Arkturijanaca. pa ćemo sada prosvjetliti vaše umove sa te strane. rade sa odreĊenim ljudima kako bi se principi GC uveli u većij mjeri u svjesnost Zemlje. i probuditi ĉovjeĉanstvo na najviši i najbolji naĉin. znati neke igraĉe na višim razinama. Oni rade sa Plejadancima ĉetvrte gustoće kako bi balansirali specifiĉne linije i vrtloge. kako bi se minimizirali kataklizmiĉni dogaĊaji za vrijeme Galaktiĉke promjene. Svrha Arkturijanske ukljuĉenosti na Zemlji je donjeti prosvjetljene znanosti na Zemlju i nadgledati EM mreţni sistem planeta. Svrha prisutnosti Plejadanaca sedme gustoće je donjeti genetsko i biološko znanje ljudima na Zemlji kako bi im pomogli uzdići se u kristalna svjetlosna tijela pete gustoće. je da uvode inkarnaciju zmajeve djece na Zemlji. oni mogu promatrati vlade i vojske na Zemlji do te mjere da su najbolja grupa za primjenu naredbi Boţanske Intervencije. Svrha prisutnosti GC oko Zemlje je pomoći planetima u prijelazu i pomoći njihovim dušama da se probude u svojoj vlastitoj veliĉanstvenosti kao djeca Kreatora. Svrha prisutnosti prosvjetljenih Orionaca je okrenuti što je više moguće tamnih Orionaca ka svjetlu. kako bi se ĉovjeĉanstvo moglo riješiti Iluminata i ostalih grupa pod kontrolom Drakosa. Oni takoĊer rade sa Plejadancima ĉetvrte gustoće koji pomaţu balansirati mreţni sistem Zemlje. Plejadanci ĉetvrte gustoće. Svrha rada koji je napravljen od 4D Plejadanaca je pomoći Arkturijancima i GC da stabiliziraju EM polje Zemlje za vrijeme promjene. Svrha prosvjetljenih Drakosa je dovesti što je više moguće tamnih Drakosa u svjetlo. Jedan od naĉina na koji oni rješavaju taj problem. Orionce i Drakose. Manje grupe unutar GC. kao Aštar komanda. Oni su takoĊer ovdje kako bi donjeli prosvjetljenu tehnologiju na Zemlju. Mnoge prosvjetljene duše koje se sada inkarniraju na Zemlji imaju u sebi Arkturijansku DNA kao dio njihove DNA matrice. jednom kada ljudi evoluiraju do te mjere da je mogu odgovorno koristiti. Pokušat ćemo se suzdrţati od previše ponavljanja informacija koje su već dane u prošlim lekcijama.Vaţno je iz vaše perspective.

koje koriste suvremeno znanje i uĉenja u kombinaciji sa drevnim ritualima i iskustvima koja su ĉesta u ranim iskonskim školama misterija. Druge podgrupe svjetlih Orionaca i Drakosa komuniciraju sa radnicima svjetlosti smještenim unutar politiĉkih i ekonomskih struktura Zemlje kako bi donjeli ideje prosvjetljenog društva u glavni tok razmišljanja ĉovjeĉanstva. Povremeno GC i ostale grupe interveniraju ako se ĉini da se ti eksperimenti izmiĉu kontroli. Mnoge novoosnovane škole misterija su sada dostupne ljudima. modifikacija vremena moţe pomoći kod odrţavanja ravnoteţe. Neki ljudi i ET-i eksperimentiraju sa vremenom na Zemlji uvoĊenjem kemikalija u atmosferu. razliĉiti ET-i i anĊeli na razliĉite naĉine pomaţu ljudima u svakodnevnom ţivotu 216 | . Neke podgrupe svjetlih Orionaca se kanaliziraju kroz radnike svjetlosti stacionirane unutar grupa Iluminata kako bi pomogli da se tami Orionci koji kontroliraju te grupe pomaknu ka svjetlu. promjene EM polja EM oruţja kako bi se sprijeĉio loš utjecaj na EM polje Zemlje i ostalih planeta. Red Isisa) na Zemlju je uvesti sistematski pristup duhovnog razvoja ĉovjeĉanstva kako bi evoluirajuće duše Zemlje imale pristup Akaškim spisima i kako bi nauĉila univerzalno znanje Boga. Neke podgrupe razliĉitih grupa rade i pomaţu svjetlim Drakosima kako bi sprijeĉili da tamni Drakosi potpuno ne preuzmu Zemlju i stave sve ljude pod svoje ropstvo. Iako postoji mnogo kontraverzije oko ideje „kemijskih tragova“. Razliĉite podgrupe iz gore navedenih grupa su odgovorne za neutraliziranje pokretaĉkih kodova nuklearnog oruţja. Motivacija iza tih eksperimenata varira ovisno o grupi koja je ukljuĉena u to. ali ovo su podruĉja za koja smatramo da ih je najvaţnije spomenuti. Mehanika pomoći koja se nudi U dodatku generalnim zadacima i odgovornostima koje su navedene gore. naprednu matematiku i novu fiziku znanstvenicima koji razvijaju alternativne energetske sisteme.prosvjetljene duše dolaze sa svojih Orionskih svjetova. Lista se nastavlja i dalje.Ostali daju vitalne informacije neophodne onima koji ţele razviti svemirske brodove koji su sposobni za meĊuzvjezdana putovanja. sheme. osim na lokalnim ratnim podruĉjima gdje su efekti minimalni. kao što je tehnologija „nulte toĉke“. mi ne vidimo da su ti tragovi ozbiljni problem sada na Zemlji. o kojima smo priĉali ranije. pronalaţenje i neutraliziranje odreĊenog kemijskog oruţja. Neka od njih su kristalna i dugina djeca. U nekim sluĉajevima. ali neke grupe zapravo ne razumiju posljedice njihove šeprtljavosti. Svrha uvoĊenja prosvjetljenih svećenstava (Red Melchizedeka. Neke podgrupe razliĉitih zvjezdanih grupa daju otiske. Većina onog što se smatra kemijskim tragom su samo obiĉni tragovi koji ostanu iza obiĉnih aviona. Ostale podgrupe iz gore navedenih grupa provjeravaju da otrovne kemikalije nisu unešene u atmosferu Zemlje.

Dobro je poznato da moţete pozvati anĊele i arkanĊele u pomoć da vas zaštite od negativnih entiteta. mi redovito šaljemo grupe specijalista koji će vas zaštititi dok radite svoj svjetlosni posao na Zemlji. Ako zamolite ovaj kanal za savjet. pitajte nas direktno da vam damo našu perspektivu dogaĊaja. ili sa astralnim entitetima koji traţe svjetlo. ljudi mogu zvati vodiĉe i uĉitelje sa razliĉitih razina i gustoća da im pomognu da njihova tijela naprave tu tranziciju. ali je vaţno za sve ostale. Utemeljitelji. Mi. kao i za ovaj kanal). 217 | . Ako ni to nije dovoljno. Nabavite drugo i treće mišljenje.da se lakše nose sa velikim turbulencijama promjena na Zemlji. terapiju ili uĉenje. Kako se Zemlja sve više pomiĉe u ĉetvrtu gustoću. pitajte arkanĊela Mihaela za savjet. Mnogi ljudi zovu anĊele ĉuvare da im pomognu u specifiĉnim podruĉjima ţivota na koje utjeĉu promjene na Zemlji. tada ste dosegli petu gustoću vibracije i ne treba vam zaštita od „tamnih“. ili bilo kakve bolesti u bilo koje vrijeme. budu od 100% Boţjeg svjetla. prije nego što ovaj kanal radi sa klijentom. on uvijek zamoli da svi oni koji mu pomaţu ili utjeĉu na njega na bilo koji naĉin. a koji su vam bili bliski. Ako ste još uvijek nezadovoljni. Za sve ostale (ukljuĉujući i one koji ovo ĉitaju. On jedino radi sa vodiĉima koji odgovaraju tom kriteriju. Duševna zaštita Kao što je ovaj kanal naveo mnogo puta. Dok to nije neophodno ili vaţno za one od vas koji stalno vibrirate na petoj ili višoj gustoći. vaţno je da je svatko od vas adekvatno zaštićen od napada „tamnih“. Mi vam predlaţemo da se ponašate prema svojim vodiĉima i pomagaĉima na isti naĉin kao što bi se ponašali prema Zemaljskim doktorima ili savjetnicima. koji mogu ukloniti negativne implantate. Osim ako je vaša specifiĉna duševna misija da radite sa ljudima koji su preminuli. i vratiti tjelesnim organima njihovu normalnu funkciju. vi vjerojatno trebate napraviti sliĉnu molitvu svaki put prije nego što radite bilo koje iscjeljivanje. kako je i prikladno. Mi ćemo vam poslati dio našeg energetskog polja da vam pomognemo. Na primjer. Ako više oupće nemate nijedne misli straha. Oni koriste svjetlosne instrumente koji primarno djeluju na eteriĉnim tijelima duša u nevolji. i ne sviĊa vam se ono što je rekao. Dok oni mogu izvesti takozvana „ĉuda“. vam moţda izgledamo poput svjetlog plavo-bijelog svjetla. Oĉito je da ovaj kanal nema monopol na korištenje Arkturijanskih duševnih kirurga. Moţete nas pozvati da vam pomognemo u bilo kojem svjetlosnom radu koji odaberete da ćete raditi. mogu iskorijeniti bolesti iz tijela. ili bilo kakav nesklad ili neravnoteţu u svom osobnom ţivotu. u bilo koje vrijeme i oni će vam odgovoriti. Na primjer. postoji grupa Arkturijanaca koje ovaj kanal zove „duhovni kirurzi“. posjetite drugi kanal. ili pitajte vašeg primarnog duhovnog vodiĉa. i prestali ste stariti i na vas ne utjeĉe ništa iz vašeg okoliša. njihov rad nije zamjena za iscjeljivanje vaših psiholoških i emotivnih problema. Postoji jednostavan test koji odreĊuje da li vi vibrirate ili ne vibrirate na razini koja moţe biti napadnuta. Moţete ih pozvati i sami.

postoje mnoge grupe koje ne ţele da se za njih sazna. dok su vas druge tek nedavno zapazile nakon prve atomske bombe u 1940. Konaĉno. 218 | . jasno ćete prepoznati koja bića su dobra za vaš duhovni razvoj. sreću i blagostanje. Morate razumjeti. cijelo vrijeme i uvijek. ako pojednostavimo ovu ideju. Moţemo reći.-tim. To je zapravo naša jedina svrha komunikacije sa našim kanalima na Zemlji – da vam pomognemo da se probudite na najbolji i najhumaniji mogući naĉin. Postoje dva razloga za to. jer moć i prisutnost Boga poĉiva unutar vas. 1 Vaše carstvo se pribliţava njihovom 2 Kako se uzdiţete. Naša percepcija nas samih je toliko drugaĉija od vaše percepcije vas samih. Što bi mi mogli poţeljeti kada smo Jedno sa svim Ţivotom? Jedina stvar koja nam nedostaje je ĉinjenica da neki dijelovi našeg Jednog Sebstva su još uspavani. stalno i zauvijek. lakše će vam biti odrţati stalnu i pouzdanu vezu. da imamo sve što ikad moţemo poţeljeti. i vi to jeste. Vrlo smo sretni kada se dio našeg Sebstva probudi i sjeti da je vjeĉan. ili ćete ih moći ĉuti i osjetiti. postojalo je preko 20-tak ET civilizacija koje su posjetile Zemlju.Jedna od primarnih svrha ove lekcije je da vam pomognemo da se prikopĉate na našu specifiĉnu vibraciju – naš „energetski potpis“ – tako da vam kasnije bude lakše kontaktirati nas na stalnoj bazi. jer imamo svjesnost našeg jedinstva sa našim Kreatorom. Nitko od nas ne treba priznanje ni slavu. Bilo bi nam smiješno da ţelimo veće priznanje ili slavu. Neke od tih grupa su bile povezane sa vašim svijetom dugo vremena. Kako se nastavljate uzdizati. Doći će i dan kada ćete biti slobodni od potrebe za duševnom i duhovnom zaštitom. 7) Ostale grupe koje pomaţu tiho iza scene Od 1940-tih. da je na višim razinama koncept ega gotovo nevaţan. ako osjećate podudarnost sa našom energijom. Zbog politike neukljuĉivanja koja još uvijek postoji bez obzira na Boţje Odrede. Što više radite sa odreĊenim bićem ili grupom bića. vaša fiziĉka osjetila postaju oštrija i profinjenija Jednom kada ste se uzdigli do odreĊene toĉke. Zakljuĉit ćemo našu raspravu o Zemljinim pomagaĉima sa kratkim saţetkom ostalih grupa koje smo do sada izostavili. Velika većina tih rasa je dobra. draga i puna ljubavi. i sanjaju da ţive u odvojenosti i strahu. dragi Kreatori. Postoji nekoliko grupa koje paţljivo odaberu mali broj ljudskih kanala kako bi imali direktniju vezu sa ĉovjeĉanstvom. a koja bića treba poslati svojim putem. sve više bića iz carstava iznad fiziĉke razine će postati vidljiva vašim oĉima. potreba za zaštitom je iluzija. ali oni još uvijek ţele ostati relativno nepoznati.

Konaĉno. ukljuĉujući i vaše takozvane prošle ţivote. Stvarnosti kojima se daje najviše energije i paţnje. iako postoje linearna razdoblja koja prolaze kroz tkanje vjeĉnosti. Kao duša. Razlog zbog ĉega raspravljamo o vremenskim razdobljima je da objasnimo kako su neka od ljudskih i ne-ljudskih bića došla ovdje iz budućnosti. Galaktiĉka Konfederacija. stvari su suprotne – pribliţno 80% vaše populacije ţivi u strahu i mraku. Ona moţe slobodno putovati svemirom i istraţivati druga carstva i ţivote. nego se sastoje od beskrajnog broja mogućih i vjerojatnih stvarnosti. mi ne moţemo i nećemo napraviti sve umjesto vas. vi ste unikatni dio Boga koji se izraţava kroz tijelo ĉije oĉi ĉitaju ovu knjigu. To moţe biti zbunjujuće vašim linearnim umovima. ţivote drugih Sebstva itd. preko 80 % svemira vam šalje energiju i misli ljubavi i suosjećanja. naše grupe. To je svakako samo moguće ako ţivot ne percipirate iz stajališta ega. dok samo 20 % vas ţeli sve najbolje. ali vas moţemo uputiti u pravom smjeru. vi ste Bog. Kao individualna duša. Mnogi od vas koji su sada na Zemlji ste već prošli duhovno uzdizanje mnogo puta. Od duhova prirode do Bogova Kreatora. i pomoći vam da se riješite barijera i blo kada koje ometaju vaš duhovni razvoj i blagostanje. 219 | . Iako se to ĉini nemoguće vašem površinskom umu. i kada ste u dijelu Sebstva koji je iznad vremena. stvarnosti. to ima smisla iz više perspektive. Kao što smo naveli prije. tj. U nekim sluĉajevima. Sve što trebate uĉiniti je pitati nas i mi ćemo vam dati naše uvide i savjete. vi ste istraţivali mnoga od tih razdoblja. Kao što su naveli brojni duhovni vodiĉi ovog i drugih kanala. nije neophodno da ste to uĉinili po bilo kakvom redu. (8) Vaše buduće verzije koje vam dolaze u pomoć Priroda vremenskih razdoblja Svemir nije linearan. Kada ste vidjeli poteškoće sa oslobaĊanjem od iluzija treće gustoće. zvali ste nas za pomoć i to je razlog zbog kojeg se veliki broj duša spušta na Zemlju da vam pomogne u buĊenju. koji se odabrao izraziti kroz individualna ljudska tijela. prošlost i budućnost nisu uklesani u kamenu. Svi od njih ne evoluiraju u istom vremenskom razdoblju na Zemlji. ideja redoslijeda dogaĊaja postaje beznaĉajna. vaša svjesnost se ne treba identificirati sa egom. sve se dogaĊa sada. Ĉinjenica da vas je ova knjiga privukla je indikacija da ste se ţeljeli povezati sa nama na ovaj naĉin. Ego je neophodan na vašem svijetu kako bi funkcionirali kao ljudski individualci sa naizgled razliĉitim tijelima. i ostali će i dalje biti ovdje i pomagati će vam. moguće je vidjeti realnost kroz oĉi bilo koje Boţje kreacije. U osnovi. su dominantna vremenska razdoblja. Ipak. vi ste istraţivali budućnost i vratili ste se u vremenu zbog specifiĉne svrhe sudjelovanja u Galaktiĉkoj promjeni na Zemlji. Red zahtijeva vrijeme. Prosvjetljena djeca. ili u koje vjeruje najveći broj duša.Imate mnogo više pomoći nego što ste svjesni. Na vašem svijetu. paralelne ţivote.

U osnovi. unutar tih uzoraka i oblika postoji konstantan skup parametara koji se temelje na nepromjenjivom aspektu fraktalne funkcije. ĉini se kao goblen fino ispletenih stvarnosti koje se isprepleću u beskonaĉnost. moţete vidjeti kompletno vrijeme/prostor i moţete odabrati ući u vrijeme/prostor na bilo kojoj toĉki unutar njegovog kontinuuma. Budući da prošlost nije uklesana u kamenu. Na primjer. Ponovno se moramo okrenuti analogijama i metaforama kako bi vaš um shvatio ovu ideju. dok istovremeno postoje unutar nepromjenjive podloge. Priroda psihološkog vremena je mjesto gdje se stvari kompliciraju za vas. i moţete vidjeti kako se oni stalno šire (i skupljaju) u beskrajnoj raznolikosti uzoraka i oblika. jer je vrijeme iluzija. Moţete zamisliti št o ste radili prije pet minuta i ĉini se kao da postoji kontinuitet u tome. i oni mogu biti umjetno stvoreni unosom odreĊene vrste matematiĉke jednadţbe. Iako se prošlost. bilo d a se radi o prošlosti. imate mentalnu konstrukciju koja vam govori kako osjećate pet minuta. funkcija ostaje ista. Ipak. Isti je sluĉaj sa vremenom i vjeĉnosti. Vaše mentalno stanje se temelji na onome što zovete „linearna stvarnost“. Ovaj kanal vas moţe uputiti na web stranice koje prikazuju prekrasne. U našem carstvu. u nepromjenjivo vjeĉno stanje. sadašnjosti ili budućnosti (kako to vidi vaš svijet). moţete vidjeti realnosti gdje se ĉini da je duša zapela ili se ne kreće. sadašnjost i budućnost se odvijaju simultano. kratkoroĉno je vrlo korisno ponuditi vašim dušama takvo iscjeljivanje. Prošlost. Kao što smo naveli gore. raznobojne fraktale. sadašnjost i budućnost neprestano mijenjaju. Dok je konaĉno to iluzija. i drugih koji su se vratili unatrag u vremenu kako bi vam pomogli. sa više perspektive. Po istini se svo vrijeme dogaĊa sada. Jedan od naĉina na koji se to postiţe je putovanje kroz vrijeme kako bi se pomoglo onim aspektima duše koja su zapela i ne kreću se naprijed. iako je vaš um tako percipira. Iako se fraktal širi i mijenja u beskonaĉnost. znane kao „rekurzivne funkcije“ u kompjuterski program. i uvijek će ostati takva. (Vidite da imamo poteškoće u pronalaţenju pravih rijeĉi da ovo opišemo na vašem jeziku). gdje postoji trauma ili negativni otisak. Sjetit ćete se naše ranije diskusije o fraktalima. Ipak. Oni su spirale koje predstavljaju rast organskih ţivotnih oblika. svaki puta kada se pomaknete iz tkanine prostora/vremena. taj kontinuitet je iluzija. Sa sadašnje polazišne toĉke. moţete vidjeti mjesta unutar beskrajnih serija vremenskih okvira vaše duše. ostaje nepromjenjiva pozadina (vjeĉnost)koja je uvijek takva kakva je bila. i oni se svi mijenjaju.Nešto više o vremenskim okvirima Ovaj kanal i drugi su otkrili pogodnosti iscjeljivanja vremenskih okvira duše. ili progresiju dogaĊaja kroz medij vemena/prostora. neke od ET posjeta koje doţivljavate su zapravo buduće verzije vas samih. Vrijeme je ĉudna stvar. Zbog toga je moguće ući u ta blokirana mjesta u vremenu i odblokirati aspekte duše koji 220 | .

Kada se vratite u vremenu i date iscjeljenje jednom od vaših bivših Sebstva. Ako je prošlo sebstvo priliĉno svjesno i vidovito. zbog nedostatka bolje terminologije. U vašim SF filmovima. Vi s ada imate novu prošlost. vi zapravo stvarate novo vlakno u strukturi unutar tapiserije prostora/vremena. Vaši psiholozi imaju proces koji se zove „restrukturiranje“. nakon što ovo proĉitate. vi tada ţivite u novom vremenu koje ukljuĉuje iskustvo vašeg iscjeljivanja u prošlosti. 221 | . a postoji neograniĉen broj trenutaka u Kreaciji. ĉesto u obliku anĊeoskog oblika. originalna prošlost se snima u Akaškim spisima i dostupna je za istraţivanje. Kako bi se stvarno promijenila prošlost. Kada se prošlost promijeni na iskljuĉivo mentalnoj razini. Kada odaberete odreĊeno prošlo sebstvo (odreĊen trenutak u Kreaciji). poznata vam je ideja da ako odete u prošlost i napravite promjenu zbog koje će vaša majka umrijeti prije nego vas je zaĉela. dragi Kreatori. Drugim rijeĉima. Kada napravite promjenu u prošlosti (ili u bilo kojem vremenskom razdoblju). time radikalno mijenjate i budućnost u paradoksalnom smislu. Akaški medij je elektromagnetski sloj koji snima sva moguća i vjerojatna vremenska razdoblja. što je sliĉno ovome o ĉemu priĉamo.To je aspekt duše koji ostaje svjestan za vrijeme i izmeĊu ţivota i koji prenosi iskustva iz jednog ţivota u drugi. to prošlo sebstvo moţe ili ne mora imati iskustvo posjete svojeg „budućeg“ ja. to više nije „vaše“ vrijeme. kako bi se odstranilo što više ometanja. cijela struktura se mijenja. Kada dio vašeg beskrajnog Sebstva uĊe u odreĊeno podruĉje i vrijeme da pomogne blokiranim aspektima Sebstva. ili ono koje prima najviše energije i paţnje. Kako bi se napravila promjena u „stvarnom vremenu“. kako u ovom ţivotu. moţete kontaktir ati ovaj kanal. Iako originalno vrijeme još uvijek postoji u Akaškim spisima. tako i u drugima. Uvjeravamo vas. to jednostavno mijenja vaš naĉin promatranja prošlosti.stanuju tamo. Svaki trenutak Kreacije stvara drugo Sebstvo. da to u stvarnosti nije tako. Na primjer. Imate neograniĉeni broj prošlih Sebstva. Slijedi kratko tehniĉko objašnjenje vremenskog iscjeljivanja. postoji ideja da ako promijenite prošlost. on ili ona će vjerojatno iskusiti posjetu. Kada duša putuje unazad kroz vrijeme i promijeni prošlost. i odluĉite dovesti svoju svjesnost tamo (putovanjem kroz vrijeme). U rijetkim sluĉajevima. morate pristupiti onom što se obiĉno zove „uzroĉno tijelo“. Ako ţelite još informacija. Postoji neograniĉeni broj vremenskih razoblja ali postoji i ono što se zove „dominantno vrijeme“. To moţe biti jedini naĉin na koji se prošlo sebstvo moţe povezati sa tim iskustvom. zajedno sa svim novim vremenskim okvirima stvorenim kao rezultat tog puta. prošlo sebstvo moţe biti informirano da ga posjećuje njegovo buduće ja. tada vas više ne bi bilo. U djelu ovog kanala on ĉesto savjetuje klijente da kaţu prošlom sebstvu da imaju posjetu „Boţjeg anĊela“. više nego što zapravo mijenja vremenski raspored. Ovaj kanal to zove „vremenski skok“. obiĉno je neophodno da uĊete u duboko meditativno stanje (Theta ili Delta stanje moţdanog vala). ali je više na mentalnoj razini. vi uĊete u novo vrijeme svaki puta kada se originalno vrijeme promijeni.

Kao primjer toga kako duše dobiju iscjeljenje kao rezultat putovanja kroz vrijeme. imate šansu postići istinsku ravnoteţu izmeĊu „glave“ i „srca“.Neki klijenti su se sposobni prisjetiti. Neki od tih ljudi su zakljuĉili da su bića iz budućnosti bili njihova buduća sebstva. Kada napraviti promjene u razliĉitim vremenima. Usprkos tome. Moţete prihvatiti ili odbiti njihove savjete i to će promijeniti rezultat. postali bi svjesni pravih namjera Orionaca prije nego što je bilo prekasno. jer je to ovisno o vašoj slobodnoj volji. stvarate alternativnu stvarnost Atlantide. svaki puta kada putujete u Atlantidu i tamo napravite promjene. Zbog toga što prošlost i budućnost nisu fiksni. Ljudi su imali brojna UFO/ET iskustva. Postoje neke provjere i vaganja u ovom procesu. i time moţete završiti lekcije koje ste djelomiĉno nauĉili za vrijeme Atlantide i Lemurije. ne smijete ugroziti slobodnu volju duša koje se nalaze u tom vremenu. U sadašnjosti na Zemlji. Oni zbog toga ne mogu sa sigurnošću reći što će se dogoditi u budućnosti. Drugim rijeĉima. jer je ogroman broj duša odluĉio proći kroz to iskustvo. ali im je nedostajalo mentalno i intelektualno znanje neophodno da se zaštite od nagle promjene klime koja je bila uzrokovana kometom koji je okrznuo Zemljinu atmosferu. Da su AtlantiĊani dovoljno razvili svoje intuitivne sposobnosti. Da su bili otvoreni prema tehnološkim idejama. Orionski osvajaĉi i eksplozije koje su nastale iz stanica koje su proizvodile kristale su bili sekundarni uzrok. Neki od vas su znali da kontinent treba biti uništen. ne smijete putovati u prošlost i sprijeĉiti potapanje Atlantide. Tada sadite sjeme u svjesnosti vaših prošlih sebstva. AtlantiĊani se bili ekstremno mentalni i intelektualni i uvelike su potisnuli svoja emotivna tijela. ali to niste mogli sprijeĉiti. Ta neravnoteţa izmeĊu mentalnog i emotivnog tijela je bio primarni uzrok uništenja Atlantide. ta bića pomaţu promijeniti vašu predviĊenu budućnost kroz te posjete. Na primjer. Lemurci su bili visoko emotivni i intuitivni. 222 | . Drugi su se osjećali direktno odgovorni za smrt i uništenje koje je nastupilo. u kojima su zakljuĉili ili su bili informirani da su bića koja su ih posjetila došla iz budućnosti. Sluĉaj sa Lemurijom je bio potpuno suprotan. Sjetite se da ĉak ni njihova sadašnjost nije fiksna. kada ponavljaju svoju prošlost na linearan naĉin. posebno u prošlosti. Kanal to zove „zatvaranje vremenske omĉe“. mnogo vas je bilo utjelovljeno u vrijeme Atlantide. da su imali vizionarsko iskustvo u prošlosti koje toĉno odgovara vremenskom okviru koje promatra buduće ja. kako bi nešto nauĉili iz toga. glavna lekcija Atlantide je ukljuĉivala sakupljanje posljedica neravnoteţe unutar razliĉitih razina Sebstva. i mnogi od vas nose krivnju zbog dogaĊaja koji su se tamo dogodili (u dominantnoj stvarnosti). Vraćanje unatrag u vremenu kako bi pomogli svojim prošlim sebstvima je najefektivnije ako ponesete znanje koje sada imate sa sobom. i vama nije dozvoljeno da im uskratite to iskustvo. AtlantĊani ne bi bili prevareni u vjerovanju da su Orionci imali najbolje namjere. sjeme koje će narasti i procvjetati u sadašnjosti. mogli su izgraditi skloništa u koja bi se mogli skloniti za vrijeme ledenog doba koje je uslijedilo nakon kometa. Kao što smo naveli u prethodnom prijenosu.

jer bi veće promjene ugrozile slobodnu volju duša koje su odabrale to iskustvo. Promjene u samim dogaĊajima su obiĉno vrlo male. postoje tri dominantne realnosti koje se sada javljaju na Zemlji. To se ponekad dogaĊa kada duše vide „Boţje anĊele“ koji ih vode kući za vrijeme smrti. uzvišeno biće moţe pomoći tisućama Zemaljskih duša u vrlo kratkom linearnom Zemaljskom vremenu. malo ćemo se spustiti na Zemlju i objasniti ćemo neke specifiĉne promjene koje moţete oĉekivati za vrijeme prijelaza. Kao što vidite. Moţete reći da se Zemlja dijeli u tri razliĉite verzije – Zemlju treće gustoće sa puno smrti i uništenja. Vaši linearni intelektualni umovi ne mogu po tpuno shvatiti temu vremena. Stvaraju se novi vremenski okviri i nove mogućnosti. moţe ih iscjeljivati i tada se vratiti na njegov vlastiti dimenzijski kontinuum. moţete pomoći duši da napusti tijelo za vrijeme vrlo bolne smrti. ali vam gotovo nikada nije dozvoljeno da spasite dušu iz te situacije ili da sprijeĉite smrt. u samo nekoliko sekundi (Zemaljskog vremena). Kad to ĉine. moţda provedu jedno „popodne“ njihovog slobodnog vremena istraţujući prošlost Zemlje i posjećujući razliĉite duše u drugaĉijim vremenskim okvirima. (Time ne kaţemo da anĊeli stvarno ne dolaze i pomaţu tijekom tog prijelaza). bića koja vas posjećuju. tkanje prostora i vremena se širi i mijenja. Ipak. Moţete dati iscjeljivanje toj duši. tj. Zemlju ĉetvrte gustoće sa prosvjetljenim samodostatnim duhovnim zajednicama i Zemlju pete gustoće fiziĉki uzdignutih majstora koji ţive u raju. dogaĊaja koji su se tamo dogodili. Postoje i druge mogućnosti. ili ona u koju se uloţi najviše energije. linearnom umu one će se ĉiniti kao vilica sa 3 zuba na raskriţju prostora i vremena. moţe razgovarati sa njima. koje odgovaraju trećoj. Kada vam svjesnost poraste. Dok uistinu ove tri stvarnosti postoje simultano. i kada uĊete na više dimenzije. ĉetvrtoj i petoj gustoći stvarnosti. direktno ili u svemirskim brodovima. vrijeme je na višim razinama više kompresirano.Promjene koje napravite su obiĉno povezane sa iskustvom prošlog sebstva. Većina duša će doţivjeti samo jednu od tih stvarnosti. dragi Kreatori. ali samo mali postotak ljudskih duša će odabrati drugaĉiju stvarnost od ove tri dominantne stvarnosti. ovisno o tome kako se koristi vrijeme. to iskustvo se moţe preokrenuti. Na primjer. I Kreatorov svemir se nastavlja odvijati. Na primjer. Takvo biće moţe posjetiti svaku od tih pojedinih Zemaljskih duša. U našem zadnjem poglavlju. samo smo dotakli površinu ovog ogromnog podruĉja studiranja. Postoji mnogo mogućih vremenskih realnosti na vašu Zemlju. Drugi aspekt putovanja kroz vrijeme ukljuĉuje sposobnost proširenja i skupljanja vremena. i ne brinite se ako vam je ovaj odlomak bio malo preteţak. Zbog toga. „Dominantna“ realnost je ona koju odabere većina duša. 223 | . Kao što smo naveli ranije. što znaĉi da jedan dan ţivota bića 12-te gustoće moţe odgovarati milijunima Zemaljskih godina. iako je moguće da sa dovoljno svjesnosti doţivite sve 3 realnosti istovremeno. nauĉit ćete kako manipulirati vremenom kako bi maksimalizirali vaša iskustva i kako bi mogli najbolje sluţiti. Generalno govoreći. kako bi to iskustvo uĉinili manje traumatiĉnim.

U sluĉajevima kada padnete iz visoke svjesnosti. 224 | . Poĉet ćete primjećivati da se oko svih stvari nalazi aura. vaša fiziĉka osjetila prolaze transformaciju koja vam dozvoljava da vidite što se dogaĊa na drugim razinama. Moţda ćete imati bliske. iako smo već govorili o tome u ovoj knjizi. Trenutno ćete osjetiti jake emocije drugih iste minute kad uĊu u prostoriju. Kao da sve oko vas diše. Drugi će se prestati druţiti sa vama. Vaš osjećaj za vrijeme će se promijeniti. Mnogi od vas vide toĉkice svjetlosti ispred vaših oĉiju. i da imate neograniĉenu koliĉinu vremena da sve posloţite u ţivotu. Ljudi će dolaziti i odlaziti iz vašeg ţivota. Istovremeno moţete osjećati kao da ţivot prolazi pored vas. Aure ljudi će vam postati sve više oĉite sve dok ne poĉnete vidjeti energetski okvir sa svojim fiziĉkim oĉima. Osjećat ćete da se kupate u moru vibrirajuće energije. Moţete se osjećati kao da plutate umjesto da hodate kroz ţivot. vi ste u skladu sa njenom frekvencijom pa ćete ju moći doţivjeti direktnije. Vjerojatno ste vidjeli vizionarsku umjetnost mnogih slikara. Otkrit ćete da uvijek imate dovoljno vremena za stvari koje su vam vrlo vaţne. Stvari u koje se zagledate će se rastvoriti u energetske uzorke. obiĉno u valovima ili kao osjećaj bockanja ili trnjenja. zbog toga što se vaša vibracija pribliţava eteriĉnom carstvu. Moţda ćete se osjećati povezani sa svima na Zemlji. Zapazit ćete utjecaj emocija na vašu auru i auru drugih ljudi. vidjet ćete svjetlucavi efekt. moţete osjećati suprotno – da nema dovoljno vremena da napravite sve što treba biti napravljeno. Oni koriste akrilne boje koje su vrlo ţive i blještave. i kada se aktivira uzorak uzdizanja. što je istina. Oni će moţda misliti da ste poludili. koje su malene crvotoĉine koje povezuju fiziĉku dimenziju sa astralnim i eteriĉnim carstvima. kada vaše fiziĉko tijelo mutira. kao što su planine i drva. Kamere velike brzine takoĊer mogu to snimiti. Vaša osjetila će se drastiĉno promijeniti. i vidjet ćete prostoriju okupanu u svjetlu njihovih emocija. Kao što smo naveli ranije. Ako pogledate bliţe. svrsishodne veze koje će trajati par sekundi ili par minuta. One su više nego samo krv koja se kreće kroz kapilare vaše roţnice. Već mnogo vas osjeća struju koja kola vašim tijelom. ili će se minute ĉiniti kao sati. One koje zadrţite uz sebe će biti oni oni razumiju kroz što prolazite. Emocije će naizgled dobiti boju i teksturu. Sati će vam se ĉiniti kao minute. i nikad nećete imati dovoljno vremena za stvari kojih se trebate odreći.Istovremeno. Moţda vidite svete geometrije koje se kreću oko obiĉnih predmeta. moţete vidjeti pokrete izvan kuteva svojih oĉiju. Vi moţda vidite ono što zovete “kugle”. Kako se nastavite uzdizati. i to ćete vjerojatno vidjeti kada uĊete u eteriĉna carstva.Poglavlje 11 Što očekivati za vrijeme i nakon promjene Što moţete oĉekivati za vrijeme uzdizanja? Mislimo da je prikladno da ponovimo ovu temu. kao lagane vibracije.

Moţda ćete osjećati da su svi vaši prijatelji ili bliski suradnici. 225 | . Imat ćete osjećaj “Da smo svi u ovome zajedno”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful