Rancangan pengajaran harian Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Subjek Masa diperuntukkan Tema pembelajaran Tajuk Objektif

pembelajaran Hasil pembelajaran : 14.2.2013 (Khamis) : 12.05 - 01.05 :5C : 30 orang : sains : 1 jam : menyiasat alam kehidupan : siapa makan siapa : 3.1 memahami rantai makanan :Di akhir pembelajaran pelajar dapat,   mengenalpasti haiwan dan makanannya mengelaskan haiwan kepada herbivor, karnivor dan omnivor.

Pengetahuan sedia ada

:

Kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir:       Sikap saintifik dan nilai murni memerhati mengkomunikasi mengelas menjana idea mengaitkan mengumpul dan mengelas

: menyedari sains sebagai satu cara untuk memahami alam sekitar, berkerjasama : video “ bangau oh bangau”, senarai haiwan, kertas A4, peta minda

Bahan bantu mengajar

. (ayam. Pelajar bersama-sama menyanyikan lagu itu. Guru meminta pelajar menyenaraikan haiwan dan makanannya dari lagu “bangau oh bangau” itu 1. berfikir Mengaitkan Menjana idea Mengumpul dan mengelas BBM: Senarai haiwan. 3.Fasa/Masa Orientasi Isi Kandungan Menarik perhatian pelajar Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Guru akan menilai hasil kerja pelajar. 3. buaya) Herbivor: haiwan yang makan tumbuhan. 2. Guru mengedarkan satu senarai haiwan. KPS: Memerhati Mengkomunikasi Mengelas K. 2. Pelajar memberi contoh haiwan bagi setiap jenis pemakanan haiwan Catatan KPS: Memerhati BBM: Video “bangau oh bangau” KPS: Mengkomunikasi Pencetusan idea Bangau makan ikan Kerbau makan rumput Ular makan katak Karnivor: haiwan yang makan daging/haiwan lain (harimau. Guru memperkenalkan topik hari ini. Kertas A4 SSNM: Bekerjasama Aplikasi idea Karnivor Herbivor Omnivor 1. herbivor dan omnivor kepada pelajar. itik) Penstrukturan semula idea KPS: Memerhati Mengkomunikasi K. Kambing) Omnivor: haiwan yang makan daging dan tumbuhan. berfikir: mengaitkan Menjana idea BBM: Peta minda SSNM: Menyedari sains sebagai salah satu cara untuk memehami alam sekitar. guru menayangkan lagu “bangau oh bangau”. Guru memperkenalkan istilah karnivor. 2. (lembu. Pelajar berbincang dalam ahli kumpulan dan mengelaskan haiwan tersebut dalam kumpulan pemakanannya yang betul.

Guru meminta pelajar membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini. KPS: Mengkomunikasi .Refleksi Cara pemakanan haiwan dibahagikan kepada tiga cara iaitu karnivor. herbivor dan omnivor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful