DARI ASPEK SOSIAL

Bagi mewujudkan masyarakat 1 Malaysia dalam sebuah kelas yang muridnya terdiri daripada pelbagai kaum,saya sebagai seorang guru haruslah berusaha untuk mewujudkan satu hubungan yang erat antara guru – murid dan murid – murid. Hubungan yang terbina atas dasar saling mempercayai dan menghormati akan menghasilkan suatu persekitaran emosi dan sosial yang kondusif (Haliza Hamzah & Joy Nesamalar Samuel, 2009). Oleh itu, saya sebagai guru perlu bertindak sebagai agen sosial, dengan mengambil tindakan yang awal bagi mewujudkan perpaduan antara murid dari aspek sosial. Bermula pada hari pertama saya masuk ke kelas, saya akan berbincang secara demokratik untuk menubuhkan satu organisasi kelas, peraturan kelas dan jadual bertugas kelas. Saya akan bertindak secara adil dimana pemilihan organisasi adalah dilakukan secara undian oleh murid dan sesiapa pun boleh memegang jawatan kelas tanpa mengira kaum. Saya akan memastikan peraturan kelas yang dibentuk adalah adil untuk semua. Manakala hukuman akan dikenakan bagi murid yang melanggar peraturan kelas yang telah dibina bersama. Dengan langkah ini, saya dapat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kelas. Contoh peraturan kelas yang akan saya bina ialah, semasa murid beragama islam membaca doa, murid – murid beragama lain mestilah senyap sebagai menghormati agama islam dan digalakkan berdoa cara agama masing – masing. Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat 1 Malaysia dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai kaum, saya sebagai guru akan berusaha untuk sedaya upaya saya untuk cuba menerapkan budaya dan pengetahuan persekitaran murid saya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Maslta Fulop dan Ference Malton (2003), sejak dua dekad yang lalu, kajian empirikal menunjukkan perbezaan antara budaya ada kaitan dengan jangkaan pembelajaran dan pengetahuan, ontologikal dan epistologikal yang mempengaruhi cara berfikir dan cara bertindak. Oleh itu, dengan menyediakan pelbagai bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, saya akan dapat meningkatkan pemahaman murid saya yang berbeza dengan mengaitkan pengalaman budaya mereka. Dengan ini, saya akan memilih sumber pembelajaran yang mengandungi ciri – ciri budaya murid saya bagi meningkatkan kefahaman mereka. Langkah ini juga akan menggalakkan perkongsian nilai budaya antara murid – murid saya. Contohnya, saya boleh menggunakan buah getah, biji kelapa sawit dan sempoa sebagai alat bantu

mengajar saya untuk mengajar kemahiran mengira dalam matapelajaran matematik.

murid . Rashid et. Dalam pada itu juga. Antara contoh aktiviti kumpulan yang boleh saya jalankan ialah aktiviti sumbangsaran atau percambahan fikiran. dengan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengeratkan lagi perhubungan antara murid – murid saya. Al ( 2011). Saya akan meminta murid-murid saya mensimuliasikan kisah kemerdekaan negara dan tokoh negarawan. Aktiviti kumpulan sememangnya dapat memberi ruang dan peluang kepada guru dan murid untuk mengenali antara satu sama lain. Kumpulan belajar yang saya akan hasilkan terdiri daripada murid – murid yang berlainan kaum serta berlainan tahap pencapaian. Dalam aktiviti sumbangsaran juga. 1997). murid saya yang berbangsa cina. saya akan menggunakan Bahasa Melayu sebagai medium untuk menyampaikan isi pelajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan masyarakat 1 Malaysia. Antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang akan saya jalankan adalah teknik main peranan dan simulasi. yang menyatakan bahawa kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dalam pembelajaran koperatif dapat membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. perkongsian nilai budaya dan pertukaran idea dapat dilaksanan secara serentak disamping mengeratkan hubungan antara murid – murid saya. Langkah ini disokong oleh Noriati A. Teknik simulasi dan main peranan ini disokong oleh Mok Soon Sang (1997) yang menyatakan bahawa teknik ini dapat meningkatkan interaksi antara murid – murid disamping memberi kesempatan murid menghayati nilai moral yang baik. Disamping itu juga.Oleh itu. saya akan menjalankan banyak strategi pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dengan langkah ini. Langkah ini juga akan mengelakkan daripada berlaku gangguan dalam komunikasi yang boleh menyebabkan sesi P&P terganggu berbanding penggunan dialek atau . saya akan dapat menimbulkan rasa penghormatan dalam jiwa murid terhadap rakan mereka yang berlainan kaum.murid dilatih untuk menghormati pendapat – pendapat orang lain (Mok soon Sang. bangsa dan agama. Saya juga akan menggalakkan murid-murid berkomunikasi sesama mereka dalam Bahasa Melayu. Dengan secara tidak langsung. murid yang bijak akan menolong murid yang lemah. Tambahan lagi. Dengan ini. akan lebih memahami tentang pengunaan sempoa dapat membantu rakan – rakan mereka yang kurang didedahkan dengan sempoa. murid-murid saya akan menjadi lebih erat hasil interaksi yang berlaku. Sebagai kesannya.

loghat digunakan. Antara persembahan kebudayaan yang boleh dipersembahkan ialah persembahan puisidra. pada hari perhimpunan dan dalam acara rasmi. saya akan cuba untuk mendedahkan dan membiasakan murid. Pertandingan Bahas dan Forum. mereka akan mudah untuk berkomunikasi dengan rakan – rakan mereka walaupun berbeza kaum. Dengan tidak langsung. Antara rutin yang akan saya cadangkan ialah mengadakan nyanyian lagu kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka dan media massa.murid. tarian tradisional kaum di Malaysia dan lagu .murid saya seterusnya mewujudkan masyarakat 1 Malaysia. Noor Mohamad Shakil Hameed (2012) mencadangkan aktiviti yang diadakan perlulah mewujudkan lebih banyak peluang dan ruang untuk anak kita bergaul dan beramah mesra dengan rakan daripada agama dan bangsa lain. Rohana Rolhan (2012) menegaskan bahawa Bahasa Melayu berperanan mengukuhkan perpaduan antara kaum melalui 4 cara iaitu melalui pendidikan. saya juga akan mencadangkan kepada pihak pentadbir sekolah agar menetapkan rutin sekolah yang dapat meningkatkan jati diri dan semangat kenegaraan dalam diri murid . Oleh itu. Sebagai kesannya. Antara aktiviti yang saya akan jalankan ialah Pesta Pantun. Dengan penetapan rutin seperti ini.lagu tradisional. Selain daripada itu. Justeru itu. saya dapat meningkatkan semangat kenegaraan dan . Saya sebagai guru juga perlu berkerjasama dengan pihak pentadbir sekolah bagi mengadakan aktiviti yang dapat memupuk semangat kenegaraan dalam jiwa murid. murid – murid dapat belajar sesuatu tentang kebudayaan kaum lain dan berkongsi keunikan kebudayaan kaum masing – masing dengan rakan – rakan mereka. masyarakat. Nyanyian lagu Negaraku itu bertujuan menyemarakkan semangat patriotik di kalangan pelajar di samping memupuk perpaduan bagi sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum seperti Malaysia (Utusan. murid – murid akan dapat berkomunikasi dengan rakan – rakan mereka yang berbeza kaum dengan baik dan tidak akan mengalami masalah untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan rakan – rakan mereka. murid saya akan dapat bertutur dengan baik dalam Bahasa Melayu. 2012 Ogos 27).murid saya untuk bertutur dalam Bahasa Melayu dengan mengadakan aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran komunikasi mereka dalam Bahasa Melayu. negeri dan ikrar Rukan Negara sebelum bermula waktu persekolahan. Hal ini berlaku jika seseorang murid mampu bekomunikasi dengan baik dalam Bahasa Melayu. Saya akan mencadangkan agar murid–murid saya membuat persembahan kebudayaan pada hari sambutan seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia.

Dengan mengadakan hari sukan sekolah. murid – murid akan bersemangat untuk menyokong rakan – rakan mereka tanpa mengira bangsa atau kaum untuk memastikan kumpulan mereka memenangi acara tersebut. beruniform.murid akan belajar dan mendisiplinkan diri untuk patuh akan arahan ketua. 2011). Selaras dengan kenyataan itu. Memetik kata Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin. saling tolong – menolong dan menghormati perbezaan budaya rakan – rakan mereka. hari sukan sekolah.menguatkan lagi semangat kekitaan antara murid – murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza latar belakang. toleransi dan kepelbagaian antara murid (Harian Metro. 2012 Ogos 3). Selain itu juga. murid. Dalam usaha saya untuk mewujudkan masyarakat 1 Malaysia dalam sekolah yang muridnya terdiri dari pelbagai etnik dan budaya. murid – murid akan berkerjasama antara satu sama lain untuk memenangi sesuatu acara seperti dalam 4 x 100 dan bola sepak. Langkah ini bertepatan dengan konsep kurikulum tersirat yang merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. Contohnya. saya akan mencadangkan agar sekolah mengadakan program yang dapat memberi peluang kepada murid – murid saya berinteraksi dan membina hubungan yang baik sesama mereka. dengan menyertai aktiviti kokurikulum seperti perkhemahan badan uniform. murid – murid tidak akan berasa terasing dan menerima rakan – rakan mereka sebagai saudara senegara. sukan dan Aktiviti kokurikulum yang terdiri dari unit permainan serta kelab dan persatuan adalah salah satu langkah bagi menerapkan nilai murni dalam diri murid.. saya juga akan menggalakkan murid – murid saya untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Rashid et al. Dengan ini. semua sekolah perlu mengambil inisiatif menganjurkan program tertentu bagi memupuk perpaduan. Oleh itu. . Penerapan nilai murni dan pembentukan sikap positif dalam diri murid saya amatlah penting bagi melahirkan murid yang berhemah tinggi dan bersemangat kemasyarakatan untuk mereka membiasakan diri dengan rakan – rakan kelas mereka yang berbeza budaya dan agama. Kurikulum Tersirat merupakan nilai implisit atau yang tidak terancang pencapaiannya tetapi terlaksana hasil daripada amalan di dalam bilik darjah sebagai proses pelaksanaan kurikulum formal (Noriati A.murid.

makanan tradisional kaum India seperti Jelebi dan Maruku. murid–murid saya akan merasakan diri mereka sebagai sebuah keluarga yang besar walaupun mempunyai perbezaan latar belakang yang berbeza. Azinudin Abdul Rahim berkata melalui sambutan perayaan seperti itu. Tahun Baru Cina bagi kaum cina. Sambutan perayaan seperti ini secara tidak langsung akan menimbulkan bibit – bibit kasih sayang antara murid – murid yang akan mengeratkan lagi hubungan sesama mereka. Pengarah Urusan Raub Australian Gold Mining (RAGM). penduduk berbilang kaum akan lebih memahami budaya rakan-rakan mereka dan memupuk semangat kekitaan walaupun berlainan agama dan budaya. Datuk Ir. . serta Hari Deepavali bagi kaum India. pihak sekolah boleh menyajikan pelbagai makanan kaum melayu sepert rendang dan ketupat. sambutan perayaan dan juga pakaian perayaan. saya juga akan mengesyorkan kepada pihak pentadbir untuk mengadakan sambutan perayaan yang disambut oleh setiap kaum di Malaysia. Manakala pada hari Sambutan Deepavali sekolah. pada sambutan Hari Raya Aidilfitri. Antara perayaan yang boleh disambut ialah Hari Raya bagi kaum melayu. Maka.Sehubungan untuk mewujudkan masyarakat 1 Malaysia. Langkah ini dapat memberi peluang kepada muridmurid saya uintuk mengenali lebih dekat keunikan budaya rakan – rakan mereka yang berbeza dari segi makanan. Sebagai kesannya.