KURIKULUM TERSIRAT

Budaya ( nilai / kepimpinan / sosial ) Struktur organisasi Konflik nilai Minat Cara mengatasi –  Penerapan nilai murni  Meningkatkan sensitiviti budaya

SEKOLAH
Jenis sekolah Graf keputusan sekolah Lokaliti sekolah Cara mengatasi –  Mewujudkan persekitaran pendidikan yang mesra budaya.

POSITIF
Mempelajari kepelbagaian budaya. Interaksi sosial yang baik. Memperkembangkan bakat.

NEGATIF
Masalah dalam kerja kumpulan. Masalah komunikasi dan bahasa. Sukar mewujudkan persefahaman. Mewujudkan perasaan rendah diri dan tidak yakin pada diri sendiri.

MURID
Gaya belajar Kaum/ etnik Lokaliti / kelas sosial Gender Motivasi / konsep kendiri / aspirasi (penerimaan dan penolakan) Cara mengatasi –  Pendedahan kpd murid2 ttg kepelbagaian sosiobudaya.  Interaksi yang baik antara guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Mengambil daya usaha untuk menunjukkan kemesraaan.  Menjaga sensitiviti.  Meningkatkan toleransi antara satu sama lain.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA

GURU
Perhubungan Layanan Strategi / kaedah / teknik / pendekatan Cara mengatasi –  Mepelbagaikan kaedah pengajaran.  Menghormati dan memahami keadaan sosial murid.  Menggalakkan aktiviti yang melibatkan penglibatan semua murid.  Bersedia melayani murid-murid mengikut kebolehan dan sifat mereka yang berlainan.  Memberi komitmen kerja yang sepenuhnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful