P. 1
Frasa Kerja - Copy

Frasa Kerja - Copy

|Views: 1|Likes:
Published by azri abd rahman
frasa kerja
frasa kerja

More info:

Published by: azri abd rahman on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

(ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan.• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif. oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek . • Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif.

Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap. • Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. • Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. .

. Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya. -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan.Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya.2) Frasa kerja yang mengandungi objek . .Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif.Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. .

.

.

 3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. . MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF.

 Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. .  Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna.

CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang.  Kanak-kanak itu menangis.  Kami semua terpegun. .  Pokok itu tumbang.

CONTOH:  beransur. tinggal. Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan. ada. menjadi.Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. berbuat. berbantalkan. bertilamkan dll… .

. b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap.a) Kata adjektif sebagai pelengkap. c) Kata nama sebagai pelengkap.

. Badannya menjadi lemah.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. i. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. iv. ii. Bapanya beransur pulih. Mereka berbuat jahat. iii.

CONTOH KATA:  berada. Keretanya membelok ke kiri. tinggal. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur.b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap. membelok. singgah dll… CONTOH AYAT: i. Saya tinggal di kampung. iii. Mereka berada di Johor. ii. iv. menetap. . bermastautin.

Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’.c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama. contoh:  Dia menjadi guru.  Kakak Ali ada kereta. contoh: Dia berbantalkan lengan.  Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif.  kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’. .

Bahasa Jawa. Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. (tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap. guli. (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata kerja) makna CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean. .

.

4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya. .13.

(b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya. (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya. Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu.• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. . (b)Ikan goreng itu kami makan.

• Frasa kerja yang mengandungi dua objek.-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek. .

• Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu.Frasa kerja dengan satu objek. • Saya menjawab surat(objek) itu. • Mesin itu mengepam air(objek). (Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) .

• Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita). kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat. • Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan.Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan). dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) . • Filem itu sungguh menyeramkan (kami).

• Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek. +Objek sipi. • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif.Frasa kerja dengan dua objek. • Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat. .

• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. • Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. . -Wanita itu membelikan anaknya baju. Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku.

tidak dianggap gramatis. Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. -Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu.• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. . -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. • Apabila objek sipi dijudulkan.

.• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. -Dia mencari buah nangka untuk isterinya. Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka.Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek.

• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek. Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang). (Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) .

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

iaitu: • Kata Bantu aspek. dan  Kata Bantu ragam.• Dalam ayat. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. yang menerangkan waktu bagi kata kerja. . unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat. Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu.

baru. sedang. masih. iaitu sama ada kerja itu akan. mula atau belum dilaksanakan. sudah. .Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan.

• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan:  sudah. akan. mula. telah. pernah. . • Sedang dilakukan:  sedang. masih. • Belum dilaksanakan:  belum. baru.

. • Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi.Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu. • Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya.

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth:  Belum+pernah  Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu.  Masih+belum  Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth:  Akan+belum  Akan+sedang  Pernah+belum  Telah+masih  Sudah+belum  Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin.  Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera. harus. . dapat. • cth:  Encik Karim hendak mengembara ke Afrika. mesti. mahu. enggan. hendak. boleh. patut.

.  Patut+dapat  Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.• Boleh hadir bersama-sama:  Mungkin+dapat  Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh.

• Tidak boleh hadir bersama-sama:  Hendak+mahu  Hendak+harus  Mahu+mesti  Mahu+dapat  Mesti+harus  Dapat+hendak  Hendak+dapat .

 Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. . • Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam  Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai. baik secara mendahului atau mengikutinya.• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan.

• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek  Mereka mesti akan datang lagi.  Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat.  Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat. .

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang. 2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. • Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. 2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. .

.

Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja. . frasa adjektif dan frasa nama.7. Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek. UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu. Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama.13.

kepada. ke.Dari segi makna. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah . daripada. .Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. pada.kata sendi namanya ialah di. .unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa . dari. • Meraka berasal dari Sarawak.

. Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang. dalam. sejak dan hingga. 2) Terdiri daripada frasa nama.2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada. misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam.

Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif. 2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : Kereta api itu bergerak laju. .3) Keterangan cara . Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya.

4) Keterangan tujuan atau harapan. -Kata sendi namanya ialah demi. . dan bagi. -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian.Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang. . untuk.

Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas. -Kata sendi namanya ialah dengan. .Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan. .5) Keterangan alat. .

. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama.Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya. .Kata sendi namanya ialah dengan.6) Keterangan penyertaan. .

. .Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu.7) Keterangan hal. . -Unsur yang menerangkan keadaan.Kata sendi namanya ialah tentang. terhadap. mengenai.

KAta sendi namanya ialah seperti.Contoh : Diaberlagak seperti pegawai. bagai.8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan. sebagai. bak . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->